HANDBOKEN Din nyckel till IAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOKEN Din nyckel till IAL"

Transkript

1 HANDBOKEN Din nyckel till IAL 1

2 Uppdateringar sedan tidigare versioner Handboken 2006a 1. Bytt till typsnittet på all text till IALs typsnitt Trebuchet MS 2. Uppdaterat e-postlistförteckningen 3. Uppdaterat kalendariet (dock ej grundligt) 4. Ersatt Rådet med Styrelsen och Sekreteraren med Organisationssamordnaren 5. Ersatt utkast verksamhetsplan 2006 med den slutgiltiga 6. Gått igenom all text noga och gjort den lite mera verklighetstrogen Handboken 2005b 1. Nytt namn 2. Uppdaterat e-postlistförteckningen 3. Uppdaterat kalendariet (dock ej grundligt) 4. Ny text om Öst-väst 5. Ersatt verksamhetsplan 2004 med utkast för Diverse småändringar och uppdateringar, tagit bort en del luft IAL-bibeln 2005a 1. Nytt stycke Tidskrift.nu 2. E-post-adressen ändrad till 3. Ny ansvarig utgivare av IAL-bladet: Cornelia Björk 4. Nya kriterier för EVS-volontärer 5. Beslutsordning inom IAL 6. Uppdaterad N/S- del IAL-bibeln 2004d 1. Logo på framsidan 2. Ny sida med uppdateringar 3. Ny kontoplan Ändrade och nya texter under Läger 5. Ny person som uppdaterar 6. Uppdatering sker två-tre gånger per år, ej kvartalsvis 7. Ny e-postlista 8. Nytt stycke om skatter för MTV:s m.fl. under Ekonomi 9. Nytt stycke om semesterersättning och semesterlön under Ekonomi 2

3 Innehållsförteckning INTRODUKTION1 E-postadresser inom IAL och SCI 2 KONTOR. 4 Organisationssamordnarens uppgifter Personalansvarigas uppgifter: Guide till kontoret: LÄGER.. 8 LTV. 13 Arbete och villkor Till organisationssamordnare/dig som behandlar LTV- ansökningar NORD/SYD. 15 Ett år med Nord Syd-utbytet ÖST/VÄST 19 INFO/PR.. 20 IAL-bladet, arbetsbeskrivning Hemsida PR / Marknadsföring Lägerkatalogen Mall för lägertextkorrigering TEM-info.. 26 Pengahantering Budget och bokslut Skatt, deklaration och MOMS Fonder Lägeravgift Villkor för ersättningar Arbetsgruppen Ekonomi MEDLEMSAKTIVITETER 33 Inspirationshelg För- och efterlägermöten Lokalgruppsmöten Vill du bli mer aktiv? ORGANISATION.. 35 Styrelsen Årsmöte Beslutsordning för IAL Ansvarsuppgifter i IAL funktioner Ansvarsuppgifter i IAL personer Medlemskap i andra organisationer FÖRKORTNINGSORDLISTA.. 43 BILAGOR Studiestödsansökan Redovisning Beslut om projektstöd Lägerkontrakt Gällande verksamhetsplan Gällande stadgar 3

4

5 INTRODUKTION Tanken till detta kompendium har växt fram för att underlätta aktiva medlemmars arbete inom IAL. Det har hänt att aktiva träffats, på rådsmöten och liknande, utan att på plats kunna slutföra sina uppgifter på grund av avsaknad information. Kompendiet ska stimulera till förtänksamhet framför eftertänksamhet. Kompendiet ska kontinuerligt uppdateras för att hela tiden vara relevant i arbetet för ett bättre IAL. Alla aktiva ska kunna gå in på och läsa igenom det titt som tät för att undersöka vad som ligger i den närmsta framtiden. På så sätt minskas risken för stress och missförstånd som kan bli problematiska. Det är även viktigt för att göra kompendiet levande att det läses, diskuteras och används. Det har påtalats att det uppkommit en konflikt mellan dokumentets detaljrikedom och informationens kontinuitet/överskådlighet. Detta är en viktig övervägning som löpande bör diskuteras och tonen i dokumentet borde förändras därefter. Sist finns några blanketter som används av aktiva och kontoret. Skötselinstruktioner: Uppdatering sker av en utsedd ansvarig uppdaterare två till tre gånger per år. Läsare av kompendiet skickar uppdaterad information till den ansvarige som infogar det i dokumentet. Uppdaterade versioner döps med årtal följt av en bokstav. Vänligen och Tack Författarna Tabell 1 Fakta om IAL IAL Tegelviksgatan Stockholm Organisationsnummer: PlusGiro Tel Fax

6 E-postadresser och -listor inom IAL och SCI IAL använder sig mycket av e-post för att kommunicera och sköta det löpande arbetet. Nedan finns en förteckning över de vanligaste adresserna. Tabell 2 E-postadresser och -listor som används inom IAL/SCI IALs officiella adress Volontärutbyten Forumet Nordsyd Anmälan Personal Bladet Hemsidan Styrelsen SCI General Correspondence Placement officer på internationella sekretariatet För listor i SCI se För all kommunikation med IAL Alla frågor som rör utbyten, EVS och läger utomlands. Forum för diskussioner om allt som rör IAL och lite till. Alla medlemmar kan skapa ett eget konto. Allt som rör N/S. Placeringar i Latinamerika Anmälan till olika aktiviteter, styrelsemöten osv. Används vid anställning Hit skickas material till Bladet Hit skickas material till hemsidan Diskussioner inom styrelsen, enbart för styrelsemedlemmar Används vid centraliserade utbyten (Asien, Afrika) 2

7 ÅRSPLANERING IAL Tabell 3 IALs årsplanering Januari Februari Mars April Maj Kontor Läger Info/PR Ekonomi Organisation Kontor Läger Info/PR Ekonomi Organisation Kontor Läger Info/PR Nord/syd Organisation Kontor Läger Info/PR Organisation Kontor Planering av läger Sammanställa verksamhetsberättelsen Bokslut, revisionsberättelse, balansräkning. Budget för nya året. Fondansökningar Rådsmöte Planering av läger IAL-blad Fondansökningar Årsmöte Årets läger klara före TEM Lägerkatalogen sammanställs Ev. Nationell affischeringsdag, artiklar/annonser i tidningar Anmälan till läger i Afrika, Asien och Latinamerika, före TEM Rådsmöte, internationellt TEM, Svenska TEM, GATE-spring Extrahjälp på kontoret bör börja! Lägerledarseminarium 1 Ev. Nationell affischeringsdag, artiklar/annonser i tidningar Nordiskt/Baltiskt möte Placering av volontärer på svenska läger startar Juni Juli Augusti September Oktober November December Info/PR Organisation Kontor Läger Info/PR Nord/syd Kontor Läger Info/PR Nord/syd Kontor Läger Info/PR Nord/syd Kontor Läger Info/PR Nord/syd Ekonomi Organisation Kontor Ekonomi Organisation Kontor Ekonomi Organisation Kontor Info/PR Organisation Fortsatt affischering, artiklar i tidningar Rådsmöte LÄGER, Förlägermöten i lokalgrupperna, lägerledarseminarium II IAL-blad Inkommande volontärer LÄGER Få folk att ställa upp i tidningar Inkommande volontärer Extrahjälpen slutar LÄGER Få folk att ställa upp i tidningar Inkommande volontärer Efterlägermöte i lokalgrupperna, utvärdering av lägren IAL-blad Anmälan till vinterläger Afrika, Asien, Latinamerika Viktig ekonomisk uppföljning av året så långt Redovisning UD-organisationsstöd och ny ansökan Rådsmöte Höstfondansökningar Inspirationshelg, Afrikagruppen, Abya Yala, GATE Uppföljning och planering för redovisning av fondbidrag Årsmöte IAL-blad, Verksamhetsberättelsen Rådsmöte, ICM 3

8 KONTOR Uppdelning i olika avsnitt: Organisationssamordnarens uppgifter Personalansvarigs uppgifter Guide till kontoret Organisationssamordnarens uppgifter Följande punkter är alla av högsta prioritet och skall uppfyllas under organisationssamordnarens ordinarie arbetstid. Vid extrema arbetstoppar skall organisationssamordnaren kontakta personalansvarig för att nå en lösning i hur alla högprioriterade arbetsuppgifter ska kunna genomföras. Betala löpande utgifter Uppdatera pärmarna på kontoret Adresslistor: hålla SCI:s adresslista och rådsadresslistan aktuell Uppdatera medlemsregister Öppettider: se till att aktuella öppettider alltid finns på telefonsvarare, hemsidan samt på en lapp på dörren Städning: se till att det blir städad under under IALs städveckor på Solhuset. Hålla ordning på kontoret och se till att golven våttorkas en gång i veckan. Kontorsutrustning och kontorsmaterial: se till att datorer, fax och telefon fungerar. Se till att det finns papper, pennor, sax, häftapparat, hålslagare, kopieringskort, kuvert, förtryckta inbetalningskort Handkassan: betalningar till/från handkassa ska antecknas i handkassebok samt undertecknas av betalare och mottagare på särskilt handkasseblad som finns i handkassepärmen. Sänder ut aktuell information till intresserade volontärer och samarbetsprojekt. Det är styrelsens uppgift att uppdatera denna information. Om inte den ansvarige skickat en uppdaterad version till kontoret ska organisationssamordnaren kontakta arbetsgruppen/ansvarig person för att gå igenom förra årets information och göra eventuella ändringar. Detta gäller: - Information om nord/syd-utbyte, information för inkommande nord/syd-volontärer, utvärderingsblanketter nord/syd-utbyte (NS-gruppen) - Information till lägerledare (Lägerledaransvarig alt. Lägergruppen) - Information till nya/gamla lägerprojekt, kontrakt med lägerprojekt, blankett för ansökan om studiestöd för läger - Ansökningsblanketter till volontärläger (Lägerkatalogansvarig) - LTV-information för intresserade svenska projekt och för intresserade volontärer (LTV-ansvarig alt. Lägergruppen). Se till att IAL uppfyller sina åtaganden som organisation: deklaration, statistik/frågor som måste besvaras till olika myndigheter och dylikt. organisationssamordnarens uppgift är att kontakta styrelsen och vidarebefordra ärendena så snart de dyker upp. IAL-bladet: I första hand ska lokalgruppen i Stockholm skicka ut IAL-bladet. Om det av någon anledning inte är möjligt är det hög prioritet att den anställde skickar iväg bladen så snart som möjligt. Sköta placeringen av volontärer (se Guide till kontoret)när IAL inte har någon placement LTV. Hemsida: Meddela hemsidesansvarig när någonting aktuellt bör läggas upp på hemsidan. Uppdatera nya läger på hemsidan. Förutom nya läger är det den hemsidesansvariga som uppdaterar hemsidan. 4

9 Översyn: vid ytterligare bemanning på kontoret (frivilliga från lokalgruppen, LTV) ska organisationssamordnaren kunna fördela sysslor till dem på lämpligt vis. Information: svara på frågor via telefon, mail och direktbesök på kontoret. E-post: e-brev i inboxen ska gås igenom varje dag. Frågor besvaras direkt, utskick från arbetsgrupperna sorteras in i mailfoldrar. Följande uppgifter har något lägre prioritet och genomförs i mån av tid: Delta i kontaktskapande och personalutvecklande verksamhet, t.ex. LSU:s frukostmöte. Informera om IAL externt: om behovet är stort. Delta i förläger- och efterlägermöten. Delta i styrelsemöten. Personalansvarigas uppgifter: Semester: räkna ut hur många semesterdagar organisationssamordnaren har rätt till och se till att dessa tas ut, tar emot förfrågan om semester och lämnar besked. Riktlinje: organisationssamordnaren får normalt inte semester under de arbetsintensivaste månaderna april-juli, och kan heller inte räkna med att ansökan beviljas om den lämnas in senare än en månad innan aktuella datum. Prioriteringar: hjälpa organisationssamordnaren att göra prioriteringar vid arbetstoppar. Kompledighet för styrelsesmöten: i samråd organisationssamordnaren besluta om kompensationslediga dagar när organisationssamordnaren deltagit i styrelsesmöten. Se till att en bedömning görs ifall organisationssamordnaren ska delta i aktuellt styrelsesmöte, med tanke på aktuell anställningsgrad och konsekvenserna av utebliven arbetskraft på kontoret. Korttidsanställda: i personalansvarigs roll ingår motsvarande uppgifter gentemot korttidsanställd personal, dvs. LTV. Upprätta ett skriftligt kontrakt mellan anställd personal och IAL. Guide till kontoret: Uppdelning i olika avsnitt: Pärmar Betala räkningar via PlusGirot Registrera betalningar Handkassan Uppdatera Nya läger på hemsidan Pärmar Mötesprotokoll, fondbesked, rapporter och dylikt ska sättas in i aktuell pärm. De viktigaste pärmarna på kontoret är följande: Lägerprojektpärmen här ska alla papper om lägerprojekt sättas in: info sheet, information från projekten, adresser ska vara uppdaterade mm. Nord/sydpärm här ska nord/syd-ansökningar sättas in och anteckningar göras på särskilt papper (självinstruerande) som sitter i pärmen. Även inkommande nord/syd-ansökningar ska sättas in här. Sekreterarpärm här finns mycket hjälpfull information, bl.a. om hur medlemsregistret fungerar Fonder här ska alla fondansökningar sättas in liksom beslut från fonder. Datum för ansökan och beslut ska antecknas på särskilt papper i pärmen. Handkassepärmen här ska alla kvitton som rör handkassan sättas in. Ett särskilt handkassepapper ska fyllas i (det sitter i pärmen) och undertecknas liksom handkasseanteckningsboken. Årsmötespärmen här ska alla årsmötesprotokoll (med underskrifter) samt årsmötesrelaterade handlingar finnas. Styrelsepärmen - Styrelsemötesprotokoll 5

10 Pärmar för andra föreningar: Forum Syd, LSU, Shef m.fl. har egna pärmar där papper från dessa föreningar ska sättas in. 6

11 Betala räkningar via PlusGirot Obs betalningar sker numera via Internet! Räkningar som ska betalas ligger i mappen Att betala. Utbetalningen görs av organisationssamordnaren efter att de har attesterats av ansvarig i styrelsen Registrera betalningar: Obs betalningar sker numera via Internet! Uppgifter om betalningar som gjorts till IAL:s konto skickas från PlusGirot så gott som dagligen. Gå igenom betalningarna en efter en (ofta är det flera betalningar i samma kuvert). Medlemsavgifter och olika lägeravgifter ska registreras i medlemsregistret. Dessutom ska betald medlems- och lägeravgift bockas av i lägerpärmen (om personen har sökt ett volontärläger), LTV-avgifter ska bockas av på LTV-listan och nord/syd-avgifter ska bockas av på nord/syd-listan. Vidta eventuella åtgärder som betalningen avser, t.ex. skicka ut lägerkatalog till den som betalt katalogavgift, skicka jubileumsbok till den som beställt det mm. Bocka av bredvid betalningsinformationen för att visa att betalningen registrerats och att eventuella åtgärder vidtagits. Bocka inte av om inte transaktionen är färdigbehandlad! (Undantag: Om det inte går att göra mer just då, t.ex. om du ska skicka ut lägerkatalogen men den inte är färdig ännu. Skriv i så fall upp personen på en lista och se till att listan är väl synlig! Se sedan till att personen bockas av från denna lista när lägerkatalogen väl skickas ut) Lägg tillbaka pappren med betalningarna i kuvertet och lägg i mappen Att bokföra. Handkassan: Gäller alla betalningar till/från handkassan. Fyll i det gula anteckningshäftet som ligger i handkassan. Här skriver du summa, om det är till/från handkassan, kortfattat vad det gäller samt datum. I handkassepärmen (blå) finns en blankett som alltid ska fyllas i. Här skriver du vad det gäller, datum, summa, vem som betalat pengarna och vem som fått pengarna. Både betalare och mottagare ska skriva under blanketten. I hörnet finns även utrymme att skriva ett verifikatnummer, samma som i anteckningsboken. Om det finns kvitton (t.ex. för matinköp som ska ersättas eller en tågbiljett) ska dessa fästas på en vanlig ersättningsblankett och häftas ihop med handkasseblanketten. Om det gäller t.ex. betalning av medlemsavgift fungerar själva handkasseblanketten som kvitto. Ta/lägg till rätt summa pengar i handkassan! 7

12 LÄGER Lägergruppen har huvudansvaret för att lägerverksamheten fungerar. En fördelning av ansvarsuppgifter mellan lägergruppen och organisationssamordnaren presenteras nedan. På finns det mesta materialet att ladda ned, utvärderingar, informationsmaterial etc. Detta för att man på ett enkelt sätt ska kunna arbeta hemifrån. Lägerprojekt IAL har de senaste fem åren organiserat mellan 7 och 19 läger per år i Sverige. De flesta äger rum under sommarperioden, från juni t.o.m. september. Lägren är oftast 2 till 3 veckor långa och antalet deltagare varierar mellan 5 och 30. Projektet ansvarar för: - Mat och logi för deltagarna - Arbetsledning - Kostnader för gemensamma fritidsaktiviteter IAL ansvarar för: - Försäkring för deltagarna - Att ordna deltagare för lägret - Att försöka hitta en lägerledare som representerar IAL Kriterier Följande kriterier har IAL för projekt vi kan stödja: Ideella föreningar, projekt och andra grupper som arbetar med något av följande: - fred, solidaritet, social jämlikhet och rättvisa - omtanke om natur, miljö och kultur - förbättring av utsatta gruppers livsvillkor - förståelse och respekt för olika kulturer och människor - annat av humanitärt värde och som dessutom: - ej är vinstdrivande - syftar till allmännytta - ej tar arbetstillfällen - tar ekologiska hänsyn - ej försätts i beroendesituation Besöka volontärläger IAL bör besöka sina läger, under pågående läger såväl som innan man väljer att börja samarbeta med ett nytt projekt. Besök inför ett nytt läger Genom att någon ur lägergruppen eller organisationssamordnaren personligen träffar den nya samarbetspartnern under några timmar, hoppas vi att det blir lättare att genomskåda vältalighetskonstnärer som lovar brett men håller tunt. Det gäller alltså att spärra ut alla antenner för att uppfatta signaler om att något inte står rätt till! Som hjälp på vägen kan det kanske vara bra att särskilt kolla (och prata om) följande: - Varför vill man ordna ett volontärläger? Är det enbart för arbetsinsatsen, eller finns också tankar om kulturellt utbyte och fred? - Hur kom man på idén att ha läger? - Hur mycket känner man till om IAL? Berätta! - Vilka ideologiska tankar finns bakom projektet? 8

13 - Vilket arbete ska utföras av volontärerna? Vilka arbetstider kommer att gälla? Informera om vilkaregler som gäller (8 timmars arbetsdag, helgerna fria, att hela gruppen ska ha möjlighet att göra saker tillsammans på fritiden m. m.) - Hur ska de bo? Be att få titta. - Hur ska det praktiska fungera: mat, transporter, arbetsmaterial o s v - Vad finns att göra på fritiden? Hur fungerar kommunikationerna? Har projektet planerat att ordna några fritidsaktiviteter för volontärerna? - Har man planerat något studietema? Hur ser det ut? Varför har man valt just detta? Efter besöket ska du skriva en rapport som besvarar frågorna ovan, samt innehåller en rekommendation om lämpligheten i att ha läger på projektet. Detta för att informationen ska kunna sparas till senare år, då vi åter står med en förfrågan om att ha läger. Naturligtvis kan situationen förändras, men det är bra att ha något att utgå ifrån. Besök under läger (Peace Messenger) Det finns två huvudanledningar till att besöka ett pågående läger. För det första är det en möjlighet att se om allt fungerar som det ska. Anledning nummer två är att man vill ge information om IAL/SCI, och skapa ett tillfälle att samtala kring läger som fredsarbete. För att besöket ska bli en så naturlig del av lägret som möjligt, får ansvarig person för varje läger information om att ett sådant besök ska ske och att det ska finnas tid för det. Ta själv kontakt i god tid så att besöket passar in i schemat och transporter kan ordnas. Det kan också vara bra att läsa lägrets info-sheet (finns på kontoret). Det är lämpligt att vara på lägret åtminstone en hel dag så att man får arbeta med volontärerna och lära känna gruppen lite grann. Man finns där för att svara på frågor och kanske även lyssna på en lägerledare som behöver prata av sig. Glöm inte heller bort att fråga organisatörerna om hur de tycker att det går. IAL/SCI/freds-delen kan göras på många olika sätt. Välj det som känns naturligt för dig och gruppen. Presentation av IAL/SCI kan t ex ske så här: - Tipsfrågor efter en kort presentation, eller som utgångspunkt för en presentation - Nyckelord som delas ut till deltagarna (t ex Pierre Ceresole, deeds not words) och som de pussla ihop under presentationen - Drama, t ex tillsammans med lägerledaren, som visar på några särdrag i IALs/SCIs verksamhet. - En del av deltagarna kan själva ha stor erfarenhet och bidra med information. - I diskussionen om läger och fred kan man använda värderingspåståenden att diskutera kring. En fråga som kan vara intressant att ställa är: Why do you do voluntary work? - Man kan också utgå från kulturmötesaspekten och göra övningen, en-några-alla. Där ska alla först säga en sak som är unikt för dem. Om det inte är unikt blir straffet att de som håller med sätter sig i knät på personen ända till den kommer på något riktigt unikt. Att säga något som passar in på några men inte alla gör man i form av fruktsallad. Den som blir över i mitten eftersom det finns en stol för lite får säga nästa sak. När alla ska hålla med kan man göra på samma sätt. Sedan diskuterar man skillnader och likheter, kulturmöten och gruppkulturer osv. Det finns många fler övningar och energizers i det resursmaterial som finns på kontoret. Även webb-sidorna och har många bra och användbara övningar. Det är bra om lägergruppen håller utkik efter utbildningsseminarier inom SCI som kan vara lämpliga att skicka en blivande Peace Messenger på. Man bör också försöka söka fondmedel för att finansiera utbildning och ev. ersättning till den person som tar på sig rollen som Peace 9

14 Messenger. Under 2004 söktes privata fonder till detta ändamål, under 2005 och 2006 görs detta av en EVS-volontärer. Lägerkontrakt När IAL och ett blivande läger kommit överens om att ha ett läger, skickas ett kontrakt till projektet för att alla inblandade parter ska vara säkra på den andra parten är insatt och står för att genomföra lägret. Fyll i de rödmarkerade fälten på det bifogade lägerkontraktet och skicka. Presentationstext Presentationstexten är en kort beskrivning av projektet, tid och plats för lägret, var lägerdeltagarna skall bo, antal deltagare, arbetsuppgifter och arbetsledare, eventuellt studietema. Denna ska skickas till kontoret senast den 20 februari. Organisationssamordnaren ska ta med denna information till TEM. TEM TEM (Technical Meeting) är SCI:s internationella koordineringsmöte för sommarens läger. Här presenterar varje land sitt lägerprogram och denna information blir sedan till sommarens lägerkatalog. IAL behöver ha en presentationstext från varje projekt (se nedan). Info Sheet Kontoret påminner projekten om att skriva ihop informationen som ska skickas till volontärerna placerade på lägret, helst ska det vara klart till 5 maj. Är det ett tidigt läger (början på juni) ska det gärna vara klart tidigare. Här är en lathund för vad info sheet ska innehålla: The information sheets should include information about the following: brief description of the hosting branch, including contact details name, exact address, location of the camp (nearest town)/map dates of the camp and number of volunteers qualification, skills, experience required (if any) background to the camp, its aims the sponsor and the project, where the camp will be held the work task to be performed (and working hours) accommodation, accessibility for volunteers with special needs (disabled, volunteers with children, etc.) study theme (if any), leisure time activities camp language what to bring (sleeping bag, instruments, work clothes) travel directions to the camp emergency contact phone number. Please state who is the responsible for the project; e.g. staff member, workcamp leader, volunteer, etc. extra participation fee if the case Studiedel på läger Om gudarna skiner över IAL har vi en summa pengar att ge till studiebidrag på läger. Detta hänger bl.a. på hur pass duktiga vi är på att söka fonder. Lägerprojekten får pengar efter redovisning av kvitton. I bilaga till IAL-handboken finns en blankett som beskriver hur man söker studiemedel av IAL. I slutet av våren ska ansökningarna finnas på kontoret. Studietema, kort beskrivning och budget skall ingå. Redovisning ska inkomma en månad efter avslutad aktivitet Lägerledare Lägren bör ha en lägerledare utbildad av IAL. Man bör i god tid starta sökandet efter sommarens lägerledare. Under tidig vår kan det vara läge att ha ett specialtema om lägerledare i IALbladet, så att intresserade kan anmäla intresse. Det är bra om en potentiell lägerledare har varit 1

15 på läger innan och har fått utbildning genom oss, antingen genom endagsseminarium eller genom annan lägerledarutbildning. Lägerledaren har ett socialt ansvar för att gruppen fungerar, att ingen känner sig utanför, och kan vid behov medla mellan volontärerna och lägerprojektet. Lägerledaren bör inte vara densamma som arbetsledaren. Efter avslutat läger erhåller lägerledaren från IAL-kontoret ett intyg, vilket skickas snarast efter inkommen lägerrapport. Lägerledarutbildning För att förbereda våra lägerledare inför sin uppgift, arrangerar IAL under våren lägerledarutbildning. Deltagarna får då lära sig mer om IAL och SCI som organisationer, lära sig om konflikthantering och gruppdynamik och med hjälp av drama och lekar gestalta olika situationer som kan uppkomma på ett läger, och diskutera hur man bäst hanterar det. Lägerledarkit Lägerledarkitet innehåller information om försäkring, vad man ska göra om en olycka sker, information om lägerledarens roll, material om övningar man kan göra samt utvärderingsformulär för volontärer och lägerledare. Utvärdering Ett utvärderingsformulär ska fyllas i av samtliga volontärer, lägerledare och projektpartner. Lägergruppen sammanställer detta material och presenterar till styrelsen. Utvärderingsformulär finns på Verksamhetsberättelsen Lägergruppen färdigställer en text om varje läger som i januari ska publiceras i verksamhetsberättelsen. Ansvarsfördelning För att få en fungerande arbetsstruktur inom lägergruppen brukar vi dela upp lägren mellan oss i lägergruppen. Alla läger får en kontaktperson. Nedan beskrivs vad kontaktpersonen (lägergruppen)har för roll under året: Tabell 4 Arbetsfördelning mellan lägergruppen och kontoret JAN LÄGERGRUPPEN -kontakta nya och gamla lägerprojekt för att höra om de är aktuella inför den kommande säsongen. Helt nya lägerkontakter ska besökas om det är möjligt. KONTORET -förmedla ev. nya lägerkontakter till lägergruppen. Skicka ut info vad som krävs för att bli lägervärd till de projekt som visar sitt intresse. Ovanstående är ett kontinuerligt arbete, men som är som mest aktuellt under vintermånaderna. -annonsera efter lägerledare, ta emot intresseanmälningar, bedöm om de fyller de formella kraven och anmäl dessa till lägerledarseminariet. 1

16 FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC -lägergruppsmöte 1 (i början av feb.) Lämna förslag till styrelsen om vilka projekt som vi ska samarbeta med. Presentera styrelsen så att de kan ta beslut. Ställ samman och ev. uppdatera info till projekten (kontrakt, utvärderingsformulär, info om kort text, studiestöd, info-sheet och deadlines) och skicka till kontoret. Planera lägerledarseminariet. - ta emot ansökningar om studiestöd på lägergruppen mejllista. Sista ansökningsdatum för studiestöd brukar ligga någon gång i slutet av maj. Planera lägerl -beslutar om vilka som får stöd relaterat till de medel som finns tillgängliga. -arrangera lägerledarseminarium. -Peace Messenger besöker lägren. Håll kontakt med denna. - kontaktperson i lägergruppen ringer lägerledarna senast en vecka innan lägret och under lägrets första vecka -Lägergruppsmöte 2. Utvärdera årets lägersäsong och rapportera till styrelsen. Uppdatera utvärderingsformulär. Sök fonder till studiemedel och Peace Messengerprojekt. Börja planera inför nästa års lägersäsong. Sök aktivt efter nya samarbetspartner. Sök Peace Messenger till kommande säsong. Skriv texter till 1 -skicka ut den info lägergruppen sammanställt till alla projekt (kontrakt, utvärderingsformulär, info om kort text, studiestöd och info-sheet). Se till att kontraktet kommer tillbaka signerat till kontoret innan TEM. Se till att samtliga lägerprojekt skickar in sina lägerbeskrivningar innan 20 februari. -sammanställ allt material som behövs för att åka på TEM. -annonsera efter lägerledare, bedöm om de fyller de formella kraven och anmäl dessa till lägerledarseminariet. - åka på TEM. Samla information från övriga grenar om deras utbyten. -assistera vid redigeringen av lägerkatalogen. -annonsera efter lägerledare, bedöm om de fyller de formella kraven och anmäl dessa till lägerledarseminariet.. -påminn projekten om att info-sheet ska vara inskickat till kontoret senast den 10 maj. -förbered lägerpärm för de svenska lägerna. -annonsera efter lägerledare, bedöm om de fyller de formella kraven och anmäl dessa till lägerledarseminariet.. -kontrollera inkomna info-sheet. Har alla kommit? Om inte, kontakta lägerprojekten. Är infosheeten kompletta? Korrläs dem, engelska stavfel är vanliga. Ifyou have a drivers licence that is guilty in Sweden. Komplettera info-sheet med info om IAL/SCI samt reseinfo om tåg/buss etc. -börja med placeringen av utländska volontärer på svenska läger. Viktigt att tänka på vid placering: Läs motiveringen ordentligt. Sträva efter en bra sammansättning av lägret när det gäller nationalitet (högst två av varje nationalitet på samma läger), ålder, bakgrund och kön. -skicka lägerledarkit till lägereldarna. (dela ut på seminariet om möjligt). Sedan skickas alla ansökningspapper från volontärerna och den kompletta deltagarlistan någon vecka innan lägret. -skicka info till alla lägerprojekt innan de startar om antalet lägerdeltagare och namnen på dessa. -fortsätt placeringen på svenska läger. -betala ut studiestöd till de läger som fått beviljat stöd. -ring lägerprojekten på andra dagen av lägret och kontrollera att alla kommit. Om inte kontakta sändande org. -sammanställ statistik från lägersäsongen. -skicka intyg till sommarens lägerledare.

17 verksamhetsberättelsen. LTV LTV - Long Term Volunteering (tidigare användes även benämningen MTV) IALs och dess moderorganisation Service Civil Internationals (SCI) huvudsakliga arbetssätt är att arrangera arbetsläger på 2-3 veckor, men det finns också möjligheter att arbeta som volontär för en längre tid. Antalet platser har varit starkt begränsat, men de senaste åren har SCI-aktivister i en del grenar bildat LTV-arbetsgrupper och antalet LTV-platser ökar nu varje år. European Voluntary Service, EVS är en allt mer frekvent form för finansiering av LTV. Inom EVS gäller för ungdomar mellan För mer information gå in på och Arbete och villkor Tidigare var det så att du som långtidsvolontär genom SCI arbetar du antingen som MTV 3-6 månader, eller som LTV ; längre än 6 månader. Nu heter alla längre volontärprojekt LTV. Som LTV får du kost och logi. En del projekt betalar dessutom lite fickpengar och SCI:s försäkring. Resan bekostar du vanligtvis själv. Arbetet varierar beroende på projekt. Exempel på LTV-jobb har varit sommarläger för katolska och protestantiska barn på Nordirland, arbete med handikappade i USA, med strålskadade barn från Tjernobyl, i ekologiskt jordbrukskollektiv i Alperna eller på barnhem i Thailand. Under våren och sommaren brukar de flesta SCI-grenar behöva hjälp med att placera volontärer på läger. Många LTV:s arbetar då på de olika SCI-kontoren runtom i Europa. Lediga Platser Utöver IAL:s hemsida under Långtidsvolontärer, kommer annonser IAL-bladet och på Forumet allt eftersom. Man kan också ringa IAL-kontoret för att höra om några nya platser kommit in. Internet har gjort att fler och fler platser ledigförklaras direkt på föreningarnas hemsidor. Villkor för deltagande: 1) IAL:s förmåga att administrera platsen 2) Medlemskap i IAL. 3) Minst en gång erfarenhet av läger eller motsvarande 4) Minst 18 år. För vissa platser ska du vara över 21/25. Volontärer förväntas kunna ta hand om sig själva, kunna arbeta självständigt och tackla problem som kan dyka upp under tiden som LTV. Många projekt har särskilda krav. Det kan gälla språkkunskaper, ålder eller praktiska kunskaper eller erfarenheter inom ett visst arbetsområde. 5) Efter din tid som LTV krävs att volontären skriver en rapport om dina erfarenheter och deltar i förberedelser för blivande volontärer. För EVS-volontärer gäller dessutom: 6) projektet måste följas upp av en person inom IAL 7) projekten måste anknyta till SCI:s fredstanke, mål och värderingar 8) IAL/SCI-erfarenhet (motsvarande erfarenhet duger ej) 9) IAL:s kontor måste kontaktas minst 10 dagar innan deadline för ansökan 1

18 Ansökan Om du uppfyller kraven ovan och har hittat en plats du är intresserad av fyller du i ansökningsblankett för LTV som du kan beställa från IAL-kontoret. De flesta projekt vill också ha ett brev där du berättar lite om dig själv, vad du har gjort tidigare, varför du vill jobba som LTV på detta projekt etc. Skriv på engelska! Detta brev skickar volontären tillsammans med ansökan till IAL. LTV-avgift (900 kr förutom för utgående till syd som är 1 200kr, i vissa fall inkluderas försäkring) samt medlemsavgift (150 kr) tillkommer. Till organisationssamordnare/dig som behandlar LTV-ansökningar - När en LTV-ansökning kommer in: Ta alltid en kopia innan du skickar iväg den till sökt projekt - Sätt in kopian i LTV-pärmen under ansökningar. - Skriv ansökningsnummer på kopian och fyll i nummer, namn, datum, ev. betalning, sökt projekt etc. på översiktslistan över LTV-ansökningar. (den ska finnas i pärmen). - Kolla upp att volontären betalar både medlemsavgift och LT-avgift. Om volontären blir accepterad: - Skicka ut PLACERINGSBEKRÄFTELSE LTV med svarskort till volontären. - När svarskortet kommer in, sätt det i pärmen tillsammans med ansökan. - Glöm inte att fortsätta fylla i resten av rutorna på översikten: (placerad, tackat ja/nej avresa etc). - Anmäl volontären till LONG TERM NEWS, så att han/hon får tidningen. När volontären kommit tillbaka: - Kontakta honom/henne och be att få en rapport över LT-tiden. (obligatoriskt): Skicka EVALUATION FOR MEDIUM AND LONG TERM VOLUNTEERS (finns också i pärmen). Inkommande LTV-ansökningar Ofta finns en LTV på kontoret över sommaren för att assistera organisationssamordnaren. När styrelsen under vintern bestämmer sig för att ta emot en LTV, bör man samtidigt bestämma vem/vilka som väljer ut personen och när detta ska göras. När an ansökning kommer, skicka alltid ett brev/mail som bekräftar att ansökningen tagits emot och vilket datum svar kommer att ges. När volontären väl är på plats ska en mentor utses och ett kontrakt skrivas. Det är viktigt att placeringen utvärderas (det finns färdiga formulär för det) och att personer såväl som organisationen som helhet visar att man bryr sig. EVS-rutiner För EVS-volontärer gäller speciella rutiner och krav, bl.a. på ansökningar, rapporter och kontaktpersoner. 1

19 NORD/SYD Ett år med Nord/Syd-utbytet JAN FEB MARS Bestäm definitivt hur många Syd-volontärer som skall bjudas in, från vilka länder de skall komma, vilka SCI-grenar IAL skall co-hosta med och under vilken tid volontärerna skall vara i respektive land. Överenskommelsen fattas direkt med co-hostande gren och skall baseras på vad som bestämts på det internationella Nord/Syd-mötet (inom respektive arbetsgrupp som exempelvis Abya Yala och Afrika). För asiatiska volontärer gäller den prioriteringslistan som brukar komma från SCIs Asienkontor någon gång under januari februari. Önskemålen skall därefter meddelas på Afrika WG och Abya Yalas e-postlistor samt till Placement Officer på SCIs internationella sekretariat, fördelning av volontärerna sker därefter. Det är bra att redan på ett tidigt stadium komma överens med den co-hostande grenen vem som skall köpa flygbiljetter, hur kostnaderna för resorna skall fördelas och vem som skall skicka inbjudan till Syd-volontärerna. Hur kostnaderna fördelas varierar beroende på hur mycket pengar de båda SCI-grenarna har, ibland delas alla kostnader lika, ibland står en gren för hela flygbiljetten och en för resan mellan de båda länderna. Kostnaden för resan till och från det internationella Nord/Syd-mötet ska fördelas bland deltagarna på mötet. Riktlinjer och information om Nord/Syd-rutiner finns att läsa i dokumentet NORTH / SOUTH PRACTICAL PROCEDURES BOOKLET (om Afrika och Asien utbytet) och ABYA YALA INTERNATIONAL PRACTICAL PROCEDURES BOOKLET (om Latinamerikas utbytet) för det gällande året. Så fort läger program från ett land anländer skall anmälningsblanketter (på spanska, franska eller engelska) samt dokumentet Nord Syd anmälningsinfo skickas till alla som anmält intresse av att åka dit. Tänk på att först revidera Nord Syd anmälningsinfo. När det gäller Bangladesh, Indien eller Sri Lanka kan anmälningsinformationen skickas direkt eftersom man inte kan välja läger i dessa länder och eftersom informationen vanligen kommer väldigt sent. Senast den 15:e februari ska pengar från Folke Bernadottes minnesfond ansökas, den enda bidragsgivaren Nord Syd-utbytet haft hittills. Information om ansökan, blanketter mm finns på fondens hemsida Titta i gamla ansökningar som finns i fondpärmen på IAL-kontoret för riktlinjer om hur ansökan kan skrivas. Pengar skall sökas till mottagande av Syd-volontärerna samt deltagande i höstens Nord/Syd möte. Folke Bernadottes minnesfond kan även ge bidrag till enskilda utgående Nord Syd-volontärer, tipsa dem om detta. Vid TEM (Technical European Meeting, som anordnas i början av mars) bestäms definitivt vilka organisationer SCI skall bjuda in Syd-volontärer från, när det gäller asiater bestäms det även vilka personer som skall tas emot. Omedelbart efter TEM bör inbjudan skrivas och skickas till sändande organisationer, antingen av IAL eller av co-hostande SCI-gren. För asiatiska volontärer skrivs en personlig inbjudan, för afrikanska och latinamerikanska bestämmer sändande organisationer vem som får åka när de fått inbjudan. Bestäm vilket läger volontärerna skall placeras på och bifoga informationsblad om lägret med inbjudan, samt informationen Information about the North South Program in Sweden (tänk på att uppdatera denna innan). Så snart man vet namn och personuppgifter på volontärerna skall en personlig inbjudan även skickas till svenska ambassaden (eller co-hostens lands ambassad) i volontärernas hemländer, tillsammans med ett brev som förklarar vad personen skall göra i Sverige, att IAL betalar alla kostnader samt anhållan om att de skall ge svenskt turistvisum. Gamla inbjudningar finns i Nord Syd-pärmen på IAL-kontoret. Om IAL co-hostar med en SCI-gren i ett land som inte är med i Schengen-avtalet måste inbjudan skrivas till båda ländernas ambassader. Flygbiljetter bör bokas så fort som möjligt efter TEM pga. platstillgången och priset. Vänta inte med biljettbokning ifall svaret på inbjudan skulle dröja eftersom detta ofta tar lång tid, det är bättre att ändå boka och betala extra för avbeställningsskydd. Bestäm vem ska 1

20 köpa vilka biljetterna, ibland köps dessa i Europa och skickas till volontären, ibland lägger volontären eller den sändande organisationen ut pengar och får tillbaka 80 % först när han/hon återvänt till sitt hemland. Det är vanligen billigast att köpa biljetterna i Europa, som säkerhet kan man eventuellt be volontären betala sina 20 % i förskott innan biljetten skickas. Om volontären eller sändande organisationen skall köpa biljetten i sitt hemland, men de inte har råd att lägga ut för den, är Western Union ett enkelt och bra sätt att föra över pengar. Mer information om kostnadsfördelningen och andra Nord/Syd-rutiner finns att läsa i dokumentet NORTH / SOUTH PRACTICAL PROCEDURES BOOKLET (om Afrika och Asien utbytet) och ABYA YALA INTERNATIONAL PRACTICAL PROCEDURES BOOKLET (om Latinamerikas utbytet) för det gällande året. APRIL De flesta av sommarens läger program i syd brukar komma ut i samband med TEM. Sammanställ de volontär läger som inte redan finns publicerade i SCIs sökmotor (http://camps.sciint.org/) i dokumentet med läger program och skicka ut till alla intresseanmälda. Skriv också den informationstext om Nord Syd-utbytet som skall publiceras i den vanliga läger katalogen i april. Ansökningarna till sommarens Nord/Syd utbyte ska vara Internationella Sekretariatet och Abya Yala Placement Team tillhanda senast tre veckor före starten av respektive läger. Betalningen skall vara IAL tillhanda innan anmälan skickas, avsteg från denna regel kan göras i undantagsfall. E-posta Placement Officer och kolla att anmälningarna kommit fram och blivit behandlade och håll noga koll på vilka som blivit placerade och var. Ibland skickas listor över placerade volontärer ut på e-postlistorna och till IAL-kontoret, kolla så att IALs volontärer finns med på dessa. Så fort en volontär blivit placerad skall han/hon meddelas detta för att ha god tid på sig att ordna med turistvisum, biljetter etc. Nord/Syd gruppen ska också meddelas detta för att verifiera att volontären har fått eller kommer att få lämplig förberedelse. Om en volontär som anmält sig ändrar sig och inte vill åka måste detta meddelas till Placement Officer omedelbart, helst även direkt till organisationen som håller i lägret. Om man inte bestämt datum och plats för förberedelsehelgen för utgående Nord Sydvolontärer är det hög tid att göra det samt att i god tid skicka ut kallelse till alla som intresseanmält sig. Deltagande i förberedelsehelgen är obligatoriskt, om ingen extra helg ordnas på hösten är det därför bra att uppmana alla som är intresserade av Nord Sydutbytet att komma på helgen, ifall de skulle vilja åka på läger senare under året. Förberedelsehelgen ordnas vanligen ihop med läger gruppen och Öst/Väst gruppen. Eftersläntrande utgående Nord Syd-volontärer förbereds genom möte (helst personlig annars via telefon). MAJ Förberedelsehelg för utgående Nord Syd-volontärer hålls vanligen någon gång i maj eller början av juni. Den skall innehålla allmän information om IAL och SCI, praktisk information om Nord Syd-utbytet och om varför SCI har detta utbyte samt om hur Nord Syd-arbetet inom SCI sköts. Helgen skall även innehålla övningar, rollspel och diskussioner om konflikthantering och kulturmöten. Bjud in före detta Nord Syd-volontärer att berätta om sina upplevelser. Utgående volontärer skall uppmanas att hjälpa till i mottagandet av de inkommande Nord Syd-volontärerna, passa även på att fråga andra deltagare i helgen om de vill hjälpa till med detta. Förberedelsehelgen bör vara gratis för alla som åker på Nord Syd läger och full reseersättning bör betalas ut. Tänk på att planera inför mottagandet av syd-volontärerna i god tid. Boka plats på de läger de skall delta i. Bestäm mellan vilka tidpunkter de skall vara på olika platser i Sverige, vilka personer de skall bo hos och vilka personer som ska vara deras värd. Boka tåg och bussbiljetter för resor inom Sverige och till co-host landet i god tid för att göra det så billigt som möjligt. Planera studiebesök och tag kontakt med organisationer som kan vara intressanta för dem att besöka (tänk på att många organisationer stänger sina kontor under sommaren och kan vara svåra att få kontakt med då). Programmet bör innehålla ett besök på IAL-kontoret samt lokalgruppsträffar för presentation av syd-volontärerna och deras organisationer. 1

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

1. Vad är ett volontärläger?

1. Vad är ett volontärläger? Ni funderar på att vara värdar för ett internationellt volontärläger Kul! Tycker vi i IAL! Den här texten är till för att berätta lite mer om och ge er ett diskussionsunderlag för att fundera kring vad

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Rekrytering Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Minst tre utgående volontärer berättar om sina upplevelser

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte 15/3, Örebro

Protokoll. Styrelsemöte 15/3, Örebro Protokoll Styrelsemöte 15/3, Örebro 1. Välkommen Sara hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Val av mötesunderlättare, tidshållare, sekreterare och justerare Mötesunderlättare: Ann. Sekreterare: Sara.

Läs mer

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2009-2010

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2009-2010 Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2009-2010 Under 2009-2010 vill IAL satsa extra mycket på att stärka vår fredsprofil i såväl vårt utåtriktade som vårt interna arbete, på volontärsamordning

Läs mer

IAL:s strategiska plan 2007-2013

IAL:s strategiska plan 2007-2013 IAL:s strategiska plan 2007-2013 Huvudmål 1. En proaktiv attraktiv organisation där medlemmarna känner delaktighet och ansvar. (medlemsengagemang, struktur/planering, demokrati) 2. Välutvecklade lokalgrupper

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Utfall 2008-12- 31. 327X EVS-2009 130 000 327X EVS 2010 9 000 Övriga Fonder Summa Erhållna fondmedel 814 401 495 250 478 031 39 000

Utfall 2008-12- 31. 327X EVS-2009 130 000 327X EVS 2010 9 000 Övriga Fonder Summa Erhållna fondmedel 814 401 495 250 478 031 39 000 BUDGET 2010 Utfall 2008-12- 31 Budget ÅM 2009* Utfall 2009 Budget ÅM 2010 INTÄKTER Medlemsintäkter 3111 Medlemsavgift 30 300 30 000 19 900 20 000 3112 Stödmedlem 650 1 000 3113 Gåvor till IAL 2 400 3 000

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Projektplan för Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Syfte IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Projektplan. för. Peace Facilitator

Projektplan. för. Peace Facilitator Projektplan för Peace Facilitator Bakgrund IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala och ekologiska sammanhang

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien.

Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien. Visumservice AB Box 24092 104 50 Stockholm ANGÅENDE VISUM TILL INDIEN Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien. Visumansökningar

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Bara plus och minus i en lista. Bokslutet presenteras ofta på årsmötet, så att den avgående elevkårsstyrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.

Bara plus och minus i en lista. Bokslutet presenteras ofta på årsmötet, så att den avgående elevkårsstyrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. Ekonomi Att hålla koll på elevkårens ekonomi är alla förtroendevaldas uppgift, men ofta väljer man en kassör som tillsammans med elevkårens handledande lärare sköter de löpande ärendena. Att sköta elevkårens

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram När CIMO-praktikplatsen har bekräftats, kan praktikanten i regel avtala om praktiska saker kring praktikperioden direkt med arbetsgivaren. Inom praktikprogrammen

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas Vad är ebas? Sveriges Elevråd använder sig av ett system för medlemshantering som heter ebas. Det är först när er organisation har kompletta uppgifter i ebas och ni har skickat

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas 1. Logga in Börja med att logga in på www.ebas.sverigeselevkarer.se. Välj Sveriges Elevkårer och skriv in ert förenings-id som användarnamn och lösenordet som ni har fått skickat

Läs mer

Protokoll styrelsemöte VKS 16 november 2013

Protokoll styrelsemöte VKS 16 november 2013 Protokoll styrelsemöte VKS 16 november 2013 13-11-16 Styrelsemöte Protokoll 6 Plats Roslagsgatan 57 Närvarande Carl-Axel Adelman (CA), Monica Ahlström (MA), Bengt Brunberg (BB) ordförande, Eva Odenskiöld

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19

Göteborgsdistriktet Scouterna Fastställd 2015-08-19 Scouterna Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Förord Syftet är att beskriva de rutiner och förhållningar som gäller inom kåren gällande ekonomi och redovisning. Innehållet revideras av kårstyrelsen

Läs mer

manual interbook FÖRENINGAR

manual interbook FÖRENINGAR manual interbook FÖRENINGAR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Föreningsregistret på Botkyrka kommuns hemsida 1.2 Kontaktuppgifter till personer i föreningen 1.3 Huvudanvändare och underanvändare 2.

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1 (5) + 3 bilagor Utgåva 7 RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1. ÅLIGGANDE MOT STYRELSEN Äskande av medel Varje sektion ska i samband med uppgörelse av årets budget äska anslag för respektive aktivitet.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse IAL - Internationella Arbetslag 2006 Innehåll:

Verksamhetsberättelse IAL - Internationella Arbetslag 2006 Innehåll: Verksamhetsberättelse IAL - Internationella Arbetslag 2006 Innehåll: 1. Volontärläger och volontärer i Sverige 2. Svenska volontärer utomlands 3. Aktiviteter av/för medlemmar i Sverige 4. Lokala aktiviteter

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Rapport-kit för läger

Rapport-kit för läger Rapport-kit för läger dokument/dk/läger/lärapp07.doc Läger: Datum: Plats: Rapporteras av: Lägerrapportens innehåll: Kryssa i vad som redovisas nu och vad som redan har redovisats: Läger/kursrapport Bilagor

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag?

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag? Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade (Lathunden utgår från dokumentet Ersättning till förtroendevalda, årsmötet 2013) När kan jag få arvode för ett uppdrag? Som medlem i UH har

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor

Agenda. Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor Agenda Vem gör vad Studieplan Tillgodoräkning Frågor 2 Vem gör vad? Utlandsstudier - studieplan och tillgodoräkning Karin Karltorp, utbildningsledare karin.karltorp@liu.se tillgodorakning-il@liu.se +46

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622)

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Fyll i en blankett per ny aktieägare. Förutom att fylla i denna blankett måste du också bifoga dokument

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Var en del av något större! Connecting Lives, Sharing Cultures

Var en del av något större! Connecting Lives, Sharing Cultures AFS-volontär AFS har 42 1 75 aktiva volontärer över hela världen...som varje dag bidrar till tusentals interkulturella utbyten och möten och som ger vänner och minnen för livet! Var en del av något större!

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-19, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer