Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna"

Transkript

1 Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 3 Antagning till CUL:s forskarskola 8 Besluts- och delegationsordning för UFL 9 Examensarbetet på Lärarprogrammet 11 Policy för IKT inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet 12 Handlingsplan för internationalisering av lärarutbildningen 2009 Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna Bengt Olsson Anna Brodin Jan-Eric Gustafsson Anna Hannesdóttir Elisabeth Hesslefors Arktoft Stefan Hulth Kaj Jönsson dekanus företrädare för studenterna Klara Gustafsson, 1-9 Annika Lilja Sebastian Rundberg, 1-9 Personalföreträdare (närvaro- och yttranderätt) Ingvar Karlsson OFR/S Övriga närvarande Ulf Andersson, 3, 13 Jan Bengtsson, 1-3 Jan Carle, 9 Klas Eriksson, 1-3, 13 Håkan Sandell Maj-Lis Sjöbeck Tove Westerberg, 9, 13 fakultetsekonom professor universitetslektor avdelningsdirektör adm. chef (närvaro- och yttranderätt) vicedekanus (närvaro- och yttranderätt) avdelningsdirektör Protokollförare Klas Ternblad avdelningsdirektör Frånvarande ledamöter Karina Djurner Lars-Erik Larsson Börje Rådesjö Anne Söderberg

2 1 Protokolljusterare Nämnden utser Sebastian Rundberg=att jämte ordföranden justera dagens protokoll.= 2 Fastställande av föredragningslistan Elisabeth Hesslefors Arktoft föreslår att nämndens ledamöter får Information om Lärarutbildningskonventets möte i Göteborg. att, med föreslaget tillägg, fastställa föredragningslistan. = 3 E /09 Antagning till CUL:s forskarskola Jan Bengtsson går igenom beslutsunderlag för antagning till CUL:s forskarskola i utbildningsvetenskap. Ledamöterna diskuterar möjligheten att erbjuda dem som ej antagits till forskarskolan en lämplig kurs för att fånga upp de intresserade studenterna. CUL kommer att undersöka detta alternativ. att till pedagogiskt arbete/ämnesdidaktik anta Robert Sjöberg (ämnesdidaktik, pedagogiskt arbete) och Angelica Simonsson (pedagogiskt arbete) i det ämne som de själva har prioriterat i ansökan. Om någon av dem skulle avstå från sin plats, erbjuds den till nästföljande sökande i rangordningen. att till pedagogiskt arbete anta Marita Cronqvist och Agneta Thörner med finansiering från Högskolan i Borås. att till estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap anta Marie-Louise Hansson- Stenhammar och Monica Frick. Om någon av dem skulle avstå från sin plats, erbjuds den till nästföljande sökande i rangordningen. att till matematik/naturvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap anta Helena Johansson. Om hon skulle avstå från sin plats, erbjuds den till nästföljande behörig sökande i rangordningen. att till tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap anta Annika Gårdsby. Om hon skulle avstå från sin plats, erbjuds den till nästföljande sökande i rangordningen. Forts. 2 (5)

3 3 forts. att till pedagogiskt arbete anta Elisabeth Ahlquist-Johansson med finansiering från Göteborgs stad. Denna del av beslutet förklaras omedelbart justerat. även att ge Jan Bengtsson i uppdrag att bringa klarhet i underlagen för antagningsansökan från Partille. att behålla den befintliga rangordningen av de sökande vid en eventuell antagning under hösten Information om Lärarutbildningskonventets möte i Göteborg Bengt Olsson och Maj-Lis Sjöbeck informerar ledamöterna om vad som avhandlats på Lärarutbildningskonventets möte i Göteborg den maj. Nämnden ajournerar sig för lunch kl Anmälan av protokoll från nämndens sammanträden Protokoll för Utbildnings- och forskningsnämndens för lärarutbildning sammanträde är justerat, publicerat på nämndens webbplats och utsänt till ledamöterna. att lägga protokoll 2009:4 från nämndens sammanträde ad acta. 6 Anmälan av dekanåtgärder Förteckning över av dekanus vidtagna åtgärder har före sammanträdet tillställts ledamöterna. = 3 (5)

4 7 Anmälan av in- och utgående skrivelser Utdrag ur diariet över in- och utgående skrivelser till nämnden har före sammanträdet tillställts ledamöterna. 8 A /09 Besluts- och delegationsordning för UFL Bengt Olsson går igenom underlaget för en ny besluts- och delegationsordning för UFL. Under ledamöternas överläggning framkommer bl.a. att en tydligare skrivning om forskarutbildningen bör göras. att återremittera ärendet /09 Examensarbetet på Lärarprogrammet Elisabeth Hesslefors Arktoft, Jan Carle och Tove Westerberg går igenom underlag för beslut om examensarbetet inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. att enskilt skrivande i examensarbetet blir regel. att parvis skrivande i examensarbetet medges efter skriftlig anhållan, som skall bedöms utifrån ett antal i förväg fastställda kriterier. 10 Protokolljusterare för resterande ärenden Sebastian Rundberg lämnar mötet och som justeringsperson för resterande ärenden i protokollet föreslås Anna Brodin Nämnden utser Anna Brodin till justeringsperson för resterande ärenden i protokollet /09 Policy för IKT inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet Stefan Hulth och Kaj Jönsson går igenom förslag till policy för informations- och kommunikationsteknik, IKT, inom lärarutbildningen. att fastställa Policy för IKT inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. 4 (5)

5 /09 Handlingsplan för internationalisering av lärarutbildningen 2009 Maj-Lis Sjöbeck föredrag förslag till handlingsplan för internationalisering av lärarutbildningen. att fastställa Handlingsplan för internationalisering av lärarutbildningen B /08 Tertialrapport per Ulf Andersson, Klas Eriksson och Tove Westerberg informerar om UFL:s tertialrapport per samt om utfall och prognos för grundutbildningsuppdraget. Vid protokollet Klas Ternblad Justeras Bengt Olsson Sebastian Rundberg Anna Brodin (5)

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 7 Besluts- och delegationsordning för UFL 8 Handlingsplan för IKT 9 Placering av interdisciplinärt examensarbete inom Samhällskunskap och Svenska Närvarande

Läs mer

Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde. Anna Brodin Elisabeth Hesslefors-Arktoft Stefan Hulth Kaj Jönsson. Björn Sandmark

Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde. Anna Brodin Elisabeth Hesslefors-Arktoft Stefan Hulth Kaj Jönsson. Björn Sandmark Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 7 Ersättning till Högskolan för Scen och Musik för kvalitetsutveckling 8 Sammanträdestid i november 2008 9 Täckande av underskott inom den verksamhetsförlagda

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN Sammanträde 2007:9 FÖR LÄRARUTBILDNING

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN Sammanträde 2007:9 FÖR LÄRARUTBILDNING GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats2007-09-11, kl. 13.15 15.15, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A.. 7 Ändrade beslutsregler för nämndens utvecklingsmedel 8 Ändrat

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:8 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:8 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Tid och plats kl. 14.45 17.10, Ljusvågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. 6 Inriktning Yrke, skola och arbetsliv 7 Lärarutbildningsrådens ikraftträdande

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2007:2 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2007:2 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Tid och plats kl. 14.00 17.10, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. 7 Förlängning av nuvarande mandatperiod för ledamöterna i lärarutbildningsråden

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2004:2 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2004:2 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats kl. 13.00 15.55, Gula salongen, universitetsbyggnaden, Vasaparken. Närvarande Ledamöter Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström Lars Olov Lernberg

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:14 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:14 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Tid och plats kl. 15.00 16.40, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 6 Obligatoriska kurser

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(6) Tid: kl. 13.00 16.25 Plats: Gula salongen, universitetsbyggnaden, Vasaparken. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström professor,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10 1(6) Tid: kl. 10.20 16.45 Plats: Ågrenska villan, Högåsplatsen 2. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström professor, ordförande Lars

Läs mer

d qb_lodp=rkfsbopfqbq= molqlhlii= 1E6F= ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå= = p~ãã~åíê ÇÉ=OMMRWNP= Ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= = OMMRJNNJNS= =

d qb_lodp=rkfsbopfqbq= molqlhlii= 1E6F= ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå= = p~ãã~åíê ÇÉ=OMMRWNP= Ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= = OMMRJNNJNS= = d qb_lodprkfsbopfqbq molqlhlii 1E6F ríäáäçåáåöëjçåüñçêëâåáåöëå ãåçéå p~ãã~åíê ÇÉOMMRWNP Ñ êä ê~êìíäáäçåáåö OMMRJNNJNS Tid och plats kl. 14.00 17.00, Ljusvågen, konferenscentrum Wallenberg. Närvarande Ledamöter

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 1(5) Tid: kl. 13.20 16.10 Plats: Konsistorierummet, universitetsbyggnaden, Vasaparken. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström professor,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:7 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:7 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Tid och plats kl. 14.05 17.05, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. 6 Lärarutbildningsrådens externa ledamöter 7 Lärarledamöter i LUR 4 och

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7 1(6) Tid: kl. 13.00 15.30 Plats: Stenasalen, Ågrenska villan. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström Lars Olov Lernberg Börje Rådesjö

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 13 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 13 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 13 1(5) Tid: kl.13.30 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, tf ordförande Franzén Bengt

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Tid: kl.09.00 12.25 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, vice ordförande Franzén

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning Företrädare för lärarna

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträdesdatum för lärarutbildning Företrädare för lärarna GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9 1(5) Tid: kl. 13.20 15.45 Plats: Villa Ekman, Ekmansgatan 7. NÄRVARANDE Ledamöter: Övriga: Företrädare för extern erfarenhet Sven Engström Lars Olov Lernberg Företrädare

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(5) Tid: kl Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43.

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(5) Tid: kl Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(5) Tid: kl. 09.10 12.20 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Eva-Lena Dahl Bengt Franzén Christina Kärrqvist

Läs mer

d qb_lodp=rkfsbopfqbq= molqlhlii= 1E5F= ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå= = p~ãã~åíê ÇÉ=OMMSWP= Ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= = OMMSJMNJPN= =

d qb_lodp=rkfsbopfqbq= molqlhlii= 1E5F= ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå= = p~ãã~åíê ÇÉ=OMMSWP= Ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= = OMMSJMNJPN= = d qb_lodprkfsbopfqbq molqlhlii 1E5F Tid och plats kl. 16.00 19.05, Hörnan, Föreningsgatan 20. Närvarande Ledamöter Företrädare för lärarna Eva-Lena Dahl Jan-Eric Gustafsson Anna Hannesdóttir Ulla Runesson

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 10/02 1(5) Tid: kl.13.10 15.30 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, tf ordförande Franzén

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/02 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/02 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/02 1(6) Tid: kl.13.00 16.40 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena Franzén Bengt Kärrqvist Christina

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/02 1(5) Tid: kl.13.25 16.05. Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Fransson Anders Lernberg Lars Olov

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:13 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:13 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Tid och plats kl. 13.00 17.05, UFL:s sammanträdesrum, Viktoriagatan 30 A. 3 Inrättande av inriktning för Kulturellt meningsskapande genom musik, rytmik och drama 4

Läs mer

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna

Närvarande Ledamöter företrädare för lärarna Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 6 Handläggningsordning för ärende om institutionsfördelning 7 Institutionsfördelningar 9 Områdesbehörigheter för lärarprogrammet vid Göteborgs universitet

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/02 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/02 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/02 1(6) Tid: kl.13.00 16.30. Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Fransson Anders professor, ordförande

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Tid: kl.13.35 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena Franzén Bengt Kärrqvist Christina Nilsson

Läs mer

Behandlade ärenden vid detta sammanträde

Behandlade ärenden vid detta sammanträde Behandlade ärenden vid detta sammanträde 1 Fastställande av föredragningslista 2 Anmälan av protokoll från ordförandegruppens sammanträde 3 Principer för institutionsfördelning 4 Förslag till riktlinjer

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:17 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:17 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Tid och plats kl. 13.00 17.05, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. 7 Inriktningarnas kompetensområden 8a Moderna språk 8b Utvärdering av

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2007:4 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2007:4 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7) Tid och plats kl. 14.00 16.55, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. 7 Kriterier för förbrukad studietid 8 Antal betygsgrader i lärarutbildningen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:6 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:6 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Tid och plats kl. 14.00 17.50, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. 3 Ändrade sammanträdestider för UFL hösten 2006 4 Extrainsatt sammanträde

Läs mer

Beslut/åtgärd. 1 Protokolljusterare Rådet utser Per Holmberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Beslut/åtgärd. 1 Protokolljusterare Rådet utser Per Holmberg att jämte ordförande justera dagens protokoll. UFL:s kansli Klas Eriksson PROTOKOLL 2007:6 1 / 6 2007-10-23 PROTOKOLL UFLs Forsknings och forskarutbildningsråd (FF-rådet) sammanträde måndagen den 23 oktober, kl. 9.00-11.00, konferensrummet Föreningsgatan

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/02 1(8) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/02 1(8) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/02 1(8) Tid: kl.13.00 16.45 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Fransson Anders professor, ordförande

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(10) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2007:7 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(10) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2007:7 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(10) Tid och plats kl. 9.00 16.30, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. 3 Bolognaanpassningen av lärarutbildningen 4 Fastställande av lärarprogrammets

Läs mer

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie nr 11 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola dekanus, ordförande prodekanus Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag (från 2) Madjarova, Jana (t.o.m. 7, ej 7.1) Nyman,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2007:6 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2007:6 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(8) Tid och plats kl. 15.00 16.55, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. 7 Utvecklingsmedel för Bolognaanpassning av kurser 8 Utlysning av utvecklingsmedel

Läs mer

Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat

Ärende Beslut/åtgärd. 1. Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr5/09 PROTOKOLL fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden måndagen den 15 juni 2009 i rum A1 136, kl 13.00-15.15 Närvarande ledamöter: Jonas Ivarsson, Rolf Lander,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Tisdagen den 29 augusti 2006 kl 10.30-14.00. Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, A1 136. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Per-Olof Thång Elisabeth Hesslefors Arktoft Barbro

Läs mer

Stefan Hulth, NFS Fredrika Lagergren Wahlin, ITFS Silvana Naredi, SA Klas Eriksson, SACO Håkan Blennqvist, OFR-S

Stefan Hulth, NFS Fredrika Lagergren Wahlin, ITFS Silvana Naredi, SA Klas Eriksson, SACO Håkan Blennqvist, OFR-S Samordningsnämnden för lärarutbildning PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 6:2017 Tid och plats 2017-06-07, kl. 09:00-11 :00 Vasaparken, Viktor Rydbergsrummet Närvarande ledamöter Maria Jarl ordförande Sylva Frisk,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2008:7 1 av 5 Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande Sammanträdesdatum Kansliadm Susanne Pedersen

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2008:7 1 av 5 Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande Sammanträdesdatum Kansliadm Susanne Pedersen GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2008:7 1 av 5 Tid: Måndagen den 24 november kl. 13.00 16.00 Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen Hus A, A2 136 Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 3 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Bergh, Jöran prodekanus Sandelius, Anna Stina vicedekanus Andersson, Staffan Hilmersson, Göran Hohmann, Stefan

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2 1(5)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2 1(5) 1(5) Tid: kl. 08.30 11.00 Närvarande Ledamöter: Företrädare för arbetsgivaren Järbur Björn Thång Per-Olof Ödman Per ordförande ers f L Westerhäll ers f Å Larsson Företrädare för arbetstagarna Brandt Peter

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Tisdagen den 9 maj 2006 kl 08.30-13.30. Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, rum B2 32. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Per-Olof Thång Elisabeth Hesslefors Arktoft Barbro Hedenström

Läs mer

Företrädare for Iiiranza Roland Kjeiiander Jan-E~ic Gustafsson Anna Hannesdóttir Ulla Runesson Monica Strang Stig-Magnus Thorsén

Företrädare for Iiiranza Roland Kjeiiander Jan-E~ic Gustafsson Anna Hannesdóttir Ulla Runesson Monica Strang Stig-Magnus Thorsén GOTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forkningsnämn den för lärarutbildning Sammanträde 2006: 1 2006-01-12 Tid och plats kl. 14.00-17.00, Ljusvågen, l.;onferenscenuum Wallenberg. Företrädare for Iiiranza

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019 Tid: 10.00 15.00 Plats: Konsistorierummet, universitetets huvudbyggnad i Vasaparken Närvarande: Ledamöter Ordförande: Av regeringen utsedda företrädare

Läs mer

professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf.

professor, företrädare för medicinska fakulteten professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-24 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenstråhl Gudrun Edgren Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet

Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet Protokoll från sammanträde med beredning för forskning (BF) Datum: 2019-03-11 Tid: 16:30-17:30 Plats: A1 135b, Plan 1, Pedagogen Hus A Närvarande: Eva Reimers,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/01 1 (7) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/01 1 (7) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 1 (7) Tid: kl. 13.20 16.15 Plats: Konsistorierummet, Vasaparken. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet Fransson Anders Nilsson Vivi-Ann Rådesjö Börje professor, ordförande kommunalråd,

Läs mer

PROTOKOLL. Företrädare för studenterna Viktor Edgren, HHGS Billy Jörgensen, HHGS Hannes Lenk, HHGS, doktorandrepresentant. Mikael Brisslert, SACO

PROTOKOLL. Företrädare för studenterna Viktor Edgren, HHGS Billy Jörgensen, HHGS Hannes Lenk, HHGS, doktorandrepresentant. Mikael Brisslert, SACO Tid: kl 13.00-15 Plats: Kurt Grönforsrummet, Vasagatan 1 Närvarande: Ledamöter Verksamhetsföreträdare Per Cramér, professor, dekanus, ordförande 1-8 samt 10-12 Olof Johansson Stenman, professor, prodekanus,

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Styrelsen. PROTOKOLL 1 (8) Styrelsen Sammanträde 2011: Närvarande. Ledamöter

Styrelsen. PROTOKOLL 1 (8) Styrelsen Sammanträde 2011: Närvarande. Ledamöter PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats kl. 9.00 14.30, konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken 6 s arbetsordning 7 Förlängning av förordnande som rektors ställföreträdare och tillika prorektor 9 Internrevisionens

Läs mer

Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 1(5) Odontologiska institutionsstyrelsen , kl Intendent Monica Malmberg

Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 1(5) Odontologiska institutionsstyrelsen , kl Intendent Monica Malmberg Sahlgrenska akademin PROTOKOLL 1(5) VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Sammanträdesdatum Närvarande: Ledamöter: Jan Olsson, ordf. Ulf Berggren Lars Rasmusson Ulf Lekholm Ann Wennerberg Gunilla Aronsson Elisabeth

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4 1(6) Larsson Åke Olausson Lennart (t o m 5:3, 6:1 och ) Skott Annika (fr o m 5:1 )

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4 1(6) Larsson Åke Olausson Lennart (t o m 5:3, 6:1 och ) Skott Annika (fr o m 5:1 ) 1(6) Tid: kl. 08.30 11.40 Närvarande Ledamöter: Företrädare för arbetsgivaren Järbur Björn ordförande Larsson Åke Olausson Lennart (t o m 5:3, 6:1 och 10-13 ) Skott Annika (fr o m 5:1 ) Företrädare för

Läs mer

Chen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Chen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie nr 3 Sammanträdesdatum 2012-10-25 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Chen, Deliang Hanstorp, Dag Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie dekanus,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Konstnärliga fakultetsnämnden. Sammanträdesdatum Ann Garptoft

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Konstnärliga fakultetsnämnden. Sammanträdesdatum Ann Garptoft GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Närvarande, beslutande Frånvarande Eljest närvarande Vid protokollet Eva Nässén Cecilia Lagerström Mats Björkin Julia Tedroff Anders Hultqvist Ulrika W Lindh Dennis

Läs mer

PROTOKOLL 1/5. Lärarutbildningsråd 1. Mötestid kl i Lillan, Föreningsgatan 20

PROTOKOLL 1/5. Lärarutbildningsråd 1. Mötestid kl i Lillan, Föreningsgatan 20 Lärarutbildningsråd 1 Mötestid 2008-04-17 kl 14.00-17 i Lillan, Föreningsgatan 20 PROTOKOLL 1/5 2008-04-17 Närvarande: Jan Carle, SFN, ordförande Sten Båth, UFN Pontus Sundén, SLUG Doris Wennerberg, Kungälv

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2007 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2007 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Måndagen den 15 januari 2007 kl 13.00-16.00 Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, Hus A Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Mikael Alexandersson Inga Wernersson Christina Berg Ulla

Läs mer

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2009: Kl Java på IT-universitetet

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2009: Kl Java på IT-universitetet Tid och plats Närvarande ledamöter Frånvarande Kl. 10.00 13.00 Java på IT-universitetet Ylva Hambraeus Björling, ordförande, VD Apotekens Service AB Marie Eneman, ny doktorandledamot Mats Johansson, I-institutionen,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET LÄRARUTBILDNINGsNÄMNDEN Protokoll2014:12, fort vid Lärarutbildningsnämndens sammanträde 2014-12-11, kl. 9.00-16.00, sammanträdesmm Linne, Lärarutbildningsnämnden, Skolgatan2, Göteborg.

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3 1(5)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3 1(5) GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3 1(5) Tid: kl. 08.30 11.40 Närvarande Ledamöter: Företrädare för arbetsgivaren Järbur Björn Olsson Bengt (fr o m 6 ) Skott Annika (fr o m 5 ) ordförande ers f L Olausson

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET LÄRARUTBILDNINGsNÄMNDEN Protokoll2014:7, fört vid Lärarutbildningsnämndens sammanträde 2014-08-26, Behandlade heslutsärenden vid detta sammanträde: 3 Internationalisering: mobilitetsrelaterade

Läs mer

Agneta Robertson Ted Lundgren Ulf Dahlgren Harriet Hedegård Anders Molander Anna Wenneberg

Agneta Robertson Ted Lundgren Ulf Dahlgren Harriet Hedegård Anders Molander Anna Wenneberg iáåç~oáåöü~öéiìíäáäçåáåöë~îçéäåáåöéå Protokoll fört vid sammanträde med Programkommittén för odontologi 14 september 2009, klockan 15.00 17.25 Lokal: Sessionssalen, vån 8, Institutionen för odontologi

Läs mer

Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 15 december 2010, klockan :20 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13

Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 15 december 2010, klockan :20 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13 1(4) Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 15 december 2010, klockan 12.00 13:20 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13 Närvarande ledamöter Gunnar Tobin, ordförande Michael

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga f aku ltetsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga f aku ltetsstyrelsen UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga f aku ltetsstyrelsen Datum: Tid: Plats: Närvarande ledamöter 2016-01-28 09:00-11 :40 Al 136, hus A, Pedagogen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/09 Forskarutbildningsnämnden Institutionen för pedagogik och didaktik

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/09 Forskarutbildningsnämnden Institutionen för pedagogik och didaktik PROTOKOLL fört vid sammanträde med forskarutbildningsnämnden måndagen den 17 september 2009 i rum A1 136, kl 13.00-14.30 Närvarande ledamöter: Ann Ahlberg, Ulla Andrén, Åse Hansson, Jonas Ivarsson, Elsi-Brith

Läs mer

PROTOKOLL Lärarutbildningsråd 2, Nr 5, , kl , UFL, Konferensrummet, Viktoriagatan 30 A

PROTOKOLL Lärarutbildningsråd 2, Nr 5, , kl , UFL, Konferensrummet, Viktoriagatan 30 A PROTOKOLL Lärarutbildningsråd 2, Nr 5, 2009-04-27, kl. 13.00 16.05, UFL, Konferensrummet, Viktoriagatan 30 A 1 Fastställande av dagordning =O=Rolf Landers utvärdering av lärarutbildningen vid GU. Synpunkter

Läs mer

PROTOKOLL 2009:3 Nämnden för humaniora, vård- och samhällsvetenskap vid Högskolan i Gävle (HVS-nämnden) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2009:3 Nämnden för humaniora, vård- och samhällsvetenskap vid Högskolan i Gävle (HVS-nämnden) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 2009:3 Nämnden för humaniora, vård- och samhällsvetenskap vid Högskolan i Gävle (HVS-nämnden) Sammanträdesdatum 2009-09-15 Närvarande: Ledamöter: Agneta Ney, ordförande Mårten Eriksson Marja-Leena

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETEN

HUMANISTISKA FAKULTETEN HUMANISTISKA FAKULTETEN PROTOKOLL 2018:6 Sammanträdesdatum 2018-09-20 Tid 09.15 11.50 Närvarande Företrädare för verksamheten Marie Demker Åsa Andersson Anders Gustafsson Gunilla Hermansson Susanna Karlsson

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Tid: Måndagen den 22 maj 2017 kl Lokal: Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14. Margareta Bachrach- Lindström

Tid: Måndagen den 22 maj 2017 kl Lokal: Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14. Margareta Bachrach- Lindström 1(8) Tid: Måndagen den 22 maj 2017 kl. 13.00 16.00 Lokal: Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14 Närvarande: Ledamöter: Margareta Bachrach- Lindström Agneta Kullberg Karin Valeskog Malin Lindqvist Appell Marie

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1. Sekreterare Kristina Hermansson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1. Sekreterare Kristina Hermansson GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 Närvarande beslutande Johan Norrback - ordförande Lasse Brunnström Eva Dahlin Lars Hallnäs Anders Hultqvist Gunilla Knape Ola Stockfelt Arne Kjell Vikhagen 1-11 Per Anders

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Hanna Modin doktorand Sven Åberg

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 1(7)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 1(7) GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 1(7) Tid: 2002-10-30: 8.00-12.00 2002-10-31: 8.30-12.15 Plats: Konsistorierummet, universitetsbyggnaden, Vasaparken och Lökebergs konferenshotell NÄRVARANDE Ledamöter:

Läs mer

Humanistiska fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum Företrädare för verksamheten

Humanistiska fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum Företrädare för verksamheten Tid 09.00 11.00 Närvarande Företrädare för verksamheten Margareta Hallberg Mats Andrén Mats Björkin Britt-Marie Karlsson Marcus Nordlund Auður Magnúsdóttir Ola Sigurdson Företrädare för studenterna Katarina

Läs mer

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-12-10 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenståhl Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson Staffan

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon Christin de Flon 2011-02-28 Tid Måndag den 28 februari klockan 13 16.15 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist

Läs mer

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD Tid: Plats: 2003-01-23 kl.14:00 Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1. Val av protokolljusterare att utse Agneta

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom. PROTOKOLL Sammanträdesdag NKU 2010/6 1(5)

HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom. PROTOKOLL Sammanträdesdag NKU 2010/6 1(5) HÖGSKOLAN I BORÅS Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(5) Tid: Kl 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, Allégatan 1, Tornrummet Närvarande ledamöter: Hallnäs,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Tisdagen den 7 mars 2006 kl 08.30-12.00. Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, rum B2 32. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Per-Olof Thång Elisabeth Hesslefors Arktoft Barbro

Läs mer

bitr förvaltningschef/verksamhetschef

bitr förvaltningschef/verksamhetschef Tid: 17:00-17:45 Plats: Nämndrummet vån 1 Paragrafer: 71-86 Närvarande Ledamöter Tord Karlsson (S) Fredrik Lindqvist (M) Michael Törnqvist (MP) Ida Balog (M) Filippa Lund (S) Kent Wetterskog (L) Mathias

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 3/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 3/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-04-06 Protokoll nr 3/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lars-Göran Mattsson Lena Mårtensson Håkan

Läs mer

Joakim Samuelsson Maria Strääf lärare, p.1-18, 20-21

Joakim Samuelsson Maria Strääf lärare, p.1-18, 20-21 Sida 1 av 5 Närvarande ledamöter Thomas Östholm, 1:e prodekan, ordförande Andreas Fejes, 2:e prodekan Brith-Inger Aspgård Cecilia Lindgren, p.4-21 Joakim Samuelsson Maria Strääf, p.1-18, 20-21 Louise Malmström

Läs mer

Företrädare för verksamheten. Mats Andrén Britt-Marie Karlsson Auður Magnúsdóttir Kenneth Nyberg Marcus Nordlund Ola Sigurdson Åsa Wengelin

Företrädare för verksamheten. Mats Andrén Britt-Marie Karlsson Auður Magnúsdóttir Kenneth Nyberg Marcus Nordlund Ola Sigurdson Åsa Wengelin Humanistiska fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-20 Tid 09.00 09.50 Närvarande Företrädare för verksamheten Margareta Hallberg Mats Andrén Britt-Marie Karlsson Auður Magnúsdóttir Kenneth

Läs mer

Protokoll från sammanträde med utbildningsvetenskapliga faku Iletsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med utbildningsvetenskapliga faku Iletsstyrelsen UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll från sammanträde med utbildningsvetenskapliga faku Iletsstyrelsen Datum: Tid: Plats: Närvarande ledamöter 2015-03-26 09:00-11:20 Al 136, hus A, Pedagogen Roger

Läs mer

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef 1(5) PROTOKOLL Närvarande Eva Östling Ollén Kent Andersson Henric Kahlmeter Jan Nilsson Lennart Olausson Jan Wifstrand Regionchef Skåne, ordförande Kommunalråd, vice ordförande Barn- och ungdomschef Rektor,

Läs mer

Närvarande ledamöter. 1 Fastställande av föredragningslistan. Ad acta. 2 Föregående mötesprotokoll Genomgång av föregående protokoll

Närvarande ledamöter. 1 Fastställande av föredragningslistan. Ad acta. 2 Föregående mötesprotokoll Genomgång av föregående protokoll Sid 1 (5) Närvarande ledamöter Björn Nygren, ordförande Inger Öster, ordinarie Solveig Engman, ordinarie Chatrin Persson, ordinarie Catrine Jacobsson, ordinarie Pia Friberg, ordinarie Sanna Jonsson, ordinarie

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand t o m 29, delvis Karin Brundell-Freij univ lektor t o m 29, delvis Paul Håkansson

Läs mer

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Evelina Lindén

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Evelina Lindén 1(5) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter: Eva Östling Ollén VD Visita, ordförande Stefan Bengtsson Rektor, professor Katarina Erlingson Regionråd, vice ordförande Gun-Britt Fransson VD Jan Nilsson Anders Rubin

Läs mer

Ajournering 8, kl. 11:15-11:30. Britt Wall (S) Vivianne Gustafsson (S)

Ajournering 8, kl. 11:15-11:30. Britt Wall (S) Vivianne Gustafsson (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2019-01-23 kl 08.30-12.00 Ajournering 8, kl. 11:15-11:30 Beslutande Närvarande ersättare Robert Yngve (KD) ordförande Gunilla Ohlin (L) Klaes Mattsson (M)

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga faku ltetsstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga faku ltetsstyrelsen UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll från sammanträde med Utbildningsvetenskapliga faku ltetsstyrelsen Datum: Tid: Plats: Närvarande ledamöter 2017-12-14 09:00-12:45 Al 136, hus A, Pedagogen Åke

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(16) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:11 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(16) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:11 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(16) Tid och plats kl. 14.00 17.10, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. 6 Uppdrag till lärarutbildningsråden 7 UFL:s interna organisation 8 Ersättning

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2014

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2014 Kallelse Nr 2:2014 möte 2, den 18 mars 2014 Omfattning 1-8 Datum och tid: Tisdagen den 18 mars 2014 kl 13.15-15.00. Plats: Ledamöter: L307 (IPR), Eskilstuna Anne Söderlund Ordförande, prodekan för forskning

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/2011 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Sammanträdesdatum Christin de Flon Christin de Flon 2011-04-04 Tid Måndag den 4 april klockan 13 16 Plats Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Närvarande Ledamöter Jonas Emanuelsson prefekt, ordförande Ann Zetterqvist stf

Läs mer

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson 1(5) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Kent Andersson Kommunalråd, vice ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd Henric Kahlmeter

Läs mer

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2008: Kl Java på IT-universitetet

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2008: Kl Java på IT-universitetet Göteborgs universitet Tid och plats Närvarande ledamöter Frånvarande Kl. 11.30 13.00 Java på IT-universitetet Ylva Hambraeus Björling, Sun Microsystems, ordförande Anna Börjesson, Ericsson Mats Johansson,

Läs mer

Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen

Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen PROTOKOLL Tisdag den 3 december 2013, kl 14:00 17:00 Ingegerd Eriksson, Academicum, Medicinaregatan 3 Närvarande ledamöter Kerstin Nilsson, ordförande

Läs mer

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie nr 5 Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Chen, Deliang Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Läs mer

Protokoll fakultetsstyrelsen

Protokoll fakultetsstyrelsen NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Protokoll fakultetsstyrelsen Sammanträdesdatum: 2017-10-26 Protokoll nr 7 Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Elisabet Ahlberg Ola Wetterberg Jörgen

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2016-04-26 Tid: kl. 13:00 15:00 Plats: Ingegerd Eriksson, Academicum Närvarande Ledamöter: Närvaro- och yttranderätt:,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(6)

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(6) GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1 1(6) Tid: kl. 08.40 10.35 Närvarande Ledamöter: Företrädare för arbetsgivaren Järbur Björn ordförande Stigh Jimmy Thång Per-Olof ers. f. L Westerhäll Pascher Irmin

Läs mer