Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna"

Transkript

1 Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

2 2

3 Stödja vår verksamhet genom att stödja våra medarbetare Kära kollegor, Företagets framgång beror på insatsen av alla våra medarbetare. Schindlers medarbetarstrategi beskriver de kritiska områden som är viktiga för oss alla att fokusera på om vår verksamhet fortsättningsvis ska kunna växa över hela världen. Medarbetarstrategin har Schindlers kärnvärden som bas samt sju HR ambitioner som framgångsrikt genomförda tillsammans bidrar till att vi når vår affärsstrategi. Vårt mål är att ha mycket motiverade och engagerade medarbetare som leds av begåvade chefer i en miljö som är stimulerande och attraktiv för både nuvarande och framtida medarbetare. People Strategy Execution Handbook ger detaljerad information om de olika initiativ som stödjer dessa ambitioner och är tillgänglig för alla medarbetare så att alla kan vara delaktiga. Framgångsrikt utförd, kommer medarbetarstrategin att säkerställa att våra tidigare framgångar kommer att fortsätta långt in i framtiden. Det måste vara vår delade ambition att göra detta till verklighet. Med vänlig hälsning, David Clymo Personaldirektör Schindler koncernen Oktober

4 Innehåll Sidan 14 Sidan 8 Sidan 7 Sidan 6 4

5 Uppfylla vår medarbetarstrategi Dokumenterad i People Strategy Execution Handbook Leverera våra HR ambitioner Attrahera och behålla de bästa medarbetarna Främja en högpresterande kultur Utveckla framtida ledare och funktionell expertis Säkerställa goda ledarbeteenden Främja öppen dialog och kommunikation Skapa och upprätthålla ett högt medarbetarengagemang Driva en säker, mångsidig och hållbar arbetsmiljö Stödja vår verksamhet Tillväxt Konkurrenskraft Främja våra värderingar Säkerhet Skapa mervärde för kunder Engagemang för utveckling av människor Kvalitet Integritet och tillit 5

6 Främja våra värderingar Våra värderingar beskriver hur Schindler som företag, och alla medarbetare, agerar och är de principer som våra affärsrelationer baseras på. Schindlers värderingar är: Säkerhet Skapa mervärde för kunder Engagemang för utveckling av människor Kvalitet Integritet och tillit 6

7 Stödja vår verksamhet HR tar ansvar som en affärspartner till linjechefer för att stödja leveransen av koncernens affärsmål. HR uppnår detta genom att ge vägledning, expertis och effektiva processer och verktyg som stödjer genomförandet av vår affärsstrategi. Tillväxt och konkurrenskraft HR skräddarsyr sin strategi och stödåtgärder till de behov som finns i den specifika marknaden och ser till att säkerhet och efterlevnad av uppförandekoden alltid säkerställs. I tillväxtmarknaderna Asien, Mellan Östern, Afrika och Syd Amerika, är HR speciellt fokuserade på rekrytering, att behålla medarbetare och högkvalitativ utbildning och utveckling för att säkerställa att medarbetarna har de nödvändiga färdigheter som behövs för att driva hållbar utveckling. I de redan utvecklade marknaderna i Europa och Nord Amerika, använder HR prestationsstyrning och utvecklingsåtgärder för att säkerställa att våra medarbetare är rätt utrustade för att få vår portfölj att växa, ytterligare öka vår konkurrenskraft och leverera utmärkt servicekvalitet till våra kunder. I alla marknader, är HR fokuserat på att bygga upp högkvalitativt ledarskap som i sin tur driver medarbetarengagemang och ansvarstagande. 7

8 Leverera våra HR ambitioner HR utvärderar, utvecklar och driver viktiga initiativ som stödjer HR ambitionerna. Dessa initiativ är skräddarsydda efter specifika affärsmöjligheter i våra marknader och finns dokumenterade i People Strategy Execution Handbook. 8

9 Leverera våra HR ambitioner Attrahera och behålla de bästa medarbetarna Vi anpassar vår rekryteringsstrategi och våra kanaler för att möta lokala marknadsbehov. Främja en högpresterande kultur I linje med vår affärsstrategi sätter vi årliga prestationsmål för våra medarbetare. Lokala länder strävar efter högt anseende genom Employer Branding aktiviteter. Vi uppmuntrar våra chefer att sätta utmanande mål och belönar goda prestationer genom erkännande, ekonomiska incitament och utvecklingsmöjligheter. Schindlers Career Development Program attraherar de bästa studenterna till koncernen. Vi betalar vår anställda rättvist och jämför våra ersättningar regelbundet för att säkerställa att vi är konkurrenskraftiga på den lokala marknaden. Vi har strukturerade och varierade karriärmöjligheter och specifika program för att hjälpa våra medarbetare att nå sin fulla potential. Vi utvärderar prestationer årligen, inte bara genom att titta på vad som har uppnåtts utan också på vilket sätt det har uppnåtts. Vi har ett specifikt fokus på strategiska nyckelpositioner i verksamheten där operativ spetskompetens är kritisk. Vi förväntar oss att våra chefer och medarbetare fokuserar på värdeskapande genom att ständigt förbättra prestation och leverans av tjänster till våra kunder. Vi genomför årligen en ranking av våra ledare för att identifiera högpresterare och chefer med ytterligare utvecklingspotential. 9

10 Leverera våra HR ambitioner Utveckla framtida ledare och funktionell expertis Kontinuerlig utveckling av alla medarbetare är en av Schindlers värderingar och vi förväntar oss att alla medarbetare tar personligt ansvar för sin egen utveckling. Vårt mål är att fylla majoriteten av våra chefs- och specialistbefattningar internt genom utveckling och befordran. Management Resource Planning (MRP) är vår årliga process för översyn av nuvarande chefer och för successionsplanering. Processen Schindler Talent Radar (STR) identifierar och utvecklar mellanchefer till framtida högre chefsbefattningar. Vi har synliga och flexibla karriärvägar för de medarbetare som vill utvecklas. Teknisk-, affärs- och ledarskapsutbildning inom koncernen erbjuder möjlighet att utveckla kunskaper för att lyckas. Certifiering av tekniker säkerställer att våra tekniker har kompetens att möta och överträffa våra kunders förväntningar och behov. Vi ger möjlighet till internationella uppdrag för att överföra kompetens, utveckla människor och främja mångfald. Schindler Career Development Program (SCDP) ger unik möjlighet att tidigt i karriären utveckla sina ledaregenskaper. 10

11 Leverera våra HR ambitioner Säkerställa goda ledarbeteenden Vi förväntar oss att alla chefer inom Schindler skapar och upprätthåller en säker arbetsmiljö som är förenlig med våra värderingar och stödjer fortsatta affärsframgångar. Schindlers ramverk för ledarskap beskriver ledarskapsbeteenden som vi förväntar oss av våra chefer. Det utgör grunden för bedömning, urval och utveckling av chefer. Chefsutvecklingssamtal genomförs årligen där utvecklingsaktiviteter för att förbättra ledaregenskaper är identifierade och initierade. Utvecklingsmöjligheter när det gäller ledarskap, såsom utbildningsprogram, särskilda projektarbeten, internationella uppdrag, jobbrotation etc., finns inom Schindler för att ge möjlighet att utveckla ledarskapet. Skapa och upprätthålla ett högt medarbetarengagemang Vi tror att våra ledare är de som primärt kan påverka medarbetarnas engagemang och vi förväntar oss att våra ledare bygger tillit mellan företaget och medarbetarna. Vi genomför medarbetarundersökningar vartannat år för att mäta medarbetarnas engagemang och vårt mål är att hamna högt i jämförelse med normgrupper i de länder där vi finns. Pågående och kontinuerliga uppföljningsåtgärder genomförs i hela koncernen och varje enhet. Våra program för att uppmärksamma medarbetare inom koncernen är utvecklade för att skapa värde både internt och externt. 11

12 Leverera våra HR ambitioner Främja öppen dialog och kommunikation Våra ledare förväntas bygga en kultur av öppen kommunikation och dialog mellan alla medarbetare och besvara konstruktiv feedback. Vi uppmuntrar våra medarbetare att ge input och komma med återkoppling. Regelbundna arbetsplatsmöten hålls för att kommunicera affärsmål, strategier och resultat till alla medarbetare. medarbetare. Alla chefer förväntas hålla regelbundna individuella möten med alla sina medarbetare för att ge feedback, diskutera affärsfrågor och utvecklingsmöjligheter. Vi främjar öppna, ärliga och pålitliga relationer både internt såväl som externt med berörda parter, t.ex. fackliga organisationer, jobbsökanden, kunder och allmänheten. Lokala nyhetsbrev och intranät ger information till 12

13 Leverera våra HR ambitioner Driva en säker mångsidig och hållbar arbetsmiljö Säkerhet för våra medarbetare är ett kärnvärde och alltid vår första prioritet. Vårt mål är inga (noll) arbetsrelaterade dödsolyckor bland våra medarbetare. För att skapa och upprätthålla en säkerhetskultur förväntar vi oss att våra chefer föregår med gott exempel. Vi förbättrar kontinuerligt energieffektiviteten för våra produkter och minskar miljöpåverkan av vår verksamhet. Lika möjligheter och mångfald är viktiga områden inom koncernens filosofi. Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete och utvecklingen till våra intressenter. Vi driver globala och lokala initiativ för att uppfylla våra säkerhetskrav och mäter vår framgång genom koncernens säkerhetsledningssystem Group Safety Management System. Vårt hållbarhetsramverk innehåller våra ambitioner inom områdena människor, miljö och ekonomi. 13

14 Uppfylla vår medarbetarstrategi Hur vi uppfyller vår medarbetarstrategi är dokumenterat i People Strategy Execution Handbook. Den ger detaljerad information om olika initiativ och finns tillgänglig för alla medarbetare. Kontakta din lokala HR-chef/direktör för mer information. Att uppfylla vår medarbetarstrategi är vår gemensamma ambition - vad kan jag göra? 14

15

16 Corporate Human Resources Zugerstrasse Ebikon, Switzerland Telephone

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Tar det. personligt. 2010 års rapport om företagsansvar

Tar det. personligt. 2010 års rapport om företagsansvar 2010 års rapport om företagsansvar Tar det personligt Vi tar företagsansvar personligt på Pitney Bowes. Innovation, integritet och service är grundläggande för vår framgång. Jag vet att det är så för mig.

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods hanterar frågor som rör etik och kvalitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att säkerställa företagets anseende

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer