Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna Inger Brännberg Annika Lantz-Andersson Johannes Lunneblad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna Inger Brännberg Annika Lantz-Andersson Johannes Lunneblad"

Transkript

1 Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 12/11 1 / Tid: måndag 12 december 2011, kl Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Närvarande Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande Sonja Sheridan stf prefekt, vice ordförande Jonas Ivarsson bitr prefekt Företrädare för lärarna Inger Brännberg Annika Lantz-Andersson Johannes Lunneblad Företrädare för teknisk-administrativ personal Doris Gustafson Företrädare för studenterna Ann Bergström Airi Bigsten Göta studentkår Göta studentkår, doktorand Övriga: Mai Foureaux huvudekonom, föredragande 5-6 Thomas Johansson studierektor, föredragande, 4.3 Frånvarande Airi Bigsten Göta studentkår, doktorandrepr Vid protokollet Malin Behnke Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande Läroverksgatan 15, Box 300, SE Göteborg , (fax)

2 2 / 7 1 Protokolljustering Sonja Sheridan utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. 2 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs. 3 Anmälan av protokoll från institutionsstyrelsens möte Styrelseprotokoll bifogas. Protokollet läggs till handlingarna. 4 MEDDELANDEN 4.1 Prefekten informerar Underlaget Organisation och beslutsstruktur vid Göteborgs universitet är utsänt och diskuteras på mötet. Ny besluts- och organisationsstruktur beräknas träda i kraft 1 juli 2012, vilket innebär att dekan- och prefektval genomförs under vt 12. Styrelsen kommer att hållas underrättad om detta. 4.2 Stf prefekt och bitr prefekt informerar Kort lägesinformation om DAFGU, Göteborgs universitets satsning på gemensam datorarbetsplats. IPKL beräknas gå med i projektet under senare delen av våren 2012, förutsatt att man löst vissa problem som t ex implementeringen på Mac. Intresserade av Riksbankens Jubileumsfond Pro Futura vänder sig till Jonas Ivarsson eller Sonja Sheridan. Information är utskickad via e-post. Fakultetens nominerade till Knut och Alice Wallenbergs Academy Fellowutlysning kom från IDPP och IPS.

3 3 / Studierektorerna informerar Fem sökande har föreslagits för antagning till forskarskola för ämnesdidaktik i mångfaldens förskola. Beslut i UFN väntar. Inom LinCS har fyra doktorander antagits mot doktorsexamen, varav en kommer att vara placerad på IPKL. Viktigt att alla avtal och lokalfrågor gällande doktorander går genom studierektor Thomas Johansson för att kunna få en samlad bild av institutionens doktorander. Studierektor Pia Williams informerar om mastersprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap. Det reviderade programmet kommer att vara sökbart inför ht 2012 och omfattar 30 utbildningsplatser. Upplägget för programmet visar en tydligare progression från förskollärarprogrammet via masterprogrammet till forskarutbildningen i barn- och ungdomsvetenskap. Det formella namnet på programmet är: Barn och ungdomsvetenskap, mastersprogram. Auditrapporten för de program inom pedagogik och didaktik som utvärderas inom ramen för BLUE 11 skickas via e- post till styrelsen för kännedom. Fakulteten har avsatt extra medel för att konvertera masterprogrammet i lärande, kommunikation och IT till engelska. Mer information om detta kommer längre fram. 4.4 Studentkåren informerar Ingen information.

4 4 / 7 5 EKONOMI/BUDGET Föredragande: Mai Foureaux Underlag gällande institutionens budget för 2012 delas ut och gås igenom. Bl a har budgeterats för fyra ytterligare doktorander utöver de som är aktuella för antagning nu. Planer finns även för ytterligare en studierektor. 6 PERSONAL Föredragande: Mai Foureaux/Ulla Mauritzson Uppskattas att institutionen kommer att anställa ca nya medarbetare under Intervju ska hållas med en möjlig universitetslektor i fritidspedagogik och uppskattningsvis två universitetslektorer med inriktning mot ungdom förväntas kunna anställas under året.

5 5 / 7 7 UTBILDNING 7.1 Kursplaner Föredragande: Elisabeth Mellgren Utsänt underlag gås igenom och diskuteras. Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa kursplanerna med på mötet föreslagna ändringar. Styrelsen föreslår ett antal mindre justeringar. Förslag till beslut: Att institutionsstyrelsen beslutar att fastställa kursplanerna för: a) LÖFÖ10, Barns språk och kommunikation 2 för förskollärare b) LÖFÖ20, Matematikdidaktik 1 för förskollärare c) LÖK10G, Lärande utveckling och didaktik 1 för förskollärare d) LRFP20, Kultur och kreativitet för lärare i fritidshem e) LRFP30, Barns uppväxt och fritid i närmiljön, för lärare i fritidshem 12 STRATEGI Jonas Ivarsson redovisar kort resultatet av den kartläggning av forskningsprojekt som samlats in under senare delen av hösten. Poängteras att kartläggningen syftar till att synliggöra de grupperingar som verkar inom och mellan miljöerna med fokus på produktivitet för att bl a rikta satsningar utifrån verksamhetens behov. För att förstå helheten måste man förstå delarna. Diskuteras hur vi lämpligen går vidare med samarbete över projekt- /miljögränser inom institutionen och i vilken utsträckning det är önskvärt samt vil-

6 6 / 7 ket påverkan det kan få på de miljöer vi har idag. Satsningen på kursutveckling inom LP11 återremitterades av styrelsen på förra mötet, i väntan på budgetuppföljningen. Arbetet med detta fortsätter och lyfts på nytt i styrelsen. En liknande satsning bör göras även för masterprogram och forskarutbildning. Strategiska medel för språkgranskning och konferensdeltagande kommer att finnas kvar även under ARBETSMILJÖ IPKL behöver långsiktigt sett fler arbetsplatser och olika lösningar på detta diskuteras kort. 14 LIKABEHANDLING Ingen information. 15 MILJÖ En ny miljösamordnare för fakulteten ska tillsättas. Uppdraget omfattar 15 % av heltid. 16 Inkomna och avsända skrivelser Förteckning är utsänd. 17 Övriga frågor Inga övriga frågor anmälda.

7 7 / 7 Justeras Ulla Mauritzson Sonja Sheridan Vid protokollet Malin Behnke

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna. Företrädare för teknisk-administrativ personal. Företrädare för studenterna

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna. Företrädare för teknisk-administrativ personal. Företrädare för studenterna Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 9/11 1 / 7 2011-11-21 Tid: måndag 21 november 2011, kl 13.00 15.00 Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Närvarande Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt,

Läs mer

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna Inger Brännberg Annika Lantz-Andersson Johannes Lunneblad

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna Inger Brännberg Annika Lantz-Andersson Johannes Lunneblad Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 1/12 1 / 7 2012-01-24 Tid: tisdag 24 januari 2012, kl 13.00 15.35 Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Närvarande Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt,

Läs mer

Tid: måndag 22 augusti 2011, kl Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111

Tid: måndag 22 augusti 2011, kl Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 6/11 1 / 6 2011-08-22 Tid: måndag 22 augusti 2011, kl 13.00 15.20 Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Närvarande Ledamöter: Mauritzson Ulla prefekt,

Läs mer

Tid: måndag den 24 januari 2011, kl Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111

Tid: måndag den 24 januari 2011, kl Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 1/11 1 / 5 2011-01-24 Tid: måndag den 24 januari 2011, kl 13.00 16.00 Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Närvarande Ledamöter: Mauritzson Ulla prefekt,

Läs mer

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande

Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt, ordförande Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 3/12 1 / 6 2012-03-20 Tid: tisdag 20 mars 2012, kl 13.00 16.00 Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Närvarande Ledamöter: Ulla Mauritzson prefekt,

Läs mer

Ledamöter: Mauritzson Ulla prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna. Företrädare för teknisk-administrativ personal

Ledamöter: Mauritzson Ulla prefekt, ordförande. Företrädare för lärarna. Företrädare för teknisk-administrativ personal Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 8/11 1 / 7 2011-10-24 Tid: måndag 24 oktober 2011, kl 13.00 15.10 Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Närvarande Ledamöter: Mauritzson Ulla prefekt,

Läs mer

Tid: måndag 19 september 2011, kl Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111

Tid: måndag 19 september 2011, kl Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 7/11 1 / 7 2011-09-19 Tid: måndag 19 september 2011, kl 13.00 15.30 Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Närvarande Ledamöter: Mauritzson Ulla prefekt,

Läs mer

Tid: måndag den 16 maj 2011, kl Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 132

Tid: måndag den 16 maj 2011, kl Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 132 Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 4/11 1 / 7 2011-05-16 Tid: måndag den 16 maj 2011, kl 09.00 13.00 Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 132 Närvarande Ledamöter: Mauritzson Ulla prefekt,

Läs mer

Tid: måndag 11 oktober 2010, kl Plats: LinCS-salen, Pedagogen, Läroverksgatan 5, Göteborg

Tid: måndag 11 oktober 2010, kl Plats: LinCS-salen, Pedagogen, Läroverksgatan 5, Göteborg Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 2/10 1 / 10 2010-10-11 Tid: måndag 11 oktober 2010, kl 13.00 16.00 Plats: LinCS-salen, Pedagogen, Läroverksgatan 5, Göteborg Närvarande Ledamöter: Mauritzson Ulla prefekt

Läs mer

Ledamöter: Mauritzson Ulla prefekt, ordförande Sheridan Sonja stf prefekt, föredragande 5. Brännberg Inger föredragande 9

Ledamöter: Mauritzson Ulla prefekt, ordförande Sheridan Sonja stf prefekt, föredragande 5. Brännberg Inger föredragande 9 Institutionsstyrelsen PROTOKOLL 5/11 1 / 10 2011-06-20 Tid: måndag 20 juni 2011, kl 09.00 12.00 Plats: Pedagogen, Läroverksgatan 15, Göteborg, lokal B1 111 Närvarande Ledamöter: Mauritzson Ulla prefekt,

Läs mer

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Christin de Flon 2011-12-12 Tid Måndag den 12 december klockan 13 16.15 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist

Läs mer

Björn H var också med och ska anföras som närvarande på föregående IR.

Björn H var också med och ska anföras som närvarande på föregående IR. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande Institutionsrådet (IR) MINNESANTECKNINGAR 1 / 6 2012-09-18 Närvarande ledamöter: Charlotte Eriksson, Doris Gustafson, Sonja Sheridan Ulla Mauritzson,

Läs mer

Institutionsrådet, minnesanteckningar

Institutionsrådet, minnesanteckningar Institutionsrådet, minnesanteckningar 2014-05-19 Närvarande: Ulla Mauritzson, Sonja Sheridan, Inger Brännberg, Johannes Lunneblad, Doris Gustafson, Oskar Lindwall, Annika Bergviken Rensfeldt, Jonas Lindbäck,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon Christin de Flon 2011-05-09 Tid Måndag den 9 maj klockan 13 16 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist stf

Läs mer

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Christin de Flon 2012-01-23 Tid Måndag den 23 januari klockan 13 15.45 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist

Läs mer

Minnesanteckningar institutionsrådet

Minnesanteckningar institutionsrådet INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE Minnesanteckningar institutionsrådet Datum: 2015-11-16 Tid: kl. 9-12 Plats: B4 437 Närvarande: Ulla Mauritzson, Pia Nykänen, Ivar Armini, Oskar Lindwall,

Läs mer

Tid Måndag den 6 december klockan Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Plats. Närvarande

Tid Måndag den 6 december klockan Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Plats. Närvarande GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2010 Tid Måndag den 6 december klockan 14 16 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon Christin de Flon 2011-04-04 Tid Måndag den 4 april klockan 13 16 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist stf

Läs mer

Minnesanteckningar institutionsrådet Datum: Tid: kl Plats: B4 437

Minnesanteckningar institutionsrådet Datum: Tid: kl Plats: B4 437 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE Minnesanteckningar institutionsrådet Datum: 2016-09-12 Tid: kl. 13-16 Plats: B4 437 Närvarande: Frånvarande: Cecilia Wallerstedt, Annika Bergviken

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon Christin de Flon 2011-01-24 Tid Måndag den 24 januari 2011 klockan 13 16.15 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon Christin de Flon 2011-02-28 Tid Måndag den 28 februari klockan 13 16.15 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2007 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2007 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Måndagen den 15 januari 2007 kl 13.00-16.00 Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, Hus A Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Mikael Alexandersson Inga Wernersson Christina Berg Ulla

Läs mer

Minnesanteckningar institutionsrådet Datum: Tid: kl Plats: B4 437

Minnesanteckningar institutionsrådet Datum: Tid: kl Plats: B4 437 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE Minnesanteckningar institutionsrådet Datum: 2018-09-03 Tid: kl. 13-16 Plats: B4 437 Närvarande: Cecilia Wallerstedt, Annika Bergviken Rensfeldt, Louise

Läs mer

Minnesanteckningar institutionsrådet Datum: Tid: kl Plats: B4 437

Minnesanteckningar institutionsrådet Datum: Tid: kl Plats: B4 437 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE Minnesanteckningar institutionsrådet Datum: 2016-10-17 Tid: kl. 9-12 Plats: B4 437 Närvarande: Frånvarande: Cecilia Wallerstedt, Louise Peterson,

Läs mer

Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL

Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2011 vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE Minnesanteckningar institutionsrådet Datum: 2016-02-22 Tid: kl. 13-16 Plats: B4 437 Närvarande: Ulla Mauritzson, Oskar Lindwall, Louise Peterson,

Läs mer

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Christin de Flon 2012-03-26 Tid Måndag den 26 mars klockan 13 15 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Lisa Asp Onsjö Christian

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANADE DATUM: 2013-12-23 AVSÄNDARE: Mona Lundin, Elisabeth Mellgren, Sonja Sheridan och Ulla Mauritzson KONTAKTPERSON:

Läs mer

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Christin de Flon 2012-02-27 Tid Måndag den 23 januari klockan 13 15:45 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist

Läs mer

Minnesanteckningar institutionsrådet Datum: Tid: kl Plats: B4 437

Minnesanteckningar institutionsrådet Datum: Tid: kl Plats: B4 437 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE Minnesanteckningar institutionsrådet Datum: 2018-12-03 Tid: kl. 13-16 Plats: B4 437 Närvarande: Frånvarande: Cecilia Wallerstedt, Annika Bergviken

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Tisdagen den 29 augusti 2006 kl 10.30-14.00. Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, A1 136. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Per-Olof Thång Elisabeth Hesslefors Arktoft Barbro

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet

Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet Protokoll från sammanträde med beredning för forskning (BF) Datum: 2019-03-11 Tid: 16:30-17:30 Plats: A1 135b, Plan 1, Pedagogen Hus A Närvarande: Eva Reimers,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2011 Christin de Flon 2011-06-13 Tid Måndag den 13 juni klockan 13 16.30 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson

Läs mer

Institutionsrådet, minnesanteckningar

Institutionsrådet, minnesanteckningar Institutionsrådet, minnesanteckningar 2014-03-10 Närvarande: Ulla Mauritzson, Mona Lundin, Oskar Lindwall, Inger Brännberg, Johannes Lunneblad, Doris Gustafson, Annika Bergviken Rensfeldt, Cecilia Björck,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Institutionen för filosofi, lingvistik och 2011-05-27 vetenskapsteori Närvarande ledamöter Jan Lif prefekt ordf Åsa Abelin lärare (t o m 17) Staffan Larsson lärare ( f o

Läs mer

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2013

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2013 Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2013 Behandlad i institutionsrådet vid IPKL 2013-02-18 och med utgångspunkt i institutionens verksamhets- och handlingsplan för 2013-2015 1 Arbetsmiljöarbetet

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Sammanträdesdatum Institutionsstyrelsen

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Sammanträdesdatum Institutionsstyrelsen Tid: Måndag 28 mars 2011, kl. 13-16.30 Plats: Pedagogen, Västra Hamngatan 25, Göteborg, lokal A2 136 Närvarande: Ledamöter: Eva Hjörne prefekt IPS, ordförande Liss Kerstin Sylvén stf. prefekt IPS Företrädare

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2014

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2014 Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2014 Planen är formulerad med utgångspunkt i institutionens Handlingsplan för 2014-2016 och Verksamhetsplan för 2014 samt har diskuterats på IR.

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2008:7 1 av 5 Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande Sammanträdesdatum Kansliadm Susanne Pedersen

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2008:7 1 av 5 Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande Sammanträdesdatum Kansliadm Susanne Pedersen GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2008:7 1 av 5 Tid: Måndagen den 24 november kl. 13.00 16.00 Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen Hus A, A2 136 Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Tid: kl.09.00 12.25 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, vice ordförande Franzén

Läs mer

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2012

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2012 Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2012 vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Tid: kl.13.35 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena Franzén Bengt Kärrqvist Christina Nilsson

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET. Arbetsmiljöblock VI 2014-01-21 Utbildningsvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET. Arbetsmiljöblock VI 2014-01-21 Utbildningsvetenskapliga fakulteten Tid Tisdagen den 21 januari kl 13.00 Plats Pedagogen, Västra Hamngatan 25, Göteborg, lokal A1 172 Närvarande Företrädare för arbetsgivaren Britt-Marie Apelgren, prodekan Mona Arfs, prefekt (IPS) Ulrika

Läs mer

Tid Måndag den 13 september klockan Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Plats. Närvarande

Tid Måndag den 13 september klockan Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Plats. Närvarande Tid Måndag den 13 september klockan 10 15.30 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist stf prefekt Sten Båth

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2012 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2012 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon Christin de Flon 2012-06-08 Tid Fredag den 8 juni klockan 9-11:30 Plats Ågrenska villan Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist stf prefekt Christian Bennet Lisa Asp

Läs mer

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 3 Antagning till CUL:s forskarskola 8 Besluts- och delegationsordning för UFL 9 Examensarbetet på Lärarprogrammet 11 Policy för IKT inom lärarutbildningen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN Sammanträde 2007:9 FÖR LÄRARUTBILDNING

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN Sammanträde 2007:9 FÖR LÄRARUTBILDNING GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats2007-09-11, kl. 13.15 15.15, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A.. 7 Ändrade beslutsregler för nämndens utvecklingsmedel 8 Ändrat

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Tisdagen den 9 maj 2006 kl 08.30-13.30. Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, rum B2 32. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Per-Olof Thång Elisabeth Hesslefors Arktoft Barbro Hedenström

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde 2016-12-01 Tid: 09.00 12.00 Plats: Tupprummet, 14:340 Närvarande: Ordinarie Henrik Edgren

Läs mer

Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat

Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr5/09 PROTOKOLL fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden måndagen den 15 juni 2009 i rum A1 136, kl 13.00-15.15 Närvarande ledamöter: Jonas Ivarsson, Rolf Lander,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 10.55 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt ej 110 Erik Erlanson doktorand Jonas

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4)

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita Ljungqvist universitetslektor

Läs mer

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 7 Besluts- och delegationsordning för UFL 8 Handlingsplan för IKT 9 Placering av interdisciplinärt examensarbete inom Samhällskunskap och Svenska Närvarande

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Tisdagen den 7 mars 2006 kl 08.30-12.00. Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, rum B2 32. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Per-Olof Thång Elisabeth Hesslefors Arktoft Barbro

Läs mer

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde 2017-02-15 Tid: 09.00 12.00 Plats: Tupprummet, 14:340 Närvarande: Ordinarie Henrik Edgren

Läs mer

d qb_lodp=rkfsbopfqbq= molqlhlii= 1E5F= ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå= = p~ãã~åíê ÇÉ=OMMSWP= Ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= = OMMSJMNJPN= =

d qb_lodp=rkfsbopfqbq= molqlhlii= 1E5F= ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå= = p~ãã~åíê ÇÉ=OMMSWP= Ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= = OMMSJMNJPN= = d qb_lodprkfsbopfqbq molqlhlii 1E5F Tid och plats kl. 16.00 19.05, Hörnan, Föreningsgatan 20. Närvarande Ledamöter Företrädare för lärarna Eva-Lena Dahl Jan-Eric Gustafsson Anna Hannesdóttir Ulla Runesson

Läs mer

d qb_lodp=rkfsbopfqbq= = ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå=ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= Minnesanteckningar LUR 2 Magret Lundkvist

d qb_lodp=rkfsbopfqbq= = ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå=ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= Minnesanteckningar LUR 2 Magret Lundkvist d qb_lodprkfsbopfqbq ríäáäçåáåöëjçåüñçêëâåáåöëå ãåçéåñ êä ê~êìíäáäçåáåö Minnesanteckningar LUR 2 Magret Lundkvist 2007-01-15 PROTOKOLL Lärarutbildningsråd 2 2007-01-15 kl 14.00 17.00, Konferensrummet Lillan,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2011. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2011. Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin Åkesson, Torbjörn universitetslektor Närvarande Ledamöter Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2012

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2012 Närvarande Ledamöter Ax, Elisabeth student, LTH Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle professor Nordberg Karlsson,

Läs mer

Protokoll nr 8/ 2013 Institutionsstyrelsesammanträde Institutionen för orientaliska språk

Protokoll nr 8/ 2013 Institutionsstyrelsesammanträde Institutionen för orientaliska språk Protokoll nr 8/ 2013 Institutionsstyrelsesammanträde Institutionen för orientaliska språk Närvarande ledamöter: Prefekt Alberto Tiscornia (ordf.), stf prefekt universitetslektor docent Irmy Schweiger,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.55 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor fr o m 86 Oscar Hassby studerande Sara Håkansson universitetslektor Arona Johansson

Läs mer

Tillsättning av valberedning, prefekt, ställföreträdande och biträdande prefekt, institutionsstyrelse och studierektorer

Tillsättning av valberedning, prefekt, ställföreträdande och biträdande prefekt, institutionsstyrelse och studierektorer PROCESSBESKRIVNING 2018-08-10 STYR 2018/847 1 Lunds tekniska högskola Naturvetenskapliga fakulteten Tillsättning av valberedning, prefekt, ställföreträdande och biträdande prefekt, institutionsstyrelse

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte 2017-10-12 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSSTYRELSEN Protokoll styrelsemöte Datum: 2017-10-12 Tid: 13:15 16:10 Plats: Konferenssal Stora Skansen, Sprängkullsgatan 19, vån 3 Frånvarande: Närvarande Ordförande:

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:8 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:8 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Tid och plats kl. 14.45 17.10, Ljusvågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. 6 Inriktning Yrke, skola och arbetsliv 7 Lärarutbildningsrådens ikraftträdande

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2018. Bülow, Leif prefekt Ordförande Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2018. Bülow, Leif prefekt Ordförande Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist Styrelsen 18-10-04 Närvarande Ledamöter Bülow, Leif prefekt Ordförande Horsefield, Susanna professor Lindblom, Caroline receptionist Modig, Kristofer universitetslektor Olsson, Ulf professor Persson, Helena

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Gorwa-Grauslund, Marie professor Hansson, Oskar student, LTH Jannasch, Patric professor

Läs mer

d qb_lodp=rkfsbopfqbq= molqlhlii= 1E6F= ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå= = p~ãã~åíê ÇÉ=OMMRWNP= Ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= = OMMRJNNJNS= =

d qb_lodp=rkfsbopfqbq= molqlhlii= 1E6F= ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå= = p~ãã~åíê ÇÉ=OMMRWNP= Ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= = OMMRJNNJNS= = d qb_lodprkfsbopfqbq molqlhlii 1E6F ríäáäçåáåöëjçåüñçêëâåáåöëå ãåçéå p~ãã~åíê ÇÉOMMRWNP Ñ êä ê~êìíäáäçåáåö OMMRJNNJNS Tid och plats kl. 14.00 17.00, Ljusvågen, konferenscentrum Wallenberg. Närvarande Ledamöter

Läs mer

Institutionsstyrelsens medlemmar presenterar sig kortfattat. 2 Val av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

Institutionsstyrelsens medlemmar presenterar sig kortfattat. 2 Val av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-02-11 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Ken Benson Rhonwen Bowen Caroline Magnusson Morgan Nilsson Marie Olofsson Michael Pettersson Tetz Rooke Tove

Läs mer

ARBETSORDNING UPPSALA UNIVERSITET senast reviderad Dnr: UTBVET 2017/441. Arbetsordning för. Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper

ARBETSORDNING UPPSALA UNIVERSITET senast reviderad Dnr: UTBVET 2017/441. Arbetsordning för. Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Arbetsordning för Fakulteten för utbildningsvetenskaper 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Fakultetsnämnd och dekan 3 3. Fakultetskollegiet för utbildningsvetenskaper 3 4. 4 5. Arbetsutskottet 5 6. Programkommittén

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/02 1(5) Tid: kl.13.10 15.30 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, tf ordförande Franzén

Läs mer

Förskollärarprogrammet 210 hp

Förskollärarprogrammet 210 hp Förskollärarprogrammet 210 hp Elisabeth Mellgren Programledare elisabeth.mellgren@ped.gu.se tel. 031 7862197 Utbildningen omfattar tre olika områden: Utbildningsvetenskaplig kärna (K 60 hp) Förskolepedagogik

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1. Sekreterare Kristina Hermansson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1. Sekreterare Kristina Hermansson GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 Närvarande beslutande Johan Norrback - ordförande Lasse Brunnström Eva Dahlin Lars Hallnäs Anders Hultqvist Gunilla Knape Ola Stockfelt Arne Kjell Vikhagen 1-11 Per Anders

Läs mer

Dagordning och minnesanteckningar: Utbildningsrådet IPKL MINNESANTECKNINGAR 1 / 6

Dagordning och minnesanteckningar: Utbildningsrådet IPKL MINNESANTECKNINGAR 1 / 6 Utbildningsrådet IPKL MINNESANTECKNINGAR 1 / 6 2013-06-04 Kl 13.00 16.00 Lokal: B1 111 Närvarande: Inger Brännberg Anne Kultti Elisabeth Mellgren Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson Monica Haraldsson Sträng Birgitta

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/09 Forskarutbildningsnämnden Institutionen för pedagogik och didaktik

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/09 Forskarutbildningsnämnden Institutionen för pedagogik och didaktik PROTOKOLL fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden måndagen den 17 september 2009 i rum A1 136, kl 13.00-14.30 Närvarande ledamöter: Ann Ahlberg, Ulla Andrén, Åse Hansson, Jonas Ivarsson, Elsi-Brith

Läs mer

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande:

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande: 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande: Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet Ledamöter: Anna Ehrenberg, docent, Högskolan Dalarna Ann-Britt Ivarsson, lektor, Örebro universitet Gerd Ahlström, Högskolan

Läs mer

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2015

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2015 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2015 Planen är formulerad med utgångspunkt i institutionens handlingsplan för 2015-2017

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10 1(6) Tid: kl. 10.20 16.45 Plats: Ågrenska villan, Högåsplatsen 2. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström professor, ordförande Lars

Läs mer

Avd. chef reumatologi och inflammationsforskning

Avd. chef reumatologi och inflammationsforskning INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN Protokoll Datum: 2018-03-19 Tid: 14.00-16.00 Plats: Ingegerd Eriksson, Academicum Frånvarande: Bowman Heiden Projektledare, enh. f innovation och entreprenörskap Maria Rosvall

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2014 Styrelsen 2014-09-18 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Elmroth, Sofi Hansson, Oskar student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.15 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor ej del av 92 Henry Diab universitetsadjun kt Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Oskar

Läs mer

Tid: Måndagen den 10 oktober 2016 kl Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14, Campus US. Margareta Bachrach- Lindström

Tid: Måndagen den 10 oktober 2016 kl Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14, Campus US. Margareta Bachrach- Lindström 1(6) Tid: Måndagen den 10 oktober 2016 kl. 13.00 16.00 Lokal: Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14, Campus US Närvarande: Ledamöter: Margareta Bachrach- Lindström Agneta Kullberg Inger Lundeborg Hammarström

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011 Närvarande Ledamöter Holst, Olle Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2017

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2017 Styrelsen 17-03-29 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Jannasch, Patric professor Levin, Maria institutionsadministratör Lidin,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Marita

Läs mer

LTH: Arbetsordning institutioner

LTH: Arbetsordning institutioner Framtidsgruppen Möte kring institutionsstyrelsens roll 2014 03 11 Deltagande: Malin Sjöö, Erik Börjesson, Marie Paulsson, Maria Glantz, Göran Molin, Caroline Karlsson LTH: Arbetsordning institutioner INSTITUTIONSSTYRELSEN

Läs mer

Närvarande ledamöter Jan Lif prefekt ordf Dick Kasperowski stf prefekt o lärare Ulla Veres lärare Dag Westerståhl lärare (t o m 18) f o m 18

Närvarande ledamöter Jan Lif prefekt ordf Dick Kasperowski stf prefekt o lärare Ulla Veres lärare Dag Westerståhl lärare (t o m 18) f o m 18 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Institutionen för filosofi, lingvistik och 2009-05-15 vetenskapsteori Närvarande ledamöter Jan Lif prefekt ordf Dick Kasperowski stf prefekt o lärare Ulla Veres lärare Dag

Läs mer

studeranderepresentant, 2:a suppl.

studeranderepresentant, 2:a suppl. Minnesanteckningar - FoB Sammanträdesdatum 2013-04-04 Forskningsberedningen Närvarande ledamöter: Anders Axelsson rektor, p. 5-6 Annika Mårtensson prorektor, mötesordförande Ulla Holst vicerektor Björn

Läs mer

Särskilda nämnden för lärarutbildning PROTOKOLL SNL-O Nr Licentiatexamen kompletterande riktlinjer Dnr

Särskilda nämnden för lärarutbildning PROTOKOLL SNL-O Nr Licentiatexamen kompletterande riktlinjer Dnr Särskilda nämnden för lärarutbildning PROTOKOLL SNL-O Nr 19-07 Licentiatexamen kompletterande riktlinjer Dnr 1848-07 Föredragande - Catharina Lind har berett ärendet 2002 ändrades Högskoleförordningen

Läs mer

Konstituerande möte BUVs Studentråd

Konstituerande möte BUVs Studentråd Konstituerande möte BUVs Studentråd Datum: 2017-01-31 Tid: 15:00 Lokal: Nobelrummet, Stockholms Universitets Studentkår Närvarande: 1. Mötet öppnas 1.1. Val av mötesordförande 1.2. Val av mötessekreterare

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista Beredning för utbildning på forskarnivå beslutar

1 Fastställande av föredragningslista Beredning för utbildning på forskarnivå beslutar Protokoll 2016-10-05 Dagordning Beskrivning Beslut/Åtgärd 1 Fastställande av föredragningslista att fastställa föreslagen föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att utse Malin Brännström att jämte

Läs mer

IPKL-möte 26 januari klockan i sal BE 015

IPKL-möte 26 januari klockan i sal BE 015 IPKL-möte 26 januari klockan 13-16.30 i sal BE 015 13.00-13.30 Dekan Roger Säljö kommer till IPKL och redogör för fakultetens förväntningar på institutionen, Kort redovisning av institutionens Handlingsplan

Läs mer

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie nr 11 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola dekanus, ordförande prodekanus Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.05 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Louise Berglund ekonom Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt ej 105 Jonas

Läs mer

Hans Dahlgren bitr kanslichef, 7.1, 11.1

Hans Dahlgren bitr kanslichef, 7.1, 11.1 Tid: Tisdagen den 12 juni 2007 kl 09.00-16.00 Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, Hus A Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Mikael Alexandersson Inga Wernersson Christina Berg Ulla

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET Dnr V 2018/672 2018-06-14 GÖTEBORGS UNIVERSITET Kvalitetssäkring av statsvetenskapliga institutionens utbildningar Statsvetenskapliga institutionens kvalitetssäkringsarbete syftar till att säkerställa

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden S den 17 maj 2019

Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden S den 17 maj 2019 Fakulteten för skogsvetenskap Nämnden för forskarutbildning PROTOKOLL 108-118/2019 2019 05 17 Protokoll fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden S den 17 maj 2019 Innehållsförteckning 108 Sammanträdets

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Lena Ambjörn professor

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Lena Ambjörn professor LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Henry Diab universitetsadjun ej del av 12 kt Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Lars

Läs mer