Verksamhetspresentation 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetspresentation 2011"

Transkript

1 Verksamhetspresentation 211

2 Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordetet 4 affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö 12 Serviceaffären Året i korthet Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till Mkr (16 257). Rörelseresultatet uppgick till 489 Mkr (497) och marginalen till 2,7 procent (3,1). Årets resultat uppgick till 42 Mkr (47). Vinst per aktie uppgick till 16:85 kronor (16:5). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 378 Mkr ( 134). Utdelning föreslås med 9:5 kronor per aktie (12:). Nettolåneskulden uppgick till 323 Mkr (297). Operativt I januari förvärvade Bilia BMW-handlaren Bilcentralen i Stockholm ab. I maj tillträdde Per avander som ny VD och koncernchef i Bilia ab efter Jan Pettersson. Bilia inledde arbetet med att bygga en ny skade- och tvättanläggning i Jägersro. Under året utökades verksamheten med två nya Volvoverkstäder som startats på lidingö och limhamn. En tvist med Skatteverket avgjordes till Bilias fördel och resulterade i en lägre skattekostnad på 82 Mkr.

3 16 Ekonomisk översikt 17 Koncernöversikt 18 Sverige 2 Norge 22 Danmark 24 aktien och ägarna 25 Årsstämma, viktiga datum 1 Detta är Bilia Bilia är Nordens största bilkedja en koncern med en stark position i Sverige, Norge och Danmark. Vi erbjuder kunderna allt som behövs för ett attraktivt bilägande. Och lite till. 1 februari 212 förvärvade Bilia en BMWverkstad på lidingö. Den 29 februari 212 tillträdde Bilia en stor BMW- och Volvohandlare i Norge, Stenshagen Bil Oslo as och Stenshagen Bil Kongsvinger as. Verksamheten är koncentrerad till Osloområdet. Med 1 anläggningar i tre länder är Bilia ledande i Norden när det gäller försäljning av person- och transportbilar. anläggningarna är lokaliserade i storstadsregionerna. I Sverige finns vi i Stockholm, Göte borg och Malmö samt i Mälardalen och Skaraborg. De norska anläggningarna är koncentrerade kring Oslo samt i Stavanger. I Danmark är vi representerade i Köpenhamnsområdet. Bilia har ett enhetligt koncept över hela Norden, vilket stärker profilen av detaljhandelskedja. Koncernen kan tack vare sin storlek teckna fördelaktiga avtal med Bilias leverantörer i Norden. Vårt kundlöfte Hela Vägen syftar på att vi ska erbjuda kunderna allt de behöver för sitt bilägande. Bilia utför även glasreparationer samt erbjuder ett stort urval av däck och däckhotell, finans iering samt andra tilläggstjänster. Visionen är att bli branschens bästa servicebolag och Bilias kärnvärden Tillgänglighet, Intresse och attraktivt bilägande fokuserar på kundens upplevelse. I Serviceaffären ingår verkstäder, reservdelar, drivmedel, butiker, däckverksamhet, glasreparationer samt andra tjänster och produkter. Bilia arbetar kontinuerligt med Serviceaffären för att finna nya lösningar och koncept som tilltalar våra kunder. Till exempel serviceabonnemang som är en prisvärd produkt och som skapar en tätare relation med kunderna. Bilias Fordonsaffär utgörs av nya och begagnade person- och transportbilar. De varumärken Bilia erbjuder kunderna är: Volvo, Renault, Ford, Hyundai, BMW, Mini och Dacia. Bilia-aktien finns sedan 1984 noterad på NaSDaQ OMX Stockholm. 211 ingick den i indexet OMX Stockholm Mid Cap PI. I slutet av 211 var vi anställda som till sammans skapade en omsättning på Mkr.

4

5 Starkaste året någonsin Trots eurokris och turbulent finansmarknad blev 211 det starkaste året någonsin. Tillväxt var ett av ledorden under året som präglades av satsningar på servicemarknaden. För verksamheten i Sverige och Norge var 211 vårt bästa år historiskt sett. Det är fortfarande en tuffare situation i Danmark. Under förra konjunkturnedgången genomförde vi en rad åtgärder som vi fortfarande håller fast vid. Konjunkturen vände upp i mitten av 29 och flera nyckeltal förbättrades, som kostnadsrelation, kapital omsättnings hastighet och skuldsättningsgrad. I mitten av 211 drabbades världen på nytt av en ekonomisk turbulens som startade i Europa. För Bilias del blev tidigare åtgärder än en gång en framgångsfaktor. lagernivåerna och skuld s ättningsgraden var under kontroll, kapitalomsättnings hastigheten hög och vi har haft en bra åldersstruktur på de begagnade bilarna. Under 211 genomförde Bilia flera satsningar på servicemarknaden. En del av ambitionen var att vidga oss geografiskt till orter där vi inte funnits tidigare. När vi under våren avtalade om att förvärva välskötta OD Bilteknik i lerum var det något av en milstolpe. För första gången i företagets historia rörde förvärvet en enskild bilverkstad. Vi utökade även Serviceaffären med två lackeringsverkstäder, en i Västerås och en i Nacka. Dessutom har nya verkstäder startats på lidingö och limhamn. Förvärvet av BMW-handlaren Bilcentralen i Stockholm ab, som vi tillträdde i januari, har gett ett gott tillskott både vad det gäller volymer och resultat. I linje med vår strategi att knyta kunderna närmare oss och bli en helhetsleverantör har vi utvecklat våra koncept kring serviceabonnemang, glasmästeri och däck där vi utmanar de etablerade kedjorna i segmenten. Vi har levt upp till alla finansiella mål och rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 498 Mkr, vilket är det bästa någonsin. Rörelsemarginalen blev 2,7 procent vilket ska jämföras med målet på minst 2,2 procent. avkastningen på sysselsatt kapital var 2,3 procent och 23,6 procent på eget kapital, vilket överstiger målen på minst 14 procent respektive 15 procent. Samarbetet med våra leverantörer har fortsatt att utvecklas väl. Vi är den största återförsäljaren i Norden vad det gäller Volvo, Renault, Ford samt BMW och är även relativt stora avseende våra övriga varumärken Hyundai, Dacia och Mini. Hösten 211 hade vi en stor konferens för alla våra 35 chefer. Där slog vi fast vår tillväxtstrategi Mot 215. Vi ska vara ett tillväxtbolag som växer både organiskt och genom fortsatta förvärv inom i första hand Serviceaffären. Hela konferensen andades engagemang och optimism inför framtiden. För min egen del har det varit ett spännande första år som koncernchef. Jag ägnade den inledande tiden åt att resa till de anläggningar jag inte tidigare besökt, framför allt i Norge och Danmark. Det är fantastiskt att träffa alla medarbetare som glöder för att göra ett bra jobb och vinna kundernas förtroende. De är vår största tillgång. Glädjande var också att i början av 212 kunna informera om förvärvet av en BMW-verkstad på lidingö och de strategiskt viktiga förvärven av Stenshagen Bil i Oslo och i Kongsvinger. Göteborg i mars 212 Per Avander VD och koncernchef

6

7 Visionen är att bli branschens bästa servicebolag Vårt erbjudande En bättre affär innebär ett tydligt fokus på nyttan för kunden. Vi eftersträvar att alltid utvecklas och säkerställa att vi lever upp till våra kärnvärden. Affärsidé Bilias affärsidé är att erbjuda service, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger ett varaktigt mervärde för våra kunder. Vision Vår vision är att bli branschens bästa servicebolag. Strategi Genom ett tydligare kundfokus med fler tjänster och produkter ska Bilia skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv och lönsam tillväxt. Finansiella mål Vi ska: Fortsätta att utveckla ledare och medarbetare. Bibehålla fokus på kapitalbindning och kostnader. Utveckla Serviceaffären. I högre grad dra nytta av kopplingen mellan Fordonsaffären och Serviceaffären. Skapa tillväxt främst inom Serviceaffären. Stärka varumärket Bilia. Våra fördelar Jämfört med konkurrenterna har Bilia ett antal fördelar. Med utgångspunkt från dessa, utvecklar vi verksamheten genom att: Bilia har ett starkt fokus på kunden. Vi satsar kontinuerligt på att utveckla vår service. Bilförsäljning ger möjlighet att även knyta kunden till Bilia på servicemarknaden. Medarbetarna är kompetenta och intresserade av att utvecklas för att ge våra kunder bästa möjliga service. Storleken ger fördelar vid inköp, logistik och administration. Varumärket är starkt. Bilia har ett brett utbud av produkter och varumärken, både när det gäller Service- och Fordonsaffären. Våra anläggningar har hög tillgänglighet. Rörelsemarginal Avkastning Avkastning % 4 % 25 på sysselsatt kapital % 25 på eget kapital Mål, 15 Mål, 15 2 minst minst 1 1 2,2 % 14 % Målet är att uppnå en rörelsemarginal på minst 2,2 procent. Under 211 för sämrades rörelsemarginalen jämfört med 21 från 3,1 procent till 2,7 procent. avkastningen på sysselsatt kapital blev under 211 2,3 procent jämfört med 23,9 procent föregående år. Målet är att upp nå en avkastning på minst 14 procent. Mål, minst 15 % Bilias mål är att uppnå en avkast ning på eget kapital på minst 15 procent. av kast ningen under 211 blev 23,6 procent, jämfört med 25,7 procent föregående år. Tillväxt % Mål, % Målet är att nå en tillväxt på 5 1 procent. Den totala tillväxten 211 blev 11,7 procent. Tillväxten för Serviceaffären blev 3,7 procent och för Fordonsaffären 14,9 procent.

8

9 Kärnvärden och kundlöfte stärker Bilias kundrelation Hela Vägen är Bilias kundlöfte. Vi följer kunden genom hela bilägandet är tillgängliga, intresserade och erbjuder kompletterande tjänster och lösningar. Bilia är med Hela Vägen och lite till. För att leva upp till kundlöftet arbetar vi kontinuerligt med våra kärnvärden: Intresse, Tillgänglighet och attraktivt bilägande. De genomsyrar alla processer i verksamheten. Kärnvärdena är strategiska byggstenar, vilka är tätt sammankopplade med varandra. Medarbetarnas engagemang och kompetens är avgörande för att infria kundlöftet och Bilia mäter kontinuerligt hur nöjda medarbetarna är i sin arbetssituation. Utbildningsenheten Bilia academy skräddarsyr utbildningar efter medarbetarnas behov. Intresse Intresse är grundläggande för att uppnå bolagets vision om att bli branschens bästa servicebolag. För att säkerställa att vi når våra högt uppställda mål mäts dagligen kundtillfredsställelsen. Här får vi en direkt och viktig återkoppling i vår strävan att alltid bli bättre. Tillgänglighet Det ska alltid vara möjligt att komma i kontakt med Bilia. Vi ska vara tillgängliga och finnas nära kunderna. Företaget finns representerat på många platser i tre länder och vi har Nordens tätaste nät av auktoriserade serviceverkstäder. Internet och webbtjänster är prioriterade och uppskattas av kunderna. Bolagets hemsidor har över 13 besökare per dygn och utbudet av tjänster är under ständig utveckling. I början av 212 lanserades en ny hemsida. Det går att boka tid för service, däckskifte och prov körning direkt på hemsidan. Kunderna kan även chatta med kundmottagare och säljare online. Telefonen fortsätter att vara ett viktigt verktyg och tillgängligheten på telefon mäts regelbundet. För att kunna hålla en hög tillgänglighet är operatörer och alla funktioner kring telefonin under ständig bevakning och översyn. I början av 212 öppnades ett gemensamt telefonnummer som är tillgängligt dygnet runt. För att öka tillgängligheten och för att kunna arbeta ännu mer proaktivt implementerar Bilia ett nytt hanteringssystem för kundrelationer under våren 212. Attraktivt bilägande För Bilias kunder ska det vara attraktivt att äga sin bil. Vi erbjuder helhetslösningar som innehåller bra produkter och ger ett mervärde. Vi har ett brett utbud av produkter och tjänster, allt från finansiering och försäkring till serviceabonnemang. Bilia erbjuder allt som bilägaren behöver: professionell service och reparationer, däck och däckhotell, tilläggstjänster såsom glasarbeten samt drivmedel och tillbehör. Vi är lyhörda när det gäller att möta de ökande kraven från kunderna.

10

11 Nöjda kunder helt avgörande För att lyckas i den hårda konkurrensen är nöjda kunder helt avgörande. Bilia arbetar därför kontinuerligt och målmedvetet med att öka kund tillfredsställelsen. Kontakten med kunden är en avgörande framgångsfaktor på en hårdnande marknad med likvärdig prissättning. Därför är det viktigt att medarbetarna har rätt kompetens och känner engagemang. Trivseln på arbetsplatsen mäts löpande och Bilia investerar i anpassade utbildningar. alla medar betare är m e dv e t n a o m s i n r o ll s o m s ä lj a r e av företagets varumärke. Den som möter en kund i verksamheten ska ge god service och helst överträffa kundens förväntningar. Kunder som ringer blir hälsade med Välkommen till Bilia. Kundlöftet Hela Vägen, med ledorden allt som rör bilen. Och lite till, kopplar samman kundfokus med ambitionerna kring försäljningen. Hela företaget ska visa upp en vilja att anstränga sig för att hjälpa kunderna med allt som rör deras bilägande, och lite till. Bilias närvaro på internet har hög prioritet. Nya webbtjänster introduceras kontinuerligt. Ett exempel är Bilias nya system för verkstadsbokning som förenklar bokning av service, skadebesiktning och tilläggstjänster. Under året har vi utvecklat en ny, mer kundanpassad hemsida som publicerades i början av 212. auktions sajten Netbil är ytterligare en internet baserad tjänst inom Biliakoncernen. Där erbjuds både privat- och företagskunder att till en fast kostnad auktionera ut sin bil på webben. Målsättningen är att nå 1 procent tillgänglighet. Det gäller alla kundkanaler webbplats, telefon, chatt och sms med mera och kräver bra tekniska lösningar. Under året har större delen av den tekniska plattformen för telefonin bytts ut. Under 211 startade Bilia ett callcenter som ökar tillgängligheten till våra verkstäder, säljavdel ningar, kontor och butiker. Flera av våra verkstäder har d e s s u t o m u t ö k a d e ö p p e tti d e r o c h d e s s a kommer i större utsträckning att anpassas efter kundernas behov. Helnöjda kunder Verkstadsradar Nybilsradar Graferna visar andelen helnöjda Volvokunder i Sverige. Helnöjda kunder är de som angett en fyra eller en femma på en femgradig skala. Bilia mäter kundnöjdhet kontinuerligt. Mätningarna visar att Bilia har högre kundnöjdhet jämfört med övrig Volvohandel. Prestationen ska ses mot bakgrund av att Bilia finns i storstäderna, där det är svårare att uppnå hög kundtillfredsställelse. % Bilia (Volvo) Övrig Volvohandel % Bilia (Volvo) Övrig Volvohandel

12

13 Fortsatt fokus på miljön Året inleddes med goda prognoser för bilmarknaden. Under våren gick västvärlden in i en ny tid av finansiell oro som påverkade försäljningen under slutet av året. Utvecklingstrenden med bränsleeffektiva motorer fortsatte. I de marknader där Bilia verkar registrerades nya personbilar (571 ) under året. För Bilias del blev resultatet levererade personbilar (32 957). Kunderna har fortsatt att fokusera på låg klimatpåverkan och i första hand valt miljöbilar, framför allt med diesel som drivmedel. Både diesel- och bensinmotorer är i dag betydligt mer bränslesnåla än för bara ett par år sedan. De har bättre vridmoment och ger god effekt även på låga varvtal. Fortfarande råder ovisshet kring vad som i framtiden blir det dominerande alternativet till fossila bränslen. Tekniken kring elbilar går framåt. Under 212 väntas flera eldrivna modeller från Renault. Volvo har under hösten lanserat en ny elbil, Volvo C3 Electric och under november 212 startar produktionen av Volvo V6 elhybrid. Bilias egen miljöpolicy har som mål att tjänster och produkter ska påverka miljön så lite som möjligt och företagets klimatpåverkan analyseras kontinuerligt. Det finns väl genomarbetade rutiner för att hantera avfall. alla anläggningar är miljö certifierade enligt ISO 141 och under 211 har de flesta medarbetare genomgått en miljöutbildning med fokus på Bilias roll ur miljösynpunkt. Under 211 gjordes även en total genomgång av företagets kemipro dukter för att fasa ut riskbedömda ämnen. Bilias system för videokonferenser används frekvent och har framgångsrikt bidragit till att resorna inom koncernen blivit betydligt färre. Internet fortsätter att växa som försäljningsoch informationskanal. Köparna uppskattar möjligheten att boka tjänster och köpa tillbehör via webben och det är även ett viktigt verktyg för att söka information inför ett bilköp. Bilias nya hemsida är utformad för att bättre följa denna utveckling. EUs konkurrensrättsliga regelverk är under förändring. I juni 21 förlängdes gruppundantaget för bilförsäljningen i Europa till och med maj 213. Därefter kommer bilförsäljningen att vara underkastad samma regler som övriga branscher inom EU. De nya reglerna kan komma att innebära förändringar för Bilia om fordonstillverkare väljer att begränsa återförsäljarnas valfrihet. Bilias ambition är att även i fortsättningen erbjuda kunderna ett brett sortiment med flera märken. Bilias miljöpolicy Bilia ska: Uppfylla de av myndigheterna fastställda kraven med god marginal. I partnerskap med kunderna söka efter de transportalternativ som är mest skonsamma mot miljön. Välja miljöanpassat och återvinningsbart material. Beakta miljöaspekterna vid investeringar och inköp av varor och tjänster. Prioritera arbetsmetoder och teknik som är skonsamma mot miljön. Sälja produkter som håller hög miljömässig standard. Ställa krav på och aktivt påverka leverantörer, kunder och andra samarbetspartner att tillverka och använda produkter med minimal belastning på miljön. Arbeta med ständiga förbättringar och aktivt bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos anställda.

14

15 Offensiv satsning inom Serviceaffären En nyckelfaktor för att lyckas i en allt hårdare konkurrens är att skapa långvariga kundrelationer. Bilia har satsat offensivt på tillväxt genom förvärv och utbyggnad av Serviceaffären. Tillväxt har varit årets tema för Bilia. Bilias geografiska täckning på servicemarknaden har ökat. Verkstäder har öppnats på lidingö och limhamn. I Västerås och Nacka har Bilia tagit över två lackverkstäder. Dessutom byggs en ny skadeverkstad i Jägersro med en ny tvättanläggning. Bilias tillväxtmål är differen tierade efter de olika ländernas förutsättningar och nedbrutna på varje enskild anläggning. Bilia har även fortsatt att utveckla konceptet för serviceabonnemang, med fokus på att belöna lojala kunder. Grunden för konceptet är att erbjuda I oktober höll koncernen en konferens på temat tillväxt för alla chefer. En tillväxtstrategi för åren fram till 215 presenterades med nya mål för merförsäljningen inom Fordonsaffären men framför allt inom Serviceaffären. Däck är ett affärsområde där Bilia ser stor potential att öka sina marknads andelar, med konkurrenskraftiga erbjudanden på däck och däckhotell. Däck och hjul ska även få mer fokus i servicesamman hang och vara en självklar del av serviceteknikernas erbjudanden, med tydliga råd om säkerhet och däckkvalitet. andra områden med potential är glasreparationer och rekonditionering samt produkter som spolarvätska, vindrutetorkare med mera. Bilia ska vara helhetsleverantör, en one-stopshop som kan erbjuda kunderna allt de behöver genom hela sitt bilägande.

16

17 ett konkurrenskraftigt pris för den som tecknar ett serviceabonnemang. I samband med sitt bilköp erbjuds kunderna ett prisvärt abonnemang i tre nivåer: Bas, Extra och Total. De olika nivåerna är enkla att överblicka med tydliga priser och tillval. När Bilia säljer en ny bil finns ett förtroende mellan kund och säljare som ger ett försprång jämfört med konkurrenter inom servicemarknaden. Bilias servicemarknadsavdelning kontaktar de kunder som inte har tecknat service abonnemang eller andra tilläggstjänster och tillbehör vid bilköpet. Bilia har sedan starten sålt drygt 14 service abonnemang, vilket kommer att stärka Serviceaffären under kommande år. Bilia har under året utvecklat service abonne mang även för begagnade Volvo bilar, där det finns en stor potential att nå nya kundgrupper. Biliakortet som går att knyta till Visa är ett bra sätt för kunderna att hantera sina utgifter, allt från service till drivmedel. Under året infördes ett bonussystem där kunderna får bonus på inköp som görs via Biliakortet. Bilia har under året gjort offensiva marknadssatsningar med bland annat tv-reklam. Grundbudskapet har varit att Bilia är en helhetsleverantör kring bilägandet. Satsningen på att marknadsföra produkter som däck och däckarbeten, rekonditionering, bromsvätskebyten och glasarbeten har ökat försälj ningen inom Serviceaffären. Hela Vägen Hela Vägen är Bilias kundlöfte. Vi är med kunden Hela Vägen genom bilägandet och lite till. Bilias medarbetare ska vara tillgängliga Hela Vägen och företaget ska ha ett utbud av tilläggstjänster och tillbehör som hjälper kunden i sitt bilägande Hela Vägen. Dessutom finns en rad servicetjänster och serviceabonnemang. Engage manget ska kort sagt gälla allt som rör kundens bilägande. Kundlöftet innebär att Bilia är med kunden Hela Vägen. Kundlöftet används både internt och externt. I annonser, radio- och tvreklam, broschyrer och affischer förtydligas det med ledorden Allt som rör bilen. Och lite till. Kundlöftet används i säljkampanjer och marknads föring i medierna. Kunderna är mycket positiva och på försäljningssidan har aktiviteterna gett en bra effekt. Bilia har stärkt sitt varumärke vilket medfört att fler ser Bilia som en attraktiv arbetsgivare.

18 Resultatredovisning Under 211 minskade rörelseresultatet till 489 Mkr (497). Mkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Årets resultat Årets resultat uppgick till 42 Mkr (47) och resultat per aktie till 16:85 kronor (16:5). Resultat per aktie, kr 17:1 16:35 4:7 antal aktier vid periodens utgång, -tal Resultat per aktie, kr 16:85 16:5 5:45 Vägt genomsnittligt antal aktier, -tal Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 2,3 procent (23,9). Avkastningen på eget kapital uppgick till 23,6 procent (25,7). Styrelsen föreslår en utdelning med 9:5 kronor per aktie (12:). Nyckeltal Rörelsemarginal, % 2,7 3,1 1,1 avkastning på sysselsatt kapital, % 2,3 23,9 8,2 avkastning på eget kapital, % 23,6 25,7 8,6 Kassaflöde efter nettoinvesteringar, Mkr Soliditet, % 32,9 34,2 3,2 Eget kapital per aktie, kr 73:85 69:9 58:65 Utdelning per aktie, kr 9:5 12: 3: antal anställda den 31 december

19 Starkt resultat och kassaflöde Försäljningen av både bilar och service ökade och Bilia redovisade ett starkt resultat och kassaflöde. Betydande satsningar har under året gjorts inom den lönsamma Serviceaffären. Nybilsförsäljningen ökade och totalt levererades nya fordon under året, vilket är 17 procent fler jämfört med 21. Serviceaffären utvecklades väl och nettoomsättningen ökade med 188 Mkr eller med 4 procent och resultatet med 35 Mkr eller med 9 procent. Tillväxt inom Serviceaffären är ett prioriterat område där flera förvärv av verkstäder och investeringar i ökad kapacitet har genomförts under året. Begagnataffären redovisade en mindre vinst som dock var på en betydligt lägre nivå jämfört med föregående år. Utbudet av begagnade bilar ökade under året på våra marknader, vilket pressade prisnivån och fick en negativ påverkan på bruttovinstmarginalen. Branschbedömare räknar med att personbilsmarknaderna under 212 kommer att vara på en något lägre nivå jämfört med situationen under 211. Bilias är starkt rustade för att möta en något sämre marknadssituation. De relativa kostnaderna är på en väsentligt lägre nivå och även finansiellt är Bilia betydligt starkare jämfört med situationen under 28. Fordonsaffären Serviceaffären Serviceverkstad Skadeverkstad Reservdelar Drivmedel Butiker Däckverksamhet Tilläggstjänster inklusive glasarbeten

20 Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Sverige Antal nya personbilar 3 Antal nya personbilar 3 % 9 % % Totalt Volvo RenaultBMW Ford Hyundai MIni Dacia Renault Mini Volvo BMW Ford Hyundai Dacia Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Sverige

21 Stark nybilsmarknad i Sverige I Sverige har Bilia 71 anläggningar i fem regioner: Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Malmö och Skaraborg. Bilia säljer nya och begagnade bilar, utför service och reparationer samt erbjuder kringtjänster såsom däckhotell och glasreparationer. Den svenska verksamheten har sju nybilsmärken: Volvo, Renault, Ford, Hyundai, BMW, Mini och Dacia. Marknaden 211 blev ett av de historiskt bästa åren för Bilia. En stark nybilsmarknad hade som brukligt negativ effekt på försäljningen av begagnade bilar. lagren och ålderstrukturen höll sig dock på en acceptabel nivå. Under slutet av året dämpades nybilsförsäljningen till privatkunder på grund av den finansiella oron inom euroområdet. Företagsförsäljningen fortsatte att vara stark liksom beläggningen inom servicemarknaden. Under året ökade den svenska marknaden för nya personbilar med 5 procent till bilar ( ) Bilia levererade nya personbilar (23 361), begagnade personbilar (2 548), nya transportbilar (1 673) och 1 26 begagnade transportbilar (967). Händelser under året Bilia expanderade på servicesidan. Nya Volvoverkstäder öppnades på lidingö och limhamn. I början av året tillträdde Bilia BMW-återförsäljaren Bilcentralen i Stockholm ab. Verksamheten gav ett bra tillskott både vad det gäller volymer och resultat. Resultat Rörelseresultatet på 414 Mkr (41) är det bästa någonsin. De resultatmässiga framgångarna jämfört med 21 har framför allt sin grund i att vi hade en stark lönsamhet i vår Serviceaffär. Även förvärvet av Bilcentralen i Stockholm ab bidrog positivt till det goda resultatet. Utmaningar och möjligheter arbetet med att knyta kunderna närmare med hjälp av produkter som serviceabonnemang och däckhotell fortsätter att vara intensivt. Vid årets slut hade cirka 11 7 kunder tecknat serviceabonnemang. affärsområden som däck och glas är viktiga tillväxtområden där Bilia utmanar de etablerade kedjorna i respektive bransch. Situationen på finansmarknaden var osäker under större delen av 211 även om de flesta bedömare spår en lindrigare konjunkturnedgång än 28 och 29. Bilia Sverige Nettoomsättning, Mkr andel av Bilias omsättning, % Rörelseresultat Service, Mkr Fordon, Mkr Totalt, Mkr Rörelsemarginal Service, % 8,5 8, Fordon, % 1, 1,6 Totalt, % 3,4 3,8

22 Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Norge Antal nya personbilar 15 Antal nya personbilar 8 % 6 % % Totalt Volvo BMW Ford Honda Renault Nissan Volvo BMW Ford Renault Honda Nissan Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Norge

23 Bra resultat på stärkt marknad I Norge har Bilia 21 anläggningar två i Stavanger och de övriga i området kring Oslo. Bilia säljer nya och begagnade bilar, utför service och reparationer samt erbjuder kringtjänster såsom däckhotell och glasreparationer. Den norska verksamheten har tre nybilsmärken: Volvo, Ford och BMW samt utför auktoriserad service på Renault och Mini. Bilia Norge Marknaden Bilmarknaden i Norge stärktes under 211 med en totalmarknad på personbilar ( ). Bilias varumärken Ford, Volvo och BMW var mer framgångsrika än övriga märken på den norska marknaden. Under året levererade Bilia 6 75 nya personbilar (5 531), begagnade personbilar (6 276) och 126 nya transportbilar (152). Även Honda fanns i Bilias utbud under 211. Men märket har halverat sin marknadsandel de senaste två åren och under fjärde kvartalet beslutades att avveckla all representation av Honda. Händelser under året Vid årets början introducerades 5-års ny - bils garanti som en ny branschstandard i landet. Samtliga bilmärken hade vid årets slut garantier på minst den nivån. Under året öppnades en ny anläggning i Gjövik och den existerande anläggningen i Gol byggdes ut. Det fattades även beslut om att bygga en helt ny anläggning i Hamar med planerad invigning under andra kvartalet 212. I början av 212 tecknades avtal om förvärv av Stenshagen Bil i Oslo och Kongsvinger. Förvärven passar väldigt väl in i Bilias struktur i främst Oslo men även i Kongsvinger. Resultat Rörelseresultatet på 128 Mkr (11) är det historiskt bästa för Bilia. Fordonsaffären gav ett rörelseresultat på 48 Mkr (36). affärsområdet begagnade bilar var inledningsvis svagt men vände under andra halvåret och levererade för tredje året i rad ett positivt resultat. Utvecklingen inom Serviceaffären var stabil. Försäljningen av service avtal till nya bilar ökade vilket tillsammans med ökad däckförvaring kommer att stärka Serviceaffären i framtiden. Utmaningar och möjligheter Det råder en hård konkurrens inom servicemarknaden där kundtillfredsställelsen är en avgörande faktor. I syfte att öka kundtillfredsställelsen och effektiviteten kommer det i Sverige så framgångsrika konceptet med personliga servicetekniker att införas i Norge under 212. Den genomgripande förändringen kommer att involvera cirka 35 medarbetare Nettoomsättning, Mkr andel av Bilias omsättning, % Rörelseresultat Service, Mkr 8 74 Fordon, Mkr Totalt, Mkr Rörelsemarginal Service, % 8, 7,5 Fordon, % 1,3 1, Totalt, % 2,8 2,6

24 Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Danmark Antal nya personbilar 18 Antal nya personbilar 4 % 3 % % Totalt Ford Renault Volvo Volvo Renault Ford Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Danmark

25 Marknaden stagnerade i slutet av året I Danmark har Bilia åtta anläggningar i Köpenhamnsområdet. Bilia säljer nya och begagnade bilar, utför service och reparationer samt erbjuder kringtjänster såsom däckhotell och glasreparationer. Den danska verksamheten har tre nybilsmärken: Volvo, Ford och Renault. Marknaden Totalmarknaden i Danmark uppgick under 211 till personbilar ( ). Under året levererade Bilia nya personbilar (4 65), begagnade personbilar (2 632) och 414 nya transport bilar (319) samt 147 begagnade transportbilar (142). Under första halvåret var personbilsför sälj ningen i Danmark stark medan andra halvåret var svagare, särskilt på privatsidan. Transportbilsförsäljningen gick däremot upp avsevärt efter flera år med svag försäljning. En tendens som väntas hålla i sig även under 212. Händelser under året Ett avtal med två stora leasingbolag på sammanlagt fler än 1 nya bilar ledde till en hög kapitalbindning som normaliserades först vid årets slut. avtalen utgjorde en fjärdedel av den totala nybilsförsäljningen för Bilia. Konkurrensen är fortfarande mycket hård och Bilia har vidtagit ytterligare kostnadsbesparingar på personalsidan. Resultat Sämre bruttovinster på begagnade bilar samt ett vikande bokningsläge på verkstäderna resulterade i ett sämre resultat än förra året. Kostnadsbesparingen på personalsidan kommer att få positiv effekt på resultatet 212. Utmaningar och möjligheter Bilias försäljning av nya personbilar har varit på en lägre nivå under de sista åren. Beståndet av nyare begagnade bilar har därför minskat, vilket haft en negativ inverkan på Serviceaffären. Därför kommer Bilia att inrikta sig på det äldre bilbeståndet. Under våren 212 lanseras ett verkstadskoncept för bilar som är äldre än tio år. I konceptet ingår även en varierad prissättning på reparationer av småbilar och transportbilar. Tillväxt, kapitalbindning och kundtillfredsställelse blir fokusområden under 212. Bilia Danmark Nettoomsättning, Mkr andel av Bilias omsättning, % 8 1 Rörelseresultat Service, Mkr Fordon, Mkr 15 9 Totalt, Mkr 1 14 Rörelsemarginal Service, % 3,4 5, Fordon, % 1,3,8 Totalt, %, 1,

Verksamhetspresentation 2010

Verksamhetspresentation 2010 Verksamhetspresentation 21 innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Hela Vägen 1 Kunderna 12 Marknad & Miljö Året i korthet Finansiellt

Läs mer

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 212 Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE:

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE: KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

ÅRET I KORTHET 2009. Innehåll

ÅRET I KORTHET 2009. Innehåll VERKSAMHETS- PRESENTATION 29 ÅRET I KORTHET 29 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 13 7 Mkr (14 28). Årets resultat uppgick till 114 Mkr ( 11). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till

Läs mer

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 213 Allt som rör bilen. Och lite till. Detta är Bilia Innehåll Detta är Bilia 2 Affärsmodell 4 VD har ordet 6 Vision, affärsidé, strategi och framgångsfaktorer 8 Kärnvärden 1 Miljö

Läs mer

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad

Läs mer

verksamhetspresentation 2006

verksamhetspresentation 2006 verksamhetspresentation 26 innehåll. 1 Vi är service 3 Vi finns nära kunderna 5 Nordens största bilkedja 6 Vår affärsidé, vår vision och vårt mål 8 Vi har marknadens bredaste utbud 1 Våra medarbetare kan

Läs mer

Verksamhets presentation 2015. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhets presentation 2015. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhets presentation Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären Bilaffären Ekonomisk översikt Koncernöversikt

Läs mer

VERKSAMHETSPRESENTATION

VERKSAMHETSPRESENTATION VERKSAMHETSPRESENTATION 08 INNEHÅLL 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, mål och strategier 6 Marknad med miljöbilar i fokus 8 Bilia rustar inför framtiden 10 Marknadens drivkrafter 12

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

VERKSAMHETSPRESENTATION 2007

VERKSAMHETSPRESENTATION 2007 VERKSAMHETSPRESENTATION 20 INNEHÅLL 1 2 4 6 8 10 16 17 23 Nordens största bilkedja VD har ordet Vision, affärsidé, mål och strategier Marknad med hård konkurrens Marknadens bredaste service- och bilerbjudanden

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

Verksamhets presentation Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhets presentation Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhets presentation Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären Bilaffären Ekonomisk översikt Koncernöversikt

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Axfood. januari-december, 2012

Axfood. januari-december, 2012 Axfood januari-december, 2012 1 Axfood januari-december 2012 Bra försäljning: 36 306 Mkr (34 795) +4,3% Stabilt resultat: 1 247 Mkr (1 250) exkl nedskrivning Rörelsemarginal: 3,4% (3,6) exkl nedskrivning

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011 1 DGC One AB Bokslutskommuniké 2011 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2011 Q4 2010 Nettoomsättning, mkr 104,6 75,9 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 30,8 11,7 Rörelseresultat,

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Januari juni. 26 augusti 2009

Delårsrapport Januari juni. 26 augusti 2009 Delårsrapport Januari juni 2009 26 augusti 2009 Summering januari juni 2009 Operativt Stärkt marknadsposition med ökade andelar på samtliga marknader, på en svag totalmarknad. Utrullningen av Mekonomen

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 1 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 2 DGC One AB - Bokslutskommuniké 2009 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2009 Q4 2008 Nettoomsättning, mkr 68,9 64,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 7,5 20,6 Rörelseresultat,

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen till Årsstämman 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2 Indutrades tillväxt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Läs mer

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januariseptember 2010 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2010 Under Q3 ökade försäljningen med 16% och vinsten före skatt med 28% Nettoomsättning

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Rapport för tredje kvartalet 2012 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 13 128 Mkr (13 380). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 2 Helår och Q4 mot finansiella mål 2008: 23% tillväxt inom tjänsteverksamheten, Q4: 21% Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer