sågbäcksgymnasiet Hans Almgren BA 7 mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sågbäcksgymnasiet Hans Almgren BA 7 mars 2013"

Transkript

1 ~ HUDDINGE KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sågbäcksgymnasiet Hans Almgren BA 7 mars 2013 Kommentar: Punkt 4: sågbäcksgymnasiet kommer inte att starta lärlingsutbildning som en sökbar grupp till HT Däremot finns fortsatt möjlighet för enskilda elever att gå över tilllärlingsförlagd utbildning inom ramen för programmet. Antalet elever som söker Bygg- och anläggningsprogrammet har sjunkit drastiskt under de senaste två åren och beslutet är att koncentrera sig på skolförlagd utbildning med en breddning av inriktningar (mark-.och anläggning som en tredje inriktning för att anpassa sig till utbildningsmarkanden. Punkt 5: Den gymnasiegemensamma kursen Samhällskunskap 1a1 är 50 poäng och har därmed halverats jämfört med kärnämneskursen Samhällskunskap A, 100 poäng. Det är möjligt för programmet att lägga in kursen Samhällskunskap1 a2 på ytterligare 50 poäng, men det är en separat kurs som inte är nödvändig för generell högskolebehörighet Programmets poängplan har tagit fr~m i samverkan mellan lärare och skolledning utifrån bedömningen vad eleverna önskar läsa och vad som äär optimalt för att kunna gå vidare till arbetsliv eller vidare studier. Punkt 7: Det är glädjande att se att BYN har utsett sågbäcksgymnasiet till branschrekommenderad skola. Det visar att skolan håller en jämn och hög kvalitet på utbildningarna. Punkt 10: Elever anger ofta att matersättningen under praktiktiden är för låg. Min ståndpunkt är att ersättningen ska ses som ett bidrag tilllunch under praktiken -- ett bidrag som är generöst om eleverna har med sig matlåda eller matsäck. Eftersom skolan inte har skyldighet att erbjuda kostnadsfri lunch är jag inte villig att prioritera matersättning under APL före läromedel och annat som jag bedömer vara nödvändigt för elevernas kunskapsutveckling. Elever som inte kan erbjudas APL ska få motsvarande utbildning i skolan. Detta är en fråga som ska lösas internt.

2 ~ HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbiidningsförvaitningen Diarienumnier 2m3 -o4-11 l Diarieplan BYGG- och ANLÄGGNINGsPROGRAMMET Minnesanteckningar Programråd JU /'-(- FS z 0 Närvarande: Jenny Hammarlund M3 bygg, Erika Hann BYN, På l Nylander Fruängen Golv och byggetta n, Göran Bohman bygglärarna, Thomas Björk lärlingsprogrammet, Peter Lindberg kärnämneslärare, Birgitta Lindroth bit.rektor byggprogrammet, Mikael Hagström kommunen, Ylva Runfors syv, Marcus Isaksson elev åk 1, Johan Nystrand elev åk i, Christer Sjödin bygglära re:- 1. Mötets öppnande. 2. Presentation... laget runt. 3. Föregående protokoll, läggs till handlingarna 4. Antal sökande till byggprogrammet. 14 förstahands sökande 16 andrahands sökande Antal sökande till måleriprogrammet. 16 första och 19 andra hands sökande Skolan vill ha inriktning anläggning. Det är möjligt att det blir en lärlingsklass till hösten, marknadsföringen ska starta nu. Omklädningsrum för byggarna håller på att iordningställas. Praktikperioderna diskuteras och planeras, hur kan vi periodisera jämnare? Vi ser även över hur ettornas utbildning ska se ut till hösten. Vi har diskuterat 3 veckors eller 4 veckors perioder för åk 2 och 3. Handledarutbildning kommer att ges för handledare. Lärlingshandledare har möjlighet att få ersättning. 5. Kärnämnesrapport. Peter har alla tvåor men har problem med närvaron. Eftersom kursen är halverad har många problem att få betyg i kursen. Problem med elever som väljer bort vissa kärnämnen. Skolan har mycket hjälp att ge eleverna i form av speciallärare och studio mm. Vissa elever väljer att byta till lärling~ Kan Samhällskursen bli 100 poäng för att räcka till högskolesöket. Vi tycker oss se en förändring i förkunskaperna hos eleverna från grundskolan. 6. Arbetsmiljöverket har ålagt oss att dela in verkstäderna i ansvarsområden. Vi kommer även att gå en arbetsmiljökurs och sedan utbilda elevskyddsom bud. Marcus berättar hur det är i byggsalen. Byggskolan har gjort en uppryckning. POSTADRESS HUDDINGE E-PosT BESÖKSADRESS Huddingevägen 352 TELEFON TELEFAX

3 7. Byggskolan är nu branschrekommenderad skola. Det kommer att följas upp att kriterierna följs. statsbidrag kan sökas för praktikplatser. Många skolor har tunt söktryck. Många lärlingar sägs upp, lärlingslaget kommer att startas upp i BYNs regi. Byn beräknar hur många byggare som kommer att behövas i framtiden. l nuläget ser det lite mörkt ut. Det beräknas se bättre ut inom en tre års period. Det finns ca: 30 byggskolor i Stockholm, var av hälften är friskolör. Planerade bostäder"i Huddinge verkar gå trögt att sätta igång. Men det finns stora planer. Bostäder planeras att byggas. Bygglärarkonferensen vill ha fler planerings deltagare. Första mötet är den 16 april hos Byggnads på skytteholmsvägen 8. Thomas berättar om lärlingsprogrammet Lärarna måste aktivt "jaga" praktikplatser. Han berättar om problematiken om att ha elever ute på företagen, speciellt när eleverna är färska i ettan. På lärling har de en företagsbas med ca: 90 företag. På l tycker att det är problem med ettor utan någon som helst erfarenhet. Han ser gärna att eleverna har mer baskunskaper. Han efterlyser fler betongarbeta re. Eleverna måste tänka på inställningen till sin utbildning, vill de jobba? Marcus lyfter frågan om. handledare, det finns bra och dåliga. Det är viktigt att det finns arbeten att göra på praktiken. 9. Mikael vill slå ett slag för årets pedagog, chef, ledare. Godispåsar ska locka besökare till biblioteken. Det är väldigt viktigt att läsa. Påsarna är utplacerade runt om i kommunen. Jobbmässa 12 mars, 400 sommarjobb ställs till förfogande. Anslag finns på skolan. 3 veckors arbete erbjuds. Gymnasienämden går plus. Nya pengar anslås till bland annat lärarlöner. 10. Vad händer med elevernas matpengar? Svar från kommunen: Den kommer inte att höjas. Ersättningen är i dagsläget 40 kr. Det går rykten om att ersättningen ska indexregleras. Hur är tankarna i nämnden om eleverna inte kan få praktik? Svar från Mikael: han har inte hört något om någon sådan plan. Det borde skrivas in i avtalet när kommunen ska bygga att dem ska ta emot praktikanter. Frågan har behandlats i flera år. Skamligt att kommunen inte kan komma till skott i denna fråga. Vad händer med Yrkesgymnasiet i Huddinge? Ingen vet! Varför skulle sågbäcksgymnasiet göra reklam för friskolorna i Huddinge på gymnasiedagarna? 17 april är det öppethus på skolan mellan och Thomas har ingått i Utbildningsförvaltningens delegation på resa till Österrike. De undersöker kostnader inom lärlingsutbildningen. Öronmärkta pengar till handledarutbildning. Det planeras även ett slutprov för lärlings eleverna. Det diskuterades även styrdokument. 11. Nästa möte: Torsdagen den 3 oktober kl: Vid pennan (Christer Sjödin: r1 ~ ~ l, /'!1 vl l -' ~ \ /t v '---

4 [g1 HUDDINGE KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVAL TNINGEN v er ~"N..%\ CvL Is-- Il- Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sjödalsgymnasiet Bo Milton vvs Kommentar: 6, 11 Fortsatt svårt att få ut elever på relevant APL som WS-montör. Problemet återfinns på samtliga skolor i länet fick jag bekräftat efter regionalt program rådsmöte. En lärare kommer under lå få nedsättning i tjänsten med hjälp av praktikpoolspengarna för att underlätta rekrytering av platser. Utvärdering vt 14 Sjödal kommer under vt 13 samt ht 13 undersöka om möjligheter finns för att starta upp inriktningen Fastighet inom VVS - och fastighetsprogrammet Det finns enligt branschen gott om arbetstillfällen efter fullgjord utbildning. /11 Datum och under/~ j f// Zo{3o:r&} fl?;~

5 Protokoll VVS programråd Närvarande: Anders Persson; gymnasienämnden, Tony Skantz,; SYV Kevin Lindmäe; elev åk 1, Agaton Olsson, elev åk 3, Lennart Blomkvist; lärare, Ylva Glissman WSföretagen, Ove Högberg; lärare, Kent Einarsson; lärare, Bo Milton; rektor 1 Ordförande Anders Persson öppnar mötet 2 Bo Milton valdes till sekreterare 3 Tony Skantz valdes till justerare 4 Föregående protokoll gicks igenom 5 Elevstatus på WS- och fastighetsprogrammet samt söktryck Fortsatt gott söktryck på WS 6 APU/APL-praktikplatser till elever Bekymmersamt med att få praktikplatser. I år har sjödalsgymnasiet 27 elever ( tidigare 16 som ska ut på AP L. Detta samtidigt med att det blivit fler WSutbildningar i länet. Pengar från Praktikpoolen fördelas på lärare för att lättare hitta platser samt besöka företag. Många AP L-platser ordnar eleverna på egen hand. Det finns ett lärande i detta men samtidigt kan det vara svårt för skolan att veta ifall företagen lever upp till de regler och lagar som finns på arbetsmarknaden. Ylva G informerar om att WS-företagen uppmanar sina medlemmar att prioritera branschrekommenderade skolor ( 5 st i länet nar det gäller APLplatser. Omsökan för branschrekommendation inleds med en enkät för åk 3 efter påsk Gymnasiearbetet-samverkan med bransch och programråd Förslag på att göra gymnasiearbetet i skarpt läge. Vad skulle det kunna vara? Hjälpa behövande, bygga en friggebod de luxe eller få ett avgränsat projekt ute på sin APL-plats? Diskussionen fortsätter i olika forum. Bia så rekommenderar Ylva Glissman att Sjödal tar kontakt med andra förstklassiga skolor gällande gymnasiearbetet.

6 8 Information från gymnasienämnden 9 Elevärenden Eleverna tycker att skolan skulle erbjuda fler APL-platser. (Se punkt 6 ovan Måltidsersättningen diskuterades. Vi konstaterade att den inte höjts på ett tag och skolan har inte för avsikt att göra det den närmaste tiden. lojinformation från branschen Konflikthotet är uppskjutet 14 dagar. Eventuellt så går Byggnads i strejk 2/4. Skulle detta ske så kan AP L-eleverna inte vara kvar på dessa arbetsplatser. 11 Övriga frågor Ylva Glissman lyfter att det finns många fler utgångar från VF-programmet än WS-montör. Det kan vara något för skolan att tänka på. Frågan lyfts på Regionala programrådet 21/3. Anders Persson undrade hur skolan hanterar pengarna från Praktikpool en. Rektor svarar att pengarna oavkortat ska gå till att skaffa fram praktikplatser samt att göra arbetsplatsbesök. sekreterare.dz /(// ~ Y v-~ 7 {/ b'fony S 'ntz Justerare JJ~uv Anders Persson Ordförande

7 ~ HUDDINGE KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVAL TNINGEN HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Diarienummer ~ Diariaplan Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sjödalsgymnasiet Bo Milton O NIU Kommentar: Trevligt att NIU friidrott på Sjödal fortsatt utmärker sig med många medaljer i skoi-sm Sjödal avser att bredda sitt programutbud i sin R l G-ansökan med VVS och HVfrisör sjödalsgymnasiet vill bidra till att göra Skoi-SM på Källbrink till ett högkvalitativt arrangemang och kan tänka sig att samarbeta med representanter från KUF.},

8 HUDDINGE KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen sjödalsgymnasiet PROTOKOLL FRÅN PROGRAMRÅD NIU Datum: O sjödalsgymnasiet kl Sammankallande CarinAlm Närvarande: Göran Hallberg (ordförande Carin Alm, bitr. rektor (sekreterare Fotios Makrostergios (ansvarig NIU Adam Chiguer (tränare Tommy Tomth (NIU, hockey, lärare Unni Lissmats (elev, friidrott Elenor Bladh (SYV Tony Skantz (SYV sekreterare och justerare Till sekreterare valdes Carin Alm och till justerare valdes Tony Skantz Dagordningen godkänns Föregående protokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes Senaste nytt från verksamheterna Fotboll på HGY: Hockey på HGY: Turbulent säsong pga att Huddinge hockey juniorerna åkte ur högsta ligan. Det kan resultera i att de största talangerna kanske söker sig till andra skolor där klubben ligger bättre till. Friidrott på Sjödalsgymnasiet: Tävlat mycket under vintern och skördat stora framgångar. Besöksadress Telefon Telefax Hemsida Paradistorget SJÖDALSGYMNASIET Huddinge

9 ,.. Samordning mellan gymnasierna sjödalsgymnasiet har ansökt om att bli RIO-gymnasiet. Sjögy är godkänt från friidrottsförbundet och RF, men RF har synpunkter på programutbudet. Denna problematik brottas även HGY med. Hockeyn riskerar att bli av med sina NIU-platser om inte samordningen gör att vi kan erbjuda eleverna större programutbud. RF kräver att det ska finnas både studieförberedande och yrkesförberedande program (minst 3 studieförberedande och l yrkesprogram. För att få till organisationen så att det fungerar för eleverna måste skoloma samorganisera sig. Detta skulle kunna vara en samordningsfråga för kommunen (BUF/KUF. Göran kontaktar Joakim Graf:fner och ber honom redogöra för hur kommunen vill ha det i denna fråga. I början av maj kommer friidrottsförbundet att träffa RF och RIO-platserna kommer att fördelas på 7 orter i landet. Intagning 13/14 Friidrott: 15 elever är godkända. Nästa steg är att ta sig in på skolans program. Hockey: 8 platser finns att tillsätta. 8 elever är godkända från hockeyförbundet Fotbollen: 14 platser finns att tillsätta. Sökanden är fler Skol SM/tävlingar Skol-SM i friidrott i höst år på hemmaplan (Källbrink sept. Hela arrangemanget ligger under förbundet och HAIS. Ska vi slå på stora trumman och göra något speciellt av det? Huddingeelever som hejaklackar? KUF och BUF i ett samarbete? Skol-DM i stockholmsregionen är den största turneringen för hockeyn. Huddinge har vunnit 7 av 8 gånger. Elevfrågor/schemafrågor För de elever som började hösten-l l (Gy-11 blir det besvärligare med idrotten när de inte kan göra gymnasiearbetet inom ramen för idrotten. Gy-11 har satt käppar i hjulet för att klara av både skolgång och elitsatsning. Kraven har ökat och detta gör att stressen hos eleverna ökat. Övriga frågor Inga Nästa programråd bestämdes till2/ kl Carin skickar ut kallelse 1'Jil ojran:j ordförande /~ CarinAlm sekreterare dl llt/~- ~vd: Tony Slffintz justerare

10 [g] HUDDINGE KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Diarienummer l 6 Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sågbäcksgymnasiet Hans Almgren Vård- och omsorgsprogrammet Kommentar: Programrådet har uppehållit sig till stor del vid kvalitetsproblematiken vid AP L. Dels är det svårt att skaffa APL-platser men det är än svårare att få till träffar och utbildning för handledare vid APL-platserna. Problematiken känner vi igen från andra programråd och det är ofta lika svårt att kunna genomföra handledarutbildning- och träffar inom program där aktörerna oftast ligger inom privat sektor, som inom program som vård- och omsorg, eller barn- och fritid, där oftast offentlig sektor är arbetsgivare. Även om vi känner ett principiellt stöd från branscherna visar det sig svårt för den enskilde handledaren att vara frånvarande för att utbildas i handledning. För den enskilde arbetsgivaren ses det som ett produktionsbortfall, inte som en metod att säkra tillgång på arbetskraft. Det är bra att denna problematik generellt blir lyft för kännedom till nämnden. Programrådet fick även ta del av information om elevernas studieresa till Practicum yrkesgymnasium utanför Helsingfors. Ambitionen är att kunna etablera en samarbete med en skola i svensktalande Finland i allmänhet, och inom vård- och omsorgssakton i synnerhet. Besoket var ett inledande möte där sågbäcksgymnasiets lärare och elever togs väl emot. Datum oc rskrift: 1!113-0S..,.. IJ' ~~tu~

11 Programrådsanteckningar Vård- och omsorgsprogrammet Sammanträdesdag: Tid och plats: Sågbäcksgymnasiet, sal42. Klockan Närvarande: Erica Stensson (ordförande, Berith Nygren Taravosh (lärare, Marianne Löf (lärare, Gerd Jonsson, Jenny Manjang, Zandra Af Rolen-Zelenka (alla tre från Solfagra Dagliga Verksamhet, Berit Ström (utvecklingsledare och praktiksamordnare, funktionshinderområdet, El if Ayranci och llknur Akbas (båda elever i åk 1 1. Öppnande av mötet Ordförande öppnar mötet och ger utrymme för en presentation av närvarande. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns med reservation för att det finns två nya rubriker som ska vara med: skolans kontakter med arbetslivet och utbildningens kvalitet och inriktning. Ordförande menar att vi kan behålla de punkter vi har och att vi säkert kommer in på dessa frågor ändå men från och med nästa möte ska de vara med som rubriker i kallelsen. 3. Föregående anteckningar Gicks igenom och vi konstaterar att många av frågorna återkommer även i dagens dagordning. 4. Söktrycket inför nästa läsår Vi planerar att starta en årkurs 1 klass med 25 elever. Enligt den första sökomgången var det ca 20 som valt vårt VO-program i första hand. Just nu pågår omvalet och det är omöjligt att säga exakt hur många elever som söker och kommer in i dagsläget. 5. Rapport från regionala programrådet Det regionala programrådet anordnas av KSL (kommunerna i Stockholms län där varje yrkesprogram har ett eget råd. En värdskola håller i respektive yrkesråd. Det är ungefär samma frågor som tas upp där som här i det lokala programrådet: praktik, handledarutbildning, gymnasiearbetet fast på en regional nivå. En av ambitionerna är att få till samarbeten bland annat diskuteras en samplanering av praktikplatser. 6. APL =praktik Nuläge: praktikperioderna är nu sammanhängande. Istället för att eleverna är ute en gång i veckan året runt (som de var förut är de nu ute hela veckor istället. Det fungerar bra tycker både eleverna och branschen. l åk 1 har eleverna en vecka med fältstudier och senare under läsåret tre veckor med vanlig praktik. Praktiken sker inom äldreomsorgen. l åk 2 har eleverna fyra veckors praktik och i åk 3 flera veckor både på höstterminen och vårterminen. l åk 2 och 3 kan eleverna få praktik inom funktionshinderområdet och även inom landstinget på akuten. Framtiden: Det är inte lätt att få ut elever på praktik i och med att det är indragningar och annat ute i verksamheterna och åk 1 elever är allra svårast att få ut eftersom de har minst erfarenhet. Landstinget har en annan samordning av platser och de kostar dessutom pengar. Samordningen inom t. ex. äldreomsorgen har inte samma organisation kring praktiken. Ambitionen är att det ska bli ändring. Berit Ström är praktiksamordnare för funktionshinderområdet i kommunen och Pernilla (?för äldreomsorgen. Berit betonar vikten av framförhållning och planering och vi kommer att bifoga praktikperioderna när vi

12 rnailar ut dessa anteckningar. Det är viktigt att ta upp när perioderna ligger så tidigt som möjligt med cheferna. APL-ansvarig lärare menar att det vore bra med en möjlighet till prioritering av elever från de kommunala skolorna när det gäller APL-placeringar. Det är problematiskt att konkurrera med andra skolor och även med t. ex. arbetsförmedlingen i mottagande av praktikanter eftersom det finns en brist på resurser ute i verksamheterna till att ta emot praktikanter. 7. Skolans hemsida Berith Nygren Taravosh presenterar skolans hemsida lite kort och visar vad man kan hitta där. Bland annat finns där handledarmaterial och även vilka kurser eleverna läser. 8. Handledarträffar Representanterna från branschen som närvarar trycker på vikten av handlederiet: "det är våra framtida medarbetare vi handleder" och "att handleda måste ta tid för att det ska bli bra". Handledarutbildning är viktig för att få rätt information om vad det innebär och vad man ska tänkta på. Kontinuerliga handledarträffar är av stor vikt. Det är svårt att alltid få tid till detta dock eftersom det kostar att vara borta från jobbet. Viktigt att politikerna får upp ögonen för detta problem: ett tillskott i form av vikariekostnad vore lämpligt att ge verksamheterna där anställda går ifrån för att vara med på handledarträffar, programråd osv. Vi pratade även om vikten av att lärarna får tid att gå ut och besöka sina elever på plats i verksamheterna. Både handledare och elever har ofta många frågor som bara läraren kan svara på. 9. Gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i nya gymnasieskolan ska vara som ett examensarbete där eleven visar upp de kunskaper den fått. Det ska vara ett kvitto på att eleven är förberedd för sitt yrke och ska utformas i samverkan med branschen. Eleven ska visa att den kan utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter för att uttrycka det enkelt. Vi kommer att ha denna punkt som huvudfråga vid vårt nästa programråd. 1 O. Frågor från branschen Villlyfta frågan om vikten av handledarskap till politisk nivå. Det är viktigt för att inte säga avgörande för eleverna att få bra handledare med bra handledarutbildning när de kommer ut på sina praktikplatser. Det är en tidsfråga och en ekonomisk fråga som vi inte kan lösa i programrådet. 11. Frågor från eleverna Praktiken är central och viktig. Det är viktigt att handledaren har tid för då trivs man på sin praktikplats. 12. Övriga frågor Ak 3 eleverna och deras lärare samt skolsköterska har varit i Helsingfors och Borg å på en systerskola där för studiebesök. Tanken är att detta samarbete ska fortsätta. 13. Nästa möte Så fort schemat är klart för nästa läsår ger vi förslag på ny tid. 14. Mötet avslutas Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

De frågor som ställdes till nämnden vid föregående programråd besvarades kort:

De frågor som ställdes till nämnden vid föregående programråd besvarades kort: MINNESANTECKNINGAR Gyronasierådet för de naturvetenskapliga och tekniska programmen Datum och tid: den 3 oktober 2013 kl. 09.00-10.30 Plats: Huddingegymnasiet ~=,-~--=~=~-~-' -~"=~=o-~--~~o=~~--- "~ _

Läs mer

[g] Rektors kommentarer till programr~dsprotokoll. sågbäcksgymnasiet Hans Almgren VO 2014-04-30

[g] Rektors kommentarer till programr~dsprotokoll. sågbäcksgymnasiet Hans Almgren VO 2014-04-30 [g] HUDDINGE KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVAL TNINGEN Rektors kommentarer till programr~dsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programrad Hans Almgren VO 2014-04-30 Kommentar: Gymnasiearbetet Eftersom

Läs mer

'Sc. 2012 ""12- o 6. ) l uj-~-1 c, ~o H~~T\ Zot ~o~'v&~ i \j\j. Rektors.kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar:

'Sc. 2012 12- o 6. ) l uj-~-1 c, ~o H~~T\ Zot ~o~'v&~ i \j\j. Rektors.kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar: ~, BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HUDDINGE KOMMUN 2012 ""12- o 6 Rektors.kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd,r'"" f (' ) l uj-~-1 c, ~o H~~T\ Zot ~o~'v&~ i \j\j

Läs mer

[g] ~~ ~~~~ sågbäcksgymnasiet Hans Almgren 10/12/2012, BA-Måleri. Rektors kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar:

[g] ~~ ~~~~ sågbäcksgymnasiet Hans Almgren 10/12/2012, BA-Måleri. Rektors kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar: [g] BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HUDDINGE KOMMUN Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sågbäcksgymnasiet Hans Almgren 10/12/2012, BA-Måleri Kommentar:

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierådet för de naturvetenskapliga och tekniska

Minnesanteckningar från gymnasierådet för de naturvetenskapliga och tekniska Minnesanteckningar från gymnasierådet för de naturvetenskapliga och tekniska prog~ammen den13mars 2013 Ci-l O; ~D Närvarande : Henrik Boltenstål(ordf.), Ylva Lokander (bitr.rektor HGY) Lärare Östra: Carina

Läs mer

Kallelse till Gymnasienämnden

Kallelse till Gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Gymnasienämnden Tid Onsdag den 11 juni 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Ansökan Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning fastighet Läsåret 2015/2016 (FU) är en ideell organisation som finansieras av branschens arbetsmarknadsparter

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram vid hantverksprogrammet, inriktning florist, på Praktiska Södertälje 1 (10) Innehåll Bakgrund och frågeställningar Resultat Fakta

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Branschrekommenderad skola BYNs yrken

Branschrekommenderad skola BYNs yrken Branschrekommenderad skola BYNs yrken Enkät med kriterier Fastställd av BYNs styrelse 2014-11-26 Kompletterad av AU 2014-12-10 enligt uppdrag från styrelsen Grönmarkerat = ska vara uppfyllt! Gulmarkerat

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

APL i gymnasiesärskolan vad vet vi?

APL i gymnasiesärskolan vad vet vi? APL i gymnasiesärskolan vad vet vi? 2 4 S E P T E M B E R 2 0 1 5 P E T E R G R Ö N D A H L L Ä R V I S I O N Skola samhälle Innehåll Vad vet vi? Vad kan man göra? Vad vet ni? Vad vet vi? Uppföljning av

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Ge oss lärare mer tid. En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Ge oss lärare mer tid. En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Ge oss lärare mer tid En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan Innehåll Förord... 4 Sammanfattning och slutsatser... 5 Undersökning... 7 Yrkeslärarnas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2017-10-19 - Skånes Fagerhultrummet i kommunhuset kl. 13.30-16.30 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Anneli Eskilandersson (SD)

Läs mer

WasaNytt vecka 46 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt vecka 46 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter WasaNytt vecka 46 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2013 Barn och utbildning Nationellt prov Engelska 5 Då är det snart tid för SA13 och TE13 att skriva nationellt prov i engelska

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande

Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande Gymnasial lärlingsutbildning arbetsplatsförlagt lärande Vi som medverkar Skolverket: Nationella lärlingskommittén: Program 9 30 12 00 Information om och möjligheter med skolförlagd yrkesutbildning och

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

Serviceassistent. Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna. Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun

Serviceassistent. Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna. Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun Serviceassistent Lärlingar inom särskild utbildning för vuxna Inger Dahlgren Rektor gymnasiesärskolan Umeå kommun Bygga broar Sammanfattning Lärlingsutbildning inom Vuxenutbildningen Samverkan med gymnasiesärskolan

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program:

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: Vilka som jobbar på Hahrska Information om Hahrska, de olika inriktningarna. Programmens upplägg enl GY11. Ledighet, Frånvaro, olovlig frånvaro. Utvecklingssamtal/

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Handledning för dig som deltar i gymnasieskolans lokala programråd

Handledning för dig som deltar i gymnasieskolans lokala programråd MÅLERIBRANSCHENS YRKESNÄMND Handledning för dig som deltar i gymnasieskolans lokala programråd Vad är syftet med programrådet och vad är min roll? Det lokala programrådet är ett forum där gymnasieskolan

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Hur skall jag kunna välja??

Hur skall jag kunna välja?? Välkommen! Hur skall jag kunna välja?? Vad händer i 9:an? Vägledningssamtal hos SYV (elev/vårdnadshavare) Gymnasiedagarna mässan 4-6 okt http://gymnasiedagarna.se/ Öppet hus på skolorna (nov-maj) Klassinformation

Läs mer

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 MOTION YU 1 Byggnads Örebro-Värmland Våra arbetplatser blir mer och mer internationella. Det är oerhört viktigt våra medlemmar får den kompetenshöjning som krävs

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen

SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen SMEDJEBACKENS KOMMUN 2011-11-30 Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens Södra utbildningsområde Minnesanteckningar från Enhetsråd 2011-11-25 Närvarande: Personal: Fredrik Hedlund Helene Nyman

Läs mer

Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen

Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen Hur mycket vill du satsa? Studera efter gymnasiet Studera på annan ort Program med mycket teori

Läs mer

Uppföljning av programråd och yrkescollege

Uppföljning av programråd och yrkescollege KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-11-25 UAN-2014-0318 2014-12-03 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av programråd och yrkescollege

Läs mer

Programråd för natur- och teknikprogrammen på Vallentuna Gymnasium 5/10 2015. Närvarande: Roswitha Melzer (Vallentuna kommun - utbildningsnämnden),

Programråd för natur- och teknikprogrammen på Vallentuna Gymnasium 5/10 2015. Närvarande: Roswitha Melzer (Vallentuna kommun - utbildningsnämnden), Programråd för natur- och teknikprogrammen på Vallentuna Gymnasium 5/10 2015 Närvarande: Roswitha Melzer (Vallentuna kommun - utbildningsnämnden), Helena Henriksson, Magnus Naumann (Skolledning och lärare

Läs mer

Till dig som ska vara handledare vid Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Till dig som ska vara handledare vid Arbetsplatsförlagt lärande, APL Till dig som ska vara handledare vid Arbetsplatsförlagt lärande, APL Tack för att du har möjlighet att ta emot en av våra elever som utbildar sig till MASKINFÖRARE INOM LANTBRUK vid det treåriga naturbruksprogrammet.

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

för dig som vet vad du vill

för dig som vet vad du vill för dig som vet vad du vill Välkommen till Malmö Lärlingscenter! Här lägger du grunden till en yrkeskarriär som väntar runt hörnet. Åtta av tio lärlingar får jobb efter avslutad gymnasieutbildning. Och

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Sakarias Winberg ordförande (KD), Lotten Kluck (FP), Henrietta Vedberg (M). Birgitta Björndahl (M), Peter Jonsson (M).

Sakarias Winberg ordförande (KD), Lotten Kluck (FP), Henrietta Vedberg (M). Birgitta Björndahl (M), Peter Jonsson (M). Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg ordförande (KD), Lotten Kluck (FP), Henrietta Vedberg (M). Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Ursula Frising Birgitta Engberg Eriksson Kertin Sandgren VÅRD OCH OMSORG VÄGGA VUXENUTBILDNING KARLSHAMN

Ursula Frising Birgitta Engberg Eriksson Kertin Sandgren VÅRD OCH OMSORG VÄGGA VUXENUTBILDNING KARLSHAMN Ursula Frising Birgitta Engberg Eriksson Kertin Sandgren VÅRD OCH OMSORG VÄGGA VUXENUTBILDNING KARLSHAMN Vägga vuxenutbildning står på fem ben: 1. Grundläggande vuxenutbildning 2. Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

WasaNytt v22 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v22 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter WasaNytt v22 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2015 Barn och utbildning Utvärdering av framtidsdagen Frida har lagt till en kurs på It s learning som heter Utvärdering av Framtidsdag.

Läs mer

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-08 GN-2014.335.603 1 (2) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 Förslag

Läs mer

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar 6 råd till branschen 1. Kontakta gymnasieskolor i din kommun/region för att se om de ger VVS- och Fastighetsprogrammet. Erbjud platser för APL, prao

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Datum för mötet: 2015-02-17 kl. 09:00-12:00 Plats för mötet Oskarshamn Nova s huvudbyggnad (Varvsgatan 15) Närvarande (beslutande): Elisabeth Johansson,

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

Gymnasieinformation. Vilka förutsättningar? Hur klarar du grundskolan Hur klarar du dina fritidsaktiviteter Hur utnyttjar du dina resurser

Gymnasieinformation. Vilka förutsättningar? Hur klarar du grundskolan Hur klarar du dina fritidsaktiviteter Hur utnyttjar du dina resurser Gymnasieinformation Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen Starka sidor Hur mycket vill du satsa? Studera efter gymnasiet Studera på annan ort Program med mycket teori

Läs mer

RYK-träff Gammelkroppa 28 okt. 2009

RYK-träff Gammelkroppa 28 okt. 2009 RYK-träff Gammelkroppa 28 okt. 2009 Exempel på vad som är på gång Ny skollag Ny läroplan för förskolan Reformering av grundskolan Reformering av gymnasieskolan (21/10) Nya tillträdesregler till högskola/universitet

Läs mer

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna V Å R D - O C H O M S O R G S C O L L E G E 2014-05- 12 PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MÅNDAGEN DEN 12 MAJ 2014 Närvarande Frånvarande Anita Andersson Hagsgård, Falköping

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Till handledare vid företaget. Tack för att du har möjlighet att handleda vår studerande. vid LÄRANDE I ARBETE (LIA) vecka - År:

Till handledare vid företaget. Tack för att du har möjlighet att handleda vår studerande. vid LÄRANDE I ARBETE (LIA) vecka - År: Till handledare vid företaget Tack för att du har möjlighet att handleda vår studerande vid LÄRANDE I ARBETE (LIA) vecka - År: Målsättningen är att den studerande ska vara hos er 40 tim/vecka och följa

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Praktiken gav anställningsbara ingenjörer

Praktiken gav anställningsbara ingenjörer Praktiken gav anställningsbara ingenjörer Publicerad: 2012-11-19 10:13 Regeringen har på försök återinfört gymnasieingenjörsexamen på tjugo skolor. Praktiken får toppbetyg av de flesta elever under det

Läs mer

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst!

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hos oss blir du sedd och får möjlighet att uppnå dina mål vare sig det är att komma vidare till högskoleutbildning eller att gå direkt ut

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan!

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Studievägledare Jonas Cederulf Fröviskolan jonas.cederulf@lindesberg.se 0581 833 41 Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Som utlovat under föräldramötet kommer här ett försök till samlad

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

Mötesanteckningar VO-College, styrgrupp söder

Mötesanteckningar VO-College, styrgrupp söder Mötesanteckningar VO-College, styrgrupp söder Datum för mötet: 2015-09-01 kl. 10:00-12:00 Plats för mötet Kalmar, Larmgatan 6. Kunskapsnavet Närvarande: Esbjörn Grandalen, processledare Ewa Ekman, ordförande

Läs mer

VILL DU borja jobba direkt OCH ANDA TA STUDENTEN? Lärlingsutbildningen på Vipan halva tiden på en arbetsplats

VILL DU borja jobba direkt OCH ANDA TA STUDENTEN? Lärlingsutbildningen på Vipan halva tiden på en arbetsplats VILL DU borja jobba direkt OCH ANDA TA STUDENTEN? Lärlingsutbildningen på Vipan halva tiden på en arbetsplats PA larlings utbildningen far du: ta ett vuxenansvar värdefull arbetslivserfarenhet praktisk

Läs mer

Anteckningar från nätverksträff för regionala samordnare den 3 april 2014

Anteckningar från nätverksträff för regionala samordnare den 3 april 2014 Anteckningar från nätverksträff för regionala samordnare den 3 april 2014 Närvarande: Se deltagarförteckning Presentation och uppföljning Zenita Cider hälsade alla välkomna och vi gick laget runt för att

Läs mer

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux Statsbidrag Regionalt Yrkesvux SFS 2016:937 mats.soderberg@skl.se Statsbidrag utgår för, Orienteringskurser Kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och

Läs mer

2015/2016. Blir du skolans nästa Bygmastipendiat?

2015/2016. Blir du skolans nästa Bygmastipendiat? 2015/2016 Blir du skolans nästa Bygmastipendiat? Bygmastipendiet riktar sig till dig som går sista året på Bygg- och anläggningsprogrammet på ett urval av landets gymnasieskolor. Stipendiet, som delas

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2013

Välkomna till. Hösten 2013 Välkomna till Hösten 2013 Här är jag Mål = Drömyrket! Hit ska jag Syv-schema Början av oktober Mitten av oktober Mitten av oktober V45, 7 november gymnasieinfo och broschyr föräldrainformation påbörjar

Läs mer

Glädjetårar! Systematiskt kvalitetsarbete som ger Skolinspektionen glädjetårar?

Glädjetårar! Systematiskt kvalitetsarbete som ger Skolinspektionen glädjetårar? Glädjetårar! Systematiskt kvalitetsarbete som ger Skolinspektionen glädjetårar? www.infomentor.se Skolinspektionen har konstaterat att bland de vanligast förekommande bristerna i samtliga skol- och verksamhetsformer

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Lärlingsutbildning i Vård och omsorgsprogrammet. Goda exempel. från Luleå

Lärlingsutbildning i Vård och omsorgsprogrammet. Goda exempel. från Luleå Lärlingsutbildning i Vård och omsorgsprogrammet Goda exempel från Luleå Artur Nilsson, lärlingselev i årskurs 3 berättar Lärlingar i hela Sverige 9 398 lärlingar (hösten 2016) varav 877 studerar inom VO-programmet

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Lärarkonferens om Gy2011

Lärarkonferens om Gy2011 Lärarkonferens om Gy2011 Program 09.30 11.30 inklusive paus Inledning och bakgrund Skollagen Studievägar och programstrukturer Examensmål och ämnesplaner 11.30 13.00 Lunch 13.00 16.00 Programseminarier

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Riktlinjer för feriepraktik 2014

Riktlinjer för feriepraktik 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-15 GN-2013/310 626 1 (5) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline 08-535 360 47 Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Riktlinjer för feriepraktik 2014

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege Datum och tid: torsdag 29 maj kl. 13.30-16.30 Plats: Vuxenutbildningen i Stenungsund Deltagare: Ann-Christine Högberg, Alströmergymnasiet Alingsås,

Läs mer

OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET ÖSBY - EN NATURLIG SKOLA ATT VÄXA PÅ

OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET ÖSBY - EN NATURLIG SKOLA ATT VÄXA PÅ HUSBYGGNAD BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET ÖSBY - EN NATURLIG SKOLA ATT VÄXA PÅ BYGG - EN UTBILDNING MITT I VERKLIGHETEN! Tänk dig att få gå upp på morgonen och åka till en byggarbetsplats med massor av

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Leder till jobb inom ett socialt arbete Vi älskar att arbeta med människor BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Vill du jobba med människor? Kanske som väktare, personlig assistent, stöd i boende, daglig verksamhet

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer