Installationsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning"

Transkript

1 Teknisk beskrivning och Installationsanvisning SLK Larmsystem *** *** 1 Manual RBM-600

2 Rubrik Punkt Sida Teknisk beskrivning Grundfunktioner Mått och vikt Inkoppling Matningsspänning Telelinje Linjekort RBM-06/S Viktiga komponenter IC SW D D RESET Linjekortslayout Kodsystem Inställning SW 2 inställning Kortplacering Bakplan Kontakt P2 (AUX) Uppstart Datum och tid Programmering Larmmottagning Larm på display Extern larmutgång Extern kvittensingång Larmutskrift på printer Kortplats Datoranslutning Kontakt P Datasnitt Protokoll Larmhanteringsprogram Programmering av RBM-600 vid dator Printer från vid dator till Summer från Loggprinter Kontakt P Datasnitt Programmering av RBM-600 vid loggprinter Sändningshastighet Loggprinter / Larmtolk Loggprinterutskrift Trygghetslarmmottagning Utrustning Linjekort Talkort Kopplingsbox Inkoppling Kopplingsschema kopplingsbox Mottagning av trygghetslarm Talväxel TS Vidarekoppling Utrustning Inställningar Programmering Telefonnummer Aktivering av vidarekoppling Aktivering via bakplan Funktion vid vidarekoppling Summalarmkod Spärrning av kodtecken Sändarkontroll Utrustning SLK Larmsystem *** *** 2 Manual RBM-600

3 Inställningar Programmering Telefonnummer Tidpunkt Printermeddelanden Fjärrmanöver Utrustning Inställningar Handhavande vid fjärrmanöver Printermeddelanden Statusförfrågan Provlarmsändning Utrustning Programmering Printermeddelanden Övriga funktioner Sommartid Vintertid Larmbuffert Manuellt larm till dator Arbetsprinter Utrustning Skrivarinställning Inkoppling Programmering Kontrollfunktioner Telelinjeindikering Testtelegram Datorfel Loggprinterfel Externt larm Printerfel Stort fel Radering av EEPROM C-knappen D-knappen Serviceschema Strömförsörjning Linjekort Utenheter Test av reservdelar Förbrukningsmateriel Pappersbyte Färgbandsbyte Reservdelar Utökningsrack Inkoppling Signalkabel Spänningsmatning Telelinjeanslutning Bestyckning Scannerkort Kopplingsschema Kontaktförteckning SLK Larmsystem *** *** 3 Manual RBM-600

4 1.0 Teknisk beskrivning RBM-600 är en larmmottagare för mottagning av automatlarm via det allmänna telenätet på uppringda eller fasta förbindelser. Inkommna larm presenteras på display och printer i RBM- 600 eller på dator och loggskrivare om sådant är anslutet. RBM-600 har i grundutförandet ett linjekort för uppkoppling mot uppringd eller fast förbindelse. RBM-600 har i grundutförandet plats för fyra linjekort med hjälp av utökningsenheter kan RBM-600 utökas till tjugoåtta linjekort. 1.1 Grundfunktioner Ett linjekort med möjlighet att utöka upp till fyra i grundenheten. Display för larm- och statuspresentation. Printer för utskrift av larm och statusinformation. Inbyggd reservkraft. Kan utrustas för vidarekoppling av larm. Kan utrustas för att utföra larmsändarkontroller. Datorutgång. Loggskrivarutgång. Kan utrustas för att ta emot trygghetslarm med tvåvägstal. Kan utrustas för fjärrmanöver av larmsändare med manöverutgångar. Kan ta emot larm i de flesta på marknaden förekommande kodformaten. 1.2 Mått och vikt RBM-600 är i grundutförandet gjord för 19" rackmontage men den kan även fås i bordsmodell. Rackmodellen är standard 19" och tre höjdenheter. Bordsmodellen har måtten: 165 mm hög, 600 mm bred och 400 mm djup. Vikten är 5,7 kg respektive 11,6 kg. 1.3 Inkoppling För att driftsätta RBM-600 erfordras 12V DC och det antal telelinjer som det finns linjekort för Matningsspänning Rekommenderat nätaggregat är Mascot 9120, 13,65V DC 3,5A eller likvärdigt. På bakplanet finns 3 Molex-kontakter för anslutning av matningsspänning ( P8 ), spänningsmatning av utökningsrack ( P9 ) samt batteri för reservdrift ( PBAT ). Molexkontakterna är vita och ser ut på följande vis: Bilden visar Molex-kontakt för matningsspänning. Anslut matningsspänningen till det kablage som är levererat, brun är plus och blå är minus. Kontakten kan bara anslutas på ett sätt Telelinje På bakplanet finns fyra 4-poliga Molexkontakter ( P4-P7 ), här ansluts telelinjerna till IN. Bilden nedan visar inkoppling mot telenätet. 2.0 Linjekort RBM-06/S RBM-06/S är linjekorten som används i RBM Linjekortet är i Europakorts format för injackning i bakplanet på RBM Viktiga komponenter Det finns ett antal komponenter som är viktiga på linjekortet IC 9 IC 9 är linjekortets EPROM där mottagningsprogrammet finns. Ettiketten talar om version på programvaran i EPROM SW 2 SW 2 är ett bygelfält för inställning av kodsystem som linjekortet skall ta emot D 10 D 10 är en grön lysdiod som, när den lyser, indikerar att linjespänning finns D 4 D 4 är en röd lysdiod som, när den lyser, indikerar att larmmottagning pågår RESET RESET är resetknappen för återställning av linjekortet. SLK Larmsystem *** *** 1 Manual RBM-600

5 2.2 Linjekortslayout Bilden visar hur och var de viktiga komponenterna sitter på RBS-06/S linjekortet. 2.3 Kodsystem RBM-06/S linjekort kan ta emot de flesta på marknaden förekommande kodsystem, nedan följer en lista på dessa kodsystem. OBS! Vissa av nedanstående protokoll finns i flera olika varianter, RBM-600 tar ej emot alla dessa varianter! Kontakta din återförsäljare för vidare information. 2 L400 3 Franklin, Ademco 4 Futura och LFS4 5 Ericsson nödradio 6 Direktledning 7 Sia 8 Robofon 5- och 8-ställ och Futura 9 Robofon 5- och 8-ställ, L400 och Futura A P100 (Även Robofon från v3.069) B Robofon 5- och 8-ställ, Ademco C Electrolux TT, P100, L400 Tal och Ericsson TT D Antenna/CPC ( TT90 m.fl. ), Electrolux TT, P100 och L400 Tal E Pensionärsring F Stentofon TT SW 2 inställning För att erhålla de olika systemen skall SW 2 ställas in på följande sätt: Kodsystem Extra kort Utskrift Robofon 5-ställig 0 Robofon 8-ställig 0 Futura 1 L400 2 Franklin 3 Ericsson nödradio talkort 5 Sia modemkort 7 P100 9 Electrolux TT talkort A L400 med tal talkort C Ericsson TT talkort D TT 90 talkort 8 Pensionärsring E Stentofon talkort F Direkt linje standard 6 Direkt linje multidrop 6 LFS 4 4 Ademco (ContactID / Scancom Fast) B Inställning Vid leverans är linjekortet inställt för ROBOFON 8-ställig kod, om inte annat angetts vid beställningen. Vid val av kodsystem att ta emot bör beaktas att vissa system kan kombineras ihop med andra, detta för att spara antalet linjekort i mottagaren. Nedan följer en tabell som visar inställningen av SW 2 för olika system. SW 2 Mottagning av kodsystem 0 Robofon 5- och 8-ställig 1 Futura och P100 Det mörka fältet föreställer dipswitchen i SW2. SLK Larmsystem *** *** 2 Manual RBM-600

6 3.0 Kortplacering I RBM-600 finns sju kortplatser en är reserv-erad för CPU-kortet, fyra för linjekort och två för talkort. Bilden på nästa sida visar var dessa kort skall sitta. I grundutförande ingår endast CPU-kort och ett linjekort, kortplats 0/ Bakplan Bilden nedan visar RBM-600 bakplanet. Samtliga anslutningar har beskrivits eller kommer att beskrivas i manualen. 3.2 Kontakt P2 (AUX) Stift Funktion 1 Jord 2 Yttre styrning av vidarekoppling 3 Statusingång för arbetsprinter 4 Ingång för yttre larmåterställning motsvarar C-knappen 5 Larmindikering reläslutning 6 Larmindikering reläslutning 7 Felindikering reläslutning 8 Felindikering reläslutning V 3

7 4.0 Uppstart När matningsspänningen och telelinjen är rätt inkopplad kan uppstart ske. Vid uppstart kommer mottagarens printer skriva: DATUM TID SYSTEMSTART DATUM TID LINJE 0/1 OK Informationen som skrivs ut på printern efter systemstarten är status för telelinje 1 i grundenheten ( LINJE 0/1 OK ) samt vilket system som linjekortet är inställt för att ta emot. 4.1 Datum och tid För att ställa in datum och tid skall kommando "A1" användas Programmering Tryck "A1" och displayen visar: TIDSINSTÄLLNING Skriv in år, månad, dag, timme och minuter på följande vis: Efter inmatningen skriver printern ut tiden enligt följande: Displayen skall visa: TID TIDSINSTÄLLNING RBM600 v : Larmmottagning När ett larm inkommer skrivs det ut på både printer och display. 5.1 Larm på display I displayen ser larmet ut på följande sätt: KORTPLATS 0/1 S Displayen visar på vilken kortplats som larmet har inkommit, kortplats 0/1, i vilket kodsystem, system 0, samt vilken larmkod, När larmkoden presenterats på displayen kommer summern att ljuda. För att tysta summern, tryck "C". Att tänka på är att vid tryck på "C" försvinner larmkoden från displayen Extern larmutgång I kontakt P2 på bakplanet finns utgång för externt larm. Mellan stift 5 och 6 blir det reläslutning vid larm. Utgången aktiveras alltid vid larm Extern kvittensingång I kontakt P2 på bakplanet finns ingång för extern kvittens vid inkommet larm, motsvarar tryck på "C". Vid jordning av stift 4 fås kvittens av reläutgång och intern summer. 5.2 Larmutskrift på printer När ett larm skrivs ut på printern ser det ut på följande sätt: TID KORTPL. 0/1 LARMKOD På samma sätt som på displayen skrivs det vilken kortplats som larmet inkommit på, i vilket kodsystem samt vilken larmkod som inkommit. Dessutom kompletteras larmkoden med datum och tid för det inkommna larmet Kortplats Kortplats talar om vilket linjekort som tagit emot larmet. Informationen X/Y talar om vilket kort i mottagarsystemet enligt följande: X 0 = RBM-600 grundenhet 1 = Utökningsrack nr 1 2 = Utökningsrack nr 2 3 = Utökningsrack nr 3 Y i RBM-600 grundenhet är mellan 1 och 4. Y i utökningsrack 1-3 är det mellan 1 och Datoranslutning För att underlätta larmhanteringen kan dator anslutas till kontakt P1 på RBM Kontakt P1 För att ansluta dator skall kontakt P1 användas. P1 är konfigurerad enligt följande: SLK Larmsystem *** *** 4 Manual RBM-600

8 P1 är ett 15-poligt D-don. stift 2 stift 3 stift 7 mottag data sänd data signaljord 6.2 Datasnitt Protokollet från RBM-600 ser ut på följande sätt: Seriellt Asynkront 7 databitar ASCII 300 bit/s Udda paritet 1 startbit 1 stoppbit Protokoll Exemplet gäller för larmtelegram status 50. Byte Betydelse Innehåll Hex 0 STX start of text 02 1 används ej 20 2 används ej 20 3 status 50 för larm 4 år 39 ex år 35 6 månad 30 7 månad 32 8 dag 32 9 dag timme 31 ex timme minut minut kortplats 12 ex 1/2 15 mottaget system kodsiffra kodsiffra kodsiffra kodsiffra kodsiffra kodsiffra kodsiffra kodsiffra ETX end of text LRC checksumma 77 LRC bildas genom "exclusive or" mellan byte Om LRC för mottaget telegram är OK sänds ACK = 06. OBS!! Ovan angivna värden är utan paritet. Med paritet sänds ACK som 86. Vid val av "Testtelegram till" i RBM-600 sänds "BELL" = 07 med två sekunders intervall om inget telegram finns att sända. Telegrammet sammanställs i linjekortet i RBM- 600 med Space i outnyttjade byte och sänds till CPU-kortet där det kompletteras med datum, tid och kortplats därefter sänds det till dator. 6.3 Larmhanteringsprogram Till RBM-600 finns det färdigutvecklade larmhanteringsprogram. LARM för Installatörer MiniLARM LARM För närmare beskrivning, beställ separata datablad. I fortsättning av punkt 6.0 förutsätts att ROBOFON's programvaror för larmhantering används Programmering av RBM-600 vid dator För att programmera RBM-600 för dator anslutning skall kommando "AD" användas. följt av "D" och printer skriver följande: TID DATOR TILL Dessutom visar displayen att dator är till: DAT : 44 För att koppla från dator, tryck "AD" igen. För att datorn skall veta att mottagaren är vid liv skall RBM-600 skicka ett testtelegram med 2 sekunders intervall. Använd kommandot "A07". följt av "07" och printer skriver följande: TID TESTTELEGRAM TILL Nu är det klart för larmmottagning på RBM-600 och larmpresentation på dator. För att koppla från testtelegram, tryck "AD" igen Printer från vid dator till För att spara papper i RBM-600's printer är det möjligt att stänga av printern när dator är ansluten med kommandot "A05". Tryck "A",displayen skriver "programmering", följt av "05" och printer skriver följande: TID PRINTER FRÅN SLK Larmsystem *** *** 5 Manual RBM-600

9 Dessutom visar displayen att dator är till och printer från: DAT PF : 44 Så länge kontakten mellan dator och RBM-600 är hel kommer printern endast skriva ut feloch programmeringsmeddelanden. Bryts kontakten mellan dator och RBM-600, kommer printern automatiskt att kopplas in och överta larmpresentationen. För att manuellt koppla till printer, tryck "A05" igen Summer från För att larmoperatören inte skall behöva kvittera summern, vid varje inkommet larm, med "C"-knappen kan den stängas av med kommandot "A04". följt av "04" och printer skriver följande: TID SUMMER FRÅN Dessutom visar displayen att dator är till, printer är från samt summer är från: DAT PF SF : 44 För att koppla till summer, tryck "A04" igen. 7.0 Loggprinter För att få en mera lättläst loggning av inkommna larm kan en loggprinter anslutas till kontakt P1. Printern skall ha strömloopsinterface. 7.1 Kontakt P1 Vid anslutning av loggprinter skall följande stift anslutas: P1 är konfigurerad enligt följande: P1 är ett 15-poligt D-don. stift 5 Mottag data strömloop ( RX ) + stift 6 Mottag data strömloop ( RX ) - stift 12 Sänd data strömloop ( TX ) + stift 13 Sänd data strömloop ( TX ) Datasnitt Protokollet från RBM-600 till loggprinter ser ut på följande sätt: Seriellt, Asynkront, 7 bit ASCII, 300 bit/s, Udda paritet, 1 startbit, 1 stoppbit. 7.3 Programmering av RBM-600 vid loggprinter För att programmera att loggprinter är ansluten skall kommandot "A01" användas. följt av "01" och printer skriver följande: TID LOGGPRINTER TILL Dessutom visar displayen att dator är till, printer är från, loggprinter till samt summer är från: DAT LOG - - PF SF : 44 För att koppla bort loggprinter, tryck "A01" igen Sändningshastighet För att ställa in rätt sändningshastighet till loggprintern skall kommandot "A002" användas. följt av "002" och displayen visar följande: LOGGP.HAST 0=300 1=1200 2=2400 Välj 300 bit/s genom att trycka "0", vald hastighet skrivs ut på printern på följande sätt: TID LOGGPRINTER 0300 BIT / S Loggprinter / Larmtolk Det finns möjlighet att ansluta en larmtolk 1 istället för loggprinter. Det måste anges att loggprinter används med kommandot "A03". följt av "03" och displayen visar följande: LOGGPRINTER JA=A NEJ=C Tryck "A" och printern skriver ut följande: TID LOGGPRINTER 1 Larmtolk var en uppsättning lampor som skulle visa var larmen kom ifrån. Produkten har utgått och ersatts av larmhanteringsprogrammen LARM. SLK Larmsystem *** *** 6 Manual RBM-600

10 7.4 Loggprinterutskrift Eftersom loggprintern är en "vanlig" A4 printer skrivs larmbeskeden ut på en rad istället för som på den interna printern på sex rader. Utskriften ser ut på följande sätt: Observera att loggprintern inte kan ersätta den interna printern. 8.0 Trygghetslarmmottagning RBM-600 är förberedd för att ta emot uppringda larm med talsamband, så kallade trygghetslarm ( förkortas TT ). 8.3 Kopplingsbox För att larmoperatören skall kunna prata med den nödställde erfordras en kopplingsbox. Till kopplingsboxen ansluts en telefon. Växling mellan lyssna och prata sker via kopplingsboxen, så kallad talväxling Inkoppling Kopplingsboxen kopplas in på kontakt P10 för talkort 1 och P11 för talkort 2, se punkt Kopplingsschema kopplingsbox Inkopplingsanvisning för kopplingsboxen till kontakt P10 eller 11 ser ut på följande sätt: 8.1 Utrustning För mottagning av trygghetslarm krävs förutom ett linjekort även ett talkort, typ RBM- TAL, samt en kopplingsbox. Kopplingsboxen används för att koppla upp talförbindelsen till larmoperatören Linjekort Som linjekort används ett standard RBM-06/S inställt för något av de trygghetslarmsystemen som det är möjligt att ta emot. System C D F Trygghetstelefon Electrolux TT, P100, L400 Tal och Ericsson TT Antenna ( TT90 ), Electrolux TT, P100 och L400 Tal Stentofon TT Talkort Som talkort används ett RBM-TAL. Kortet skall placeras på talkortsplats 1 eller 2 placeringen avgörs av var linjekortet för TTmottagning sitter. Sitter linjekortet på kortplats 0/1 eller 0/2 skall talkortet sitta på talkortsplats 1. Sitter linjekortet på kortplats 0/3 eller 0/4 skall talkortet sitta på talkortsplats 2. Se punkt 3.0 Ett talkort kan således serva två linjekort. Talkortet har till uppgift att, efter linjekortet tagit emot larmkoden från trygghetstelefonen, koppla upp talförbindelse mellan larmoperatören och den nödställde. Talkortet sköter sedan med hjälp av impulser från kopplingsboxen talväxlingen, eftersom allt talsamband är envägs kommunikation,så kallad simplex. L1 och L2 är telefoner, D1 och D2 är anropsindikeringar och SW1 och SW2 är talväxlingsomkopplare. R1 och R2 är motstånd på 1 kohm. L1, D1 och SW1 är anslutna till taldel 1, dvs linjekort 1 eller 3, beroende på vilken talkortplats som används. L2, D2 och SW2 är anslutna till taldel 2, dvs linjekort 2 eller 4, beroende på vilken talkortplats som används. Anslutningen av plinten, som är en FLK20 från Phoenix, görs med en 20-polig bandkabel till kontakt P10 eller P Mottagning av trygghetslarm När larm inkommer, skrivs larmkoden ut på display och printer, därefter blinkar aktuell diod på kopplingsboxen för att indikera att det inkommna larmet är ett trygghetslarm med tal. När luren, på den anslutna telefonen, lyfts övergår dioden till fast sken. Då är linjen öppen för tal från trygghetstelefonen. När talväxlingsomkopplaren är sluten kan larmoperatören prata med den nödställde, när talväxlingsomkopplaren är öppen kan den nödställde prata med larmoperatören. När larmoperatören lägger på luren kopplas samtalet automatiskt ner. Maximal samtalstid är 6 minuter. Skulle larmoperatören inte besvara ett anrop inom 100 sekunder skickas nedkoppling till SLK Larmsystem *** *** 7 Manual RBM-600

11 trygghetstelefonen som då kan ringa upp på nytt eller till sekundär mottagare. 8.5 Talväxel TS-004 Den som inte vill bygga sin egen kopplingsbox kan beställa en färdig talväxel av sin leverantör. TS-004 är förberedd för att användas till två talkort och fyra linjekort för trygghetslarmmottagning. TS-004 består av en ändamålsenlig låda med fyra linjevalsomkopplare och en telefonlur med inbyggd S/M-omkopplare. TS- 004 levereras med kablage för anslutning till kontakterna P10 och P11. För vidare information, tala med din leverantör. 9.0 Vidarekoppling Om larmmottagaren tidvis står obemannad finns möjlighet att vidarekoppla inkommna larmbesked till annan mottagare. Mottagare kan då vara en vanlig telefon, Minicall eller en annan RBM-600 eller liknande. Samtliga inkommna larmkoder kan överföras vid vidarekoppling, undantag för trygghetslarm med tal. Vid sådana larm kan endast larmkoden överföras till sekundär mottagare. Om trygghetslarm med tal skall vidarekopplas måste Telias PLUS-tjänst, medflyttning, användas. ( Gäller AXE-anslutna telelinjer. Vidare information se Telefonkatalogen. ) 9.1 Utrustning För att utnyttja vidarekoppling måste RBM-600 bestyckas med ett RBM-06/S-VKPL kort. RBM-06/S-VKPL är ett kort som endast är avsett för utgående kommunikation. Kortet skall alltid placeras på kortplats 0/4, dvs längst till höger sett framifrån, i grundenheten Inställningar Eftersom vidarekopplingskortet enbart har kommunikation utifrån mottagaren finns det möjlighet att ställa in på SW2 om kortet vid uppringning till exempel skall slå "nolla" genom växel. Dessutom finns möjlighet att ställa in om kortet skall slå nummer med avbrottsimpulsering. Bilden nedan visar hur SW2 skall ställas in för att få avbrottsimpulsering, nolla och dubbelnolla genom växel. 9.2 Programmering För att använda vidarekoppling måste först viss programmering ske Telefonnummer Högst fyra olika telefonnummer kan programmeras, telefonnumren rings upp i ordningsföljd tills larmet blir kvitterat från någon av mottagarna. RBM-600 gör dock högst två försök till varje nummer, därefter försöker mottagaren att vidarekoppla nästa larm. Vid programmering av telefonnummer skall kommando "A6" användas. följt av "6" och displayen visar: VIDAREKOPPLING TEL: Skriv in det aktuella telefonnumret och avsluta med "#", displayen visar: TEL: KODSYSTEM Välj ur nedanstående tabell i vilket kodsystem som larmen skall vidarekopplas. Tecken Kodsystem 0 Robofonkod 1 Futura 3 Franklin 6 L-400, 5-ställig 7 L-400, 7-ställig 8 Hemtelefon 9 MBS personsökare B EB Multialarm F Minicall Numeric För kodsystem 8, 9 och F kräver mottagaren kvittens genom motringning. System B, endast Norge. SLK Larmsystem *** *** 8 Manual RBM-600

12 Skriv in det valda kodsystemet och displayen visar: KOD ORDNINGSNUMMER Ange vilket ordningsnummer som det valda telefonnumret skall ha i telefonummerkedjan, 1-4. Nummer 1 har högst prioritet. Efter inmatning av orningsnummer visas samtliga parametrar i displayen: TEL: S0 ORDINGSNUMMER 1 Om det som visas på displayen är riktigt, tryck "A". Är något fel, tryck "C" och därefter "A6" och börja om från början igen. Vid "A" skrivs godkända data ut på printern enligt följande: TID TEL: #1 VIDAREK. TELEFON Fortsätt därefter med övriga telefonnummer i vidarekopplingskedjan på samma sätt. För att se samtliga vidarekopplingsnummer, tryck "A6" följt av "#". Printern skriver nu ut samtliga telefonnummer enligt följande: TID VIDAREKOPPLING TEL: #3 TEL: #2 TEL: #1 För att radera något vidarekopplingsnummer, tryck "A6". Displayen visar: VIDAREKOPPLING TEL: Ange ordningsnumret på det vidarekopplingsnummer som skall raderas och avsluta med " ". Printern skriver ut bekräftelse på den gjorda raderingen. TID TEL: #1 VIDAREK. TELEFON RADERAS 9.3 Aktivering av vidarekoppling För att aktivera vidarekopplingen skall kommando "B" användas. Tryck "B", printen skriver ut följande: TID VIDAREKOPPL. TILL Vid nytt tryck på "B" stängs vidarekopplingen av Aktivering via bakplan Vidarekopplingsfunktionen till och från kan styras via kontakten P2 på bakplanet. För vidarekoppling till skall stift 2 slutas till stift 1 (jord). 9.4 Funktion vid vidarekoppling När vidarekoppling är vald skrivs den inkomna larmkoden ut som vanligt med tilläggstexten, vidarekopplas. Printerns utskrift ser ut på följande sätt: TID KORTPL. 0/1 LARMKOD VIDAREKOPPLAS Efter lyckad vidarekoppling skriver printern ut följande meddelande: TID LARMKOD KVITTENS VIDAREKOPPLING Skulle vidarekopplingen inte lyckas skriver printern ut orsaken enligt följande: TID LARMKOD EJ KOPPLINGSTON VIDAREKOPPLING Utskriften ovan talar om att vidarekopplingskortet inte fick någon kopplingston när det försökte slå telefonnumret. Kontrollera att telelinjen är OK. SLK Larmsystem *** *** 9 Manual RBM-600

13 TID LARMKOD EJ KVITTENS VIDAREKOPPLING Utskriften på föregående sida talar om att den mottagare som larmet är vidarekopplat till inte har kvitterat det vidarekopplade larmet. Vid vidarekoppling till hemtelefon eller Minicall har den person som tog emot larmet inte gjort motringningen. Mottagaren gör tre uppringningsförsök per telefonnummer då den ringer vanliga hem/mobiltelefoner och ett vid minicall. När alla telefonnummer är provade skriver printern ut följande meddelande: TID ALLA NR.PROVADE VIDAREKOPPLING 9.5 Summalarmkod Vid normal vidarekoppling kommer samtliga larmkoder att vidarekopplas precis som dom är men det finns även möjlighet att vidare-koppla ett summalarm. Summalarm används om en grupp av larm skall vidarekopplas till larmcentral med en gemensam larmkod. Vissa tecken i en larmkod kan då bytas ut mot en en fast kod. Använd kommando "A06". följt av "06" displayen visar följande: SUMMALARM KOD XXXXXXXX För att byta ut en eller flera siffror i den ursprungliga koden är det bara att skriva in den nya kodsiffran på den plats där utbyte skall ske. De siffror som skall vara kvar från den ursprungliga koden skrivs över med "#", skrivs ut som "F". Exempelvis om kodsiffrorna tre, fyra och fem skall bytas ut ser det ut på följande sätt i displayen: SUMMALARM KOD FF123FFF Efter inmatningen tryck "A" för att godkänna och programmeringen skrivs ut på printern enligt följande: TID SUMMALARM KOD FF123FFF 9.6 Spärrning av kodtecken Istället för att skicka en summalarmkod går det att bestämma, genom spärrning av vissa kodkodtecken, vilka larm som skall vidarekopplas. Genom att programmera mottagaren att om ett viss kodtecken kommer på en viss plats i larmkoden skall den inte vidarekopplas. Godtyckligt antal kodtecken och positioner kan spärras genom att använda kommando "A7". följt av "7" och displayen visar: VIDAREKOPPLING POSITION Skriv in på vilken position det skall finnas teckenspärr, från ett till åtta. Alla larmkoder har åtta tecken. Displayen visar: VIDAREKOPPLING TKN Ange de tecken som skall spärras och avsluta med "#". De tecken som kan spärras är 1-8, A, B och D. Tryck "A" för att godkänna programmeringen eller tryck "C" för att fortsätta med flera positioner. Vid tryck på "A" skriver printern ut de programmerade uppgifterna enligt följande: TID POS SPÄRRAD SIFF VIDAREKOPPLING Utskriften talar om att vid en inkommen kod med kodtecken 1, 2, 3, 4 eller 5 i position 3 skall den inte vidarekopplas. För att skriva ut samtliga tecken och positioner som är spärrade tryck "A7" och när displayen visar: VIDAREKOPPLING POSITION Tryck "#" och spärrade tecken skrivs ut på printern enligt följande: SLK Larmsystem *** *** 10 Manual RBM-600

14 TID POS SPÄRRAD SIFF Radering av spärrade tecken, tryck "A7" och när displayen visar: VIDAREKOPPLING POSITION Ange vilken position som skall raderas och avsluta med " ". Printern skriver ut den raderade positionen enligt följande: TID POS SPÄRRAD SIFF 8 1 VIDAREK. SPÄRR RADERAS RBM-06/S-VKPL är ett kort som endast är avsett för utgående kommunikation. Kortet skall alltid placeras på kortplats 0/4, dvs längst till höger sett framifrån, i grundenheten. De larmsändare som skall testas måste också vara förberedda för sändarkontroll, dvs de måste svara på ringsignal Inställningar Eftersom sändarkontrollkortet enbart kommunicerar utifrån mottagaren finns det möjlighet att ställa in på SW2 om kortet vid uppringning skall slå "nolla" genom växel. Dessutom finns möjlighet att ställa in om kortet skall slå nummer med avbrottsimpulsering. Bilden nedan visar hur SW2 skall ställas in för att få avbrottsimpulsering, nolla och dubbelnolla genom växel Sändarkontroll Funktionen används för att utföra funktionskontroll av ROBOFON-larmsändare eller mottagare. Larmmottagaren ringer upp förprogrammerade telefonnummer till larmsändare och kontrollerar att dessa är vid liv. Om någon eller några larmsändare inte svarar kommer telefonnumren till dessa att presenteras på printern. Funktionsförloppet är som följer: Mottagaren ringer upp larmsändaren som svarar med att skicka en startsignal till mottagaren. Mottagaren skickar då larmkoden och väntar på att larmsändaren kvitterar, efter kvittens kopplas samtalet ner och mottagaren ringer upp nästa larmsändare. Om ingen kvittens kommer görs ett nytt försök till samma telefonnummer. Kommer det trots det ingen kvittens skriver mottagaren ut felmeddelande och ringer nästa telefonnummer. Maximalt sextiofyra larmsändare eller larmmottagare kan testas. Vid test av mottagare skrivs larmkoden ut på den testade mottagarens printer Utrustning För att kunna utnyttja sändarkontroll måste RBM-600 bestyckas med ett RBM-06/S-VKPL kort, om mottagaren är bestyckad för vidarekoppling behövs inget extra kort eftersom det är samma kort för båda funktionerna Programmering För att kunna använda sändarkontroll måste först viss programmering ske Telefonnummer Upp till sextiofyra telefonnummer kan programmeras. följt av "8" och displayen visar: TEL: Ange det första telefonnummer som skall ringas och avsluta med "#". Displayen visar: KODSYSTEM Skall larmsändare testas skall det här anges "0". Vid test av larmmottagare skall här anges det system som den testade mottagaren tar emot. SLK Larmsystem *** *** 11 Manual RBM-600

15 Programmerade data visas på displayen, tryck "A" för att godkänna eller tryck "C" och sedan "A8" för att börja om. Godkända data skrivs ut på printern enligt följande: TID TEL För att programmera flera telefonnummer är det bara att börja om från början igen. För att kontrollera vilka telefonnummer som är programmerade, tryck "A8" och när displayen visar: TEL: Tryck "#" och printern skriver ut samtliga programmerade telefonnummer enligt följande: TID TEL TEL TEL För att radera ett telefonnummer tryck "A8" och när displayen visar: TEL: Ange det telefonnummer som skall raderas och avsluta med " ". Printern skriver ut följande bekräftelse: TID TEL RADERAS Skulle det angivna telefonnumret inte finnas i minnet skriver printern ut följande: TID TFNNUM. EJ INLAGT RADERAS EJ För att initiera sändarkontrollen måste en starttid programmeras. När starttiden infaller börjar mottagaren att ringa de telefonnummer som är programmerade i den ordning de matades in. Mottagaren klarar att ringa mellan tjugofem och trettio larmsändare i timmen. Detta faktum måste tas i beräkning vid starttidsprogrammeringen. Skall flera larmsändare kontrolleras går det att lägga in flera starttider. följt av "9" displayen visar: DATUM Ange vid vilket datum i månaden som sändarkontrollen skall starta. Ange dagen med två tecken till exempel den femte varje månad skrivs som 05 eller den tjugonde som skrivs som 20. Skall kontrollerna ske varje dag skall datum 00 anges. Displayen visar: DATUM 00 TID Ange klockslaget för starttiden, tiden skall anges i jämna timmar Alla inmatade data visas på displayen, tryck "A" för att godkänna eller tryck "C" och sedan "A9" för att börja om. Godkända data skrivs ut på printern enligt följande: TID DAG 00 TIMME 00 För att skriva ut samtliga starttider, tryck "A9" och när displayen visar: DATUM Tryck "#". Printern skriver ut samtliga starttider enligt följande: TID DAG 00 TIMME 00 DAG 00 TIMME 01 DAG 00 TIMME Tidpunkt SLK Larmsystem *** *** 12 Manual RBM-600

16 För att radera en starttid, tryck "A9" och när displayen visar: DATUM Ange det datum och klockslag som skall raderas och avsluta med " ". Printern skriver ut en bekräftelse enligt följande: TID DAG 00 TIMME 01 RADERAS Skulle de angivna starttiden inte finnas i minnet skriver printern ut följande: TID TIDPKT. EJ INLAGD RADERAS EJ 10.3 Printermeddelanden När mottagaren har utfört alla sändarkontrollerna skriver printern ut följande: TID UTFÖRD Denna utskrift talar om att alla programmerade telefonnummer har ringts upp och kontrollerats. Skulle någon larmsändare inte svara skriver printern ut följande: TID TEL EJ KVITTENS Denna utskrift talar om att larmsändaren inte har kvitterat kontrolluppringningen. Det kan i sin tur bero på: Att det var upptaget på det abonnemanget. Att abonnemanget är felaktigt. Att larmsändaren är ur funktion. Skulle mottagaren inte komma ut på linjen skriver printern ut följande: TID EJ KOPPLINGSTON Denna utskrift talar om att RBM-06/S-VKPLkortet inte kommer ut på linjen. Det kan i sin tur bero på: Att utgående abonnemang är felaktigt. Att RBM-06/S-VKPL-kortet är felaktigt Fjärrmanöver RBM-600 kan utnyttjas till att utföra fjärrmanövreringar Utrustning För att användas för fjärmanövrar måste RBM- 600 utrustas med ett RBM-06/S-VKPL-kort. RBM-06/S-VKPL är ett kort som endast är avsett för utgående kommunikation. Kortet skall alltid placeras på kortplats 0/4, dvs längst till höger sett framifrån, i grundenheten. De larmsändare som skall fjärrmanövreras måste också vara förberedda för fjärrmanöver, dvs de måste svara på ringsignal Inställningar Inställning av RBM-06/S-VKPL-kortet är lika som punkt Handhavande vid fjärrmanöver För att kunna utföra fjärrmanöver av en larmsändares utgångar måste dess IDkod vara känd. följt av "2" och displayen visar: MANÖVERSÄNDNING TEL: Skriv in det telefonnummer som larmsändaren som skall styras är ansluten till och avsluta med "#". Displayen visar: MANÖVERSÄNDNING INDIVID Ange larmsändarens IDkod, skall innehålla fyra siffror, displayen visar: MANÖVERSÄNDNING TYP Ange vilken typ av manöver eller kontrollfunktion som önskas. De valbara funktionerna är följande: 01 = Manuell sändarkontroll, se punkt = Statusförfrågan, se punkt = Fjärrmanöver Vid val av "04" visar displayen: SLK Larmsystem *** *** 13 Manual RBM-600

17 MANÖVERSÄNDNING UTGÅNG Ange vilken utgång som skall styras, ange alltid två tecken. Programmerade data visas på displayen enligt följande: TEL: S0 LARMKOD Om det som visas på displayen är riktigt tryck "A". Är något fel tryck "C" och börja om. Godkända data skrivs ut på printern enligt följande: TID LARMKOD MANÖVERSÄNDNING Printermeddelanden När mottagaren har utfört fjärrmanövern skriver printern ut följande: TID LARMKOD KVITTENS MANÖVERSÄNDNING Skulle larmsändaren inte svara skriver printern ut följande: TID LARMKOD EJ KVITTENS MANÖVERSÄNDNING Denna utskrift talar om att larmsändaren inte har kvitterat kontrolluppringningen. Det kan i sin tur bero på: Att det var upptaget på det abonnemanget. Att abonnemanget är felaktigt. Att larmsändaren är ur funktion. Skulle mottagaren inte komma ut på linjen skriver printern ut följande: TID LARMKOD EJ KOPPLINGSTON MANÖVERSÄNDNING Denna utskrift talar om att RBM-06/S-VKPLkortet inte kommer ut på linjen. Det kan i sin tur bero på: Att utgående abonnemang är felaktigt. Att RBM-06/S-VKPL-kortet är felaktigt Statusförfrågan Det finns möjlighet att kontrollera status på en larmsändares ingångar. Välj "03" när displayen visar: MANÖVERSÄNDNING TYP Displayen visar programmerade data enligt följande: TEL: S0 LARMKOD Om det som visas på displayen är riktigt tryck "A". Är något fel tryck "C" och börja om. Godkända data skrivs ut på printern enligt följande: TID LARMKOD MANÖVERSÄNDNING När kontakt är upprättad med larmsändaren skriver printern ut följande: TID LARMKOD KVITTENS MANÖVERSÄNDNING Mottagaren får nu status på larmsändarens ingångar och presenterar den enligt följande: TID LARMSÄNDARSTATUS INGÅNG / STATUS I raden av ettor och nollor under ingångarna kan statusen på larmsändarens ingångar utläsas: En nolla betyder oaktiverad ingång. En etta betyder aktiverad ingång. Felmeddelanden se punkt SLK Larmsystem *** *** 14 Manual RBM-600

18 12.0 Provlarmsändning Med RBM-600 kan provlarmsändningar utföras. Att skicka ett provlarm är ett snabbt och enkelt sätt att testa de egna eller andra mottagares linjekort Utrustning För att användas för provlarmsändningar måste RBM-600 utrustas med ett RBM-06/S- VKPL-kort. RBM-06/S-VKPL är ett kort som endast är avsett för utgående kommunikation. Kortet skall alltid placeras på kortplats 0/4, dvs längst till höger sett framifrån, i grundenheten Programmering följt av "3" och displayen visar: PROVLARMSÄNDNING TEL: Ange det telefonnummer där den mottagaren som skall testas är ansluten och avsluta med "#". Displayen visar: KODSYSTEM Ange det kodsystem som den mottagare som skall testas är inställd för. Följande kodsystem finns att tillgå: 0 = ROBOFON 1 = FUTURA 3 = FRANKLIN 6 = L-400, 5-ställig 7 = L-400, 7-ställig 8 = Hemtelefon 9 = MBS B = EB Multialarm F = Minicall Numeric För kodsystem 8, 9 och F kräver mottagaren kvittens genom motringning. System B, endast Norge. Ange kodsystem enligt tabellen, displayen visar: LARMKOD Ange önskad provlarmskod, observera att till hemtelefon överförs bara de tre sista siffrorna och till MBS bara de fyra sista siffrorna. Efter inmatning visas samtliga parametrar på displayen. TEL: S0 LARMKOD Om det som visas på displayen är riktigt tryck "A". Är något fel tryck "C" och börja om. Godkända data skrivs ut på printern enligt följande: TID LARMKOD PROVLARMSÄNDNING Printermeddelanden När mottagaren har sänt provlarmet skriver printern ut följande: TID LARMKOD KVITTENS PROVLARMSÄNDNING Skulle mottagaren inte svara skriver printern ut följande: TID LARMKOD EJ KVITTENS PROVLARMSÄNDNING Denna utskrift talar om att mottagaren inte har kvitterat provlarmet. Det kan i sin tur bero på: Att fel telefonnummer är programmerat. Att det var upptaget på det abonnemanget. Att abonnemanget är felaktigt. Att mottagaren är ur funktion. Skulle mottagaren inte komma ut på linjen skriver printern ut följande: TID LARMKOD EJ KOPPLINGSTON PROVLARMSÄNDNING Denna utskrift talar om att RBM-06/S-VKPLkortet inte kommer ut på linjen. Det kan i sin tur bero på: Att utgående abonnemang är felaktigt. Att RBM-06/S-VKPL-kortet är felaktigt. SLK Larmsystem *** *** 15 Manual RBM-600

19 13.0 Övriga funktioner 13.1 Sommartid För att få automatik i övergången till sommartid kan kommandot "A4" användas. Kommandot skall ges dagen innan övergången till sommartid. följt av "4" och displayen visar: INITIERING AV SOMMARTID Tryck "A" för att godkänna kommandot och printer skriver ut följande verifiering: TID SOMMARTID INITIERAD För att kontrollera att sommartid är initierad tryck "A4" och när displayen visar: INITIERING AV SOMMARTID Tryck "#" och displayen visar antingen: eller SOMMARTID INITIERAD SOMMARTID EJ INITIERAD För att avbryta övergången till sommartid tryck "A4" och när displayen visar: INITIERING AV SOMMARTID Tryck " " och printern skriver ut följande: TID SOMMARTID INITIER. AVBRYTS Sommartiden införs alltid klockan natten efter initieringen och på printer skrivs följande verifiering ut: DATUM TID SOMMARTID INFÖRD 13.2 Vintertid För att få automatik i övergången till vintertid kan kommandot "A5" användas. Kommandot skall ges dagen innan övergången till vintertid. följt av "5" och displayen visar: INITIERING AV VINTERTID Tryck "A" för att godkänna kommandot och printer skriver ut följande verifiering: TID VINTERTID INITIERAD För att kontrollera att vintertid är initierad tryck "A5" och när displayen visar: INITIERING AV VINTERTID Tryck "#" och displayen visar antingen: eller VINTERTID INITIERAD VINTERTID EJ INITIERAD För att avbryta övergången till vintertid tryck "A5" och när displayen visar: INITIERING AV VINTERTID Tryck " " och printern skriver ut följande: TID VINTERTID INITIER. AVBRYTS Vintertiden införs alltid klockan natten efter initieringen och på printer skrivs följande verifiering ut: DATUM TID VINTERTID INFÖRD SLK Larmsystem *** *** 16 Manual RBM-600

20 13.3 Larmbuffert RBM-600 har en larmbuffert där de sexton senaste larmen sparas. Varje nytt inkommet larm skriver över det larm som legat längst i bufferten. För att kontrollera larmbufferten skall kommandot "A02" användas. följt av "02" och displayen visar: KORTPLATS 0/1 S Displayen visar det senast inkomna larmet med kortplats, system och larmkod. Tryck "D" för att få larmet utskrivet enligt följande: KORTPLATS 0/1 S Tryck "A" för att se nästa larm i larmbufferten, tryck "D" om utskrift önskas. För att avbryta kontrollen tryck "C", vid avbrott skrivs aktuellt datum och tid ut på printer Manuellt larm till dator För att testa förbindelsen mellan dator och RBM-600 finns möjligheten att, genom kommandot "A09", skicka ett manuellt larm till dator. följt av "09" och displayen visar: MANUELLT DATOR KORTNUMMER Ange vilket mottagarkort som det simulerade larmet skall komma från (1-4). Displayen visar: KORTNUMMER 1 LARMKOD Ange den larmkod som skall skickas till dator. Tryck "A" och det manuella larmet skickas till datorn Arbetsprinter Funktionen används när en extern arbetsprinter finns ansluten till mottagaren. Arbetsprinter kopplas endast in om det blir ett datorfel Skrivarinställning Följande inställningar måste göras, se printerns manual för tillvägagångssätt. Mode On-line Print format Normal Character set ASCII Interface Serial Baudrate 300 Data format 7 bit Parity Space Printer adress 00- prints always Övriga inställningar är utan betydelse. Kontrollera att skrivaren är inställd för RS232C Inkoppling För att kunna använda sig av en arbetsprinter måste följande inkoppling göras: Printer 9-pol Dsub hane k2 2 x 1N4148 RBM600 bakplan P1 (Dsub), pinne 4 P1 (Dsub), pinne 7 P2 (skruvplint), skruv 3 Om avståndet mellan RBM-600 och arbetsprintern överstiger 15 meter bör korthållsmodem användas Programmering följt av "001" och displayen visar: TYP AV PRINTER 0, 2 ELLER 3 RAD Ange hur många rader printern skall skriva ut på, när radantalet är valt skriver printern ut följande: TID RADER ARB.PRINTER TILL Nästa gång kommandot "A001" ges stängs arbetsprinterfunktionen av och utskriften blir följande: TID ARB.PRINTER FRÅN Utrustning Den printer som programvaran är utvecklad för är ITT Instruments typ IPP (ELFA ). SLK Larmsystem *** *** 17 Manual RBM-600

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R RSM-02/R Rackmodell rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R Innehållsförteckning 1 Allmänt om RSM-02/R...4 1.1 Vad är en RSM-02/R...4 1.2 Systembeskrivning...5

Läs mer

Larmsändare RS120 MANUAL. SLK Larmsystem Skälbyvägen 87 175 67 JÄRFÄLLA Tel: 08-38 29 55 Fax: 08-38 84 45 info@slksys.com www.slksys.

Larmsändare RS120 MANUAL. SLK Larmsystem Skälbyvägen 87 175 67 JÄRFÄLLA Tel: 08-38 29 55 Fax: 08-38 84 45 info@slksys.com www.slksys. Larmsändare RS120 MANUAL SLK Larmsystem Skälbyvägen 87 175 67 JÄRFÄLLA Tel: 08-38 29 55 Fax: 08-38 84 45 info@slksys.com www.slksys.com RS120 Sidan 1 av 49 Rev 2002-01-02-K Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005

Safeline 1000 Montering och Programmerings manual. April 2005 Safeline 1000 Montering och Programmerings manual April 2005 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline 1000 behöver ingen separat

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - PROGRAMMERING Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt

Läs mer

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light Ver 1.2 Sv Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 Light www.hisselektronik.se Sid. 1 Safeline 2000-Light Montering: Telefonen är tvådelad med en Huvudenhet och en Talväxlingsdel. Huvudenheten

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Teknisk beskrivning. Linjeenhet

Teknisk beskrivning. Linjeenhet CARESSE, CAILLO och TRYGGOFON är registrerade varumärken för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles Tunstall AB, 2008 2 1999-09-14 Art.nr. 64TSE010 Innehåll Systembeskrivning... 5 Allmänt... 5 Systemuppbyggnad...

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

INTAB INTERFACE-TEKNIK AB Manual för SMS-temp. SMS-temp

INTAB INTERFACE-TEKNIK AB Manual för SMS-temp. SMS-temp INTAB INTERFACE-TEKNIK AB 2005-01-14 Manual för SMS-temp SMS-temp Innehållsförteckning 1 Användningsområden... 2 2 Funktion... 3 2.1 Händelser som meddelas användaren... 3 2.2 Användaren meddelas på följande

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Telefonuppringare TD-110

Telefonuppringare TD-110 Manual ISAB International Security AB säljer telefonuppringare TD-110 och TD-101. Denna beskrivning beskriver funktionen hos TD-110 och TD-110W med överfallslarm. Kortfatta beskrivning har en ingång och

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2 Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna...1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund...1 2.1 Förfrågan / Pendling...1 2.2 Trepart...1 2.3 Samtal väntar...2 2.4 Återuppringning...2

Läs mer

Concept V2.6. Quantum. Programmering via modem 2004-10-21

Concept V2.6. Quantum. Programmering via modem 2004-10-21 Concept V2.6 Quantum Programmering via modem 2004-10-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 2 HÅRDVARA OCH KABLAGE...4 2.1 KABLAGE MELLAN MODEM OCH PLC-SYSTEM...4 3 INSTÄLLNINGAR...5 3.1 INSTÄLLNINGAR I

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5 Lägenhetsapparat Camillo Bruksanvisning Version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5.

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

Larmsändare RS120 MANUAL ROBSYS AB RÄDISVÄGEN 118 165 73 HÄSSELBY TEL 08-445 42 35 FAX 08-381282. Rev 2001-12-30

Larmsändare RS120 MANUAL ROBSYS AB RÄDISVÄGEN 118 165 73 HÄSSELBY TEL 08-445 42 35 FAX 08-381282. Rev 2001-12-30 Larmsändare RS120 MANUAL ROBSYS AB RÄDISVÄGEN 118 165 73 HÄSSELBY TEL 08-445 42 35 FAX 08-381282 Rev 2001-12-30 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Versioner 1.1 Funktion 2.0 Larmöverföringsformat 2.1 Robofonkod

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

CeCe 414. Installatörsmanual. Cetronic 990903 ver 5.58 / 414inst

CeCe 414. Installatörsmanual. Cetronic 990903 ver 5.58 / 414inst CeCe 414 Installatörsmanual 1 Innehåll Installationen Säkerhetsföreskrifter... 3 3.1 Centralapparaten... 4 3.2 Ingångar... 4 3.3 Utgångar... 4 3.4 Montering och anslutning... 4 3.5 Batteri och nätspänning...

Läs mer

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare OND-9005 Sid 2 * Har två olika larmingångar * Larmsändare som vid larm ringer upp högst 14 olika programmerade telefonnummer * Telefonnummer

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp SMS-temp Bruksanvisning SMS-temp Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna lådan (4

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI Installatörs- och användarhandbok MINICODE CL-153AI MINICODE CL-153AI 1. INTRODUKTION CL-153AI är bestyckat med ett relä som har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns ingång för öppningsknapp,

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-volt. SMS-volt

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-volt. SMS-volt INTAB Interface-teknik AB 2005-01-14 Bruksanvisning för SMS-volt SMS-volt Bruksanvisning SMS-volt Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000 Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C = KVITTERING

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Användarinstruktion Efftel Bredbandstelefoni för företag Innehållsförteckning 1. Telefonnummer 2. Medflyttning och vidarekoppling 3. Nummerpresentation 4. Spärr för vissa telefonnummer 5. Röstbrevlåda

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

GSM-LINE 2. Line Prg 3 jan -01 PROGRAMMERING

GSM-LINE 2. Line Prg 3 jan -01 PROGRAMMERING GSM-LINE 2 PROGRAMMERING Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven:

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s. Bredbandstelefoni. Installationsanvisning och användarmanual. I samarbete med

Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s. Bredbandstelefoni. Installationsanvisning och användarmanual. I samarbete med Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s Bredbandstelefoni Installationsanvisning och användarmanual I samarbete med Välkommen som kund till Köpings Kabel-TV s bredbandstelefoni. Proceduren för att komma igång

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer