Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning?"

Transkript

1 Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? I Stockholms län finns det många olika verksamheter som kan ge råd och stöd till dig som är mellan 0-20 år. Den här foldern är tänkt att underlätta för dig att veta var du kan vända dig. Kontakta oss så berättar vi mer! Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller t.o.m.:

2 2 (2)

3 Syn- och hörselnedsättning/dövblindhet kan vara olika Dövblindhet kan vara olika. En del personer har en hörselnedsättning och en synnedsättning. En del personer har en hörselnedsättning och är blinda. En del personer är döva och har en synnedsättning. En del personer är blinda och döva. En del personer har talspråk som sitt första språk, en del personer har teckenspråk som sitt första språk. Nordisk definition av dövblindhet Dövblindhet är ett särskilt funktionshinder. Dövblindhet är en kombination av funktionsnedsättningarna syn och hörsel. Det begränsar en persons aktiviteter och inskränker full delaktighet i sådan grad att samhället behöver underlätta med specifika serviceinsatser, miljömässiga förändringar och/eller tekniska lösningar. Antagen på Ledarforum i Reykjavik maj

4 Dövblindteamet Adress: Habilitering & Hälsa, Dövblindteamet, Norrtulls sjukhus Norrtullsgatan 14 H, Stockholm Inom Habilitering & Hälsa finns Dövblindteamet, ett specialistteam för barn, ungdomar och vuxna med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet och deras familjer. Teamet ger råd och stöd samt viss träning och behandling. Inom Habilitering & Hälsa finns också habiliteringscenter för barn, ungdomar och vuxna med flerfunktionsnedsättningar. Telefon växel: Texttelefon: Fax: E-post: Kontaktperson: Camilla Falkegård, kurator Taltelefon: Texttelefon: Hemsida: Hörsel- och Balanskliniken Adress: Karolinska universitetssjukhuset Hörselhabilitering Barn och Ungdom Rosenlund Tideliusgatan 12, plan 8, Stockholm Inom hörselhabilitering finns team som är specialiserade på insatser för barn med hörselnedsättning och döva barn 0-20 år och deras familjer. Ett av teamen riktar sig till barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Vi ansvarar för hörapparatutprovning och övriga tekniska hjälpmedel, ger stöd om kommunikation, hörsel, tal och språk, 4

5 samtalsstöd, föräldrautbildningar, gruppverksamhet för barn/ungdom/föräldrar och teckenspråksutbildning. Telefon växel: Fax: Bildtelefon: E-post: Kontaktperson: Elisabeth Jerneke Telefon: Hemsida: Stockholms syncentral Adress: Barn- och ungdomsteam Sabbatsberg Dalagatan 9, plan 2, Stockholm Vi är en habilitering- och rehabiliteringsenhet för barn och ungdomar med synnedsättning och deras familjer. Vi kan erbjuda insatser som psykosocialt stöd, råd, synbedömning, hjälpmedelsförskrivning och träning med och utan hjälpmedel. För att komma till syncentralen behövs remiss från ögonläkare. Barn och ungdomar som redan har kontakt med ett habiliteringscenter får på Syncentralen hjälp av synpedagog och optiker. Insatser från kurator, psykolog samt specialpedagog får man på sitt habiliteringscenter. Telefon växel: Fax: E-post: Telefon: Kontaktperson: Gunnel Brandt, chef Hemsida: 5

6 Barn- och ungdomspsykiatrin för döva (BUP) Adress: Arenavägen 33, plan 6, Johanneshov (Tillsammans med BUP Globen) BUP för döva och hörselskadade tar emot familjer där någon är döv eller hörselskadad. Vi tar både emot familjer där barnet är dövt eller hörselskadat och familjer där barnen är hörande och föräldrarna är hörselskadade eller döva. Många barn som vi kommer i kontakt med har även andra funktionsnedsättningar förutom hörselskadan. Vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år, deras föräldrar, syskon och andra anhöriga. Vi kommunicerar på teckenspråk eller med teckenspråkstolk. Vi kan också delta i föräldrautbildningar etc. för att sprida kunskap om att leva med hörselnedsättning ur ett livsperspektiv. Telefon receptionen: tal Kontaktperson: Marie Giron, teamsamordnare Telefontid: torsdagar Telefon tal: Texttelefon: Bildtelefon: E-post: Rådgivare Östra Regionen Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Adress: Rålambsvägen 32B, Stockholm Specialpedagogiska skolmyndigheten ger råd och stöd till personal som möter barn, ungdomar och vuxna inom förskola, grundskola och gymnasiet i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av kombinationen senare inträffad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. 6

7 Telefon växel: Fax: E-post: Hemsida: Resurscenter Dövblind Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Adress: Åsgatan 13, Gnesta Resurscenter Dövblind vänder sig till föräldrar och deras barn/ungdomar med medfödd/tidig dövblindhet i åldrarna 0-21 år. På Resurscenter Dövblind arbetar specialpedagoger, psykologer och kurator. Vi kan erbjuda insatser såsom specialpedagogisk utredning, handledning och stöd i specialpedagogiska frågor i barnets/ungdomens närmiljöer. Telefon växel: Fax: E-post: Kontaktperson: Desirée Ottoson, kurator RC dövblind, Box 47, Gnesta Telefon: E-post: Hemsida: 7

8 Manillaskolan Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Adress: Manillavägen 32-36, Box 27816, Stockholm Manillaskolan är en resursstark skola med möjligheter till små undervisningsgrupper. Vår personal har erfarenhet av att arbeta med döva och hörselskadade elever med synnedsättning. Personalen får fortlöpande kompetensutveckling inom synområdet. I samarbete med Sveriges övriga specialskolor och Dövblind Ungdom anordnar vi varje år temadagar för våra elever med kombinerad hörseloch synnedsättning i identitetsstärkande syfte. Telefon växel: Fax: Kontaktperson: Lisa Lundberg, utåtriktad verksamhet Telefon: / E-post: Kontaktperson: Eva-Mari Halén, rektor Telefon: E-post: Hemsida: Åsbackaskolan Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Adress: Åsgatan 13, Gnesta, Box 173, Gnesta Åsbackaskolan är en statlig nationell specialskola som tar emot döva/hörselskadade elever som också har en utvecklingsstörning och barn med tidigt inträffad dövblindhet. Eleverna är i åldrarna 7-17 år och har teckenspråk, taktilt teckenspråk och svenska som gemensamma språk. Vi lägger stor vikt vid att uppmärksamma att på grund av funktionsnedsättningar kopplade till både syn och hörsel, kommer intrycken via 8

9 andra sinnen och uttrycks därför också på andra sätt i kommunikationen. Vid Åsbackaskolan finns specialpedagogisk kompetens med förståelse för elevernas behov av individuell anpassning när det gäller lärandemiljö och kommunikation. Telefon växel: Texttelefon: Fax: Kontaktperson: Susanne Lindqwist Telefon: Telefon: Mobil: E-post: Hemsida: Alviksskolan Adress: Tranebergsvägen 73, Bromma Alviksskolan tar emot elever med hörselnedsättning. Skolan har också erfarenhet av elever med kombinerad hörsel- och synnedsättning. Vi har pedagoger med stor kunskap om funktionshinder, små undervisningsgrupper och stora möjligheter till individanpassade lösningar. Telefon växel: Kontaktperson: Eva Åbom, biträdande rektor Tel: E-post: Hemsida: 9

10 Nya Broskolan Adress: Stora Mansväg Hus Älvsjö Kontaktperson: Sylvia Sundevall Telefon: E-post: Hemsida: Snäckbacken Inspira förskolor & skolor AB Adress: Ribbings väg 91, Sollentuna Snäckbacken är en särskola för elever med hörselnedsättning, stora språkliga svårigheter eller medfödd dövblindhet. Särskola med tvåspråkig profil talad svenska och teckenspråk/taktilt teckenspråk. Våra pedagoger har stor kompetens och erfarenhet av elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning samt elever med medfödd dövblindhet. Snäckbackens särskola präglas av en öppen och positiv atmosfär, där alla ska få möjlighet att utvecklas och lära. Telefon exp: Fax: Kontaktperson: Marina Blomkvist, rektor Telefon: E-post: Hemsida: 10

11 Arbetsförmedlingen Avdelningen rehabilitering till arbete Enheten syn, döv, hörsel öst Vi arbetar med personer med hörselskada, synskada, dövblindhet samt döva i yrkesverksam ålder (16-65 år). Personalen är specialutbildad och har lång erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor för respektive målgrupp. Vi arbetar konsultativt på uppdrag av arbetsförmedlingar på hemorten. Våra tjänster: Klargöra arbetsförutsättningar Vägledning Anpassa arbetssituation Kontaktperson: Lennart Edman, enhetschef Telefon: / E-post: Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) Adress: Enskede Förbundet Sveriges Dövblinda, arbetar för rätt till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället. En annan viktig uppgift är att bryta isolering. Vi välkomnar nya medlemmar! Kontaktperson: Helena Söderlund Telefon: Mobil/sms: Fax: E-post: Hemsida: 11

12 Dövblind Ungdom Dövblind Ungdom (DBU) för dig mellan 7 30 år Dövblind Ungdom är FSDB:s barn- och ungdomssektion för alla barn och ungdomar med dövblindhet/kombinerad syn- och hörselskada. Vi ordnar årliga sommarläger och helgträffar med olika teman. Hos oss får Du möjligheten att kunna mötas på lika villkor och utbyta erfarenheter med andra. Kontaktperson: Amanda Lindberg Telefon: Mobil (sms): Fax: E-post: Hemsida: FSDB:s föräldraråd Adress: FSDB:s föräldraråd, Enskede FSDB:s föräldraråd är en gren av Förbundet Sveriges Dövblinda. Föräldrarådet organiserar föräldrar till barn med dövblindhet i alla dess olika former. Vi verkar för allt som våra barn behöver t.ex. specialistkompetens inom sjukvård och pedagogiskt arbete, förskola, skola, boende, teckenspråk, hjälpmedel m.m. Vi arrangerar även föräldrautbildning och lättsamma sociala aktiviteter som Familje-, Mamma- och Pappaträffar. Läs mer på vår hemsida. Telefon: Fax: Kontaktperson: Gunilla Kvist E-post: Telefon: Hemsida: 12

13 Denna folder kan du få tillgång till via: Du kan även beställa foldern i tryckt format eller ladda ner den i pdf-format via: Kontakta oss om du vill få denna broschyr i anpassat format; stortext, e-text eller punktskrift tel Är ni en verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar med både en syn- och hörselnedsättning och vill vara med i foldern? Kontakta: Camilla Falkegård Telefon: Anita Dath Telefon: Mars 2012 Bild: Catrin Dath 13

Vibrant Soundbridge (VSB) Mellanöreimplantatsystem

Vibrant Soundbridge (VSB) Mellanöreimplantatsystem 3.6 Vibrant Soundbridge (VSB) Mellanöreimplantatsystem Vibrant Soundbridge (VSB) mellanöreimplantat har använts sedan 1996 för att behandla personer med mild till grav sensorineural hörselnedsättning,

Läs mer

Dövblindhet i ett livsperspektiv

Dövblindhet i ett livsperspektiv Dövblindhet i ett livsperspektiv Strategier och metoder för stöd Lena Göransson DÖVBLINDHET I ETT LIVSPERSPEKTIV Strategier och metoder för stöd Lena Göransson 2007, Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne,

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Information till föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med epilepsi

Information till föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med epilepsi Information till föräldrar till barn och ungdomar upp till 18 år med epilepsi 1 Vilka möjligheter finns? Hur hittar jag information, råd och stöd? När ett barn eller en ung person får diagnosen epilepsi

Läs mer

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Broschyren Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning är uppdaterad 2010 av kuratorerna på Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Synprojektet För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän SYNPROJEKTET För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Kursprogram våren 2013

Kursprogram våren 2013 Kursprogram våren 2013 Familjer med barn och tonåringar Välkommen till ADHD-centers kurser, föreläsningar och andra aktiviteter! Välkommen till oss på ADHD-center! Vi är ett stöd- och kunskapscenter för

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning Reviderad 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Illustrationer: Lennart Gustafsson Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist

Läs mer

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Foto Tony Österberg Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer