sågbäcksgymnasiet Hans Almgren BA 7 mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sågbäcksgymnasiet Hans Almgren BA 7 mars 2013"

Transkript

1 ~ HUDDINGE KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sågbäcksgymnasiet Hans Almgren BA 7 mars 2013 Kommentar: Punkt 4: sågbäcksgymnasiet kommer inte att starta lärlingsutbildning som en sökbar grupp till HT Däremot finns fortsatt möjlighet för enskilda elever att gå över tilllärlingsförlagd utbildning inom ramen för programmet. Antalet elever som söker Bygg- och anläggningsprogrammet har sjunkit drastiskt under de senaste två åren och beslutet är att koncentrera sig på skolförlagd utbildning med en breddning av inriktningar (mark-.och anläggning som en tredje inriktning för att anpassa sig till utbildningsmarkanden. Punkt 5: Den gymnasiegemensamma kursen Samhällskunskap 1a1 är 50 poäng och har därmed halverats jämfört med kärnämneskursen Samhällskunskap A, 100 poäng. Det är möjligt för programmet att lägga in kursen Samhällskunskap1 a2 på ytterligare 50 poäng, men det är en separat kurs som inte är nödvändig för generell högskolebehörighet Programmets poängplan har tagit fr~m i samverkan mellan lärare och skolledning utifrån bedömningen vad eleverna önskar läsa och vad som äär optimalt för att kunna gå vidare till arbetsliv eller vidare studier. Punkt 7: Det är glädjande att se att BYN har utsett sågbäcksgymnasiet till branschrekommenderad skola. Det visar att skolan håller en jämn och hög kvalitet på utbildningarna. Punkt 10: Elever anger ofta att matersättningen under praktiktiden är för låg. Min ståndpunkt är att ersättningen ska ses som ett bidrag tilllunch under praktiken -- ett bidrag som är generöst om eleverna har med sig matlåda eller matsäck. Eftersom skolan inte har skyldighet att erbjuda kostnadsfri lunch är jag inte villig att prioritera matersättning under APL före läromedel och annat som jag bedömer vara nödvändigt för elevernas kunskapsutveckling. Elever som inte kan erbjudas APL ska få motsvarande utbildning i skolan. Detta är en fråga som ska lösas internt.

2 ~ HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbiidningsförvaitningen Diarienumnier 2m3 -o4-11 l Diarieplan BYGG- och ANLÄGGNINGsPROGRAMMET Minnesanteckningar Programråd JU /'-(- FS z 0 Närvarande: Jenny Hammarlund M3 bygg, Erika Hann BYN, På l Nylander Fruängen Golv och byggetta n, Göran Bohman bygglärarna, Thomas Björk lärlingsprogrammet, Peter Lindberg kärnämneslärare, Birgitta Lindroth bit.rektor byggprogrammet, Mikael Hagström kommunen, Ylva Runfors syv, Marcus Isaksson elev åk 1, Johan Nystrand elev åk i, Christer Sjödin bygglära re:- 1. Mötets öppnande. 2. Presentation... laget runt. 3. Föregående protokoll, läggs till handlingarna 4. Antal sökande till byggprogrammet. 14 förstahands sökande 16 andrahands sökande Antal sökande till måleriprogrammet. 16 första och 19 andra hands sökande Skolan vill ha inriktning anläggning. Det är möjligt att det blir en lärlingsklass till hösten, marknadsföringen ska starta nu. Omklädningsrum för byggarna håller på att iordningställas. Praktikperioderna diskuteras och planeras, hur kan vi periodisera jämnare? Vi ser även över hur ettornas utbildning ska se ut till hösten. Vi har diskuterat 3 veckors eller 4 veckors perioder för åk 2 och 3. Handledarutbildning kommer att ges för handledare. Lärlingshandledare har möjlighet att få ersättning. 5. Kärnämnesrapport. Peter har alla tvåor men har problem med närvaron. Eftersom kursen är halverad har många problem att få betyg i kursen. Problem med elever som väljer bort vissa kärnämnen. Skolan har mycket hjälp att ge eleverna i form av speciallärare och studio mm. Vissa elever väljer att byta till lärling~ Kan Samhällskursen bli 100 poäng för att räcka till högskolesöket. Vi tycker oss se en förändring i förkunskaperna hos eleverna från grundskolan. 6. Arbetsmiljöverket har ålagt oss att dela in verkstäderna i ansvarsområden. Vi kommer även att gå en arbetsmiljökurs och sedan utbilda elevskyddsom bud. Marcus berättar hur det är i byggsalen. Byggskolan har gjort en uppryckning. POSTADRESS HUDDINGE E-PosT BESÖKSADRESS Huddingevägen 352 TELEFON TELEFAX

3 7. Byggskolan är nu branschrekommenderad skola. Det kommer att följas upp att kriterierna följs. statsbidrag kan sökas för praktikplatser. Många skolor har tunt söktryck. Många lärlingar sägs upp, lärlingslaget kommer att startas upp i BYNs regi. Byn beräknar hur många byggare som kommer att behövas i framtiden. l nuläget ser det lite mörkt ut. Det beräknas se bättre ut inom en tre års period. Det finns ca: 30 byggskolor i Stockholm, var av hälften är friskolör. Planerade bostäder"i Huddinge verkar gå trögt att sätta igång. Men det finns stora planer. Bostäder planeras att byggas. Bygglärarkonferensen vill ha fler planerings deltagare. Första mötet är den 16 april hos Byggnads på skytteholmsvägen 8. Thomas berättar om lärlingsprogrammet Lärarna måste aktivt "jaga" praktikplatser. Han berättar om problematiken om att ha elever ute på företagen, speciellt när eleverna är färska i ettan. På lärling har de en företagsbas med ca: 90 företag. På l tycker att det är problem med ettor utan någon som helst erfarenhet. Han ser gärna att eleverna har mer baskunskaper. Han efterlyser fler betongarbeta re. Eleverna måste tänka på inställningen till sin utbildning, vill de jobba? Marcus lyfter frågan om. handledare, det finns bra och dåliga. Det är viktigt att det finns arbeten att göra på praktiken. 9. Mikael vill slå ett slag för årets pedagog, chef, ledare. Godispåsar ska locka besökare till biblioteken. Det är väldigt viktigt att läsa. Påsarna är utplacerade runt om i kommunen. Jobbmässa 12 mars, 400 sommarjobb ställs till förfogande. Anslag finns på skolan. 3 veckors arbete erbjuds. Gymnasienämden går plus. Nya pengar anslås till bland annat lärarlöner. 10. Vad händer med elevernas matpengar? Svar från kommunen: Den kommer inte att höjas. Ersättningen är i dagsläget 40 kr. Det går rykten om att ersättningen ska indexregleras. Hur är tankarna i nämnden om eleverna inte kan få praktik? Svar från Mikael: han har inte hört något om någon sådan plan. Det borde skrivas in i avtalet när kommunen ska bygga att dem ska ta emot praktikanter. Frågan har behandlats i flera år. Skamligt att kommunen inte kan komma till skott i denna fråga. Vad händer med Yrkesgymnasiet i Huddinge? Ingen vet! Varför skulle sågbäcksgymnasiet göra reklam för friskolorna i Huddinge på gymnasiedagarna? 17 april är det öppethus på skolan mellan och Thomas har ingått i Utbildningsförvaltningens delegation på resa till Österrike. De undersöker kostnader inom lärlingsutbildningen. Öronmärkta pengar till handledarutbildning. Det planeras även ett slutprov för lärlings eleverna. Det diskuterades även styrdokument. 11. Nästa möte: Torsdagen den 3 oktober kl: Vid pennan (Christer Sjödin: r1 ~ ~ l, /'!1 vl l -' ~ \ /t v '---

4 [g1 HUDDINGE KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVAL TNINGEN v er ~"N..%\ CvL Is-- Il- Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sjödalsgymnasiet Bo Milton vvs Kommentar: 6, 11 Fortsatt svårt att få ut elever på relevant APL som WS-montör. Problemet återfinns på samtliga skolor i länet fick jag bekräftat efter regionalt program rådsmöte. En lärare kommer under lå få nedsättning i tjänsten med hjälp av praktikpoolspengarna för att underlätta rekrytering av platser. Utvärdering vt 14 Sjödal kommer under vt 13 samt ht 13 undersöka om möjligheter finns för att starta upp inriktningen Fastighet inom VVS - och fastighetsprogrammet Det finns enligt branschen gott om arbetstillfällen efter fullgjord utbildning. /11 Datum och under/~ j f// Zo{3o:r&} fl?;~

5 Protokoll VVS programråd Närvarande: Anders Persson; gymnasienämnden, Tony Skantz,; SYV Kevin Lindmäe; elev åk 1, Agaton Olsson, elev åk 3, Lennart Blomkvist; lärare, Ylva Glissman WSföretagen, Ove Högberg; lärare, Kent Einarsson; lärare, Bo Milton; rektor 1 Ordförande Anders Persson öppnar mötet 2 Bo Milton valdes till sekreterare 3 Tony Skantz valdes till justerare 4 Föregående protokoll gicks igenom 5 Elevstatus på WS- och fastighetsprogrammet samt söktryck Fortsatt gott söktryck på WS 6 APU/APL-praktikplatser till elever Bekymmersamt med att få praktikplatser. I år har sjödalsgymnasiet 27 elever ( tidigare 16 som ska ut på AP L. Detta samtidigt med att det blivit fler WSutbildningar i länet. Pengar från Praktikpoolen fördelas på lärare för att lättare hitta platser samt besöka företag. Många AP L-platser ordnar eleverna på egen hand. Det finns ett lärande i detta men samtidigt kan det vara svårt för skolan att veta ifall företagen lever upp till de regler och lagar som finns på arbetsmarknaden. Ylva G informerar om att WS-företagen uppmanar sina medlemmar att prioritera branschrekommenderade skolor ( 5 st i länet nar det gäller APLplatser. Omsökan för branschrekommendation inleds med en enkät för åk 3 efter påsk Gymnasiearbetet-samverkan med bransch och programråd Förslag på att göra gymnasiearbetet i skarpt läge. Vad skulle det kunna vara? Hjälpa behövande, bygga en friggebod de luxe eller få ett avgränsat projekt ute på sin APL-plats? Diskussionen fortsätter i olika forum. Bia så rekommenderar Ylva Glissman att Sjödal tar kontakt med andra förstklassiga skolor gällande gymnasiearbetet.

6 8 Information från gymnasienämnden 9 Elevärenden Eleverna tycker att skolan skulle erbjuda fler APL-platser. (Se punkt 6 ovan Måltidsersättningen diskuterades. Vi konstaterade att den inte höjts på ett tag och skolan har inte för avsikt att göra det den närmaste tiden. lojinformation från branschen Konflikthotet är uppskjutet 14 dagar. Eventuellt så går Byggnads i strejk 2/4. Skulle detta ske så kan AP L-eleverna inte vara kvar på dessa arbetsplatser. 11 Övriga frågor Ylva Glissman lyfter att det finns många fler utgångar från VF-programmet än WS-montör. Det kan vara något för skolan att tänka på. Frågan lyfts på Regionala programrådet 21/3. Anders Persson undrade hur skolan hanterar pengarna från Praktikpool en. Rektor svarar att pengarna oavkortat ska gå till att skaffa fram praktikplatser samt att göra arbetsplatsbesök. sekreterare.dz /(// ~ Y v-~ 7 {/ b'fony S 'ntz Justerare JJ~uv Anders Persson Ordförande

7 ~ HUDDINGE KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVAL TNINGEN HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Diarienummer ~ Diariaplan Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sjödalsgymnasiet Bo Milton O NIU Kommentar: Trevligt att NIU friidrott på Sjödal fortsatt utmärker sig med många medaljer i skoi-sm Sjödal avser att bredda sitt programutbud i sin R l G-ansökan med VVS och HVfrisör sjödalsgymnasiet vill bidra till att göra Skoi-SM på Källbrink till ett högkvalitativt arrangemang och kan tänka sig att samarbeta med representanter från KUF.},

8 HUDDINGE KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen sjödalsgymnasiet PROTOKOLL FRÅN PROGRAMRÅD NIU Datum: O sjödalsgymnasiet kl Sammankallande CarinAlm Närvarande: Göran Hallberg (ordförande Carin Alm, bitr. rektor (sekreterare Fotios Makrostergios (ansvarig NIU Adam Chiguer (tränare Tommy Tomth (NIU, hockey, lärare Unni Lissmats (elev, friidrott Elenor Bladh (SYV Tony Skantz (SYV sekreterare och justerare Till sekreterare valdes Carin Alm och till justerare valdes Tony Skantz Dagordningen godkänns Föregående protokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes Senaste nytt från verksamheterna Fotboll på HGY: Hockey på HGY: Turbulent säsong pga att Huddinge hockey juniorerna åkte ur högsta ligan. Det kan resultera i att de största talangerna kanske söker sig till andra skolor där klubben ligger bättre till. Friidrott på Sjödalsgymnasiet: Tävlat mycket under vintern och skördat stora framgångar. Besöksadress Telefon Telefax Hemsida Paradistorget SJÖDALSGYMNASIET Huddinge

9 ,.. Samordning mellan gymnasierna sjödalsgymnasiet har ansökt om att bli RIO-gymnasiet. Sjögy är godkänt från friidrottsförbundet och RF, men RF har synpunkter på programutbudet. Denna problematik brottas även HGY med. Hockeyn riskerar att bli av med sina NIU-platser om inte samordningen gör att vi kan erbjuda eleverna större programutbud. RF kräver att det ska finnas både studieförberedande och yrkesförberedande program (minst 3 studieförberedande och l yrkesprogram. För att få till organisationen så att det fungerar för eleverna måste skoloma samorganisera sig. Detta skulle kunna vara en samordningsfråga för kommunen (BUF/KUF. Göran kontaktar Joakim Graf:fner och ber honom redogöra för hur kommunen vill ha det i denna fråga. I början av maj kommer friidrottsförbundet att träffa RF och RIO-platserna kommer att fördelas på 7 orter i landet. Intagning 13/14 Friidrott: 15 elever är godkända. Nästa steg är att ta sig in på skolans program. Hockey: 8 platser finns att tillsätta. 8 elever är godkända från hockeyförbundet Fotbollen: 14 platser finns att tillsätta. Sökanden är fler Skol SM/tävlingar Skol-SM i friidrott i höst år på hemmaplan (Källbrink sept. Hela arrangemanget ligger under förbundet och HAIS. Ska vi slå på stora trumman och göra något speciellt av det? Huddingeelever som hejaklackar? KUF och BUF i ett samarbete? Skol-DM i stockholmsregionen är den största turneringen för hockeyn. Huddinge har vunnit 7 av 8 gånger. Elevfrågor/schemafrågor För de elever som började hösten-l l (Gy-11 blir det besvärligare med idrotten när de inte kan göra gymnasiearbetet inom ramen för idrotten. Gy-11 har satt käppar i hjulet för att klara av både skolgång och elitsatsning. Kraven har ökat och detta gör att stressen hos eleverna ökat. Övriga frågor Inga Nästa programråd bestämdes till2/ kl Carin skickar ut kallelse 1'Jil ojran:j ordförande /~ CarinAlm sekreterare dl llt/~- ~vd: Tony Slffintz justerare

10 [g] HUDDINGE KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Diarienummer l 6 Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sågbäcksgymnasiet Hans Almgren Vård- och omsorgsprogrammet Kommentar: Programrådet har uppehållit sig till stor del vid kvalitetsproblematiken vid AP L. Dels är det svårt att skaffa APL-platser men det är än svårare att få till träffar och utbildning för handledare vid APL-platserna. Problematiken känner vi igen från andra programråd och det är ofta lika svårt att kunna genomföra handledarutbildning- och träffar inom program där aktörerna oftast ligger inom privat sektor, som inom program som vård- och omsorg, eller barn- och fritid, där oftast offentlig sektor är arbetsgivare. Även om vi känner ett principiellt stöd från branscherna visar det sig svårt för den enskilde handledaren att vara frånvarande för att utbildas i handledning. För den enskilde arbetsgivaren ses det som ett produktionsbortfall, inte som en metod att säkra tillgång på arbetskraft. Det är bra att denna problematik generellt blir lyft för kännedom till nämnden. Programrådet fick även ta del av information om elevernas studieresa till Practicum yrkesgymnasium utanför Helsingfors. Ambitionen är att kunna etablera en samarbete med en skola i svensktalande Finland i allmänhet, och inom vård- och omsorgssakton i synnerhet. Besoket var ett inledande möte där sågbäcksgymnasiets lärare och elever togs väl emot. Datum oc rskrift: 1!113-0S..,.. IJ' ~~tu~

11 Programrådsanteckningar Vård- och omsorgsprogrammet Sammanträdesdag: Tid och plats: Sågbäcksgymnasiet, sal42. Klockan Närvarande: Erica Stensson (ordförande, Berith Nygren Taravosh (lärare, Marianne Löf (lärare, Gerd Jonsson, Jenny Manjang, Zandra Af Rolen-Zelenka (alla tre från Solfagra Dagliga Verksamhet, Berit Ström (utvecklingsledare och praktiksamordnare, funktionshinderområdet, El if Ayranci och llknur Akbas (båda elever i åk 1 1. Öppnande av mötet Ordförande öppnar mötet och ger utrymme för en presentation av närvarande. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns med reservation för att det finns två nya rubriker som ska vara med: skolans kontakter med arbetslivet och utbildningens kvalitet och inriktning. Ordförande menar att vi kan behålla de punkter vi har och att vi säkert kommer in på dessa frågor ändå men från och med nästa möte ska de vara med som rubriker i kallelsen. 3. Föregående anteckningar Gicks igenom och vi konstaterar att många av frågorna återkommer även i dagens dagordning. 4. Söktrycket inför nästa läsår Vi planerar att starta en årkurs 1 klass med 25 elever. Enligt den första sökomgången var det ca 20 som valt vårt VO-program i första hand. Just nu pågår omvalet och det är omöjligt att säga exakt hur många elever som söker och kommer in i dagsläget. 5. Rapport från regionala programrådet Det regionala programrådet anordnas av KSL (kommunerna i Stockholms län där varje yrkesprogram har ett eget råd. En värdskola håller i respektive yrkesråd. Det är ungefär samma frågor som tas upp där som här i det lokala programrådet: praktik, handledarutbildning, gymnasiearbetet fast på en regional nivå. En av ambitionerna är att få till samarbeten bland annat diskuteras en samplanering av praktikplatser. 6. APL =praktik Nuläge: praktikperioderna är nu sammanhängande. Istället för att eleverna är ute en gång i veckan året runt (som de var förut är de nu ute hela veckor istället. Det fungerar bra tycker både eleverna och branschen. l åk 1 har eleverna en vecka med fältstudier och senare under läsåret tre veckor med vanlig praktik. Praktiken sker inom äldreomsorgen. l åk 2 har eleverna fyra veckors praktik och i åk 3 flera veckor både på höstterminen och vårterminen. l åk 2 och 3 kan eleverna få praktik inom funktionshinderområdet och även inom landstinget på akuten. Framtiden: Det är inte lätt att få ut elever på praktik i och med att det är indragningar och annat ute i verksamheterna och åk 1 elever är allra svårast att få ut eftersom de har minst erfarenhet. Landstinget har en annan samordning av platser och de kostar dessutom pengar. Samordningen inom t. ex. äldreomsorgen har inte samma organisation kring praktiken. Ambitionen är att det ska bli ändring. Berit Ström är praktiksamordnare för funktionshinderområdet i kommunen och Pernilla (?för äldreomsorgen. Berit betonar vikten av framförhållning och planering och vi kommer att bifoga praktikperioderna när vi

12 rnailar ut dessa anteckningar. Det är viktigt att ta upp när perioderna ligger så tidigt som möjligt med cheferna. APL-ansvarig lärare menar att det vore bra med en möjlighet till prioritering av elever från de kommunala skolorna när det gäller APL-placeringar. Det är problematiskt att konkurrera med andra skolor och även med t. ex. arbetsförmedlingen i mottagande av praktikanter eftersom det finns en brist på resurser ute i verksamheterna till att ta emot praktikanter. 7. Skolans hemsida Berith Nygren Taravosh presenterar skolans hemsida lite kort och visar vad man kan hitta där. Bland annat finns där handledarmaterial och även vilka kurser eleverna läser. 8. Handledarträffar Representanterna från branschen som närvarar trycker på vikten av handlederiet: "det är våra framtida medarbetare vi handleder" och "att handleda måste ta tid för att det ska bli bra". Handledarutbildning är viktig för att få rätt information om vad det innebär och vad man ska tänkta på. Kontinuerliga handledarträffar är av stor vikt. Det är svårt att alltid få tid till detta dock eftersom det kostar att vara borta från jobbet. Viktigt att politikerna får upp ögonen för detta problem: ett tillskott i form av vikariekostnad vore lämpligt att ge verksamheterna där anställda går ifrån för att vara med på handledarträffar, programråd osv. Vi pratade även om vikten av att lärarna får tid att gå ut och besöka sina elever på plats i verksamheterna. Både handledare och elever har ofta många frågor som bara läraren kan svara på. 9. Gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i nya gymnasieskolan ska vara som ett examensarbete där eleven visar upp de kunskaper den fått. Det ska vara ett kvitto på att eleven är förberedd för sitt yrke och ska utformas i samverkan med branschen. Eleven ska visa att den kan utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter för att uttrycka det enkelt. Vi kommer att ha denna punkt som huvudfråga vid vårt nästa programråd. 1 O. Frågor från branschen Villlyfta frågan om vikten av handledarskap till politisk nivå. Det är viktigt för att inte säga avgörande för eleverna att få bra handledare med bra handledarutbildning när de kommer ut på sina praktikplatser. Det är en tidsfråga och en ekonomisk fråga som vi inte kan lösa i programrådet. 11. Frågor från eleverna Praktiken är central och viktig. Det är viktigt att handledaren har tid för då trivs man på sin praktikplats. 12. Övriga frågor Ak 3 eleverna och deras lärare samt skolsköterska har varit i Helsingfors och Borg å på en systerskola där för studiebesök. Tanken är att detta samarbete ska fortsätta. 13. Nästa möte Så fort schemat är klart för nästa läsår ger vi förslag på ny tid. 14. Mötet avslutas Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

De frågor som ställdes till nämnden vid föregående programråd besvarades kort:

De frågor som ställdes till nämnden vid föregående programråd besvarades kort: MINNESANTECKNINGAR Gyronasierådet för de naturvetenskapliga och tekniska programmen Datum och tid: den 3 oktober 2013 kl. 09.00-10.30 Plats: Huddingegymnasiet ~=,-~--=~=~-~-' -~"=~=o-~--~~o=~~--- "~ _

Läs mer

'Sc. 2012 ""12- o 6. ) l uj-~-1 c, ~o H~~T\ Zot ~o~'v&~ i \j\j. Rektors.kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar:

'Sc. 2012 12- o 6. ) l uj-~-1 c, ~o H~~T\ Zot ~o~'v&~ i \j\j. Rektors.kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar: ~, BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HUDDINGE KOMMUN 2012 ""12- o 6 Rektors.kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd,r'"" f (' ) l uj-~-1 c, ~o H~~T\ Zot ~o~'v&~ i \j\j

Läs mer

[g] Rektors kommentarer till programr~dsprotokoll. sågbäcksgymnasiet Hans Almgren VO 2014-04-30

[g] Rektors kommentarer till programr~dsprotokoll. sågbäcksgymnasiet Hans Almgren VO 2014-04-30 [g] HUDDINGE KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVAL TNINGEN Rektors kommentarer till programr~dsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programrad Hans Almgren VO 2014-04-30 Kommentar: Gymnasiearbetet Eftersom

Läs mer

[g] ~~ ~~~~ sågbäcksgymnasiet Hans Almgren 10/12/2012, BA-Måleri. Rektors kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar:

[g] ~~ ~~~~ sågbäcksgymnasiet Hans Almgren 10/12/2012, BA-Måleri. Rektors kommentarer till programrådsprotokoll. Kommentar: [g] BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HUDDINGE KOMMUN Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Skola Rektors namn Datum & Programråd sågbäcksgymnasiet Hans Almgren 10/12/2012, BA-Måleri Kommentar:

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Ansökan Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning fastighet Läsåret 2015/2016 (FU) är en ideell organisation som finansieras av branschens arbetsmarknadsparter

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Uppföljning av programråd och yrkescollege

Uppföljning av programråd och yrkescollege KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-11-25 UAN-2014-0318 2014-12-03 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av programråd och yrkescollege

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-08 GN-2014.335.603 1 (2) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 Förslag

Läs mer

Ursula Frising Birgitta Engberg Eriksson Kertin Sandgren VÅRD OCH OMSORG VÄGGA VUXENUTBILDNING KARLSHAMN

Ursula Frising Birgitta Engberg Eriksson Kertin Sandgren VÅRD OCH OMSORG VÄGGA VUXENUTBILDNING KARLSHAMN Ursula Frising Birgitta Engberg Eriksson Kertin Sandgren VÅRD OCH OMSORG VÄGGA VUXENUTBILDNING KARLSHAMN Vägga vuxenutbildning står på fem ben: 1. Grundläggande vuxenutbildning 2. Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

4-r J. ~- h~~p,1~ d0 l l ( . ~ 1 ~~ 0r1 v~~r-~lvj"(/~j. b M -u~ l 'fnl60. LVz/t, k 1/vt- J k u f s Vl W~, ~o Vt//~ z IT

4-r J. ~- h~~p,1~ d0 l l ( . ~ 1 ~~ 0r1 v~~r-~lvj(/~j. b M -u~ l 'fnl60. LVz/t, k 1/vt- J k u f s Vl W~, ~o Vt//~ z IT [g] BARN- HUDDINGE KOMMUN OCH UTBILDNINGSFÖRVAL TNINGEN. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Diarionummer 2013-03- 2 7 Diarioplan l ' l Rektors kommentarer till programrådsprotokoll Kommentar:

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lisbeth Mörk-Amnelius S:t Mikaelsskolan 2011-04-13. Lennart Sohlberg. Lisbeth Mörk-Åmnelius

Sammanträdesdatum. Lisbeth Mörk-Amnelius S:t Mikaelsskolan 2011-04-13. Lennart Sohlberg. Lisbeth Mörk-Åmnelius Sammanträdesdatum ö i a a 1 " l H Gymnasienämnden 2011-04-11 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S) ordförande Gunilla Elings Friberg (S) vice ordförande

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats 110211 Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats Datum: Fredag 11 februari Deltagare: Rune Löfstrand Alingsås, Birgitta Eriksson Göteborg, Jens Kultje Lindholmens Tekniska Gymnasium, Tommy

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan!

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Studievägledare Jonas Cederulf Fröviskolan jonas.cederulf@lindesberg.se 0581 833 41 Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Som utlovat under föräldramötet kommer här ett försök till samlad

Läs mer

WasaNytt v22 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v22 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter WasaNytt v22 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2015 Barn och utbildning Utvärdering av framtidsdagen Frida har lagt till en kurs på It s learning som heter Utvärdering av Framtidsdag.

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 MOTION YU 1 Byggnads Örebro-Värmland Våra arbetplatser blir mer och mer internationella. Det är oerhört viktigt våra medlemmar får den kompetenshöjning som krävs

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

WasaNytt v9 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v9 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v9 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2015 Barn och utbildning Elevforum Vi ändrar tid för nästa elevforummöte. Det blir inget möte den 26 februari. Ny tid: Torsdagen

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning i Elteknikbranschen

Gymnasial lärlingsutbildning i Elteknikbranschen Elektriska Installatörsorganisationen Gymnasial lärlingsutbildning i Elteknikbranschen Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 10 Från

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Vård och omsorg 2014-2015

Vård och omsorg 2014-2015 Vård och omsorg 2014-2015 Kursöversikt Vård- och omsorg karaktärsämneskurser 3 terminer heltid Termin 1 start HT 2014 Programgemensamma karaktärsämneskurser Kurskod Poäng Period/tid Termin Termin 1 Hälsopedagogik

Läs mer

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Göteborg 14 september 2012 25 september 2012 Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Tid: Fredag 14 september 2012, kl. 13.00-16.00 Deltagare: Börje Carlsson

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport läsåret 2014/2015 2015-08-31 1 (11) Kvalitetsrapport läsåret 2014/2015 Ansvarig för redovisningen Per Eklind, rektor 2 (11) Sammanfattning Skolan har hög måluppfyllelse inom elevernas trygghet och trivsel. För att säkra

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet. Minnesanteckningar

Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet. Minnesanteckningar Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet Minnesanteckningar 130503 Eftermiddagens program Kort presentation Återkoppling förra mötet 130315 Annika Jalap Hermanson, Socialstyrelsen: Kompetensförsörjning

Läs mer

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst!

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hos oss blir du sedd och får möjlighet att uppnå dina mål vare sig det är att komma vidare till högskoleutbildning eller att gå direkt ut

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTKOLL Tid: 14.3.2013 Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM ÄRENDE: AVTAL FÖR APOTEKSBRANSCHEN

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård och omsorg

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Information från nämndepolitiker angående mål och ekonomi

Information från nämndepolitiker angående mål och ekonomi Programråd 24/3 Handelsprogrammet Vallentuna gymnasium Protokoll Närvarande VG: Birgitta Törnbladh, Denniz Hedin Salo, Susanne Önnestam, Lena Hirsch Elever: Alex, Christian, William, Nicole Övriga: Jenny

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet.

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet. Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Eva Rejnevall Nord, biträdande rektor Krister

Läs mer

Verksamhetsberättelse GLU läsåret 12-12

Verksamhetsberättelse GLU läsåret 12-12 Verksamhetsberättelse GLU läsåret 12-12 Gymnasial lärlingsutbildning Uddevalla gymnasieskola startade med gymnasial lärlingsutbildning redan ht-06 som en försöksverksamhet. Modellen som legat till grund

Läs mer

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 1. Presentation av Grillska Gymnasiet i Sundbyberg. 2. Framtiden för branschen. Peter Thomelius från Visita

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Rapport: Feriepraktik 2013

Rapport: Feriepraktik 2013 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-23 GN-2013/26.626 1 (9) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline 08-535 360 47 Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Rapport: Feriepraktik 2013 Förslag

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet

Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet Vård- och omsorgscollege Kronoberg aktuellt om utbildningsutbudet Projektgruppsmöte 16 mars 2012 GY 2011 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, Prop. 2008/09:199 BEHÖRIGHETSKRAV Yrkesprogram

Läs mer

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168. LUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (6) Socialförvaltningen Jessica Keding 046-35 999 73 jessica.keding@lund.se Socialnämnden Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar 6 råd till branschen 1. Kontakta gymnasieskolor i din kommun/region för att se om de ger VVS- och Fastighetsprogrammet. Erbjud platser för APL, prao

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2015

Välkomna till. Hösten 2015 Välkomna till Hösten 2015 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema Mitten av september gymnasieinfo och broschyr Mitten av oktober föräldrainformation Början av oktober påbörjar enskilda

Läs mer

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc.

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc. Skriv ett CV! Vad är ett CV? Det latinska namnet Curriculum vitae (CV) betyder levnadslopp och är en personlig meritförteckning. Ditt CV ska alltså vara en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokalt idrottsalternativ

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokalt idrottsalternativ Fotboll på Gymnasiet Nationell- samt lokalt idrottsalternativ Tibble Gymnasium NIU Nationell idrottsutbildning (NIU) i fotboll på Tibble Gymnasium, rekommenderat av Svenska Fotbollsförbundet. Samarbetet

Läs mer

Skriv text, lägg in bilder/diagram

Skriv text, lägg in bilder/diagram Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram 1 Reformer för högre kvalitet En ny skollag Nya styrdokument och ny betygsskala Utökad uppföljning Ny lärarutbildning

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Annarella Löfblad 08-686 1567 annarella.lofblad@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag 22 oktober kl. 13.00-15.00 Plats: SL,

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Riktlinjer för APL. Distragymnasiet 4/5/2013. En sammanfattning över Distragymnasiets arbetssätt och arbetsgång kring arbetsplatsförlagt lärande.

Riktlinjer för APL. Distragymnasiet 4/5/2013. En sammanfattning över Distragymnasiets arbetssätt och arbetsgång kring arbetsplatsförlagt lärande. Riktlinjer för APL Distragymnasiet 4/5/2013 En sammanfattning över Distragymnasiets arbetssätt och arbetsgång kring arbetsplatsförlagt lärande. Innehållsförteckning Syfte... 2 Godkända platser... 2 Ansvarsområden...

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

WasaNytt v 36 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 36 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 36 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2014 Barn och utbildning SKOLVAL 11 september i Gröna rummet 8.25 EK14, NA14 & SA14 9.00 BF14, IN14 & VO14 9.30 TE14, TE12 &

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

WasaNytt v 47 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 47 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 47 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2014 Barn och utbildning Kränkningar Adressen till den sida där jag har samlat lite material som ni kan använda er av om/när

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

PM - Omläggning av gymnasieskolan

PM - Omläggning av gymnasieskolan 2014-01-28 PM - Omläggning av gymnasieskolan Sammanfattning Avhoppen för gymnasieskolan är gymnasieskolans största problem, samtidigt minskar yrkesprogrammen i attraktivitet trots att många branscher efterfrågar

Läs mer

Protokoll 2012-05-29

Protokoll 2012-05-29 2012-05-29 Gymnasienämnd Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, Stadshuset, 2012-05-29, klockan 15:00-15:40 Beslutande Stefan Svensson (S) Per Holm (KD) Katarina Öberg (S) Margareta Engman (M) Thomas Andersson

Läs mer

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Killebäckskolan sal B 105, kl 18.00-20.00 Närvarande: Pär Jonsson, rektor Föräldrarepresentanter: åk 5- Anuska Acosta, åk 6- Linda Eliasson, åk 7- Ursula

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Välkomna till Hjälmstaskolan - Skolan som möter ett samhälle i förändring

Välkomna till Hjälmstaskolan - Skolan som möter ett samhälle i förändring Välkomna till Hjälmstaskolan - Skolan som möter ett samhälle i förändring Organisation Läsåret 2014/ 2015 Cirka 350 elever skolår F-9, varav 4 stycken 7:or Cirka 44 st personal, varav 28 är lärare 2 arbetslag

Läs mer

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC)

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC) Bilaga 2.1. Ärende: Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. 2014-11-24 Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer