PLANETEN SKA MED Augusti Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara"

Transkript

1 Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

2 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska genomföra innan n De är även nerbrutna i tydliga aktiviteter så att alla inom Riksbyggen vet vad som gäller och hur de kan bidra till att vi når målen.

3 3 Vi har varit duktiga, se bara på våra 40 punkter Certifiering enligt iso Hjälpa boende till en mer miljöanpassad livsstil Påverka BRF att utse energi/miljöansvariga Erbjuda Vattenkraft El RB:s miljöpris

4 4 Vi har varit duktiga, se bara på våra 40 punkter RB:s miljöpris Extern information Miljöanpassade fordon 2010 Miljökrav på maskiner/utrustning Miljöanpassning av tjänsteresor

5 5 Vi har varit duktiga, se bara på våra 40 punkter Telefon/webmöten Kompetensutveckling inom miljö för samtliga medarbetare Tydligare miljökrav vid inköp och val av leverantörer Miljö stående punkt på agenda vid arbetsplatsträffar Minskad pappersförbrukning

6 6 Vi har varit duktiga, se bara på våra 40 punkter Miljöanpassade produktionsmetoder, Förvaltning Miljöanpassade produktionsmetoder, Bostad Miljömärkning av Riksbyggenbostaden, exempelvis Bra Miljöval Energideklaration av byggnader Tydligare miljökrav vid inköp

7 7 Vi har varit duktiga, se bara på våra 40 punkter Energirelaterade tjänster Utbildnings/Informationsmaterial till kund Individanpassade Klimat och Miljötester Bilpooler

8 8 Nu ska vi gå från att bara pricka av punkter till ett miljöbeteende som genomsyrar hela företaget

9 9 Att gå från insikt till beteende n I allt vi gör måste vi utgå från planeten n För att stödja vägen till ett ändrat beteende, har vi enats om sju åtaganden som vi alla på Riksbyggen ska ta till oss och leva efter

10 10 Kretsloppet som utgångspunkt Riksbyggens arbete med hållbarhet utgår från ett kretsloppstänkande. I alla beslut vi tar Planeten ska med! Idag förstör mänskligheten systematiskt planetens naturliga kretslopp, något som inte är hållbart i längden.

11 11 Kretsloppet som utgångspunkt Vi måste hitta sätt att systematiskt sluta förstöra planetens naturliga kretslopp.

12 12 Riksbyggens roll Det är vårt ansvar som företag att inte bidra till att systematiskt förstöra planetens naturliga kretslopp.

13 13 En planet. En målbild. Sju åtaganden. Vi hjälper våra medlemmar till en hållbar livsstil. Vi har ett tjänsteprogram som stödjer våra kunder mot en hållbar utveckling Våra bostadsprojekt är föredömen för hållbara boendemiljöer. Alla inom Riksbyggen bidrar till att vi arbetar miljövänligare. Vi har en målstyrd verksamhet med tydliga incitament att arbeta miljövänligare. Vi har skapat förutsättningar och verktyg för att arbeta miljövänligare. Vårt miljöarbete är känt bland kunder, medlemmar och medarbetare

14 14 Det här är Riksbyggen Vi hjälper våra medlemmar till en hållbar livsstil. 2. Vi har ett tjänsteprogram som stödjer våra kunder mot en hållbar utveckling. 3. Våra bostadsprojekt är föredömen för hållbara boendemiljöer. 4. Vi har en målstyrd verksamhet med tydliga incitament att arbeta mer hållbart. 5. Vi har skapat förutsättningar och verktyg för att arbeta mer hållbart. 6. Alla inom Riksbyggen bidrar till att vi arbetar mer hållbart. 7. Vårt hållbarhetsarbete är känt bland kunder, medlemmar och medarbetare.

15 15 Vi hjälper våra medlemmar till en hållbar livsstil Framtiden är allas ansvar. Vi måste tänka på kretsloppet och miljön i allt vi gör. Planeten ska med! n Vi utvecklar nya verktyg som bidrar till en mer hållbar framtid n Vi jobbar med opinionsbildning för att stimulera till åtgärder som ökar möjligheterna att bidra till en hållbar samhällsutveckling. n Vi erbjuder utbildningar både i form av studiecirklar och interaktiva, digitala program. n Vi initierar och deltar vi i forskningsprojekt som skapar nya insikter i framtidens arbetssätt.

16 16 Vi hjälper våra medlemmar till en hållbar livsstil Vad görs centralt? n Framtagande av miljöhandbok (MHB). n Framtagande av interaktiv klimatskola. Vad görs lokalt? n Presenterat miljöhandbok i brf n Antal brf som gjort aktiviteter enligt miljöhandbok Hur mäts effekt? Totala antalet poäng enligt miljöhandbok

17 17 Vi har ett tjänsteprogram som stödjer våra kunder mot en hållbar utveckling De tjänster och koncept vi utvecklar ska bidra till ett miljövänligare arbetssätt Planeten ska med! Både när vi utvecklar nya projekt och när vi förvaltar bostäder och lokaler. n Inspiration till nya tjänstekoncept får vi via dialog med kunder, medlemmar, forskare och miljöorganisationer. n Målet är att våra kunder ska förvalata och utveckla sina bostäder eller lokaler för att göra dem miljövänligare. n Vår kunskap inspirerar och driver våra kunder framåt. Vi får aldrig stagnera och sluta utveckla vår egen kompetens och kunskapsbank.

18 18 Vi har ett tjänsteprogram som stödjer våra kunder mot en hållbar utveckling Vad görs centralt? n Energiklivet. n Riksbyggens renoveringsverkstad. n Avtal med Luleå energi om Aktiv el. Vad görs lokalt? n Presenterat Aktiv el i brf n Brf använder Aktiv el Hur mäts effekt? Antal totala kwh som bytts till Aktiv el.

19 19 Våra bostadsprojekt är föredömen för hållbara boendemiljöer När vi når 2014 följer vi inte bara med strömmen, vi visar vägen för nya lösningar och agerar som en ledare på området, inte minst i miljöfrågor n Vi ska förvärva byggrätter i områden som ger förutsättningar för hållbara boendemiljöer. n Vi ska införa nya och innovativa tekniska lösningar för att skapa hållbara boendemiljöer i både nyproduktion och ombyggnad. n Vi ska funktionsstyra delar i en byggnad som vi vet har stor miljöpåverkan. n För att lyckas ställer vi höga krav på våra entreprenörer. n Nya och fungerande idéer, metoder och tekniska lösningar förs in i Riksbyggenbostaden.

20 20 Våra bostadsprojekt är föredömen för hållbara boendemiljöer Vad görs centralt? n Framtagande av lista med miljöfrämjande aktiviteter som kan användas vid nybyggnation. n Säkerställt stöd för miljöbyggnad. n Inhämtat kunskap om var vi ska investera i mark. n Försäljning av mark. Vad görs lokalt? Antal projekt som använt aktiviteter enligt listan. Hur mäts effekt? CO2/m2 för nybyggnation kwh/m2 för nybyggnation.

21 21 Vi har en målstyrd verksamhet med tydliga incitament att arbeta mer hållbart Företagsledningen har visionära och konkreta mål för hållbara boendemiljöer. Vi sätter konkreta mål, stora och små, så att alla förstår hur just de kan bidra till hållbar tillväxt n Vi har kontinuerlig måluppföljning. n Vi har tydliga prioriteringar mellan investerande aktiviteter och resultat. n Vi säkerställer löpande att vi på projektnivå har tillräckliga kompetenser och resurser för att lyckas. n Vi gör det enkelt att skicka in förslag till nya hållbarhetskoncept till utvecklingsrådet.

22 22 Vi har en målstyrd verksamhet med tydliga incitament att arbeta mer hållbart Vad görs centralt? n Hållbarhet integrerat i belöningssystemet. n Belöningssystem håll - barhetsplan kommunicerat till alla medarbetare. Vad görs lokalt? Hållbarhetsplan kommunicerat lokalt. Hur mäts effekt? Hållbarhetsplan kommunicerats totalt.

23 23 Vi har skapat förutsättningar och verktyg för att arbeta mer hållbart För att nå våra mål för 2014 måste vi systematiskt integrera våra ambitioner i våra arbetssätt. I alla våra processer måste vi se till att Planeten är med. n Så här arbetar vi utgår från målbilden för hållbar utveckling. n Våra inköp styrs av kriterier för hållbar utveckling. n Riksbyggenbostaden har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. n Våra upphandlingar av entreprenörer och våra utvecklingsprojekt styrs av kriterier för hållbar utveckling. n Våra inköp ska styras av kriterier för hållbar utveckling. n Även arbetet inom Egna fastigheter och vår Finansverksamhet ska styras av kriterier för hållbar utveckling.

24 24 Vi har skapat förutsättningar och verktyg för att arbeta mer hållbart Vad görs centralt? n Framtagande av generell miljöutbildning. n Framtagande av specifika miljöutbildningar där det behövs. n Tagit beslut om att köpa miljöbilar. Vad görs lokalt? n Andel miljöbilar. n Andel förare som kör med minst 75% alternativt bränsle. Hur mäts effekt? Minskning av intern CO2-belastning.

25 25 Alla inom Riksbyggen bidrar till att vi arbetar mer hållbart Om vi ska nå våra hållbarhetsmål 2014 måste alla medarbetare och andra partners känna till målen och ha verktyg för att nå dem. n Genom Så här arbetar vi, vet vi att alla jobbar med frågorna på det sätt vi har bestämt. n Riksbyggenbostaden används i alla nya projekt. n Vi ger alla medarbetare tillräcklig utbildning om hur de i sin yrkesroll ska bidra till hållbar utveckling. n Vi ser också till att alla förvaltare och entreprenörer, inom Förvaltning och Bostad har tillräcklig kompetens och vet hur de ska bidra till hållbar utveckling.

26 26 Alla inom Riksbyggen bidrar till att vi arbetar mer hållbart Vad görs centralt? n Miljöinventering i samtliga processer i så här arbetar vi. n Mål och mätningar integrerade i processerna. n Videokonferensanläggning. n Framtagande av grundläggande miljöutbildning. Vad görs lokalt? Antal som gjort grundläggande miljöutbildning i regionen. Hur mäts effekt? Antal som gjort grundläggande miljöutbildning totalt.

27 27 Vårt hållbarhetsarbete är känt bland kunder, medlemmar och medarbetare Kommunikation är centralt inspirera medarbetare, kunderoch medlemmar. Att vi kommunicerar med omvärlden är också viktigt för att stärka vårt varumärke. n Huvudbudskapet är vår målbild och våra sju åtaganden. n Det är viktigt att balansera budskapen om vad vi vill i framtiden, med vad vi har lyckats med hittills. n Vi har en kommunikationsplan för hållbar utveckling som vi arbetar efter. n Dessutom har vi en hållbarhetsredovisning där vår plan för en hållbar samhällsutveckling.

28 28 Vårt hållbarhetsarbete är känt bland kunder, medlemmar och medarbetare Vad görs centralt? n Skapande av ett övergripande tema för miljökommunikation Planeten ska med! n Utveckling av verktygslåda för miljökommunikation. n Framtagning av färdiga annonsmaterial med hållbarhetstema Vad görs lokalt? n Att arbeta aktivt med temat Planeten ska med, vid kundträffar och events. n Att använda budskapet Planeten ska med! i så många media och broschyrmaterial som möjligt. Hur mäts effekt? Kännedom i utvalda målgrupper

29 29 Nu är det dags att gå från ord till handling n Som ledare inom Riksbyggen är det ditt ansvar att informera och inspirera alla medarbetare att jobba med Hållbarhetsplanen. n Om alla på företaget är informerade innan årsskiftet, så har alla möjlighet att få sin bonus misslyckas vi, utgår denna parameter. n Hur vi ligger till kommer att synas som en barometer på intranätet.

30 30 Planeten ska med

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar!

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! År 2013 går till NCC:s historia som det näst bästa året genom tiderna. På en svag marknad, har vi fokuserat på att fortsätta att effektivisera

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Verksamhet. Affärsidé. Mål. Utfall 2006. Strategi för finansiering. Tillväxt + 8% Investeringar 2 283 Mkr. Soliditet 42% Räntetäckningsgrad 343%

Verksamhet. Affärsidé. Mål. Utfall 2006. Strategi för finansiering. Tillväxt + 8% Investeringar 2 283 Mkr. Soliditet 42% Räntetäckningsgrad 343% Verksamhet Affärsidé Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och tydlig närvaro i fem svenska

Läs mer

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete Vårt hållbarhetsarbete Hållbarhet är centralt för PostNords fortsatta utveckling Som ett av Nordens största företag spelar vi en viktig roll i regionens näringsliv och samhälle. Vi gör det möjligt för

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Ansökan till årets IT-kommun 2013

Ansökan till årets IT-kommun 2013 Ansökan till årets IT-kommun 2013 Inledning Västerås stad är en stad i ständig utveckling. Vår vision är Västerås staden utan gränser. Med det menas att vi öppnar för samverkan över kommungränserna både

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos miljöpris 3 lunds kommuns fastighets ab (lkf) lund vill dra sitt strå till miljöstacken 4 ab sigtunahem

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

HSB Göteborg, svar på 80 frågorna i SIS-SP 2:2013 Systematisk egendeklaration Socialt ansvarstagande

HSB Göteborg, svar på 80 frågorna i SIS-SP 2:2013 Systematisk egendeklaration Socialt ansvarstagande HSB Göteborg, svar på 80 frågorna i SIS-SP 2:2013 Systematisk egendeklaration Socialt ansvarstagande Svar: Egendeklarationen omfattar HSB Göteborg ekonomisk förening. Alla dotterbolag med innehav större

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar. upphandling GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbar upphandling 2014 GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING Målet: En hållbar stad - öppen för världen Upphandlingsbolagets vision är att vara en ledande aktör inom offentlig upphandling.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer