Äggallergi: En uppdatering Christer Rosén, PhD CHR Food & Health AB )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äggallergi: En uppdatering. 2014-11-17 Christer Rosén, PhD CHR Food & Health AB (cr@chr-food-health.se, +46 70 376 18 64)"

Transkript

1 Christer Rosén, PhD CHR Food & Health AB )

2 Innehåll Sidan Inledning 3 Allmänt om äggallergi 3 Ny lagstiftning för märkning av allergener 4 Ändrade rekommendationer för barn 4 Pågående forskning om att tidigare introduktion minskar risken för allergi 4 Pågående forskning om att ägg i bakverk som muffins och tårtbotten påskyndar utveckling av tolerans för ägg 5 Äggallergiker tvingas avstå 6 Referenser 7 2

3 Ägg är ett av de mest optimala livsmedel som finns. Vi äter ägg i hela världen och har gjort så i tusentals år. Oavsett var man reser blir man serverad ägg i olika former. Ägget kan kokas, stekas, pocheras men är också en vanligt förekommande ingredienserna i en mängd traditionella maträtter. Ägget bidrar naturligtvis med sin goda smak och färg men är även ett av de mest fullvärdiga livsmedel som finns vad gäller innehåll av näringsämnen. Dessvärre drabbas vissa av äggallergi och tvingas avstå från detta. Kosten och smakupplevelsen risker att bli fattigare utan ägg. Ägg är en ren naturprodukt, innehåller inga tillsatsämnen och är ett klimatsmart livsmedel. Äggallergi drabbar främst barn men dessbättre växer de flesta ifrån allergin och tål ägg som vuxna. Endast ett fåtal promillen vuxna är äggallergiker. Numera rekommenderas även barn från 6 månaders ålder att äta ägg som en viktig del av en näringsriktig kost. Den behandling som idag rekommenderas och praktiseras i Sverige vid äggallergi är att helt utesluta ägg från kosten och att ge behandling om symptom uppträder efter oavsiktlig exponering. Det finns i nuläget ingen botande behandling för äggallergi. Dock pågår lovande forskning internationellt med behandlingsmetoder som markant förefaller påskynda tillvänjningen av ägg för milt äggallergiska barn. Allmänt om äggallergi Äggallergi är en immunologisk reaktion som främst drabbar barn. Allergi mot ägg är, tillsammans med allergi mot mjölk, den vanligaste allergin i denna grupp. En sammanställning av vetenskapliga rön genomförd 2007 visar att äggallergi drabbar mellan 0.5 till 2.5 procent av barnen (1, 31). Debutåldern är oftast mellan 6 till 12 månader. Prognosen för tillfrisknande är emellertid god, de flesta växer ifrån sin äggallergi. Enligt äldre studier hade merparten av barnen tolerans för ägg vid 6-7 års ålder. Senare studier visar dock på en betydligt senare tillvänjning, äggtolerans för flertalet uppträder först i tonåren. Allergin kan även debutera i vuxen ålder. Andelen vuxna med äggallergi är dock låg, endast ett fåtal promillen. Vid äggallergi reagerar man vanligen på äggvitans proteiner; ovomucoid, ovalbumin, conalbumin och lysozym. Även proteiner från äggula kan vara allergena, denna allergi förekommer mest hos vuxna. Oftast är förloppet vid en reaktion snabbt och symptom uppträder inom en timme från exponering. Svåra äggallergiska reaktioner kan förekomma men är ovanliga. Under perioden 1993 till 2003 har det rapporterats sju dödsfall i Sverige på grund av livsmedelsallergier, inget av dessa var relaterat till ägg. Internationellt finns dock ett fåtal rapporter om äggallergiska reaktioner som har lett till dödsfall (24). Äggallergi definieras av förekomst av antikroppar i blodet mot ägg i kombination med uttalade allergiska symptom (31). Dessa kan variera men är typiskt hudproblem som klåda och eksem, nässelfeber, magproblem med smärta, diarré och kräkningar, svullnad av läppar och munhåla, klåda i munnen samt andningsproblem som astma och andnöd. Diagnosen äggallergi fastlås vanligen genom att allergitest utförs, antigen genom blodprov där det mäts om kroppen har bildat antikroppar mot ägg eller också pricktest på huden. En alternativ metod är att tillsammans med läkare utesluta ägg och studera hur man mår med respektive utan ägg i kosten. Den lägsta dosen för reaktion mot protein från ägg hos en känslig allergiker är inte känd. 3

4 Ny lagstiftning för märkning av allergener Om en allergiker får i sig något som hen inte tål kan det leda till svåra symptom. För dessa personer är det naturligtvis viktigt att alltid noga läsa ingrediensförteckningen för ett livsmedel. Från denna skall det alltid tydligt framgå om det ingår någon ingrediens baserad på ägg, detta gäller även sammansatta komponenter i ingredienstexten som exempelvis ströbröd (1). Lagstiftning som reglerar märkning i ingredienstexten av potentiella allergener finns i Informationsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning, EU nr 1169/2011) (29). I denna skiljer man mellan färdigförpackad mat och inte färdigförpackad mat, exempelvis en måltid på restaurang. I Sverige finns även kompletterande nationella regler om livsmedelsinformation (30). I Informationsförordningen listas de 14 vanligaste ingredienserna/livsmedelsgrupperna som orsakar allergier eller överkänslighet i en allergenlista. Från och med den 13 december 2014 skall potentiellt allergena ingredienser som exempelvis ägg lyftas fram genom fet stil, stora bokstäver eller på annat sätt förtydligas. Från detta datum har man även rätt att få veta om mat som serveras på restaurang eller storkök innehåller ingredienser som är listade på EU s allergenlista. Vanliga restauranger behöver dock inte ha särskilda rutiner för att säkerställa att maten är lämplig även för känsliga allergiker som reagerar på mycket små mängder. Exempelvis om en mindre mängd mjölk eller ägg oavsiktligt hamnar i maten via något kladdigt redskap räknas detta inte som en allergen ingrediens. Vid tillagning av specialkoster på skolkök och andra inrättningar måste det däremot finnas rutiner som säkerställer maten även för känsliga allergiker. Ändrade rekommendationer för barn I förebyggande syfte rekommenderades tidigare att man skulle vänta med att introducera potentiellt allergiframkallande födoämnen som exempelvis ägg tills barnet var äldre än ett år. Under senare år har dessa rekommendationer ändrats. Man har konstaterat att trots dessa rekommendationer har förekomsten av födoämnes allergier ökat kraftigt samt att det inte finns några vetenskapliga belägg för att risken för allergi ökar vid en tidig introduktion. I de råd som SLV (2011) (2) ger framhävs numera ägg som viktig mat även för små barn från 6 månaders ålder: Tidigare trodde man att allergi kunde förebyggas om man väntade med att ge barnet fisk, ägg, mjölk och nötter tills det var ett år, men nyare forskning visar att det inte är så. Eftersom fisk och ägg bidrar med viktiga näringsämnen är det bra om barnet även får sådan mat tidigt. Även en rad andra länder och expertorganisationer har på liknande sätt ändrat sina rekommendationer. Pågående forskning om att tidigare introduktion minskar risken för allergi Det har konstaterats att en tidigare introduktion av ägg inte är skadlig, däremot vet man ännu inte om det till och med skyddar mot insjuknande i äggallergi. En hypotes som undersöks i en pågående stor svensk - australiensisk undersökning är att man genom att tidigt utsätta immunförsvaret för ägg till och med kan träna immunförsvaret att tåla ägg. I studien kommer över barn att ingå. (16) 4

5 Pågående forskning om att ägg i bakverk som muffins och tårtbotten påskyndar utveckling av tolerans för ägg För barn som är äggallergiker blir ätandet i skolan, hos kompisar, hemma komplicerat och ger upphov till stress. Detta påverkar det dagliga livet och leder till ett osynligt socialt handicap. En snabbare tillvänjning av barnet till att tåla ägg skulle förbättra barnets och dess familjs livskvalitet. Den behandling som idag praktiseras i Sverige är att helt utesluta ägg från kosten och att ge behandling om symptom uppträder efter oavsiktlig exponering. Nyligen publicerad forskning i främst USA, Storbritannien och Australien ifrågasätter denna approach, åtminstone för majoriteten av barn med lättare former av allergi. Bestående födoämnesallergi från barndomen till sena tonåren eller in i vuxenlivet blir allt mer vanligt i västvärlden. En teori om orsaken till detta är att ett strikt undvikande av en allergen kan bidra till försenad toleransutveckling. Värmepåverkan av proteiner kan minska deras allergenicitet. Under bakning utsätts äggproteiner för höga temperaturer vilket leder till att deras tredimensionella form förändras, vilket kan medföra att de blir mindre allergiframkallande. Dessutom kan allergeniciteten minskas genom interaktion mellan äggprotein och andra ingredienser i bakverket. Det finns en rad nyligen publicerade studier som visar att cirka 70 procent av äggallergiska barn kan tolerera värmebehandlat äggprotein i form av exempelvis muffins (17, 18, 22, 26, 27, 28 ). Kanske än viktigare är dock det faktum att tolerans vid intag av ägg som bakats i bakverk som muffins och tårtbotten även förefaller markant påskynda utvecklingen av tolerans också mot mindre värmebehandlat ägg i form av exempelvis omelett eller kokta ägg. En brittisk expertkommitté inom allergiområdet har även publicerat nya rekommendationer för behandling av patienter som lider av äggallergi (19). För barn som lider av mild äggallergi (endast hudreaktioner) vid betydande exponering (exempelvis en munfull äggröra) och som inte har någon pågående astma kan ägg enligt dessa reklamationer återintroduceras i hemmet i form av bakad tårtbotten från en ålder av 2-3 år. Om detta fungerar utan allergisk reaktion rekommenderas att mindre värmebehandlat ägg (exempelvis äggröra) introduceras för barnet vid 3-4 års ålder. Om det sker någon reaktion under återintroduktionen rekommenderas att föregående accepterade nivå skall bibehållas under 6 månader varefter på nytt en ökad exponering övervägs. Fortsatt återintroduktion i hemmet rekommenderas inte om det under något steg har skett någon betydande påverkan på mag- och tarm funktion, andningsvägar eller hjärt- kärl funktion. I nyligen publicerade riktlinjer i USA rekommenderas emellertid inte att själv återintroducera ägg i hemmet genom bakverk som muffins och tårtbotten i hemmet som ett medel för att påskynda toleransutveckling. För denna typ av tillvänjning rekommenderas övervakning av läkare. Fler studier efterfrågas för att tydligare kunna definiera vilka patienter som är lämpliga för denna typ av behandling (21). Den förhärskande rekommendationen i Sverige är fortsatt att helt utesluta ägg från kosten. 5

6 Äggallergiker tvingas avstå Utöver påfrestande stress för att drabbas av allvarliga allergiska reaktioner tvingas även äggallergikern att avstå från det näringstäta, klimatsmarta, proteinrika, prisvärda och mättande livsmedlet ägget. Visste du att protein från ägg endast orsakar cirka en tiondel av klimatpåverkande växthusgaser jämfört med protein från nötkött? (citat från SLV s hemsida ) (4). I de nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) ges även råd om hur vi kan äta hälsosamt och samtidigt välja klimatsmart. Ett generellt råd är att vi bör äta mer frukt och grönt, det har en positiv påverkan för såväl hälsa som klimat. För kött och mejerivaror förordas en minskad konsumtion. Två animaliska proteinkällor lyfts fram som positiva; ägg och fisk. Ägg är ett klimateffektivt animaliskt livsmedel (9). Ägget är ett superlivsmedel som är fullt med näringsämnen. För vanliga svenska ägg är det möjligt att göra minst 14 olika näringspåståenden av typen rikt på eller källa för olika vitaminer, mineral och protein. Ägg är ett enkelt sätt att näringsberika maten! Än mer intressant blir ägget när man inser att det innehåller rikligt av näringsämnen som det finns brist på eller ökat behov av hos den svenska befolkningen. Ägg har ett betydande innehåll av vitamin D, selen, folat, vitamin B12 och vitamin E. Ägg är inte lösningen på alla kostrelaterade problem, men ägg innehåller många näringsämnen som både gravida, ammande, barn, tonåringar, vuxna och äldre enligt svenska koststudier behöver mer av! (5, 6) 6

7 Referenser 1. Livsmedelsverket (hemsida på Internet). Allergimärkning. (Uppdaterad ; citerad ) 2. Livsmedelsverket Bra mat för spädbarn (under ett år). 3. Livsmedelsverket Bra mat för barn (mellan ett och två år) 4. Livsmedelsverket (hemsida på Internet). Ägg och mejeriprodukter. (Uppdaterad ; citerad ) 5. Livsmedelsverket. Riksmaten barn Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige. 6. Livsmedelsverket. Riksmaten vuxna Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige. 7. Livsmedelsverket. Miljöpåverkan från animalieprodukter kött, mjölk och ägg. Rapport Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabasen. (http://www7.slv.se/naringssok/) 9. NNR. Nordic Nutrition Recommendations Femte upplagan. Köpenhamn: Nordic Council of Ministers, EU Register of nutrition and health claims made on foods. (http://ec.europa.eu/nuhclaims/) 11. The Climate Impact of Swedish Consumption Report. Stockholm: Swedish environmental protection agency (Naturvårdsverket) 2010 Report No: Konsumtionens klimatpåverkan. Stockholm: Naturvårdsverket 2008 Report No.: NNR Sustainable food consumption. Environmental issues 14. Jordbruksstatistisk årsbok 2013 med data om livsmedel. Sveriges officiella statistik. Jordbruksverket. Statistiska centralbyrån. 15. Ägg och kyckling- och hönskött. Livsmedelsverkets allergiinformation nr 11, Ägg eller inte ägg det är frågan. Christina West. Allergifakta Tema: Barn.Utgiven av Astma- och Allergiförbundet samt Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond 17. Lemon-Mule H, Sampson HA, Sicherer SH, Shreffler WG, Noone S, Nowak-Wegrzyn A. Immunologic changes in children with egg allergy ingesting extensively heated egg. J Allergy Clin Immunol., 2008;122(5): Lieberman JA, Huang FR, Sampson HA, Nowak-Wegrzyn A. Outcomes of 100 consecutive open, baked-egg oral food challenges in the allergy office. J Allergy Clin Immunol. 2012; 129(6): Clark AT, Skypala I, Leech SC, Ewan PW, Dugue P, Brathwaite N, et al. British Society for Allergy and Clinical Immunology guidelines for the management of egg allergy. Clin Exp Allergy. 2010; 40(8): Cortot CF, Sheehan WJ, Permaul P, Friedlander JL, Baxi SN, Gaffin JM, et al. Role of specific IgE and skin-prick testing in predicting food challenge results to baked egg. Allergy Asthman Proc. 2012;33(3): Leonard SA, Sampson HA, Sicherer SH, Noone S, Moshier EL, Godbold J, et al. Dietary baked egg accelerates resolution of egg allergy in children. J Allergy Clin Immunol. 2012; 130(2): Buelow BJ, Lee C, Zafra HT, Dasgupta M, Hoffmann RG, Vasudev M. Egg baked in product open oral food challenges are safe in selected egg-allergic patients. Allergy Rhinol 5:e110-e112, 2014; doi: /ar Peters RL, Dharmage SC, Gurrin LC, et al.; HealthNuts study. The natural history and clinical predictors of egg allergy in the first 2 years of life: A prospective, populations-based cohort study. J Allergy Clin Immunol 133: , Foucard T, Malmheden Yman I, Nordvall L. Färre dödsfall och livshotande födoämnesreaktioner. Läkartidningen, nr 6, 2005, volym 102, s Feldman MF, Bird JA. Oral Immunotherapy for Food Allergy, Ready for Prime Time? Heated Egg and Milk. Curr Allergy Asthma Rep (2014) 14: Clark A, Islam S, King Y, Deighton J, Szun S, Anagnostou K, Ewan P. A longitudinal study of resolution of allergy to well-cooked and undercooked egg. Clin Experimental Allergy, 2011(41), Tan JWL, Campbell DE, Turner PJ, Kakakios A, Wong M, Mehr S, Joshi P. Baked egg food challenges clinical utility of skin test to baked egg and ovomucoid in children with egg allergy. Clin Experimental Allergy, 2013(43), Tey D, Dharmage SC, Robinson MN, Allen KJ, Gurrin LC, Tang MLK. Frequent baked egg ingestion was not associated with change in rate of decline in egg skin prick test in children with challenge confirmed egg allergy. Clin Experimental Allergy, 2012(42), Informationsförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning, EU nr 1169/ LIVSFS 2014:4 31. Glaumann S, Jansson Roth A, Östblom E, Nilsson E. Matallergi kan vara ett svårt handikapp som inte syns. Läkartidningen. 2014;111:CIC3 7

Råd om mat för barn 0-5 år

Råd om mat för barn 0-5 år Rapport 21-2011 Råd om mat för barn 0-5 år - vetenskapligt underlag med risk- eller nyttovärderingar och kunskapsöversikter LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Förkortningar Myndigheter och

Läs mer

Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun

Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun Födoämnesöverkänslighet hos förskolebarn i Halmstads kommun Hälsorisker och hantering av kost vid förskolor Foto: Microsoft Office ClipArt Lunds Universitet Handledare: Nils-Bo Bo Nilsson Författare: Jovanka

Läs mer

MAT. och ÖVERKÄNSLIGHET. Ett kunskapsunderlag

MAT. och ÖVERKÄNSLIGHET. Ett kunskapsunderlag MAT och ÖVERKÄNSLIGHET Ett kunskapsunderlag Maj 2006 MAT och ÖVERKÄNSLIGHET Ett kunskapsunderlag Maj 2006 Författare till Kunskapsunderlaget: Ulf Bengtsson Magnus Borres Anders Dannaeus Ulla Edberg Nils

Läs mer

Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM. Fisk i nöd och lust. Några fiskallergikers intag av omega-3 och resonemang kring sin allergi

Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM. Fisk i nöd och lust. Några fiskallergikers intag av omega-3 och resonemang kring sin allergi Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM Fisk i nöd och lust Några fiskallergikers intag av omega-3 och resonemang kring sin allergi Jenny Grunnegård och Sofia Hjalmarsson Kandidatuppsats, 15 hp Kost-

Läs mer

Livsmedelsallergier och överkänslighet

Livsmedelsallergier och överkänslighet Livsmedelsallergier och överkänslighet Beställning Denna broschyr, Livsmedelsverkets föreskrifter m fl trycksaker kan beställas från Livsmedelsverkets webbutik på www.livsmedelsverket.se, per telefon 018-17

Läs mer

Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi. nr.3/2014

Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi. nr.3/2014 nr.3/2014 Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi Födoämnesöverkänslighet - en diagnostisk utmaning Funktionella buksmärtor och diet hos barn Mjölk - roten till det onda? Barnläkaren Tidningen Barnläkaren

Läs mer

Säker mat i förskola och skola

Säker mat i förskola och skola Säker mat i förskola och skola Hur du förbättrar skolmåltiderna för elever med allergi En handbok framtagen av Astma- och Allergiförbundet Detta material är skyddat av upphovsrätten och får ej kopieras

Läs mer

Har allergenexponering i skol för astma och andra allergisju

Har allergenexponering i skol för astma och andra allergisju Har allergenexponering i skol för astma och andra allergisju SAMMANFATTNING: Skolans ansvar är att skapa en så trygg miljö som möjligt för barn som går i skolan, men denna miljö kan inte bli säker och

Läs mer

Tema: Allergi Celiaki

Tema: Allergi Celiaki ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXII NUMMER 4 SEPTEMBER 2013 Tema: Allergi Celiaki Organ för Sveriges Kliniska Dietister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin

Läs mer

Kartläggning av svenska skolmåltider 2011

Kartläggning av svenska skolmåltider 2011 Kartläggning av svenska skolmåltider 2011 - resultat från SkolmatSveriges nationella baslinjestudie före den nya skollagen Emma Patterson, PhD Karin Lilja, MSc Liselotte Schäfer Elinder, docent Institutionen

Läs mer

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten så sköter du om din astma & allergi under graviditeten läkarnas bästa råd Under graviditeten ställs alla kvinnor inför frågor som man inte har haft anledning att fundera på tidigare. För dig med astma

Läs mer

Nytt material för föräldrar

Nytt material för föräldrar Bra mat för spädbarn och småbarn Utbildningsdagar i Luleå 30 augusti 2012 Nytt material för föräldrar Bra mat för barn 0-1 år, broschyr och webb Bra mat för barn 1-2 år, broschyr och webb Översättningar

Läs mer

Vad är nyttigt och onyttigt fett?

Vad är nyttigt och onyttigt fett? Vad är nyttigt och onyttigt fett? Innehåll Vad är nyttigt och onyttigt fett? 03 Nyttigt och onyttigt fett i praktiken 04 Smörgåsfett 07 Ost 08 Mjölk, fil och yoghurt 09 Vad står på menyn? 10 Pålägg 11

Läs mer

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskola och familjedaghem BRA MAT I FÖRSKOLAN Förord Förskolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil

Läs mer

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskola och familjedaghem Bra mat i förskolan Förord n Förskolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil

Läs mer

test av Glutenfri Pasta

test av Glutenfri Pasta ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XIX NUMMER 4 SEPTEMBER 2009 test av Glutenfri Pasta tema: allergi/celiaki 100% mjölkfri Ett mjölkfritt kosttillägg för barn Finns i svartvinbärs- och neutral

Läs mer

20 år. Tema: Allergi & Celiaki VOLYM XX NUMMER 4 SEPTEMBER 2011. ORGAN för sveriges kliniska dietister

20 år. Tema: Allergi & Celiaki VOLYM XX NUMMER 4 SEPTEMBER 2011. ORGAN för sveriges kliniska dietister 20 år ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XX NUMMER 4 SEPTEMBER 2011 Tema: Allergi & Celiaki 3 enkla sätt att öka energi- och näringsintaget 3 x 40 ml = 480 kcal 6 g protein Calogen Extra innehåller

Läs mer

Protein hur mycket är lagom?

Protein hur mycket är lagom? Protein hur mycket är lagom? Innehåll Protein hur mycket är lagom? 03 Protein i praktiken 04 Olika sorters protein 05 Olika stort proteinbehov 06 Protein och träning 07 Protein för vegetarianer 08 Bröd

Läs mer

Protein hur mycket är lagom?

Protein hur mycket är lagom? Protein hur mycket är lagom? Innehåll Protein hur mycket är lagom? 03 Protein i praktiken 04 Olika sorters protein 05 Olika stort proteinbehov 06 Protein och träning 07 Protein för vegetarianer 08 Bröd

Läs mer

Kvalitet, hälsa och ekologisk mat nya rön från forskningen

Kvalitet, hälsa och ekologisk mat nya rön från forskningen Kvalitet, hälsa och ekologisk mat nya rön från forskningen Seminarium i Malmö 19 november 2012 Referat av Inger Källander När konsumenter väljer ekologiska produkter är ett av skälen att de antas vara

Läs mer

Entydiga termer skapar klarhet och undanröjer missförstånd

Entydiga termer skapar klarhet och undanröjer missförstånd rapport Läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se Medicinsk kommentar sidan 361 Reviderad, global nomenklatur för allergi Entydiga termer skapar klarhet och undanröjer missförstånd

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel

Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel Oktober 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning De kommande åren ska EU fatta beslut om vilka påståenden om hälsa kopplat

Läs mer

ONYANSERAD DEBATT OM SÖTNINGSMEDEL ETT HOT MOT FOLKHÄLSAN

ONYANSERAD DEBATT OM SÖTNINGSMEDEL ETT HOT MOT FOLKHÄLSAN ONYANSERAD DEBATT OM SÖTNINGSMEDEL ETT HOT MOT FOLKHÄLSAN FÖRORD INNEHÅLL FÖRORD MED SIKTET PÅ SÖTNINGSMEDEL Vill sprida information 3 4 Vi måste se hälsotrenden som en möjlighet MATLARM I MEDIA SPEGLAR

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

12. Utredning och handläggning av barn med misstänkt/verifierad allergi mot nöt-/jordnöt

12. Utredning och handläggning av barn med misstänkt/verifierad allergi mot nöt-/jordnöt D - Utredning och behandling BAKGRUND Jordnötsallergi förekommer hos 0,6-3 % av befolkningen beroende på undersökning och land. I USA har prevalensen av jordnötsallergi ökat från 0,4 % 1997 till 1,4 %

Läs mer

Bra livsmedelsval baserat på nordiska näringsrekommendationer

Bra livsmedelsval baserat på nordiska näringsrekommendationer Rapport 19-2014 Bra livsmedelsval baserat på nordiska näringsrekommendationer 2012 av Hanna Eneroth, Lena Björck och Åsa Brugård Konde LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning...4. Inledning...4. Syfte...5. Metod...5. Barn och mat en bakgrund...6. Resultat...8

Innehåll. Sammanfattning...4. Inledning...4. Syfte...5. Metod...5. Barn och mat en bakgrund...6. Resultat...8 Kostrapport 2008 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...4 Syfte...5 Metod...5 Barn och mat en bakgrund...6 Resultat...8 Livsmedelsverkets rekommendationer jämfört med resultat en analys...11 Diskussion...14

Läs mer

Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan

Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan överkänslighet. Våra lokalföreningar finns i hela Sverige och tillsammans

Läs mer

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Bra mat i skolan Förord n Skolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja

Läs mer