sågbäcksgymnasiet Hans Almgren BA 7 mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sågbäcksgymnasiet Hans Almgren BA 7 mars 2013"

Transkript

1 ~ HUDDINGE KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sågbäcksgymnasiet Hans Almgren BA 7 mars 2013 Kommentar: Punkt 4: sågbäcksgymnasiet kommer inte att starta lärlingsutbildning som en sökbar grupp till HT Däremot finns fortsatt möjlighet för enskilda elever att gå över tilllärlingsförlagd utbildning inom ramen för programmet. Antalet elever som söker Bygg- och anläggningsprogrammet har sjunkit drastiskt under de senaste två åren och beslutet är att koncentrera sig på skolförlagd utbildning med en breddning av inriktningar (mark-.och anläggning som en tredje inriktning för att anpassa sig till utbildningsmarkanden. Punkt 5: Den gymnasiegemensamma kursen Samhällskunskap 1a1 är 50 poäng och har därmed halverats jämfört med kärnämneskursen Samhällskunskap A, 100 poäng. Det är möjligt för programmet att lägga in kursen Samhällskunskap1 a2 på ytterligare 50 poäng, men det är en separat kurs som inte är nödvändig för generell högskolebehörighet Programmets poängplan har tagit fr~m i samverkan mellan lärare och skolledning utifrån bedömningen vad eleverna önskar läsa och vad som äär optimalt för att kunna gå vidare till arbetsliv eller vidare studier. Punkt 7: Det är glädjande att se att BYN har utsett sågbäcksgymnasiet till branschrekommenderad skola. Det visar att skolan håller en jämn och hög kvalitet på utbildningarna. Punkt 10: Elever anger ofta att matersättningen under praktiktiden är för låg. Min ståndpunkt är att ersättningen ska ses som ett bidrag tilllunch under praktiken -- ett bidrag som är generöst om eleverna har med sig matlåda eller matsäck. Eftersom skolan inte har skyldighet att erbjuda kostnadsfri lunch är jag inte villig att prioritera matersättning under APL före läromedel och annat som jag bedömer vara nödvändigt för elevernas kunskapsutveckling. Elever som inte kan erbjudas APL ska få motsvarande utbildning i skolan. Detta är en fråga som ska lösas internt.

2 ~ HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbiidningsförvaitningen Diarienumnier 2m3 -o4-11 l Diarieplan BYGG- och ANLÄGGNINGsPROGRAMMET Minnesanteckningar Programråd JU /'-(- FS z 0 Närvarande: Jenny Hammarlund M3 bygg, Erika Hann BYN, På l Nylander Fruängen Golv och byggetta n, Göran Bohman bygglärarna, Thomas Björk lärlingsprogrammet, Peter Lindberg kärnämneslärare, Birgitta Lindroth bit.rektor byggprogrammet, Mikael Hagström kommunen, Ylva Runfors syv, Marcus Isaksson elev åk 1, Johan Nystrand elev åk i, Christer Sjödin bygglära re:- 1. Mötets öppnande. 2. Presentation... laget runt. 3. Föregående protokoll, läggs till handlingarna 4. Antal sökande till byggprogrammet. 14 förstahands sökande 16 andrahands sökande Antal sökande till måleriprogrammet. 16 första och 19 andra hands sökande Skolan vill ha inriktning anläggning. Det är möjligt att det blir en lärlingsklass till hösten, marknadsföringen ska starta nu. Omklädningsrum för byggarna håller på att iordningställas. Praktikperioderna diskuteras och planeras, hur kan vi periodisera jämnare? Vi ser även över hur ettornas utbildning ska se ut till hösten. Vi har diskuterat 3 veckors eller 4 veckors perioder för åk 2 och 3. Handledarutbildning kommer att ges för handledare. Lärlingshandledare har möjlighet att få ersättning. 5. Kärnämnesrapport. Peter har alla tvåor men har problem med närvaron. Eftersom kursen är halverad har många problem att få betyg i kursen. Problem med elever som väljer bort vissa kärnämnen. Skolan har mycket hjälp att ge eleverna i form av speciallärare och studio mm. Vissa elever väljer att byta till lärling~ Kan Samhällskursen bli 100 poäng för att räcka till högskolesöket. Vi tycker oss se en förändring i förkunskaperna hos eleverna från grundskolan. 6. Arbetsmiljöverket har ålagt oss att dela in verkstäderna i ansvarsområden. Vi kommer även att gå en arbetsmiljökurs och sedan utbilda elevskyddsom bud. Marcus berättar hur det är i byggsalen. Byggskolan har gjort en uppryckning. POSTADRESS HUDDINGE E-PosT BESÖKSADRESS Huddingevägen 352 TELEFON TELEFAX

3 7. Byggskolan är nu branschrekommenderad skola. Det kommer att följas upp att kriterierna följs. statsbidrag kan sökas för praktikplatser. Många skolor har tunt söktryck. Många lärlingar sägs upp, lärlingslaget kommer att startas upp i BYNs regi. Byn beräknar hur många byggare som kommer att behövas i framtiden. l nuläget ser det lite mörkt ut. Det beräknas se bättre ut inom en tre års period. Det finns ca: 30 byggskolor i Stockholm, var av hälften är friskolör. Planerade bostäder"i Huddinge verkar gå trögt att sätta igång. Men det finns stora planer. Bostäder planeras att byggas. Bygglärarkonferensen vill ha fler planerings deltagare. Första mötet är den 16 april hos Byggnads på skytteholmsvägen 8. Thomas berättar om lärlingsprogrammet Lärarna måste aktivt "jaga" praktikplatser. Han berättar om problematiken om att ha elever ute på företagen, speciellt när eleverna är färska i ettan. På lärling har de en företagsbas med ca: 90 företag. På l tycker att det är problem med ettor utan någon som helst erfarenhet. Han ser gärna att eleverna har mer baskunskaper. Han efterlyser fler betongarbeta re. Eleverna måste tänka på inställningen till sin utbildning, vill de jobba? Marcus lyfter frågan om. handledare, det finns bra och dåliga. Det är viktigt att det finns arbeten att göra på praktiken. 9. Mikael vill slå ett slag för årets pedagog, chef, ledare. Godispåsar ska locka besökare till biblioteken. Det är väldigt viktigt att läsa. Påsarna är utplacerade runt om i kommunen. Jobbmässa 12 mars, 400 sommarjobb ställs till förfogande. Anslag finns på skolan. 3 veckors arbete erbjuds. Gymnasienämden går plus. Nya pengar anslås till bland annat lärarlöner. 10. Vad händer med elevernas matpengar? Svar från kommunen: Den kommer inte att höjas. Ersättningen är i dagsläget 40 kr. Det går rykten om att ersättningen ska indexregleras. Hur är tankarna i nämnden om eleverna inte kan få praktik? Svar från Mikael: han har inte hört något om någon sådan plan. Det borde skrivas in i avtalet när kommunen ska bygga att dem ska ta emot praktikanter. Frågan har behandlats i flera år. Skamligt att kommunen inte kan komma till skott i denna fråga. Vad händer med Yrkesgymnasiet i Huddinge? Ingen vet! Varför skulle sågbäcksgymnasiet göra reklam för friskolorna i Huddinge på gymnasiedagarna? 17 april är det öppethus på skolan mellan och Thomas har ingått i Utbildningsförvaltningens delegation på resa till Österrike. De undersöker kostnader inom lärlingsutbildningen. Öronmärkta pengar till handledarutbildning. Det planeras även ett slutprov för lärlings eleverna. Det diskuterades även styrdokument. 11. Nästa möte: Torsdagen den 3 oktober kl: Vid pennan (Christer Sjödin: r1 ~ ~ l, /'!1 vl l -' ~ \ /t v '---

4 [g1 HUDDINGE KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVAL TNINGEN v er ~"N..%\ CvL Is-- Il- Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sjödalsgymnasiet Bo Milton vvs Kommentar: 6, 11 Fortsatt svårt att få ut elever på relevant APL som WS-montör. Problemet återfinns på samtliga skolor i länet fick jag bekräftat efter regionalt program rådsmöte. En lärare kommer under lå få nedsättning i tjänsten med hjälp av praktikpoolspengarna för att underlätta rekrytering av platser. Utvärdering vt 14 Sjödal kommer under vt 13 samt ht 13 undersöka om möjligheter finns för att starta upp inriktningen Fastighet inom VVS - och fastighetsprogrammet Det finns enligt branschen gott om arbetstillfällen efter fullgjord utbildning. /11 Datum och under/~ j f// Zo{3o:r&} fl?;~

5 Protokoll VVS programråd Närvarande: Anders Persson; gymnasienämnden, Tony Skantz,; SYV Kevin Lindmäe; elev åk 1, Agaton Olsson, elev åk 3, Lennart Blomkvist; lärare, Ylva Glissman WSföretagen, Ove Högberg; lärare, Kent Einarsson; lärare, Bo Milton; rektor 1 Ordförande Anders Persson öppnar mötet 2 Bo Milton valdes till sekreterare 3 Tony Skantz valdes till justerare 4 Föregående protokoll gicks igenom 5 Elevstatus på WS- och fastighetsprogrammet samt söktryck Fortsatt gott söktryck på WS 6 APU/APL-praktikplatser till elever Bekymmersamt med att få praktikplatser. I år har sjödalsgymnasiet 27 elever ( tidigare 16 som ska ut på AP L. Detta samtidigt med att det blivit fler WSutbildningar i länet. Pengar från Praktikpoolen fördelas på lärare för att lättare hitta platser samt besöka företag. Många AP L-platser ordnar eleverna på egen hand. Det finns ett lärande i detta men samtidigt kan det vara svårt för skolan att veta ifall företagen lever upp till de regler och lagar som finns på arbetsmarknaden. Ylva G informerar om att WS-företagen uppmanar sina medlemmar att prioritera branschrekommenderade skolor ( 5 st i länet nar det gäller APLplatser. Omsökan för branschrekommendation inleds med en enkät för åk 3 efter påsk Gymnasiearbetet-samverkan med bransch och programråd Förslag på att göra gymnasiearbetet i skarpt läge. Vad skulle det kunna vara? Hjälpa behövande, bygga en friggebod de luxe eller få ett avgränsat projekt ute på sin APL-plats? Diskussionen fortsätter i olika forum. Bia så rekommenderar Ylva Glissman att Sjödal tar kontakt med andra förstklassiga skolor gällande gymnasiearbetet.

6 8 Information från gymnasienämnden 9 Elevärenden Eleverna tycker att skolan skulle erbjuda fler APL-platser. (Se punkt 6 ovan Måltidsersättningen diskuterades. Vi konstaterade att den inte höjts på ett tag och skolan har inte för avsikt att göra det den närmaste tiden. lojinformation från branschen Konflikthotet är uppskjutet 14 dagar. Eventuellt så går Byggnads i strejk 2/4. Skulle detta ske så kan AP L-eleverna inte vara kvar på dessa arbetsplatser. 11 Övriga frågor Ylva Glissman lyfter att det finns många fler utgångar från VF-programmet än WS-montör. Det kan vara något för skolan att tänka på. Frågan lyfts på Regionala programrådet 21/3. Anders Persson undrade hur skolan hanterar pengarna från Praktikpool en. Rektor svarar att pengarna oavkortat ska gå till att skaffa fram praktikplatser samt att göra arbetsplatsbesök. sekreterare.dz /(// ~ Y v-~ 7 {/ b'fony S 'ntz Justerare JJ~uv Anders Persson Ordförande

7 ~ HUDDINGE KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVAL TNINGEN HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Diarienummer ~ Diariaplan Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sjödalsgymnasiet Bo Milton O NIU Kommentar: Trevligt att NIU friidrott på Sjödal fortsatt utmärker sig med många medaljer i skoi-sm Sjödal avser att bredda sitt programutbud i sin R l G-ansökan med VVS och HVfrisör sjödalsgymnasiet vill bidra till att göra Skoi-SM på Källbrink till ett högkvalitativt arrangemang och kan tänka sig att samarbeta med representanter från KUF.},

8 HUDDINGE KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen sjödalsgymnasiet PROTOKOLL FRÅN PROGRAMRÅD NIU Datum: O sjödalsgymnasiet kl Sammankallande CarinAlm Närvarande: Göran Hallberg (ordförande Carin Alm, bitr. rektor (sekreterare Fotios Makrostergios (ansvarig NIU Adam Chiguer (tränare Tommy Tomth (NIU, hockey, lärare Unni Lissmats (elev, friidrott Elenor Bladh (SYV Tony Skantz (SYV sekreterare och justerare Till sekreterare valdes Carin Alm och till justerare valdes Tony Skantz Dagordningen godkänns Föregående protokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes Senaste nytt från verksamheterna Fotboll på HGY: Hockey på HGY: Turbulent säsong pga att Huddinge hockey juniorerna åkte ur högsta ligan. Det kan resultera i att de största talangerna kanske söker sig till andra skolor där klubben ligger bättre till. Friidrott på Sjödalsgymnasiet: Tävlat mycket under vintern och skördat stora framgångar. Besöksadress Telefon Telefax Hemsida Paradistorget SJÖDALSGYMNASIET Huddinge

9 ,.. Samordning mellan gymnasierna sjödalsgymnasiet har ansökt om att bli RIO-gymnasiet. Sjögy är godkänt från friidrottsförbundet och RF, men RF har synpunkter på programutbudet. Denna problematik brottas även HGY med. Hockeyn riskerar att bli av med sina NIU-platser om inte samordningen gör att vi kan erbjuda eleverna större programutbud. RF kräver att det ska finnas både studieförberedande och yrkesförberedande program (minst 3 studieförberedande och l yrkesprogram. För att få till organisationen så att det fungerar för eleverna måste skoloma samorganisera sig. Detta skulle kunna vara en samordningsfråga för kommunen (BUF/KUF. Göran kontaktar Joakim Graf:fner och ber honom redogöra för hur kommunen vill ha det i denna fråga. I början av maj kommer friidrottsförbundet att träffa RF och RIO-platserna kommer att fördelas på 7 orter i landet. Intagning 13/14 Friidrott: 15 elever är godkända. Nästa steg är att ta sig in på skolans program. Hockey: 8 platser finns att tillsätta. 8 elever är godkända från hockeyförbundet Fotbollen: 14 platser finns att tillsätta. Sökanden är fler Skol SM/tävlingar Skol-SM i friidrott i höst år på hemmaplan (Källbrink sept. Hela arrangemanget ligger under förbundet och HAIS. Ska vi slå på stora trumman och göra något speciellt av det? Huddingeelever som hejaklackar? KUF och BUF i ett samarbete? Skol-DM i stockholmsregionen är den största turneringen för hockeyn. Huddinge har vunnit 7 av 8 gånger. Elevfrågor/schemafrågor För de elever som började hösten-l l (Gy-11 blir det besvärligare med idrotten när de inte kan göra gymnasiearbetet inom ramen för idrotten. Gy-11 har satt käppar i hjulet för att klara av både skolgång och elitsatsning. Kraven har ökat och detta gör att stressen hos eleverna ökat. Övriga frågor Inga Nästa programråd bestämdes till2/ kl Carin skickar ut kallelse 1'Jil ojran:j ordförande /~ CarinAlm sekreterare dl llt/~- ~vd: Tony Slffintz justerare

10 [g] HUDDINGE KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Diarienummer l 6 Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sågbäcksgymnasiet Hans Almgren Vård- och omsorgsprogrammet Kommentar: Programrådet har uppehållit sig till stor del vid kvalitetsproblematiken vid AP L. Dels är det svårt att skaffa APL-platser men det är än svårare att få till träffar och utbildning för handledare vid APL-platserna. Problematiken känner vi igen från andra programråd och det är ofta lika svårt att kunna genomföra handledarutbildning- och träffar inom program där aktörerna oftast ligger inom privat sektor, som inom program som vård- och omsorg, eller barn- och fritid, där oftast offentlig sektor är arbetsgivare. Även om vi känner ett principiellt stöd från branscherna visar det sig svårt för den enskilde handledaren att vara frånvarande för att utbildas i handledning. För den enskilde arbetsgivaren ses det som ett produktionsbortfall, inte som en metod att säkra tillgång på arbetskraft. Det är bra att denna problematik generellt blir lyft för kännedom till nämnden. Programrådet fick även ta del av information om elevernas studieresa till Practicum yrkesgymnasium utanför Helsingfors. Ambitionen är att kunna etablera en samarbete med en skola i svensktalande Finland i allmänhet, och inom vård- och omsorgssakton i synnerhet. Besoket var ett inledande möte där sågbäcksgymnasiets lärare och elever togs väl emot. Datum oc rskrift: 1!113-0S..,.. IJ' ~~tu~

11 Programrådsanteckningar Vård- och omsorgsprogrammet Sammanträdesdag: Tid och plats: Sågbäcksgymnasiet, sal42. Klockan Närvarande: Erica Stensson (ordförande, Berith Nygren Taravosh (lärare, Marianne Löf (lärare, Gerd Jonsson, Jenny Manjang, Zandra Af Rolen-Zelenka (alla tre från Solfagra Dagliga Verksamhet, Berit Ström (utvecklingsledare och praktiksamordnare, funktionshinderområdet, El if Ayranci och llknur Akbas (båda elever i åk 1 1. Öppnande av mötet Ordförande öppnar mötet och ger utrymme för en presentation av närvarande. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns med reservation för att det finns två nya rubriker som ska vara med: skolans kontakter med arbetslivet och utbildningens kvalitet och inriktning. Ordförande menar att vi kan behålla de punkter vi har och att vi säkert kommer in på dessa frågor ändå men från och med nästa möte ska de vara med som rubriker i kallelsen. 3. Föregående anteckningar Gicks igenom och vi konstaterar att många av frågorna återkommer även i dagens dagordning. 4. Söktrycket inför nästa läsår Vi planerar att starta en årkurs 1 klass med 25 elever. Enligt den första sökomgången var det ca 20 som valt vårt VO-program i första hand. Just nu pågår omvalet och det är omöjligt att säga exakt hur många elever som söker och kommer in i dagsläget. 5. Rapport från regionala programrådet Det regionala programrådet anordnas av KSL (kommunerna i Stockholms län där varje yrkesprogram har ett eget råd. En värdskola håller i respektive yrkesråd. Det är ungefär samma frågor som tas upp där som här i det lokala programrådet: praktik, handledarutbildning, gymnasiearbetet fast på en regional nivå. En av ambitionerna är att få till samarbeten bland annat diskuteras en samplanering av praktikplatser. 6. APL =praktik Nuläge: praktikperioderna är nu sammanhängande. Istället för att eleverna är ute en gång i veckan året runt (som de var förut är de nu ute hela veckor istället. Det fungerar bra tycker både eleverna och branschen. l åk 1 har eleverna en vecka med fältstudier och senare under läsåret tre veckor med vanlig praktik. Praktiken sker inom äldreomsorgen. l åk 2 har eleverna fyra veckors praktik och i åk 3 flera veckor både på höstterminen och vårterminen. l åk 2 och 3 kan eleverna få praktik inom funktionshinderområdet och även inom landstinget på akuten. Framtiden: Det är inte lätt att få ut elever på praktik i och med att det är indragningar och annat ute i verksamheterna och åk 1 elever är allra svårast att få ut eftersom de har minst erfarenhet. Landstinget har en annan samordning av platser och de kostar dessutom pengar. Samordningen inom t. ex. äldreomsorgen har inte samma organisation kring praktiken. Ambitionen är att det ska bli ändring. Berit Ström är praktiksamordnare för funktionshinderområdet i kommunen och Pernilla (?för äldreomsorgen. Berit betonar vikten av framförhållning och planering och vi kommer att bifoga praktikperioderna när vi

12 rnailar ut dessa anteckningar. Det är viktigt att ta upp när perioderna ligger så tidigt som möjligt med cheferna. APL-ansvarig lärare menar att det vore bra med en möjlighet till prioritering av elever från de kommunala skolorna när det gäller APL-placeringar. Det är problematiskt att konkurrera med andra skolor och även med t. ex. arbetsförmedlingen i mottagande av praktikanter eftersom det finns en brist på resurser ute i verksamheterna till att ta emot praktikanter. 7. Skolans hemsida Berith Nygren Taravosh presenterar skolans hemsida lite kort och visar vad man kan hitta där. Bland annat finns där handledarmaterial och även vilka kurser eleverna läser. 8. Handledarträffar Representanterna från branschen som närvarar trycker på vikten av handlederiet: "det är våra framtida medarbetare vi handleder" och "att handleda måste ta tid för att det ska bli bra". Handledarutbildning är viktig för att få rätt information om vad det innebär och vad man ska tänkta på. Kontinuerliga handledarträffar är av stor vikt. Det är svårt att alltid få tid till detta dock eftersom det kostar att vara borta från jobbet. Viktigt att politikerna får upp ögonen för detta problem: ett tillskott i form av vikariekostnad vore lämpligt att ge verksamheterna där anställda går ifrån för att vara med på handledarträffar, programråd osv. Vi pratade även om vikten av att lärarna får tid att gå ut och besöka sina elever på plats i verksamheterna. Både handledare och elever har ofta många frågor som bara läraren kan svara på. 9. Gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i nya gymnasieskolan ska vara som ett examensarbete där eleven visar upp de kunskaper den fått. Det ska vara ett kvitto på att eleven är förberedd för sitt yrke och ska utformas i samverkan med branschen. Eleven ska visa att den kan utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter för att uttrycka det enkelt. Vi kommer att ha denna punkt som huvudfråga vid vårt nästa programråd. 1 O. Frågor från branschen Villlyfta frågan om vikten av handledarskap till politisk nivå. Det är viktigt för att inte säga avgörande för eleverna att få bra handledare med bra handledarutbildning när de kommer ut på sina praktikplatser. Det är en tidsfråga och en ekonomisk fråga som vi inte kan lösa i programrådet. 11. Frågor från eleverna Praktiken är central och viktig. Det är viktigt att handledaren har tid för då trivs man på sin praktikplats. 12. Övriga frågor Ak 3 eleverna och deras lärare samt skolsköterska har varit i Helsingfors och Borg å på en systerskola där för studiebesök. Tanken är att detta samarbete ska fortsätta. 13. Nästa möte Så fort schemat är klart för nästa läsår ger vi förslag på ny tid. 14. Mötet avslutas Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

'Sc. 2012 ""12- o 6. ) l uj-~-1 c, ~o H~~T\ Zot ~o~'v&~ i \j\j. Rektors.kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar:

'Sc. 2012 12- o 6. ) l uj-~-1 c, ~o H~~T\ Zot ~o~'v&~ i \j\j. Rektors.kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar: ~, BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HUDDINGE KOMMUN 2012 ""12- o 6 Rektors.kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd,r'"" f (' ) l uj-~-1 c, ~o H~~T\ Zot ~o~'v&~ i \j\j

Läs mer

[g] ~~ ~~~~ sågbäcksgymnasiet Hans Almgren 10/12/2012, BA-Måleri. Rektors kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar:

[g] ~~ ~~~~ sågbäcksgymnasiet Hans Almgren 10/12/2012, BA-Måleri. Rektors kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar: [g] BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HUDDINGE KOMMUN Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sågbäcksgymnasiet Hans Almgren 10/12/2012, BA-Måleri Kommentar:

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av förberedelse för fortsatta studier eller egen försörjning efter gymnasiesärskoleutbildning Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattning...

Läs mer

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Förmånen att få arbeta på BYN 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Öppna programmet Gymnasial lärlingsutbildning Individuella programmet Uddevalla Gymnasieskola Del 1 Öppna programmet verksamhetsbeskrivning sid 3 VUV-kort för Öppna programmet

Läs mer

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SvERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREpRENöRERNA och SEKo väg & BAN I SAMvERKAN Årsrapport 2012

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SvERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREpRENöRERNA och SEKo väg & BAN I SAMvERKAN Årsrapport 2012 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Årsrapport 2012 innehåll Att vilja, kunna och uppleva kvalitet... 3 Reformerna har

Läs mer

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats 110211 Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats Datum: Fredag 11 februari Deltagare: Rune Löfstrand Alingsås, Birgitta Eriksson Göteborg, Jens Kultje Lindholmens Tekniska Gymnasium, Tommy

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils

Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 poäng Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils Peter Lindgren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Februari 2012 Projektledare Karin Borgenvall, Macken Växjö Ekonomisk Förening Journalnr 2011-44 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

Utbildning och Arbete - hand i hand

Utbildning och Arbete - hand i hand Utbildning och Arbete - hand i hand en utvärdering av HAND-projektet Annelie Eriksson Petra Salino Sven Faugert Konsultrapport i mars 2004 0. SAMMANFATTNING 3 1. INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Metod 5

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer