Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)"

Transkript

1 Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen av kvotflyktingar till Sverige. Materialet är framtaget inom ramen för projektet Vidarebosättning i ord, bild och siffror som drivits med stöd från Europeiska flyktingfonden (ERF) under Presentationen är fri att använda. Vi vill dock gärna att du anger källan när du använder det. Det här dokumentet ger en vägledning i frågor som kan vara intressanta att ta upp kring de olika bilderna. För mer information om den svenska flyktingkvoten hänvisas till hemsidan där det bland annat finns broschyrer, bilder och faktablad. Lycka till! Senast uppdaterat i november 2011

2 Bild 1: Inledning och presentation Här finns utrymme för att introducera dig själv för dina åhörare Dröj gärna en liten stund vid ordet vidarebosättning vet publiken vad ordet betyder? Andra vanliga ord som används i samma sammanhang är flyktingkvoten och kvotflyktingar. På engelska heter det Resettlement (på norska Gjenbosettning) som rakt översatt blir att åter-bosätta sig. Vidarebosättning är den organiserade uttagningen och överföringen av flyktingar till Sverige. Det genomförs av Migrationsverket i samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR. De som tas ut kallas ofta för kvotflyktingar.

3 Bild 2: Ett större sammanhang För att sätta flyktingkvoten i ett större sammanhang kan det vara bra att jämföra med något. De här siffrorna kommer från UNHCR. Alla människor på flykt kommer inte i kontakt med UNHCR. De som gör det kan få olika former av hjälp, till exempel humanitärt bistånd eller hjälp att komma i säkerhet. Alla behöver inte heller vidarebosättas. Kanske är det bättre att stanna i det land dit man kommit, eller försöka återvända hem. Ungefär personer uppskattas vara i behov av just vidarebosättning under de närmaste åren. Ungefär 25 länder erbjuder flyktingkvoter. Det finns bara platser för kvotflyktingar i hela världen. Det betyder att bara var 10:e person som behöver den här hjälpen kan få den. Sverige kan ta emot 1900 kvotflyktingar per år.

4 Bild 3: Den svenska flyktingkvoten Ofta används ordet flyktingkvoten. Det betyder helt enkelt att ett bestämt antal platser tilldelas kvotflyktingar varje år. Storleken på flyktingkvoten bestäms av regeringen och riksdagen. Den har inget att göra med hur många som söker om asyl i Sverige. Att Sveriges kvot just nu är 1900 personer är helt enkelt en omräkning av hur mycket pengarna som avsätts i budgeten för vidarebosättning räcker till. För att räkna ut det används ett schablonbelopp. Migrationsverket ansvarar för vidarebosättning av kvotflyktingar till Sverige. För att bestämma varifrån flyktingarna ska tas ut varje år ber Migrationsverket UNHCR om hjälp att föreslå var Sverige bäst gör nytta. Migrationsverkets generaldirektör beslutar i början av varje år vilka nationaliteter av flyktingar som ska tas ut och från vilka länder.

5 Bild 4: Vem blir kvotflykting? Vem som helst kan inte bli kvotflykting. Men en kvotflykting kan vara vem som helst. Låter det konstigt? Det finns vissa kriterier som man måste uppfylla för att kunna bli kvotflykting i Sverige: a) Man måste ha flytt från sitt hemland b) Man kan inte återvända dit pga. fruktan för förföljelse, t.ex. på grund av etnisk bakgrund, politisk övertygelse, religiös tillhörighet, kön, sexuell läggning eller på grund av väpnad konflikt, risk för tortyr, eller dyl. Grunderna finns beskrivna i FN:s flyktingkonvention, Genèvekonventionen, och i utlänningslagen, 4 kap En kvotflykting kan däremot vara vem som helst. Många tror att det handlar om fattiga, sjuka personer i flyktingläger. Det kan det vara. Men det kan lika gärna vara en högutbildad person i en mångmiljonstad. Det finns många anledningar till att någon måste fly från sitt hemland. För att komma ifråga för vidarebosättning måste man registrera sig hos UNHCR. De gör intervjuer för att ta reda på hur man bäst kan hjälpa personen ifråga. Om det inte finns någon annan, bättre lösning kan UNHCR bestämma sig för att presentera ärendet för ett vidarebosättningsland.

6 Bild 5: Uttagningen av kvotflyktingar Att FN anser att en person är flykting räcker inte för att räknas som flykting i Sverige. Det är den svenska utlänningslagen som anger vad som krävs för att kunna få uppehållstillstånd. Därför måste Migrationsverket utreda varje persons behov av skydd. En likadan asylutredning görs, som för personer som söker asyl. Skillnaden är att kvotflyktingarna inte kunnat komma själva till Sverige. Utredningen baseras alltid på den intervju och det material som UNHCR skickar till Migrationsverket. Migrationsverket kan därefter fatta beslut genom två olika metoder: a) Dossierprövning: En prövning görs från Sverige direkt på UNHCR:s underlag. Det är ett snabbt sätt, som är särskilt lämpligt om personerna behöver komma i säkerhet fort eller finns på platser dit Migrationsverket inte kan komma för att träffa dem. b) Delegationsuttagning: Migrationsverket skickar ett team med tjänstemän till det land där flyktingarna finns och intervjuar dem för att kunna fatta beslut. Delegationsuttagning kan exempelvis behövas när det gäller flyktinggrupper eller länder där mer information krävs.

7 c) Bild 6: Vem bestämmer om uppehållstillstånd? För att få uppehållstillstånd måste en person vara flykting, alternativt skyddsbehövande eller skyddsbehövande i övrigt enligt utlänningslagens 4 kapitel, 1-2. Varje person måste kunna redogöra för ett individuellt skyddsbehov gentemot sitt hemland. Det vill säga, det är inte situationen i landet där flyktingen befinner sig som avgör om de kan bli kvotflyktingar, även om det kan påverka UNHCR:s bedömning av personens behov. Individer, organisationer eller andra aktörer kan inte ansöka om en plats på flyktingkvoten. Däremot kan en flykting vända sig till närmsta UNHCR-kontor eller de organisationer de samarbetar med för att uppmärksamma dem på sin situation. Migrationsverket tar bara emot presentationer av ärenden från UNHCR, (eller i undantagsfall från svensk beskickning) och i enlighet med det vidarebosättningsprogram som generaldirektören slagit fast i början av året. De som blir uttagna beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige.

8 Bild 7: Förberedande insatser Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att förutom att ta ut och överföra kvotflyktingar till Sverige också se till deras behov av förberedelser. Detta görs genom så kallade Sverigeprogram möten mellan tjänstemän från Migrationsverket, mottagande kommuner och ibland även Arbetsförmedlingen och flyktingar som har blivit uttagna och väntar på att få resa till Sverige. Mötena innehåller dialog kring vad man kan förvänta sig av vidarebosättningen till Sverige och kan hållas på plats i en stad eller ett flyktingläger. Eftersom inte alla kvotflyktingar kan träffa ett svenskt team läggs också information och bilder upp på Migrationsverkets hemsida. Syftet är att förbereda kvotflyktingarna inför mötet med det svenska samhället och lägga en grund för deras introduktion och etablering. Det är också viktigt att skapa trygghet inför den stora förändringen i personernas livssituation.

9 Bild 8: Researrangemang För att en kvotflykting ska kunna komma till Sverige krävs många insatser av olika aktörer. Migrationsverket, UNHCR och svenska ambassader samarbetar med organisationen IOM International Organization for Migration för att ordna utresetillstånd och flygbiljetter. För den som inte redan har ett giltigt pass kan svenska ambassader utfärda provisoriska främlingspass som gäller för en inresa i Sverige. Från och med den 20 maj 2011 måste alla som får uppehållstillstånd lämna fingeravtryck och foto för att få ett så kallat uppehållstillståndskort (UT-kort). Det kan man göra på en svensk ambassad. För kvotflyktingar som inte kan besöka en ambassad utfärdas en visering så de ska kunna resa in i Sverige. De måste därefter besöka Migrationsverket för att få ett UT-kort i efterhand. Detta krävs för att de ska kunna folkbokföra sig. Migrationsverket står för alla kostnader i samband med uttagningen och överföringen till Sverige. För att en kvotflykting ska kunna resa hit krävs att en kommun kommit överens med Migrationsverket om att ta emot dem.

10 Bild 9: Efter ankomst Kvotflyktingar måste resa direkt till en svensk kommun. Migrationsverket tar kontakt med kommuner som har överenskommelser om flyktingmottagande, för att hitta en lämplig plats för varje kvotflykting eller familj. Nyanlända i Sverige ska besöka Arbetsförmedlingen för att göra en plan för sin etablering. Arbetsförmedlingen och kommunen samarbetar för att stötta personerna så att de blir självförsörjande och får en fungerande vardag. De som arbetar aktivt för att etablera sig enligt sin etableringsplan får ekonomiskt stöd i form av en etableringsersättning.

11 Bild 10: Framtiden i Sverige Väl i Sverige är en kvotflykting som vem som helst. Samma rättigheter och skyldigheter gäller för alla som har rätt att bo och vistas i vårt land. Genom att folkbokföras hos Skatteverket får man ett personnummer och en fast adress. En vidarebosatt som klassats som flykting, kan beviljas svenskt medborgarskap efter 4 år i Sverige medan andra skyddsbehövande måste ha bott här i 5 år. En person som inte kan bevisa sin identitet kan ändå beviljas svenskt medborgarskap efter 8 år. Hur lång tid det tar att bli svensk medborgare beror inte bara på statusen som flykting eller skyddsbehövande och om man kan bevisa sin identitet. Den sökande måste även ha levt ett skötsamt liv i Sverige. Det nya livet i Sverige har börjat!

12 Bild 11: Avslutning/en blick ut i världen igen Avslutningsvis kan det vara bra att lyfta blicken ut mot världen igen. Kom ihåg att endast ett fåtal av alla flyktingar behöver vidarebosättning och att bara en tiondel av dem som behöver det får möjlighet att komma till ett nytt land. UNHCR arbetar aktivt för att få länder att öka sina flyktingkvoter och att få fler länder att börja med vidarebosättning. Andra utmaningar är att se till att personer kan få skydd snabbare. Många länder har längre handläggningstider än Sverige, till exempel för att deras system för att administrera vidarebosättningen är mera komplext och tar längre tid. Det är svårt att säga hur lång tid det tar för en kvotflykting att komma till Sverige, eftersom många olika faktorer spelar in. Vanligtvis tar det mellan en månad till ett halvår från dess att personens ärende presenteras för Migrationsverket till dess att han eller hon står på svensk mark. Ibland tar det längre tid. I akuta fall kan det gå på bara några dagar. Mycket hänger på gott samarbete mellan alla inblandade aktörer, i Sverige och i världen.

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning.

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning. ORDLISTA Abo/Anläggningsboende Abo betyder anläggningsboende och är det boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, ofta i en lägenhet i ett hyreshus. Ibland kallas också de asylsökande

Läs mer

Ge inte upp - Du måste kämpa!

Ge inte upp - Du måste kämpa! Ge inte upp - Du måste kämpa! Kartläggning av vidarebosatta barn och ungdomars upplevelser och behov av information om sitt nya liv i Sverige Rapport 2012:10 Ge inte upp Du måste kämpa! Kartläggning av

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar Mirjam Hagström 1 Introduktion Sedan 1970-talet har flyktinginvandringen dominerat invandringen till i Sverige. 1 Samtidigt som

Läs mer

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Detta är en biprodukt av projektet Grön integration

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Om rapporten Rapporten har tagits fram som en del i NBVs omvärldsarbete. Vägar till delaktighet är den tredje rapporten från NBVs analysgrupp och är tänkt

Läs mer

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1 FLYKTEN SLUTAR HÄR Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU UNICEF Sverige 1 Om UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention

Läs mer

Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid

Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid Kanske flyr hon med tomma händer. Kanske är hon hungrig, törstig eller sjuk. Kanske är hon ensam och har kommit bort från sin familj, eller

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Projekt E84-275 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus 2013-01-29

Projekt E84-275 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus 2013-01-29 Metodhandbok Projekt E84-275 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus 2013-01-29 Innehållsförteckning Sida Vanliga ord och begrepp 2 Lagrum 6 Förordningar 6 Föreskrifter 6 Inledning

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

Förslag till upplägg av en eller flera lektioner. Tala genom tolk med Frågor och Svar.

Förslag till upplägg av en eller flera lektioner. Tala genom tolk med Frågor och Svar. Förslag till upplägg av en eller flera lektioner. Tala genom tolk med Frågor och Svar. Syftet är dels att få eleverna att sätta sig in i andra människors frågeställningar och att lära sig lite av utlänningslagen

Läs mer

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan Johannes Lunneblad Migration Legal migration : Tvingad migration Familjeanknytning Illegal migration (pappers lösa) Flyktingar och nyanlända Konventionsflykting:

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

september 2008 Migration En rättvis värld är möjlig

september 2008 Migration En rättvis värld är möjlig september 2008 Migration En rättvis värld är möjlig Socialdemokraterna RÅDSLAG VÅR VÄRLD Innehållsförteckning Utmaningar, möjligheter och ansvar 3 En snabbare introduktion 6 Ny arbetskraft, ny kunskap

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Emma Henrikssson Inlägg En Migrationsprocess Med Människovärdet I Fokus www.kristdemokraterna.se

Emma Henrikssson Inlägg En Migrationsprocess Med Människovärdet I Fokus www.kristdemokraterna.se Emma Henrikssson Inlägg En Migrationsprocess Med Människovärdet I Fokus 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll FÖRORD... 3 MINA FÖRSLAG I KORTHET... 4 KRISTDEMOKRATERNAS UTGÅNGPUNKT... 5 FÖRÄNDRAD LAGSTIFTNING...

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer