Minska kostnaderna: öka bekvämligheten!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minska kostnaderna: öka bekvämligheten!"

Transkript

1 Minska kostnaderna: öka bekvämligheten! genom upphandling av energieffektiv belysning till offentliga byggnader

2 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter 1 Det lönar sig att förändra sin belysningsupphandling! Om ni vill: spara energi och minska utgifterna i offentliga organisationer genom kostnadseffektiva förbättringar av belysning, förbättra rutinerna för offentlig upphandling ge era anställda och kunder bättre belysning och ni: arbetar inom offentliga sektorn, är konsult hos den offentliga sektorn, eller arbetar med politiska riktlinjer (policymaker) då rekommenderar vi er att läsa den här broschyren. Den presenterar det europeiska projektet PICOLights resultat. Projektet genomfördes tack vare ekonomiskt stöd från Europeiska Kommissionen och nationella medfinansiärer. PICOLight står för Public Internal Performance Commitment (PICO), och har haft pilotprojekt som rör energieffektiv belysning i sju offentliga administrationer i sex länder. Fokus i den här broschyren ligger på hur förfarandet av offentlig upphandling och byggnadsunderhåll, med hänsyn till investeringar i belysningen, kan förbättras. Det finns en annan broschyr som behandlar själva PICO-konceptet (http://www.icleieurope.org/index.php?id=publications).

3 2 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter Innehåll Möjligheter och nettovinster 3 Kostnadeffektiva lösningar i praktiken exempel 4 Nuvarande förfarande vid offentlig upphandling och byggnadsvård: de största problemen 8 Förbättrandet av rutiner för upphandling och byggnadsvård 9 Utvärdering av hur kostnadseffektiva åtgärderna är 10 Riktlinjer som stödjer energieffektiv upphandling av belysning 11 Mer information; länkar 13

4 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter 3 Möjligheter och nettovinster Förbättringar av nuvarande rutiner vid offentlig upphandling och byggnadsunderhåll i den offentliga sektorn kan leda till betydande ekonomiska vinster från lösningar som både är kostnads- och energieffektiva. Och vinsterna kan verkligen bli enorma. The European study on Public Procurement of Energy Saving Technologies (PROST) visade att myndigheterna i EU:s medlemsländer jämfört med om verksamheten pågår som vanligt kan minska energianvändningen (värme och elektricitet) med upp till 20 procent fram till 2020 om större tyngd läggs vid energieffektivitet i rutinerna för upphandling, investeringar och underhåll. Den motsvarande reduktionen av växthusgaser skulle vara lika stor, och det är tydligt att aktiva strategier för energieffektivitet inom den offentliga sektorn skulle bidra till uppfyllandet av Kyotoprotokollet för Europas del. De potentiella ekonomiska vinsterna genom energieffektiva investeringar för endast 80 miljoner euro per år under en tjugoårsperiod uppgår till 12 miljarder euro per år för de 15 gamla medlemsländerna. Andelen av energianvändningen som inomhusbelysningen står för varierar stort från myndighet till myndighet. Den kan utgöra upp till 40 procent av den totala energianvändningen. Praktiska exempel har visat att andelen för belysning kan minskas med mellan 30 och 60 procent genom investeringar i energieffektiva belysningssystem. Effektivare belysning och bättre belysningsplanering i nya och renoverade byggnader kan tillsammans sänka den totala elektricitetsförbrukningen med 5 20 procent. I de flesta fall blir dessa investeringar inte bara lönsamma, utan bibehåller eller förbättrar även kvalitén på belysningen och säkerställer att den europeiska standarden för belysning av arbetsplatser (EN ) uppfylls.

5 4 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter Kostnadeffektiva lösningar i praktiken exempel Sjukhuset Niguarda Ca Granda, Italien Åtgärder för energieffektiv belysning utgjorde en del av den nästan totala renoveringen av laboratoriet i komplex 4 på sjukhuset Niguarda Ca Granda i Italien. Belysningen i Niguarda före renoveringen Den högeffektiva belysningen består av: 335 högeffektiva armaturer med elektroniska driftdon 34 närvarogivare 25 fotoceller för dagsljusstyrning (kopplade till 25 dimbara don) 91 dragströmbrytare (snören) för att styra armaturerna lokalt. Lönsamhetsanalysen nedan visar marginalkostnaderna och besparingarna som dessa åtgärder medför. De jämförs med en standardbelysning som består av aramturer med konventionella drfitdon och vanlig på/av-funktion, som skulle ha installerats i laboratoriet om det inte hade varit för PICOlight-projektet. Minskning av elektricitet för belysning: 57 MWh/år (37 procent) Elbesparing: 6 kw Extra installationskostnader för energieffektiv lösning: euro (inklusive design- and transaktionskostnader) Energikostnadsbesparingar: euro/år Fortlöpande kostnadsbesparingar: euro/år Internränta: 33 procent (inklusive design- and transaktionskostnader) Förbättrat belysningssystem som tar hjälp av naturligt dagsljus.

6 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter 5 Universitetet i Bordeaux, Frankrike På universitetet i Bordeaux i Frankrike tänkte man om när det gällde belysning efter en tre veckor lång mätningskampanj som jämförde energiförbrukningen i ett orenoverat klassrum, ett vanligt renoverat klassrum och ett energieffektivt renoverat klassrum. Universitetets campus omfattar 34 byggnader på sammanlagt m 2. År 2002 var elektricitetsförbrukningen ungefär 2,3 GWh (vilket var 17 procent av den totala konsumtionen av elektricitet). Tack vare installationerna av energieffektiva belysningssystem är den potentiella minskningen av förbrukningen 50 procent, dvs. 1,1 GWh/år, även om det kommer att ta ett tag eftersom byggnaderna renoveras en del i taget. Resultaten nedan rapporterades för en del av universitetets byggnad A 22. Jämförelsen är gjord mellan armaturer för T8-lysrör med elektroniska driftdon och närvarogivare och en installation med armaturer med T8-rör ochkonventionella don i klassrummen, och mellan installationen av armaturer med 1x58W och en ny konventionell installation (2 x 36 W) in korridorerna. Utbytet förde med sig en ökning i belysningsnivå från 180 Lux i de orenoverade klassrummen till 500 Lux i de renoverade. Minskning av elektricitet för belysning: 828 kwh/år Minskning av elektricitetsanvändning: 44 procent i klassrummen, 60 procent i golven Elbesparing: 474 W Extra installationskostnader för energieffektiv lösning: 973 Euro Energikostnadsbesparingar: 55 Euro/år Underhållskostnadsbesparingar: 6 Euro/år Internränta: 4 procent (elpriser 3 ceuro/kwh off-peak and 8 ceuro/kwh vid topplast; årlig användning 800 hours/yea) Det bör observeras att priset för electroniska don låg väldigt högt vid tiden för PICOlight-projektet (120 euro). Priset har dock fallit kontinuerligt under tiden som de har blivit vanligare i Frankrike.

7 6 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter BLB NRW: Polisens högkvarter i Wuppertal, Tyskland I Tyskland utgjorde analysen av en polisstations belysningssystem en del av omfattande energianalys av byggnaderna. Belysningen står för ungefär 30 procent av elektricitetsförbrukningen i byggnaden som tillhör Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW). BLB NRW grundades 2001 och fungerar som ägare av offentliga byggnader å delstaten Nordrhein-Westfalens vägnar. Åtskilliga energieffektiviseringsåtgärder i kontor, golv, fängelseceller, källare, samlingssal, kafeteria, garage och området runt byggnaden föreslogs som resultat av granskningen. Kontoren står för ca 47 procent av belysningens elförbrukning. Två olika belysningssystem som ger ett behagligare ljus (500 lx enl DIN-EN ) testades i två mönsterkontor. Båda består av armaturer för T5-rör med dimbara don och integrerade fotoceller för dagsljusstyrning. Dessutom installerades en närvarogivare i varje rum. I slutändan visade det sig emellertid att det var mer lönsamt med armaturer utan dagsljusstyrning. Det övergripande resultatet nedan kommer från en jämförelse med en nyinstallation av BLB NRW:s standardbelysning. Minskning av elektricitet för belysning: 180,6 MWh/år (60 procent) Elbesparing: 127 kw Extra installationskostnader för energieffektiv lösning: euro (inklusive design- and transaktionskostnader) Energikostnadsbesparingar: euro/år Elkostnadsbesparingar: euro/år Internränta: 9 procent (inklusive design- and transaktionskostnader; med elpriset 8,50 ceuro/kwh)

8 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter 7 Staden Hamburg, Tyskland: Armaturutbyte - 2:1 Följande tyska exempel kommer inte från PICOlight-projektet. Det visar dock en mycket lyckad och omfattande förändring i upphandling av belysning. I Hamburg, vinnare av the GreenLight Awards 2004, erbjuder statens miljökontor alla offentliga byggnader och institutioner i staden, såsom skolor, universitet, sanitära faciliteter, tunnlar, teatrar, museum etc. en unik tjänst. Tjänsten kallas "Leuchtentausch 2:1 fürs Klima" ("armaturbyte 2:1 för klimatet skull ), vilket speglar förhållandet att man in regel kan byta ut en gammal 70-talsarmatur med två lampor och opaliserande skydd mot en moderna armatur med endast en lampa och högreflekterande reflektor och HFdon. Tjänsten som miljökontoret erbjuder täcker hela renoveringsprocessen plus en plan för tredjepartsfinansiering av installationer av ny belysning. Finansieringsplanen etablerades redan 1991 genom ett avtal mellan staten/staden Hamburg och dess elektriska verk (?), HEW. Medan planen förbereddes ( ) genomfördes en EU-upphandling av ingenjörer, installation, logistik (leverans och bortförande av komponenter och återvinning eller bortskaffande av gammal belysningsutrusting),. Ramavtal slöts mellan miljökontoret och the leverantörerna, vilket gav stora skalfördelar. Resultat: Minskning av elektricitet för belysning: 22,5 miljoner kwh/år Antal renoveringar av belysningen: 450 Total investering: 22,7 miljoner euro Energikostnadsbesparing: 3,4 miljoner euro/år Öppningen till Wallringtunneln källa: GL_Catalogue/GL_catalog_12.pdf

9 8 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter Nuvarande förfarande vid offentlig upphandling och byggnadsvård: de största problemen Praktisk erfarenhet visar att det finns betydande möjligheter att göra energibesparingar hos många myndigheter och liknande institutioner genom investeringar i energieffektiv belysning. Av olika anledningar genomförs dock sällan dessa investeringar: Hos många myndigheter är det svårt för cheferna att investera i energieffektivitet eftersom olika avdelningar har hand om budgetarna för ledning och investering. Vidare är inte investeringar som syftar till att ge en framtida avkastning någon naturlig del av myndigheternas investeringskultur. För det tredje är rutinerna för hur offentlig upphandling och offentliga byggnader komplexa och decentraliserade. Det gör att man tenderar att gå efter praxis och undvika risker, vilket hindrar förnyelse. För det fjärde saknas ofta finansiella resurser och personal även för lönsamma investeringar. Slutligen är det ibland svårt att ta beslut om energieffektiva investeringar, vilka kräver noggrann bearbetning, eftersom det inte finns tillräcklig information om energiförbrukning och kostnader för offentliga byggnader. Införandet av energieffektiv belysning möter ofta fler, mer specifika problem: Det finns bara otillräcklig eller osäker information om slutanvändarnas elanvändning uppdelat på olika anvädningsområden. Det saknas teknisk kunskap och riktlinjer för belysning. Installationerna i en byggnad varierar i typ och ålder. Belysningsnivåerna är lägre än vad som krävs i nya europeiska bestämmelser (EN ). Även om energieffektiva investeringar är lönsamma på sikt tar återbetalningen lång tid om de bara avser belysning. Eftersom installationerna ofta upphandlas en och en försvinner möjligheten att nå skalfördelar och de rabatter som förknippas med detta.

10 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter 9 Förbättrandet av rutiner för upphandling och byggnadsvård För större investeringar blir ofta energieffektiva tjänster en lösning. Under det senaste decenniet har också marknaden för olika typer av energitjänster såsom tredjepartsfinansiering vuxit. Renoveringar av belysningssystem inomhus innebär dock ofta, även om de generellt är kostnadseffektiva, höga transaktionskostnader och lägre avkastning (eller längre återbetalningstid) jämfört med många andra energieffektiva investeringar. Därför har energitjänstföretag i allmänhet undvikit att göra sådana investeringar om de inte har kombinerats med andra åtgärder. De passar därför bättre för lösningar inom organisationen: Public Internal Performance Commitment (PICO) täcker ett spektrum av idéer för organisationer, som gör det möjligt att finansiera och sköta energieffektiva åtgärder i offentliga byggnader kontinuerligt genom att använda myndighetens egna resurser och kunskaper. Public Internal Performance Contracting är de mest omfattande delarna av PICO. De visar hur man kan göra energieffektiva investeringar genom interna avtal om energy performance mellan olika avdelningar inom samma organisation. Både interna och externa lösningar drar fördel av följande förbättringar. De är även delvis nödvändiga förutsättningar för effektivt införande och implementering av interna och externa avtal: Försäkra er om att få politiskt-administrativt stöd för energieffektiva förbättringar genom att vända er till de viktigaste beslutsfattarna med korrekt information och motivation när det behövs. Inrätta systematiskt energitjänsttänkande för drift, underhåll och investeringar i era byggnader. Mät och övervaka energiförbrukningen i era byggnader eller avdelningar som ett första steg. Inför ett system med budgeterad energianvändning och belöna de delar av organisationen som lyckas hålla sin förbrukning inom budgeten. Använd upphandlingsspecifikationer baserat på förenkade livscykelkostandsanalyser som gör det lättast och mest acceptabelt att vid upphandlingar och offertförfrågningar köpa de produkter och tjänster som är billigast och mest effektiva i längden och inte de som har den lägsta kostnaden vid inköpet (se s. 13 för mer information och länkar). Använd individuella livscykelkostnadsberäkningar (se s. 10) för stora upphandlingar och byggnadsinvesteringar som gäller inomhus-, utomhusoch gatubelysning samt trafiksignaler.

11 10 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter Utvärdering av hur kostnadseffektiva åtgärderna är Lönsamheten hos belysningsinvesteringar kan variera mycket beroende på rumstyper, vilka antaganden om elanvändning som gjorts, hur mycket rummen används och en mängd andra antaganden. Erfarenheten från andra projekt har visat på vilka steg som är nödvändiga för att genomföra LCC-beräkningar som tar hänsyn till relevanta kostnader och intäkter över installationens livstid. Det är särkilt viktigt att tänka på följande: Definiera vilket referensfall mot vilken besparingen beräknas, särskilt viktigt när den existerande anläggningen är mycket gammal och utbytet kommer att medföra att belysningsnivåerna höjs. Indata: Jämför den energieffektiva lösningen med en konventionell installation som uppfyller belysningskraven, istället för att jämföra med den existerande anläggningen. Räkna tilläggskostnaderna, inte de fulla kostnaderna, men räkna även med de tillkommande besparingarna Definiera årlig utnyttjandetid för anläggningen för vissa byggnader. Indata: En mätkampanj i vissa utvalda byggnader kan hjälpa till att skaffa indata. Definiera de allmänna antagandena för kalkylen, t ex vad gäller framtida energipriser och arbetskraftskostnader. Indata: Ett genomsnitt av nuvarande energipriser och entreprenad/arbetskraftskostnader kan användas. Dessa räknas upp med en årlig kostandsökning. En funktion för detta finns i STEMs kalkylblad. Etablera tumregler för typiska byggnadstyper. Detta reducerar transaktionskostnaderna. Indata: Det kan vara svårt att basera beräkningen på tumregler, men för att göra en första bedömning av lönsamheten kan det vara tillgod hjälp. I Picoprojektet i Malmö konstaderades att ett en sänkning av den installerade effekten i klassrum med 5-8W/m2 vid cirka 1800 tim/år driftstid kan räcka för att betala installationen av ny anläggning under normala omständigheter. Genom att slå samman olika åtgärder till paket kan den lönsamheten ökas.

12 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter 11 Riktlinjer som stödjer energieffektiv upphandling av belysning Energiefffektivitet är en strategi för att använda offentliga medel mest effektivt och samtidigt möta dagens energi- och klimatproblem. Fler policy- och ledarskapsverktyg bör användas för att gynna båda miljön och den egna ekonomin. Ledarskapets betydelse Europeiska kommissionen, nationella regeringar och annan ledning på hör nivå bör börja med att förbättra sina rutiner för upphandlingar av och investeringar i belysning och i andra tillämpningsområden. Centrala administrationer bör inte bara införa planer som stöder energieffektiva åtgärder i den egna organisationen. För att göra goda åtgärder välkända hos offentliga beslutsfattare på alla nivåer behövs organisationernas stöd till spridning och marknadsföring av deras fördelar. Förbättringarna av rutinerna för upphandling och byggnadsvård bör vara en del i ett bredare initiativ för energieffektivitet i den allmänna sektorn om ledarskapsrollen ska fungera effektivt. Skapa nationella stödfunktioner Stödfunktioner måste skapas för att hjälpa de organisationer som vill gå vidare. Tumregler, exempelavtal, tekniska riktlinjer, översikter och utbildning är alla viktiga faktorer för att få igång förbättringar i rutinerna för upphandling och byggnadsvård. På nationell nivå är det viktigast att säkra och utveckla kunnande i energiledning och teknisk expertis i medelstora till stora offentliga organisationer och små myndigheters samarbetsorgan. Skaffa smart finansiering Offentliga organisationer bör kunna finansiera energieffektiva åtgärder med sina besparingar, men skapandet av en revolverande fond där besparingarna återförs till kan hjälpa till att få igång processen. Lösningar där en viss budget (en procentsats av elräkningen) är öronmärkt för små investeringar hjälper till att hålla elkostnaderna nere i framtiden.

13 12 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter Nationella revolverande effektiviseringsfonder är också något som kan övervägas för nationell nivå. Men det viktigaste är att den centrala myndigheten tillhandahåller kraftfulla resurser som hjälper lokala institutioner att fatta rätt beslut (t ex kalkylblad, riktlinjer för belysningsplanering med integrerade energikrav, och förslag på upphandlingstext). Se till att lagstiftningen stödjer sunda investeringar I en del länder finns det fortfarande juridiska hinder för revolverande fonder eller andra typer av PICO-arrangemang. Det är därför nödvändigt att göra en heltäckande granskning av rådande lagar så att dessa överensstämmer med sådana program. Sätt upp mål och skilj äpplen från päron Konkreta minsta mål bör sättas upp för energieffektivitet i offentliga organisationer. I länder där det är svårt att sätta upp bindande mål för lokala myndigheter kan de vara frivilliga, men i sådana fall bör det finnas starka stödfunktioner som kan hjälpa de offentliga organisationerna att uppfylla målen. Att sätta upp riktlinjer kan hjälpa myndigheter att jämföra sina prestationer (?) mot andras och kan inspirera dem att åtgärda bristande rutiner. I dag sätter många offentliga organisationer upp mål för att spara energi, men det är ofta oklart vad målen innebär och hur de ska kunna uppfyllas. Nationella direktiv för hur mål kan sättas upp, övervakas och utvärderas kan bli ett viktigt verktyg för att spara energi. Energieffektivitet bör vara normen Gör granskningar av livscykelkostnader i offentlig byggnadsvård till rutin och kräv motiveringar för inköp där bara den initiala kostnaden efterfrågas i stället för tvärt om. Planeringsmanualer och riktlinjer bör föreskriva en specifik minimumstandard för nya investeringar med avseende på energieffektivitet För mer information om hur policybeslut kan stödja genomförandet av förbättringar, se the European study on Public Procurement of Energy Saving Technologies PROST, (under procurement ).

14 Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter 13 Mer information; länkar The GreenLight Programme is a voluntary pollution prevention initiative launched in February 2000 encouraging non-residential electricity consumers (public and private) to commit towards the European Commission to install energy-efficient lighting technologies in their facilities. Further information: The International Association for Energy-Efficient Lighting (IAEEL) was a global contact network and an information resource for high-quality, energyefficient lighting. However, the organisational status of IAEEL is pending a decision to form an Annex on advanced lighting programmes within the International Energy Agency s DSM programme. Information from the 1-4 International conferences on energy Efficient Lighting (right Light 1-4) are kept on the site and can be downloaded free of charge: Proceedings from right Light 5 are available for eceee members at Proceedings from Right Light 6 are available at (free of charge). The European study on Public Procurement of Energy Saving Technologies PROST does not only give recommendations regarding economically advantageous energy-efficient public procurement in general, but also specific purchase recommendations for outdoor and street lighting as well as for indoor lighting (lamps, ballasts, luminaries, light control/sensors) based on lifecycle cost analysis. Further information: See Procurement. Further information on Public Internal Performance Commitments (PICO), Public Internal Performance Contracting, and on the European PICOLight project with seven case studies in six countries: Forum för energitjänster, är en plats där information om upphandling av energitjänster samlas. Projektet stöds av energimyndigheten.

15

16 Koordinator för PICOLight-projektet Projektpartner och underleverantörer till Wuppertal Institute Finansiellt stöd Europeiska kommissionen Directorate-General for Energy and Transport Contact: #for national brochures use national contact# Wolfgang Irrek Wuppertal Institute for Climate Environment Energy Döppersberg 19, Wuppertal, Germany Phone ; Fax PICOLight-projektets webbsajt:

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Rapport Vita certifikat något för Sverige? FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE

Rapport Vita certifikat något för Sverige? FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Rapport Vita certifikat något för Sverige? FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Innehåll Sammanfattning: Mera nytta med mindre energi 3 Energieffektivisering är inte svårt bara komplicerat 4 Det behövs

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

EL-EFF REGION. Västra Götaland, Sverige. Mats Johansson Elin Sundqvist. WP 3: Regional handlingsplan. av:

EL-EFF REGION. Västra Götaland, Sverige. Mats Johansson Elin Sundqvist. WP 3: Regional handlingsplan. av: EL-EFF REGION WP 3: handlingsplan Västra Götaland, Sverige av: Mats Johansson Elin Sundqvist 1 Bakgrund Västra Götaland är Sveriges tredje största region, befolkningsmängden uppgår till 1,5 miljoner, vilket

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Renovering med energihänsyn Analys av nyckelaktörer och förslag på åtgärdspaket för att underlätta energirenoveringar för enskilda småhusägare

Renovering med energihänsyn Analys av nyckelaktörer och förslag på åtgärdspaket för att underlätta energirenoveringar för enskilda småhusägare Renovering med energihänsyn Analys av nyckelaktörer och förslag på åtgärdspaket för att underlätta energirenoveringar för enskilda småhusägare MALIN SVENSSON SANDRA WANNERSKOG KANDIDATARBETE Inom kandidatprogrammet

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan RAPPORT 5520 DECEMBER 2005 En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI Från strategi till handling! www.eumayors.eu 1 Publikationen kommer från Covenant of Mayors Office och Generaldirektoratet för Energi,

Läs mer

Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och hinder

Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och hinder Insights. Delivered. Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och 19 december 2014 Proj no: 5469970 19 december 2014 2 Sammanfattning Ett effektivt utnyttjande av resurser, inklusive energi, utgör

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 och Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Gröna hyresavtal - Utredning om vad som bör regleras i standardmallen Författare: Ida

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar?

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? William Montgomery & Henry Montgomery...ofta är det psykologiska förklaringar, såsom människans värdering av nuet jämfört med framtiden, som bidrar till att

Läs mer

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning LEDARE Vi har inte råd att vänta! Det räcker med att slå upp tidningen, för att konstatera att framtiden ser ljusare ut än på länge.

Läs mer