Molekylär allergologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Molekylär allergologi"

Transkript

1 Molekylär allergologi vad har hänt under de senaste två åren? sammanfattning Molekylär allergologi gör det möjligt att kvantifiera IgE- och IgG-antikroppar mot enskilda allergena proteinkomponenter på molekylär nivå. Komponenttestning har funnit sin väg in i rutindiagnostiseringen tack vare förmågan att förbättra riskbedömningen, särskilt inom födoämnesallergi. Den här artikeln handlar om ny kunskap avseende allergenkomponenters betydelse inom diagnostiken av mjölk-, soja-, hasselnöts- och jordnötsallergi. Artikeln tar även upp molekylär analys av pälsdjursallergi, molekylär spridning av IgE-svar och framtida perspektiv på användning av allergenkomponenter. Magnus Borres är docent vid Göteborgs universitet och medicinsk chef vid Thermo Fisher Scientific i Uppsala. Han är specialist i barn- och ungdomsallergologi vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm. kontaktadress: Magnus Borres Thermo Fischer Scientific P.O. Box 6460 SE Uppsala Magnus Borres, Göteborgs universitet Intresset för allergenkomponenter ökar, då användandet ger nya möjligheter för mer förfinad och mer precis allergidiagnostik (1). Förra året testades mer än patienter med allergenkomponenter, och det finns numera över 2000 vetenskapliga publikationer som styrker användandet av dem. Det finns även en kommersiellt tillgänglig microarray-plattform, ImmunoCAP ISAC, för testning av allergenkomponenter. Även den får ökad spridning. Förra året testades mer än patienter med ISAC och över 80 artiklar har behandlat detta ämne. Det finns för närvarande kommersiellt tillgängliga tester för drygt ett 100-tal allergenkomponenter, och antalet växer stadigt varje år med 6 till 8 nya komponenter som är relevanta för utredning av allergiska patienter. Nytt om mjölkkomponenter Komjölk är det livsmedel som orsakar mest allergi hos spädbarn och små barn med en prevalens på 2 till 3 %, där hälften bedöms vara IgE-medierad och svara för upp till 13 % av fallen av livshotande födoämnesinducerad anafylaxi. De viktigaste allergenen i komjölk är alfa-laktalbumin (även kallad Bos d 4), beta-lakto-globulin (Bos d 5) och kasein (Bos d 8). Kasein har visats ha både tydligast antigena och allergena egenskaper av dessa tre, vilket tyder på att kasein är ett viktigt mjölkallergen. Ito et al. och andra rapporterar att höga halter av IgE-antikroppar mot kasein är starkt kopplade till mjölkallergi och har bäst diskriminerande förmåga jämfört med mjölk och beta-laktoglobulin (2). Alla mjölkproteiner verkar dock vara potentiella allergen, och många patienter är ofta sensibiliserade mot flera av dem. Det har visats att prognosen för att mjölkallergin ska växa bort hos patienter som är sensibiliserade mot flera mjölkallergen tenderar att vara dålig. Hos de flesta barn växer mjölkallergin bort av sig själv och tolerans utvecklas. Nyligen rapporterades att en majoritet (75 %) av barnen med mjölkallergi tål tillagade mjölkprodukter (t.ex. muffins, våfflor, kakor och bröd). Barn som tål tilllagad mjölk och får det i kosten verkar snabbare utveckla tolerans mot vanlig mjölk, jämfört med om mjölk strikt undviks i kosten (3). Det är därför viktigt, och en stor utmaning, att upptäcka patienter som tål tillagad mjölk. Mätningar av specifikt IgE mot kasein har visats ha signifikant högre noggrannhet för prediktion av reaktivitet mot tillagad mjölk, jämfört med mätningar av specifikt IgE mot mjölk och beta-laktoglobulin (4). Den positiva beslutspunkten för reaktivitet mot tillagad mjölk var 20,2 ku för specifikt IgE mot kasein. En koncentration på mindre än ca 0,94 ku (negativ beslutspunkt) indikerar däremot en mycket låg risk för att reagera mot tillagad mjölk, även om patienten mycket väl kan reagera mot vanlig mjölk. I kombination med sjukdomshistoriken och läkarens expertkunskaper kan man genom att använda besluts- 22 allergi i prakxsis 1/2013

2 Bruk av molekylär allergi med allergenkomponenter reducerar behovet av provokationstest och ger exakt information om vilka allergen en person är allergisk mot. Metoden ger också möjlighet att bedöma allvarlighetsgraden. punkter för specifikt IgE mot kasein identifiera de optimala kandidaterna för tillagad mjölk i öppna födoämnesprovokationer och förbättra hanteringen för dessa barn. Nytt om sojakomponenter Sensibilisering mot Gly m 5 och/eller Gly m 6 har varit kopplad till allvarliga reaktioner hos sojaallergiska patienter, medan sensibilisering mot Gly m 4 (PR-10) vanligen är kopplad till oralt allergisyndrom (Tabell 1, se sidan 24). Hos personer med björkpollenallergi kan dock sensibilisering mot Gly m 4 i kombination med intag av stora mängder lågt förädlad soja, som sojadryck, inducera allvarliga reaktioner. Fukutomi et al. har nyligen studerat vad som kännetecknar sojaallergi hos vuxna och vilken inverkan sensibilisering mot Gly m 4 har. Vid sin klinik identifierade de 27 patienter med sojaallergi och fann att alla patienter var sensibiliserade mot alpollen och Gly m 4. Dessutom var nivåerna av IgE-antikroppar mot Gly m 4 markant högre hos patienterna med sojaallergi jämfört med kontrollpatienterna som var sensibiliserade mot alpollen. I Japan är alpollen (al tillhör familjen Betulaceae) av mindre klinisk betydelse när det gäller sensibilisering i luftvägarna jämfört med pollen från japansk ceder. Till forskarnas förvåning var bara en av de sojaallergiska patienterna sensibiliserad mot Gly m 5 och Gly m 6. För de övriga patienterna kunde diagnosen sojaallergi förklaras med pollenrelaterade reaktioner mot soja. Dessa fynd belyser den kliniska påverkan som sensibilisering mot pollen i luftvägarna har på utvecklingen av sojaallergi hos vuxna och i viss utsträckning hos barn. Sjölander, van Hage, Wickman et al. har i svenska BAMSE-kohorten studerat uppkomsten av sensibilisering mot soja under uppväxten och funnit att den i huvudsak är sekundär och med största sannolikhet härrör från sensibilisering mot allergen i växter eller vegetabiliska livsmedel (6). Sensibilisering mot soja härrör från korsreaktiva IgE-antikroppar mot andra luftburna allergen och/eller allergen i livsmedel, som björk- och gräspollen och jordnöt, och innebär inte nödvändigtvis sojaallergi som sådan. Nytt om jordnötskomponenter För patienter med misstänkt jordnötsallergi är IgE mot jordnöt ett känsligt test, men inte specifikt (dvs. vissa patienter har mätbara IgE antikroppar mot jordnöt men saknar kliniska symptom). Sensibilisering allergi i prakxsis 1/

3 mot de viktigaste allergenen, Ara h 1, Ara h 2 och Ara h 3, tyder på klinisk jordnötsallergi med en medfödd risk för systemiska reaktioner (tabell 1). Detta verkar gälla i både Europa, Asien, Australien och USA. Ett antal studier om jordnötskomponenter har nyligen publicerats och granskats av Sicherer & Wood (7). Lieberman et al. visar att IgE mot Ara h 2 är ett mer specifikt test för jordnötsallergi jämfört med traditionella IgE-tester (t.ex. pricktest eller in-vitro test) mot jordnöt, med en specificitet på 85 till 95 %, beroende på vilken kohort som studerats i USA och Sverige (8). Den ökade specificiteten för IgE mot Ara h 2 jämfört med IgE mot jordnöt leder till en lägre sensibilitet mot jordnöt. Detta är dock förväntat, eftersom undersökningen endast gäller en komponent i hela jordnötsextraktet, vilket kan leda till att man missar sensibilitet mot andra relevanta proteiner. Ebisawa et al. har studerat användbarheten i att mäta IgE-antikroppar mot jordnötskomponenter vid diagnostisering av jordnötsallergi hos japanska barn (9). De fann att Ara h 2-testet hade en sensitivitet på 88 % och en specificitet på 84 %. En kombination av Ara h 1, 2 och 3 resulterade i en ännu högre specificitet, 94 %. Ara h 2-homologen 2S-albumin Ara h 6 har nyligen funnits vara ett relevant jordnötsallergen. Liksom Ara h 2 är den mycket stabil mot spjälkning och värme. Ara h 2 och Ara h 6 är mycket korsreaktiva, och IgE mot Ara h 6 anses endast återfinnas hos personer som är sensibiliserade mot Ara h 2. Asarnoj et al. har i en fallrapport beskrivit att sensibilisering mot Ara h 6 kan uppträda även då ingen sensibilisering mot Ara h 2 förekommer, men att detta är ovanligt (10). Isolerad sensibilisering mot Ara h 8, vilket är vanligt i norra Europa och i våra länder, är i de flesta fall tecken på tolerans mot jordnöt. Hos dessa patienter kan jordnötter försiktigt introduceras i hemmet för att undvika oväntade allvarliga reaktioner (11). Anledningen till att jordnötter ska introduceras med försiktighet är att det kan förekomma sensibilisering mot allergenkomponenter i jordnöt som ännu inte fastställts. Sicherer & Wood pekar i sin översiktsartikel om jordnötsallergi på att komponenttest tillför ytterligare viktig diagnostisk information (7). De pekar på faktorer då komponenttester sannolikt kan vara mer informativa än traditionella allergitester vid milda reaktioner på jordnöt eller då reaktionshistorik saknas, vid nivåer av specifikt IgE mot jordnöt på 0,35 15 ku/l, vid sensibilisering mot björk och för äldre individer. Nya allergenkomponenter i hasselnöt, Cor a 9 och Cor a 14 Allergi mot hasselnöt (Corylus avellana) är ett hälsoproblem som blir allt vanligare. Milda orala allergiska besvär förekommer ofta hos barn och vuxna i områden där det finns björk och andra nära besläktade trädslag och beror på en korsreaktivitet mellan Cor a 1 och Bet v 1, huvudallergenet i björkpollen (tabell 1). Systemisk hasselnötsallergi har beskrivits för barn och vuxna med en sensibilisering mot Cor a 8 (Lipid Transfer Protein), i områden där det inte finns björk. Hasselnötsallergi har fram till nu uppvisat sensibiliseringsmönster kopplade till ålder och Ny kunskap om köttallergi Komponenten alfa-galaktos är en allmänt förekommande kolhydrat på glykoproteiner och glykolipider hos alla däggdjur utom hos primater. Den kallas alfa-gal och har även identifierats som en viktig komponent på utsöndrad katt-iga och benämns därför Fel d 5 (16). Sensibilisering mot alfa-gal antas induceras genom fästingbett eller vissa parasitinfektio- Tabell 1. Tillgängliga allergena komponenter för jordnöt, soja och hasselnöt. Ara h 6 är endast tillgänglig på ImmunoCAP ISAC. Lagringsproteiner Lagringsproteiner 7S 11S LTP PR-10 Allergen- 2S LTP PR-10 källa Allergen- globulin 7S globulin 11S Conglutin albumin 2S källa globulin /vicillin /legumin globulin Conglutin albumin /vicillin /legumin Soja Gly m 5 Gly m 6 Gly m 4 Soja Gly m 5 Gly m 6 Gly m 4 Jordnöt Jordnöt Hasselnöt Hasselnöt Ara h 1 Ara h 3 rara h 2 Ara h 6 Ara h 9 Ara h 8 Ara h 1 Ara h 3 rara h 2 Ara h 6 Ara h 9 Ara h 8 Cor a 9 Cor a 14 Cor a 8 Cor a 1 Cor a 9 Cor a 14 Cor a 8 Cor a 1 geografiskt område, vilka ännu inte är helt utredda. Studier har nyligen visat att sensibiliseringsmönstren behöver klarläggas hos 40 % av barnen med svår hasselnötsallergi som inte är pollenrelaterad, och hos spädbarn med atopisk dermatit som är sensibiliserade mot hasselnöt. Beyer et al. har i en studie, där de flesta patienterna var barn, framlagt att svår hasselnötsallergi som inte är pollenrelaterad kan härröra från sensibilisering mot det 11S leguminliknande lagringsproteinet Cor a 9 (12). Verweij et al. har visat att en majoritet av de små barn som lider av atopisk dermatit med sensibilisering mot hasselnöt även är sensibiliserade mot Cor a 9 (13). Detta har även observerats hos barn i den svenska kohorten som monitorerats med hjälp av ImmunoCAP ISAC från 6 månaders ålder upp till 18 års ålder (14). Nyligen identifierades även 2Salbumin i hasselnöt, Cor a 14, som en viktig allergenkomponent. Vid EAACI 2012 presenterade Masthoff et al. resultatet att sige mot ncor a 9 och rcor a 14, men inte rcor a 1 och rcor a 8, verkade vara prediktivt för svår hasselnötsallergi i deras studie av nederländska barn och vuxna (15). Kombinationen av sige mot ncor a 9 och rcor a 14 > 0,35 ku/l hade ett PPV på > 95 % för svår hasselnötsallergi, vilket motsvarade 65 % av barnen och 25 % av de vuxna med svår hasselnötsallergi. Genom att ha tillgång till Cor a 9 och Cor a 14 kan man avsevärt förbättra diagnostiseringen av de patienter som undersöks för misstänkt hasselnötsallergi. Förhoppningen är att läkare ska kunna börja använda dessa tester under våren allergi i prakxsis 1/2013

4 ner. Kliniskt kan fördröjda reaktioner mot rött kött (nöt, fläsk) uppträda hos patienter som är sensibiliserade mot alfa-gal. Den här typen av köttallergi rapporterades första gången från USA, men även fall i de nordiska länderna har rapporterats. En studie i vår region pågår för närvarande. Allergenkomponenters utveckling över tid Allergins egenskaper förändras genom livet. Symtom relaterade till hud och mage-tarm och som vanligen kopplas till födoämnesallergi är vanligare hos små barn, medan luftvägsallergier (rinit/astma) som härrör från luftburna allergen tenderar att uppträda senare, hos barn äldre än fem år upp till vuxen ålder. Detta fenomen, som kallas den allergiska marschen, har delvis förklarats med immunsystemets utveckling under de första tre åren i kombination med förändringar i kosten och exponeringen för luftburna allergen. I de många studier där barn har följts under de första levnadsåren är kunskapen liten om hur förmågan att känna igen allergenkomponenter under barndomen och puberteten förändras. Det är tänkbart att kunskap om hur IgE-sensibilisering utvecklas över tid skulle kunna göra det möjligt att identifiera unika egenskaper och därmed leda till nya strategier för diagnostisering, behandling och uppföljning av barn och vuxna. Melioli et al. har studerat IgE mot allergenkomponenter i serumprov från 901 allergiska patienter, stratifierade i sex grupper med avseende på ålder (17). De fann en tydlig tidsrelaterad koppling till förändringen i IgE-antikroppsförekomst på komponentnivå. Andelen positiva komponenter under den första perioden i livet var relativt låg (20 30 % av 103 ISAC-molekyler). Den här andelen ökade under de följande perioderna. Tre av fyra ISAC-komponenter kändes igen hos barn i åldern 3 6 år, därefter 88 % hos barn i åldern 6 10 år. Efter 10 års ålder förblev andelen komponenter stabil. Ökat bruk av molykylär allergi kan komma att ändra dagens kliniska praxis med att rekommendera barn som är allergiska mot en sorts nöt att undvika alla nötter. Förekomsten av specifikt IgE mot mjölk- eller äggkomponenter hos patienter med specifikt IgE mot Der f 2 från kvalster tyder på att sensibilisering mot födoämnen och luftburna allergen kan uppträda samtidigt under livets andra (3-6 år) och tredje (6-10 år) period. Hatzler et al. använde kohorten inom den tyska multicenterstudien (MAS) för att studera hur IgE-sensibilisering mot allergena komponenter i timotej utvecklas (18). De studerade barn från 1 till 13 års ålder med säsongsbunden allergisk rinit orsakad av gräspollen. De kunde visa att ett svagt IgE-svar på gräspollen kan starta flera år innan de första symtomen uppträder, när bara ett fåtal komponenter känns igen. Resultaten visar även att IgE-svaret blir starkare (dvs. högre koncentration av IgE-antikroppar i blodet) och molekylärt alltmer komplext (dvs. antalet olika timotejkomponenter) med tiden. Sensibiliseringen mot gräs startar ofta med monosensibilisering mot Phl p 1. Om vi tar de åtta molekylerna i timotej som referens börjar många barn med att vara monosensibiliserade (IgE-svar på endast en molekyl), blir sedan oligosensibiliserade (2 3 molekyler) och slutligen polysensibliserade (>3 molekyler). Det här fenomenet kan definieras som den molekylära spridningen av IgE-svar på en allergenkälla. IgE mot Phl p 1 initierade sensibilisering hos mer än 75 % av patienterna. Önell et al. har även studerat hur IgE-profilerna mot allergenkomponenter i barndomen utvecklas över tid i en mindre kohort som de följde upp till 18 års ålder (14). IgE-profilerna var unika för varje barn och visade på en överensstämmelse med resultaten från pricktest och läkares diagnoser. Serumalbumin var den vanligast förekommande korsreaktiva allergengruppen hos små barn. Hos äldre barn var däremot PR-10-proteiner de vanligast förekommande korsreaktiva allergenen, medan sensibilisering mot PR-10 inte förekom alls hos 6 till 9 månader gamla barn. Inga detekterbara IgE-antikroppar mot LPTproteiner eller korsreaktiva kolhydratdeterminanter (CCD) förekom. Antikroppar mot profilin detekterades bara hos 18 år gamla individer. Antikroppar mot tropomysin detekterades hos två barn som var 1,5 år gamla, varav ett barn var sensibiliserat till 6 års ålder, men inget vid 18 års ålder. Ett antal allergiframkallande allergen identifierades med IgE-svar innan kliniska reaktioner mot allergenen allergi i prakxsis 1/

5 IgE upptäckt före symtom IgE och symtom upptäckt samtidigt 6 5 Antal ökande komponenter Antal icke-ökande komponenter Antal barn Antal barn Ägg Mjölk Fisk Jordnötter och soja Nötter Vete Pollen Epidermals Kvalster Mögel Figur 1. Antal barn sensibiliserade mot olika allergen. Vita staplar motsvarar barn med IgE-antikroppar som observerats samtidigt som symtomen rapporterades. Blå staplar motsvarar barn med IgE-antikroppar som observerats minst en tidsperiod innan några symtom mot det givna allergenet rapporterats (ref 14). 0 Lagringsproteiner Timotej PR-10 Ägg Katt och hund Figur 2. Antal barn med en ökande (blå, n = 19) och icke ökande (vit, n = 3) mängd IgE-komponenter i IgE-utvecklingens första fas (ref 14). Kvalster hade rapporterats (figur 1). Vi kan även dokumentera ett ökande antal sensibiliserande komponenter (figur 2) i enlighet med fynden från Hatzler et al. avseende molekylär spridning. Det är väl känt att många födoämnesallergier (t.ex. ägg, mjölk och vete) växer bort. Barn med födoämnesallergi står ofta långa perioder under elimineringsdiet och riskerar därför näringsbrister. De har lägre vikt och kortare längd för sin ålder, i synnerhet om de är allergiska mot flera födoämnen. Oral födoämnesprovokation genomförs alltför sällan, vilket leder till överdiagnostisering av födoämnesallergi med den onödiga belastning som det innebär att ha eliminationskost. I en stor kanadensisk studie som nyligen publicerats, med över tre hundra barn med oklar historik av jordnötsallergi som rekryterats från kliniker specialiserade på allergi, undergick bara 6 % provokation. Motsvarande studie finns inte ifrån de nordiska länderna, men mycket talar för att det är en liknande situation här. Monitorering av sige-antikroppar över tid har visats vara användbart för läkare som sköter födoämnesallergiska barn. Användbarheten bygger på kopplingen mellan hur mycket koncentrationen av IgE-antikroppar minskar med tiden och sannolikheten för att utveckla tolerans. En intressant fråga är om det skulle vara en fördel att monitorera toleransutvecklingen med allergenkomponenter. Protein Katt Hund Häst Uteroglobin/secretoglobin Fel d 1 Serumalbumin Fel d 2 Can f 3 Equ c 3 Lipokalin Fel d 4 Can f 1 & 2 Equ c 1 Argininesteras/kallikrein Can f 5 Shibata et al. har i uppföljningen av japanska barn med veteallergi studerat hur användbart det är att mäta IgE-antikroppar mot vetekomponenten ω-5 gliadin (19). Hon och hennes grupp fann att det är mer användbart att mäta IgE-antikroppar mot ω-5 gliadin än att mäta IgE mot vete över tiden, när man ska bedöma om veteallergin hos allergiska patienter har vuxit bort eller finns kvar. Således verkar förändringen i IgE-uppsättningen på komponentnivå, från födsel till vuxen ålder, väl avspegla det som kliniskt kännetecknar den allergiska marschen. Allergier mot pälsdjur Husdjur är inte bara djur. Det finns också många känslomässiga band. Läkare och sjuksköterskor kan inte råda astmapatienter att göra sig av med sina husdjur bara för att vara på den säkra sidan. Man måste vara noggrann och precis i diagnosen av husdjursallergi. Det finns ett antal kliniska problem. Vilka djur är det som verkligen Specifik eller primär komponent Korsreaktiv eller sekundär komponent tabell 2. Tillgänglig pälsdjurskomponent baserat på släktskap mellan proteiner. orsakar symtomen? Hur påverkas sjukdomens morbiditet? Och sedan finns naturligtvis den knepiga frågan om att behålla eller inte behålla ett djur. Nordlund, Konradsen, Hedlin et al. har använt molekylär utvärdering i sin svenska nationella studie av problematisk svår astma hos skolbarn för att försöka besvara dessa frågor (20). Här jämfördes barn, 6 18 år gamla, med problematisk svår astma med en grupp barn med kontrollerad kronisk astma, med syftet att försöka slå fast skillnader i sensibilisering som kan förklara de olika sjukdomsmönstren. De övergripande IgE-resultaten visar att allergi mot pälsdjur är vanligt både hos barn med svår och med kontrollerad astma. Eftersom resultaten inte visade på någon tydlig skillnad i sensibilisering mellan grupperna började de titta efter mönster och kombinationer på molekylär nivå. Sensibilisering mot mer än tre lipokalin-, kallikreinoch secretoglobinkomponenter var vanligare hos barn med svår astma än hos barn med kontrollerad lindrig till måttlig astma (tabell 2). Detta kan 26 allergi i prakxsis 1/2013

6 förklaras med att den molekylära spridningen av IgE-svaren påverkar sjukdomens morbiditet. Multisensibiliseringen mot komponenter kopplades även till tecken på ökad eosinofil bronkiell inflammation och en trend mot ett ökat antal orala behandlingar med kortikosteroider. Dessutom fann man en korrelation mellan nivåerna av specifikt IgE mot Fel d 4 och Equ c 1 (r = 0,850, p< 0,001) (figur 3). Dessa två lipokaliner har snarlik sekvenshomologi, vars korsreaktivitet även har visats av andra grupper, men detta har ännu inte publicerats. Genom att identifiera de djur som primärt står för sensibiliseringen kan vi lättare förstå falska positiva testresultat som korsreaktivitet. Möjligen kan vissa komponenter fungera som markörer för ökad morbiditet hos astma. Flera forskargrupper i Europa och Asien fokuserar nu på dessa aspekter, och vi kommer med största säkerhet att lära oss mer från dessa fynd de kommande åren. Resultaten från Karolinska Institutet kan sammanfattas med att sensibilisering mot tre eller fler djurkomponenter var vanligare vid svår astma och var även kopplad till ökad morbiditet. Singleplex- och multiplextest IgE mot allergenkomponenter kan fastställas med singleplex (en analys per prov) eller multiplex (flera analyser per prov). Det nyligen introducerade multiplex Immuno- Solid phase Allergen Chip, ISAC, innehåller 112 allergenkomponenter från 51 allergenkällor. Att jämföra med den förra versionen med 103 komponenter. Det är värt att notera att ISAC med ännu fler komponenter används för forskningsbruk (t.ex. Medall-konsortiet). En av de viktigaste fördelarna med molekylär allergologi är förmågan att särskilja specifik sensibilisering från sensibilisering på grund av korsreaktivitet. Den informationen gör det lättare för läkaren att bedöma om en, några få närbesläktade eller flera vitt skilda allergenkällor behöver beaktas. Det leder till bättre förståelse och bättre råd om undvikande av allergen. Vissa allergenkomponenter har visats Can f 2 vara unika markörer för specifika allergenkällor, vilket gör det möjligt att identifiera det primära sensibiliserande ämnet. Detta är användbart när patienter ska behandlas med specifik immunterapi (t.ex. pollen). Läkaren kan på så sätt identifiera de mest relevanta sensibiliserande allergenen hos polysensibiliserade patienter som ska behandlas med immunterapi. Sastre et al. rapporterade nyligen att diagnostisering med molekylär allergologi förändrat förskrivningen av immunterapi i förhållande till pricktest hos 54 % av de spanska patienterna (21). Det här tyder på att polysensibiliserade patienter riskerar att få en felaktig förskrivning av immunterapi. Riskbedömning av allergiska personer är en av möjligheterna vid diagnostisering med molekylär allergologi. Sensibiliseringsprofilen kan skilja sig åt patienterna emellan avseende symtom och svårighetsgrad. Det är därför av stort intresse att detektera biomarkörer med låg respektive hög risk, eftersom det leder till att man kan undvika riskerna med födoämnesprovokation och ge bättre rekommendationer (t.ex. avseende minskad exponering). Detta har visats med allergenkomponenter vid livsmedels-, insekts-, luftvägs- och latexallergi. Lieberman et al. visade i sin studie att man skulle behöva 81 födoämnesprovokationer för att hitta 46 personer toleranta Fel d4 Fel d4 Lipokaliner Figur 3. Lipokaliner för hund, katt och häst. figur: morten hernæs, 07 media. foto: colourbox Equ c1 mot jordnöt, om man enbart förlitade sig på IgE mot jordnöt. Genom att enbart lägga till IgE-nivåer mot Ara h 2 som ett andra diagnossteg för alla patienter med positivt IgE mot jordnöt och endast låta patienter med icke detekterbara IgE-nivåer mot Ara h 2 genomgå provokation, kunde de ha minskat antalet provokationer till 56 och ändå hittat 44 toleranta personer. Framtida perspektiv När det gäller barn som är allergiska mot en sorts nöt pågår en diskussion om alla nötter ska undvikas eller bara den som orsakar allergin (22). Tidigare var den allmänna rekommendationen för barn som är allergiska mot jordnöt eller en sorts nöt att undvika alla nötter, på grund av den kliniska korsreaktiviteten mellan jordnöt och trädnötter samt trädnötterna emellan. Detta för att minska risken för oavsiktlig exponering genom kontamination. Dagens kliniska praxis tenderar dock att förändras, med fler och fler erfarna läkare som stödjer en introduktion av valda nötter samtidigt som den allergiframkallande nöten fortfarande undviks. Fördelarna med detta nya angreppssätt är att diagnosen blir exakt och att riskbeteendet och den psykosociala effekten av att undvika allergen minskar. Det finns hopp om och förväntningar på att IgE mot komponenter allergi i prakxsis 1/

7 i cashewnöt och valnöt skulle kunna leda till färre positiva orala födoämnesprovokationer och möjlighet till introduktion i hemmet. Förhoppningen är att en del av dessa kliniskt relevanta och viktiga komponenter kommer att finnas tillgängliga inom en snar framtid. Sicherer och Wood har pekat på att komponenttest på jordnöt sannolikt är informativa om patienten har lindriga symtom på jordnöt, inga symtom och/eller IgE under 15 ku/l (7). Den här gruppen motsvarar den stora majoritet av patienter med misstänkt jordnötsallergi som utreds inom primärvården. De löper risken att bli feldiagnostiserade på grund av korsreaktivitet mot pollen och på grund av att de träffar oerfaren vårdpersonal. Om barnläkare och husläkare använde jordnötskomponenter skulle en del remisser till allergispecialister och förskrivningar av adrenalinsprutor kunna undvikas. Fram till i dag har det bara varit allergispecialister som använt IgE-test mot allergenkomponenter. Intresserade läkare inom primärvården har i vissa länder börjat använda dessa tester i den dagliga praktiken. För dessa läkare är allergenkomponenter från jordnöt särskilt lämpliga att börja använda, eftersom deras kliniska användbarhet är väl dokumenterad. Om Ara h 1, Ara h 2 och Ara h 3 alla är negativa kan läkaren vara relativt säker på att en allvarlig jordnötsallergi är mindre trolig. I det fallet kan jordnötter börja återintroduceras. Hur den här återintroduktionen/provokationen ska gå till måste beslutas av primärvården och specialistvården tillsammans. Slutsats Molekylär allergologi har funnit sin väg in i rutindiagnostiseringen tack vare förmågan att förbättra riskbedömningen, särskilt inom födoämnesallergi. Komponentens stabilitet och sjukdomshistoriken gör att läkaren lättare kan bedöma risken för systemisk eller lokal reaktion. Instabila komponenter är kopplade till lokala reaktioner (ofta orala symtom), och tillagade livsmedel kan ofta tolereras. Enkla allergenkomponenttester minskar behovet av provokationstest och gör att man kan ge bättre rekommendationer om undvikande av allergen. Patienter med komplex symtomatologi är särskilt väl lämpade för multiplex komponenttest. intressekonflikt Författaren är medicinsk chef vid Termo Fischer Scientific som utvecklar och tillverkar tester för bestämning av specifika IgE-antikroppar, bland annat ImmunoCAP ISAC för analys av IgE mot allergenkomponenter. Referenser 1. Borres MP, Ebisawa M, Eigenmann PA. Use of allergen components begins a new era in pediatric allergology. Pediatr. Allergy Immunol. 2011; 22(5): Ito K, Futamura M, Movérare R, Tanaka A, Kawabe T, Sakamoto T, Borres MP. The usefulness of casein-specific IgE and IgG4 antibodies in cow s milk allergic children. Clin. Mol. Allergy ; 10(1): 1 3. Kim JS, Nowak-We,grzyn A, Sicherer SH, Noone S, Moshier EL, Sampson HA. Dietary baked milk accelerates the resolution of cow s milk allergy in children. J Allergy Clin. Immunol. 2011; 128(1): Caubet J.C., Nowak-We,grzyn A., Moshier E., Godbold J., Wang J, Sampson H.A. Utility of casein-specific IgE levels in predicting reactivity to baked milk. J Allergy Clin. Immunol. 2013; 131(1): Fukutomi Y, Sjölander S., Nakazawa T., Borres MP, Ishii T, Nakayama S, Tanaka A, Taniguchi M, Saito A, Yasueda H, Nakamura H, Akiyama K. Clinical relevance of IgE to recombinant Gly m 4 in the diagnosis of adult soybean allergy. J Allergy Clin. Immunol. 2012;129(3): Sjölander S, Bernhardsson F, Perborn H, Kull I, Östblom E, Hallner E, van Hage M, Wickman M, Ahlstedt S, Poorafshar M. Identification of soybean cross-reactive allergens by analysis of IgE reactivity in sera from soy sensitized children from the BAMSE cohort. EAACI 2008 abstract. 7. Sicherer SH, Wood RA. Advances in diagnosing peanut allergy. J Allergy Clin. Immunol. In Practice 2013; 1: Lieberman JA, Glaumann S, Batelsson S, Borres MP, Sampson HA, Nilsson C. The Utility of Peanut Components in the Diagnosis of IgE-Mediated Peanut Allergy Among Distinct Populations. J Allergy Clin. Immunol. In Practice 2013; 1: Ebisawa M, Movérare R, Sato S, Maruyama N, Borres MP, Komata T. Measurement of Ara h 1-, 2-, and 3-specific IgE antibodies is useful in diagnosis of peanut allergy in Japanese children. Pediatr. Allergy Immunol. 2012; 23(6): Asarnoj A, Glaumann S, Elfström L, Lilja G, Lidholm J, Nilsson C, Wickman M. Ana-. phylaxis to peanut in a patient predominantly sensitized to Ara h 6. Int. Arch Allergy Immunol. 2012;159(2): Asarnoj Anna. It s peanuts. Avhandling maj 2012, Institutionen för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm. 12. Beyer K, Grishina G, Bardina L, Grishin A, Sampson HA. Identification of an 11S globulin as a major hazelnut food allergen in hazelnut-induced systemic reactions. J Allergy Clin. Immunol. 2002; 110(3): Verweij MM, Hagendorens MM, De Knop KJ, Bridts CH, De Clerck LS, Stevens WJ, Ebo DG. Young infants with atopic dermatitis can display sensitization to Cor a 9, an 11S legumin-like seed-storage protein from hazelnut (Corylus avellana). Pediatr. Allergy Immunol. 2011; 22(2): Önell A, Hjälle L, Borres MP. Exploring the temporal development of childhood IgE profiles to allergen components. Clin. Transl. Allergy ; 2(1): Masthoff LJ, Zuidmeer L, Mattsson L, Andersson K, Akkerdaas JH, Meijer CA, Bruijnzeel-Koomen, Knulst AC, van Ree R, Lidholm J, van Hoffen E, Pasmans SG. Sensitization to ncor a 9 and rcor a 14 is predictive for a severe hazelnut allergy in Dutch children and adults. EAAC poster abstract. 16. Grönlund H, Adédoyin J, Commins SP, Platts-Mills TA, van Hage M. The carbohydrate galactose-α-1,3-galactose is a major IgE-binding epitope on cat IgA. J Allergy Clin. Immunol. 2009; 123: Melioli G, Marcomini L, Agazzi A, Bazurro G, Tosca M, Rossi GA, Minale P, Rossi R, Reggiardo G, Canonica GW, Passalacqua G. The IgE repertoire in children and adolescents resolved at component level: a cross-sectional study. Pediatr. Allergy Immunol. 2012;23(5): Hatzler L, Panetta V, Lau S, Wagner P, Bergmann RL, Illi S, Bergmann KE, Keil T, Hofmaier S, Rohrbach A, Bauer CP, Hoffman U, Forster J, Zepp F, Schuster A, Wahn U, Matricardi PM. Molecular spreading and predictive value of preclinical IgE response to Phleum pratense in children with hay fever. J Allergy Clin. Immunol. 2012;130(4): Shibata R, Nishima S, Tanaka A, Borres MP, Morita E. Usefulness of specific IgE antibodies to ω-5 gliadin in the diagnosis and follow-up of Japanese children with wheat allergy. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2011;107(4): Nordlund B, Konradsen JR, Kull I, Borres MP, Önell A, Hedlin G, Grönlund H. IgE antibodies to animal-derived lipocalin, kallikrein and secretoglobin are markers of bronchial inflammation in severe childhood asthma. Allergy. 2012; 67(5): Sastre J, Landivar ME, Ruiz-García M, Andregnette-Rosigno MV, Mahillo I. How molecular diagnosis can change allergenspecific immunotherapy prescription in a complex pollen area. Allergy. 2012; 67(5): Santos AF, Lack G. Food allergy and anaphylaxis in pediatrics: update Pediatr. Allergy Immunol. 2012; 23(8): allergi i prakxsis 1/2013

Jordnötter och nötter. Caroline Nilsson, barnallergolog, Med Dr

Jordnötter och nötter. Caroline Nilsson, barnallergolog, Med Dr Jordnötter och nötter Caroline Nilsson, barnallergolog, Med Dr Jordnötsallergi Prevalens ca 1 procent Ca 150 dödsfall i USA varje år pga födoämnesallergi ffa jordnöt 20 procent växer ur sin jordnötsallergi??

Läs mer

Jordnötsallergi hos barn och ungdomar. Susanne Glaumann ST-läkare, Sachsska barn och ungdomssjukhuset Doktorand, Karolinska Institutet

Jordnötsallergi hos barn och ungdomar. Susanne Glaumann ST-läkare, Sachsska barn och ungdomssjukhuset Doktorand, Karolinska Institutet Jordnötsallergi hos barn och ungdomar ST-läkare, Sachsska barn och ungdomssjukhuset Doktorand, Karolinska Institutet Komponentdiagnostik vid jordnötsallergi J Allergy Clin Immunol 2012;130:468-72 Allergena

Läs mer

Måste vi göra jordnötsprovokationer? Caroline Nilsson, docent, barnallergolog

Måste vi göra jordnötsprovokationer? Caroline Nilsson, docent, barnallergolog Måste vi göra jordnötsprovokationer? Caroline Nilsson, docent, barnallergolog Kan man förutsäga svårighetsgraden av den allergiska reaktionen? IgE-antikroppar mot aktuellt allergen IgE-antikroppar mot

Läs mer

12. Utredning och handläggning av barn med misstänkt/verifierad allergi mot nöt-/jordnöt

12. Utredning och handläggning av barn med misstänkt/verifierad allergi mot nöt-/jordnöt D - Utredning och behandling BAKGRUND Jordnötsallergi förekommer hos 0,6-3 % av befolkningen beroende på undersökning och land. I USA har prevalensen av jordnötsallergi ökat från 0,4 % 1997 till 1,4 %

Läs mer

Gunilla Hedlin Astrid Lindgrens barnsjukhus Centrum för Allergiforskning

Gunilla Hedlin Astrid Lindgrens barnsjukhus Centrum för Allergiforskning Gunilla Hedlin Astrid Lindgrens barnsjukhus Centrum för Allergiforskning Vad är födoämnesöverkänslighet? Klassificering av matöverkänslighet Ref.Carrard A. m.fl. Update on food allergy, Allergy 2015 Matöverkänslighet

Läs mer

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Björn Nordlund Barnsjuksköterska och doktorand Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet Pälsdjursallergi

Läs mer

Nytt om allergidiagnostik

Nytt om allergidiagnostik Om allergidiagnostik Vilka tester ska användas (eller inte användas)? Alf Tunsäter, Docent, överläkare Peter Meyer, Barnläkare KAAK Nytt om allergidiagnostik 2016-17 EAACI s User s guide. Molecular allergology

Läs mer

Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt

Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt Jenny van Odijk Leg. Dietist, Med dr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Referenser Codreanu F et al. A novel immunoassay

Läs mer

Pollen och päldjur. -bakgrund och klinisk applicerbarhet. Komponentanalys:

Pollen och päldjur. -bakgrund och klinisk applicerbarhet. Komponentanalys: Komponentanalys: Pollen och päldjur -bakgrund och klinisk applicerbarhet Jon Konradsen Barnläkare Lung och Allergimottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Sensitization to food, pollen and perennial allergens

Läs mer

IgE- korsreaktivitet - biologisk bakgrund. Caroline Nilsson, docent, barnallergolog

IgE- korsreaktivitet - biologisk bakgrund. Caroline Nilsson, docent, barnallergolog IgE- korsreaktivitet - biologisk bakgrund Caroline Nilsson, docent, barnallergolog 1 Födoämnesallergi/överkänslighet Födoämnesallergi/överkänslighet Patofysiologi Epidemiologi Diagnos Anamnes Test resultat

Läs mer

PROVOCERA ELLER INTE HUR VILL DU GÖRA? Natalia Ballardini, Caroline Nilsson & Magnus Wickman

PROVOCERA ELLER INTE HUR VILL DU GÖRA? Natalia Ballardini, Caroline Nilsson & Magnus Wickman PROVOCERA ELLER INTE ww HUR VILL DU GÖRA? Natalia Ballardini, Caroline Nilsson & Magnus Wickman Remiss Leyla 15 år Frågeställning: Äkta jordnötsallergi? Önskad undersökning: Provokation jordnöt Anamnes:

Läs mer

Jordnötsallergi, björkpollen och komponentdiagnostik

Jordnötsallergi, björkpollen och komponentdiagnostik Jordnötsallergi, björkpollen och komponentdiagnostik Anna Asarnoj Barnläkare, Lung- och Allergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Med dr, Institutionen

Läs mer

IgE - antikroppar mot allergena komponenter

IgE - antikroppar mot allergena komponenter NY NY VERSION VERSION IgE - antikroppar mot allergena komponenter 2012 2012 SACHSSKA BARNSJUKHUSET, SÖDERSJUKHUSET SACHSSKA BARNSJUKHUSET, SÖDERSJUKHUSET Innehållet i detta häfte baserar sig på författarnas

Läs mer

Allergena komponenter i vete

Allergena komponenter i vete Allergena komponenter i vete albuminer och globuliner gluten Tri a 15 - AAI monomer Tri a 28 - AAI dimer Tri a 29, 30 - AAI tetramer Tri a 12 - profilin Tri a 14 - LTP Tri a 18 - hevein-like Tri a 25 -

Läs mer

Födoämnesallergi - diagnostik och praktik. Caroline Nilsson, docent, barnallergolog

Födoämnesallergi - diagnostik och praktik. Caroline Nilsson, docent, barnallergolog Födoämnesallergi - diagnostik och praktik Caroline Nilsson, docent, barnallergolog SYMTOM VID INTAG AV FÖDOÄMNE Ogynnsamma reaktioner på föda Psykologiska reaktioner / Aversion Toxisk reaktion Icke-toxisk

Läs mer

IgE-medierad allergi mot mat

IgE-medierad allergi mot mat Analys av IgE-antikroppar och av basofilers känslighet kan förbättra diagnostiken vid matallergi Caroline Nilsson 1, Gunnar Lilja 1, Magnus Wickman 1, 2, Anna Nopp 3 och SGO Johansson 3 sammanfattning

Läs mer

IgE - antikroppar mot allergena komponenter

IgE - antikroppar mot allergena komponenter NY version 2013 IgE - antikroppar mot allergena komponenter Innehållet i detta häfte baserar sig på författarnas egen och andras forskning inom området samt egna kliniska erfarenheter. Anna Asarnoj, Susanne

Läs mer

Matallergi kan vara ett svårt handikapp som inte syns

Matallergi kan vara ett svårt handikapp som inte syns Citera som: Läkartidningen. 2014;111:CIC3 Matallergi kan vara ett svårt handikapp som inte syns För de allt fler barn som är allergiska mot mat blir ätandet i skolan, hos kompisar, hemma inte okomplicerat.

Läs mer

öppnar för en ny era magnus borres, Göteborgs Universitet

öppnar för en ny era magnus borres, Göteborgs Universitet Användning av allergenkomponenter öppnar för en ny era sammanfattning Molekylär allergologi är en genombrottsvetenskap som möjliggör kvantifiering av IgE- och IgG-antikroppar ner till enkla allergena proteinkomponenter

Läs mer

Allergiutredning. Allergi drabbar 20-40% av den västerländska befolkningen. Förekomst, %

Allergiutredning. Allergi drabbar 20-40% av den västerländska befolkningen. Förekomst, % Allergiutredning Nahal Kazemiforooz Klin. Immunologi och transfusionsmedicin 35 30 25 20 15 10 5 Allergi drabbar 20-40% av den västerländska befolkningen Förekomst, % Reference: European Allergy White

Läs mer

Födoämnesprovokationer. Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Födoämnesprovokationer. Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Födoämnesprovokationer ww Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Födoämnesprovoaktioner? Fastställa diagnos Kontrollera om

Läs mer

Födoämnesallergi: klinik och diagnostik. Caroline Nilsson, docent, barnallergolog

Födoämnesallergi: klinik och diagnostik. Caroline Nilsson, docent, barnallergolog Födoämnesallergi: klinik och diagnostik Caroline Nilsson, docent, barnallergolog Födoämnesallergi/överkänslighet 25% i en population upplever att de eller deras barn har någon form av födoämnesöverkänslighet

Läs mer

Allergier Inget att (f)nysa åt!

Allergier Inget att (f)nysa åt! Allergier Inget att (f)nysa åt! En innovationsresa i Uppsala Per Matsson 2 Proprietary and Confidential Valbo utanför Gävle 2013 3 Proprietary and Confidential Allergierna har ökat dramatiskt 4 Proprietary

Läs mer

Födoämnesallergi har en

Födoämnesallergi har en Födoämnesallergi från barn till tonår sammanfattning Allergier och atopisk sjukdom är den vanligaste gruppen kroniska sjukdomar hos barn och ungdomar. De vanligaste allergierna är hos de minsta barnen

Läs mer

Födoämnesallergier i förskoleoch skolåldern. Helene Axfors Olsson Barnallergolog Barn- och ungdomskliniken Växjö 20160302

Födoämnesallergier i förskoleoch skolåldern. Helene Axfors Olsson Barnallergolog Barn- och ungdomskliniken Växjö 20160302 Födoämnesallergier i förskoleoch skolåldern Helene Axfors Olsson Barnallergolog Barn- och ungdomskliniken Växjö 20160302 1 Födoämnesöverkänslighet Terminologi Födoämnesallergi immunologisk Intolerans icke-immunologisk

Läs mer

Födoämnesallergi - Provokation

Födoämnesallergi - Provokation Födoämnesallergi - provokation 1(6) Födoämnesallergi - Provokation Detta PM avser IgE-förmedlade reaktioner. Bakgrund. Födoämnesallergi definieras som en avvikande reaktion på ett födoämne, en reaktion

Läs mer

CD-sens - Funktionellt allergitest När, Var Hur?

CD-sens - Funktionellt allergitest När, Var Hur? CD-sens - Funktionellt allergitest När, Var Hur? Anna Nopp, Docent Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk immunologi och allergi Karolinska Institutet 2016-10-07 Nopp 1 Mastceller Basofiler

Läs mer

Diagnostik vid. matöverkänslighet. Innehåll. Förekomst. Olika typer av överkänslighet. Utredning av en misstänkt allergisk reaktion

Diagnostik vid. matöverkänslighet. Innehåll. Förekomst. Olika typer av överkänslighet. Utredning av en misstänkt allergisk reaktion Diagnostik vid ww matöverkänslighet Susanne Glaumann, Barnläkare Med dr Allergi och lungmottagningen Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Innehåll Olika typer av överkänslighet Utredning av en misstänkt

Läs mer

Läkemedel i Skåne 2013 Praktisk allergologi

Läkemedel i Skåne 2013 Praktisk allergologi Läkemedel i Skåne 2013 Praktisk allergologi Peter Meyer Överläkare, Barnallergolog Sus, Lund Peter Meyer 2013-03-06 1 Disposition Barn och ungdomar Hur utreda misstänkt astma Gränssnitt PV vs barnläkare/barnallergolog

Läs mer

Vilka bör vi provocera?

Vilka bör vi provocera? Vilka bör vi provocera? Erfarenheter och synpunkter från Skåne och Danmark. Peter Meyer, Överläkare, Barnallergolog, Helsingborg I samförstånd med Mirza Nisar, Öl, Sus Malmö och Hedvig von Schantz, Öl,

Läs mer

Basofil allergenstimulering- CD-sens

Basofil allergenstimulering- CD-sens Basofil allergenstimulering- CD-sens Anna Nopp, Docent Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk immunologi och allergi Karolinska Institutet Nopp 1 Nopp 2 Sensibilisering Först sedan man kommit

Läs mer

Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat

Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat Ditt deltagande är frivilligt, men vi är mycket tacksamma om du väljer att medverka! Som tack för hjälpen kan du välja mellan presentkort

Läs mer

Sensibilisering i relation till allergiska symtom vid 13 års ålder i en svensk populationsbaserad födelsekohort

Sensibilisering i relation till allergiska symtom vid 13 års ålder i en svensk populationsbaserad födelsekohort Sensibilisering i relation till allergiska symtom vid 13 års ålder i en svensk populationsbaserad födelsekohort Yana Velentsey, ST läkare, Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken, Sunderby sjukhus Anna Sandin,

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Fakta om allergi EAACI Declaration 2011

Fakta om allergi EAACI Declaration 2011 EAACI förutspår att inom 15 år kommer mer än hälften av populationen i Europa lida av någon typ av allergi (baserat på epidemologiska trender) Referens: A European Declaration on Immunotherapy, European

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

Fri från allergi? Vad menas med matallergi? 2015-04-02. Om forskning och framsteg inom matallergier

Fri från allergi? Vad menas med matallergi? 2015-04-02. Om forskning och framsteg inom matallergier Fri från allergi? Om forskning och framsteg inom matallergier Mirja Vetander, Med Dr, ST-läkare i barnmedicin Hur vanligt är det med matallergi, blir det vanligare och i sådant fall varför? Vilka diagnostiska

Läs mer

Penicillinallergi hos barn

Penicillinallergi hos barn Penicillinallergi hos barn Misstänkt betalaktamöverkänslighet Dan Gustafsson Allergicentrum ÖLL Strategi ACÖ skall kännetecknas av hög kompetens i allergi frågor vad avser såväl hälsofrämjande, preventiva

Läs mer

FÖDOÄMNES- PROVOKATIONER

FÖDOÄMNES- PROVOKATIONER FÖDOÄMNES- PROVOKATIONER Anna Winberg Barnallergolog BLF Allergi Falun 160921 Definition av födoämnesöverkänslighet (FHS) Toxiska reaktioner (FHS) Födoämnesöverkänslighet Födoämnesaversion Immunologiska

Läs mer

Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört?

Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört? Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört? Eva Rönmark, professor i miljömedicin Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet & OLIN-studierna,

Läs mer

Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier

Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Bakgrund Luftföroreningar kan öka risken för luftvägssymtom

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Minnesanteckningar från allergironden på Rågsveds vårdcentral onsdagen den 19 september 2012

Minnesanteckningar från allergironden på Rågsveds vårdcentral onsdagen den 19 september 2012 Minnesanteckningar från allergironden på Rågsveds vårdcentral onsdagen den 19 september 2012 Deltagande på allergironden var 9 läkare och 2 sjuksköterskor Tack Rågsveds vårdcentral för att vi kunde vara

Läs mer

Utredning av övriga nötter, hur ska vi låta bli att överdiagnostisera? Komponentanalyser. Vad kan göras hemma, på mott och nära IVA?

Utredning av övriga nötter, hur ska vi låta bli att överdiagnostisera? Komponentanalyser. Vad kan göras hemma, på mott och nära IVA? Utredning av övriga nötter, hur ska vi låta bli att överdiagnostisera? Komponentanalyser. Vad kan göras hemma, på mott och nära IVA? Magnus Wickman Sacksska Barn- och Ungdomssjukhuset Karolinska Institutet

Läs mer

Nya perspektiv på diagnos och behandling av matallergier hos barn

Nya perspektiv på diagnos och behandling av matallergier hos barn Nya perspektiv på diagnos och behandling av matallergier hos barn Matallergi är ett allvarligt hälsoproblem som drabbar framför allt barn (ca 8 procent) men också vuxna (ca 5 procent) [1, 2]. Många patienter

Läs mer

Minnesanteckningar från allergironden på Handens vårdcentral torsdagen den 6 oktober

Minnesanteckningar från allergironden på Handens vårdcentral torsdagen den 6 oktober Minnesanteckningar från allergironden på Handens vårdcentral torsdagen den 6 oktober Nyheter från hemsidan allergicentrum Stockholm: - Resultat från en enkätstudie på Skånes Universitetssjukhus på barn

Läs mer

Allergi. Mastcellen. Th1 och Th2. Vård vid astma, allergi, KOL och övriga lungsjukdomar - Allergikompetenscentrum Region Skåne

Allergi. Mastcellen. Th1 och Th2. Vård vid astma, allergi, KOL och övriga lungsjukdomar - Allergikompetenscentrum Region Skåne Allergi Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Mastcellen histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. Th1 och Th2 Th1 Proinflammatoriska

Läs mer

2010-01-16. Matallergi. Födoämnesreaktioner. Vanligaste symptom vid matallergi 4 års ålder. Specifik utredning

2010-01-16. Matallergi. Födoämnesreaktioner. Vanligaste symptom vid matallergi 4 års ålder. Specifik utredning Incidens Prevalens Mjölk Ägg Soja Fisk Röd mat Jordnöt Nöt Frugt Grönsaker Kött 21-1-16 Matallergi -mest hos barn Matallergi Søren Wille Överläkare BFK Helsingborgs Lasarett Vad är matallergi? Villka besvär?

Läs mer

GLUTENFRITT NÖDVÄNDIGT FÖR VISSA, MEN BRA FÖR ALLA? Glutenfri epidemi

GLUTENFRITT NÖDVÄNDIGT FÖR VISSA, MEN BRA FÖR ALLA? Glutenfri epidemi GLUTENFRITT NÖDVÄNDIGT FÖR VISSA, MEN BRA FÖR ALLA? STINE STÖRSRUD LEG DIETIST, MED DR, AVDELNINGEN FÖR GASTROENTEROLOGI OCH KLINISK NUTRITION SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, GÖTEBORG Glutenfri epidemi

Läs mer

Nya behandlingsschema de senaste åren

Nya behandlingsschema de senaste åren Nya behandlingsschema de senaste åren Practall, 2008 ERS Task Force Report on Preschool Wheeze, 2008 GINA om astma hos förskolebarn, 2009 BLF:s sektion för barn och ungdomsallergologi, augusti 2009 Behandlingsrekommendationer

Läs mer

allvarlig matallergi

allvarlig matallergi Behandling av allvarlig matallergi sammanfattning Att ha en allvarlig matallergi kan vara ett svårt, men dolt, handikapp och tyvärr finns det inga tester som kan förutsäga vem som har risk att utveckla

Läs mer

NÖTTER OCH FRÖER. Caroline Hjorth leg. dietist Barn- och Ungdomsmedicin Dalarna

NÖTTER OCH FRÖER. Caroline Hjorth leg. dietist Barn- och Ungdomsmedicin Dalarna NÖTTER OCH FRÖER Caroline Hjorth leg. dietist Barn- och Ungdomsmedicin Dalarna FAKTA OM ALLERGI MOT NÖTTER/FRÖER Allergi mot nötter, jordnöt och fröer framträder oftast hos äldre barn och växer sällan

Läs mer

Astma och allergier effekter av miljön

Astma och allergier effekter av miljön Astma och allergier effekter av miljön Eva Rönmark Luleå 18 september 2013 Yrkes-och miljömedicin, Umeå universitet OLIN-Studierna, Norrbottens läns landsting Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Kost och barnallergi - finns det ett samband? Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare Flöistrup H. SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012 http://www.orebroll.se/lakemedel ÖLL Anafylaxi Adrenalin intramuskulärt ANAFYLAXI GETING BI an a phy lax is Exaggerated allergic reaction to a foreign protein resulting from previous exposure to it Origin:

Läs mer

Atopy Patch Test mot sädesslag. Leif Strömberg Överläkare Allergimottagningen Barn- och ungdomskliniken Norrköping

Atopy Patch Test mot sädesslag. Leif Strömberg Överläkare Allergimottagningen Barn- och ungdomskliniken Norrköping Atopy Patch Test mot sädesslag Leif Strömberg Överläkare Allergimottagningen Barn- och ungdomskliniken Norrköping Vid diagnostik av överkänslighetsreaktion mot födoämnen är sjukhistorien ofta svårbedömd

Läs mer

Förskrivarstöd Komjölksproteinfri modersmjölksersättning

Förskrivarstöd Komjölksproteinfri modersmjölksersättning Inledning Komjölksproteinallergi definieras som en immunologisk reaktion på ett eller flera mjölkproteiner. Dessa reaktioner kan vara både IgE och icke IgE förmedlade. Prevalensen av komjölksproteinallergi

Läs mer

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad.

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. Ditt bidrag till allergi forskningen är viktigt! De finns överallt, men de syns inte allergikerna. Alla de som med rinnande näsor och kliande ögon har

Läs mer

Den täppta näsan. Cecilia Ahlström Emanuelsson ÖNH-Klin, Lund

Den täppta näsan. Cecilia Ahlström Emanuelsson ÖNH-Klin, Lund Den täppta näsan Cecilia Ahlström Emanuelsson ÖNH-Klin, Lund Rek mässan 2013 Doktorn, jag är täppt i näsan! Rek mässan 2013 Förekomst Prevalens 15% Incidens 0,6 % Nihlén et al.allergy 2006; 61: 1299 Rek

Läs mer

2011-09-12. IgE. histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm.

2011-09-12. IgE. histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. Allergiutredning i hos astmatiker Alf Tunsäter, docent, överläkare Allergikompetenscentrum Skånes Universitetssjukhus, Lund, HT 2011 Mastcell IgE histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil

Läs mer

Minnesanteckningar från allergirond på Hallonbergens Vårdcentral den 7/10 2013

Minnesanteckningar från allergirond på Hallonbergens Vårdcentral den 7/10 2013 Minnesanteckningar från allergirond på Hallonbergens Vårdcentral den 7/10 2013 Deltagare: Mötet representerades av 11 deltagare totalt. Från den egna vårdcentralen samt Hälsans och Spånga Vårdcentral 4

Läs mer

juni-2008 Allergi hos barn och vuxna patientinformation

juni-2008 Allergi hos barn och vuxna patientinformation juni-2008 Allergi hos barn och vuxna patientinformation Innehåll Sida Allergi hos barn och vuxna... 2 Allergiantikroppar (IgE)... 3 Symtom på allergi... 3 Astma... 3 Allergisk snuva... 3 Ögoninflammation...

Läs mer

Allergologi introduktion. Nikos Lazarinis Lung-Allergi kliniken Karolinska Huddinge

Allergologi introduktion. Nikos Lazarinis Lung-Allergi kliniken Karolinska Huddinge Allergologi introduktion Nikos Lazarinis Lung-Allergi kliniken Karolinska Huddinge Allergologi introduktion Definitioner ( överkänslighet, allergi, atopi, allergisjukdomar) Sensibilisering/allergi ( basal

Läs mer

Ett nytt ramverk för tolkning av IgE-sensibiliseringstester

Ett nytt ramverk för tolkning av IgE-sensibiliseringstester Ett nytt ramverk för tolkning av IgE-sensibiliseringstester Anna Nopp 1, Josef Brandström 2,3, Frida Kalm 1,4, Caroline Nilsson 2,3,5 1 Institutionen för medicin Solna, Enheten för immunologi och allergi,

Läs mer

Projektarbete 30 hp Läkarprogrammet Uppsala Universitet Jennifer Johnson Handledare: Lennart Nordvall AKUTA FÖDOÄMNESREAKTIONER HOS BARN

Projektarbete 30 hp Läkarprogrammet Uppsala Universitet Jennifer Johnson Handledare: Lennart Nordvall AKUTA FÖDOÄMNESREAKTIONER HOS BARN Projektarbete 30 hp Läkarprogrammet Uppsala Universitet Jennifer Johnson Handledare: Lennart Nordvall AKUTA FÖDOÄMNESREAKTIONER HOS BARN En retrospektiv genomgång av samtliga allergiska födoämnesreaktioner

Läs mer

Eosinofil esofagit, Allergisk enterokolit och FPIES. Robert Saalman Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus Göteborg

Eosinofil esofagit, Allergisk enterokolit och FPIES. Robert Saalman Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus Göteborg Eosinofil esofagit, Allergisk enterokolit och FPIES Robert Saalman Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus Göteborg Number of articles per year on Eosinophilic Esophagitis (EoE) in adults n / year 100

Läs mer

Skyddar snusk mot allergi?

Skyddar snusk mot allergi? Skyddar snusk mot allergi? Agnes Wold Avdelningen för klinisk bakteriologi Sahlgrenska Sjukhuset/Göteborgs universitet Allergi förändrad reaktivitet = immunologiskt betingad överkänslighet Allergikerns

Läs mer

Ann Olsson Barnallergolog NÄL, NU-sjukvården

Ann Olsson Barnallergolog NÄL, NU-sjukvården Allergi från näskli till anafylaxi Ann Olsson Barnallergolog NÄL, NU-sjukvården Läkemedelsöverkänslighet Definition av anafylaxi Behandling av luftburen allergi Skillnader mellan antihistaminer Singulairs

Läs mer

Svenska skolbarn exponeras för betydligt högre nivåer av pälsdjursallergen än barnen i

Svenska skolbarn exponeras för betydligt högre nivåer av pälsdjursallergen än barnen i Svenska skolbarn exponeras för betydligt högre nivåer av pälsdjursallergen än barnen i Shanghai Bakgrund Pälsdjursallergen finns i varierande mängd i skolor och andra offentliga miljöer. Flera studier

Läs mer

Patrik Nordenfelt Lung- och allergimottagningen Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Patrik Nordenfelt Lung- och allergimottagningen Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov Jönköping Patrik Nordenfelt Lung- och allergimottagningen Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov Jönköping Vilka besvär? Årstidsbundna besvär? Besvär året runt? När på dygnet? Hemmiljö? Husdjur inte bara pälsdjur

Läs mer

Allergi Lungmottagningen

Allergi Lungmottagningen Anders Lindfors Allergi Lungmottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus och lite skolläkare Pälsdjur/skola/städning Innehav i klassen Städnings effekt Skoluniform Födoämnesallergi Hur hantera Diagnostik,

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1. 3 LÄKEMEDELSFORM Lösning för pricktest. 4 KLINISKA UPPGIFTER

PRODUKTRESUMÉ. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1. 3 LÄKEMEDELSFORM Lösning för pricktest. 4 KLINISKA UPPGIFTER PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Soluprick SQ Björk, lösning för pricktest Soluprick SQ Hassel, lösning för pricktest Soluprick SQ Hundäxing, lösning för pricktest Soluprick SQ Eng. rajgräs, lösning för

Läs mer

Allergi och astma i fotbollen. Bakgrund Patientfall Reflexioner och rekommendationer

Allergi och astma i fotbollen. Bakgrund Patientfall Reflexioner och rekommendationer Allergi och astma i fotbollen Bakgrund Patientfall Reflexioner och rekommendationer Bengt-Olov Tengmark SvFF fotbollsmedicinska konferens 16-17 jan 2015 Hur många har astma i Sverige? Astmaprevalensen

Läs mer

Äggallergi: En uppdatering. 2014-11-17 Christer Rosén, PhD CHR Food & Health AB (cr@chr-food-health.se, +46 70 376 18 64)

Äggallergi: En uppdatering. 2014-11-17 Christer Rosén, PhD CHR Food & Health AB (cr@chr-food-health.se, +46 70 376 18 64) 2014-11-17 Christer Rosén, PhD CHR Food & Health AB (cr@chr-food-health.se, +46 70 376 18 64) Innehåll Sidan Inledning 3 Allmänt om äggallergi 3 Ny lagstiftning för märkning av allergener 4 Ändrade rekommendationer

Läs mer

Har vi tappat förståndet kring matallergier?

Har vi tappat förståndet kring matallergier? Har vi tappat förståndet kring matallergier? SAMMANFATTNING Det finns människor som är så allergiska att en mindre del av exempelvis en nöt i munnen kan utgöra livsfara. Men de verkar plötsligt ha blivit

Läs mer

Har allergenexponering i skol för astma och andra allergisju

Har allergenexponering i skol för astma och andra allergisju Har allergenexponering i skol för astma och andra allergisju SAMMANFATTNING: Skolans ansvar är att skapa en så trygg miljö som möjligt för barn som går i skolan, men denna miljö kan inte bli säker och

Läs mer

!! Vårdpersonals!kunskaper!om!allergi!och!annan! överkänslighet!mot!födoämnen!kartlagd!

!! Vårdpersonals!kunskaper!om!allergi!och!annan! överkänslighet!mot!födoämnen!kartlagd! Vårdpersonalskunskaperomallergiochannan överkänslighetmotfödoämnenkartlagd Vårdpersonal som arbetar med matöverkänsliga barn och vuxna anser att deras kunskaper inom området är otillräckliga. Enligt en

Läs mer

Formulär: Astma vuxen

Formulär: Astma vuxen Formulär: Astma vuxen Personuppgifter Diagnos Längd och vikt Rökning och rökvanor? Erbjuden rökavvänjning? Utsatt för passiv rökning? Fått strukturerad patientutbildning inom de 5 senste åren? Exacerbationer

Läs mer

BVC-utbildning september 2012 Gunilla Norrman

BVC-utbildning september 2012 Gunilla Norrman BVC-utbildning september 2012 Gunilla Norrman En sjukdom med många skepnader Några olika patientfall Diagnostik Behandling Uppföljning Fanny 6 mån Fult eksem bål, extremiteter, ansikte Helt ammad Pricktest

Läs mer

Formulär: Astma vuxen

Formulär: Astma vuxen Formulär: Astma vuxen Variabler som registreras i Luftvägsregistret vid ett öppenvårdsbesök för vuxen med astma. 1 (6) luftvägsregistret Astma öppenvård (patienter över 18 år) Personnummer: Namn: ÖPPENVÅRDSBESÖK

Läs mer

Om små näsor, hösnuva och annan allergi.

Om små näsor, hösnuva och annan allergi. FÖR DIG SOM HAR ALLERGISKA BARN Om små näsor, hösnuva och annan allergi. Ditt barn har blivit förskriven Nasonex nässpray. Det är ett läkemedel som används för att behandla symtom som nästäppa, nysningar,

Läs mer

Kopplingen atopi - eksem.

Kopplingen atopi - eksem. Kopplingen atopi - eksem. Några reflektioner Magnus Lindberg Hudkliniken, Universitetssjukhuset Örebro och Hälsoakademin, Örebro universitet Definitioner: Vad är eksem? Vad är atopi? Vad är atopiskt

Läs mer

Allergiska / atopiska marschen. Överkänslighet. Förskola / skola barnens arbetsplats. 22 % har allergirelaterad sjd! barnens folksjukdom

Allergiska / atopiska marschen. Överkänslighet. Förskola / skola barnens arbetsplats. 22 % har allergirelaterad sjd! barnens folksjukdom och allergi hos skolbarn Vad ska vi tänka på Kan vi minska risken att de drabbas Förskola / skola barnens arbetsplats Många individer / ytenhet Hög fysisk aktivitet Allergi och miljö i skolan Seminarium

Läs mer

Allergologi introduktion. Barbro Dahlén Lung Allergiklinken Karolinska Huddinge

Allergologi introduktion. Barbro Dahlén Lung Allergiklinken Karolinska Huddinge Allergologi introduktion Barbro Dahlén Lung Allergiklinken Karolinska Huddinge Allergi innebär att kroppen reagerar på ämnen i omgivningen som de flesta människor tål Besvär i ögon, näsa, luftvägar, mage

Läs mer

Nucala , version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Nucala , version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Nucala 01.02.2016, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Nucala, som specificerar

Läs mer

2011-05-06. Th1. Th2. histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm.

2011-05-06. Th1. Th2. histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic factor, interleukiner, proteaser (ex tryptas) mm. Mastcell Allergiutredning hos astmatiker Alf Tunsäter, docent, överläkare Allergikompetenscentrum Skånes Universitetssjukhus, Lund IgE histamin, heparin, leukotriener, prostaglandiner, eosinophil chemotactic

Läs mer

Födoämnesallergier hos barn

Födoämnesallergier hos barn Födoämnesallergier hos barn Lennart Nordvall Uppsala De atopiskt allergiska sjukdomarna Astma Eksem Hösnuva (allergisk rino-konjunktivit) Födoämnesallergi visst slag av Nässelutslag (urtikaria) Allergisk

Läs mer

Formulär: Astma barn

Formulär: Astma barn Formulär: Astma barn Rökning och rökvanor? Erbjuden rökavvänjning? Utsatt för passiv rökning? Personuppgifter Diagnos Längd och vikt Fått strukturerad patientutbildning inom de 5 senaste åren? Exacerbationer

Läs mer

Anafylaktisk reaktion 2011-09-12. Cirka 10% av den vuxna befolkningen har astma. Ungefär hälften av astmatikerna har en lindrig sjukdom.

Anafylaktisk reaktion 2011-09-12. Cirka 10% av den vuxna befolkningen har astma. Ungefär hälften av astmatikerna har en lindrig sjukdom. Hur många har astma i Sverige? Cirka 10% av den vuxna befolkningen har astma. Astma har väl ingen dött av? Alf Tunsäter 13% 11% 9% 7,5% Ungefär hälften av astmatikerna har en lindrig sjukdom. Referens:

Läs mer

Är det något du har ätit?

Är det något du har ätit? Är det något du har ätit? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2012 Therese.sterner@skane.se Annika Dahl och Felix Ekman

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av ridanläggning i Trankärr, Kungälvs kommun

Miljömedicinsk bedömning av ridanläggning i Trankärr, Kungälvs kommun Miljömedicinsk bedömning av ridanläggning i Trankärr, Kungälvs kommun Peter Molnár Miljöfysiker Göteborg den 9 september 2016 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra Götalandsregionens

Läs mer

Yrkesastma. Yrkesastma. Yrkesrelaterad överkänslighet i luftvägarna. Yrkesastma. Yrkesastma. Stefan Willers, HLD, USIL 1

Yrkesastma. Yrkesastma. Yrkesrelaterad överkänslighet i luftvägarna. Yrkesastma. Yrkesastma. Stefan Willers, HLD, USIL 1 Föredrag för SK kurs i allergologi 18 oktober 2012 av Stefan Willers, överläkare, docent lung- och Lund Är astma indelning efter utlösande faktorer adekvat? Olika fenotyper? Allergisk astma Salicylatastma

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun

Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun Göteborg den 17 juni 2005 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773 28 53 erik.larsson@amm.gu.se Besöksadress:

Läs mer

Allergisk reaktion hos barn

Allergisk reaktion hos barn Allergisk reaktion hos barn Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2011 Therese.sterner@skane.se Vad är allergi? Allergi

Läs mer

Sver-IgE. Födoämnesallergier hos barn. De atopiskt allergiska sjukdomarna. Lennart Nordvall. Uppsala

Sver-IgE. Födoämnesallergier hos barn. De atopiskt allergiska sjukdomarna. Lennart Nordvall. Uppsala Födoämnesallergier hos barn Lennart Nordvall Uppsala De atopiskt allergiska sjukdomarna Astma Eksem Hösnuva (allergisk rino-konjunktivit) Födoämnesallergi Sver-IgE visst slag av Nässelutslag (urtikaria)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling PRELIMINÄR VERSION 2001/0199(COD) 12 februari 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Läs mer

Förklaring av vad varje kost innebär/ Utdrag direkt från www.slv.se

Förklaring av vad varje kost innebär/ Utdrag direkt från www.slv.se Förklaring av vad varje kost innebär/ Utdrag direkt från www.slv.se Laktos Laktos: som är ett mjölksocker - ger mjölken dess söta smak. Laktos finns i all mjölk, både modersmjölk, ko-, buffel-, åsne-,

Läs mer

Deltog i 4a-studien, i övrigt inget att deklarera

Deltog i 4a-studien, i övrigt inget att deklarera Pär Gyllfors Allergolog, Med dr. Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans sjukhus Deltog i 4a-studien, i övrigt inget att deklarera 1 House dust mite control measures for asthma ( Review) Gøtzsche PC,

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder i närheten av hästverksamhet vid Håffrekullen

Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder i närheten av hästverksamhet vid Håffrekullen Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder i närheten av hästverksamhet vid Håffrekullen Pernilla Almerud 1:e Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 14 januari 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer