Alfabetisk förteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alfabetisk förteckning"

Transkript

1 1 Alfabetisk förteckning KSH97 PRIMÄRVÅRD Rekommenderade termer, utvalda alternativa termer, synonymer samt härledningar från KSH97 Abdominell resistens R190 Abducenspares H49- Ablatio placentae O45- Ablatio retinae H33- Abscess L02- Abscess, perianal K61-P Addisons sjukdom E271 Adenoid J359P Adipositas E66-P Afasi R47- Affektapné hos barn R068P Afoni R498P Aftös stomatit K120 AIDS B24-P Akillessena, skada på S860 Akillestendinit M766 Akne L70- Aktinisk keratos L570 Akut blindtarmsinflammation K35- Akut bronkit J22-P Akut buk R100 Akut cerebral insult I64- Akut endokardit I38-P Akut mediaotit H660 Akut myokardit I40-P Akut myringit H730 Akut pankreatit K85- Akut perikardit I30- Alkoholabstinens F105P Alkoholberoende F102 Alkoholcirros K70- Alkoholfettlever K70- Alkoholhepatit K70- Alkoholintoxikation F100 Alkoholkardiomyopati I42-P Alkoholleversjukdom K70- Alkoholpolyneuropati G621 Alkoholproblem F109P Alkoholpsykos F105P Allergi T784 Allergisk alveolit J67-P Allergisk konjunktivit H101 Allergisk kontaktdermatit L230 Allergisk reaktion T784 Allergisk rinit J304P Allmän medicinsk undersökning Z000 Alopeci L65-P Alopecia areata L63- Alzheimers sjukdom G30-P Amauros H54- Amaurosis fugax G45-P Amblyopi H54- Amenorré, sekundär N911P Amnesi R418P Amningsproblem O92- Amputation, traumatisk T05-P Amyloidos E85- Amyotrofisk lateralskleros G122 Amöbainfektion A06- Anafylaktisk chock T782P Anafylaxi T782P Anal klåda L29-P Analabscess K61-P Analfissur K61-P Analspasm K594 Andningsrubbning R068P Andningsstillestånd R098P Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ D759P Anemi D64-P Anemi efter akut större blödning D64-P Anemi, järnbrist D50- Anemi, perniciös D51- Angina pectoris I209P Angina pectoris, instabil I200 Angioneurotiskt ödem T782P Anogenital klåda L29-P Anorexi R630 Anorexia nervosa F500 Anosmi R44-P Ansiktssmärta R51- Ansträngningsinkontinens N394P Anuri R398P Aortaaneurysm I71- Aortaklaffel I38-P Apné R068P

2 Appendicit K35- Aptitlöshet R630 Arbetsmiljöproblem Z65-P Arthritis urica M10- Artralgi M255 Artrit M13-P Artropodburen febersjukdom A99-P Artros M19- Artros i första karpometakarpalleden M18- Artros, generaliserad M159P Artäraneurysm I72- Artäremboli I74- Asbestos J61- Ascites R18- Asfyxi R098P Asteni R53- Astigmatism H527P Astma J45-P Ataktisk gång R26-P Aterom L72- Ateroskleros I709P Atopisk dermatit L20- Atopiskt eksem L20- Atrofisk hudsjukdom L90- Atrofisk vaginit N952 Atrofiskt ärr L90- Atypisk mykobakteriell infektion A31- Autism F89-P Autoimmun tyreoidit E06- AV-block I45-P Avskrapning på cornea S05- Axelluxation S430 Axelluxation, recidiverande M259P B12-brist (vitaminbrist) E63-P Bakercysta M712 Bakteriell vaginos N76-P Bakteriesjukdom ospecificerad A49-P Balanit N481P Bandmask B71-P Barnmisshandel T74- Bartholinit N75- Basalcellscancer C44- Bechterews sjukdom M45- Bells pares G510 Ben-brosksjukdom M89-P Benign bindvävstumör D21-P Benign bröstkörteltumör D24- Benign hudtumör D23- Benign lägesyrsel H811 Benign monoklonal gammopati D47-P Benign paroxysmal yrsel H811 Benign polycytemi D750 Benign sköldkörteltumör D34- Benign spottkörteltumör D11- Benign tumör i andningsorgan D14- Benign tumör i brösthåleorgan D15- Benign tumör i centrala nervsystemet D33-P Benign tumör i endokrin körtel D35- Benign tumör i kvinnliga könsorgan D28-P Benign tumör i manliga könsorgan D29- Benign tumör i matsmältningsorganen D13- Benign tumör i munnen D10- Benign tumör i skelettet D16- Benign tumör i tjocktarm D12- Benign tumör i urinorgan D30- Benign tumör i ändtarm D12- Benign tumör i ögat D31- Benign tumör, ospecificerad D36- Benign äggstockstumör D27- Benignt hjärtbiljud R01- Benlängdsskillnad Bensår L97- Bensår, venöst I832P Beroende av vårdgivare Z74- Bicepstendinit M752 Bindvävscancer C49-P Binjurebarksinsufficiens E271 Binjuresjukdom E279P Bipolär sjukdom F31- Bisköldkörtelsjukdom E21-P Blandinkontinens N394P Blefarit H010 Blindhet H54- Blomkålsöra Blåmärke T00-P Blåsdermatos L139P Blåsljud R01- Blåssten N21- Blödning R58- Blödning från luftvägar R049P Blödning i anus K62- Blödning, intestinal K929P Blöjdermatit L22- Bornholmssjuka B330 Borreliainfektion A692 Botulism A051 Bouchards knutor M151P Bradykardi R001 Bronkiektasier J47- Bronkit, akut J22-P Bronkit, kronisk J42-P Brytningsfel H527P Brännskada T30-P Bröstböld O91- Bröstcancer C50- Bröstkotsfraktur S220P Bröstkörtelresistens N63-2

3 Bröstsmärta R07-P Bukbråck K46-P Bukhinneinflammation K65- Buksmärta R104P Buksmärta, akut R100 Buksmärta, svår R100 Bulimi F502 Bullerskada H833 Bullös dermatit L139P Bullös myringit H730 Bursit M799P By-pass op/ kontroll Z769P Bäckenfraktur S328P Bäckenträngsel O33-P Bältros B02- Böjveckseksem L20- Böld L02- Café au lait-fläck L819P Campylobacterenterit A045 Cancer C80-P Cancer i brösthåleorgan C39-P Cancer i centrala nervsystemet C71-P Cancer i endokrina körtlar C75-P Cancer i kvinnliga könsorgan C57-P Cancer i manliga könsorgan C63- Cancer i matsmältningsorganen C26- Cancer i ögat C69- Cancer in situ D09-P Canceranamnes Z91-P Candidainfektion B379P Candidavaginit B373P Carotisstenos I67-P Cauda equina-syndrom G83-P Celiaki K900 Central yrsel H814 Cerebral infarkt I63- Cerebral insult, akut I64- Cerebral pares G80- Cerebrovaskulär sjukdom I67-P Cerumen obturans H612 Cervicit N72- Cervikalgi M542 Cervikalt diskbråck M50- Cervikobrakialt syndrom M531 Cervikokranialt syndrom M530 Cervixcancer C53- Cervixcancer in situ D06- Cervixdysplasi N87- Cervixpolyp N841 Chalazion H00- Chock, ospecificerad R57- Cholelithiasis K80- Chondromalacia patellae M224 Cirkulationssjukdom efter medicinsk åtgärd I979P Claudicatio intermittens I739P Clavus L84- Clostridium difficile enterokolit A047 CMV-infektion B25- Colitis ulcerosa K51- Colon irritabile K58-P Commotio cerebri S060 Cor pulmonale I27-P Coxa plana M912P Coxartros M16- Crohns sjukdom K50- Cushings syndrom E279P Cyanos R230 Cystisk fibros E84- Cystit N30-P Cystnjuresjukdom Q61- Cystocele N811 Dagen-efter-piller Z303 Dakryocystit H043 De Quervains sjukdom M654 De Quervains tyreoidit E06- Défense R198P Deformitet, förvärvad Dekubitalsår L89- Delirium tremens F105P Demens F03-P Demens, vaskulär F01- Dentalt empyem J32- Depression F32- Depression, recidiverande F33- Depressiv episod F32- Depressiv neuros F39-P Dermatit L309P Dermatitis factitia L981 Dermatitis herpetiformis L130 Dermatofytos B359P Desorientering R410 Diabetes insipidus E23-P Diabetes mellitus E14-P Diabetes mellitus, ej insulinberoende, med komplikationer Diabetes mellitus, ej insulinberoende, utan komplikationer Diabetes mellitus, insulinberoende, med komplikationer E118P E119 E108P Diabetes mellitus, insulinberoende, utan E109 komplikationer Diabetes, latent R73- Diabetesnefropati N05-P Diafragmabråck K44- Diarré, funktionell K591 Diarré, icke infektiös K52-P Diarré, infektiös A09-P Difteri A36-3

4 Diplopi H532 Diskbråck M51- Dissociativt syndrom F44- Distal radiusfraktur S525 Distorsion T03-P Distorsion av knä S836P Distorsion av knäligament S836P Distorsion i finger S636 Distorsion i fotled S934P Distorsion i halskotpelaren S134 Distorsion i handled S635 Divertikulit K578 Divertikulos K579P Djup ventrombos (utom i ben) I809P Djup ventrombos i ben I803P Djurbett T01-P Djurburen bakteriesjukdom A28-P Domningar R20- Downs syndrom Q90- Drogberoende F19-P Droppfot Dropphand Drunkningstillbud T751 Dubbelseende H532 Dumpingsyndrom K911 Dupuytrens kontraktur M720 Dysartri R47- Dysfagi R13- Dysfasi R47- Dysfoni R490 Dysfori R45-P Dyslexi R48- Dysmenorré N946P Dyspareuni N941P Dyspepsi K30-P Dyspné R060 Dystoni G98-P Dysuri R30- Dålig andedräkt R196 Dödsbevis, utfärdande av Z02- Dödsfall R99-P Dövhet H919P Ej genomförd vaccination Z28- Ekkymoser R233 Eklampsi O15- Eksem L309P Eksem, atopiskt L20- Eksem, hypostatiskt I872P Eksem, infekterat L303 Eksem, intertriginöst L304 Eksem, kontakt- L25-P Eksem, seborroiskt L21- Eksem, traumiterativt L24- Ektropion H021 Elektrolytrubbning E88-P Embolia pulmonalis I26- Emfysem J43- Encefalomyelit G04-P Endokrin pankreasrubbning E16-P Endokrin rubbning E34-P Endometrios N80- Endometrit N71- Enkopres UNS R15- Entesopati M779P Entropion H020 Enures UNS R32- Enures, icke organisk F980 Epididymit N45- Epigastralgi R101 Epiglottit J051 Epikondylit M771P Epilepsi G40-P Episklerit H15- Epistaxis R040 Erektil dysfunktion (impotens) N484 Erysipelas A46- Erytem L53-P Erythema chronicum migrans A692 Erythema infectiosum B083 Erythema multiforme L51- Erythema nodosum L52- Erytroplaki N86- Esofagit K22-P Esofaguscancer C15- Esofagusstriktur K22-P Esofagusvaricer I85- Essentiell tremor G250 Exantem R21- Exanthema subitum B082 Exponering för smittsam sjukdom Z22-P Extern otit H60- Extrasystolier I49- Extrauteringraviditet O00- Extremitetsmissbildning Q74-P Extremitetssmärtor M799P Facialispares, perifer G510 Factitiadermatit L981 Failure to thrive R62- Familjär tremor G250 Fantomsmärta G546 Faryngit, akut J02- Faryngit, kronisk J312P Feberkramp R56- Febris causae ignotae R50- Fecesinkontinens R15- Fekalom K564 Felmedicinering T50-P Femte sjukan B083 Femurfraktur S729P Femuropatellärt syndrom M224 Fertilitetsfrämjande åtgärd Z31- Fetalt alkoholsyndrom Q860 4

5 Fetma E66-P Fibroadenomatos N602P Fibrom (benign bindvävstumör) D21-P Fibromyalgi M790 Fimosis N47- Fingerledsluxation S631P Fistel i kvinnliga genitalia N82- Fistel, perianal K61-P Fjällande hud R234 Flatulens R14- Flerbördsgraviditet O30-P Fluor urethrae R36- Flytning från uretra R36- Fobi F40- Foeter ex ore R196 Foglossning O267 Folatbristanemi D52- Follikulit L73- Fotfraktur S929P Fotledsdistorsion S934P Fotledsfraktur S828P Fotmissbildning Q66- Fotokeratit H16- Fotsvamp B353 Fraktur T02-P Fraktur på finger S627P Fraktur på skuldergördel S429P Framfall N819P Fri kropp i knäled M239P Frozen shoulder M750 Frusen skuldra M750 Fräknar L819P Främmande kropp i andningsvägar T17- Främmande kropp i matsmältningsorgan T18- Främmande kropp i urinorgan/könsorgan T19- Främmande kropp i öga T15- Främmande kropp i öra T16- Främmande kropp, kvar i mjukvävnad M799P Främmande kropp, sticksår T01-P Främmandekroppsgranulom L92- Frätskada T30-P Fundus hypertonicus H350 Funktionell diarré K591 Funktionellt hjärtblåsljud R01- Funktionsnedsättning efter cerebrovaskulär sjukdom I69- Furunkel L02- Färgsinnesdefekt H535 Födelsekontroll Z309P Födoämnesexantem L279P För tidig pubertet E30- Förgiftning T65-P Förhöjt blodsocker R73- Förklaring av undersökningsfynd Z712 Förkylning J06-P Förlossningshinder O34-P Förlossningskomplikation O75-P Förlossningsskada P15-P Förmaksfladder I48- Förmaksflimmer I48- Försenad pubertet E30- Förstoppning K590 Förstämningssyndrom F39-P Förvärkar O47-P Förvärvad deformitet Förvärvad hemolytisk anemi D59- Förändrade avföringsvanor R194 Gallblåsecancer C23-P Gallblåseinflammation K81- Gallsten K80- Gallvägssjukdom K83-P Gammal hjärtinfarkt I25-P Ganglion M674 Gangrän R02- Gastrit K30-P Gastroduodenal sjukdom K31-P Gastroenterit A09-P Gastroesofagal reflux K21- Gastrointestinal sjukdom K929P Generaliserad artros M159P Generaliserad smärta R52- Generaliserat ångestsyndrom F411 Genital herpes A60- Genombrottsblödning N93- Giardiainfektion A071 Gikt M10- Gingivit K05- Glaskroppsgrumling H433 Glaukom H40-P Glomerulonefrit N05-P Glossit K14- Glukosuri R82-P Glutenenteropati K900 Gomspalt Q35- Gonartros M17- Gonokockinfektion A54- Gonorré A54- Granuloma annulare L92- Granuloma telangiectaticum L980 Graviditetsdiabetes O24- Graviditetshypertoni O16-P Graviditetskomplikation O269P Graviditetskramper O15- Graviditetskräkningar O21- Graviditetstest Z32-P Graviditetstoxikos O14-P Graviditetsundersökning Z32-P Graviditetsödem O120P Guillain-Barrés syndrom G610 5

6 Gulsot R17- Gulsot hos nyfödd, fysiologisk P59-P Gynekologisk hälsokontroll Z014 Gynekomasti N62- Gångrubbning R26-P Haemangiom D180 Haemorrhagia cerebri I61-P Hallucinationer, ospecificerade R44-P Hallux rigidus Hallux valgus M201 Halsbränna R12- Halscysta Q18- Halskotfraktur S12- Hand, foot and mouth disease B084 Handledsdistorsion S635 Handsvett R61- Heberdens knutor M151P Hemangiom, medfött Q825 Hemartros M254P Hematemes K920 Hematom T00-P Hematuri R31- Hemipares G81- Hemiplegi G81- Hemofili D68-P Hemoglobinuri R82-P Hemoptys R042 Hemorrojder I84- Henoch-Schönleins purpura D69- Hepatit K76-P Hepatit A B19-P Hepatit B B19-P Hepatit C B19-P Hepatomegali R16- Hereditär hemolytisk anemi D58-P Hernia diaphragmatica K44- Hernia inguinalis K40-P Hernia umbilicalis K42- Herpes simplexinfektion B009P Herpes zoster B02- Herpes, genital A60- Herpesstomatit B002 Heshet R490 Hiatusbråck K44- Hicka R066 Hidradenit L73- Hirschsprungs sjukdom Q431 Hirsutism L68- HIV-infektion B24-P Hjärnblödning I61-P Hjärninfarkt I63- Hjärnskakning S060 Hjärntumör C71-P Hjärtarytmi I49- Hjärtförstoring I51-P Hjärtinfarkt I21-P Hjärtinfarkt, akut (<28 dgr) I21-P Hjärtinfarkt, gammal I25-P Hjärtinkompensation I50- Hjärtklaffsjukdom I38-P Hjärtklappning R002 Hjärtmissbildning Q24-P Hjärtsjukdom I51-P Hjärtstillestånd I46- Hjärtsvikt I50- Hjärtsäcksinflammation I30- Hodgkins sjukdom C85-P Hordeolum H00- Hornhinneinflammation H16- Hortons syndrom G440 Hosta R05- Hotande förtidsbörd O47-P Hudcancer C44- Hudförhårdnad L84- Hudförändring R238P Hudhorn L85-P Hudinfektion L08-P Hudmissbildning Q829P Hudrodnad L53-P Hudsjukdom, ospecificerad L989P Hudsvamp B359P Hudsår, kroniskt L984 Hudutslag R21- Huvudvärk R51- Huvudvärkssyndrom G448P Hydrocefalus G91- Hydrocele N433P Hydronefros N133P Hydrops M254P Hyperaktivitet R45-P Hyperaktivitetsstörning F90- Hyperemesis gravidarum O21- Hyperglykemi R73- Hyperhidros R61- Hyperkolesterolemi E78- Hyperparatyreoidism E21-P Hypertensiv retinopati H350 Hypertoni I10- Hypertoni med organsjukdom I13-P Hypertoni, sekundär I15- Hypertriglyceridemi E78- Hypertrikos L68- Hypertyreos E05- Hyperurikemi E790 Hypofyssjukdom E23-P Hypoglykemi E16-P Hypokondri F459P Hypomani F30- Hypomenorré N915P Hypoparatyreoidism E21-P Hypospadi Q54- Hypostatiskt eksem I872P 6

7 Hypotoni I95- Hypotoni orsakad av läkemedel I95- Hypotyreos E03- Hypotyreos, postoperativ E890 Hypovolemisk chock R57- Håravfall L65-P Hälseneskada S860 Hälsokontroll Z000 Hälsokontroll av definierad befolkningsgrupp Z10- Hälsokontroll av skolbarn Z10- Hälsokontroll avseende specificerad sjukdom Z13-P Hälsorisk, potentiell, i egen eller familjeanamnes Z91-P Hälsoundersökning Z000 Hälsoövervakning av barn Z001 Hälsporre M779P Höftledsartros M16- Höftmissbildning Q65- Högt blodtryck, tillfälligt R030 Hörselnedsättning H919P Hörselnedsättning, åldersbeting. H911 Hösnuva J304P Höstblåsor B084 Ichtyosis congenita Q80- Icke infektiös diarré K52-P Icke infektiös mag-tarmsjukdom K52-P Icke organisk enures F980 Idiopatiskt smärtsyndrom, kroniskt M790 Id-reaktion L302 IFG R73- IGT R73- Igångsättningssvårigheter R391 Ikterus R17- Ileus K567P Illamående R110P Immunbristsjukdom D80-P Immunoproliferativ sjukdom C88- Impetigo L01- Impingementsyndrom i skulderled M754 Impotens N484 Inducerad abort O04-P Indurerad hud R234 Infarctus myocardii acutus I21-P Infekterat eksem L303 Infektionssjukdom B99- Infektiös diarré A09-P Infertilitet hos kvinna N97-P Infertilitet hos man N46- Infestation B88-P Influensa J11-P Insektsbett T00-P Instabil angina pectoris I200 Intentionstremor G259P Interstitiell lungsjukdom J84-P Intertriginöst eksem L304 Intertrigo L304 Intestinal malabsorption K909P Intorkning R638P Intrauterin tillväxthämning P05- Intrauterint preventivmedel Z301P Intyg, undersökning för Z02- Invagination K567P Irit H20- Irritable bowel syndrom [IBS] K58-P Ischemisk hjärtsjukdom I25-P Ischias M543 Jodbristsjukdom i sköldkörteln E01-P Juvenil osteokondros M929P Juvenil skolios M411 Järnbristanemi D50- Jättecellsarterit M315P Kakexi R64- Kalkaxel M753 Karbunkel L02- Kardiogen chock R57- Kardiomyopati I42-P Karies K02- Karpaltunnelsyndrom G560 Katarakt H25-P Keloidärr L91- Kemisk frätskada T30-P Keratit H16- Keratokonjunctivitis sicca M350 Klamydiainfektion A56-P Klavikelfraktur S420 Klimakteriebesvär N959P Klinefelters syndrom Q984P Klämskada T01-P Knuta i bröstkörtel N63- Knäartros M17- Knädistorsion S836P Knäledssjukdom M239P Knäppande höft R298P Knölros L52- Koagulationsrubbning D68-P Koccygodyni M533 KOL KOL med akut exacerbation J449P J441 Kolecystit K81- Kolera A00- Kollagenos M359P Kollumfraktur S720P Koloncancer C18-P Koma ospecificerat R40- Komplicerande fosterläge O32-P Komplikation av inre proteser T85-P Komplikation efter ingrepp i urinoch könsorgan N99-P 7

8 Komplikation efter injektion T80- Komplikation till kirurgisk åtgärd och medicinsk vård T88-P Kondylom A630 Konfusion R410 Konjunktivit H109P Konjunktivit, allergisk H101 Konjunktivit, kronisk H104 Konjunktivit, neonatal P391 Konjunktivit, varig H100 Konsultation för "second opinion" Z712 Konsultation för annan Z710 Kontaktblödning N93- Kontaktdermatit L25-P Kontusion T00-P Konversionshysteri F44- Kornealsår H16- Korpuscancer C55-P Korsbandsskada (ej färsk) M239P Kotkompression M539P Kotkompression p g a osteoporos M80- Kramp R252 Krampanfall R56- Kraniefraktur S02- Kraurosis vulvae N90-P Krepiterande handledssynovit M700 Krisreaktion F439P Kristallsynovit M11- Kromosomrubbning Q99-P Kronisk bronkit J42-P Kronisk bukspottkörtelinflammation K86- Kronisk faryngit J312P Kronisk konjunktivit H104 Kronisk laryngit J37- Kronisk leversjukdom K76-P Kronisk mediaotit H663P Kronisk otit med perforation H663P Kronisk rinit J310 Kroniskt hudsår L984 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom J449P Kroniskt smärtsyndrom M790 Kryptorkism Q53- Kräkningar R111P Kutan lupus erythematosus L93-P Kvinnomisshandel T74- Kvävning T71- Kyfos M539P Kyfoskolios M539P Käksjukdom K10-P Känselstörning i hud R20- Kärlkramp I209P Kärlmissbildning Q28-P Kärlsjukdom I77-P Kärlsjukdom i tarm K55- Köldskada T35-P Laktosintolerans E73- Laryngit J04- Laryngit, kronisk J37- Laryngomalaci Q314 Larynxcancer C32- Latent diabetes R73- Lateral epikondylit M771P Ledinflammation M13-P Ledkontraktur M245 Ledsjukdom M259P Ledstelhet M256 Ledutgjutning M254P Ledvärk M255 Legal abort O04-P Legionellainfektion A481P Lentigo L819P Lepra A30- Leukoplaki (i munhåla) K13- Levercancer C22- Levercirros K76-P Lever-och mjältförstoring R16- Leversjukdom, kronisk K76-P Leversvikt K71-P Lichen planus L43- Ligamentslapphet M242 Liktorn L84- Lingua geographica K14- Lipidrubbning E78- Lipom D17- Listeriainfektion A32- Livmodercancer C55-P Livmoderframfall N819P Livmoderhalscancer C53- Livssituationsproblem Z73- Livsstilsproblem Z72- Ljumskbråck K40-P Ljusdermatit L56-P Lukt- och smakrubbning R44-P Lumbago M545 Lumbago-ischias M544 Lungcancer C34-P Lungemboli I26- Lungfibros J84-P Luxation av patella S836P Luxation av radiushuvudet S530 Luxation i skulderled S430 Lymfadenit L04- Lymfangiom D181 Lymfangit L08-P Lymfatisk leukemi C91- Lymfkärlssjukdom I89-P Lymfkörtelförstoring R59- Lymfödem I89-P Lymfödem efter mastektomi I972 Lågt blodtryck, tillfälligt R031 Lårbensfraktur S729P 8

9 Lårbenshalsfraktur Lägesyrsel, benign S720P H811 Läkemedel eller drog i terapeutiskt bruk som orsak till Y579 ogynnsam effekt Läkemedelsallergi T88-P Läkemedelsberoende F19-P Läkemedelsexantem L270P Läkemedelsförgiftning T50-P Läkemedelshudreaktion L270P Läkemedelsmissbruk F55- Läkemedelsreaktion T88-P Läkemedelsutlöst parkinsonism G259P Ländkotsfraktur S320 Läpp- och munslemhinnesjukdom K13- Läppcancer C00- Läpp-gomspalt Q37- Läppspalt Q36- Läs- och skrivsvårigheter R48- Löss B85- Magsäckscancer C16- Makuladegeneration H353 Malabsorption K909P Malaria B54-P Malign blodsjukdom C96-P Malignt lymfom C85-P Malignt melanom C43- Malleolarfraktur S828P Malnutrition E63-P Mammarcancer C50- Mammarcysta N600 Mammarhypertrofi N62- Manisk episod F30- Manodepressiv sjukdom F31- Masksjukdom B83-P Mastit N61- Mastoidit H70- Mastopathia cystica N602P Matförgiftning A09-P Matstrupscancer C15- Matstrupssjukdom K22-P Matutslag L279P Matvägran under uppväxten F982 Meckels divertikel Q430 Medfödd hydrocefalus Q03- Medfödd iktyos Q80- Medfödd megakolon Q431 Medfödd pylorusstenos Q400 Medfött hemangiom Q825 Medial epikondylit M771P Mediaotit, akut H660 Mediaotit, kronisk H663P Medicinsk bedömning för misstänkt sjukdom Z03- Medicinsk rådgivning Z719P Medicinsk övervakning efter behandling Z09-P Medvetandesänkning R40- Medvetslöshet R40- Melena K921 Mellanöreinflammation, ej specificerad H669P Ménières sjukdom H810 Meningeom D33-P Meningit G03-P Meningocele Q05- Meningokockinfektion A39- Meniskruptur S832 Menisksjukdom M232P Menometrorragi N92- Menorragi N92- Metakarpalbensfraktur S624P Metastas C79-P Metatarsalbensfraktur S923 Metatarsalgi M779P Metrorragi N92- Migrän G43- Milaria L74-P Minnessvårigheter R418P Missbildning Q899P Missbildning av andningsorgan Q34-P Missbildning av ansikte och hals Q18- Missbildning av bröstkörtel Q83- Missbildning av könsorgan Q57-P Missbildning av matsmältningsorgan Q45-P Missbildning av muskler och skelett Q79-P Missbildning av urinorgan Q64-P Missbildning av öga Q15-P Missbildning av öra Q17-P Missbildning i nervsystemet Q07-P Missfall O03-P Misshandelssyndrom T74- Mitralisklaffel I38-P Mittelschmertz N940 Mjukdelsreumatism M790 Mjukvävnadssjukdom M799P Mjölkstockning O91- M-komponent D47-P Mola O01-P Molluscum contagiosum B081 Monoartrit M13-P Mononeuropati G58-P Mononukleos B27- Monopares G83-P Morbilli B05- Morbus Crohn K50- Morbus Parkinson G20- Morbus Scheuermann M420 Mors subita R99-P Mortons metatarsalgi G58-P Multiinfarktdemens F01-9

10 Multipel skleros G35- Munhålecancer C14-P Munsår B002 Muntorrhet R682 Muntorsk B379P Munvinkelragader K13- Muskeldystrofi G72-P Muskelinflammation M799P Muskelkramp R252 Muskelsjukdom G72-P Muskelvärk M791 Muskuloskeletal sjukdom efter ingrepp M96-P Muskulär skada kring skuldra S46- Myalgi M791 Myasthenia gravis G700 Myelodysplasi D47-P Myeloisk leukemi C92- Myelom C90- Myelomeningocele Q05- Mykos, icke specificerad B49-P Myofasciellt smärtsyndrom M790 Myom D25- Myosit M799P Myringit, akut H730 Myrkrypningar R20- Mödrahälsovård Z34-P Nackspärr M436 Nagelsjukdom L609P Nagelsvamp B351 Nageltrång L600 Narkomani F19-P Nattsvett R61- Nausea R110P Navelbråck K42- Navelinfektion, neonatal P38- Nedsatt glykostolerans R73- Nefrolithiasis N20- Nefropati N28-P Nefrotiskt syndrom N04- Neonatal konjunktivit P391 Neonatal navelinfektion P38- Nephropathia epidemica A985 Nervositet R45-P Neurasteni F48- Neurodermit L280 Neurofibromatos Q850 Neurologisk sjukdom G98-P Neuromuskuloskeletalt symtom R298P Neuros F48- Neurotiska exkoriationer L981 Nevus D22- Nevus flammeus Q825 Nickeleksem L230 Njurcancer C64-P Njurcysta Q61- Njurkolik N23- Njursten N20- Njursvikt N19-P Non ulcus-dyspepsi K30-P Non-Hodgkin-lymfom C85-P Nummulär dermatit L300 Nyckelbensfraktur S420 Nykturi R35- Nystagmus H55- Näringsbrist E63-P Närsynthet H527P Näsbensfraktur S02- Näsblödning R040 Näsfurunkel J340 Näspolyp J33- Nässelutslag L50- Nästäppa J300 Näthinneavlossning H33- Obesitas E66-P Obstetrisk komplikation O99-P Obstipation K590 Ockelbosjuka A92- Oculomotoriuspares H49- Ofrivilliga rörelser R258P Ogynnsam effekt T789P Oklar feber R50- Oklar tumör D48- Okomplicerad förlossning O80- Okänd orsak till sjuklighet R688P Olekranonbursit M702 Oligomenorré N915P Oliguri R398P Onormal blodkemi R79-P Onormal hjärtrytm R008 Onormalt EKG R94- Onormalt funktionsundersökningsresultat R94- Onormalt provfynd R89-P Onormalt radiologiskt fynd R93-P Onormalt urinfynd R82-P Onykomykos B351 Ooforit N70- Optikusneurit H46- Organisk psykisk störning F09-P Organisk sömnstörning G47- Orkit N45- Oro för sjukdom Z711 Ortostatisk hypotoni I95- Osgood-Schlatters sjukdom M925 Osteochondritis dissecans M932 Osteomyelit M86- Osteoporos med fraktur M80- Osteoporos utan fraktur M81- Otalgi H920 Otit, kronisk med perforation H663P Otitis externa H60-10

11 Otitkontroll H660 Otosalpingit H65- Otoskleros H80- Ovarialcancer C56- Ovarialcysta N832P Ovariell dysfunktion E28- Ovulationssmärta N940 Pacemaker, tillstånd med Z769P Palpitationer R002 Paniksyndrom F410 Pankreascancer C25- Pankreatit, akut K85- Pankreatit, kronisk K86- Papegojsjuka A70- Parafimosis N47- Paranoid psykos F22- Parapares G83-P Parapsoriasis L41- Pares G83-P Parestesi R20- Parkinsons sjukdom G20- Parodontit K05- Paronyki L030 Parotit B26- Paroxysmal takykardi I47- Patellarfraktur S820 Patologisk fraktur M844 Pedikulos B85- Pelvic inflammatory disease [PID] N73-P Pelvospondylit M45- Pemphigus neonatorum L00- Peniscancer C60- Perceptionsrubbning R44-P Perianal abscess K61-P Perianal fistel K61-P Periarthritis humeroscapularis M750 Perifer facialispares G510 Perifer vaskulär sjukdom I739P Perinatal andningsrubbning P28-P Perinatal blödning P54-P Perinatal cirkulationsrubbning P29- Perinatal hemolytisk sjukdom P55-P Perinatal infektion P399P Perinatal sjukdom P96-P Perinatalt problem sekundärt till maternell faktor P01-P Perioral dermatit L710 Peritendinitis calcarea M753 Peritendinitis crepitans M700 Peritonit K65- Peritonsillit J36- Perniciös anemi D51- Peroneuspares G573 Personlighetsstörning hos vuxen F69-P Perthes sjukdom M912P Pertussis A37- Pes planus Petekier R233 Pigluxation S530 Pigmentrubbning L819P Pilonidalcysta L05- Pityriasis rosea L42- Pityriasis versicolor B360 Placenta praevia O44- Plantar fasciit M722 Plattfot Pleuraplack J92- Pleurit J90-P Plexus brachialis-skada P143P Plötslig spädbarnsdöd R99-P PMI syndrom I25-P PMR M353 PMS N943 Pneumokonios J64-P Pneumoni J18-P Pneumonikontroll J18-P Pneumotorax J93- Polio A80- Pollakisuri R35- Polyarteritis nodosa M359P Polyartrit M13-P Polycytemi, sekundär D751 Polycythaemia vera D45- Polydipsi och polyfagi R638P Polymyalgia reumatica M353 Polyneuropati G629P Polyuri R35- Porfyri E802P Postinfarktsyndrom I25-P Postkoital blödning N93- Postmaturitet P08- Postmenopausal blödning N950 Postoperativ hypotyreos E890 Posttraumatiskt stressyndrom F431 Posttrombotiskt syndrom I872P Potentiell hälsorisk i familjeanamnes Z91-P Preeklampsi O14-P Prekordial smärta R07-P Prematuritet P07- Premenstruellt spänningssyndrom N943 Prepatellarbursit M704 Presbyakusi H911 Presbyopi H524 Presenil demens F03-P Preventivmedelsrådgivning Z300P Priapism N483 Primär amenorré N910 Problem hos fostret O36-P Proctalgia fugax K594 11

12 Profylaktisk åtgärd mot smittsam sjukdom Z29- Proktit K62- Prostatacancer C61- Prostatahyperplasi N40- Prostatasjukdom N42- Prostatit N41- Proteinuri R82-P Proteinuri under graviditet O121 Protozosjukdom B64-P Proximal humerusfraktur S422 Pruritus L29-P PSA-stegring (Onormal blodkemi) R79-P Pseudartros M840P Pseudokrupp J050 Psoriasis L409P Psoriasisartropati L405 Psykalgia F454 Psykisk sjukdom F99- Psykisk störning under uppväxten F989P Psykisk utvecklingsstörning F79-P Psykogen fysiologisk dysfunktion F59-P Psykologisk utvecklingsstörning F89-P Psykos F29-P Psykosociala problem Z65-P Psykosomatisk sjukdom F459P PTCA-op/kontroll Z769P Pterygium H110 Ptos H024 Puerperal infektion O86-P Puerperal komplikation O90-P Purpura D69- Pustulosis palmoplantaris L403 Pyelonefrit N12-P Pylorospasm Q400 Pylorusstenos, medfödd Q400 Pyogent granulom L980 Pyrofosfatartrit M11- Quinckeödem T782P Radikulit M549P Radiusfraktur, distal S525 Raynauds syndrom I730 Reaktiv artrit M13-P Receptförnyelse Z760 Recidiverande afte K120 Recidiverande axelluxation M259P Recidiverande depression F33- Recidiverande patellarluxation M220P Reflexrubbning R292 Rehabilitering Z54-P Reiters sjukdom M13-P Rektalblödning K62- Rektalcancer C20-P Rektalpolyp K62- Rektalprolaps K62- Rektalsjukdom K62- Rektocele N816 Relationsproblem Z65-P Resistens i buk R190 Resistens i huden R22- Respiratorisk insufficiens J96-P Restless legs G258 Retentio testis Q53- Retinalkärlsocklusion H34- Retinopati H350 Retledningsrubbning I45-P Reumatoid artrit M06-P Revbensfraktur S223P Rhinophyma L719P Rickettsiainfektion A79-P Ringorm B359P Rinit, allergisk J304P Rinit, kronisk J310 Rinit, vasomotorisk J300 Rosacea L719P Rosfeber A46- Rubella B06- Ruptur av knäligament S836P Ryggsjukdom M539P Ryggvärk M549P Rådgivning, ospecificerad Z719P Rättsintyg Z04- Rörelserubbning G259P Rörelsesjuka T753 Röststörning R498P Sakraldermoid L05- Sakroileit M45- Salmonellainfektion A02-P Salpingit N70- Samtal Z719P Sarkoidos D86- Scabies B86- Scarlatina A38- Schizofreni F20- Schizotyp störning F21- Schlatters sjukdom M925 Seborroisk dermatit L21- Seborroisk keratos L82- Sekretorisk otit H65- Sekundär amenorré N911P Sekundär hypertoni I15- Sekundär polycytemi D751 Sen effekt av infektionssjukdom B94-P Sen effekt av polio B91- Sena besvär av skada T98-P Senil demens F03-P Senil purpura D69- Senilitet R54- Senknuta M674 Sensibilitetsrubbning R20- Sepsis A41-P Septumdeviation J342 12

13 Serös otitis media H65- Sex- och samlevnadsrådgivning Z70- Sexuell dysfunktion F52- Sexuellt överförd sjukdom A64-P Sexuellt övergrepp T74- Shigellainfektion A03- Sialolithiasis K11- Sick sinus syndrome I49- Sicklecellssjukdom D58-P Silikos J64-P Simmarklåda B653 Sinuit J01- Situs inversus Q893 Sjukdom i andningsorgan J98-P Sjukdom i bröstkörtel N64- Sjukdom i cirkulationsorganen I99-P Sjukdom i kvinnliga genitalia N90-P Sjukdom i lungcirkulationen I27-P Sjukdom i manliga genitalia N50-P Sjukdom i nerv, nervrot G549P Sjukdom i perikardiet I31-P Sjukdom i urinblåsan N32-P Sjögrens syndrom M350 Sjösjuka T753 Skada T07-P Skadligt bruk av alkohol F101 Skadligt bruk av tobak F17- Skafoideumfraktur i hand S620 Skelettcancer C41-P Skelning H50- Sklerit H15- Sklerodermi M359P Skolios, juvenil M411 Skotom H539P Skrikigt spädbarn R688P Skrubbsår T00-P Skrumplever K76-P Skulderbursit M755 Skulder-handsyndrom M89-P Skulderledssjukdom M759P Skäggsvamp L73- SLE M359P Smittbärarskap Z22-P Smittspårning Z22-P Smultronmärke Q825 Smärta R52- Smärta i nedre delen av buken R103P Smärta i övre delen av buken R101 Smärta vid vattenkastning R30- Snarkning R065 Socialmedicinska problem Z65-P Soleksem L56-P Somatiseringsyndrom F459P Somatoformt smärttillstånd F454 Somatoformt syndrom F459P Somnolens R40- Sorgereaktion Speciell rutinundersökning Specifika matsmältningsorganssymtom 13 F439P Z019P R198P Specifika symtom från respirationsorgan R098P Spermatocele N434 Spina bifida Q05- Spinal stenos M539P Spiroketinfektion A699P Splenomegali R16- Spolmask B77- Spondylolistes M431 Spondylolys M539P Spondylos M47- Spontan senruptur M66- Spontanabort O03-P Spottkörtelcancer C08-P Spottkörtelsjukdom K11- Spottsten K11- Springmask B80- Spädbarnskolik R108P Spänningshuvudvärk G442 SR-utredning R700 Sternumfraktur S222 Stevens-Johnsons syndrom L51- Stomatit K122P Stomatitis herpetiformis K120 Storkbett Q825 Strabism H50- Streptokocktonsillit J03- Stressfraktur M843 Stressinkontinens N394P Stressreaktion F439P Strofulus L29-P Stroke I64- Struma E04- Strålningsdermatit L58-P Stämbandspares J380 Stämbandspolyp J382P Störd pubertetsutveckling E30- Subakromialbursit M755 Subaraknoidalblödning I60- Subkonjunktival blödning H113 Sudden Deafness H919P Supraspinatussyndrom M751 Supraspinatustendinit M751 Supraventrikulära extraslag [SVES] I49- Svanhalsdeformitet Svetsblindhet H16- Svettkörtelsjukdom L74-P Svimning R55- Sväljningssvårigheter R13- Sycosis barbae L73- Syfilis A53-P

14 Symfyseolys O267 Symtom avseende känsloläge R45-P Symtom, relaterade till födo-och vätskeintag R638P Synkope R55- Synnedsättning H54- Synovit, infektiös M659P Synrubbning H539P Sår i magsäcken K25- Sår i tolvfingertarmen K26- Sårinfektion, postoperativ T88-P Sårinfektion, posttraumatisk T79- Sårskada T01-P Sömnapné G47- Sömnstörning F51- Takykardi R000 Talassemi D58-P Talsvårighet R47- Tandfraktur S02- Tandsjukdom K08-P Tatuering L818 Temporalisarterit M315P Tendinit M779P Tennisarmbåge M771P Tenosynovit M659P Testikelcancer C62- Testikulär dysfunktion E29- Testistorsion N44- Tetanus A35-P Tetraplegi G83-P TIA G45-P Tibiafraktur S822P Tibialis anterior-syndrom M779P Tics F95- Tidig graviditetsblödning O20- Tidig komplikation till trauma T79- Tietzes syndrom M940 Tillväxtrubbning R62- Tinea B359P Tinea pedis B353 Tinnitus H931 Tjocktarmscancer C18-P Tobaksberoende F17- Tonsillhypertrofi J351P Tonsillit J03- Torakal ryggsmärta M546 Toraxapertur-syndrom G540 Torra ögon-syndromet H041 Torsk B379P Tortikollis M436 Toxisk leversjukdom K71-P Toxiskt chocksyndrom A483 Toxoplasmos B58- Transitorisk global amnesi G45-P Transitorisk ischemisk attack G45-P Traumatisk amputation T05-P Traumatisk trumhinneruptur S092 Traumiterativt eksem L24- Tredagarsfeber B082 Tremor R251 Tremor, essentiell G250 Tremånaderskolik R108P Trigeminusneuralgi G500 Trigger finger M653 Trikomonasinfektion A59- Trokanterit M706 Tromboembolisk sjukdom I82-P Tromboflebit (utom i ben) I809P Tromboflebit i ben I800 Trombos (djup ventrombos i ben) I803P Trumhinneperforation H72- Trumhinneruptur, traumatisk S092 Trycksår L89- Trängningsinkontinens N394P Trötthet R53- Trötthetssyndrom efter virusinfektion G933 Tuberkulos A16-P Tularemi A21- Tumledsartros M18- Tumör i andningsorganen D38- Tumör i centrala nervsystemet D43-P Tumör i endokrina körtlar D44- Tumör i kvinnliga könsorgan D39- Tumör i manliga könsorgan D40- Tumör i matsmältningskanalen D37- Tumör i urinorganen D41- Tumör UNS D48- Tungband Q381 Tungsjukdom K14- Tungsveda K14- Tunntarmscancer C17- Turners syndrom Q96- Tvångssyndrom F42- Tyreoideacancer C73- Tyreoideasjukdom E07- Tyreoidit E06- Tyreotoxikos E05- Tyst myokardischemi I25-P Tåfraktur S925P Tårsäcksinflammation H043 Ulcerös kolit K51- Ulcus duodeni K26- Ulcus pepticum K31-P Ulcus UNS K31-P Ulcus ventriculi K25- Underbensfraktur S822P Undersökning av medikolegala skäl Z04- Undersökning för intyg Z02- Uppfödningsproblem hos nyfödd P92- Uppmätt förhöjt blodtryck R030 14

15 Uppmätt lågt blodtryck R031 Uremi N19-P Uretrasjukdom N36-P Uretrastriktur N35- Uretrit N34- Uretärsten N20- Urinblåsecancer C67-P Urininkontinens N394P Urininkontinens, ospecificerad R32- Urinretention R33- Urinvägsinfektion N30-P Urinvägsreflux N139P Urinvägssjukdom N399P Urogenital candidainfektion B373P Urticaria pigmentosa Q822 Urtikaria L50- Utbrändhet Z73- Uterovaginal prolaps N819P Uterusmyom D25- Utfärdande av dödsbevis Z02- Utmattningssyndrom F438 UVI N30-P UVI under graviditet O269P Vaccination Z27-P Vadkramp R252 Vagel H00- Varicellae B01- Varicer, ytliga, på ben I839P Varig bursit M710 Varig konjunktivit H100 Varikocele I861 Vaskulit i huden L95- Vaskulär demens F01- Vasomotorisk rinit J300 Vaxpropp H612 Veg ad J359P Vensjukdom I879P Ventrikelcancer C16- Ventrikulära extraslag [VES] I49- Ventrombos I809P Venös insufficiens I872P Venöst bensår I832P Verruca seborrhoica L82- Verruca vulgaris B07- Vertigo R42- Vestibularisneurit H812 Whiplash-skada S134 Whiplashskada, sena besvär T98-P Vibrationsskada T752 Viktförlust, onormal R638P Vincents angina A691 Virusexantem B09-P Virushepatit B19-P Virusinfektion B34-P Virusmeningit A89-P Vitaminbrist E63-P Vitiligo L80- VOC I38-P Vomitus R111P Von Recklinghausens sjukdom Q850 WPW-syndrom I45-P Vulvacancer C51- Vulvovaginit N76-P Vård på fel vårdnivå Z75- Vårdkontakt, ospecificerad Z769P Vårdåtgärd Z54-P Värmeplitor L74-P Värmesynkope T789P Xantelasm på ögonlock H026 Yersiniaenterit A046 Yrsel R42- Yrsel, central H814 Ytlig skada T00-P Ytliga varicer på ben I839P Åderbråck på ben I839P Åksjuka T753 Åldersbetingad hörselnedsättning H911 Ålderssvaghet R54- Ålderssynthet H524 Ångest F419P Ångestneuros F411 Ångestsyndrom, generaliserat F411 Ångesttillstånd F419P Äggstockscancer C56- Ämnesomsättningssjukdom E88-P Ändrade avföringsvanor R194 Ändtarmscancer C20-P Ärrbråck K46-P Ätproblem R638P Ätstörning F509P Ödem R60- Ögonmuskelförlamning H49- Ögonsjukdom H579P Ögonskada S05- Ögonsmärta H571 ÖLI J06-P Öronflytning H921 Öronsjukdom H939P Öronsusning H931 Öronvärk H920 Överburenhet O48- Överdosering av läkemedel T50-P Överdriven svettning R61- Överkänslighet T784 Översynthet H527P Övervikt E66-P Övre luftvägsinfektion J06-P 15 Sammanställt av Björn Giver & Åsa Theander Primärvården Skåne NV Ängelholm (reviderad )

A09.-P Infektiös diarré Män 34 15 7 2 13 71 27 14 6 2 10 59 Kv 32 21 18 12 21 104 30 19 15 8 16 88 Tot 66 36 25 14 34 175 57 33 21 10 26 147

A09.-P Infektiös diarré Män 34 15 7 2 13 71 27 14 6 2 10 59 Kv 32 21 18 12 21 104 30 19 15 8 16 88 Tot 66 36 25 14 34 175 57 33 21 10 26 147 Tabell3 Diagnoser i samband med läkarbesök vid vårdcentralen i Tierp år 1998 och antal personer som någon gång 1998 haft dessa diagnoser, efter ålder och kön. Tabellen avser endast personer bosatta i Tierps

Läs mer

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Andning A01 Andningsbesvär med pip, astma J459 Astma ospecificerad Andning A02 Andningsbesvär med främmande kropp T179 Främmande kropp i andningsvägarna med icke

Läs mer

ICD10 och de olika kapitlen

ICD10 och de olika kapitlen LATHUND för diagnosregistrering 1 (9) Lathunden har tagits fram av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samarbete med professionerna inom primärvårdsrehabilitering. Den är tänkt som en hjälp vid diagnosregistrering

Läs mer

A09.-P Infektiös diarré Män 37 15 8 2 13 75 Kv 33 23 19 13 21 109 Tot 70 38 27 15 34 184

A09.-P Infektiös diarré Män 37 15 8 2 13 75 Kv 33 23 19 13 21 109 Tot 70 38 27 15 34 184 TABELL 2 ANTAL DIAGNOSER I SAMBAND MED LÄKARBESÖK VID VÅRDCENTRALEN I TIERP ÅR 1998 EFTER DIAGNOS, ÅLDER OCH KÖN. A09.-P Infektiös diarré Män 37 15 8 2 13 75 Kv 33 23 19 13 21 109 Tot 70 38 27 15 34 184

Läs mer

Diagnossättning för sjuksköterskor/distriktssköterskor inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län

Diagnossättning för sjuksköterskor/distriktssköterskor inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län Diagnossättning för sjuksköterskor/distriktssköterskor inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län Enligt Socialstyrelsens regler ska besök och kontakter inom sjukvården diagnossättas. För att ställa

Läs mer

Diagnossättning för sjukgymnaster inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län

Diagnossättning för sjukgymnaster inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län Diagnossättning för sjukgymnaster inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län Enligt Socialstyrelsens regler ska besök och kontakter inom sjukvården diagnossättas. För att ställa en diagnos krävs

Läs mer

Diagnoslathund för sjuksköterskor

Diagnoslathund för sjuksköterskor Informerande dokument Information Sida 1 (6) Diagnoslathund för sjuksköterskor Skilj mellan: Diagnos: Det tillstånd hos patienten som föranlett besöket Åtgärd: De insatser hälso- och sjukvårdspersonalen

Läs mer

Diagnoslathund för distriktssköterskor och sjuksköterskor

Diagnoslathund för distriktssköterskor och sjuksköterskor Diagnoslathund för distriktssköterskor och sjuksköterskor Abscess L02- Abscess, perianal Adipositas Afasi R47- Aftös stomatit K120 Akne L70- Alkoholabstinens F105P Alkoholberoende F102 Alkoholproblem F109P

Läs mer

Uppföljning av ACG resultat och diagnossättning i Landstinget i Värmland. Björn Jacobson, Landstinget i Värmland & Marcus Lindvall, Ensolution AB

Uppföljning av ACG resultat och diagnossättning i Landstinget i Värmland. Björn Jacobson, Landstinget i Värmland & Marcus Lindvall, Ensolution AB Uppföljning av ACG resultat och diagnossättning i Landstinget i Värmland Granskning av diagnosregistrering samt ACG i Hälsoval Värmland Bakgrund Landstinget införde den 3 maj 2010 Hälsoval Värmland. En

Läs mer

Diagnoskoder Lathund för läkare i primärvård

Diagnoskoder Lathund för läkare i primärvård Diagnoskoder Lathund för läkare i primärvård Riktlinjer för diagnossättning Patientens diagnoslista ska ge en sammanfattning av sjukhistorien över tid. Föreliggande lathundar innehåller de vanligaste diagnoserna

Läs mer

Lathund Diagnoser. Riktlinjer, vanliga diagnoser och alfabetisk lista. Hälsoval Värmland

Lathund Diagnoser. Riktlinjer, vanliga diagnoser och alfabetisk lista. Hälsoval Värmland Lathund Diagnoser Riktlinjer, vanliga diagnoser och alfabetisk lista Hälsoval Värmland Riktlinjer för diagnossättning Diagnoserna används i det kliniska arbetet som en sammanfattande bedömning av ett tillstånd.

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (-P) Kumulativ lista 1997-2015

Läs mer

A389 Scharlakansfeber A S060 Hjärnskakning S S224 Multipla frakturer på revben S B279 Infektiös mononukleos, ospecificerad B S3200 Fraktur på

A389 Scharlakansfeber A S060 Hjärnskakning S S224 Multipla frakturer på revben S B279 Infektiös mononukleos, ospecificerad B S3200 Fraktur på Gula diagnoser Röda diagnoser Kapitel Kapitel A389 charlakansfeber A 060 Hjärnskakning 224 Multipla frakturer på revben B279 Infektiös mononukleos, ospecificerad B 3200 Fraktur på ländkota, sluten 4210

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser

Användbara ICD 10-diagnoser Användbara ICD 10-diagnoser för sjuksköterskor/undersköterskor inom primärvården - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) för distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor

Läs mer

Core curriculum Kursen i ÖNH-sjukdomar, Göteborg

Core curriculum Kursen i ÖNH-sjukdomar, Göteborg 010227 Core curriculum Kursen i ÖNH-sjukdomar, Göteborg 1. Örats sjukdomar. Örats anatomi och fysiologi Undersöka örat och bedöma trumhinnestatus i otomikroskop Differentialdiagnostik vid otalgi Handläggning

Läs mer

Användbara diagnoskoder

Användbara diagnoskoder Användbara diagnoskoder För läkare inom primärvården 2018-05-24 Kodningslathund för läkare Denna översikt är ett urval och innefattar inte alla diagnoskoder. Översikten ska underlätta registrering och

Läs mer

Medicinska Prioriteringar

Medicinska Prioriteringar Sektorsrådet för Neurosjukvård Västra Götaland Medicinska Prioriteringar 2006-02-06 1 Prioritering Sektorsrådet för Neurosjukvård ICD-nr, Diagnos Åtgärd 1 Prio Angelägen het 2 G41 Status epilepticus G

Läs mer

Instuderingsfrågor Dermatologi och venereologi

Instuderingsfrågor Dermatologi och venereologi Instuderingsfrågor Dermatologi och venereologi Introduktion, morfologi och status Huden indelas i 3 skikt, vilka? Epidermis indelas vidare i 4 skikt, vilka? Beskriv keratinocytens väg från basalmembranet

Läs mer

AT-läkarens. Loggbok. För AT-läkares tjänstgöring i Region Örebro län. Namn:. Tid för tjänstgöring: -

AT-läkarens. Loggbok. För AT-läkares tjänstgöring i Region Örebro län. Namn:. Tid för tjänstgöring: - AT-läkarens Loggbok För AT-läkares tjänstgöring i Region Örebro län Namn:. Tid för tjänstgöring: - Välkommen som AT-läkare i Region Örebro län! Denna bok ska ses som ett verktyg för att du som AT-läkare

Läs mer

Anamnes 2013-09-01. Att överväga olika diagnoser. Akut ont i magen. Smärtanames. Anamnes. Buksmärta

Anamnes 2013-09-01. Att överväga olika diagnoser. Akut ont i magen. Smärtanames. Anamnes. Buksmärta Akut ont i magen EVA I PERSSON Att överväga olika diagnoser Anamnes Status Undersökningar Medicinering Tidigare sjukdomar Operationer Ålder Kön Smärtanalys Anamnes Smärtanames Smärtdebut när och hur Karaktär

Läs mer

Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12

Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12 Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12 11/7 2012 (ML) 1 a. Social fobi b. SSRI (t ex Citalopram, Sertralin...[betablockerare vid behov c. KBT[KBT Gruppterapi, Mentalisering,

Läs mer

2013-09-03. Akut ont i magen. Smärta. Att överväga olika diagnoser. Ångest Rädsla-skräckslagen Hjälplöshet Förstärker smärtupplevelsen

2013-09-03. Akut ont i magen. Smärta. Att överväga olika diagnoser. Ångest Rädsla-skräckslagen Hjälplöshet Förstärker smärtupplevelsen Akut ont i magen EVA I PERSSON Smärta Ångest Rädsla-skräckslagen Hjälplöshet Förstärker smärtupplevelsen Lyssna på patientens berättelse och fråga hur patienten själv har förstått sitt tillstånd Att överväga

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2014-05-09 Dnr 3.1-10780/2014 1(5) Begreppet allvarlig sjukdom skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom

Läs mer

Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin

Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Revideringshistorik: 2018-06-14: Ett antal diagnoser har tillkommit från gruppen grön och till detta dokuments översikt över röda och gula diagnoser. Följande

Läs mer

Användbara diagnoskoder

Användbara diagnoskoder Användbara diagnoskoder För sjuksköterskor/undersköterskor inom primärvården 2018-06-15 Kodningslathund för sjuksköterskor/undersköterskor Denna översikt är ett urval och innefattar inte alla diagnoskoder.

Läs mer

Integrerande uppgifter relevanta för Tema 4

Integrerande uppgifter relevanta för Tema 4 Integrerande uppgifter relevanta för Tema 4 Vi har inom Tema 4 fokuserat på ett begränsat antal uppgifter, för närvarande 22 st, som är centrala lärandemål för momenten under terminen. Diagnoser som kan

Läs mer

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen.

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen. Curriculum Ortopedi Utgår från rekommendationerna för ortopedi från Global core recommendations for muscular skeletal undergraduate curriculum (Ann Rheum Dis. 2004:63:517-524). Kunskaperna är nivåindelade

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2010-06-08 Dnr 4139/2010 Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Regional lathund diagnos ICD 10 (KSH97) för arbetsterapeuter och sjukgymnaster i VGR ver

Regional lathund diagnos ICD 10 (KSH97) för arbetsterapeuter och sjukgymnaster i VGR ver Regional lathund diagnos ICD 10 (KSH97) för arbetsterapeuter och sjukgymnaster i VGR ver 3.1 2015-01-01 Huvud G439 Migrän, ospecificerad G440 Syndrom med cluster headache Hortons syndrom G442 Spänningshuvudvärk

Läs mer

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Föreläsningsämne AKNE ROSACEA PERIORAL DERMATIT Maria Siekkeri Måbeskrivning Akne - utreda/diagnostisera/behandla mild till måttlig akne med hänsyn till

Läs mer

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen

Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Bilaga 3: Förkunskapskrav inför kursen Inför kursen i klinikorienterad farmaci förväntas du ha grundläggande kunskaper i farmakoterapi motsvarande kurserna Farmakoterapi 7,5 hp och Fördjupad farmakoterapi

Läs mer

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Föreläsningsämne AKNE ROSACEA PERIORAL DERMATIT Måbeskrivning Akne - utreda/diagnostisera/behandla mild till måttlig akne med hänsyn till svårighetsgrad

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Bolag Försäkringsgivare Försäkringsvillkor

Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Bolag Försäkringsgivare Försäkringsvillkor Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkringar Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt. En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan bland annat ge ersättning om du får

Läs mer

Checklista för sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Reviderad november 2016 Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning. Checklistans

Läs mer

Målbeskrivning för kursen i Ortopedi

Målbeskrivning för kursen i Ortopedi Målbeskrivning för kursen i Ortopedi Läkarprogrammet, Uppsala Universitet Mål för teoretiska färdigheter OMHÄNDERTAGANDE AV FRAKTURPATIENTER Lära sig akut handläggning av patienter med vanliga slutna extremitetsfrakturer

Läs mer

Sammanfattning. Innehållsförteckning

Sammanfattning. Innehållsförteckning 2016-04-15 20712 1 (10) Sammanfattning Obehandlad allvarlig hypotyreos hos gravid, även i frånvaro av symtom, ger risk för kognitivt funktionshinder hos barnet samt viss ökad risk för maternell hypertension,

Läs mer

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet I. INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 1 II. PRAKTISKA FÄRDIGHETER

Läs mer

Varumärke Ipren 53 Ibumetin 27 Alindrin 1

Varumärke Ipren 53 Ibumetin 27 Alindrin 1 Läkemedelsverkets unika lista: Så farlig är din värktablett Läkemedelsverket har på uppdrag av Expressen tagit fram en helt ny lista över alla inrapporterade biverkningar 2005-2010. Det är biverkningar

Läs mer

Sammanställning av prioritetsbedömningar för Visby lasarett

Sammanställning av prioritetsbedömningar för Visby lasarett Sammanställning av prioritetsbedömningar för Visby lasarett Prioriet urakut: tillstånd där operativt ingrepp måste utföras snarast för att förhindra deletär skada/död. Rupturerat Blåstamponad Omedelbart

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Tabell 1 Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2004 Kvinnor och män

Tabell 1 Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2004 Kvinnor och män Statistikinformation 2005:6 Bilaga Tabell 1 Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2004 Kvinnor och män Diagnosgrupp Ålder vid inrapporteringen 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

Läs mer

Serviceproducentens årsrapport 2015

Serviceproducentens årsrapport 2015 Rehabiliteringsgruppen Serviceproducentens årsrapport 2015 Skriv ut en blankett för varje linje Besvara frågorna för endast en linje på samma blankett Fyll i uppgifterna för varje linje på en separat blankett

Läs mer

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka 1 Tvillingen Läkare: Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Bor du med tvillingen? Ja, sedan hur många år Nej => Har du bott med tvillingen Ja, år 19 till 19 Nej Hur länge har du känt tvillingen?

Läs mer

Metod att följa indikationer för antibiotika i primärvården. Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping

Metod att följa indikationer för antibiotika i primärvården. Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Metod att följa indikationer för antibiotika i primärvården Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Tidigare Apotekets diagnos-recept undersökning Rapporter från olika journalsystem från Östergötland,

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) alfabetisk förteckning, reviderad april 2002 2006

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) alfabetisk förteckning, reviderad april 2002 2006 Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) alfabetisk förteckning, reviderad april 2002 2006 Ursprungstext i Alfabetisk förteckning, reviderad april 2002 Abscess

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Validand och valideringshandledare

Validand och valideringshandledare Validering av kurs: Medicin 2 (100p) Fördjupad kunskapskartläggning Validand och valideringshandledare Validand Mejladress Telefon Valideringspedagog Mejladress Aktuella veckor för teoretisk validering

Läs mer

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas

FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI. Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

Leflunomide STADA. Version, V1.0

Leflunomide STADA. Version, V1.0 Leflunomide STADA Version, V1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Leflunomide STADA 10 mg filmdragerade tabletter Leflunomide STADA 20 mg filmdragerade

Läs mer

LÄRANDEMÅL DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI 2009

LÄRANDEMÅL DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI 2009 LÄRANDEMÅL DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI 2009 Föreläsningsämne Föreläsare GENERELLT ACNE ACNE ROSACEA PERIORAL DERMATIT Ingrid Rossmann- Ringdahl Måbeskrivning - genomföra en hudundersökning - ta ställning

Läs mer

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Primärvård Version KSH97-P Socialstyrelsen 1996 Förord Socialstyrelsen publicerar härmed Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. Primärvård.

Läs mer

Mag Mag--tarmkanalen tarmkanalen

Mag Mag--tarmkanalen tarmkanalen Människans sjukdomar Mag-tarmsjukdomar Mag-tarmkanalen 1 Mag-tarmsjukdomar översikt Vanliga undersökningar av magtarmsystemet Ulcus pepticum Celiaki Crohns sjukdom Ulcerös kolit Vanliga undersökningar

Läs mer

CHECKLISTA FÖR KOMPETENS INOM INFEKTIONSMEDICIN

CHECKLISTA FÖR KOMPETENS INOM INFEKTIONSMEDICIN CHECKLISTA FÖR KOMPETENS INOM INFEKTIONSMEDICIN Reviderad oktober 2013 Checklistan som arbetsredskap Checklistan har ställts samman av Svenska Infektionsläkarföreningens specialistutbildningskommitté (SPUK)

Läs mer

Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi

Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem - systematisk

Läs mer

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper 88 Kraftnedsättning/förlamning Neuroanatomi och neurofysiologi Utbredningen av dermatom och myotom Nociceptiv och neurogen smärta Diagnostik och behandling vid perifer nervinklämning Diagnostik och handläggning

Läs mer

Vad visar forskningen?

Vad visar forskningen? Vad visar forskningen? Undersökningar - symptom Oberoende forskare har ända sedan elektriciteten infördes utfört undersökningar för att klargöra effekterna av magnetfälten, resultaten pekar alltid åt samma

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: Symtom och tecken på ohälsa 16,5 hp. Kurskod OM6210

STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: Symtom och tecken på ohälsa 16,5 hp. Kurskod OM6210 SAHLGRENSKA AKADEMIN STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: Symtom och tecken på ohälsa 16,5 hp Kurskod OM6210 Kursen ges som en obligatorisk kurs i Sjuksköterskeprogrammet 180 hp termin 2 Kursansvarig Kiana Kiani,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Divigel 0,5 mg och 1 mg gel Estradiol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Activelle 1 mg/0,5 mg Filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den

Läs mer

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön År Kvinnor och män Kvinnor Män 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids- Tidsbe- 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids-

Läs mer

Validering i Sörmland

Validering i Sörmland Validering av kurs: Medicin 2 (100p) Fördjupad kunskapskartläggning Valideringspedagog Validand Mejladress Personnummer Telefon Valideringspedagog Mejladress Aktuella veckor för teoretisk validering Telefon

Läs mer

Somatiska komplikationer

Somatiska komplikationer Somatiska komplikationer Alkohol Alkohol påverkar nästan alla organsystem Ämnesomsättningen Blodcellerna Mag-tarmkanalen Lever och bukspottkörtel Hjärta och kärl Nervsystemet Traumatiska skador Immunsystemet

Läs mer

Dokumentnamn: Mål Termin 10 Läkarprogrammet. 1. Betydelsen av ett livslångt lärande i samverkan mellan olika yrkesgrupper

Dokumentnamn: Mål Termin 10 Läkarprogrammet. 1. Betydelsen av ett livslångt lärande i samverkan mellan olika yrkesgrupper 1(6) Mål Termin 10 A. Vetenskap och lärande Nivå 1: Kunna identifiera och/eller utveckla och träna Nivå 2: Vara införstådd med och kunna tillämpa 1. Betydelsen av ett livslångt lärande i samverkan mellan

Läs mer

Målbeskrivning KIRURGI Termin 8

Målbeskrivning KIRURGI Termin 8 Målbeskrivning KIRURGI Termin 8 1. Övergripande syfte och mål För en rad sjukdomar och trauma är kirurgisk behandling en förutsättning för bot, inte sällan i kombination med andra medicinska behandlingar.

Läs mer

2015-01-01. Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) Virushepatiter (forts.): Hepatit A ( skaldjurshepatit )

2015-01-01. Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) Virushepatiter (forts.): Hepatit A ( skaldjurshepatit ) FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

GynObstetrik. Graviditets komplikationer. the33. Health Department

GynObstetrik. Graviditets komplikationer. the33. Health Department GynObstetrik Graviditets komplikationer Health Department Innehållsförteckning 1 Graviditets komplikationer......2 Preeklampsi.......2 Patofysiologi Klassifikation Riskfaktorer Symtom Handläggning Komplikationer

Läs mer

Användbara Diagnos- och KVÅ-koder Rehabilitering

Användbara Diagnos- och KVÅ-koder Rehabilitering Användbara Diagnos- och KVÅ-koder Rehabilitering För fysioterapeuter/sjukgymnaster inom Rehab Finspång, Rehab Väst, Rehab Öst samt Rörelse & Hälsa Kodningslathund för Fysioterapeuter/sjukgymnaster Denna

Läs mer

2. Nämn 4 patogenetiska faktorer som bidrar till uppkomsten av acne (2p)

2. Nämn 4 patogenetiska faktorer som bidrar till uppkomsten av acne (2p) 1 Tentamensnummer: TEORI- OCH TERAPIFRÅGOR (MAX 37 P) 1. En 30 årig nageltekniker med långvarigt handeksem söker dig på vårdcentralen. Eksemet vätskar och verkar vara sekundärinfekterat. Ge förslag på

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Copegus 200 mg filmdragerade tabletter ribavirin

Bipacksedeln: Information till användaren. Copegus 200 mg filmdragerade tabletter ribavirin Bipacksedeln: Information till användaren Copegus 200 mg filmdragerade tabletter ribavirin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. LÄA092 Dermatologi och venereologi 6 hp. Avancerad nivå. Kursen ingår i Läkarprogrammet. HT 2015, termin 9, kurs II.

STUDIEHANDLEDNING. LÄA092 Dermatologi och venereologi 6 hp. Avancerad nivå. Kursen ingår i Läkarprogrammet. HT 2015, termin 9, kurs II. STUDIEHANDLEDNING LÄA092 Dermatologi och venereologi 6 hp Avancerad nivå Kursen ingår i Läkarprogrammet HT 2015, termin 9, kurs II Namn: Välkommen till kursen i dermatologi och venereologi! 1. Kursbeskrivning

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

Aripiprazol Stada. 16.7.2015, Version 1.7 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Aripiprazol Stada. 16.7.2015, Version 1.7 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Aripiprazol Stada 16.7.2015, Version 1.7 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Aripiprazol Stada 5 mg tabletter Aripiprazol Stada 10 mg tabletter

Läs mer

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306

Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Akut Barnbuk Karl-Erik Johansson 090306 Typisk appendicit 1. Obstruktion fekalsten äppelkärna Smärta kring naveln T10 dermatom Anorexi, illamående. Ospecifik visceral smärta. 2. Ökat tryck, stas av lymfa,

Läs mer

F-tandvård i Region Skåne

F-tandvård i Region Skåne F-tandvård i Region Skåne Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning F-kort utfärdas efter läkarintyg som styrker att man är berättigad till ersättningen. Ingående grupper: F1)Svår psykisk

Läs mer

Kunna identifiera och värdera svårigheten av och initiera akutbehandling vid

Kunna identifiera och värdera svårigheten av och initiera akutbehandling vid 1 STUDIEGUIDE termin 6, Läkarprogrammet, Lunds universitet Beslutad i NBMFU 2009-11-18 AKUTMEDICIN Bröstsmärtor Akuta andningsbesvär Akuta rubbningar i sockeromsättningen Akuta intoxikationer Oklar medvetslöshet

Läs mer

TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI

TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset 2004-10-22 Namn: Personnummer: Kursnummer: E-postadress: D S:a Lycka till! Diagnosfrågor med diabilder. Du skall ange den

Läs mer

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön År Kvinnor och män Kvinnor Män 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids- Tidsbe- 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids-

Läs mer

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk? Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?...eller vem har nytta av att komma för bedömning Malin André, allmänläkare Uppsala Vart är vi på väg? Svårigheter med prognos Sjukdomsförlopp Sjukhusvård Läkarbedömning

Läs mer

LÄKARPROGRAMMET TERMIN

LÄKARPROGRAMMET TERMIN MÅLBESKRIVNING ORTOPEDI REUMATOLOGI & DERMATOLOGI ENDOKRINOLOGI & ENDOKRINKIRURGI + INTEGRERINGSPERIOD IV: ANEMI- OCH TRANSFUSIONSLÄRA KLINISK FARMAKOLOGI + INTEGRERINGSPERIOD V: RADIOLOGI LÄKARPROGRAMMET

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol

Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol Bipacksedel: Information till användaren Atenolol Accord 25 mg tabletter Atenolol Accord 50 mg tabletter Atenolol Accord 100 mg tabletter Atenolol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

Mål för dagens föreläsning

Mål för dagens föreläsning SJSE15 Personcentrerad vård Reproduktiv hälsa och gynekologisk ohälsa LI THIES LAGERGREN, LEG.BARNMORSKA, PHD 09.10 09.40 Självdiagnostisk test om gynekologisk terminologi 09.40 10.00: Kaffe 10.00 10.50:

Läs mer

SFAM Studiebrev 1. Del I: Diskutera den egna diagnossättningen

SFAM Studiebrev 1. Del I: Diskutera den egna diagnossättningen Detta studiebrev är utarbetat av SFAM.dok. Vi vill med detta brev stimulera till diskussion kring den praktiska tillämpningen av diagnosklassifikationen, eftersom klassifikationen i sig inte garanterar

Läs mer

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0 Clarityn 10 mg tabletter loratadin Datum 10.8.2015, Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Syftet med informationen i detta dokument är att göra läsarna medvetna om frågor angående

Läs mer

Sjukdomar under barndomen och deras symptom

Sjukdomar under barndomen och deras symptom INNEHÅLL Förord 19 Sjukdomar under barndomen och deras symptom 23 Smärttillstånd 25 Huvudvärk 26 Vid stigande feber 26 Vid hjärnhinneretning och -inflammation 26 När man lägger ett spädbarn 27 Vid läsning

Läs mer

Asfyxi och fosterövervakning. Karina Liuba Kvinnokliniken Lund

Asfyxi och fosterövervakning. Karina Liuba Kvinnokliniken Lund Asfyxi och fosterövervakning Karina Liuba Kvinnokliniken Lund Fosterfysiologi gasutbyte foster/mamma Fosterfysiologi placenta Hög halt syre (O 2 ) Låg halt koldioxid (CO 2 ) Syremättnad ca 75% Låg halt

Läs mer

Hur ska vi använda KSH97-P?

Hur ska vi använda KSH97-P? Hur ska vi använda KSH97-P? Vem har rätt att ställa diagnos? Rätten att ställa diagnos inom hälso- och sjukvårdens område är inte reglerad i någon författning. I allmänhet är det dock läkare eller tandläkare

Läs mer

Rehabiliteringskliniken

Rehabiliteringskliniken 2019-05-23 Rehabiliteringskliniken Sena effekter/sena besvär Det finns ett antal kategorier i ICD-10-SE för sena effekter. Dessa koder kan användas för att ange ett tillstånd som inte längre är aktuellt

Läs mer

STÖD FÖR REMISSER TILL ÖNH

STÖD FÖR REMISSER TILL ÖNH Länsverksamheten Öron- Näs- och Hals Gäller för: Öron- Näs- och Hals Ursprungsutgåva: 20011-03-28 Godkänd av: Per-Inge Carlsson Utarbetad av: Karin Ehinger Giltighetstid: Tre år från senaste revisiondatum

Läs mer

Viktiga samverkansparter utanför sjukvården är socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling samt miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Viktiga samverkansparter utanför sjukvården är socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling samt miljö- och hälsoskyddsnämnd. ALLMÄNMEDICIN I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Allmänmedicin omfattar kunskaper och färdigheter att självständigt utreda och behandla de vanligaste sjukdomarna i alla åldersgrupper

Läs mer

Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i sjukdomsgruppsordning

Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i sjukdomsgruppsordning Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i sjukdomsgruppsordning Antagna av Sveriges ögonklinikchefer vid nationellt klinikchefsmöte 2008-09-25. 4:e rev. utgåvan Patientgrupper - sjukdomstillstånd Prio

Läs mer

Utva rdering av diagnoser och la kemedelsfo rskrivning fra n samarbetsprojekt med digital va rdgivare

Utva rdering av diagnoser och la kemedelsfo rskrivning fra n samarbetsprojekt med digital va rdgivare Utva rdering av diagnoser och la kemedelsfo rskrivning fra n samarbetsprojekt med digital va rdgivare Bakgrund Oktober 2016 mars 2017 genomförde den regiondrivna närsjukvården inom Region Halland ett samarbetsprojekt

Läs mer

Bilaga 11 Tabellering av inkluderade studier i undergrupper.

Bilaga 11 Tabellering av inkluderade studier i undergrupper. Bilaga till rapport Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden, rapport 270 (2017) 1 (8) Bilaga 11 Tabellering av studier i undergrupper. Tabell 1 Systematiska översikter (SÖ) för grupperna

Läs mer

Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010

Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010 Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010 Antal enheter, antal listade, 2010 56 vårdcentraler - 32 från Stockholmsområdet - 24 från övriga landet 528 932 listade - 348 982 från Stockholmsområdet - 179

Läs mer

Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11

Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11 Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11 NAMN:..... 1. Vad menas med sluten respektive öppen fraktur (2p)? 2. Ge tre exempel på faktorer som avgör prognosen av en fraktur (3p)? 3. Vad kallar man

Läs mer

Diagnoslathund och åtgärdskoder för Barnmorskor

Diagnoslathund och åtgärdskoder för Barnmorskor Informerande dokument Information Sida 1 (6) Diagnoslathund och åtgärdskoder för Barnmorskor Skilj mellan: Diagnos: Det tillstånd hos patienten som föranlett besöket Åtgärd: De insatser hälso- och sjukvårdspersonalen

Läs mer

Neurologi. RDK Frösundavik 2011-03-23. Magnus Fogelberg

Neurologi. RDK Frösundavik 2011-03-23. Magnus Fogelberg Neurologi RDK Frösundavik 2011-03-23 Magnus Fogelberg Neurologi Läran om nervsystemet Hjärnan med hjärnstam och lillhjärna Ryggmärgen och dess rötter Perifera nerver Neuromuskulära övergången Muskler (primära

Läs mer

Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi

Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem - systematisk

Läs mer