Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rodengymnasiet. Skolan erbjuder"

Transkript

1 Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet (FT) Gymnasiesärskolan Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hotell- och turismprogrammet (HT) Introduktionsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet (NA) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE) Vård- och omvårdnadsprogrammet (VO) Skolans målsättning är RODENGYMNASIET I NORRTÄLJE ÄR ROSLAGENS STÖRSTA GYMNASIESKOLA, EN SKOLA MED GOD STÄMNING, GOTT RYKTE OCH BRETT UTBUD. Vårt sätt att arbeta och organisera skolan bygger på att eleven är i centrum. Därför är skolan indelad i fyra mindre enheter där lärare och elever arbetar tillsammans i för de olika programmen anpassade lokaler. Den stora skolan ger tillgång till bibliotek, sporthallar, skolrestauranger med eget kök samt tillgång till skolhälsovård och studie- och yrkesvägledning. På Rodengymnasiet gör vi det möjligt för dig att förverkliga sina MÅL, oavsett om de vill utbilda dig till ett praktiskt yrke eller vill plugga vidare till ett yrke som kräver fotsatta studier efter gymnasiet. Du planerar sina studier tillsamman med din MENTOR. I det dagliga skolarbetet är de MEDSKAPARE i din egen kunskaputveckling. Delaktighet och individuellt stöd innebär att din MOTIVATION att nå dina personliga må hålls vid liv genom hela utbildningen. Välkommen med din ansökan. Läs mer om skolans kvalitetsredovisning

2 Resultat av elevenkät för Barn- och fritidsprogrammet (BF), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 95 % Antal elever: 19 Antal svar: 18 Andel instämmer (%) BF 2011 BF 2011 samtliga skolor (1) Rodengymnasiet 2009 Rodengymnasiet 2010 Rodengymnasiet 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 94 % 86 % 88 % 96 % 98 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 100 % 81 % 77 % 86 % 81 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 83 % 67 % 53 % 60 % 61 % Det är arbetsro på lektionerna 56 % 48 % 54 % 75 % 64 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 61 % 71 % 70 % 79 % 68 % Jag känner till kunskapsmålen 89 % 74 % 69 % 79 % 77 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 72 % 52 % 52 % 69 % 63 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 67 % 59 % 53 % 66 % 61 % Jag får extra hjälp om jag behöver 83 % 59 % 71 % 85 % 74 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 78 % 72 % 86 % 92 % 85 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 94 % 88 % 88 % 90 % 86 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 94 % 79 % 71 % 79 % 80 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 33 % 41 % 48 % 59 % 51 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 67 % 48 % 55 % 59 % 68 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 83 % 72 % 51 % 66 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 94 % 64 % 79 % 86 % 82 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 61 % 52 % 79 % 79 % 69 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 100 % 64 % 76 % 84 % 80 %

3 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2011 samtliga skolor (1) Officiell statistik för Barn- och fritidsprogrammet (BF) BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u.

4 Resultat av elevenkät för Byggprogrammet (BP), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 19 % Antal elever: 48 Antal svar: 9 Andel instämmer (%) BP 2011 BP 2011 samtliga skolor (1) Rodengymnasiet 2009 Rodengymnasiet 2010 Rodengymnasiet 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola i.u. i.u. 88 % 96 % 98 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola i.u. i.u. 77 % 86 % 81 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt i.u. i.u. 53 % 60 % 61 % Det är arbetsro på lektionerna i.u. i.u. 54 % 75 % 64 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet i.u. i.u. 70 % 79 % 68 % Jag känner till kunskapsmålen i.u. i.u. 69 % 79 % 77 % Mina lärare samverkar mellan ämnena i.u. i.u. 52 % 69 % 63 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna i.u. i.u. 53 % 66 % 61 % Jag får extra hjälp om jag behöver i.u. i.u. 71 % 85 % 74 % Lärarna är kunniga i sina ämnen i.u. i.u. 86 % 92 % 85 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt i.u. i.u. 88 % 90 % 86 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen i.u. i.u. 71 % 79 % 80 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen i.u. i.u. 48 % 59 % 51 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna i.u. i.u. 55 % 59 % 68 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola i.u. i.u. 51 % 66 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever i.u. i.u. 79 % 86 % 82 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever i.u. i.u. 79 % 79 % 69 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola i.u. i.u. 76 % 84 % 80 %

5 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) BP 2009 BP 2010 BP 2011 BP 2011 samtliga skolor (1) i.u. 0.9 i.u. i.u. Officiell statistik för Byggprogrammet (BP) BP 2009 BP 2010 BP 2011 BP 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u.

6 Resultat av elevenkät för Elprogrammet (EC), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 65 % Antal elever: 34 Antal svar: 22 Andel instämmer (%) EC 2011 EC 2011 samtliga skolor (1) Rodengymnasiet 2009 Rodengymnasiet 2010 Rodengymnasiet 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 100 % 97 % 88 % 96 % 98 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 86 % 89 % 77 % 86 % 81 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 55 % 67 % 53 % 60 % 61 % Det är arbetsro på lektionerna 73 % 70 % 54 % 75 % 64 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 59 % 84 % 70 % 79 % 68 % Jag känner till kunskapsmålen 68 % 82 % 69 % 79 % 77 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 82 % 72 % 52 % 69 % 63 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 59 % 62 % 53 % 66 % 61 % Jag får extra hjälp om jag behöver 86 % 86 % 71 % 85 % 74 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 91 % 88 % 86 % 92 % 85 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 86 % 88 % 88 % 90 % 86 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 77 % 86 % 71 % 79 % 80 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 55 % 58 % 48 % 59 % 51 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 64 % 61 % 55 % 59 % 68 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 45 % 66 % 51 % 66 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 82 % 78 % 79 % 86 % 82 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 82 % 81 % 79 % 79 % 69 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 86 % 85 % 76 % 84 % 80 %

7 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) EC 2009 EC 2010 EC 2011 EC 2011 samtliga skolor (1) Officiell statistik för Elprogrammet (EC) EC 2009 EC 2010 EC 2011 EC 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u.

8 Resultat av elevenkät för Estetiska programmet (ES), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 81 % Antal elever: 26 Antal svar: 21 Andel instämmer (%) ES 2011 ES 2011 samtliga skolor (1) Rodengymnasiet 2009 Rodengymnasiet 2010 Rodengymnasiet 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 100 % i.u. 88 % 96 % 98 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 76 % i.u. 77 % 86 % 81 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 62 % i.u. 53 % 60 % 61 % Det är arbetsro på lektionerna 67 % i.u. 54 % 75 % 64 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 57 % i.u. 70 % 79 % 68 % Jag känner till kunskapsmålen 76 % i.u. 69 % 79 % 77 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 43 % i.u. 52 % 69 % 63 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 81 % i.u. 53 % 66 % 61 % Jag får extra hjälp om jag behöver 67 % i.u. 71 % 85 % 74 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 100 % i.u. 86 % 92 % 85 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 90 % i.u. 88 % 90 % 86 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 95 % i.u. 71 % 79 % 80 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 33 % i.u. 48 % 59 % 51 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 57 % i.u. 55 % 59 % 68 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 52 % i.u. 51 % 66 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 95 % i.u. 79 % 86 % 82 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 62 % i.u. 79 % 79 % 69 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 71 % i.u. 76 % 84 % 80 %

9 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) ES 2009 ES 2010 ES 2011 ES 2011 samtliga skolor (1) Officiell statistik för Estetiska programmet (ES) ES 2009 ES 2010 ES 2011 ES 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u.

10 Resultat av elevenkät för Fordonsprogrammet (FP), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 55 % Antal elever: 53 Antal svar: 29 Andel instämmer (%) FP 2011 FP 2011 samtliga skolor (1) Rodengymnasiet 2009 Rodengymnasiet 2010 Rodengymnasiet 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola i.u. 99 % 88 % 96 % 98 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola i.u. 90 % 77 % 86 % 81 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt i.u. 81 % 53 % 60 % 61 % Det är arbetsro på lektionerna i.u. 60 % 54 % 75 % 64 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet i.u. 87 % 70 % 79 % 68 % Jag känner till kunskapsmålen i.u. 92 % 69 % 79 % 77 % Mina lärare samverkar mellan ämnena i.u. 85 % 52 % 69 % 63 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna i.u. 77 % 53 % 66 % 61 % Jag får extra hjälp om jag behöver i.u. 86 % 71 % 85 % 74 % Lärarna är kunniga i sina ämnen i.u. 92 % 86 % 92 % 85 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt i.u. 92 % 88 % 90 % 86 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen i.u. 89 % 71 % 79 % 80 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen i.u. 82 % 48 % 59 % 51 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna i.u. 82 % 55 % 59 % 68 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola i.u. 82 % 51 % 66 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever i.u. 90 % 79 % 86 % 82 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever i.u. 86 % 79 % 79 % 69 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola i.u. 94 % 76 % 84 % 80 %

11 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) FP 2009 FP 2010 FP 2011 FP 2011 samtliga skolor (1) i.u. i.u. Officiell statistik för Fordonsprogrammet (FP) FP 2009 FP 2010 FP 2011 FP 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u.

12 Resultat av elevenkät för Handels- och administrationsprogrammet (HA), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 71 % Antal elever: 34 Antal svar: 24 Andel instämmer (%) HA 2011 HA 2011 samtliga skolor (1) Rodengymnasiet 2009 Rodengymnasiet 2010 Rodengymnasiet 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 96 % 98 % 88 % 96 % 98 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 79 % 78 % 77 % 86 % 81 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 67 % 69 % 53 % 60 % 61 % Det är arbetsro på lektionerna 88 % 73 % 54 % 75 % 64 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 96 % 89 % 70 % 79 % 68 % Jag känner till kunskapsmålen 83 % 71 % 69 % 79 % 77 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 92 % 82 % 52 % 69 % 63 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 67 % 62 % 53 % 66 % 61 % Jag får extra hjälp om jag behöver 79 % 78 % 71 % 85 % 74 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 100 % 96 % 86 % 92 % 85 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 96 % 91 % 88 % 90 % 86 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 83 % 78 % 71 % 79 % 80 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 67 % 60 % 48 % 59 % 51 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 96 % 76 % 55 % 59 % 68 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 88 % 71 % 51 % 66 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 96 % 89 % 79 % 86 % 82 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 96 % 91 % 79 % 79 % 69 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 92 % 89 % 76 % 84 % 80 %

13 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) HA 2009 HA 2010 HA 2011 HA 2011 samtliga skolor (1) i.u. i.u Officiell statistik för Handels- och administrationsprogrammet (HA) HA 2009 HA 2010 HA 2011 HA 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u.

14 Resultat av elevenkät för Hotell- och restaurangprogrammet (HR), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 68 % Antal elever: 40 Antal svar: 27 Andel instämmer (%) HR 2011 HR 2011 samtliga skolor (1) Rodengymnasiet 2009 Rodengymnasiet 2010 Rodengymnasiet 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 96 % 95 % 88 % 96 % 98 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 74 % 85 % 77 % 86 % 81 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 70 % 62 % 53 % 60 % 61 % Det är arbetsro på lektionerna 41 % 46 % 54 % 75 % 64 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 74 % 81 % 70 % 79 % 68 % Jag känner till kunskapsmålen 85 % 77 % 69 % 79 % 77 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 67 % 67 % 52 % 69 % 63 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 67 % 61 % 53 % 66 % 61 % Jag får extra hjälp om jag behöver 70 % 67 % 71 % 85 % 74 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 96 % 90 % 86 % 92 % 85 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 89 % 85 % 88 % 90 % 86 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 78 % 77 % 71 % 79 % 80 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 67 % 62 % 48 % 59 % 51 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 63 % 63 % 55 % 59 % 68 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 56 % 62 % 51 % 66 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 93 % 85 % 79 % 86 % 82 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 81 % 79 % 79 % 79 % 69 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 96 % 83 % 76 % 84 % 80 %

15 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) HR 2009 HR 2010 HR 2011 HR 2011 samtliga skolor (1) Officiell statistik för Hotell- och restaurangprogrammet (HR) HR 2009 HR 2010 HR 2011 HR 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u.

16 Resultat av elevenkät för Medieprogrammet (MP), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 74 % Antal elever: 27 Antal svar: 20 Andel instämmer (%) MP 2011 MP 2011 samtliga skolor (1) Rodengymnasiet 2009 Rodengymnasiet 2010 Rodengymnasiet 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 95 % 95 % 88 % 96 % 98 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 45 % 78 % 77 % 86 % 81 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 45 % 55 % 53 % 60 % 61 % Det är arbetsro på lektionerna 30 % 53 % 54 % 75 % 64 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 35 % 67 % 70 % 79 % 68 % Jag känner till kunskapsmålen 50 % 72 % 69 % 79 % 77 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 15 % 67 % 52 % 69 % 63 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 25 % 56 % 53 % 66 % 61 % Jag får extra hjälp om jag behöver 40 % 83 % 71 % 85 % 74 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 50 % 86 % 86 % 92 % 85 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 75 % 87 % 88 % 90 % 86 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 40 % 76 % 71 % 79 % 80 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 15 % 51 % 48 % 59 % 51 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 35 % 62 % 55 % 59 % 68 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 10 % 60 % 51 % 66 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 30 % 79 % 79 % 86 % 82 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 15 % 76 % 79 % 79 % 69 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 30 % 76 % 76 % 84 % 80 %

17 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) MP 2009 MP 2010 MP 2011 MP 2011 samtliga skolor (1) Officiell statistik för Medieprogrammet (MP) MP 2009 MP 2010 MP 2011 MP 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u.

18 Resultat av elevenkät för Naturvetenskapsprogrammet (NV), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 81 % Antal elever: 32 Antal svar: 26 Andel instämmer (%) NV 2011 NV 2011 samtliga skolor (1) Rodengymnasiet 2009 Rodengymnasiet 2010 Rodengymnasiet 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 96 % 96 % 88 % 96 % 98 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 77 % 88 % 77 % 86 % 81 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 62 % 57 % 53 % 60 % 61 % Det är arbetsro på lektionerna 92 % 74 % 54 % 75 % 64 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 69 % 82 % 70 % 79 % 68 % Jag känner till kunskapsmålen 65 % 74 % 69 % 79 % 77 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 54 % 56 % 52 % 69 % 63 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 69 % 59 % 53 % 66 % 61 % Jag får extra hjälp om jag behöver 65 % 78 % 71 % 85 % 74 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 88 % 89 % 86 % 92 % 85 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 85 % 89 % 88 % 90 % 86 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 77 % 75 % 71 % 79 % 80 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 27 % 48 % 48 % 59 % 51 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 54 % 49 % 55 % 59 % 68 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 42 % 69 % 51 % 66 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 85 % 87 % 79 % 86 % 82 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 62 % 87 % 79 % 79 % 69 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 73 % 87 % 76 % 84 % 80 %

19 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) NV 2009 NV 2010 NV 2011 NV 2011 samtliga skolor (1) i.u Officiell statistik för Naturvetenskapsprogrammet (NV) NV 2009 NV 2010 NV 2011 NV 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u.

20 Resultat av elevenkät för Omvårdnadsprogrammet (OP), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 80 % Antal elever: 20 Antal svar: 16 Andel instämmer (%) OP 2011 OP 2011 samtliga skolor (1) Rodengymnasiet 2009 Rodengymnasiet 2010 Rodengymnasiet 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 100 % 89 % 88 % 96 % 98 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 94 % 77 % 77 % 86 % 81 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 75 % 73 % 53 % 60 % 61 % Det är arbetsro på lektionerna 63 % 64 % 54 % 75 % 64 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 81 % 80 % 70 % 79 % 68 % Jag känner till kunskapsmålen 88 % 86 % 69 % 79 % 77 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 69 % 81 % 52 % 69 % 63 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 81 % 73 % 53 % 66 % 61 % Jag får extra hjälp om jag behöver 94 % 86 % 71 % 85 % 74 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 88 % 93 % 86 % 92 % 85 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 88 % 88 % 88 % 90 % 86 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 88 % 91 % 71 % 79 % 80 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 75 % 67 % 48 % 59 % 51 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 88 % 67 % 55 % 59 % 68 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 75 % 67 % 51 % 66 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 100 % 88 % 79 % 86 % 82 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 81 % 81 % 79 % 79 % 69 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 88 % 82 % 76 % 84 % 80 %

21 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) OP 2009 OP 2010 OP 2011 OP 2011 samtliga skolor (1) i.u Officiell statistik för Omvårdnadsprogrammet (OP) OP 2009 OP 2010 OP 2011 OP 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u.

22 Resultat av elevenkät för Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 77 % Antal elever: 77 Antal svar: 59 Andel instämmer (%) SP 2011 SP 2011 samtliga skolor (1) Rodengymnasiet 2009 Rodengymnasiet 2010 Rodengymnasiet 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 100 % 96 % 88 % 96 % 98 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 75 % 76 % 77 % 86 % 81 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 46 % 54 % 53 % 60 % 61 % Det är arbetsro på lektionerna 51 % 71 % 54 % 75 % 64 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 59 % 69 % 70 % 79 % 68 % Jag känner till kunskapsmålen 73 % 68 % 69 % 79 % 77 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 54 % 58 % 52 % 69 % 63 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 42 % 58 % 53 % 66 % 61 % Jag får extra hjälp om jag behöver 71 % 78 % 71 % 85 % 74 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 78 % 77 % 86 % 92 % 85 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 81 % 75 % 88 % 90 % 86 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 75 % 80 % 71 % 79 % 80 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 49 % 49 % 48 % 59 % 51 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 68 % 54 % 55 % 59 % 68 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 53 % 59 % 51 % 66 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 71 % 75 % 79 % 86 % 82 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 64 % 72 % 79 % 79 % 69 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 71 % 74 % 76 % 84 % 80 %

23 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) SP 2009 SP 2010 SP 2011 SP 2011 samtliga skolor (1) Officiell statistik för Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) SP 2009 SP 2010 SP 2011 SP 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u.

24 Resultat av elevenkät för Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 77 % Antal elever: 77 Antal svar: 59 Andel instämmer (%) SP 2011 SP 2011 samtliga skolor (1) Rodengymnasiet 2009 Rodengymnasiet 2010 Rodengymnasiet 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 100 % 96 % 88 % 96 % 98 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 75 % 76 % 77 % 86 % 81 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 46 % 54 % 53 % 60 % 61 % Det är arbetsro på lektionerna 51 % 71 % 54 % 75 % 64 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 59 % 69 % 70 % 79 % 68 % Jag känner till kunskapsmålen 73 % 68 % 69 % 79 % 77 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 54 % 58 % 52 % 69 % 63 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 42 % 58 % 53 % 66 % 61 % Jag får extra hjälp om jag behöver 71 % 78 % 71 % 85 % 74 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 78 % 77 % 86 % 92 % 85 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 81 % 75 % 88 % 90 % 86 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 75 % 80 % 71 % 79 % 80 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 49 % 49 % 48 % 59 % 51 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 68 % 54 % 55 % 59 % 68 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 53 % 59 % 51 % 66 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 71 % 75 % 79 % 86 % 82 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 64 % 72 % 79 % 79 % 69 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 71 % 74 % 76 % 84 % 80 %

25 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) SP 2009 SP 2010 SP 2011 SP 2011 samtliga skolor (1) Officiell statistik för Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) SP 2009 SP 2010 SP 2011 SP 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u.

26 Resultat av elevenkät för Teknikprogrammet (TE), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 93 % Antal elever: 27 Antal svar: 25 Andel instämmer (%) TE 2011 TE 2011 samtliga skolor (1) Rodengymnasiet 2009 Rodengymnasiet 2010 Rodengymnasiet 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 100 % 95 % 88 % 96 % 98 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 100 % 85 % 77 % 86 % 81 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 68 % 59 % 53 % 60 % 61 % Det är arbetsro på lektionerna 76 % 69 % 54 % 75 % 64 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 68 % 78 % 70 % 79 % 68 % Jag känner till kunskapsmålen 80 % 71 % 69 % 79 % 77 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 60 % 60 % 52 % 69 % 63 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 60 % 57 % 53 % 66 % 61 % Jag får extra hjälp om jag behöver 72 % 77 % 71 % 85 % 74 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 84 % 84 % 86 % 92 % 85 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 80 % 89 % 88 % 90 % 86 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 80 % 75 % 71 % 79 % 80 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 56 % 47 % 48 % 59 % 51 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 60 % 50 % 55 % 59 % 68 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 60 % 61 % 51 % 66 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 84 % 83 % 79 % 86 % 82 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 72 % 79 % 79 % 79 % 69 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 92 % 80 % 76 % 84 % 80 %

27 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) TE 2009 TE 2010 TE 2011 TE 2011 samtliga skolor (1) Officiell statistik för Teknikprogrammet (TE) TE 2009 TE 2010 TE 2011 TE 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u. Ytterligare information om skolan hittar du på: skolverket Officiell statistik har hämtats från Skolverkets webbportal Siris - Statistik: basdata, betyg, provresultat - Gymnasieskola - Jämförelse av betygsresultat över tid Genomsnittlig betygspoäng Samtliga kursers poäng multiplicerat med vikt för betyg (där IG = 0, G = 10, VG = 15 och MVG= 20) dividerat med summa poäng för eleven totalt och avser elever som erhållit slutbetyg. Examinationsgrad För att få slutbetyg från gymnasieskolan krävs att eleven fått betyg i alla kurser som ingår i programmet. Måttet för t.ex. år 2000 avser andelen av nybörjarna hösten 1996 som erhållit slutbetyg t.o.m. läsåret 1999/2000. Högskolebehörighet För grundläggande behörighet till högskolan krävs slutbetyg från nationellt eller specialutformat program och minst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. Måttet anger andelen elever som uppnått denna behörighet av alla elever med slutbetyg respektive år. (1) Samtliga skolor avses i detta fall kommunala och fristående skolor i Stockholms län som genomfört kvalitetskriterier för

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en skola med ca 612 elever (statistik per -02-15). Våra elever anser, enligt skolans årliga undersökningar, att vi har en trygg studiemiljö och bra lärare som lyssnar på elevernas åsikter

Läs mer

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder 6 Nationella program: Ekonomiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolans målsättning

Läs mer

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Hos får du en verklighetsnära utbildning. Du får kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och dina möjligheter att få jobb är stora. Alla program hos oss innehåller antingen praktik eller

Läs mer

Åva gymnasium. Skolan erbjuder

Åva gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är skolan där eleven står i centrum. Här får du möjlighet att växa och vara dig själv. Ett stegvis ökat ansvar gör studierna både roliga och intressanta. Här är skolan där möten mellan

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla

NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns bra utrymmen att kunna

Läs mer

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder Djursholm Skolan erbjuder Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm erbjuder S-programmet med E-inriktning och N-programmet med N-inriktning. Skolans målsättning är att utifrån en helhetssyn och med individen

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen.

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen. Hersby gymnasium Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är den äldsta fristående gymnasieskolan i Täby. Vi har funnits sedan 1999. Vi är en liten och intim skola där trivsel och trygghet sätts i främsta rummet. Vår skola präglas av en kreativ

Läs mer

S:t Botvids Gymnasium

S:t Botvids Gymnasium Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet - Ekonomi Estetiska programmet - Spetsutbildning, Nycirkus (riksrekryterande), Hantverksprogrammet - Frisör IMPRO - Frisör Hotell- o Turismprogrammet - Turism o Resor

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil, Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, Hantverksprogrammet med inriktning Finsnickeri, Hantverksprogrammet med inriktning

Läs mer

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder Solna Gymnasium Skolan erbjuder Vi tillhandahåller två yrkesförberedande program, el och energiprogrammet med inriktningarna dator och kommunikationsteknik och elteknik, samt barn och fritidsprogrammet

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder Värmdö gymnasium Skolan erbjuder VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Värmdö gymnasium präglas av utveckling, öppenhet

Läs mer

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler:

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Skolan erbjuder På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap med tre profiler: - naturvetenskap - datavetenskap

Läs mer

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder Nacka gymnasium Skolan erbjuder Nacka gymnasium har i många år varit den klart populäraste gymnasieskolan i hela Stockholms län. 900 elever hade någon av våra 26 utbildningar som sitt förstahandsval år

Läs mer

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Skolan erbjuder Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Samhällsvetenskapligt program med inriktningarna Beteendevetenskap, Samhällskunskap samt Medier, information

Läs mer

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder

Solna Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi tillhandahåller två yrkesförberedande program, el- och energiprogrammet med inriktningarna dator- och kommunikationsteknik och elteknik, samt barn och fritidsprogrammet med inriktning

Läs mer

Design och Construction College, Hermods

Design och Construction College, Hermods College, Hermods Skolan erbjuder Vad vill du bli? Oavsett om du vet svaret eller inte så har vi på Design & Construction College i Stockholm en möjlighet för dig. På DCC finns program för dig som är intresserad

Läs mer

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm

Mikael Elias Teoretiska gymn. Stockholm gymn. Stockholm Skolan erbjuder EK - EKONOMIPROGRAMMET, inriktning ekonomi och juridik (*) NA - NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, inriktning naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle SA - SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Välkommen till Öppet hus på Danderyds Gymnasium måndagen den 28/11 är skolan för dig som vill gå en teoretisk utbildning och kombinera det med studier inom ett särskilt intresseområde.

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Fryshusets gymnasium. Skolan erbjuder. På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år.

Fryshusets gymnasium. Skolan erbjuder. På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år. Skolan erbjuder På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år. ESTETISKA PROGRAMMET Bild och form, Dans, Musik (rap, rock, soul, musikproduktion), Skrivare eller Teater NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi, Juridik samt spetsutbildning inom finansekonomi, FINEK Estetiska programmet - inriktning Musik samt spetsutbildningar

Läs mer

Mediagymnasiet Nacka Strand. Skolan erbjuder. Inför låsåret 2012/2013 erbjuder vi: Estetiska programmet, estetik och media.

Mediagymnasiet Nacka Strand. Skolan erbjuder. Inför låsåret 2012/2013 erbjuder vi: Estetiska programmet, estetik och media. Skolan erbjuder Inför låsåret 2012/2013 erbjuder vi: Estetiska programmet, estetik och media. Estetiska programmet, estetik och media med speciell inriktning på Foto. Estetiska programmet, Teater Estetiska

Läs mer

S:t Botvids Gymnasium. Skolan erbjuder

S:t Botvids Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet - Ekonomi Estetiska programmet - Spetsutbildning, Nycirkus (riksrekryterande), Hantverksprogrammet - Frisör IMPRO - Frisör Hotell- o Turismprogrammet - Turism o Resor

Läs mer

S:t Martins gymnasium

S:t Martins gymnasium Skolan erbjuder Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil, Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, Hantverksprogrammet med inriktning Finsnickeri, Hantverksprogrammet med inriktning

Läs mer

Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan. Skolan erbjuder

Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan. Skolan erbjuder Jarlaplan Skolan erbjuder Jarlaplan erbjuder S-programmet med S- inriktning och Estetiska programmet med inriktning bild/form, dans, sång/musik, teater. Skolans målsättning är Att, utifrån en helhetssyn

Läs mer

NTI gymnasiet i Stockholm. Skolan erbjuder. Skolans målsättning är

NTI gymnasiet i Stockholm. Skolan erbjuder. Skolans målsättning är Skolan erbjuder Skolans målsättning är Resultat av elevenkät för Elprogrammet (EC), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: Instämmer = Helt/I huvudsak Instämmer inte = Delvis/Inte

Läs mer

Huddingegymnasiet. Skolan erbjuder

Huddingegymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Naturvetenskap, språk, media, It och idrott? s utbildningar ligger rätt i tiden. Genom en medveten inriktning mot forskning och samarbete med Karolinska Institutet, Södertörns högskola,

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning 2014-02-03 Sidan 1 av 34 Bokslut och verksamhetsberät- telse 2013 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Controller Januari 2014 Dnr Ubn 2014/17 2014-02-03 Sidan 2 av 34 2014-02-03

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Jämför Service Stockholms län

Jämför Service Stockholms län Jämför Service Stockholms län Består av Stockholms län samt Gnesta och Håbo kommun Webbenkät som vidareutveckling av tidigare kvalitetskriterier Skolpresentation och enkätsvar finns på www.gyantagningen.se

Läs mer

Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2012/2013

Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2012/2013 Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2012/2013 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 3 Betygspoäng och behörighet läsåret 2012/2013... 6 Betyg i gymnasiegemensamma

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016 Välkommen till information inför gymnasievalet 2016 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Välkomna till information om gymnasievalet

Välkomna till information om gymnasievalet SIDAN 1 Välkomna till information om gymnasievalet Måna Barsch Studie- och yrkesvägledare 508 15 613 eller 076-12 15 613 mana.barsch@stockholm.se Program för informationen Ny gymnasieskola HT 2011 Yrkesprogram

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015 Välkommen till information inför gymnasievalet 2015 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Bokslut 2015 Tabellbilaga

Bokslut 2015 Tabellbilaga Bokslut 215 Tabellbilaga Innehållsförteckning Kommunbladet, Skolverket... 3 Personal... 3 Gruppstorlek... 4 Barn och elevantal... 4 Resultat Förskola... 5 Föräldra- och barnenkät... 5 Självvärdering...

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Utbildningsstatistikenheten 2015-12-17 Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Våren 2015 slutförde 84 449 1 elever gymnasieskolan. Det är den andra kullen elever som går ut den reformerade

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.se Kopia till Skolinspektionen Utbildnings-

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler

3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler 3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler 45 Barn- och fritidsprogrammet (BF) - avgångna våren 1995 À 46 Barn- och fritidsprogrammet (BF) - avgångna våren 1995 (forts.) 47 Byggprogrammet (BP) - avgångna

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda läns bästa gymnasieprogram kartlagda Gymnasiekvalitet.se har kartlagt alla gymnasieprogram i län. Nedan finns resultaten listade för de olika faktorerna som undersökts. Bilagor Tabell 1: Programmen i län

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium

Andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium Handlingstyp Resultatsammanställning Datum 8 augusti 2016 1 (8) Kunskapslyft för barn, unga, vuxna Gymnasiet Högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium 2015/2016 Uppföljning enligt verksamhetsplan

Läs mer

Tabell 2: Programmen i Kronobergs län med lägst andel arbetslösa efter studierna

Tabell 2: Programmen i Kronobergs län med lägst andel arbetslösa efter studierna Bilagor Tabell : Programmen i Kronobergs län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Kronobergs län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i Kronobergs län som ger jobb Tabell

Läs mer

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda Bilagor Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Jämtlands län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst Bilagor Tabell 1: Programmen i län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i län som ger jobb Tabell 4: De yrkesförberedande program

Läs mer

Lärarkonferens om Gy2011

Lärarkonferens om Gy2011 Lärarkonferens om Gy2011 Program 09.30 11.30 inklusive paus Inledning och bakgrund Skollagen Studievägar och programstrukturer Examensmål och ämnesplaner 11.30 13.00 Lunch 13.00 16.00 Programseminarier

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, ES, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för nationellt program/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, SP, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för nationellt program/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet

Läs mer

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Elektrikergymnasiet / El- och energiprogrammet (EE) Rapporten innehåller

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1

Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1 2008-12-14 Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1 2 Fordonsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gudlav Bilderskolan Sollefteå 308

Läs mer

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013 Danielle Marklund Åström Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola Läsåret 2012/2013 Förskolan Inskrivna barn i förskolan < 3år >3 år Totalt Samtliga enheter inkl intraprenad

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Tabell : Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Fordonsprogrammet Gudlav Bilderskolan Sollefteå 306400 2 Elprogrammet Ådalsskolan Kramfors 288500 Elprogrammet

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst

Tabell 1: Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Tabell : Programmen i Gävleborg som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Industriprogrammet 2 Fordonsprogrammet 3 Elprogrammet gymnasieskola Sandviken 39 800 gymnasieskola Sandviken

Läs mer

Gymnasieinformation 2012

Gymnasieinformation 2012 Gymnasieinformation 2012 Vad/vilka påverkar elevens val? Vänner Föräldrar Syskon Könsroller Bostadsort Vart utbildningen finns Studievägledare Betyg Arbetsmarknad Intressen Förutsättningar Lärare Massmedia

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala

Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-10-22 UAN-2013-0208 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Statistikuppföljning för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Läs mer

Slutantagning Nyköping 2016

Slutantagning Nyköping 2016 sökande Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping EE El- och energiprogrammet, år 1 28 79 91 20 23 27 20 0 0 150.0 209.7 1 Summa Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping 28 79 91 20 23 27 20 0 0 1 Sida1/8 sökande

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst Tabell : Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Fordonsprogrammet Krokoms gymnasieskola Krokom 324200 2 Byggprogrammet Palmcrantzskolan Östersund 282700

Läs mer

Publik statistik preliminärantagning 2016 Nyköping

Publik statistik preliminärantagning 2016 Nyköping sökande Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping EE El- och energiprogrammet, år 1 28 65 87 19 24 23 19 0 0 155.0 205.2 5 Summa Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping 28 65 87 19 24 23 19 0 0 5 Sida1/8 sökande

Läs mer

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel.

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel. Bilagor Tabell 2: Programmen i Södermanland med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: Programmen i Södermanland som ger jobb Tabell 4: Programmen i Södermanland som har bäst förädlingsvärde

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Design & Construction College / Hotell- och turismprogrammet (HT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Design & Construction College / Hotell- och turismprogrammet (HT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Design & Construction College / Hotell- och turismprogrammet (HT) Rapporten

Läs mer

Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2011/2012

Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2011/2012 Resultatrapport för gymnasieskolan läsår 2011/2012 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 3 Kommentar till statistiken i rapporten... 5 Betygspoäng och behörighet

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och turismprogrammet (HT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och turismprogrammet (HT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och Rapporten innehåller

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Bilagor Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Västernorrlands län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i Västernorrlands län

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Tullinge gymnasium. Resultatpalett 2010

Tullinge gymnasium. Resultatpalett 2010 Tullinge gymnasium Resultatpalett 21 Februari 211 1 Tullinge gymnasium läsåret 9-1 Elevkategorier (Skolverket - SIRIS) 5 4 3 2 1 Elevkategorier TUL TUL TUL TUL BOTK BOTK BOTK BOTK 7/8 8/9 9/1 1/11 7/8

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Rapporten innehåller

Läs mer

Delaktighet och inflytande 57 65 65 71 73 68. Skolmiljö 59 58 73 78 81 73. Kunskap och lärande 71 73 74 81 80 78. Bemötande 77 79 77 83 88 85

Delaktighet och inflytande 57 65 65 71 73 68. Skolmiljö 59 58 73 78 81 73. Kunskap och lärande 71 73 74 81 80 78. Bemötande 77 79 77 83 88 85 Regiongemensam elevenkät 015 Kommunrapport Index per frågeområde samt NKI 011 01 01 01 015 GR GY totalt 015 Trivsel och trygghet 87 91 89 90 9 91 Delaktighet och inflytande 57 65 65 71 7 68 Skolmiljö 59

Läs mer

Välkomna till information om gymnasiet!

Välkomna till information om gymnasiet! Välkomna till information om gymnasiet! Studie- och yrkesvägledning Vår profession är inom vägledning och information. Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013 Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013 Gymnasieskola Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 3 Verksamhetens förutsättningar... 4 Organisation... 4 Ekonomi och nyckeltal... 5 Lokaler... 6 Personal...

Läs mer