CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 2011 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1

2 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God arbetsmiljö 16 Indikatorer 18 Definitioner 22 Vad är Eurhonet? European Housing Network, Eurhonet, är ett nätverk bestående av närmare 30 allmännyttiga bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Inom Eurhonet finns en stark vilja att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma miljö minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder. 2

3 Vad är CSR? CSR, Corporate Social Responsibility, företagens samhällsansvar, handlar om hur företag påverkar samhället i positiv och negativ bemärkelse, och hur man tar sitt ansvar för det. Det bygger på att företag väver in social, ekonomisk och miljömässig hänsyn i beslut, framtida satsningar och daglig verksamhet, i samverkan med sina intressenter kunder, ägare, samarbetspartners etcetera. En CSR-rapport kan i princip översättas med hållbarhetsredovisning. Vi har valt den engelska benämningen då rapporten tas fram i samarbete med andra europeiska företag inom nätverket Eurhonet. Vi vill visa på några exempel med koppling till hållbarhetsfrågor som vi jobbar med på vårt företag. Vi har delat in samhällsansvaret utifrån perspektiven socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet, samspel med intressenter och god arbetsmiljö. 3

4 Företagsfakta ÖrebroBostäder AB är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. ÖBO är största hyresvärden i Örebro. Nära på var tredje örebroare bor hos oss! Vi har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler, centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen. Vår vision Hem för dig Vår affärsidé Erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO-fakta anställda mkr i omsättning lägenheter hyresgäster lokaler Fastighetsbeståndets genomsnittliga värdeår är 1974 Genomsnittlig hyra är 872 kr/kvm Målet är att ÖBO ska utmärkas av: Trygghet Individuella värderingar Prisvärt Integration och mångfald Levande stadsdelar Miljöansvar Vackert Inflytande och delaktighet Stolt och engagerad personal ÖBOs fastighetsbestånd 4

5 Ledare Vårt samhällsansvar genomsyrar hela företaget. Jag är stolt över vad ÖBO står för och att våra medarbetare agerar utifrån samhällsansvar och hållbarhetstänk. I årets rapport vill vi särskilt lyfta upp vårt arbete med sociala frågor där vårt arbete har stor betydelse för stadens invånare och där vi utmärker oss nationellt. Jag tänker framförallt på ÖBOs satsningar inom Jobb Punkt Väst Örebro där nära 80 procent av deltagarna har fått sysselsättning, och det nya projektet Boendebyggande i samband med förnyelsearbetet i Mitt Gröna Kvarter. Det ska bli spännande att under 2012 följa resultatet i det unika samarbetet kring boendebyggande, där boende blir en del av arbetsstyrkan. En rolig händelse under året var att ÖBO blev inbjuden till en världskonferens i Frankrike för att berätta om vårt trygghetsarbete. Vi fick äran att representera bostadsbranschen i Sverige och möjlighet att sprida goda exempel kring samverkan och förebyggande trygghetsarbete. Begreppet Våga pröva! skapar ett arbetsklimat som ger förutsättningar att ofta ligga i framkant när det gäller att utveckla och pröva nya tekniker och arbetssätt. Jag vill också lyfta fram ÖBOs engagemang i vindkraft. Under året har det gjorts ytterligare investeringar i två vindkraftverk genom Bixia Gryningsvind AB, som vi äger till 40 procent. Med de nya investeringarna bidrar vi till en förnyelsebar elproduktion på totalt 20 GWh per år. För ÖBOs del innebär det att cirka 17 procent av vårt energibehov kommer från vindkraft. Och mer blir det 2012! I höstas blev vi medlemmar i Fastighetsägarna. Det är vi glada över och vi ser medlemskapet som en möjlighet till ett utökat samarbete med övriga fastighetsägare i staden och att vi därigenom kan ta ett ökat gemensamt ansvar för stadens utveckling. Genom ett brett samarbete på olika arbetsfält vill vi tillsammans med andra ta ansvar och göra avtryck i omvärlden. Därför är det viktigt att tillsammans med andra aktörer kunna utveckla och pröva ny miljöteknik. Vi är det enda bostadsföretag i Norden i det EU-finansierade BECA-projektet som utvecklar, prövar och utvärderar nya system för mätning och debitering av varmt och kallt vatten. Det är ett av många exempel på hur vi aktivt deltar i arbetet för att skapa ett hållbarare samhälle. Modellen för denna rapport har vi tagit fram i samarbete med det europeiska nätverket Eurhonet. Det ger oss möjlighet att jämföra oss med andra bostadsföretag i Sverige och i Europa, och lära oss av varandra. Tack vare Eurhonet-samarbetet får vi större kunskap och hittar nya sätt att utveckla företagets verksamhet. Varsågod att ta del av årets CSR-rapport! Med vänlig hälsning Ulf Rohlén Vd ÖrebroBostäder AB 5

6 1 Socialt ansvarstagande Det egna hemmet och dess närmiljö har betydelse för människors möjligheter att leva ett bra liv. Genom ett socialt ansvarstagande bidrar vi till att skapa goda livsvillkor och en trygg miljö för alla som bor och verkar i Örebro. Människor är olika och har sina egna önskemål, förutsättningar och behov. ÖBO har ett stort utbud av bostäder för människor med olika efterfrågan. Vi kan erbjuda bostäder med bredd och variation i goda boendemiljöer. Vi vill vara lyhörda och möta våra hyresgästers individuella behov av service och på olika sätt skapa ett hem för dig. Att bo hos ÖBO innebär mer än tak över huvudet. För oss och för våra hyresgäster är trygghet en viktig grundpelare och vi arbetar regelbundet med förebyggande trygghetsåtgärder och nätverksbyggande. Vi har bland annat egen personal som är synlig och tillgänglig i våra stadsdelar. En utmaning vi står inför är att öka några av våra stadsdelars attraktivitet och därmed bidra till ökad integration och minskad segregation i Örebro. Vi arbetar långsiktigt för att uppnå detta, bland annat genom att samordna hela utvecklingsarbetet av de västra stadsdelarna i Örebro. Vi arbetar med fysisk stadsförnyelse och stadsutveckling, där delaktighet och inflytande är två huvudingredienser. Vår ambition är att skapa fler hyresrätter i stadsdelar som domineras av egna hem och bostadsrätter. Alla är välkomna att bo hos ÖBO. Vårt uthyrningssystem är lika för alla och finns att tillgå på webben dygnet runt. Det går även bra att ringa för personlig service eller besöka vår Bobutik. Mitt Gröna Kvarter Förnyelseprojektet Mitt Gröna Kvarter tar sig an flera hållbarhetsutmaningar och vi har sedan tidigare premierats av delegationen för Hållbara Städer. Åtgärder genomförs inom skilda områden energianvändning och klimatpåverkan, delaktighet och livsstilar, integration och sysselsättning, bevarande av kulturmiljö och konstnärsmedverkan. Vad som skiljer Mitt Gröna Kvarter från andra projekt som erhållit stöd från delegationen är ÖBOs sociala hållbarhetstänk. MITT står för att de boende ska känna delaktighet och hemmakänsla. GRÖNA visar på att vi vill förstärka de gröna värdena i kvarteret och att energianvändningen i kvarteret ska mer än halveras. KVARTER visar att vi med hjälp av tekniska, konstnärliga och pedagogiska insatser ska stärka kvarterets identitet. I projektet arbetar vi med konst som metod för dialog. Det leder ofta till att fler människor blir medskapande. En konstnär är anställd för att tillsammans med boende få möjlighet att sätta sina spår i den offentliga miljön. Hösten 2011 färdigställdes den första i raden av tre kulturhistoriska utställningar. Hyresgästerna ska också ges möjlighet att påverka och minska sin egen miljöpåverkan. Individuell mätning och visualiserad vattenförbrukning bidrar till detta. Inom programmet Boendebyggande kan arbetslösa i stadsdelen erbjudas att delta i förnyelseprocessen. Genom 6

7 samarbete med Arbetsförmedlingen, Örebro kommun och privata entreprenörer ska vi minska arbetslösheten och erbjuda de boende i kvarteret praktik, utbildning och förhoppningsvis även anställning. Framgångsprojektet Jobbpunkt Väst Örebro Jobbpunkt Väst Örebro är ett lokalt jobbcentrum för arbetsgivare och arbetssökande som främst vänder sig till hyresgäster inom ÖBO. Projektet har efter tre år visat ett positivt resultat. Deltagarna har varit arbetslösa under lång tid, många med invandrarbakgrund och som haft väldigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Målsättning har varit att varje enskild deltagare ska och kan ta ett eget ansvar för att ta sig ut på arbetsmarknaden. En extern utredning visar att av de drygt 240 deltagarna säger sig närmare 80 procent ha fått ett ökat självförtroende, och lika många har någon form av sysselsättning. Kriminalvårdare, avfallsinformatör, busschaufför, kundvärd, lokalvårdare, restaurangbiträde, tolk, cykelreparatör, undersköterska, snickare, fastighetsskötare, CNC-operatör och plåtslagare är några av de yrken våra deltagare har gått vidare till. Enligt utvärderingen framgår följande; Projektet är ett bra exempel på hur en kommunal aktör på bostadsmarknaden, ÖBO, har tagit ett socialt ansvar utöver det vanliga och nått stora framgångar i detta arbete till gagn för dem själva, deras hyresgäster och Örebro kommun. Spadtag för Tegelbruket. Spadtag för Tegelbruket Bygget av all-aktivitetshuset Tegelbruket är i full gång och beräknas vara helt klart i januari Tegelbruket kommer att vara Örebros nya mötesplats för unga i alla åldrar. Huset ska fyllas med replokaler, rockskola, studios, scener, innebandy, basket, klättring, höghöjdsbana, gympa, bibliotek, café, studielokaler med mera. Tegelbruket är ett samarbete mellan Sensus och KFUM Örebro. Örebro kommun och ÖBO är aktiva i byggprocessen och bidrar ekonomiskt. ÖBO främjar levande stadsdelar Varje stadsdel behöver sin närservice för att fungera och blomstra. De allra flesta av oss uppskattar att kunna gå till den lokala närbutiken och köpa frukostbrödet eller kvällstidningen. Därför arbetar ÖBO ständigt för att förbättra våra stadsdelscentra. Det är viktigt för våra hyresgäster, oavsett om de hyr en bostad eller en lokal. Under 2011 har ÖBO Lokaler gjort en kraftsamling för att höja trivseln i Oxhagen centrum och det sker i samarbete med Örebro Kommun och Kooperativet Träffpunkt. Sedan tidigare har familjecentralen och restaurangen fått sina lokaler uppfräschade, men under året var det sam- 7

8 1Socialt ansvarstagande lingslokalen där Träffpunkt har sin verksamhet som stod på tur. ÖBO Lokaler strävar efter att hyra ut lokaler för verksamheter som gynnar stadsdelen och kompletterar det utbud som redan finns. De nya lokalerna och renoveringarna i Oxhagen innebär en nystart för området och kommer säkert att locka nya aktörer hit, säger Pege Tolsheden, förvaltare på ÖBO Lokaler. ÖBO på världskonferens Som representant för bostadsbolagen i Sverige, blev ÖBOs bokonsulent Erika Johansson inbjuden till en världskonferens i Lyon i Frankrike under hösten 2011, för att berätta hur ett stort kommunalt bostadsbolag i Sverige arbetar med bosociala frågor. Erika lyfte framförallt upp samarbetet med andra aktörer inom Örebro kommun som exempelvis socialtjänsten och psykiatrin samt hur vi tillsammans arbetar för att förhindra avhysningar och istället arbetar för ett kvarboende. I utbyte fick vi med oss idéer och tankar hur vi ytterligare ska kunna förbättra vårt bosociala arbete, förebyggande och i åtgärdande syfte. ÖBO Senior Plus ÖBOs nya koncept Under året har ÖBO lanserat det första seniorboendet för hyresgäster över 70 år, ÖBO Senior Plus, i seniorhusen Sofia och kvarteret Kilen på norr. Det som utmärker ÖBO Senior Plus, förutom praktiska bostäder och möjlighet till gemenskap med grannar i ungefär samma ålder, är de tjänster som ÖBO kan hjälpa till med via plusvärden, boendes personliga kontakt. Det kan gälla frågor kring boendet och hjälp med att ordna praktiska tjänster som städning, fönstertvätt, ledsagning, handling eller sociala arrangemang som gemenskapsaktiviteter. ÖBO Senior Två seniorsamordnare är stöd för de seniorboenden som ÖBO har idag, sammanlagt runt bostäder. De ska tillsammans med hyresgästerna planera hur gemensam- hetslokalerna ska användas, vilka aktiviteter som kan bedrivas och stötta dem som vill engagera sig och göra något trevligt för sina grannar. Steget In Under två år har ÖBO medverkat vid kommunens introduktion för nyanlända invandrare (SFI). Vi informerar på Steget In, den fyra veckorskurs i samhällsinformation som ges till personer som nyligen fått uppehållstillstånd. ÖBOs lektionspass handlar om grundläggande boendefrågor. Förhoppningen är att en tidig och grundlig utbildning ska leda till en bra start i boendet och förhindra problem som kan uppstå på grund av okunskap. Intresset för att hålla i dessa lektionspass är stort och ett 20-tal medarbetare från företagets olika enheter har varit involverade i Steget In under året. Vi erbjuder inflyttningsbesök Utöver Steget In till nyanlända i Sverige erbjuder vi alla hyresgäster ett hembesök i samband med inflyttning. Det är en möjlighet för bovärden och ÖBO att skapa en god och fungerande relation med hyresgästen under boendetiden. Vid hembesöket får boende matnyttig information om bostaden och närliggande omgivning och har samtidigt möjlighet att ställa frågor. 8

9 Gröna fingrar i Varberga Vi kan nu erbjuda nya fina odlingslotter i Varberga. Många har inte tillgång till egen trädgård och här erbjuder vi en möjlighet till både påtande och social samvaro med andra som har samma intresse. Det finns utrymme för många odlare och man behöver inte bo i stadsdelen för att ha en odlingslott. Sjungande hyresgäster Sedan ett par år tillbaka är ÖBOkören under ledning av Fred Sjöberg och Gunnel Sjöberg samt pianisten Göran Bejstam i full gång. ÖBOkören är en del i ett samarbetsavtal mellan ÖBO och Länsmusiken. Deltagarna i kören består av sångsugna hyresgäster och andra örebroare. Under åren har ett antal konserter genomförts och våren 2011 stod kören på Konserthusets scen tillsammans med gästartisterna Björn Hedström och Ale Möller Band. Nära 150 personer är aktiva i kören. Studenterna får kocklektioner I samarbete med kockarna vid restaurang Stallyktan erbjuder ÖBO studenter kurser i matlagning. Många studenter har nyligen lämnat föräldrahemmet, och kan behöva lite tips och idéer hur man piffar upp studentma- ten för en billig penning. Intresset för kocklektionerna har varit stort och både ÖBO och studenterna hoppas på en fortsättning framöver. Bostadsgaranti för studenter Studenter är en viktig del i en stads utveckling, både ekonomiskt och kompetensmässigt. Därför erbjuder ÖBO alla studenter som flyttar till Örebro en bostad. Bostadsgarantin är ett korttidskontrakt som innebär att samtliga studenter som flyttar till Örebro (utanför pendlingsavstånd) garanteras en bostad under det första halvåret. Evenemang för möten Under året har ÖBO likt andra år varit med och anordnat olika evenemang och träffar för att få människor att mötas. VOX-festivalen är ett årligt återkommande evenemang som ÖBO anordnar tillsammans med lokala föreningar. För sjätte året i rad fylldes dagarna med filmvisning, musik, dans och aktiviteter för stora och små. Vi har även arrangerat aktivitetsdagar i våra stadsdelar. Det har varit loppis, grillkvällar och stadsdelsdagar med uppträdande och karuseller. Vi tror att dessa sociala aktiviteter har stor betydelse för både trygghet och trivsel, då man har möjlighet att umgås, träffas och prata med grannar. 9

10 2 Miljöansvar Med dagens utsläpp av växthusgaser och användandet av jordens resurser orsakar vi allvarliga klimatförändringar. Det behövs en radikal förändring av vårt sätt att använda jordens resurser, där vi tar ansvar för vår gemensamma miljö. ÖBO ska mellan 2008 och 2015 ha sänkt koldioxidutsläppen med 20 procent i jämförelse med Det är ett tufft men realistiskt åtagande som vi arbetar på bred front för att klara. Hösten 2011 startade ÖBO en väderstation som ger information om temperaturer, väder och vind. Så kan vi på ett effektivare sätt styra temperaturerna i våra fastigheter och minska energiåtgången. Dessutom kan vi utnyttja väderstationen till att styra utomhusbelysningen mer effektivt. ÖBO tänker miljösmart både när vi bygger om och när vi bygger nya bostäder. Vi använder material och tekniska lösningar som bidrar till sänkt energiförbrukning och bekvämare boenden. Vi ställer krav på byggnadsmaterial, för att minska användandet av miljö- och hälsofarliga substanser. Energitjuvar i våra tvättstugor Under 2011 har vi ägnat våra tvättstugor extra uppmärksamhet då de slukar mycket energi. Vi byter successivt ut gamla maskiner mot nya som är betydligt mer energieffektiva. Genom att byta ut gamla maskiner i tvättstugan mot nya, minskas energiförbrukningen radikalt i tvättstugan, ofta med upp till drygt 40 procent. Den största minskningen får vi när vi byter ut torkskåp och torktumlare. De sänkta energikostnaderna gör att investeringen är betald på tre år. Uppvärmda markytor För två år sedan tog vi beslut om att se över och stänga av uppvärmningen av markytor i anslutning till garage och källarutrymmen där det är möjligt. Beslutet medförde ökat behov av snöröjning, men besparingen av energi är stor. På de utrymmen vi hittills stängt av har vi sänkt uppvärmningskostnaderna med 2,5 miljoner kronor per år. Klimatsmart belysning i Baronbackarna Stadsdelen Baronbackarna har fått en ny klimatsmart LED-belysning såväl inomhus som utomhus. Den nya belysningen drar en femtedel mindre energi än den tidigare och dessutom håller den längre och lyser bättre. Projektet är det första i Örebro och troligtvis även det första i landet!, säger Jonas Tannerstad, projektansvarig på ÖBO. Tack vare den ökade efterfrågan av LED-belysning står leverantören nu i ett läge där 80 procent av deras utvecklingskostnader på belysningssidan är relaterade till LED. Efter en lång startsträcka så börjar det nu lossa, LED-ljus kan komma att dominera marknaden framöver. Vi går i fronten. EU-projekt för vattenbesparing ÖBO har som enda bostadsföretag i Sverige, det enda i Norden och som ett av sju företag i Europa, beviljats pengar från EU för att satsa på individuell mätning och debitering av varmt och kallt vatten. EU-projektet kallas 10

11 BECA. Inom ramen för detta projekt mäter vi varmt och kallt vatten i 430 lägenheter. Vi räknar med att sänka vattenförbrukningen kraftigt. Motiveringen från EU till att bevilja pengar till ÖBO är att man anser att vår lösning sticker ut för att den är unik, enkel och uppbyggd med standardiserad industriell teknik som även finns tillgänglig ute i Europa. Det innebär stora volymer som ger bättre priser och därför kan fler företag ges möjlighet att genomföra energibesparande åtgärder. Vind i seglen ÖBO satsar på vindkraft. Som stor fastighetsägare förbrukar vi mycket el som i sin tur ger en negativ effekt på klimatet. Genom att tillföra ren vindkraft till marknaden så minskar vår klimatpåverkan betydligt. En annan anledning är att vi bedömer att elpriserna fortsätter att öka. Genom vårt delägarskap i vindkraft kan vi hålla nere våra framtida kostnader. Vind är med andra ord bra både för klimatet och för våra hyresgästers framtida hyror. Sortera rätt det är lätt! Det finns många enkla saker som kan göras för att förbättra miljön och klimatet. En del är att sortera våra sopor. ÖBO har sopinformatörer som knackar dörr för att visa och berätta hur man sorterar sopor. Vi har samarbeten med skolklasser som sköter några av våra miljöbodar och vi har tagit fram ett digitalt sopspel i undervisningssyfte. Information och skyltar i miljöbodarna har förbättrats för att förenkla sorteringen. Miljökonventet För att inspirera ett fortsatt aktivt miljöarbete ordnade ÖBO under 2011 ett miljökonvent, en halv utbildningsdag för all personal. Dagen innehöll ett stort urval av olika föreläsningar och diskussioner om hur alla kan bidra till att nå våra gemensamma miljömål. Klimatsmart gräsklippare Under sommaren 2011 har Brickebacken provat en ny klimatsmart gräsklippare. Med hjälp av häst har ÖBO klippt gräset i Saxons park. Ett klippaggregat har varit kopplat till hästen. Vid stolpar och träd fick hästen beta gräset. Tala om naturlig utomhusskötsel, eller hur? säger Håkan Gustavsson, bovärd i Brickebacken och initiativtagare till projektet. Miljövänlig fordonspark ÖBO byter successivt ut fordonsparken till miljövänligare alternativ. 11

12 Ekonomisk 3hållbarhet ÖBO ser fastigheter som långsiktiga investeringar. Genom god och ansvarsfull fastighetsförvaltning i kombination med en stabil ekonomisk utveckling i företaget ges förutsättning för hållbara och attraktiva bostäder under många år. Grunden för allt CSR-arbete är en stabil ekonomi som ger långsiktig handlingsfrihet. Utöver det krävs kunskap, kreativitet och engagemang för att kunna utveckla och förbättra verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ibland krävs det lite dyrare investeringar för att ta ett kliv närmare ett hållbart samhälle. På sikt räknar ÖBO med att få igen investeringarna i form av lägre kostnader, som bland annat lägre energikostnader, färre akutskador i våra lägenheter, minskad skadegörelse och minskad omflytting som en följd av ökad trivsel. För samhället bidrar ett offensivt CSR-arbete till minskad miljöbelastning, att människor mår bättre och att vi gemensamt med andra aktörer tar ett samhällsansvar. Ny lag Den svenska allmännyttan har fått en ny lag som trädde i kraft 1 januari 2011, vilket påverkar de kommunala bolagens förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Förändringarna i lagen innebär inte att vårt samhällsansvar kommer att minska, då verksamheten redan idag bedrivs med målet att vara affärsmässig allmännytta. Årets nyproduktion Under 2011 har det hänt en hel del på nyproduktionssidan. 37 lägenheter färdigställdes under året, 223 var under produktion och cirka 240 lägenheter har planerats och beräknas byggas under

13 Modernt och trivsamt med gångavstånd till city 101 lägenheter i fem till sju våningar höga flerbostadshus står klara på Eyrafältet mellan december 2011 och maj Husen anknyter till ÖBOs tidigare bostäder på Eyrafältet. Därmed blir Eyrafältet ett alltmer komplett och spännande stadskvarter med en av Örebros mest dynamiska mötesplatser för idrott, evenemang och fritid. Vasaskolan Kvarteret där Vasaskolan låg tidigare, förvandlas nu till ett attraktivt bostadskvarter. ÖBO bygger 57 moderna och ytsmarta seniorbostäder, som ingår i vårt nya erbjudande ÖBO Senior Plus. Perfekt för den som med ålderns rätt vill ha ett bra boende med det lilla extra. Kilen Kvarteret Kilen, centralt på norr, är ett seniorboende som likt Vasaskolan ingår i vårt nya erbjudande ÖBO Senior Plus. Här har vi byggt 23 moderna och smarta lägenheter, som designats och utrustats för ett behagligt boende med utrymmen för både spontana träffar och arrangerade möten. Hjälmargrinden Vid Rynningeåsen bygger ÖBO hus med en energiförbrukning på max 65 kwh/m² och år. ÖBO bygger både hyresrätter i flerfamiljshus och hyrköpsradhus. 42 nya spännande bostäder blir klara för inflyttning våren Fjärde etappen i Varberga ÖBO har under 2011 totalrenoverat den fjärde etappen av Varberga. Denna stadsdel som byggdes under talet får modern interiör med sextiotalskänsla. Boende har haft möjlighet att utforma sin bostad efter individuella behov och önskemål. Vi har anpassat lägenheterna efter dagens krav där ett rymligt kök och praktiskt badrum hör till de viktigaste önskemålen. I samband med renoveringen har ÖBO strävat efter att minska belastningen på klimatet och därmed även energikostnaderna. Därför byter vi fönster och tätar värmeläckage. Vi inför FTX-ventilation, snålspolande kranar och individuell mätning av varm- och kallvatten. Ekonomiska incitament är ett bra sätt att påverka människors beteende och vi har av tidigare erfarenhet från andra projekt sett en märkbar minskning av varmvattenförbrukningen. Energianvändningen i Varberga sänks till cirka 90 kwh/m², vilket ligger under kraven som ställs för nyproduktion. Konkurrensfördel med bredband ÖBO har ett omfattande samarbete med Stadsnät för att kunna bygga ut och erbjuda våra hyresgäster en bra bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nu våra hyresgäster den allra senaste tekniken i drygt lägenheter, och utbyggnaden fortsätter. Genom Stadsnät får hyresgästerna ett brett utbud av tjänster till konkurrenskraftiga priser. Hemsparkonto Tillsammans med Ikano Bank erbjuder ÖBO ett tryggt, förmånligt sparande i form av ett hemsparkonto. Ett hemsparkonto innebär att hyresgästen sätter in en summa pengar på ett bankkonto. Räntan på beloppet används till att sänka boendekostnaderna. Varje månad. Sparpengarna sitter kvar på kontot. 13

14 Samspel med 4intressenter ÖBO som allmännyttigt bolag ska vara nyttigt för ägaren, kunderna och samhället. I samförstånd med våra intressenter utvecklar vi verksamheten på ett ansvarsfullt och affärsmässigt sätt som är gynnsamt för alla. Ett av våra ägardirektiv är att jobba med boinflytande och delaktighet. Boinflytande är en avgörande faktor för resultatets hållbarhet. Genom boendes delaktighet och engagemang säkerställs att rätt saker åtgärdas samt att boende under processens gång blir stärkta, engagerade och tar större ansvar för sitt boende och sin boendemiljö. Nyttan av samverkan Vi samarbetar med Örebro kommun i många frågor. En av dessa är utvecklingen av de västra stadsdelarna i Örebro, där vi arbetar utifrån en gemensam målbild. Vi samarbetar även med våra leverantörer. Som stor aktör på bostadsmarknaden har vi möjlighet att samverka för att utveckla de produkter vi sätter in i våra lägenheter. Det kan till exempel vara en spisvakt som vi tillsammans med leverantören utvecklar för att få exakt den produkt vi efterfrågar, eller en funktion på tvättmaskinen som indikerar när det läggs för mycket tvätt i maskinen. Utifrån ett samhällsnyttoperspektiv är även samarbetet med våra entreprenörer en viktig del. Genom upphandling kan vi numera ställa krav på entreprenörerna om att en viss procent av deras anställda ska bo i någon av våra stadsdelar eller att de erbjuder praktik till någon som är arbetslös och som bor i ÖBOs bostadsbestånd. Eurhonet Med det europeiska nätverket Eurhonet har vi ett nyttigt och lärorikt erfarenhetsutbyte inom en rad utvecklingsområden, bland annat CSR, social integration, HRfrågor, äldre och energifrågor. Inom Eurhonet delar vi en gemensam vision att bli bäst inom våra lokala marknader, och det blir vi genom att ta del av internationell kunskap och lära av de bästa. Sponsring ÖBO har en tydlig sponsringspolicy. Sponsringen ser vi som ett sätt att stärka våra relationer med omvärlden. De organisationer och verksamheter vi stödjer ligger i linje med de värderingar som ÖBO står för. Vi sponsrar de allsvenska fotbollslagen KIF Örebro DFF och Örebro SK. I gengäld bjuds våra hyresgäster på entre till en match. De senaste åren har ÖBO varit huvudsponsor för evenemanget O, Helga Natt, som även sänds på tv varje år. Det gör vi för att bidra till att stärka ÖBOs varumärke samt Örebro som en attraktiv stad i regionen. 14

15 Under året har ÖBO fortsatt att sponsra ett stort antal föreningar med verksamhet riktad mot barn och ungdomar i våra stora stadsdelar. Vi har stöttat kulturaktiviteter, sommarkollo, idrottsaktiviteter, simskolor för vuxna och traditionsenliga firanden under året, som midsommar och luciafiranden. Ett exempel på en lokal förening vi stödjer ekonomiskt är Multibasket i Vivalla. Som motprestation får ÖBO hjälp med utdelning av information till våra hyresgäster och klubben är fadder för och sköter om några av våra miljöstationer. Sociala medier Vi utvecklar vårt sätt att föra dialog med vår omvärld. Traditionella hyresgästträffar och information i brevlådan arbetar vi fortfarande med, men under året har vi förnyat vårt sätt att kommunicera. Vi finns på Facebook, vi bloggar och vi finns med på My Newsdesk. Att jobba med sociala medier stärker våra relationer med omvärlden. Primärt handlar det om att föra en dialog och skapa en relation, och idag finns en efterfrågan på snabba, personliga svar på frågor om allt. Gör din röst hörd Tyck om ÖBO! Att vara lyhörd och lyssna på våra kunders önskemål och synpunkter är en del av vårt dagliga jobb. För att ta tillvara på synpunkterna och kunna förbättra och utveckla ÖBO, skapar Nu har vi vi en system som fungerar som en kunskapsbank. Under året har vi utvecklat öppnat portarna så att du och alla som vill kan tycka till om oss. Ris och ros, tips och idéer, högt och lågt det viktiga för oss är att du får möjligheten att göra din röst hörd. Du kan till exempel tycka till om vår service, ditt boende, din stadsdel eller kanske en funktion på hemsidan där ge oss vem ett smart som tips! helst kan lämna Låt oss veta vad du tycker på synpunkter, klagomål eller komma med tips och idéer. ÖBOvärdar För hyresgäster som har ett större engagemang och vill vara delaktig finns det på många ställen möjlighet att vara en del i den dagliga förvaltningen. Vi har garagevärdar, källarvärdar, tvättstugevärdar och inflyttningsvärdar. Finns ett intresse av att sköta om gårdsmiljön kan man vara gårdspysslare eller till och med självförvaltare, då ingår man avtal med ÖBO och får ersättning för sin insats. Deltagande och engagemang sprider sig gärna till andra och skapar ofta god gemenskap. Årets boinflytandebovärd För tredje året i rad utser företaget den bovärd som på ett föredömligt sätt arbetat med boinflytande och delaktighet bland hyresgästerna. Årets boinflytandebovärd röstades fram internt och flest röster fick Bengt Thyr, bovärd på Norr. CSR i inköpspolicyn ÖBO tar ett miljö- och samhällsansvar på olika sätt i samband med inköp och upphandlingar. En väl fungerande process för inköp och upphandling minskar risken för att använda leverantörer som inte uppfyller dagens krav med avseende på miljö, hälsa och sociala frågor. Miljökrav ställs till exempel på användandet av kemiska produkter, eller på en leverantörs fordonspark. Vi ställer även sociala krav på till exempel leverantörers arbetsmarknadsengagemang och/eller tillhandahållande av studie- och praktikplatser för arbetslösa. 15

16 God 5arbetsmiljö ÖBOs personal har hög kompetens och stort engagemang. Trivseln är hög och det finns en vilja att utvecklas. Med kontinuerlig satsning på medarbetarna ges förutsättningar för en fortsatt bra arbetsinsats. ÖBO sätter stort värde på sina medarbetare. Att medarbetarna trivs och mår bra är en förutsättning för att alla ska känna sig engagerade och ha viljan att utföra ett bra arbete. Precis som våra hyresgäster vill ha möjlighet att påverka sitt boende, vill ÖBO också att medarbetarna ska ha inflytande över sitt arbete. Gemensam värdegrund Inom ÖBO finns fyra värdegrunder: Människors lika värde Miljöansvar Samhällsansvar Öppenhet Dessa värden ligger till grund för den verksamhet ÖBO bedriver. Vi kommunicerar kontinuerligt våra värden och värderingar i det dagliga arbetet. ÖBOs guldkorn Guldkornen är de kärnvärden som ligger till grund för vår vision Hem för dig och som skapar en plattform för vårt varumärke. ÖBO har nio guldkorn varav ett är stolt och engagerad personal. För att ÖBO ska nå företagsmålen och däribland vara Örebros attraktivaste hyresvärd och arbetsgivare är det en förutsättning att medarbetarna trivs och är stolta över sitt arbete. Medarbetarna ska ha goda förutsättningar att göra en bra arbetsinsats utifrån hyresgästers behov och önskemål. Detta säkerställs bland annat genom kompetensutveckling, personalvård, bra ledarskap med tydliga mandat när det gäller ansvar och befogenheter samt kommunikation av vår gemensamma värdegrund. Service för dig I Brickebacken har man arbetat med att förbättra mötet och kommunikationen med medarbetare, kunder och entreprenörer i distriktet. För att uppnå ett gemensamt förhållningssätt har egna ledord formulerats; service engagemang, pålitlighet, omtanke, ansvar och sympati. Ledorden har i likhet med guldkornen en vägledande funktion och dessa aktualiseras kontinuerligt vid möten, genom delaktighet och genom tydliga arbetssätt. Målet är att ledordens innebörd blir en självklarhet inom hela Bostad. Ledarakademin Våren 2011 startade ÖBO en ledarakademi för medarbetare som visar drivkraft och engagemang och som kan tänka sig att i framtiden bli ledare inom ÖBO. 14 medarbetare deltog i den första omgången. Utbildningen varvas med teori och praktik, grupparbeten och diskussioner. Individuell utveckling och samspelet människor emellan står i centrum under hela programmet. Innehållet i stora drag har handlat om; Omvärld och samhällsfrågor, beteenden, attityder, värderingar, ledarskap, motivation och engagemang, kommunikation och information, kundfokus och kundvård, ekonomi och miljö/hållbarhetsfrågor. 16

17 Eurhonet utbytesprogram Genom vårt deltagande i Eurhonet har ÖBOs anställda fått nya utvecklingsmöjligheter genom nätverkets utbytesprogram. Syftet är att öka kompetensen bland medarbetarna genom att lära sig av andra. Det kan handla om att man får nya idéer och tankesätt som kan vara till nytta på hemmaplan i ett kortare eller längre perspektiv. Hösten 2011 har två grupper tagit del av utbytesprogrammet. Bland annat gjordes studiebesök i olika bostadsområden, man deltog i hyresgästträffar, olika kundmöten och mottagande av felanmälan. Programmet var brett och berörde olika delar i förvaltningen så som fastighetssystem, underhåll och reparationer, kundbemötande och service. Under vår vistelse var vi på ett områdeskontor och fick vara med i deras vardag med bland annat besiktningar och kundbesök. Även fast vi är ungefär lika stora så finns det mycket olikheter i arbetssätt, vilket var intressant att ta del av, säger Mia Ekdahl, distriktskoordinator i Tybble. melodifestivaltema, curlingturnering och bowlingkväll. För den fiskeintresserade erbjöds Ålandsfiske och en fiskedag vid sjön Norrämten utanför Örebro. FC ÖBO United är fortsatt aktiv i Korpenserien i fotboll, och ÖBO-löparna deltog på Vårruset, Blodomloppet, Grabbhalvan och Åstadsloppet med fina resultat. Friskvårdsbidrag Att medarbetarna har hälsan i behåll är viktigt. God hälsa är en förutsättning för att med medarbetarna ska må bra och för att hålla nere sjukfrånvaron. Genom att bidra med kronor per anställd och år till motionsaktiviteter vill ÖBO bidra till och stimulera hälsosam friskvård. Den enskilde medarbetaren står för 20 procent av kostnaden. Kompetensutveckling Under 2011 genomfördes kompetensutveckling bland personalen för 1,6 miljoner kronor, vilket motsvarar kronor per anställd. Utbildningarna har genomförts både internt och externt och har berört medarbetare inom olika delar av företaget, bland ledare och övriga anställda. Utöver de direkta kostnaderna på kompetensutveckling har arbetstid lagts ner på både intern och extern utbildning. Dessutom har ungefär lika mycket lagts på konferenskostnader. Personalklubben ÖBO har en aktiv och väl fungerande personalklubb som erbjuder gemensamma aktiviteter. Under 2011 ordnades uppskattade aktiviteter som till exempel företagsfest med 17

18 1 Socialt ansvar Indikator Enhet SKY snitt Genomsnittlig yta per bostadstyp 1 rok m2 42,5 42,5 42, rok m rok m rok m rok m > 5 rok m Genomsnittlig hyra per bostadstyp 1 rok kr/m (ej möblerat, ej studentrum) 2 rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m > 5 rok Förändringar i fastighetsbeståndet % 0,03-4,30 0,01 0,12 Nyproduktion av hyresrätter Antal Fastighetsförvärv Antal ,7 Avyttringar (antal lägenheter) Antal Driftkostnadsutveckling* kr/m Hyresutveckling kr/m % 2,7 3,5 2,25 2,4 Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter) Extern % 10,3 9,9 9,9 22,4 Intern % 5,7 5,2 4,8 8,5 Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar Störningar Antal ,7 Ekonomiska skäl Antal ,5 Andel av kommunens specialboenden som bostadsföretaget tillhandahåller % 96,2 92,8 88,4 63,9 Företaget verkar för att öka den sociala sammanhållningen i bostadsområdena Ja/Nej Ja Ja Ja Kostnader för socialt ansvar** kr/lgh Kostnader för företagets sociala hjälp (bosociala gruppen) kr/lgh Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade i företagets bestånd % 38,6 38,2 38,3 52,9 Andel hyresgäster över 65 år % 15,1 15,0 15,4 Företaget arbetar löpande med säkerhetsoch trygghetsfrågor Ja/Nej Ja Ja Ja Andel av företagets hyresgäster som är trygg i sitt boende Trygghetsindex % 78,9 78,1-78,0 * med driftkostnad avses drift-, administrations-, och företagsövergripande kostnader ** interna + externa kostnader. Den stora skillnaden beror på ändring av definition SKY snitt se förklaring sid 22 18

19 2 Miljöansvar Indikator Enhet SKY snitt Företaget arbetar i enlighet med något miljöledningssystem, ex ISO Ja/Nej Ja* Ja* Ja* Företaget ställer miljökrav och gör miljöbedömningar i samband med nyproduktion och renovering Ja/Nej Ja Ja Ja* Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet Total kwh/m² atemp 162,5 164,7 158,6 147,7 (normalårskorrigerad) varav Fjärrvärme % 83,6 84,3 84,9 95,5 Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet, från energianvändning (normalårskorrigerad förbrukning av värme) El % 15,7 14,9 14,4 13,9 Olja % 0,05 0,10 0,04 0,3 Biobränsle % 0,6 0,6 0,6 0,1 Fjärrkyla % 0,0 0,0 0,0 0,0 Solfångare % 0,1 0,1 0,1 0,0 kg/m² atemp 20,7 20,8 19,7 Fjärrvärme % 68,0 69,1 70,2 86,4 El % 31,9 30,7 29,7 12,6 Olja % 0,10 0,15 0,09 0,86 Biobränsle % 0,04 0,04 0,04 0,0 Fjärrkyla % 0,0 0,0 0,0 0,0 Solfångare % 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2 minskning, basår 2005 % 6,4 6,1 11,0 Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % ** 74,5 Koldioxidutsläpp från bolagets fordon Ton CO2/år Vattenförbrukning i beståndet Total m³/ m²atemp 1,39 1,37 1,34 1,34 Varm l/m² atemp Kall l/m² atemp Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive grovsopor Kompost kg/lgh Restavfall kg/lgh Återvinningsmaterial kg/lgh atemp = uppvärmd yta mer än 10ºC * Det finns inget system i enlighet med någon standard. Flera riktlinjer och direktiv är uppbyggda i enlighet med ISO 14001, men ej ett komplett system. ** Antagande att 85 % av fjärrvärmen är grön SKY snitt se förklaring sid 22 19

20 3 Ekonomisk hållbarhet Indikator Enhet SKY snitt Andel renoverade lägenheter i relation till befintligt fastighetsbestånd % 1,3 1,9 2,1 1,8 Nedlagda investeringar och underhållskostnader (exklusive nyproduktion) Mkr Tkr/lgh Företagets ek. uthyrningsgrad bostäder Övriga % 99,64 99,53 99,66 99,59 Företagets investeringar i nyproduktion samt fastighetsförvärv Nyproduktion Mkr Förvärv Mkr 1,4 2,5 15,5 5,3 Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja SKY snitt se förklaring sid 22 4 Samspel med intressenter Indikator Enhet SKY snitt Företaget initierar till och för regelbunden dialog med hyresgästerna Ja/Nej Ja Ja Ja Andel av företagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende Serviceindex % 81,3 81,3-81,0 Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att öka de boendes nöjdhet Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget har och följer sin sponsringspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget arbetar efter en dokumenterad etisk kod Ja/Nej Ja Ja Ja Företaget har långsiktiga mål att navigera efter upprättad affärsplan Ja/Nej Ja Ja Ja Företagets CSR-arbete utvärderas av extern part Ja/Nej Nej Nej Nej SKY snitt se förklaring sid 22 20

CSR 2012. corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR 2012. corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning CSR 2012 corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2010 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2009 CSR rapport 1 Innehållsförteckning Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God arbetsmiljö 16 Defi nitioner

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 2009 CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 1 1 innehåll 2 vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2010 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2009 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

en rapport om hållbarhet

en rapport om hållbarhet C S R - R A P P O R T 20 11 CSR-RAPPORT 2011 en rapport om hållbarhet Innehåll 3 Corporate Social Responsibility (CSR) 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2010 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Vd har ordet 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

ÖrebroBostäder AB. Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav. Anneli Sundqvist

ÖrebroBostäder AB. Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav. Anneli Sundqvist ÖrebroBostäder AB Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav Anneli Sundqvist ÖrebroBostäder AB (ÖBO) - Kommunalägt bostadsbolag - 23 000 lägenheter - 400 anställda - 1 000 kommersiella lokaler

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

För ett bättre vardagsliv

För ett bättre vardagsliv Barkarbystaden För ett bättre vardagsliv Vi är inte som andra bostadsföretag. Vi tänker utanför väggarna, vi tänker om. Om oss Ikano Bostad finns där människor vill bo och där Sverige växer. Där bygger,

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Uppsalas ledande bostadsbolag

Uppsalas ledande bostadsbolag Uppsalas ledande bostadsbolag Ägardirektiv, bl a På affärsmässiga grunder försöka uppnå en hög nyproduktionsnivå Erbjuda 7 % av nyuthyrningen till personer som av särskilda skäl inte kan få en bostad på

Läs mer

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV INFLYTTNING 2018 2019 KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV I KVARTERET FORSBACKEN BOR DU I VÄLPLANERADE LÄGENHETER I ETT ATTRAKTIVT BOSTADSOMRÅDE PÅ GÅNGAVSTÅND FRÅN GÄLLIVARE CENTRUM.

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ägardirektiv Flens Bostads AB

Ägardirektiv Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:9-902 Ägardirektiv Flens Bostads AB Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-15 89 1 Detta ägardirektiv avser Flens Bostadsaktiebolag. (556154-4866), (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus Vår vision Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus ByggVesta 2016 Form Brandwork Foto Utopia sid 3, 4, Felix Gerlach sid 9, 10, 11, Brandwork sid 16, 17, Helene Bernstone sid 22, 23, 24

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2012 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer