Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp"

Transkript

1 Projekt: Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp Tid: 21 okt kl Plats: Bruunska 16, Esplanaden 5 Delprojektledare Niklas Ammert, delprojekt 1 Kultur Catta Torhell, delprojekt 2 Bibliotek och studieplatser Ulla Krakau, delprojekt 3 Extern verksamhet Eva Kellander, delprojekt 4 Lokalutformning & delprojekt 8 Beskrivning och lokalbehov Henriette Koblanck, delprojekt 5 DE Christel Olsson, delprojekt 6 Affärsmodell Thomas Reinhag, delprojekt 7 Hållbarhetsprogram Referensgrupp Anders Fröjmark, Saco-S Åsa Wågman, ST, OFR/S (ersättare för Annika Aronsson) Vinko Midjich, SEKO Margaretha Bjerker, huvudskyddsombud Frånvarande Christina Nilsson, Lärarförbundet, OFR/S Styrgrupp Bo Bergbäck, prorektor Helena Meldré, projektledare Christel Olsson, avdelningschef Lokal- och serviceförvaltningen Malin Blom, t f kommunikationschef Matilda Sjödahl, ordförande Linnéstudenterna Adjungerad Karolina Ekstrand, kommunikatör

2 Öppnande Ordförande Bo Bergbäck hälsade välkommen och gick igenom minnesanteckningarna från förra mötet. Uppdatering projektet På kommunen har man haft en strategidag med kommunledningen och Helena Meldré hade en kort presentation om projektet ur Lnu:s synvinkel. På nästa Café Linné i Kalmar 30 nov kommer någon från kommunen delta för att prata om stadsplaneringen i ett helhetsperspektiv. Uppdatering delprojekten Delprojektledarna gav lägesrapport om delprojekten. Niklas Ammert om delprojekt 1 Kultur: Gruppen är nästan klar med utredningsarbetet och rapporten. Andra aktörer utanför Lnu har en annan tidplan att arbeta efter, vilket inneburit vissa problem. Gruppen har tittat på nuvarande lokaler, behov och önskemål om framtida lokaler och vad som kan vara lämpligt för samlokalisering. Inom Lnu ser man möjligheter till samlokalisering främst för estetiska ämnen, som drama, bild, design och medieproduktion. Samlokalisering med andra aktörer utanför Lnu är ej helt bearbetat, men viss samlokalisering skulle kunna vara möjligt för vissa typer av lokaler som konsertsal, café med scen, och vissa verkstäder. Slutsatsen är att man gärna samlokaliserar på Fredriksskans. Catta Torhell om delprojekt 2 Bibliotek och studieplatser: Gruppens arbete är i princip klart men delar av utredningen återstår att förankra inom gruppen och vid andra möten med olika grupperingar. En klar skiljelinje framstår mellan bibliotek och studieplatser. Beräkning av behov av lokalytor pågår. Utredningen bygger på litteraturstudier, studiebesök och diskussioner, och man ser olika tendenser, dels biblioteket som portalbyggnad och dels alltmer digitala bibliotek. Samarbetet med motsvarande arbetsgrupp inom kommunens projekt Kulturcentrum har visat på att man har olika uppdrag och syn på biblioteksuppdraget. Bibliotek i

3 universitetsvärlden är tydligt integrerat i grundutbildning och forskning. Delprojektgruppen ser gärna studie- och mötesplatser i ett kulturcentrum men biblioteksdelen i egna universitetslokaler. Studieresorna har visat på mervärde i den bredare kulturella miljön och positivt med bredd vad gäller mötesplatser, men tveksamt om ekonomiskt besparande. Ulla Krakau om delprojekt 3 Extern verksamhet: Gruppen har inventerat nuvarande kommersiell och icke-kommersiell verksamhet och jämfört med framtida behov och tankar kring detta. Speciellt bottenplanet ses som lämpligt för samlokalisering med och/eller extern verksamhet. Utgångsläget vid diskussionerna kring möjligheter att utnyttja lokalerna har varit året runt och dygnet runt. En större egen mötesyta med scen och bra teknik inom Lnu saknas idag, exempelvis för mässor och sittningar etc, och en sådan lokal skulle också kunna hyras ut. Gruppen ser möjligheter att samutnyttja evenemangs- och konferenslokaler men praktiska svårigheter finns och för Lnu:s räkning ser man inte det som troligt att det finns behov av egna konferenslokaler. Mindre ytor inom universitetets lokaler kunde vara lämpliga för extern verksamhet, för butiker, restaurang och caféer etc. Fojos hotellrum/rum med pentry skulle även kunna fungera för gästlärare och kunna hyras ut under sommaren. Ett kårhus skulle kunna vara integrerat i universitetslokalerna, men detta kräver speciell utredning kring hur festlokal etc kan fungera inom universitetets lokaler. Gruppen kommer att fortsätta träffas fortsättningsvis för fortsatta diskussioner om samverkan Lnu och näringslivet. Eva Kellander om delprojekt 4 Lokalutformning Uppdraget att utreda lokaltyper är klart målet är generella och flexibla lokaler, helst så få storlekar om möjligt, med möjlighet att expandera resp minska efter behov. Den digitala tekniken påverkar lokalerna och lokalutformningen. Kraven på bra luft, ljud, säkerhet etc har ökat. Utredningen har utgått från de lokaler vi har idag, men också det vi saknar, exempelvis mötesplatser, distansstudior, studieplatser. Det är viktigt med egen identitet på institutionsnivå. Utredningen visar att det är positivt med samverkan/-lokalisering med extern verksamhet om det gynnar den egna verksamheten.

4 Det finns inga förebilder för det stadsintegrerade universitet vi tänker oss i Kalmar vi får bli förebilden. Rapporten kommer att presentera kategorier med typrum. Henriette Koblanck om delprojekt 5 DE Institutionen för design är liten, och diskussioner pågår om var institutionen ska lokaliseras i framtiden. Design är idag ett ämne och två grundutbildningsprogram som ska bli ett program, och man arbetar även med samverkansprogram. Designinstitutionen vill gärna lokaliseras i gränssnittet drama, bild, musik och medieproduktion. Mötesytor och -platser är viktigt för studenterna, exempelvis i form av ett mötestorg, café, etc. En utställningslokal skulle kunna vara en möjlig samlokalisering i ett kulturcentrum. Bra och funktionella verkstäder är viktigt. Christel Olsson om delprojekt 6 Affärsmodell Uppdraget för delprojektet är att utarbeta en affärsmodell i förhållande till LOU (Lagen om offentlig upphandling). Utgångsläget är 10-åriga hyresavtal med option på ytterligare 10 år. Thomas Reinhag om delprojekt 7 Hållbarhetsprogram Ett utkast till övergripande hållbarhetsprogram innehållande ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, blir klart nästa vecka. Hållbarhetsprogrammet ska synkas med kommunens kvalitetsprogram med samma kriterier: social, ekologisk och ekonomisk kvalitet. Eva Kellander om delprojekt 8 Beskrivning och lokalbehov I första steget av delprojektet inventeras befintliga lokaler och översiktligt lokalbehov. Delrapporten för steg 1 kommer inte att presentera ytor i kvadratmeter, den bygger istället på resonemang kring lokaler i stort. Etappflytter planeras i förhållande till nuvarande hyresavtal.

5 Övriga frågor Delprojektens slutrapporter lämnats in till styrgruppen (deadline 31 okt för delprojekt 1-6 och 8 steg 1) och kommer därefter att publiceras på Lnu-webben i slutet av november. Nästa möte Nästa möte blir storgruppsmötet fredag den 28 okt, kl med kommunen som värd. Vid minnesanteckningarna Helena Meldré Projektledare

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX PARAPLYUTREDNINGEN Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX Förord och bakgrund Paraplyutredningen handlar om hur Förbundet Unga Forskare på ett bra sätt kan stödja

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12 Barkarby College Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf Slutrapport April -12 2012-03-13 1 (24) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...4

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning

Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning Renhållningsordning Bilaga 1 Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning Beskrivning av den deltagande process som bedrevs år 2012-2013 för att ta fram det nya förslaget på renhållningsordning

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården

Läs mer

Genomförandeförslag Mötesplats Norrsidan Maj 2014 Magnus Olsson Projektledare Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Datum Magnus Olsson 2014-04-30 0480-45 01 97 GENOMFÖRANDEFÖRSLAG FÖRSTUDIERAPPORT

Läs mer

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 UniLink-rapport 2009:5 Sammanfattning Under 2007 genomfördes en nationell undersökning om hur lärosätena i Sverige bedriver alumnverksamhet. Syftet var

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativ VALBORG FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men också

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer