Corporate Social Responsability Report

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Corporate Social Responsability Report"

Transkript

1 2008 Corporate Social Responsability Report 1

2 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God arbetsmiljö 16 Ordlista 19

3 Vad är CSR? European Housing Network, Eurhonet, är ett nätverk bestående av närmare 30 bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Företagens gemensamma nämnare är att de alla är allmännyttiga. I övrigt skiljer sig förutsättningarna åt mellan länderna beträffande lagstiftning, företagens roll på marknaden etc. Vad som också förenar dessa företag är viljan att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma miljö minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder. Ett av dessa har varit att skapa en modell för redovisning av företagens verksamhet utifrån begreppet Corporate Social Responisbility, CSR. Modellen ligger till grund för presentationen i denna rapport. Innebörden av begreppet CSR tolkas på en mängd olika sätt. Vi inom Eurhonet anser att CSR i grunden handlar om hur våra medlemsföretag på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet i samverkan med intressenterna. Detta utifrån perspektiv kopplade till socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet samt ett etiskt förhållningssätt till sin personal. 3

4 Företagsfakta ÖrebroBostäder AB är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. ÖBO är största hyresvärden i Örebro. Faktum är att var tredje örebroare bor hos oss! Vi har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen. Vår vision Hem för dig Vår affärsidé Att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO-fakta anställda mkr i omsättning lägenheter hyresgäster lokaler Mellringe Vivalla Lillån Målet är att ÖBO ska utmärkas av: Trygghet Individuella värderingar Prisvärt Integration och mångfald Levande stadsdelar Miljöansvar Vackert Inflytande och delaktighet Stolt och engagerad personal Varberga Björkhaga Oxhagen Grönsångaregatan Västhaga Baronbackarna Apelvägen Markbacken Vasastan Rosta Centralt Norr Örnsro Näsby Ladugårdsängen Sörbyängen Tybble Almby Adolfsberg Brickebacken 4

5 Ledare För oss är det självklart att ta vårt samhällsansvar. Vi ska driva företagets verksamhet så att vi tar hänsyn till vår omgivning på ett sätt som är långsiktigt hållbar för såväl individen som samhället i stort. Inom ÖBO fokuserar vi på socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet, samspel med intressenter, och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Det handlar till exempel om att vi tar ansvar för klimatet och jagar energitjuvar, vi stödjer olika aktiviteter för ungdomar i våra stadsdelar, vi engagerar oss i ett arbetsmarknadsprojekt, vi satsar på stolt och engagerad personal, och vid upphandling strävar vi efter att integrera CSR-kriterier i vår inköpspolicy. Vi vill att Corporate Social Responsibility (CSR) genomsyrar hela organisationen i den verksamhet vi utför och i de beslut som tas inom företaget. Det du håller i din hand, är vår första CSR-redovisning. Vi har länge arbetat med dessa frågor. Nu vill vi berätta för andra vad vi gör, vi vill följa upp vad arbetet leder till och vi vill inspirera och påverka andra i vår omvärld att vara med och ta sitt samhällsansvar. I samarbetet inom Eurhonet har en modell för presentation av rapporten tagits fram. För oss innebär det att vi kan jämföra vårt CSR-arbete med andra företag i bostadsbranschen, i Sverige och i Europa. Vi har tack vare samarbetet även fått större kunskap och möjlighet att hitta nya vägar och utveckla företagets verksamhet ytterligare inom ramen för dessa frågor. Hoppas du finner vår rapport intressant och tankevärd! Med vänlig hälsning Ulf Rohlén Vd ÖrebroBostäder AB 5

6 1 Socialt ansvarstagande Den egna bostaden och den omgivande boendemiljön har ofta stor betydelse för människors möjligheter att leva ett bra liv. Genom ett brett socialt ansvarstagande som allmännyttigt bostadsföretag kan vi bidra till att skapa goda levnadsvillkor för människor som bor och verkar i kommunen. ÖrebroBostäder (ÖBO) erbjuder bostäder till människor med vitt skilda förutsättningar, behov och livsstil. Detta i enlighet med så väl vår affärsidé Erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö som vår vision Hem för dig. Människor är olika. Någon vill bo centralt, en annan vill bo på landet, någon föredrar uteplats medan en tredje vill bo högt. Vi har bostäder i olika storlekar och i olika prislägen. Någon vill bo enkelt och billigt, medan någon annan vill lägga mer pengar på sitt boende. Varje kund är unik och vårt utbud varierat. Hyrestorget, ÖBOs uthyrningssystem på webben, är ett publikt, öppet och tillgängligt sätt att hyra ut våra bostäder. Förutsättningarna som krävs för att hyra bostad och de regler vi tillämpar är lika för alla. Vi vårdar våra fastigheter, men har samtidigt stor fokus människorna som lever i husen. Att bo och leva innebär mer än tak över huvudet. Det handlar om trivsel, sociala kontakter, service och att må bra i sin lägenhet och i sin närmiljö. Vi strävar efter god kommersiell och offentlig service i våra stadsdelcentra och samarbetar med föreningar, skolor och annan kommunal verksamhet. 6

7 ÖBO vill erbjuda trygga bostäder i integrerade stadsdelar med puls och mångfald av verksamheter för våra hyresgäster. Vi vill skapa goda förutsättningar för människor att ta ansvar för och direkt påverka sin egen boendemiljö. Det sociala ansvarstagandet är en viktig del och vi arbetar på bred front med detta i vår verksamhet. Utöver våra sociala verksamhetskostnader satsar vi årligen 3 5 miljoner kronor på stadsdelsutveckling. Fler i arbete med Jobbpunkt Väst Örebro År 2008 fick ÖBO i samarbete med Örebro kommun ett EU-bidrag för att skapa ett lokalt jobbcentrum för arbetssökande och arbetsgivare. Det innebär att ÖBO under tre år framåt driver ett arbetsmarknadsprojekt som vi kallar Jobbpunkt Väst Örebro. Projektet riktar sig framför allt till dem som bor hos ÖBO eller i de västra stadsdelarna. En av målsättningarna är att utveckla nya former och arbetsmodeller för ett samarbete med arbetsgivare. En annan målsättning är att 70 procent av de arbetssökande ska få arbete, påbörja en utbildning eller starta eget företag. Eftersom ÖBO som företag både är stora och starka i Örebro och har ett omfattande kontaktnät hoppas vi kunna bidra till att matcha arbetssökande med arbetstillfällen. Totalt kommer Jobbpunkt Väst Örebro att kunna ta emot cirka 600 personer. Vi ser det som ett viktigt uppdrag att vara med och öka möjligheterna till arbete och utbildning. Vi är övertygade om att vi kan skapa nätverk som både företagare och deltagare tjänar på. Företagen får hjälp med goda rekryteringar och våra hyresgäster får hjälp att hitta bra arbetsgivare. Satsningen är till nytta för både ÖBO och för Örebro, eftersom den bidrar till ökad egenförsörjning, större sociala nätverk som skapar delaktighet som är av stor betydelse för varje människas välbefinnande. Barn och ungdomar Barn och ungdomar är en prioriterad grupp för att skapa levande stadsdelar. Vi ordnar aktiviteter för barn och ungdomar på många olika sätt och skapar på så sätt goda mötesplatser. I många stadsdelar är ÖBO med och sponsrar aktiviteter för barn och ungdomar när de har sina skollov. Det kan innebära att en förening får i uppdrag att ordna och ansvara för till exempel en fotbollsturnering, chans att rita och måla eller spela teater mot att ÖBO står för lokaler och material. I fyra stadsdelar har vi ett tiotal ungdomar som är ambassadörer. De städar i sina stadsdelar varje vecka under ett år mot en belöning. Ungdomarna får en betydelsefull roll i sin stadsdel och möjligheten att träna på ett utföra riktiga jobb med allt vad det innebär. Vi har också sett att ambassadörsuppdraget gör att man bryr sig och tar hand om sin stadsdel. ÖBO ansvarar för städdagar tillsammans med skolor i tre stadsdelar. Skoleleverna städar i sitt närområde på skoltid och får ersättning i form av ekonomiskt bidrag till skolresor. ÖBO har även varit med på lektioner och pratat med eleverna om boendefrågor, återvinning och att ta ansvar för sin närmiljö. Seniorbostäder mötesplatser ÖBO har två seniorvärdinnor som arbetar med trivsel, gemenskaps- och trygghetsfrågor för våra seniorer. ÖBO håller med möblerade gemensamhetslokaler på 7

8 1Socialt ansvar på många plan alla våra seniorboenden. Under 2008 har det varit livlig aktivitet i de flesta av dessa lokaler. Det är kaffestunder, handarbetsträffar, bridge, lättgymnastik eller socialt stöttande verksamhet. Allt detta är mycket uppskattat och bidrar till en ökad social gemenskap bland våra seniorer och att de en längre tid i livet klarar av och mår bra i ett eget boende. Självförvaltning Vi tror även att olika former av självförvaltning främjar social gemenskap bland våra hyresgäster. Vi jobbar aktivt med bland annat tvättstugevärdar, gårdspysslare, källarvärdar samt andra former av självförvaltning runt om i vårt bestånd. I de stadsdelar där vi lyckats bäst med att få människor att mötas ser vi att det gett ökad trivsel och ett större kvarboende. Att känna sina grannar är också nära kopplat till upplevelsen av att känna sig trygg, vilket gör det än mer värt att satsa på. Trygg boendemiljö Trygghet är en av de viktigaste frågorna vi arbetar med. Vi vill att våra hyresgäster ska känna sig trygga i sitt boende och vi tror att en personlig kontakt mellan hyresgäst och ÖBO bidrar till detta. Vi arbetar med allt från hembesök, till hur störningar hanteras, trafikfrågor, trygghetsvandringar och sociala aktiviteter med våra hyresgäster. De flesta känner trygghet Varje år frågar vi hälften av våra hyresgäster hur de trivs. Detta är ett viktigt verktyg för ÖBO så att vi kan mäta hur vi lyckas med vårt arbete, bland annat när det gäller trygghet. Mätningarna visar också att våra insatser under de senaste åren har medfört att hyresgästerna blivit tryggare. 8

9 Indikator Enhet Genomsnittlig yta per bostadstyp 1 rok m rok m rok m rok m rok m > 5 rok m Genomsnittlig hyra per bostadstyp 1 rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m > 5 rok kr/m Driftkostnadsutveckling kr/m Hyresutveckling kr/m % 2 2,5 2,7 Omflyttning i fastighetsbeståndet Total % 17,7 17,1 16,3 Intern % 6,6 5,9 5,8 Företaget arbetar efter en icke diskrimerande uthyrningspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget verkar för att öka den sociala sammanhållningen i bostadsområdena Ja/Nej Ja Ja Ja Kostnader för socialt ansvar Tkr Kostnader för företagets sociala hjälp Tkr Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade i företagets bestånd % 38,3 38,3 38,6 Företaget arbetar löpande med säkerhets- och trygghetsfrågor Ja/Nej Ja Ja Ja Nyproduktion av hyresrätter Antal % 0,3 0,4 0,2 9

10 2 Miljöansvar Miljöförstöringen är allvarlig och klimatförändringar är oroande. För att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling för behövs en radikal förändring av vårt sätt att använda jordens resurser. ÖBO vill vara ledande i arbete för att minska energianvändningen, använda miljövänliga material och produkter och snabbt minska vårt bidrag till klimatförändringarna. Företagets storlek ger oss goda möjligheter att på ett bra sätt bidra till en hållbar utveckling de möjligheterna vill vi systematiskt ta till vara på i stort och smått. Jakt på energitjuvar ÖBOs verksamhet påverkar miljön på många olika sätt. Vi försöker ständigt minska miljöbelastningen genom att hitta effektivare och miljövänligare sätt att arbeta på. Den största utmaningen idag är att minska utsläppen av växthusgaser. Som en stor aktör på bostadsmarknaden i kommunen använder vi mycket energi för uppvärmning, varmvatten och hushållsel, vilket i sin tur medför stora utsläpp av koldioxid. Vi har ett omfattande arbete där målet är att till år 2015 sänka utsläppen av koldioxid med totalt tjugo procent i jämförelse med 2005 års nivå. Mängden koldioxid som ska bort uppgår till nästan ton per år. Ett stort antal projekt och aktiviteter har påbörjats för att uppnå målet. Åtgärderna omfattar bl a uppvärmning, elanvändning, vattenförbrukning och transporter. Det är främst dessa fyra områden som är orsaken till ÖBOs koldioxidbelastning. Vi måste minska vår el- och fjärrvärmeförbrukning, samt minska våra transporter och oljeförbrukningen. Det är ett arbete som genomförs tillsammans med andra aktörer i Örebro. Genom samarbete med elbolaget kan vi minska förbrukningen av fjärrvärme under toppar, vilket kan ske genom värmelagring nattetid. Vi inför individuell mätning av el och vattenförbrukningen hos våra hyresgäster, energisnålare garage, ser över fläktsystem, ersätter gammal belysning till ny modern och effektiviserar hissar. Listan över åtgärder är lång. Minskade utsläpp från transporter Vi ska minska koldioxidutsläppen från våra transporter med 50 procent till år Vi minskar också behovet av transporter, vi köper bara miljöklassificerade fordon och vi utbildar vår personal i eco-driving. Kommunicera klimatfrågan ÖBO har under året varit delaktiga i en stor klimatkampanj som kallats Klimatsnäll. Bakom Klimatsnäll står fyrtiotre privata och kommunala företag samt organisationer som jobbar med fastigheter, lokaler och boende i Örebroregionen. Den breda uppslutningen är unik i Sverige, med så många privata och offentliga aktörer som agerar tillsammans. Kampanjen har innefattat informationsblad till alla hyresgäster, en egen hemsida klimatsnäll.se, informationsträffar för allmänheten, reklam på stortavlor och bio med mera. 10

11 Vi använder våra egna kanaler som vår kundtidning, där vi varje nummer uppmanar våra hyresgäster att sopsortera och vara med och jaga energitjuvar. Vi berättar om det arbete som görs internt på ÖBO för minska vår klimatpåverkan och att vi tillsammans måste vara rädda om vår miljö. Genom att skicka ut pressmeddelanden till media om vårt klimatarbete försöker vi skapa opinion och uppmärksamhet, så att alla tar större ansvar och värnar om vår gemensamma miljö. Indikator Enhet Företaget arbetar aktivt med miljöförbättrande åtgärder Ja/Nej Ja Ja Ja Andel nya och ombyggda bostäder med högre miljöstandard än nationell lagstiftning % Ställer företaget miljökrav vid upphandlingar av entreprenörer Ja/Nej Ja Ja Ja Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet kwh/ m Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet kg/m 2 26,0 26,2 25,8 Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % Koldioxidutsläpp från bolagets fordon Ton CO 2 /år Utveckling av vattenförbrukning i beståndet Varm l/m Kall l/m Företaget arbetar löpande med att förnya gårdar och parker Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget bedriver opinionsbildning för miljöhänsyn Ja/Nej Ja Ja Ja Mängd avfall som produceras i beståndet Kompost Ton Hushållssopor Ton Återvinningsmaterial Ton

12 Ekonomisk 3hållbarhet ÖBO tar samhällsekonomiskt ansvar genom att betrakta fastigheter som långsiktiga investeringar. Vi arbetar för en stabil ekonomisk utveckling i företaget som ger utrymme för ett välvårdat fastighetsbestånd samtidigt som det skapar bra bostäder i goda boendemiljöer. En i grunden god, stabil och långsiktig ekonomi är en förutsättning för allt CSR-arbete. Till det behövs vilja, mod och förmåga att tänka i nya banor. Men för att kunna ta ett samhällsansvar måste man i viss mån genomföra och satsa på dyrare investeringar. Investeringar som vi får tillbaka på sikt i form av till exempel minskad omflyttning, lägre vakanser, mindre förstörelse eller lägre energiförbrukning. ÖBO satsar på investering och underhåll Hösten 2008 slog den ekonomiska bromsen till rejält i hela världen. För de allra flesta företag har utrymmet för investeringar och nysatsningar därför krympt avsevärt. Många drar åt livremmen, men ÖBO gör tvärtom. ÖBO avser att under 2009 lägga extra mycket resurser på investeringar och underhåll. Vid en jämförelse av våra kostnader i genomsnitt under de senaste tio åren, planerar vi för en ökning med närmare 200 miljoner kronor under Satsningarna gäller bland annat ombyggnationer och renoveringar i bland annat Rosta strand, Vivalla och Varberga samt nyproduktion i kvarteret Kaprisen och i Örnsköldsparken. Vi ökar även satsningen på badrumsrenoveringar. Det betyder att ÖBO är med och bidrar till att skapa cirka nya jobb i Örebro. Vi tar ansvar för våra fastigheter och utvecklar boendet och sköter fastigheterna ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att våra hus ska stå och erbjuda goda bostäder under många år. Vi har en stor investeringsoch underhållsbudget. Närmare kronor per lägenhet och år lägger vi på investering och underhåll och har gjort det de senaste åren. Det är en siffra som tål att jämföras. Vi försöker dessutom att hålla nere våra löpande kostnader och bromsa utvecklingen av hyresnivån, utan att för den skull göra avkall på kvaliteten. Vi väljer hållbara och underhållsfria material Vi satsar på hållbara och underhållsfria material i våra fastigheter. De ökade kostnaderna för investeringar vid större ombyggnationer och nyproduktion tar vi igen i form av minskade kostnader på underhåll, förvaltning och reparationer. Det är positivt både ur ekonomiskt hänseende för ägarna, men även för våra hyresgäster som får lägre månadskostnader och högre kvalitet. En viktig parameter är även att ta hänsyn till förvaltningen, den dagliga skötseln samt att vi vid ny- och ombyggnad ska göra kloka och hållbara materialval. 12

13 Låg vakansgrad Låg vakansgrad är naturligtvis positivt ur ekonomiskt hänseende och leder till att vi får ökad omsättning och intäkter som vi kan använda till investeringar. Genom att på olika sätt satsa på en god boendemiljö som skapar trivsel bland våra hyresgäster är vi en attraktiv hyresvärd. Vi har fina och väl underhållna bostäder, vi har bostäder för alla stora och små, högt och lågt, centralt och på landet, vi har kategoriboenden och det märks naturligtvis på efterfrågan och den låga andelen vakanser i beståndet. Indikator Enhet Andel renoverade lägenheter i relation till befintligt fastighetsbestånd** % - 1,4 1,5 Nedlagda investeringar och underhållskostnader (exklusive nyproduktion) Mkr Tkr/lgh Företagets uthyrningsgrad bostäder Total % 99,3 99,6 99,6 1 rok % 97,1 98,6 99,8 2 rok % 99,4 99,4 99,6 3 rok % 99,2 99,5 99,6 4 rok % 99,5 99,7 99,7 5 rok % 99,5 99,7 99,8 > 5 rok % 99,5 99,7 99,8 Företagets investeringar i nyproduktion samt fastighetsförvärv Nyproduktion Mkr Förvärv Mkr 3,

14 Samspel med 4intressenter Allmännytta är ägarnytta, samhällsnytta och kundnytta. Vi ska vara en långsiktig samarbetspartner som på ett affärsmässigt sätt utvecklar verksamheter i samförstånd med våra intressenter. Vi ska agera ansvarsfullt genom att ta eget ansvar, ställa tydliga krav, ha dialog om våra värderingar och samarbeta öppet med andra. Dialog med våra hyresgäster ÖBO lägger stor vikt vid frågor som berör delaktighet och inflytande. Förutom att boinflytande är ett ägardirektiv och dessutom reglerat i lag ser vi med egna ögon tydligt hur goda effekter sådana här satsningar ger i form av bland annat minskad omflyttning och ökad trivsel. Vi har också tagit fasta på den forskning som entydigt visar att satsningar på boinflytande ger såväl företags- som samhällsnytta. Vi strävar efter att hela tiden hitta nya dialog- och mötesformer för att attrahera fler hyresgäster att engagera sig, till exempel tältmöten ute på gårdar, grillkvällar, sommarfester etc. Värdefulla kundsynpunkter En stor källa till kunskap är att lyssna till våra kunder. Vi vet att det finns många kunder som bor hos ÖBO som ser saker och förbättringsmöjligheter som inte vi ser. Dessa åsikter tar vi systematiskt till oss och skapar på så sätt en kunskapsbank, som vi använder för att förbättra och utveckla ÖBO som företag på olika sätt. Att 94,3 procent av våra kunder 2009 är nöjda med ÖBO ger oss en bra plattform för utveckling. ÖBO som sponsor För att ÖBO ska vara ett framgångsrikt bostadsföretag är det viktigt att företaget har ett högt anseende. Ett sätt att skapa och upprätthålla en positiv företagsprofil är sponsring. ÖBO har en sponsringspolicy, vilken ger vägledning för vilka kriterier som ska styra urvalet av det som vi väljer att engagera oss i. Sponsringen ska i så stor utsträckning som möjligt genomföras i eller nära de stadsdelar där ÖBO finns representerat, i samarbete med lokala föreningar och organisationer. Den ska även aktivt främja jämställdhet och integration i samhället och ses som en spegling av de värderingar och kärnvärden som präglar vår verksamhet. CSR-kriterier i inköpspolicyn Vi har en ambition att ta ett stort samhällsansvar. I vår Inköpspolicy har ÖBO därför CSR-kriterier som ligger till grund vid upphandling. Det är till exempel av stor vikt att kraven vid upphandling anpassas så att även mindre entreprenörer och leverantörer kan och vill vara med. 14

15 Beroende av typen av upphandling ställs mer produktspecifika krav. Är det en upphandling där kemiska produkter ska användas ställs krav på dessa. Ingår fordon i större utsträckning ställs miljökrav på fordon och dess skötsel. De klausuler vi ställer gäller även för underentreprenörer/leverantörer i alla led. Tyvärr är det svårt att kontrollera att ställda CSR-kriterier uppfylls hos producenten, i synnerhet då upphandling av entreprenader/varor där varorna vandrat i flera led. Men vi jobbar för att bli fortsatt bättre. Indikator Enhet Företaget för regelbundet och organisatoriskt dialog med hyresgästerna Ja/Nej Ja Ja Ja Andel av företagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende % 93 92,7 94,3 Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att öka de boendes nöjdhet Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget har och följer sin sponsringspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget arbetar efter en upprättad etisk kod Ja/Nej Nej Ja Ja Företaget har långsiktiga mål att navigera efter i efter upprättad affärsplan Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget följer upprättad inköpspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja 15

16 God 5arbetsmiljö Att företagets personal trivs och mår bra är en förutsättning för allas engagemang och vilja att utföra ett bra arbete. Personalen ska ha goda förutsättningar att göra en bra arbetsinsats utifrån våra hyresgästers behov och önskemål. Att företagets personal trivs och utvecklas är viktigt för deras engagemang. Det skapar också grunden för en miljö där personalen ges förutsättningar för en bra arbetsinsats utifrån hyresgästernas behov och önskemål. ÖBO sätter stort värde på sin personal. Vi arbetar inom flera områden för att alla anställda ska vara stolta och engagerade. Bland annat arbetar vi med arbetsmiljö, kompetensutveckling, friskvård, bra ledarskap och inte minst en gemensam värdegrund såväl internt gentemot varandra och externt mot kund och andra intressenter. Etik på ÖBO Frågor om etik, socialt ansvar, mångfald och hållbarhet är en viktig del i ÖBO. Det här är ett arbete med att vårda vårt varumärke som lätt kan skadas om vi agerar på ett felaktigt sätt. Därför är det viktigt att vi kommunicerar, både internt och externt, vilken värdegrund och vilka värderingar verksamheten i ÖBO vilar på och står för. Och inte minst att vi förstår vad de innebär i vardagen. All personal inom ÖBO arbetar, på ett eller annat sätt, med något som rör ett av livets allra mest centrala delar boendet. De bedömningar vi gör, det arbete vi utför, vårt agerande allt detta påverkar människors liv. År 2007 antog styrelsen följande etikpolicy och satte upp fyra värdegrunder: Människors lika värde Miljöansvar Samhällsansvar Öppenhet Under år 2008 har all personal haft etikgenomgångar och diskussioner i respektive arbetsgrupp för att reflektera över policyn och hålla den levande. Kompetensutveckling Under 2008 genomfördes kompetensutveckling för våra anställda för 1,3 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär kronor per anställd. Utöver detta har arbetstid lagts ner på både intern och extern utbildning. Samtliga reparatörer som har företagsbil och personal som använder egen bil i tjänsten har utbildats i eco-driving, som är ett led i vårt miljöansvar. Under året genomfördes även två utbildningsdagar för all företagets personal i ÖBOs arbete med boinflytande. I tvärgrupper besökte man de stora stadsdelarna där mycket arbete inom stadsdelsutveckling har utförts för att titta på goda exempel. En broschyr med interna goda exempel och enkla manualer för praktiskt arbete togs också fram för att underlätta och systematisera det vardagliga arbetet med frågorna. Boinflytandedagarna togs emot mycket väl av företagets personal och har resulterat i att man på flera olika 16

17 nivåer och inom flera yrkesområden har börjat intressera sig mer för frågorna. Framför allt påtalades fastighetsskötarnas betydelse i detta arbete, då de utför ett mycket publikt arbete och har nära kontakt med många hyresgäster. del av friskvården. Det är en ökning från föregående år. Friskvårdssatsningen innebär bland annat att varje anställd har kronor att ta ut till friskvårdsaktiviteter. Systemet innebär stor frihet att växla mellan aktiviteter som passar varje individs behov och intresse. Friskvård ÖBO införde ett nytt friskvårdssystem under anställda har utnyttjat erbjudandet under året och tagit Indikator Enhet Personalens anställningsform/årsarbetare Tillsvidare % 95 95,5 91 Visstid % 5 4,5 9 Finns det en arbetsmiljö- och hälsofrämjande policy? Ja/Nej Ja Ja Ja Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete* - trivselindex % Utbildningsinsatser för personalen Budget kr/ anställd Utvecklingsdagar per anställd och år dagar Fördelning av snittlön mellan kategori kön och anställda * Enkät genomförs vartannat år Tjänstemän män Tjänstemän kvinnor Kollektivanställda män Kollektivanställda kvinnor kr/ månad kr/ månad kr/ månad kr/ månad

18 Ordlista Renovering I begreppet innefattas de arbeten i lägenheter som under året berörts av större underhållsåtgärder, renovering, ombyggnad eller tillbyggnadsåtgärder. Renovering definieras som förändring av en byggnad, byggnadsdel eller installation till ett skick som ur funktionssynpunkt är jämförbart med nytt skick. I begreppet renovering av lägenheter innefattas arbeten såsom stambyten, så kallad relining, förbättring av tätskikt i badrum och kök, nya köksinredningar etc. Normalt lägenhetsunderhåll som tapetsering, målning, byte av mattor, byte av enstaka sanitetsprodukter ingår inte. Definition av förnybar energi Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och vad vi känner till idag inte kommer att ta slut inom överskådlig framtid. Fossila bränslen räknas inte som förnybara. Dessa förnyas visserligen men under väldigt lång tid, många miljoner år. Dessutom förbrukas de idag i en högre hastighet än vad de förnyas. Kärnkraft räknas inte heller som förnybart, eftersom produktionen baseras på ändliga resurser. Sett ur ett hållbarhetsperspektiv har det avgörande betydelse om energin är förnybar eller inte. Solenergi, biobränslen, vattenkraft och vindkraft är förnybara energikällor. Lagrade energikällor (fossilt bränsle) som olja, kol, gas och uran är inte förnybara energikällor. Detta innebär att elenergi kan vara producerad av såväl förnybar energi som om den framställs i ett vattenkraftverk eller i biobränsleeldade kraftvärmeverk och inte förnybar energi om den framställs i ett kärnkraftverk eller kraftverk som drivs av olja eller kol. Andra förnybara energikällor: Solenergi solcell, soluppvärmning, solvärme, solfångare Vindkraft vindkraftspark, vindkraftverk Vattenkraft saltkraft, vågkraft, tidvattenkraft, havsvärmekraft Jordvärmekraft värmepump, markvärme, bergvärme, vattenvärme Bioenergi bränslepellets, biobränsle 18

19 19

20 EURHONET European Housing Network 20

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Helsingborgshem på 10 sekunder

Helsingborgshem på 10 sekunder årsredovisning 212 Vi är ett bostadsföretag som vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel. Men också känna stolthet över att vi tar ansvar för morgondagens

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Innehåll 3 Sammanfattning och nyckeltal 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-13 Det här är Skelleftebostäder 14-17 Våra hyresgäster 18-20 Våra medarbetare

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012. Kortversion

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012. Kortversion »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2010 2012 Kortversion 1 Inledning Fastigheter och människors boendevillkor är en produkt med lång livslängd. Därför är det naturligt för

Läs mer

eslövs bostads ab 2012 års redovisning

eslövs bostads ab 2012 års redovisning eslövs bostads ab 2012 års redovisning 1 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2012-01-01-2012-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2013

wallenstam årsredovisning 2013 wallenstam årsredovisning 213 bakåt Inför lanseringen av affärsplanen 28 213 hade vi det bästa förvaltningsresultatet någonsin och det högsta substansvärdet i Wallenstams historia. Redan 23 hade vi skapat

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR Årsredovisning 2009 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning 3 Det här är bostaden 4 Vd har ordet 6 Viktiga

Läs mer

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning En hållbar berättelse 2012 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Mari Broman, vice vd på Riksbyggen, tar ett symboliskt spadtag tillsammans med Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg,

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA REFLEKTIONER MITT MALMÖ Jag har rest mycket i mitt liv och det gör jag fortfarande. Jag trivs i mitt resande. Alltid

Läs mer

Företag och samhällsutveckling i Malmö

Företag och samhällsutveckling i Malmö Företag och samhällsutveckling i Malmö Augusti 2011 Björn Jansson 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Södertälje... 5 3. Göteborg- Gårdstensbostäder... 17 4. Danmark och Köpenhamn... 19 5. Andra internationella

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer