Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg"

Transkript

1 Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren, Folkuniversitetet- Projektledare Barbro Göteson, Folkuniversitetet- Utbildningsledare/kontorsansvarig Kerstin Birgersson, Varbergs kommun- Aktivitetssamordnare Inger Darell, Varbergs Kommun-Frivilligsamordnare Marie Brander- Folkuniversitetet-projektanställd Projektbeskrivning: Vi satte ett mål att nå 100 deltagare i hela projektet trappan med kurser på fem olika orter och 50 deltagare/termin. Vi hade redan vid starten den 5 oktober 9 kurser i veckan inbokade med 10 deltagare /kurs. En full arbetsvecka för Mikael Säwström som efter en rekryteringsinsats blev utvald att undervisa våra entusiastiska deltagare. Efter några planeringsmöten i styrgruppen så kom vi fram till hur vi skulle marknadsföra och driva kurserna så att vi verkligen skulle nå så många vi hade planerat. Vi körde runt i kommunen och inspekterade de mötesplatser som fanns med utrymme och möjlighet att koppla upp oss på internet, vi bokade upp tider i lokalen hela hösten och fick kontakter som kunde hjälpa till med att ordna fika och låsa upp i lokalerna och även vara till hjälp där våra kursdeltagare behövde praktisk hjälp att komma till lokalerna. Dessa mötesplatser ligger i anslutning till där många av deltagarna bor. Efter det så kom vi fram till hur första omgången skulle genomföras. Det blev Veddige, Bua, Tvååker, Träslövsläge, Södertull i centrala Varberg och i Folkuniversitetets lokaler. Vi köpte in 12 stycken Ipad och kom fram till att vi måste teckna ett abonnemang så vi kan använda oss av internet ute på våra orter och lokaler. Det fanns ju inget Wifi. Mycket kunskap som man får på vägen redan med att köpa in redskapen allt är inte självklart. Vi fick också skaffa lite utrustning runt omkring för att klara av detta på ett så enkelt sätt för vår lärare som blev kringresande med resväska på hjul utrustad med redskapen som behövdes fem dagar i veckan två gånger per dag. Vi gjorde från starten en marknadsföringsinsats i form av tryckt broschyr med information om projektet och orter där kurserna skulle genomföras. De följdes av att Marie åkte runt i samband med att det var aktiviteter på mötesplatserna med kommunens anhörig och frivilligsamordnare som informerade och där fick Marie presentera vårt projekt och deltagarna veta allt om hur de kunde få lära sig att använda Ipad och att det var kostnadsfritt att delta.

2 Detta var framgångsfaktorn med projektet då Marie med sin närvaro skapade intresse och trygghet i att alla kan anmäla sig och det är ett sätt att förenkla vardagen och hänga med i kommunikation med barn och barnbarn. Och Marie förklarade också att hon kommer att finnas med i varje kurs och vara en medhjälpare trots att hon inte var någon datalärare. Därefter kom det reportage om projektet i vår lokaltidning Hallands Nyheter. Vi fick efter detta många samtal och intresseanmälningar. Vi fick som jag skrev i inledningen ett stort gehör för vårt projekt. Vi hade en lista med ca 70 deltagare på kö när vi startade, kändes ju då väldigt bra men vi insåg inte då att detta blir ett projekt som vi planerat att genomföra på två terminer det gör vi på en termin. Samma dag som vi startade med våra Ipad kurser så hade vi lokaltidningen på plats som gjorde ett reportage med våra nervösa deltagare. Det blev mycket positivt hela projektet och Mikael som är en allroundperson var detta ytterligare en erfarenhet att sätta på sitt CV. Vi var väldigt nöjda med vår insikt att det behövs medhjälpare vid kurstillfällena. Marie hade fullt upp med att serva så ingen behövde sitta och vänta på hjälp. Fikat var också ett viktigt inslag i kursen som uppskattades, vi hade köpt in för att bjuda på detta och de ordnade Marie så att alla fick sig en kopp kaffe med dopp. På något av ställena så fanns det att köpa och då fick vi bestämma en kaka som de fick välja så att det blev en effektiv organisation och alla kunde återgå till sin kurs utan fördröjning. Tur att Marie har ett förflutet som förskollärare det kom väl till pass i detta projekt. När de tio kurstillfällena började närma sig slutet så hade vi nära 100 personer till som gärna ville gå kurs. Och ett arbete med att hitta externa finansiärer påbörjades. Vi prövade många möjligheter men efter att räknat på vår budget beslöt vi att korta kurserna till 5 gånger så kunde vi få in ytterligare 60 deltagare. Vi hade tre kurser på Folkuniversitetet och en på Södertull, Träslövsläge och Veddige. Då hade vi ytterligare deltagare som ställt sig på kö, vi fick då hjälp från oväntat håll då vi insåg att projektmedlen inte räckte för att alla skulle få gå gratis. Mac Forum öppnade en butik i Varberg och de erbjöd sig att genomföra några kurser. Det hade ytterligare tre kurser med tre sammankomster vardera, och ca 30 deltagare sammanlagt. Vi ansåg att det ändå är bättre än ingenting alls. Det var en medfinansiering som var enkel att administrera. Då hade vi ändå klarat av att ge ca 180 personer kurs i Ipad. Maries projekttid avslutades den 14 februari tyvärr hade vi inte möjlighet att förlänga denna.

3 En utvärdering och analys av resultatet Utvärdering av projektet har gjorts med både en kvantitativ och kvalitativ metod. Grupperna har förutom de tre sista med Mac Forum haft kontakten med vår projektledare som fångat upp synpunkter under resans gång och på så vis haft möjlighet att anpassa kurserna efter deltagarna. Folkbildningens grundtanke är att deltagare ska ha inflytande och kunna påverka innehållet i kursen. Att det finns ett utbyte och lärande mellan människor är också viktigt. Där är folkbildningens pedagogik unik. Vi har haft en medveten rekrytering av lärare och det tillsammans med projektanställda medarbetaren har gjort ett bra jobb med att styra innehållet till en nivå som varit lagom och kurserna har varit lustfyllda med glada skratt och att ingen har lämnats åt sitt öde. De enkätutvärderingar som vi har gjort får hög medelpoäng och ligger oftare på 4 än 3. På flera av utvärderingarna ligger snittet på 3.9. Frågor som de fått i enkäten: och 4 svarsalternativ - Missnöjd, mindre bra, nöjd, mycket nöjd. Kursen Kursens innehåll Möjlighet att påverka kursens innehåll Studiematerialet Kursledare Pedagogik/arbetssätt under kursens gång Kursledarens ämneskunskaper Kursledarens engagemang Kurslokalen och utrustningen Kurslokalen Utrustningen som användes under kursen Om du gått distanskurs(inte relevant i detta fallet) Information och service Kursinformation före kursen Den service du fick i kontakten med vår administrativa personal Vi har även gjort stickprov och gjort en intervju med några deltagare. Några citat Fantastisk lärare Har även gått fortsättningskursen Använder min ipad dagligen, den ligger på köksbordet Det var helt fantastiskt lärde mig jättemycket Kursen var för ambitiös för pensionärer Nackdelen var att jag fick en förkylning och var borta tre gånger, det var inte kul Med väl planering tillsammans med kommunens anhörigstöd och frivilligsamordnare så blev projektet väldigt uppskattat av både deltagare och kommunens inblandade. Vi lärde oss väldigt mycket på Folkuniversitetet i Varberg som vi kommer att ha god nytta av i framtiden. Det blev en väldigt positiv respons som vi drar god nytta av i andra sammanhang. Vi har till och med lockat deltagare från andra kommuner till vår verksamhet tack vare projektet varit med i tidningen så många tillfällen.

4 Vi har erbjudit fortsättningskurser som varit en vanlig betalkurs, vi har haft ipadkurser för allmänheten både kväll och helgkurs. Det finns kursplan och arbetsplan till våra Ipadkurser som också kan användas av andra inom folkuniversitet. Vi hade ambitionen att hålla öppna datastugor men det fanns inte utrymme att klara av det överallt. Dock har många av deltagarna fått hjälp av både personalen och lärare utanför kurstillfällena. De som fick kurslärare från MacForum har möjlighet att få hjälp därifrån och inte minst de som köper ipad. I stort sett har projektplanen följts och samtliga är väldigt stolta och nöjda med att så många deltagare fått gå gratis kurser (180 personer). Vårt goda samarbete med Varbergs kommun är vi väldigt nöjda med och rekommenderar verkligen andra att ta kontakt med dem som står närmst verksamheten. I detta fall har vi alla haft väldigt god nytta av varandras olika kompetenser. Emma Rosengren som varit projektledare fick andra arbetsuppgifter och undertecknad har varit projektledare under våren. Vi har uppnått våra mål med god marginal enligt vår projektbeskrivning. En sammanställning av erfarenheterna från projektet och förslag på förbättringar När det gäller valet av att utbilda i ipads kom vi på senare i planeringen och ingen hade egentligen någon erfarenhet. Vi skaffade oss detta men det är bra att ha med någon i styrgruppen som verkligen har kunskapen om och i ämnet. Goda kontakter med media och kunskap i hur man gör en aktivitet både som nytänkande och exklusiv. Våra deltagare visste vad dem anmälde sig till tack vare att vi mötte dem i deras miljö. De som kommer till mötesplatserna är redan är intresserade av att göra någon aktivitet och söker kunskap. Vi valde ut en lärare med omsorg som svarade upp de kriterier vi hade satt upp: Är införstådd i folkbildingens ide, positiv, kunnig, gillar människor och med en god social kompetens. Att sätta lagom stora krav och göra undervisningen lustfylld var en faktor som gjorde att deltagarna hade stor närvaro. Att de fanns en medhjälpare som kunde vara till hands så de inte behövde sitta för mycket och vänta på hjälp när det hängde upp sig. Sammanfattning på framgångsfaktorer: Bra planering, lagom tidsplan, engagerade samarbetspartners inom kommunen, medias intresse för projektet. Vi var först ut av studieförbunden. Som studieförbund finns det redan en väl uppbyggd organisation som är nödvändig för att klara av ett projekt i denna storlek. All personal fick hoppa in och stödja projektet på olika sätt inte minst i administrationen.

5 Erfarenheter som bör tas med: Arbetsbördan blev ganska stor för hela kontoret då deltagarna ringde ganska mycket. Med facit borde vi hållit oss till planen och inte tagit in så många under hösten. Det är en stor grupp att hålla igång 90 personer utöver all ordinarie verksamhet, utan en projektanställning hade vi inte klarat av denna påfrestning överhuvudtaget. Sjukdom ställer ju till det ibland och andra faktorer som man kanske inte tänker på innan. Vi har också fått veta att man köpt in Ipads till dagliga verksamheten på några ställen i kommunen. Känns som att vi gjort en viktig samhällsinsats! Planer och önskemål på framtida arbeten Det är en ordinarie kurs i vårt utbud, vi vill gärna utveckla någon ytterligare fortsättning på den kunskap vi har tagit till oss. Senioruniversitetet kan ta del av de ipads som vi har i sina kurser också Vi har fått kontakter i kommunen som vi kommer att samarbeta med i andra sammanhang i framtiden.

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 1. Bakgrund.. 3 Leverantören 3.SE

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer