Scanner Användarhandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scanner Användarhandledning"

Transkript

1 Scanner Användarhandledning Dialogrutan TWAIN Bilaga

2 2 Innehåll Dialogrutan TWAIN... 3 För att nå Dialogrutan TWAIN kan du göra Följande... 4 Scanna en Bild eller ett Dokument... 5 (1) Dokumentplacering... 5 (2) Förhandsgranskning... 5 (3) Välja Scanningsstorlek... 5 (4) Beskärningsram... 6 (5) Välja Scanningsläge... 6 (6) Upplösning... 6 (7) Scanna... 6 Dialogrutan TWAIN (Beståndsdelar)... 7 Förhandsgranskningsfönstret/Knappen... 8 Bildinställningar Knappen... 9 Scanna-inställningar Huvudfliken Fliken Förbättra Fliken Filter Fliken Om Satsvis Scanning Satsvis Scanning Kontroll Bilaga A: Scanningstips B: Felsökning... 22

3 Dialogrutan TWAIN 3 Dialogrutan TWAIN är ett annat scanningsalternativ som tillhandahålls med din scanner. TWAIN är en industristandard som möjliggör bildinhämtning direkt till valfri TWAIN-anpassad programvara. Den eliminerar de flesta kompatibilitetsproblem som rör programvara och inmatningsenheter som tillhandahålls av olika leverantörer. Du kan nå dialogrutan TWAIN inifrån de flesta programvaror för bildredigering som t.ex. det tillämpningsprogram som medföljer scannern (t. ex. Photo Express).

4 4 För att nå Dialogrutan TWAIN kan du göra Följande Att läsa in dialogrutan TWAIN Du kan läsa in dialogrutan TWAIN inifrån valfritt TWAINanpassat program (t.ex. Photo Express). Så här gör du för att läsa in dialogrutan TWAIN: 1. Starta Windows. 2. Starta Photo Express. 3. Under menyn Arkiv väljer du kommandot Läs in och väljer scanner. Dialogrutan Välj datakälla visas. 4. Välj din scannermodell från listan. 5. Klicka på knappen Läs in. Dialogrutan Välj datakälla stängs och TWAIN-dialogrutan visas. För att läsa in dialogrutan TWAIN i andra TWAIN-anpassade bildredigeringsprogram, vänligen läs i programhänvisningen i det direktkopplade hjälpsystemet.

5 5 Att utföra en enkel scanning Om du använder scannern för första gången föreslår vi att du testar genom att scanna hela området. Utför följande steg för att scanna hela området: (1) Sätt i bilden eller dokumentet som ska scannas. (2) Klicka på Förhandsgranska för att se bilden i förhandsgranskningsfönstret. (3) Välj scanningsstorlek. (4) Välj önskat scanningsläge. (5) Välj önskad upplösning. (6) Klicka på knappen Scanna. (1) Sätt i dokumentet/bilden För att scanna ett dokument lägger du i originalet med framsidan nedåt på scannerglaset och sedan följer du dessa steg: OBSERVERA: Ta bort dokumentet efter slutförd scanning. (2) Förhandsgranskning av bilden En förhandsgranskning är en snabbscanning av originalet. Från denna grovscanning kan du se hur bilden kommer att se ut när den har scannats. (3) Välj scanningsstorlek Från listan med tillgängliga pappersstorlekar, välj storleken på det dokument som du vill scanna. Om du vill scanna hela området väljer du A4. Anpassad väljs automatiskt när du använder Beskärningsramen för att ändra bildområdet som ska scannas. a. Lyft på dokumentlocket. b. Sätt i dokumentet med framsidan nedåt på glaset i det övre högra hörnet enligt pilen. c. Sänk dokumentlocket långsamt och se till att dokumentet ligger kvar på plats.

6 6 (4) Välja Scanningsläge Scanningläget avgör hur scannern kommer att läsa in originalbilden eller originaldokumentet. Färg för återgivning av bilder med miljoner färger. Grått för återgivning av bilder med gråa nyanser. Streckat för scanning av text eller dokument som ska användas i en OCR-tillämpning eller när du vill scanna svartvita teckningar. Gratulerar! Du har scannat din första bild. I följande avsnitt kommer vi att visa dig hur du ändrar inställningarna så att scannern möter dina behov på ett bättre sätt. (5) Upplösning Upplösningen, som mäts i punkter per tum (dpi), är måttet på mängden information som hämtas in i varje tum med data och avgör effekten i bilden när den visas eller skrivs ut. Bilder som scannas vid en högre upplösning hämtar in mer information men tar även upp mer diskutrymme vid lagring samt tar längre tid att scanna. Visar Scanningtips, Appendix A, (sidan 27). (6) Genomför scanningen Scanningsknappen används när du är klar med förhandsgranskningen, har bestämt scanningsområdet och har valt de slutgiltiga scanningsinställningarna som ska användas för scanningen.

7 7 Dialogrutan TWAIN (Beståndsdelar) Dialogrutan TWAIN består av två avdelningar - den vänstra avdelningen där de flesta kontrollinställningarna för TWAIN finns samt den högra avdelningen som är förhandsgranskningsfönstret. För att nå den direktkopplade handboken och hjälpsystemet, klicka på Start och välj Program. Klicka på din scannermodell och välj Användarhandledning för scanner. Beskärningsverktyget För att beskära bilden när den är förstorad/förminskad Satsvis Scanna Zoom Du kan ange upp till Låter dig förstora/förminska maximalt 10 ett område i bilden i scanningsområden förhandsgranskningsfönstret Språk Använder Välj lämpligt språk Avsluta Avsluta på program. Hjälp Scannainställningar Förhandsgranskningsfönstret Knappen förhandsgranska Knappen Scanna

8 8 Fönstret Förhandsgranskning och knappar Förhandsgranskningsfönstret är den plats där förhandsgranskningsbilden visas. Det är rekommenderat att du förhandsgranskar varje dokument/bild före scanningen. När du förhandsgranskar en bild kan du ange det slutgiltiga bildområdet som ska vara med i scanningen och/eller så kan du lägga till förbättrings- och filterfunktioner. Förhandsgranska Förhandsgranska (snabbscanning med låg upplösning av hela originalbilden) bilden för att få en bättre uppfattning om det bildområde som du vill ha med i den slutgiltiga scanningen. Följande steg gäller för förhandsgranskning: 1. Placera bilden eller dokumentet med framsidan nedåt på scannerglaset. 2. Klicka på knappen Förhandsgranska. Efter att scannern har scannat dokumentet kommer den scannade bilden att visas i förhandsgranskningsfönstret. Beskärningsverktyget Innan den slutgiltiga scanningen initieras ger beskärningsverktyget användaren en möjlighet att välja (beskära) ett område av bilden i förhandsgranskningsfönstret och detta område kommer sedan att användas som den slutgiltiga scanningen. Beskärningsramen finns automatiskt med när bilden förhandsgranskas i förhandsgranskningsfönstret men blir inaktiv så fort zoomverktyget aktiveras. Genom att klicka på ikonen för Beskärningsverktyget återaktiveras beskärningsramen för användning i zoomläge.

9 Zoom Verktyget Verktyget Zooma in låter dig titta närmare på bildområdet. Verktyget Zooma ut låter dig ta ett steg tillbaka från bildområdet. Du kan dra zoomverktyget över det beskärda området för att titta närmare på det området. Satsvis Scanning Knappen Satsvis scanning är ett enkelt sätt att scanna valfri del av ditt dokument flera gånger med olika inställningar. För att initiera denna process klickar du på ikonen för satsvis scanning ovanför förhandsgranskningsfönstret. Visar sidan 25. Scanna Om du klickar på knappen scanna bearbetas den förscannade bilden och visas i värdprogrammet (där du öppnade dialogrutan TWAIN). Hjälp Hjälp låter dig erhålla information om olika ämnesområden och tillvägagångssätt och underlättar användningen samt ger dig bättre förståelse om din scanner och dess funktioner. Språk Ikonen Välj lämpligt språk. Knappen Läsa in Läser in tidigare sparade bildinställningar. Bildinställningar Knappen Dessa knappar låter dig spara, läsa in, ladda om, granska eller återställa inställningarna som används för att utföra scanningsfunktionen. Avsluta Ikonen För att avsluta (eller stänga) dialogrutorna TWAIN, Scanna eller Satsvis scanning. Knappen Spara Sparar aktuella bildinställningar. Knappen Förhandsgranska Denna knapp låter dig se effekten av eventuella ändringar som gjorts på bilden innan den scannas. Knappen Återställ Återställer alla val till standardinställningarna. Infoknapp Visar information om de aktuella inställningarna som används. 9

10 10 Scanna-inställningar Huvudfliken Huvudfliken ger dig möjligheten att styra scanningsparametrar som scanningsläge, scanningskälla, upplösning, etc. Dessa parametrar avgör hur originalbilden eller dokumentet kommer att scannas. Scanningsläge Scanningsläget avgör hur scannern läser bilden och hur bilden ska återges efter den har scannats. Valet av scanningsläge och bildtyp är beroende av dina krav på utmatning samt systemkonfiguration. Streckat Detta scanningsläge är bäst lämpat för textbilder för OCR och grafik med enbart svarta och vita områden. Grått Grått för återgivning av bilder med gråa nyanser. Färg Färg för återgivning av bilder med miljoner färger.

11 11 Scanningskälla Har att göra med den typ av bild eller dokument som du ska scanna. Reflekterande För scanning av pappersbaserade dokument, eller Positiv/negativ: om du har en adapter för transparanger kopplad och önskar scanna film eller transparanger. Negativ/Positiv En scanningskälla som används specifikt tillsammans med en adapter för transparanger. Du kan välja Positiv som källa när du scannar positiv film eller transparanger, eller Negativ som källa vid scanning av negativ film. Scanningsstorlek Storleken på den bild eller det dokument som du ska scanna. Upplösning Upplösningen, som mäts i punkter per tum (dpi), är måttet på mängden information som hämtas in i varje tum med data och avgör effekten i bilden när den visas eller skrivs ut. Bilder som scannas vid en högre upplösning hämtar in mer information men tar även upp mer diskutrymme vid lagring samt tar längre tid att scanna. 75 dpi (400%) 300 dpi (400%) Avskärma Avskärma är ett användbart verktyg för reducering av moarémönster i scannade bilder av original som skapats genom en halvtonsprocess. Moarémönster framträder som fula störningsmönster. Utan För fotografisk kvalitet. Tidning Välj Tidning när bilden är uppbyggd av grova punktmönster som ofta förekommer i tidningsfotografier. Tidskrift Välj Tidskrift vid scanning av bilder av samma kvalitet som finns i glansiga eller vaxbestrukna tidskrifter. Konsttryck Välj Konsttryck vid scanning av bilder från konstryck av mycket hög kvalitet med enbart mycket findetaljerade punkter.

12 12 Färgmatchning Färgmatchning gör att scannern mer noggrant kan återspegla de faktiska färgerna i originalbilden. Utan färgmatchning hämtar scannern in ett större omfång av färger men dessa färger matchas inte på rätt sätt med de riktiga färgerna i originalbilden (vilket gör att scanningen ser annorlunda ut än originalet). Färgbalans Balanserar Färgbalans balanserar automatiskt de ljusaste och mörkaste områdena i en bild så att de fördelas jämnt. Utan Färgbalans Balanserar Med Färgbalans Balanserar Skalning för Utmatning Välj ett lämpligt värde (anges i procent %) genom att direkt skriva in värdet i skalningsrutan, eller klicka på fliken i skalningsstapeln och skjut den till ett valt värde, eller använd pilknapparna till vänster om skalningsstapeln för att ändra skalningsvärdet uppåt/nedåt i enkla (%) steg. Storleken på bilden ändras på motsvarande sätt på din utmatningsenhet efter scanning. Bredd/Höjd Bredd- och höjdvärdena visar storleken på bildområdet inne i Beskärningsramen i Förhandsgranskningsfönstret. Bildstorlek Bildstorlek visar den mängd datorminne eller diskutrymme som behövs för att visa eller spara den bild som är markerad i beskärningsramen i förhandsgranskningsfönstret. Informationen om bildstorlek uppdateras automatiskt varje gång du ändrar någon kontrollinställning eller ändrar storleken på beskärningsramen.

13 13 Fliken Förbättra Fliken Förbättra låter dig justera färgsättningen och ljusa partier i den förscannade bilden vilket ger dig möjlighet att göra olika områden ljusare eller mörkare i denna bild. Individuella inställningar finns tillgängliga för att ge dig möjlighet att finjustera din bild och små miniatyrbilder visar din originalbild tillsammans med en provbild med alla aktuella ändringar som ska godkännas innan scanningen. Kanalväljaren Välj den färgkanal som du vill ändra (röd, grön eller blå), eller välj master för att ändra alla kanaler lika mycket och samtidigt. En bild i gråläge har bara en kanal. Miniatyrbilder Histogrammet Histogrammet är en kurva som visar fördelningen av nivåer i ljusstyrka på bilden. Genom att använda histogramknapparna kan du selektivt justera utseendet för nivå i ljusstyrka i skuggor, mellantoner och ljusa partier på bilden. Om histogramkurvan representeras av en linje som sträcks ut diagonalt från det nedre vänstra hörnet till det övre högra hörnet så finns det en balans mellan ljusa och mörka värden. Genom att använda Masterkontrollen (kanalväljarknappen) för att ändra färgkanalerna (röd, grön eller blå) kan du även justera histogramkurvan för att granska dessa individuella färgkanaler.

14 14 Histogramknappen Genom att använda histogramknapparna kan du selektivt justera utseendet för nivå i ljusstyrka i skuggor, mellantoner och ljusa partier på bilden. Den vågräta axeln i diagrammet representerar nivåer i ljusstyrka från mörkast (vänster) till ljusast (höger). Den lodräta axeln representerar mängden bildpunkter med det värdet för nivå i ljusstyrka. Klicka på histogramknappen och klicka sedan på knappen + eller för att öka granskningsnivåerna mellan skuggor, mellantoner och ljusa partier. Kontroll För Ljusstyrka Kontrollen för ljusstyrka låter dig justera den generella mängden ljus i bilden inom ett värdeintervall ( 127~0~+127). Ett värde för ljusstyrka på 127 kommer att göra bilden mycket mörk. Ett värde för ljusstyrka på +127 kommer att göra bilden mycket ljus. Kontroll För Kontrast Kontrollen för kontrast låter dig justera den generella mängden svarta områden eller vita områden i bilden inom ett värdeintervall ( 127~0~+127). Ett kontrastvärde på 127 kommer att blanda de svarta och vita områdena i bilden och göra dem gråa. Ett kontrastvärde på +127 kommer att visa den största skillnaden mellan de svarta och vita områdena i bilden. Kontrast -50 Kontrast 0 Kontrast 50 Knappen Förhandsgranska Denna knapp låter dig se effekten av eventuella ändringar som gjorts på bilden innan den scannas. Eventuella ändringar visas i förhandsgranskningsfönstret. Ljusstyrka -50 Ljusstyrka 0 Ljusstyrka 50

15 Nivå Du kan enkelt använda skjutreglaget för nivå för att justera bildens kontrast och ljusstyrka. Om du inte har ställt in de två värdena med hjälp av ögondropparna kan du dra i den lilla vita triangeln för att styra mängden för ljusa partier och i den svarta triangeln för skuggor. Den grå triangeln i mitten styr bildens mellantoner. Efter att värdena för ljusa partier och skuggor har bestämts använder du den grå triangeln för att grovt styra bildens kontrast. OBSERVERA: Du kan styra nivåerna för varje enskild kanal om du scannar i RGB. Ögondroppsverktyg Ögondroppsverktyg Ögondroppare används för att identifiera ljusa partier och skuggor i en bild. Klicka med den svarta ögondropparen på det mörkaste området som fortfarande innehåller detaljer för att ställa in värdet för skugga. Alla beståndsdelar som är mörkare kommer att betraktas som svarta. Klicka därefter på det ljusaste området med den vita ögondropparen för att ställa in för ljusa partier. Detta är det första steget i att styra det övergripande tonområdet för en bild. Kurva OBSERVERA: Kurvfunktionen kan tillämpas på gråskalor och 24/48-bitars färgbilder. Om ditt original är för mörkt eller för ljust kan du förlora viktiga detaljer efter scanningen. Du kan undvika att förlora bildkvalitet genom att använda kurvor. Tillämpning av en kurva på en bild förstärker prioriterade områden med ljusstyrka på bekostnad av andra. Du kan till exempel förstärka skuggan på bekostnad av ljusa partier och mellantoner. Om detta görs på rätt sätt kan du få liv i en tråkig bild med hjälp av kurvor utan att göra avkall på den övergripande bildkvaliteten. För att göra en kurva placerar du helt enkelt en fästpunkt på den diagonala linjen och justerar positionen. Lägg till fler fästpunkter om du behöver göra en mer komplex kurva. Du kan även ta bort fästpunkter. För att förstärka skuggor höjer du fästpunkten och för att förstärka ljusa partier sänker du fästpunkten. För att 15

16 16 övre är statisk och den nedre är flyttbar. Skjut på den sistnämnda och du kommer att se att bilden skiftar i den övergripande färgsättningen. Denna funktion har störst inverkan på starka färger och mindre inverkan på dämpade färger. Den ändrar inte på svart, vitt och grått. Skjutreglaget för färgmättnad låter dig justera förstärka mellantoner skapar du en S-formad kurva och för att minska kontrasten skapar du en inverterad S-kurva. OBSERVERA: Experter applicerar kurvor på enskilda kanaler för att färgkorrigera en bild. Detta görs vanligtvis på en CMYK-bild som ska skrivas ut. Färgton/Färgmättnad Färgton betyder i grova drag: röd, gul, grön, blå, lila och färgmättnad har att göra med färgens renhet. När ett lönnlöv blir rött skiftar det färgton. Om du placerar en klarblå kartongbit utomhus bleknar färgen och den blir mindre och mindre mättad. Skjutreglaget för färgton består av två färgstaplar. Den bildens färgrenhet. Skjut den åt vänster så blir bilden tråkig som ett svartvitt foto. Skjut den åt höger så blir bilden mera färgglad. OBSERVERA: Dessa två funktioner avaktiveras när scanning sker i gråskala eller 48-bitars färg.

17 17 Fliken Filter Fliken Filter låter dig justera de individuella effekterna i den scannade bilden genom att lägga till olika filter på bilden före scanningen. Ingen Inget filter läggs till och bilden kommer att scannas med standardinställningarna. Suddigt Jämnar ut eller mjukar upp bilden. Välj suddigt och använd knapparna +/- för att lägga till detta filter i olika grad på din bild. Skärpa Gör bildlinjer och gränser skarpare vilket förbättrar detaljer. Välj skärpa och använd knapparna +/- för att lägga till detta filter i varierande grad på din bild. Ett prov på den tillämpade effekten kommer att visas i provminiatyrbilden så att du kan jämföra den med ett original för att se effekten före scanning.

18 18 Invertera Kastar om en bild till ett negativ eller tvärt om. Filtret Relief Gör att beståndsdelarna i bilden ser ut som de är upphöjda eller nedsänkta. Vänd Skapar en spegelvänd bild av originalet. Fliken Om Oskarp Mask Detta filter identifierar formkanter och färggränser och förstärker dem sedan. Fliken Om visar information om scannern: gränssnittstyp och information samt även den aktuella versionen av den TWAIN-drivrutin som används.

19 19 Satsvis Scanning Satsvis scanning låter dig göra flera scanningar på valfritt ställe på ett dokument och använda olika kontrollinställningar. Vissa tillämpningsprogram stödjer inte denna funktion. I satsvis scanning kan du ange upp till maximalt 10 scanningsområden eller så kan du scanna ett enskilt område flera gånger och använda olika kombinationer av scanningslägen och upplösningar. Satsvis Scanning Kontroll Ny Satsvis Scanning: låter dig skapa ett nytt scanningsområde på bilden i förhandsgranskningsområdet. Duplicera Satsvis Scanning: duplicera ett satsvist jobb och ange olika kontrollinställningar för det. Kasta Satsvis Scanning: ta bort det valda eller markerade satsvisa jobbet. Avsluta Satsvis Scanning: för att avsluta satsvis scanning. Satsvis Framåt/Bakåt: Dessa pilar låter dig bläddra igenom din satsvisa jobblista.

20 20 Satsvisrutan innehåller miniatyrbilden, DPI, scanningsläge samt bildstorlek för varje satsvis scanning. Satsnumret (t.ex. 1/10, nummer 1 av tio) visas alltid överst i satsvisrutan tillsammans med status för satsvis scanning. Så här gör du för att utföra en satsvis scanning 1. Klicka på knappen Satsvis scanning så visas dialogrutan för satsvis scanning. 2. I TWAIN-dialogrutan ställer du in önskat scanningsläge och upplösning för det aktuella scanningsområdet. OBSERVERA: Genom att använda pilarna för satsvis scanning kan du granska de olika satsvisa jobben. 3. Klicka på Scanna så börjar scannern att scanna de satsvisa jobben i tur och ordning. * Du kan tilldela olika scanningsstorlekar (A4, A5 eller anpassad) till varje bild separat.

21 Bilaga 21 Bilaga A: Scanningstips Följande exempel tillhandahåller användbar information som du kan använda när du ställer in scanningsläge och/ eller upplösning. Rekommenderade scanningsupplösningar för olika utdataenheter visas enligt följande: Utrymmeskrav för olika scanningslägen: 4 x 6 tums bildstorlek Dokumentscanning A 4-storlek

22 22 Bilaga B: Felsökning Anmärkningar: Det går inte att skriva ut och scanna samtidigt. Demontera inte enheten för att lösa problem! Ska scannern stå länge oanvänd bör du dra ur nätaggregatet ur vägguttaget. 1. Datorn hittar inte scannern. Kontrollera att scannern är korrekt ansluten till datorn. Slå av strömmen till datorn och scannern och anslut dem igen genom att noga följa instruktionen för installation av hårdvaran. 2. Scanna-kommandot verkställs inte. Scannerkabeln kan sitta löst. Kontrollera att scannern är korrekt ansluten till datorn. 3. Varför ser mina bilder fläckiga eller suddiga ut? Om dina scanningar ser dåliga ut på skärmen men är godtagbara vid utskrift kan felet bero på din drivrutin för bildskärm. Försök med att ändra inställningarna för upplösning och färg under avsnittet Bildskärm i Kontrollpanelen i Windows (efter att först ha säkerställt att du har rätt disketter med drivrutiner för att återställa ditt system till ursprungsinställningarna). Du ska använda en drivrutin som tillhandahåller minst 16 miljoner färger samt en upplösning på minst 800 x Vilken upplösning ska jag använda när jag scannar? a. Du ska scanna med upplösningen hos din utmatningsenhet. b. Om du planerar att visa dina scanningar på en datorskärm (Internet) som har en upplösning på 72DPI rekommenderar vi scanning med 72 DPI. c. Om utmatningsenheten är en bläckstråleskrivare: För färgbilder, scanna med en 1/3-del av tillåten upplösning för skrivaren. För gråläges eller streckade bilder scannar du med skrivarens fulla upplösning. 5. Den scannade bilden är oskarp. Håll alltid scannerglaset och dokumentlocket rena. Rengör dem regelbundet. Rengöringen: a. Stäng av scannern och dra ur nätkabeln. b. Lyft på dokumentlocket. Använd en lätt alkoholfuktad trasa för att rengöra scannerglaset och locket var för sig. c. Använd en torr luddfri trasa för att torka av glaset och locket. Observera: Vänligen se en av våra hemsidor för ytterligare felsökningstips (ofta förekommande frågor (FAQ)).

A3-scanner. Svenska. Användarhandbok

A3-scanner. Svenska. Användarhandbok A3-scanner Svenska Användarhandbok Hämta TWAIN-drivrutinen för scannern TWAIN-drivrutinen är den scanningsmodul som tillhandahålls med din scanner. Den är lätt att nå från de medföljande scannerprogrammen

Läs mer

Scanner Användarhandledning

Scanner Användarhandledning Scanner Användarhandledning Dialogrutan Scanna Dialogrutan TWAIN Bilaga Innehåll 3 Scanning Metoder... 4 Dialogrutan Scanna... 5 För att nå Dialogrutan Scanna... 6 Funktion Sknapp... 7 Menysida... 7 Scanningssidan...

Läs mer

Scanner Användarhandledning

Scanner Användarhandledning Scanner Användarhandledning BearPaw-panelen Dialogrutan TWAIN Bilaga 2 Innehåll 3 Scanning Metoder...4 BearPaw-panelen... 5 För att nå BearPaw-panelen...6 Inställningar för BearPaw-panelen...7 Standardinställningar

Läs mer

Scanner Användarhandledning

Scanner Användarhandledning Scanner Användarhandledning Dialogrutan TWAIN Bilaga 2 Innehåll Dialogrutan TWAIN... 3 För att nå Dialogrutan TWAIN kan du göra Följande... 4 Scanna en Bild eller ett Dokument... 5 (1) Dokumentplacering...

Läs mer

Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Presenterar. Mustek Systems, Inc. Presenterar Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Egenskaper och inställningar för QuickScan och förhandsgranskningsfönstret

Egenskaper och inställningar för QuickScan och förhandsgranskningsfönstret [LISTAN TILL HÖGER. Hela vägen uppifrån och ned] Använda knappen QuickScan (snabbavläsning) Inställningar för QuickScan Inställningar för egenskaper Förhandsgranskningsfönster (Preview window) [SLUT LISTA]

Läs mer

Att använda bildhanteringsprogram, del 2

Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter

Läs mer

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Kurvor och Nivåer Med Nivåer och Kurvor kan man ställa nästan allt i bilden. Vitt ska vara vitt och svart ska vara svart. Fixa det med Nivåer. Hur ljus ska den vara?

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Med Photoshop kan du lägga på coola effekter, skruva färger och kontraster till oigenkännlighet och skapa fantasibilder, men här lär vi dig i stället

Läs mer

www.idrottonline.se IdrottOnline Klubb - en del av svenskidrott IdrottOnline Klubb tilläggsmanual

www.idrottonline.se IdrottOnline Klubb - en del av svenskidrott IdrottOnline Klubb tilläggsmanual IdrottOnline Klubb tilläggsmanual version 1.2 Bild & dokumenthantering Svenskidrott har sedan 1994 långsiktigt satsat på IT för att utveckla information och kommunikationsvägarna mellan förening och förbund.

Läs mer

1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget

1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget Bildbearbetning i Photoshop Gör stegen i denna ordning. Det spelar roll. 1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget 2. Kontrollera vilken färgrymd bilden har (OBS! detta går

Läs mer

Välkommen. Mustek Systems, Inc.

Välkommen. Mustek Systems, Inc. Välkommen Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Bildutjämning. Utskriftskontroll. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index

Bildutjämning. Utskriftskontroll. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index Skrivardrivrutinen ger utskrifter av bästa kvalitet i de flesta sammanhang. Men ibland vill du kanske styra mer i detalj hur de utskrivna dokumenten ska se ut. 1 Skrivaren är förinställd för att ge dig

Läs mer

Skriv in sökvägen sam.sll.se

Skriv in sökvägen sam.sll.se Lathund för SAM-användning SAM (Säker Anslutning Multiaccess) används när det är driftavbrott på kommunikationen till Stockholm och vi därför inte kan nå TakeCare. Det du bör göra är att först konstatera

Läs mer

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning Adobe PHO SHOP CC Fördjupning Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Färginställningar... 6 Arbetsfärgrymder... 8 Färgmodeller... 9 Provtryck... 11 Kalibrera

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Handbok Shisen-Sho. Dirk Doerflinger Eugene Trounev Frederik Schwarzer Granskare: Frerich Raabe

Handbok Shisen-Sho. Dirk Doerflinger Eugene Trounev Frederik Schwarzer Granskare: Frerich Raabe Dirk Doerflinger Eugene Trounev Frederik Schwarzer Granskare: Frerich Raabe 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Hur man spelar 6 3 Spelets regler, strategi och tips 7 3.1 Regler.............................................

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

Bruksanvisning för hjälpbegäran

Bruksanvisning för hjälpbegäran Bruksanvisning för hjälpbegäran Med verktyget för hjälpbegäran kan du öppna en fil som innehåller en stor mängd uppgifter för att kunna lösa ert problem och konsultera samtliga sända filer. Du kan skapa

Läs mer

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning Installationsanvisning från Visma Spcs Visma löneprogram Innehåll Inledning... 1 Standardinstallation... 2 Steg 1... 2 Steg 2... 2 Steg 3... 3 Steg 4... 3 Steg 5... 3 Steg 6... 4 Installation på arbetsstation...

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Lägg till bilder i Disgen

Lägg till bilder i Disgen Lägg till bilder i Disgen 4 I Disgen finns möjlighet att lägga in såväl porträtt som andra bilder. Med bilder i Disgen får du lätt släkttavlor och släktböcker som är roliga att ge bort vid födelsedagar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING. Version 1. 2010-08-12. Sida 1 av 7

LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING. Version 1. 2010-08-12. Sida 1 av 7 LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING Version. 200-08-2 Sida av 7 INTRODUKTION... 3 KOMPETENSSÖKNING... 3 SÖKNING - SÖKNING PÅ ORGANISATIONSNIVÅ... 3 SÖKNING 2- SÖKNING MED HJÄLP AV KOMPETENSNIVÅER... 5 KOMPETENSKNAPPEN...

Läs mer

Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP.

Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP. Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP. 1.Öppna "Kontrollpanelen". Den här guiden beskriver hur du gör inställningarna i din dator för att kunna använda din bredbandsanslutning.

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Guide för färgkvalitet

Guide för färgkvalitet Sida 1 av 6 Guide för färgkvalitet I den här guiden för färgkvalitet får du hjälp att använda funktionerna på skrivaren till att anpassa färgen på utskrifterna. Menyn Kvalitet Menyalternativ Utskriftsläge

Läs mer

PIXLR #1 BILDBEHANDLING

PIXLR #1 BILDBEHANDLING PIXLR #1 BILDBEHANDLING lightbox image ronny hvass 2015 #1 Beskriver och visar en arbetsmetod från start till färdig bild. Arbetsmetoden innehåller få och enkla moment och fungerar på de allra flesta bilder.

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0 PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se Utgåva 1.0 Hur kommer jag igång?... 3 Välkommen till Pärmen.se... 3 Internet Explorer... 3 IKEA Arkiv... 3 Hur kommer jag in

Läs mer

SVARTVITT METOD 1. Originalbilden

SVARTVITT METOD 1. Originalbilden SVARTVITT METOD 1 Svartvita bilder är fortfarande populära och att skapa dem i Photoshop erbjuder en viss utmaning. Alla bilder passar inte att göra svartvita. För att skapa en fungerande svartvit bild

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Svartvitt i Photoshop

Svartvitt i Photoshop Svartvitt i Photoshop Lathund Det här dokumentet är en liten lathund som du kan skriva ut och ha tillgänglig när du arbetar med dina svartvita bilder i Photoshop. Den innehåller en sammanfattning av kursens

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs Photoshop CS4 Adobe Fortsättningskurs Adobe Photoshop CS4 Fortsättningskurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen Photoshop CS4 Forts). Kopiera filerna till

Läs mer

Instruktion för L-100 IF:s kartpärm

Instruktion för L-100 IF:s kartpärm Instruktion för L-100 IF:s kartpärm Rev PA2b 2014-05-27 I L-100 IF:s kartpärm på http://www.andli.com/doma kan du lägga upp dina kartor och hur du sprang så att alla kan se dem. Här beskrivs hur du publicerar

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se DK-serien Gör en fotobok med myphotobook.se 1 Gör din egen fotobok Den här kursen är gjord för dig som vill vara lite kreativ med dina digitala bilder. Här lär du dig att göra en personlig fotobok där

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5 En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5 Mappstrukturering... 2 Arbetsflöde bildbearbetning för webb Beskär... 3 Storleksförändra bild... 4 Skärpa... 5 Spara för webb... 6 Från logga i jpg,

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film med Windows 1. Gå till Arkiv-menyn i programmet och klicka på Skriv ut. 2. Välj produkten och klicka

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan.

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan. 140 Målnings- och redigeringsverktyg 3 Fyllningsverktyg Ofta vill man fylla ett helt område med en viss färg, ett visst mönster eller en övertoning mellan flera färger. Detta kan åstadkommas på några olika

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

Raw Hide. hantera camera raw-bilder

Raw Hide. hantera camera raw-bilder Fotograf: Scott Kelby Exponeringstid: 1/125 1/250 Brännvidd: 70 18 mm Bländaröppning: f/3.5 f/7.1 Kapitel 2 Hantera Camera Raw-bilder Raw Hide hantera camera raw-bilder Apropå rubriken om du tillhör den

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Kom igång. Version 3

Kom igång. Version 3 Kom igång Version 3 Installation & Inställningar Om du läser den här filen, har du troligtvis redan tagit dig igenom installationsprocessen hos PMView Pro. Den här sektionen är tänkt att guida dig genom

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB Innehållsförteckning Inledning... 2 MyScore Mobile... 3 Viktigt om MyScore Mobile... 4 Installera MyScore Mobile... 5 Ändra

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer

Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer Gunnel Eklöf Wicksell Kort beskrivning av funktionerna i Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer Slå på scannern innan du startar datorn. Dubbelklicka på PaperPort-ikonen. I programmet arbetar man

Läs mer

Handbok Visning leverantörsfakturor. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Visning leverantörsfakturor. Å-DATA Infosystem AB Handbok Visning leverantörsfakturor Å-DATA Infosystem AB Visning faktura 1 1. INLEDNING... 2 2 SYSTEMÖVERSIKT... 3 2.1 Visningssida... 3 3. ARKIVFUNKTIONER... 7 3.1 Utskrift... 7 3.2 Avsluta... 8 4. REDIGERA...

Läs mer

Detta sätt lämpar sig bra om man bara kort vill kommentera den inlämnade uppgifter som helhet. Gör så här:

Detta sätt lämpar sig bra om man bara kort vill kommentera den inlämnade uppgifter som helhet. Gör så här: FRONTER-LATHUND TRE OLIKA SÄTT ATT KOMMENTERA INLÄMNINGSUPPGIFTER PÅ Det finns tre olika möjligheter för att kommentera inlämningsuppgifter i Fronter Skriva i Fronters kommentarruta, kommentera direkt

Läs mer

Komma igång med Widgit Online

Komma igång med Widgit Online Komma igång med Widgit Online Innehåll 1. Logga in 2. Hitta i Widgit Online 3. Skapa ett dokument 4. Skapa ett rutnät 5. Kontakta oss Hej! Den här guiden bör ge dig den information du behöver för att börja

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline.

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Förutsättning: Du vill kunna gå in på Genlines inskannade kyrkoboksidor för att söka efter en viss händelse, t.ex. ett födelsedatum.

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Blackboard Learn v. 9.1

Blackboard Learn v. 9.1 XXX Blackboard Learn v. 9.1 Delar av Lärarmanual Kap 7 (av 11) Kommunikationsverktyg 0470-708897 1 Kommunikationsverktyg... 1 1.1 Anslag... 2 1.2 Meddelande inom rummet... 3 1.3 Skicka e- postmeddelande...

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016 MBX Mobilapp MBX mobilapplikation finns både för Android och iphone, och gränssnittet är i princip detsamma på de båda plattformarna. I detta dokument används skärmbilder från Android. Inloggning För att

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

För kunder i Kanada Denna klass B digital enhet uppfyller alla krav i de kanadensiska bestämmelserna om störningar av utrustning.

För kunder i Kanada Denna klass B digital enhet uppfyller alla krav i de kanadensiska bestämmelserna om störningar av utrustning. Bruksanvisning För kunder i Nordamerika och Sydamerika För kunder i USA Denna produkt överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna. Du bör alltid lyda på följande två villkor: (1) Denna produkt får inte orsaka

Läs mer

Ikoner. Mike McBride Jost Schenck Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll

Ikoner. Mike McBride Jost Schenck Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Jost Schenck Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Ikoner 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Tema.............................................

Läs mer

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska källmaterialet

Läs mer

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling 1(6) NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling Senast uppdaterad inför NyA-leverans september 2014 2(6) Syftet med dokumentet Syfte med detta dokument är att ge en kort information om de ändringar

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

Guide till LogMeIn. AnyWare. Så genomför du de praktiska övningarna på din AnyWare -kurs. Du är där med AnyWare! SE1311 LogMeIn Guide ALAG-UK/A.

Guide till LogMeIn. AnyWare. Så genomför du de praktiska övningarna på din AnyWare -kurs. Du är där med AnyWare! SE1311 LogMeIn Guide ALAG-UK/A. Guide till LogMeIn Så genomför du de praktiska övningarna på din AnyWare -kurs SE1311 LogMeIn Guide AnyWare TM ALAG-UK/A.1/308/ LearningTree.se +46 8-506 668 00 Instruktioner för att använda din virtuella

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1 Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 2 Starta kursen 1. Öppna ett Internetfönster och fyll i adressen

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar

Läs mer

Copyright 2008 Pausit AB medföljer programvaran pausit. Pausit version 1.2 Användarmanual

Copyright 2008 Pausit AB medföljer programvaran pausit. Pausit version 1.2 Användarmanual Copyright 2008 Pausit AB medföljer programvaran pausit Pausit version 1.2 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad.

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Öppna rullgardinsmenyn Format Stycke följande dialogruta visas. Klicka på

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5 Visionutveckling Manual Vision 80/20 för iphone Vision 80/20 för iphone Version 2.5 www.visionutveckling.se, Auto Attendant +46 8 788 09 99 Gärdesvägen 1, SE 444 31, Stenungsund, Sweden, Phone: +46 303

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

RESTAURERING AV GAMLA FOTOGRAFIER

RESTAURERING AV GAMLA FOTOGRAFIER RESTAURERING AV GAMLA FOTOGRAFIER Att fixa till gamla bilder sträcker sig från enklare justeringar till mer avancerade operationer. Det kan handla om att enbart behöva justera ljus och kontraster, men

Läs mer

ISP-verktyget i WebOodi

ISP-verktyget i WebOodi ISP-verktyget i WebOodi WebOodi har ett ISP-verktyg med vilket du kan skapa en individuell studieplan (ISP) på nätet. Med ISP-verktyget kan du kontrollera vilka studieperioder som hör till dina examensfordringar

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer