Förhandsvisning webblankett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förhandsvisning webblankett"

Transkript

1 Dokumentbeteckning (20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 3 december Innan ni börjar skriva på er ansökan är det två saker som ni bör ta reda på: Söker ni pengar från rätt bidrag? Uppfyller er organisation villkoren för det aktuella bidraget som ni vill söka? Tips för en bra ansökan! Börja i god tid! Det går bra att pausa i ansökan och fortsätta senare. Tänk då på att spara länken som kommer upp, det är den länken ni ska gå in på när ni vill fortsätta med ansökan senare. Läs igenom anvisningarna. Läs informationen som finns i ansökan. Skriv tydligt. Då är det lättare för oss att förstå vad projektet går ut på. Det ska vara en röd tråd genom hela ansökan. Aktiviteterna som ska göras ska stämma överens med målen. Läs igenom förordningen. Länk till förordningen finns på Socialstyrelsens webbplats i anslutning till ansökan. Kom ihåg att bifoga samtliga dokument som vi frågar efter. Kom ihåg att skriva under ansökan innan ni skickar in den till Socialstyrelsen före sista ansökningsdag. Så här gör du ansökan: Fyll i alla uppgifter som vi frågar efter. Det går bra att pausa i ansökan och fylla i den vid ett senare tillfälle. OBS, att ni då måste kopiera och spara länken för att gå in i den igen. När ni är klara med ansökan, välj "svarsöversikt" och sedan symbolen för "skriv ut". SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 2(20) Efter att ni skrivit ut ansökan, skriv under den och skicka sedan in era svar med post tillsammans med bilagorna till: Socialstyrelsen, dnr 25365/2015, Stockholm. För närmare anvisningar och information om Socialstyrelsens uppdrag, villkor och prioriteringar, se "Anvisningar för webbenkäten. Ansökan om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer". 1. Uppgifter om organisationen *Namn på sökande organisation: *Org. nr: *Utdelningsadress: *Postnummer: *Postort: E-post till organisationen: Organisationens webbplats: *Namn på kontaktperson: *Befattning: *E-postadress till kontaktperson: *Telefonnummer till kontaktperson: 2. Kontouppgifter. Välj ett av två alternativ Plusgironummer Bankgironummer *Betalningsreferens för sökandes bokföring (max tio tecken) * 3. Sammanfattande beskrivning av ansökan, max 1200 tecken Sammanfatta er ansökan genom att bl.a. ange mål, aktiviteter, tidplan m.m. I följande frågor vill vi ha information om organisationens verksamhet. * 4. Till vilken av nedanstående kategorier tillhör er organisation?

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 3(20) Ideell förening Stiftelse Ingen av ovanstående OBS. Bidrag lämnas endast till ideella organisationer eller stiftelser * 5. Organisationens arbete utförs av: Medlemmar Förtroendevalda Anställda 6. Antal anställda * 7. Organisationens verksamhetsstyrande beslut fattas av: Årsmöte och förtroendevalda Medlemmar direkt Andra, vilka * 8. Organisationen respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering? Ja Nej * 9. Organisationen har bedrivit verksamhet som riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutsatta flickor för att erbjuda dem stöd och skydd mot mäns våld i minst två år? Ja. Ange från vilken månad och år:

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 4(20) Nej Förutsättningar för statsbidraget. 3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som 1. är en juridisk person, 2. bedriver sådant frivilligt arbete som anges i 1 och 2, 3. har antagit stadgar och är demokratiskt organiserad, 4. har bedrivit verksamhet inom det område som anges i 1 och 2 under minst två år, 5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, 6. styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat, som har fastställt en plan för den verksamhet och den tidsperiod som bidrag söks för och som beskriver vilka aktiviteter organisationen planerar att genomföra för att lösa identifierade problem samt hur arbetet kommer att följas upp, och 7. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser. * 10. Är ni medlemmar i någon riksorganisation? Ja Nej * 11. Har ni tagit emot projektmedel från er riksorganisation för samma verksamhet som ni söker bidrag för nu? Ja Nej I följande frågor ska ni ange uppgifter om verksamheten i förhållande till syfte och mål för verksamhetsbidraget * 12. För organisationen statistik över antalet våldsutsatta kvinnor och medföljande barn som har fått skydd/stöd hos er? Ja, för våldsutsatta kvinnor Nej, för våldsutsatta kvinnor

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 5(20) Ja, för medföljande barn Nej, för medföljande barn 13. Om ja, fyll i de uppgifter som ni har och för vilken period de avser Antal våldsutsatta kvinnor: För perioden: Antal medföljande barn: För perioden: Antalet barn som själva har utsatts för våld: För perioden: 14. Beskriv kort hur ni för statistik (på vilket sätt, över vad och hur ofta): * 15. Finns det avtal eller annan överenskommelse med kommunen där organisationen har fått i uppdrag att genomföra insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) för våldsutsatta kvinnor och deras barn? Ja Nej 16. Verksamheten som ni söker bidrag för är: Kvinnojour Tjejjour Både kvinno- och tjejjour * 17. Ansökan omfattar följande verksamhet: Stödinsatser för kvinnor och deras barn i form av (kvinnojour):

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 6(20) Rådgivning Samtalsstöd Följa med eller på annat sätt stödja kvinnor i kontakt med myndigheter Annat praktiskt stöd Information Kompetensutveckling Utveckling av kvalitetsarbete och rutiner Dokumentation Uppföljning Säkerhetsåtgärder i skyddat boende Stöd till insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor Med säkerhetsåtgärder menas skalskydd som exempelvis lås och larm eller personal som specifikt är anställd för säkerheten. * 18. Stödinsatser för flickor i form av (tjejjour): Rådgivning Samtal Följa med eller på annat sätt stödja flickor i kontakt med myndigheter Tjejgrupper Information Kompetensutveckling

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 7(20) Insatser för att förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor * 19. Ansöker ni om statsbidrag för skyddat boende? Ja Nej Medel beviljas endast för säkerhetsåtgärder i skyddat boende. Med säkerhetsåtgärder menas skalskydd som exempelvis lås och larm eller personal som specifikt är anställd för säkerheten. Fastställd plan för den verksamhet som ansökan omfattar Skriv på ett enkelt sätt så att det framgår vad organisationen arbetar med och vad organisationen har för mål, målgrupper, aktiviteter och förväntade, konkreta resultat för åren 2016 och * 20. Problem eller behov som verksamheten syftar till att förändra Beskriv kort: * 21. Övergripande mål för verksamheten som statsbidraget avser Det övergripande målet anger organisationens inriktning. Det beskriver en förändring som eftersträvas på lång sikt. Ange organisationens övergripande mål: * 22. Huvudmål för verksamheten som statsbidraget avser under 2016 och Huvudmålet för verksamheten som ansökan avser är den förändring som ni hoppas uppnå på lång sikt. Huvudmålet bidrar till att organisationens övergripande mål kan nås. - Ni kan ange ett eller flera för hela verksamheten som ansökan avser. - För sedan in et/en i fälten för i fråga 24 och fråga 29.

8 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 8(20) * 23. Den främsta målgruppen för verksamheten som ansökan avser. - Ange den främsta målgrupp som verksamheten är riktad mot och ska stödja. 24. Detaljerad plan för Delmålen är de förändringar som ni hoppas uppnå med verksamheten under Delmålen leder till att uppfylla et. - Utöver den målgrupp som anges i fråga 23 ska här uppges en eller flera målgrupper för varje specifikt delmål. - Aktiviteterna är vad ni planerar att genomföra under året. - De förväntade resultaten ska vara konkreta, mätbara och följa direkt av den genomförda aktiviteten. Resultaten ska leda till att uppfylla ett delmål. - Har ni fler än tre eller fler än fem delmål bifogar ni tillägget i en separat bilaga. Ange i så fall detta dokument som "Kompletterande uppgifter i årsplan". *HUVUDMÅL 1: *DELMÅL 1.1: *Målgrupp: *Aktiviteter: *Förväntat resultat: DELMÅL 1.2: Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 1.3: Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 1.4:

9 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 9(20) Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 1.5: Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat: HUVUDMÅL 2: DELMÅL 2.1: Målgrupp; Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 2.2: Målgrupp; Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 2.3: Målgrupp; Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 2.4: Målgrupp; Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 2.5: Målgrupp; Aktiviteter: Förväntat resultat: HUVUDMÅL 3: DELMÅL 3.1:

10 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 10(20) Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 3.2: Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 3.3: Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 3.4: Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 3.5: Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat: Budget för 2016 för den verksamhet som ansökan avser Budgeten nedan gäller ansökan om verksamhetsbidrag. Kostnader för revisors arbete med granskningen av redovisningen ska tas med i beräkningen. OBS! Om ni beviljas kronor eller mer ska granskningen även göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. * 25. Beräknade inkomster 2016 för den verksamhet som ansökan avser. Om ni inte har sökt medel från andra finansiärer eller har egen finansiering, fyll i 0 kr. *Sökt från andra finansiärer *Egen finansiering Sökt belopp Sökt belopp Sökt belopp *Summa beräknade inkomster Sökt belopp

11 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 11(20) * 26. Beräknad kostnadsplan avseende användningen av statsbidrag från Socialstyrelsen för 2016 Om ni inte har någon planerad kostnad för en särskild post, skriv 0 kr. *Lönekostnader ( ) *Resor *Köpta tjänster, material, hyrd utrustning *Annonsering och marknadsföring *Kost och logi *Trycksaker *Utrustning *Administrativa kostnader (kontorsmaterial, tele, porto, etc.) *Revisorsgranskning *Övriga kostnader, ange vilka: *Summa beräknade kostnader (= sökt belopp): 27. Personalkostnader avseende användningen av statsbidraget från Socialstyrelsen Specificerad budget. Anställd 1 Summa Summa

12 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 12(20) Summa Anställd 2 Summa Anställd 3 Summa Anställd 4 Summa Anställd 5 Summa 28. Sökt belopp från Socialstyrelsen specificerat per 2016 Huvudmål 1 respektive respektive Huvudmål 2 respektive Huvudmål 3 respektive

13 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 13(20) respektive Huvudmål 4 respektive Huvudmål 5 respektive Total summa för samtliga delmål sammantaget (= sökt belopp) respektive 29. Detaljerad plan för Delmålen är de förändringar som ni hoppas uppnå med verksamheten under Delmålen leder till att uppfylla et. - Utöver den målgrupp som anges i fråga 23 ska här uppges en eller flera målgrupper för varje specifikt delmål. - Aktiviteterna är vad ni planerar att genomföra under året. - De förväntade resultaten ska vara konkreta, mätbara och följa direkt av den genomförda aktiviteten. Resultaten ska leda till att uppfylla ett delmål. - Har ni fler än tre eller fler än fem delmål bifogar ni tillägget i en separat bilaga. Ange i så fall detta dokument som "Kompletterande uppgifter i årsplan". *HUVUDMÅL 1: *DELMÅL 1.1: *Målgrupp: *Aktiviteter: *Förväntat resultat: DELMÅL 1.2: Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 1.3: Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat:

14 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 14(20) DELMÅL 1.4: Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 1.5: Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat: HUVUDMÅL 2: DELMÅL 2.1: Målgrupp; Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 2.2: Målgrupp; Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 2.3: Målgrupp; Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 2.4: Målgrupp; Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 2.5: Målgrupp; Aktiviteter: Förväntat resultat: HUVUDMÅL 3:

15 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 15(20) DELMÅL 3.1: Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 3.2: Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 3.3: Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 3.4: Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat: DELMÅL 3.5: Målgrupp: Aktiviteter: Förväntat resultat: Budget för 2017 för den verksamhet som ansökan avser Budgeten nedan gäller ansökan om verksamhetsbidrag. Kostnader för revisors arbete med granskningen av redovisningen ska tas med i beräkningen. OBS. Om ni beviljas kronor eller mer ska granskningen även göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. * 30. Beräknad kostnadsplan avseende användningen av statsbidrag från Socialstyrelsen för 2017 Om ni inte har någon planerad kostnad för en särskild post, skriv 0 kr. *Lönekostnader ( ) *Resor

16 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 16(20) *Köpta tjänster, material, hyrd utrustning *Annonsering och marknadsföring *Kost och logi *Trycksaker *Utrustning *Administrativa kostnader (kontorsmaterial, tele, porto, etc.) *Revisorsgranskning *Övriga kostnader, ange vilka: *Summa beräknade kostnader (= sökt belopp): 31. Personalkostnader avseende användningen av statsbidraget från Socialstyrelsen Specificerad budget. Anställd 1 Summa Summa Anställd 2 Summa

17 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 17(20) Summa Anställd 3 Summa Anställd 4 Summa Anställd 5 Summa 32. Sökt belopp från Socialstyrelsen specificerat per för 2017 Huvudmål 1 respektive respektive Huvudmål 2 respektive Huvudmål 3 respektive Huvudmål 4 respektive Huvudmål 5 respektive

18 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 18(20) Total summa för samtliga delmål sammantaget (= sökt belopp) respektive respektive * 33. Ange totalt sökt belopp: Om ni enbart har sökt för 2016 års verksamhet anger ni det totala beloppet och har ni sökt för både 2016 och 2017 års verksamhet anger ni det totala beloppet för båda åren. Kommande frågor handlar om uppföljningen. * 34. Hur kommer ni att mäta och dokumentera de uppnådda målen? - Inför återrapporteringen är det viktigt att ni mäter och dokumenterar det ni gör och vad ni uppnår. - Planera redan nu hur ni tänker mäta och dokumentera en del av verksamheten. - Sätt ett eller flera kryss. Vi kommer att räkna och registrera antal deltagare i olika aktiviteter. Vi kommer att samla in och skriva ned berättelser om förändringar. Vi kommer att dokumentera metoder som vi har använt, t.ex. kursmaterial. Vi kommer att föra en löpande loggbok för verksamheten, t.ex. dagbok. Vi kommer att genomföra en intern utvärdering, t.ex. brukarundersökning. Vi kommer att anlita en extern utvärderare. Annat, ange vad: 35. Kommentarer Eventuella övriga kommentarer om den verksamhet som ansökan avser

19 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 19(20) * 36. Bilagor. Ansökan ska innehålla: Dessa dokument är obligatoriska och ska bifogas med ansökan. Bifogat *Organisationens gällande stadgar eller urkund *Handlingar som visar vem som har rätt att företräda organisationen *Underskrivet årsmötesprotokoll för närmast föregående räkenskapsår *Fastställd verksamhets- och förvaltningsberättelse för närmast föregående räkenskapsår *Fastställd balans- och resultaträkning för närmast föregående räkenskapsår *Fastställd revisionsberättelse för närmast föregående räkenskapsår *Aktuellt skuldfrihetsintyg som urfärdas av Kronofogdemyndigheten 37. Andra dokument som ni vill bifoga ansökan Bifo- Bifo- Bifo- Bifo- Bifo- Bifo- Bifo- gat gat gat gat gat gat gat Bifogat Benämning på annat dokument Bifogat 38. Övriga kommentarer 39. Underskrift och övrig information Behörig företrädare (minst en) för organisationen intygar härmed att uppgifterna som lämnas i denna ansökan är riktiga. Kom ihåg att skriva under ansökan när ni har skrivit ut den och innan ni skickar den till Socialstyrelsen! *Ort och datum

20 SOCIALSTYRELSEN Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 20(20) Underskrift *Namnförtydligande Ort och datum Underskrift Namnförtydligande Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 3 december 2015 Klicka på "svarsöversikt" för att skriva ut enkäten. Sedan "ok". Skicka den underskrivna ansökan med post till: Socialstyrelsen, dnr 25365/2015, Stockholm Blanketten Alla uppgifter i blanketten måste lämnas in för att Socialstyrelsen ska kunna bevilja bidrag. Återrapportering Återrapporteringen sker enligt en blankett som motsvarar ansökningsblanketten. Återrapporteringen av 2016 års statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast 1 mars Återrapporteringen av 2017 års statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast 1 mars 2018.

R Kvinno- och tjejjourer

R Kvinno- och tjejjourer R90063-2 Kvinno- och tjejjourer 2017-2018 1 Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2016. Så

Läs mer

Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer

Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer 2016-07-01 Dnr 9.1 12655/2016 1(8) Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2017 och 2018

Läs mer

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Dnr 9.1-11438/2015 Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 1. Uppgifter om organisationen 1a. Grunduppgifter Den ideella föreningens

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området

Anvisningar för ansökan om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området 2016-06-30 Dnr 11521/2016 1(11) Anvisningar för ansökan om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela verksamhetsbidrag

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området

Anvisningar för ansökan om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området 2017-10-06 Dnr 9785/2017 1(10) Anvisningar för ansökan om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela verksamhetsbidrag

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag

Anvisningar för ansökan om statsbidrag 2016-06-30 Dnr 11532/2016 1(11) Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela verksamhetsbidrag till föreningar

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE HIV/STI-PROJEKT/ VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ

ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE HIV/STI-PROJEKT/ VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE HIV/STI-PROJEKT/ VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ Kommun/Landsting/Region Ansökan för år/en Söker belopp Beviljat belopp föregående år Börja här Grunduppgifter Ansvarig

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

Hjälptext för ansökan om verksamhetsbidrag till stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2018

Hjälptext för ansökan om verksamhetsbidrag till stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2018 Hjälptext för ansökan om verksamhetsbidrag till stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2018 2 (5) Anvisningar för att fylla i ansökningsblanketten I ansökningsblanketten ska ni tydligt

Läs mer

Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering

Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering Detta projektbidrag beviljas endast till kvinnoorganisationer. Därför krävs ett revisorsintyg där det framgår hur stor andel av organisationens

Läs mer

Frågor i redovisning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete Huvudmän

Frågor i redovisning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete Huvudmän Statsbidragsenheten 1 (9) Frågor i redovisning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 - Huvudmän Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick över vilka frågor vi

Läs mer

Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar

Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar Statsbidragsenheten Dnr 2016:22 1 (6) Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick över vilka frågor vi ställer i ansökan.

Läs mer

Socialstyrelsen. Ansökan om statsbidrag för år 2015 i syfte att öka kunskapen om hbt-personers situation. mk 2015-03- 12

Socialstyrelsen. Ansökan om statsbidrag för år 2015 i syfte att öka kunskapen om hbt-personers situation. mk 2015-03- 12 Socialstyrelsen 2015-02-01 Dm 9.1-1807/2015 1(7) UPPSALA KOMMUNSTYRELSE Ansökan om statsbidrag för år 2015 i syfte att öka kunskapen om hbt-personers situation mk 2015-03- 12 3b Aktbil. Q t Så här använder

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller våld i nära relation

Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller våld i nära relation Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-01-10 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Återrapportering av utvecklingsmedel för 2013 som gäller

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om statsbidrag för nationella minoriteter; 01FS 2011:26 Utkom från trycket den 27 maj 2011 beslutade den 25

Läs mer

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna.

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna. Ansökningsblankett - Version 2 Ansökan om medel till verkningsfulla förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor samt regionala insatser för skydd och stöd för våldsutsatta Grunduppgifter 1. Sökande

Läs mer

9s7. 1. Tjänsteskrivelse - Ansökan om stimulansbidrag för år zor4 fiir att vidareutvecha valfrihetssystem enligt LOV

9s7. 1. Tjänsteskrivelse - Ansökan om stimulansbidrag för år zor4 fiir att vidareutvecha valfrihetssystem enligt LOV VALLENTUNA KOMMUN Socia I näm ndens a rbetsutskott Sa mma nträdesprotokol I 20t4-04-15 10 (14) 9s7 Ansökan om st mula nsbidrag för vidareutveckling av valfrihetssystem enligt LOV 2014 (SN 2OI4.089) Beslut

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 2012-06-11 1 (5) Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ärendet Stockholms läns landsting

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Information till sökande finns att läsa på Kulturrådets hemsida. Informationen kan förändras över tid.

Information till sökande finns att läsa på Kulturrådets hemsida. Informationen kan förändras över tid. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT MARKNADSSTÖD FONOGRAM För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN KREATIVA PLATSER - ÄGA RUM ÅR 1 AV 3 För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Frågor i redovisning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 ideella föreningar

Frågor i redovisning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 ideella föreningar Statsbidragsenheten 1 (6) Frågor i redovisning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 ideella föreningar Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick över vilka frågor

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Anvisningar Sida 1 (6) 2016-09-19 Reviderade 2016-11-24 Område för bidragsgivning Av reglementet för utbildningsnämnden framgår det att nämnden:

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Vara en träffpunkt: ange öppettider och beräknat genomsnittligt antal besökare/ öppethållandetillfällen.

Vara en träffpunkt: ange öppettider och beräknat genomsnittligt antal besökare/ öppethållandetillfällen. OMSORGSNÄMNDEN Ansökan om bidrag för sociala föreningar 2017 Anvisningar Till blankett för ansökan om ekonomiskt stöd för sociala föreningar. Redogör för den planerade verksamheten så att beskrivningen

Läs mer

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack!

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack! HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRSKOLA, FRITID OCH KULTUR Föreningsbidrag kan sökas två ggr/ år, i tre olika kategorier: 1. Verksamhetsbidrag utifrån antal medlemmar bosatta i

Läs mer

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Grudin, Ingela Tel: 010-698 12 46 Ingela.grudin @naturvardsverket.se PM 2014-01-07 Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 Bakgrund

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Förord Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare

Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare Läs anvisningarna innan ni börr fylla i ansökan och använd

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2016 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 OKTOBER 2015 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. *Sökande förening enligt registreringsbevis *Organisationsnummer

Läs mer

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten. ANSÖKAN OM BIDRAG MUSIK- OCH KULTURSKOLOR För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG TILL INTERNATIONELLA NÄTVERK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG (DANSOMRÅDET) För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG INTERNATIONELLA OCH INTERKULTURELLA ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets hemsida.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG INTERNATIONELLA OCH INTERKULTURELLA ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets hemsida. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG INTERNATIONELLA OCH INTERKULTURELLA ORGANISATIONER För ansökningsperiod, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Samtliga uppgifter på blanketterna måste vara ifyllda. Alternativt kan ansökan kompletteras muntligt.

Samtliga uppgifter på blanketterna måste vara ifyllda. Alternativt kan ansökan kompletteras muntligt. Ansökan om bidrag för handikappföreningar Anvisningar Till blankett för ansökan om ekonomiskt stöd för handikappföreningar. Redogör för den planerade verksamheten så att beskrivningen kan förstås av den

Läs mer

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun.

3 Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till studieförbund som bedriver verksamhet inom Sundsvalls kommun. Sida 1 (5) 1 Detta regelverk innehåller bestämmelser för Sundsvalls kommuns bidrag till föreningar och studieförbund. Syftet med kommunens stöd till föreningslivet är att stimulera ideella insatser för

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. * Sökande förening enligt registreringsbevis * Organisationsnummer

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer; SFS 2011:65 Utkom från trycket den 1 februari 2011 utfärdad den 20 januari 2011. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Endast arbetsmaterial REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER SISTA REDOVISNINGSDAG: 30 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN.

Endast arbetsmaterial REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER SISTA REDOVISNINGSDAG: 30 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN. REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER SISTA REDOVISNINGSDAG: 30 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare,

Läs mer

ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER

ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER ANSÖKAN OM UTRUSTNINGSBIDRAG KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Ansökningsblankett verksamhetsstöd INSTRUKTIONER: Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 15 sidor.

Ansökningsblankett verksamhetsstöd INSTRUKTIONER: Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 15 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett verksamhetsstöd Verksamhetsstöd kan sökas till en eller flera av en organisations verksamhetsområden. Det är ett stöd för att organisationen ska kunna nå sin långsiktiga

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Nytt fräscht medlemsregister firar vi med ny fräsch årsrapporteringsguide!

Nytt fräscht medlemsregister firar vi med ny fräsch årsrapporteringsguide! Nytt fräscht medlemsregister firar vi med ny fräsch årsrapporteringsguide! Varje år måste alla föreningar som är anslutna till Förbundet Unga Forskare årsrapportera. I denna fyller föreningen i vilka som

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) 2008-02-04 Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som riktar sig till invånarna inom Kungsholmens stadsdelsområde Villkor för

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING FRI SCENKONST VERKSAMHETSBIDRAG OCH PROJEKTBIDRAG För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

E-BOKEN Ange bland annat totalt antal titlar som ansökan omfattar, upphovspersonens namn, bokens titel, språk samt eventuell översättare.

E-BOKEN Ange bland annat totalt antal titlar som ansökan omfattar, upphovspersonens namn, bokens titel, språk samt eventuell översättare. ANSÖKAN OM STÖD ELEKTRONISK UTGIVNING AV KVALITETSLITTERATUR För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för år 2013 Ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia till folkhalsa@skane.se ANSÖKAN FÖR SAMVERKANSMEDEL FÖR LOKALA FOLKHÄLSOSATSNINGAR.

Läs mer

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd Sverige Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska i huvudsak syfta till resultat och engagemang i

Läs mer

Anvisningar för redovisning av verksamhets- och organisationsbidrag för 2015

Anvisningar för redovisning av verksamhets- och organisationsbidrag för 2015 Anvisningar för redovisning av verksamhets- och organisationsbidrag för 2015 Bakgrund Ideella organisationer på riksnivå kan enligt regeringens förordning (SFS 2006:93) söka bidrag från Folkhälsomyndigheten,

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN REVIDERAD PLAN SCENKONST För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING VERKSAMHETSBIDRAG CENTRUMBILDNINGAR För sista redovisningsdatum, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. EKONOMISK REDOGÖRELSE TRYCK OCH DIGITAL KULTURTIDSKRIFT För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Miljöfonden Ansökan för licenstagare

Miljöfonden Ansökan för licenstagare Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Miljöfonden Ansökan för licenstagare Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Miljöfonden. Naturskyddsföreningens anteckningar 2009:D Ankom Ansökan

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM BIDRAG LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial. REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten

Endast arbetsmaterial. REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera. Så skickar du in blanketten REVIDERAD BUDGET Produktionsstöd fonogram ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för år: Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till folkhalsa@skane.se Ansökan

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM SBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTUR För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING DANSNÄT SVERIGES PARTER För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKTTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag

Ansökan om föreningsbidrag 1 Ansökan om föreningsbidrag Föreningar för pensionärer och funktionsnedsatta Ansökan avser år Ansökan avser (flera alternativ är möjliga): Grundbidrag Verksamhetsbidrag Föreningens namn Sista ansökningsdag:

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2017 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30 SEPTEMBER 2016 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. * Sökande förening enligt registreringsbevis * Organisationsnummer

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047

Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047 Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel för 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta

Läs mer

Stiftelsen Köpmannaförbundet

Stiftelsen Köpmannaförbundet Stiftelsen Köpmannaförbundet Information om stiftelsen och ansökningsblanketter Handelns organisation har en lång historik där Sveriges Köpmannaförbund efter mer än ett århundrade blivit en del av Svensk

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag Ansökan om projektbidrag 1 SÖKANDE Organisationens namn Datum:... Organisationsnummer Adress Organisationens Plus-/Bankgiro/kontonr inkl clearingnr (Om bank i annat land än Sverige, uppge IBAN-nummer samt

Läs mer

Projektansökan Rädda Barnen Helsingborg Sidan 1 av 9

Projektansökan Rädda Barnen Helsingborg Sidan 1 av 9 Projektansökan Rädda Barnen Helsingborg Sidan 1 av 9 Rädda Barnens lokalförening i Helsingborg avsätter varje år pengar som är öronmärkta för lokala projekt som alla i Helsingborgsområdet har möjlighet

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN. ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets e-tjänst

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets e-tjänst 1 Guide till projektansökan i Jordbruksverkets e-tjänst Följande uppgifter är hämtade från e-ansökan under Jordbruksverkets Mina sidor. Ändringar och/eller förtydliganden är skrivet i kursiv stil. Fullmakt

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011

Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning 2011-06-20 Dnr 2011-7098 1 Socialnämnden Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från första juli 2011 Förslag till beslut 1. Socialnämnden

Läs mer

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen 2005-09-01 153 BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Ansökan

Läs mer

Det här vill landstinget uppnå med bidragen

Det här vill landstinget uppnå med bidragen ANVISNINGAR - BIDRAG TILL STUDIEDISTRIKT STUDIEDISTRIKT Det här vill landstinget uppnå med bidragen Landstingsbidrag lämnas till studieförbunden för att förbättra människors livskvalitet, och stimulera

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning

Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Epost: Telefon: Mobil: Medlem i stamningsförening: Postgiro/Bankgiro/Kontonummer

Läs mer