sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag"

Transkript

1 sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

2 innehåll sabos miljöpris 3 lunds kommuns fastighets ab (lkf) lund vill dra sitt strå till miljöstacken 4 ab sigtunahem på väg mot en bättre miljö 6 örebrobostäder ab örebrobostäder vill vara en förebild för andra 8 bostads ab mimer hos bostads ab mimer tar alla sitt ansvar 9 växjöhem ab trenden är vänd för växjöhem 10 stiftelsen kindahus buss på i östergötland! 11 Kontaktperson på SABO Therese Rydstedt, ,

3 sabos miljöpris För sjuttonde året i rad delar SABO ut sitt miljöpris. Priset syftar till att lyfta fram duktiga företag och att sprida goda exempel inom bostadsföretagen. Tema för årets pris är transporter. SABOs miljöpris instiftades Varje år har ett eget tema och det SABO-företag som har gjort bäst insatser inom temaområdet får utmärkelsen i form av ett stort äpple, som utformas av olika konstnärer. Priset delas i år ut på SABOs kongress. Priset 2009 går till Lunds Kommuns Fastighets AB och AB Sigtunahem får hedersomnämnande. Samtliga bidrag är dock väl värda att lyftas fram, och därför presenterar vi här de sex företagen och deras miljöarbete. Använd gärna skriften som inspiration för egna miljöprojekt, och kontakta gärna respektive företag om du vill veta mer! Miljöteman Miljöarbete i bostadsföretag 1994 Avfallshantering 1995 Energi 1996 Lokala kretslopp 1997 Källsortering i bostadsområdet 1998 Människan i centrum för miljöarbetet 1999 Utemiljö 2000 Miljön som drivkraft 2001 Miljöanpassad ombyggnad 2002 Miljöinventering av innemiljön i befintlig bebyggelse 2003 Transporter och bränslen 2004 Utvecklande miljöer för barn och unga i bostadsområdet 2005 Minskad energianvändning i befintligt bestånd 2006 Lokal hållbar utveckling 2007 Giftfri miljö 2008 Utemiljö 2009 Transporter Juryn för SABOs miljöpris 2009 Rose-Marie Holmquist, ordförande i juryn och ledamot i SABOs styrelse Mats Abrahamsson, professor i logistik, Linköpings tekniska högskola Magnus Blinge, enhetschef, transport, VINNOVA Karin Lindeberg, utredare, Hyresgästföreningen Riksförbundet Joakim Thornéus, projektledare, Miljöstyrningsrådet Therese Rydstedt, projektledare, SABO Äpple av återvunna cykeldäck Årets äpple är utfört i återvunna cykeldäck av konstnären Jonas Torstensson, Torstensson Art & Design Sweden AB. 3

4 vinnare 2009 Utdrag ur juryns utlåtande Juryn anser att LKF arbetar mycket aktivt och strukturerat med miljöfrågorna och har ett särskilt fokus på minskad klimatpåverkan, där transporterna är en viktig del. Personal och hyresgäster involveras på ett utmärkt sätt i arbetet. Juryn tycker dessutom att LKF på ett kreativt sätt tagit sig an utmaningen att minska miljöpåverkan från företagets, hyresgästernas och entreprenörernas transporter. Det certifierade miljöledningssystemet ger en tydlig struktur, och en bra möjlighet till uppföljning och förbättringsarbete. 4

5 Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) lund vill dra sitt strå till miljöstacken Lunds Kommuns Fastighets AB Antal anställda 200 Antal lägenheter ca I Lund har den gamla hederliga packmopeden fått mer miljövänliga efterföljare här använder personalen lådcyklar och elmopeder när så är lämpligt. Det är en av alla de åtgärder Lunds Kommuns Fastighets AB har vidtagit för att dra sitt strå till miljöstacken. Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) jobbar mycket aktivt och strukturerat med miljön sedan många år tillbaka, och mycket av arbetet handlar om att få både hyresgäster och personal att se det viktiga med miljöansvaret. Företaget har bland annat ett certifierat miljöledningssystem, som ger en tydlig struktur och som gör det enklare både att följa upp vad som har gjorts och självklart sätta nya mål för framtiden. Systemet har klarat en extern miljörevision tre gånger, vilket är ett gott betyg. För att få alla med på klimatresan har LKF antagit ett antal miljömål bland annat när det gäller transporter, och då inte minst drivmedelsförbrukning. Målen utvärderas löpande och företaget höjer ambitionen allt eftersom. Den nuvarande målperioden löper LKF är gärna ute och cyklar! Ett av miljömålen är att minska antalet körda mil med egen bil i tjänsten med 5 procent per person och år i snitt. För att uppfylla detta har LKF köpt in dels el- och gasbilar, dels ett antal lådcyklar och elmopeder. Omräknat i mil var målet att minska från mil (2007) till mil (2012) men redan 2008 hade man minskat resandet med mil, vilket motsvarar 20 procent! Minskningen beror till stor del på att man har ersatt många bilresor med kollektivtrafik, bilpool och cykel. Kollektivtrafikkort och tjänstecyklar har köpts in, och all personal får låna reflexvästar och cykelhjälmar om så önskas. Dessutom har LKF köpt in ett antal så kallade lådcyklar, som personalen kan använda på lämpliga områden. Klimatsmart så klart! Mycket av arbetet handlar om att medvetandegöra, och företagets inställning är att alla vill vara klimatsmarta, men att man behöver hjälp på vägen inte minst genom utbildning. Personalen har därför fått utbildning i sparsam körning och man har fått verktyg att planera sina resor bättre, genom mer effektiv samordning av resor inom områdena. Den senaste friskvårdsdagen ägnades åt klimatfrågor ur bland annat ett hälsoperspektiv. Föredragen började på global nivå och landade på lokal nivå: Vad kan vi göra på LKF för att dra vårt strå till klimatstacken? LKF vill även sporra personalen att tänka och leva mer klimatsmart. Därför får alla som vill delta i olika cykelkampanjer kostnadsfritt, till exempel lagtävlingen Skånetrampar Extra priser delades ut till deltagande personal i form av bland annat kollektivtrafikkort. Samarbetar ofta med andra En kan inte göra allt, men alla kan göra något och tillsammans gör man ännu mer. Detta har LKF tagit fasta på. Företaget samarbetar bland annat med Lunds Energi om biogas där man planerar ett projekt som ger hyresgästerna rabatt på fordonsgas. Man samarbetar också med Lunds Bilpoolförening genom att göra reklam för bilpoolen, och bilpoolsbilarna parkerar gratis i LKFs områden. Även entreprenörerna får dra sitt strå till stacken. När LKF upphandlade hämtning av fastighetsnära källsortering ställde man flera miljökrav på transporterna. Den nu upphandlade entreprenören använder till exempel bara flerfacksgasfordon när man samlar in det sorterade materialet allt för att minska antalet körningar. Nära naturen med närnaturguider Lund har ett nätverk med närnaturguider, och tillsammans med den lokala hyresgästföreningen genomför LKF guidningar för hyresgästerna i och intill bostadsområdena. Under guidningen diskuterar man olika miljöfrågor. Detta är mycket uppskattat av de boende. Utifrån ett önskemål från Hyresgästföreningen i Lund har företaget också inlett en miljöutbildning för intresserade inom den lokala hyresgästföreningen. Denna kunskap kan sedan självklart spridas vidare. Kontaktperson Åsa Johansson, miljöansvarig

6 heders- OMnämnande AB Sigtunahem Antal anställda 78 Antal lägenheter ca ab Sigtunahem sigtunahem på väg mot en bättre miljö Ett bostadsbolag är alltid beroende av transporter till och från fastigheterna med material, service och liknande. Därför handlar det om att transportera så miljövänligt som möjligt och om att minska antalet transporter. Detta har Sigtunahem förstått sedan länge tillbaka. Sigtunahem var tidigt ute redan 1999 såg man att transporterna stod för en stor del av företagets miljöpåverkan. Numera gör man en årlig miljöuppföljning på fem områden, varav transporter är ett. Nya mål tas varje år för att minska utsläppen. De senaste två åren har man minskat koldioxidutsläppen från egna transporter med cirka tio procent i snitt. Sigtunahem laddar för elbilar Sigtunahem har som mål att alla bilar i deras fordonspark ska vara miljöbilar senast Man ser redan nu att elbilar är framtidens fordon och i dag är 18 av företagets 42 fordon elbilar. Elbilar och vanliga miljöbilar (biogas och etanol) utgör i dag nästan 60 procent av fordonsparken, vilket är en ökning med 16,3 procentenheter sedan Lämna bilen hemma! Sedan januari 2009 finns en bilpool med etanolbilar för alla företagets medarbetare. Dessa bilar kan även lånas av hyresgästerna efter kontorstid samt på helgerna. Det gör att de boende kan lämna sin vanliga bil hemma och i stället ta en miljöbil när man till exempel ska iväg och storhandla eller hälsa på släkt och vänner. Personal med spets och vilja I dessa dagar vet de flesta att miljön är viktig för framtiden. Men Sigtunahem vill gå ett steg till när det gäller engagerad och miljömedveten personal. Det handlar om att få alla att sträva mot samma mål. Varje år ordnar företaget en miljöutbildning för alla anställa med utifrån ett visst tema. Samtliga medarbetare har dessutom fått utbildning i sparsam körning. Service bra och nära bäst För att minska antalet körningar till och från bostadsområdena har Sigtunahem inrättat fem områdeskontor dit hyresgästerna kan vända sig. Områdeskontoren jobbar också nära företagets reparatörer, vilket gör att många insatser kan samordnas. Kontaktperson Annika Simonsen, projektkoordinator

7 Utdrag ur juryns utlåtande Sigtunahem får ett hedersomnämnande för sitt ansvarsfulla miljöarbete med helhetssyn. Sigtunahem har tagit sig an miljöfrågan på ett systematiskt och långsiktigt sätt, ett exempel på det är målet att företagets alla fordon vara miljöbilar år

8 örebrobostäder AB Antal anställda 389 Antal lägenheter ca Örebrobostäder ab örebrobostäder vill vara en förebild för andra Örebrobostäder har cirka hyresgäster och knappt 400 anställda. Det är alltså många som påverkas av företagets miljöarbete. Företagets insatser syns, märks och påverkar miljön, och målsättningarna är höga. Örebrobostäder har satt upp ett klimatmål om att minska sina koldioxidutsläpp totalt med 20 procent fram till 2015, jämfört med Utsläppen från transporter är den tredje största utsläppskällan i företaget knappt 400 ton per år. Målet när det gäller transporterna är därför ännu högre, nämligen att utsläppen ska minska med 50 procent till Laga efter läge på egen verkstad Örebrobostäder bedriver all sin fastighetsskötsel i egen regi, vilket gör att man har en stor fordonspark med allt från bilar, traktorer, mopeder, eldrivna golfbilar, gräsklippare och arbetsredskap. För att vårda sina fordon så miljöanpassat som möjligt har man en egen verkstad. Det gör att man kan hålla hög servicenivå. Regelbunden rengöring, justering och optimering gör att bränsleförbrukningen blir lägre. Dessutom har man hela tiden full kontroll på vilka oljor och kemiska produkter som används. Många korta resor sliter De flesta resor inom fastighetsbeståndet är relativt korta, men Örebrobostäders bilar står i garage eller har motorvärmare vilket gör att kallstarter undviks. Dessutom arbetar en uppvärmd katalysator effektivare och utsläppsnivån sjunker därmed. Man använder även dubbfria vinterdäck för att minska miljöpåverkan. Alla anställda som kör bil i tjänsten (totalt cirka 180 personer) kommer att innan 2009 års slut ha fått utbildning i sparsam körning. Varma goa EKO-bilar Örebrobostäder har en bilförening, EKO-bil, som vänder sig till samtliga hyresgäster. Föreningen har runt 150 medlemmar. Som medlem betalar man en insats på kronor som man får tillbaka om man lämnar föreningen. Därutöver betalar man en medlemsavgift på 60 kronor varje månad. När man behöver tillgång till bil bokar man den via Internet och betalar en hyra beroende på bilmodell, hur långt man kör och hur länge man vill boka bilen. Bilparken består av tolv bilar, varav tio drivs med alternativa drivmedel. Samtliga bilar är moderna och välskötta med god miljöprestanda. ÖBO ansvar för skötsel och underhåll och alla bilar står i garage. Kontaktperson Linus Larsson, miljöchef

9 Bostads AB Mimer AB Antal anställda 110 Antal lägenheter ca Bostads AB Mimer AB hos bostads ab mimer tar alla sitt ansvar en bilpool tillsammans med ett privat företag. Bilarna kan lånas av såväl medarbetare på Bostads AB Mimer som hyresgäster och andra västeråsare. Alla medarbetare och styrelsen har fått utbildning i sparsam körning, och om hyresgästerna vill utbilda sig i detsamma ges 15 procents rabatt hos bilskolan. Bostads AB Mimer AB i Västerås satsar stenhårt på miljöarbete. Bland annat har man startat en speciell miljösajt på Internet Där kan alla som är intresserade ta del av det som görs och få tips om vad man själv kan bidra med. Ingen insats är för liten, och bolaget jobbar tillsammans med personalen, hyresgästerna och entreprenörerna. Man har bland annat tagit fram ett speciellt miljömärke, och visionen är att alla kunder ska uppfatta att de gör ett bra miljöval när de väljer att bo hos Bostads AB Mimer. Bilen värd att vårda Bostads AB Mimer har, liksom alla andra bostadsbolag, insett att bilen behövs. Då får man väl göra det bästa av situationen! Samtliga bilar i fordonsparken drivs med biogas. Man tvättar bilarna enbart i automattvättar som uppfyller kommunens riktlinjer, däckvalen är medvetna, dubbdäcken är borta och samtliga bilar servas regelbundet på märkesverkstad. Sedan 2006 driver företaget dessutom Cykla för miljöns och hälsans skull! Självklart är det bästa att ställa bilen och i stället gå eller cykla. Bostads AB Mimer har därför införskaffat tjänstecyklar till sina 40 kvartersvärdar. Det sparar drivmedel, minskar buller och är dessutom bra för hälsan. De som jobbar på kontoret kan låna cyklar när de ska på möten och liknande. Västerås har många och långa cykelbanor, och Bostads AB Mimer vill gärna att hyresgästerna ställer bilen hemma lite oftare och i stället väljer cykeln både för hälsans skull men också för att få bostadsområdena så bilfria som möjligt. Som ett led i det arbetet försöker man nu tillgodose önskemålet om låsta cykelparkeringar i markplan. Detta är mycket uppskattat och cykelstölderna har minskat med mer än 20 procent på några år. Åge en miljövärd som är guld värd Bostads AB Mimer har anställt en miljövärd Åge. Han ansvarar för Mimers 250 miljöbodar och tipsar hyresgästerna om hur de kan bli ännu bättre på att sortera sitt avfall. Och för Mimer är källsortering kanske extra viktig, för bioavfallet omvandlas till biogas som används i företagets biogasbilar. På en sorterad påse bioavfall kan 2 kilometer köras med en biogasbil! Kontaktperson Anna Wadsten, miljösamordnare

10 Växjöhem ab trenden är vänd för växjöhem Växjöhem AB Antal anställda 115 Antal lägenheter Växjö kommun tog 1999 fram en metod för hur koldioxidutsläppen ska beräknas. Denna metod används av alla bolag och förvaltningar i kommunen. Växjöhem konstaterade vid de årliga mätningarna att koldioxidutsläppen i företaget bara ökade. Man bestämde sig för att göra något åt det. Från 1999 och fram till 2004 såg Växjöhem att koldioxidutsläppen steg allt eftersom, vilket självklart inte kändes bra. Men nu har trenden vänt. Mellan 2004 och 2008 har man i stället sänkt utsläppen med 21 procent. Fordonen ersätts allt eftersom Växjöhem har många elmopeder och ett antal små elbilar. Allt eftersom ersätts de fordon som drivs av fossila bränslen till fordon som drivs av el, etanol och biobas. Men allt kan inte göras på en gång, så de dieselfordon som finns kvar körs på syntetisk diesel, vilket ger lägre hälsofarliga utsläpp och dessutom 20 procent lägre koldioxidutsläpp. Motorer av tvåtaktstyp körs på alkylatbensin. Detta är inte minst en arbetsmiljöfråga, eftersom det ger mindre hälsofarliga utsläpp. Arbetet tar sig olika vägar Miljön påverkas i allt som görs detta har Växjöhem tagit fasta på. Tjänstecyklar har köpts in som används för kortare resor, vid längre resor väljer företaget tåg framför flyg och bil, och all personal som kör mycket i tjänsten har fått utbildning i sparsam körning. Nu jobbar Växjöhem vidare med nästa steg. Beslut har redan tagits om att använda dubbfria däck. Ett sätt är utläppsrätt! Samtliga koldioxidutsläpp från transporter och maskiner kompenseras med utsläppsrätter från EU:s handelssystem. Det är ett sätt att skapa medvetenhet kring utsläppen och samtidigt ta sitt ansvar. Kontaktperson Karolina Strid, miljö- och kvalitetssamordnare

11 foto iingela wass stiftelsen kindahus Antal anställda 23 Antal lägenheter ca Stiftelsen Kindahus buss på i östergötland! Hur ska man få äldre att vilja bo kvar en bit utanför stadskärnan? Och måste den som vill bo nära naturen alltid ha bil? Stiftelsen Kindahus och Kinda kommun slog sina kloka huvuden ihop och kom på lösningen gratisbuss! Stiftelsen Kindahus har huvuddelen av sina bostäder i backiga Kisa centralorten i Kinda kommun. I början av år 2000 kom frågan om busstransporter till och från bostadsområdena upp till diskussion på ett bostadsområde. Detta ledde till en försöksverksamhet med gratisbuss i Kisa, i samarbete med Kinda kommun. Verksamheten är numera permanentad. Vi åker och handlar tillsammans! Skälen för gratisbuss är många och goda. Kollektivtrafik ger först och främst stora miljövinster. Det handlar också om att minska trycket hos främst de äldre att bo i centrum. Dessutom saknar många hyresgäster bil, och har därför svårt att ta sig till och från affärer och service. Gratisbussen tar cirka 19 passagerare och den är anpassad för personer med rollatorer eller rullstolar. Den går två turer på förmiddagen och en tur på eftermiddagen. Samma avgångstider har hållts från och till respektive område, vilket ökar tillgängligheten. Man vet helt enkelt när bussen kommer och åker. Chaufförerna är dessutom alltid hjälpsamma vid avoch påstigning och bär kassar med mera. Dubbla turer både till antal och till torget De senaste åren har antalet resande varit mellan 500 och 550 påstigande varje vecka, vilket är nära en fördubbling sedan starten år Den mest populära dagen är fredagar, då det är torgdag i Kisa. Då går vissa turer dubbelt. Resenärerna är mycket nöjda Vad tycker då resenärerna om denna service? En enkät om tätortstrafiken visar att en överväldigande majoritet är mycket nöjda 100 procent av dem som besvarade enkäten menade att tätortstrafiken fungerade bra eller mycket bra, och 95,8 procent använde kollektivtrafiken en eller flera gånger i veckan. Kontaktperson Per Cedervall, fastighetsdirektör

12 För sjuttonde året i rad delar SABO ut sitt miljöpris. Priset syftar till att lyfta fram duktiga företag och att sprida goda exempel inom bostadsföretagen. Tema för årets pris är transporter. I ett bostadsföretags verksamhet ingår en mängd transporter; inom den egna förvaltningen, personalens tjänsteresor men också genom upphandlade tjänster till och från bostadsområdena. Även hyresgästernas transporter är en viktig del som i hög grad går att påverka genom bra planering av bostadsområdena med främjande av cykling och kollektivt resande. Transporters negativa miljöpåverkan är stor i form av utsläpp av växthusgaser, kväve oxider liksom att de ger upphov till störande buller. Ett bostadsföretag kan göra mycket för att minska denna miljöpåverkan. SABO har fått in sex tävlingsbidrag som vi vill sprida till andra företag genom den här skriften. Det är företag som utmärkt sig i arbetet med transporter och som vi vill lyfta fram som goda exempel för andra. Årets miljöpris går till Lunds Kommuns Fastighets AB, (LKF) och AB Sigtunahem får ett hedersomnämnande. Samtliga bidrag är dock väl värda att lyftas fram, och därför presenterar vi här de sex företagen och deras miljöarbete. Trycksaksnummer 6316/ print on demand Grafisk produktion: SABO Kommunikation SABO Besöksadress Vasagatan 8 10, Box 474, Stockholm Tel , fax , hemsida e-post

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö

Diagram för exempelkommun Växjö Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (som geografiskt område) Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH) % Måluppfyllelse (H2_KH)

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

SABOs miljöpris 2005 Minskad energianvändning i befintligt bestånd

SABOs miljöpris 2005 Minskad energianvändning i befintligt bestånd SABOs miljöpris 2005 Minskad energianvändning i befintligt bestånd Karlstads Bostads AB är vinnare av SABOs miljöpris 2005 för sin breda satsning på att minska energiförbrukningen i det befintliga beståndet.

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-20 Handläggare Helene Lindman Telefon: 076-1228856 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-06-07, p. 19 Miljö och miljövanor i Stockholm

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241 RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN Godkänd av kommunstyrelsen 2009-10-07, 241 Förslaget är utarbetat av plan- och byggchef Jan Myrén, miljöstrateg Jan Sandell och Kustomsamordnare Jenny Christensson.

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Klimatsmarta resor och transporter

Klimatsmarta resor och transporter Klimatsmarta resor och transporter KLIMATSMARTA RESOR OCH TRANSPORTER 1 2 KLIMATSMARTA RESOR OCH TRANSPORTER Innehåll Råd och tips 5 Hållbara resor i tjänsten 6 Hållbar fordonsflotta 8 Hållbara resor till

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB www.gub.se Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Vår huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget

Läs mer

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät 2013-10-04 SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät SABOs miljöenkät 2012 har besvarats av 176 SABO-företag. Det motsvarar 61 % av företagen. Det är i större utsträckning de medelstora och stora

Läs mer

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Juridiken Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid

Läs mer

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet 1 2 Vi Vi gör värme och el med träbränsle Kraftvärmeverket, som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el, använder nästan bara förnybart träbränsle. Det

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2012-01-01 till 2012-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2010-01-01 till 2010-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Huvudet - Index för måluppfyllelse

Huvudet - Index för måluppfyllelse Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i vägtrafiken (H) MWh/capita 6 8 4 6 8 4 6 8 3 Måluppfyllelse (H) Fossil energianvändning 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 Procentuell uppfyllelse

Läs mer

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar Kommunranking 2012 Välkommen! Till vissa frågor finns anvisningar. Klicka på den blå länken vid dessa frågor. Här kan du läsa poängbedömningsmallen och ladda ner en PDF med alla frågor för utskrift. Kommunen

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport FÖRETAGSINFORMATION Webadress Verksamhetsområde Beräkningsperiod 20071130-20081130 Kontaktperson Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se Konsult - Skräddarsydd

Läs mer

Klimatrapport Envima 2015 south pole group

Klimatrapport Envima 2015 south pole group Klimatrapport Envima 2015 south pole group South Pole Carbon Asset Management Ltd. Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland +41 43 501 35 50 info@thesouthpolegroup.com thesouthpolegroup.com Företagsuppgifter

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? X Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS X Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

SABOs miljörapport 2014

SABOs miljörapport 2014 2015-09-14 SABOs miljörapport 2014 SABOs miljörapport baseras på den miljöenkät som skickas ut varje år till alla SABOs medlemmar. Trender i 2014 års miljöenkät solceller, förnybar el och tjänstecyklar.

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

sabos miljöpris 2010

sabos miljöpris 2010 OK, är det rörigt i soprummet nu igen? Vi tar tag i det! Alltså jag tror ju mer på det här med det personliga mötet... Ska vi inte använda oss av något av de sociala medierna? Man kan väl sätta upp en

Läs mer

SABOs miljörapport 2015

SABOs miljörapport 2015 Sida 0 av 14 2016-10-24 SABOs miljörapport 2015 Resultat från SABOs miljöenkät Sida 1 av 14 Innehåll Om SABOs miljöenkät... 2 SABOs miljörapport 2015 i korthet... 3 Tabell 1. Ett urval av resultat från

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 216 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Miljöstrategi för Sollentuna kommun. Innehållsförteckning SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av fullmäktige 2014-xx-xx

Miljöstrategi för Sollentuna kommun. Innehållsförteckning SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av fullmäktige 2014-xx-xx för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2014-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Omfattning... 2 3 Miljöfrågorna i Sollentuna idag... 2 3.1 Styrkor... 2 3.2 Förbättringsmöjligheter... 2

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING Anvisningar för klimatväxling är en del av Riktlinjer för resor och möten och ska uppmuntra till att minska antalet resor, använda förnybara

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer