Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Bolag Försäkringsgivare Försäkringsvillkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Bolag Försäkringsgivare Försäkringsvillkor"

Transkript

1 Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkringar Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt. En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan bland annat ge ersättning om du får en bestående invaliditet orsakad av en sjukdom eller ett olycksfall. I många försäkringar ingår också ett engångsbelopp som betalas ut direkt vid vissa sjukdomsdiagnoser. Invaliditetsersättningarna betalas i form av ett engångsbelopp. Ersättningen kan gälla antingen medicinsk invaliditet eller ekonomisk invaliditet vid arbetsoförmåga. I vissa försäkringar kan båda medicinsk och ekonomisk invaliditet betalas ut för samma skada. Många sjuk- och olycksfallsförsäkringar har omfattande begränsningar framförallt när det gäller sjukdomar, men även vid olycksfall. Hur bolagen hanterar begräsningar för sjukdomar varierar, tre varianter finns: - Ingen ersättning vid sjukdom, - Ingen ersättning för uppräknade (undantagna) sjukdomar, - Endast de sjukdomar som räknas upp ersätts. Vilka sjukdomar som ersätts kan dessutom skilja sig åt beroende på ersättning t ex för medicinsk och ekonomisk invaliditet.

2 Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Bolag Försäkringsgivare Försäkringsvillkor Jämförelsen grundar sig på försäkringsvillkoret som anges nedan. Dina Försäkringar Dina Försäkring AB OLPS 2013, If (Stor Vuxen) If Skadeförsäkring AB (publ) If-3907:7 Maj 2012 Länsförsäkringar Länsförsäkringar Sak OSV 628:7, Försäkringsaktiebolag Moderna Tryg Forsikring A/S Danmark Sjuk- och olycksfallsförsäkring SalusAnsvar SalusAnsvar Personförsäkring AB Sjuk- och olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen - maj 2011 Trygg-Hansa (TryggaVuxna) Trygg Hansa Försäkrings AB TryggaVuxna 81:5,

3 Krav för att köpa försäkring och när försäkringen upphör Vissa bolag kräver att du är kund hos dem, eller i en viss bank, för att få köpa sjuk- och olycksfallsförsäkringen. Krav på att du lämnar hälsodeklaration är vanligt för att bolagen skall kunna göra en riskbedömning. Tänk på att oavsett om bolaget kräver hälsodeklaration eller inte så ersätter bolagen inte sådana skador som visat sig redan före köpet. Bolag Krävs kundrelation eller medlemskap? Exempelvis krav på hemförsäkring eller bankkonto i en viss bank. Vid vilken ålder kan försäkringen köpas? Försäkringen upphör Dina Försäkringar år Vid 67 år If (Stor Vuxen) år Vid 55 år Försäkringen övergår på årsförfallodagen efter fyllda 55 år till en Vuxenförsäkring 50+ utan förnyad hälsoprövning. Länsförsäkringar år Vid 65 år Moderna år Vid 65 år Skyddet för olycksfallsskada kan behållas livet ut. SalusAnsvar år Vid 65 år Trygg-Hansa (TryggaVuxna) år Vid 65 år

4 Prisuppgift och försäkringsbelopp Vilket försäkringsbelopp du väljer påverkar vissa försäkringsersättningar, t ex medicinsk och ekonomisk invaliditet. Bolag Försäkringsbelopp i jämförelsen I denna jämförelse har vi valt att jämföra försäkringar med ett försäkringsbelopp på 10 pbb, dvs kr (2013)eller det försäkringsbelopp i kronor som ligger närmast. Årspremie ca 30 år Årspremie ca 50 år Lägsta försäkringsbelopp som erbjuds Bolagen erbjuder olika försäkringsbelopp. Vid högre försäkringsbelopp blir ersättningen vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet högre. Här redovisar vi det lägsta försäkringsbelopp som erbjuds. Högsta försäkringsbelopp som erbjuds Bolagen erbjuder olika försäkringsbelopp. Vid högre försäkringsbelopp blir ersättningen vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet högre. Här redovisar vi det högsta försäkringsbelopp som erbjuds. Dina Försäkringar kr kr kr kr kr If (Stor Vuxen) kr kr kr kr kr beroende på sysselsättning beroende på sysselsättning Länsförsäkringar kr kr kr kr kr Moderna kr kr beroende på sysselsättning kr beroende på sysselsättning kr kr SalusAnsvar kr kr kr kr kr Trygg-Hansa kr kr kr kr kr (TryggaVuxna)

5 Bestående skada/sjukdom & olycksfall (medicinsk & ekonomisk invaliditet) Ersättning för medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet är de viktigaste ersättningarna i försäkringen. Bolag Ersätts medicinsk invaliditet? Ersättning för medicinsk invaliditet betalas ut om den försäkrade får en bestående funktionsnedsättning, fysik eller psykisk, till följd av ett olycksfall eller ersättningsbar sjukdom. Begränsning i ersättning vid sjukdom (medicinsk invaliditet) Dina Försäkringar Ja, till 67 år Endast uppräknade sjukdomar ersätts Hos Dina försäkringar ersätts följande sjukdomar: Amputation eller total obrukbarhet av armar, amputation eller total obrukbarhet av ben, förlust av syn på ett öga, blindhet, ensidi g total dövhet, total dövhet, förlust av lukt eller smak, hjärtsjukdom ar, stroke, hjärnblöd ning, hjärninfarkt och brustet pulsåderbråck (aneurysm)i hjärnan som ger bestående neurologisk skada, förlust av njure och njursjukdom som kräver dialys eller njurtransplantation, skador på ryggmärgen medförande förlamningar, diabet es mellitus typ 1 (insulinbehandlad diabetes), förlust av lunga och Multipel Skleros(MS). Ersätts ekonomisk invaliditet? Ekonomisk invaliditet betalas ut om den försäkrade blir bestående arbetsoförmögen till minst 50 % pga sjukdom eller olycksfall. Ja, till 60 år vid olycksfall till 55 år vid sjukdom Begränsning i ersättning vid sjukdom (ekonomisk invaliditet) Ingen ersättning för uppräknade sjukdomar Hos Dina försäkringar gäller försäkringen inte för följande sjukdomar: Rygg-, nack-, ledeller muskelbesvär som inte kan påvisas vara orsakade av olycksfallsskada, Fibromyalgi(ICD M79.0), Utbrändhet (ICD Z73.0), trötthet (ICD R53.9), Huntingtons sjukdom (ICD G10.9, Psykisk sjukdom (ICD F00- F99)och Elöverkänslighet. Kan både medicinsk och ekonomisk invaliditet ersättas? Hos några bolag kan hel ersättning betalas ut både för medicinsk och ekonomisk invaliditet. Andra bolag räknar av den ersättning som utbetalats för medicinsk invaliditet från ersättningen för ekonomisk invaliditet. Ja, men utbetald ersättning för medicinsk invaliditet avräknas från ersättning för ekonomisk invaliditet

6 If (Stor Vuxen) Ja, till 55 år Endast uppräknade sjukdomar ersätts Hos If ersätts medicinsk invaliditet för följande sjukdomar: Malign tumör ( ICD C00- C43, C45-C99), benign hjärntumör ( ICD D32.0, D33.0- D33.3, D35.2, D35.3), schizofreni (ICD F20), motorneuronsjukdo m (ICD G12.2), Parkinsons sjukdom (ICD G20), Alzheimers sjukdom (ICD G30.0, G30.8, G30.9), multipel skleros (ICD G35), epilepsi (ICD G40), hjärtinfarkt ( ICD I21-I23), hjärnblödning, hjärninfarkt (ICD I60-I63), aortaaneurysm (ICD I71), Crohns sjukdom (ICD K50), ulcerös kolit (ICD K51), reumatoid artrit (ICD M05, M06), njursvikt (ICD N17-N19), annan sjukdom som leder till blindhet, dövhet, förlamning, amputation, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg) och hjärtoperation. Länsförsäkringar Ja, till 65 år Endast uppräknade sjukdomar ersätts Hos Länsförsäkringar ersätts medicinsk invaliditet för följande sjukdomar: Amputation eller total obrukbarhet av armar och ben, Förlust av syn på ett öga och blindhet, Ensidig total dövhet och total dövhet, Förlust av lukt eller smak, Hjärtsjukdomar, Stroke, hjärnblödning, hjärninfarkt och brustet pulsåderbråck(aneur ysm) i hjärnan som ger bestående neurologisk skada, Förlust av njure och njursjukdom som kräver dialys eller njurtransplantation, Skador på ryggmärgen medförande förlamningar, Diabetes mellitus typ 1 (insulinbehandlad diabetes), Förlust av lunga och Multipel Skleros (MS). Ja, till 55 år Ja, för sjukdom till 55 år och för olycksfall till 65 år. Endast uppräknade Ja sjukdomar ersätts Hos If ersätts ekonomisk invaliditet vis följande sjukdomar: malign tumör, benign hjärntumör, schizofreni, motorneuronsjukdo m, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, multipel scleros, epilepsi, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, aortaaneurysm, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, reumatoid artrit, njursvikt, blindhet, dövhet, förlamning, amputation, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation. Ingen ersättning för uppräknade sjukdomar Hos Länsförsäkringar gäller försäkringen inte för följande sjukdomar: Rygg-, nack-, led- eller muskelbesvär som inte kan påvisas vara orsakade av olycksfallsskada, Fibromyalgi (ICD M 79.0), Kroniskt smärttillstånd (ICD F 45.4), Utmattningssyndrom, utbrändhet, trötthet, stressymtom, depressiva tillstånd eller asteni, Huntingtons sjukdom (ICD G10), Neuropsykiatrisk störning (ICD F70- F99) och tvångssyndrom (ICD F 42) och Amalgamförgiftning ( ICD T 56.1) och. Begränsning tillämpas inte för dödsfallsersättninge n och om försäkringen är tecknad som en fortsättningsförsäkri ng. Ja, men utbetald ersättning för medicinsk invaliditet avräknas från ersättning för ekonomisk invaliditet

7 Moderna Ja, till 65 år Endast uppräknade sjukdomar ersätts Hos Moderna ersätts medicinsk invaliditet vid sjukdom endast vid diabetes mellitus typ I, insulinbehandlad diabetes, multipel skleros, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke, njursvikt, förlust av njure, förlust av lunga, total synförlust, total hörselförlust, synförlust på eller förlust av ett öga, hörselförlust på ett öra, förlust av lukt och/eller smak, förlamning, amputation, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation. SalusAnsvar Ja, till 65 år Ingen ersättning för uppräknade sjukdomar I SalusAnsvars försäkring är följande sjukdomar helt undantagna: psykiska sjukdomar/syndrom samt beteendestörningar, ICD F00-F99, Z00- Z99 (t ex depressioner, psykoser, ångestsyndrom, ADHD och utbrändhet) dystoni, ICD G24 (onormal muskelspänning) tinnitus, ICD H93.1 sjukdomar i muskeloch skelett system, ICD M47, M54, M79 (t ex fibromyalgi, myalgi, lumbago, ischias, cervikalgi, spondylos) kronisk smärttillstånd, ICD R52. Ja, till 55 år Ja, till 65 år Endast uppräknade Ja sjukdomar ersätts Hos Moderna erätts endast följande sjukdomar vid ekonomisk invaliditet: malign tumör, benign hjärntumör, diabetes mellitus typ I, insulinbehandlad diabetes, motorneuronsjukdo m, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, multipel skleros, epilepsi, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke, aortaaneurysm, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, reumatoid artrit, njursvikt, total synförlust, total hörselförlust, förlamning, amputation, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation. Ingen ersättning för Ja uppräknade sjukdomar I SalusAnsvars försäkring är följande sjukdomar helt undantagna: psykiska sjukdomar/syndrom samt beteendestörningar, ICD F00-F99, Z00- Z99 (t ex depressioner, psykoser, ångestsyndrom, ADHD och utbrändhet) dystoni, ICD G24 (onormal muskelspänning) tinnitus, ICD H93.1 sjukdomar i muskeloch skelett system, ICD M47, M54, M79 (t ex fibromyalgi, myalgi, lumbago, ischias, cervikalgi, spondylos) kronisk smärttillstånd, ICD R52.

8 Trygg-Hansa (TryggaVuxna) Ja, till 65 år Endast uppräknade sjukdomar ersätts Hos Trygg Hansa ersätts följande sjukdomar: Acromegali, Addisons sjukdom, amputation av kroppsdel, Cushings sjukdom, diabetes, epilepsi, förlust av lukt och/eller smak, Glutenintolerans (Celiaki), hjärtsjukdom, hörselnedsättning (exkl tinnitus), ledsjukdom vid proriasis och tarmsjudom, njursjukdom som kräver stationärt behov av dialys eller njurtransplantation, organförlust (inre organ + bröst), Schizofreni, sköldkörtelsjukdom som ger ögonförändring eller nedsättning av kroppsfunktion, Stroke, synnedsättning som ej kan korrigeras. Ja, om tilläggsförsäkring har tecknats Ingen ersättning för uppräknade sjukdomar Hos Trygg Hansa gäller försäkringen inte för följande sjukdomar:psykiska sjukdomar samt beteendestörningar (ICD F00-F99), Rörelseapparaten och bindväven (ICD M40-M99), Medfödda missbildningar (ICD Q00-Q99). Ja, men utbetald ersättning för medicinsk invaliditet avräknas från ersättning för ekonomisk invaliditet

9 Ersättningsnivå vid medicinsk invaliditet Det engångsbelopp som betalas ut är beroende av vilket försäkringsbelopp du valt och vilken grad av invaliditet som fastställs. Bolag Vid 10% invaliditet Vid 50% invaliditet Vid 100% invaliditet Sänks försäkringsbelopp et vid viss ålder? Dina Försäkringar kr kr kr Ja, fr o m 56 års ålder If (Stor Vuxen) kr kr kr Länsförsäkringar kr kr kr Ja, fr o m 56 års ålder Moderna kr Hos Moderna finns möjlighet till höjd invaliditetsgrad vid vissa, i villkoret uppräknade, olycksfallsskador kr Hos Moderna finns möjlighet till höjd invaliditetsgrad vid vissa, i villkoret uppräknade, olycksfallsskador kr Hos Moderna finns möjlighet till höjd invaliditetsgrad vid vissa, i villkoret uppräknade, olycksfallsskador. Ja, fr o m 61 års ålder SalusAnsvar kr kr kr Ja, fr o m 50 års ålder Trygg-Hansa (TryggaVuxna) kr kr Om invaliditeten uppgår till 20 % eller mer förhöjs ersättningen med ett tilläggsbelopp som är större ju högre invaliditetsgraden är kr Om invaliditeten uppgår till 20 % eller mer förhöjs ersättningen med ett tilläggsbelopp som är större ju högre invaliditetsgraden är. Sänkning av försäkringsbelopp et Exempel: Om försäkringsbeloppet kr sänks med 5 % per år från 51 årsdagen blir försäkringsbeloppet vid 65 år kr. 5% per år 5% per år 5 % per år 5 % per år

10 Ersättningsnivå vid ekonomisk invaliditet Det engångsbelopp som betalas ut är beroende av vilket försäkringsbelopp du valt och graden av arbetsoförmåga. För att få ersättning för ekonomisk invaliditet måste arbetsoförmågan bedömas vara bestående nedsatt till minst 50%. Bolag Vid 50% arbetsoförmåga Dina Försäkringar If (Stor Vuxen) Länsförsäkringar Moderna SalusAnsvar Trygg-Hansa (TryggaVuxna) kr Olycksfallskadan eller sjukdomen ska ha medfört medicinsk invaliditet kr Sjukdomen eller olycksfallskadan ska ha medfört minst 8% medicinsk invaliditet kr vid sjukdom/ kr vid olycksfall Sjukdom ska innan den ekonomiska invaliditeten uppkommit ha medfört medicinsk invaliditet kr Sjukdomen måste ha medfört minst 5 % medicinsk invaliditet. Dessutom krävs minst 50 % bestående arbetsoförmåga inom fem år från det sjukdomen inträffat kr För att få s k omställningskapital hos SalusAnsvar krävs minst 50% bestående arbetoförmåga under 36 månader inom en period av 48 månader. Sjukdomen och olycksfallet ska ha inträffat före 55 års ålder. För ersättning finns ett krav på medicinsk invaliditet - om denna är under 30% bestäms omställningskapitalets storlek av invaliditetsgraden kr om tilläggsförsäkring har tecknats Sjukdomen och olycksfallet ska ha inträffat före 55 års ålder. Vid 100% arbetsoförmåga kr Olycksfallskadan eller sjukdomen ska ha medfört medicinsk invaliditet kr Sjukdomen eller olycksfallskadan ska ha medfört minst 8% medicinsk invaliditet kr vid sjukdom/ kr vid olycksfall Sjukdom ska innan den ekonomiska invaliditeten uppkommit ha medfört medicinsk invaliditet kr Sjukdomen måste ha medfört minst 5 % medicinsk invaliditet. Dessutom krävs minst 50 % bestående arbetsoförmåga inom fem år från det sjukdomen inträffat. Sänks försäkringsbeloppet vid viss ålder? Ja, fr o m 56 år ålder vid olycksfall fr o m 46 års ålder vid sjukdom Ja, fr o m 56 års ålder vid olycksfall och fr o m 46 års ålder vid sjukdom Ja, fr om 51 års ålder kr Ja, fr om 50 års ålder För att få s k omställningskapital hos SalusAnsvar krävs minst 50% bestående arbetoförmåga under 36 månader inom en period av 48 månader. Sjukdomen och olycksfallet ska ha inträffat före 55 års ålder. För ersättning finns ett krav på medicinsk invaliditet - om denna är under 30% bestäms omställningskapitalets storlek av invaliditetsgraden kr om tilläggsförsäkring har tecknats Sjukdomen och olycksfallet ska ha inträffat före 55 års ålder. Sänkning av försäkringsbeloppet Exempel: Om försäkringsbeloppet kr sänks med 10 % per år från 51 årsdagen blir försäkringsbeloppet vid 55 år kr. 5% per år vid olycksfall 10% per år vid sjukdom 5 % per år vid olycksfall 10 % per år vid sjukdom 10 % per år 5 % per år

11 Engångsbelopp vid allvarlig diagnos De flesta bolagen utbetalar också ett engångsbelopp om den försäkrade får någon av de diagnoser som räknas upp i villkoren. Bolag Finns engångsbelopp vid allvarlig Engångsbelopp diagnos? Ersättningen utbetalas när diagnos fastställts av läkare. Utbetalningen påverkar inte möjligheten att få ersättning för medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Under +-tecknet anges vilka diagnoser som ger rätt till ersättning. Dina Försäkringar Ja kr Hos Dina försäkringar ersätts följande diagnoser: ALS(Amyotrofisk Lateral Scleros)(ICD G12.2), Benign hjärntumör (ICD D32-D33), Bechterews sjukdom (ICD M45), Malign tumörsjukdom (ICD C00- C97 och D00-D09, D37-D48), Morbus Crohn (ICD K50), Parkinsons sjukdom (ICD G20), SLE(Systematisk Lupus Erythematosus)(ICD M32), sjukdom orsakad av blod- eller plasmatransfusion och Ulcerös kolit (ICD K51). If (Stor Vuxen) Ja (Ekonomisk första hjälp) kr Följande sjukdomar ger rätt till engångsersättning hos If: malign tumör, benign hjärntumör, motorneuronsjukdom, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, aortaaneurysm, allvarlig brännskada, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation och allvarlig fraktur. Länsförsäkringar Ja (Ekonomisk första hjälp) kr Länsförsäkringar ger en engångsersättning vid fastställd diagnos av följande sjukdomstillstånd: Malign tumörsjukdom (ICD C00-C97 och D00- D09, D37-D48), Benign hjärntumör (ICD D32-D33), Ulcerös kolit (ICD K 51), Morbus Crohn (ICD K 50), Addisons sjukdom (ICD E27.1), SLE (ICD M 32), Parkinson (ICD G 20) och sjukdom orsakad av blod- eller plasmatransfusion. Moderna Ja ( Direkthjälp) kr Hos Moderna ersätts följande diagnoser: Allvarlig brännskada minst 30 % av 2:a graden, mätt med Rules of Nine eller Lund and Browder Surface Chart, malign tumör, benign hjärntumör som kräver operation, motorneuronsjukdom, multipel skleros, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke, aortaaneurysm, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation. Sjukdom som blir aktuell efter 55-årsdagen ersätts inte. SalusAnsvar Ja ( Kritisk sjukdom eller olycksfall) kr Hos SalusAnsvar kan följande diagnoser/sjukdomstillstånd ge rätt till ersättning: cancer, malign tumör (elakartad) ICD C00-C97 Multipel Skleros (MS) ICD G35 Amyotrofisk Lateral Scleros (ALS) ICD G12.2 sjukdom eller olycksfallsskada som medfört vård på intensivvårdsavdelning (IVA) minst fyra sammanhängandedygn. Trygg-Hansa (TryggaVuxna) Ja (Händelseförsäkring) TryggaVuxna ger en engångsersättning vid fastställd diagnos av någon av följande sjukdomar: Alopecia, ALS, Alzheimers sjukdom, Anorexi och/eller Bulimi, Aortaaneurysm som kräver kirurgiskt ingrepp, Bechterews sjukdom, Cancer (malign sjukdom), Crohns sjukdom, Hjärntumör benign (godartad), Multipel scleros, Muskeldystrofi, Parkinsons sjukdom, RA (Reumatoid artrit), sjukdom orsakad av blod- eller plasmatransfusion, SLE och Ulcerös colit kr (10 % av försäkringsbeloppet)

12

13 Karenstid vid sjukdom och begränsning vid sport, krig och terror Försäkringen gäller aldrig för sjukdomar som visat symptom före försäkringens begynnelsedag. Försäkringen kan också ha karenstid. Bolag Dina Försäkringar Finns karenstid vid ALLA sjukdomar? Uppkommer en sjukdom under karenstiden gäller inte försäkringen för den sjukdomen. Ja, i 6 månader Ingen karens om försäkringen är en fortsättningsförsäkring till en Barn- och Ungdomsförsäkring. Ersätts alla sport- och idrottsskador? Hos Dina försäkringar gäller försäkringen inte vid deltagande i boxning eller annan kampsport där slag eller sparkar ingår, tävling eller träning med motorfordon samt sport, idrottstävling eller organiserad träning som professionell idrottsutövare. If (Stor Vuxen) Undantagna är sporter och idrotter där du fått ersättning eller sponsring med ett prisbasbelopp per år, kampsport med kroppskontakt, ballongfärd, fallskärmshoppning, glideller skärmflygning, flygning med mikro- och ultralätta flygplan och andra liknande luftsportsaktiviteter, dykning med tuber eller fridykning på större djup än 10 meter, bergsklättring, bungy jump, offpiståkning samt alla aktiviteter som kan betraktas som extremeller ultra-sport, tävling eller organiserad träning med motorfordon eller motorfarkost. Länsförsäkringar Ja, i 6 månader Ingen karens om försäkringen är tecknad som fortsättningsförsäkring på barnförsäkring i något LF-bolag. Hos Länsförsäkringar gäller försäkringen inte vid deltagande i boxning eller annan kampsport där slag/sparkar ingår, ej heller vid träning eller tävling med motorfordon, eller vid träning/tävling som professionell idrottsutövare. Ersätts skada orsakad av krig? Försäkringen gäller generellt inte för sjukdom/olycksfallsskad a som kan anses vara orsakad av krig eller krigsliknade oroligheter. Vistas den försäkrade utomlands när oroligheterna bryter ut gäller försäkringen vanligen de första tre månaderna om den försäkrade inte deltar i oroligheterna Ersätts skada orsakad av terrorhandling? En skadebringande och straffbelagd handling, som framstår att vara utförd för att skrämma en befolkning, otillbörligen tvinga offentliga organ eller internationell organisation till något, allvarligt destabilisera grundläggande strukturer i ett land eller internationell organisation. Ja, vissa terrorhandlingar Försäkringen gäller inte för skada genom spridande av biologiska, kemiska ämnen eller kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning i samband med terrorhandling. Ja Ja, vissa terrorhandlingar Försäkringen gäller inte för skada genom spridande av biologiska, kemiska ämnen eller kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning i samband med terrorhandling.

14 Moderna Ja, i 6 månader Ingen karens om försäkringen är flyttad från vuxenförsäkring i annat bolag eller är en fortsättningsförsäkring på Modernas barnförsäkring. Moderna har undantag för skador som uppkommit genom tävling eller organiserad träning med motorfordon eller vid hastighetskörning, fallskärmshoppning, glidoch skärmflygning samt flygning med mikro- eller ultralätta flygplan, boxning eller annan kampsport där slag/sparkar ingår, klättring, offpiståkning och extrem- eller ultrasport expeditions- eller äventyrsverksamhet. Skada som uppkommit genom deltagande i professionell sport/idrott ersätts inte heller. Med professionell sport- /idrottsutövare menas att ersättning eller sponsring utgår med mer än ett prisbasbelopp per år. SalusAnsvar Hos SalusAnsvar gäller försäkringen inte om den försäkrade deltagit i sport och idrott, äventyrlig verksamhet, expeditioner eller annan riskfylld verksamhet, som inte kan anses som motions eller fritidssysselsättning av normal omfattning. T ex: boxning eller annan kampsport där slag och sparkar ingår tävling eller organiserad träning med motorfordon, motorfarkost eller hastighetskörning klättring på berg, klippa, is eller glaciär off-piståkning dykning (avseende större djup än 30 m, ensamdykning, vid avsaknad av ytorganisation eller is-, vrak- eller grottdykning) fallskärmshoppning, segelflygning, drakflygning eller andra flygsporter sport/idrottstävling eller organiserad träning som professionell idrottsutövare stuntman, eller liknande aktivitet särskild riskfylld yrkesverksamhet, såsom livvakt eller liknande. Trygg-Hansa (TryggaVuxna) Ja, dock inte vid professionell idrottsutövning Ja Ja, vissa terrorhandlingar Försäkringen gäller inte för skada genom spridande av biologiska, kemiska ämnen eller kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning i samband med terrorhandling.

15

16 Vårdkostnader och ersättning vid sjukhusvistelse Vårdkostnader, sjukresor och medicin ersätts bara vid olycksfall. Bolag Läkarvård, medicin, resor endast vid olycksfall Tandvård endast vid olycksfall Hjälpmedel och rehabilitering Dina Försäkringar Ja, max 5 år Ja, max 5år Ja, endast olycksfall. Max 5 år och högst kr If (Stor Vuxen) Ja, max 2 år och högst 5 % av försäkringsbeloppet Ja, max 5 år och högst 5 % av försäkringsbeloppet Ersättning vid sjukhusvistelse För att ersättning ska utgå ska den försäkrade vara inskriven för vård på sjukhus 100 kr/dag dag kr vid akut intag 100 kr/dag dag1-365 Länsförsäkringar Ja, max 5 år Ja, max 5 år 200 kr/dag dag kr vid akut intag Moderna Ja, max 3 år Ja, max 5 år Ja, endast olycksfall. Max 1 år och högst kr 150 kr/dag dag Även möjlighet till ersättning i samband med förlossning. SalusAnsvar Ja, max 5 år Ja, max 5 år Ja, max 5 år 156 kr/dag Om arbetsförmågan blivit dag nedsatt till följd av kr vid akut intag sjukdom eller olycksfall kan den som är försäkrad hos Salus Ansvar få stöd och råd av ett hälsoombud i rehabiliteringen. Trygg-Hansa (TryggaVuxna) Ja, max 5 år Ja, max 5 år Ja, max 3 år 250 kr/dag dag kr vid akut intag

17 Bolag Ersättning för ärr och sveda och värk Ersätts vanprydande ärr? Försäkringsbolagen har sina egna ärrtabeller. Ersättningens storlek beror på var på kroppen det sitter och hur vanprydande det är. Skadan ska i regel ha krävt läkarbehandling. Rätt till ersättning inträder tidigast efter 1-2 år. Sveda och värk OBS! Denna ersättning utbetalas inte om sveda och värk-ersättning lämnas från annat håll. För den som vistas hemma är beloppet kr per månad och vid sjukhusvistelse är beloppet oftast kr per månad. Ersättningen är skattefri. Dina Försäkringar Ja, endast vid olycksfall Ja, endast vid olycksfall och vid sjukskrivning minst 50% mer än 30 dagar If (Stor Vuxen) Ja, endast vid olycksfall. Även ersättning vid lägre grad än vanprydande Länsförsäkringar Ja, endast vid olycksfall Ja, endast vid olycksfall och om sjuktiden överstiger 30 dagar Moderna Ja, endast vid olycksfall SalusAnsvar Ja, endast vid olycksfall Ja, vid sjukskrivning minst 50% mer än 30 dagar Trygg-Hansa (TryggaVuxna) Ja, endast vid olycksfall. Vid sjukskrivning mer än 30 dagar utbetalas kr i Sjuk och olycksfallshjälp

18 Dödsfallsbelopp Engångsbelopp som utbetalas om den försäkrade avlider Bolag Ersättning vid dödsfall pga olycksfall Ersättning vid dödsfall annan orsak Dina Försäkringar kr kr If (Stor Vuxen) kr 0 kr Länsförsäkringar kr kr Moderna kr 0 kr SalusAnsvar kr kr Om den som är försäkrad hos SalusAnsvar är gravid och barnet avlider (oberoende av orsak) från graviditetsvecka 26 och före sex månaders ålder finns ett dödsfallsbelopp på kr (25% av ett prisbasbelopp). Trygg-Hansa (TryggaVuxna) kr kr

19 Tilläggsförsäkringar Hos vissa bolag finns möjlighet att teckna olika tilläggsförsäkringar, bl a för ersättning vid långvarig sjukskrivning. Bolag SalusAnsvar Trygg-Hansa (TryggaVuxna) Månadsersättning vid sjukskrivning Månadsersättning betalas vid minst 50 % arbetsoförmåga. Den börjar utbetalas efter avtalad karenstid och utbetalas i längst 3 år. Ja Salus Ansvar erbjuder en tilläggsförsäkring som efter en karenstid ger 1 000, 1 500, eller kr/månad vid minst 50% arbetsoförmåga och under längst 3 år. Årspremien är mellan 252 kr och 744 kr beroende på lönenivå. Ja TryggaVuxna erbjuder en tilläggsförsäkring som efter en karenstid ger 1 000, 2 000, eller kr/månad vid minst 50% arbetsoförmåga, dock längst i 3 år. För en 30-åring är årspremien mellan 429 kr och kr beroende på valt belopp. För en 50-åring ligger den på mellan 553 kr och kr. Livförsäkring Förutom det dödsfallsbelopp som ingår i grundförsäkringen finns det hos vissa bolag möjlighet att höja ersättningen. Ja, livbeloppet kan höjas upp med max 3 mkr

Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkring Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt.

Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkring Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt. Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkring Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt. En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan bland annat ge ersättning om du får

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska Personförsäkring Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Olyckor och sjukdomar är tyvärr inget man kan styra över, de bara kommer. Och när det väl händer är det oftast fler personer i familjen som

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Tilläggsvillkor 2015-04-01 1. Gemensamma bestämmelser 1.1 Grundläggande förutsättningar 1.1.1 Hur och för vem gäller detta tilläggsvillkor? Detta

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år.

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. VILLKOR BARNFÖRSÄKRING 2016 Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Den försäkrades samtliga arvsberättigade

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Finansförbundets Studerandeförsäkringar

Finansförbundets Studerandeförsäkringar Finansförbundets Studerandeförsäkringar till riktiga studentpriser Hemförsäkring 6 månader: 200 kr Olycksfallsförsäkring + Händelseförsäkring: 30 kr/månad Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet Trygga försäkringar för dig som är medlem i Finansförbundet Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara denna

Läs mer

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring Allmänna villkor 98:7 2012-01-01 Fortsättningsförsäkring Grupp 2 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 3 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Barntillägg

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

ACE ditt liv. en tryggare framtid för dig och dina nära

ACE ditt liv. en tryggare framtid för dig och dina nära ACE ditt liv en tryggare framtid för dig och dina nära Vad händer med din familj om du skulle bli allvarligt sjuk eller gå bort? Hur drabbas er ekonomi? ACE Ditt Liv skyddar din familjs ekonomi vid allvarlig

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna. Gäller från 2015-01-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna. Gäller från 2015-01-01 FÖRKÖPSINFORMATION Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Ekonomiskt skydd om du skadas eller invalidiseras Denna förköpsinformation är vi skyldiga att lämna enligt lag och detta

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

Ett ekonomiskt skydd för dig och din familj

Ett ekonomiskt skydd för dig och din familj Personförsäkring Ett ekonomiskt skydd för dig och din familj Med Sumer Personförsäkring erbjuder vi olika försäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Paketen

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

VUXEN 50+ Försäkringsvillkor januari 2016

VUXEN 50+ Försäkringsvillkor januari 2016 VUXEN 50+ Försäkringsvillkor januari 2016 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GÄLLER FRÅN 1 FEBRUARI 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Gjensidige Gravid och Gravid Plus Gäller från 1 februari 2010 Innehållsförteckning A. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen En olycka händer så lätt och då är det skönt att vara rätt försäkrad. Om du arbetar är du oftast försäkrad under arbetstid men vad har du för trygghet

Läs mer

För- och efterköpsinformation

För- och efterköpsinformation Sida 1/6 I TryggaVuxna Kundservice: trygghansa.se/kundservice Telefon 0771-111 600 Anmäl skada: trygghansa.se/skada Telefon 0771-111 500 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaVuxna 81:5 För-

Läs mer

Handels Medlemsförsäkringar

Handels Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Handels Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Handels väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som är medlem i Handels.

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga undantag och begränsningar. Det belopp som redovisas här

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från 1 november 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4 1.1 Den

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring Förköpsinformation 2016 Sjukvårdsförsäkring Företag Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvårdsförsäkring* slipper du onödig väntan i vårdköer och ökar dina möjligheter till rätt vård direkt. Du har

Läs mer

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 12 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 85:5. Olycksfall 55+ Gäller för nya försäkringar från 141115 och för gällande försäkringar tidigast från 150101

ALLMÄNNA VILLKOR 85:5. Olycksfall 55+ Gäller för nya försäkringar från 141115 och för gällande försäkringar tidigast från 150101 ALLMÄNNA VILLKOR 85:5 Olycksfall 55+ Gäller för nya försäkringar från 141115 och för gällande försäkringar tidigast från 150101 2 Olycksfall 55+ 85:5 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår

Läs mer

TryggaVuxna För dig om du blir sjuk eller skadar dig

TryggaVuxna För dig om du blir sjuk eller skadar dig Sida 1/6 I TryggaVuxna Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaVuxna

Läs mer

OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA 628:10. Förköpsinformation för Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna. Gäller från

OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA 628:10. Förköpsinformation för Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna. Gäller från OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA 628:10 Förköpsinformation för Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2016-01-01 Ekonomiskt skydd om du skadas eller invalidiseras Denna förköpsinformation

Läs mer

Försäkringsvillkor Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom

Försäkringsvillkor Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom Försäkringsvillkor Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom Försäkringsvillkor 1367/1368 Gäller från och med 2016-01-01 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

Serviceproducentens årsrapport 2015

Serviceproducentens årsrapport 2015 Rehabiliteringsgruppen Serviceproducentens årsrapport 2015 Skriv ut en blankett för varje linje Besvara frågorna för endast en linje på samma blankett Fyll i uppgifterna för varje linje på en separat blankett

Läs mer

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Sid. 1(7) ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Villkor nr 741 från och med 1 januari, 2006 Allmänt Detta försäkringsvillkor innehåller samtliga ersättningar som kan ingå i försäkringen. Vilka ersättningar som

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(6) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2008. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring barn och ungdom Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av viktiga begrepp...

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus med Sjukförsäkring - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor,

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Sida GUIDEN INTERNT UTBILDNINGSMATERIAL. Uppdaterad Faktaägare: Bruno Månsson TH-Försäkringspartner i Dalarna AB

Sida GUIDEN INTERNT UTBILDNINGSMATERIAL. Uppdaterad Faktaägare: Bruno Månsson TH-Försäkringspartner i Dalarna AB Sida GUIDEN INTERNT UTBILDNINGSMATERIAL Uppdaterad Faktaägare: Bruno Månsson TH-Försäkringspartner i Dalarna AB Sjuklighet i Sverige v Kutant malignt melanom har ju länge varit den maligna sjukdom som

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus med Sjukförsäkring - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Fortsättningsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan ny hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring,

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus OLP 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet...3 A.1 Allmänna bestämmelser...3 A.2 Vem försäkringen gäller för...3

Läs mer

Beställarenheten för tandvård. Uppdragsbeskrivning

Beställarenheten för tandvård. Uppdragsbeskrivning Planeringsenheten/Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Uppdragsbeskrivning Ansvarig för dokumentet Beställarenheten för tandvård Revideras och följs upp Vid behov Fastställd Beslutat

Läs mer

För- och efterköpsinformation. Gäller från

För- och efterköpsinformation. Gäller från Fortsättningsförsäkring för dig som har haft gruppförsäkring Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Månatlig sjukförsäkring Sjukkapitalförsäkring Diagnosförsäkring Barnförsäkring För-

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2014-05-09 Dnr 3.1-10780/2014 1(5) Begreppet allvarlig sjukdom skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom

Läs mer

Till medlemmar i Travtränarnas Riksförbund

Till medlemmar i Travtränarnas Riksförbund Till medlemmar i Travtränarnas Riksförbund 2019-04-01 Travtränarna har genom Söderberg & Partners träffat ett avtal med Länsförsäkringar om frivillig gruppförsäkring. Våra försäkringar ger dig och din

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun Lekebergs kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2010-06-08 Dnr 4139/2010 Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada

Läs mer

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016 01 01

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016 01 01 Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2016 01 01 2/17 Olycksfallsförsäkring Privat Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Begränsningar i försäkringarnas giltighet...4 Sport och idrott...4 Vistelse

Läs mer

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+ Allmänna villkor 85:4 2011-09-01 Olycksfall 55+ 2 Olycksfall 55+ 85:4 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt.

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET. Gäller fr o m 1 april 2010. En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET. Gäller fr o m 1 april 2010. En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET Gäller fr o m 1 april 2010 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar SNABB HJÄLP NÄR DU BEHÖVER DEN SOM

Läs mer

Ansökan medlemsförsäkring

Ansökan medlemsförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan medlemsförsäkring Ansökan, autogiroanmälan

Läs mer

Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar

Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar 2016 Stödjer svensk segling Vi seglare äger Svenska Sjö Svenska Sjö stödjer svensk segling Det här ger oss direkta fördelar som omfattande villkor, låga premier

Läs mer

Tandvårdsstöd för patienter med diabetes

Tandvårdsstöd för patienter med diabetes Tandvårdsstöd för patienter med diabetes Annika Lindqvist Bedömningstandläkare, Beställarenheten Sjukhustandläkare, Tandvårdscentralen Uppsökande munhälsobedömning Högkostnadsskydd Tandvård som led i en

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP262723. Höörs kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2016-01-01 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Människor med funktionshinder i Västra Götaland

Människor med funktionshinder i Västra Götaland Människor med funktionshinder i Västra Götaland Inventering av målgrupper Kortversion 2000 Regionens Hus, 462 80 Vänersborg Tel: 0521-27 52 30 Fax 0521 27 52 57 Texttel: 0521-27 50 90 Inledning I denna

Läs mer

Förändringar i Gruppförsäkring villkor

Förändringar i Gruppförsäkring villkor Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2017-1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan Hela villkoret + Ändrat från intygande av fullt arbetsför till intygande om fullt arbetsför. + Tagit

Läs mer

KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL

KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL TÄVLINGSVERKSAMHET / FULLVUXNA TÄVLINGSVERKSAMHET /UNGDOMAR OCH BARN HOBBY ACTIVITY * - födda 1996

Läs mer

Diagnosförsäkring Ett ekonomisk bidrag i händelse av diagnos

Diagnosförsäkring Ett ekonomisk bidrag i händelse av diagnos Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Diagnosförsäkring Ett ekonomisk bidrag i händelse av diagnos En Diagnosförsäkring är en händelseförsäkring

Läs mer

Personförsäkring Grupp

Personförsäkring Grupp Personförsäkring Grupp Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2015 Kontakt med Folksam Kundservice: 0771-950

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun Habo kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra

Läs mer

Livförsäkring med traditionell förvaltning

Livförsäkring med traditionell förvaltning 2003-10-01 Allmänna villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning LFAB 03180 Utg 03 03-09 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................1 2 Försäkringstagare...........................1

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Hjerta Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Fria Företagares gruppförsäkring i Bliwa

Fria Företagares gruppförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fria Företagares gruppförsäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

För- och efterköpsinformation FLEX Gruppförsäkring. Livförsäkring

För- och efterköpsinformation FLEX Gruppförsäkring. Livförsäkring För- och efterköpsinformation 2017 FLEX Gruppförsäkring Det här är en översiktlig information om liv-, olycksfalls-, sjuk- och barnförsäkring som ingår i vår FLEX Gruppförsäkring för medarbetare i företag,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 1.1 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet. 2.0 FÖRSÄKRINGSGIVARE 2.1 ACE Europe Life UK Limited

Läs mer

När gäller försäkringen Olycksfalls- och sjukförsäkringen gäller under hela dygnet, både på din fritid och arbetstid.

När gäller försäkringen Olycksfalls- och sjukförsäkringen gäller under hela dygnet, både på din fritid och arbetstid. Olycksfall Plus med Sjukförsäkring - Förköpsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor,

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll Förklaringar av viktiga

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Leva utomlands. Giltig från 2015-06-15

Säkerhet över alla gränser. Leva utomlands. Giltig från 2015-06-15 Säkerhet över alla gränser Leva utomlands Giltig från 2015-06-15 1 2 Säkerhet över alla gränser När du ska leva utomlands en tid, är det viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan

Läs mer

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01

Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Villkor för Reflex Pensionsförsäkring Nya Världen förvaltning Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsvillkoret..........................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2

Läs mer

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Barn- och ungdomsförsäkring Trygghet dygnet runt Skyddet gäller dygnet runt, även på helger och lov och när barnen sportar. Försäkringen kan tecknas för barn och barnbarn

Läs mer