Plats: Ullevi Konferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats: Ullevi Konferens"

Transkript

1 Protokoll Workshop om IT-hjälpmedel inom processäkerhet Datum och tid för mötet: 23 October 2013, 9:30-16:00 Plats: Ullevi Konferens Protokoll utsänt: 24 October 2013 Nr.: Post Åtgärd Inledning Blenda hälsar välkommen och gör en genomgång av IPS kommande aktiviteter. IT-stöd för riskanalyser Akzo - använder PHA-Pro, Akzo Stenungsund har en licens, använder konsulter som har egen licens, inom koncernen används även Stature. Även enkla excel- och wordmallar. Förändringar MOC utförs i FLEXite, FLEX europe (används även för tillbudsrapportering) Kemira - använder Stature, Stature är en databas för att samla alla riskanalyser och ger en realtidsinblick i status för åtgärder och liknande, i Stature finns även färdiga mallar för analyser, PHA-Pro kan integreras med Stature, Kemira har även tittat på PHA-works, men valt Stature Perstorp Oxo och Perstorp - använder word- och excelmallar och kopplar till areor i anläggningen, nytt är att man skapat ett övergripande register över alla åtgärder, alla åtgärder från riskanalyser skrivs in i den övergripande åtgärdslistan där åtgärder följs upp och bevakas. Dokumentstyrning sköts genom att ändrings- och läsrättigheter är skilda för olika personer och personalgrupper. Vopak - använder word-mallar, använder tillbudsrapporteringssystmet för att följa upp åtgärder i realtid. Jacobs - olika word-mallar för analyser, i projekt skapas en master actionlista, som följer projektet. Varje åtgärd ska godkännas av ansvarig projektmedlem, HSE-koordinator, projektledare och beställare/projektägare. Ineos, word- och excelmallar, sparas i dokumenthanteringssystem, sökbarhet och spårbarhet bygger på att erfarna personer kan historiken och vet vart de ska leta. Manuell hantering med att stänga åtgärder och signera dokument. Korsnäs, ZERT RM, både riskanalysmallar och åtgärdshantering, påminnelser till ansvariga för åtgärder. Flera olika mallar används och utvecklas kontinuerligt, checklistor för ett stort antal områden (lyft, PED, Maskindirektiv), 2000 användare, ca 150 aktiva användare, storleksordningen SEK per år. Internetbaserat, administreras via intranätet för Korsnäs. Riskbedömer förändringar kopplat till anläggningshierarki och dokumenten är sökbara efter anläggningshierarki. Används mycket inom massaindustrin. Cowi - PHA-Pro mot process, Exonaut Risk specifikt mot infrastrukturprojekt total projektriskanalys. LR Consulting, PHA-Pro, Ulf Bergstrand gjorde en kort presentation av Protokollsref: Ulf Bergstrand, Rev.: 0 Sida 1 av 6 Datum: 24 October 2013

2 hur programmet ser ut. AGA - produktionsanläggningar använder excelark för grovanalyser, logik och historik i filen, fungerar som riskregister för anläggningen. För nya projekt så köps riskanalystjänster in och då bestäms format och liknande i projektet. Vid förändring används egna checklistor för arbete, PED m.m. Kommande specialutvecklad programvara för användning av medicinska gaser, där alla risker är förbestämda och riskbedömda i förväg för att ge en likvärdig bedömning i hela europa. Synergi används för uppföljning av högprioriterade åtgärder flyttas över manuellt. Midroc använder kundernas mallar så långt som möjligt, för analyser i egna projekt används egenutvecklad excelmall kräver inloggning vilket underlättar revisionshistorik och spårbarhet. PS Group egenutvecklad excelmall med inbyggd riskmatrishantering, en hel del automatik inbyggd med hjälp av extern firma. Lämnar även ut excelfil med full funktionallitet till kunder. Borealis förändringsprojekt > kräver en viss rutin och då används PHA-Pro till Grovanalys, HAZOP och LOPA, mindre projekt görs i egen checklista analysmodell i word. Andra analyser ex. SJA görs i egen wordmall. Preem word- och excelmallar, hantering av åtgärder från MOC och ronder i Synergi däremot inte stora analyser, vill ha ett system för att hantera HAZOP m.m., tittat lite på PHAx från Exida. IPS Blenda Exempel på andra program är PHAworks och IRMA (svenskt verktyg under utveckling). Exonaut Risk nämndes också, används bl.a. av Trafikverket Lista på kommersiella verktyg: PHA-Pro IHS, Stature IHS, PHA-works PrimaTech, ZERT RM Zert AB, PHAx Exida, IRMA - Pragmagile https://irma.pragmagile.com/ Flexite.BPMS Flexeurope AB EXONAUT Risk 4Cstrategies Generella kommentarer kring Riskanalysverktyg: Många upplever att det är svårt att få överblick över riskanalysarbetet efter en tid av förändringar och mindre analyser på en anläggning. Verktyg som PHA-Pro och liknande skulle ju vara enormt kraftfulla om de kunde fungera som levande dokument och kopplas till en anläggning eller anläggningsdel, exempelvis som P&IDs eller vilken annan teknisk dokumentation som helst. Detta kräver dock inte bara programvara utan rutiner och väl genomtänkta mallar och arbetssätt samt ägarskap för riskanalysfilerna. SPBIs mall för risker på terminaler diskuterades, gruppen överrens om

3 att den endast har fokus på frekvensen av läckage och läckagestorlek, för att det ska bli en riskanalys krävs fortsatt arbete med konsekvenssidan och vad läckage innebär för varje specifik Terminal. LP 2013 Presentation från Maria Bergh, COWI Maria Berghs exjobb om skiftarbete finns under bästa exjobb examensarbete Konsekvensberäkningar och konsekvensberäkningsverktyg AGA köper in konsekvensberäkningar från konsulter, internt från kollegor i Holland (Phast Risk), ALOHA används internt för grov uppskattning och utvärderingar av förändringar Korsnäs köper in tjänster i samband med Seveso och brandfarliga varor, RIB PS -Group winvent, tryckavlastningar, ALOFT (endast Windows XP och tidigare), RIB, IPS program, ALOHA för grov uppskattning Borealis IPS, ALOHA, köpt in Phast-tjänster, COWI Phast, COWI-Danmark även Phast Risk, CFD-simuleringar, ALOHA används för jämförelser med Phast. Phast även för explosionsfarliga områden (där det finns behov av att vara mindre konservativ jämfört med SEK 426). FRED/Shepherd (Shell Global Solutions) upplevs av COWI som enklare och mer användarvänligt än Phast. Resultat väldigt lika mellan FRED/Shepherd och Phast. Akzo konsekvensberäkningar köps in, mest Phast som används, Superchems (iomosaic) för att jämföra kompabilitet mellan olika ämnen (reaktionsrisker). VOPAK, köper in konsekvensberäkningar, Phast enligt moderbolagets rekommendationer, Jacobs, - Phast används för konsekvensberäknignar, även som riskbedömning för arbete i industri, RIB och IPS Dekra, RIB Ineos, ALOHA, IPS, RIB IPS - Viktigt att ladda ner den senaste versionen av IPS beräkningsprogram som justerat bugg för beräkning av avlastningar och som fungerar med Windows 7 Lista: Phast och Phast Risk DNV, RIB MSB, Winvent Kühner AG, safety.kuhner.com/en/product/software/applicationsoftware/winvent.html IPS Beräkning IPS, ALOHA EPA, SuperChems iomosaic

4 MSBs presentation - RIB Magnus Levein, att använda RIB för konsekvensberäkningar - Kemidatabas med mycket stort antal ämnen - Spridning i luft, nu med bakgrundskartor integrerat - Spridning i mark av icke vattenlösliga ämnen (kan möjligtvis vara ett problem med inblandning av biooljor och tillsatser i bränslen). Låg avgift för programmet. Spridning i luft: Fördefinierade kärl och utrustning scenarion. Även möjlighet att definiera själv. Väder kan ladda upp aktuellt väder men kan även definiera själv. FOI har utvecklat modellen, osäkert hur modellerna är verifierade mot testresultat och vilka parametrar som styr. RIB användarstöd anordnar utbildningar ska kunna ges till alla användare. Kan vara aktuellt för IPS medlemmar att anordna en mer specifik utbildning mot spridning luft programmet och hur det fungerar. Det bör kanske utredas mer i detalj hur RIB kan användas av Industrierna vilka begränsningar har det, hur är resultaten jämfört med andra programvaror m.m. Jämförelser av olika konsekvensberäkningsprogram James Hannah, LR Consulting IT-stöd för olycksutredning och uppföljning SYNERGI DNV (AGA, Preem,Borealis, Ineos) - Riskklassning av tillbud, avvikelser - Realtidshantering av åtgärder (status, påminnelser via mejl) AGA, avvikelsehantering, incidenter, skyddsronder, upplever att registreringen inte utfördes fullt ut, har tagit fram ett litet block för att skriva en pappersrapport som linjechef ansvarar för registrering. Preem, alla typer av avvikelser, riskklassning av avvikelser, risknivån bestämmer omfattning av olycksutredning, åtgärdshantering och uppföljning, Root Cause Analysis för allvarliga incidenter, Borealis, Avvikelsehantering, ekonomi, HMS, drift, revisioner och observationer registreras, incidenthantering med olika klacificeringar av incidenter. Riskregister (allt som riskbedöms i Synergi). Riskklassning av incidenter, risknivån bestämmer omfattning av olycksutredning. KPIer utifrån Synergi. Alla är användare. Ineos, sparar utredningsrapport i Synergi, använder för registrering av BBS-er, säkerhetsrevisioner, avvikelsehantering. Alla är användare. Perstorp har eget program för uppföljning av tillbud och säkerhetsrevisioner, realtid, gör orsaksträd (Xmind), utredning bifogas. Vopak har ett avvikelsesystem där olyckutredningar arkiveras och åtgärder hanteras, realtid. Moderbolaget använder TriPod för olycksutredningar. Korsnäs PIA används av hela PappersIndustrin, resultat delas och är

5 sökbart inom branschen, endast personskador och tillbud, försäkringsbranschen plockar skadestatistik, KPIer, utredningsrapport bifogas. Utredningsverktyg: TriPod SOLogic TapRoot Generella kommentarer, alla företag (exkl. konsulter) använder någon form av system med realtidshantering av åtgärder för att dokumentera tillbud och olyckor, det upplevs att åtgärder hanteras däremot är det svårt att stänga loopen helt och följa upp åtgärden som gjordes blev det bättre? Även svårt att helt få in lärande från olyckor i systeranläggningar och andra anläggningar i branschen. Viktor Bardh Jacobs Centuri Boliden, intranetbaserad, formbart och anpassningsbart, dyrt. Kräver utveckling och kostar pga konsultkostnader. Egenutvecklat webbaserat systemkan vara tillräckligt. Excel är också ett alternativ AFA (IA-avvikelsesystem) kan fungera i processindustrin. Ger möjlighet att dela med andra. Fråga om IPS skulle kunna fungera som samordnare av data från exv Synergi för att få en större bild av trender map olycksfall. Lista: Avvikelshantering: Synergi DNV, PIA AFA, Centuri - Olycksutredning: TriPod - Taproot - Sologic - XMIND - mindmapping-program, bra för att dokumentera orsaksträd E-arbetstillstånd Claes Broman, Borealis e-arbetstillstånd håller på att införas på Borealis. Riskbaserat system. Risknivå 1, 2, 3 och 4 för arbetstillstånd Leverantör RAP iternationeal Risk assessed Permit

6 Används på över 100 siter. Slut på dagen Deltagarlista: Workshop om IT-hjälpmedel inom processäkerhet Företag Namn E-postadress Aga Gas AB Jan Fransson Aga Gas AB Magnus Olsson Akzo Nobel Functional Chemicals AB Lisbeth Billstedt Borealis AB Claes Broman COWI AB Conny Danielsson COWI AB Jonas Åvall COWI AB Maria Bergh DEKRA Industrial AB Cecilia Johansson Ineos Sverige AB Gunnar Svensson IPS Blenda Weibull Jacobs Sverige AB Viktor Bardh Korsnäs AB Göran Hultberg Lloyds Register Consulting James Hannah Lloyds Register Consulting Ulf Bergstrand Midroc Project Management AB Sini Jaakkola Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Magnus Levein Perstorp Oxo AB Elisabeth Wahlström Perstorp Oxo AB Sigvard Johansson Perstorp Specialty Chemicals AB Rikard Widell Preem AB Anna Grunewald Thoor Process Safety Group Sweden AB Ulrika Nilsson Vopak Sweden AB Erika Söderlind

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt EN KUNDTIDNING FRÅN INUIT 1 2014 Reportage från ManageEngine Användarkonferens 2013 SID 4 Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor SID 6 Möt Sanjeev från ManageEngine SID 10 Region Halland har ökat lösningsgraden

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Leanlink Ao LKDATA Datum Rev 2010-05-19 1,5,0 Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Utredningsuppdrag beställt av Regionförbundet Östsam. Utförd av LKDATA Innehåll Revisioner...3 1. Sammanfattning...4

Läs mer

Studie Helhetsbild av risk inom industriparker. Del 1 Dominoeffekter och kumulativ risk

Studie Helhetsbild av risk inom industriparker. Del 1 Dominoeffekter och kumulativ risk Studie Helhetsbild av risk inom industriparker Del 1 Dominoeffekter och kumulativ risk 2 MSB:s kontaktpersoner: Helena Fridh, helena.fridh@msb.se, 010-240 51 32 Helena Håkanson, helena.hakanson@msb.se,

Läs mer

www.national-netforms.com Autoflow webkit

www.national-netforms.com Autoflow webkit www.national-netforms.com Autoflow webkit Vår specialitet är internet-distribuerade system för projekthantering med aktiviteter kopplade till elektroniska blanketter och dokument. National Netforms AB

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer