Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november"

Transkript

1 1 (5) Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november 1. Statusläge - upphandling av bibliotekssytem försenad pga arbete förfrågningsunderlaget, annonsering bestämd till den 14 november. - underlaget till portalupphandling påbörjat, inväntar beslut från chefsmöte om upphandlingsstart. - förslag till organisation för implementering av system klart och godkänt av styrgruppen. - förslaget till vad som ska tas med till nya portalen samt synpunkter på finansieringsförslaget våren 2012 är klart. - förslaget till struktur, form och layout till nya portalen har stannat upp. Gruppen har varit tvungen att påbörja arbetet med organisation 2013 då den hänger så nära ihop med form och layout samt strukturen på sidorna. Gruppen kommer dock att presentera en grund för sidorna, de lokala samt förstasidan, till den 23/11. - arbetar med förslag till avtalstecknare, Boden första val, därefter Piteå, Luleå. - kontakt har tagits med Luleå UB. - enkät har gått ut till biblioteken om lokal packningsorganisation. - frågan om depositionerna ska ingå har diskuterats. - ett första utkast till kravspecifikation är framtagen. - gruppen arbetar även med förslag till kostnadsfördelning. - Katarina Wasberg, Luleå, har lämnat gruppen, ersätts av Ann-Christin Cruuka med ers. Helén Lagerqvist. - bibliotekskort: gruppen undersöker behov av mängden nya kort via enkät till biblioteken, samt arbetar på mall för påskriftsblankett. - ålder för målsmans medgivande diskuteras 16 eller 18 år? - två mindre grupper har bildats för att ta fram underlag till kommunikationsgruppen resp. det interna rutindokumentet. - ett fullständigt avgiftsdokument ska tas fram. -Katarina Wasberg, Luleå, har gått in som ordinarie isf Ros-Marie Elvelin.

2 2 (5) - undersöker antal skräpposter vid sammanslagning av katalogerna. - frågor om skräpposter samt gemensamt avtal skickad till Btj. - uppmaning om att börja städa katalogerna samt borttag av inaktiva låntagare som ej lånat sedan 5 år tillbaka har skickats till biblioteken. - enkät till cheferna med frågorna: uppsägning gjord av avtalen (Ja), hur många skräpposter som finns ( varav hälften gamla fjärrlåneposter), katalogkompetenser inom samarbetet (24 personer). 6. Kommunikation: - gruppen har haft sitt första möte den 7 november då projektmålen gicks igenom. - barnbibliotekens representant är utsedd, Liz ten Hoeve. - Inger Wärngård, Piteå, kommer att ersättas av Åsa Wilén f o m 1/ Uppföljning av tidplan 1. Upphandling system och portal, implementering system: STATUS: upphandlingen försenad pga arbete med förfrågningsunderlaget, beräknad publicering den 14 november. I övrigt enligt plan. STATUS: slutgiltigt förslag på struktur, form och layout för nya portalen kan inte redovisas till den 23/11, endast en grund för startsidan och de lokala sidorna. I övrigt enligt plan. STATUS: enligt plan STATUS: enligt plan STATUS: enligt plan. 6. Kommunikation: STATUS: enligt plan, dock viktigt att gruppen kommer igång i november med strategiarbetet.

3 3 (5) 3. Projektmålen och åtgärder inom delprojektet Beskriv alla tänkbara risker som finns att inte målen nås. Ange åtgärder som ska tas inom delprojektet för att eliminera eller begränsa riskernas påverkan. - överklagan av upphandling system eller portal > åtgärdas genom kompetens och stöd från NLL:s upphandlingsenhet. - gruppen har diskuterat översättning av delar av Bibblos innehåll till ffa. förvaltningsspråken i Norrbotten, engelska och ev. andra större språk som thai, persiska. Även oklart villka möjligheter som finns att få fram systemtexter på olika språk i den nya portalen > fråga till styrgruppen, se under 6. - organisationen och planen för logistiken kan behöva justeras när leverantörens plan och schema för rutter blir klart. - ev. fler byten av deltagare i gruppen kan försvåra arbetet. - ålder för målsmans medgivande diskuteras, upplevs biblioteket som pinsamt vid begäran av underskrift av 18-åringar? - > gruppen undersöker juridiken. - underlag för antal skräpposter behöver tas fram innan strategi och organisationsförslag kan färdigställas > kontakt tagen med Btj och Anders Fredriksson. - risk att delprojekt upphandling och implementering blir försenade. - risk att Btj inte skickar kostnadsförslag. - kostnadsfördelning: det finns flera alternativ, andra modeller kan komma upp i övriga delprojekt > bevaka chefsmötet 23/11 samt invänta information från Btj innan förslag tas fram. 6. Kommunikation: Ej inrapporterat. (enligt anteckningar från mötet 7/11 diskussion om risken att vi inte uppfattas ha ett attraktivt erbjudande, kontakt behövs med medie- och transportgruppen)

4 4 (5) 4. Förväntat resultat Beskriv kortfattat vilka de förväntade resultaten är och de viktigaste aktiviteterna/händelserna under den kommande månaden. - förfrågan ut om systemupphandling den 14 november. - förfrågningsunderlaget för portalen färdigställs och utannonseras i december, bevaka chefsbeslut 23/11. - implementeringsgruppen kallas till ett inledande möte i nov/dec när upphandlingsunderlagen är klara. - förslag till innehåll att föra över till nya portalen samt synpunkter finansieringsförslag våren 2012 är klart till projektledaren 10/11. - förslag till avtalstecknare är klart till projektledaren 10/11 - gem. målsättning och packningsorganisation klart 30/11 - förslag på kostnadsfördelning diskuteras på nästa möte 6/12 - arbetet fortlöper. Utöver projektmålen ska frågan om gemensam fjärrlånepolicy och om gem. budget för kompletterande medieinköp diskuteras vid nästa arbetsmöte 21/11. - arbetet fortlöper. 6. Kommunikation: - arbetet påbörjat 7/11. (enligt anteckningar från mötet 7/11 inplanerat möte i Luleå den 28/11) 5. Delprojektets omvärld Har det hänt något i omgivningen som förändrat förutsättningarna för delprojektet eller dess leverans? 5.. Bibliografisk service: Gruppen bevakar arbetet med nationell katalog samt Btj:s information om bibliografisk service. Övriga grupper inget inrapporterat.

5 5 (5) 6. Åtgärder att vidta av projektägare eller styrgrupp Ange åtgärder eller beslut som måste tas utanför delprojektet - av projektägare eller styrgrupp - för att lösa de problem som har tagits upp tidigare i dokumentet. - beslut om upphandling av portal måste tas av chefsgrupp 23/11. - gruppen behöver vägledning i fråga om minoritetsspråken. Ska vi översätta en sammanfattande sida, eller utvalda sidor, på de språk vi har i Norrbotten? I gruppen finns inte den språkliga kompetensen, men kan den finnas hos andra i organisationen? Eller kan man lägga ut det arbetet på översättningsbyråer i projektform? Som situationen är nu kan inte det arbetet samordnas av någon i Bibblogruppen före hösten De ser två möjligheter: - Att i form av projekt (kanske sökta medel) inom Bibblo.se anlita översättningsbyrå/byråer för samiska, meänkieli och finska tidigast hösten Att frågan återupptas efter Ett bibliotek beslut om depositioner på ansvarspråken ska ingå behöver tas av Länsbiblioteket som sedan tas upp i styrgruppen, (se Länsbibliotekets skrivelse Depositioner och fjärrlån 2012 och framåt ). Inga. Beslut om Kalix kommun som avtalstecknare tas på chefsmötet den 23/11. De blir i så fall ansvariga för att teckna avtal med Btj i samarbete med styrgruppen. 6. Kommunikation: Inga. 7. Övrigt. Ingen övrig rapportering. / Birgitta Markusson

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 - 1 - Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 Reviderad 2011-02-01 Inledning och kommentarer Arbetsgruppen för regler och avgifter har bestått av: Britta Bergman,

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson, ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer