Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator"

Transkript

1 Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET FJÄRRSTYRNING VIA RÖSKOMMANDO FJÄRRPROGRAMMERING V22BIS FJÄRRSTYRNING VIA ROBOFON/P Kommentar FJÄRRSTYRNING MED HJÄLP AV GOOGOLPROTOKOLLET Användning för fjärrstyrning via GoogolProtokollet: STYRNING VIA SMS... 9 Kommentar STYRNING VIA DATOR STYRNING LOKALT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

3 1. Allmän beskrivning Fjärrstyrning är en mycket användbar funktion hos T1:an som kan användas i en rad olika sammanhang. Du kan aktivera och inaktivera utgångar för att t.ex. fjärrstyra värme, fläktar, maskiner, belysning eller reläer till all möjlig utrustning. Styrningen gör också att många automatiseringsmöjligheter tillkommer. Ett exempel skulle kunna vara en damm. En nivågivare hos en T1:a känner av vilken nivå det är i dammen. Vid för hög nivå öppnas automatiskt en lucka och när tillräckligt mycket tömts ut, stängs den igen, helt automatiskt. Det går även att styra utrustningen manuellt genom att man antingen per telefon eller som ett klartextmeddelande får reda på aktuell nivå i dammen och kan då avgöra om luckan ska öppnas eller stängas. Genom att använda samma principer kan en rad applikationer automatiseras genom styrningsnivåer på t.ex. värme kyla fuktighet klorhalt CO 2 Nivå Några programmeringsexempel kommer att visa på princperna för hur programmeringen kan gå till för att kunna skapa de applikationer som är aktuella för just din installation. För tydlighetens skull har nummer lagts till framför programraderna, men de ska inte vara med i programmet. 3

4 2. Fjärrstyrning i allmänhet För att styrning av 1) 4) ska vara möjlig, måste T1:an svara. Under knappen för allmänna inställningar, anges att T1:an svarar med: 1) Röstkommando - vid styrning med tonvalstelefon 2) Modem V22bis för åtkomst att fjärrprogrammera 3) ROBOFON/P100 styrning via Robofon-kod från annan Robofon-sändare 4) GoogolProt om det är två T1:or som ska utbyta information Dessutom finns möjlighet till: 5) Styrning via SMS Detta kräver att en GSM-modul är ansluten och för att kunna styra via SMS behöver det inte anges att den ska ta emot SMSmeddelanden. Det gör den automatiskt. 6) Styrning via dator Dessa behandlas var för sig 4

5 2.1 Fjärrstyrning via Röskommando Scenario: Ett larm har gått att det är för varmt i en datorhall. Klartextmeddelandet visade: Nu är det 38,6 grader i hallen. Därför har en extra back-up fläkt monterats in i hallen som aktiveras först om det blir alldeles för varmt. Den sätter igång automatiskt vid 39 grader, men det kan vara lika bra att aktivera den på en gång. T1:an har programmerats att svara på röstkommando. Aktivera utgång 4 med kommandot 114 (tryck 114 på tonvalstelefon) 1 :START ;Skapar programplatsen START i början av programmet 2 IF CMD!= 114 GOTO START ;Så länge CMD-variabeln inte ställts till 114, vilket den gör först då den detekterat koden 114 via tonvalstryckningarna, kommer den bara att gå tillbaka upp till programplatsen START 3 LET OUT04 = 1 ;CMD har fått koden 114 och gått vidare i programmet. Utgång 4 aktiveras 4 LET CMD = 0 ;Nollställer CMD-variabeln igen för att vänta på en ny inmatning. 5 GOTO START ;Gå till START En sådan färdig funktion finns för aktivering och avaktivering för samtliga fyra utgångar. Den heter Fjärrstyrning av utgångar och ligger i funktionsbiblioteket från ProgT1 v

6 2.2 Fjärrprogrammering V22bis Genom att låta T1:an svara med V22bis finns det möjlighet att utföra fjärrprogrammeringar när som helst under förutsättning att telefonnummer, serienummer och eventuella lösenord är kända. Anslutning sker då som vanligt till T1:an via modem. 2.3 Fjärrstyrning via ROBOFON/P100 En T1:a kan styra en annan T1:a med hjälp av Robofon-koder. Även en RBS- 06/P skulle kunna styra en T1:a genom att använda Robofon-koder som den skickar till T1:an. Dessa läggs in som vanligt under kodmallarna (8 siffror) och när en T1:a svarar med Robofon-kod läggs de tre sista tecknen automatiskt in i CMD-variabeln. Denna kommandovariabel är det som utnyttjas för fjärrstyrningen. Scenario: En T1:a och en RBS-06/P sitter ute på olika platser och skickar in Robofonsignaler till en T1:a som sitter på ett huvudkontor och fungerar som mottagare. Robofon-kod från RobofonT1: (Sätter CMD till 012) Robofon-kod från RBS-06/P: (Sätter CMD till 011) Om larmet kommer från T1:an ska utgång 3 aktiveras och kommer det från RBS-06:an ska utgång 4 aktiveras. 1 :TESTA_CMD ;Vi skapar en programplats för vår testloop 2 IF CMD = 012 LET OUT03 = 1 ;Om kommandovariabeln CMD = 012, vilket den blir om de tre sista siffrorna i inkommande Robofon-kod har dessa siffror på slutet. Då ska den aktivera utgång 3 3 IF CMD = 011 LET OUT04 = 1 ;Om CMD istället är 011 skulle utgång 4 aktiveras 4 GOTO TESTA_CMD ;Gå tillbaka upp till TESTA_CMD. Kommentar I programmet dras utgångarna och återgår aldrig. Har en gång koden kommit in, kommer utgången att hålla sig dragen. Det finns sedan många sätt att kombinera denna funktion med t.ex. att utgången ligger dragen en viss tid (se Tidshantering), att den avaktiveras vid att det kommer in ett annat kommando (se exemplet Fjärrstyrning av utgångar ) eller på annat sätt som är lämpligt för just din applikation. 6

7 2.4 Fjärrstyrning med hjälp av GoogolProtokollet Det här protokollet rekommenderas om larmet skickas till en annan T1:a eller en RobofonT1 som fungerar som mottagare. Protokollet har ett par finesser som är mycket praktiska för kommunikation mellan två olika T1:or. Dels så synkroniseras realtidsklockan i uppringaren automatiskt mot mottagaren. En annan finess är att de utbyter eventuella s.k. S- variabler i varje överföring. Dessa S-variabler kan läsas och skrivas i varje program. I inställningarna kan du välja vilken/vilka som ska skickas vid kontakt. Exempel: Om du kryssar i att S07 ska skickas, kommer alltså värdet i S07 att kopieras till den andra enhetens S07-variabel automatiskt vid varje kontakt. 7

8 2.4.1 Användning för fjärrstyrning via GoogolProtokollet: Scenario: Två stycken T1:or är i kontakt med varandra. Då ingång 4 på larmsändare #1 sluts ska utgång 3 på larmsändare #2 aktiveras. Vi kommer att få ett sändarprogram och ett mottagarprogram. SÄNDARE Larmsändare #1 1 :START ;Skapar programplatsen START 2 IF IN04 > 100 GOTO START ;Så länge ingången är större än 100, vilket motsvarar c:a 2 V, kommer ingenting att hända 3 LET S07=001 ;Ingången har slutits till 0 V och blivit låg. S07 sätts till värdet DIAL T01 K01 ;Ring iväg en valfri kodmall till mottagart1:an och använd GoogolProtokollet för att S- variabler ska utbytas. 5 :ÅTER 6 IF IN04 < 110 GOTO ÅTER ;Vänta på att ingången ska bli hög igen, först då ska någonting hända. 7 LET S07 = 000 ;S07 får koden som ska avaktivera utgången hos mottagaren. 8 DIAL T01 K01 ;Ring iväg och byt koder, varpå utgången släcks 9 GOTO START MOTTAGARE Larmsändare #2 1 :START ;Börja med att skapa en programplats för programmet 2 IF S07 = 001 LET OUT03 = 1 ;Om sändaren skickat över koden 001, aktiveras utgång 3 3 IF S07 = 000 LET OUT03 = 0 ;För att avaktivera utgången ska sändaren skicka S07-värdet GOTO START Kommentar: S-variabelbyte sker endast med GoogolProtokollet. S-variablerna kan anta värden mellan 0 och

9 2.5 Styrning via SMS Med en GSM-modul inkopplad finns möjligheten att fjärrstyra t.ex. utgångar med hjälp av SMS. Hur det går till beskrivs här. Det första man ska tänka på för att kunna fjärrstyra en T1:a med hjälp av SMS är att den ska hitta nät. Innan den har gjort det kommer den inte att kunna svara på några meddelanden. Förslagsvis börjar man varje programmering med GSMmodul ansluten med ett litet program som skapar kontakt med nätet. Följande lilla program gör just detta: 1 DIAL R10 T01 K01 ;Det första som händer är att ett meddelande med valfri text skickas via protokollet GSM/GSM-SMS till en mobiltelefon. R10 betyder att den endast gör 10 omförsök innan den ger upp. 2 :LOOP ;Skapa programplatsen LOOP 3 GOTO LOOP ;Här ligger den och snurrar (mellan 2 och 3) fram till dess att larmsändaren startar om. Nu har T1:an etablerat kontakt med nätet och är beredd att ta emot kommandosändningar. För att den ska förstå vad som kommer in måste man skicka meddelanden till T1:an enligt formatet [Accesskod][Skiljetecken][Kommando] Exempel: Accesskoden 1234 ligger i Accesskodslistan och tillåter fjärrkontroll. Ett SMSmeddelande som skickas till larmsändaren skickas som: 9

10 Om Accesskoden överensstämmer med den som ligger i Accesskodslistan, kommer CMD-variabeln i programmet automatiskt sättas till 001. Detta kan vi använda som villkor för att styra t.ex. utgångar. Följande lilla program skulle kunna sätta utgång3 1 :START 2 IF CMD = 001 LET OUT03 = 1 ;Om CMD-variablen sätts till 001, vilket den gör av inkommande SMS-meddelande. Då ska utgång 3 aktiveras 3 GOTO START Kommentar I programmet dras utgången och återgår aldrig. Har en gång koden kommit in, kommer utgången att hålla sig dragen. Det finns sedan många sätt att kombinera denna funktion med t.ex. att utgången ligger dragen en viss tid (se Tidshantering), att den avaktiveras vid att det kommer in ett annat kommando (se exemplet Fjärrstyrning av utgångar ) eller på annat sätt som är lämpligt för just din applikation. 10

11 2.6 Styrning via dator RobofonT1 kan fjärrstyras direkt från en dator med ett vanligt analogt modem. Fjärrstyrning med dator tillåter att du kontrollerar utgångarna och läser av ingångarna på en T1:a och kontrollerar olika variabler som finns tillgängliga enligt STX-ETX-kommandon (CMD, Realtidsklocka, S-variabler, ) För att T1:an ska svara på rätt sätt ska den vara programmerad att svara med V22bis/modem. Viktigt att notera här är att om man använder ProgT1 för fjärrkontroll kommer T1:an att göra en omstart så fort programmet kopplas ifrån. Programmet återställs och utgångarna återgår Genom STX-ETX-protokollet kan telegram på upp till 63 tecken skickas omgivna av start- och stopptecken. I manualen beskrivs de olika kommandon som finns tillgängliga för kommunikation via detta protokoll. Generellt sett går det till så att start- och stopptecken ställs in under menyn för inställningar för fast linje under allmänna inställningar. Då T1:an detekterar dessa tecken utför den det kommando som anges mellan start- och stopptecknet. Exempel på funktioner är att ladda CMD-variabeln, fylla databufferten med text och vidareförmedla denna, ställa och läsa av CallerID-bufferten eller annat 11

12 2.7 Styrning lokalt På samma sätt som en utgång kan aktiveras genom att fjärrmässigt styra den, finns det möjlighet att styra lokalt. Detta genom att t.ex. montera en tryckknapp på en ingång eller, smidigare, genom att använda sig av den indikeringstablå som finns färdig till T1:an (RobofonD1) där det finns två färdiga tryckknappar som är fritt programmerbara för användning. Exempel: Om man trycker in knapp 1 ska en lampa tändas (utgång 3) och trycker man på knapp 2 så ska samma utgång avaktiveras (lampan släcks). Programmet kan då se ut som följer: 1 :START 2 IF SWI1 = 1 GOTO TÄND ;SWI1 är en färdig funktion för knapp 1 på indikeringskortet. På samma sätt kan ett villkor ställas för en ingång (t.ex. IF IN01 < 100 GOTO ) 3 IF SWI3 = 1 GOTO SLÄCK ;SWI3 är knapp 2 på en driftlarmcentral. Då denna trycks in ska vi släcka lampan. Gå till programplats SLÄCK 4 GOTO START ;Så länge ingenting händer ska vi bara gå tillbaka upp till START 10 :TÄND ;Programplats TÄND. Hit kommer man från 2, då knapp 1 trycks in. 11 LET OUT03 = 1 ;Låt utgång 3 bli aktiv 12 GOTO START 20 :SLÄCK ;Programplats SLÄCK. Hit kommer man från 3, då knapp 2 trycks in. 21 LET OUT03 = 0 ;Låt utgång 3 bli inaktiv 22 GOTO START 12

13 3. Användningsområden Fjärrstyrning via Röstkommando Manuell styrning av utgångar vilket kan styra sumrar, lampor eller reläer till alla möjliga utrustningar (värmefläktar, maskiner på/av, sirener, blixtljus, dammluckor ) Fjärrprogrammering V22bis Praktiskt för att enkelt kunna uppgradera funktioner Enkelt byte av telefonnummer till jourlistor Ändra på ett smidigt sätt i kodmallar Undvik att behöva åka ut till objektet varje gång något ska ändras i funktionaliteten Lägg till funktioner/ta bort funktioner som inte används Fjärrstyrning via Robofon Fri styrning av ingångar/utgångar mellan olika Robofonsändare Speglingar en ingång på ett ställe drar en utgång på ett annat. Olika handlande hos en mottagare beroende på vilken sändare som ringt in Automatisk fjärrmässig styrning av utrustning via kommandokoden. Kan användas till att styra värme, kyla, fuktighet, motordrivna don, Fjärrstyrning via GoogolProtokollet Smidigt och praktiskt protokoll för kommunikation mellan T1:or Automatiskt utbyte av S-variabler (styrning) Automatisk synkronisering av realtidsklockorna Styrning via SMS Styrning manuellt från en sändare Automatstyrning mellan två GSM-modulbestyckade larmsändare Styrning via dator Många olika möjligheter att komplettera logiken i T1:an Bygg upp program med smidiga gränssnitt mot användaren Läs av kontinuerligt S-värden för kontinuerlig övervakning 13

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering ER-S-SMS Ver 2.01; 2.00-2.xx ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Sid 1 Allmänt om ER-SMART SMS: ER-SMART

Läs mer

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89

Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R. RSM-02/R Rackmodell. rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R RSM-02/R Rackmodell rev 1.0 (08-05-27) Sidan 1 av 89 Avsnitt 1 Allmänt om RSM-02/R Innehållsförteckning 1 Allmänt om RSM-02/R...4 1.1 Vad är en RSM-02/R...4 1.2 Systembeskrivning...5

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se Användarmanual YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm www.yachtsafe.se Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Båtlarm och YachtSafe Utombordslarm. Larmen

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖR ATT KOMMA IGÅNG ------------------------------------------------------------ 4 1.1 Utseende ------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer