e-säljare Pyramid - användarhandledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "e-säljare Pyramid - användarhandledning"

Transkript

1 - användarhandledning Pyramid Business Studio, version 3.42A Version (150831)

2 Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation. Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok. Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva. Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat Distiller, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows 7, Windows Server 2003 och Windows Server 2008, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. OpenOffice.org är en samling kontorsprogram med öppen källkod som härstammar från programvaruföretaget Sun Microsystems. JMail är en produkt från Dimac. itunes, App Store och ipad tillhör Apple Inc. ( Apple ). Google Play är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc. Android är ett öppet mobilt operativsystem för främst smartphones och pekplattor, som utvecklas av Android Inc., ett dotterföretag till Google Inc. Btrieve, Pervasive, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder. Handboken är framställd på Unikum i Lund. copyright 2015 Unikum datasystem ab. augusti 2015 Unikum datasystem ab Traktorvägen Lund Telefon Fax E-post e-saelj.* 31/ dok/akw 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Innan installation av 5 Teknisk installation 5 Versions- och modulkrav 5 e-säljare Bas 5 Personlig licens för e-säljare 5 ipad-version 6 Android-version 6 Förberedelser i Pyramid. 7 Om du inte har en aktiv e-handel installerad 7 Om du har en aktiv e-handel installerad 9 Inställningar i Pyramid E-artiklar 10 Varugrupp och skyltning. 12 Inställningar i rutin 728 Varugrupper 13 Inställningar i rutin 3913 Skyltningar 14 Inställningar i rutin 3915 Navigeringsträd 14 i din ipad 15 Aktivera appen i din ipad 15 Inloggning i e-säljaren 16 Navigera dig fram 16 Meny i din ipad 17 Meny/Ändra välkomstbild 17 Meny/Produkter 17 Meny/Sök 18 Meny/Till kassan 19 Meny/ Phone Edition 19 Meny/Välj Kund 20 Meny/Underhåll 20 Meny/Översikt varukorgar/order 22 Meny/Ändra till Offlineläge 23 Meny/Priser visas exklusive moms 23 Meny/Hjälp 23 Meny/Säljare 23 Knappen Ingen kund vald/kund vald 24 Redigera Kund 24 Karta 27 Kundhistorik 27 Byt kund 28 Logga ut kund 29 Så här skapar du en order i din ipad 30 Köpdialogen 30 Varukorgen 31 Översikt varukorg 33 Kassasidan 34 i din Android 36 Inloggning i e-säljaren 36 Aktivera appen i din Android 37 Meny/ Phone Edition 38 Flytande Meny 38 Ändra välkomstbild 39 Underhåll 39 Översikt varukorg/ordrar 40 3

4 Meny i din Android 41 Navigera dig fram 41 Meny/Produkter 41 Sök 42 Varukorgen 42 Till kassan 44 Välj Kund 45 Ny kund 45 Redigera Kund 45 Knappen Ingen kund vald 46 Kundinformation 46 Ändra kund 47 Redigera kontakt 47 Ny kontakt 47 Ändra kontakt 48 Logga ut 48 Så här skapar du en order i din Android 49 Köpdialogen 49 Varukorgen 50 Kassasidan 51 Skicka order 52 Skapa offert 52 Frågor, svar och felsökning om. 53 Felsökning 53 4

5 Innan installation av Läs igenom och ta del av information om teknisk installation, versions-/modulkrav med mera nedan. I denna handbok beskrivs hur du kommer igång med i Pyramid och på din surfplatta efter att inställningar för webbserver, WTS och e-handeln har gjorts. Teknisk installation Den tekniska installationen av beskrivs i Versions- och modulkrav VERSIONSKRAV: kan köras från Pyramid Business Studio version 3.41A sp07. Denna beskrivning avser tillägg 5 till 3.41A sp10 och version av ipadappen och 1.3 av Androidappen. MODULKRAV: e-säljare Bas e-säljare personlig licens CRM/Säljstöd Fakturering Order/Lager/Inköp WTS MODULER SOM MED FÖRDEL ANVÄNDS I KOMBINATION MED E-SÄLJARE BAS Behörigheter Företagsupplysning Phone Edition e-säljare Bas Med modulen e-säljare Bas får du tillgång till de delar av Pyramids nya e-handel som behövs för att köra, samt kopplingen till. Delar av e-handeln krävs för hantering av navigeringsträd, e-artiklar med mera, samt inläsning av order. Om e-handeln finns installerad och körs är det mesta uppstartsarbetet i Pyramid redan klart. Om e- handeln ska installeras rekommenderar vi att du kontaktar din återförsäljare för hjälp med detta. Information om e-handeln finns att läsa i installationshandböcker med mera på under Kundsupport, e-lineinformation. Personlig licens för e-säljare För att kunna köra appen krävs en personlig licens för. För att kunna logga in i appen krävs det att en signatur har personlig licens e-säljare markerad i rutin 871 Användare, fliken Personliga licenser. Signatur och lösenord för säljarinloggningen är detsamma som används för inloggning i Pyramid. Kryssrutan Säljare i rutin 721 Personal måste också vara markerad för att du ska kunna logga in i appen. 5

6 ipad-version ipad-appen installeras från itunes App Store på ipad version ios 7.1 eller nyare. LADDA NER APPEN FRÅN: I ipadinställningarna anges den webbadress som går till er e-handel. Ange även Företagsnummer för det databibliotek som avses. I PBS Administration visas Företagsnummer i kolumnen till vänster om databiblioteket. Under Säljarinloggning anges signatur och lösenord för säljaren. Android-version På Google Play finns det nu en BETA-version av Android-appen tillgänglig för nedladdning. LADDA NER APPEN FRÅN: Ange följande inloggningsuppgifter i appen: URL: företagsnummer: 3 Sign: PS Lösen: pyramid 6

7 Förberedelser i Pyramid. Innan du börjar använda appen på din surfplatta ska inställningar göras i Pyramid och i ipadens/androidens inställningar för appen. Inställningarna i Pyramid beskrivs i avsnittet Inställningar i Pyramid. Menyval som ska göras i din ipad eller Android kan du läsa om i avsnitten e-säljaren i din ipad respektive e-säljaren i din Android längre fram i denna handledning. Beroende på om du har en aktiv e-handel installerad eller inte, skiljer sig förberedelserna enligt nedanstående beskrivningar. Obs! Om du inte har en aktiv e-handel installerad Om du inte har en aktiv e-handel installerad behöver du konfigurera din Pyramid. Följ nedan beskrivning för att planera och strukturera e-säljaren efter dina behov. Notera att om det finns en aktiv e-handel är de flesta av nedanstående punkter redan konfigurerade och du kan gå vidare till nästa avsnitt Om du har en aktiv e-handel installerad. Vi rekommenderar ändå att du läser igenom de olika avsnitten för att säkerhetsställa att du är nöjd med de inställningar som gjorts. Säljaren i surfplattan Samma signatur och lösenord som används för inloggning i Pyramid används även vid inloggning i e- säljare Pyramid. 721 Personal, kryssrutan Säljare ska vara markerad per signatur för att funktion att registrera ny kund och kontakt i e-säljarens app ska vara tillgänglig. 871 Användare, kryssrutan personlig licens ska vara markerad för e-säljare under fliken Personliga licenser. 874 Behörigheter, fliken Funktioner. Här kan du styra e-säljares behörighet att ändra pris. För e-säljare som saknar behörigheten att ändra pris blir pris enligt prislista tillgängligt. e-artiklar Strukturera produktsortimentet som ska visas i e-säljaren. Ange egenskaperna som har med e-artiklar och dess visning att göra i rutin 791 E-line Produktinformation. Vilka produkter i artikelregistret ska föras över till e-artikelregistret i rutin 3911 och hur ska de grupperas? - Varugrupper, rutin Skyltningar, rutinerna 3913, Överför artiklarna i rutin Lägg in bilder och texter till artiklar, varugrupper och skyltningar. Sökvägen till de Lokala filerna anges i rutin 791 e-line Kommunikation, fliken Lokala filer. Uppskick av bilder till webbserver görs antingen i rutin där bild anges, eller för flera bilder samtidigt i rutin 3972 Uppskick webbserver. Strukturera ett navigeringsträd i rutin 3915 Navigeringsträd, av ovan nämnda varugrupper och skyltningar. 791 e-line Layout och verktyg, eller per kundkategori i rutin 3916 Kundkategorier. 7

8 e-säljare - kunder och kontakter Om så önskas, kategorisera de förväntade användarna av e-säljaren i kundkategorier. Företagstyp 785 Skapa företagstyper där du anger om en kund ska ha särskilda kundkategorier, språkkoder eller valuta. Ska de olika kategorierna ha tillgång till olika sortiment? -Bygg ett navigeringsträd till kategorin kundkategorin. Ange övriga egenskaper som ska gälla för kategorin i rutin Hur ska e-säljarorder hanteras? Ange egenskaper för orderhantering i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Orderinläsning. Ska olika typer av kunder ha olika projekttyper på sina e-säljarorder, anges projekttyp antingen per land i rutin 823 Länder, på kunden i rutin 720 Kunder eller per kundkategori i rutin 3916 Kundkategorier. Registrera betalsätt faktura i rutin 827 Betalningssätt. Ange tillgängliga kombinationer av leverans- och betalningsätt per land i rutin 828 Leveransoch betalningssätt e-line. Ska flera länder ha samma leveranssätt kan ett land anges som mall i rutin 823 Länder. Ska ordererkännande via e-post skickas vid orderinläsning, måste en pdf-skrivare kopplas till blankettformatet OERK i det blankettset som är kopplat till angiven projekttyp på e- säljarorder eller betalningssätt i rutin 828 Leverans- och betalningssätt e-line. Se avsnitt Internetorder - steg 1 Inställningar i e-linehandboken. Egenskaper för e-post med ordererkännande anges i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Orderinläsning. Ska säljaren själv kunna ange egen leveransadress eller ska adressen endast kunna hämtas från Pyramid? Ange egenskaperna för detta i rutin 791 e-line Kundkorg och kassa, fliken Kassasida. Om fälten eget ordernummer, önskad leveransvecka, total ordervikt samt meddelande ska visas på kassasidan, anges önskade egenskaper för detta i rutin 791 e-line Kundkorg och kassa, fliken Kassasida. Ska e-säljarordern generera en aktivitet i modulen CRM/Säljstöd? Ange egenskaperna för detta i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Aktivitet order. Ska orderinläsningen ske manuellt i rutin 3920 eller med automatik via PTC-tjänst? Ange egenskaper för orderinläsning i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Orderinläsning. PTC-uppdrag aktiveras och administreras i rutin 850 PTC Monitor. Tips! För mer detaljerad information om inställningar och konfiguration se e-handel, handbok 3.41A på 8

9 Om du har en aktiv e-handel installerad Obs! Om det finns en aktiv e-handel är det mesta redan konfigurerat i Pyramid för att kunna köra e-säljare Pyramid. Dock finns det några inställningar som är specifika för modulen, läs om dem nedan. Det kan ändå vara bra att läsa igenom föregående avsnitt för att säkerhetsställa att du är nöjd med de inställningar du gjort tidigare. Säljaren i surfplattan Samma signatur och lösenord som används för inloggning i Pyramid används även vid inloggning i e- säljare Pyramid. 721 Personal, kryssrutan Säljare ska vara markerad per signatur för att funktion att registrera ny kund och kontakt i e-säljarens app ska vara tillgänglig. 871 Användare, kryssrutan personlig licens ska vara markerad för e-säljare under fliken Personliga licenser. 874 Behörigheter, fliken Funktioner, Här kan du styra e-säljares behörighet att ändra pris. För e-säljare som saknar behörigheten att ändra pris blir pris enligt prislista tillgängligt. e-artiklar Om du har en befintlig och aktiv e-handel har du troligen redan strukturerat ditt produktsortiment och skapat ett navigeringsträd för att kunna visa dina artiklar även i e- säljaren. e-säljare - kunder och kontakter Om så önskas, kategorisera de förväntade användarna av e-säljaren i kundkategorier. Företagstyp 785 Kundtyp i surfplattan. Ställ in om kund ska ha specifik kundkategori och valuta. Ska de olika kategorierna ha tillgång till olika sortiment? -Bygg ett navigeringsträd till kategorin kundkategorin. Ange övriga egenskaper som ska gälla för kategorin i rutin Hur ska e-säljarorder hanteras? Ska olika typer av kunder ha olika projekttyper på sina e-säljarorder, anges projekttyp antingen per land i rutin 823 Länder, på kunden i rutin 720 Kunder eller per kundkategori i rutin 3916 Kundkategorier. Tips! För mer detaljerad information om inställningar och konfiguration se e-handel, handbok 3.41A på 9

10 Inställningar i Pyramid I detta avsnitt kommer att handla om rutinerna som berör e-säljaren i Pyramid E-artiklar I rutin 3911 E-artiklar under F7 texter kan du registrera den text som du vill ska vara synlig på produktsidan i e-säljaren. På vald artikel, klicka F7 och välj E-handel eller Marknadsinfo. I rutin 791 Egenskaper e-line, knappen e-säljare väljer du därefter hur du ska visa dina F7-texter. Fliken Artikel I 3911 överförs artiklar från artikelregistret till e-artiklarna för att de ska vara tillgängliga i surfplattan. På denna flik används följande fält i : Alla egendefinierade fält från varugruppen (exempelvis, höjd, bredd, etc.) Tio infofält finns att tillgå. De kan användas för beskrivande artikelinformation. Tillbehör. Beställningsvara. Om artikeln är en beställningsvara markeras kryssrutan Best.vara. Denna information syns då i köpdialogen i. Leveranstid. När du anger leveranstid visas detta i köpdialogen i din e-säljare. 10

11 Fliken Egenskaper På fliken Egenskaper används följande fält. Lägg i korg. Fyll i Min antal i korg om ett minimum antal ska kunna köpas i e-säljare Pyramid. Fyll i Max antal i korg då endast ett begränsat antal ska kunna köpas via appen. Visas. Om kryssrutan är avmarkerad, visas inte artikeln i appen. Kan köpas. När kryssrutan är avmarkerad visas artikeln men kan inte köpas. Decimaler. Antal decimaler som ska hanteras för e-artikeln. När en artikel läggs i varukorgen avrundas antalet till det angivna. Textinmatning. Möjlighet att ange en text/kommentar till artikeln när en produkt läggs i kundkorgen. För att ett textinmatningsfält ska visas på en artikels produktsida markeras kryssrutan. Inmatad texten omvandlas till en textrad på ordern/offerten. Ledtexten för textinmatningsfältet på produktsidan anges i rutin 791 E-line Kundkorg och kassa, fliken Lägg i korg. Den gäller för alla artiklar med textinmatningsegenskapen. Där anges även om artiklar med denna egenskap ska ha tvingande inmatning av text för att kunna läggas i varukorgen. Flikarna Bilder, Crosselling, Länkar, Variantartiklar Från flikarna Bilder, Crosselling, Länkar och Variantartiklar används alla fält. Det ger dig bland annat möjlighet att föreslå relaterade artiklar eller visa varianter (undantaget om det finns någon inställning för matris/rullgardin för varianter.) 11

12 KUNDKATEGORI Kundkategorier används för att definiera olika typer av användare för e-linemodulerna. De kan sedan användas för att bygga upp olika utseenden och prisvisningar beroende på vilken kund man som säljare väljer att logga in. Kundkategorier registreras i rutin 3916 Kundkategorier. Följande prioritetsordning gäller: 1. kundkategori hämtas från Kund/Kontakt, om Kund/kontakt har valts. 2. kundkategori hämtas från säljaren, om sådan har angetts på säljaren i rutin 721 Personal, fliken Övrigt. 3. Kundkategori hämtas från rutin 791 Egenskaper e-line via knappen e-säljare. Prioritetsordning för vilket navigeringsträd som syns i ipad. 1. När du inte loggat in kund: 791 säljarens kundkategori 791 layout och verktyg 2. När du loggar in kund: Kontaktens kundkategori. Varugrupp och skyltning. Genom att gruppera artiklar i en varugrupp kan de visas samlat i ditt navigeringsträd. Med skyltningar har du ytterligare möjligheter att presentera dina artiklar. En skyltning kan vara tillfällig eller permanent, t.ex. kampanjer, rea eller nyheter. För varje skyltning med skylttyp ska en giltighetstid anges som ett intervall. Överlappning är inte möjlig för skyltningar av samma skylttyp. En artikel kan ingå in flera olika skyltningar medan en artikel endast kan ingå i en varugrupp. I en skyltning kan du även ändra ordningen på hur du vill att varorna ska visas. 12

13 Inställningar i rutin 728 Varugrupper Du kan i rutin 728 Varugrupper ange en F7-text som beskriver varugruppen i e-säljaren. Du kan bygga varugruppsbegrepp i tre nivåer: Huvudgrupp Undergrupp Varugrupp Fliken E-handel Här används: Gruppbild: Ange filnamn för bildfil som ska användas vid visning av varugruppen i e-säljare Pyramid. Tillbehörsflik. Välj skyltning i listboxen. Tillbehör visas då på produktinfosidan i e-säljaren. Decimaler. Antal decimaler som ska hanteras för e-artikeln. När en artikel läggs i varukorgen avrundas antalet till det angivna. Fliken Infofält Används för inmatningarna i rutin 3911 e-artiklar. INFOFÄLT/DATANR Dessa tio infofält kan göras aktiva i rutin 3911 för e-artiklar inom aktuell varugrupp. En ledtext skrivs in för varje fält. Dessutom kan ett datanummer från artikelregistret väljas i listboxen. e-artikeln måste uppdateras i rutin 3911 e-artiklar för att värdet ifrån datanumret ska hämtas. Denna uppgift hämtar information från detta fält i artikelregistret. Fälten kan användas för artikelinformation som beskriver olika varianter, storlekar etc. 13

14 Inställningar i rutin 3913 Skyltningar Med denna rutin hanteras registret för skyltningar. En skyltning avgör hur artiklarna presenteras på Internet. En skyltning kan vara av permanent eller tillfällig natur, som t.ex. för olika kampanjer, sortiment, reor eller nyheter. Varje skyltning byggs upp med huvud och rader. För varje skyltning med skylttyp ska en giltighetstid anges som ett intervall. Överlappning är inte möjlig för skyltningar av samma skylttyp. Till varje skyltning kan ett antal separata produkter kopplas för så kallad crosselling. Inställningar i rutin 3915 Navigeringsträd I denna rutin sker registrering och underhåll av navigeringsträd. I dessa träd presenteras artikelsortimentet på ett överskådligt sätt. För att användaren enkelt ska kunna hitta bland produkterna är det viktigt att noga ha tänkt igenom strukturen för navigeringsträdet. Trädet byggs upp av vyer, dvs. avdelningar och underavdelningar. I rutin 3915 Navigeringsträd sker registrering och underhåll av navigeringsträd. Endast en Pyramidanvändare åt gången kan vara aktiv i denna rutin. Vid nyregistrering av en nod i rutin 3915 Navigeringsträd anges om noden ska vara en vy, en varugrupp, en skyltning eller kopplas till en skylttyp. Beroende på detta val kommer olika fält att visas och användas vid registrering. Den nya noden kommer att läggas till i trädet på den nivå som för tillfället är markerad. För mer information, se avsnittet Skapa ditt sortiment - Steg 4 Navigeringsträd i e- handelshandboken för version 3.41A på Klicka på knappen Publicera navigeringsträd i rutin 3915 Navigeringsträd för att publicera navigeringsträdet. Därefter ska du välja Uppdatera lokal databas i appen för att ändringarna ska träda i kraft. Tips! När du loggar in som säljare i surfplattan syns det navigeringsträd du angett på säljarens kundkategori i första hand. Om inget är angivet här gäller det träd som är angivet i 791 egenskaper e-line, Layout och verktyg. När du väljer kund är det kontaktens kundkategori som styr vilket navigeringsträd som kommer att synas. 14

15 i din ipad I detta avsnitt kan du läsa om inställningar och menyval som ska göras i din ipad. Aktivera appen i din ipad Under Inställningar på ipaden finns valet e-säljare. Klicka här för att öppna dialogen med grundinställningarna. Webbadressen till den installerade e-handeln, används även på surfplattan för att öppna e-säljare Pyramid. Ange adressen till e-handeln i fältet URL. Ange även Företagsnummer för det databibliotek som avses. I PBS Administration visas Företagsnummer i kolumnen till vänster om databiblioteket. Här anges också din signatur och ditt lösenord, språk, hur priser ska visas och om företag eller privatkund ska vara förvalt vid registrering av ny kund. Språk I ipadens allmänna inställningar finns möjlighet att ändra språk till engelska. Menyknappar och ledtexter i appen visas då på engelska. För att den info som kommer från Pyramid, exempelvis benämningar, varugrupper, texter, etc. också ska visas på engelska måste det översättas i Pyramid. Du anger därefter engelska som språk under Inställningar, e-säljare på din ipad. 15

16 Inloggning i e-säljaren När inställningarna gjorts på ipaden loggar du in i e-säljaren via ikonen på ipaden. Via menyn i e- säljaren finns det möjlighet att välja att logga ut. I inloggningsdialogen kan du välja att klicka på knappen Inställningar. De inställningarna som gjorts i ipadens inställningar visas och kan redigeras här. Navigera dig fram Det finns tre olika sätt att navigera i e-säljaren: Som i ett bildspel Meny Sökning -när du vill göra en presentation genom att klicka dig neråt i navigeringsträdet via bilderna. Bilderna hämtas direkt online. För att visning av bilderna ska gå snabbt känner programmet av om någon av bilderna har uppdaterats och laddar då endast om dessa på nytt. -när du snabbt vill hoppa till ett annat ställe i presentationen och du vet hur trädet är uppbyggt. -när du vill få fram en bra översikt, exempelvis om du vill presentera alla produkter i en kategori för kunden. 16

17 Meny i din ipad Meny/Ändra välkomstbild Här anges vilken bakgrundsbild som ska visas. Detta är vanligtvis företagets logotyp eller liknande bild. Bilden måste vara placerad online för att kunna hämtas. Bilden lagras sedan på enheten. Meny/Produkter Navigeringsträdet med alla produkter hittar du via detta menyval. 17

18 Den vy du väljer kan förhandsvisas i bakgrunden, genom ett klick på denna knapp. Uppdatera produktbild Om information eller produktbild har uppdaterats i Pyramid sedan föregående visning kan informationen/produktbilden uppdateras på surfplattan genom ett klick på knappen Uppdatera. Meny/Sök Här kan du söka fram exempelvis vissa kategorier eller enstaka artiklar. Sökningen ger dig en bra översikt över artiklarna och kan enkelt placeras i varukorgen med hjälp av knappen Köp. När en kund har valts visas kundens aktuella priser med eventuella rabatter direkt. Du öppnar snabbt sökfunktionen genom att klicka på ikonen Sök. 18

19 Meny/Till kassan Detta menyval öppnar Varukorgen. Varukorgen kan ändras och kompletteras. Markören i fältet antal gör det enkelt att byta antal direkt i varukorgen. Ett klick på Nästa, förflyttar markören till antalsfältet på nästa artikel i varukorgen. När orden är klar skickas den till Pyramid för hantering i rutin 3920 Orderinläsning enligt inställningar i 791 egenskaper e-line Order och inläsning För närvarande stöds endast betalningssätt Faktura. Meny/ Phone Edition Om koppling till modulen Phone Edition finns ger denna knapp dig tillgång till Phone Editions olika menyval. Du får bland annat tillgång till Kalendern, Kontakt- och Artikelcentral. För mer information om denna modul se under Kundsupport, Artiklar A-Ö Adressen till Phone Edtion anges under ipadens inställningar för e-säljaren. 19

20 Meny/Välj Kund Under Meny/Välj Kund kan du söka fram kunder. Sökning efter kund sker i Pyramids kundregister från rutin 720 Kunder. Via sökfunktionen kan du ange exempelvis del av företagsnamn, ort, kundkod, adress, land, för att hitta den kund du söker. Meny/Underhåll All data lagras lokalt i appen. Inget i Pyramid påverkas av nedanstående menyval. Datan går att återskapa genom att synkronisera. Förbered Offlineläge Med detta val kan du ladda ned aktuell data till enheten för arbete offline. 20

21 Uppdatera lokal databas Uppdatera navigeringsträd, artiklar, priser för nuvarande kund. Inspektera tabeller Här visas information från olika tabeller, t.ex. valutor och kundkategorier. Rensa kunder och kontakter Här kan du rensa kunder och kontakter som lagrats i appen. All data lagras lokalt i appen. Inget i Pyramid påverkas av detta menyval. Rensa lokal databas Här ska du rensa din lokala databas, exempelvis om du byter företag, för att inte blanda ihop data. All data lagras lokalt i appen. Inget i Pyramid påverkas av detta menyval. Genom att synkronisera hämtas datan på nytt. Utrymme Här visas hur stort utrymme som används lokalt för att lagra Databas, Miniatyrer och Originalbilder. App-version Här visas information om vilken app-version som e-säljaren körs på. PBS-version Här visas information om vilken Pyramidversion som är installerad och som e-säljaren hämtar information/bilder från. 21

22 Meny/Översikt varukorgar/order Här visas översikt över varukorgar/order och artikelhistorik samt eventuella aktuella varukorgar och dess artiklar som har registrerats i. Med hjälp av filter som korgnamn eller kundnamn/alla kunder underlättas sökningen. Filtrering kan även göras på olika tidsperioder, 30 dagar, 6 månader, 12 månader eller allt. 22

23 Meny/Ändra till Offlineläge När du som säljare befinner dig på platser utan internet kan du använda dig av funktionen offlineläge. Om du valt offlineläge visas en varningstriangel överst till höger i dialogen. Genom att förbereda offlineläge sparas appens innehåll ned lokalt på enheten och du kan arbeta obehindrat när du väl är offline. När du sedan har tillgång till Internet igen kan du välja onlineläge och skicka över information till Pyramid. Meny/Priser visas exklusive moms Här visas information om hur du valt att visa pris. Meny/Hjälp Detta val öppnar användarhandledningen för. Meny/Säljare Här visas vilken säljare som är inloggad. LOGGA UT Härifrån finns möjlighet att logga ut nuvarande säljare och logga in med annan signatur. 23

24 Knappen Ingen kund vald/kund vald Tills kund har valts visas denna knapp. Därefter visas knappen Kund vald samt företagsnamnet i informationslisten. Möjlighet finns att se och redigera kundfält för vald kund genom att välja Redigera kund. En annan kund hämtas fram via valet Byt kund. För att återigen se sortimentet utan någon vald kund väljs Logga ut kund. Redigera Kund Det finns möjlighet att redigera en befintlig kund genom att klicka på knappen Kund vald. Här visas alla kundfält. Följande fält kan redigeras. Gatuadress Gatupostadress Utd.adress Postadress Landskod Land Telefon Fax E-post Org.nr VAT-nummer EAN-kod Uppdatering sker direkt mot kundregistret i rutin 720 Kunder i Pyramid. 24

25 Redigera kontakt Det finns möjlighet att redigera befintlig kontakt. Följande fält kan redigeras. Förnamn Efternamn Befattning Utd.adress Postadress Telefon direkt Mobiltelefon E-post Uppdatering sker direkt mot kontaktregistret i rutin 726 Kontakter i Pyramid. 25

26 Ny kontakt Det finns möjlighet att skapa en ny kontakt. Följande fält finns tillgängliga: Företag Förnamn Efternamn Befattning Utd.adress Postadress Landskod e-post Telefon direkt Mobiltelefon Uppdatering sker direkt mot kontaktregistret i rutin 726 Kontakter i Pyramid. 26

27 Karta Med kartfunktionen visas adressen till den registrerade kontakten. Kundhistorik Här finns möjlighet att se order- och artikelhistorik samt senast köpta artiklar på order som är registrerade i e-säljaren. Med hjälp av filter som Order/Artikel eller kontaktnamn/alla kontakter underlättas sökningen. Filtrering kan även göras på olika tidsperioder, 30 dagar, 6 månader, 12 månader eller allt. 27

28 Byt kund Möjlighet finns att byta kund. Dialogen som öppnas visar tidigare sökresultat av kunder. Ny kund Från dialogen Byt kund, finns möjlighet att registrera en ny kund. Välj om kunden ska registreras som ett företag eller en privatperson. Företag Följande fält finns tillgängliga, se bilden nedan. 28

29 Creditsafe Funktionen finns tillgänglig om modulen Företagsupplysning finns installerad i Pyramid och avtal har tecknats med Creditsafe. Via dialogen Ny kund kan du hämta företagsuppgifter genom att fylla i namn eller organisationsnummer och klicka på knappen Creditsafe. Notera att ingen kreditkontroll sker i detta läge. Logga ut kund För att åter se sortimentet utan någon kunds priser kan vald kund loggas ut. Detta val öppnas via menyvalet Kund vald. 29

30 Så här skapar du en order i din ipad Köpdialogen I köpdialogen visas e-artikeln du valt i produktvisningen. Antalsfältet är automatiskt ifyllt med antal 1 och kan enkelt ändras till önskat antal. Via knappen Ändra pris, kan du justera priset på varan. 30

31 Ändra pris Klicka på knappen Ändra pris i köpdialogen för att justera priset för artikeln. Tips! För att order med ändrat pris inte ska godkännas med automatik i rutin 3920 Orderinläsning, kan egenskapen Order med ändrat pris aktiveras i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Orderinläsning, gruppboxen Undantag. Varukorgen Varukorgen presenterar de artiklar som lagts i korgen. Varukorgens innehåll kan ändras och justeras. Hela korgen kan sparas eller tömmas. Om allt ser korrekt ut i varukorgen kan du gå vidare till kassasidan. 31

32 Redigera korg Via valet Redigera korg i varukorgens nedre del kan du redigera uppgifter för den valda korgen. Via de tre prickarna i varukorgens nedre del kan du bearbeta korgen vidare, bland annat tömma eller redigera varukorgen, samt flytta eller radera rader. 32

33 Flytta rader/radera ur varukorgen Via valet Flytta/radera rader justerar du enkelt innehållet i varukorgen. Tips! Standardfunktionen i ipad för radera/flytta, används även i. Översikt varukorg Här visas översikt över varukorgar/order och artikelhistorik samt eventuella aktuella varukorgar och dess artiklar som har registrerats i. Med hjälp av filter som korgnamn eller kundnamn/alla kunder underlättas sökningen. Filtrering kan även göras på olika tidsperioder, 30 dagar, 6 månader, 12 månader eller allt. 33

34 Kassasidan När du har handlat klart går du till kassan. Där visas varukorgen på nytt och artiklar kan tas bort och antal ändras. I kassan anges leveransinformation med mera. När beställningen är mottagen skickar Pyramid ett e-postmeddelande till kontaktens e-postadress och ordern skickas till Pyramids orderinläsningsrutin Leveransadress Leveransadress från Pyramids kundregister presenteras här. 34

35 TILLFÄLLIG LEVERANSADRESS Tillfällig leveransadress kan anges. Denna påverkar inte leveransadressen i Pyramids kundregister. SKICKA ORDER Klicka på Skicka order för att skicka orderbekräftelse med e-post till kunden. När ordern är klar skickas den till Pyramid för hantering i rutin 3920 Orderinläsning I rutin 3920 Orderinläsning sker inläsning av e-säljarorder från arbetsregistret till Pyramids orderhantering. Varje order kan behandlas individuellt för att godkännas, makuleras eller parkeras i avvaktan på senare behandling. Efter statusbehandling kan godkända order överföras till orderhanteringen. Samtliga inneliggande order kan också godkännas för överföring utan enskild behandling. Ordern hamnar efter inläsning direkt i Pyramids ordinarie orderhantering. Därefter kan utleverans och utskrift av slutfaktura göras enligt standard arbetsgång i Pyramid. SKICKA OFFERT Klicka på Skicka offert om det istället för en order ska skapas en offert. 35

36 i din Android Detta avsnitt innehåller information om menyval och funktioner i din Android Obs! Instruktionerna för Android i denna manual baseras på Samsung SM-P605, Androidversion Inloggning i e-säljaren Logga in i e-säljaren via ikonen på Androiden. Logga in Om signaturen loggats ut eller om det gått 24 timmar sedan e-säljaren senast användes på läsplattan visas inloggningsdialogen på nytt. Via menyn i e-säljaren finns det möjlighet att välja att logga ut. INSTÄLLNINGAR I inloggningsdialogen kan du välja att klicka på knappen Inställningar. 36

37 Aktivera appen i din Android I appen kan Inställningar öppnas. Webbadressen till den installerade e-handeln, används även på läsplattan för att öppna e-säljare Pyramid. Ange adressen till e-handeln i fältet URL. Ange även Företagsnummer för det databibliotek som avses. I PBS Administration visas Företagsnummer i kolumnen till vänster om databiblioteket. Här anges också din signatur och ditt lösenord, hur priser ska visas och om företag eller privatkund ska vara förvalt vid registrering av ny kund. Meny Efter inloggning visas menyn vid klick på säljarens namn i vänstra hörnet. I menyn finns delarna: Produkter Välj kund Underhåll Översikt varukorgar/order Phone Edition 37

38 Meny/ Phone Edition Om koppling till modulen Phone Edition finns ger denna knapp dig tillgång till Phone Editions olika menyval. Du får bland annat tillgång till Kalendern, Kontakt- och Artikelcentral. För mer information om denna modul se under Kundsupport, Artiklar A-Ö. Adressen till Phone Edtion anges under Androidens inställningar för e-säljaren. Flytande Meny Via en flytande meny ges tillgång till olika funktioner som Välj kund, Kassa och Översikt, samt inställningar såsom Underhåll och Ändra välkomstbild. I bilden nedan visas den flytande menyn nederst till höger. TILL KASSAN Kassan är tillgänglig via denna flytande meny så väl som via orderregistreringen eller varukorgen. VÄLJ KUND Öppnar sidan Välj kund med sökmöjligheter. UNDERHÅLL Möjlighet att rensa bilder och databas. 38

39 ÖVERSIKT VARUKORG/ORDRAR Ger översikt över varukorgar/ordrar och offerter. Filtrering kan ske på kunder och tidsintervallen 7 dagar, 1 månad, 6 månader, eller Visa allt. ÄNDRA VÄLKOMSTBILD Här anges vilken bakgrundsbild som ska visas. Detta är vanligtvis företagets logotyp eller liknande bild. Ändra välkomstbild Här anges vilken bakgrundsbild som ska visas. Detta är vanligtvis företagets logotyp eller liknande bild. Bilden måste vara placerad online för att kunna hämtas. Bilden lagras sedan på enheten. Underhåll Möjlighet att rensa bilder och databas. Uppdatera databasen Här kan du uppdatera din lokala databas, exempelvis om du byter företag, för att inte blanda ihop data. All data lagras lokalt i appen. Inget i Pyramid påverkas av nedanstående menyval. Datan går att återskapa genom att synkronisera. Rensa bilder Här kan du rensa bort de miniatyrbilder som lagrats på surfplattans bildkatalog. Nästa gång e-säljaren startas kommer bilderna att laddas in på läsplattan på nytt. 39

40 Förbered/Ändra till Offlineläge När du som säljare befinner dig på platser utan internet kan du använda dig av funktionen offlineläge. Om du valt offlineläge visas en varningstriangel överst till höger i dialogen. Genom att förbereda offlineläge sparas appens innehåll ned lokalt på enheten och du kan arbeta obehindrat när du väl är offline. När du sedan har tillgång till Internet igen kan du välja onlineläge och skicka över information till Pyramid. Inspektera tabeller Här visas information från olika tabeller, t.ex. valutor och kundkategorier. Översikt varukorg/ordrar Ger översikt över varukorgar/ordrar och offerter. Filtrering kan ske på kunder och tidsintervallen 7 dagar, 1 månad, 6 månader, eller Visa allt. 40

41 Meny i din Android Navigera dig fram Det finns tre olika sätt att navigera i e-säljaren: Bildspel -när du vill göra en presentation genom att klicka dig neråt i navigeringsträdet via bilderna. Bilderna hämtas direkt online. För att visning av bilderna ska gå snabbt känner programmet av om någon av bilderna har uppdaterats och laddar då endast om dessa på nytt. Meny -när du snabbt vill hoppa till ett annat ställe i presentationen och du vet hur trädet är uppbyggt. Sökning -när du vill få fram en bra översikt, exempelvis om du vill presentera alla produkter i en kategori för kunden. Meny/Produkter Navigeringsträdet med alla produkter hittar du via Meny och alternativet Produkter. 41

42 Sök Du öppnar snabbt sökfunktionen genom att klicka på ikonen Sök. Via Fritextsökning kan du söka fram exempelvis vissa kategorier eller enstaka artiklar. Sökningen ger dig en bra översikt över artiklarna och kan enkelt placeras i varukorgen med hjälp av knappen Köp. Varukorgen Klicka på ikonen för Varukorgen för att öppna Varukorgen. Varukorgen visar priser och valda artiklar. Här finns möjlighet att redigera kunduppgifter för varukorgen samt att gå vidare till kassan. För närvarande stödjs endast betalningssätt Faktura. När orden är klar skickas den till Pyramid för standard hantering i rutin 3920 Orderinläsning enligt inställningar i Pyramids e-handel. 42

43 Redigera korg Redigera korg innebär att kunduppgifterna för varukorgen kan ändras och kompletteras på samma sätt som i Pyramids e-handel. Längst ner kan artikelantalet i varukorgen redigeras eller hela artikeln raderas från varukorgen. Ändra varukorg Via menyn är valet Ändra varukorg tillgängligt. 43

44 Här blir kundens/kontaktens samtliga aktuella varukorgar tillgängliga i Välj Varukorg. Använd aktuell varukorg eller skapa en ny. Till kassan I Kassan visas innehållet i varukorgen. Ett klick på artikelraden i varukorgen gör det enkelt att byta antal direkt i varukorgen. Summor, leverans-/betalningssätt, information med mera är tillgängligt här. 44

45 Välj Kund För att söka efter kund, välj Meny och därefter Välj Kund. Även knappen Ingen kund vald, på appens startsida kan användas för att välja kund. Sökning efter kund sker i Pyramids kundregister från rutin 720 Kunder eller i det lokalt sparade adressregistret. Via sökfunktionen kan du ange exempelvis del av företagsnamn, ort, kundkod, adress, land med mera, för att hitta den kund du söker. Ny kund Möjlighet finns att klicka på knappen Ny kund för att registrera en ny kund. Välj om kunden ska registreras som ett företag eller en privatperson. När en ny kontakt skapas utifrån en befintlig kund, hämtas inställningarna enligt den befintliga kunden. Redigera Kund Det finns möjlighet att redigera en befintlig kund genom att klicka på knappen Meny eller företagsnamnet i informationslisten. Uppdatering sker direkt mot kundregistret i rutin 720 Kunder i Pyramid. 45

46 Knappen Ingen kund vald Tills kund har valts visas denna knapp. Därefter visas företagsnamnet i informationslisten. Kundinformation Möjlighet finns att se och redigera kundfält för vald kund genom att klicka på namnet i informationslisten eller välja Redigera kund via Menyn. Här finns möjlighet att välja Ändra kund Redigera kund Visa kundhistorik Visa karta Logga ut kund Ändra kontakt Redigera kontakt Ny kontakt För att återigen se sortimentet utan någon vald kund väljs Logga ut kund. 46

47 Ändra kund Möjlighet finns att byta kund. Dialogen som öppnas visar tidigare kunder samt kunder från sökning i Pyramid. Via dialogen väljs sedan den önskade kontaktens varukorg, eller nya varukorg. Redigera kontakt Möjlighet finns att se och redigera kundfält för vald kund genom att klicka på namnet i informationslisten eller välja Redigera kund via Menyn. Det finns möjlighet att redigera befintlig kontakt. Följande fält kan redigeras. Förnamn Efternamn Befattning Utd.adress Postadress Landskod Telefon direkt Mobiltelefon E-post Uppdatering sker direkt mot kontaktregistret i rutin 726 Kontakter i Pyramid. Ny kontakt Det finns möjlighet att skapa en ny kontakt. Följande fält finns tillgängliga: Företag Förnamn Efternamn Befattning Utd.adress Postadress Telefon direkt Mobiltelefon e-post 47

48 Ändra kontakt Välj att hämta fram en annan kontakt till kunden. Logga ut För att åter se sortimentet utan någon kunds priser kan vald kund loggas ut. Detta val öppnas via Menyn eller via företagsnamnet i informationslisten. Alla priser visas utan hänsyn till eventuella rabatter tills ny kund har valts. 48

49 Så här skapar du en order i din Android Köpdialogen När kund har valts uppdateras priserna på raderna, baserat på kundens priser i Pyramid. I köpdialogen visas den valda e-artikeln. Antalsfältet är automatiskt ifyllt med antal och kan enkelt ändras till önskat antal. Ändra pris Klicka på knappen Ändra pris i köpdialogen för att justera priset för artikeln. För att order med ändrat pris inte ska godkännas med automatik i rutin 3920 Orderinläsning, kan egenskapen Order med ändrat pris aktiveras i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Orderinläsning. 49

50 Varukorgen Varukorgen presenterar de artiklar som lagts i korgen. Produkterna i varukorgen kan ändras och hela korgen kan tömmas via Redigera korg. Om allt ser korrekt ut i varukorgen kan du gå vidare till kassasidan. Radera ur varukorgen Längst ner i korginformationen finns Artiklar i varukorgen med knappen Delete. Antalet kan enkelt redigeras genom att markera antalsfältet och ändra antal. Klicka på Klar för att spara ändringen. 50

51 Kassasidan När du har handlat klart och godkänt din varukorg går du till kassan. Där visas varukorgen på nytt och artiklar kan tas bort och antal ändras. I kassan anges leveransinformation med mera. När beställningen är mottagen skickar Pyramid ett e-postmeddelande till kontaktens e-postadress. Synkroniseringen av data mellan appen och Pyramid görs i bakgrunden. Alla priser och saldon uppdateras online Leveransadress Leveransadress från Pyramids kundregister presenteras här. 51

52 Via Ordererkännande finns möjlighet att välja Skicka som: Order eller Offert. Skicka order Klicka på skicka order för att skicka ordererkännande med e-post till kunden. När orden är klar skickas den till Pyramid för standard hantering i rutin 3920 Orderinläsning enligt inställningar i Pyramids e-handel. Skapa offert Klicka på Skapa offert om det istället för en order ska skapas en offert. 52

53 Frågor, svar och felsökning om. FRÅGA: Om jag är ute hos kund och de handlar mycket vill jag ge dem längre tid att betala. Hur gör jag? SVAR: Förslagsvis används flera betalsätt. Exempelvis Faktura 30 dagar och Faktura 50 dagar. FRÅGA: Går det att spärra så att säljaren endast ser sina egna kunder i för ipad? SVAR: I rutin 874 Behörigheter, fliken Funktioner, katalogen Order/Projekt avmarkeras behörighet för alternativet Se alla kunder. Då ser säljaren endast de kunder som säljaren själv är ansvarig för, samt de som det inte angetts någon specifik säljare eller ansvarig på. Tänk på att rensa lokal databas i din ipad för att ändringarna ska träda i kraft. Felsökning FELMEDDELANDE INTERNAL SERVER ERROR Meddelande Internal Server Error visas vid inloggning. Kan bero på att fel bolagsnummer är angivet under inställningarna för appen Kan bero på att kryssrutan Använd autentisering under Säkerhet för webservicesetup är markerad. Ändra web.config till wtsws authentification. DET GÅR INTE ATT SÖKA EFTER ELLER VÄLJA KUND I E-SÄLJAREN Gör följande: Omstart av WTS-tjänst Kontrollera att aktivera snabbsök är aktiv på WTS-tjänsten. Kontakta Unikum Support för vidare felsökning. DET GÅR INTE ATT LOGGA IN I E-SÄLJARE PYRAMID. Kontrollera att kryssrutan Säljare är markerad på signaturen i rutin 721 Personal, samt att kryssrutan e- säljare är markerad i 871 Användare, fliken Personliga licencer. 53

e-säljare Pyramid - användarhandledning

e-säljare Pyramid - användarhandledning - användarhandledning Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141210 Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För

Läs mer

e-säljare Pyramid - användarhandledning

e-säljare Pyramid - användarhandledning - användarhandledning Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.8 - (160613) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A.

Läs mer

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215)

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.2 - (110215) Handbok för tillvalsmdoul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning

Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning Pyramid Tidrapportering, version 3.41A Version 1.0 - (131018) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

e-säljare Kund Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A (160929)

e-säljare Kund Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A (160929) Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A (160929) Handbok för för Pyramid Business Studio och Windows. Anvisningarna gäller inställningar i Pyramid för att kunna tillhandahålla tjänsterna i appen för

Läs mer

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A och PBS Webb Version 1.0 - (141014) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning

Läs mer

Pyramid SMS. Pyramid Business Studio version 3.40A (070724)

Pyramid SMS. Pyramid Business Studio version 3.40A (070724) Pyramid SMS Pyramid Business Studio version 3.40A (070724) Manual för SMS-hantering i version 3.40A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. För senare förändringar eller tillägg,

Läs mer

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A Pyramid SMS Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden Version 3.39A Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden, version 3.39A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106)

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106) Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141106) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar

Läs mer

CTI - telefonikoppling

CTI - telefonikoppling Pyramid Business Studio, version 3.40 Version 1.0 - (070906) Handbok för CTI telefonikoppling i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För

Läs mer

Operationsstämpling Rutin 523 Körplan

Operationsstämpling Rutin 523 Körplan Operationsstämpling Rutin 523 Körplan MPS i Pyramid Business Studio Version 1.0 - (120613) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

Utskrift till PDF och e-post

Utskrift till PDF och e-post Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

e-säljare Kund - Manual för appen ( )

e-säljare Kund - Manual för appen ( ) e-säljare Kund - Manual för appen (2016-10-06) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Appen e-säljare Kund 3 En leverantör 3 Komma igång 3 Menyn i iphone/ipad/android surfplatta 4 Meny 4 Meny/Kontakt

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Företagsupplysning. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.1 - (121005)

Företagsupplysning. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.1 - (121005) Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.1 - (121005) Handbok för modul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar

Läs mer

EQ Plan - Installation

EQ Plan - Installation EQ Plan - Installation Gäller EQ Plan version 3.6 (Version 1.0. 081009) Anvisning för installationsförfarandet vid kopplingen mellan EQ Plan 3.6 och MPS i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Gäller version 3.37 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller

Läs mer

CTI - telefonikoppling

CTI - telefonikoppling Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.4 - (100618) Handbok för tillvalsmodul CTI telefonikoppling i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Sökmotoroptimering i e-line

Sökmotoroptimering i e-line ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

Anpassa Pyramids skrivbord

Anpassa Pyramids skrivbord Anpassa Pyramids skrivbord Pyramid Business Studio, från 3.40B Version 1.1 - (120125) Beskrivning av anpassning av skrivbordet i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i

Läs mer

Intrastathantering i Pyramid Business Studio

Intrastathantering i Pyramid Business Studio Intrastathantering i Pyramid Business Studio Gäller från version 3.41A Version 1.1 - (150427) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Tidrapportering Web Edition

Tidrapportering Web Edition Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.0 - (101006) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare förändringar

Läs mer

Nya e-line - Uppgradering från tidigare version

Nya e-line - Uppgradering från tidigare version Nya e-line - Uppgradering från tidigare version Pyramid e-line från version 3.41A Version 1.2 - (130326) Handbok vid uppgradering från gamla till nya e-line i Pyramid Business Studio för användning med

Läs mer

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916)

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916) Lagerbokföring 3.41A Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning Version 1.2 - (130916) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

e-line automatisk e-post

e-line automatisk e-post e-line automatisk e-post Pyramid Business Studio från 3.40A (2011-01-03) e-line - automatisk e-post I Pyramid e-line finns flera funktioner för att skapa automatiska e-postmeddelande. Några tekniska förutsättningar

Läs mer

INFOSTUDIO Pyramid Business Studio

INFOSTUDIO Pyramid Business Studio INFOSTUDIO Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med

Läs mer

Betalkort. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100211)

Betalkort. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100211) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.1 - (100211) Handbok för tillvalsmodul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

Pyramid Business Intelligence. Affärsinformation från Pyramid i din smartphone eller läsplatta (150225)

Pyramid Business Intelligence. Affärsinformation från Pyramid i din smartphone eller läsplatta (150225) Pyramid Business Intelligence Affärsinformation från Pyramid i din smartphone eller läsplatta (150225) Pyramid Business Intelligence (BI) Med Pyramid Business Intelligence (BI) kan du enkelt få ut samlad

Läs mer

PTC - Pyramidtjänster

PTC - Pyramidtjänster PTC - Pyramidtjänster Installationsanvisning och användarmanual Pyramid Business Studio Version 3.39A sp8 Dokumentation gäller PTC-tjänst för Pyramid Business Studio, från version 3.39A servicepack 8,

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40A Version 1.4 - (12082) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40A. För

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.39A Version 1.1 - (071210) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.39A.

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.5 - (130924) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Pyramid Business Studio från version 3.40B (2015-08-27) Skapa offert med Microsoft Wordmall Vid offertregistrering i Pyramid kan du välja att skriva ut offerten

Läs mer

Pyramid Business Intelligence. Affärsinformation från din Pyramid till din iphone eller ipod (100913)

Pyramid Business Intelligence. Affärsinformation från din Pyramid till din iphone eller ipod (100913) Pyramid Business Intelligence Affärsinformation från din Pyramid till din iphone eller ipod (100913) Pyramid Business Intelligence (BI) Med Pyramid Business Intelligence (BI) kan du enkelt få ut samlad

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Phone Edition. Pyramid Business Studio, från version 3.41A. Version 1.3 - (140219)

Phone Edition. Pyramid Business Studio, från version 3.41A. Version 1.3 - (140219) Pyramid Business Studio, från version 3.41A Version 1.3 - (140219) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A sp 5. För senare förändringar

Läs mer

Pyramid Mobile Office

Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office Det mobila kontoret - Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-31) Pyramid Mobile Office Pyramid Mobile Office - det mobila kontoret - delas in efter användningsområde på olika

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.4 - (150604) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A.

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik!

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Sedan vi lanserade webbutiken 2006 har denna snabbt blivit en av våra viktigaste kanaler och andelen kunder som väljer att handla på webben ökar hela

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2 INNEHÅLL 26 mars 2009 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Konfigurering av SHOPsync 2 3 Övriga inställningar i webbutiken & ekonomiprogrammet 13 i SHOPsync manual Nordisk e-handel AB KAPITEL 1 INSTALLATION

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1

Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1 Välkommen till nästa generations internetbutik! 2012-02-15; 1 2012-02-15; 2 2012-02-15; 3 För att söka och titta på produkter så måste man nu var inloggad 2012-02-15; 4 Fokusområden här kan man läsa mera

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Administrera din butik 2. 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4. 3 Butiksinställningar 8

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Administrera din butik 2. 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4. 3 Butiksinställningar 8 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Administrera din butik 2 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4 3 Butiksinställningar 8 i Nordisk e-handel Lathund Nordisk e-handel AB INNEHÅLL 30 juni 2015 sv 1 Nordisk

Läs mer

Kom i gångg. Med vår Webshop

Kom i gångg. Med vår Webshop Kom i gångg g Med vår Webshop Välkommen till vår Webshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik, IT och kommunikation, detta i kombination med

Läs mer

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg Kom igång med din butik Tack för att du har valt en butik hos Talex! Detta är en liten snabbguide som hjälper dig att komma igång med din butik. Den är skapad för att du snabbt ska få ett grepp om hur

Läs mer

Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02

Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02 Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02 (2017-05-04) Allmänt INMATNING MED $ ERSÄTTNING Gäller icke-omskrivna rutiner. Benämningsfält med fler än ett dollartecken fungerar inte. Det är nu åtgärdat. SKYDDADE DATABASER

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Nya e-line Handledning i design och integration

Nya e-line Handledning i design och integration Nya e-line Handledning i design och integration Pyramid e-line från version 3.41A Version 1.1 - (130327) Handledning för design och integration i nya e-line i Pyramid Business Studio för användning med

Läs mer

Sektionsdata webb är anpassat för att du ska kunna justera, jobba i eller visa dina kalkyler för kollegor, kunder och beställare.

Sektionsdata webb är anpassat för att du ska kunna justera, jobba i eller visa dina kalkyler för kollegor, kunder och beställare. sektionsdata webb För dig som har ett aktivt abonnemang i sektionsdata, ingår även sektionsdata webb. Nu kan du ta med dig dina kalkyler vart du än är, på en surfplatta, smartphone eller dator. Sektionsdata

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort 21 mars 2005 Pyramid E-handel med betalkort via DebiTech fr om 3.39A Betalningssätt I kontaktregistret har val av betalningssätt tillkommit betalkort eller

Läs mer

sektionsdata webb Sektionsdata webb är anpassat för att du ska kunna justera, jobba i eller visa dina kalkyler för kollegor, kunder och beställare.

sektionsdata webb Sektionsdata webb är anpassat för att du ska kunna justera, jobba i eller visa dina kalkyler för kollegor, kunder och beställare. sektionsdata webb För dig som har ett aktivt abonnemang i sektionsdata, ingår även sektionsdata webb. Nu kan du ta med dig dina kalkyler vart du än är, på en surfplatta, smartphone eller dator. Sektionsdata

Läs mer

Ehandelslösningars komma igång tips!

Ehandelslösningars komma igång tips! Ehandelslösningars komma igång tips! Här kan du få reda på allt du behöver för att komma igång och sälja dina produkter! Om du behöver redigera bilder kan du göra det gratis på www.pixlr.com (exempelvis

Läs mer

PP7Mobile User s Guide

PP7Mobile User s Guide PP7Mobile User s Guide PP7 Mobile är en del i PP7s produktserie och är beroende av PP7 Pro Desktop för att fungera. Modulen är optimerad för användning på mobiltelefon och/eller tablet. För användning

Läs mer

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile.

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile. Kom igång med Näsgård Mark online Generellt Detta avsnitt visar: Skapar administrator konto Hur du överför data från din lokala dator upp till servern. Skapar inloggningsuppgifter till medarbetare Delar

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka.

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Hej alla ÅF! Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Börja med att använda din vanliga inloggning

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Manual. Komma igång med Menigo webbshop. Version 3.4 2013-09-25

Manual. Komma igång med Menigo webbshop. Version 3.4 2013-09-25 Manual Komma igång med Menigo webbshop Version 3.4 2013-09-25 Innehållsförteckning: Logga in Startsida Handla via sortimentslista via snabborder Menigos kampanjer Favoritlistor handla via favoritlistor

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Cramo Business Support. användar handbok

Cramo Business Support. användar handbok Cramo Business Support användar handbok Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Web-depå 7 Företagsprofil, avtalade rabatter 8 Visa faktura 9 Ekonomisk statistik 9 Tekniska

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Tickers - Procentmätare Försäljning Månad

Tickers - Procentmätare Försäljning Månad Tickers - Procentmätare Försäljning Månad Gäller Pyramid Business Studio från 3.40B sp11 (2014-10-27) Tickers - Procentmätare - Försäljning månad Försäljningen visas ackumulerad, månad för månad under

Läs mer

Sk dd y.com e-hand l e Så kommer du igång

Sk dd y.com e-hand l e Så kommer du igång Skydd.com e-handel Så kommer du igång 1. Inledning 2. Så här lägger du order 3. Mer om sökfunktionen 4. Bläddra i sortimentet och våra toppsäljare 5. Den nya produktvyn 6. Våra kampanjer och erbjudanden

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

E-handel. Beställ dina byggvaror online

E-handel. Beställ dina byggvaror online E-handel Beställ dina byggvaror online Handla byggvaror online från både mobil, surfplatta och dator Öppet 05-24 alla dagar Prislista med ditt unika pris Se aktuellt lagersaldo Se inneliggande order Se

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

E-HANDEL ANVÄNDARMANUAL HANDLA NÄR DET PASSAR DIG 24 TIMMAR OM DYGNET!

E-HANDEL ANVÄNDARMANUAL HANDLA NÄR DET PASSAR DIG 24 TIMMAR OM DYGNET! E-HANDEL ANVÄNDARMANUAL HANDLA NÄR DET PASSAR DIG 24 TIMMAR OM DYGNET! WWW.FREDRICSONS.COM INNEHÅLL 1. Logga in 4 2. Välj ut dina varor 5 VÄLKOMMEN TILL FREDRICSONS TRÄ E-HANDEL 3. Köp varor 8 4. Kundvagnen

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Pyramid e-handel. Användarhandledning. Gäller från Pyramid Business Studio 3.41A sp10. (Version 1.1. 140919)

Pyramid e-handel. Användarhandledning. Gäller från Pyramid Business Studio 3.41A sp10. (Version 1.1. 140919) Pyramid e-handel Användarhandledning Gäller från Pyramid Business Studio 3.41A sp10 (Version 1.1. 140919) Pyramid e-line handbok för version 3.41A Användarhandledning för modulerna e-handel och e-kundtjänst

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Juli 2010. Svanströmsgruppens. E-handel

Juli 2010. Svanströmsgruppens. E-handel Juli 00 Svanströmsgruppens E-handel Innehåll. Bakgrund...3. Startsida för ej inloggad besökare...3 3. Registrera ett konto...4 4. Glömt lösenord...4 5. Startsida inloggad kund...5 6. Mitt konto...6 7.

Läs mer

Användarmanual. Meetings app 1.7

Användarmanual. Meetings app 1.7 Användarmanual Meetings app 1.7 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: Meetings App 1.7 Datum: 2012-12-19 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (27) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 FÖRKRAV OCH

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer