NYHETERNA OFFICE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETERNA OFFICE 2010"

Transkript

1 Eva Ansell I MICROSOFT NYHETERNA OFFICE 2010

2 DEL 1 ÖVERGRIPANDE NYHETER DEL 2 MICROSOFT WORD 2010 INNEHÅLL 1. MICROSOFT OFFICE NYTT UTSEENDE... 8 A. Menyfliksområdet...9 B. Verktygsfältet Snabbåtkomst...11 C. Formateringsverktygsfältet...12 D. Anpassa programfönstret...12 E. Backstage-vyn...15 F. Dynamisk förhandsgranskning i gallerier HJÄLPFUNKTIONEN FILHANTERING A. Skapa ny fil...19 B. Öppna fil...20 C. Konvertera fil...21 D. Spara fil...22 E. Filformat...23 F. Återskapa fil...24 G. Förhandsgranska och skriva ut fil...25 H. Dokumentegenskaper...26 I. Förbered för delning...27 J. Spara och skicka fil DIALOGRUTAN ALTERNATIV OFFICE DOKUMENTTEMAN URKLIPP CLIPART, BILDER OCH FIGURER A. Infoga bilder...37 B. Formatera objekt...38 C. Hantera objekt...42 D. Infoga skärmbilder...43 E. WordArt-objekt SMARTART-GRAFIK MAKRON A. Spela in makro...46 B. Köra makro...47 C. Spara makro i fil...47 D. Koppla makro...47 E. Makrosäkerhet REFERENSINFORMATION NYTT UTSEENDE A. Menyfliksområdet OLIKA SÄTT ATT VISA DOKUMENT A. Dokumentvyer B. Navigeringsföntret REDIGERA TEXT A. Symboler och specialtecken B. Söka och ersätta text C. Avstavning D. Språkkontroll FORMAT A. Teckenformat B. Styckeformat C. Dokumentteman D. Snabbformat Formatmallar E. Utskriftsformat F. Autoformat TABBAR OCH TABELLER A. Infoga tabell B. Formatera tabell C. Redigera tabell D. Infoga kalkylblad från Excel DIAGRAM SIDHANTERING A. Infoga sidor B. Sidnummer C. Sidhuvud och sidfot OBJEKT OCH BILDER BYGGBLOCK UTSKICK A. Kuvert och etiketter LÅNGA DOKUMENT A. Innehållsförteckning B. Index C. Korsreferenser D. Fotnoter och slutkommentarer E. Källhänvisningar och litteraturförteckning F. Bokmärken FORMULÄR DELA INFORMATION A. Jämföra dokument B. Dokumentkontroll C. Skydda dokument D. Blogga E. F. G. H. I.

3 INNEHÅLL J. DEL 3 MICROSOFT EXCEL NYTT UTSEENDE...88 A. Menyfliksområdet HANTERA EN ARBETSBOK...91 A. Redigera kalkyl...92 B. Söka och ersätta text...92 C. Kommentarer FORMLER FORMAT...93 A. Dokumentteman...95 B. Rader och kolumner...96 C. Skydda celler...96 D. Utskriftsformat...97 E. Villkorsstyrd formatering ARBETA MED FLERA BLAD DIAGRAM A. Skapa diagram B. Formatera diagram C. Redigera diagram FUNKTIONER A. Infoga funktion B. Namnge celler TABELLER (LISTOR) A. Skapa tabell B. Sortera tabell C. Filtrera tabell D. Verifiera data IMPORTERA OCH KONSOLIDERA A. Konsolidera B. Konsekvensanalyser PIVOTTABELLER DEL 4 MICROSOFT POWERPOINT NYTT UTSEENDE A. Menyfliksområdet HANTERA EN PRESENTATION A. Utskriftsformat B. Bilder C. Bildbakgrund D. Teman Formgivningsmall OBJEKT OCH BILDER DIAGRAM SMARTART-GRAFIK TABELLER A. Formatera tabell B. Redigera tabell BILDSPEL A. Anpassade bildspel B. Övergångar C. Animeringar PUBLICERA PRESENTATION A. Paketera för cd DEL 5 MICROSOFT OUTLOOK NYTT UTSEENDE A. Menyfliksområdet E-POST A. Skapa och skicka e-postmeddelanden B. Redigera och formatera meddelanden C. Läsa och svara på e-postmeddelanden D. Meddelandealternativ E. Bifoga filer F. RSS-feeds G. Snabbsökning H. Snabbsteg I. Organisera e-postmeddelanden J. Följa upp KONTAKTER A. Skapa en kontakt B. Hantera kontakter KALENDER A. Skapa en avtalad tid B. Hantera bokningar C. Skapa ett möte D. Dela kalendrar UPPGIFTER A. Skapa uppgifter B. Hantera uppgifter SAKREGISTER TEXTER A. Formatera text B. Stavningskontroll C. Disposition

4 7. URKLIPP Urklipp fungerar på samma sätt som tidigare, men du kommer lättare åt den via fliken Start (Home). På fliken Start (Home) finns gruppen Urklipp (Clipboard) där du hittar olika kommandon för att kopiera, klippa ut och klistra in. Genom att klicka på pilen vid Klistra in (Paste) kommer du lätt åt kommandona för att klistra in special och klistra in länk. I denna grupp hittar du även Hämta format (Format Painter). För att visa åtgärdsfönstret Urklipp (Clipboard) klickar du på dialogruteikonen Urklipp (Clipboard) längst ner till höger i gruppen. Som standard kopieras flera objekt till Urklipp (Clipboard) endast när åtgärdsfönstret visas. Om du vill att objekten alltid ska kopieras till Urklipp (Clipboard) när du kopierar flera objekt, klickar du på Alternativ (Options) längst ner i åtgärdsfönstret. Välj sedan Samla in utan att visa Office Urklipp (Collect Without Showing Office Clipboard). Har du aktiverat kommandot Visa Office Urklipp automatiskt (Show Office Clipboard Automatically) visas åtgärdsfönstret automatiskt när du kopierar flera objekt. Objekten sparas då i Urklipp (Clipboard). 34

5 8. CLIPART, BILDER OCH FIGURER Via fliken Infoga (Insert) kan du bland annat infoga ClipArt, bilder och figurer. Du gör på samma sätt oavsett vilket program du arbetar i. Du kan välja bland en mängd fördefinierade format, och kan på så sätt enkelt formatera objekten på samma sätt oavsett vilket program du arbetar i. A. Infoga ClipArt från Office.com Vid en standardinstallation av Office 2010 installeras ett antal ClipArt-bilder på din dator. Men det finns många fler bilder du kan använda, på webbplatsen Office.com har du tillgång till tusentals bilder, ljud, foton och animeringar. För att infoga en ClipArt-bild i något Office-dokument använder du åtgärdsfönstret ClipArt (Clip Art) Visa fliken Infoga och klicka på ClipArt (Insert, Clip Art) i gruppen Illustrationer (Illustrations). Nu visas ett åtgärdsfönster till höger i programfönstret. Skriv ett sökord och klicka på Sök (Go). Du kan begränsa sökningen så att den endast matchar vissa typer av mediefiler. Öppna listrutan Resultaten ska vara (Result should be) och markera rutan intill den filtyp som du vill hitta. För att hitta fler bilder på Office.com, klickar du på Hitta mer på Office.com (Find more at Office.com) längst ner i åtgärdsfönstret. Oavsett vilket Office-program du arbetar i kan du enkelt infoga och formatera olika typer av objekt. Arbetar du i PowerPoint kan du även infoga de olika objekten via platshållaren, läs mer i PowerPoint-delen I den högra bilden ser du resultatet, när rutan Ta med innehåll från Office.com (Include Office.com content) är markerad. 4 35

6 6299.book Page 36 Monday, February 14, :54 AM På första sidan på webbplatsen kan du även välja att visa alla typer av bilder sorterade efter olika kategorier. Har du redan gjort en sökning kan du klicka på något av de delade nyckelorden som visas till vänster för att hitta liknande bilder. 5 Högst upp på webbsidan finns en sökruta där du kan skriva ett sökord. Klicka på Retur eller klicka på sökknappen för att söka efter angivna bilder. 6 Under Medietyper (Media types) kan du filtrera resultatet om du bara vill visa en viss medietyp; illustrationer, foton, animeringar eller ljud. 7 Klicka på pilarna vid Nästa (Next) för att bläddra bland resultatsidorna. 8 Vill du ändra storlek på miniatyrbilderna klickar du på någon av storleks- knapparna. 9 Peka på den bild som du vill infoga i dokumentet och klicka på Kopiera till Urklipp (Copy to Clipboard). Därefter kan du klistra in det i ditt dokument. I bilden nedan ser du en liten del av resultatet som visas när vi sökte bland ClipArt efter djur

7 B. Infoga bilder För att infoga ett bildobjekt visar du fliken Infoga och klickar på Bild (Insert, Picture) i gruppen Illustrationer (Illustrations). Arbetar du i PowerPoint finns alternativet i gruppen Bilder (Picture). Dialogrutan som visas fungerar på samma sätt som tidigare. C. Infoga figurer För att infoga en färdig figur visar du fliken Infoga och klickar på Figurer (Insert, Shapes) i gruppen Illustrationer (Illustrations). Välj den figur som du vill infoga och rita upp den direkt på bilden. När du har infogat en figur visas fliken Format under Ritverktyg (Format, Drawing Tools). Via gruppen Infoga figurer (Insert Shapes) har du också möjlighet att infoga färdiga figurer (så länge något objekt är markerat och fliken visas). Word Ska du infoga flera objekt kan det vara lämpligt att först infoga en arbetsyta där du samlar alla objekt. Klicka på Figurer och välj Ny arbetsyta (Shapes, New Drawing Canvas) längst ner på menyn. Du kan sedan hantera objekten i arbetsytan som ett, och till exempel bestämma i vilken ordning objekt ska placeras. Läs mer om arbetsyor i Worddelen. Vill du infoga samma figur flera gånger högerklickar du på önskad figur och väljer Lås ritläge (Lock Drawing Mode) på snabbmenyn. Klicka på figuren igen för att återgå till normalt läge. Byta eller ändra form på figur Vill du byta till en annan figur, eller ändra form på markerad figur visar du fliken Format under Ritverktyg (Format, Drawing Tools). Klicka på Redigera figur i gruppen Infoga figurer (Edit Shape, Insert Shape). Väljer du Byt figur (Change Shape) visas figurgalleriet och du kan välja en ny figur, den nya figuren behåller alla inställning för exempelvis storlek och format. Väljer du i stället Redigera punkter (Edit Points) på menyn visas noderna i figuren. Ändra figurens form genom att peka på en nod och dra den åt önskat håll. 37

8 6299.book Page 38 Monday, February 14, :54 AM Text i figur Det är enkelt att infoga text i en figur. Du markerar bara figuren och skriver önskad text som då blir en del av objektet. Du kan formatera texten på vanligt sätt via fliken Start (Home), men även använda de olika WordArt-format som finns. Läs mer i avsnittet WordArt-objekt på sidan 43. D. Formatera objekt När en bild är markerad visas fliken Format under Bildverktyg (Format, Picture Tools). Har du i stället markerat en figur visas fliken under Ritverktyg (Drawing Tools). Med hjälp av denna flik kan du formatera markerat objekt. Fördefinierade format I gruppen Bildformat (Picture Styles) kan du välja bland en mängd färdiga format för bilden. Klicka på knappen Mer (More) om du vill visa hela galleriet. Peka på ett format så ser du direkt hur bilden kommer att se ut. Klicka på det format du vill använda. 38

9 I gruppen Bildformat (Picture Styles) kan du finjustera formatet för bilden. Under Bildram och Bildeffekter (Picture Border, Picture Effects) kan du välja olika kantlinjer och effekter (som skugga, ljussken och 3D) för bilden. Du kan välja flera effekter för samma bild. Genom att klicka på Bildlayout (Picture Layout) kan du konvertera markerad bild till SmartArt-grafik. Läs mer i avsnittet SmartArt-grafik på sidan 44. Klickar du på dialogruteikonen längst ner till höger i gruppen visas en dialogruta där du kan göra flera inställningar för bilden. Har du markerat en figur använder du i stället de fördefinierade formaten som finns i gruppen Figurformat (Shape Styles). Även här kan du peka på ett format för att se hur resultatet blir innan du väljer det. Är du inte helt nöjd med utseendet kan du själv påverka fyllning, kantlinje och effekter med hjälp av Figurfyllning, Kontur och Figureffekter (Shape Fill, Shape Outline, Shape Effects) i samma grupp. Vilka färger som visas under Temafärger (Theme Colors) beror på vilket tema du har valt. Använder du dessa färger på objekt, och sedan ändrar tema, kommer färgerna på objekten att förändras. På undermenyn hittar du även kommandon för att ändra till exempel fyllningseffekt och linjestil. 39

10 Dialogrutan Formatera När du har markerat ett objekt kan du även använda dialogrutan Formatera (Format) för att formatera den Klicka på dialogruteikonen Lägg till Bildformat (Picture Styles) längst ner till höger i gruppen Figurformat (Shape Styles). Nu visas en dialogruta där du väljer önskad kategori i listan till vänster, till exempel Fyllning (Fill). Markera till exempel typ av fyllning och gör sedan önskade inställningar i nedre delen av dialogrutan. När du har dialogrutan öppen behöver du inte stänga den om du vill formatera något annat objekt. Klicka bara på det objektet och gör önskade inställningar i dialogrutan. Klicka på Stäng (Close) för att stänga dialogrutan

11 6299.book Page 41 Monday, February 14, :54 AM Justera bilder I Office 2010 kan du justera bilder direkt i programmen. På fliken Format finns gruppen Justera (Format, Adjust) som du använder för detta. Även dessa fördefinierade format visas på bilden bara genom att du pekar på formatet. Klicka på det format som du vill använda. Klicka på Korrigeringar (Corrections) om du vill ändra ljusstyrkan, kontrasten och/eller skärpan i bilden. Klickar du på Ta bort bakgrund (Remove Background) kan du få hjälp med att ta bort bakgrund-en eller andra oönskade delar i bilden. Klicka på Färg (Color) om du vill ändra färgmättnad eller färgton på bilden. Under Ändra färg (Recolor) kan du ändra bildens färg, till exempel till svartvitt eller sepia. Klicka på Konstnärliga effekter (Artistic Effects) om du vill lägga till en effekt på bilden så att det till exempel ser ut som en målning. Ändra storlek på objekt När du ändrar storlek på ett objekt genom att dra i ett av handtagen ser du nu direkt hur objektet kommer att se ut med den nya storleken. Vill du ha en exakt storlek använder du fliken Format och gruppen Storlek (Format, Size). För att visa en dialogruta där du kan göra ytterligare inställningar för storleken klickar du på dialogruteikonen längst ner till höger i gruppen. Beskära bilder Använd Beskär i gruppen Storlek (Crop, Size) om du vill beskära bilden. Du kan direkt på fliken ange en exakt storlek som bilden ska ha. Vill du göra ytterigare inställningar klickar du på dialogruteikonen längst ner till höger i gruppen. 41

12 E. Hantera objekt Flytta och kopiera objekt Vill du flytta eller kopiera objekt visar du fliken Start och använder kommandona i gruppen Urklipp (Home, Clipboard). Du kan fortfarande använda dra och släpp-metoden för att flytta eller kopiera objekt. I PowerPoint hittar du dessa kommandon på fliken Start under Ordna (Home, Arrange) i gruppen Rita (Drawing). Arbeta med flera objekt Arbetar du med flera objekt kan du arrangera dem på olika sätt. På fliken Format under Ritverktyg (Format, Drawing Tools) kommer du snabbt åt dessa kommandon där de är samlade i gruppen Ordna (Arrange), se bilden nedan. Kommandona i sig fungerar precis som i tidigare versioner. Vill du rotera eller vända ett objekt gör du även det via gruppen Ordna (Arrange). Klicka på Rotera (Rotate) och välj önskat alternativ på menyn. Precis som i tidigare versioner kan du även dra i roteringshandtaget för att rotera objektet fritt. Åtgärdsfönstret Markering och visning I Office 2010 finns åtgärdsfönstret Markering och visning (Selection and Visibility) med i alla program. Du kan använda det för att få markera och ordna objekten Visa fliken Format och klicka på Markeringsfönster (Format, Selection Pane) i gruppen Ordna (Arrange). Nu visas ett åtgärdsfönster till höger i programfönstret, markera det objekt som du ska flytta framåt/bakåt i listan. Klicka på Flytta framåt eller Flytta bakåt (Bring Forward, Send Backward) för att flytta objektet framåt/bakåt. Vill du dölja vissa objekt klickar du på ögat så att det försvinner. Vill du visa objektet igen klickar du i rutan så att ögat visas igen

13 F. Infoga skärmbilder I Office 2010 finns en ny funktion som hjälper dig att infoga en skärmbild i aktuell fil. Detta kan vara speciellt användbart om du har problem i något program och vill visa detta i ett e-postmeddelande för exempelvis IT-ansvarig. Visa fliken Infoga och klicka på Skärmbild (Insert, Screenshot). Nu visas ett galleri med alla öppna fönster, minimerade fönster visas dock inte. Genom att klicka på önskad bild infogas skärmbilden i filen eller i ett e-postmeddelande. G. WordArt-objekt I Office 2010 är det lätt att infoga WordArt-objekt. Du kan formatera dem med hjälp av en mängd olika fördefinierade format och effekter. Visa fliken Infoga och klicka på WordArt (Insert, WordArt) i gruppen Text (Text). I galleriet som visas väljer du önskat format, skriv önskad text i textrutan. När du har infogat ett WordArt-objekt visas fliken Format under Ritverktyg (Format, Drawing Tools), där du kan redigera och formatera objektet. I gruppen WordArt-format (WordArt Styles) kan du välja något av de fördefinierade formaten, när du pekar på ett format ser du direkt hur texten påverkas. Vill du göra ytterligare inställningar för texten klickar du på Textfyllning, Textkontur eller Texteffekter (Text Fill, Text Outline, Text Effects) och gör önskade inställningar på menyerna som visas. Du kan även visa dialogrutan Formatera texteffekter (Format Text Effects) genom att klicka på dialogruteikonen längst ner till höger i gruppen. Har du infogat en textruta eller en figur med text, kan du snabbt ge den något av WordArtformaten via fliken Format (Format). När du markerar text i en platshållare i PowerPoint visas också denna flik, vilket innebär att du kan formatera en redan inskriven text med hjälp av WordArt-formaten. I Word kan du också använda de fördefinierade WordArtformaten på en befintlig text. Läs mer om texteffekter i Word-delen. 43

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

WORD 2010 PROGRAMHANTERING. Programhantering Microsoft Offi ce ARBETA MED PROGRAM 2 NÄTVERK 3 SÖKA INFORMATION PÅ INTERNET

WORD 2010 PROGRAMHANTERING. Programhantering Microsoft Offi ce ARBETA MED PROGRAM 2 NÄTVERK 3 SÖKA INFORMATION PÅ INTERNET Programhantering Microsoft Offi ce 2010 PROGRAMHANTERING 1 ARBETA MED PROGRAM 2 NÄTVERK 3 SÖKA INFORMATION PÅ INTERNET 1 INTRODUKTION TILL WORD 2 HANTERA DOKUMENT 3 REDIGERA TEXT 4 FORMAT 5 TABBAR OCH

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

POWER POINT FÖRDJUPNING

POWER POINT FÖRDJUPNING POWER POINT 010 FÖRDJUPNING Microsoft PowerPoint 010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Teman Del 1 Skapa presentation med tema...7 Välja tema...8 Redigera

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced Word 2003 Advanced Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... VII 2 Kursmaterialets uppläggning... VII 3 Kursmaterialets utformning... VIII 4 Installation av övningsfi ler... VIII 5 Facit... IX 6 Innehåll

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

POWER POINT 2010 GRUNDER

POWER POINT 2010 GRUNDER POWER POINT 2010 GRUNDER Microsoft PowerPoint 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till PowerPoint Starta programmet...7 Avsluta programmet...7

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Microsoft Office 2007 Nyheterna i korthet

Microsoft Office 2007 Nyheterna i korthet Microsoft Office 2007 Nyheterna i korthet 1 (1) Material skapat av LexiConsult 2008 Språkinställningar för Office 2007 Ställa in språk i Office 2007 1. Klicka på Start/Programs/Microsoft Office/Microsoft

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

POWER POINT. Grunder

POWER POINT. Grunder POWER POINT 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL POWERPOINT Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8 Menyfliksområdet...9

Läs mer

Allmän it-kunskap. Innehåll

Allmän it-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap 2.0 Office 2007, Windows Vista Allmän it-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Kapitel 1 Microsoft Word 2000 ADM1205 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfiler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n... XI Kapitel

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

ITför. alla. av Eva Ansell

ITför. alla. av Eva Ansell ITför alla av Eva Ansell Innehåll 1 Introduktion.... 7 Grundläggande om datorn........... 7 Operativsystem och program...7 Vad är Windows?...8 Starta och avsluta Windows 7...9 Starta datorn....9 Stänga

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Innehåll. Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Innehåll. Kapitel 1 Microsoft Word 2000 Datorkunskap DAA 1203 Innehåll Läs detta först 1 Kursens Mål...XVI 2 Kursmaterialets uppläggning...xvi 3 Kursmaterialets utformning...xvi 4 Installation av övningsfiler...xvi 5 Facit...XVII 6 Innehåll

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

Instruktion för PowerPoint

Instruktion för PowerPoint Intruktion för PowerPoint Landstingets kansli 2009-11-12 Informationsavdelningen, Carl Mölstad Instruktion för PowerPoint Landstingets PowerPoint-mall ska användas i alla sammanhang där en medarbetare

Läs mer

WORD 2010 FÖRDJUPNING

WORD 2010 FÖRDJUPNING WORD 010 FÖRDJUPNING Microsoft Word 010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Effektivisera Word Autokorrigering... 7 Använda autokorrigering...

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Eva Ansell EXCEL 2007 MICROSOFT

Eva Ansell EXCEL 2007 MICROSOFT Eva Ansell EXCEL 007 MICROSOFT Del FORMATERA KALKYL. Formatera tal... 5. Formatera tecken... 7 6. Textjustering... 9 7. Kopiera format... 5 8. Formatera celler... 5 9. Dokumentteman... 56 0. Rader och

Läs mer

Microsoft Word 2010 Grunder

Microsoft Word 2010 Grunder WORD 2010 GRUNDER Microsoft Word 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Word Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

Ange sökväg till mallbibliotek Ange en ny sökväg Ändra en sökväg Sök och ersätt Ersätta textformat (ändra utseendet på texten)

Ange sökväg till mallbibliotek Ange en ny sökväg Ändra en sökväg Sök och ersätt Ersätta textformat (ändra utseendet på texten) Innehållsförteckning Fortsättningskurs Word 2003 1 Redigering 1 Textredigering...2 Autokorrigering...2 Automatisk rättning av text...2 Dialogrutan Autokorrigering...2 Texteffekter...3 Lägg till animerad

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003 ADM1205 Offi ce 2003 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfi ler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n...

Läs mer

Snabbstartsguide. Navigeringsfönster Använd navigeringsfönstret om du vill flytta runt i publikationen, lägga till och ta bort sidor.

Snabbstartsguide. Navigeringsfönster Använd navigeringsfönstret om du vill flytta runt i publikationen, lägga till och ta bort sidor. Snabbstartsguide Microsoft Publisher 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18 Innehållsförteckning 1 Börja med PowerPoint... 1 Starta PowerPoint... 1 Öppna en befintlig presentation... 1 Förändra en befintlig presentation... 3 Skapa en mapp och spara presentationen... 3 Öppna fler

Läs mer

Microsoft Excel 2010 Grunder

Microsoft Excel 2010 Grunder EXCEL 2010 GRUNDER EXCEL 2010 GRUNDER Microsoft Excel 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Docendo-pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 del 1 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7

Läs mer

Officepaketet. Word steg1-1dag. www.infomediatech.com - Baltzarsgatan 37 Malmö

Officepaketet. Word steg1-1dag. www.infomediatech.com - Baltzarsgatan 37 Malmö Officepaketet Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i hela Office. Paketet antingen tar du hela paketet och sparar in pengar eller så tar du en kurs som du är intresserad av Word

Läs mer

SÖKORDSREGISTER. Skandinaviska Databöcker AB

SÖKORDSREGISTER. Skandinaviska Databöcker AB SREGISTER A Animera... 17 -Animera text och objekt... 18 -Animera diagram... 19 -Tidsinställa delar av en presentation. 20 -Tidsinställa en hel presentation... 21 Anpassa... 22 -Anpassa menyer... 22 -Anpassa

Läs mer

ITför. alla av Eva Ansell

ITför. alla av Eva Ansell ITför alla av Eva Ansell Innehåll 1 Introduktion.... 7 Grundläggande om datorn........... 7 Operativsystem och program...7 Vad är Windows?...8 Starta och avsluta Windows 7...9 Starta datorn....9 Stänga

Läs mer

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna Produktbilaga Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer att du bara behöver lära dig

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

för alla OFFICE Office 365

för alla OFFICE Office 365 för alla OFFICE 365 Office 365 Copyright Docendo AB Det är förbjudet att kopiera bilder och text i denna bok genom att trycka, foto kopiera, skanna eller på annat sätt mångfaldiga enligt upphovsrättslagen.

Läs mer

PUBLI SHER 2010 GRUNDER

PUBLI SHER 2010 GRUNDER PUBLI SHER 2010 GRUNDER Microsoft Publisher 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Publisher Starta programmet...7 Avsluta programmet...7

Läs mer

Fördjupning EXCEL 2013

Fördjupning EXCEL 2013 EXCEL 2013 Fördjupning EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Diagram och bilder Skapa diagram...7 Snabblayout...8 Diagrammets placering...8 Redigera

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad Excel 2003 Grundkurs Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... XI 4 Installation av övningsfi ler... XI 5 Facit... XII 6 Innehåll på

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Microsoft Word 2013 Grunder

Microsoft Word 2013 Grunder WORD 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Word Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8 Menyfliksområdet...9

Läs mer

POWER POINT. Grunder

POWER POINT. Grunder POWER POINT 2016 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL POWERPOINT Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8 Menyfliksområdet...9

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Att skriva i Word 3 Menyer och verktygslådor 4. Verktygsflikar 4

Att skriva i Word 3 Menyer och verktygslådor 4. Verktygsflikar 4 Att skriva med Word 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att skriva i Word 3 Menyer och verktygslådor 4 Verktygsflikar 4 Fliken Start 4 Fliken Infoga 4 Fliken Sidlayout 4 Fliken Referenser 4 Fliken Utskick 5 Fliken

Läs mer

Lathund till PowerPoint 2002 (XP)

Lathund till PowerPoint 2002 (XP) Lathund till PowerPoint 2002, sid 1(5) Lathund till PowerPoint 2002 (XP) Överblick 1. Arbetsfönstret här jobbar du med dina bilder 2. Överblick här ser du miniatyrer av alla bilder 3. Åtgärdsfönstret här

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2000

LATHUND POWERPOINT 2000 LATHUND POWERPOINT 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll.

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll. Snabbstartsguide Microsoft Access 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden som hjälper dig att minimera inlärningskurvan. Ändra skärmstorleken eller stäng

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2016 Pivottabeller INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9 Redigera

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 STUDENTDATORUTBILDNINGEN MALMÖ HÖGSKOLA Att presentera med bildspel, del 1 Här är en kort vägledning som kan hjälpa dig i ditt arbete med att skapa en presentation.

Läs mer

LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007

LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007 LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007 Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer

Läs mer

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Framtagen utav Learningpoint Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Innehållsförteckning Skapa nya dokument knappen Nytt... 3 Fliken Enköpings kommun... 3 Bildbanken... 3 Välja bilder och färg

Läs mer

Lathund för grundkursen PowerPoint

Lathund för grundkursen PowerPoint Lathund för grundkursen PowerPoint Karolinska Institutet - Universitetsbiblioteket September 2006 1 Innehållsförteckning 1 SKAPA EN PRESENTATION...3 1.1 Övning 1...3 1.2 Gruppera objekt...5 2 BILDBAKGRUND/SLIDE

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010

Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010 Innehåll Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010...4 Nytt användargränssnitt...4 Fliken Arkiv (Microsoft Office Backstage)...5 Anpassa verktygsfältet snabbåtkomst...7 Kortkommandon...7 Nytt filformat...8

Läs mer

Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3. Floati... 3. Infoga en bild... 4. Text... 4. Tabeller... 5

Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3. Floati... 3. Infoga en bild... 4. Text... 4. Tabeller... 5 Innehållsförteckning Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3 Floati... 3 Infoga en bild... 4 Text... 4 Tabeller... 5 Ändra utseende på en tabell... 5 Officeknappen... 6 Ändra ett programs

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Enkel guide till ordbehandling med Word 2010 Medieteknik Södertörns högskola 2 september 2011 Du hittar vilka krav

Läs mer

Manual för grunderna i PowerPoint Sara Eriksson 2009-02-03

Manual för grunderna i PowerPoint Sara Eriksson 2009-02-03 Manual för grunderna i PowerPoint Sara Eriksson 2009-02-03 Sara Eriksson, Lärare extern vuxenutbildning, Uppsala www.lektion.se 1 Bildlayout En bra grund när du börjar arbeta med din presentation i PowerPoint

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 9 Datorlåda...9 Bildskärm...9 Tangentbordet...10 Pekdon eller

Läs mer

Snabbstartsguide. Anpassa utseende och design Ge ritningen ett enhetligt utseende med teman och matchande färger. Du hittar dem på fliken Design.

Snabbstartsguide. Anpassa utseende och design Ge ritningen ett enhetligt utseende med teman och matchande färger. Du hittar dem på fliken Design. Snabbstartsguide Microsoft Visio 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Uppdaterade mallar Mallar hjälper

Läs mer

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL och Microsoft Office 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Företagets grafiska profil... 2 Färger... 2 Fonter (teckensnitt)... 2 Var börjar man? - PowerPoint... 2 Börja med att

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint Kapitel 33 Presentationer med PowerPoint 164 165 Kapitel 33 Vad visas på skärmen? 33 I Microsoft Office PowerPoint 2010 finns ett antal verktyg och funktioner som kan användas till att skapa välformaterade

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell 6 PIVOTTABELLER PIVOTTABELLER Skapa pivottabell 00 Redigera källdata 0 Formatera pivottabell 0 Anpassa pivottabell 05 Göra beräkningar i pivottabell 09 Skapa pivotdiagram från pivottabell Extra övningar

Läs mer

Grundläggande IT för SENIORER WINDOWS 10. Eva Ansell

Grundläggande IT för SENIORER WINDOWS 10. Eva Ansell SENIORER Grundläggande IT för WINDOWS 10 Eva Ansell Innehåll 1 INTRODUKTION.... 7 Grundläggande om datorn...........7 Vad är Windows?...7 Starta och avsluta Windows 10...9 Starta datorn.... 9 Stänga av

Läs mer

Nyheter i Office 2010

Nyheter i Office 2010 GEMENSAMT... 1 Menyflikar... 1 Statusraden... 2 Inställningar för programmen... 2 Automatisk förhandsgranskning... 2 Verktygsfältet Snabbåtkomst... 3 Menyfliken Arkiv... 3 Kompatibilitetsläge... 4 Formatering...

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 5 Användningsområden...5 Program...5 Stora och små datorer...6 Datorn från utsidan... 6 Datorlåda...6 Bildskärm...6 Pekdon eller mus...7 Diskettstation...7 Cd-läsare/spelare...8

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...9 Pekdon eller mus...9 Diskettstation...9 Optisk

Läs mer

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1 SCRIBUS grund Guide och uppgifter ITlyftet Gunnar Markinhuhta Sida 1 Scribus grund del 1 Text och textramar Inställningar: 1. Gå till Fil/Inställningar 2. Välj Dokument 3. Ändra enheter till millimeter.

Läs mer