VERKSAMHETSPRESENTATION 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPRESENTATION 2007"

Transkript

1 VERKSAMHETSPRESENTATION 20

2 INNEHÅLL Nordens största bilkedja VD har ordet Vision, affärsidé, mål och strategier Marknad med hård konkurrens Marknadens bredaste service- och bilerbjudanden Varumärket allt viktigare Ekonomisk översikt Koncernöversikt Aktien och ägarna

3 NORDENS STÖRSTA BILKEDJA 1 Bilia är Nordens största bilkedja med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Vår vision är att vara branschens bästa servicebolag. Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna i bilhall, verkstad och butik. Kunderna ska alltid uppleva mötet med oss som positivt. Vi har 111 anläggningar i Sverige, Norge och Danmark samt den internetbaserade auktionssajten Netbil. I Sverige finns våra anläggningar runt de tre storstadsregionerna, i Mälardalen samt i Skaraborg. I Norge är vi etablerade i den sydöstra delen med koncentration till Oslo området samt i Stavanger. I Danmark finns vi i och runt Köpenhamn. Våra anläggningar är moderna, har bra lägen och generösa öppettider det ska vara enkelt för våra kunder att besöka oss. Tillgänglighet är nämligen ett av våra kärnvärden. De andra är Intresse och Enkelt bilägande. Lika enkelt som det ska vara att besöka oss ska det också vara att äga en bil som är inköpt på Bilia. Därför erbjuder vi ett brett utbud av tilläggstjänster som förenklar bilägandet: finansiering, försäkring, verkstadstjänster, tillbehör och drivmedel. Våra kärnvärden leder oss och talar om att vi finns till för våra kunder och att vi alltid ska ta emot dem med ett genuint intresse och stor servicevilja. Vårt sortiment består av tjänster och produkter inom vår Serviceaffär, som omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och försäljning av drivmedel. Vi utvecklar hela tiden nya tjänster och servicekoncept som förenklar bilägandet. Vår Bilaffär omfattar försäljning av nya och begagnade personbilar, transportbilar, kundfinansiering och tilläggstjänster. Vi säljer personbilar från Volvo, Renault, Ford, Land Rover, Hyundai, Nissan, Honda, BMW och Mini samt transportbilar från Renault, Ford, Hyundai och Nissan. Under 20 omsatte vi 15 miljarder kronor och vid årets slut var vi anställda. Bilia aktien är sedan 1984 noterad på OMX Nordiska Börs. VIKTIGA HÄNDELSER Finansiellt Bilias nettoomsättning steg med 10 procent till Mkr (14 056). Rörelseresultatet steg med 54 procent till 168 Mkr (109). Vinsten per aktie uppgick till 4:75 kronor (4:15). Operativt Januari Avtal träffas om förvärv av Hans Persson-koncernen en av Sveriges största återförsäljare av Volvo, Ford och Renault. Mars Bilia förvärvar rörelsen i Bilgruppen, som säljer Ford i Enköping, Kungsängen och Sala, och etablerar Bilia Lease i Norge. April Bilia startar Fordverksamhet i Nacka och Segeltorp i Stockholm. Maj Konkurrensverket godkänner förvärven av Hans Persson-koncernen och Bilgruppen. Övrigt Augusti Återköp av egna aktier påbörjades. December Avtal tecknas om förvärv av Bilforum AS och Bilforum Finans AS, återförsäljare av Volvo, Renault och Land Rover i Stavanger i Norge. Februari 2008 Bilias dotterföretag Säfveån AB vann mångårig tvist i Göteborgs Tingsrätt. Läs mer under rubriken Investor Relations på

4 2 VI ERBJUDER KUNDEN EN BÄTTRE AFFÄR Nu har vi lagt ytterligare ett år bakom oss på vår väg att bli Nordens bästa bilhandelskedja. Bäst för oss är inte samma sak som störst! Bäst för oss är att ha de mest nöjda bilkunderna. Vi är inriktade på att skapa tillväxt med lönsamhet.

5 3 Bäst för oss är att ha de lägsta styckkostnaderna per såld bil och verkstadstimma. Bäst för oss är att ha den bästa konkurrenskraften och kunna ge de mest attraktiva villkoren och erbjudandena till våra kunder. Vi erbjuder kunden en bättre affär. Nu är vi dessutom Nordens största bilhandelskedja. Att vara stor ger många fördelar men ibland även vissa nackdelar. Jag är övertygad om att fördelarna överväger. Vi kan nämligen erbjuda våra kunder många attraktiva anläggningar för både bilförsäljning och service, liksom flera varumärken och tilläggstjänster som mindre företag har svårt att utveckla. Vi har resurser som kommer våra kunder till nytta och glädje. Genom att skapa ett långsiktigt mervärde för våra kunder skapar vi förutsättningar för ökad lönsamhet och därmed ökat värde för våra aktieägare. Vi har fått mer och mer uppskattning av våra leverantörer för vårt kundbemötande och vår nya organisation. När vi bestämmer oss för att köra en helgkampanj blir det märkbara resultat. Vår storlek ger oss också inköpsfördelar. Vi är stolta över varumärket Bilia. Den nya gemensamma profilen i hela Norden har rönt stor uppmärksamhet. Det har varit ett intensivt år för Bilia, med hög aktivitet inom både Bil- och Serviceaffären. I Sverige stärkte vi vår ställning i Mälardalen och södra Dalarna genom förvärven av Hans Persson-koncernen, som är en av Sveriges största återförsäljare av Volvo, Renault och Ford, samt Bilgruppen som säljer Ford. De båda verksamheterna omsätter cirka 1,5 miljarder kronor om året. Vi har också beslutat att göra organisationsförändringar i Sverige som syftar till att ytterligare höja effektiviteten och konkurrenskraften. Bland annat tydliggörs ansvaret för bilvarumärkena. I Norge och Danmark har året präglats av omstruktureringen av våra anläggningar och åtgärder för att öka effektiviteten i våra verkstäder. Under årets sista dagar tecknade vi avtal om förvärv av Bilforum AS, Volvo-, Renault- och Land Roveråterförsäljare i Stavanger i Norge. Företaget omsätter närmare 400 Mkr och har både nöjda kunder och god lönsamhet. Koncernens rörelseresultat förbättrades under året och ökade med 59 Mkr till 168 Mkr. Den svenska verksamheten nådde en rörelsemarginal på 2,3 procent vilket motsvarar 222 Mkr (206). I Norge förbättrades rörelseresultatet med 20 Mkr till 15 Mkr och i Danmark var förlusten på samma nivå som 2006, 11 Mkr. Den svenska verksamheten uppnår en tillfredsställande nivå medan vi fortfarande har utmaningar i Norge och Danmark. I båda marknaderna optimerar vi anläggningsstrukturen och arbetar intensivt med att förbättra effektiviteten i verkstäderna. Dessutom har vi svaga resultat på försäljningen av begagnade bilar i både Norge och Danmark. Vi är inriktade på att skapa tillväxt med lönsamhet. Vi är alltid intresserade av att förvärva nya bilverksamheter som kan ge oss och våra kunder ytterligare fördelar. Det senare är avgörande. Vi tummar nämligen inte på det viktigaste i vår affärsidé: att erbjuda bilservice, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger kunderna ett varaktigt mervärde. Det är så vi tar oss mot visionen att bli branschens bästa servicebolag. Göteborg i februari 2008 Jan Pettersson VD och koncernchef

6 4 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Vår affärsidé är att erbjuda bilservice, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger kunderna ett varaktigt mervärde. Vårt varumärkeslöfte till kunden är: En bättre affär. Det är denna kundnytta som är grunden för vår förmåga att växa med lönsamhet och att därigenom skapa värde för våra aktieägare.

7 Finansiella mål Bilias övergripande finansiella mål är att uppnå en rörelsemarginal på minst 2,2 procent, en avkastning på sysselsatt kapital på minst 14 procent och en avkastning på eget kapital på minst 15 procent. Under 20 var rörelsemarginalen 1,1 procent, avkastningen på sysselsatt kapital 7,8 procent och avkastningen på eget kapital 6,3 procent. 5 Rörelsemarginal Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Procent 4 Procent 20 Procent Mål 2,2 procent Mål 14,0 procent Mål 15,0 procent Bilias mål är en rörelsemarginal på 2,2 procent. Under 20 förbättrades rörelsemarginalen jämfört med 2006, från 0,8 procent till 1,1 procent. Målet är att uppnå en avkastning på sysselsatt kapital om 14 procent. Avkastningen under 20 blev 7,8 procent, jämfört med 6,2 procent året innan. Avkastningen på eget kapital blev under 20 6,3 procent, lika hög som Bilias mål är att uppnå en avkastning om 15 procent. Vision Bilia ska bli branschens bästa servicebolag. Övergripande strategi Vårt övergripande mål är att vara en ledande detaljhandel i Norden och en bilhandel i världsklass. Vår övergripande strategi är att skapa tillväxt med lönsamhet. Den övergripande strategin vilar i sin tur på ett antal delstrategier, som tillsammans är avgörande för att stärka lönsamheten: ökad kundfokusering stärka varumärket Bilia fortsatt utveckling av ledarskap och personal kostnadssänkande åtgärder vidareutvecklad begagnataffär kontinuerligt ökad effektivitet i verkstäderna fortsatt utveckling av nya servicekoncept effektivare utnyttjande av stordriftsfördelar. Konkurrensfördelar Vi har flera konkurrensfördelar som fungerar som en bas för att vidareutveckla verksamheten: vi har tydligt kundfokus och utvecklar vår service kontinuerligt våra medarbetare är kompetenta och villiga att utvecklas för att ge kunderna bästa möjliga service vi har sälj- och serviceanläggningar med hög tillgänglighet och starka positioner i varje marknad Bilia är ett starkt varumärke och vi har tillgång till starka produktprogram och varumärken i både Serviceaffären och Bilaffären vår storlek skapar förutsättningar för att utnyttja stordriftsfördelar inom bland annat administration, inköp och logistik.

8 6 MARKNAD MED HÅRD KONKURRENS Dagens bilmarknad präglas av hård konkurrens, både när det gäller försäljning och service. I ett utbud som förnyas i allt snabbare takt har kunderna kommit att bli mer och mer flexibla när det gäller val av bilmärke. Utvecklingen gör att återförsäljarens varumärke blivit allt viktigare.

9 7 Konsolidering i branschen Den hårda konkurrensen om bilköparna innebär att tillverkarna tvingas lansera allt fler modeller i en allt stridare ström. Detta för med sig ökade utvecklingskostnader och nödvändigheten av att kunna slå ut kostnaderna på större volymer, vilket lett till sammanslagningar och uppköp. Bilbranschens gruppundantag från EUs konkurrensregler förändrades hösten De nya reglerna kom till för att öka konkurrensen och ge konsumenterna bättre priser på service och bilar genom att öppna branschen, som tidigare var hårt reglerad. De nya reglerna gör flervarumärkesrepresentation möjlig inom både service och försäljning. Det har även blivit möjligt att köpa en större andel reservdelar från andra leverantörer än tillverkarna. Dessutom har förvärvsmöjligheterna ökat, vilket lett till en konsolidering av branschen, där stora aktörer förvärvat mindre återförsäljare. Kunddriven utveckling Utvecklingen på både bil- och servicesidan är tydligt kunddriven. Bilköparna av idag är medvetna kunder som eftersträvar total kvalitet i förhållande till kostnaderna. Men samtidigt är det viktigt att tilltala både hjärta och hjärna. En undersökning från Capgemini visar att kunder rankade svar som passade mina behov, ville prova något nytt eller körglädjen högre än faktorer som bränsleekonomi och säkerhet. Bra uppföljning och en utbyggd eftermarknadsaffär är viktigt för att bygga relationen med kunderna. Liksom i många andra branscher har Internet ökat i betydelse. Internet fungerar både som informationskälla, uppemot 80 procent av kunderna samlar information via webben innan de köper en bil, och som en försäljningskanal för framför allt begagnade bilar.

10 8 MARKNADENS BREDASTE SERVICE- OCH BILERBJUDANDEN Bilia har attraktiva produkter, ett brett sortiment av konkurrenskraftiga tjänster och serviceinriktad personal. Vi har allt som förknippas med bilägandet och för den som vill har vi helhetslösningar som täcker kundens hela behov under bilens hela livslängd. Vi står väl rustade för att fortsätta att utvecklas tillsammans med våra kunder.

11 Serviceaffären Bilaffären 9 Serviceaffären Bilias mervärde Inom vår Serviceaffär har vi ett välutvecklat sortiment av tjänster och produkter som syftar till att skapa ett enkelt bilägande som ger ett mervärde för våra kunder. Vi vet att tiden är en knapp resurs för de allra flesta människor. Serviceaffären är Bilias helt egna del av kärnverksamheten och omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och försäljning av drivmedel. Hela tiden utvecklar vi nya tjänster och servicekoncept som ska förenkla bilägandet vi har olika typer av serviceavtal, trygghetspaket, däckhotell och inte minst konceptet Personlig Servicetekniker, där kunden hela tiden har kontakt med en och samma tekniker. Bilia differentierar sig med en kombination av pris, kvalitet, tillgänglighet och trygghet snarare än att alltid erbjuda det lägsta priset. De senaste åren har vi ökat prisdifferentieringen av vårt erbjudande. Det gör vi inte minst för att kunna attrahera kundgrupper som tidigare inte valt oss, främst ägare av äldre bilar. Bilaffären brett utbud Vi samarbetar med tillverkare som har starka varumärken och attraktiva produktprogram. Vi arbetar hårt för att våra leverantörer ska uppleva att vi är deras bästa samarbetspartner när det gäller kundtillfredsställelse och marknadsposition. Vår Bilaffär omfattar försäljning av nya och begagnade personbilar, transportbilar, kundfinansiering, försäkring och tilläggstjänster. Vi säljer personbilar från Volvo, Renault, Ford, Land Rover, Hyundai, Nissan, Honda, BMW och Mini samt transportbilar från Renault, Ford, Hyundai och Nissan. Tack vare tillgången till dessa starka varumärken kan vi locka flera olika kundgrupper med erbjudanden som täcker bilbehovet genom livets olika skeenden och skiftande förutsättningar.

12 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad öppnades upp för ökad konkurrens.

13 11 Bilia har getts möjlighet att vidareutveckla sin ledande position inom service och försäljning av personbilar, bland annat tack vare att bilhandlare nu kan representera fler varumärken. Förändringarna har också inneburit att Bilia de senaste åren kunnat genomföra flera betydande förvärv i såväl Sverige som Norge och Danmark. Ett av branschens starkaste varumärken Förändringar i branschen med ökad konkurrens mellan bilmärkena, pressade biltillverkare, ökade krav på auktorisation och pressade marginaler i återförsäljarledet har lett till en situation där återförsäljarna blir allt större, representerar fler varumärken och måste utveckla nya koncept för att attrahera kunderna. Marknadsläget idag kräver också att återförsäljarna har ett starkt varumärke som sticker ut i mängden. Bilia har ett tydligt varumärkeslöfte En bättre affär vilket bidragit till att Bilia är ett av de starkaste varumärkena inom bilhandel. Starka varumärken attraherar fler kunder och har en större andel lojala köpare. Vi har investerat i flera åtgärder som ska stärka relationen med kunderna och därmed Bilia som varumärke. Vi utvecklar hela tiden nya paketlösningar. Vi har MaxiTrygg för begagnade bilar, Bilia Premium Plus för företagare och de senaste i raden är Bilia Miljöbil och Bilia Lease, som vi lanserade i Norge under året. Vi är övertygade om att framtiden tillhör dem som har den kapacitet och kunskap som krävs för att utvecklas med marknaden och erbjuda kunderna lösningar som tilltalar dem och som förenklar deras bilägande. Våra webbplatser är en viktig del i kundrelationen, eftersom Internet är den viktigaste informationskanalen vid bilköp. Vi strävar efter att bygga bra webbplatser med tillgänglighet, överskådlighet och med innehåll som ger besökaren den information som efterfrågas. I Norge finns konceptet e-dialog, där det ända fram till klockan tio på kvällen går att chatta med Bilias personal om allt som har med bilägandet att göra.

14 12 BILIA REPRESENTERAR FLERA VARUMÄRKEN De senaste åren har Bilia gått från att sälja bilar från två tillverkare till att bli en återförsäljare med ett stort antal bilmärken i portföljen. I dag säljer Bilia nio olika personbilsmärken och fyra transportbilsmärken. Utvecklingen följer övrig handel där kedjorna växer sig allt starkare. Gammal struktur Tidigare var återförsäljarna hårt knutna till ett eller möjligen två bilmärken. I det senare fallet var det ofta så att båda bilmärkena hade samma ägare. Huvuddelen av kunderna har länge velat ha tillgång till flera varumärken i en och samma anläggning. Med det nya gruppundantaget inom EU blev flervarumärkeshandeln en möjlighet. Med sin storlek och fokus på kunderna är Bilia en attraktiv samarbetspartner för tillverkarna och vi deklarerade tidigt att vi var öppna för att samarbeta med fler biltillverkare. Bilia har de senaste åren varit ledande i branschens utveckling mot flervarumärkeshandel. Ny struktur Bilias storlek och kompetens gör att företaget har förutsättningarna för att kunna dra fördel av en struktur med flera varumärken. Det handlar om att kunna fokusera på de enskilda bilmärkenas styrkor och att stärka deras respektive varumärke samtidigt som vi bygger varumärket Bilia. Oavsett vilket bilmärke som kunden är intresserad av vill han eller hon bli uppmärksammad och bra bemött av personal som är välutbildad och serviceinriktad. Bilias storlek gör att företaget kan utveckla gemensamma bakomliggande system och koncept som kan erbjudas under Bilias eget varumärke. Det skapar stordriftsfördelar för Bilia och det kommer kunderna till godo genom attraktiva tilläggstjänster och effektiv hantering. Utvecklingen i bilbranschen är tydlig återförsäljarens betydelse ökar och Bilias starka varumärke ska bidra till att bygga en långvarig relation med kunderna.

15 13 FÖRDELAR MED SAMORDNING Verkstadsradar Procent Nybilsradar Procent Genom att öka samordningen på flera områden vill vi att de bästa arbetssätten ska få genomslag i hela företaget. Vi tror att vinnarna på bilmarknaden är de återförsäljare som både kan differentiera sig och hålla en hög intern effektivitet. Gemensamma processer Ett av de betydelsefulla projekten på området är RACE Rutiner, Arbetssätt, Charm, Effektivitet. Syftet med RACE är att förbättra rutinerna i både Serviceaffären och Bilaffären. I RACE ingår en exakt beskrivning av organisationens arbetssätt, en servicemanual som talar om hur Bilias medarbetare ska bete sig mot kunden samt uppföljning och ständig förbättring. Kostnadseffektiva lösningar Inom administration finns ett flertal områden som kan effektiviseras genom ökad samordning och centralisering. Inköp, juridik, försäkringar, löner, marknadsföring, miljö, kvalitet och fastighetsfrågor är några som vi börjat se över för att se till att vi har de mest kostnadseffektiva lösningarna Bilia (Volvo, Renault) Övrig Volvohandel Graferna visar andelen helnöjda kunder. Helnöjda kunder är de som angett en fyra eller en femma på en femgradig skala. Fokus på kvalitet Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som är avgörande för att våra kunder ska uppleva Bilia som ett kvalitetsdrivet företag. Vi jobbar även med etablerade kvalitetssystem som Grönt Ljus, ISO 9001 och miljöcertifieringen ISO Systemen kan ses som kvitton på att vi håller vad vi lovar. Men det viktigaste är att göra våra kunder nöjda och vi mäter kontinuerligt deras tillfredsställelse med både bilförsäljningen och servicen, i Sverige genom något som kallas för Radar och i Norge och Danmark genom Customer for Life. Vi följer noggrant hur kundtillfreds ställelsen utvecklas och återkopplar till berörda medarbetare. Nöjda kunder är så viktiga för oss att resultaten av mätningarna ingår som underlag när medarbetarnas bonus ska beräknas. Flera utmärkelser till Bilias Fordverksamhet Bilias Fordförsäljning flyttar hela tiden fram positionerna. Under året fick Bilia Fordon Chairman s Award för bästa prestation bland de större Fordåterförsäkljarna i Sverige. Bilgruppen fick priset för mellanstora handlare avseende service och försäljning. I Norge fick vi guldmedalj av servicekunder i Hønefoss. Bilia Norge fick också guldmedalj för försäljningen av nyintroducerade Ford S-Max. 0 Bilia (Volvo, Renault) Övrig Volvohandel

16 14 EFFEKTIVARE INKÖP SÄNKER KOSTNADERNA Med 111 anläggningar och 15 miljarder i omsättning är Bilia tillräckligt stort för att kunna bredda inköpen till att omfatta fler leverantörer så att pris och kvalitet hela tiden kan optimeras. Stora inköp varje år Under året inrättades en ny inköpsorganisation med ansvar för att samordna koncernens inköp. Avsikten är naturligtvis att pressa kostnaderna och därigenom stärka Bilias konkurrenskraft. Exklusive bilinköp, så uppgår Bilias inköp till ungefär 1,5 miljarder kronor. En femprocentig besparing skulle innebära 75 Mkr i lägre kostnader varje år. Inköpsorganisationen började med att analysera vilka produkter som kunde ge bäst besparing. Den har även sett till att standardisera insatserna på flera olika områden där det tidigare varit fråga om egna lösningar på de olika anläggningarna. Ett exempel är städningen. Genom att se över den och anpassa den efter det verkliga behovet städning oftare där detta är nödvändigt och mer sällan i mindre nedsmutsade utrymmen identifierades en potential till att sänka kostnaderna med 30 procent. Betydande besparingspotential Exempel på andra områden som ses över är avfallshantering, bevakning, billyftar, biltvättar, däck, el, flygresor, försäkringar, hotell, energisparåtgärder, kaffemaskiner, kopiatorer, olja och telefoni. Under den senare delen av året tecknades tre stora, centrala avtal inom el, telefoni och olja. Ett nordiskt elavtal tecknades med Statoil. Telefonin samordnades först i Sverige och senare i Norge och Danmark genom avtal med Song och Tele2. Ett nordiskt avtal tecknades med Castrol om olja till motorer, växellådor och transmission. Centraliserade inköp ska utöver lägre priser även leda till enklare administration och bättre service. Det gäller till exempel kopiatorer och annan kontorsutrustning. Arbetet har fått flera positiva följdeffekter på en anläggning ledde samordningen när det gäller kompressorer till en energibesparing på kronor per år. Potentialen kanske inte är lika stor på alla anläggningar, men utfallet visar att det finns pengar att spara. Bilia har bara kommit en liten bit på vägen, men resultatet hittills visar att besparingspotentialen är betydande.

17 15 MEDARBETARE MED KUNDFOKUS Våra medarbetare är de viktigaste bärarna av varumärket Bilia. Det är deras kompetens och servicevilja som ska säkerställa ökad kundnytta och att Bilia fortsätter att vara framgångsrikt. Därför satsar vi avsevärda resurser på att vidareutveckla deras kunskaper. Vi har aldrig tidigare genomfört så stora utbildningsinsatser som vi gör nu. Bilia Academy Ett av de viktigaste redskapen för kompetensutveckling är vår egen utbildningsenhet Bilia Academy som fortlöpande stämmer av utbildningsbehovet och skräddarsyr utbildningspaket för våra medarbetare och ledare. Samtliga utbildningar har utgångspunkt i Bilias kärnvärden Tillgänglighet, Intresse och Enkelt bilägande. Utöver utbildningarna bidrar Bilia Academy också till att skapa en samsyn om mål och strategier, förstärka Biliakulturen och skapa ett kontaktnät mellan medarbetare, vilket stimulerar utbytet av nya idéer. I alla företag är ledarskapet viktigt. Bra ledare skapar ett arbetsklimat där medarbetarna utvecklas. För att stärka ledarna driver Bilia Academy två ledarskapsutbildningar Ny som chef och SLII, Situationsanpassat ledarskap. Den senare är för lite mer erfarna ledare och cirka 200 mellanchefer i samtliga tre länder har genomgått utbildningen. Under året påbörjades ett nytt utbildningsprogram för personliga servicetekniker, liksom utbildningen Kunden i fokus som handlar om att etablera bra kundrelationer. Den riktar sig till alla dem som har kundkontakt: säljare, säljstödspersonal, kassapersonal, kundmottagare och personliga servicetekniker. Bilia Academy har även utbildningar i affärssimulering, ekonomi, presentationsteknik och stresshantering. Uppföljning med Personalradar Bilias medarbetarundersökning, Personalradar, fångar upp medarbetarnas syn på bland annat sitt arbete och på ledarskapet i företaget. Resultat tas fram för alla nivåer för Moder bolaget, dotterföretagen och för de chefer som har fem eller fler medarbetare. Förbättringsområden identifieras och återkopplas tillsammans med handlingsplaner som ska leda till förbättring.

18 16 16 EKONOMISK ÖVERSIKT Resultatredovisning Under 20 förbättrades rörelseresultatet till 168 Mkr (109). Mkr Nettoomsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Årets resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 5 57 Årets resultat Årets resultat uppgick till 100 Mkr (93) och vinsten per aktie till 4:75 kronor (4:15). Resultat per aktie, kr 4:90 4:35 8:20 Antal aktier vid periodens utgång, 000-tal Resultat per aktie, kr 4:75 4:15 8:20 Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 7,8 procent (6,2). Avkastningen på eget kapital uppgick till 6,3 procent (6,3). Styrelsen föreslår en utdelning på 8:00 kronor per aktie, vilket motsvarar 164 Mkr (172). Den föreslagna utdelningen uppgår till 164 procent (185) av årets vinst. Bilias utdelningspolicy föreskriver att minst 50 procent av årets resultat ska delas ut till aktieägarna. Nyckeltal Rörelsemarginal, % 1,1 0,8 1,6 Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,8 6,2 10,0 Avkastning på eget kapital, % 6,3 6,3 15,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr Soliditet, % 21,4 27,8 21,6 Eget kapital per aktie, kr 73:65 78:45 55:60 Utdelning per aktie, kr* 8:00 8:00 8:00 Antal anställda den 31 december *År 20 avser föreslagen utdelning

19 KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan och ytterligare omstruktureringar planeras för att höja effektiviteten. Under 20 levererade vi totalt nya bilar, en ökning med 8 procent jämfört med Flera förvärv har under året genomförts, vilket ytterligare stärker Bilias ställning på marknaden. I Sverige förvärvades samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterföretagen till Hans Persson Bil AB och Bilgruppen i Enköping, Sala och Kungsängen. I Norge tecknades avtal om förvärv av Bilforum AS och Bilforum Finans AS. En ny arbetsmetod, Race-verkstad, star tade i Danmark och Norge under året. Metoden, som har utvecklats i Sverige med mycket goda resultat vad gäller kundtillfredsställelse och verkstadseffektivitet, visar på en betydande potential för att kunna sälja fler verkstadstimmar. Som en effekt av den ökade försäljningen av nya bilar under årets senare del ökade lagernivån av begagnade bilar. Åtgärder har satts in för att snabbt komma ner till en normal lagernivå.

20 18 19 SVERIGE Nya personbilar Sverige Totalmarknad Bilias försäljning Bilias marknadsandel Antal Antal Procent Stärkt ställning genom förvärv i Sverige I Sverige har Bilia 76 anläggningar i regionerna Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Malmö och Skaraborg. Det är 14 anläggningar fler än året före, eftersom vi under 20 förvärvade två återförsäljare. Vi säljer och utför service på bilar från Volvo, Renault, Ford och Hyundai. Den svenska bilmarknaden växte med drygt 8 procent under 20 till totalt nya personbilar ( ). Bilia är Sveriges största bilåterförsäljare med en marknadsandel på nya personbilar om 7,1 procent (7,1). Under året levererade vi nya personbilar (20 036), begagnade personbilar (17 702), nya transportbilar (1 195) och 820 begagnade transportbilar (878). Under året stärkte vi vår ställning i den expansiva Mälardalsregionen och södra Dalarna genom förvärven av Bilgruppen, som säljer Ford i Enköping, Kungsängen och Sala, samt Hans Persson-bolagen, som representerar Volvo, Renault och Ford och har anläggningar i Avesta, Fagersta, Hedemora, Hallstahammar, Köping, Sala och Västerås. Vi utvidgade även vår försäljning av Ford till södra och östra Stockholm. Under 20 ökade nettoomsättningen i Sverige till Mkr (8 717), vilket motsvarar 64 procent av koncernens totala nettoomsättning. Rörelseresultatet uppgick till 222 Mkr (206). Serviceaffären nådde under slutet av året inte upp till föregående års goda nivå beroende på något lägre marginaler och ökade kostnader. Under året har arbetet med att fusionera befintlig och förvärvad verksamhet fortlöpt enligt plan, och förväntas vara genomfört under första delen av 2008.

21 NORGE Nya personbilar Norge Totalmarknad Bilias försäljning Bilias marknadsandel Antal Antal Procent Ökad volym och färre anläggningar i Norge Bilia har 23 anläggningar i sydöstra Norge med koncentration till Osloområdet och två anläggningar i Stavanger. Vi säljer och utför service på bilar från Volvo, Renault, Ford, Land Rover, Hyundai, Nissan, Honda, BMW och Mini. Den norska bilmarknaden ökade med 18 procent under 20 till nya personbilar ( ). Bilia är en av Norges största bilåterförsäljare med en marknadsandel på nya personbilar på 4,5 procent (4,7). Under året levererade vi nya personbilar (5 171), begagnade personbilar (5 317) och 677 nya transportbilar (473). Under året fortsatte arbetet med att integrera Tronrud Bil med omfattande förändringar i strukturen och koncentration till färre anläggningar i Oslo. Åtgärden kommer att sänka kostnaderna från och med 2008 med cirka 12 Mkr per år samtidigt som den nya strukturen bedöms kunna öka intäkterna främst genom ökad försäljning av nya bilar. Under året lanserades Bilia Lease ett helhetskoncept för administration av nya bilar för företag i Norge. Under 20 ökade nettoomsättningen i Norge till Mkr (3 331), vilket motsvarar 23 procent av koncernens totala nettoomsättning. Rörelseresultatet uppgick till 15 Mkr ( 5). Bilaffären fortsatte att utvecklas väl under året, och förbättrades med 27 Mkr jämfört med föregående år, främst beroende på ökad volym och högre marginal vid försäljning av nya och begagnade bilar.

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad

Läs mer

verksamhetspresentation 2006

verksamhetspresentation 2006 verksamhetspresentation 26 innehåll. 1 Vi är service 3 Vi finns nära kunderna 5 Nordens största bilkedja 6 Vår affärsidé, vår vision och vårt mål 8 Vi har marknadens bredaste utbud 1 Våra medarbetare kan

Läs mer

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb Årsredovisning 2005 Service är vårt jobb Innehåll Årsredovisning 2005 1 2005 i korthet 2 VD har ordet Förvaltningsberättelse 5 Bilia ledande i Norden 6 Erbjudande med varaktigt mervärde 6 Kunder med höga

Läs mer

Verksamhetspresentation 2011

Verksamhetspresentation 2011 Verksamhetspresentation 211 Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordetet 4 affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö 12 Serviceaffären Året i korthet

Läs mer

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 212 Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö

Läs mer

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 213 Allt som rör bilen. Och lite till. Detta är Bilia Innehåll Detta är Bilia 2 Affärsmodell 4 VD har ordet 6 Vision, affärsidé, strategi och framgångsfaktorer 8 Kärnvärden 1 Miljö

Läs mer

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

Inbjudan till teckning av förlagsbevis och teckningsoptioner (Units)

Inbjudan till teckning av förlagsbevis och teckningsoptioner (Units) Inbjudan till teckning av förlagsbevis och teckningsoptioner (Units) i Bilia AB (publ) Planerade datum för publicering av finansiell information Bokslutskommuniké 2008 6 februari 2009 Delårsrapport januari

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll 5 Året i korthet 6 Mekonomen på 3 minuter 8 Koncernchefens ord 10 Affärsidé, vision och mål 12 Affären

Läs mer

Årsredovisning 2012. Allt som rör bilen. Och lite till.

Årsredovisning 2012. Allt som rör bilen. Och lite till. Årsredovisning 2012 Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Bolagsstyrningsrapport 6 Rapport över totalresultat för koncernen 9 Rapport över finansiell ställning för koncernen

Läs mer

Vi gör BilLivet enklare

Vi gör BilLivet enklare Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2011 Mekonomen Årsredovisning 2011 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Mekonomen i korthet 4 Koncernchefens ord 6 Full fart på BilXtra 8 Gärdet

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2009

Avanza bank Årsredovisning 2009 009 Avanza bank Årsredovisning 2009 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 1 ( 9) procent till 515 (509) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 280 (239) MSEK. Resultat per aktie ökade till 8,27 (6,78)

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 007 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 307 (244) MSEK. Resultat per aktie förbättrades till 8,51 (6,85)

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MEKOnomen!

VÄLKOMMEN TILL MEKOnomen! Årsredovisning 2003 VÄLKOMMEN TILL MEKOnomen! ÖVERSIKT Året i korthet... 3 Aktien... 4 VD-ord... 6 Mål och strategier... 8 Marknad... 10 VERKSAMHET Verksamhet och logistik... 14 Produkter... 17 Marknadskommunikation...

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3.

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. INNEHÅLL Vd-ord 2 Strategi och mål 4 Åtgärdsplanen 6 Marknadsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Året i korthet. Intäkterna ökade till 5 426 (4 237) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 528 (536) MSEK.

Året i korthet. Intäkterna ökade till 5 426 (4 237) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 528 (536) MSEK. Årsredovisning 2012 Mekonomen samlar Nordens ledande bildelskedjor med egna butiker, anslutna verkstäder och grossistverksamheter inom MECA Scandinavia, Mekonomen Norden och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder

Läs mer

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg Färg Europaskalan 100%gul 90% cyan Årsredovisning 2000 Året i sammandrag, Kort om Scandic II VD-kommentar 2 3 Aktieägarinformation 4 7 STRATEGISK ÖVERSIKT, VARUMÄRKE OCH KUNDRELATIONER 8 15 Vision Affärsidé

Läs mer

ICA-koncernens årsredovisning 2006

ICA-koncernens årsredovisning 2006 ICA-koncernens årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Detta är ICA 1 Vd-ord 6 Mål och strategier 9 Omvärld och trender 12 ICAs organisation koncernfunktioner 16 ICA Sverige 22 ICA Norge 24 Rimi Baltic

Läs mer

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2008 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Försäljningskanaler 11 Marknadsföring 16 Produkter

Läs mer

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning Årsredovisning 2013 2013 i sammandrag Viktiga händelser under året Successiv förbättring i innehaven Förvärv av Aibel, HENT och Nebula, sammanslagning av SF Bio och Finnkino och tilläggsinvestering i Jøtul

Läs mer

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning Årsredovisning 2013 2013 i sammandrag Viktiga händelser under året Successiv förbättring i innehaven Förvärv av Aibel, HENT och Nebula, sammanslagning av SF Bio och Finnkino och tilläggsinvestering i Jøtul

Läs mer