10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad"

Transkript

1 CSR-rapport 2010

2 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God arbetsmiljö Ordlista Renovering I begreppet innefattas de arbeten i lägenheter som under året berörts av större underhållsåtgärder, renovering, ombyggnad eller tillbyggnadsåtgärder. Renovering defi nieras som förändring av en byggnad, byggnadsdel eller installation till ett skick som ur funktionssynpunkt är jämförbart med nytt skick. I begreppet renovering av lägenheter innefattas arbeten såsom stambyten, så kallad relining, förbättring av tätskikt i badrum och kök, nya köksinredningar etc. Normalt lägenhetsunderhåll som tapetsering, målning, byte av mattor, byte av enstaka sanitetsprodukter ingår inte. SKY-snitt Genomsnittlig nivå för SKY-företagen 2009 Bostads AB Vätterhem, ÖrebroBostäder AB, Helsingborgshem, AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad Med driftkostnad avses drift-, administrations- och företagsövergripande kostnader. Defi nition av förnybar energi Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och vad vi känner till idag inte kommer att ta slut inom överskådlig framtid. Fossila bränslen räknas inte som förnybara. Dessa förnyas visserligen men under väldigt lång tid, många miljoner år. Dessutom förbrukas de idag i en högre hastighet än vad de förnyas. Kärnkraft räknas inte heller som förnybart, eftersom produktionen baseras på ändliga resurser. Sett ur ett hållbarhetsperspektiv har det avgörande betydelse om energin är förnybar eller inte. Solenergi, biobränslen, vattenkraft och vindkraft är förnybara energikällor. Lagrade energikällor (fossilt bränsle) som olja, kol, gas och uran är inte förnybara energikällor. Detta innebär att elenergi kan vara producerad av såväl förnybar energi som om den framställs i ett vattenkraftverk eller i biobränsleeldade kraftvärmeverk och inte förnybar energi om den framställs i ett kärnkraftverk eller kraftverk som drivs av olja eller kol. Andra förnybara energikällor: Solenergi solcell, soluppvärmning, solvärme, solfångare Vindkraft vindkraftspark, vindkraftverk Vattenkraft saltkraft, vågkraft, tidvattenkraft, havsvärmekraft Jordvärmekraft värmepump, markvärme, bergvärme, vattenvärme Bioenergi bränslepellets, biobränsle. Gavlegårdarna, 2011 Produktion: Baringo reklam & kommunikation i samarbete med AB Gavlegårdarna Text: AB Gavlegårdarna, foto: Albin Bogren, AB Gavlegårdarna, Britt Mattson GD, m fl.

3 Vad är Eurhonet och CSR? European Housing Network, Eurhonet, är ett nätverk bestående av närmare 30 allmännyttiga bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Inom Eurhonet finns en stark vilja att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma miljö minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder. Företagens sociala ansvar eller csr är omfattande. Corporate Social Responsibility, som den engelska förkortningen csr står för, handlar i grunden om att ta ansvar, inte bara för de positiva effekter företaget har på samhället, utan också för de negativa. Det handlar om hur vi på frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i vår verksamhet i samverkan med våra intressenter. Detta utifrån perspektiv kopplade till socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet samt ett etiskt förhållningssätt till vår personal. CSR handlar om att vara handlingskraftig, trovärdig och öppen i frågor som berör människa och miljö. Vi publicerar denna rapport för att visa på några av de exempel med koppling till hållbarhetsfrågor som vi jobbar med på vårt företag. CSR-rapport kan i princip översättas med Hållbarhetsredovisning. Vi har valt den engelska benämningen då rapporten tas fram i samarbete med andra europeiska företag inom nätverket Eurhonet. Källor: CSR Sweden, Internationella handelskammaren ICC, EU:s vitbok från 2002, Strategic CSR Communication, red. Mette Morsing & Suzanne C. Beckmann vad är eurhonet och csr? 3

4 Om Gavlegårdarna AB Gavlegårdarna är Gävles allmännyttiga bostadsbolag och grundades Bolaget tillhör ett av de största och äldsta i Sverige, samt är en del av koncernen Gävle Stadshus AB där alla kommunägda bolag ingår. Vision Hem för dig AB Gavlegårdarnas vision är att förvalta människors livsmiljöer genom att skapa ett boende för alla och ett Hem för dig. Affärsidé AB Gavlegårdarnas affärsidé är att erbjuda prisvärda bostäder och lokaler i en god livsmiljö inom Gävle Kommun. Gavlegårdarnas affärsplan Människors sociala behov Hållbar livsmiljö Förnya stadsdelar och bostäder Mångfald GÄVLE NÅGRA NYCKELTAL Antal lägenheter Omsättning 960 mkr Balansomslutning 4 mdr Uthyrningsgrad 99% Antal lokaler Anställda 200 Antal hyresgäster ca om gavlegårdarna

5 Gavlegårdarna har en lång tradition i att vara samhällsnyttiga För tredje året i rad kan Gavlegårdarna presentera en CSR-rapport. CSR, Corporate Social Responsibility, handlar om hur företag påverkar samhället i positiv och negativ bemärkelse och genom sin verksamhet tar sitt ansvar för det. Vi är långsiktiga i det vi gör och tar samhällsansvar. Våra medarbetare i företaget arbetar utifrån fyra kärnvärden: hjärta och hjärna pålitlighet framåtanda gemenskap Våra kärnvärden är utgångspunkter i samarbetet mellan medarbetare, med våra kunder och med övriga grupper vi möter i vardagen, vilket tar sig uttryck i hur vi arbetar. Att använda både hjärta och hjärna innebär för oss att ta ansvar för våra kunders livsmiljöer i ett bredare perspektiv. Vi arbetar fortlöpande med att begränsa bolagets inverkan på miljö och natur. Under 2010 påbörjades arbetet med miljö- och kvalitetscertifiering av vår verksamhet. Certifieringen ska vara klar under Vi sköter om våra kunder på ett sätt som ger oss toppbetyg i kundmätningarna och gör att våra medarbetare är stolta över det vi uträttar tillsammans. Vi lägger kraft och kapital på att åstadkomma tillgängliga, energisnåla, attraktiva bostäder i ett livscykelperspektiv såväl vid rust som nyproduktion. Sommaren 2011 flyttar de första hyresgästerna in Fullriggaren, det nybyggda tolvvåningshuset vid Gävle Strand som är vår mest miljösnåla byggnad och det första huset i beståndet där vi erbjuder gröna kontrakt. Enligt den nya lagen för kommunala bostadsaktiebolag ska kommunägda bostadsföretag drivas enligt affärsmässiga principer och samtidigt ta ett samhällsansvar. Det innebär inga större förändringar i Gavlegårdarnas arbetssätt. Kombinationen att arbeta efter affärsmässiga principer med ett stort samhällsansvar är inget nytt för oss. Modellen som här används för att redovisa företagets CSR-arbete är utvecklad i ett samarbete inom det europeiska bostadsnätverket Eurhonet.» Vi sköter om våra kunder på ett sätt som ger oss toppbetyg i kundmätningarna «Det ger oss möjlighet att jämföra oss med andra bostadsföretag i Sverige och Europa. Ett av många sätt att få större kunskap att utveckla vår verksamhet. Vi tar ansvaret att bidra till Gävles positiva utveckling på största allvar. Jan Hugg, VD vd har ordet 5

6 I boskolan får nyanlända svenskar lära sig hur boendet fungerar i Sverige. Det kan vara allt från hur tvättstugan fungerar, hur utrustningen i lägenheten ska användas till kunskap om brandsäkerhet i trapphus. Sedan boskolan startade har trivseln ökat. Socialt ansvarstagande i bostadsområden Det egna hemmet och dess närmiljö har betydelse för människors möjligheter att leva ett bra liv. Genom ett socialt ansvarstagande bidrar vi till att skapa goda livsvillkor och en trygg miljö för alla som bor och verkar i Gävle. Gavlegårdarnas förhållningssätt är att i all verksamhet bidra till ett bra boende. Det innebär att ingen särbehandlas utan alla behandlas lika vare sig kön, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion, ålder eller social ställning. Under 2010 var 99,3% av bostäderna uthyrda Aktiviteter som stärker samhörigheten I stadsdelarna arbetar Gavlegårdarna tillsammans med flera samarbetspartners för att skapa olika aktiviteter som stärker samhörigheten i området. Bland annat finns kvarterslokaler eller en lägenhet där barn och vuxna kan träffas och bland annat få hjälp att fylla i blanketter, läxhjälp eller utbild- 6 socialt ansvarstagande

7 Flera barn och familjeaktiviteter i de stora stadsdelarna. Det kan vara allt från att få åka på cirkus eller att umgås och ha picknick tillsammans. ning i hur en dator fungerar. Gavlegårdarnas kunder kan välja flera olika boendeformer; allt från lantligt boende i bruksgårdar till etagevåningar i centrala områden eller havsnära lägenheter med egen båtplats. Det är bolagets uppgift att kunna erbjuda rätt utbud av bostäder för att möta kundernas behov och livsstil. Nomineringar i tre klasser Under 2010 nominerades Gavlegårdarnas sociala arbete i tävlingar på riks- och nordisk nivå. Årets Energispridare är ett pris som instiftats av Fryshuset i Stockholm tillsammans med energibolaget Vattenfall. I varje län prisas aktörer som jobbar med sociala aktiviteter gentemot barn och unga. För första gången någonsin nominerades 2010 ett bostadsföretag Gavlegårdarna. Förstapriset för Gävleborg gick till fritidsgården Helges musikverksamhet och Gavlegårdarna ingår numera i ett nätverk där alla nominerade finns med. Branschorganisationen SABO delar varje år ut ett Bosocialt pris till bostadsföretag som ser till att barn och ungdomars villkor ute i bostadsområdena blir bättre. Gavlegårdarna deltog i tävlingen under 2010 och resultatet blev ett hedersomnämnande. Även i den Nordiska motsvarigheten till det Bosociala priset blev resultatet ett hedersomnämnande. Lediga lägenheter AB Gavlegårdarna behandlar alla kunder lika och erbjuder lediga lägenheter i tre nivåer: Torget: Här erbjuds lediga lägenheter till de kunder som samlat in fl est köpoäng. Direkt: Här erbjuds lägenheten till de fem första som anmäler intresse. Förtur: Erbjuds vid ett akut behov och bedöms utifrån fyra olika perspektiv: medicinsk social familjedelning/separation näringsliv En näringslivsförtur kan man söka om man har fått arbete och fl yttar till Gävle under minst sex månader. socialt ansvarstagande 7

8 Många kulturer blandas i de stora bostadsområdena. Att träffas och dela med sig av sin matkultur har varit uppskattat och grannarna får chansen att lära känna varandra. Under skolloven ordnas utfl ykter och sommarläger för de barn och ungdomar som bor i området. Det är helt kostnadsfritt för de boende som får möjligheten att låta sina barn vara med på olika aktiviteter Nyproduktion av hyresrätter Höghuset Fullriggaren är under produktion vid det nya bostadsområdet även kallad Gävle Strand. Huset innehåller 29 lägenheter i storlekarna 2 5 ro k och är 13 våningar högt. På bottenplanet kommer restaurang, café och närbutik att flytta in. Några våningar upp startar en hälsocentral sin verksamhet och på våning 12 finns en stor kontorslokal. Längst upp på våning 13 finns lounge och konferensutrymme. 8 socialt ansvarstagande

9 Indikator Enhet SKY snitt Genomsnittlig yta per bostadstyp 1 rok m rok m rok m rok m rok m > 5 rok m Genomsnittlig snitthyra per bostadstyp 1 rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m > 5 rok kr/m Driftkostnadsutveckling* kr/m Hyresutveckling kr/m % 2,6 3,7 2,1 1,4 Omfl yttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter) Total % 25,4 26,2 25,3 14,2 Intern % 8,1 10,7 6,0 5,0 Företaget arbetar efter en icke diskrimerande Uthyrningspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Företaget verkar för att öka den sociala sammanhållningen Ja/Nej Ja Ja Ja Ja i bostadsområdena Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och % 44,0 43,5 45,3 53,0 funktionshindrade i företagets bestånd Företaget arbetar löpande med säkerhets- och trygghetsfrågor Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Nyproduktion av hyresrätter Antal ,9 % 0, ,3 * med driftkostnad avses drift-, administrations-, och företagsövergripande kostnader socialt ansvarstagande 9

10 Nöjda källsorterare Företaget Aktiv Bo genomförde under 2010 en undersökning hos bostadsbolag i hela Sverige för att ta reda på vad hyresgästerna ansåg om källsortering. Gavlegårdarna visade sig ha fl est nöjda källsorterande hyresgäster i landet, 93.5%, vilket kan jämföras med snittet som låg på 72%. Miljöpriser till Gavlegårdarna Byggnadstekniskt pris Gävle kommuns byggnads- och miljöpris i kategorin teknik gick år 2010 till Gavlegårdarna. Detta för installationen av individuella elmätare i lägenheter i stadsdelen Andersberg. Arbetet innebär att hyresgästerna idag har en långt bättre kontroll av sin egen förbrukning, bland annat kan man via webben följa kostnader och förbrukning i detalj. Installationen beräknas ha minskat koldioxidutsläppen med hela 250 ton/år. Miljöansvar Att satsa på klimat och miljö är en självklarhet för Gavlegårdarna. Som ett stort företag med god ekonomi fi nns en styrka i att kunna agera långsiktigt. Som stor aktör har vi också ett samhällsansvar och vad vi gör har betydelse för klimatet. Gavlegårdarnas styrelse har tagit beslut om att bolaget år 2015 ska vara klimatneutralt. Det innebär att bolaget ska bedriva sin verksamhet utan att bidra till globala klimatförändringar. Miljöarbetet bygger på årlig uppföljning och en strävan mot ständiga förbättringar. Gavlegårdarnas miljöarbete utgår från affärsplanens övergripande miljömål om att gynna en hållbar livsmiljö togs en policy som bland annat säger att Gavlegårdarna ska ställa höga miljökrav på de leverantörer man samarbetar med. Där återfinns också sju fokusområden som innefattar byggmaterial, energi, kemikalier, innemiljö, transporter, avfall samt ökad kunskap externt och internt. Miljöfokus vid nyproduktion Det nya höghuset Fullriggaren som är under produktion är byggt med miljöfokus. I huset finns bland annat solceller på balkongerna och solfångare på taket. Kunderna kan själva styra sin el och vattenkonsumtion genom individuell mätning i varje lägenhet. Kunderna som flyttar in i Fullriggaren har erbjudits möjligheten att skriva på gröna hyresavtal. Gröna hyresavtal innebär att: energiförbrukningen i fastigheten är låg, under 80 kilowattimmar per kvadratmeter för uppvärmning och varmvatten. den energi som behövs för att producera värme och varmvatten kommer från takets solfångare och miljövänlig fjärrvärme. all el som används i för fastighetens drift är miljömärkt och en del är lokalt producerad med fastighetens solceller. individuell mätning används för varmvatten och elanvändning. det fi nns möjlighet att sortera sitt hushållsavfall. entreprenörer följer bolagets miljörestrektioner. inga kemikalier används vid fastighetsskötsel. alla kunder blir erbjuden att delta i en energiutbildning. 10 miljöansvar

11 2015 ska Gavlegårdarna vara klimatneutrala Indikator Enhet SKY snitt Företaget arbetar aktivt med miljöförbättrande åtgärder Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Ställer företaget miljökrav vid upphandlingar av Ja/Nej Ja Ja Ja Ja entreprenörer Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet Total kwh/m ,6 atemp (normalårskorrigerad) varav fjärrvärme GWh ,8 el GWh 32,5 31,9 29,9 17,6 olja m ,7 biobränsle GWh ,1 fjärrkyla GWh ,1 solfångare MWh ,4 Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet kg/m2 3,3 2,7 3,7 13,3 Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % 98 95,3 93,1 72,4 Koldioxidutsläpp från bolagets fordon Ton ,2 CO2/år Utveckling av vattenförbrukning i beståndet Total m3/m2 1,51 1,52 1,50 1,3 Varm l/m ,2 Kall l/m ,2 Företaget bedriver opinionsbildning för miljöhänsyn Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Mängd avfall som produceras i beståndet Hushållssopor Ton Glas Ton Plast Ton Metall Ton Papper Ton Tidningar Ton ,8 - miljöansvar 11

12 CSR vid inköp AB Gavlegårdarna lyder som kommunägt bolag under lagen om offentlig upphandling vilken i sin tur bygger på grundläggande EU-principer: Likabehandlingsprincipen av vilken följer att alla leverantörer skall få så lika förutsättningar att delta som möjligt. Alla måste t.ex. få samma information vid samma tillfälle. Principen om ickediskriminering av vilken följer att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet. Principen om transparens innebär att upphandlingen skall kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. Proportionalitetsprincipen medför att de krav som ställs måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Principen om ömsesidigt erkännande innebär bland annat att intyg och certifi kat som utfärdats av behöriga myndigheter i något av EU:s medlemsländer måste godtas i de övriga medlemsländerna. Ekonomisk hållbarhet CSR innebär ett ansvarstagande för en långsiktig ekonomisk hållbarhet utifrån ett större perspektiv än våra kunder och ägares bästa. Vi ser samhällsansvaret som en självklar del i de frågor som diskuteras och i de ekonomiska beslut som fattas. Uttrycket affärsnyttig allmännytta stämmer väl in på bolaget. Underhåll och investeringar Årets investeringar uppgick till 160,3 mkr (170,6). Förutom sedvanliga standardförbättringar i samband med underhållsåtgärder har investeringar utförts i följande större projekt: Nyproduktion av bostäder. Ombyggnad och nyproduktion av gruppboende. Badrumsrenoveringar. Fasad- och markarbeten. Bredband och Tv- utbud Gavlegårdarnas kunder har under året fått tillgång till ett av Sveriges snabbaste bredbandsnät genom en ny bredbandsleverantör, med upp till 1 GB hastighet. Förutom snabbt internet har bolagets kunder dessutom kunnat välja ett mellan ett stort urval av TV kanaler och telefonitjänster via bredbandsnätet. Gavlegårdarna har tillsammans med andra kommunalägda bolag i regionen även upphandlat ett attraktivt och prisvärt TV paket till samtliga kunder. Genom att samarbeta har bolaget kunnat pressa priserna och samtidigt fått ett utbud som tillgodoser både dagens samt framtidens behov. 12 ekonomisk hållbarhet

13 Indikator Enhet SKY snitt Andel renoverade lägenheter i relation till % 1,5 1,2 3,8 2,7 befi ntligt fastighetsbestånd Nedlagda investeringar och underhållskostnader Mkr (exklusive nyproduktion) Tkr/lgh Företagets ek. uthyrningsgrad bostäder Total % 96,5 96,6 97,2 99 Företagets investeringar i nyproduktion Nyproduktion Mkr ,5 samt fastighetsförvärv Förvärv Mkr ,6 Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja Ja ekonomisk hållbarhet 13

14 Samspel med intressenter Samarbetsavtalen kan se ut på fyra olika sätt: Samarbete till förmån för främst hyresgästers barn - och ungdomar Bidrag: Till företag och föreningar som verkar för samhällsnyttan och gynnar bolagets kunder. Profi lering: Varumärkesstärkande aktivitet där bolaget vill synas utifrån ett samhällsnyttoperspektiv. Boinfl ytande: Riktade bidrag till olika projekt och aktiviteter som gynnar kunder i bolagets bostads- områden. År 2010 var 93,8% av våra hyresgäster nöjda med sitt boende Samspel med intressenter Det affärsmässiga samhällsansvar vi tar, vill vi förmedla till våra ägare, samarbetspartners, kunder samt andra intressenter och utveckla ytterligare. Våra intressenter påverkar och påverkas av bolagets sätta att agera. Tillsammans kan vi ta ännu större ansvar genom att vara föredöme, ställa krav vid upphandlingar, föra dialog och samarbeta med andra. För Gavlegårdarna är frågor som berör samhällsnyttan viktiga. Ett socialt ansvarstagande från bolagets sida kan ge effekter för människor inom en rad samhällsområden; både på individnivå, men även på ett mer strukturellt plan. Varje år kommer en stor mängd förfrågningar in från aktörer inom näringsliv och föreningar som vill samarbeta eller söka bidrag till sina verksamheter. Gavlegårdarnas målsättning är att arbeta med ett högt engagemang tillsammans med de samarbetspartners som väljs ut. Under året anlades både en fotbollsplan med konstgräs och en ny basketplan i en av stadsdelarna. Flera aktörer samarbetade för att genomföra projektet med det gemensamma målet att gynna spontanidrotten i området. Nöjd Kund Index (NKI) Varje år genomförs en stor kundundersökning om boendet hos bolaget. Frågorna är uppdelade bland annat på hur man upplever bolagets service, lägenhetens skick och om man känner sig trygg i området där man bor. 14 samspel med intressenter

15 Viktigt för de äldre Bo kvar hemma så länge som möjligt Närhet till vänner och grannar Möjlighet till aktiviteter och service Bo i en stadsdel där det inte enbart bor äldre. Bolaget ska ta reda på vad som är viktigt för de yngre Hur vill man bo, själv eller med kompisar Vad får boendet kosta Vill man bo i eller utanför centrum Vill man ha förmåner som gratis internet eller busskort Boende för äldre och yngre Gavlegårdarna har stort fokus på unga och äldres boende. För att veta vad dessa kundgrupper vill ha har bolaget startat fokusgrupper med målet att få igång en dialog kring vad vill man ha när det gäller sitt boende. Grupperna har pratat om både det som berör ute- och innemiljö, men även närheten till service och kommunikationer. Gävle var en av enbart tre städer i Sverige som år 2010 klarade bostadsgarantin. Det betyder att alla studenter erbjöds ett boende inom en månad. Fokusgrupper innebär: Bolaget bjuder in medlemmar från olika organisationer eller privatpersoner att delta i olika grupper där man för en dialog kring boendet. Vad är viktigt, och vad innebär ett bra boende för kunden. Studentbostäder Gavlegårdarna har idag cirka studentbostäder runt om i Gävle. Två tredjedelar av studentbostäderna är eget boende och resterande är rum i korridor. Valmöjligheterna uppskattas av studenterna. samspel med intressenter 15

16 Tillsammans med de båda elitlagen i ishockey och fotboll, har fl era föreläsningskvällar genomförts. Ett 100-tal ungdomar har bjudits in för att få lära sig mer om hur man kan jobba för att nå sina mål och öka samhörighet genom bra kamratskap och laganda. Ett 100 tal barn har fått chansen att delta i fotbollskolor under några sommarveckor. Indikator Enhet SKY snitt Företaget initierar till och för regelbunden dialog med hyresgästerna Andel av företagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att öka de boendes nöjdhet Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Serviceindex % 79,2 79,5 81,2 81,1 Trygghetsindex % 75,3 77,0 77,8 79 Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Företaget har och följer sin sponsringspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Företaget arbetar efter en upprättad etisk kod Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Företaget har långsiktiga mål att navigera efter upprättad affärsplan Ja/Nej Ja Ja Ja Ja 16 samspel med intressenter

17 God arbetsmiljö Goda arbetsförhållanden är grundläggande för ett företags samhällsansvar. Det gäller både på individnivå och i ett större perspektiv då personalen handlar utifrån bolagets gemensamma värderingar och mål. Att bolagets personal trivs och mår bra är en förutsättning för ett högt engagemang och en vilja att utföra ett bra arbete. 78,8% trivs på sin arbetsplats Bolaget jobbar efter fyra värdegrunder: Gemenskap, Hjärta och hjärna, Pålitlighet och Framåtanda. Målet är att ha en organisation som ser både sina styrkor och svagheter och som får medarbetarna att själv lyfta de frågor som känns viktiga för att utvecklas. Att tillämpa och leva efter gemensamma värdegrunder är en process där det krävs både delaktighet och dialog. Engagerade medarbetare Gavlegårdarna sätter stort värde på sina medarbetare. Att medarbetarna trivs och mår bra är en förutsättning god arbetsmiljö 17

18 för att alla känner sig engagerade och har vilja att utföra ett bra arbete. Precis som bolagets hyresgästerna vill ha möjlighet att påverka sitt boende vill också medarbetarna ha inflytande över sitt arbete. Varje år genomförs en undersökning som handlar om relationer till arbetskamrater och chefer, inflytande och uppskattning på arbetsplatsen svarade 78,8 procent av bolagets medarbetare att man trivs på sin arbetsplats. Några delar som uppskattas är bolagets lyhördhet för nya idéer/förslag och inflytande över viktiga beslut. Hälsofrämjande arbetsmiljö Medarbetarna har god medvetenhet om betydelsen av hälsofrämjande aktiviteter för ett friskt arbetsliv. Viktiga aktörer i arbetet är bolagets Korpklubb och de medarbetare som utbildat sig till hälsoinspiratörer. De har startat upp projekt Hälsokicken som erbjuder aktiviteter inom bland annat olika teman kring personlig utveckling, hur man hanterar stress, balans i livet och bra kost. Gemensamma resor, teater- och musikupplevelser på fritiden ger också stark samhörighet. Kompetensutveckling 2010 AB Gavlegårdarnas affärsplan har tydliga fokusområden där särskild tyngd läggs på insatser och utveckling. Det har sammantaget blivit fyra heldagar kompetensutveckling per medarbetare. 18 god arbetsmiljö

19 Indikator Enhet SKY snitt Personalens anställningsform/årsarbetare Tillsvidare % ,4 Visstid % ,6 Finns det en arbetsmiljö- och hälsofrämjande policy? Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete trivselindex % 80,5 80,7 78,8 87,4 Utbildningsinsatser för personalen* utfall kr/anställd Utbildningsdagar per anställd och år timmar ,3 Sjukfrånvaro arbetsrelaterade % 0,9 0,5 0,01 1,6 olyckor Totalt % 3,6 2,6 3,2 3,4 Fördelning av snittlön mellan kategori kön och anställda ** Tjänstemän män kr/månad Tjänstemän kvinnor Kollektivanställda män Kollektivanställda kvinnor kr/månad kr/månad kr/månad Särskild anställning *** Praktik St Andel kvinnor i ledande postioner styrelse % ledningsgrupp % *kursavgifter, exkl resor, hotell, arbetstid ** exkl ledningsgrupp *** med praktik avses praktikant med någon form av ersättning god arbetsmiljö 19

20 AB Gavlegårdarna Box 456, Gävle Besöksadress S Kungsvägen 25 Tel Fax

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2009 CSR rapport 1 Innehållsförteckning Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God arbetsmiljö 16 Defi nitioner

Läs mer

en rapport om hållbarhet

en rapport om hållbarhet C S R - R A P P O R T 20 11 CSR-RAPPORT 2011 en rapport om hållbarhet Innehåll 3 Corporate Social Responsibility (CSR) 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 2009 CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 1 1 innehåll 2 vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2010 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2010 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Vd har ordet 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

NYA LEDORD. Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor.

NYA LEDORD. Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor. Affärsplan 201 NYA LEDORD Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor. Ansvarstagande Vi är ett Locum, där vi stöder och kompletterar varandra och tar ansvar för vårt gemensamma

Läs mer

Framtidsplanen Styrelsen för Locum AB. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan

Framtidsplanen Styrelsen för Locum AB. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan 2016-11-24 Styrelsen för Locum AB Affärsplan 2017 1 Locums uppdrag Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL). Locum har specifika ägardirektiv fastställda i landstingsfullmäktige,

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2011 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2009 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2009 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

CSR-RAPPORT 2013. en rapport om hållbarhet

CSR-RAPPORT 2013. en rapport om hållbarhet CSR-RAPPORT 2013 en rapport om hållbarhet innehåll 4 12 VD har ordet Den unika allmännyttan gör verklig nytta. 18 Ekonomisk hållbarhet Gävle växer och har en positiv inflyttning. Gavlegårdarna planerar

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2010 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Uppsalas ledande bostadsbolag

Uppsalas ledande bostadsbolag Uppsalas ledande bostadsbolag Ägardirektiv, bl a På affärsmässiga grunder försöka uppnå en hög nyproduktionsnivå Erbjuda 7 % av nyuthyrningen till personer som av särskilda skäl inte kan få en bostad på

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Remissvar Dnr 2013/3.2.2/92 Sid. 1 (6) 2013-06-10 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Finansroteln Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Svar på remiss från Finansroteln

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2012 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Ägardirektiv Flens Bostads AB

Ägardirektiv Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:9-902 Ägardirektiv Flens Bostads AB Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-15 89 1 Detta ägardirektiv avser Flens Bostadsaktiebolag. (556154-4866), (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB Ett boende att se fram emot 1 Tryggt boende med hög standard Det ska vara skönt att komma hem. Här ska finnas möjlighet till vila och ro men det skall också vara en funktionell

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät 2013-10-04 SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät SABOs miljöenkät 2012 har besvarats av 176 SABO-företag. Det motsvarar 61 % av företagen. Det är i större utsträckning de medelstora och stora

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM PAGE 1 Järva Järva Akalla Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby PAGE 2 1 Vision Järva 2030 Fyra huvudområden: Bra boende och mer varierad

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsberättelse 2009

AB GAVLEGÅRDARNA Årsberättelse 2009 AB GAVLEGÅRDARNA Årsberättelse 2009 Innehåll Inledning 3 VD-ord 4 Affärsplanen och fokusområden 6 Bostäder 8 Kunder, Nöjd Kund Index 10 Medarbetare 12 CSR-rapport 2009 15 Möta människors sociala behov

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass Miljösatsningar i miljonprogram på väg mot ett Stockholm i världsklass Till 2013 ska energiåtgången minska med över 30 procent. Tillsammans miljöförbättrar vi miljonprogrammen! En fjärdedel av Sveriges

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer