SLUTRAPPORT. Matlagningskurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT. Matlagningskurser"

Transkript

1 SID 1 (6) Beslutad av styrgrupp SLUTRAPPORT Matlagningskurser Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef Omvårdnadsförvaltningen Solna stad Projektledare: Sara Vigebo, verksamhetsutvecklare/dietist SOLNA STAD Organisationsnummer Solna Telefon Besöksadress Stadshusgången 2 Fax

2 SID 2 (6) Bakgrund Mat och måltider har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Inom hemtjänsten i Solna kan personer som behöver hjälp med mat och måltider beviljas matlagning. Matlagningskunskaper är således en viktig kvalitetsfaktor. Under genomförde omvårdnadsförvaltningen ett projekt där hemtjänstpersonal erbjöds att gå matlagningskurs. Personalen som deltog ansåg att matlagningskurs var ett bra sätt att lära sig att laga mat på. Kurserna gav dem möjlighet till praktisk träning och medförde mersmak för nya kunskaper. I det genomförda projektet utvärderades endast huruvida personalen kunskaper ökat efter deltagande i matlagningskurser. Syftet med matlagningskurser är dock att nya kunskaper ska leda till en effekt hos hemtjänstkunder med insatsen matlagning. Med anledning av det samt att omvårdnadsförvaltningen kunde ansöka om ytterligare stimulansmedel genomfördes under 2011 nya matlagningskurser. Syftet var att förbättra kvaliteten på insatsen matlagning genom praktisk matlagningsutbildning för hemtjänstpersonal. Processmål Målet var att 75% av hemtjänstkunder med insatsen matlagning upplever att kvaliteten på insatsen har ökat efter att deras kontaktperson gått matlagningskurs. Resultat Projektets mål har inte gått att utvärdera. Utvärderingen skulle ske i form av att resultatet från en enkät till hemtjänstkunder före personalen gick matlagningskurs jämfördes med resultatet från en enkät till samma kunder efter att personalen gått kurs. Huruvida processmålet uppnåtts eller inte går därför inte att besvara. Första enkäten Den första enkäten skickades ut till 22 hemtjänstkunder. Endast 6 svar inkom. Resultatet visade att nöjdheten med personalens matlagningskunskaper varierade från 4 till 10 på en tiogradig skala där noll är missnöjd och tio är nöjd. Nöjdheten med matlagningshjälpen varierade från 3 till 8. Medelvärdet för båda låg på 6,5. När kunderna skulle uppge vad de var nöjda med svarade två av dem att de var nöjda med allt medan tre uppgav att de var nöjda med de ur personalen som kunde laga mat. Det som kunderna inte var nöjda med var att personalen tjatade på dem att äta, att personalen hade för lite tid för att laga mat samt att alla inte hade tillräckliga kunskaper.

3 SID 3 (6) Intervjuer Eftersom antalet enkätsvar blev så lågt i första enkätundersökningen ändrades planen för uppföljning. För att kunna jämföra skillnader i kundernas upplevelser kring personalens matlagningskunskaper före och efter projektet valdes metoden intervju. Hemtjänstcheferna kontaktades via mail och telefon för att samla in namn på kunder som fick hjälp med matlagning av personal så gått matlagningskursen. Endast fyra kunder vidareförmedlades från hemtjänsten varav en kund tackade nej till intervju när hon blev kontaktad. Det innebär att totalt tre personer intervjuats. Anledningen till svårigheterna att få tag på hemtjänstkunder för intervju var flera. Exempelvis hade personal som gått kursen slutat, var på mammaledighet, var sjukskriven eller bytt till kvällsarbete. De kunder som intervjuades var nöjda med den hjälp de fick med matlagning men huruvida de upplevt att kvaliteten ökat i och med att personalen gått på matlagningskurs framkom inte i intervjuerna. Utvärdering av omvårdnadsnämndens mål Under 2011 har omvårdnadsnämnden fastställt ett kvalitetsmål för mat och måltider inom hemtjänsten. Målet var att 80% av de som har hjälp av hemtjänst med måltider skulle vara nöjda med matens kvalitet samt måltidsrutiner under Målet utvärderades genom en enkät till hemtjänstkunder som har hjälp med matdistribution och/eller matlagning i hemmet. För att få en bild av hemtjänstkundernas upplevelser av personalens matlagningskunskaper har de enkäter som besvarats av kunder som har hjälp med matlagning sorterats ut och sammanställts. Totalt sorterades 13 enkätsvar ut. En sammanställning av dem visar att kunderna är mycket nöjda eller nöjda med hjälpen de får med matlagning. Tidplan/aktiviteter Projektet pågick under perioden januari 2011 december Aktivitet Framtagande av projektplan Enkätundersökning Matlagningskurser Projektmålsutvärdering Slutrapportskrivning Tidsperiod Januari Februari Februari-maj September - december November-december

4 SID 4 (6) Metod Enkätundersökning För att ta reda på hur hemtjänstkunder upplevde kvaliteten på insatsen matlagning skickades en enkät ut till hemtjänstkunder vars kontaktperson var anmäld till matlagningskurs. Insamling av hemtjänstkunder gjordes med hjälp av verksamhetscheferna för de hemtjänstföretag som anmält deltagare till matlagningskurs. I enkäten ställdes frågor om personalens kunskaper, nöjdhet kring hjälpen med matlagning, vad kunden anser fungerar bra och vilka förbättringar de önskar. Matlagningskurser Inbjudan till kurserna gick via mail till verksamhetschefer för respektive hemtjänstföretag. En nybörjarkurs och en fortsättningskurs erbjöds. Båda kurserna innehöll praktiska och teoretiska moment. Kurserna hölls i Tallbackaskolans hemkunskapslokal och en kurs bestod av 3 tillfällen á 3,5 timmar. Kursledare var Birgit Granbo, hushållslärare. Det fanns åtta platser per kurs och totalt erbjöds 48 platser. Av de platserna fylldes 28. Hemtjänstföretagen fick vikarieersättning utbetald för personal som deltog. Erfarenheter Nöjda deltagare Vid sista kurstillfället fick deltagarna utvärdera kursen. De flesta ger kursen högsta betyg och hoppas på att få gå fortsättningskurs. Alla anser att den tillfört kunskap som de har nytta av i arbetet Mycket bra kurs som kommer hjälpa mig att vara bättre hemtjänstpersonal. Lärt mig laga mat inom 30 minuter. Bra att se att man kan göra bra mat under kort tid. Förklaringar varför saker är som det är för dom äldre. Idéer vad man kan göra till sina kunder, så dom blir glada och mätta. Nöjdheten bland deltagarna visade sig också genom att flera av dem uppgav att de rekommenderar alla som arbetar inom hemtjänsten att gå. Jag rekommenderar den kursen till alla som jobbar inom hemtjänsten. Jag tror den här kursen är jätteviktig för personal som jobbar hos äldre.

5 SID 5 (6) Resurser Styrgrupp Styrgruppsordförande Iréne Kallin, förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen Solna stad Styrgruppsmedlemmar Margareta Lennfalk, ekonomichef Annelie Söderman, informationsansvarig Annika Wiechel, kvalitetsutvecklare Projektledare/projektkoordinator Sara Vigebo, verksamhetsutvecklare/dietist omvårdnadsförvaltningen Solna stad Projektassistent AnnaMaria Hennersten Intervjuare Birgitta Bender, anhörigkonsulent Referensgrupp Bengt Norrbom, Äldreforum Roland Bjurling, Äldreforum Sten Jakobson, Äldreforum

6 SID 6 (6) Kostnad Projektet finansierades med stimulansmedel som ansökts av omvårdnadsförvaltningen. Totalkostnaden beräknades inför projektet till ca kronor. Nedan presenteras hur mycket som förbrukats i förhållande till det beräknade beloppet. Budgetposter Beräknat Förbrukat Styrgrupp Projektledare/projektkoordinator Projektassistent/intervjuare Utbildare Lokalhyra Livsmedel och transport Vikarieersättning TOTALT Vad händer efter projektet I samband med upphandling av hemtjänst ställs krav på utföraren att den ska följa policyn för mat och måltider i hemtjänsten. I policyn står det Kunden ska få mat lagad av personal som har matlagningskunskaper som minst motsvarar Solna stads receptsamlingar för hemtjänst. Det innebär att det efter projektet är hemtjänstutförarnas ansvar att själva tillgodose personalens behov av utbildning i matlagning. Receptsamlingarna som policyn hänvisar till ska fortsätta att delas ut till alla hemtjänstutförare som förvaltningen skriver avtal med och till personer som beviljas matlagning.

Slutrapport VillGott. Kvalitetssystem för mat och måltider på vård- och omsorgsboenden

Slutrapport VillGott. Kvalitetssystem för mat och måltider på vård- och omsorgsboenden Omvårdnadsförvaltningen 2011-01-21 SID 1 (7) Beslutad av styrgrupp 2011-02-11 Slutrapport VillGott Kvalitetssystem för mat och måltider på vård- och omsorgsboenden Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef

Läs mer

Slutrapport VillGott. Förebyggande hembesök

Slutrapport VillGott. Förebyggande hembesök Omvårdnadsförvaltningen 2011-01-24 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-02-11 Slutrapport VillGott Förebyggande hembesök Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef Omvårdnadsförvaltningen Solna stad

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer

Framtidens hemtjänst. Nämnden tillsatte en arbetsgrupp bestående av sex personer som fick uppdraget att utreda frågan.

Framtidens hemtjänst. Nämnden tillsatte en arbetsgrupp bestående av sex personer som fick uppdraget att utreda frågan. 1 (7) 2010-04-12 LERU M200, v 1.0, 2007-04-19 Visions- och utvecklingsnämnden för samhällets omsorger Framtidens hemtjänst BAKGRUND Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 5 februari 2009 fick Visions och

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer