sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag"

Transkript

1 sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

2 innehåll sabos miljöpris 3 lunds kommuns fastighets ab (lkf) lund vill dra sitt strå till miljöstacken 4 ab sigtunahem på väg mot en bättre miljö 6 örebrobostäder ab örebrobostäder vill vara en förebild för andra 8 bostads ab mimer hos bostads ab mimer tar alla sitt ansvar 9 växjöhem ab trenden är vänd för växjöhem 10 stiftelsen kindahus buss på i östergötland! 11 Kontaktperson på SABO Therese Rydstedt, ,

3 sabos miljöpris För sjuttonde året i rad delar SABO ut sitt miljöpris. Priset syftar till att lyfta fram duktiga företag och att sprida goda exempel inom bostadsföretagen. Tema för årets pris är transporter. SABOs miljöpris instiftades Varje år har ett eget tema och det SABO-företag som har gjort bäst insatser inom temaområdet får utmärkelsen i form av ett stort äpple, som utformas av olika konstnärer. Priset delas i år ut på SABOs kongress. Priset 2009 går till Lunds Kommuns Fastighets AB och AB Sigtunahem får hedersomnämnande. Samtliga bidrag är dock väl värda att lyftas fram, och därför presenterar vi här de sex företagen och deras miljöarbete. Använd gärna skriften som inspiration för egna miljöprojekt, och kontakta gärna respektive företag om du vill veta mer! Miljöteman Miljöarbete i bostadsföretag 1994 Avfallshantering 1995 Energi 1996 Lokala kretslopp 1997 Källsortering i bostadsområdet 1998 Människan i centrum för miljöarbetet 1999 Utemiljö 2000 Miljön som drivkraft 2001 Miljöanpassad ombyggnad 2002 Miljöinventering av innemiljön i befintlig bebyggelse 2003 Transporter och bränslen 2004 Utvecklande miljöer för barn och unga i bostadsområdet 2005 Minskad energianvändning i befintligt bestånd 2006 Lokal hållbar utveckling 2007 Giftfri miljö 2008 Utemiljö 2009 Transporter Juryn för SABOs miljöpris 2009 Rose-Marie Holmquist, ordförande i juryn och ledamot i SABOs styrelse Mats Abrahamsson, professor i logistik, Linköpings tekniska högskola Magnus Blinge, enhetschef, transport, VINNOVA Karin Lindeberg, utredare, Hyresgästföreningen Riksförbundet Joakim Thornéus, projektledare, Miljöstyrningsrådet Therese Rydstedt, projektledare, SABO Äpple av återvunna cykeldäck Årets äpple är utfört i återvunna cykeldäck av konstnären Jonas Torstensson, Torstensson Art & Design Sweden AB. 3

4 vinnare 2009 Utdrag ur juryns utlåtande Juryn anser att LKF arbetar mycket aktivt och strukturerat med miljöfrågorna och har ett särskilt fokus på minskad klimatpåverkan, där transporterna är en viktig del. Personal och hyresgäster involveras på ett utmärkt sätt i arbetet. Juryn tycker dessutom att LKF på ett kreativt sätt tagit sig an utmaningen att minska miljöpåverkan från företagets, hyresgästernas och entreprenörernas transporter. Det certifierade miljöledningssystemet ger en tydlig struktur, och en bra möjlighet till uppföljning och förbättringsarbete. 4

5 Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) lund vill dra sitt strå till miljöstacken Lunds Kommuns Fastighets AB Antal anställda 200 Antal lägenheter ca I Lund har den gamla hederliga packmopeden fått mer miljövänliga efterföljare här använder personalen lådcyklar och elmopeder när så är lämpligt. Det är en av alla de åtgärder Lunds Kommuns Fastighets AB har vidtagit för att dra sitt strå till miljöstacken. Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) jobbar mycket aktivt och strukturerat med miljön sedan många år tillbaka, och mycket av arbetet handlar om att få både hyresgäster och personal att se det viktiga med miljöansvaret. Företaget har bland annat ett certifierat miljöledningssystem, som ger en tydlig struktur och som gör det enklare både att följa upp vad som har gjorts och självklart sätta nya mål för framtiden. Systemet har klarat en extern miljörevision tre gånger, vilket är ett gott betyg. För att få alla med på klimatresan har LKF antagit ett antal miljömål bland annat när det gäller transporter, och då inte minst drivmedelsförbrukning. Målen utvärderas löpande och företaget höjer ambitionen allt eftersom. Den nuvarande målperioden löper LKF är gärna ute och cyklar! Ett av miljömålen är att minska antalet körda mil med egen bil i tjänsten med 5 procent per person och år i snitt. För att uppfylla detta har LKF köpt in dels el- och gasbilar, dels ett antal lådcyklar och elmopeder. Omräknat i mil var målet att minska från mil (2007) till mil (2012) men redan 2008 hade man minskat resandet med mil, vilket motsvarar 20 procent! Minskningen beror till stor del på att man har ersatt många bilresor med kollektivtrafik, bilpool och cykel. Kollektivtrafikkort och tjänstecyklar har köpts in, och all personal får låna reflexvästar och cykelhjälmar om så önskas. Dessutom har LKF köpt in ett antal så kallade lådcyklar, som personalen kan använda på lämpliga områden. Klimatsmart så klart! Mycket av arbetet handlar om att medvetandegöra, och företagets inställning är att alla vill vara klimatsmarta, men att man behöver hjälp på vägen inte minst genom utbildning. Personalen har därför fått utbildning i sparsam körning och man har fått verktyg att planera sina resor bättre, genom mer effektiv samordning av resor inom områdena. Den senaste friskvårdsdagen ägnades åt klimatfrågor ur bland annat ett hälsoperspektiv. Föredragen började på global nivå och landade på lokal nivå: Vad kan vi göra på LKF för att dra vårt strå till klimatstacken? LKF vill även sporra personalen att tänka och leva mer klimatsmart. Därför får alla som vill delta i olika cykelkampanjer kostnadsfritt, till exempel lagtävlingen Skånetrampar Extra priser delades ut till deltagande personal i form av bland annat kollektivtrafikkort. Samarbetar ofta med andra En kan inte göra allt, men alla kan göra något och tillsammans gör man ännu mer. Detta har LKF tagit fasta på. Företaget samarbetar bland annat med Lunds Energi om biogas där man planerar ett projekt som ger hyresgästerna rabatt på fordonsgas. Man samarbetar också med Lunds Bilpoolförening genom att göra reklam för bilpoolen, och bilpoolsbilarna parkerar gratis i LKFs områden. Även entreprenörerna får dra sitt strå till stacken. När LKF upphandlade hämtning av fastighetsnära källsortering ställde man flera miljökrav på transporterna. Den nu upphandlade entreprenören använder till exempel bara flerfacksgasfordon när man samlar in det sorterade materialet allt för att minska antalet körningar. Nära naturen med närnaturguider Lund har ett nätverk med närnaturguider, och tillsammans med den lokala hyresgästföreningen genomför LKF guidningar för hyresgästerna i och intill bostadsområdena. Under guidningen diskuterar man olika miljöfrågor. Detta är mycket uppskattat av de boende. Utifrån ett önskemål från Hyresgästföreningen i Lund har företaget också inlett en miljöutbildning för intresserade inom den lokala hyresgästföreningen. Denna kunskap kan sedan självklart spridas vidare. Kontaktperson Åsa Johansson, miljöansvarig

6 heders- OMnämnande AB Sigtunahem Antal anställda 78 Antal lägenheter ca ab Sigtunahem sigtunahem på väg mot en bättre miljö Ett bostadsbolag är alltid beroende av transporter till och från fastigheterna med material, service och liknande. Därför handlar det om att transportera så miljövänligt som möjligt och om att minska antalet transporter. Detta har Sigtunahem förstått sedan länge tillbaka. Sigtunahem var tidigt ute redan 1999 såg man att transporterna stod för en stor del av företagets miljöpåverkan. Numera gör man en årlig miljöuppföljning på fem områden, varav transporter är ett. Nya mål tas varje år för att minska utsläppen. De senaste två åren har man minskat koldioxidutsläppen från egna transporter med cirka tio procent i snitt. Sigtunahem laddar för elbilar Sigtunahem har som mål att alla bilar i deras fordonspark ska vara miljöbilar senast Man ser redan nu att elbilar är framtidens fordon och i dag är 18 av företagets 42 fordon elbilar. Elbilar och vanliga miljöbilar (biogas och etanol) utgör i dag nästan 60 procent av fordonsparken, vilket är en ökning med 16,3 procentenheter sedan Lämna bilen hemma! Sedan januari 2009 finns en bilpool med etanolbilar för alla företagets medarbetare. Dessa bilar kan även lånas av hyresgästerna efter kontorstid samt på helgerna. Det gör att de boende kan lämna sin vanliga bil hemma och i stället ta en miljöbil när man till exempel ska iväg och storhandla eller hälsa på släkt och vänner. Personal med spets och vilja I dessa dagar vet de flesta att miljön är viktig för framtiden. Men Sigtunahem vill gå ett steg till när det gäller engagerad och miljömedveten personal. Det handlar om att få alla att sträva mot samma mål. Varje år ordnar företaget en miljöutbildning för alla anställa med utifrån ett visst tema. Samtliga medarbetare har dessutom fått utbildning i sparsam körning. Service bra och nära bäst För att minska antalet körningar till och från bostadsområdena har Sigtunahem inrättat fem områdeskontor dit hyresgästerna kan vända sig. Områdeskontoren jobbar också nära företagets reparatörer, vilket gör att många insatser kan samordnas. Kontaktperson Annika Simonsen, projektkoordinator

7 Utdrag ur juryns utlåtande Sigtunahem får ett hedersomnämnande för sitt ansvarsfulla miljöarbete med helhetssyn. Sigtunahem har tagit sig an miljöfrågan på ett systematiskt och långsiktigt sätt, ett exempel på det är målet att företagets alla fordon vara miljöbilar år

8 örebrobostäder AB Antal anställda 389 Antal lägenheter ca Örebrobostäder ab örebrobostäder vill vara en förebild för andra Örebrobostäder har cirka hyresgäster och knappt 400 anställda. Det är alltså många som påverkas av företagets miljöarbete. Företagets insatser syns, märks och påverkar miljön, och målsättningarna är höga. Örebrobostäder har satt upp ett klimatmål om att minska sina koldioxidutsläpp totalt med 20 procent fram till 2015, jämfört med Utsläppen från transporter är den tredje största utsläppskällan i företaget knappt 400 ton per år. Målet när det gäller transporterna är därför ännu högre, nämligen att utsläppen ska minska med 50 procent till Laga efter läge på egen verkstad Örebrobostäder bedriver all sin fastighetsskötsel i egen regi, vilket gör att man har en stor fordonspark med allt från bilar, traktorer, mopeder, eldrivna golfbilar, gräsklippare och arbetsredskap. För att vårda sina fordon så miljöanpassat som möjligt har man en egen verkstad. Det gör att man kan hålla hög servicenivå. Regelbunden rengöring, justering och optimering gör att bränsleförbrukningen blir lägre. Dessutom har man hela tiden full kontroll på vilka oljor och kemiska produkter som används. Många korta resor sliter De flesta resor inom fastighetsbeståndet är relativt korta, men Örebrobostäders bilar står i garage eller har motorvärmare vilket gör att kallstarter undviks. Dessutom arbetar en uppvärmd katalysator effektivare och utsläppsnivån sjunker därmed. Man använder även dubbfria vinterdäck för att minska miljöpåverkan. Alla anställda som kör bil i tjänsten (totalt cirka 180 personer) kommer att innan 2009 års slut ha fått utbildning i sparsam körning. Varma goa EKO-bilar Örebrobostäder har en bilförening, EKO-bil, som vänder sig till samtliga hyresgäster. Föreningen har runt 150 medlemmar. Som medlem betalar man en insats på kronor som man får tillbaka om man lämnar föreningen. Därutöver betalar man en medlemsavgift på 60 kronor varje månad. När man behöver tillgång till bil bokar man den via Internet och betalar en hyra beroende på bilmodell, hur långt man kör och hur länge man vill boka bilen. Bilparken består av tolv bilar, varav tio drivs med alternativa drivmedel. Samtliga bilar är moderna och välskötta med god miljöprestanda. ÖBO ansvar för skötsel och underhåll och alla bilar står i garage. Kontaktperson Linus Larsson, miljöchef

9 Bostads AB Mimer AB Antal anställda 110 Antal lägenheter ca Bostads AB Mimer AB hos bostads ab mimer tar alla sitt ansvar en bilpool tillsammans med ett privat företag. Bilarna kan lånas av såväl medarbetare på Bostads AB Mimer som hyresgäster och andra västeråsare. Alla medarbetare och styrelsen har fått utbildning i sparsam körning, och om hyresgästerna vill utbilda sig i detsamma ges 15 procents rabatt hos bilskolan. Bostads AB Mimer AB i Västerås satsar stenhårt på miljöarbete. Bland annat har man startat en speciell miljösajt på Internet Där kan alla som är intresserade ta del av det som görs och få tips om vad man själv kan bidra med. Ingen insats är för liten, och bolaget jobbar tillsammans med personalen, hyresgästerna och entreprenörerna. Man har bland annat tagit fram ett speciellt miljömärke, och visionen är att alla kunder ska uppfatta att de gör ett bra miljöval när de väljer att bo hos Bostads AB Mimer. Bilen värd att vårda Bostads AB Mimer har, liksom alla andra bostadsbolag, insett att bilen behövs. Då får man väl göra det bästa av situationen! Samtliga bilar i fordonsparken drivs med biogas. Man tvättar bilarna enbart i automattvättar som uppfyller kommunens riktlinjer, däckvalen är medvetna, dubbdäcken är borta och samtliga bilar servas regelbundet på märkesverkstad. Sedan 2006 driver företaget dessutom Cykla för miljöns och hälsans skull! Självklart är det bästa att ställa bilen och i stället gå eller cykla. Bostads AB Mimer har därför införskaffat tjänstecyklar till sina 40 kvartersvärdar. Det sparar drivmedel, minskar buller och är dessutom bra för hälsan. De som jobbar på kontoret kan låna cyklar när de ska på möten och liknande. Västerås har många och långa cykelbanor, och Bostads AB Mimer vill gärna att hyresgästerna ställer bilen hemma lite oftare och i stället väljer cykeln både för hälsans skull men också för att få bostadsområdena så bilfria som möjligt. Som ett led i det arbetet försöker man nu tillgodose önskemålet om låsta cykelparkeringar i markplan. Detta är mycket uppskattat och cykelstölderna har minskat med mer än 20 procent på några år. Åge en miljövärd som är guld värd Bostads AB Mimer har anställt en miljövärd Åge. Han ansvarar för Mimers 250 miljöbodar och tipsar hyresgästerna om hur de kan bli ännu bättre på att sortera sitt avfall. Och för Mimer är källsortering kanske extra viktig, för bioavfallet omvandlas till biogas som används i företagets biogasbilar. På en sorterad påse bioavfall kan 2 kilometer köras med en biogasbil! Kontaktperson Anna Wadsten, miljösamordnare

10 Växjöhem ab trenden är vänd för växjöhem Växjöhem AB Antal anställda 115 Antal lägenheter Växjö kommun tog 1999 fram en metod för hur koldioxidutsläppen ska beräknas. Denna metod används av alla bolag och förvaltningar i kommunen. Växjöhem konstaterade vid de årliga mätningarna att koldioxidutsläppen i företaget bara ökade. Man bestämde sig för att göra något åt det. Från 1999 och fram till 2004 såg Växjöhem att koldioxidutsläppen steg allt eftersom, vilket självklart inte kändes bra. Men nu har trenden vänt. Mellan 2004 och 2008 har man i stället sänkt utsläppen med 21 procent. Fordonen ersätts allt eftersom Växjöhem har många elmopeder och ett antal små elbilar. Allt eftersom ersätts de fordon som drivs av fossila bränslen till fordon som drivs av el, etanol och biobas. Men allt kan inte göras på en gång, så de dieselfordon som finns kvar körs på syntetisk diesel, vilket ger lägre hälsofarliga utsläpp och dessutom 20 procent lägre koldioxidutsläpp. Motorer av tvåtaktstyp körs på alkylatbensin. Detta är inte minst en arbetsmiljöfråga, eftersom det ger mindre hälsofarliga utsläpp. Arbetet tar sig olika vägar Miljön påverkas i allt som görs detta har Växjöhem tagit fasta på. Tjänstecyklar har köpts in som används för kortare resor, vid längre resor väljer företaget tåg framför flyg och bil, och all personal som kör mycket i tjänsten har fått utbildning i sparsam körning. Nu jobbar Växjöhem vidare med nästa steg. Beslut har redan tagits om att använda dubbfria däck. Ett sätt är utläppsrätt! Samtliga koldioxidutsläpp från transporter och maskiner kompenseras med utsläppsrätter från EU:s handelssystem. Det är ett sätt att skapa medvetenhet kring utsläppen och samtidigt ta sitt ansvar. Kontaktperson Karolina Strid, miljö- och kvalitetssamordnare

11 foto iingela wass stiftelsen kindahus Antal anställda 23 Antal lägenheter ca Stiftelsen Kindahus buss på i östergötland! Hur ska man få äldre att vilja bo kvar en bit utanför stadskärnan? Och måste den som vill bo nära naturen alltid ha bil? Stiftelsen Kindahus och Kinda kommun slog sina kloka huvuden ihop och kom på lösningen gratisbuss! Stiftelsen Kindahus har huvuddelen av sina bostäder i backiga Kisa centralorten i Kinda kommun. I början av år 2000 kom frågan om busstransporter till och från bostadsområdena upp till diskussion på ett bostadsområde. Detta ledde till en försöksverksamhet med gratisbuss i Kisa, i samarbete med Kinda kommun. Verksamheten är numera permanentad. Vi åker och handlar tillsammans! Skälen för gratisbuss är många och goda. Kollektivtrafik ger först och främst stora miljövinster. Det handlar också om att minska trycket hos främst de äldre att bo i centrum. Dessutom saknar många hyresgäster bil, och har därför svårt att ta sig till och från affärer och service. Gratisbussen tar cirka 19 passagerare och den är anpassad för personer med rollatorer eller rullstolar. Den går två turer på förmiddagen och en tur på eftermiddagen. Samma avgångstider har hållts från och till respektive område, vilket ökar tillgängligheten. Man vet helt enkelt när bussen kommer och åker. Chaufförerna är dessutom alltid hjälpsamma vid avoch påstigning och bär kassar med mera. Dubbla turer både till antal och till torget De senaste åren har antalet resande varit mellan 500 och 550 påstigande varje vecka, vilket är nära en fördubbling sedan starten år Den mest populära dagen är fredagar, då det är torgdag i Kisa. Då går vissa turer dubbelt. Resenärerna är mycket nöjda Vad tycker då resenärerna om denna service? En enkät om tätortstrafiken visar att en överväldigande majoritet är mycket nöjda 100 procent av dem som besvarade enkäten menade att tätortstrafiken fungerade bra eller mycket bra, och 95,8 procent använde kollektivtrafiken en eller flera gånger i veckan. Kontaktperson Per Cedervall, fastighetsdirektör

12 För sjuttonde året i rad delar SABO ut sitt miljöpris. Priset syftar till att lyfta fram duktiga företag och att sprida goda exempel inom bostadsföretagen. Tema för årets pris är transporter. I ett bostadsföretags verksamhet ingår en mängd transporter; inom den egna förvaltningen, personalens tjänsteresor men också genom upphandlade tjänster till och från bostadsområdena. Även hyresgästernas transporter är en viktig del som i hög grad går att påverka genom bra planering av bostadsområdena med främjande av cykling och kollektivt resande. Transporters negativa miljöpåverkan är stor i form av utsläpp av växthusgaser, kväve oxider liksom att de ger upphov till störande buller. Ett bostadsföretag kan göra mycket för att minska denna miljöpåverkan. SABO har fått in sex tävlingsbidrag som vi vill sprida till andra företag genom den här skriften. Det är företag som utmärkt sig i arbetet med transporter och som vi vill lyfta fram som goda exempel för andra. Årets miljöpris går till Lunds Kommuns Fastighets AB, (LKF) och AB Sigtunahem får ett hedersomnämnande. Samtliga bidrag är dock väl värda att lyftas fram, och därför presenterar vi här de sex företagen och deras miljöarbete. Trycksaksnummer 6316/ print on demand Grafisk produktion: SABO Kommunikation SABO Besöksadress Vasagatan 8 10, Box 474, Stockholm Tel , fax , hemsida e-post

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Miljöanpassade transporter och fordonshantering

Miljöanpassade transporter och fordonshantering Dokumentation från konferensen Miljöanpassade transporter och fordonshantering - målsättningar för framtiden och upphandling som ett verktyg att nå dit Höör 12-13 juni 2007 Program 12 juni 09.00-09.15

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG Det gröna kontoret Vi var först med att erbjuda våra kunder gröna hyresavtal. De har blivit en succé och efterfrågas i stor omfattning. Men vi nöjer

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete Rapport Klimatindex 2010 Rankning av kommunernas klimatarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Den globala klimatomställningen börjar lokalt 4 3. Inom vilka områden kan kommunerna minska klimatpåverkan

Läs mer

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel Transportplanering bättre evenemang till lägre kostnad foto Thomas Sättermann Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel transportplanering vid evenemang 1 foto Lina Axelsson

Läs mer

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Klimatproblemen är ett globalt problem med lokala lösningar. Det är allas ansvar att hjälpa till samhälle,

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer