Vad kan lean och systemsyn innebära för effektivitet och kundnöjdhet i offentlig sektor?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad kan lean och systemsyn innebära för effektivitet och kundnöjdhet i offentlig sektor?"

Transkript

1 Vad kan lean och systemsyn innebära för effektivitet och kundnöjdhet i offentlig sektor? Föreläsning vid Innovationskonferensen - den 18 september Kontaktuppgifter: Jakob Brandt jakob.brandt@social.ministry.se

2 Lean har kommit till Sverige SKL:s enkät visar att: minst 69 kommuner är igång med ett lean-projekt, av dessa ska 15 procent genomföra det i hela kommunen minst 15 regioner/ landsting är igång med ett lean-projekt, av dessa ska 40 procent genomför detta i hela regionen/landstinget. SKL:s enkät: Lean i kommun, landsting och regioner 2011

3 Innehållsförteckning Behovet av en systemsyn på verksamheten Systemsyn och potentialen i: att mäta hur medborgaren integrerar med systemet att i första hand styra på systemet inte medarbetaren att styra och mäta utifrån medborgarens perspektiv att styra och mäta utifrån vad som är viktigt för medborgaren Lite framtida utmaningar

4 Innehållsförteckning Behovet av en systemsyn på verksamheten Systemsyn och potentialen i: att mäta hur medborgaren integrerar med systemet att i första hand styra på systemet inte medarbetaren att styra och mäta utifrån medborgarens perspektiv att styra och mäta utifrån vad som är viktigt för medborgaren Lite framtida utmaningar

5 Vad menas med en systemsyn på verksamheten Medborgaren Myndighetens processer Medborgaren

6 Vad menas med en systemsyn på verksamheten Rutiner & riktlinjer Organisation Sättet att tänka (ledningens styrfilosofi) Systemfaktorer Kultur & ledarskap Mål & mätsystem Systemet Regelverk IT-stöd att det finns beroenden mellan systemets olika delar och komponenter att systemet, givet sin design och resurser, producerar ett bestämt utfall inom gränserna för normal variation. Medborgaren Myndighetens processer Medborgaren

7 Systemet producerar ett bestämt utfall inom gränserna för normal variation min 50 Min väg till jobbet Övre styrgräns= 40 min Medel=34 min Undre styrgräns= 28 min 10 Ons Tis Mån Fre Tors Ons Tis Mån Tors Fre Mån Tis veckodagar Tors Ons Tis Mån Fre Tors Ons

8 Systemet producerar ett bestämt utfall inom gränserna för normal variation min 180 Handläggningsprocess Övre UCL=40 styrgräns= min 160 min Medel=149 Medel=34 min Undre LCL=28 min styrgräns= 134 min 100 Enskilda ärenden

9 Vad menas med en systemsyn på verksamheten Sättet att tänka (ledningens styrfilosofi) Systemet Rutiner & riktlinjer Organisation Systemfaktorer Kultur & ledarskap Mål & mätsystem Regelverk IT-stöd Medborgaren Myndighetens processer Medborgaren På flera närakuter i Stockholm fick läkaren en bonus på 100 kr extra per patient.

10 Systemet har en stark inverkan det resultat individen åstadkommer Rutiner & riktlinjer Organisation Sättet att tänka (ledningens styrfilosofi) Systemfaktorer Kultur & ledarskap Mål & mätsystem Systemet Regelverk IT-stöd De flesta problem och de flesta möjligheter till förbättringar beror till 94 % på systemet. Deming (1986 ) Out of the crisis (fri översättning) Medborgaren Myndighetens medarbetare Medborgaren

11 men individen kan förändra systemet Rutiner & riktlinjer Organisation Sättet att tänka (ledningens styrfilosofi) Systemfaktorer Kultur & ledarskap Mål & mätsystem Systemet Regelverk IT-stöd Anledningen att Toyota uppvisar bättre resultat än konkurrenterna är att medarbetare på kontinuerlig basis är med och utformar och förbättrar systemet. Chapman (2004) System failure Why governments must learn to think differently (fri översättning) Medborgaren Myndighetens medarbetare Medborgaren

12 men individen kan förändra systemet Rutiner & riktlinjer Organisation Sättet att tänka (ledningens styrfilosofi) Systemfaktorer Kultur & ledarskap Mål & mätsystem Förändring av verksamheten nedifrån- och upp Systemet Regelverk IT-stöd Anledningen att Toyota uppvisar bättre resultat än konkurrenterna är att medarbetare på kontinuerlig basis är med och utformar och förbättrar systemet. Chapman (2004) System failure Why governments must learn to think differently (fri översättning) Medborgaren Myndighetens medarbetare Medborgaren

13 Innehållsförteckning Behovet av en systemsyn på verksamheten Systemsyn och potentialen i: att mäta hur medborgaren integrerar med systemet att i första hand styra på systemet inte medarbetaren att styra och mäta utifrån medborgarens perspektiv att styra och mäta utifrån vad som är viktigt för medborgaren Lite framtida utmaningar

14 Mätning av efterfrågan Onödig efterfrågan är sådan efterfrågan som beror på att organisationen underlåtit att göra något som man borde ha gjort eller att organisationen inte agerat rätt sett ur kundens perspektiv. Stigendal (2010) Effektiv styrning Jag har fått ett brev som jag inte förstår! Verklig efterfrågan Har ni fått min ansökan? Företagaren 3 ex på onödig efterfrågan När kommer tillståndet? Företagaren Skickar in en ansökan Ärendets flöde genom processen Företagaren har fått tillståndet

15 Kostnad: Onödig efterfrågan leder till merarbete Företagaren Myndigheten Har ni fått min ansökan? Jag har fått ett brev som jag inte förstår När kommer tillståndet?

16 Från generering till eliminering av onödig efterfrågan

17 Exempel när systemfaktorer genererar onödig efterfrågan Kunden Medborgare Rutiner & riktlinjer Systemfaktorer Kultur & belöning Medarbetaren Mål & mätsystem Kultur & belöning: korta samtal syns på lönen Rutiner & riktlinjer: rutiner som inte tillåter anpassning till kunden eller ställ inga följdfrågor Mål & mätsystem: mål för samtalslängd eller antal besvarande samtal

18 Hur mycket onödig efterfrågan inkommer till myndigheten? Genomsnittliga andelen onödig efterfrågan vid tre tingsrätter: 44% Av all efterfrågan från andra myndigheter bedömdes 56%(!) vara onödig motsvarande andel för medborgare var 46% onödig efterfrågan Vid en annan mätning, vid en helt annan myndighet, uppmättes den onödiga efterfrågan kopplat till ett enskilt utskick till 90% Här estimerades det totala antalet onödig samtal bara kopplat till detta utskick till över samtal

19 Innehållsförteckning Behovet av en systemsyn på verksamheten Systemsyn och potentialen i: att hur medborgaren integrerar med systemet att i första hand styra på systemet inte medarbetaren att styra och mäta utifrån medborgarens perspektiv att styra och mäta utifrån vad som är viktigt för medborgaren Lite framtida utmaningar

20 Styra på systemet inte medarbetaren Målformulering: 85 procent av alla ärenden ska avgöras inom 120 dagar Vilka konsekvenser får ett sådant mål för verksamheten om det är operativt styrande?

21 Operativt styrande mål Hantera ärende 1 eller 2? Gränsvärdet 120 dagar

22 Operativt styrande mål Hantera ärende 1 eller 6? Gränsvärdet 120 dagar

23 Operativt styrande mål Gränsvärdet 120 dagar Gränsvärdet 120 dagar

24 Operativt styrande mål Problem: När målet är operativt styrande kan det skapa skeva incitament: dvs. medarbetaren prioritera utifrån måluppfyllelse inte verksamhetens syfte och uppdrag. Myndigheten har inte alltid uppföljningssystem som ser om ärendet sticker iväg...framförallt inte i realtid Gränsvärdet 120 dagar

25 Operativt styrande mål Operativ styrande mål med krav på ett specifikt resultat Målformulering: 85 procent av alla ärenden ska avgöras inom 120 dagar Målformulering: Vid förfrågningar till kundservice skall en kontakt med handläggare ha erhållits inom 60 sekunder i 85 procent av alla fall

26 Mål blir dimensioneringsmått Samtalsvolymerna ökar Myndighet med klassiskt callcenter Kundservice Handläggning Ledningens medskick till medarbetarna: - ge service i telefon så långt som möjligt - fokusera på kvalitet så att kunden INTE behöver ringa igen - bry er inte om samtalslängden eller kötider, vid behov dimensioneras verksamheten upp. Samtalsvolymerna minskar Kundservice Bolagsverket Handläggning Dimensioneringsmått som säkerställer ett specifikt resultat Målformulering: Vid förfrågningar till kundservice skall en kontakt med handläggare ha erhållits inom 60 sekunder i 85 procent av alla fall

27 Mål blir dimensioneringsmått Operativ styrande mål med krav på ett specifikt resultat Målformulering: 85 procent av alla ärenden ska avgöras inom 120 dagar Använda som ett dimensioneringsmått? Dimensioneringsmått som säkerställer ett specifikt resultat Målformulering: Vid förfrågningar till kundservice skall en kontakt med handläggare ha erhållits inom 60 sekunder i 85 procent av alla fall

28 Mål blir dimensioneringsmått Använda som ett dimensioneringsmått? Men: Måttet kanske enbart avser en del av medborgarens process Målformulering: 85 procent av alla ärenden ska avgöras inom 120 dagar Medborgaren Medborgarens process Medborgaren Målformulering: Vid förfrågningar till kundservice skall en kontakt med handläggare ha erhållits inom 60 sekunder i 85 procent av alla fall

29 Mål blir dimensioneringsmått Använda som ett dimensioneringsmått? Men: Kopplar måttet till vad som är viktigt för medborgaren? Målformulering: 85 procent av alla ärenden ska avgöras inom 120 dagar Målformulering: Vid förfrågningar till kundservice skall en kontakt med handläggare ha erhållits inom 60 sekunder i 85 procent av alla fall

30 Innehållsförteckning Behovet av en systemsyn på verksamheten Systemsyn och potentialen i: mäta hur medborgaren integrerar med systemet att i första hand styra på systemet inte medarbetaren att styra och mäta utifrån medborgarens perspektiv att styra och mäta utifrån vad som är viktigt för medborgaren Lite framtida utmaningar

31 Potentialen i att mäta, styra och utveckla utifrån medborgarens perspektiv Vad är syftet ur patientens perspektiv? Få en behandling eller Bli frisk Patienten Akuten Kirurgen Eftervården

32 Potentialen i att mäta, styra och utveckla utifrån medborgarens perspektiv Systemets förmåga beror till största del på hur delarna passar ihop Styra och maximera Styra och maximera Styra och maximera Akuten Kirurgen Eftervården Patienten

33 Potentialen i att mäta, styra och utveckla utifrån medborgarens perspektiv Mäta, styra och utveckla hela processen ur patientens perspektiv Patienten Akuten Kirurgen Eftervården

34 Potentialen i att mäta, styra och utveckla utifrån medborgarens perspektiv Motsvarande problematik har vi när det gäller miljöprövningen Sexmånadersmål Samrådsdelen Prövningsdelen Samrådsunderlag inkommer Samråd avslutas Ansökan om tillstånd inkommer Ansökan komplett Remissrunda Remissrunda Tillståndsbeslut

35 Dagar Genomloppstider för miljötillståndsansökan (täkt) från komplett ansökan till tillståndsbeslut avslutade ärenden mars 2010 mars 2012 Västerbottens län Enskilda ärenden Samrådsunderlag inkommer Samråd avslutas Ansökan om tillstånd inkommer Ansökan komplett Remissrunda Remissrunda Tillståndsbeslut

36 Dagar Dagar Genomloppstider för miljötillståndsansökan (täkt) från inkommit samrådsunderlag till tillståndsbeslut avslutade ärenden mars 2010 mars 2012 Västerbottens län Genomloppstider för miljötillståndsansökan (täkt) från komplett ansökan till tillståndsbeslut avslutade ärenden mars 2010 mars 2012 Västerbottens län Enskilda ärenden Enskilda ärenden Samrådsunderlag inkommer Samråd avslutas Ansökan om tillstånd inkommer Ansökan komplett Remissrunda Remissrunda Tillståndsbeslut

37 Dagar Genomloppstider för miljötillståndsansökan (täkt) från inkommit samrådsunderlag till tillståndsbeslut avslutade ärenden mars 2010 mars 2012 Västerbottens län Tiden är viktig: - dels utifrån statsmakternas krav om effektivitet - dels utifrån att verksamhetsutövarna kritik gällande långa handläggningstider Det är därför viktigt att följa upp handläggningstider i syfte att utveckla systemet i sin helhet! Enskilda ärenden Men, finns det faktorer som förbises genom ett ensidigt fokus på handläggningstider? Samrådsunderlag inkommer Samråd avslutas Ansökan om tillstånd inkommer Ansökan komplett Remissrunda Remissrunda Tillståndsbeslut

38 Innehållsförteckning Behovet av en systemsyn på verksamheten Systemsyn och potentialen i: mäta hur medborgaren integrerar med systemet att i första hand styra på systemet inte medarbetaren att styra och mäta utifrån medborgarens perspektiv att styra och mäta utifrån vad som är viktigt för medborgaren Lite framtida utmaningar

39 Fråga företagarna om vad som är viktigt! Inom ramen för miljöprövningsprojektet i Västerbottens län kommer man att kartlägga vad som är viktigt för kund, både ansökande företag och övriga intressenter. Vid en första testmätning tillfrågades åtta företagare vad som var viktigt för dem först vara med och ta fram och sedan ta ställning till ett antal påstående vad som var viktigt när man söker ett miljötillstånd rangordna varje påstående utifrån skalan 1-7 gällande: vad som var viktigt hur de fungerar idag

40 Vad är viktigt för företagaren när den söker miljötillstånd

41 Behoven skiljer sig mellan företagen Mycket stor betydelse Påstående: Informationen anpassas till företagets specifika förutsättningar Ingen betydelse

42 Hur presterar systemet i förhållande till vad som är viktigt för företagaren mkt stor betydelse/ mkt bra ingen betydelse/ igen dåligt

43 Hur presterar systemet i förhållande till vad som är viktigt för företagaren mkt stor betydelse/ mkt bra ingen betydelse/ igen dåligt

44 Hur presterar systemet i förhållande till vad som är viktigt för företagaren mkt stor betydelse/ mkt bra ingen betydelse/ igen dåligt

45 Innehållsförteckning Behovet av en systemsyn på verksamheten Systemsyn och potentialen i: att mäta hur medborgaren integrerar med systemet att i första hand styra på systemet inte medarbetaren att styra och mäta utifrån medborgarens perspektiv att styra och mäta utifrån vad som är viktigt för medborgaren Lite framtida utmaningar

46 Fler frågor än svar när det gäller att utveckla styrningen utifrån en systemsyn Uppföljning med tidsatta mål är ett accepterat sätt att utkräva ansvar från förvaltningen. Om vi nu ska göra det ta bort målen, vad ska vad ska vi ersätta dem med som är lika accepterat? Hur klarar vi den pedagogiska uppgiften att säga att tiden är viktig men vi sätter inga tidsatta mål? Är det möjligt att inte använda tidsatta mål ur ett politiskt perspektiv? Att mäta variation är relativt enkelt som ett lokal förbättringsmetod, men hur integrerar vi det i våra ordinarie uppföljningssystem? Vi frågar medborgarna vad som är viktigt och utvecklar verksamheten och uppföljning utifrån detta, men hur säkerställer vi att inte enbart majoriteten av myndighetens kunder som får sina behov tillgodosedda? Hur säkerställs att de system vi förbättrar inte bara är stuprör i ett större system? Hur säkerställer att mått inte blir lika negativt styrande som, enligt denna föreläsning, operativ målstyrning kan bli?

47 Fler frågor än svar när det gäller att utveckla styrningen utifrån en systemsyn Under hösten planeras försöksverksamheter inom ramen för SyS-projektet på Migrationsverket, Polisen i Gävleborg och Skatteverket i Mälardalsregionen. Försöksverksamheten syftar till att verksamhet, styrning och uppföljning ska utvecklas utifrån en systemsyn. Försöket ska vara avslutat till slutet på Under hösten kommer professor Mattias Elg tillsammans med Innovationsrådet ta fram handledning som handlar om hur man mäter variation. På länsstyrelsen i Västerbotten kommer samverkansprojektet fortsätta som syftar till att utveckla myndighetssamverkan och uppföljning utifrån en systemansats. Innovationsrådet kommer under hösten kartlägga vad som kallas livshändelser. Ambitionen är att hitta metoder för att kartlägga och följa upp medborgliga processer som går över myndighetsgränserna. Därtill finns det många goda exempel runt om i landet, både i stat och kommun, som försöker utveckla sin verksamhet och sina styrsystemet i linje med en systemansats.

48 Vad kan lean och systemsyn innebära för effektivitet och kundnöjdhet i offentlig sektor? Föreläsning vid Innovationskonferensen - den 18 september Kontaktuppgifter: Jakob Brandt jakob.brandt@social.ministry.se

Lean i offentlig verksamhet

Lean i offentlig verksamhet Lean i offentlig verksamhet Erfarenheter och tankar med utgångspunkt i Länsstyrelsen utvecklingsarbete Kontaktuppgifter: Magnus Langendoen Tfn 090-10 82 69 magnus.langendoen@lansstyrelse.se Vad ska jag

Läs mer

Miljöprövning systemsyn och lean. Magnus Langendoen Enhetchef Miljöenheten Tfn

Miljöprövning systemsyn och lean. Magnus Langendoen Enhetchef Miljöenheten Tfn Miljöprövning systemsyn och lean Magnus Langendoen Enhetchef Miljöenheten Tfn 010-225 43 88 magnus.langendoen@lansstyrelse.se Detta tänkte vi prata om 1. Vad är systemsyn 2. Standardisering och variation

Läs mer

Effektivare prövningsprocess. Kontaktuppgifter: Ylva Ågren Verksamhetsledare Prövning Tfn

Effektivare prövningsprocess. Kontaktuppgifter: Ylva Ågren Verksamhetsledare Prövning Tfn Effektivare prövningsprocess Kontaktuppgifter: Ylva Ågren Verksamhetsledare Prövning Tfn 010-225 44 03 ylva.agren@lansstyrelsen.se Regeringsuppdraget Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Västerbottens

Läs mer

Styrning för ökad effektivitet. Calona - 18 mars 2009. 3. Styrning. Processer 2. Vårt sätt att tänka styr resultaten

Styrning för ökad effektivitet. Calona - 18 mars 2009. 3. Styrning. Processer 2. Vårt sätt att tänka styr resultaten Styrning för ökad effektivitet Calona - 18 mars 2009 Lars Stigendal lars@stigendal.se Tel: 0709-603753 3. Styrning Processer 2. Kunder - dem verksamheten är till för 1. Vårt sätt att tänka styr resultaten

Läs mer

Införande av systemsyn

Införande av systemsyn Författningssamling i Införande av systemsyn riktlinje Beslutad av kommundirektören 2016-06-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Införande av systemsyn Dokumenttyp Riktlinje Omfattar Kommunen Kommunala

Läs mer

Backspegel med redovisning av reflektion och erfarenhetsutbyte

Backspegel med redovisning av reflektion och erfarenhetsutbyte Block I 22-23 augusti 2012 Dag 1 Förutsättning för en effektiv styrning Presentation/introduktion Varu- och tjänsteproduktion: Skilda produktionslogiker konsekvenser för styrning Mycket av den kunskap

Läs mer

Systemsyn, processorientering och samverkan

Systemsyn, processorientering och samverkan Systemsyn, processorientering och samverkan Sanna Paulsson Sara Reuithe Löfgren Utvecklingskontoret Borlänge kommun 18-02-09 Två frågor Hur många delstater har USA? Måste man slänga en mussla som inte

Läs mer

Prövningsprocessen. Information från Länsstyrelsen och Miljöprövningsdelegationen i Dalarnas län

Prövningsprocessen. Information från Länsstyrelsen och Miljöprövningsdelegationen i Dalarnas län Prövningsprocessen Information från Länsstyrelsen och Miljöprövningsdelegationen i Dalarnas län Per-Erik Sandberg, chef vid miljöenheten Johan Hjerpe, miljösakkunnig i Miljöprövningsdelegationen Miljöprövningsdelegationen

Läs mer

Att mäta och följa upp medborgarservice. så skapas strukturer för ständiga förbättringar

Att mäta och följa upp medborgarservice. så skapas strukturer för ständiga förbättringar Att mäta och följa upp medborgarservice så skapas strukturer för ständiga förbättringar André Hagberg 46 år Hässelby Stockholm Gatuingenjör Chef medborgarservice Intern projektledare Chef Kontaktcenter

Läs mer

Ett exempel från Sundsvall med sociala tjänster. (Mats Franzén, 2013)

Ett exempel från Sundsvall med sociala tjänster. (Mats Franzén, 2013) Ett exempel från Sundsvall med sociala tjänster. (Mats Franzén, 2013) 1 1. Varför behöver vi nya arbetssätt 2. Beskrivning av metodik lean för service. 3. Ett exempel inkl resultat 4. Några praktiska erfarenheter

Läs mer

MEDBORGARSERVICE I FRAMTIDENS SMARTA FÖRVALTNING JÄRFÄLLA KOMMUN

MEDBORGARSERVICE I FRAMTIDENS SMARTA FÖRVALTNING JÄRFÄLLA KOMMUN MEDBORGARSERVICE I FRAMTIDENS SMARTA FÖRVALTNING JÄRFÄLLA KOMMUN André Hagberg 47 år Hässelby Stockholm Gatuingenjör Chef medborgarservice Intern projektledare Chef Kontaktcenter Järfälla kommun Projektledare

Läs mer

Försöksverksamheten om onödig efterfrågan

Försöksverksamheten om onödig efterfrågan Effektivare statsförvaltning Försöksverksamheten om onödig efterfrågan Jolanta.feliga@esv.se Syftet med frukostseminarium Berätta om kommande försöksverksamhet om onödig efterfrågan Få deltagare till försöksverksamheten

Läs mer

Demings Profound knowledge del II: Kunskap om variation samt Demings syn på kunskap

Demings Profound knowledge del II: Kunskap om variation samt Demings syn på kunskap Demings Profound knowledge del II: Kunskap om variation samt Demings syn på kunskap I Tankar om styrning i mars tog vi upp vad Deming kallade Profound knowledge, dvs. vad han ansåg vara nödvändig kunskap

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Integrationsarbete utifrån systemansats

Integrationsarbete utifrån systemansats Integrationsarbete utifrån systemansats Söderhamns kommun Migrationsverket Karin Olsson Robert Blank Ann-Berit Botngård Inskrivna i Söderhamn kommun per den 1/2-16 *PPB (preplacerade barn, FAM (barn i

Läs mer

Idéskrift Effektivare verksamhet genom ett ökat kundfokus. Erfarenheter från systemsynsprojektet ESV 2014:54

Idéskrift Effektivare verksamhet genom ett ökat kundfokus. Erfarenheter från systemsynsprojektet ESV 2014:54 Idéskrift Effektivare verksamhet genom ett ökat kundfokus Erfarenheter från systemsynsprojektet ESV 2014:54 ESV:s idéskrifter ska ge idéer och inspiration till olika former av verksamhets utveckling. Publikationen

Läs mer

Utvecklingsuppdrag pensionsdispensarbetet i Nyköping

Utvecklingsuppdrag pensionsdispensarbetet i Nyköping Utvecklingsuppdrag pensionsdispensarbetet i Nyköping 11 december 2017 Pensionsdispenser på 30 sekunder! IB V7 V14 V21 V28 V35 V42 V49 V4 V11 V18 V25 V32 V39 V46 V1 V8 V15 V22 V29 V36 V43 V50 V5 V12 V19

Läs mer

Hög verkningsgrad i hela systemet

Hög verkningsgrad i hela systemet Hög verkningsgrad i hela systemet - tekniska och organisatoriska faktorer Per-Erik Johansson Senior konsult DynaMate Industrial Services AB EFFEKTIVITETSMATRISEN +-summespel HÖG YTTRE EFFEK- TIVITET 12

Läs mer

Enkät resultat 2013. Bygglov 74 skickades ut 32 svarade 43% deltog.

Enkät resultat 2013. Bygglov 74 skickades ut 32 svarade 43% deltog. Enkät resultat 2013 Bygglov 74 skickades ut 32 ade 43% deltog. Kundenkät bygglov Åtvidabergs kommun, Byggkontoret genomför enkätundersökningar bland alla som har ansökt om bygglov. Resultaten i enkäterna

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Agneta Lantz 2014-01-23

Agneta Lantz 2014-01-23 Hur skapar vi optimala förutsättningar för ett lärandestyrt förbättringsarbete och en kvalitetsdriven verksamhetsutveckling i en värld full av utmaningar? Agneta Lantz 2014-01-23 Bakgrunden Det finns idag

Läs mer

FE-1 Period 3 2012-2013

FE-1 Period 3 2012-2013 Vecka 1303 Mån 14/1 08:00-09:40 ET-1.1,.1 Tis 15/1 Ons 16/1 08:00-09:40 FEK-1, Fre 18/1 08:00-09:40 ET-1.1,.1 Vecka 1304 Mån 21/1 08:00-09:40 ET-1.1,.1 Tis 22/1 Ons 23/1 08:00-09:40 FEK-1, Fre 25/1 08:00-09:40

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016

Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016 2015-12-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE B 2015-002156 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar informationen

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Lean Healthcare. Vi kan inte lösa problem med samma sorts tänkande som vi använde när vi skapade dem. Albert Einstein. Strategiska staben. ver 1.

Lean Healthcare. Vi kan inte lösa problem med samma sorts tänkande som vi använde när vi skapade dem. Albert Einstein. Strategiska staben. ver 1. Lean Healthcare Strategiska staben ver 1.5 Vi kan inte lösa problem med samma sorts tänkande som vi använde när vi skapade dem Albert Einstein Några tidiga resultat Ablation: 44% kapacitetsökning + frigjord

Läs mer

De ger mig vad jag behöver, när jag behöver det och på det sätt jag behöver det...

De ger mig vad jag behöver, när jag behöver det och på det sätt jag behöver det... De ger mig vad jag behöver, när jag behöver det och på det sätt jag behöver det... Crossing the Quality Chasm Serious problems in quality. (Gap between what we have and what we could have is a chasm. )

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS Rosa Fiorito KS, Henrik Lindholm APF, Helén Nilsson och Karin Ringman KS. Bakgrund och syfte Försäkringskassan har genomfört kundundersökningar

Läs mer

Kundenkät (miljöärende).

Kundenkät (miljöärende). Kundenkät (miljöärende). Omfattar 4 inkomna svar (av 1 utsända enkäter). 1. Vad är viktigt för Dig när Du har kontakt med kommunen om Ditt ärende/din verksamhet? Rangordna påståendena nedan med 1-. Sätt

Läs mer

Bilaga 2. Erbjudande om fortsatt användning av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd - SSBTEK

Bilaga 2. Erbjudande om fortsatt användning av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd - SSBTEK Bilaga 2 Erbjudande om fortsatt användning av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd - SSBTEK Syftet med nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd Effektivisera handläggarnas arbete med

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Välkomna! Kristina Malmsten, Viktoria Loo & Ingrid Liss Senior alert-coacher Vad betyder det? Vad innebär vårdprevention för er? Hur jobbar ni med det idag? Andel med risk för fall, undernäring och trycksår

Läs mer

Kundtjänst Kund och kommunikationscenter (KKC)

Kundtjänst Kund och kommunikationscenter (KKC) Kundtjänst Kund och kommunikationscenter (KKC) IFMA:s frukostmöte 2012 03 22 Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Kund och kommunikationscenter (KKC) Syfte har en viktig roll i samspelet mellan den

Läs mer

Ett exempel med sociala tjänster

Ett exempel med sociala tjänster Ett exempel med sociala tjänster 1 Behovsvolymen för sociala tjänster kommer att öka dramatiskt mer än resurserna. Demografisk situation i befolkningen Vi lever allt längre, förbättrad folkhälsa Vi är

Läs mer

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt Skolinspektionens processorienterade arbetssätt 1 Bakgrund och syfte Skolinspektionen har beslutat att införa ett processorienterat arbetssätt i syfte att höja verksamhetens effektivitet och kvalitet och

Läs mer

Utlysning: Digitala möten i offentlig verksamhet

Utlysning: Digitala möten i offentlig verksamhet UTLYSNING 1 (6) Dnr 2018-000907 Avdelningen för energieffektivisering Enheten för resurseffektivt samhälle Utlysning: Digitala möten i offentlig verksamhet Energimyndigheten utlyser medel för att upprätta

Läs mer

VARFÖR? OFFERT- UNDERLAG FÖRSTA KONTAKT MED ARKITEKT KONTRAKT FAKTISK SLUTBESIKTNING BYGG- START PLANERAD SLUTBESIKTNING ÄTA- ARBETEN

VARFÖR? OFFERT- UNDERLAG FÖRSTA KONTAKT MED ARKITEKT KONTRAKT FAKTISK SLUTBESIKTNING BYGG- START PLANERAD SLUTBESIKTNING ÄTA- ARBETEN - LEAN - EN STRATEGI SOM SÄKERSTÄLLER VÄRDE OCH KUNDNÖJDHET I KOMPLEXA VERKSAMHETER Niklas Modig Handelshögskolan i Stockholm @LeanOnMyself www.facebook.com/niklasmodig @niklas_modig 2013 2014 2015 JUL

Läs mer

OKT/2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter

OKT/2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter OKT/2015 ALLT OM DÖRRAR Nyhetsbrev Arkitekter NU BÖRJAR VI BLOGGA På Swedoor har vi som ambition att alltid vara en modern och relevant leverantör av design och innovation. Vi jobbar ständigt på att utveckla

Läs mer

Haninge kommun berättar om resan mot digital post. Anette Eriksson, förvaltningsledare digital plattform Milda Larsson, kundansvarig Sokigo

Haninge kommun berättar om resan mot digital post. Anette Eriksson, förvaltningsledare digital plattform Milda Larsson, kundansvarig Sokigo Haninge kommun berättar om resan mot digital post Anette Eriksson, förvaltningsledare digital plattform Milda Larsson, kundansvarig Sokigo Agenda 13 Inledning ca. 15 min ca.15 min ca. 5 min ca. 15 min

Läs mer

Kartläggning och förbättring av värdeflöden

Kartläggning och förbättring av värdeflöden Kartläggning och förbättring av värdeflöden De fem Lean principerna Specificera värdet från slutkundens ståndpunkt (Value) Identifiera ett värdeflöde för varje produktfamilj (The value stream) Se till

Läs mer

DETTA ÄR LEAN. Niklas Modig Handelshögskolan i Stockholm Twitter! @LeanOnMyself. www.de%aarlean.se+ @LeanOnMyself+

DETTA ÄR LEAN. Niklas Modig Handelshögskolan i Stockholm Twitter! @LeanOnMyself. www.de%aarlean.se+ @LeanOnMyself+ DETTA ÄR LEAN Niklas Modig Handelshögskolan i Stockholm Twitter! @LeanOnMyself Anteckningar från seminariet Anteckningar från seminariet BETEENDE+ INTENTION+ D+ A+ Vad+är+er+ inten>on?+ C+ B+ E+ De#a%är%%

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer

Styrmodell i Tjörns kommun

Styrmodell i Tjörns kommun Dokumenttyp och beslutsinstans Riktlinje, Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Kommunchef Dokumentnamn Styrmodell i Tjörns kommun Dokumentet gäller för Hela kommunen och de kommunala bolagen. Fastställd/Upprättad

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR I VÄRLDSKLASS

OFFENTLIG SEKTOR I VÄRLDSKLASS TÄNK DJUPT EN FLÖDESORIENTERAD OCH SJÄLVFÖRBÄTTRANDE VERKSAMHET OFFENTLIG SEKTOR I VÄRLDSKLASS Måste vi göra något? Källa: Dr. P Jarvis Lösningar vi testat Hoshin Kanri Six Sigma Kvalitet till er tjänst

Läs mer

Korpen Märsta-Sigtuna Motionsidrottsförening. Februari Ons 1 februari. Tor 2 februari. Mån 6 februari

Korpen Märsta-Sigtuna Motionsidrottsförening. Februari Ons 1 februari. Tor 2 februari. Mån 6 februari Korpen Märsta-Sigtuna Motionsidrottsförening Februari 2017 Ons 1 februari Tor 2 februari Mån 6 februari Tis 7 februari Ons 8 februari Tor 9 februari Mån 13 februari Tis 14 februari Ons 15 februari Tor

Läs mer

Riskhantering Landstinget Gävleborg. 2013-05-31 Margareta Petrusson

Riskhantering Landstinget Gävleborg. 2013-05-31 Margareta Petrusson Riskhantering Landstinget Gävleborg 2013-05-31 Margareta Petrusson Definition Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: Att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv

Läs mer

Vikten av grupputveckling

Vikten av grupputveckling Vikten av grupputveckling med fokus på medarbetarskap Bakgrund och problematik Pressade produktflöden och kännande människor Systematiserade och optimerade processer för produkter eller tjänster hamnar

Läs mer

Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344

Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 13 Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat

Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat Datum: 1 (6) 2015-10-20 Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr Postadress: Box 47141,

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Servicecenter en katalysator för en mer effektiv och kvalitativ medborgarservice. Patric Klaremo, enhetschef Servicecenter

Servicecenter en katalysator för en mer effektiv och kvalitativ medborgarservice. Patric Klaremo, enhetschef Servicecenter Servicecenter en katalysator för en mer effektiv och kvalitativ medborgarservice Patric Klaremo, enhetschef Servicecenter Servicecenter Ett väl fungerande Servicecenter blir en avgörande faktor till en

Läs mer

Mark- och miljö - domstolarnas handläggningstider EN STUDIE AV ÖVERKLAGADE PLANER OCH BYGGLOV

Mark- och miljö - domstolarnas handläggningstider EN STUDIE AV ÖVERKLAGADE PLANER OCH BYGGLOV Mark- och miljö - domstolarnas handläggningstider EN STUDIE AV ÖVERKLAGADE PLANER OCH BYGGLOV Förord Domstolarnas handläggning av överklagade detaljplaner och bygglov drar ofta ut på tiden. Det gör att

Läs mer

Minskad handläggningstid med digitalisering? Seija Bäcklund Migrationsverket

Minskad handläggningstid med digitalisering? Seija Bäcklund Migrationsverket Minskad handläggningstid med digitalisering? Seija Bäcklund Migrationsverket Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter Minskad handläggningstid med digitalisering?

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Introduktion till Systemtänkande enligt Vanguard Metoden

Introduktion till Systemtänkande enligt Vanguard Metoden Introduktion till Systemtänkande enligt Vanguard Metoden Sundsvall Tänkande bestämmer prestation Ledningens tänkande System Prestation Perspektivskifte i ledningsfilosofi Traditionell ledningsfilosofi

Läs mer

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap Håkan Lövén prestera mera Sidan 2 av 5 Innehåll Exekutiv sammanfattning 2 Vår utmaning som chef 3 Vad vi gör idag 3 Prestationsorienterat ledarskap

Läs mer

Riktlinje för stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning

Riktlinje för stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning RIKTLINJE Gäller från och med Diarienummer 2019-08-01 V-2019-0103 Beslutsfattare Datum för beslut Ansvarig avdelning Rektor Klicka här för att välja datum GVS/EDO/AFS Riktlinje för stödinsatser vid examination

Läs mer

Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008

Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008 Skriv klarspråk Nätverksträff den 2 juni 2008 Språkrådet ger råd i språkfrågor åt myndigheter, företag och enskilda svarar på språkfrågor på telefon och via e-post stöder och inspirerar myndigheternas

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

Att mäta för att lära - syfte, mål och mått

Att mäta för att lära - syfte, mål och mått tt mäta för att lära - syfte, mål och mått Enheten för strategisk kvalitetsutveckling www.skane.se/kvalitetsutveckling rofessionell kunskap Ämneskunskap ersonliga färdigheter Värderingar, etik Förbättringskunskap

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Onödig efterfrågan. Näringslivsenhetens deltagande i ESV:s försökverksamhet 2015/2016. Länsstyrelsen Västernorrland

Onödig efterfrågan. Näringslivsenhetens deltagande i ESV:s försökverksamhet 2015/2016. Länsstyrelsen Västernorrland Onödig efterfrågan Näringslivsenhetens deltagande i ESV:s försökverksamhet 2015/2016 Länsstyrelsen Västernorrland Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Metod... 3 3. Resultat... 4 4. Slutsats...

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Om motivation, tillit och styrningsstrategier

Om motivation, tillit och styrningsstrategier Om motivation, tillit och styrningsstrategier I Tankar om styrning i augusti kritiserade vi Michael Barbers diskussion av tillit & altruism respektive Command & Control som alternativa styrstrategier.

Läs mer

PRODUKTIONSLOGIK OCH UTVECKLINGSLOGIK

PRODUKTIONSLOGIK OCH UTVECKLINGSLOGIK PRODUKTIONSLOGIK OCH UTVECKLINGSLOGIK Webinar 31 augusti 2018 carina.rislund@hokahey.se glenn.jonasson@hokahey.se Ett elektroniskt exempel PRODUKTION AV KRETSKORT NYTT KRETSKORT FÖR STYRNING AV GAFFELTRUCK

Läs mer

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar

Alice i underlandet. - Det beror på vart du vill komma. - Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar Alice i underlandet - Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån? - Det spelar inte så stor roll - Det beror på vart du vill komma - Då spelar det heller ingen roll vilken väg

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsterna i Halland informerar om Brandfarliga och explosiva varor Inledning Från och med 1 september 2010 började en ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor att gälla. Nu under hösten

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Utsläpp till luft vid biogasproduktion

Utsläpp till luft vid biogasproduktion Utsläpp till luft vid biogasproduktion Anders Hjort och Emelie Severinsen - företaget Teknik- och miljökonsulter med mer än 30 års erfarenhet Erbjuder expertkunskaper inom bioenergi och miljö 12 medarbetare

Läs mer

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning!

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning! Rena fakta Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 Bestnr: 5390 Illustration: Ida Broberg Produktion: EO Tryck: LTAB, 2015 Sverige har bra välfärd. Det märks sällan i den allmänna debatten. Den handlar istället

Läs mer

Effektiv avvikelse- och riskhantering skapar mer fokus på åtgärder Exempel på arbeten från Landstinget i Östergötland och Region Skåne

Effektiv avvikelse- och riskhantering skapar mer fokus på åtgärder Exempel på arbeten från Landstinget i Östergötland och Region Skåne Effektiv avvikelse- och riskhantering skapar mer fokus på åtgärder Exempel på arbeten från Landstinget i Östergötland och Region Skåne Anna Gunnarsson, Landstinget i Östergötland Eva Hellman, Landstinget

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Datum 2013-05-16 Diarienummer 1363-4190/2011 NN Bodens kommun 961 86 Boden Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket anser att handläggningstiden i NN:s

Läs mer

Utbildning i den empatiska byråkratin framtidens kommunala service

Utbildning i den empatiska byråkratin framtidens kommunala service MÅLGRUPP Medarbetare, chefer och administrativ personal inom tillstånd, tillsyn, kontroll, till exempel bygglov, miljö, livsmedelskontroll, markupplåtelse, brandtillsyn och alkoholtillsyn. VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler

SÄKERHET! TIDER MED MERA UPPLÄGG KURSINNEHÅLL. Tider: Regler Introduktion till Lean, dag1 AU117G PARKERING På studentparkering gäller studentparkeringstillstånd märkt med Student. På personalparkering det står Personal på skylten gäller inte studentparkeringstillstånd.

Läs mer

Kundservicerapport Luleå kommun 2014

Kundservicerapport Luleå kommun 2014 LULEÅ KOMMUN SKRIVELSE Dnr 1 (5) 2015-02-09 Maria Norgren Kundservicerapport Luleå kommun 2014 Kommunstyrelsen har den 12 augusti 2013 fastställt riktlinjer för kundservice Luleå Direkt. Luleå kommun ska

Läs mer

Enkät för bygglov/karta

Enkät för bygglov/karta Enkät för bygglov/karta Vad är viktigt för dig när du har kontakt med oss? 1=mindre viktigt 5=viktigast Att det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när jag behöver det (7%) 1 (1%) 7 (60%),9 Att

Läs mer

Vägen till den digitala myndigheten

Vägen till den digitala myndigheten Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage, Verksamhetsområdeschef Försäkringskassan Juni 2012 Sida 1 Försäkringskassan i korthet Administrerar socialförsäkringen Omfattar > 200 miljarder kr årligen...

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Här finner ni resultaten för samtliga studerande med studiemedel

Här finner ni resultaten för samtliga studerande med studiemedel Här finner ni resultaten för samtliga studerande med studiemedel Kundernas upplevelse av CSN:s service Studerande med studiemedel Antal personer från gruppen som svarat 2018 3626 2017 1434 2017 2018 som

Läs mer

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsbristkostnader Kan uppgå till 20 % av vårdens kostnader Motsvarar

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Ökad tillgänglighet och resursutnyttjande på Tranebergs Vårdcentral

Ökad tillgänglighet och resursutnyttjande på Tranebergs Vårdcentral Ökad tillgänglighet och resursutnyttjande på Teamets medlemmar Monica Bäck, dl, Monica Hjorthén, chefssk, Ulla Karlsson, sekr, Ove Larsson, dl, Marie- Louise Lindgren, msk/dsk, Franciska Rampell, verks.chef

Läs mer

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll vision och verksamhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljningsprocess

Läs mer

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta!

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Modern e-förvaltning..och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Bakgrund Problemen som många av Sveriges kommuner står inför idag är många: Omfattande krav på besparingar Andelen äldre som behöver

Läs mer

Verksamhetsutveckling utifrån ett systemsynsätt praktiska erfarenheter och resultat från svensk offentlig sektor

Verksamhetsutveckling utifrån ett systemsynsätt praktiska erfarenheter och resultat från svensk offentlig sektor Verksamhetsutveckling utifrån ett systemsynsätt praktiska erfarenheter och resultat från svensk offentlig sektor Seminarium Stockholm 24 Maj, 2011 Systemsynsätt Intresset för systemsynsättet vid utveckling

Läs mer

Produktionsplanering. RÖ-modellen. Centrum för verksamhetsstöd och utveckling

Produktionsplanering. RÖ-modellen. Centrum för verksamhetsstöd och utveckling Produktionsplanering RÖ-modellen Centrum för verksamhetsstöd och utveckling Vad är produktionsplanering? Strategisk och systematisk verksamhetsstyrning. Utifrån verksamhetens uppdrag och de framtida behov

Läs mer

Statusrapport. Digital Mognad i Offentlig Sektor

Statusrapport. Digital Mognad i Offentlig Sektor Statusrapport Digital Mognad i Offentlig Sektor 2019 02 Statusrapport 2019 Om Digital Förvaltning Digital Förvaltning är ett forskningskonsortium inom ramen för Swedish Center for Digital Innovation. Målsättningen

Läs mer

Kundservice & Feedback -Efterarbetet

Kundservice & Feedback -Efterarbetet Kundservice & Feedback -Efterarbetet Hur skapar man förändring mot kundorientering Källa: Catrin Brodin, Way group Kundtjänst Frontlinjen och nyckelfunktion för kundupplevelsen - Kultur och kundupplevelse,

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Resultat Öppna Jämförelser 2018

Resultat Öppna Jämförelser 2018 Resultat Öppna Jämförelser 2018 Trelleborg Svedala Vellinge Sammantaget placerar sig Trelleborg på ett godkänt resultat liksom grannkommunerna NKI för Servering med ett index på 62 drar ner Trelleborgs

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer