Minska kostnaderna: öka bekvämligheten!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minska kostnaderna: öka bekvämligheten!"

Transkript

1 Minska kostnaderna: öka bekvämligheten! genom upphandling av energieffektiv belysning till offentliga byggnader

2 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter 1 Det lönar sig att förändra sin belysningsupphandling! Om ni vill: spara energi och minska utgifterna i offentliga organisationer genom kostnadseffektiva förbättringar av belysning, förbättra rutinerna för offentlig upphandling ge era anställda och kunder bättre belysning och ni: arbetar inom offentliga sektorn, är konsult hos den offentliga sektorn, eller arbetar med politiska riktlinjer (policymaker) då rekommenderar vi er att läsa den här broschyren. Den presenterar det europeiska projektet PICOLights resultat. Projektet genomfördes tack vare ekonomiskt stöd från Europeiska Kommissionen och nationella medfinansiärer. PICOLight står för Public Internal Performance Commitment (PICO), och har haft pilotprojekt som rör energieffektiv belysning i sju offentliga administrationer i sex länder. Fokus i den här broschyren ligger på hur förfarandet av offentlig upphandling och byggnadsunderhåll, med hänsyn till investeringar i belysningen, kan förbättras. Det finns en annan broschyr som behandlar själva PICO-konceptet (http://www.icleieurope.org/index.php?id=publications).

3 2 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter Innehåll Möjligheter och nettovinster 3 Kostnadeffektiva lösningar i praktiken exempel 4 Nuvarande förfarande vid offentlig upphandling och byggnadsvård: de största problemen 8 Förbättrandet av rutiner för upphandling och byggnadsvård 9 Utvärdering av hur kostnadseffektiva åtgärderna är 10 Riktlinjer som stödjer energieffektiv upphandling av belysning 11 Mer information; länkar 13

4 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter 3 Möjligheter och nettovinster Förbättringar av nuvarande rutiner vid offentlig upphandling och byggnadsunderhåll i den offentliga sektorn kan leda till betydande ekonomiska vinster från lösningar som både är kostnads- och energieffektiva. Och vinsterna kan verkligen bli enorma. The European study on Public Procurement of Energy Saving Technologies (PROST) visade att myndigheterna i EU:s medlemsländer jämfört med om verksamheten pågår som vanligt kan minska energianvändningen (värme och elektricitet) med upp till 20 procent fram till 2020 om större tyngd läggs vid energieffektivitet i rutinerna för upphandling, investeringar och underhåll. Den motsvarande reduktionen av växthusgaser skulle vara lika stor, och det är tydligt att aktiva strategier för energieffektivitet inom den offentliga sektorn skulle bidra till uppfyllandet av Kyotoprotokollet för Europas del. De potentiella ekonomiska vinsterna genom energieffektiva investeringar för endast 80 miljoner euro per år under en tjugoårsperiod uppgår till 12 miljarder euro per år för de 15 gamla medlemsländerna. Andelen av energianvändningen som inomhusbelysningen står för varierar stort från myndighet till myndighet. Den kan utgöra upp till 40 procent av den totala energianvändningen. Praktiska exempel har visat att andelen för belysning kan minskas med mellan 30 och 60 procent genom investeringar i energieffektiva belysningssystem. Effektivare belysning och bättre belysningsplanering i nya och renoverade byggnader kan tillsammans sänka den totala elektricitetsförbrukningen med 5 20 procent. I de flesta fall blir dessa investeringar inte bara lönsamma, utan bibehåller eller förbättrar även kvalitén på belysningen och säkerställer att den europeiska standarden för belysning av arbetsplatser (EN ) uppfylls.

5 4 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter Kostnadeffektiva lösningar i praktiken exempel Sjukhuset Niguarda Ca Granda, Italien Åtgärder för energieffektiv belysning utgjorde en del av den nästan totala renoveringen av laboratoriet i komplex 4 på sjukhuset Niguarda Ca Granda i Italien. Belysningen i Niguarda före renoveringen Den högeffektiva belysningen består av: 335 högeffektiva armaturer med elektroniska driftdon 34 närvarogivare 25 fotoceller för dagsljusstyrning (kopplade till 25 dimbara don) 91 dragströmbrytare (snören) för att styra armaturerna lokalt. Lönsamhetsanalysen nedan visar marginalkostnaderna och besparingarna som dessa åtgärder medför. De jämförs med en standardbelysning som består av aramturer med konventionella drfitdon och vanlig på/av-funktion, som skulle ha installerats i laboratoriet om det inte hade varit för PICOlight-projektet. Minskning av elektricitet för belysning: 57 MWh/år (37 procent) Elbesparing: 6 kw Extra installationskostnader för energieffektiv lösning: euro (inklusive design- and transaktionskostnader) Energikostnadsbesparingar: euro/år Fortlöpande kostnadsbesparingar: euro/år Internränta: 33 procent (inklusive design- and transaktionskostnader) Förbättrat belysningssystem som tar hjälp av naturligt dagsljus.

6 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter 5 Universitetet i Bordeaux, Frankrike På universitetet i Bordeaux i Frankrike tänkte man om när det gällde belysning efter en tre veckor lång mätningskampanj som jämförde energiförbrukningen i ett orenoverat klassrum, ett vanligt renoverat klassrum och ett energieffektivt renoverat klassrum. Universitetets campus omfattar 34 byggnader på sammanlagt m 2. År 2002 var elektricitetsförbrukningen ungefär 2,3 GWh (vilket var 17 procent av den totala konsumtionen av elektricitet). Tack vare installationerna av energieffektiva belysningssystem är den potentiella minskningen av förbrukningen 50 procent, dvs. 1,1 GWh/år, även om det kommer att ta ett tag eftersom byggnaderna renoveras en del i taget. Resultaten nedan rapporterades för en del av universitetets byggnad A 22. Jämförelsen är gjord mellan armaturer för T8-lysrör med elektroniska driftdon och närvarogivare och en installation med armaturer med T8-rör ochkonventionella don i klassrummen, och mellan installationen av armaturer med 1x58W och en ny konventionell installation (2 x 36 W) in korridorerna. Utbytet förde med sig en ökning i belysningsnivå från 180 Lux i de orenoverade klassrummen till 500 Lux i de renoverade. Minskning av elektricitet för belysning: 828 kwh/år Minskning av elektricitetsanvändning: 44 procent i klassrummen, 60 procent i golven Elbesparing: 474 W Extra installationskostnader för energieffektiv lösning: 973 Euro Energikostnadsbesparingar: 55 Euro/år Underhållskostnadsbesparingar: 6 Euro/år Internränta: 4 procent (elpriser 3 ceuro/kwh off-peak and 8 ceuro/kwh vid topplast; årlig användning 800 hours/yea) Det bör observeras att priset för electroniska don låg väldigt högt vid tiden för PICOlight-projektet (120 euro). Priset har dock fallit kontinuerligt under tiden som de har blivit vanligare i Frankrike.

7 6 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter BLB NRW: Polisens högkvarter i Wuppertal, Tyskland I Tyskland utgjorde analysen av en polisstations belysningssystem en del av omfattande energianalys av byggnaderna. Belysningen står för ungefär 30 procent av elektricitetsförbrukningen i byggnaden som tillhör Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW). BLB NRW grundades 2001 och fungerar som ägare av offentliga byggnader å delstaten Nordrhein-Westfalens vägnar. Åtskilliga energieffektiviseringsåtgärder i kontor, golv, fängelseceller, källare, samlingssal, kafeteria, garage och området runt byggnaden föreslogs som resultat av granskningen. Kontoren står för ca 47 procent av belysningens elförbrukning. Två olika belysningssystem som ger ett behagligare ljus (500 lx enl DIN-EN ) testades i två mönsterkontor. Båda består av armaturer för T5-rör med dimbara don och integrerade fotoceller för dagsljusstyrning. Dessutom installerades en närvarogivare i varje rum. I slutändan visade det sig emellertid att det var mer lönsamt med armaturer utan dagsljusstyrning. Det övergripande resultatet nedan kommer från en jämförelse med en nyinstallation av BLB NRW:s standardbelysning. Minskning av elektricitet för belysning: 180,6 MWh/år (60 procent) Elbesparing: 127 kw Extra installationskostnader för energieffektiv lösning: euro (inklusive design- and transaktionskostnader) Energikostnadsbesparingar: euro/år Elkostnadsbesparingar: euro/år Internränta: 9 procent (inklusive design- and transaktionskostnader; med elpriset 8,50 ceuro/kwh)

8 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter 7 Staden Hamburg, Tyskland: Armaturutbyte - 2:1 Följande tyska exempel kommer inte från PICOlight-projektet. Det visar dock en mycket lyckad och omfattande förändring i upphandling av belysning. I Hamburg, vinnare av the GreenLight Awards 2004, erbjuder statens miljökontor alla offentliga byggnader och institutioner i staden, såsom skolor, universitet, sanitära faciliteter, tunnlar, teatrar, museum etc. en unik tjänst. Tjänsten kallas "Leuchtentausch 2:1 fürs Klima" ("armaturbyte 2:1 för klimatet skull ), vilket speglar förhållandet att man in regel kan byta ut en gammal 70-talsarmatur med två lampor och opaliserande skydd mot en moderna armatur med endast en lampa och högreflekterande reflektor och HFdon. Tjänsten som miljökontoret erbjuder täcker hela renoveringsprocessen plus en plan för tredjepartsfinansiering av installationer av ny belysning. Finansieringsplanen etablerades redan 1991 genom ett avtal mellan staten/staden Hamburg och dess elektriska verk (?), HEW. Medan planen förbereddes ( ) genomfördes en EU-upphandling av ingenjörer, installation, logistik (leverans och bortförande av komponenter och återvinning eller bortskaffande av gammal belysningsutrusting),. Ramavtal slöts mellan miljökontoret och the leverantörerna, vilket gav stora skalfördelar. Resultat: Minskning av elektricitet för belysning: 22,5 miljoner kwh/år Antal renoveringar av belysningen: 450 Total investering: 22,7 miljoner euro Energikostnadsbesparing: 3,4 miljoner euro/år Öppningen till Wallringtunneln källa: GL_Catalogue/GL_catalog_12.pdf

9 8 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter Nuvarande förfarande vid offentlig upphandling och byggnadsvård: de största problemen Praktisk erfarenhet visar att det finns betydande möjligheter att göra energibesparingar hos många myndigheter och liknande institutioner genom investeringar i energieffektiv belysning. Av olika anledningar genomförs dock sällan dessa investeringar: Hos många myndigheter är det svårt för cheferna att investera i energieffektivitet eftersom olika avdelningar har hand om budgetarna för ledning och investering. Vidare är inte investeringar som syftar till att ge en framtida avkastning någon naturlig del av myndigheternas investeringskultur. För det tredje är rutinerna för hur offentlig upphandling och offentliga byggnader komplexa och decentraliserade. Det gör att man tenderar att gå efter praxis och undvika risker, vilket hindrar förnyelse. För det fjärde saknas ofta finansiella resurser och personal även för lönsamma investeringar. Slutligen är det ibland svårt att ta beslut om energieffektiva investeringar, vilka kräver noggrann bearbetning, eftersom det inte finns tillräcklig information om energiförbrukning och kostnader för offentliga byggnader. Införandet av energieffektiv belysning möter ofta fler, mer specifika problem: Det finns bara otillräcklig eller osäker information om slutanvändarnas elanvändning uppdelat på olika anvädningsområden. Det saknas teknisk kunskap och riktlinjer för belysning. Installationerna i en byggnad varierar i typ och ålder. Belysningsnivåerna är lägre än vad som krävs i nya europeiska bestämmelser (EN ). Även om energieffektiva investeringar är lönsamma på sikt tar återbetalningen lång tid om de bara avser belysning. Eftersom installationerna ofta upphandlas en och en försvinner möjligheten att nå skalfördelar och de rabatter som förknippas med detta.

10 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter 9 Förbättrandet av rutiner för upphandling och byggnadsvård För större investeringar blir ofta energieffektiva tjänster en lösning. Under det senaste decenniet har också marknaden för olika typer av energitjänster såsom tredjepartsfinansiering vuxit. Renoveringar av belysningssystem inomhus innebär dock ofta, även om de generellt är kostnadseffektiva, höga transaktionskostnader och lägre avkastning (eller längre återbetalningstid) jämfört med många andra energieffektiva investeringar. Därför har energitjänstföretag i allmänhet undvikit att göra sådana investeringar om de inte har kombinerats med andra åtgärder. De passar därför bättre för lösningar inom organisationen: Public Internal Performance Commitment (PICO) täcker ett spektrum av idéer för organisationer, som gör det möjligt att finansiera och sköta energieffektiva åtgärder i offentliga byggnader kontinuerligt genom att använda myndighetens egna resurser och kunskaper. Public Internal Performance Contracting är de mest omfattande delarna av PICO. De visar hur man kan göra energieffektiva investeringar genom interna avtal om energy performance mellan olika avdelningar inom samma organisation. Både interna och externa lösningar drar fördel av följande förbättringar. De är även delvis nödvändiga förutsättningar för effektivt införande och implementering av interna och externa avtal: Försäkra er om att få politiskt-administrativt stöd för energieffektiva förbättringar genom att vända er till de viktigaste beslutsfattarna med korrekt information och motivation när det behövs. Inrätta systematiskt energitjänsttänkande för drift, underhåll och investeringar i era byggnader. Mät och övervaka energiförbrukningen i era byggnader eller avdelningar som ett första steg. Inför ett system med budgeterad energianvändning och belöna de delar av organisationen som lyckas hålla sin förbrukning inom budgeten. Använd upphandlingsspecifikationer baserat på förenkade livscykelkostandsanalyser som gör det lättast och mest acceptabelt att vid upphandlingar och offertförfrågningar köpa de produkter och tjänster som är billigast och mest effektiva i längden och inte de som har den lägsta kostnaden vid inköpet (se s. 13 för mer information och länkar). Använd individuella livscykelkostnadsberäkningar (se s. 10) för stora upphandlingar och byggnadsinvesteringar som gäller inomhus-, utomhusoch gatubelysning samt trafiksignaler.

11 10 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter Utvärdering av hur kostnadseffektiva åtgärderna är Lönsamheten hos belysningsinvesteringar kan variera mycket beroende på rumstyper, vilka antaganden om elanvändning som gjorts, hur mycket rummen används och en mängd andra antaganden. Erfarenheten från andra projekt har visat på vilka steg som är nödvändiga för att genomföra LCC-beräkningar som tar hänsyn till relevanta kostnader och intäkter över installationens livstid. Det är särkilt viktigt att tänka på följande: Definiera vilket referensfall mot vilken besparingen beräknas, särskilt viktigt när den existerande anläggningen är mycket gammal och utbytet kommer att medföra att belysningsnivåerna höjs. Indata: Jämför den energieffektiva lösningen med en konventionell installation som uppfyller belysningskraven, istället för att jämföra med den existerande anläggningen. Räkna tilläggskostnaderna, inte de fulla kostnaderna, men räkna även med de tillkommande besparingarna Definiera årlig utnyttjandetid för anläggningen för vissa byggnader. Indata: En mätkampanj i vissa utvalda byggnader kan hjälpa till att skaffa indata. Definiera de allmänna antagandena för kalkylen, t ex vad gäller framtida energipriser och arbetskraftskostnader. Indata: Ett genomsnitt av nuvarande energipriser och entreprenad/arbetskraftskostnader kan användas. Dessa räknas upp med en årlig kostandsökning. En funktion för detta finns i STEMs kalkylblad. Etablera tumregler för typiska byggnadstyper. Detta reducerar transaktionskostnaderna. Indata: Det kan vara svårt att basera beräkningen på tumregler, men för att göra en första bedömning av lönsamheten kan det vara tillgod hjälp. I Picoprojektet i Malmö konstaderades att ett en sänkning av den installerade effekten i klassrum med 5-8W/m2 vid cirka 1800 tim/år driftstid kan räcka för att betala installationen av ny anläggning under normala omständigheter. Genom att slå samman olika åtgärder till paket kan den lönsamheten ökas.

12 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter 11 Riktlinjer som stödjer energieffektiv upphandling av belysning Energiefffektivitet är en strategi för att använda offentliga medel mest effektivt och samtidigt möta dagens energi- och klimatproblem. Fler policy- och ledarskapsverktyg bör användas för att gynna båda miljön och den egna ekonomin. Ledarskapets betydelse Europeiska kommissionen, nationella regeringar och annan ledning på hör nivå bör börja med att förbättra sina rutiner för upphandlingar av och investeringar i belysning och i andra tillämpningsområden. Centrala administrationer bör inte bara införa planer som stöder energieffektiva åtgärder i den egna organisationen. För att göra goda åtgärder välkända hos offentliga beslutsfattare på alla nivåer behövs organisationernas stöd till spridning och marknadsföring av deras fördelar. Förbättringarna av rutinerna för upphandling och byggnadsvård bör vara en del i ett bredare initiativ för energieffektivitet i den allmänna sektorn om ledarskapsrollen ska fungera effektivt. Skapa nationella stödfunktioner Stödfunktioner måste skapas för att hjälpa de organisationer som vill gå vidare. Tumregler, exempelavtal, tekniska riktlinjer, översikter och utbildning är alla viktiga faktorer för att få igång förbättringar i rutinerna för upphandling och byggnadsvård. På nationell nivå är det viktigast att säkra och utveckla kunnande i energiledning och teknisk expertis i medelstora till stora offentliga organisationer och små myndigheters samarbetsorgan. Skaffa smart finansiering Offentliga organisationer bör kunna finansiera energieffektiva åtgärder med sina besparingar, men skapandet av en revolverande fond där besparingarna återförs till kan hjälpa till att få igång processen. Lösningar där en viss budget (en procentsats av elräkningen) är öronmärkt för små investeringar hjälper till att hålla elkostnaderna nere i framtiden.

13 12 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter Nationella revolverande effektiviseringsfonder är också något som kan övervägas för nationell nivå. Men det viktigaste är att den centrala myndigheten tillhandahåller kraftfulla resurser som hjälper lokala institutioner att fatta rätt beslut (t ex kalkylblad, riktlinjer för belysningsplanering med integrerade energikrav, och förslag på upphandlingstext). Se till att lagstiftningen stödjer sunda investeringar I en del länder finns det fortfarande juridiska hinder för revolverande fonder eller andra typer av PICO-arrangemang. Det är därför nödvändigt att göra en heltäckande granskning av rådande lagar så att dessa överensstämmer med sådana program. Sätt upp mål och skilj äpplen från päron Konkreta minsta mål bör sättas upp för energieffektivitet i offentliga organisationer. I länder där det är svårt att sätta upp bindande mål för lokala myndigheter kan de vara frivilliga, men i sådana fall bör det finnas starka stödfunktioner som kan hjälpa de offentliga organisationerna att uppfylla målen. Att sätta upp riktlinjer kan hjälpa myndigheter att jämföra sina prestationer (?) mot andras och kan inspirera dem att åtgärda bristande rutiner. I dag sätter många offentliga organisationer upp mål för att spara energi, men det är ofta oklart vad målen innebär och hur de ska kunna uppfyllas. Nationella direktiv för hur mål kan sättas upp, övervakas och utvärderas kan bli ett viktigt verktyg för att spara energi. Energieffektivitet bör vara normen Gör granskningar av livscykelkostnader i offentlig byggnadsvård till rutin och kräv motiveringar för inköp där bara den initiala kostnaden efterfrågas i stället för tvärt om. Planeringsmanualer och riktlinjer bör föreskriva en specifik minimumstandard för nya investeringar med avseende på energieffektivitet För mer information om hur policybeslut kan stödja genomförandet av förbättringar, se the European study on Public Procurement of Energy Saving Technologies PROST, (under procurement ).

14 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter 13 Mer information; länkar The GreenLight Programme is a voluntary pollution prevention initiative launched in February 2000 encouraging non-residential electricity consumers (public and private) to commit towards the European Commission to install energy-efficient lighting technologies in their facilities. Further information: The International Association for Energy-Efficient Lighting (IAEEL) was a global contact network and an information resource for high-quality, energyefficient lighting. However, the organisational status of IAEEL is pending a decision to form an Annex on advanced lighting programmes within the International Energy Agency s DSM programme. Information from the 1-4 International conferences on energy Efficient Lighting (right Light 1-4) are kept on the site and can be downloaded free of charge: Proceedings from right Light 5 are available for eceee members at Proceedings from Right Light 6 are available at (free of charge). The European study on Public Procurement of Energy Saving Technologies PROST does not only give recommendations regarding economically advantageous energy-efficient public procurement in general, but also specific purchase recommendations for outdoor and street lighting as well as for indoor lighting (lamps, ballasts, luminaries, light control/sensors) based on lifecycle cost analysis. Further information: See Procurement. Further information on Public Internal Performance Commitments (PICO), Public Internal Performance Contracting, and on the European PICOLight project with seven case studies in six countries: Forum för energitjänster, är en plats där information om upphandling av energitjänster samlas. Projektet stöds av energimyndigheten.

15

16 Koordinator för PICOLight-projektet Projektpartner och underleverantörer till Wuppertal Institute Finansiellt stöd Europeiska kommissionen Directorate-General for Energy and Transport Contact: #for national brochures use national contact# Wolfgang Irrek Wuppertal Institute for Climate Environment Energy Döppersberg 19, Wuppertal, Germany Phone ; Fax PICOLight-projektets webbsajt:

Interna energitjänster inom den offentliga sektorn

Interna energitjänster inom den offentliga sektorn Interna energitjänster inom den offentliga sektorn Denna broschyr har producerats inom ramen för ett europeiskt pilotprojekt där så kallad intern tredjepartsfinansiering testades i Frankrike, Italien,

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Finansiering av EPC-projekt Project Transparense OVERVIEW OF TRAINING MODULES I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från En ljusare framtid Spara energi och miljö med modern belysning Information från Bättre belysning kan minska koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton Om alla företag skulle byta till moderna armaturer, ljuskällor

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning NOW! Belysning som betalar sig själv. Vinst Konventionell NOW! Avbetalning LED Du behöver inte köpa armaturer längre! Med NOW! erbjuder vid dig belysning som en tjänst. Du får det bästa ljuset för dina

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Redovisning av miljöledningsarbete Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Arbetsförmedlingen Organisationsnr: 202100-2114 sid 1 av 5 Denna rapportering

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

RIKTLINJER OCH REGISTRERINGSBLANKETT FÖR DET EUROPEISKA GREENLIGHT-PROGRAMMET

RIKTLINJER OCH REGISTRERINGSBLANKETT FÖR DET EUROPEISKA GREENLIGHT-PROGRAMMET EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL ENERGY AND TRANSPORT New Energies & Demand Management Promotion of Renewable Energy Sources & Demand Management Bryssel, 10 juli 2001 RIKTLINJER OCH REGISTRERINGSBLANKETT

Läs mer

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten Energianvändningen belysning ska begränsas genom användande av ett ivt belysningssystem som ger en låg samt installation av styr- och reglerutrustning.

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1 Svensk översättning, utkast v.1 Transparense-projektet Detta dokument har tagits fram inom projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, finansierat av EU-programmet Intelligent

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

U2 Diffusorarmaturer

U2 Diffusorarmaturer Diffusorarmaturer 2 ETAP Diffusorarmaturer Diffusorbelysning har blivit ett absolut måste för allmänbelysning på kontor och offentliga byggnader, vilket är rimligt då diffusorer ger bekväm och behaglig

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat STF o Ny Teknik seminarium, 2010-02-18 Thomas Björkman Energimyndigheten Agenda Hinder & drivkrafter för investeringar Hur når Energimyndigheten företagen?

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Samverkan för en bättre miljö -

Samverkan för en bättre miljö - Samverkan för en bättre miljö - Utvärdering av Halmstads kommuns Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) 2007-2011 ÅTGÄRD 5. ENERGISNÅL GATUBELYSNING GENOM BYTE AV ARMATURER OCH TRAFIKSIGNALLYKTOR Halmstad den

Läs mer

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla 2015-04-15 PITCH AND MATCH: SVERIGES MEST KLIMATSMARTA VÄXTHUS Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Hur länge har staten, kommunerna, landstinget och fastighetsägarna, råd att elda för kråkorna? Vår vision

Läs mer

4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING

4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING 4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING Denna skrift är en verktygslåda som innehåller praktiska hjälpmedel för att enkelt komma igång och genomföra belysningsprojekt. För att komma igång och bestämma status

Läs mer

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Vi vill vara People & Planet Positive 2020! Ny hållbarhetsstrategi med mål och tydlig tidsplan

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

RegionFastigheter en del av Region Skåne

RegionFastigheter en del av Region Skåne RegionFastigheter en del av Region Skåne Hyror: 1 200 Mkr per år Lokalarea: 1,4 miljoner kvm 1 UMAS Kvinnokliniken Investeringar CRC, Malmö P-hus, Helsingborg Hälsa och samhälle, Malmö DC, Malmö 2 Akutmottagning

Läs mer

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 THE ELENA FACILITY Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 1 ELENA European Local Energy Assistance Tekniskt stöd (Technical Assistance, TA) Finansierar

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey D5.2 National Evaluation Reports Kvantifiering av effekterna av Energiambassadörerna Sverige Sammanställd av Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Framtidsvägen

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

Innovationsupphandling av blodpåsar

Innovationsupphandling av blodpåsar Institutet för tillämpad Grön kemi Jämtlands läns landsting Lena Stigh MScOrganiskkemi projektledare Innovationsupphandling av blodpåsar Jegrelius Teknikupphandling Innovationsupphandling Pilotprojekt

Läs mer

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner.

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner. Inom RIEEB har energikonsulter analyserat hur nationella regler (BBR mm) påverkar energieffektivitet inom ett 30-tal byggnader (bostäder, kontor, skolor mm). Hänsyn har tagits till de särskilda förhållanden

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Åke Blomsterberg och Anders Nykvist 2014-03-19 Bakgrund Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Energieffektivisering i småhus Johan Heier

Energieffektivisering i småhus Johan Heier Energieffektivisering i småhus Johan Heier Högskolan Dalarna/EMC/ByggDialog Dalarna jhe@du.se Innehåll Inledning Dalarna 50% energieffektivisering till 2050? - Presentation av Philipp Weiss arbete ByggDialog

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag En utveckling av till Energimyndighetens ER 2013:04 Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Bakgrund Energimyndigheten

Läs mer

Energy Performance Contracting utvecklas i Sverige

Energy Performance Contracting utvecklas i Sverige Energy Performance Contracting utvecklas i Sverige Att spara energi sänker kostnad och utsläpp Utdrag ur rapport från Energimyndigheten Det har aldrig varit lönsammare att spara energi än idag och ändå

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Standbyutredning Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Göteborg, Mars, 2013 FÖRORD 3 1 BAKGRUND 3 2 TIDIGARE GENOMFÖRDA STUDIER

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem ENVA Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem Författare: Therese Näsman och Rickard Waern, Hållbar utveckling Väst Maj 2013 Livscykelkostnadsanalys, LCC Att endast

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning idag, problematik och lösningar l Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning ofta största delen av verksamhetens elanvändning ndning stor sparpotential goda möjligheter m att förbf rbättra

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Erfarenheter, ekonomisk terminologi och metod

Erfarenheter, ekonomisk terminologi och metod Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Total Concept Erfarenheter, ekonomisk terminologi och metod Åsa Wahlström Mari-Liis Maripuu 05-05-14 Contract number: IEE/13/613/SI2.675832

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Utbildning Högskoleingenjörer i byggteknik Byggnadsutformning med arkitektur Väg och vatten - husbyggnadsteknik Tekniska högskolans utbildningskoncept Hållbart byggande

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn 2013-10-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan

Läs mer

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda 2011-02-10, Kenth Arvidsson Energieffektivisering Arlanda Stockholm-Arlanda Flygplats 16 miljoner resenärer per år 81 flygbolag 176 destinationer 3 start- och landningsbanor 4 terminaler 61 gater 52 butiker

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Ta kontroll över energianvändningen

Ta kontroll över energianvändningen Ta kontroll över energianvändningen Transmissionsförluster Tappvarmvatten Ventilationsförluster Fjärrvärme alt. olja Elenergi Process- och Solinstrålning personvärme Vem är jag? EVU Energi & VVS utveckling

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Ängelholm 23 maj 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster?

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme 15 maj 2013, Göteborg Glenn Widerström, Energimyndigheten Bakgrund

Läs mer

Konsten att skapa bättre belysning och samtidigt spara energi. Skolans ljus

Konsten att skapa bättre belysning och samtidigt spara energi. Skolans ljus Konsten att skapa bättre belysning och samtidigt spara energi Skolans ljus Thomasgymnasiet, Strängnäs. Ecolux Inversa och Plaza Up. Gärdesskolan, Gislaved. Ecolux Palla Down. Ronnaskolan, Södertälje. Ecolux

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se

förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se förnybar energi För kommersiella fastigheter www.newsec.se newsec Newsec Energy är ett kunskapsföretag inom geoenergi med fokus på stora och medelstora fastigheter. Med rätt kunskap och tekniklösning kan

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Utkast 2010-03-12 Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650:7703 Statens energimyndighets föreskrifter och STEMFS allmänna råd om statligt stöd till

Läs mer

Vilken betydelse har affärsmodeller för framgångsrika energitjänster? Marcus Linder linder@chalmers.se

Vilken betydelse har affärsmodeller för framgångsrika energitjänster? Marcus Linder linder@chalmers.se Vilken betydelse har affärsmodeller för framgångsrika energitjänster? Marcus Linder linder@chalmers.se Två viktiga ord Affärsmodell beskriver: Hur skapar vi värde? Hur fångar vi det? Energitjänst Erbjudande

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Ett energieffektivt samhälle

Ett energieffektivt samhälle Ett energieffektivt samhälle Utgångspunkt Sveriges byggnaders specifika energianvändning ska halveras till år 2050 jämfört med 1995 Tidigare mål revideras nu Skälen Minskad klimatbelastning Minskat omvärldsberoende

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR 1. Karta 2. Energy Factor 2 3. Intensivvårdsavdelningen, Sundsvalls sjukhus 4. Högakustenbron 5. Lysrörsarmatur 6. Sundsvalls sjukhus 7. CO 2 -utsläpp 1995-2010 8.

Läs mer

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering Näringsdepartementet 2015-05-12 103 33 Stockholm Anders.lonnberg@regeringskansliet.se Mattias.persson@regeringskansliet.se Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Läs mer

GE ConstantColor CMH StreetWise

GE ConstantColor CMH StreetWise GE ConstantColor CMH Naturligt bättre, naturligt säkrare. CMH: det framtidssäkra valet Gatubelysning Europeiska unionen fortsätter att trycka på för att eliminera föråldrad, ineffektiv belysning. Enligt

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap Effektiv energianvändning Hur når vi dit? Motorer (pumpar) Stödprocess Peter Karlsson Motordrifter Allmän motorkunskap Ny klassning av verkningsgrader: IEC60034-30, IE1, IE2, IE3 Ca 65 % av industrins

Läs mer

Miljöanpassad upphandling HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO

Miljöanpassad upphandling HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO UPPHANDLING PÅVERKAR Ca 500-600 miljarder kr (EU 2,000 miljarder) 3 kategorier står för 70-80% av all miljöpåverkan BESPARINGSPOTENTIAL Om Sveriges skolor

Läs mer