VERKSAMHETSPRESENTATION 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPRESENTATION 2007"

Transkript

1 VERKSAMHETSPRESENTATION 20

2 INNEHÅLL Nordens största bilkedja VD har ordet Vision, affärsidé, mål och strategier Marknad med hård konkurrens Marknadens bredaste service- och bilerbjudanden Varumärket allt viktigare Ekonomisk översikt Koncernöversikt Aktien och ägarna

3 NORDENS STÖRSTA BILKEDJA 1 Bilia är Nordens största bilkedja med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Vår vision är att vara branschens bästa servicebolag. Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna i bilhall, verkstad och butik. Kunderna ska alltid uppleva mötet med oss som positivt. Vi har 111 anläggningar i Sverige, Norge och Danmark samt den internetbaserade auktionssajten Netbil. I Sverige finns våra anläggningar runt de tre storstadsregionerna, i Mälardalen samt i Skaraborg. I Norge är vi etablerade i den sydöstra delen med koncentration till Oslo området samt i Stavanger. I Danmark finns vi i och runt Köpenhamn. Våra anläggningar är moderna, har bra lägen och generösa öppettider det ska vara enkelt för våra kunder att besöka oss. Tillgänglighet är nämligen ett av våra kärnvärden. De andra är Intresse och Enkelt bilägande. Lika enkelt som det ska vara att besöka oss ska det också vara att äga en bil som är inköpt på Bilia. Därför erbjuder vi ett brett utbud av tilläggstjänster som förenklar bilägandet: finansiering, försäkring, verkstadstjänster, tillbehör och drivmedel. Våra kärnvärden leder oss och talar om att vi finns till för våra kunder och att vi alltid ska ta emot dem med ett genuint intresse och stor servicevilja. Vårt sortiment består av tjänster och produkter inom vår Serviceaffär, som omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och försäljning av drivmedel. Vi utvecklar hela tiden nya tjänster och servicekoncept som förenklar bilägandet. Vår Bilaffär omfattar försäljning av nya och begagnade personbilar, transportbilar, kundfinansiering och tilläggstjänster. Vi säljer personbilar från Volvo, Renault, Ford, Land Rover, Hyundai, Nissan, Honda, BMW och Mini samt transportbilar från Renault, Ford, Hyundai och Nissan. Under 20 omsatte vi 15 miljarder kronor och vid årets slut var vi anställda. Bilia aktien är sedan 1984 noterad på OMX Nordiska Börs. VIKTIGA HÄNDELSER Finansiellt Bilias nettoomsättning steg med 10 procent till Mkr (14 056). Rörelseresultatet steg med 54 procent till 168 Mkr (109). Vinsten per aktie uppgick till 4:75 kronor (4:15). Operativt Januari Avtal träffas om förvärv av Hans Persson-koncernen en av Sveriges största återförsäljare av Volvo, Ford och Renault. Mars Bilia förvärvar rörelsen i Bilgruppen, som säljer Ford i Enköping, Kungsängen och Sala, och etablerar Bilia Lease i Norge. April Bilia startar Fordverksamhet i Nacka och Segeltorp i Stockholm. Maj Konkurrensverket godkänner förvärven av Hans Persson-koncernen och Bilgruppen. Övrigt Augusti Återköp av egna aktier påbörjades. December Avtal tecknas om förvärv av Bilforum AS och Bilforum Finans AS, återförsäljare av Volvo, Renault och Land Rover i Stavanger i Norge. Februari 2008 Bilias dotterföretag Säfveån AB vann mångårig tvist i Göteborgs Tingsrätt. Läs mer under rubriken Investor Relations på

4 2 VI ERBJUDER KUNDEN EN BÄTTRE AFFÄR Nu har vi lagt ytterligare ett år bakom oss på vår väg att bli Nordens bästa bilhandelskedja. Bäst för oss är inte samma sak som störst! Bäst för oss är att ha de mest nöjda bilkunderna. Vi är inriktade på att skapa tillväxt med lönsamhet.

5 3 Bäst för oss är att ha de lägsta styckkostnaderna per såld bil och verkstadstimma. Bäst för oss är att ha den bästa konkurrenskraften och kunna ge de mest attraktiva villkoren och erbjudandena till våra kunder. Vi erbjuder kunden en bättre affär. Nu är vi dessutom Nordens största bilhandelskedja. Att vara stor ger många fördelar men ibland även vissa nackdelar. Jag är övertygad om att fördelarna överväger. Vi kan nämligen erbjuda våra kunder många attraktiva anläggningar för både bilförsäljning och service, liksom flera varumärken och tilläggstjänster som mindre företag har svårt att utveckla. Vi har resurser som kommer våra kunder till nytta och glädje. Genom att skapa ett långsiktigt mervärde för våra kunder skapar vi förutsättningar för ökad lönsamhet och därmed ökat värde för våra aktieägare. Vi har fått mer och mer uppskattning av våra leverantörer för vårt kundbemötande och vår nya organisation. När vi bestämmer oss för att köra en helgkampanj blir det märkbara resultat. Vår storlek ger oss också inköpsfördelar. Vi är stolta över varumärket Bilia. Den nya gemensamma profilen i hela Norden har rönt stor uppmärksamhet. Det har varit ett intensivt år för Bilia, med hög aktivitet inom både Bil- och Serviceaffären. I Sverige stärkte vi vår ställning i Mälardalen och södra Dalarna genom förvärven av Hans Persson-koncernen, som är en av Sveriges största återförsäljare av Volvo, Renault och Ford, samt Bilgruppen som säljer Ford. De båda verksamheterna omsätter cirka 1,5 miljarder kronor om året. Vi har också beslutat att göra organisationsförändringar i Sverige som syftar till att ytterligare höja effektiviteten och konkurrenskraften. Bland annat tydliggörs ansvaret för bilvarumärkena. I Norge och Danmark har året präglats av omstruktureringen av våra anläggningar och åtgärder för att öka effektiviteten i våra verkstäder. Under årets sista dagar tecknade vi avtal om förvärv av Bilforum AS, Volvo-, Renault- och Land Roveråterförsäljare i Stavanger i Norge. Företaget omsätter närmare 400 Mkr och har både nöjda kunder och god lönsamhet. Koncernens rörelseresultat förbättrades under året och ökade med 59 Mkr till 168 Mkr. Den svenska verksamheten nådde en rörelsemarginal på 2,3 procent vilket motsvarar 222 Mkr (206). I Norge förbättrades rörelseresultatet med 20 Mkr till 15 Mkr och i Danmark var förlusten på samma nivå som 2006, 11 Mkr. Den svenska verksamheten uppnår en tillfredsställande nivå medan vi fortfarande har utmaningar i Norge och Danmark. I båda marknaderna optimerar vi anläggningsstrukturen och arbetar intensivt med att förbättra effektiviteten i verkstäderna. Dessutom har vi svaga resultat på försäljningen av begagnade bilar i både Norge och Danmark. Vi är inriktade på att skapa tillväxt med lönsamhet. Vi är alltid intresserade av att förvärva nya bilverksamheter som kan ge oss och våra kunder ytterligare fördelar. Det senare är avgörande. Vi tummar nämligen inte på det viktigaste i vår affärsidé: att erbjuda bilservice, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger kunderna ett varaktigt mervärde. Det är så vi tar oss mot visionen att bli branschens bästa servicebolag. Göteborg i februari 2008 Jan Pettersson VD och koncernchef

6 4 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Vår affärsidé är att erbjuda bilservice, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger kunderna ett varaktigt mervärde. Vårt varumärkeslöfte till kunden är: En bättre affär. Det är denna kundnytta som är grunden för vår förmåga att växa med lönsamhet och att därigenom skapa värde för våra aktieägare.

7 Finansiella mål Bilias övergripande finansiella mål är att uppnå en rörelsemarginal på minst 2,2 procent, en avkastning på sysselsatt kapital på minst 14 procent och en avkastning på eget kapital på minst 15 procent. Under 20 var rörelsemarginalen 1,1 procent, avkastningen på sysselsatt kapital 7,8 procent och avkastningen på eget kapital 6,3 procent. 5 Rörelsemarginal Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Procent 4 Procent 20 Procent Mål 2,2 procent Mål 14,0 procent Mål 15,0 procent Bilias mål är en rörelsemarginal på 2,2 procent. Under 20 förbättrades rörelsemarginalen jämfört med 2006, från 0,8 procent till 1,1 procent. Målet är att uppnå en avkastning på sysselsatt kapital om 14 procent. Avkastningen under 20 blev 7,8 procent, jämfört med 6,2 procent året innan. Avkastningen på eget kapital blev under 20 6,3 procent, lika hög som Bilias mål är att uppnå en avkastning om 15 procent. Vision Bilia ska bli branschens bästa servicebolag. Övergripande strategi Vårt övergripande mål är att vara en ledande detaljhandel i Norden och en bilhandel i världsklass. Vår övergripande strategi är att skapa tillväxt med lönsamhet. Den övergripande strategin vilar i sin tur på ett antal delstrategier, som tillsammans är avgörande för att stärka lönsamheten: ökad kundfokusering stärka varumärket Bilia fortsatt utveckling av ledarskap och personal kostnadssänkande åtgärder vidareutvecklad begagnataffär kontinuerligt ökad effektivitet i verkstäderna fortsatt utveckling av nya servicekoncept effektivare utnyttjande av stordriftsfördelar. Konkurrensfördelar Vi har flera konkurrensfördelar som fungerar som en bas för att vidareutveckla verksamheten: vi har tydligt kundfokus och utvecklar vår service kontinuerligt våra medarbetare är kompetenta och villiga att utvecklas för att ge kunderna bästa möjliga service vi har sälj- och serviceanläggningar med hög tillgänglighet och starka positioner i varje marknad Bilia är ett starkt varumärke och vi har tillgång till starka produktprogram och varumärken i både Serviceaffären och Bilaffären vår storlek skapar förutsättningar för att utnyttja stordriftsfördelar inom bland annat administration, inköp och logistik.

8 6 MARKNAD MED HÅRD KONKURRENS Dagens bilmarknad präglas av hård konkurrens, både när det gäller försäljning och service. I ett utbud som förnyas i allt snabbare takt har kunderna kommit att bli mer och mer flexibla när det gäller val av bilmärke. Utvecklingen gör att återförsäljarens varumärke blivit allt viktigare.

9 7 Konsolidering i branschen Den hårda konkurrensen om bilköparna innebär att tillverkarna tvingas lansera allt fler modeller i en allt stridare ström. Detta för med sig ökade utvecklingskostnader och nödvändigheten av att kunna slå ut kostnaderna på större volymer, vilket lett till sammanslagningar och uppköp. Bilbranschens gruppundantag från EUs konkurrensregler förändrades hösten De nya reglerna kom till för att öka konkurrensen och ge konsumenterna bättre priser på service och bilar genom att öppna branschen, som tidigare var hårt reglerad. De nya reglerna gör flervarumärkesrepresentation möjlig inom både service och försäljning. Det har även blivit möjligt att köpa en större andel reservdelar från andra leverantörer än tillverkarna. Dessutom har förvärvsmöjligheterna ökat, vilket lett till en konsolidering av branschen, där stora aktörer förvärvat mindre återförsäljare. Kunddriven utveckling Utvecklingen på både bil- och servicesidan är tydligt kunddriven. Bilköparna av idag är medvetna kunder som eftersträvar total kvalitet i förhållande till kostnaderna. Men samtidigt är det viktigt att tilltala både hjärta och hjärna. En undersökning från Capgemini visar att kunder rankade svar som passade mina behov, ville prova något nytt eller körglädjen högre än faktorer som bränsleekonomi och säkerhet. Bra uppföljning och en utbyggd eftermarknadsaffär är viktigt för att bygga relationen med kunderna. Liksom i många andra branscher har Internet ökat i betydelse. Internet fungerar både som informationskälla, uppemot 80 procent av kunderna samlar information via webben innan de köper en bil, och som en försäljningskanal för framför allt begagnade bilar.

10 8 MARKNADENS BREDASTE SERVICE- OCH BILERBJUDANDEN Bilia har attraktiva produkter, ett brett sortiment av konkurrenskraftiga tjänster och serviceinriktad personal. Vi har allt som förknippas med bilägandet och för den som vill har vi helhetslösningar som täcker kundens hela behov under bilens hela livslängd. Vi står väl rustade för att fortsätta att utvecklas tillsammans med våra kunder.

11 Serviceaffären Bilaffären 9 Serviceaffären Bilias mervärde Inom vår Serviceaffär har vi ett välutvecklat sortiment av tjänster och produkter som syftar till att skapa ett enkelt bilägande som ger ett mervärde för våra kunder. Vi vet att tiden är en knapp resurs för de allra flesta människor. Serviceaffären är Bilias helt egna del av kärnverksamheten och omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och försäljning av drivmedel. Hela tiden utvecklar vi nya tjänster och servicekoncept som ska förenkla bilägandet vi har olika typer av serviceavtal, trygghetspaket, däckhotell och inte minst konceptet Personlig Servicetekniker, där kunden hela tiden har kontakt med en och samma tekniker. Bilia differentierar sig med en kombination av pris, kvalitet, tillgänglighet och trygghet snarare än att alltid erbjuda det lägsta priset. De senaste åren har vi ökat prisdifferentieringen av vårt erbjudande. Det gör vi inte minst för att kunna attrahera kundgrupper som tidigare inte valt oss, främst ägare av äldre bilar. Bilaffären brett utbud Vi samarbetar med tillverkare som har starka varumärken och attraktiva produktprogram. Vi arbetar hårt för att våra leverantörer ska uppleva att vi är deras bästa samarbetspartner när det gäller kundtillfredsställelse och marknadsposition. Vår Bilaffär omfattar försäljning av nya och begagnade personbilar, transportbilar, kundfinansiering, försäkring och tilläggstjänster. Vi säljer personbilar från Volvo, Renault, Ford, Land Rover, Hyundai, Nissan, Honda, BMW och Mini samt transportbilar från Renault, Ford, Hyundai och Nissan. Tack vare tillgången till dessa starka varumärken kan vi locka flera olika kundgrupper med erbjudanden som täcker bilbehovet genom livets olika skeenden och skiftande förutsättningar.

12 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad öppnades upp för ökad konkurrens.

13 11 Bilia har getts möjlighet att vidareutveckla sin ledande position inom service och försäljning av personbilar, bland annat tack vare att bilhandlare nu kan representera fler varumärken. Förändringarna har också inneburit att Bilia de senaste åren kunnat genomföra flera betydande förvärv i såväl Sverige som Norge och Danmark. Ett av branschens starkaste varumärken Förändringar i branschen med ökad konkurrens mellan bilmärkena, pressade biltillverkare, ökade krav på auktorisation och pressade marginaler i återförsäljarledet har lett till en situation där återförsäljarna blir allt större, representerar fler varumärken och måste utveckla nya koncept för att attrahera kunderna. Marknadsläget idag kräver också att återförsäljarna har ett starkt varumärke som sticker ut i mängden. Bilia har ett tydligt varumärkeslöfte En bättre affär vilket bidragit till att Bilia är ett av de starkaste varumärkena inom bilhandel. Starka varumärken attraherar fler kunder och har en större andel lojala köpare. Vi har investerat i flera åtgärder som ska stärka relationen med kunderna och därmed Bilia som varumärke. Vi utvecklar hela tiden nya paketlösningar. Vi har MaxiTrygg för begagnade bilar, Bilia Premium Plus för företagare och de senaste i raden är Bilia Miljöbil och Bilia Lease, som vi lanserade i Norge under året. Vi är övertygade om att framtiden tillhör dem som har den kapacitet och kunskap som krävs för att utvecklas med marknaden och erbjuda kunderna lösningar som tilltalar dem och som förenklar deras bilägande. Våra webbplatser är en viktig del i kundrelationen, eftersom Internet är den viktigaste informationskanalen vid bilköp. Vi strävar efter att bygga bra webbplatser med tillgänglighet, överskådlighet och med innehåll som ger besökaren den information som efterfrågas. I Norge finns konceptet e-dialog, där det ända fram till klockan tio på kvällen går att chatta med Bilias personal om allt som har med bilägandet att göra.

14 12 BILIA REPRESENTERAR FLERA VARUMÄRKEN De senaste åren har Bilia gått från att sälja bilar från två tillverkare till att bli en återförsäljare med ett stort antal bilmärken i portföljen. I dag säljer Bilia nio olika personbilsmärken och fyra transportbilsmärken. Utvecklingen följer övrig handel där kedjorna växer sig allt starkare. Gammal struktur Tidigare var återförsäljarna hårt knutna till ett eller möjligen två bilmärken. I det senare fallet var det ofta så att båda bilmärkena hade samma ägare. Huvuddelen av kunderna har länge velat ha tillgång till flera varumärken i en och samma anläggning. Med det nya gruppundantaget inom EU blev flervarumärkeshandeln en möjlighet. Med sin storlek och fokus på kunderna är Bilia en attraktiv samarbetspartner för tillverkarna och vi deklarerade tidigt att vi var öppna för att samarbeta med fler biltillverkare. Bilia har de senaste åren varit ledande i branschens utveckling mot flervarumärkeshandel. Ny struktur Bilias storlek och kompetens gör att företaget har förutsättningarna för att kunna dra fördel av en struktur med flera varumärken. Det handlar om att kunna fokusera på de enskilda bilmärkenas styrkor och att stärka deras respektive varumärke samtidigt som vi bygger varumärket Bilia. Oavsett vilket bilmärke som kunden är intresserad av vill han eller hon bli uppmärksammad och bra bemött av personal som är välutbildad och serviceinriktad. Bilias storlek gör att företaget kan utveckla gemensamma bakomliggande system och koncept som kan erbjudas under Bilias eget varumärke. Det skapar stordriftsfördelar för Bilia och det kommer kunderna till godo genom attraktiva tilläggstjänster och effektiv hantering. Utvecklingen i bilbranschen är tydlig återförsäljarens betydelse ökar och Bilias starka varumärke ska bidra till att bygga en långvarig relation med kunderna.

15 13 FÖRDELAR MED SAMORDNING Verkstadsradar Procent Nybilsradar Procent Genom att öka samordningen på flera områden vill vi att de bästa arbetssätten ska få genomslag i hela företaget. Vi tror att vinnarna på bilmarknaden är de återförsäljare som både kan differentiera sig och hålla en hög intern effektivitet. Gemensamma processer Ett av de betydelsefulla projekten på området är RACE Rutiner, Arbetssätt, Charm, Effektivitet. Syftet med RACE är att förbättra rutinerna i både Serviceaffären och Bilaffären. I RACE ingår en exakt beskrivning av organisationens arbetssätt, en servicemanual som talar om hur Bilias medarbetare ska bete sig mot kunden samt uppföljning och ständig förbättring. Kostnadseffektiva lösningar Inom administration finns ett flertal områden som kan effektiviseras genom ökad samordning och centralisering. Inköp, juridik, försäkringar, löner, marknadsföring, miljö, kvalitet och fastighetsfrågor är några som vi börjat se över för att se till att vi har de mest kostnadseffektiva lösningarna Bilia (Volvo, Renault) Övrig Volvohandel Graferna visar andelen helnöjda kunder. Helnöjda kunder är de som angett en fyra eller en femma på en femgradig skala. Fokus på kvalitet Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som är avgörande för att våra kunder ska uppleva Bilia som ett kvalitetsdrivet företag. Vi jobbar även med etablerade kvalitetssystem som Grönt Ljus, ISO 9001 och miljöcertifieringen ISO Systemen kan ses som kvitton på att vi håller vad vi lovar. Men det viktigaste är att göra våra kunder nöjda och vi mäter kontinuerligt deras tillfredsställelse med både bilförsäljningen och servicen, i Sverige genom något som kallas för Radar och i Norge och Danmark genom Customer for Life. Vi följer noggrant hur kundtillfreds ställelsen utvecklas och återkopplar till berörda medarbetare. Nöjda kunder är så viktiga för oss att resultaten av mätningarna ingår som underlag när medarbetarnas bonus ska beräknas. Flera utmärkelser till Bilias Fordverksamhet Bilias Fordförsäljning flyttar hela tiden fram positionerna. Under året fick Bilia Fordon Chairman s Award för bästa prestation bland de större Fordåterförsäkljarna i Sverige. Bilgruppen fick priset för mellanstora handlare avseende service och försäljning. I Norge fick vi guldmedalj av servicekunder i Hønefoss. Bilia Norge fick också guldmedalj för försäljningen av nyintroducerade Ford S-Max. 0 Bilia (Volvo, Renault) Övrig Volvohandel

16 14 EFFEKTIVARE INKÖP SÄNKER KOSTNADERNA Med 111 anläggningar och 15 miljarder i omsättning är Bilia tillräckligt stort för att kunna bredda inköpen till att omfatta fler leverantörer så att pris och kvalitet hela tiden kan optimeras. Stora inköp varje år Under året inrättades en ny inköpsorganisation med ansvar för att samordna koncernens inköp. Avsikten är naturligtvis att pressa kostnaderna och därigenom stärka Bilias konkurrenskraft. Exklusive bilinköp, så uppgår Bilias inköp till ungefär 1,5 miljarder kronor. En femprocentig besparing skulle innebära 75 Mkr i lägre kostnader varje år. Inköpsorganisationen började med att analysera vilka produkter som kunde ge bäst besparing. Den har även sett till att standardisera insatserna på flera olika områden där det tidigare varit fråga om egna lösningar på de olika anläggningarna. Ett exempel är städningen. Genom att se över den och anpassa den efter det verkliga behovet städning oftare där detta är nödvändigt och mer sällan i mindre nedsmutsade utrymmen identifierades en potential till att sänka kostnaderna med 30 procent. Betydande besparingspotential Exempel på andra områden som ses över är avfallshantering, bevakning, billyftar, biltvättar, däck, el, flygresor, försäkringar, hotell, energisparåtgärder, kaffemaskiner, kopiatorer, olja och telefoni. Under den senare delen av året tecknades tre stora, centrala avtal inom el, telefoni och olja. Ett nordiskt elavtal tecknades med Statoil. Telefonin samordnades först i Sverige och senare i Norge och Danmark genom avtal med Song och Tele2. Ett nordiskt avtal tecknades med Castrol om olja till motorer, växellådor och transmission. Centraliserade inköp ska utöver lägre priser även leda till enklare administration och bättre service. Det gäller till exempel kopiatorer och annan kontorsutrustning. Arbetet har fått flera positiva följdeffekter på en anläggning ledde samordningen när det gäller kompressorer till en energibesparing på kronor per år. Potentialen kanske inte är lika stor på alla anläggningar, men utfallet visar att det finns pengar att spara. Bilia har bara kommit en liten bit på vägen, men resultatet hittills visar att besparingspotentialen är betydande.

17 15 MEDARBETARE MED KUNDFOKUS Våra medarbetare är de viktigaste bärarna av varumärket Bilia. Det är deras kompetens och servicevilja som ska säkerställa ökad kundnytta och att Bilia fortsätter att vara framgångsrikt. Därför satsar vi avsevärda resurser på att vidareutveckla deras kunskaper. Vi har aldrig tidigare genomfört så stora utbildningsinsatser som vi gör nu. Bilia Academy Ett av de viktigaste redskapen för kompetensutveckling är vår egen utbildningsenhet Bilia Academy som fortlöpande stämmer av utbildningsbehovet och skräddarsyr utbildningspaket för våra medarbetare och ledare. Samtliga utbildningar har utgångspunkt i Bilias kärnvärden Tillgänglighet, Intresse och Enkelt bilägande. Utöver utbildningarna bidrar Bilia Academy också till att skapa en samsyn om mål och strategier, förstärka Biliakulturen och skapa ett kontaktnät mellan medarbetare, vilket stimulerar utbytet av nya idéer. I alla företag är ledarskapet viktigt. Bra ledare skapar ett arbetsklimat där medarbetarna utvecklas. För att stärka ledarna driver Bilia Academy två ledarskapsutbildningar Ny som chef och SLII, Situationsanpassat ledarskap. Den senare är för lite mer erfarna ledare och cirka 200 mellanchefer i samtliga tre länder har genomgått utbildningen. Under året påbörjades ett nytt utbildningsprogram för personliga servicetekniker, liksom utbildningen Kunden i fokus som handlar om att etablera bra kundrelationer. Den riktar sig till alla dem som har kundkontakt: säljare, säljstödspersonal, kassapersonal, kundmottagare och personliga servicetekniker. Bilia Academy har även utbildningar i affärssimulering, ekonomi, presentationsteknik och stresshantering. Uppföljning med Personalradar Bilias medarbetarundersökning, Personalradar, fångar upp medarbetarnas syn på bland annat sitt arbete och på ledarskapet i företaget. Resultat tas fram för alla nivåer för Moder bolaget, dotterföretagen och för de chefer som har fem eller fler medarbetare. Förbättringsområden identifieras och återkopplas tillsammans med handlingsplaner som ska leda till förbättring.

18 16 16 EKONOMISK ÖVERSIKT Resultatredovisning Under 20 förbättrades rörelseresultatet till 168 Mkr (109). Mkr Nettoomsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Årets resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 5 57 Årets resultat Årets resultat uppgick till 100 Mkr (93) och vinsten per aktie till 4:75 kronor (4:15). Resultat per aktie, kr 4:90 4:35 8:20 Antal aktier vid periodens utgång, 000-tal Resultat per aktie, kr 4:75 4:15 8:20 Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 7,8 procent (6,2). Avkastningen på eget kapital uppgick till 6,3 procent (6,3). Styrelsen föreslår en utdelning på 8:00 kronor per aktie, vilket motsvarar 164 Mkr (172). Den föreslagna utdelningen uppgår till 164 procent (185) av årets vinst. Bilias utdelningspolicy föreskriver att minst 50 procent av årets resultat ska delas ut till aktieägarna. Nyckeltal Rörelsemarginal, % 1,1 0,8 1,6 Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,8 6,2 10,0 Avkastning på eget kapital, % 6,3 6,3 15,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr Soliditet, % 21,4 27,8 21,6 Eget kapital per aktie, kr 73:65 78:45 55:60 Utdelning per aktie, kr* 8:00 8:00 8:00 Antal anställda den 31 december *År 20 avser föreslagen utdelning

19 KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan och ytterligare omstruktureringar planeras för att höja effektiviteten. Under 20 levererade vi totalt nya bilar, en ökning med 8 procent jämfört med Flera förvärv har under året genomförts, vilket ytterligare stärker Bilias ställning på marknaden. I Sverige förvärvades samtliga aktier i de rörelsedrivande dotterföretagen till Hans Persson Bil AB och Bilgruppen i Enköping, Sala och Kungsängen. I Norge tecknades avtal om förvärv av Bilforum AS och Bilforum Finans AS. En ny arbetsmetod, Race-verkstad, star tade i Danmark och Norge under året. Metoden, som har utvecklats i Sverige med mycket goda resultat vad gäller kundtillfredsställelse och verkstadseffektivitet, visar på en betydande potential för att kunna sälja fler verkstadstimmar. Som en effekt av den ökade försäljningen av nya bilar under årets senare del ökade lagernivån av begagnade bilar. Åtgärder har satts in för att snabbt komma ner till en normal lagernivå.

20 18 19 SVERIGE Nya personbilar Sverige Totalmarknad Bilias försäljning Bilias marknadsandel Antal Antal Procent Stärkt ställning genom förvärv i Sverige I Sverige har Bilia 76 anläggningar i regionerna Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Malmö och Skaraborg. Det är 14 anläggningar fler än året före, eftersom vi under 20 förvärvade två återförsäljare. Vi säljer och utför service på bilar från Volvo, Renault, Ford och Hyundai. Den svenska bilmarknaden växte med drygt 8 procent under 20 till totalt nya personbilar ( ). Bilia är Sveriges största bilåterförsäljare med en marknadsandel på nya personbilar om 7,1 procent (7,1). Under året levererade vi nya personbilar (20 036), begagnade personbilar (17 702), nya transportbilar (1 195) och 820 begagnade transportbilar (878). Under året stärkte vi vår ställning i den expansiva Mälardalsregionen och södra Dalarna genom förvärven av Bilgruppen, som säljer Ford i Enköping, Kungsängen och Sala, samt Hans Persson-bolagen, som representerar Volvo, Renault och Ford och har anläggningar i Avesta, Fagersta, Hedemora, Hallstahammar, Köping, Sala och Västerås. Vi utvidgade även vår försäljning av Ford till södra och östra Stockholm. Under 20 ökade nettoomsättningen i Sverige till Mkr (8 717), vilket motsvarar 64 procent av koncernens totala nettoomsättning. Rörelseresultatet uppgick till 222 Mkr (206). Serviceaffären nådde under slutet av året inte upp till föregående års goda nivå beroende på något lägre marginaler och ökade kostnader. Under året har arbetet med att fusionera befintlig och förvärvad verksamhet fortlöpt enligt plan, och förväntas vara genomfört under första delen av 2008.

21 NORGE Nya personbilar Norge Totalmarknad Bilias försäljning Bilias marknadsandel Antal Antal Procent Ökad volym och färre anläggningar i Norge Bilia har 23 anläggningar i sydöstra Norge med koncentration till Osloområdet och två anläggningar i Stavanger. Vi säljer och utför service på bilar från Volvo, Renault, Ford, Land Rover, Hyundai, Nissan, Honda, BMW och Mini. Den norska bilmarknaden ökade med 18 procent under 20 till nya personbilar ( ). Bilia är en av Norges största bilåterförsäljare med en marknadsandel på nya personbilar på 4,5 procent (4,7). Under året levererade vi nya personbilar (5 171), begagnade personbilar (5 317) och 677 nya transportbilar (473). Under året fortsatte arbetet med att integrera Tronrud Bil med omfattande förändringar i strukturen och koncentration till färre anläggningar i Oslo. Åtgärden kommer att sänka kostnaderna från och med 2008 med cirka 12 Mkr per år samtidigt som den nya strukturen bedöms kunna öka intäkterna främst genom ökad försäljning av nya bilar. Under året lanserades Bilia Lease ett helhetskoncept för administration av nya bilar för företag i Norge. Under 20 ökade nettoomsättningen i Norge till Mkr (3 331), vilket motsvarar 23 procent av koncernens totala nettoomsättning. Rörelseresultatet uppgick till 15 Mkr ( 5). Bilaffären fortsatte att utvecklas väl under året, och förbättrades med 27 Mkr jämfört med föregående år, främst beroende på ökad volym och högre marginal vid försäljning av nya och begagnade bilar.

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE:

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE: KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan

Läs mer

verksamhetspresentation 2006

verksamhetspresentation 2006 verksamhetspresentation 26 innehåll. 1 Vi är service 3 Vi finns nära kunderna 5 Nordens största bilkedja 6 Vår affärsidé, vår vision och vårt mål 8 Vi har marknadens bredaste utbud 1 Våra medarbetare kan

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

VERKSAMHETSPRESENTATION

VERKSAMHETSPRESENTATION VERKSAMHETSPRESENTATION 08 INNEHÅLL 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, mål och strategier 6 Marknad med miljöbilar i fokus 8 Bilia rustar inför framtiden 10 Marknadens drivkrafter 12

Läs mer

ÅRET I KORTHET 2009. Innehåll

ÅRET I KORTHET 2009. Innehåll VERKSAMHETS- PRESENTATION 29 ÅRET I KORTHET 29 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 13 7 Mkr (14 28). Årets resultat uppgick till 114 Mkr ( 11). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till

Läs mer

Marknadens utveckling. Allmänt om verksamheten. Viktiga händelser under året. Ägarförhållanden. Nyckeltal. Koncernen och moderbolaget

Marknadens utveckling. Allmänt om verksamheten. Viktiga händelser under året. Ägarförhållanden. Nyckeltal. Koncernen och moderbolaget Förvaltningsberättelse Koncernen och moderbolaget Styrelsen och verkställande direktören i Bilia AB (publ), organisationsnummer 6112-69, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Verksamhetspresentation 2010

Verksamhetspresentation 2010 Verksamhetspresentation 21 innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Hela Vägen 1 Kunderna 12 Marknad & Miljö Året i korthet Finansiellt

Läs mer

Verksamhetspresentation 2011

Verksamhetspresentation 2011 Verksamhetspresentation 211 Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordetet 4 affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö 12 Serviceaffären Året i korthet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb Årsredovisning 2005 Service är vårt jobb Innehåll Årsredovisning 2005 1 2005 i korthet 2 VD har ordet Förvaltningsberättelse 5 Bilia ledande i Norden 6 Erbjudande med varaktigt mervärde 6 Kunder med höga

Läs mer

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 212 Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2007

pressinformation Rapport för första halvåret 2007 pressinformation 1 augusti 2007 Rapport för första halvåret 2007 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 7.165 Mkr (7.079). Resultat före skatt uppgick till 86 Mkr (29). Nettoresultatet uppgick

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

VD-anförande Claes-Göran Sylvén

VD-anförande Claes-Göran Sylvén VD-anförande Claes-Göran Sylvén Vår affärsidé Långsiktiga investeringar med god riskspridning inom handelsområdet i Norden och Baltikum Långsiktigt säkerställande av ICA-idén Aktiv och ansvarstagande ägarroll

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011 1 DGC One AB Bokslutskommuniké 2011 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2011 Q4 2010 Nettoomsättning, mkr 104,6 75,9 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 30,8 11,7 Rörelseresultat,

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januariseptember 2010 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2010 Under Q3 ökade försäljningen med 16% och vinsten före skatt med 28% Nettoomsättning

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

Analytikerpresentation. 24 april 2003

Analytikerpresentation. 24 april 2003 Analytikerpresentation 24 april 2003 Affärsidé Att skapa attraktiva boendeoch arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov idag och i framtiden 2003-04-24 Analytiker_24april_ytf 1 JM Koncernen Norge

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 213 Allt som rör bilen. Och lite till. Detta är Bilia Innehåll Detta är Bilia 2 Affärsmodell 4 VD har ordet 6 Vision, affärsidé, strategi och framgångsfaktorer 8 Kärnvärden 1 Miljö

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader pressinformation 27 oktober 2005 Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader Tredje kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 76 Mkr (82). Resultatet före skatter uppgick till 68 Mk (75)

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011

Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011 Delårsrapport Q1 2011 11 maj 2011 SUMMERING Finansiellt Intäkterna ökade med 12 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 7 procent

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Mekonomen Group. januari september 2014

Mekonomen Group. januari september 2014 Mekonomen Group januari september 2014 1 Tredje kvartalet 2014 Intäkter: 1 467 MSEK (1 417) EBITA: 200 MSEK (178) EBITA-marginal: 14 procent (13) Rörelseresultat: 172 MSEK (149) Rörelsemarginal: 12 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2009

Bokslutskommuniké. januari december 2009 2010-02-18 Bokslutskommuniké januari december 2009 Kraftigt förbättrat resultat på helåret. Tillväxten fortsätter och omsättningen ökar med 6% Nordic Camping förvärvar anläggningen på Frösön Lyckat övertagande

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer