Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013"

Transkript

1 Handlingsplan för svenskt vattenbruk Kickoff Arlanda 25 sept 2013

2 Program Välkomna och kort bakgrund, Niclas Purfürst, avdelningschef Landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket Syftet med handlingsplanen och information om EU-planen Arbetssätt för handlingsplanarbetet Lunch Grupparbete 1 och diskussion: Åtgärder kopplade till mål i strategin Grupparbete 2 och diskussion: fortsättning Åtgärder kopplade till mål i strategin i nya grupper. Fika framdukat ca Grupperna presenterar/sammanfattar (ca 5 min per grupp) Avslut och fortsättning Mötet är slut

3 SYFTE och MÅL Handlingsplanens syfte är att målen i strategin ska uppnås Målet för handlingsplanen: Klar till halvårsskiftet 2014 Minst 2 åtgärder för varje mål i strategin Varje åtgärd tydligt kopplad till minst ett mål i strategin Bred acceptans för åtgärder

4 Vision: Svenskt vattenbruk är en växande, lönsam och hållbar bransch med en etisk produktion.

5 Mål i vattenbruksstrategin: 1. Produktionen ökar genom förbättrad konkurrenskraft. 2. Svenskt vattenbruk producerar god och hälsosam mat som efterfrågas av konsumenter både i Sverige och i övriga världen. 3. Svenskt vattenbruk producerar sättfisk för fisketurismens behov och bevarandeändamål. 4. Svenskt vattenbruk kännetecknas av samverkan mellan bransch, forskare, intresseorganisationer och myndigheter. 5. Minskad administrativ börda och tydliga bestämmelser främjar företagens utveckling. 6. Svenskt vattenbruk kännetecknas av ringa miljöpåverkan.

6 7. Svenskt vattenbruk bidrar till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion. 8. Nya odlingstekniker utvecklas och odling av fler arter prövas genom samverkan mellan bransch och forskning. 9. Svenskt vattenbruk kännetecknas av förebyggande hälsoarbete och friska djur. 10. Svenskt vattenbruk har tillgång till avelsmaterial av hög kvalitet. 11. Politiker på alla nivåer och andra aktörer uppfattar svenskt vattenbruk som en säker, långsiktig och framgångsrik bransch. 12. Kommunpolitiker och andra lokala aktörer satsar på svenskt vattenbruk. 13. En majoritet av Sveriges kommuner identifierar och inkluderar lämpliga platser för vattenbruk i sina översiktsplaner.

7 Flerårig nationell strategisk plan för vattenbruket till EUkommissionen

8 Mål: öka konkurrenskraften hos vattenbruksindustrin gynna utveckling och innovation främja ekonomisk tillväxt stödja diversifiering av liv på landsbygden och vid kusten skapa lika förutsättningar för vattenbruksföretagen att få tillgång till vattenområden

9 Nationell plan: Administrativa förenklingar (fr.a. tillståndsprocessen) Samordnad fysisk planering (säkra tillgången till vattenområden för vattenbruk) Stärka konkurrenskraften Lika villkor inom EU (förbättra bilden av vattenbruk inom EU)

10 Förhandsvillkor för programmet: Datainsamling Kontroll och tillsyn Flerårig nationell plan för vattenbruk (senast tillsammans med det färdiga programmet)

11 Framtagande av det nya programmet Förankringsarbete Förslag till regeringen = Tekniskt underlag Regeringens prioritering av åtgärder = vad hamnar i det färdiga programmet Budget för programmet (EU + nationell) Åtgärder som ska uppfylla målen för den fleråriga nationella strategiska (EU-) planen

12 Handlingsplan för svenskt vattenbruk Arbetssätt

13

14 Beställare Jordbruksverket Anna Blomquist, enhetschef Fiskerienheten Utser styrgruppen Ordförande i styrgruppen

15 Styrgrupp Henrik Hammar, VRF Josefin Walldén, HaV Anders Kiessling, NKfV, SLU Katharina Hultgren, SKL Anders Hellström, SVA

16 Styrgrupp Beslutande Utser arbetsgruppledare Ska inte styra innehållet i handlingsplanen Ansvar för kvalitet Deltar inte i arbetsgrupper för att undvika jävsituationer Minnesanteckningar från möten

17 Arbetsgrupper Näringslivsutveckling Utveckling av djurvälfärd och djurskydd Miljömässigt hållbar utveckling Forskning och utbildning Regional utveckling

18 Arbetsgrupper Ta fram konkreta åtgärdsförslag Tydlig koppling till målen i strategin Ta hänsyn till inkomna förslag och synpunkter Prioritering mellan egna åtgärder Via arbetsgruppledare till styrgruppen för beslut

19 Sven Kollberg Ola Öberg Daniel Wikberg Sara Gabrielsson Ulla Carlsson Björn Frostell Susanne Lindegarth Anna Norman Halldén Josef Nygren Arbetsgruppledare Ordförande i arbetsgrupperna Horisontellt arbete mellan grupperna

20 Referensgrupp Förankrings- och informationsgrupp Intresserade som inte deltar aktivt i arbetsgrupper Rådgivande, ger synpunkter och förslag Remissförfarande

21 Projektledare Jordbruksverket Malin Skog, Fiskerienheten Planerar, leder & driver dagligt arbete Praktisk hjälp till arbetsgrupper Hjälp att lyfta/skicka vidare frågor mellan arbetsgrupper och till styrgrupp Material till hemsidan

22 Här finns allt material för handlingsplanarbetet!

23 Arbetsfas Ansvarig Handling Arbetsgrupper Tar fram och diskuterar förslag på åtgärder Diskuterar eventuella målkonflikter för åtgärden 2 Arbetsgruppsledare, arbetsgrupper 3 Styrgrupp, arbetsgruppledare 4 Referensgrupp (remissförfarande) Arbetsgruppsledarna diskuterar förslagen om åtgärder från arbetsgrupperna Arbetsgrupperna kan ge synpunkter på varandras förslag. Arbetsgruppsledarna presenterar förslag på åtgärder för styrgruppen. Styrgruppen lämnar till referensgruppen för synpunkter. Referensgruppen lämnar synpunkter till styrgruppen och arbetsgruppledarna. 5 Arbetsgrupper Bearbetar synpunkter Prioritering av arbetsgruppens förslag 6 Styrgrupp, arbetsgruppledare Arbetsgruppledarna presenterar de färdiga åtgärderna och handlingsplanen

24 Uppdelning av målen från strategin Arbetsgruppen för näringslivsutveckling 1. Produktionen ökar genom förbättrad konkurrenskraft. 2. Svenskt vattenbruk producerar god och hälsosam mat som efterfrågas av konsumenter både i Sverige och i övriga världen. 3. Svenskt vattenbruk producerar sättfisk för fisketurismens behov och bevarandeändamål. 5. Minskad administrativ börda och tydliga bestämmelser främjar företagens utveckling.

25 Arbetsgruppen för utveckling av djurvälfärd och smittskydd 9. Svenskt vattenbruk kännetecknas av förebyggande hälsoarbete och friska djur. 10. Svenskt vattenbruk har tillgång till avelsmaterial av hög kvalitet. Arbetsgruppen för miljömässigt hållbar utveckling 6. Svenskt vattenbruk kännetecknas av ringa miljöpåverkan. 7. Svenskt vattenbruk bidrar till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion.

26 Arbetsgruppen för forskning och utbildning 4. Svenskt vattenbruk kännetecknas av samverkan mellan bransch, forskare, intresseorganisationer och myndigheter. 8. Nya odlingstekniker utvecklas och odling av fler arter prövas genom samverkan mellan bransch och forskning Arbetsgruppen för regional utveckling 11. Politiker på alla nivåer och andra aktörer uppfattar svenskt vattenbruk som en säker, långsiktig och framgångsrik bransch. 12. Kommunpolitiker och andra lokala aktörer satsar på svenskt vattenbruk. 13. En majoritet av Sveriges kommuner identifierar och inkluderar lämpliga platser för vattenbruk i sina översiktsplaner.

27 Mål 1, 2, 3, 5 Mål 9, 10 Mål 6, 7 Mål 4, 8 Mål 11, 12, 13

28 Tidplan för handlingsplanarbetet År/Vecka Mål Handling /v11 Bollplank Beställaren lägger fram förslag på tillvägagångssättet för handlingsplan och får synpunkter. 2013/v13 Styrgrupp färdig Beställaren bör ha mottagit förslag på eventuella styrgruppsmedlemar och fastställt vilka som bör ingå i styrgruppen. 2013/v35 Inledande styrgruppsmöte 2013/v39 25 sept: Kickoff för handlingsplanarbetet 2013/ Arbetsgrupper & v39-41 referensgrupp färdiga 2013/ Framtagande av v39-52 åtgärder Beslut om projektdirektiv, åtgärdsmall, ledare för arbetsgrupper, arbetsbeskrivning arbetsgrupper, kickoff mm. Alla intressenter samlas för information om handlingsplanarbetet. Arbetsgrupperna och referensgruppen bildas. Arbetsgrupperna identifierar och utformar lämpliga åtgärder för att uppnå samtliga mål i den nationella strategin. Styrgrupp och referensgrupp ger sina synpunkter på åtgärderna enligt metodbeskrivningen. 2014/v 5 Lägesrapport En lägesrapport av arbetet med handlingsplanen presenteras vid Vattenbrukskonferensen den 28-

29 Tidplan för handlingsplanarbetet År/Vecka Mål Handling 2014/ v1-20 Framtagande av åtgärder, forts. Arbetsgrupperna identifierar och utformar lämpliga åtgärder för att uppnå samtliga mål i den nationella strategin. Styrgrupp och referensgrupp ger sina synpunkter på åtgärderna enligt metodbeskrivningen. 2014/ v21-24 Samtliga åtgärder för handlingsplanen klara Styrgruppen beslutar om de samtliga åtgärder i handlingsplanen (beslut om åtgärder kan även fattas fortlöpande). 2014/ v26 Fastställande av handlingsplan Styrgruppen fastställer den kompletta handlingsplanen. 2014/ v26 el 27 Slutmöte Alla involverade träffas och slutresultatet presenteras.

30 Arbetsgrupperna bildas Intresseanmälan Arbetsgruppledare Möten/telefon/mail Arbete med åtgärder Vad händer nu? Referensgruppen bildas Intresseanmälan Remissförfarande när åtgärder börjar komma in Om arbetsgrupper vill ha synpunkter på utkast etc. Styrgruppen Nästa möte 16 okt Kommunikationsplan Beslutar om åtgärder Vattenbrukskonferensen jan

31

Sammanfattning av kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25

Sammanfattning av kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Sammanfattning av kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Välkomstord från avdelningschef Niclas Purfürst, Presentation av deltagarna vid mötet. Deltagarlista (anmälningar) sist

Läs mer

Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020

Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020 Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020 Arbetet med att ta fram strategin pågick under våren 2012. Ett antal möten genomfördes där bransch, forskare, intresseorganisationer och

Läs mer

Regional drivkraft för nationell utveckling

Regional drivkraft för nationell utveckling Regional drivkraft för nationell utveckling Norman Haldén A, Lindegarth S (2014). Regional drivkraft för nationell utveckling. Rapport från Nationell Vattenbrukskonferens 2014, Simrishamn 28 29 januari,

Läs mer

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 NYHETSBREV Tema: Fisket utvecklar landsbygden från Landsbygdsnätverket Nr 1 2014 Konsekvenser efter valet. Sid 3 och 4 Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 Medlem har ordet: Sid 4 Eldsjälarnas

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 25 maj 1 Sammanfattning Vilka som kommunicerar och vad som kommuniceras Under 2015-2016 ska de personer i Landsbygdsnätverket

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling

Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling 6 maj 2004 Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling Sammanfattning Arbetslivet i Sverige har förändrats kraftigt det senaste decenniet. Strukturomvandling,

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Fiskekommunerna Strömstad-Tanum-Sotenäs-Lysekil-Uddevalla-Orust-Tjörn-Stenungsund Kungälv-Göteborg-Öckerö samt Västra Götalandsregionen Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

SVENSKT VATTENBRUK. mat och miljö hand i hand. Rapport från Nationell Vattenbrukskonferens 2009 Lysekil 8-9 oktober

SVENSKT VATTENBRUK. mat och miljö hand i hand. Rapport från Nationell Vattenbrukskonferens 2009 Lysekil 8-9 oktober SVENSKT VATTENBRUK mat och miljö hand i hand Rapport från Nationell Vattenbrukskonferens 2009 Lysekil 8-9 oktober Författare: Susanne Lindegarth & Carl-Gustaf Thulin a" måla en tavla är hårt arbete a"

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Efter att presidiet berett ärenden till styrelsen har ytterligare två brådskande ärenden inkommit till Kommunförbundet Norrbotten. Avseende en

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer