Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder"

Transkript

1 Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning (animation) Humanistiska programmet - inriktning Språk Naturvetenskapsprogrammet - inriktningarna Naturvetenskap och Naturvetenskap & samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktningarna Samhällsvetenskap och Medier, information & kommunikation (global journalism) Teknikprogrammet - inriktningarna Informations- & medieteknik, Design & produktutveckling och Samhällsbyggande & miljö (arkitektur) Spetsutbildning inom Finansekonomi - FINEK Yrkesprogram: El- och energiprogrammet - inriktning Elteknik Fordons- och transportprogrammet - inriktning Personbilar Industritekniska programmet - utgångarna Originalare/reprooperatör och Tryckoperatör Restaurang- och livsmedelsprogrammet - inriktningarna Kök och servering och Färskvaror, delikatesser & catering Introduktionsprogram Skolans målsättning är På Tumba gymnasium finner du högklassiga och exklusiva utbildningar inom en mängd program. Hit kommer ungdomar från många kommuner för att förkovra sig och skaffa vänner för livet. Skolan erbjuder nationell idrottsutbildning inom handboll och innebandy, vi har ett av Stockholms modernaste mediehus och en vida känd medieutbildning. Vi har hög kvalitet inom inriktningarna animation- och musik och ligger i framkant när det gäller digital teknik. Flertalet elever inom Finek, naturvetenskaps- och teknikprogrammet disponerar egna bärbara datorer under studietiden. Många av våra elever är språkintresserade och läser en mängd språkkurser i bl a japanska. Studieresor sker på flera av våra utbildningar. Våra yrkesutbildningar leder ofta till jobb. Särskilt stolta är vi över att kunna erbjuda exklusiva restauranginriktningar i riktiga restauranglokaler. Vill du bli kock eller bedriva catering, då har du kommit rätt! Läs mer om skolans kvalitetsredovisning

2 Resultat av elevenkät för Elprogrammet (EC), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 94 % Antal elever: 31 Antal svar: 29 Andel instämmer (%) EC 2011 EC 2011 samtliga skolor (1) Tumba Gymnasium 2009 Tumba Gymnasium 2010 Tumba Gymnasium 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 93 % 97 % 81 % 92 % 94 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 86 % 89 % 73 % 83 % 82 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 48 % 67 % 64 % 63 % 55 % Det är arbetsro på lektionerna 86 % 70 % 64 % 66 % 67 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 83 % 84 % 72 % 78 % 67 % Jag känner till kunskapsmålen 79 % 82 % 63 % 65 % 75 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 69 % 72 % 54 % 67 % 68 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 62 % 62 % 53 % 61 % 59 % Jag får extra hjälp om jag behöver 69 % 86 % 70 % 72 % 77 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 83 % 88 % 82 % 93 % 86 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 83 % 88 % 71 % 91 % 83 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 72 % 86 % 75 % 73 % 78 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 45 % 58 % 37 % 50 % 50 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 62 % 61 % 42 % 50 % 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 59 % 66 % 63 % 67 % 60 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 86 % 78 % 79 % 83 % 83 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 76 % 81 % 75 % 86 % 75 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 86 % 85 % 72 % 81 % 82 %

3 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) EC 2009 EC 2010 EC 2011 EC 2011 samtliga skolor (1) Officiell statistik för Elprogrammet (EC) EC 2009 EC 2010 EC 2011 EC 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) 92 % 85 % i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet 87 % 64 % i.u. i.u.

4 Resultat av elevenkät för Estetiska programmet (ES), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 67 % Antal elever: 18 Antal svar: 12 Andel instämmer (%) ES 2011 ES 2011 samtliga skolor (1) Tumba Gymnasium 2009 Tumba Gymnasium 2010 Tumba Gymnasium 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 92 % i.u. 81 % 92 % 94 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 75 % i.u. 73 % 83 % 82 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 42 % i.u. 64 % 63 % 55 % Det är arbetsro på lektionerna 67 % i.u. 64 % 66 % 67 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 83 % i.u. 72 % 78 % 67 % Jag känner till kunskapsmålen 75 % i.u. 63 % 65 % 75 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 67 % i.u. 54 % 67 % 68 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 50 % i.u. 53 % 61 % 59 % Jag får extra hjälp om jag behöver 75 % i.u. 70 % 72 % 77 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 92 % i.u. 82 % 93 % 86 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 83 % i.u. 71 % 91 % 83 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 83 % i.u. 75 % 73 % 78 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 50 % i.u. 37 % 50 % 50 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 58 % i.u. 42 % 50 % 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 83 % i.u. 63 % 67 % 60 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 83 % i.u. 79 % 83 % 83 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 75 % i.u. 75 % 86 % 75 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 75 % i.u. 72 % 81 % 82 %

5 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) ES 2009 ES 2010 ES 2011 ES 2011 samtliga skolor (1) Officiell statistik för Estetiska programmet (ES) ES 2009 ES 2010 ES 2011 ES 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) 56 % 82 % i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet 73 % 44 % i.u. i.u.

6 Resultat av elevenkät för Fordonsprogrammet (FP), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 71 % Antal elever: 17 Antal svar: 12 Andel instämmer (%) FP 2011 FP 2011 samtliga skolor (1) Tumba Gymnasium 2009 Tumba Gymnasium 2010 Tumba Gymnasium 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 100 % 99 % 81 % 92 % 94 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 67 % 90 % 73 % 83 % 82 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 67 % 81 % 64 % 63 % 55 % Det är arbetsro på lektionerna 42 % 60 % 64 % 66 % 67 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 58 % 87 % 72 % 78 % 67 % Jag känner till kunskapsmålen 67 % 92 % 63 % 65 % 75 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 75 % 85 % 54 % 67 % 68 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 33 % 77 % 53 % 61 % 59 % Jag får extra hjälp om jag behöver 58 % 86 % 70 % 72 % 77 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 67 % 92 % 82 % 93 % 86 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 75 % 92 % 71 % 91 % 83 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 58 % 89 % 75 % 73 % 78 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 67 % 82 % 37 % 50 % 50 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 58 % 82 % 42 % 50 % 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 42 % 82 % 63 % 67 % 60 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 83 % 90 % 79 % 83 % 83 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 67 % 86 % 75 % 86 % 75 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 83 % 94 % 72 % 81 % 82 %

7 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) FP 2009 FP 2010 FP 2011 FP 2011 samtliga skolor (1) Officiell statistik för Fordonsprogrammet (FP) FP 2009 FP 2010 FP 2011 FP 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) 75 % 80 % i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet 78 % 50 % i.u. i.u.

8 Resultat av elevenkät för Hotell- och restaurangprogrammet (HR), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 70 % Antal elever: 20 Antal svar: 14 Andel instämmer (%) HR 2011 HR 2011 samtliga skolor (1) Tumba Gymnasium 2009 Tumba Gymnasium 2010 Tumba Gymnasium 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 100 % 95 % 81 % 92 % 94 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 100 % 85 % 73 % 83 % 82 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 50 % 62 % 64 % 63 % 55 % Det är arbetsro på lektionerna 64 % 46 % 64 % 66 % 67 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 79 % 81 % 72 % 78 % 67 % Jag känner till kunskapsmålen 71 % 77 % 63 % 65 % 75 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 50 % 67 % 54 % 67 % 68 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 57 % 61 % 53 % 61 % 59 % Jag får extra hjälp om jag behöver 79 % 67 % 70 % 72 % 77 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 86 % 90 % 82 % 93 % 86 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 79 % 85 % 71 % 91 % 83 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 93 % 77 % 75 % 73 % 78 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 50 % 62 % 37 % 50 % 50 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 64 % 63 % 42 % 50 % 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 57 % 62 % 63 % 67 % 60 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 79 % 85 % 79 % 83 % 83 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 79 % 79 % 75 % 86 % 75 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 93 % 83 % 72 % 81 % 82 %

9 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) HR 2009 HR 2010 HR 2011 HR 2011 samtliga skolor (1) Officiell statistik för Hotell- och restaurangprogrammet (HR) HR 2009 HR 2010 HR 2011 HR 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) 66 % 79 % i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet 73 % 54 % i.u. i.u.

10 Resultat av elevenkät för Medieprogrammet (MP), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 74 % Antal elever: 72 Antal svar: 53 Andel instämmer (%) MP 2011 MP 2011 samtliga skolor (1) Tumba Gymnasium 2009 Tumba Gymnasium 2010 Tumba Gymnasium 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 94 % 95 % 81 % 92 % 94 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 75 % 78 % 73 % 83 % 82 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 51 % 55 % 64 % 63 % 55 % Det är arbetsro på lektionerna 66 % 53 % 64 % 66 % 67 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 75 % 67 % 72 % 78 % 67 % Jag känner till kunskapsmålen 70 % 72 % 63 % 65 % 75 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 77 % 67 % 54 % 67 % 68 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 58 % 56 % 53 % 61 % 59 % Jag får extra hjälp om jag behöver 85 % 83 % 70 % 72 % 77 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 92 % 86 % 82 % 93 % 86 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 85 % 87 % 71 % 91 % 83 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 79 % 76 % 75 % 73 % 78 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 45 % 51 % 37 % 50 % 50 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 57 % 62 % 42 % 50 % 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 53 % 60 % 63 % 67 % 60 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 85 % 79 % 79 % 83 % 83 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 89 % 76 % 75 % 86 % 75 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 85 % 76 % 72 % 81 % 82 %

11 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) MP 2009 MP 2010 MP 2011 MP 2011 samtliga skolor (1) Officiell statistik för Medieprogrammet (MP) MP 2009 MP 2010 MP 2011 MP 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) 88 % 72 % i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet 57 % 80 % i.u. i.u.

12 Resultat av elevenkät för Naturvetenskapsprogrammet (NV), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 81 % Antal elever: 26 Antal svar: 21 Andel instämmer (%) NV 2011 NV 2011 samtliga skolor (1) Tumba Gymnasium 2009 Tumba Gymnasium 2010 Tumba Gymnasium 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 100 % 96 % 81 % 92 % 94 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 90 % 88 % 73 % 83 % 82 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 71 % 57 % 64 % 63 % 55 % Det är arbetsro på lektionerna 62 % 74 % 64 % 66 % 67 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 52 % 82 % 72 % 78 % 67 % Jag känner till kunskapsmålen 76 % 74 % 63 % 65 % 75 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 81 % 56 % 54 % 67 % 68 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 62 % 59 % 53 % 61 % 59 % Jag får extra hjälp om jag behöver 71 % 78 % 70 % 72 % 77 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 81 % 89 % 82 % 93 % 86 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 90 % 89 % 71 % 91 % 83 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 81 % 75 % 75 % 73 % 78 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 57 % 48 % 37 % 50 % 50 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 57 % 49 % 42 % 50 % 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 67 % 69 % 63 % 67 % 60 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 67 % 87 % 79 % 83 % 83 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 62 % 87 % 75 % 86 % 75 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 76 % 87 % 72 % 81 % 82 %

13 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) NV 2009 NV 2010 NV 2011 NV 2011 samtliga skolor (1) Officiell statistik för Naturvetenskapsprogrammet (NV) NV 2009 NV 2010 NV 2011 NV 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. 1.7 i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. 91 % i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. 83 % i.u. i.u.

14 Resultat av elevenkät för Naturvetenskapsprogrammet (NV), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 81 % Antal elever: 26 Antal svar: 21 Andel instämmer (%) NV 2011 NV 2011 samtliga skolor (1) Tumba Gymnasium 2009 Tumba Gymnasium 2010 Tumba Gymnasium 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 100 % 96 % 81 % 92 % 94 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 90 % 88 % 73 % 83 % 82 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 71 % 57 % 64 % 63 % 55 % Det är arbetsro på lektionerna 62 % 74 % 64 % 66 % 67 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 52 % 82 % 72 % 78 % 67 % Jag känner till kunskapsmålen 76 % 74 % 63 % 65 % 75 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 81 % 56 % 54 % 67 % 68 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 62 % 59 % 53 % 61 % 59 % Jag får extra hjälp om jag behöver 71 % 78 % 70 % 72 % 77 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 81 % 89 % 82 % 93 % 86 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 90 % 89 % 71 % 91 % 83 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 81 % 75 % 75 % 73 % 78 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 57 % 48 % 37 % 50 % 50 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 57 % 49 % 42 % 50 % 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 67 % 69 % 63 % 67 % 60 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 67 % 87 % 79 % 83 % 83 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 62 % 87 % 75 % 86 % 75 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 76 % 87 % 72 % 81 % 82 %

15 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) NV 2009 NV 2010 NV 2011 NV 2011 samtliga skolor (1) Officiell statistik för Naturvetenskapsprogrammet (NV) NV 2009 NV 2010 NV 2011 NV 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. 1.7 i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. 91 % i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. 83 % i.u. i.u.

16 Resultat av elevenkät för specialutformade Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 73 % Antal elever: 30 Antal svar: 22 Andel instämmer (%) SP 2011 SP 2011 samtliga skolor (1) Tumba Gymnasium 2009 Tumba Gymnasium 2010 Tumba Gymnasium 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 91 % 95 % i.u. 95 % 91 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 64 % 75 % i.u. 80 % 64 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 45 % 57 % i.u. 80 % 45 % Det är arbetsro på lektionerna 41 % 48 % i.u. 60 % 41 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 68 % 68 % i.u. 77 % 68 % Jag känner till kunskapsmålen 77 % 71 % i.u. 65 % 77 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 73 % 65 % i.u. 45 % 73 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 64 % 58 % i.u. 60 % 64 % Jag får extra hjälp om jag behöver 82 % 73 % i.u. 71 % 82 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 82 % 83 % i.u. 85 % 82 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 91 % 88 % i.u. 84 % 91 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 73 % 75 % i.u. 56 % 73 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 68 % 48 % i.u. 47 % 68 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 55 % 48 % i.u. 45 % 55 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 59 % 52 % i.u. 59 % 59 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 91 % 81 % i.u. 84 % 91 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 73 % 69 % i.u. 88 % 73 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 77 % 75 % i.u. 88 % 77 %

17 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) SP 2009 SP 2010 SP 2011 SP 2011 samtliga skolor (1) i.u Officiell statistik för Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) SP 2009 SP 2010 SP 2011 SP 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. i.u. i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. i.u. i.u. i.u.

18 Resultat av elevenkät för Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 87 % Antal elever: 84 Antal svar: 73 Andel instämmer (%) SP 2011 SP 2011 samtliga skolor (1) Tumba Gymnasium 2009 Tumba Gymnasium 2010 Tumba Gymnasium 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 90 % 96 % 81 % 92 % 94 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 77 % 76 % 73 % 83 % 82 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 51 % 54 % 64 % 63 % 55 % Det är arbetsro på lektionerna 60 % 71 % 64 % 66 % 67 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 51 % 69 % 72 % 78 % 67 % Jag känner till kunskapsmålen 74 % 68 % 63 % 65 % 75 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 56 % 58 % 54 % 67 % 68 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 62 % 58 % 53 % 61 % 59 % Jag får extra hjälp om jag behöver 71 % 78 % 70 % 72 % 77 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 84 % 77 % 82 % 93 % 86 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 75 % 75 % 71 % 91 % 83 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 78 % 80 % 75 % 73 % 78 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 42 % 49 % 37 % 50 % 50 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 62 % 54 % 42 % 50 % 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 56 % 59 % 63 % 67 % 60 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 84 % 75 % 79 % 83 % 83 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 68 % 72 % 75 % 86 % 75 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 77 % 74 % 72 % 81 % 82 %

19 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) SP 2009 SP 2010 SP 2011 SP 2011 samtliga skolor (1) i.u Officiell statistik för Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) SP 2009 SP 2010 SP 2011 SP 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. 91 % i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. 82 % i.u. i.u.

20 Resultat av elevenkät för Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 87 % Antal elever: 84 Antal svar: 73 Andel instämmer (%) SP 2011 SP 2011 samtliga skolor (1) Tumba Gymnasium 2009 Tumba Gymnasium 2010 Tumba Gymnasium 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 90 % 96 % 81 % 92 % 94 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 77 % 76 % 73 % 83 % 82 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 51 % 54 % 64 % 63 % 55 % Det är arbetsro på lektionerna 60 % 71 % 64 % 66 % 67 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 51 % 69 % 72 % 78 % 67 % Jag känner till kunskapsmålen 74 % 68 % 63 % 65 % 75 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 56 % 58 % 54 % 67 % 68 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 62 % 58 % 53 % 61 % 59 % Jag får extra hjälp om jag behöver 71 % 78 % 70 % 72 % 77 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 84 % 77 % 82 % 93 % 86 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 75 % 75 % 71 % 91 % 83 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 78 % 80 % 75 % 73 % 78 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 42 % 49 % 37 % 50 % 50 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 62 % 54 % 42 % 50 % 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 56 % 59 % 63 % 67 % 60 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 84 % 75 % 79 % 83 % 83 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 68 % 72 % 75 % 86 % 75 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 77 % 74 % 72 % 81 % 82 %

21 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) SP 2009 SP 2010 SP 2011 SP 2011 samtliga skolor (1) i.u Officiell statistik för Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) SP 2009 SP 2010 SP 2011 SP 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) i.u. 91 % i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet i.u. 82 % i.u. i.u.

22 Resultat av elevenkät för Teknikprogrammet (TE), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: - Instämmer = Helt/I huvudsak - Instämmer inte = Delvis/Inte alls Svarsfrekvensen för enkäten: 100 % Antal elever: 22 Antal svar: 22 Andel instämmer (%) TE 2011 TE 2011 samtliga skolor (1) Tumba Gymnasium 2009 Tumba Gymnasium 2010 Tumba Gymnasium 2011 Trygghet/trivsel Jag känner mig trygg på min skola 100 % 95 % 81 % 92 % 94 % Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 100 % 85 % 73 % 83 % 82 % Utvecklingssamtalet med min mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt 77 % 59 % 64 % 63 % 55 % Det är arbetsro på lektionerna 91 % 69 % 64 % 66 % 67 % Lärandet Undervisningen håller hög kvalitet 82 % 78 % 72 % 78 % 67 % Jag känner till kunskapsmålen 86 % 71 % 63 % 65 % 75 % Mina lärare samverkar mellan ämnena 82 % 60 % 54 % 67 % 68 % Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 68 % 57 % 53 % 61 % 59 % Jag får extra hjälp om jag behöver 100 % 77 % 70 % 72 % 77 % Lärarna är kunniga i sina ämnen 95 % 84 % 82 % 93 % 86 % Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 100 % 89 % 71 % 91 % 83 % Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 82 % 75 % 75 % 73 % 78 % Inflytande Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 82 % 47 % 37 % 50 % 50 % Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 86 % 50 % 42 % 50 % 62 % Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola 86 % 61 % 63 % 67 % 60 % Helhetsomdöme Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever 86 % 83 % 79 % 83 % 83 % Jag kan rekommendera min skola till andra elever 77 % 79 % 75 % 86 % 75 % Jag är nöjd med verksamheten i min skola 86 % 80 % 72 % 81 % 82 %

23 Index för lärande Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten. (Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.) TE 2009 TE 2010 TE 2011 TE 2011 samtliga skolor (1) Officiell statistik för Teknikprogrammet (TE) TE 2009 TE 2010 TE 2011 TE 2011 samtliga skolor (1) Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3) i.u. i.u. Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad) 88 % 63 % i.u. i.u. Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet 57 % 52 % i.u. i.u. Ytterligare information om skolan hittar du på: skolverket Officiell statistik har hämtats från Skolverkets webbportal Siris - Statistik: basdata, betyg, provresultat - Gymnasieskola - Jämförelse av betygsresultat över tid Genomsnittlig betygspoäng Samtliga kursers poäng multiplicerat med vikt för betyg (där IG = 0, G = 10, VG = 15 och MVG= 20) dividerat med summa poäng för eleven totalt och avser elever som erhållit slutbetyg. Examinationsgrad För att få slutbetyg från gymnasieskolan krävs att eleven fått betyg i alla kurser som ingår i programmet. Måttet för t.ex. år 2000 avser andelen av nybörjarna hösten 1996 som erhållit slutbetyg t.o.m. läsåret 1999/2000. Högskolebehörighet För grundläggande behörighet till högskolan krävs slutbetyg från nationellt eller specialutformat program och minst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. Måttet anger andelen elever som uppnått denna behörighet av alla elever med slutbetyg respektive år. (1) Samtliga skolor avses i detta fall kommunala och fristående skolor i Stockholms län som genomfört kvalitetskriterier för

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Resultat kundundersökning 011 Genomsnitt 011 4 5 0,0 Det är arbetsro på lektionerna 011 4 5 0,0 Genomsnitt 011 80 16,8 Elever Gymnasium År Normer och värden Jag känner mig trygg i skolan 011 80 16,8 Genomsnitt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010

KVALITETSREDOVISNING 2010 1 FÖR GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING INOM KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIEFÖRVALTNING 2 Gymnasieprogrammens förkortningar BF...Barn- och fritidsprogrammet BFFD-ID...Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u som ska börja gymnasiet hösten 2011 kommer att möta mycket nytt! Hela gymnasieskolan i Sverige förändras med nya program, nya inriktningar,

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014 Vem vill du bli? Huddinge gymnasieval 2014 Kom och träffa oss! Gymnasiedagarna i Huddinge, 22 23/10 Gymnasiemässan, 21 23/11 Öppet Hus och infokvällar Elev för en dag Ett bra tips är att besöka skolornas

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

väljaren Östra Samverkansområdet

väljaren Östra Samverkansområdet väljaren Östra Samverkansområdet Finspång norrköping Söderköping Ansökan och antagning Här ser du vilka ansökningstider och antagningsbestämmelser som gäller för Östra samverkansområdet. Tänk på att om

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan Programväljaren eskilstuna kommunala Gymnasieskola Allt om gymnasieskolan Läsåret 2012/2013 Välkommen till de kommunala gymnasierna i Eskilstuna Allt du behöver veta inför ditt gymnasieval Del 1 Information

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknikprogrammet läsåret 1011

Kvalitetsredovisning för Teknikprogrammet läsåret 1011 1 (6) 2011-12-29 Kvalitetsredovisning för Teknikprogrammet läsåret 1011 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Uddevalla gymnasieskola har ett av landets största teknikprogram.

Läs mer

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013 Bäckadalsgymnasiets elevresultat 29--213 Den som snabbt vill skapa sig en bild av Bäckadalsgymnasiets elevresultat hittar nedan uppgifter angående skolans resultat över tid. Resultaten presenteras genomgående

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Nyheter Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Österlengymnasiet i Simrishamn Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Välkommen till Österlengymnasiet här börjar din framtid Många

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika inriktningar. De nationella

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun Antagningsguiden 2011 för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun innehåll Antagningsguiden 2011 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms län. Informationen

Läs mer