10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad"

Transkript

1 CSR-rapport 2010

2 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God arbetsmiljö Ordlista Renovering I begreppet innefattas de arbeten i lägenheter som under året berörts av större underhållsåtgärder, renovering, ombyggnad eller tillbyggnadsåtgärder. Renovering defi nieras som förändring av en byggnad, byggnadsdel eller installation till ett skick som ur funktionssynpunkt är jämförbart med nytt skick. I begreppet renovering av lägenheter innefattas arbeten såsom stambyten, så kallad relining, förbättring av tätskikt i badrum och kök, nya köksinredningar etc. Normalt lägenhetsunderhåll som tapetsering, målning, byte av mattor, byte av enstaka sanitetsprodukter ingår inte. SKY-snitt Genomsnittlig nivå för SKY-företagen 2009 Bostads AB Vätterhem, ÖrebroBostäder AB, Helsingborgshem, AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad Med driftkostnad avses drift-, administrations- och företagsövergripande kostnader. Defi nition av förnybar energi Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och vad vi känner till idag inte kommer att ta slut inom överskådlig framtid. Fossila bränslen räknas inte som förnybara. Dessa förnyas visserligen men under väldigt lång tid, många miljoner år. Dessutom förbrukas de idag i en högre hastighet än vad de förnyas. Kärnkraft räknas inte heller som förnybart, eftersom produktionen baseras på ändliga resurser. Sett ur ett hållbarhetsperspektiv har det avgörande betydelse om energin är förnybar eller inte. Solenergi, biobränslen, vattenkraft och vindkraft är förnybara energikällor. Lagrade energikällor (fossilt bränsle) som olja, kol, gas och uran är inte förnybara energikällor. Detta innebär att elenergi kan vara producerad av såväl förnybar energi som om den framställs i ett vattenkraftverk eller i biobränsleeldade kraftvärmeverk och inte förnybar energi om den framställs i ett kärnkraftverk eller kraftverk som drivs av olja eller kol. Andra förnybara energikällor: Solenergi solcell, soluppvärmning, solvärme, solfångare Vindkraft vindkraftspark, vindkraftverk Vattenkraft saltkraft, vågkraft, tidvattenkraft, havsvärmekraft Jordvärmekraft värmepump, markvärme, bergvärme, vattenvärme Bioenergi bränslepellets, biobränsle. Gavlegårdarna, 2011 Produktion: Baringo reklam & kommunikation i samarbete med AB Gavlegårdarna Text: AB Gavlegårdarna, foto: Albin Bogren, AB Gavlegårdarna, Britt Mattson GD, m fl.

3 Vad är Eurhonet och CSR? European Housing Network, Eurhonet, är ett nätverk bestående av närmare 30 allmännyttiga bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Inom Eurhonet finns en stark vilja att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma miljö minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder. Företagens sociala ansvar eller csr är omfattande. Corporate Social Responsibility, som den engelska förkortningen csr står för, handlar i grunden om att ta ansvar, inte bara för de positiva effekter företaget har på samhället, utan också för de negativa. Det handlar om hur vi på frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i vår verksamhet i samverkan med våra intressenter. Detta utifrån perspektiv kopplade till socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet samt ett etiskt förhållningssätt till vår personal. CSR handlar om att vara handlingskraftig, trovärdig och öppen i frågor som berör människa och miljö. Vi publicerar denna rapport för att visa på några av de exempel med koppling till hållbarhetsfrågor som vi jobbar med på vårt företag. CSR-rapport kan i princip översättas med Hållbarhetsredovisning. Vi har valt den engelska benämningen då rapporten tas fram i samarbete med andra europeiska företag inom nätverket Eurhonet. Källor: CSR Sweden, Internationella handelskammaren ICC, EU:s vitbok från 2002, Strategic CSR Communication, red. Mette Morsing & Suzanne C. Beckmann vad är eurhonet och csr? 3

4 Om Gavlegårdarna AB Gavlegårdarna är Gävles allmännyttiga bostadsbolag och grundades Bolaget tillhör ett av de största och äldsta i Sverige, samt är en del av koncernen Gävle Stadshus AB där alla kommunägda bolag ingår. Vision Hem för dig AB Gavlegårdarnas vision är att förvalta människors livsmiljöer genom att skapa ett boende för alla och ett Hem för dig. Affärsidé AB Gavlegårdarnas affärsidé är att erbjuda prisvärda bostäder och lokaler i en god livsmiljö inom Gävle Kommun. Gavlegårdarnas affärsplan Människors sociala behov Hållbar livsmiljö Förnya stadsdelar och bostäder Mångfald GÄVLE NÅGRA NYCKELTAL Antal lägenheter Omsättning 960 mkr Balansomslutning 4 mdr Uthyrningsgrad 99% Antal lokaler Anställda 200 Antal hyresgäster ca om gavlegårdarna

5 Gavlegårdarna har en lång tradition i att vara samhällsnyttiga För tredje året i rad kan Gavlegårdarna presentera en CSR-rapport. CSR, Corporate Social Responsibility, handlar om hur företag påverkar samhället i positiv och negativ bemärkelse och genom sin verksamhet tar sitt ansvar för det. Vi är långsiktiga i det vi gör och tar samhällsansvar. Våra medarbetare i företaget arbetar utifrån fyra kärnvärden: hjärta och hjärna pålitlighet framåtanda gemenskap Våra kärnvärden är utgångspunkter i samarbetet mellan medarbetare, med våra kunder och med övriga grupper vi möter i vardagen, vilket tar sig uttryck i hur vi arbetar. Att använda både hjärta och hjärna innebär för oss att ta ansvar för våra kunders livsmiljöer i ett bredare perspektiv. Vi arbetar fortlöpande med att begränsa bolagets inverkan på miljö och natur. Under 2010 påbörjades arbetet med miljö- och kvalitetscertifiering av vår verksamhet. Certifieringen ska vara klar under Vi sköter om våra kunder på ett sätt som ger oss toppbetyg i kundmätningarna och gör att våra medarbetare är stolta över det vi uträttar tillsammans. Vi lägger kraft och kapital på att åstadkomma tillgängliga, energisnåla, attraktiva bostäder i ett livscykelperspektiv såväl vid rust som nyproduktion. Sommaren 2011 flyttar de första hyresgästerna in Fullriggaren, det nybyggda tolvvåningshuset vid Gävle Strand som är vår mest miljösnåla byggnad och det första huset i beståndet där vi erbjuder gröna kontrakt. Enligt den nya lagen för kommunala bostadsaktiebolag ska kommunägda bostadsföretag drivas enligt affärsmässiga principer och samtidigt ta ett samhällsansvar. Det innebär inga större förändringar i Gavlegårdarnas arbetssätt. Kombinationen att arbeta efter affärsmässiga principer med ett stort samhällsansvar är inget nytt för oss. Modellen som här används för att redovisa företagets CSR-arbete är utvecklad i ett samarbete inom det europeiska bostadsnätverket Eurhonet.» Vi sköter om våra kunder på ett sätt som ger oss toppbetyg i kundmätningarna «Det ger oss möjlighet att jämföra oss med andra bostadsföretag i Sverige och Europa. Ett av många sätt att få större kunskap att utveckla vår verksamhet. Vi tar ansvaret att bidra till Gävles positiva utveckling på största allvar. Jan Hugg, VD vd har ordet 5

6 I boskolan får nyanlända svenskar lära sig hur boendet fungerar i Sverige. Det kan vara allt från hur tvättstugan fungerar, hur utrustningen i lägenheten ska användas till kunskap om brandsäkerhet i trapphus. Sedan boskolan startade har trivseln ökat. Socialt ansvarstagande i bostadsområden Det egna hemmet och dess närmiljö har betydelse för människors möjligheter att leva ett bra liv. Genom ett socialt ansvarstagande bidrar vi till att skapa goda livsvillkor och en trygg miljö för alla som bor och verkar i Gävle. Gavlegårdarnas förhållningssätt är att i all verksamhet bidra till ett bra boende. Det innebär att ingen särbehandlas utan alla behandlas lika vare sig kön, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion, ålder eller social ställning. Under 2010 var 99,3% av bostäderna uthyrda Aktiviteter som stärker samhörigheten I stadsdelarna arbetar Gavlegårdarna tillsammans med flera samarbetspartners för att skapa olika aktiviteter som stärker samhörigheten i området. Bland annat finns kvarterslokaler eller en lägenhet där barn och vuxna kan träffas och bland annat få hjälp att fylla i blanketter, läxhjälp eller utbild- 6 socialt ansvarstagande

7 Flera barn och familjeaktiviteter i de stora stadsdelarna. Det kan vara allt från att få åka på cirkus eller att umgås och ha picknick tillsammans. ning i hur en dator fungerar. Gavlegårdarnas kunder kan välja flera olika boendeformer; allt från lantligt boende i bruksgårdar till etagevåningar i centrala områden eller havsnära lägenheter med egen båtplats. Det är bolagets uppgift att kunna erbjuda rätt utbud av bostäder för att möta kundernas behov och livsstil. Nomineringar i tre klasser Under 2010 nominerades Gavlegårdarnas sociala arbete i tävlingar på riks- och nordisk nivå. Årets Energispridare är ett pris som instiftats av Fryshuset i Stockholm tillsammans med energibolaget Vattenfall. I varje län prisas aktörer som jobbar med sociala aktiviteter gentemot barn och unga. För första gången någonsin nominerades 2010 ett bostadsföretag Gavlegårdarna. Förstapriset för Gävleborg gick till fritidsgården Helges musikverksamhet och Gavlegårdarna ingår numera i ett nätverk där alla nominerade finns med. Branschorganisationen SABO delar varje år ut ett Bosocialt pris till bostadsföretag som ser till att barn och ungdomars villkor ute i bostadsområdena blir bättre. Gavlegårdarna deltog i tävlingen under 2010 och resultatet blev ett hedersomnämnande. Även i den Nordiska motsvarigheten till det Bosociala priset blev resultatet ett hedersomnämnande. Lediga lägenheter AB Gavlegårdarna behandlar alla kunder lika och erbjuder lediga lägenheter i tre nivåer: Torget: Här erbjuds lediga lägenheter till de kunder som samlat in fl est köpoäng. Direkt: Här erbjuds lägenheten till de fem första som anmäler intresse. Förtur: Erbjuds vid ett akut behov och bedöms utifrån fyra olika perspektiv: medicinsk social familjedelning/separation näringsliv En näringslivsförtur kan man söka om man har fått arbete och fl yttar till Gävle under minst sex månader. socialt ansvarstagande 7

8 Många kulturer blandas i de stora bostadsområdena. Att träffas och dela med sig av sin matkultur har varit uppskattat och grannarna får chansen att lära känna varandra. Under skolloven ordnas utfl ykter och sommarläger för de barn och ungdomar som bor i området. Det är helt kostnadsfritt för de boende som får möjligheten att låta sina barn vara med på olika aktiviteter Nyproduktion av hyresrätter Höghuset Fullriggaren är under produktion vid det nya bostadsområdet även kallad Gävle Strand. Huset innehåller 29 lägenheter i storlekarna 2 5 ro k och är 13 våningar högt. På bottenplanet kommer restaurang, café och närbutik att flytta in. Några våningar upp startar en hälsocentral sin verksamhet och på våning 12 finns en stor kontorslokal. Längst upp på våning 13 finns lounge och konferensutrymme. 8 socialt ansvarstagande

9 Indikator Enhet SKY snitt Genomsnittlig yta per bostadstyp 1 rok m rok m rok m rok m rok m > 5 rok m Genomsnittlig snitthyra per bostadstyp 1 rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m > 5 rok kr/m Driftkostnadsutveckling* kr/m Hyresutveckling kr/m % 2,6 3,7 2,1 1,4 Omfl yttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter) Total % 25,4 26,2 25,3 14,2 Intern % 8,1 10,7 6,0 5,0 Företaget arbetar efter en icke diskrimerande Uthyrningspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Företaget verkar för att öka den sociala sammanhållningen Ja/Nej Ja Ja Ja Ja i bostadsområdena Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och % 44,0 43,5 45,3 53,0 funktionshindrade i företagets bestånd Företaget arbetar löpande med säkerhets- och trygghetsfrågor Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Nyproduktion av hyresrätter Antal ,9 % 0, ,3 * med driftkostnad avses drift-, administrations-, och företagsövergripande kostnader socialt ansvarstagande 9

10 Nöjda källsorterare Företaget Aktiv Bo genomförde under 2010 en undersökning hos bostadsbolag i hela Sverige för att ta reda på vad hyresgästerna ansåg om källsortering. Gavlegårdarna visade sig ha fl est nöjda källsorterande hyresgäster i landet, 93.5%, vilket kan jämföras med snittet som låg på 72%. Miljöpriser till Gavlegårdarna Byggnadstekniskt pris Gävle kommuns byggnads- och miljöpris i kategorin teknik gick år 2010 till Gavlegårdarna. Detta för installationen av individuella elmätare i lägenheter i stadsdelen Andersberg. Arbetet innebär att hyresgästerna idag har en långt bättre kontroll av sin egen förbrukning, bland annat kan man via webben följa kostnader och förbrukning i detalj. Installationen beräknas ha minskat koldioxidutsläppen med hela 250 ton/år. Miljöansvar Att satsa på klimat och miljö är en självklarhet för Gavlegårdarna. Som ett stort företag med god ekonomi fi nns en styrka i att kunna agera långsiktigt. Som stor aktör har vi också ett samhällsansvar och vad vi gör har betydelse för klimatet. Gavlegårdarnas styrelse har tagit beslut om att bolaget år 2015 ska vara klimatneutralt. Det innebär att bolaget ska bedriva sin verksamhet utan att bidra till globala klimatförändringar. Miljöarbetet bygger på årlig uppföljning och en strävan mot ständiga förbättringar. Gavlegårdarnas miljöarbete utgår från affärsplanens övergripande miljömål om att gynna en hållbar livsmiljö togs en policy som bland annat säger att Gavlegårdarna ska ställa höga miljökrav på de leverantörer man samarbetar med. Där återfinns också sju fokusområden som innefattar byggmaterial, energi, kemikalier, innemiljö, transporter, avfall samt ökad kunskap externt och internt. Miljöfokus vid nyproduktion Det nya höghuset Fullriggaren som är under produktion är byggt med miljöfokus. I huset finns bland annat solceller på balkongerna och solfångare på taket. Kunderna kan själva styra sin el och vattenkonsumtion genom individuell mätning i varje lägenhet. Kunderna som flyttar in i Fullriggaren har erbjudits möjligheten att skriva på gröna hyresavtal. Gröna hyresavtal innebär att: energiförbrukningen i fastigheten är låg, under 80 kilowattimmar per kvadratmeter för uppvärmning och varmvatten. den energi som behövs för att producera värme och varmvatten kommer från takets solfångare och miljövänlig fjärrvärme. all el som används i för fastighetens drift är miljömärkt och en del är lokalt producerad med fastighetens solceller. individuell mätning används för varmvatten och elanvändning. det fi nns möjlighet att sortera sitt hushållsavfall. entreprenörer följer bolagets miljörestrektioner. inga kemikalier används vid fastighetsskötsel. alla kunder blir erbjuden att delta i en energiutbildning. 10 miljöansvar

11 2015 ska Gavlegårdarna vara klimatneutrala Indikator Enhet SKY snitt Företaget arbetar aktivt med miljöförbättrande åtgärder Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Ställer företaget miljökrav vid upphandlingar av Ja/Nej Ja Ja Ja Ja entreprenörer Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet Total kwh/m ,6 atemp (normalårskorrigerad) varav fjärrvärme GWh ,8 el GWh 32,5 31,9 29,9 17,6 olja m ,7 biobränsle GWh ,1 fjärrkyla GWh ,1 solfångare MWh ,4 Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet kg/m2 3,3 2,7 3,7 13,3 Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % 98 95,3 93,1 72,4 Koldioxidutsläpp från bolagets fordon Ton ,2 CO2/år Utveckling av vattenförbrukning i beståndet Total m3/m2 1,51 1,52 1,50 1,3 Varm l/m ,2 Kall l/m ,2 Företaget bedriver opinionsbildning för miljöhänsyn Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Mängd avfall som produceras i beståndet Hushållssopor Ton Glas Ton Plast Ton Metall Ton Papper Ton Tidningar Ton ,8 - miljöansvar 11

12 CSR vid inköp AB Gavlegårdarna lyder som kommunägt bolag under lagen om offentlig upphandling vilken i sin tur bygger på grundläggande EU-principer: Likabehandlingsprincipen av vilken följer att alla leverantörer skall få så lika förutsättningar att delta som möjligt. Alla måste t.ex. få samma information vid samma tillfälle. Principen om ickediskriminering av vilken följer att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet. Principen om transparens innebär att upphandlingen skall kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. Proportionalitetsprincipen medför att de krav som ställs måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Principen om ömsesidigt erkännande innebär bland annat att intyg och certifi kat som utfärdats av behöriga myndigheter i något av EU:s medlemsländer måste godtas i de övriga medlemsländerna. Ekonomisk hållbarhet CSR innebär ett ansvarstagande för en långsiktig ekonomisk hållbarhet utifrån ett större perspektiv än våra kunder och ägares bästa. Vi ser samhällsansvaret som en självklar del i de frågor som diskuteras och i de ekonomiska beslut som fattas. Uttrycket affärsnyttig allmännytta stämmer väl in på bolaget. Underhåll och investeringar Årets investeringar uppgick till 160,3 mkr (170,6). Förutom sedvanliga standardförbättringar i samband med underhållsåtgärder har investeringar utförts i följande större projekt: Nyproduktion av bostäder. Ombyggnad och nyproduktion av gruppboende. Badrumsrenoveringar. Fasad- och markarbeten. Bredband och Tv- utbud Gavlegårdarnas kunder har under året fått tillgång till ett av Sveriges snabbaste bredbandsnät genom en ny bredbandsleverantör, med upp till 1 GB hastighet. Förutom snabbt internet har bolagets kunder dessutom kunnat välja ett mellan ett stort urval av TV kanaler och telefonitjänster via bredbandsnätet. Gavlegårdarna har tillsammans med andra kommunalägda bolag i regionen även upphandlat ett attraktivt och prisvärt TV paket till samtliga kunder. Genom att samarbeta har bolaget kunnat pressa priserna och samtidigt fått ett utbud som tillgodoser både dagens samt framtidens behov. 12 ekonomisk hållbarhet

13 Indikator Enhet SKY snitt Andel renoverade lägenheter i relation till % 1,5 1,2 3,8 2,7 befi ntligt fastighetsbestånd Nedlagda investeringar och underhållskostnader Mkr (exklusive nyproduktion) Tkr/lgh Företagets ek. uthyrningsgrad bostäder Total % 96,5 96,6 97,2 99 Företagets investeringar i nyproduktion Nyproduktion Mkr ,5 samt fastighetsförvärv Förvärv Mkr ,6 Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja Ja ekonomisk hållbarhet 13

14 Samspel med intressenter Samarbetsavtalen kan se ut på fyra olika sätt: Samarbete till förmån för främst hyresgästers barn - och ungdomar Bidrag: Till företag och föreningar som verkar för samhällsnyttan och gynnar bolagets kunder. Profi lering: Varumärkesstärkande aktivitet där bolaget vill synas utifrån ett samhällsnyttoperspektiv. Boinfl ytande: Riktade bidrag till olika projekt och aktiviteter som gynnar kunder i bolagets bostads- områden. År 2010 var 93,8% av våra hyresgäster nöjda med sitt boende Samspel med intressenter Det affärsmässiga samhällsansvar vi tar, vill vi förmedla till våra ägare, samarbetspartners, kunder samt andra intressenter och utveckla ytterligare. Våra intressenter påverkar och påverkas av bolagets sätta att agera. Tillsammans kan vi ta ännu större ansvar genom att vara föredöme, ställa krav vid upphandlingar, föra dialog och samarbeta med andra. För Gavlegårdarna är frågor som berör samhällsnyttan viktiga. Ett socialt ansvarstagande från bolagets sida kan ge effekter för människor inom en rad samhällsområden; både på individnivå, men även på ett mer strukturellt plan. Varje år kommer en stor mängd förfrågningar in från aktörer inom näringsliv och föreningar som vill samarbeta eller söka bidrag till sina verksamheter. Gavlegårdarnas målsättning är att arbeta med ett högt engagemang tillsammans med de samarbetspartners som väljs ut. Under året anlades både en fotbollsplan med konstgräs och en ny basketplan i en av stadsdelarna. Flera aktörer samarbetade för att genomföra projektet med det gemensamma målet att gynna spontanidrotten i området. Nöjd Kund Index (NKI) Varje år genomförs en stor kundundersökning om boendet hos bolaget. Frågorna är uppdelade bland annat på hur man upplever bolagets service, lägenhetens skick och om man känner sig trygg i området där man bor. 14 samspel med intressenter

15 Viktigt för de äldre Bo kvar hemma så länge som möjligt Närhet till vänner och grannar Möjlighet till aktiviteter och service Bo i en stadsdel där det inte enbart bor äldre. Bolaget ska ta reda på vad som är viktigt för de yngre Hur vill man bo, själv eller med kompisar Vad får boendet kosta Vill man bo i eller utanför centrum Vill man ha förmåner som gratis internet eller busskort Boende för äldre och yngre Gavlegårdarna har stort fokus på unga och äldres boende. För att veta vad dessa kundgrupper vill ha har bolaget startat fokusgrupper med målet att få igång en dialog kring vad vill man ha när det gäller sitt boende. Grupperna har pratat om både det som berör ute- och innemiljö, men även närheten till service och kommunikationer. Gävle var en av enbart tre städer i Sverige som år 2010 klarade bostadsgarantin. Det betyder att alla studenter erbjöds ett boende inom en månad. Fokusgrupper innebär: Bolaget bjuder in medlemmar från olika organisationer eller privatpersoner att delta i olika grupper där man för en dialog kring boendet. Vad är viktigt, och vad innebär ett bra boende för kunden. Studentbostäder Gavlegårdarna har idag cirka studentbostäder runt om i Gävle. Två tredjedelar av studentbostäderna är eget boende och resterande är rum i korridor. Valmöjligheterna uppskattas av studenterna. samspel med intressenter 15

16 Tillsammans med de båda elitlagen i ishockey och fotboll, har fl era föreläsningskvällar genomförts. Ett 100-tal ungdomar har bjudits in för att få lära sig mer om hur man kan jobba för att nå sina mål och öka samhörighet genom bra kamratskap och laganda. Ett 100 tal barn har fått chansen att delta i fotbollskolor under några sommarveckor. Indikator Enhet SKY snitt Företaget initierar till och för regelbunden dialog med hyresgästerna Andel av företagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att öka de boendes nöjdhet Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Serviceindex % 79,2 79,5 81,2 81,1 Trygghetsindex % 75,3 77,0 77,8 79 Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Företaget har och följer sin sponsringspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Företaget arbetar efter en upprättad etisk kod Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Företaget har långsiktiga mål att navigera efter upprättad affärsplan Ja/Nej Ja Ja Ja Ja 16 samspel med intressenter

17 God arbetsmiljö Goda arbetsförhållanden är grundläggande för ett företags samhällsansvar. Det gäller både på individnivå och i ett större perspektiv då personalen handlar utifrån bolagets gemensamma värderingar och mål. Att bolagets personal trivs och mår bra är en förutsättning för ett högt engagemang och en vilja att utföra ett bra arbete. 78,8% trivs på sin arbetsplats Bolaget jobbar efter fyra värdegrunder: Gemenskap, Hjärta och hjärna, Pålitlighet och Framåtanda. Målet är att ha en organisation som ser både sina styrkor och svagheter och som får medarbetarna att själv lyfta de frågor som känns viktiga för att utvecklas. Att tillämpa och leva efter gemensamma värdegrunder är en process där det krävs både delaktighet och dialog. Engagerade medarbetare Gavlegårdarna sätter stort värde på sina medarbetare. Att medarbetarna trivs och mår bra är en förutsättning god arbetsmiljö 17

18 för att alla känner sig engagerade och har vilja att utföra ett bra arbete. Precis som bolagets hyresgästerna vill ha möjlighet att påverka sitt boende vill också medarbetarna ha inflytande över sitt arbete. Varje år genomförs en undersökning som handlar om relationer till arbetskamrater och chefer, inflytande och uppskattning på arbetsplatsen svarade 78,8 procent av bolagets medarbetare att man trivs på sin arbetsplats. Några delar som uppskattas är bolagets lyhördhet för nya idéer/förslag och inflytande över viktiga beslut. Hälsofrämjande arbetsmiljö Medarbetarna har god medvetenhet om betydelsen av hälsofrämjande aktiviteter för ett friskt arbetsliv. Viktiga aktörer i arbetet är bolagets Korpklubb och de medarbetare som utbildat sig till hälsoinspiratörer. De har startat upp projekt Hälsokicken som erbjuder aktiviteter inom bland annat olika teman kring personlig utveckling, hur man hanterar stress, balans i livet och bra kost. Gemensamma resor, teater- och musikupplevelser på fritiden ger också stark samhörighet. Kompetensutveckling 2010 AB Gavlegårdarnas affärsplan har tydliga fokusområden där särskild tyngd läggs på insatser och utveckling. Det har sammantaget blivit fyra heldagar kompetensutveckling per medarbetare. 18 god arbetsmiljö

19 Indikator Enhet SKY snitt Personalens anställningsform/årsarbetare Tillsvidare % ,4 Visstid % ,6 Finns det en arbetsmiljö- och hälsofrämjande policy? Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete trivselindex % 80,5 80,7 78,8 87,4 Utbildningsinsatser för personalen* utfall kr/anställd Utbildningsdagar per anställd och år timmar ,3 Sjukfrånvaro arbetsrelaterade % 0,9 0,5 0,01 1,6 olyckor Totalt % 3,6 2,6 3,2 3,4 Fördelning av snittlön mellan kategori kön och anställda ** Tjänstemän män kr/månad Tjänstemän kvinnor Kollektivanställda män Kollektivanställda kvinnor kr/månad kr/månad kr/månad Särskild anställning *** Praktik St Andel kvinnor i ledande postioner styrelse % ledningsgrupp % *kursavgifter, exkl resor, hotell, arbetstid ** exkl ledningsgrupp *** med praktik avses praktikant med någon form av ersättning god arbetsmiljö 19

20 AB Gavlegårdarna Box 456, Gävle Besöksadress S Kungsvägen 25 Tel Fax

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR Årsredovisning 2009 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning 3 Det här är bostaden 4 Vd har ordet 6 Viktiga

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013 Kunder Genom lokal närvaro får Castellums medarbetare närhet till kunderna och kännedom om både deras behov och ortens utveckling. Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2013

wallenstam årsredovisning 2013 wallenstam årsredovisning 213 bakåt Inför lanseringen av affärsplanen 28 213 hade vi det bästa förvaltningsresultatet någonsin och det högsta substansvärdet i Wallenstams historia. Redan 23 hade vi skapat

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012. Kortversion

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012. Kortversion »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012 Kortversion 1 Inledning Fastigheter och människors boendevillkor är en produkt med lång livslängd. Därför är det naturligt för

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA REFLEKTIONER MITT MALMÖ Jag har rest mycket i mitt liv och det gör jag fortfarande. Jag trivs i mitt resande. Alltid

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

Klövern i korthet. Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxt

Klövern i korthet. Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxt Nyckelvägen 14 Box 1024 611 29 Nyköping Tel 0155-44 33 00 Fax 0155-44 33 22 info@klovern.se www.klovern.se Årsredovisning 2011 Väst Karlstad Uppsala Täby Kista Västerås Örebro Öst Nyköping Norrköping Linköping

Läs mer