VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE"

Transkript

1 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad öppnades upp för ökad konkurrens.

2 11 Bilia har getts möjlighet att vidareutveckla sin ledande position inom service och försäljning av personbilar, bland annat tack vare att bilhandlare nu kan representera fler varumärken. Förändringarna har också inneburit att Bilia de senaste åren kunnat genomföra flera betydande förvärv i såväl Sverige som Norge och Danmark. Ett av branschens starkaste varumärken Förändringar i branschen med ökad konkurrens mellan bilmärkena, pressade biltillverkare, ökade krav på auktorisation och pressade marginaler i återförsäljarledet har lett till en situation där återförsäljarna blir allt större, representerar fler varumärken och måste utveckla nya koncept för att attrahera kunderna. Marknadsläget idag kräver också att återförsäljarna har ett starkt varumärke som sticker ut i mängden. Bilia har ett tydligt varumärkeslöfte En bättre affär vilket bidragit till att Bilia är ett av de starkaste varumärkena inom bilhandel. Starka varumärken attraherar fler kunder och har en större andel lojala köpare. Vi har investerat i flera åtgärder som ska stärka relationen med kunderna och därmed Bilia som varumärke. Vi utvecklar hela tiden nya paketlösningar. Vi har MaxiTrygg för begagnade bilar, Bilia Premium Plus för företagare och de senaste i raden är Bilia Miljöbil och Bilia Lease, som vi lanserade i Norge under året. Vi är övertygade om att framtiden tillhör dem som har den kapacitet och kunskap som krävs för att utvecklas med marknaden och erbjuda kunderna lösningar som tilltalar dem och som förenklar deras bilägande. Våra webbplatser är en viktig del i kundrelationen, eftersom Internet är den viktigaste informationskanalen vid bilköp. Vi strävar efter att bygga bra webbplatser med tillgänglighet, överskådlighet och med innehåll som ger besökaren den information som efterfrågas. I Norge finns konceptet e-dialog, där det ända fram till klockan tio på kvällen går att chatta med Bilias personal om allt som har med bilägandet att göra.

3 12 BILIA REPRESENTERAR FLERA VARUMÄRKEN De senaste åren har Bilia gått från att sälja bilar från två tillverkare till att bli en återförsäljare med ett stort antal bilmärken i portföljen. I dag säljer Bilia nio olika personbilsmärken och fyra transportbilsmärken. Utvecklingen följer övrig handel där kedjorna växer sig allt starkare. Gammal struktur Tidigare var återförsäljarna hårt knutna till ett eller möjligen två bilmärken. I det senare fallet var det ofta så att båda bilmärkena hade samma ägare. Huvuddelen av kunderna har länge velat ha tillgång till flera varumärken i en och samma anläggning. Med det nya gruppundantaget inom EU blev flervarumärkeshandeln en möjlighet. Med sin storlek och fokus på kunderna är Bilia en attraktiv samarbetspartner för tillverkarna och vi deklarerade tidigt att vi var öppna för att samarbeta med fler biltillverkare. Bilia har de senaste åren varit ledande i branschens utveckling mot flervarumärkeshandel. Ny struktur Bilias storlek och kompetens gör att företaget har förutsättningarna för att kunna dra fördel av en struktur med flera varumärken. Det handlar om att kunna fokusera på de enskilda bilmärkenas styrkor och att stärka deras respektive varumärke samtidigt som vi bygger varumärket Bilia. Oavsett vilket bilmärke som kunden är intresserad av vill han eller hon bli uppmärksammad och bra bemött av personal som är välutbildad och serviceinriktad. Bilias storlek gör att företaget kan utveckla gemensamma bakomliggande system och koncept som kan erbjudas under Bilias eget varumärke. Det skapar stordriftsfördelar för Bilia och det kommer kunderna till godo genom attraktiva tilläggstjänster och effektiv hantering. Utvecklingen i bilbranschen är tydlig återförsäljarens betydelse ökar och Bilias starka varumärke ska bidra till att bygga en långvarig relation med kunderna.

4 13 FÖRDELAR MED SAMORDNING Verkstadsradar Procent Nybilsradar Procent Genom att öka samordningen på flera områden vill vi att de bästa arbetssätten ska få genomslag i hela företaget. Vi tror att vinnarna på bilmarknaden är de återförsäljare som både kan differentiera sig och hålla en hög intern effektivitet. Gemensamma processer Ett av de betydelsefulla projekten på området är RACE Rutiner, Arbetssätt, Charm, Effektivitet. Syftet med RACE är att förbättra rutinerna i både Serviceaffären och Bilaffären. I RACE ingår en exakt beskrivning av organisationens arbetssätt, en servicemanual som talar om hur Bilias medarbetare ska bete sig mot kunden samt uppföljning och ständig förbättring. Kostnadseffektiva lösningar Inom administration finns ett flertal områden som kan effektiviseras genom ökad samordning och centralisering. Inköp, juridik, försäkringar, löner, marknadsföring, miljö, kvalitet och fastighetsfrågor är några som vi börjat se över för att se till att vi har de mest kostnadseffektiva lösningarna Bilia (Volvo, Renault) Övrig Volvohandel Graferna visar andelen helnöjda kunder. Helnöjda kunder är de som angett en fyra eller en femma på en femgradig skala. Fokus på kvalitet Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som är avgörande för att våra kunder ska uppleva Bilia som ett kvalitetsdrivet företag. Vi jobbar även med etablerade kvalitetssystem som Grönt Ljus, ISO 9001 och miljöcertifieringen ISO Systemen kan ses som kvitton på att vi håller vad vi lovar. Men det viktigaste är att göra våra kunder nöjda och vi mäter kontinuerligt deras tillfredsställelse med både bilförsäljningen och servicen, i Sverige genom något som kallas för Radar och i Norge och Danmark genom Customer for Life. Vi följer noggrant hur kundtillfreds ställelsen utvecklas och återkopplar till berörda medarbetare. Nöjda kunder är så viktiga för oss att resultaten av mätningarna ingår som underlag när medarbetarnas bonus ska beräknas. Flera utmärkelser till Bilias Fordverksamhet Bilias Fordförsäljning flyttar hela tiden fram positionerna. Under året fick Bilia Fordon Chairman s Award för bästa prestation bland de större Fordåterförsäkljarna i Sverige. Bilgruppen fick priset för mellanstora handlare avseende service och försäljning. I Norge fick vi guldmedalj av servicekunder i Hønefoss. Bilia Norge fick också guldmedalj för försäljningen av nyintroducerade Ford S-Max Bilia (Volvo, Renault) Övrig Volvohandel

5 14 EFFEKTIVARE INKÖP SÄNKER KOSTNADERNA Med 111 anläggningar och 15 miljarder i omsättning är Bilia tillräckligt stort för att kunna bredda inköpen till att omfatta fler leverantörer så att pris och kvalitet hela tiden kan optimeras. Stora inköp varje år Under året inrättades en ny inköpsorganisation med ansvar för att samordna koncernens inköp. Avsikten är naturligtvis att pressa kostnaderna och därigenom stärka Bilias konkurrenskraft. Exklusive bilinköp, så uppgår Bilias inköp till ungefär 1,5 miljarder kronor. En femprocentig besparing skulle innebära 75 Mkr i lägre kostnader varje år. Inköpsorganisationen började med att analysera vilka produkter som kunde ge bäst besparing. Den har även sett till att standardisera insatserna på flera olika områden där det tidigare varit fråga om egna lösningar på de olika anläggningarna. Ett exempel är städningen. Genom att se över den och anpassa den efter det verkliga behovet städning oftare där detta är nödvändigt och mer sällan i mindre nedsmutsade utrymmen identifierades en potential till att sänka kostnaderna med 30 procent. Betydande besparingspotential Exempel på andra områden som ses över är avfallshantering, bevakning, billyftar, biltvättar, däck, el, flygresor, försäkringar, hotell, energisparåtgärder, kaffemaskiner, kopiatorer, olja och telefoni. Under den senare delen av året tecknades tre stora, centrala avtal inom el, telefoni och olja. Ett nordiskt elavtal tecknades med Statoil. Telefonin samordnades först i Sverige och senare i Norge och Danmark genom avtal med Song och Tele2. Ett nordiskt avtal tecknades med Castrol om olja till motorer, växellådor och transmission. Centraliserade inköp ska utöver lägre priser även leda till enklare administration och bättre service. Det gäller till exempel kopiatorer och annan kontorsutrustning. Arbetet har fått flera positiva följdeffekter på en anläggning ledde samordningen när det gäller kompressorer till en energibesparing på kronor per år. Potentialen kanske inte är lika stor på alla anläggningar, men utfallet visar att det finns pengar att spara. Bilia har bara kommit en liten bit på vägen, men resultatet hittills visar att besparingspotentialen är betydande.

6 15 MEDARBETARE MED KUNDFOKUS Våra medarbetare är de viktigaste bärarna av varumärket Bilia. Det är deras kompetens och servicevilja som ska säkerställa ökad kundnytta och att Bilia fortsätter att vara framgångsrikt. Därför satsar vi avsevärda resurser på att vidareutveckla deras kunskaper. Vi har aldrig tidigare genomfört så stora utbildningsinsatser som vi gör nu. Bilia Academy Ett av de viktigaste redskapen för kompetensutveckling är vår egen utbildningsenhet Bilia Academy som fortlöpande stämmer av utbildningsbehovet och skräddarsyr utbildningspaket för våra medarbetare och ledare. Samtliga utbildningar har utgångspunkt i Bilias kärnvärden Tillgänglighet, Intresse och Enkelt bilägande. Utöver utbildningarna bidrar Bilia Academy också till att skapa en samsyn om mål och strategier, förstärka Biliakulturen och skapa ett kontaktnät mellan medarbetare, vilket stimulerar utbytet av nya idéer. I alla företag är ledarskapet viktigt. Bra ledare skapar ett arbetsklimat där medarbetarna utvecklas. För att stärka ledarna driver Bilia Academy två ledarskapsutbildningar Ny som chef och SLII, Situationsanpassat ledarskap. Den senare är för lite mer erfarna ledare och cirka 200 mellanchefer i samtliga tre länder har genomgått utbildningen. Under året påbörjades ett nytt utbildningsprogram för personliga servicetekniker, liksom utbildningen Kunden i fokus som handlar om att etablera bra kundrelationer. Den riktar sig till alla dem som har kundkontakt: säljare, säljstödspersonal, kassapersonal, kundmottagare och personliga servicetekniker. Bilia Academy har även utbildningar i affärssimulering, ekonomi, presentationsteknik och stresshantering. Uppföljning med Personalradar Bilias medarbetarundersökning, Personalradar, fångar upp medarbetarnas syn på bland annat sitt arbete och på ledarskapet i företaget. Resultat tas fram för alla nivåer för Moder bolaget, dotterföretagen och för de chefer som har fem eller fler medarbetare. Förbättringsområden identifieras och återkopplas tillsammans med handlingsplaner som ska leda till förbättring.

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg Färg Europaskalan 100%gul 90% cyan Årsredovisning 2000 Året i sammandrag, Kort om Scandic II VD-kommentar 2 3 Aktieägarinformation 4 7 STRATEGISK ÖVERSIKT, VARUMÄRKE OCH KUNDRELATIONER 8 15 Vision Affärsidé

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i

Inbjudan till förvärv av aktier i Den digitala världen när den är som bäst! Inbjudan till förvärv av aktier i Memorandumet upprättat i samband med nyemission av aktier i hösten 2013 DWM verksamhet DWM hjälper företag och organisationer

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer