Agility Snabbguide Installation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agility Snabbguide Installation"

Transkript

1 Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group. Den här guiden beskriver kort de nödvändiga stegen för att driftsätta ett Agility med hjälp av den trådlösa 2 vägs knappsatsen. 1.1 Installera centralapparaten 1. Separera framstycket från bakstycket genom att lossa hållskruvarna i botten och koppla loss flatkabeln som sitter ansluten mellan enheterna. 2. Montera fast bakstycket på väggen med lämpliga tillbehör. 3. Anslut kabel för matningsspänning till transformatorn i bakstycket. 4. Lossa på skruven som håller locket till batteriutrymmet i framstycket och anslut kablarna till respektive batteripol (Röd +) (Svart ). 5. Anslut eventuellt inkommande telelinje, nätverkskabel till switch eller router och ett simkort i GSM modulen. 6. Häng tillbaka framstycket på bakstycket och skruva fast hållskruvarna i botten. 7. Koppla på matningsspänningen till Agility. Röstmeddelandet ʺSystemet är anslutetʺ spelas upp. Förvald installatörskod: 5555 Förvald masterkod: 1234 För att tysta summer eller siren (larmläge) tryck först Öppet hänglås och sedan kod (förval 1234) 1.2 Lär in trådlösa enheter till systemet Varje trådlös enhet måste läras in i systemet innan den kan användas. Detta kan göras antingen direkt från centralapparaten, via programmeringsläget med knappsats eller via konfigurationsmjukvaran. Antingen skapar man en radiosändning från enheten när Agility befinner sig i inlärningsläge eller så programmeras enhetens serienummer in manuellt i systemet. Följande steg beskriver förfarandet med inlärning via radiosändning. För inlärning via programmeringsläget eller mjukvaran, se installationsmanualen. 1. Efter att Agility är spänningssatt, håll in knappen på centralapparaten i ca 5 sekunder. Agility piper till och aktiverar inlärningsläge. Dioderna kommer att tändas i sekvens efter varandra. 2. Skapa en sändning från varje enhet (sabotage eller aktivering, se nästa sida). Agility piper en gång när enhet har bekräftats, tre gånger om enheten redan finns i systemet. Efter varje inlärning bekräftas enhetens typ och sektionsplats (t.ex Sektion 1). Du rekommenderas att anteckna detta i en sektionsförteckning för enkel hänvisning. Agility Snabbguide Installation 1

2 Skapa en sändning: Typ av enhet 2 Vägs knappsats För att sända inlärningsmeddelande Tryck in och samtidigt i 2 sekunder Detektor/Magnet Släpp upp och tryck sedan in sabotagekontakten i 3 sekunder. 1 Vägs knappsats 1 Vägs fjärrkontroll 2 Vägs fjärrkontroll Rökdetektor Trådlös siren Gas, CO detektor Överfallsssändare Tryck 2 gånger på Tryck in i 2 sekunder Tryck in och samtidigt i minst 2 sekunder. Sätt i batterierna. Inlärningsmeddelande sänds automatiskt inom 10 sekunder. Tryck på knappen Reset. Efter att sirenen tjuter till har du 10 sekunder på dig att hålla in sabotagekontakten i 3 sekunder. Håll testknappen intryckt i 3 sekunder. Tryck in båda knapparna i 7 sekunder. 3. När alla enheter är inlärda, tryck kort på knappen för att avsluta inlärningsläget. Agility bekräftar detta med ett pip och dioderna slutar blinka. 1.3 Programmering via knappsats Agility kan programmeras på tre olika sätt, via knappsats, konfigurationsmjukvara eller minneskort med färdig mall. Följande beskriver förfarandet vid programmering via knappsats. Knapparnas funktion i programmeringsläget: för att öppna användar eller installatörsmeny, backa, ångra för att bekräfta, välja för att bläddra i menyer för att ändra värden (t.ex J till N) avsluta programmeringsläget (förutsätter första nivå, backa så långt som möjligt i programmeringsläget med först). 1.4 Öppna installatörsläget 2 1. Tryck för att aktivera knappsatsen. 2. Tryck installatörskoden, default Agility Snabbguide Installation

3 1.5 Mät störningsnivå och kalibrera radiomottagaren Efter att en knappsats har lärts in kan den användas för att manövrera systemet. Första steget är att mäta det omgivande bruset som mottagaren kan uppfatta på samma radiofrekvens. Brus kan geenereras från annan utrustning i närheten som kommunicerar på samma radiofrekvens. Mätningen ger en indikation om placeringen av systemet är bra eller dålig. Kommunikationsnivån mellan enheterna och Agility bör vara högre än den uppmätta störningsnivån. Via knappsatsen: 1. I installatörsmenyn, använd knapparna för att bläddra i menyn och för att välja. Välj 2) Test > 1) Centralapparat > 1) Störningsnivå > 2) Kalibrera. 2. Nu visas störningsnivån. Lägre nivå ger bättre kommunikation. Om den uppmätta nivån är väldigt hög (över 30% ), försök att hitta en annan placering för Agility. 1.6 Sektioner Programmera sektioner Olika val kan vara tillgängliga beroende på vald sektionstyp. 1. Från installatörsmenyn, välj 1) Programmering > 2) Radioenhet > 2) Redigering > 1) Sektioner > 1) Inställningar. 2. Bläddra i menyn med för att välja sektion och tryck. 3. Följande val kan göras: Sektionstext en beskrivande text för sektionen Knapp Tecken 1 1., ʹ?! ʺ ( / : _ + & * # 2 2 a b c å ä A B C Å Ä 3 3 d e f D E F 4 4 g h i G H I 5 5 j k l J K L 6 6 m n o ö M N O Ö 7 7 p q r s P Q R S 8 8 t u v T U V 9 9 w x y z W X Y Z 0 0 Använd dessa knappar för att bläddra fram tillgängliga tecken. Område Använd piltangenterna och för att välja områdestillhörighet (default 1) Sektionstyp Använd piltangenterna, bläddra till önska sektionstyp, bekräfta med Ljud Använd piltangenterna för att bläddra till önskad ljudtyp, normalt ʺSiren. Avancerad val för Ding Dong, Övervakning, Tvångstillkoppling. På 2 vägs detektorer kan detekteringsläge, känslighet och inställningar för LED göras. Agility Snabbguide Installation 3

4 1.6.2 Testa sektioner 1. Tryck för att backa ut till första nivån i Programmeringsläget. Tryck för att avsluta programmeringsläget och tryck för att bekräfta. 2. Bläddra med till menyvalet 2) Test > 2) Sektion > 1) Komm Test. Tryck. 3. Använd piltangenterna för att avläsa det senast uppmätta värdet från varje sektion. Anm: Detta värde bör vara högre än värdet för störningsnivå. 1.7 Fjärrkontroller Inställningar för fjärrkontrollen Varje fjärrkontroll kan individuellt programmeras för olika funktioner och utgångsstyrningar. Upp till 8 fjärrkontroller kan hanteras av Agility. Inställningar för fjärrkontrollen varierar beroende på om det är en 1 vägs eller 2 vägs. 1. Från installatörsmenyn, välj 1) Programmering > 2) Radioenhet > 2) Redigering meny 2) Fjärrkontroller > 1) Inställningar. 2. Välj fjärrkontroll med för att göra inställningar. Använd för att bläddra i menyn och för att välja: a. 1 Vägs fjärrkontroll inställningar: Text en beskrivande text för fjärrkontrollen Område som fjärrkontrollen ska styra (normalt endast område 1) Knapp 1 funktion: (Stängt hänglås), förval Bortatillkoppling Knapp 2 funktion: (Öppet hänglås), förval Frånkoppling Knapp 3 funktion: (Nödlarm eller utgångsstyrning), förval Urkopplad Knapp 4 (den till höger), förval Hemmatillslag b. 2 Vägs fjärrkontroll (8 knappar) inställningar: Text en beskrivande text för fjärrkontrollen Område som fjärrkontrollen ska styra (normalt endast område 1) PIN kod om detta krävs kan en kod knytas till fjärrkontrollen Överfall bestämmer om fjärrkontrollen ska ha funktionen inkopplad (förval urkopplad) Funktionsknapp knyt en utgång i systemet till fjärrkontrollens funktionsknappar 3. Tryck för att gå tillbaka ett steg till Fjärrkontroll och välj 2) Systemval. 4. Använd för att ändra J/N: Direkt Borta: Bortatillslag utan utgångsfördröjning Direkt Hemma: Hemmatillslag utan utgångsfördröjning Från + Kod: frånslag med fjärrkontroll kräver PIN kod. 4 Agility Snabbguide Installation

5 1.7.2 Testa fjärrkontroll 1. Tryck för att backa ut till första nivån i Programmeringsläget. Tryck för att avsluta programmeringsläget och tryck för att bekräfta. 2. Bläddra med till 2) Test > 3) Fjärrkontroll > 1) Komm Test. Tryck. 3. Använd piltangenterna för att avläsa det senast uppmätta värdet. 1.8 Knappsatser Tre knappsatser kan läras in i systemet Programmera knappsatsen 1. Från installatörsmenyn, välj 1) Programmering > 2) Radioenhet > 2) Redigering >3) Knappsats 2. Välj knappsats med för att göra inställningar. Använd för att bläddra i menyn och för att välja: Text ange en beskrivande text (exempelvis placering). Nödknappar: Ange om nödknapparna ( och för brandlarm, och för nödlarm) ska vara inkopplade. Funktionsknapp: Ange vad knapparna ska göra. Knapparna kan vara urkopplade eller användas för att sända överfallslarm till larmcentral och FM mottagare. Utgångsstyrning: Knyt en utgång till knappsatsens tangenter Tryck för att backa ett steg till menyn Knappsatser och välj 2) Kontroll. Radioväckning: Välj om knappsatsen automatiskt ska tändas upp när inpasseringstiden startar i systemet. 1.9 Sirener Inställningar för de trådlösa sirenerna Tre sirener kan läras in i systemet. 1. Från installatörsmenyn, välj 1) Programmering > 2) Radioenhet > 2) Redigering meny 4) Sirener 2. Välj siren med för att göra inställningar. Använd för att bläddra i menyn och för att välja: Text ange en beskrivande text (exempelvis placering) Övervakning ange om sirenen ska vara övervakad. Ljudvolym ange volym för sirenen vid larm, sirentut och in /utpassering. Blixtljus inställningar för hur blixtljuset ska fungera. Agility Snabbguide Installation 5

6 1.9.2 Testa siren 1. Tryck för att backa ut till första nivån i Programmeringsläget. Tryck för att avsluta programmeringsläget och tryck för att bekräfta. 2. Bläddra med till 2) Test > 5) Siren > 1) Komm Test. Tryck. 3. Använd piltangenterna för att avläsa det senast uppmätta värdet från varje siren. Detta värde bör vara högre än värdet för störningsnivå 1.10 Programmera val för kommunikationsmoduler Endast inställningar för anslutna kommunikationsmoduler visas. 1. Tryck för att backa ut till 1) Programmering (eller öppna installatörsmenyn genom att trycka och installatörskoden) och välj 4) Kommunikation > 1) Komm.sätt. 2. Välj den modul du vill göra inställningar för (Telelinje, GSM eller IP) Programmera uppringning till larmcentral Upp till tre olika telefonnummer eller kommunikationsvägar kan programmeras för uppringning till larmcentral. Det är även möjligt att ange olika abonnentkoder för LC 1, 2 och Tryck för att backa ut till 1) Programmering (eller öppna installatörsmenyn genom att trycka och installatörskoden) och välj 4) Kommunikation > 2) LC 2. Ställ in och programmera kommunikationsväg för respektive larmcentral i menyn LC ring via 3. Ange en abonnentkod för varje LC (normalt samma för LC 1 och 2, primär och sekundär). 4. Ställ in vad som ska rapporteras vart i menyn Uppringarval. (Förval är att till/frånkopplingar inte rapporteras) Programmera Följ mig mottagare (FM) Istället för, eller i kombination med, uppringning till larmcentral kan upp till 16 mottagare av larm och händelser via telefon, SMS eller e mail definieras. 1. Tryck för att backa ut till 4) Kommunikation och välj 4) Följ mig. 2. Välj 1) Typ för att göra inställningar per mottagare (Följ mig 01 16): Kanal (Tal, SMS, E post). Händelser att kommunicera(larm, Till/frånkopplingar, Fel, GSM, Miljö, Diverse). Återställnings händelser som ska kommuniceras. Fjärrkontroll, bestäm behörighet vid fjärråtkomst. OBS: Telefonnummer eller e post adresser programmeras inte av installatören i detta avsnitt, detta görs av användaren i användarmenyn som är tillgänglig för kodbehörighet master. 6 Agility Snabbguide Installation

7 1.13 Programmera systemval Systemvalen definierar hur Agility ska fungera. Dessa återfinns under programmeringsmenyn i valet System. Dessa val är fabriksinställda för att passa de flesta installationer redan från början Inställningar för röstmodulen Röstmodulen används för att spela upp meddelanden lokalt eller via telefon vid larmuppringning och fjärrstyrning. 1. Tryck för att backa ut till 1) Programmering och välj 5) Ljud. 2. Under val 2) Lokalt meddelande kan du ställa in vilka meddelanden som ska spelas upp lokalt på plats vid olika händelser. 3. Under 1) Tilldela meddelande kan lämpliga röstmeddelanden knytas till sektioner. Se installationsmanualen för en översikt av tillgängliga röstmeddelanden Lägga in användare Du som installatör kan ställa in behörighetsnivåer och val för handhavarkoderna. Användare med behörighetsnivå Master kan sedan lägga till eller ta bort själva koden i användarmenyn. Förval är alla kodplatser Användare. Önskas andra behörighetsnivåer ställs detta av installatören. 1. Tryck för att backa ut till 1) Programmering och välj sedan 3) Koder. 2. För respektive Användare kan Namn, Område och Behörighetsnivå ställas in. 3. Kom ihåg att ändra den förvalda installatörskoden Ställ tid & datum 1. Tryck för att backa ut till första nivån i Programmeringsläget. Tryck för att avsluta programmeringsläget och tryck för att bekräfta, välj sedan 5) Klocka. Detta val är tillgängligt från Användarmenyn samt Installatörsmenyn. 2. Ställ tid och datum Systemets handhavande 1. Visa användaren hur man lägger till och raderar användarkoder/proxbrickor i Användarmenyn. Observera att användarnamn, behörighetsnivå samt områdestillhörighet ej kan ställas i Användarmenyn, det görs i programmeringsläget. Masterkoden bör ändras. 2. Visa användaren hur man lägger till eller ändrar en Följ mig mottagare. 3. Instruera användaren hur man utför följande från knappsats och fjärrkontroll: Bortatillkoppling Hemmatillkoppling Frånkoppling Frånslag med hotkod Sända överfallslarm från knappsats Agility Snabbguide Installation 7

8 Kontrollera systemstatus Styra en utgång Fjärrstyrning via telefon Fjärrstyrning via SMS 1.18 Testa systemet Det är viktigt att systemet funktionstestas grundligt innan du som installatör lämnar över anläggningen. Agility har flera verktyg för att du som installatör tillsammans med användaren kan vara säkra på full funktionalitet i systemet, exempelvis för att tidigt hitta och åtgärda ett eventuellt problem med den trådlösa kommunikationen. Från Installatörsmenyn, välj 2) Test: Centralapparat: störningsnivå, siren, högtalare och batteri Sektion: Trådlösa detektorer kan kommunikationstestas och batterinivån kan uppmätas Utför ett Gångtest för att bekräfta att alla sektioner är med i systemet. Tänk på att detektorerna har en batterisparfunktion på 2,5 minut sedan den senaste aktiveringen. GSM signalstyrka Utför även ett test av Följ mig, Installatörsmeny > 4) Följ mig > Välj mottagare > 2) Testa FM Kontakta RISCO Group Kontakta RISCO Group via eller på följande sätt: Storbritannien Tel: Italien Tel: Spanien Tel: support Frankrike Tel: support Belgien Tel: support USA Tel: support Brasilien Tel: support Kina Tel: support Polen Tel: support Israel Tel: Alla rättigheter förbehållna. Hel eller delvis reproduktion av detta dokument är förbjudet utan skriftligt medgivande fån RISCO Group. RISCO Group 07/09 5IN1265 B 8 Agility Snabbguide Installation

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10 G2 Fullt övervakat trådlöst larmsystem www.visonic.com 1. INTRODUKTION... 3 1.1 Systemfunktioner... 3 2. VÄLJA INSTALLATIONSPLATS... 7 3. POWERMASTER-10 G2 INSTALLATION...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installationsmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installatörsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...4 SPECIFIKATIONER...4 1 Funktionell...4 2 Trådlös...5 3

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 2 Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 Innehåll Systemkontroll...4 Inledning...4 Funktionstest av dörrcentral...5 Nollställning av central...7 Anslutning kommunikationsbuss...8 Inställning av adress...9

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

upptäcker brand, vattenskador, temperaturförändringar

upptäcker brand, vattenskador, temperaturförändringar 29 Garde Hemlarm ett unikt och effektivt sätt att avskräcka inbrottstjuvar Ett av de viktigaste egenskaperna för ett larm är att vara avskräckande. Polisen, Stöldskyddsföreningen med flera är överens om

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

TYP 1110 350/88 1120 CSD

TYP 1110 350/88 1120 CSD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TY 1110 och 1120 Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. 350/88 M A D E I N S W E D E N CSD 88-10-28 CARGARD 1110 och 1120 är ett mikrodator-baserat billarm av senaste

Läs mer