Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ."

Transkript

1 Bilaga 2 Webbaserad enkät fältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Observera att en del frågor beror av vad respondenten svarat i föregående frågor varför alla respondenter ej fått alla frågor. Fråga 1 Använder ni telemedicinska lösningar på din vårdcentral? Ja 61% 14 Nej 39% 9 Totalt 100% 23 Fråga 2 (De som svarade Ja på föregående fråga fick denna följdfråga) Vilka telemedicinska lösningar använder ni på vårdcentralen? Läser journaler från kommunens serviceboenden Videokonferens och digital röntgen Digital röntgen med direktsvar från Mora och videokonferens Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Bilaga 2 Enkät 1

2 Vilka telemedicinska lösningar använder ni på vårdcentralen? (Forts.) Röntgen Data journal, profdoc III / / Mina vård kontakter MVK Röntgen, lab, remisser, journalhantering, video Röntgendiagnostik, EKG, journalhantering, utbildning och information, viss labverksamhet AVK Samordnad vårdplanering, EKG, journalsystem, röntgen, mina vårdkontakter, lab Röntgenbilder Journal, EKG, spirometri,mvk, mobiltel, mejl, fax Webb 1000 för behörig personal, tillgång till andra vårdcentralers journal för behörig personal Fråga 3 (De som svarade Ja på fråga 1 samt svarade på fråga 2 fick denna följdfråga) Använder ni de telemedicinska lösningarna ni har idag i den utsträckning ni skulle kunna göra? Ja 42% 5 Nej 58% 7 Nästan 0% 0 Totalt 100% 12 Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Bilaga 2 Enkät 2

3 Fråga 4 (De som svarade Nej på föregående fråga fick denna följdfråga.) Varför utnyttjar ni inte de telemedicinska lösningarna ni har idag fullt ut? "Svårt att vända en ångare, det tar tid och samplanering" Brister i stödet att utbilda oss i telemedicin Vi har för dålig utrustning. Endast videokonferens på bärbar dator Vi skulle kunna skicka bilder till hudkliniken men det finns ingen säker mottagare vad jag förstått Skulle kunna ha fler alternativ i MVK, dvs patienterna skulle kunna använda MVK för flera ärenden. Dålig IT-miljö, t,ex, citrix miljö. Vi som ligger långt ifrån lasaretten vill utnyttja möjligheterna så mycket som möjligt. Stoppet ligger från centrala beslut eller oviljan att söka nya vägar Om nu Webb 1000 räknas så skulle nog det kunna användas flitigare och kanske undvika onödiga rtg-undersökningar? Fråga 5 Kommer ni att börja använda ny telemedicinsk lösning inom de närmaste sex månaderna? Ja 0% 0 Nej 100% 21 Totalt 100% 21 Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Bilaga 2 Enkät 3

4 Fråga 6 (De som svarade Ja på föregående fråga fick denna följdfråga.) Vilka telemedicinska lösningar kommer ni att börja använda inom de närmaste sex månaderna? Ej svar 100% 21 Totalt 100% 21 Fråga 7 Integreras telemedicinska lösningar i sekreterartjänsterna (i form av bl. a. digital diktering och röstigenkänning) på vårdcentralen? Ja 5% 1 Nej 95% 20 Totalt 100% 21 Fråga 8 Använder ni telemedicinska lösningar i den omfattning ni skulle vilja göra på vårdcentralen? Ja 10% 2 Nej 90% 19 Totalt 100% 21 Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Bilaga 2 Enkät 4

5 Fråga 9 (De som svarade Nej på föregående fråga fick denna följdfråga.) Vilken/vilka är den främsta orsaken/orsakerna till att ni inte använder telemedicinska lösningar i den omfattning du skulle vilja? (Flera svarsalternativ är möjliga) Det saknas ekonomiskt utrymme 6 Det saknas rätt kompetens 3 Det saknas tid 2 Det saknas intresse 0 Det är dålig tillgänglighet (t. ex. den telemedicinska lösningen är inte placerad på vårdcentralen) 9 Annat 7 Fråga 10 Är din bild att Landstinget Dalarna använder sig av telemedicinska lösningar i vården på ett ändamålsenligt och effektivt sätt? Ja 30% 6 Nej 70% 14 Totalt 100% 20 Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Bilaga 2 Enkät 5

6 Fråga 11 (De som svarade Nej på föregående fråga fick denna följdfråga.) Vilka är de främsta hindren till att telemedicinska lösningar inte används på ett effektivt sätt i vården? Vi råder inte själva över resurser och beslut om införande Man arbetar i gamla lösningar och modeller. Utvecklingsmarginalen är liten Brister i viljan att genomdriva telemedicinska lösningar Olika journalsystem mellan primär- och sekundärvården. Lång väntan på digital diktering pga byte av journalsystem Viljan att inse att det finns människor som bor utanför lasarettsområdena Tillgänglighet, kompetens och ekonomi Röststyrd diktering ej möjlig i journal Landstinget är en stor arbetsgivare, telemed är på gång men allt tar tid Det kanske inte finns tillgängligt på alla enheter, exempelvis digital diktering Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Bilaga 2 Enkät 6

7 Fråga 12 Finns det, som du känner till, några landstingsövergripande strategier eller mål avseende telemedicin inom hälso- och sjukvård i Landstinget Dalarna? Ja 25% 5 Nej 0% 0 Vet ej 75% 15 Totalt 100% 20 Fråga 13 (De som svarade Ja på föregående fråga fick denna följdfråga.) Är målen/strategierna tydliga? Ja 40% 2 Nej 20% 1 Vet ej 40% 2 Totalt 100% 5 Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Bilaga 2 Enkät 7

8 Fråga 14 Ger landstinget tillräckligt med stöd avseende t. ex. drift, utveckling och införande av telemedicinska lösningar i vården? Ja 15% 3 Nej 25% 5 Vet ej 60% 12 Totalt 100% 20 Fråga 15 (De som svarade Nej alternativt Vet ej på föregående fråga fick denna följdfråga.) Vilken typ av stöd skulle du vilja ha vid införande av telemedicinska lösningar i vården? Info om vad som finns, och vad som kommer Kommunikation mot akademiska sjukhuset i Uppsala Närmare kontakt mellan tekniken och oss på golvet. Kanske en mässa årligen där vi på golvet får komma och känna på kostnadseffektiv teknik Lyhördhet för våra önskemål Digital diktering, webbmöte mellan PV-läkare och specialistläkare med närvarande patient Delaktighet Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Bilaga 2 Enkät 8

9 Vilken typ av stöd skulle du vilja ha vid införande av telemedicinska lösningar i vården? (Forts.) Omvärldsbevakning, utbildning och möjliga lösningar Teknikstöd Användarstöd En bra implementeringsstrategi Bra och tydlig information och support Presentation av idéer och lösningar. Support på plats vid införande. Lättillgänglig support Information om vilka möjligheter som finns för en vårdcentral Fråga 16 Har Landstinget Dalarna en tydlig organisation (ansvar och roller) för att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kunna införa och använda telemedicinska lösningar i vården? Ja 10% 2 Nej 10% 2 Vet ej 80% 16 Totalt 100% 20 Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Bilaga 2 Enkät 9

10 Fråga 17 Har Landstinget Dalarna en bra framförhållning och beredskap för att kunna införa och använda nya telemedicinska lösningar i vården? Ja 0% 0 Nej 15% 3 Vet ej 85% 17 Totalt 100% 20 Fråga 18 Övriga kommentarer Det vi väntar på är det nya journalsystemet där det planeras digital diktering Landstinget bör via SKL trycka på så att vi kan jämställa mejl med telefonsamtal. Dvs att vi får använda mejl i kontakt med patienter. Sekretessen är inte mycket bättre då vi ringer Det var svårt att svara på enkäten då begreppet telemedicinska lösningar är lite oklart. Det närmaste man kommit en telemedicinsk lösning är att en logoped som finns i Falun via vår videokonferensanläggning behandlar Hedemorapatienter som sitter i vårt konferensrum Telemedicin i vården Landstinget Dalarna December 2011 Bilaga 2 Enkät 10

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Beställare: Upplägg och rapport: Genomförande: Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Elise Leppänen november 2009 januari 2010 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se BRO BOX 1386 172 27 Sundbyberg

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Elever och lärare online

Elever och lärare online En rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Förord Den snabba utvecklingen av användandet

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer