Dokumenthantering i Stockholms läns landsting Ett projekt inom trafikförvaltningen för att ensa arbetssätt och information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthantering i Stockholms läns landsting Ett projekt inom trafikförvaltningen för att ensa arbetssätt och information"

Transkript

1 1 Dokumenthantering i Stockholms läns landsting Ett projekt inom trafikförvaltningen för att ensa arbetssätt och information Hanna Granberg, Projektledare Maria Brodin, Dokumentstrateg

2 2 Projekt Dokumenthantering på trafikförvaltningen Genomfördes jan 2013 till juni 2014 Uppdraget Genomförande Var är vi nu?

3 3 Projektnamn Varför gör vi förändringen Projektmål Vilka påverkas Organisationsminne Nytt arbetssätt Registratur Dokumenthantering i Trafikförvaltningen Använda pengar effektivt Kvalitetsäkrad- och effektiv dok- och ärendehantering Diarium Avtal Projektdok Styrande dok Teknisk dok Chefer Avtalsförvaltare Projekt- och programledare Följa lagen Nytt IT-stöd Medarbetare Om inte medarbetare ändrar arbetssätt, spelar det ingen roll vilka lösningar vi beslutar att införa. 3 3 Om vi inte ändrar arbetssätt, når vi inte de effektmål som vi satt upp.

4 4 Mognadstrappa dokument- och ärendehantering för TF Jun 2014 Gemensam överordnad förvaltning av dokumentoch ärendehantering finns på plats. Alla projekt representerade i EDIT på miniminivå. Uppföljning sker av ärenden enligt resp. dokumenthanteringsplan. Styrande dokument är lätta att hitta i EDIT och ger förutsättning för lättare styrning och ledning. Ordning och reda på samtliga avtal i EDIT med avtalsregister. Dec 2013 Regelverk för projekt kring dokumentoch ärendehantering finns. Alla projekt har gått utbildning i regelverket. 90% har gått e-learning EDIT. Alla grupper/sektioner har dokumenthanteringsplaner avstämda med registraturen. Dokumenthantering följs upp av chefen/pl. Här är vi idag EDIT finns på plats. OSL utb till chefer/ledare. SLADD används Dec 2015 Utvärderade och anpassade IT-stöd, processer och organisation används till fullo för samtliga användningsområden inom dok- och ärendehantering Dec 2014 IT-stöd, processer och organisation på plats för hantering av förvaltningshandlingar (teknisk dok) Definierad Dokument- och ärendehantering används och följs upp i hela organisationen. Arbetssätt, struktur och IT-stöd för hantering av styrande dokument och avtalsregister finns på plats. Uppföljningsrutiner är dokumenterade och förvaltningsorganisation finns etablerad för att styra och utveckla verksamhetens och projektens dokumenthantering. Repeterbar Det finns ett definierat arbetssätt för dokument- och ärendehantering i projekt och linjeverksamheten och de följs godtyckligt. Underlag för uppföljning finns, men resultaten är inte uppenbara beroende på nyligen utlärd utbildning och bristande erfarenhet från projektledning och chefer. Uppföljning görs regelbundet via ledningsrapport. Engångskaraktär intuitiv /ad-hoc Dokument- och ärendehanteringen är oorganiserad. Gränser och rutiner är ej definierade. Lyckad hantering av dok- och ärenden är beroende av individuella initiativ. Återkommande kostnadsproblem. Optimerad Den högsta nivån, då det finns en plan för förbättringar av dokument- och ärendehanteringsrutinen Fullständig Ledningen kan lätt få överblick av alla projekt i EDIT. IT-stöd, processer och organisation för hantering av förvaltningshandlingar (teknisk dokumentation) finns på plats. Detaljerade mätningar av dokument- och ärendehanteringens effektivitet sammanställs och nyttjas av företagsledningen. Dokument- och ärendehantering i sin helhet är förstådd och nyttjas på ett likformigt sätt.

5 Hur får vi gemensamt arbetssätt? 5 Struktur och utbildning Chefer och ledare måste efterfråga arbetssätt

6 6 Ärendestruktur EDIT Centrala ärenden TF Centrala ärenden avd/sektion Ärenden av relevans för egen sektion Affärsförvaltning Program och projekt Uppdrag/Sakärenden

7 7 Ärende Trafikförvaltningens miljöledningssystem Arbetsdokument Avtal Medarbetare söker från Intranät Styrande dokument Tjänsteutlåtande Handlingar

8 8 Utbildningar 2014 E-learning EDIT Obligatorisk Dokumenthantering i praktiken Lärarledd, 2 timmar Avtalshantering Lärarledd, registrera, söka och följa upp avtal Styrande dokument Lärarledd Utbildning för assistenter Lärarledd Utbildning för ambassadörer Lärarledd

9 9 Chefer och ledare behöver efterfråga arbetssätt om förändring ska ske

10 10 Vad säger forskningen? 100% 90% Correlation of sponsor effectiveness to meeting project objectives Percent of respondents that met or exceeded project objectives 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 25% 34% 67% 85% 10% 0% Sponsor was very ineffective (score < 2) Sponsor was ineffective (score between 2 and 3) Sponsor was effective (score between 3 and 4) Average sponsor effectiveness rating Sponsor was very effective (score between 4 and 5) Copyright 2014 Prosci. Best Practices in Change Management 2014 Edition.

11 11 Framgångsfaktorer Förvaltningschefen (FC) tydlig med budskap Information på ledningsgrupper Chefen driver införandet på resp avdelning Många informations- och stödkanaler Intranät, chefsbrev, reklam, EDIT-verkstad, infomöten, veckans tips Ledningsdirektiv från FC till varje chef

12 12 Ledningsdirektiv, ett exempel: Avdelningen, sektioner och grupper skapar ärenden och arbetar i dem utifrån dokumenthanteringsplanen Statusrapportering Framtagen process för statusrapportering används: Projekt och program checkar in statusrapport i EDIT i projektärendet, med förbestämd namnsättning Projekt och Program: Alla projekt och program ska ha en framtagen dokumenthanteringsplan innan 15 maj 2014 Alla projekt och program ska ha minst ett ärende i diariet Alla projekt och program ska registrera de färdigställda obligatoriska dokumenten löpande

13 13 Tidsbesparing Ordning och reda Korrekt dokumentation till leverantörer What s in it for me? Gemensamt arbetssätt Hittar dokumenten Intro för nyanställda blir lättare

14 14

15 15 Formpipe Platina, EDIT förvaltas inom förvaltningsobjektet Dokumenthantering som bedrivs enligt SLL:s förvaltningsmodell (Pm3) Inom SLL benämns systemet EDIT Elektronisk Dokumenthantering i Tiden SLL leverantör heter Visma Consulting AB Konsulter i projektet kommer ifrån: Agio System och Kompetens AB, HiQ, Concrete IT AB, Autotech AB, Techta

16 16 Våra delprojekt Projektdokumentation Ritningar och underhållsdokumentation Avtalsregister Styrande dokument

17 17 Projektdokumentation MÅL 2013 Det ska vara möjligt att i EDIT kunna få en överblick över, samt inblick i, de olika projekt som Trafikförvaltningen bedriver. Höjd kunskap ang. hantering av allmänna handlingar i projekt MÅL 2014 Alla projekt representerade i EDIT på miniminivå Alla projekt ska ha en framtagen dokumenthanteringsplan Höjd kunskapsnivå for dokument- och ärendehantering inom TF Större tydlighet mot projekt vid leverans - var ska olika dokument förvaras och lagras Strukturerad uppföljning av att regelverket följs

18 Projektstart & Leverans a2

19 19 Styrande dokument Varför gör vi det här Mål på sikt Lätt att hitta rätt version (informationen) Goda förutsättningar för att styra verksamheten Kvalitetssäkrat och tidseffektivt arbete

20 20 Avtalsregister Syfte: Ordning och reda Hitta avtal Följa upp avtal/leverantörer Revisionsrapport Bakgrund: Baseras på redan befintlig funktionalitet i EDIT Används på SLL (HSF och LSF)

21 21 Avtalsregister Avtalsärende (metadata om ärendet) Avtalskort (metadata om avtalet) Handling 1 Handling 2 Handling 1 (huvudavtal) Handling 2 (bilaga 1) Handling 3 Handling 4 Handling 4 (bilaga 2) Arbetsdok. 1 Arbetsdok. 2 Arbetsdok. 3

22 22 Vad gör trafikförvaltningen nu? Kanslichef Förändringsledare Dokumentstrateg Arkivarie Objektspecialist Konsultstöd Utbildningar Mall dokumenthanterings planer Ärendestruktur Avtalsregister Inventering/ inläggning styrande dokument Ritningshantering

23 23 Erfarenheter och lärdomar Förvaltningsledningen måste driva frågan Utbildning, information, uppföljning, utbildning, information, uppföljning Tar längre tid än man tror att ändra arbetssätt på 800 medarbetare och konsulter

24 Tack för oss!

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Change management effectiveness.

Change management effectiveness. Leda i förändring Percent of respondets that met or exceeded project objectives Change management effectiveness. 100% Correlation of change management effectiveness to meeting project objectives 90% 95%

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Ta kontroll över informationen och uppnå bättre kundservice med strukturerad dokumenthantering

Ta kontroll över informationen och uppnå bättre kundservice med strukturerad dokumenthantering Ta kontroll över informationen och uppnå bättre kundservice med strukturerad dokumenthantering Business 360 är en standardlösning för dokumenthantering, elektronisk arkiv- och ärendehantering som samspelar

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Sid 1 Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Statens inköpscentral Seminarium 26 april 2012 Välkomna! - praktisk information Hålltider Lunchen

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Översiktlig IT-handlingsplan

Översiktlig IT-handlingsplan Version 1.0 2010-03-15 Översiktlig IT-handlingsplan Lidköpings Kommun 2010-03-15-1 - Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Handlingsplan organisationsfrågor... 3 2.1 Utveckla och utöka samverkan inom

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Förslag till internkontrollplan 2013 för Trafiltförvaltningen inld. AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB

Förslag till internkontrollplan 2013 för Trafiltförvaltningen inld. AB SL, färdtjänstverksamheten och WÅAB Stockholms läns landsting Trafiknämnden 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 2012-11-20 TN 1211-0262 Handläggare: Niklas Personne 08-686 3646 Förslag till internkontrollplan 2013 för Trafiltförvaltningen

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer