Corporate Social Responsability Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Corporate Social Responsability Report"

Transkript

1 2008 Corporate Social Responsability Report 1

2 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God arbetsmiljö 16 Ordlista 19

3 Vad är CSR? European Housing Network, Eurhonet, är ett nätverk bestående av närmare 30 bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Företagens gemensamma nämnare är att de alla är allmännyttiga. I övrigt skiljer sig förutsättningarna åt mellan länderna beträffande lagstiftning, företagens roll på marknaden etc. Vad som också förenar dessa företag är viljan att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma miljö minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder. Ett av dessa har varit att skapa en modell för redovisning av företagens verksamhet utifrån begreppet Corporate Social Responisbility, CSR. Modellen ligger till grund för presentationen i denna rapport. Innebörden av begreppet CSR tolkas på en mängd olika sätt. Vi inom Eurhonet anser att CSR i grunden handlar om hur våra medlemsföretag på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet i samverkan med intressenterna. Detta utifrån perspektiv kopplade till socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet samt ett etiskt förhållningssätt till sin personal. 3

4 Företagsfakta ÖrebroBostäder AB är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. ÖBO är största hyresvärden i Örebro. Faktum är att var tredje örebroare bor hos oss! Vi har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen. Vår vision Hem för dig Vår affärsidé Att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO-fakta anställda mkr i omsättning lägenheter hyresgäster lokaler Mellringe Vivalla Lillån Målet är att ÖBO ska utmärkas av: Trygghet Individuella värderingar Prisvärt Integration och mångfald Levande stadsdelar Miljöansvar Vackert Inflytande och delaktighet Stolt och engagerad personal Varberga Björkhaga Oxhagen Grönsångaregatan Västhaga Baronbackarna Apelvägen Markbacken Vasastan Rosta Centralt Norr Örnsro Näsby Ladugårdsängen Sörbyängen Tybble Almby Adolfsberg Brickebacken 4

5 Ledare För oss är det självklart att ta vårt samhällsansvar. Vi ska driva företagets verksamhet så att vi tar hänsyn till vår omgivning på ett sätt som är långsiktigt hållbar för såväl individen som samhället i stort. Inom ÖBO fokuserar vi på socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet, samspel med intressenter, och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Det handlar till exempel om att vi tar ansvar för klimatet och jagar energitjuvar, vi stödjer olika aktiviteter för ungdomar i våra stadsdelar, vi engagerar oss i ett arbetsmarknadsprojekt, vi satsar på stolt och engagerad personal, och vid upphandling strävar vi efter att integrera CSR-kriterier i vår inköpspolicy. Vi vill att Corporate Social Responsibility (CSR) genomsyrar hela organisationen i den verksamhet vi utför och i de beslut som tas inom företaget. Det du håller i din hand, är vår första CSR-redovisning. Vi har länge arbetat med dessa frågor. Nu vill vi berätta för andra vad vi gör, vi vill följa upp vad arbetet leder till och vi vill inspirera och påverka andra i vår omvärld att vara med och ta sitt samhällsansvar. I samarbetet inom Eurhonet har en modell för presentation av rapporten tagits fram. För oss innebär det att vi kan jämföra vårt CSR-arbete med andra företag i bostadsbranschen, i Sverige och i Europa. Vi har tack vare samarbetet även fått större kunskap och möjlighet att hitta nya vägar och utveckla företagets verksamhet ytterligare inom ramen för dessa frågor. Hoppas du finner vår rapport intressant och tankevärd! Med vänlig hälsning Ulf Rohlén Vd ÖrebroBostäder AB 5

6 1 Socialt ansvarstagande Den egna bostaden och den omgivande boendemiljön har ofta stor betydelse för människors möjligheter att leva ett bra liv. Genom ett brett socialt ansvarstagande som allmännyttigt bostadsföretag kan vi bidra till att skapa goda levnadsvillkor för människor som bor och verkar i kommunen. ÖrebroBostäder (ÖBO) erbjuder bostäder till människor med vitt skilda förutsättningar, behov och livsstil. Detta i enlighet med så väl vår affärsidé Erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö som vår vision Hem för dig. Människor är olika. Någon vill bo centralt, en annan vill bo på landet, någon föredrar uteplats medan en tredje vill bo högt. Vi har bostäder i olika storlekar och i olika prislägen. Någon vill bo enkelt och billigt, medan någon annan vill lägga mer pengar på sitt boende. Varje kund är unik och vårt utbud varierat. Hyrestorget, ÖBOs uthyrningssystem på webben, är ett publikt, öppet och tillgängligt sätt att hyra ut våra bostäder. Förutsättningarna som krävs för att hyra bostad och de regler vi tillämpar är lika för alla. Vi vårdar våra fastigheter, men har samtidigt stor fokus människorna som lever i husen. Att bo och leva innebär mer än tak över huvudet. Det handlar om trivsel, sociala kontakter, service och att må bra i sin lägenhet och i sin närmiljö. Vi strävar efter god kommersiell och offentlig service i våra stadsdelcentra och samarbetar med föreningar, skolor och annan kommunal verksamhet. 6

7 ÖBO vill erbjuda trygga bostäder i integrerade stadsdelar med puls och mångfald av verksamheter för våra hyresgäster. Vi vill skapa goda förutsättningar för människor att ta ansvar för och direkt påverka sin egen boendemiljö. Det sociala ansvarstagandet är en viktig del och vi arbetar på bred front med detta i vår verksamhet. Utöver våra sociala verksamhetskostnader satsar vi årligen 3 5 miljoner kronor på stadsdelsutveckling. Fler i arbete med Jobbpunkt Väst Örebro År 2008 fick ÖBO i samarbete med Örebro kommun ett EU-bidrag för att skapa ett lokalt jobbcentrum för arbetssökande och arbetsgivare. Det innebär att ÖBO under tre år framåt driver ett arbetsmarknadsprojekt som vi kallar Jobbpunkt Väst Örebro. Projektet riktar sig framför allt till dem som bor hos ÖBO eller i de västra stadsdelarna. En av målsättningarna är att utveckla nya former och arbetsmodeller för ett samarbete med arbetsgivare. En annan målsättning är att 70 procent av de arbetssökande ska få arbete, påbörja en utbildning eller starta eget företag. Eftersom ÖBO som företag både är stora och starka i Örebro och har ett omfattande kontaktnät hoppas vi kunna bidra till att matcha arbetssökande med arbetstillfällen. Totalt kommer Jobbpunkt Väst Örebro att kunna ta emot cirka 600 personer. Vi ser det som ett viktigt uppdrag att vara med och öka möjligheterna till arbete och utbildning. Vi är övertygade om att vi kan skapa nätverk som både företagare och deltagare tjänar på. Företagen får hjälp med goda rekryteringar och våra hyresgäster får hjälp att hitta bra arbetsgivare. Satsningen är till nytta för både ÖBO och för Örebro, eftersom den bidrar till ökad egenförsörjning, större sociala nätverk som skapar delaktighet som är av stor betydelse för varje människas välbefinnande. Barn och ungdomar Barn och ungdomar är en prioriterad grupp för att skapa levande stadsdelar. Vi ordnar aktiviteter för barn och ungdomar på många olika sätt och skapar på så sätt goda mötesplatser. I många stadsdelar är ÖBO med och sponsrar aktiviteter för barn och ungdomar när de har sina skollov. Det kan innebära att en förening får i uppdrag att ordna och ansvara för till exempel en fotbollsturnering, chans att rita och måla eller spela teater mot att ÖBO står för lokaler och material. I fyra stadsdelar har vi ett tiotal ungdomar som är ambassadörer. De städar i sina stadsdelar varje vecka under ett år mot en belöning. Ungdomarna får en betydelsefull roll i sin stadsdel och möjligheten att träna på ett utföra riktiga jobb med allt vad det innebär. Vi har också sett att ambassadörsuppdraget gör att man bryr sig och tar hand om sin stadsdel. ÖBO ansvarar för städdagar tillsammans med skolor i tre stadsdelar. Skoleleverna städar i sitt närområde på skoltid och får ersättning i form av ekonomiskt bidrag till skolresor. ÖBO har även varit med på lektioner och pratat med eleverna om boendefrågor, återvinning och att ta ansvar för sin närmiljö. Seniorbostäder mötesplatser ÖBO har två seniorvärdinnor som arbetar med trivsel, gemenskaps- och trygghetsfrågor för våra seniorer. ÖBO håller med möblerade gemensamhetslokaler på 7

8 1Socialt ansvar på många plan alla våra seniorboenden. Under 2008 har det varit livlig aktivitet i de flesta av dessa lokaler. Det är kaffestunder, handarbetsträffar, bridge, lättgymnastik eller socialt stöttande verksamhet. Allt detta är mycket uppskattat och bidrar till en ökad social gemenskap bland våra seniorer och att de en längre tid i livet klarar av och mår bra i ett eget boende. Självförvaltning Vi tror även att olika former av självförvaltning främjar social gemenskap bland våra hyresgäster. Vi jobbar aktivt med bland annat tvättstugevärdar, gårdspysslare, källarvärdar samt andra former av självförvaltning runt om i vårt bestånd. I de stadsdelar där vi lyckats bäst med att få människor att mötas ser vi att det gett ökad trivsel och ett större kvarboende. Att känna sina grannar är också nära kopplat till upplevelsen av att känna sig trygg, vilket gör det än mer värt att satsa på. Trygg boendemiljö Trygghet är en av de viktigaste frågorna vi arbetar med. Vi vill att våra hyresgäster ska känna sig trygga i sitt boende och vi tror att en personlig kontakt mellan hyresgäst och ÖBO bidrar till detta. Vi arbetar med allt från hembesök, till hur störningar hanteras, trafikfrågor, trygghetsvandringar och sociala aktiviteter med våra hyresgäster. De flesta känner trygghet Varje år frågar vi hälften av våra hyresgäster hur de trivs. Detta är ett viktigt verktyg för ÖBO så att vi kan mäta hur vi lyckas med vårt arbete, bland annat när det gäller trygghet. Mätningarna visar också att våra insatser under de senaste åren har medfört att hyresgästerna blivit tryggare. 8

9 Indikator Enhet Genomsnittlig yta per bostadstyp 1 rok m rok m rok m rok m rok m > 5 rok m Genomsnittlig hyra per bostadstyp 1 rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m > 5 rok kr/m Driftkostnadsutveckling kr/m Hyresutveckling kr/m % 2 2,5 2,7 Omflyttning i fastighetsbeståndet Total % 17,7 17,1 16,3 Intern % 6,6 5,9 5,8 Företaget arbetar efter en icke diskrimerande uthyrningspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget verkar för att öka den sociala sammanhållningen i bostadsområdena Ja/Nej Ja Ja Ja Kostnader för socialt ansvar Tkr Kostnader för företagets sociala hjälp Tkr Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade i företagets bestånd % 38,3 38,3 38,6 Företaget arbetar löpande med säkerhets- och trygghetsfrågor Ja/Nej Ja Ja Ja Nyproduktion av hyresrätter Antal % 0,3 0,4 0,2 9

10 2 Miljöansvar Miljöförstöringen är allvarlig och klimatförändringar är oroande. För att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling för behövs en radikal förändring av vårt sätt att använda jordens resurser. ÖBO vill vara ledande i arbete för att minska energianvändningen, använda miljövänliga material och produkter och snabbt minska vårt bidrag till klimatförändringarna. Företagets storlek ger oss goda möjligheter att på ett bra sätt bidra till en hållbar utveckling de möjligheterna vill vi systematiskt ta till vara på i stort och smått. Jakt på energitjuvar ÖBOs verksamhet påverkar miljön på många olika sätt. Vi försöker ständigt minska miljöbelastningen genom att hitta effektivare och miljövänligare sätt att arbeta på. Den största utmaningen idag är att minska utsläppen av växthusgaser. Som en stor aktör på bostadsmarknaden i kommunen använder vi mycket energi för uppvärmning, varmvatten och hushållsel, vilket i sin tur medför stora utsläpp av koldioxid. Vi har ett omfattande arbete där målet är att till år 2015 sänka utsläppen av koldioxid med totalt tjugo procent i jämförelse med 2005 års nivå. Mängden koldioxid som ska bort uppgår till nästan ton per år. Ett stort antal projekt och aktiviteter har påbörjats för att uppnå målet. Åtgärderna omfattar bl a uppvärmning, elanvändning, vattenförbrukning och transporter. Det är främst dessa fyra områden som är orsaken till ÖBOs koldioxidbelastning. Vi måste minska vår el- och fjärrvärmeförbrukning, samt minska våra transporter och oljeförbrukningen. Det är ett arbete som genomförs tillsammans med andra aktörer i Örebro. Genom samarbete med elbolaget kan vi minska förbrukningen av fjärrvärme under toppar, vilket kan ske genom värmelagring nattetid. Vi inför individuell mätning av el och vattenförbrukningen hos våra hyresgäster, energisnålare garage, ser över fläktsystem, ersätter gammal belysning till ny modern och effektiviserar hissar. Listan över åtgärder är lång. Minskade utsläpp från transporter Vi ska minska koldioxidutsläppen från våra transporter med 50 procent till år Vi minskar också behovet av transporter, vi köper bara miljöklassificerade fordon och vi utbildar vår personal i eco-driving. Kommunicera klimatfrågan ÖBO har under året varit delaktiga i en stor klimatkampanj som kallats Klimatsnäll. Bakom Klimatsnäll står fyrtiotre privata och kommunala företag samt organisationer som jobbar med fastigheter, lokaler och boende i Örebroregionen. Den breda uppslutningen är unik i Sverige, med så många privata och offentliga aktörer som agerar tillsammans. Kampanjen har innefattat informationsblad till alla hyresgäster, en egen hemsida klimatsnäll.se, informationsträffar för allmänheten, reklam på stortavlor och bio med mera. 10

11 Vi använder våra egna kanaler som vår kundtidning, där vi varje nummer uppmanar våra hyresgäster att sopsortera och vara med och jaga energitjuvar. Vi berättar om det arbete som görs internt på ÖBO för minska vår klimatpåverkan och att vi tillsammans måste vara rädda om vår miljö. Genom att skicka ut pressmeddelanden till media om vårt klimatarbete försöker vi skapa opinion och uppmärksamhet, så att alla tar större ansvar och värnar om vår gemensamma miljö. Indikator Enhet Företaget arbetar aktivt med miljöförbättrande åtgärder Ja/Nej Ja Ja Ja Andel nya och ombyggda bostäder med högre miljöstandard än nationell lagstiftning % Ställer företaget miljökrav vid upphandlingar av entreprenörer Ja/Nej Ja Ja Ja Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet kwh/ m Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet kg/m 2 26,0 26,2 25,8 Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % Koldioxidutsläpp från bolagets fordon Ton CO 2 /år Utveckling av vattenförbrukning i beståndet Varm l/m Kall l/m Företaget arbetar löpande med att förnya gårdar och parker Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget bedriver opinionsbildning för miljöhänsyn Ja/Nej Ja Ja Ja Mängd avfall som produceras i beståndet Kompost Ton Hushållssopor Ton Återvinningsmaterial Ton

12 Ekonomisk 3hållbarhet ÖBO tar samhällsekonomiskt ansvar genom att betrakta fastigheter som långsiktiga investeringar. Vi arbetar för en stabil ekonomisk utveckling i företaget som ger utrymme för ett välvårdat fastighetsbestånd samtidigt som det skapar bra bostäder i goda boendemiljöer. En i grunden god, stabil och långsiktig ekonomi är en förutsättning för allt CSR-arbete. Till det behövs vilja, mod och förmåga att tänka i nya banor. Men för att kunna ta ett samhällsansvar måste man i viss mån genomföra och satsa på dyrare investeringar. Investeringar som vi får tillbaka på sikt i form av till exempel minskad omflyttning, lägre vakanser, mindre förstörelse eller lägre energiförbrukning. ÖBO satsar på investering och underhåll Hösten 2008 slog den ekonomiska bromsen till rejält i hela världen. För de allra flesta företag har utrymmet för investeringar och nysatsningar därför krympt avsevärt. Många drar åt livremmen, men ÖBO gör tvärtom. ÖBO avser att under 2009 lägga extra mycket resurser på investeringar och underhåll. Vid en jämförelse av våra kostnader i genomsnitt under de senaste tio åren, planerar vi för en ökning med närmare 200 miljoner kronor under Satsningarna gäller bland annat ombyggnationer och renoveringar i bland annat Rosta strand, Vivalla och Varberga samt nyproduktion i kvarteret Kaprisen och i Örnsköldsparken. Vi ökar även satsningen på badrumsrenoveringar. Det betyder att ÖBO är med och bidrar till att skapa cirka nya jobb i Örebro. Vi tar ansvar för våra fastigheter och utvecklar boendet och sköter fastigheterna ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att våra hus ska stå och erbjuda goda bostäder under många år. Vi har en stor investeringsoch underhållsbudget. Närmare kronor per lägenhet och år lägger vi på investering och underhåll och har gjort det de senaste åren. Det är en siffra som tål att jämföras. Vi försöker dessutom att hålla nere våra löpande kostnader och bromsa utvecklingen av hyresnivån, utan att för den skull göra avkall på kvaliteten. Vi väljer hållbara och underhållsfria material Vi satsar på hållbara och underhållsfria material i våra fastigheter. De ökade kostnaderna för investeringar vid större ombyggnationer och nyproduktion tar vi igen i form av minskade kostnader på underhåll, förvaltning och reparationer. Det är positivt både ur ekonomiskt hänseende för ägarna, men även för våra hyresgäster som får lägre månadskostnader och högre kvalitet. En viktig parameter är även att ta hänsyn till förvaltningen, den dagliga skötseln samt att vi vid ny- och ombyggnad ska göra kloka och hållbara materialval. 12

13 Låg vakansgrad Låg vakansgrad är naturligtvis positivt ur ekonomiskt hänseende och leder till att vi får ökad omsättning och intäkter som vi kan använda till investeringar. Genom att på olika sätt satsa på en god boendemiljö som skapar trivsel bland våra hyresgäster är vi en attraktiv hyresvärd. Vi har fina och väl underhållna bostäder, vi har bostäder för alla stora och små, högt och lågt, centralt och på landet, vi har kategoriboenden och det märks naturligtvis på efterfrågan och den låga andelen vakanser i beståndet. Indikator Enhet Andel renoverade lägenheter i relation till befintligt fastighetsbestånd** % - 1,4 1,5 Nedlagda investeringar och underhållskostnader (exklusive nyproduktion) Mkr Tkr/lgh Företagets uthyrningsgrad bostäder Total % 99,3 99,6 99,6 1 rok % 97,1 98,6 99,8 2 rok % 99,4 99,4 99,6 3 rok % 99,2 99,5 99,6 4 rok % 99,5 99,7 99,7 5 rok % 99,5 99,7 99,8 > 5 rok % 99,5 99,7 99,8 Företagets investeringar i nyproduktion samt fastighetsförvärv Nyproduktion Mkr Förvärv Mkr 3,

14 Samspel med 4intressenter Allmännytta är ägarnytta, samhällsnytta och kundnytta. Vi ska vara en långsiktig samarbetspartner som på ett affärsmässigt sätt utvecklar verksamheter i samförstånd med våra intressenter. Vi ska agera ansvarsfullt genom att ta eget ansvar, ställa tydliga krav, ha dialog om våra värderingar och samarbeta öppet med andra. Dialog med våra hyresgäster ÖBO lägger stor vikt vid frågor som berör delaktighet och inflytande. Förutom att boinflytande är ett ägardirektiv och dessutom reglerat i lag ser vi med egna ögon tydligt hur goda effekter sådana här satsningar ger i form av bland annat minskad omflyttning och ökad trivsel. Vi har också tagit fasta på den forskning som entydigt visar att satsningar på boinflytande ger såväl företags- som samhällsnytta. Vi strävar efter att hela tiden hitta nya dialog- och mötesformer för att attrahera fler hyresgäster att engagera sig, till exempel tältmöten ute på gårdar, grillkvällar, sommarfester etc. Värdefulla kundsynpunkter En stor källa till kunskap är att lyssna till våra kunder. Vi vet att det finns många kunder som bor hos ÖBO som ser saker och förbättringsmöjligheter som inte vi ser. Dessa åsikter tar vi systematiskt till oss och skapar på så sätt en kunskapsbank, som vi använder för att förbättra och utveckla ÖBO som företag på olika sätt. Att 94,3 procent av våra kunder 2009 är nöjda med ÖBO ger oss en bra plattform för utveckling. ÖBO som sponsor För att ÖBO ska vara ett framgångsrikt bostadsföretag är det viktigt att företaget har ett högt anseende. Ett sätt att skapa och upprätthålla en positiv företagsprofil är sponsring. ÖBO har en sponsringspolicy, vilken ger vägledning för vilka kriterier som ska styra urvalet av det som vi väljer att engagera oss i. Sponsringen ska i så stor utsträckning som möjligt genomföras i eller nära de stadsdelar där ÖBO finns representerat, i samarbete med lokala föreningar och organisationer. Den ska även aktivt främja jämställdhet och integration i samhället och ses som en spegling av de värderingar och kärnvärden som präglar vår verksamhet. CSR-kriterier i inköpspolicyn Vi har en ambition att ta ett stort samhällsansvar. I vår Inköpspolicy har ÖBO därför CSR-kriterier som ligger till grund vid upphandling. Det är till exempel av stor vikt att kraven vid upphandling anpassas så att även mindre entreprenörer och leverantörer kan och vill vara med. 14

15 Beroende av typen av upphandling ställs mer produktspecifika krav. Är det en upphandling där kemiska produkter ska användas ställs krav på dessa. Ingår fordon i större utsträckning ställs miljökrav på fordon och dess skötsel. De klausuler vi ställer gäller även för underentreprenörer/leverantörer i alla led. Tyvärr är det svårt att kontrollera att ställda CSR-kriterier uppfylls hos producenten, i synnerhet då upphandling av entreprenader/varor där varorna vandrat i flera led. Men vi jobbar för att bli fortsatt bättre. Indikator Enhet Företaget för regelbundet och organisatoriskt dialog med hyresgästerna Ja/Nej Ja Ja Ja Andel av företagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende % 93 92,7 94,3 Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att öka de boendes nöjdhet Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget har och följer sin sponsringspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget arbetar efter en upprättad etisk kod Ja/Nej Nej Ja Ja Företaget har långsiktiga mål att navigera efter i efter upprättad affärsplan Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget följer upprättad inköpspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja 15

16 God 5arbetsmiljö Att företagets personal trivs och mår bra är en förutsättning för allas engagemang och vilja att utföra ett bra arbete. Personalen ska ha goda förutsättningar att göra en bra arbetsinsats utifrån våra hyresgästers behov och önskemål. Att företagets personal trivs och utvecklas är viktigt för deras engagemang. Det skapar också grunden för en miljö där personalen ges förutsättningar för en bra arbetsinsats utifrån hyresgästernas behov och önskemål. ÖBO sätter stort värde på sin personal. Vi arbetar inom flera områden för att alla anställda ska vara stolta och engagerade. Bland annat arbetar vi med arbetsmiljö, kompetensutveckling, friskvård, bra ledarskap och inte minst en gemensam värdegrund såväl internt gentemot varandra och externt mot kund och andra intressenter. Etik på ÖBO Frågor om etik, socialt ansvar, mångfald och hållbarhet är en viktig del i ÖBO. Det här är ett arbete med att vårda vårt varumärke som lätt kan skadas om vi agerar på ett felaktigt sätt. Därför är det viktigt att vi kommunicerar, både internt och externt, vilken värdegrund och vilka värderingar verksamheten i ÖBO vilar på och står för. Och inte minst att vi förstår vad de innebär i vardagen. All personal inom ÖBO arbetar, på ett eller annat sätt, med något som rör ett av livets allra mest centrala delar boendet. De bedömningar vi gör, det arbete vi utför, vårt agerande allt detta påverkar människors liv. År 2007 antog styrelsen följande etikpolicy och satte upp fyra värdegrunder: Människors lika värde Miljöansvar Samhällsansvar Öppenhet Under år 2008 har all personal haft etikgenomgångar och diskussioner i respektive arbetsgrupp för att reflektera över policyn och hålla den levande. Kompetensutveckling Under 2008 genomfördes kompetensutveckling för våra anställda för 1,3 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär kronor per anställd. Utöver detta har arbetstid lagts ner på både intern och extern utbildning. Samtliga reparatörer som har företagsbil och personal som använder egen bil i tjänsten har utbildats i eco-driving, som är ett led i vårt miljöansvar. Under året genomfördes även två utbildningsdagar för all företagets personal i ÖBOs arbete med boinflytande. I tvärgrupper besökte man de stora stadsdelarna där mycket arbete inom stadsdelsutveckling har utförts för att titta på goda exempel. En broschyr med interna goda exempel och enkla manualer för praktiskt arbete togs också fram för att underlätta och systematisera det vardagliga arbetet med frågorna. Boinflytandedagarna togs emot mycket väl av företagets personal och har resulterat i att man på flera olika 16

17 nivåer och inom flera yrkesområden har börjat intressera sig mer för frågorna. Framför allt påtalades fastighetsskötarnas betydelse i detta arbete, då de utför ett mycket publikt arbete och har nära kontakt med många hyresgäster. del av friskvården. Det är en ökning från föregående år. Friskvårdssatsningen innebär bland annat att varje anställd har kronor att ta ut till friskvårdsaktiviteter. Systemet innebär stor frihet att växla mellan aktiviteter som passar varje individs behov och intresse. Friskvård ÖBO införde ett nytt friskvårdssystem under anställda har utnyttjat erbjudandet under året och tagit Indikator Enhet Personalens anställningsform/årsarbetare Tillsvidare % 95 95,5 91 Visstid % 5 4,5 9 Finns det en arbetsmiljö- och hälsofrämjande policy? Ja/Nej Ja Ja Ja Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete* - trivselindex % Utbildningsinsatser för personalen Budget kr/ anställd Utvecklingsdagar per anställd och år dagar Fördelning av snittlön mellan kategori kön och anställda * Enkät genomförs vartannat år Tjänstemän män Tjänstemän kvinnor Kollektivanställda män Kollektivanställda kvinnor kr/ månad kr/ månad kr/ månad kr/ månad

18 Ordlista Renovering I begreppet innefattas de arbeten i lägenheter som under året berörts av större underhållsåtgärder, renovering, ombyggnad eller tillbyggnadsåtgärder. Renovering definieras som förändring av en byggnad, byggnadsdel eller installation till ett skick som ur funktionssynpunkt är jämförbart med nytt skick. I begreppet renovering av lägenheter innefattas arbeten såsom stambyten, så kallad relining, förbättring av tätskikt i badrum och kök, nya köksinredningar etc. Normalt lägenhetsunderhåll som tapetsering, målning, byte av mattor, byte av enstaka sanitetsprodukter ingår inte. Definition av förnybar energi Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och vad vi känner till idag inte kommer att ta slut inom överskådlig framtid. Fossila bränslen räknas inte som förnybara. Dessa förnyas visserligen men under väldigt lång tid, många miljoner år. Dessutom förbrukas de idag i en högre hastighet än vad de förnyas. Kärnkraft räknas inte heller som förnybart, eftersom produktionen baseras på ändliga resurser. Sett ur ett hållbarhetsperspektiv har det avgörande betydelse om energin är förnybar eller inte. Solenergi, biobränslen, vattenkraft och vindkraft är förnybara energikällor. Lagrade energikällor (fossilt bränsle) som olja, kol, gas och uran är inte förnybara energikällor. Detta innebär att elenergi kan vara producerad av såväl förnybar energi som om den framställs i ett vattenkraftverk eller i biobränsleeldade kraftvärmeverk och inte förnybar energi om den framställs i ett kärnkraftverk eller kraftverk som drivs av olja eller kol. Andra förnybara energikällor: Solenergi solcell, soluppvärmning, solvärme, solfångare Vindkraft vindkraftspark, vindkraftverk Vattenkraft saltkraft, vågkraft, tidvattenkraft, havsvärmekraft Jordvärmekraft värmepump, markvärme, bergvärme, vattenvärme Bioenergi bränslepellets, biobränsle 18

19 19

20 EURHONET European Housing Network 20

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2009 CSR rapport 1 Innehållsförteckning Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God arbetsmiljö 16 Defi nitioner

Läs mer

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 2009 CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 1 1 innehåll 2 vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2010 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2009 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

en rapport om hållbarhet

en rapport om hållbarhet C S R - R A P P O R T 20 11 CSR-RAPPORT 2011 en rapport om hållbarhet Innehåll 3 Corporate Social Responsibility (CSR) 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar

Läs mer

Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder.

Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder. Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder. För klimatet! Det behövs ett miljardprogram till boendet för klimatets skull Bostäderna i Sverige behöver

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2010 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

CSR 2012. corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR 2012. corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning CSR 2012 corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2011 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2010 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Vd har ordet 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

Ägardirektiv Flens Bostads AB

Ägardirektiv Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:9-902 Ägardirektiv Flens Bostads AB Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-15 89 1 Detta ägardirektiv avser Flens Bostadsaktiebolag. (556154-4866), (nedan kallat bolaget)

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Uppsalas ledande bostadsbolag

Uppsalas ledande bostadsbolag Uppsalas ledande bostadsbolag Ägardirektiv, bl a På affärsmässiga grunder försöka uppnå en hög nyproduktionsnivå Erbjuda 7 % av nyuthyrningen till personer som av särskilda skäl inte kan få en bostad på

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik

Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik 1 Om Svensk Brasvärmeförening Brasvärmeföreningen består av branschledande företag som producerar eller importerar eldstäder och skorstenar

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer