Lathund Diagnoser. Riktlinjer, vanliga diagnoser och alfabetisk lista. Hälsoval Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund Diagnoser. Riktlinjer, vanliga diagnoser och alfabetisk lista. Hälsoval Värmland"

Transkript

1 Lathund Diagnoser Riktlinjer, vanliga diagnoser och alfabetisk lista Hälsoval Värmland

2 Riktlinjer för diagnossättning Diagnoserna används i det kliniska arbetet som en sammanfattande bedömning av ett tillstånd. Diagnoskoder kan också användas för statistisk beskrivning, och som ett mått på vårdtyngd enligt Adjusted Clinical Groups (ACG). Världsomfattande används International Classification of Diseases, ICD-10, en svenska översättning togs fram 1997 och heter klassifikation av sjukdomar och Hälsoproblem (KSH97) och innehåller cirka diagnoskoder. För primärvården finns en rekommenderad version, KSH97-P, med cirka 1000 diagnoskoder. I Hälsoval Värmland kan antingen KSH97 eller KSH97-P användas i journalsystemen då samtliga koder översätts till relativa vårdtyngder i ACG. Varje person med vårdkontakt inom Hälsoval Värmland skall ha minst en aktuell diagnos registrerad i journalsystemet. Följande lathund innehåller de vanligaste diagnoserna i grupper och rekommenderade termer i alfabetisk ordning. Lathunden kommer ursprungligen från Region Skåne och har reviderats för att vara aktuell. Varje diagnoskod i primärvårdsversionen KSH97-P består av en ursprunglig term, en rekommenderad term och eventuell alternativ term. Exempelvis är Essentiell Hypertoni ursprungligen hämtat från KSH97, den rekommenderade termen Hypertoni, men den alternativa termen Högt blodtryck kan också användas. Varken lathunden, eller datoriserade diagnosverktyg beskriver inklusions- och exklusionskriterier för de olika koderna såsom KSH97 och KSH97-P gör. De ursprungliga böckerna bör därför finnas på varje enhet som uppslagsverk. Rätten att ställa diagnos inom hälso- och sjukvården är inte reglerad i någon författning. Man bör dock skilja på att ställa diagnos och att klassificera diagnos. I det första fallet bedömer man vilket sjukdomstillstånd patienten har. I det senare fallet anger man en kod för en känd diagnos. I praktiken får all sjukvårdspersonal ange diagnoser inom sin yrkeskompetens. Rekommendationer om när diagnossättning skall ske i Hälsoval Värmland: Diagnos som föranlett utredning eller behandling registreras Endast diagnoser som haft relevans för vårdtillfället registreras Diagnos sätts utifrån den information som föreligger vid registreringsögonblicket, och skall ej korrigeras i efterhand Diagnos som registreras måste vara rimligt säker. Undvik alltid misstänkt eller frågetecken vid kodning. Symtom som ingår i en mer specificerad diagnos ska inte registreras Vissa tillstånd kan diagnosklassificeras på flera sätt och då bör man prioritera en kod som ligger högt i nedanstående hierarki: 1. Graviditet och perinatala tillstånd 2. Infektionssjukdomar, tumörer, missbildningar och skador 3. Organ och organsystem 4. Symtomdiagnos Kristina Aggeborn & Mikael Hasselgren 3

3 Vanliga diagnoskoder i grupper Infektion, Öron, Luftvägar (Kapitel I, VIII, X) Allergi, Allergisk reaktion Astma Benign lägesyrsel Borreliainfektion Bronkit, akut Candidainfektion T784 J45-P H811 A692 J22-P B379P Emfysem J43- Extern otit H60- Faryngit J02- Herpes simplexinfektion B009P Herpes zoster B02- Heshet R490 Hosta R05- Hörselnedsättning Influensa Influensa A(H1N1) (Svininfluensan) KOL KOL med akut exacerbation Kronisk bronkit H919P J11-P J099 J449P J441 J42-P Laryngit, akut J04- Lymfadenit L04- Lymfkörtelförstoring R59- Mediaotit, akut H660 Mononukleos B27- Näsblödning Otit R040 H660 Otosalpingit, H65- Sekretorisk otit H65- Peritonsillit J36- Pleurit Pneumoni Pneumonikontroll Presbyakusi Pseudokrupp Respiratorisk insuff. Rinit, allergisk Rinit, kronisk Rinit, vasomotorisk, Nästäppa J90-P J18-P J18-P H911 J050 J96-P J304P J310 J300 Scarlatina A38- Sinuit, akut J01- Springmask B80- Streptokocktonsillit J03- Tinnitus H931 Tonsillit J03- Varicellae B01- Vaxpropp Virusinfektion Öronvärk Övre luftvägsinfektion H612 B34-P H920 J06-P Bröstcancer C50- Koloncancer Lungcancer C18-P C34-P Prostatacancer C61- Rektalcancer C20-P Tumör UNS D48- Ventrikelcancer C16- Anemi, järnbrist D50- Anemi, perniciös D51- Annan anemi Tumörer (Kapitel II) Blodsjukdomar (Kapitel II, III) M-komponent, Myelodysplasi Diabetes mellitus ospecificerad Diabetes typ I, med komplikationer (insulinberoende) Diabetes typ I, utan komplikationer (insulinberoende) D64-P D47-P Endokrina sjukdomar Nutrionsrubbningar (Kapitel IV) Diabetes typ II, med komplikationer (ej insulinberoende) Diabetes typ II, utan komplikationer (ej insulinberoende) E14-P E108P E109 E118P E119 Graviditetsdiabetes O24- Hyperglykemi R73- Hypertyreos E05- Hypotyreos E03- Hypotyreos, postop. E890 Lipidrubbning E78- Nedsatt glukostolerans IFG, IGT R73- Näringsbrist Obesitas Fetma, Övervikt E63-P E66-P Struma E04- Vitaminbrist Alkoholberoende Alkoholproblem E63-P Psykiska sjukdomar (Kapitel V, XVIII) F102 F109P Alzheimers sjukdom G30- Amnesi, Minnessvårigheter Demens Desorientering Drogberoende Förstämningssyndrom Generaliserat ångestsyndrom Konfusion Neuros, Neurasteni Paniksyndrom Personlighetsstörning hos vuxen Posttraumatiskt stressyndrom Skadligt bruk av tobak Somatiseringsyndrom Somatoformt smärttillstånd Symtom avseende känsloläge Dysfori, Nervositet R418P F03-P Depression, recidiverande F33- Depressiv episod Depression F32- R410 F19-P F39-P F411 R410 F439P Krisreaktion, Stressreaktion F48- F410 F69-P F431 F79-P Psykisk utvecklingsstörning F17- F459P F454 R45-P 4

4 Sömnstörning F51- Utmattningssyndrom F438A Vaskulär demens F01- Ångesttillstånd F419P Nervsystemets sjukdomar (Kapitel VI, XIII) Bells pares Epilepsi G510 G40-P Feberkramp Krampanfall R56- Förvärvad deformitet Blomkålsöra, Droppfot, Dropphand Plattfot Gångrubbning R26-P Hemipares G81- Hortons syndrom G440 Huvudvärk R51- Karpaltunnelsyndrom Kramp Muskel- o vadkramp G560 R252 Migrän G43- Multipel skleros (MS) G35- Neuralgi Ofrivilliga rörelser Parestesi, Känselstörning i hud Parkinsons sjukdom Polyneuropati Restless legs Spänningshuvudvärk Tremor Tremor, essentiell M799P R258P R20- G20- G629P G258 G442 R251 G250 Yrsel R42- Yrsel, central Allergisk konjunktivit Blefarit H814 H101 H010 Främmande kropp i öga T15- Glaukom H40-P Hornhinneinflammation Svetsblindhet H16- Katarakt Ögon (Kapitel VII) H25-P Keratit H16- Konjunktivit Retinopati Subkonjunktival blödning Angina pectoris Angina pectoris, instabil I209P I200 Blåsljud R01- Bröstsmärta Vårdkontakt Carotisstenos R07-P Z769P I67-P Cerebrovaskulär sjukdom Claudicatio intermittens, Perifer vaskulär sjd Djup ventrombos i ben, DVT Djup ventrombos utom i ben Funktionsnedsättning efter Stroke (>1 år) Förmaksflimmer Förmaksfladder Hjärtarytmi, SVES, VES, Sick sinus Hjärtinfarkt, akut (< 4 veckor) Hjärtinfarkt, gammal Hjärtklaffsjukdom Hjärtklappning, Palpitationer I67-P I739P I803P I809P Cerebral insult, akut I64- I69- I48- I49- I21-P I25-P I38-P R002 Hjärtsvikt I50- Hypertoni I10- Hypotoni, Ortostatism Ischemisk hjärtsjukdom Pacemaker, vårdkontakt H109P H350 H113 Synnedsättning H54- Synrubbning Torra ögonsyndromet H539P H041 Vagel H00- Varig konjunktivit H100 Ögonskada S05- Cirkulationsorganens sjd (Kapitel IX, XXI) I13-P I25-P Z769P Paroxysmal takykardi Raynauds syndrom Retledningsrubbning Hypertoni med organsjukdom I95- I47- I730 I45-P Stroke I64- Takykardi Transitorisk ischemisk attack, TIA Tromboflebit i ben Uppmätt förhöjt blodtryck Varicer, ytliga, på ben Venös insufficiens Venöst bensår Aftös stomatit, Recidiverande afte Analfissur R000 G45-P I800 R030 I839P I872P 1832P Matsmältningsorganens sjd (Kapitel XI) K120 K61-P Appendicit K35- Buksmärta Buksmärta, akut/svår Colon irritabile, IBS Diarré, funktionell Diarré, icke infektiös Diarré, infektiös Divertikulit Divertikulos Dyspepsi, Gastrit Epigastralgi Esofagit, Matstrupssjukdom R104P R100 K58-P Diafragmabråck, Hiatushernia K44- K591 K52-P A09-P K578 K579P K30-P R101 K22-P Fecesinkontinens R15- Flatulens R14- Gallsten K80- Gastroenterit, infektiös A09-P Gastroesofagal reflux K21- Gastrointestinal sjukdom, GI-blödning K929P Hemorrojder I84- Herpesstomatit, munsår Ljumskbråck Obstipation B002 K40-P K590 5

5 Perianal abscess K61-P Rektalsjukdom K62- Resistens i buk Spädbarnskolik Stomatit Torsk R190 R108P K122P B379P Ulcus duodeni K26- Ulcus UNS K31-P Ulcus ventriculi K25- Virushepatit Ändrade avföringsvanor B19-P R194 Abscess, Böld L02- Akne L70- Aterom L72- Basaliom C44- Benign hudtumör D23- Bensår L97- Bensår, venöst I832P Blöjdermatit L22- Dermatit L309P Eksem, hypostasiskt Eksem, infekterat Eksem, intertriginöst Eksem, kontakt- Eksem, seborroiskt Eksem, traumiterativt I872P L303 L304 L25-P Eksem, atopiskt L20- L21- L24- Erytem, Hudrodnad Erythema chronicum migrans Exantem, Hudutslag Fibrom, Benign bindvävstumör Fotsvamp Hudens sjukdomar (Kapitel XII) Födoämnesexamtem L53-P A692 Erysipelas A46- R21- D21-P B353 L279P Hidradenit L73- Hudförhårdnad, Klavus L84- Hudförändring, annan Hudinfektion R238P L08-P Impetigo L01- Lipom D17- Läkemedelsexantem Mollusker Nagelsvamp Nageltrång L270P B081 B351 L600 Nevus D22- Paronyki L030 Pityriasis rosea L42- Pityriasis versicolor Pruritus Psoriasis Pustulosis palmoplantaris, PPP B360 L29-P L409P L403 Rosacea Seborroisk keratos Verruca seborrhoica L719P Resistens i huden R22- L82- Trycksår L89- Urtikaria L50- Verruca vulgaris B07- Virusexantem Akillestendinit Artrit B09-P Muskeloskeletala sjd (Kapitel XIII) M766 M13-P Cervikalgi Chondromalacia patellae Diskbråck (thorakalt, lumbalt) Epikondylit Extremitetssmärtor Fibromyalgi Frusen skuldra Ganglion M542 M224 Artros M19- M51- M771P M799P M790 M750 M674 Gikt M10- Hälsporre Hallux valgus M779P M201 Höftledsartros M16- Impingementsyndrom Karpaltunnelsyndrom M754 G560 Knäartros M17- Knäledssjukdom, annan Koccygodyni Kroniskt smärtsyndrom M239P M533 M790 Kyfos, Kyfoskolios Ledutgjutning Ledvärk Lumbago Lumbago-ischias Muskelkramp Myalgi, Muskelvärk Myofasciellt smärtsyndrom Olekranonbursit M539P M254P M255 M545 M544 R252 M791 M790 M702 Osteoporos m. fraktur M80- Osteoporos utan fraktur M81- Plantarfasciit Plattfot Polymyalgia reumatica Reumatoid artrit Ryggvärk Sena besvär av skada Skolios, juvenil Skulderledssjukdom M722 M353 M06-P M549P T98-P M411 M759P Spondylos M47- Supraspinatussyndrom Tendinit, Entesopati Thorakal ryggsmärta Tietzes syndrom Tortikollis, Nackspärr Triggerfinger Trokanterit M751 M779P M546 M940 M436 M653 M706 Tumledsartros M18- Whiplash-skada akut Whiplashskada, sena besvär Atrofisk vaginit Bakteriell vaginos S134 T98-P Urogenitalorganens sjd (Kapitel XIV) Balanit N952 N76-P N481P Bröstkörtelresistens N63- Candidavaginit Cystit Diabetesnefropati B373P N30-P N05-P 6

6 Dysmenorré Dysuri, Smärtsam miktion Impotens, Erektil dysfunktion N946P R30- N484 Fimosis N47- Hematuri R31- Herpes, genital A60- Klamydiainfektion Klimakteriebesvär Kondylom Menorragi, Metrorragi Njursten, Uretärsten Njusvikt, Uremi Postmenopausal blödning A56-P N959P A630 N819P Livmoderframfall, Prolaps N92- N20- N19-P N950 Prostatahyperplasi N40- Prostatism N42- PSA-stegring (onormal blodkemi) Pyelonefrit Täta Trängningar, Polyuri R79-P N12-P Prostatit N41- R35- Uretrit N34- Urininkontinens N394P Urinretention R33- UVI UVI under graviditet Vulvovaginit Anorexi Arbetsmiljöproblem, Relationsproblem N30-P O269P N76-P R630 Z65-P Blödning R58- Dyspné Elektrolytrubbning Dysfagi, Sväljningssvårigheter R13- R060 E88-P Illamående Övriga symtom (Kapitel XVIII) R110P Knuta i bröstkörtel Kräkningar Feber, oklar R50- N63- R111P Onormal blodkemi Onormalt urinfynd Potentiell hälsorisk i familjeanamnes Senilitet, Ålderssvaghet R79-P R82-P Z91-P Livsstilsproblem Z72- R54- Smärta R52- SR-stegring R700 Svimning R55- Tobaksberoende F17- Tremor R251 Trötthet, Asteni R53- Viktförlust, onormal R638P Yrsel R42- Ödem R60- Skador/förgiftningar (Kapitel XIX) Brännskada, Frätskada Commotio cerebri, Hjärnskakning Distorsion Distorsion av knä Distorsion i finger Distorsion i fotled Distorsion i handled Främmande kropp, kvar i mjukvävnad Främmande kropp, sticksår Läkemedelsförgiftning Komplikation till kirurgisk åtgärd och medicinsk vård T30-P S060 T03-P S836P S636 S934P S635 M799P T01-P T50-P T88-P Misshandel T74- Radiusfraktur, distal Revbensfraktur Skada, annan Sårinfektion, postop Sårskada, Djurbett, Klämskada Ytlig skada, Skrubbsår, Insektsbett, Hematom, Kontusion S525 S223P T07-P T88-P Sårinfektion, posttrauma T79- T01-P T00-P Hälsoundersökning Medicinsk bedömning för misstänkt sjd. Oro för sjukdom Rådgivning, Samtal Z014 Z000 Gynekologisk hälsokontroll Z03- Z711 Z719P Rättsintyg Z04- Smittspårning Z22-P Undersökning för intyg Z02- Vaccination Vaccination, ej genomförd Vårdåtgärd Övriga åtgärder (Kapitel XXI) Z27-P Utfärdande av dödsbevis Z02- Z28- Z54-P 7

7 Alfabetisk förteckning KSH97 PRIMÄRVÅRD Rekommenderade och utvalda alternativa termer Abdominell resistens R190 Abducenspares H49- Ablatio placentae O45- Ablatio retinae H33- Abscess L02- Abscess, perianal Addisons sjukdom Adenoid Adipositas K61-P E271 J359P E66-P Afasi R47- Affektapné hos barn Afoni Aftös stomatit AIDS Akillessena, skada på Akillestendinit R068P R498P K120 B24-P S860 M766 Akne L70- Aktinisk keratos Akut bronkit Akut buk Akut endokardit Akut mediaotit Akut myokardit Akut myringit L570 Akut blindtarmsinflammation K35- J22-P R100 I38-P H660 I40-P H730 Akut pankreatit K85- Akut perikardit I30- Alkoholabstinens Alkoholberoende F105P F102 Alkoholcirros K70- Alkoholfettlever K70- Alkoholhepatit K70- Alkoholintoxikation Alkoholkardiomyopati F100 I42-P Alkoholleversjukdom K70- Alkoholpolyneuropati Alkoholproblem Alkoholpsykos Allergi Allergisk alveolit Allergisk konjunktivit G621 F109P F105P T784 J67-P H101 Allergisk kontaktdermatit Allergisk reaktion Allergisk rinit Allmän medicinsk undersökning Alopeci L230 T784 J304P Z000 L65-P Alopecia areata L63- Alzheimers sjukdom G30-P Amauros H54- Amaurosis fugax G45-P Amblyopi H54- Amenorré, sekundär Amnesi N911P R418P Amningsproblem O92- Amputation, traumatisk T05-P Amyloidos E85- Amyotrofisk lateralskleros (ALS) G122 Amöbainfektion A06- Anafylaktisk chock Anafylaxi Anal klåda Analabscess Analfissur Analspasm Andningsrubbning Andningsstillestånd Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ Anemi, annan T782P T782P L29-P K61-P K61-P K594 R068P R098P D759P D64-P Anemi, järnbrist D50- Anemi, perniciös D51- Angina pectoris Angina pectoris, instabil Angioneurotiskt ödem Anogenital klåda Anorexi Anorexia nervosa Anosmi I209P I200 T782P L29-P R630 F500 R44-P Ansiktssmärta R51- Ansträngningsinkontinens N394P Anuri R398P Aortaaneurysm I71- Aortaklaffel Apné I38-P R068P Appendicit K35- Aptitlöshet Arbetsmiljöproblem R630 Z65-P Arthritis urica M10- Artralgi Artrit Artropodburen febersjukdom (Hemorragisk feber) M255 M13-P 99-P Artros M19- Artros, generaliserad Artros i första karpometa-karpalleden (Tumledsartos) M18- M159P Artäraneurysm I72- Artäremboli I74- Asbestos J61- Ascites R18- Asfyxi R098P Asteni R53- Astigmatism Astma Ataktisk gång H527P J45-P R26-P Aterom L72- Ateroskleros I709P Atopisk dermatit L20- Atopiskt eksem L20- Atrofisk hudsjukdom L90- Atrofisk vaginit N952 Atrofiskt ärr L90- Atypisk mykobakteriell infektion A31- Autism F89-P Autoimmun tyreoidit E06- AV-block I45-P Avskrapning på kornea S05- Axelluxation Axelluxation, recidiverande B12-brist, Vitaminbrist Bakercysta Bakteriell vaginos Bakteriesjukdom UNS S430 M259P E63-P M712 N76-P A49-P 8

8 Balanit Bandmask N481P B71-P Barnmisshandel T74- Bartholinit N75- Basalcellscancer C44- Bechterews sjukdom M45- Bells pares Ben-brosksjukdom Benign bindvävstumör G510 M89-P D21-P Benign bröstkörteltumör D24- Benign hudtumör D23- Benign lägesyrsel Benign monoklonal gammopati Benign paroxysmal yrsel Benign polycytemi H811 D47-P H811 D750 Benign sköldkörteltumör D34- Benign spottkörteltumör D11- Benign tumör i centrala nervsystemet Benign tumör i endokrin körtel Benign tumör i kvinnliga könsorgan Benign tumör i manliga könsorgan Benign tumör i andningsorgan D14- D33-P D28-P Benign tumör i brösthåleorgan D15- D35- D29- Benign tumör i matsmältningsorganen D13- Benign tumör i munnen D10- Benign tumör i skelettet D16- Benign tumör i tjocktarm D12- Benign tumör i urinorgan D30- Benign tumör i ändtarm D12- Benign tumör i ögat D31- Benign tumör, ospecificerad D36- Benign äggstockstumör D27- Benignt hjärtbiljud R01- Benlängdsskillnad Bensår L97- Bensår, venöst I832P Beroende av vårdgivare Z74- Bicepstendinit Bindvävscancer Binjurebarksinsufficiens Binjuresjukdom M752 C49-P E271 E279P Bipolär sjukdom F31- Bisköldkörtelsjukdom E21-P Blandinkontinens N394P Blefarit H010 Blindhet H54- Blomkålsöra Blåmärke T00-P Blåsdermatos L139P Blåsljud R01- Blåssten N21- Blödning R58- Blödning från luftvägar R049P Blödning i anus K62- Blödning, intestinal K929P Blöjdermatit L22- Bornholmssjuka B330 Borreliainfektion A692 Botulism A051 Bouchards knutor M151P Bradykardi R001 Bronkiektasier J47- Bronkit, akut J22-P Bronkit, kronisk J42-P Brytningsfel H527P Brännskada T30-P Bröstböld O91- Bröstcancer C50- Bröstkotsfraktur S220P Bröstkörtelresistens N63- Bröstsmärta R07-P Bukbråck K46-P Bukhinneinflammation K65- Buksmärta R104P Buksmärta, akut R100 Buksmärta, svår R100 Bulimi F502 Bullerskada H833 Bullös dermatit L139P Bullös myringit H730 Bursit M799P By-pass op/ vårdkontakt Z769P Bäckenfraktur S328P Bäckenträngsel O33-P Bältros B02- Böjveckseksem L20- Böld L02- Café au lait-fläck L819P Campylobacterenterit A045 Cancer C80-P Cancer i brösthåleorgan C39-P Cancer i centrala nervsystemet Cancer i endokrina körtlar Cancer i kvinnliga könsorgan C71-P C75-P C57-P Cancer i manliga könsorgan C63- Cancer i matsmältningsorganen C26- Cancer i ögat C69- Cancer in situ Candidainfektion Candidavaginit Carotisstenos, ocklusion av cerebral artär Cauda equina-syndrom Celiaki Central yrsel D09-P B379P B373P I67-P G83-P K900 H814 Cerebral infarkt I63- Cerebral insult, akut I64- Cerebral pares G80- Cerebrovaskulär sjukdom Cerumen obturans I67-P H612 Cervicit N72- Cervikalgi M542 Cervikalt diskbråck M50- Cervikobrakialt syndrom Cervikokranialt syndrom M531 M530 Cervixcancer C53- Cervixcancer in situ D06- Cervixdysplasi N87- Cervixpolyp N841 Chalazion H00- Chock, ospecificerad R57- Cholelithiasis K80- Chondromalacia patellae Cirkulationssjukdom efter medicinsk åtgärd Claudicatio intermittens Clostridium difficile enterokolit M224 I979P I739P A047 CMV-infektion B25- Colitis ulcerosa K51- Colon irritabile Commotio cerebri Cor pulmonale Coxa plana K58-P S060 I27-P M912P Crohns sjukdom K50- Cushings syndrom Cyanos E279P R230 9

9 Cystisk fibros E84- Cystit N30-P Cystnjuresjukdom Q61- Cystocele Dagen-efter-piller Dakryocystit De Quervains sjukdom N811 Z303 H043 M654 De Quervains tyreoidit E06- Défense Deformitet, förvärvad R198P Dekubitalsår L89- Delirium tremens Demens F105P F03-P Demens, vaskulär F01- Dentalt empyem J32- Depression F32- Depression, recidiverande F33- Depressiv episod F32- Depressiv neuros Dermatit Dermatitis factitia Dermatitis herpetiformis Dermatofytos Desorientering Diabetes insipidus Diabetes mellitus UNS Diabetes mellitus, ej insulinberoende, med komplikationer (Dm typ II) Diabetes mellitus, ej insulinberoende, utan komplikationer (Dm typ II) Diabetes mellitus, insulinberoende, med komplikationer (Dm typ I) Diabetes mellitus, insulinberoende, utan komplikationer (Dm typ I) F39-P L309P L981 L130 B359P R410 E23-P E14-P E118P E119 E108P E109 Diabetes, latent R73- Diabetesnefropati N05-P Diafragmabråck K44- Diarré, funktionell Diarré, icke infektiös Diarré, infektiös K591 K52-P A09-P Difteri A36- Diplopi H532 Diskbråck M51- Dissociativt syndrom F44- Distal radiusfraktur S525 Distorsion Distorsion av knä Distorsion av knäligament Distorsion i finger Distorsion i fotled Distorsion i halskotpelaren Distorsion i handled Divertikulit Divertikulos Djup ventrombos (utom i ben) Djup ventrombos i ben Djurbett Djurburen bakteriesjukdom T03-P S836P S836P S636 S934P S134 S635 K578 K579P I809P I803P T01-P A28-P Domningar R20- Downs syndrom Q90- Drogberoende Droppfot Dropphand Drunkningstillbud Dubbelseende Dumpingsyndrom Dupuytrens kontraktur F19-P T751 H532 K911 M720 Dysartri R47- Dysfagi R13- Dysfasi R47- Dysfoni Dysfori R490 R45-P Dyslexi R48- Dysmenorré Dyspareuni Dyspepsi Dyspné Dystoni N946P N941P K30-P R060 G98-P Dålig andedräkt Dödsbevis, utfärdande av Dödsfall med okänd orsak Dövhet Ekkymoser R196 Dysuri R30- Z02- R99-P H919P Ej genomförd vaccination Z28- R233 Eklampsi O15- Eksem L309P Eksem, atopiskt L20- Eksem, hypostatiskt I872P Eksem, infekterat Eksem, intertriginöst Eksem, kontakt- L303 L304 L25-P Eksem, seborroiskt L21- Eksem, traumiterativt L24- Ektropion Elektrolytrubbning H021 E88-P Embolia pulmonalis I26- Emfysem J43- Encefalomyelit Endokrin pankreasrubbning Endokrin rubbning G04-P E16-P E34-P Endometrios N80- Endometrit N71- Enkopres UNS R15- Entesopati Entropion M779P H020 Enures UNS R32- Enures, icke organisk F980 Epididymit N45- Epigastralgi Epiglottit Epikondylit Epilepsi R101 J051 M771P G40-P Episklerit H15- Epistaxis Erektil dysfunktion R040 N484 Erysipelas A46- Erytem Erythema chronicum migrans Erythema infectiosum L53-P A692 B083 Erythema multiforme L51- Erythema nodosum L52- Erytroplaki N86- Esofagit K22-P Esofaguscancer C15- Esofagusstriktur K22-P Esofagusvaricer I85- Essentiell tremor G250 Exantem R21- Exanthema subitum Exponering för smittsam sjukdom B082 Z22-P Extern otit H60- Extrasystolier I49- Extrauteringraviditet O00- Extremitetsmissbildning Extremitetssmärtor Q74-P M799P 10

10 Facialispares, perifer Factitiadermatit G510 L981 Failure to thrive R62- Familjär tremor Fantomsmärta G250 G546 Faryngit, akut J02- Faryngit, kronisk J312P Feberkramp R56- Feber oklar, R50- Febris causae ignotae R50- Fekalom Felmedicinering Femte sjukan Femurfraktur Femuropatellärt syndrom Fertilitetsfrämjande åtgärd Fetalt alkoholsyndrom Fetma Fibroadenomatos Fibrom (benign bindvävstumör) Fibromyalgi K564 T50-P B083 S729P M224 Fecesinkontinens R15- Z31- Q860 E66-P N602P D21-P M790 Fimosis N47- Fingerledsluxation Fistel, perianal Fjällande hud S631P Fistel i kvinnliga genitalia N82- K61-P R234 Flatulens R14- Flerbördsgraviditet O30-P Fluor urethrae R36- Flytning från uretra R36- Fobi F40- Foeter ex ore Foglossning R196 O267 Folatbristanemi D52- Follikulit L73- Fotfraktur Fotledsdistorsion Fotledsfraktur S929P S934P S828P Fotmissbildning Q66- Fotokeratit H16- Fotsvamp Fraktur Fraktur på finger Fraktur på skuldergördel Framfall Fri kropp i knäled B353 T02-P S627P S429P N819P M239P Frozen shoulder Frusen skuldra Fräknar M750 M750 L819P Främmande kropp i andningsvägar T17- Främmande kropp i matsmältningsorgan T18- Främmande kropp i urinorgan/könsorgan T19- Främmande kropp i öga T15- Främmande kropp, kvar i mjukvävnad Främmande kropp, sticksår Frätskada Fundus hypertonicus Funktionell diarré M799P T01-P Främmande kropp i öra T16- Främmandekroppsgranulom L92- T30-P H350 K591 Funktionsnedsättning efter cerebrovaskulär sjukdom Funktionellt hjärtblåsljud R01- I69- Furunkel L02- Färgsinnesdefekt Födelsekontroll Födoämnesexantem H535 Z309P L279P För tidig pubertet E30- Förgiftning T65-P Förhöjt blodsocker R73- Förklaring av undersökningsfynd Förkylning Förlossningshinder Förlossningskomplikation Förlossningsskada Z712 J06-P O34-P O75-P P15-P Förmaksfladder I48- Förmaksflimmer I48- Förstoppning Förstämningssyndrom Förvärkar Förvärvad deformitet Förvärvad hemolytisk anemi Förändrade avföringsvanor Gallblåsecancer K590 F39-P O47-P Försenad pubertet E30- D59- R194 C23-P Gallblåseinflammation K81- Gallsten K80- Gallvägssjukdom K83-P Gammal hjärtinfarkt Ganglion I25-P M674 Gangrän R02- Gastrit Gastroduodenal sjukdom Gastroenterit Gastroenterit, infektiös K30-P K31-P K52-P A09-P Gastroesofagal reflux K21- Gastrointestinal sjukdom Generaliserad artros K929P M159P Generaliserad smärta R52- Generaliserat ångestsyndrom F411 Genital herpes A60- Genombrottsblödning N93- Giardiainfektion A071 Gikt M10- Gingivit K05- Glaskroppsgrumling Glaukom Glomerulonefrit H433 H40-P N05-P Glossit K14- Glukosuri Glutenenteropati R82-P K900 Gomspalt Q35- Gonartros M17- Gonokockinfektion A54- Gonorré A54- Granuloma annulare L92- Granuloma telangiectaticum L980 Graviditetsdiabetes O24- Graviditetshypertoni Graviditetskomplikation O16-P O269P Graviditetskramper O15- Graviditetskräkningar O21- Graviditetstest Graviditetstoxikos Graviditetsundersökning Graviditetsödem Guillain-Barrés syndrom Z32-P O14-P Z32-P O120P G610 Gulsot R17- Gulsot hos nyfödd, fysiologisk Gynekologisk hälsokontroll P59-P Z014 Gynekomasti N62- Gångrubbning Hallucinationer UNS Hallux rigidus R26-P R44-P 11

11 Hallux valgus M201 Halsbränna R12- Halscysta Q18- Halskotfraktur S12- Hand, foot and mouth disease Handledsdistorsion B084 S635 Handsvett R61- Harpest A21- Heberdens knutor Hamangiom Hemangiom, medfött Hemartros Hematemes Hematom M151P D180 Q825 M254P K920 T00-P Hematuri R31- Hemipares G81- Hemiplegi G81- Hemofili Hemoglobinuri Hemoptys D68-P R82-P R042 Henoch-Schönleins purpura Hepatit A Hepatit B Hepatit C Hepatit D Hemorrojder I84- D69- B19-P B19-P B19-P B19-P Hepatomegali R16- Hereditär hemolytisk anemi D58-P Hernia diaphragmatica K44- Hernia inguinalis K40-P Hernia umbilicalis K42- Herpes simplexinfektion B009P Herpes zoster B02- Herpes, genital A60- Herpesstomatit Heshet B002 R490 Hiatusbråck K44- Hicka R066 Hidradenit L73- Hirschsprungs sjukdom Q431 Hirsutism L68- HIV-infektion Hjärnblödning B24-P I61-P Hjärninfarkt I63- Hjärnskakning Hjärntumör S060 C71-P Hjärtarytmi I49- Hjärtförstoring Hjärtinfarkt Hjärtinfarkt, akut (< 4 veckor) Hjärtinfarkt, gammal I51-P I21-P I21-P I25-P Hjärtinkompensation I50- Hjärtklaffsjukdom Hjärtklappning Hjärtmissbildning Hjärtsjukdom I38-P R002 Q24-P I51-P Hjärtstillestånd I46- Hjärtsvikt I50- Hjärtsäcksinflammation I30- Hodgkins sjukdom C85-P Hordeolum H00- Hornhinneinflammation H16- Hortons syndrom G440 Hosta R05- Hotande förtidsbörd O47-P Hudcancer C44- Hudförhårdnad L84- Hudförändring Hudhorn Hudinfektion Hudmissbildning Hudrodnad Hudsjukdom, ospecificerad Hudsvamp Hudsår, kroniskt R238P L85-P L08-P Q829P L53-P L989P B359P L984 Hudutslag R21- Huvudvärk R51- Huvudvärkssyndrom G448P Hydrocefalus G91- Hydrocele Hydronefros Hydrops Hyperaktivitet N433P N133P M254P R45-P Hyperaktivitetsstörning F90- Hyperemesis gravidarum O21- Hyperglykemi R73- Hyperhidros R61- Hyperkolesterolemi E78- Hyperparatyreoidism Hypertensiv retinopati E21-P H350 Hypertoni I10- Hypertoni med organsjukdom I13-P Hypertoni, sekundär I15- Hypertriglyceridemi E78- Hypertrikos L68- Hypertyreos E05- Hyperurikemi Hypofyssjukdom Hypoglykemi Hypokondri E790 E23-P E16-P F459P Hypomani F30- Hypomenorré Hypoparatyreoidism N915P E21-P Hypospadi Q54- Hypostatiskt eksem I872P Hypotoni orsakad av läkemedel Hypotoni I95- I95- Hypotyreos E03- Hypotyreos, postoperativ E890 Hypovolemisk chock R57- Håravfall Hälseneskada Hälsokontroll Hälsokontroll av definierad befolkningsgrupp Hälsokontroll avseende specificerad sjukdom Hälsorisk, potentiell, i egen eller familjeanamnes Hälsoundersökning Hälsoövervakning av barn Hälsporre L65-P S860 Z000 Z10- Hälsokontroll av skolbarn Z10- Z13-P Z91-P Z000 Z001 M779P Höftledsartros M16- Höftmissbildning Q65- Högt blodtryck, tillfälligt Hörselnedsättning Hörselnedsättning, åldersbeting. Hösnuva Höstblåsor R030 H919P H911 J304P B084 Ichtyosis congenita Q80- Icke infektiös diarré Icke infektiös mag-tarmsjukdom Icke organisk enures Idiopatiskt smärtsyndrom, kroniskt Id-reaktion R73- Igångsättningssvårigheter K52-P K52-P F980 M790 L302 IGT, nedsatt glukostolerans R391 12

12 Ileus Illamående Immunbristsjukdom Immunoproliferativ sjukdom K567P R110P D84-P Ikterus R17- C88- Impetigo L01- Impingementsyndrom i skulderled Impotens Inducerad abort Indurerad hud Infarctus myocardii acutus Infekterat eksem M754 N484 O04-P R234 I21-P L303 Infektionssjukdom B99- Infektiös diarré Infertilitet hos kvinna A09-P N97-P Infertilitet hos man N46- Infestation Influensa Influensa A (H1N1) Insektsbett Instabil angina pectoris Intentionstremor Interstitiell lungsjukdom Intertriginöst eksem Intertrigo Intestinal malabsorption Intorkning Intrauterint preventivmedel B88-P J11-P J099 T00-P I200 G259P J84-P L304 L304 K909P R638P Intrauterin tillväxthämning P05- Z301P Intyg, undersökning för Z02- Invagination K567P Irit H20- Irritable bowel syndrom (IBS) Ischemisk hjärtsjukdom Ischias Jodbristsjukdom i sköldkörteln Jordnöt- och nötallergi Juvenil osteokondros Juvenil skolios K58-P I25-P M543 E01-P Z910C M929P M411 Järnbristanemi D50- Jättecellsarterit M315P Kakexi R64- Kalkaxel M753 Karbunkel L02- Kardiogen chock R57- Kardiomyopati I42-P Karies K02- Karpaltunnelsyndrom Katarakt G560 H25-P Keloidärr L91- Kemisk frätskada T30-P Keratit H16- Keratokonjunctivitis sicca Klamydiainfektion Klavikelfraktur M350 A56-P S420 Klavus L84- Klimakteriebesvär Klinefelters syndrom Klämskada N959P Q984P T01-P Knuta i bröstkörtel N63- Knäartros M17- Knädistorsion Knäledssjukdom Knäppande höft S836P M239P R298P Knölros L52- Koagulationsrubbning Koccygodyni KOL KOL med akut exacerbation D68-P M533 J449P J441 Kolecystit K81- Kolera A00- Kollagenos Kollumfraktur Koloncancer M359P S720P C18-P Koma ospecificerat R40- Komplicerande fosterläge Komplikation av inre proteser Komplikation efter ingrepp i urin- och könsorgan Komplikation till kirurgisk åtgärd och medicinsk vård Kondylom Konfusion Konjunktivit Konjunktivit, allergisk Konjunktivit, kronisk Konjunktivit, neonatal Konjunktivit, varig O32-P T85-P N99-P Komplikation efter injektion T80- T88-P A630 R410 H109P H101 H104 P391 H100 Konsultation för second opinion Konsultation för annan Z712 Z710 Kontaktblödning N93- Kontaktdermatit Kontusion L25-P T00-P Konversionshysteri F44- Korpuscancer Korsbandsskada (ej färsk skada) Kotkompression Kotkompression pga. osteoporos C55-P M239P M539P Kornealsår H16- M80- Koxartros M16- Kramp R252 Krampanfall R56- Kraniefraktur S02- Kraurosis vulvae Krepiterande handledssynovit Krisreaktion N90-P M700 F439P Kristallsynovit M11- Kromosomrubbning Kronisk bronkit Kronisk faryngit Kronisk konjunktivit Q99-P J42-P Kronisk bukspottkörtelinflammation K86- J312P H104 Kronisk laryngit J37- Kronisk leversjukdom Kronisk mediaotit Kronisk otit med perforation Kronisk rinit Kroniskt hudsår Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Kroniskt smärtsyndrom K76-P H663P H663P J310 L984 J449P M790 Kryptorkism Q53- Kräkningar Kutan lupus erythematosus R111P L93-P Kvinnomisshandel T74- Kvävning T71- Kyfos Kyfoskolios Käksjukdom M539P M539P K10-P Känselstörning i hud R20- Kärlkramp Kärlmissbildning I209P Q28-P 13

13 Kärlsjukdom I77-P Kärlsjukdom i tarm K55- Köldskada T35-P Laktosintolerans E73- Laryngit J04- Laryngit, kronisk J37- Laryngomalaci Q314 Larynxcancer C32- Latent diabetes R73- Lateral epikondylit Ledinflammation Ledkontraktur Ledsjukdom Ledstelhet Ledutgjutning Ledvärk Legal abort Legionellainfektion Lentigo M771P M13-P M245 M259P M256 M254P M255 O04-P A481P L819P Lepra A30- Leukoplaki (i munhåla) K13- Levercancer C22- Levercirros Leversjukdom, kronisk Leversvikt K76-P Lever-och mjältförstoring R16- K76-P K71-P Lichen planus L43- Ligamentslapphet M242 Liktorn L84- Lingua geographica K14- Lipidrubbning E78- Lipom D17- Listeriainfektion A32- Livmodercancer Livmoderframfall C55-P N819P Livmoderhalscancer C53- Livssituationsproblem Z73- Livsstilsproblem Z72- Ljumskbråck Ljusdermatit Lukt- och smakrubbning Lumbago Lumbago-ischias Lungcancer K40-P L56-P R44-P M545 M544 C34-P Lungemboli I26- Lungfibros Luxation av patella J84-P S836P Luxation av radiushuvudet Luxation i skulderled S530 S430 Lymfadenit L04- Lymfangiom Lymfangit D181 L08-P Lymfatisk leukemi C91- Lymfkärlssjukdom I89-P Lymfkörtelförstoring R59- Lymfödem Lymfödem efter mastektomi Lågt blodtryck tillfälligt Lårbensfraktur Lårbenshalsfraktur Lägesyrsel, benign Läkemedelsallergi Läkemedelsberoende Läkemedelsexantem Läkemedelsförgiftning Läkemedelshudreaktion I89-P I972 R031 S729P S720P H811 T88-P F19-P L270P T50-P L270P Läkemedelsmissbruk F55- Läkemedelsreaktion Läkemedelsutlöst parkinsonism Ländkotsfraktur T88-P G259P S320 Läpp- och munslemhinnesjukdom K13- Läppcancer C00- Läpp-gomspalt Q37- Läppspalt Q36- Läs- och skrivsvårigheter R48- Löss B85- Magsäckscancer C16- Makuladegeneration Malabsorption Malaria Malign blodsjukdom Malignt lymfom H353 K909P B54-P C96-P C85-P Malignt melanom C43- Malleolarfraktur Malnutrition S828P E63-P Mammarcancer C50- Mammarcysta N600 Mammarhypertrofi N62- Manisk episod F30- Manodepressiv sjukdom F31- Masksjukdom B83-P Mastit N61- Mastoidit H70- Mastopathia cystica Matförgiftning N602P A09-P Matstrupscancer C15- Matstrupssjukdom Matutslag Matvägran under uppväxten Meckels divertikel K22-P L279P F982 Q430 Medfödd hydrocefalus Q03- Medfödd megakolon Medfödd pylorusstenos Medfött hemangiom Medial epikondylit Mediaotit, akut Mediaotit, kronisk Medicinsk bedömning för misstänkt sjukdom Medicinsk rådgivning Medicinsk övervakning efter behandling Q431 Q400 Q825 M771P H660 H663P Medfödd iktyos Q80- Z03- Z719P Z09-P Medvetandesänkning R40- Medvetslöshet R40- Melena Mellanöreinflammation, ej specificerad Ménières sjukdom Meningeom Meningit K921 H669P H810 D33-P G03-P Meningocele Q05- Meningokockinfektion A39- Meniskruptur Menisksjukdom S832 M232P Menometrorragi N92- Menorragi N92- Metakarpalbensfraktur Metastas Metatarsalbensfraktur Metatarsalgi S624P C79-P S923 M779P Metrorragi N92- Migrän G43- Milaria Minnessvårigheter Missbildning Missbildning av ansikte och hals L74-P R418P Q899P Q34-P Missbildning av andningsorgan Q18- Missbildning av bröstkörtel Q83-14

14 Missbildning av könsorgan Missbildning av matsmältningsorgan Missbildning av muskler och skelett Missbildning av urinorgan Missbildning av öga Missbildning av öra Missbildning i nervsystemet Missfall Q57-P Q45-P Q79-P Q64-P Q15-P Q17-P Q07-P O03-P Misshandelssyndrom T74- Mitralisklaffel Mittelschmertz Mjukdelsreumatism Mjukvävnadssjukdom I38-P N940 M790 M799P Mjölkstockning O91- M-komponent Mola Mollusker, Molluscum contagiosum Monoartrit Mononeuropati D47-P O01-P B081 B081 M13-P G58-P Mononukleos B27- Monopares G83-P Morbilli B05- Morbus Crohn K50- Morbus Parkinson G20- Mors subita Mortons metatarsalgi R99-P G58-P Multiinfarktdemens F01- Multipel skleros (MS) G35- Munhålecancer Munsår Muntorrhet C14-P B002 R682 Muskeldystrofi Muskelinflammation Muskelkramp Muskelsjukdom Muskelvärk Muskuloskeletal sjukdom efter ingrepp Muskulär skada kring skuldra Myalgi Myasthenia gravis Myelodysplasi G72-P M799P R252 G72-P M791 M96-P Munvinkelragader K13- S46- M791 G700 D47-P Myeloisk leukemi C92- Myelom C90- Myelomeningocele Q05- Mykos, icke specificerad Myofasciellt smärtsyndrom B49-P M790 Myom D25- Myosit Myringit, akut M799P H730 Myrkrypningar R20- Mödrahälsovård Nackspärr Nagelsjukdom Nagelsvamp Nageltrång Narkomani Z34-P M436 L609P B351 L600 F19-P Nattsvett R61- Nausea R110P Navelbråck K42- Nedsatt glykostolerans R73- Nefrolithiasis N20- Nefropati N28-P Nefrotiskt syndrom N04- Neonatal konjunktivit P391 Neonatal navelinfektion P38- Nephropathia epidemica Nervositet A985 R45-P Neurasteni F48- Neurodermit Neurofibromatos Neurologisk sjukdom Neuromuskuloskeletalt symtom L280 Q850 G98-P R298P Neuros F48- Neurotiska exkoriationer L981 Nevus D22- Nevus flammeus Nickeleksem Njurcancer Q825 L230 C64-P Njurcysta Q61- Njurkolik N23- Njursten N20- Njursvikt Non ulcus-dyspepsi Non-Hodgkin-lymfom Nummulär dermatit Nyckelbensfraktur N19-P K30-P C85-P L300 S420 Nykturi R35- Nystagmus H55- Näringsbrist E63-P Närsynthet H527P Näsbensfraktur S02- Näsblödning Näsfurunkel R040 J340 Näspolyp J33- Nässelutslag L50- Nästäppa J300 Näthinneavlossning H33- Nötallergi Obesitas Obstetrisk komplikation Obstipation Z910C E66-P O99-P K590 Ockelbosjuka A92- Oculomotoriuspares H49- Ofrivilliga rörelser Ogynnsam effekt R258P T789P Oklar feber R50- Oklar tumör D48- Okänd orsak till sjuklighet Olekranonbursit Oligomenorré Oliguri Onormal blodkemi Onormal hjärtrytm Okomplicerad förlossning O80- R688P M702 N915P R398P R79-P R008 Onormalt EKG R94- Onormalt provfynd Onormalt radiologiskt fynd Onormalt urinfynd Onykomykos Onormalt funktions-undersökningsresultat R94- R89-P R93-P R82-P B351 Ooforit N70- Optikusneurit H46- Organisk psykisk störning F09-P Organisk sömnstörning G47- Orkit N45- Oro för sjukdom Z711 Ortostatisk hypotoni I95- Osgood-Schlatters sjukdom Osteochondritis dissecans M925 M932 Osteomyelit M86- Osteoporos med fraktur M80- Osteoporos utan fraktur M81- Otalgi H920 15

15 Otit, kronisk med perforation H663P Otitis externa H60- Otit H660 Otosalpingit H65- Otoskleros H80- Ovarialcancer C56- Ovarialcysta N832P Ovariell dysfunktion E28- Ovulationssmärta Pacemaker, tillstånd med Palpitationer Paniksyndrom N940 Z769P R002 F410 Pankreascancer C25- Pankreatit, akut K85- Pankreatit, kronisk K86- Papegojsjuka A70- Parafimosis N47- Paranoid psykos F22- Parapares G83-P Parapsoriasis L41- Pares G83-P Parestesi R20- Parkinsons sjukdom G20- Parodontit K05- Paronyki L030 Parotit B26- Paroxysmal takykardi I47- Patellarfraktur Patologisk fraktur S820 M844 Pedikulos, Löss B85- Pelvic inflammatory disease N73-P Pelvospondylit M45- Pemphigus neonatorum L00- Peniscancer C60- Perceptionsrubbning Perianal abscess Perianal fistel Periarthritis humeroscapularis Perifer facialispares Perifer vaskulär sjukdom Perinatal andningsrubbning Perinatal blödning Perinatal hemolytisk sjukdom R44-P K61-P K61-P M750 G510 I739P P28-P P54-P Perinatal cirkulationsrubbning P29- P55-P Perinatal infektion Perinatal sjukdom Perinatalt problem sekundärt till maternell faktor Perioral dermatit Peritendinitis calcarea Peritendinitis crepitans P399P P96-P P01-P L710 M753 M700 Peritonit K65- Peritonsillit J36- Perniciös anemi D51- Peroneuspares Personlighetsstörning hos vuxen Perthes sjukdom G573 F69-P M912P Pertussis A37- Pes planus Petekier Pigluxation Pigmentrubbning R233 S530 L819P Pilonidalcysta L05- Pityriasis rosea L42- Pityriasis versicolor B360 Placenta praevia O44- Plantar fasciit Plattfot M722 Pleuraplack J92- Pleurit Plexus brachialis-skada Plötslig spädbarnsdöd PMI syndrom PMR PMS Pneumokonios Pneumoni Pneumonikontroll J90-P P143P R99-P I25-P M353 N943 J64-P J18-P J18-P Pneumotorax J93- Polio A80- Pollakisuri R35- Polyarteritis nodosa Polyartrit Polycytemi, sekundär M359P M13-P D751 Polycythaemia vera D45- Polydipsi och polyfagi Polymyalgia reumatica Polyneuropati R638P M353 G629P Polyuri R35- Porfyri Postinfarktsyndrom E802P I25-P Postkoital blödning N93- Postmaturitet P08- Postmenopausal blödning Postoperativ hypotyreos Posttraumatiskt stressyndrom Posttrombotiskt syndrom Potentiell hälsorisk i familjeanamnes Preeklampsi Prekordial smärta N950 E890 F431 I872P Z91-P O14-P R07-P Prematuritet P07- Prepatellarbursit Presbyakusi Presbyopi Presenil demens Priapism Primär amenorré Problem hos fostret Proctalgia fugax Profylaktisk åtgärd mot smittsam sjukdom N943 M704 H911 H524 F03-P Z300P N483 N910 O36-P K594 Premenstruellt spänningssyndrom Preventivmedelsrådgivning Z29- Proktit K62- Prostatacancer C61- Prostatahyperplasi N40- Prostatasjukdom N42- Prostatit N41- Proteinuri Proteinuri under graviditet Protozosjukdom Proximal humerusfraktur Pruritus PSA-stegring (Onormal blodkemi) Pseudartros Pseudokrupp Psoriasis Psoriasisartropati Psykalgia R82-P O121 B64-P S422 L29-P R79-P M840P J050 L409P L405 F454 Psykisk sjukdom F99- Psykisk störning under uppväxten Psykisk utvecklingsstörning Psykogen fysiologisk dysfunktion Psykologisk utvecklingsstörning F989P F79-P F59-P F89-P 16

16 Psykos Psykosociala problem Psykosomatisk sjukdom Pterygium Ptos Puerperal infektion Puerperal komplikation F29-P Z65-P F459P H110 H024 O86-P O90-P Purpura D69- Pustulosis palmoplantaris Pyelonefrit Pylorospasm Pylorusstenos, medfödd Pyogent granulom L403 N12-P Q400 Q400 L980 Pyrofosfatartrit M11- Quinckeödem Radikulit Radiusfraktur, distal Raynauds syndrom Reaktiv artrit Receptförnyelse Recidiverande afte Recidiverande axelluxation Recidiverande patellarluxation Reflexrubbning Rehabilitering Reiters sjukdom T782P M549P S525 I730 M13-P Z760 K120 M259P Recidiverande depression F33- M220P R292 Z54-P M13-P Rektalblödning K62- Rektalcancer C20-P Rektalpolyp K62- Rektalprolaps K62- Rektalsjukdom K62- Rektocele Relationsproblem Resistens i buk N816 Z65-P R190 Resistens i huden R22- Respiratorisk insufficiens Restless legs J96-P G258 Retentio testis Q53- Retinalkärlsocklusion H34- Retinopati Retledningsrubbning Reumatoid artrit Revbensfraktur Rhinophyma Rickettsiainfektion H350 I45-P M06-P S223P L719P A79-P Ringorm Rinit, allergisk Rinit, kronisk Rinit, vasomotorisk Rosacea B359P J304P J310 J300 L719P Rosfeber A46- Rubella B06- Ruptur av knäligament Ryggsjukdom Ryggvärk Rådgivning, ospecificerad S836P M539P M549P Z719P Rättsintyg Z04- Rörelserubbning Rörelsesjuka Röststörning G259P T753 R498P Sakraldermoid L05- Sakroileit M45- Salmonellainfektion A02-P Salpingit N70- Samtal Z719P Sarkoidos D86- Scabies, Skabb B86- Scarlatina A38- Schizofreni F20- Schizotyp störning F21- Schlatters sjukdom M925 Seborroisk dermatit L21- Seborroisk keratos L82- Sekretorisk otit H65- Sekundär amenorré N911P Sekundär hypertoni I15- Sekundär polycytemi Sen effekt av infektionssjukdom D751 B94-P Sen effekt av polio B91- Sena besvär av skada Senil demens T98-P F03-P Senil purpura D69- Senilitet R54- Senknuta M674 Sensibilitetsrubbning R20- Sepsis Septumdeviation A41-P J342 Serös otitis media H65- Sex- och samlevnadsrådgivning Z70- Sexuell dysfunktion F52- Sexuellt överförd sjukdom A64-P Sexuellt övergrepp T74- Shigellainfektion A03- Sialolithiasis K11- Sick sinus syndrome I49- Sicklecellssjukdom Silikos Simmarklåda D58-P J64-P B653 Sinuit J01- Situs inversus Sjukdom i andningsorgan Q893 J98-P Sjukdom i bröstkörtel N64- Sjukdom i cirkulationsorganen Sjukdom i kvinnliga genitalia Sjukdom i lungcirkulationen Sjukdom i manliga genitalia Sjukdom i nerv, nervrot Sjukdom i perikardiet Sjukdom i urinblåsan Sjögrens syndrom Sjösjuka Skada Skadligt bruk av alkohol I99-P N90-P I27-P N50-P G549P I31-P N32-P M350 T753 T07-P F101 Skadligt bruk av tobak F17- Skafoideumfraktur i hand Skelettcancer S620 C41-P Skelning H50- Sklerit H15- Sklerodermi Skolios, juvenil Skotom Skrikigt spädbarn Skrubbsår Skrumplever Skulderbursit Skulder-handsyndrom Skulderledssjukdom M359P M411 H539P R688P T00-P K76-P M755 M89-P M759P Skäggsvamp L73- SLE Smittbärarskap Smittspårning Smultronmärke M359P Z22-P Z22-P Q825 Smärta R52- Smärta i nedre delen av buken R103P 17

17 Smärta i övre delen av buken Snarkning Socialmedicinska problem Soleksem Somatiseringsyndrom Somatoformt smärttillstånd Somatoformt syndrom R101 Smärta vid vattenkastning R30- R065 Z65-P L56-P F459P F454 F459P Somnolens R40- Sorgereaktion Speciell rutinundersökning Specifika matsmältningsorganssymtom Specifika symtom från respirationsorgan Spermatocele F439P Z019P R198P R098P N434 Spina bifida Q05- Spinal stenos Spiroketinfektion M539P A699P Splenomegali R16- Spolmask B77- Spondylolistes Spondylolys M431 M539P Spondylos M47- Spontan senruptur M66- Spontanabort Spottkörtelcancer O03-P C08-P Spottkörtelsjukdom K11- Spottsten K11- Springmask B80- Spädbarnskolik Spänningshuvudvärk SR-utredning Sternumfraktur Stomatit Stomatitis herpetiformis Storkbett R108P G442 R700 S222 Stevens-Johnsons syndrom L51- K122P K120 Q825 Strabism H50- Streptokocktonsillit J03- Stressfraktur Stressinkontinens Stressreaktion Strofulus, klåda M843 N394P F439P L29-P Stroke I64- Struma E04- Strålningsdermatit Stämbandspares Stämbandspolyp Subakromialbursit L58-P J380 J382P Störd pubertetsutveckling E30- M755 Subaraknoidalblödning I60- Subkonjunktival blödning Sudden Deafness Supraspinatussyndrom Supraspinatustendinit Supraventrikulära extraslag [SVES] Svanhalsdeformitet H113 H919P M751 M751 I49- Svetsblindhet H16- Svettkörtelsjukdom L74-P Svimning R55- Svininfluensa, A (H1N1) J099 Svinkoppor L01- Sväljningssvårigheter R13- Sycosis barbae L73- Syfilis Symfyseolys Symtom avseende känsloläge Symtom, relaterade till födo-och vätskeintag A53-P O267 R45-P R638P Synkope R55- Synnedsättning H54- Synovit, infektiös Synrubbning M659P H539P Sår i magsäcken K25- Sår i tolvfingertarmen K26- Sårinfektion, postoperativ Sårskada T88-P Sårinfektion, posttraumatisk T79- T01-P Sömnapné G47- Sömnstörning F51- Takykardi Talassemi R000 D58-P Talsvårighet R47- Tandfraktur S02- Tandsjukdom Tatuering Temporalisarterit Tendinit Tennisarmbåge K08-P L818 M315P M779P M771P Tenosynovit M659P Testikelcancer C62- Testikulär dysfunktion E29- Testistorsion N44- Tetanus Tetraplegi TIA Tibiafraktur Tibialis anterior-syndrom A35-P G83-P G45-P S822P M779P Tics F95- Tidig komplikation till trauma Tietzes syndrom Tidig graviditetsblödning O20- T79- M940 Tillväxtrubbning R62- Tinea Tinea pedis Tinnitus Tjocktarmscancer B359P B353 H931 C18-P Tobaksberoende F17- Tonsillhypertrofi J351P Tonsillit J03- Torakal ryggsmärta Toraxapertursyndrom Torra ögon-syndromet Torsk Tortikollis Toxisk leversjukdom Toxiskt chocksyndrom M546 G540 H041 B379P M436 K71-P A483 Toxoplasmos B58- Transitorisk global amnesi Transitorisk ischemisk attack Traumatisk amputation Traumatisk trumhinneruptur G45-P G45-P T05-P S092 Traumiterativt eksem L24- Tredagarsfeber Tremor Tremor, essentiell Tremånaderskolik Trigeminusneuralgi Trigger finger B082 R251 G250 R108P G500 M653 Trikomonasinfektion A59- Trokanterit Tromboembolisk sjukdom Tromboflebit (utom i ben) Tromboflebit i ben M706 I82-P I809P I800 18

18 Trombos (djup ventrombos i ben, DVT) I803P Trumhinneperforation H72- Trumhinneruptur, traumatisk S092 Trycksår L89- Trängningsinkontinens N394P Trötthet R53- Trötthetssyndrom efter virusinfektion Tuberkulos G933 A16-P Tularemi A21- Tumledsartros M18- Tumör i endokrina körtlar Tumör i andningsorganen D38- D43-P Tumör i centrala nervsystemet D44- Tumör i kvinnliga könsorgan D39- Tumör i manliga könsorgan D40- Tumör i matsmältningskanalen D37- Tumör i urinorganen D41- Tumör UNS D48- Tungband Q381 Tungsjukdom K14- Tungsveda K14- Tunntarmscancer C17- Turners syndrom Q96- Tvångssyndrom F42- Tyreoideacancer C73- Tyreoideasjukdom E07- Tyreoidit E06- Tyreotoxikos E05- Tyst myokardischemi Tåfraktur Tårsäcksinflammation I25-P S925P H043 Ulcerös kolit K51- Ulcus duodeni K26- Ulcus pepticum Ulcus UNS K31-P K31-P Ulcus ventriculi K25- Underbensfraktur Undersökning av medikolegala skäl S822P Z04- Uppfödningsproblem hos nyfödd Uppmätt förhöjt blodtryck Undersökning för intyg Z02- P92- R030 Uppmätt lågt blodtryck Uremi Uretrasjukdom R031 N19-P N36-P Uretrastriktur N35- Uretrit N34- Uretärsten N20- Urinblåsecancer Urininkontinens C67-P N394P Urininkontinens, ospecificerad R32- Urinretention R33- Urinvägsinfektion Urinvägsreflux Urinvägssjukdom Urogenital candidainfektion Urticaria pigmentosa N30-P N139P N399P B373P Q822 Urtikaria L50- Utbrändhet Z73- Uterovaginal prolaps N819P Uterusmyom D25- Utfärdande av dödsbevis Z02- Utmattningssyndrom F438A Utmärgling R64- UVI UVI under graviditet Vaccination Vadkramp N30-P O269P Z27-P Vaccination, ej genomförd Z28- R252 Vagel H00- Varicellae, Vattkoppor B01- Varicer, ytliga, på ben Varig bursit Varig konjunktivit Varikocele I839P M710 H100 I861 Vaskulit i huden L95- Vaskulär demens F01- Vasomotorisk rinit Vaxpropp Veg ad Vensjukdom J300 H612 J359P I879P Ventrikulära extraslag [VES] Ventrombos Venös insufficiens Venöst bensår Ventrikelcancer C16- I49- I809P I872P I832P Verruca seborrhoica L82- Verruca vulgaris, Vårta B07- Vertigo R42- Vestibularisneurit Whiplash-skada Whiplashskada, sena besvär av skada Vibrationsskada Viktförlust, onormal Vincents angina Virusexantem Virushepatit Virusinfektion Virusmeningit Vitaminbrist H812 S134 T98-P T752 R638P A691 B09-P B19-P B34-P A89-P E63-P Vitiligo L80- von Recklinghausens sjukdom WPW-syndrom Q850 I45-P Vulvacancer C51- Vulvovaginit N76-P Vård på fel vårdnivå Z75- Vårdkontakt, ospecificerad Vårdåtgärd Z769P Z54-P Vårta B07- Värmeplitor Värmesynkope Xantelasm på ögonlock Yersiniaenterit L74-P T789P H026 A046 Yrsel R42- Yrsel, central Ytlig skada Ytliga varicer på ben Åderbråck på ben Åksjuka Åldersbetingad hörselnedsättning H814 T00-P I839P I839P T753 H911 Ålderssvaghet R54- Ålderssynthet Ångest Ångestneuros Ångestsyndrom, generaliserat Ångesttillstånd H524 F419P F411 F411 F419P Äggstockscancer C56- Ämnesomsättningssjukdom Ändrade avföringsvanor Ändtarmscancer Ärrbråck Ätproblem Ätstörning E88-P R194 C20-P K46-P R638P F509P 19

19 Ödem R60- Ögonmuskelförlamning H49- Ögonsjukdom H579P Ögonskada S05- Ögonsmärta ÖLI Öronflytning Öronsjukdom Öronsusning Öronvärk H571 J06-P H921 H939P H931 H920 Överburenhet O48- Överdosering av läkemedel T50-P Överdriven svettning R61- Överkänslighet Översynthet Övervikt Övre luftvägsinfektion T784 H527P E66-P J06-P Sammanställt av Björn Giver & Åsa Theander Region Skåne 2008 Reviderad Mikael Hasselgren & Kristina Aggeborn Landstinget i Värmland 20

20 Genom alla tider har människan indelat sjukdomar på olika sätt. Carl von Linné utgav 1763 en sjukdomsklassifikation med då 325 sjukdomar. I mitten av talet lades i England grunden till den klassifikation vi använder idag. Kapitelindelningen präglas av dåtidens infektioner och höga mödra- och barnadödlighet. Ur ett globalt perspektiv är det fortfarande en aktuell ordning. I Sverige har primärvårdens sedan mitten på 1990-talet en egen kondenserad version av den större internationella klassifikationen. Diagnospraxis har hittills sett olika ut på olika vårdenheter men idag, med Hälsoval och ACG, har en samordnat praxis blivit nödvändig. Därför har denna diagnoslathund utarbetats med inspiration från Region Skåne och Västra Götaland. Förhoppningen är att ni kan använda denna lathund i ert dagliga arbete och med lätthet finna diagnoserna för våra vanliga primärvårdspatienter. Du finner koderna för de äldres kroniska sjukdomar, de yngres infektioner men även en del udda fåglar som också måste hitta sin plats i klassifikationen! Reviderad

A09.-P Infektiös diarré Män 34 15 7 2 13 71 27 14 6 2 10 59 Kv 32 21 18 12 21 104 30 19 15 8 16 88 Tot 66 36 25 14 34 175 57 33 21 10 26 147

A09.-P Infektiös diarré Män 34 15 7 2 13 71 27 14 6 2 10 59 Kv 32 21 18 12 21 104 30 19 15 8 16 88 Tot 66 36 25 14 34 175 57 33 21 10 26 147 Tabell3 Diagnoser i samband med läkarbesök vid vårdcentralen i Tierp år 1998 och antal personer som någon gång 1998 haft dessa diagnoser, efter ålder och kön. Tabellen avser endast personer bosatta i Tierps

Läs mer

Diagnossättning för sjuksköterskor/distriktssköterskor inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län

Diagnossättning för sjuksköterskor/distriktssköterskor inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län Diagnossättning för sjuksköterskor/distriktssköterskor inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län Enligt Socialstyrelsens regler ska besök och kontakter inom sjukvården diagnossättas. För att ställa

Läs mer

Diagnoslathund för sjuksköterskor

Diagnoslathund för sjuksköterskor Informerande dokument Information Sida 1 (6) Diagnoslathund för sjuksköterskor Skilj mellan: Diagnos: Det tillstånd hos patienten som föranlett besöket Åtgärd: De insatser hälso- och sjukvårdspersonalen

Läs mer

A09.-P Infektiös diarré Män 37 15 8 2 13 75 Kv 33 23 19 13 21 109 Tot 70 38 27 15 34 184

A09.-P Infektiös diarré Män 37 15 8 2 13 75 Kv 33 23 19 13 21 109 Tot 70 38 27 15 34 184 TABELL 2 ANTAL DIAGNOSER I SAMBAND MED LÄKARBESÖK VID VÅRDCENTRALEN I TIERP ÅR 1998 EFTER DIAGNOS, ÅLDER OCH KÖN. A09.-P Infektiös diarré Män 37 15 8 2 13 75 Kv 33 23 19 13 21 109 Tot 70 38 27 15 34 184

Läs mer

Diagnoslathund för distriktssköterskor och sjuksköterskor

Diagnoslathund för distriktssköterskor och sjuksköterskor Diagnoslathund för distriktssköterskor och sjuksköterskor Abscess L02- Abscess, perianal Adipositas Afasi R47- Aftös stomatit K120 Akne L70- Alkoholabstinens F105P Alkoholberoende F102 Alkoholproblem F109P

Läs mer

Diagnoskoder Lathund för läkare i primärvård

Diagnoskoder Lathund för läkare i primärvård Diagnoskoder Lathund för läkare i primärvård Riktlinjer för diagnossättning Patientens diagnoslista ska ge en sammanfattning av sjukhistorien över tid. Föreliggande lathundar innehåller de vanligaste diagnoserna

Läs mer

ICD10 och de olika kapitlen

ICD10 och de olika kapitlen LATHUND för diagnosregistrering 1 (9) Lathunden har tagits fram av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samarbete med professionerna inom primärvårdsrehabilitering. Den är tänkt som en hjälp vid diagnosregistrering

Läs mer

Diagnossättning för sjukgymnaster inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län

Diagnossättning för sjukgymnaster inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län Diagnossättning för sjukgymnaster inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län Enligt Socialstyrelsens regler ska besök och kontakter inom sjukvården diagnossättas. För att ställa en diagnos krävs

Läs mer

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Andning A01 Andningsbesvär med pip, astma J459 Astma ospecificerad Andning A02 Andningsbesvär med främmande kropp T179 Främmande kropp i andningsvägarna med icke

Läs mer

Alfabetisk förteckning

Alfabetisk förteckning 1 Alfabetisk förteckning KSH97 PRIMÄRVÅRD Rekommenderade termer, utvalda alternativa termer, synonymer samt härledningar från KSH97 Abdominell resistens R190 Abducenspares H49- Ablatio placentae O45- Ablatio

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (-P) Kumulativ lista 1997-2015

Läs mer

Användbara diagnoskoder

Användbara diagnoskoder Användbara diagnoskoder För läkare inom primärvården 2018-05-24 Kodningslathund för läkare Denna översikt är ett urval och innefattar inte alla diagnoskoder. Översikten ska underlätta registrering och

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

A389 Scharlakansfeber A S060 Hjärnskakning S S224 Multipla frakturer på revben S B279 Infektiös mononukleos, ospecificerad B S3200 Fraktur på

A389 Scharlakansfeber A S060 Hjärnskakning S S224 Multipla frakturer på revben S B279 Infektiös mononukleos, ospecificerad B S3200 Fraktur på Gula diagnoser Röda diagnoser Kapitel Kapitel A389 charlakansfeber A 060 Hjärnskakning 224 Multipla frakturer på revben B279 Infektiös mononukleos, ospecificerad B 3200 Fraktur på ländkota, sluten 4210

Läs mer

Uppföljning av ACG resultat och diagnossättning i Landstinget i Värmland. Björn Jacobson, Landstinget i Värmland & Marcus Lindvall, Ensolution AB

Uppföljning av ACG resultat och diagnossättning i Landstinget i Värmland. Björn Jacobson, Landstinget i Värmland & Marcus Lindvall, Ensolution AB Uppföljning av ACG resultat och diagnossättning i Landstinget i Värmland Granskning av diagnosregistrering samt ACG i Hälsoval Värmland Bakgrund Landstinget införde den 3 maj 2010 Hälsoval Värmland. En

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser

Användbara ICD 10-diagnoser Användbara ICD 10-diagnoser för sjuksköterskor/undersköterskor inom primärvården - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) för distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor

Läs mer

Användbara diagnoskoder

Användbara diagnoskoder Användbara diagnoskoder För sjuksköterskor/undersköterskor inom primärvården 2018-06-15 Kodningslathund för sjuksköterskor/undersköterskor Denna översikt är ett urval och innefattar inte alla diagnoskoder.

Läs mer

Underlivsflytning (hos ej gravid kvinna) (114) Underlivsflytning (vid säker/misstänkt graviditet) (106) Underlivsklåda (hos ej gravid kvinna) (116)

Underlivsflytning (hos ej gravid kvinna) (114) Underlivsflytning (vid säker/misstänkt graviditet) (106) Underlivsklåda (hos ej gravid kvinna) (116) Register Abortönskan (108) Aggressivitet (176) Akut sveda/urinträngningar (hos ej gravid kvinna) (116) Akut sveda/urinträngningar (vid säker/misstänkt graviditet) (106) Allergisk snuva (132) Allergiska

Läs mer

Hur ska vi använda KSH97-P?

Hur ska vi använda KSH97-P? Hur ska vi använda KSH97-P? Vem har rätt att ställa diagnos? Rätten att ställa diagnos inom hälso- och sjukvårdens område är inte reglerad i någon författning. I allmänhet är det dock läkare eller tandläkare

Läs mer

Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin

Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Revideringshistorik: 2018-06-14: Ett antal diagnoser har tillkommit från gruppen grön och till detta dokuments översikt över röda och gula diagnoser. Följande

Läs mer

Diagnoslathund och åtgärdskoder för Barnmorskor

Diagnoslathund och åtgärdskoder för Barnmorskor Informerande dokument Information Sida 1 (6) Diagnoslathund och åtgärdskoder för Barnmorskor Skilj mellan: Diagnos: Det tillstånd hos patienten som föranlett besöket Åtgärd: De insatser hälso- och sjukvårdspersonalen

Läs mer

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön År Kvinnor och män Kvinnor Män 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids- Tidsbe- 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids-

Läs mer

Validand och valideringshandledare

Validand och valideringshandledare Validering av kurs: Medicin 2 (100p) Fördjupad kunskapskartläggning Validand och valideringshandledare Validand Mejladress Telefon Valideringspedagog Mejladress Aktuella veckor för teoretisk validering

Läs mer

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka 1 Tvillingen Läkare: Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Bor du med tvillingen? Ja, sedan hur många år Nej => Har du bott med tvillingen Ja, år 19 till 19 Nej Hur länge har du känt tvillingen?

Läs mer

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Inför kursen i klinikorienterad farmaci förväntas du ha grundläggande kunskaper i farmakoterapi motsvarande kurserna Farmakoterapi 7,5 hp och Fördjupad farmakoterapi

Läs mer

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön År Kvinnor och män Kvinnor Män 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids- Tidsbe- 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids-

Läs mer

Rehabiliteringskliniken

Rehabiliteringskliniken 2019-05-23 Rehabiliteringskliniken Sena effekter/sena besvär Det finns ett antal kategorier i ICD-10-SE för sena effekter. Dessa koder kan användas för att ange ett tillstånd som inte längre är aktuellt

Läs mer

Medicinska Prioriteringar

Medicinska Prioriteringar Sektorsrådet för Neurosjukvård Västra Götaland Medicinska Prioriteringar 2006-02-06 1 Prioritering Sektorsrådet för Neurosjukvård ICD-nr, Diagnos Åtgärd 1 Prio Angelägen het 2 G41 Status epilepticus G

Läs mer

Validering i Sörmland

Validering i Sörmland Validering av kurs: Medicin 2 (100p) Fördjupad kunskapskartläggning Valideringspedagog Validand Mejladress Personnummer Telefon Valideringspedagog Mejladress Aktuella veckor för teoretisk validering Telefon

Läs mer

Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige

Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige Det allmänmedicinska specialistarbetet i Sverige skiljer sig från de flesta andra EUländers genom att det innefattar arbetsuppgifter som kräver

Läs mer

Användbara Diagnos- och KVÅ-koder Rehabilitering

Användbara Diagnos- och KVÅ-koder Rehabilitering Användbara Diagnos- och KVÅ-koder Rehabilitering För fysioterapeuter/sjukgymnaster inom Rehab Finspång, Rehab Väst, Rehab Öst samt Rörelse & Hälsa Kodningslathund för Fysioterapeuter/sjukgymnaster Denna

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Core curriculum Kursen i ÖNH-sjukdomar, Göteborg

Core curriculum Kursen i ÖNH-sjukdomar, Göteborg 010227 Core curriculum Kursen i ÖNH-sjukdomar, Göteborg 1. Örats sjukdomar. Örats anatomi och fysiologi Undersöka örat och bedöma trumhinnestatus i otomikroskop Differentialdiagnostik vid otalgi Handläggning

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

Kodningslathund för sjuksköterskor

Kodningslathund för sjuksköterskor 1(11) Kodningslathund för sjuksköterskor Denna översikt är ett urval och innefattar inte alla diagnoskoder. Översikten ska underlätta för sjuksköterskor att registrera och klassificera diagnoser i samband

Läs mer

Användbara Diagnos- och KVÅ- koder Rehabilitering

Användbara Diagnos- och KVÅ- koder Rehabilitering Användbara Diagnos- och KVÅ- koder Rehabilitering För Neurorehab inom Rehab Finspång, Rehab Väst, Rehab Öst samt Rörelse & Hälsa Kodningslathund för Neurorehab Denna översikt är ett urval och innefattar

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2014-05-09 Dnr 3.1-10780/2014 1(5) Begreppet allvarlig sjukdom skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom

Läs mer

Vad kostar sjukdomarna för kvinnor och män?

Vad kostar sjukdomarna för kvinnor och män? REDOVISAR 2004:5 Vad kostar sjukdomarna för kvinnor och män? kostnaderna fördelade efter kön och sjukskrivningsdiagnos Sammanfattning Rörelseorganens sjukdomar och psykiska sjukdomar står för sammanlagt

Läs mer

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Föreläsningsämne AKNE ROSACEA PERIORAL DERMATIT Måbeskrivning Akne - utreda/diagnostisera/behandla mild till måttlig akne med hänsyn till svårighetsgrad

Läs mer

Varumärke Ipren 53 Ibumetin 27 Alindrin 1

Varumärke Ipren 53 Ibumetin 27 Alindrin 1 Läkemedelsverkets unika lista: Så farlig är din värktablett Läkemedelsverket har på uppdrag av Expressen tagit fram en helt ny lista över alla inrapporterade biverkningar 2005-2010. Det är biverkningar

Läs mer

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Följande dokument redovisar datakällor och definitioner för indikatorerna i Statistikverktyget på Folkhälsa på karta. Samtliga indikatorer

Läs mer

Viktiga samverkansparter utanför sjukvården är socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling samt miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Viktiga samverkansparter utanför sjukvården är socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling samt miljö- och hälsoskyddsnämnd. ALLMÄNMEDICIN I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Allmänmedicin omfattar kunskaper och färdigheter att självständigt utreda och behandla de vanligaste sjukdomarna i alla åldersgrupper

Läs mer

Checklista för sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Reviderad november 2016 Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning. Checklistans

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2010-06-08 Dnr 4139/2010 Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada

Läs mer

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Föreläsningsämne AKNE ROSACEA PERIORAL DERMATIT Maria Siekkeri Måbeskrivning Akne - utreda/diagnostisera/behandla mild till måttlig akne med hänsyn till

Läs mer

Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi

Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem - systematisk

Läs mer

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Typisk appendicit 1. Obstruktion fekalsten äppelkärna Smärta kring naveln T10 dermatom Anorexi, illamående. Ospecifik visceral smärta. 2. Ökat tryck, stas av lymfa,

Läs mer

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Primärvård Version KSH97-P Socialstyrelsen 1996 Förord Socialstyrelsen publicerar härmed Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. Primärvård.

Läs mer

STÖD FÖR REMISSER TILL ÖNH

STÖD FÖR REMISSER TILL ÖNH Länsverksamheten Öron- Näs- och Hals Gäller för: Öron- Näs- och Hals Ursprungsutgåva: 20011-03-28 Godkänd av: Per-Inge Carlsson Utarbetad av: Karin Ehinger Giltighetstid: Tre år från senaste revisiondatum

Läs mer

Användbara diagnos- och KVÅ-koder

Användbara diagnos- och KVÅ-koder Användbara diagnos- och KVÅ-koder För kuratorer/psykologer inom primärvården 2018-05-24 Kodningslathund för kuratorer/psykologer Denna översikt är ett urval och innefattar inte alla diagnos- och åtgärdskoder.

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

Anamnes 2013-09-01. Att överväga olika diagnoser. Akut ont i magen. Smärtanames. Anamnes. Buksmärta

Anamnes 2013-09-01. Att överväga olika diagnoser. Akut ont i magen. Smärtanames. Anamnes. Buksmärta Akut ont i magen EVA I PERSSON Att överväga olika diagnoser Anamnes Status Undersökningar Medicinering Tidigare sjukdomar Operationer Ålder Kön Smärtanalys Anamnes Smärtanames Smärtdebut när och hur Karaktär

Läs mer

Regional lathund diagnos ICD 10 (KSH97) för arbetsterapeuter och sjukgymnaster i VGR ver

Regional lathund diagnos ICD 10 (KSH97) för arbetsterapeuter och sjukgymnaster i VGR ver Regional lathund diagnos ICD 10 (KSH97) för arbetsterapeuter och sjukgymnaster i VGR ver 3.1 2015-01-01 Huvud G439 Migrän, ospecificerad G440 Syndrom med cluster headache Hortons syndrom G442 Spänningshuvudvärk

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd

Landstingets tandvårdsstöd Landstingets tandvårdsstöd Beställarenheten för tandvård Camilla Ohlsson 0480-841 81 camilla.ohlsson@ltkalmar.se Det särskilda tandvårdsstödet F tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning

Läs mer

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper 88 Kraftnedsättning/förlamning Neuroanatomi och neurofysiologi Utbredningen av dermatom och myotom Nociceptiv och neurogen smärta Diagnostik och behandling vid perifer nervinklämning Diagnostik och handläggning

Läs mer

Metod att följa indikationer för antibiotika i primärvården. Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping

Metod att följa indikationer för antibiotika i primärvården. Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Metod att följa indikationer för antibiotika i primärvården Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Tidigare Apotekets diagnos-recept undersökning Rapporter från olika journalsystem från Östergötland,

Läs mer

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Sida 1(6) Datum 2011-02-09 Diarienummer RSK 868-2010 BESLUTAD HSU 2011-02-23 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Christina Möller/A-S Bäck REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Socialdepartementet

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för sjuksköterskor med inkontinensmottagning - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ,

Läs mer

Målbeskrivning KIRURGI Termin 8

Målbeskrivning KIRURGI Termin 8 Målbeskrivning KIRURGI Termin 8 1. Övergripande syfte och mål För en rad sjukdomar och trauma är kirurgisk behandling en förutsättning för bot, inte sällan i kombination med andra medicinska behandlingar.

Läs mer

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Jenny Hubertsson, Statsvetare, doktorand försäkringsmedicin Ingemar Petersson, Professor i försäkringsmedicin Epi-centrum

Läs mer

2013-09-03. Akut ont i magen. Smärta. Att överväga olika diagnoser. Ångest Rädsla-skräckslagen Hjälplöshet Förstärker smärtupplevelsen

2013-09-03. Akut ont i magen. Smärta. Att överväga olika diagnoser. Ångest Rädsla-skräckslagen Hjälplöshet Förstärker smärtupplevelsen Akut ont i magen EVA I PERSSON Smärta Ångest Rädsla-skräckslagen Hjälplöshet Förstärker smärtupplevelsen Lyssna på patientens berättelse och fråga hur patienten själv har förstått sitt tillstånd Att överväga

Läs mer

Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12

Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12 Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12 11/7 2012 (ML) 1 a. Social fobi b. SSRI (t ex Citalopram, Sertralin...[betablockerare vid behov c. KBT[KBT Gruppterapi, Mentalisering,

Läs mer

Results from exams, 1218 students

Results from exams, 1218 students Results from exams, 1218 students Test result points 90 80 70 60 Points 50 40 30 42 2000-2006 2006-2010 20 10 0 1 40 79 118 157 196 235 274 313 352 391 430 469 508 547 586 625 Frågelådan RDK-möte 2011-03-23

Läs mer

Diagnossättning inom specialiserad smärtvård

Diagnossättning inom specialiserad smärtvård 2011-10-10 1(5) Diagnossättning inom specialiserad smärtvård Detta gäller patient som är färdigutredd avseende underliggande organisk sjukdom som eventuell till smärta. Vårdkontakten är inriktad mot bedömning,

Läs mer

Kodningslathund för arbetsterapeuter

Kodningslathund för arbetsterapeuter 1(6) Kodningslathund för arbetsterapeuter Denna översikt är ett urval och innefattar inte alla diagnoskoder. Översikten är tänkt att underlätta för vårdgivare att registrera och klassificera diagnoser

Läs mer

Instuderingsfrågor Dermatologi och venereologi

Instuderingsfrågor Dermatologi och venereologi Instuderingsfrågor Dermatologi och venereologi Introduktion, morfologi och status Huden indelas i 3 skikt, vilka? Epidermis indelas vidare i 4 skikt, vilka? Beskriv keratinocytens väg från basalmembranet

Läs mer

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning Ögonanamnes Hereditet Glaukom Öppenvinkelglaukom har en hereditär faktor. Ärftlighetsgången osäker. Syskon och barn till patienten bör undersökas efter 50 års ålder Trångvinkelglaukom har också viss ärftlighet

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang [1] Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada kan omfatta har varit

Läs mer

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet I. INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 1 II. PRAKTISKA FÄRDIGHETER

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

AT-läkarens. Loggbok. För AT-läkares tjänstgöring i Region Örebro län. Namn:. Tid för tjänstgöring: -

AT-läkarens. Loggbok. För AT-läkares tjänstgöring i Region Örebro län. Namn:. Tid för tjänstgöring: - AT-läkarens Loggbok För AT-läkares tjänstgöring i Region Örebro län Namn:. Tid för tjänstgöring: - Välkommen som AT-läkare i Region Örebro län! Denna bok ska ses som ett verktyg för att du som AT-läkare

Läs mer

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen.

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen. Curriculum Ortopedi Utgår från rekommendationerna för ortopedi från Global core recommendations for muscular skeletal undergraduate curriculum (Ann Rheum Dis. 2004:63:517-524). Kunskaperna är nivåindelade

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

Tandvårdsstöden. lathund för vårdpersonal

Tandvårdsstöden. lathund för vårdpersonal Tandvårdsstöden lathund för vårdpersonal Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 23 år. Stödet administreras av Försäkringskassan. Barn- och ungdomstandvård

Läs mer

Integrerande uppgifter relevanta för Tema 4

Integrerande uppgifter relevanta för Tema 4 Integrerande uppgifter relevanta för Tema 4 Vi har inom Tema 4 fokuserat på ett begränsat antal uppgifter, för närvarande 22 st, som är centrala lärandemål för momenten under terminen. Diagnoser som kan

Läs mer

Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Bolag Försäkringsgivare Försäkringsvillkor

Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Bolag Försäkringsgivare Försäkringsvillkor Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkringar Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt. En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan bland annat ge ersättning om du får

Läs mer

Användbara Diagnos- och KVÅ-koder Rehabilitering

Användbara Diagnos- och KVÅ-koder Rehabilitering Användbara Diagnos- och KVÅ-koder Rehabilitering För Arbetsterapeuter inom Rehab Finspång, Rehab Väst, Rehab Öst samt Rörelse & Hälsa. Kodningslathund för arbetsterapeuter Denna översikt är ett urval och

Läs mer

LÄRANDEMÅL DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI 2009

LÄRANDEMÅL DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI 2009 LÄRANDEMÅL DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI 2009 Föreläsningsämne Föreläsare GENERELLT ACNE ACNE ROSACEA PERIORAL DERMATIT Ingrid Rossmann- Ringdahl Måbeskrivning - genomföra en hudundersökning - ta ställning

Läs mer

Dokumentnamn: Mål Termin 8 Läkarprogrammet

Dokumentnamn: Mål Termin 8 Läkarprogrammet 1(5) Mål Termin 8 A. Vetenskapligt förhållningssätt och lärande Nivå 1: Kunna identifiera och/eller utveckla och träna 1. Metoder för screening 2. Inlärningsplan vid klinisk praktik 3. Formulering av frågeställning

Läs mer

ICD-10-SE. Gemensamt diagnoskodverk i Region Östergötland. Lilian Region Kikuchi Östergötland vårdadministratör Lena Granberg vårdadministratör

ICD-10-SE. Gemensamt diagnoskodverk i Region Östergötland. Lilian Region Kikuchi Östergötland vårdadministratör Lena Granberg vårdadministratör ICD-10-SE Gemensamt diagnoskodverk i Lilian Region Kikuchi Östergötland vårdadministratör Lena Granberg vårdadministratör Uppdrag Sjukdomsklassifikation Kvalitetssäkra diagnossättning/kodning Kvalitetssäkra

Läs mer

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Utva rdering av diagnoser och la kemedelsfo rskrivning fra n samarbetsprojekt med digital va rdgivare

Utva rdering av diagnoser och la kemedelsfo rskrivning fra n samarbetsprojekt med digital va rdgivare Utva rdering av diagnoser och la kemedelsfo rskrivning fra n samarbetsprojekt med digital va rdgivare Bakgrund Oktober 2016 mars 2017 genomförde den regiondrivna närsjukvården inom Region Halland ett samarbetsprojekt

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning GERIATRIK I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten geriatrik innefattar fördjupade kunskaper om akuta och kroniska sjukdomar hos äldre samt rehabilitering av äldre. Geriatrikens

Läs mer

Bilaga 11 Tabellering av inkluderade studier i undergrupper.

Bilaga 11 Tabellering av inkluderade studier i undergrupper. Bilaga till rapport Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden, rapport 270 (2017) 1 (8) Bilaga 11 Tabellering av studier i undergrupper. Tabell 1 Systematiska översikter (SÖ) för grupperna

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011

Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011 Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011 2011 1 (5) En klassifikationsskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen

Läs mer

Tabell 1 Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2004 Kvinnor och män

Tabell 1 Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2004 Kvinnor och män Statistikinformation 2005:6 Bilaga Tabell 1 Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2004 Kvinnor och män Diagnosgrupp Ålder vid inrapporteringen 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

Läs mer

Målbeskrivning för kursen i Ortopedi

Målbeskrivning för kursen i Ortopedi Målbeskrivning för kursen i Ortopedi Läkarprogrammet, Uppsala Universitet Mål för teoretiska färdigheter OMHÄNDERTAGANDE AV FRAKTURPATIENTER Lära sig akut handläggning av patienter med vanliga slutna extremitetsfrakturer

Läs mer

Sida Ursprungstext i ICD-10-SE, version 2016 Ändring/tillägg i ICD-10-SE, version 2016 Kommentar. Utesluter: A06.5 B34.1A

Sida Ursprungstext i ICD-10-SE, version 2016 Ändring/tillägg i ICD-10-SE, version 2016 Kommentar. Utesluter: A06.5 B34.1A 1 Avdelningen för statistik och jämförelser Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem -

Läs mer

Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010

Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010 Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010 Antal enheter, antal listade, 2010 56 vårdcentraler - 32 från Stockholmsområdet - 24 från övriga landet 528 932 listade - 348 982 från Stockholmsområdet - 179

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: Symtom och tecken på ohälsa 16,5 hp. Kurskod OM6210

STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: Symtom och tecken på ohälsa 16,5 hp. Kurskod OM6210 SAHLGRENSKA AKADEMIN STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: Symtom och tecken på ohälsa 16,5 hp Kurskod OM6210 Kursen ges som en obligatorisk kurs i Sjuksköterskeprogrammet 180 hp termin 2 Kursansvarig Kiana Kiani,

Läs mer

Har du näringsbrist, vitamin - mineralbrist?

Har du näringsbrist, vitamin - mineralbrist? Har du näringsbrist, vitamin - mineralbrist? Vitamin A Blir du lätt förkyld? Får du ofta infektioner i hals och lungor? Får du ofta infektioner i urinblåsan eller urinvägarna? Har du problem med bihålorna

Läs mer

Information till hälso- och sjukvårdspersonal

Information till hälso- och sjukvårdspersonal 13 maj 2013 Information till hälso och sjukvårdspersonal Nya begränsningar för Protelos/Osseor (strontiumranelat) i behandling av osteoporos på grund av ökad risk för hjärtinfarkt Bästa förskrivare! Detta

Läs mer

4g19-erehotokraterita,

4g19-erehotokraterita, 4g19-erehotokraterita, LANDSTINGET SÖRMLAND AnKden 2017-10-24 Interpellation gällande besöken till primärvården Dnr Till Landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson November 2016 beslutade Landstingsfullmäktige

Läs mer

Stöd för Rätt Sjukskrivning (SRS)

Stöd för Rätt Sjukskrivning (SRS) Stöd för Rätt Sjukskrivning (SRS) Kaj Ekvall och Anne Snis 6 november 2018 SRS Stöd för rätt sjukskrivning; Ett nationellt initiativ till ett bedömningsstöd för hälso- och sjukvården: Syfte: upptäcka individer

Läs mer

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14 Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 02 27 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Maria Holmgren 2016-01-14 Tandvårdsstöden lathund för vårdpersonal Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Regionens tandvårdsstöd regleras av: Tandvårdslagen(1985:125)

Läs mer

Tentamen. Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson. Lärare: Magnus Johansson. Peter Engfeldt.

Tentamen. Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson. Lärare: Magnus Johansson. Peter Engfeldt. Tentamen Kursens namn: Klinisk medicin ll Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Magnus Johansson Eva rask Peter Engfeldt Ann Dalius Christina Karlsson Tony Larsson Nils Nyhlin Katarina

Läs mer