Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X)."

Transkript

1 Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter som är tekniskt möjliga och kostnadseffektiva. Följande påståenden försöker förklara varför sådana investeringar genomförs. Vid ett investeringstillfälle, hur viktigt är följande påståenden? Betygsättning m alls m Neutr al helt Ingen åsikt 1 Tekniken passar ej för företaget 2 Kostnader för produktionsstörningar 3 Kostnader för att finna möjligheter och analysera alternativens kostnadseffektivitet 4 Omkostnader för nyrekrytering, omskolning eller pensionering av personal 5 Risk för dålig prestanda hos inköpt utrustning 6 Brist på kapital 7 Slimmad organisation 8 Budgetmedel avsätts ej för investeringar i energieffektiv teknik 9 Icke energirelaterade investeringar prioriteras högre 10 Tekniska risker såsom risk för produktionsstörningar och avbrott etc. 11 Osäkerheter kring verksamhetens framtid 12 Brist på information beträffande möjliga energieffektiviseringsåtgärder 13 Svårigheter att erhålla korrekt information beträffande energipre- 15 standa av den inköpta utrustningen

2 16 Brist på tid/andra prioriteringar 17 Bristande tekniska kunskaper avseende energieffektiv teknik 18 Bristande medvetenhet kring energifrågor hos personalen 19 Produktionsenhet/individ får ej ta del av vinst vid en minskning av energikostnaden 20 Energimål ej grerade i produktions-, underhålls- eller inköpsrutiner 21 Ledningen prioriterar ej energifrågor 22 Energiansvarige saknar inflytande 23 Intressekonflikter inom företaget 2 Information om möjligheter till energieffektivisering Hur användbara anser Ni att följande informationskällor är beträffande energieffektiviseringsmöjligheter? Källa Kollegor inom företaget/koncernen Kollegor inom branschen Branschorganisation Energimyndigheten Skriftliga källor såsom tidskrifter Konferenser och seminarier Energiföretag (Vattenfall, Eon m.fl.) Produktinformation från leverantörer av utrustning Konsulter som genomför energikartläggningar/ger förslag på effektiviseringar Statligt finansierade energikartläggningar/åtgärdsförslag Regionalt energikontor Länsstyrelsen Kommunen Utmärkt Bra Med el Mindre bra Använder ej 3 Drivkrafter för energieffektiviseringar Ett framgångsrikt energieffektiviseringsarbete omfattas av en rad faktorer, externt såväl som rnt på företaget. Utifrån den samlade erfarenhet som finns på Ert företag, hur värderar du följande faktorers inverkan på implementeringen av kostnadseffektiva energieffektiviserande åtgärder på Ert företag?

3 Typ av drivkraft Betygsättning mme alls Neutr al helt Ingen åsikt 1 Eldsjäl/eldsjälar på företaget 2 Långsiktig energistrategi på företaget 3 Miljö/-energiledningssystem 4 Miljöprofilering av företaget/koncernen 5 Förbättrad arbetsmiljö 6 Minskade kostnader 7 Nätverk inom företaget/koncernen 8 Hot om stigande energipriser 9 Internationell konkurrens 10 Handel med utsläppsrätter 11 Energiskatt 12 Svavelskatt 13 Kväveoxidskatt 14 Koldioxidskatt 15 Allmänna energiråd via seminarium 16 Allmänna energiråd via tidskrift/broschyr 17 Elcertifikat 18 Frivilliga avtal med skatteavdrag som morot (PFE) 19 Krav på effektivisering enligt miljöbalken (av Länsstyrelsen) 20 Statligt finansierad energianalys utförd av konsult? 21 Subventionerad energianalys utförd av sakkunnig från branschorgan? 22 Investeringsstöd genom energikartläggningscheck

4 23 Offentliga sektorn som föredöme 24 Kommunens deltagande i Uthållig kommun 25 Nätverk inom Er bransch 26 Information och stöd via branschorganisation 27 Förmånliga lån vid investering i energieffektiv teknik 28 Påverkan från olika typer av miljöorganisationer (NGOs) 29 Erbjuda stöd (från energiexpert) i detaljspecifika frågor (helpdesk) 30 Incitamentsavtal/tredjeparts- Finansiering 31 Energitjänstföretag som sköter drift- och underhåll av företagets fastigheter 32 Årlig miljöredovisning till länsstyrelsen med energiplan 33 Fullt stöd från högsta ledningen 34 Kommunal energirådgivning 35 Den kommunala energiplaneringen 36 Krav från ägare 37 Krav och frågor från kunder 38 Investeringsstöd för energieffektiv teknik

5 4 Möjligheter till energieffektivisering Till vilken grad delar Ni följande påstående? Det finns energieffektiviserande åtgärder som kan genomföras på vårt företag som är lönsamma enligt våra återbetalningskriterier? helt m - Neutra l m - m - alls Hur fördelas energikostnaden på olika kostnadsställen/enheter? Baserad på: Fördelas m Antal Interna 2 ej anställda mätningar Vilka payoff-krav gäller vid investeringar i energieffektiviserande åtgärder? Saknas <1 år <2 år <3 år >3 år Vet ej Hur upplever du att Ert företag/koncerns prioritering av energifrågan förändrats under följande tidsrvall? Ange siffra för samtliga tidsperioder., 3; ökad prio, 2; oförändrat prio, 1; minskad prio. < Har Ert företag använt sig av incitamentsavtal/tredjepartsfinansiering vid investering i energieffektiv teknik sista fem åren? Ja Nej Har Ni en nedtecknad långsiktig energistrategi på Ert företag? I sådana fall, hur långsiktig är den? Saknas 1 år 3 år 5 år >5 år

6 5 Företagsinformation Företagsnamn Namn Position/Titel Antalet anställda på företaget Omsättning på företaget (ungefärlig) Årlig energianvändning på företaget (ca: kwh) Har företaget gått med vinst de senaste 3 åren? Har företaget gått med vinst de senaste 10 åren? Biobränsle Fossila bränslen El Alla tre 2 av 3 år 1 av 3 år Nej Ja Nej Har Ni något ytterligare att tillägga beträffande hinder och drivkrafter för energieffektiviseringar? Tack för Din medverkan!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och hinder

Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och hinder Insights. Delivered. Kvantitativ utvärdering av marknadsmisslyckanden och 19 december 2014 Proj no: 5469970 19 december 2014 2 Sammanfattning Ett effektivt utnyttjande av resurser, inklusive energi, utgör

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar?

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? William Montgomery & Henry Montgomery...ofta är det psykologiska förklaringar, såsom människans värdering av nuet jämfört med framtiden, som bidrar till att

Läs mer

Enkät om energirådgivning

Enkät om energirådgivning . Bo Andersson Energirådgivningen Söderköping/ Valdemarsvik Enkät om energirådgivning.......... Har energirådgivningen påverkat energiomställningen i Söderköping och Valdemarsviks kommuner? Inledning Kommunal

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

ELAN PÅ ENERGITINGET Ökad elförbrukning med statistiktjänst. sid. 3. ATT INTE VÄLJA ÄR OCKSÅ ETT VAL Få kunder byter elhandlare. sid.

ELAN PÅ ENERGITINGET Ökad elförbrukning med statistiktjänst. sid. 3. ATT INTE VÄLJA ÄR OCKSÅ ETT VAL Få kunder byter elhandlare. sid. NYHETSBREV NR 1 2009 ELAN programmet Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. ELAN PROGRAMMET DET SKA VARA ENKELT Enkelhet och lättillgänglighet

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig Oktober 2012 Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Famna presenterar med denna rapport tillväxtsiffror

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

Energitjänster på en avreglerad marknad

Energitjänster på en avreglerad marknad Energitjänster på en avreglerad marknad För en effektivare energianvändning? Mikael Bergmasth och Mats Strid Bokförlaget BAS 1 2004 författarna och bokförlaget BAS Allt mångfaldigande utan förlagets skriftliga

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Energieffektiva Malmö

Energieffektiva Malmö Energieffektiva Malmö Datum: 2011-03-17 Ansvarig: Jesper Danielsson Förvaltning: Miljöförvaltningen, Malmö stad Enhet: Avdelningen för stadsutveckling och klimat Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Fler exemplar av denna rapport beställer du på: Energimyndigheten Naturvårdsverket ER2006:34 ISBN 91-620-5616-6

Läs mer

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Fler exemplar av denna rapport beställer du på: Energimyndigheten Naturvårdsverket ER2006:34 ISBN 91-620-5616-6

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Guide i energitillsyn

Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn 1 2 Guide i energitillsyn kommunen har en speciell position när det gäller energieffektivisering. Dels kan kommunen arbeta metodiskt och långsiktigt med att

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer