'Sc ""12- o 6. ) l uj-~-1 c, ~o H~~T\ Zot ~o~'v&~ i \j\j. Rektors.kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "'Sc. 2012 ""12- o 6. ) l uj-~-1 c, ~o H~~T\ Zot ~o~'v&~ i \j\j. Rektors.kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar:"

Transkript

1 ~, BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HUDDINGE KOMMUN 2012 ""12- o 6 Rektors.kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd,r'"" f (' ) l uj-~-1 c, ~o H~~T\ Zot ~o~'v&~ i \j\j 'Sc Kommentar:

2 SJÖ DALSG YM NAS l ET PROTOKOLL EC-PROGRAMRÅD Sammanträdesdag: (tisd) Tid och plats: klassrum 413, plan 4; kl.ls Närvarande: Lena Lionskoog (Fp), UlfHolst (lärare), Anders Åhlfeldt (AJ:s Elservice och BIO), Martin Trots (lärare), Eva Hällsås (lärare), Reza Mo r/ barra -(lärare), Tony Skantz (SYV), Roger Stigedal (lärare), Thomas Englund (elev), Michael Hedberg (elev), Oguzhan Yildiz (elev), Monica Guri D(J<rcr. Underskrifter.. L.~1:.:l::l:~l_~ orarorande / Ii r7.r,. - l!..~?:..o/l..{!f.::::il.. Justerare.// _../' 7 Dagordning l. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes 2. Presentation av deltagarna 3. Val av ordförande och sekreterare Ordfdrande: Lena Lionskoog Sekretarare: Monica Guri 4. Val av justerare Justerare: Tony Skantz 5. Tillbakablick- föregående protokoll Från föregående protokoll frågan om läromedel, det börjar komma nya böcker ifrån förlagen. Besöksadress Paradistorget Huddinge Telefon Telefax Hemsida

3 , l" Timplane-revideringen diskuteras, det finna olika mening i frågan om man ska ändra timplaner får att få in mer högskolebehöriga kurser. Att byta ut någon elkurs mot Sv2 är kanske ingen bra lösning. Frågan är hur många elever som kommer och vill gå vidare till högskolan. Effekterna av nedläggningen av Praktikpoolen är fortsatt oklart, eleverna går ut på kortpraktik först vecka 48. Att eleverna själva söker APU är positivt. Viss fortsatt oro finns kring möjligheten att få ut alla elever påapl. 6. Gy-11 och branschen Finns inga riktlinjer får certifieringen, men branschen (EL Y) har valt att göra som tidigare. Utbildningsavtalet är man inte helt överens om ifrån de olika organisationerna och man har ännu inte fått klara direktiv. 7. Nulägesrapport (skolan) Antalet antagna HT12 är 36 och skolan har inte riktigt avslutat rekryteringen (ett par reservplatser kvar). Skolan är även detta år populär bland eleverna. Medianen hos de sökande ligger på 205 poäng och totalt l :a handssökande var 61 elever på 36 platser. I dagsläget är 90 elever inskrivna på programmets tre årskurser. Skolan fortsätter att jobba får att bevara branschrekommendationen från EL Y. 8. Nulägesrapport (branchen) Konjunkturen är låg gällande möjligheten att få lärlingsplatser. statistiken visar att många söker lärlingsplats i Stockholm, dock finns det många små företag som har lärlingar utan att EIO fått informationen. Dessa lärlingar kan då bli utan certifikat. 9. APL Frågan om praktikpoolens nedläggning tog upp och enligt ordförande har man i Gyronasienämnden beslutat om att resurserna ska gå till Y rkesgymnasierna, dock kommer dessa medel till skoloma först till nästa läsår. En viss oro finns får att det kan bli svårt att få ut alla elever på APL. En viss fårhoppning finns att man via resurstilldelningen från praktikpoolen till programmet kan ha mer och bättre kontakter och fler praktikmöjligheter. Många företag är positiva till att ta emot elever, bl. a. är det en möjlighet att lära känna dem får eventuellet ha dem kvar i företaget. 10. Övriga frågor Resonemang fårs kring kommunens ide om att ge eleverna var sin dator. Frågan om hur användbar och hur attraktiv bärbara datorer är, vi ser både fårdelar och nackdelar. Det påpekas att det kanske inte är den bästa investeringen får alla elever, på el-programmet är man bättre fårtjänt av höjd matersättning under APL. Önskemål om att matersättningen höjs från dagens 40 kronor till en mer dagsaktuell ersättning som räcker till lunch. 11. Nästa möte Tisdagen den 5 mars (vecka 10) k

4 ~ HUDDINGE KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVAL TNINGEN Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sågbäcksgymnasiet Hans Almgren FT Kommentar: ) Lärarnas utrymme att besöka praktikplatser: Lärarna har samma utrymme i sin tjänstefördelning för APL-besök under detta läsår som tidigare, men har utifrån pedagogiska resonemang drivit att schemastrukturen förändras med varannan veckas undervisning i skolan, och varannan veckas APL. Genom att skolans lokaler under en övergångsperiod där en årskurs har APL varannan vecka, och andra årskurser har ett system med sammanhängande APL, har schemat krockat. Under hösten har man därför enbart kunna besöka APL-platser vid ett fåtal tillfällen, men under våren kommer besöken att bli frekventa och regelbundna. När lärarna drev frågan om varannan veckas-apl var de medvetna om den schemakrock som skulle uppstå. Behov av modernare bil till programmet: Vid skolan pågår en ombyggnad som sannolikt kommer att medföra höga investeringskostnader för nya inventarier. Därtill har skolan ett återbetalningskrav sedan tidigare. Därför prioriteras en budget i balans i första hand, och ett mindre överskott är önskvärt. Mot den bakgrunden bedömmer jag att det i nuläget inte finns utrymme att köpa en modernare bil för skolans driftmedel ) )

5 Programrådsprotokoll Fordons- och transportprogrammet Sammanträdesdag: Tid och plats: Sågbäcksgymnasiet, Närvarande: Gerges Barkho (ordförande), Robin Jonsson och Kenneth Nordgren (Toyota), Jarkko Blåbäck (lärare Sågbäck}, Hector Lopez (lärare Sågbäck}, Elin Seliger (elev i åk 2) Maria Elv (sekreterare, biträdande rektor Sågbäck}. 1. Öppnande av mötet Ordförande öppnade mötet 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes 3. Genomgång av föregående mötesprotokoll Ordförande gick igenom protokollet och tog upp följande: - Ordförande i programrådet är en länk mellan skolan och nämnden. Protokollet från programrådet skickas till rektor på skolan som skickar vidare de frågor som inte kan lösas på skolan till nämnden. - Påminnelse att Adam Johansson på VW ska skicka bedömningsmallar till Jarkko Blåbäck Garkko.blabackuddinge.se). 4. Lägesrapport höstterminen 2012 l åk 1 går det 13 elever. Det är ett gäng som är intresserade av fordon, men som inte är så starka i de programgemensamma ämnena. l åk 2 går i dag 14 elever och i åk 3 18 elever. Allt som allt är det fem tjejer på programmet. Vi pratade en del om fördelningen av tjejer och killar, både på programmet och i arbetslivet. Branschrepresentanterna anser att stämningen blir lugnare med tjejer på verksta n. 5. Regionalt programråd Värdskapet för det regionala programrådet för fordons del hålls av STFG. Hela länets fordonsprogram är inbjudna. KSL anordnar. Möten sker två gånger per termin och Sågbäck har varit närvarande en gång hittills. Det är viktigt att vara med för att hålla sig ä jour samtidigt som det första mötet handlade ganska mycket om STFG. Frågan är hur vi kan dra nytta av det regionala programrådet. Vi diskuterade om det går att driva frågan om det finns en möjlighet för studievägledare på grundskolan att börja informera om gymnasieprogrammen redan i åk 7, inte bara som en panikinsats i åk 9. Den ständiga frågan: att få studievägledare att säga rätt saker om fordonsprogrammet Eleven från åk 2 som var närvarande berättade att hon inte fått så mycket information om gymnasiet på grundskolan utan det som förmedlades var mest att det var mycket jobbigare att gå på gymnasiet än i grundskolan.

6 6. Rekrvteringsbehov/APL Branschrepresentanterna meddelar att det just nu är anställningsstopp på många ställen i Sverige, men att det alltid finns behov av bra folk ändå. Anskaffningen av praktikplatser har dock gått bra även i år. En del elever har fixat själva. Nackdelen i år är att praktikansvarig lärare inte har utrymme i sitt schema att åka ut och besöka eleverna. l värsta fall tappar vi platser på grund av detta. Branschrepresentanterna berättade dessutom att det finns en praktikplats på reservdelssidan på Toyota öppen för lämplig elev. Vi kom återigen in på män och kvinnor i branschen och det poängterades att intresserade och kunniga tjejer har en fördel i branschen eftersom de är så få. 7. Handledarutbildning/träff Senast fordon hade handledarträff var under vecka 44.i fjol. Det är dags för en ny halvdag och den planeras in innan jul helst, i samband med lunch. 8. Frågor från branschen Inget speciellt, men det är synd att det är så få representanter från branschen som är på plats. Det har blivit färre och färre. Vi tror att det kommer mer folk om vi har programrådet på annan plats än skolan. 9. Frågorfrån eleverna Elin tycker det är bra på fordon. Hon gillar att det är mycket praktiskt arbete. Varannan vecka är de dubbla klasser inne i verkstan i två och en halv dag och då kan det bli rörigt och stimmigt. Jobbigt både för elever och lärare. Bättre schema till nästa läsår. 10.Övriga frågor Modernare bil till fordonsundervisningen behövs. Den nyaste bilen som finns idag är från 2003 och vi är i stort behov av en bil som är högst tre år gammal. För att hänga med i den tekniska utvecklingen är det nödvändigt med nyare bil! Vi räknar med att en bil som motsvarar behovet kostar ca 1 00 OOOkr. Vi kommer prova att äska pengar för detta ändamål. 11. Ny mötestid l mars 2013 hos Toyota i Kungens Kurva. Datum bestäms senare. 12. Mötet avslutas Ordförande tackar för visat intresse. - (i;c.').0'.~.... Ordförande och justerare Gorges Barkho Sekreterare Maria Elv

7 [gl BARN- OCH UTBILDNIN~SFÖRVAL TNINGEN HUDDINGE KOMMUN Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd 1'\i D JuLJ~(.f'l'M._J /;o l) v ~n1~ 20l'l..l b L..~ v1vs Kommentar:

8 Programråd VVS Närvarande: Anders Pesson (gymnasienämnden), Ylva Glissman (VVS-företagen), Per Johansson (Byggettan), Ove Högberg (lärare), Lennart Blomkvist (lärare); Kent Binarsson (lärare), Tony Skantz (SYV), J enny Hyenstrand (biträdande rektor), Alex Youssef (elev åk 2), Y ones J allal (elev åk 2) l. Ordförande, Anders Persson, öppnar programrådet 2. Val av sekreterare, Jenny Hyenstrand. Val av justerare, Tony Skantz 3. BRU (Förstklassig) sjödalsgymnasiet är nu godkänd av branschen vilket vi är väldigt stolta över. Förstklassig innebär att branschen har tittat på skolan och anser den vara en förstklassig VVS-och fastighetsutbildning. Detta bör skolan och kommunen använda i marknadsföringssyfte, men det kommer även att användas av branschen för att påverka företagen att i första hand ta AP L-elever från skolor som är Förstklassiga och rekommenderade av branschen. 4. Elevstatus på VVS-och fastighetsprogrammet, samt söktryck Både söktryck och antagningspoäng har sjunkit något sedan 2011, menjämfört med andra skolor så går det fortfarande bra. Vi upplever att sjödalsgymnasiet har ett mycket gott rykte bland elever och föräldrar. 5. APU/ APL-platser Vi upplever att det har varit väldigt svårt att få fram AP L-platser till eleverna detta läsår. Lärarna upplever att många företag i första hand tar elever från Refis. Det finns idag 20 skolor som har VVS-och fastighetsprogram i Stockholmsregionen, och därför blir det svårt för skoloma att få ut alla sina elever på APL. Programråd med alla rektorer och VVS-branschen i regionen ska ske 5 novemberkvaliten i utbildningen och balansen vad gäller antal utbildningsplatser ska bl a tas upp. Tyvärr kan ingen representant från sjödalsgymnasiet medverka, men vi hoppas att vi kan vara med vid nästa tillfälle Ylva påpekar att det finns fler utgångar i VVS-branschen än just VVS-montör och att det finns en möjlighet för skoloma att se över om man kan guida in eleverna på andra vägar. I så fall måste man titta mer individuellt på eleverna i klassen. sjödalsgymnasiet önskar att gymnasienämnden ser över möjligheten att villkora APLplatser när man gör upphandlingar med VVS-företag/Byggföretag. Detta sker i andra kommuner men inte i Huddinge.

9 6. Gymnasiearbetet- samverkan med bransch och programråd Ylva och Pelle tar med sig frågan om eventuell samverkan med branschen kring gymnasiearbetet tillbaks till Yrkesnämnden och återkopplar till oss via mejl. Frågan om Skol-SM kom upp då väldigt få skolor var med förra året. sjödalsgymnasiet fick inbjudan väldigt sent och vi ansåg att det var för kort varsel för att vi skulle hinna förbereda och skicka elever. Vi vill gärna delta i Skol SM 2013 och önskar information i god tid. Branschen har inte tid att komma ut till skoloma i lika hög utsträckning som tidigare Det är för resurskrävande i och med att det har dykt upp alltfler skolor i regionen. Lärare och ledning på sjödalsgymnasiet tycker att det är synd att våra elever inte får information från branschen redan i åk l, då vi har varit mycket nöjda med den informationen. Ett förslag från lärare är att VVS-branschen gör en film som vi kan visa i skolorna. Ylva tar med sig detta förslag till yrkesnämnden. 7. Information från gymnasienämnden I nämnden arbetar man nu med frågan om ett-till-ett (en dator eller surfplatta till varje elev) och vill att gymnasierna i Huddinge kommun inom en någorlunda snar framtid ska kunna erbjuda dator till alla elever. sågbäcksgymnasiet håller på att byggas om för 80 miljoner kr. Gymnasieskolorna generellt har god ekonomi. Praktikpoolen lades ned förra året - de har nu en person som enbart arbetar med att få fram sommarjobb och hon gör detta mycket framgångsrikt. Anders tar med sig en fråga till henne angående att arbeta för att få fram praktikplatser för oss på S j ödalsgymnasiet. Pengama som tidigare lades på praktikpoolen kommer sannolikt att på något sätt gå ut till gymnasierna. 8. Elevärenden Matersättning - Matersättningen ska höjas men det är ännu inte bestämt vilken nivå den ska ligga på. Vi efterfrågar statistik från Yrkesnämnden om hur det går för våra elever när de gör branschprov. Detta är under arbete och Ylva tror att den statistiken kan bli tillgänglig vid årsskiftet. 9. Övriga frågor Inga övriga frågor 10. Nytt möte Nästa programråd blir tisdag19mars 2013 kl15-17 på Sjödalsgymnasiet, plan 3.

10 sekreterare J enny E H y enstran d Justerare Tony Skantz Ordforande Anders Persson

[g] ~~ ~~~~ sågbäcksgymnasiet Hans Almgren 10/12/2012, BA-Måleri. Rektors kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar:

[g] ~~ ~~~~ sågbäcksgymnasiet Hans Almgren 10/12/2012, BA-Måleri. Rektors kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar: [g] BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HUDDINGE KOMMUN Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sågbäcksgymnasiet Hans Almgren 10/12/2012, BA-Måleri Kommentar:

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

2005-06-21. Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala

2005-06-21. Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala Projektansvarig och Kontaktperson Elisabet Perttu Box 73 984 22 Pajala Tel. 0978-121 48 Fax 0978-121 75 Projektorganisation

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Rektor/ordförande Thomas Tollsner Biträdande rektor Maria Söderlind Skolrepresentant Vakant

Rektor/ordförande Thomas Tollsner Biträdande rektor Maria Söderlind Skolrepresentant Vakant 2015-02-25 1 (5) Föräldraråd 2015-02-25 Tid: 18.30-20.30 Plats: Örsundsbroskolan F-huset, Matsalen och Delta Kallelse till mötet har gått ut via mejllista, personal på skolan samt hemsidan. Närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information #1 2009. Tema. Utbildning. Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information #1 2009. Tema. Utbildning. Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen Ett nyhetsbrev utgivet av VVS-Information #1 2009 Tema Utbildning Aktuellt från fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen vvs-ledaren Lågkonjunktur hot eller möjlighet? Efter ett rekordartat

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium!

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium! viktig information från mjölby gymnasium Det viktiga är att alla gör sin egen grej Tips som gör ditt val enklare... För Mårten är valfrihet och personlig utveckling viktigast i skolan Goda råd från coachen

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer