CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 2009 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1

2 Innehåll Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God arbetsmiljö 16 Indikatorer 18 Definitioner 22 Vad är Eurhonet? European Housing Network, Eurhonet, är ett nätverk bestående av närmare 30 allmännyttiga bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Inom Eurhonet finns en stark vilja att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma miljö minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder. 2

3 Vad är CSR? Företagens sociala ansvar eller CSR är omfattande. Corporate Social Responsibility, som den engelska förkortningen CSR står för, handlar i grunden om att ta ansvar, inte bara för de positiva effekter företaget har på samhället, utan också för de negativa. Det handlar om hur vi på frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i vår verksamhet i samverkan med våra intressenter. Detta utifrån perspektiv kopplade till socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet samt ett etiskt förhållningssätt till vår personal. CSR handlar om att vara handlingskraftig, trovärdig och öppen i frågor som berör människa och miljö. Vi publicerar denna rapport för att visa på några av de exempel med koppling till hållbarhetsfrågor som vi jobbar med på vårt företag. CSR-rapport kan i princip översättas med Hållbarhetsredovisning. Vi har valt den engelska benämningen då rapporten tas fram i samarbete med andra europeiska företag inom nätverket Eurhonet. 3

4 Företagsfakta ÖrebroBostäder AB är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. ÖBO är största hyresvärden i Örebro. Faktum är att var tredje örebroare bor hos oss! Vi har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen. Vår vision Hem för dig Vår affärsidé Erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO-fakta anställda mkr i omsättning lägenheter hyresgäster lokaler Målet är att ÖBO ska utmärkas av: Trygghet Individuella värderingar Prisvärt Integration och mångfald Levande stadsdelar Miljöansvar Vackert Inflytande och delaktighet Stolt och engagerad personal ÖBOs fastighetsbestånd 4

5 Ledare Vi kan nu för andra året i rad erbjuda dig ÖBOs CSR-rapport. ÖBO ska som allmännyttigt bostadsföretag vara till allmän nytta på affärsmässiga grunder och drivas på ett sätt som är långsiktigt hållbar. Det är en viktig och inspirerande utmaning för oss. Jag är stolt över vad vi står för och alla medarbetare som på ett föredömligt sätt agerar utifrån samhällsansvar och hållbarhetstänk. Vårt samhällsansvar genomsyrar hela företaget, i det vi gör och i de beslut som tas inom organisationen. I det ligger att vi ska ta ett stort miljö- och klimatansvar och vi ska ha en radikalt ökad renoverings- och ombyggnadstakt för att långsiktigt säkerställa ett högt och stabilt fastighetsvärde. Som ett led i det sociala ansvarstagandet förnyar vi våra stora stadsdelar. Under 2009 har vi bland annat arbetat fram en generalplan för utvecklingen av vår största stadsdel för de kommande åren. Vi ska skapa mångfald och särart i de enskilda bostadskvarteren genom varierade boendeformer, nya mötesplatser och ökad delaktighet. Vi ska alltid sträva efter att skapa de bästa förutsättningarna för att våra medarbetare ska kunna utvecklas i sina jobb. Detta borgar för att vi även långsiktigt kan göra ett bra arbete samt skapa goda relationer och ett bra samarbete med våra intressenter. Modellen för rapporten har vi utvecklat i samarbete inom Eurhonet. Det innebär att vi kan jämföra vårt CSR-arbete med andra företag i bostadsbranschen, både i Sverige och i Europa. Tack vare CSR-samarbetet får vi större kunskap och ökade möjligheter att hitta nya vägar, utveckla företagets verksamhet ytterligare och samtidigt påverka vår omvärld att ta ett samhällsansvar. Varsågod att ta del av årets CSR-rapport! Med vänlig hälsning Ulf Rohlén Vd ÖrebroBostäder AB 5

6 1 Socialt ansvarstagande Det egna hemmet och dess närmiljö har betydelse för människors möjligheter att leva ett bra liv. Genom ett socialt ansvarstagande bidrar vi till att skapa goda livsvillkor och en trygg miljö för alla som bor och verkar i Örebro. Hem för dig! Utifrån den visionen vill ÖBO göra det möjligt för människor i olika livssituationer och med olika förutsättningar och behov att forma sina egna hem. För ÖBO innebär det att vi på ett lyhört och flexibelt sätt, ser, förstår och möter våra hyresgästers individuella efterfrågan på bostäder och service allt efter förändringar över tid. Människor är olika. Någon vill bo centralt, en annan vill bo på landet, någon föredrar uteplats medan en fjärde vill bo högt. Vi har bostäder i olika storlekar och i olika prislägen. Någon vill bo enkelt och billigt, medan någon annan vill lägga mer pengar på sitt boende. En del bor i stora familjer, medan andra är ensamboende, en del är unga, andra är gamla. Beroende av vem man är och vilken livscykelperiod man befinner sig i har man olika behov. Varje kund är unik och för att möta olika behov är vårt utbud varierat. Det är förenligt med vår affärsidé om att Erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. Vårt uthyrningssystem, Hyrestorget är ett publikt, öppet och tillgängligt sätt att hyra ut våra bostäder. Det finns på webben, men det går lika bra att ringa oss eller komma in på kontoret för att få hjälp att söka bostad. Reglerna vi tillämpar för att hyra bostad är lika för alla. Mer än tak över huvudet Att bo och leva innebär mer än att ha tak över huvudet. Det handlar om att kunna känna sig hemma, forma sitt eget hem och må bra i sin närmiljö. Trygghet och trivsel är två grundpelare och vi arbetar på olika sätt för att så många som möjligt ska kunna känna sig hemma. När det gäller trygghet agerar vi på bred front, främst förebyggande, men även med extra insatser när behov finns. Vi tror på den personliga kontakten mellan hyresgäst och ÖBO och hyresgästerna emellan. Vi arbetar med hembesök, trygghetsvandringar, tydliga regler och rutiner vid störningar och vi fokuserar aktivt på att stärka den sociala gemenskapen i stadsdelarna. Barn och unga prioriteras ÖBO samarbetar gärna med föreningslivet, skolor och fritidsgårdar för att nå barn och ungdomar. Vi vill på- 6

7 verka barnens möjligheter till en meningsfull fritid och god skolgång. Vi stödjer verksamheter i våra stadsdelar för barn och unga under kvällar, helger och skollov. Det kan t ex vara fotbollsturneringar, bad under sommaren, dans och teater eller utflykter av olika slag. ÖBO senior Inom ÖBO finns cirka 750 seniorbostäder för dem som är över 55 år. ÖBO arbetar med trivsel, gemenskapsoch trygghetsfrågor för våra seniorer. Under 2009 har bland annat Friskis & Svettis haft seniorjumpa i ÖBOs gemenskapslokaler, vilket var uppskattat. Hjälp med läxläsning I stadsdelen Vivalla har vi under året fortsatt och stärkt vårt stöd och engagemang kring projektet Linje 14. Projektet syftar att göra ungdomar som växer upp i Vivalla och Baronbackarna i Örebro intresserade och nyfikna på högre studier. Linje 14 är ett samarbete mellan Örebro Universitet och Örebro kommun och inom projektet arrangeras bland annat studiebesök, workshops om utbildning och läxläsningshjälp för ungdomarna i Vivallaskolan. Gynnande av social gemenskap Under år 2009 har ÖBO genomfört flera stadsdelsdagar och festivaler. Dessa evenemang syftar till att stadens invånare ska kunna mötas under trevliga former för att stärka den sociala gemenskapen mellan människor. På flera av dessa har det varit fler än besökare, vilket påvisar hur uppskattat det är. V.OX-festivalen som arrangerades mellan Varberga och Oxhagen är ett exempel som lockat många besökare och som har fått människor från olika delar av staden att mötas. Kulturbroar När det gäller evenemang vill vi gärna nå boende och aktörer över stadsdelsgränserna. Kulturbroar i Garphyttan är ett exempel på ett sådant evenemang. Det var en av våra bovärdar som drog igång arrangemanget och fick med sig flera olika aktörer. Kulturbroar bjöd på en marknadsafton med utställningar, kulturella begivenheter, musikunderhållning och möjlighet att prova på mat från olika kulturer. Under dagen gick kostnadsfria bussar mellan Garphyttan och Örebro för att möjliggöra för fler att ta del av evenemanget. Intresset var stort. För hela staden Att alltmer arbeta över stadsdelsgränserna är något som präglat årets boinflytandearbete. Förutom kulturbroar i Garphyttan finns andra exempel på samarbete över stadsdelsgränserna som motionsevenemanget Blodomloppet som i år gick över tre stora stadsdelar på väster. När Friskis & Svettis under fem sommarveckor bedrev gympa i parken i Baronbackarna bjöds även boende i närliggande villaområden in. Främjandet av den sociala sammanhållningen pågår numera på såväl gårds-, kvarters- som stadsnivå. Bostadsgaranti för studenter Studenterna blir fler och Örebro universitet växer. Stadens studenter är bra för stadens liv och rörelse och deras kompetens möjliggör ett större och bredare näringsliv i staden på sikt. Vi är måna om att de som väljer att studera i Örebro ska få en trygg och bra start. Därför erbjuder ÖBO alla studenter som flyttar till Örebro en bostad. 7

8 2 Miljöansvar Med dagens utsläpp av växthusgaser och det respektlösa användandet av jordens resurser orsakar vi allvarliga klimatförändringar. Det behövs en radikal förändring av vårt sätt att använda jordens resurser, där vi tar ansvar för vår gemensamma miljö. ÖBO vill minska vårt bidrag till klimatförändringarna och så långt det är möjligt använda miljövändliga och långsiktigt hållbara material och produkter vid såväl nyproduktion som ombyggnation. ÖBO vill i stort och smått bidra till att bryta den nuvarande utvecklingen genom att mobilisera företagets utvecklingskraft, ställa krav på våra samarbetspartners, motivera och utbilda personal samt stimulera hyresgästers engagemang. Företagets storlek ger oss goda möjligheter att bidra till en hållbar utveckling och de möjligheterna vill vi systematiskt ta tillvara. Minus 20 procent 2015 Vårt mål är att i ett första steg minska våra koldioxidutsläpp med 20 procent till år 2015, i jämförelse med 2005 års nivå. Detta sker främst genom minskad energianvändning för el, värme och transporter. Totalt ska ton koldioxid bort, varav 800 ton klarades av under Sedan år 2005 har våra koldioxidutsläpp minskats med åtta procent, vilket innebär att vi snart är halvvägs mot målet. Jakt på energitjuvar Vi har ett systematiskt arbete för att hitta energitjuvar som drar onödig energi. Under 2009 har vi inlett ett arbete med att ta bort uppvärmningen av alla termogarage. Vi har under året stängt av värmen i cirka hälften av alla termogarage och ersatt dessa med tid- och temperaturstyrda motorvärmare. På det viset värmer man bara upp bilen istället för garagen. För hyresgästen innebär det att man ställer in klockslaget när man ska använda bilen, och beroende av aktuell temperatur startar timern i lagom tid för att motorn ska hinna bli varm till det bestämda klockslaget. Avveckling av markuppvärmning I ÖBO har vi under många år haft markuppvärmda entréer, trappor och torg. Under det senaste året har vi stängt av många av dessa energislukare. Fler kommer att stängas nästa år. De dagar om året som det är vinter, med snö och halka som följd, har vi istället tagit hjälp av extra insatt personal för att skotta och sanda vid entréer och andra platser som behöver vara framkomliga. Aktiva hyresgäster I jakten på energitjuvar tar ÖBO gärna hyresgästerna till hjälp och uppmanar dem på olika sätt att ta kontakt med oss om de hittar någon energitjuv. 8

9 Det kan till exempel vara att tipsa om trapphus som lyser dygnet runt, varma garage eller dörrar som inte stängs ordentligt. Det är ofta hyresgäster som upptäcker att det i onödan står och lyser, eller om det finns andra energitjuvar i stadsdelen där de bor. Samarbete med andra ÖBO har tillsammans med SABO spridit våra erfarenheter i skriften; Energitjuvar en praktisk vägledning om energibesparing. I den finns 10 konkreta energispartips om bland annat ny teknik, markvärmeanläggningar, LED-belysning, hissar, närvarostyrd belysning och tid- och temperaturstyrda motorvärmare. Genom att arbeta öppet och aktivt jämföra oss med, och lära av andra företag, ökar våra möjligheter till ett offensivt miljöarbete. Priser och nomineringar ÖBOs miljöarbete har fått positiv uppmärksamhet och under 2009 har vi nominerats till och vunnit flera miljöutmärkelser. I samband med Energi- och bomässan i Alingsås under 2009 utlystes en tävling bland samtliga bostadsföretag i Sverige om hur man på bästa sätt försöker hitta energibesparingar i det egna beståndet. ÖBOs förslag att lokalisera onödigt höga energiräkningar och sedan med värmekamera fotografera värmestrålningen vann och premierades. ÖBO har dessutom under året vunnit SABO:s utmärkelse som årets energiutmanare Jonas Tannerstad tog emot utmärkelsen under de energidagar som SABO anordnade i Jönköping med motiveringen: Jonas är en innovativ eldsjäl som driver utvecklingen framåt i fastighetsbranschen och verkligen har förmågan att inspirera sin omgivning. Jonas har utvecklat nya tankesätt och strategier för att visualisera energianvändningen för personalen och han har också genom sin betydande kunskap ställt krav på tekniska lösningar som ännu inte finns på marknaden, vilket för hela branschen framåt. Jonas är en verklig energiutmanare. ÖBOs arbete har även uppmärksammats av Örebro kommun och ÖBO var en av tre finalister som nominerades till Örebro kommuns miljöpris för Motiveringen som finalist till för miljöpriset var: För deras tydliga klimatmål att minska koldioxidutsläppen med 20 procent till 2015, långsiktiga och målmedvetna arbete med energieffektiviseringar och jakt på energitjuvar! ÖBO arbetar långsiktigt med miljö-, energi- och klimatförbättringar i hela sin verksamhet genom att ta sitt ansvar som fastighetsförvaltare och genom att på ett pedagogiskt och attraktivt involvera sina hyresgäster och personal i arbetet. Hemsidans miljöinformation är ett föredöme. ÖBO påverkar marknaden ÖBO har ett kreativt samarbete med sina produktleverantörer. Tack vare företagets storlek och spetskompetens på tekniksidan ställer vi krav på, och samarbetar med företag för utveckling av produkter och innovativa miljötekniklösningar. Ett exempel är utvecklingen av individuella mätsystem, där arbetet lett till rekommendationer hur individuella mätsystem ska byggas hos SABO:s medlemmar i framtiden, vilket i längden kan påverka hela marknaden för individuella mätsystem. Energieffektivast på ÖBO Hösten 2009 påbörjades i kvarteret Pärllöken på Ladugårdsängen, byggandet av 24 lägenheter som blir de 9

10 2Miljöansvar energieffektivaste hus vi byggt. Energiförbrukningen kommer att vara mindre än 25 kwh/m², vilket innebär en minskning med 80 procent jämfört med gällande riktlinjer (110 kwh/m²). Golvvärme med lågtempererade system som ger bra komfort både sommar och vinter, effektiva väggmaterial som ger en jämnare värme, ny ledbelysning, extra isolerade glas, energieffektiva hissar, värmeåtervinning och individuell mätning är några av de energilösningar som bidrar till minskningen av energianvändningen. Vi ser Pärllöken som ett viktigt steg för framtiden och hoppas och tror att vi kan lära oss mycket av detta pilotprojekt inför vårt framtida bostadsbyggande. Hållbarhet varar längst När vi genomför innovativa och ibland till synes dyra investeringar vid nyproduktion och ombyggnation satsar vi på hållbara och underhållsfria material i våra fastigheter. De ökade kostnaderna för investeringar tar vi igen i form av minskade kostnader på underhåll, förvaltning och reparationer. Det är positivt både ur ekonomiskt hänseende för ägarna, men även för våra hyresgäster som får lägre månadskostnader och högre kvalitet samtidigt som det ur miljösynpunkt gynnar alla på sikt. Minskade utsläpp från transporter Vi vill minska våra transporter, bränsleförbrukning och de miljöföroreningar de orsakar. Vår strategi är att både minska antalet fordon och att köpa in miljöklassificerade fordon. Samtliga inköpta personbilar är gasdrivna. Under året har samtliga anställda som dokumenterat kör bil i tjänsten erbjudits att gå en ecodriving utbildning, där man lär sig körsättets betydelse för klimatet och hur man ska tillämpa det. Det genomsnittliga resultatet för dem som genomgått utbildningen innebar en 20 procentig sänkning av bränsleförbrukningen efter en timmes körutbildning. Klimatkompensering Flyg ger upphov till en förhållandevis stor miljöbelastning per resa. Därför klimatkompenserar ÖBO för samtliga flygresor. Kompenseringen sker genom så kallade Gold Standard Projekt inom CDM systemet. I praktiken innebär det att vi ger ekonomiskt stöd till projekt som tar fram förnyelsebar energi i Kina och Indien. Under 2009 medförde ÖBOs flygresor utsläpp av cirka 20 ton CO 2. Lägre förbrukningstoppar Under året har ÖBO drivit ett projekt tillsammans med fjärrvärmeleverantören för att sänka värmebehovet vid köldtoppar. Det är vid dessa toppar som fjärrvärmeverket måste elda som mest med fossila bränslen. En sänkning av värmetopparna är positivt för klimatet. Det som sker är att flödet av varmvatten till uppvärmning av husen minskas under de tidpunkter när många använder stora mängder varmvatten. Huset kyls inte ner, eftersom det sker korta stunder, och det totala värmebehovet för värme och varmvatten hålls mer konstant. Hälsosam inomhusmiljö För att säkerställa en god inomhusmiljö utförs bland annat radonmätningar i våra hus. Radonmätning ett omfattande arbete som tar mycket tid i anspråk. Mätningar har i det stora hela bra värden. I de lägenheter där förhöjda radonhalter finns, genomförs skyndsamt åtgärder vars resultat utvärderas med hjälp av nya mätningar. Förbättrad sophantering Under 2009 har vi fortsatt arbetet med att förbättra sophanteringen i beståndet. I Norrby har vi bytt ut de gamla sophusen mot markbehållare i kombination med återvinningsskåp. Detta har förbättrat såväl sophantering, arbetsmiljön för avfallshämtarna som trafiksäkerheten i området. 10

11 ÖBO släcker för klimatet ÖBO har under året deltagit i den världsomfattande manifestationen Earth hour. Under en timme på kvällen den 28 mars uppmanades ÖBOs hyresgäster att släcka ner alla lampor till förmån för miljön. Dessutom utfärdades en tävling mellan ÖBOs stora centrumbelägna fastigheter, Krämarhusen, där man skulle se vilket av husen som under denna timme var mest nedsläckt. ÖBOs Miljökonvent ÖBO genomförde ett miljökonvent för all personal under våren 2009 för att öka kunskapen och medvetenheten i klimat och miljöfrågor hos samtliga anställda. Programmet innehöll bland annat föreläsningar om ÖBOs energianvändning, vindkraft, solceller, markvärme, dolda energiförbrukare, individuell mätning av vatten, el och tvättstugor, snålspolande utrustning och minskad klimatpåverkan från transporter. Ett nyttigt och lärorikt konvent för spridning av klimatkunskap och inspiration till att ta större miljöansvar inom hela organisationen. Håll Örebro rent 2009 års miljökampanj var ett samverkansprojekt mellan ÖBO och Örebro Kommun. Efter föregående års Klimatsnällkampanj valde vi att arbeta mer på det lokala planet Kampanjen är ett flerårigt projekt där örebroarna uppmanas att hålla rent och snyggt i sin stad genom att slänga sopor där de hör hemma Vi använder även våra egna informationskanaler för olika miljökampanjer och uppmanar våra hyresgäster att sopsortera och vara med och minska energiförbrukningen och annat som värnar om klimat och miljö. 11

12 Ekonomisk 3hållbarhet ÖBO ser fastigheter som långsiktiga investeringar. Genom god och ansvarsfull fastighetsförvaltning i kombination med en stabil ekonomisk utveckling i företaget ges förutsättning för hållbara och attraktiva bostäder under många år. En förutsättning för allt CSR-arbete är en i grunden god, stabil och långsiktig ekonomi. Utöver det krävs engagemang, kunskap och ett visst mått av mod för att utveckla nya arbetssätt och förbättra verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Men för att kunna ta ett samhällsansvar måste man i bland satsa på dyrare investeringar och genomföra en del kontroversiella förändringsarbeten. Dessa investeringar bedömer vi att vi får tillbaka på sikt i form av exempelvis minskade underhållskostnader, lägre antal akutskador, lägre energiförbrukning, lägre vattenförbrukning, minskad omflyttning och minskad vandalisering. ÖBO ska erbjuda goda boendemiljöer och säker ställa fastigheternas ekonomiska värde genom en långsiktig fastighetsförvaltning. ÖBO har under 2009 lagt mycket resurser på investeringar och underhåll. Vid en jämförelse av våra kostnader i genomsnitt under de senaste tio åren, har vi ökat vårt underhåll med 42 miljoner kronor under Det betyder att ÖBO varit med och bidragit till många arbetstillfällen i staden i en tid av nedskärningar och ökad arbetslöshet. Under året har vi byggt om Björkallén, delar av Varberga samt byggt nytt i kvarteret Kaprisen och i Örnsköldsparken. Underhåll av beståndet Stora delar av fastighetsbeståndet står inför ett behov av genomgripande upprustning och vi vet att det ställer krav på stora ekonomiska och organisatoriska insatser 12

13 de kommande åren var bara början. Inför 2010 satsar vi nya friska pengar. Vi har en investerings- och underhållskostnad runt kronor per lägenhet och år, vilket är en siffra som tål att jämföras med föregående år. Nya bostäder ÖBO planerar att de närmaste två åren bygga närmare 700 lägenheter på olika platser inom kommunen. Ambitionen är att redan under 2010 börja bygga 277 lägenheter. Några av de aktuella stadsdelar där vi påbörjar eller avslutar projekt är Södra Sörby, Rynningeåsen, Adolfsberg, Norr, Örnsköldsparken samt i City. Många spännande hus I nybyggnadsportföljen finns många spännande, nydanande hus som kommer att bli attraktiva för örebroarna. Den nu presenterade byggstrategin ligger i linje med ÖBOs affärsidé att bygga attraktiva bostäder med bredd och variation. Vi bygger för ung och gammal, centralt och i stadens ytterkanter. Vi bygger högt och lågt, naturnära och centralt. Och sist, men inte minst, vi bygger klimatsmart. En kraftsamling En så här stor produktionsvolym har företaget inte haft sedan början av 1990-talet. Våra satsningar i ett ekonomisk osäkert läge visar viljan att använda ekonomiska styrka för att det kommunala bostadsförsörjningsansvaret även efterlevs i dåliga tider. Förnyelse av Vivalla Under hösten utformades en långsiktig generalplan för att rusta, förnya och utveckla Vivalla som stadsdel och skapa mångfald och särart i de enskilda bostadskvarteren. Förnyelsen kommer att bygga på stor delaktighet för de boende. Fortsatt låg vakansgrad Inom Örebro kommun råder fortsatt efterfrågan på bostäder, vilket medför en fortsatt låg vakansgrad inom ÖBO. Det är naturligtvis positivt ur ekonomiskt hänseende och leder till att vi får en ökad omsättning och intäkter som vi kan använda till de investeringar vi står inför. Vi uppfattas av många som en attraktiv hyresvärd genom att vi skapar trivsel och goda boendemiljöer. Byggnadspris till ÖBO Levande stadsdelar är ett ledord inom ÖBO. ÖBOs lokalenhet arbetar med att levandegöra våra stadsdelscentra med god service och välbesökta mötesplatser. Under året premierades ÖBO med Örebro kommuns byggnadspris för renoveringen av Rosta centrum. En lyckad förnyelse av en levande centrumfunktion, lyder bland annat motiveringen. Stadsdelen Rosta, även kallat Stjärnhusen, är en riksintressant kulturmiljö. Det byggdes , blev känt bland arkitekter och byggnadsintresserade människor över hela världen och människor vallfärdade hit för det unika sättet att bygga ett levande bostadsområde. Det är viktigt med levande stadsdelar och jag hoppas att renoveringen av centrum ska göra att folk börjar vallfärda till Rosta igen, sa ÖBOs VD Ulf Rohlén när ÖBO tog emot priset och tillade att han och hans medarbetare förstås var glada och stolta över att få priset. 13

14 Samspel med 4intressenter ÖBO som allmännyttigt bolag ska vara nyttiga för ägaren, kunderna och samhället. I samförstånd med våra intressenter utvecklar vi verksamheten på ett ansvarsfullt och affärsmässigt sätt som är gynnsamt för alla. En av våra ägardirektiv är att skapa delaktighet och boinflytande. Satsningar på boinflytande visar att det ger avkastning i både företagsnytta, genom minskade kostnader, som samhällsnytta. I ett samhällsnyttoperspektiv handlar det många gånger om att ett engagemang och delaktighet i boendet blir en grogrund för ett ökat samhällsengagemang i stort. Men för de allra flesta handlar det mest om att kunna vara med och forma sitt eget hem, stärka hemkänslan, stoltheten, trivseln och viljan att hålla det snyggt och fint omkring sig. Kultur I stadsdelen Vivalla har vi under året haft stöd i dialogarbetet av en konstnär/kulturarbetare. Detta har gett helt nya arbetssätt och lett till att vi nått långt fler, och nya, kundgrupper än vi vanligen gör. Bland annat har boende i stadsdelen bidragit med egna alster i skapandet av en kakelvägg Vivalla centrum. Hela 150 bidrag kom in och många av dessa sitter nu på en väl synlig vägg. Det är en konkret och påtaglig form av delaktighet och vi har lärt oss att det kan vara berikande att ibland plocka in helt nya kompetenser och metoder i dialogarbetet. Tvättstugeutställning i Vivalla Utifrån ett historiskt perspektiv har ÖBO väckt intresse, berättat och visat hur man ska tvätta och sköta tvättstugan. Tvättstugeutställningen var ett lyckat koncept som vi får säkert se mer av även i andra stadsdelar under Webben Genom ett webbaserat enkätverktyg har vi berett nya vägar för dialog med våra hyresgäster. Vi har idag sex kundpaneler i gång i olika stadsdelar och den senaste är studentpanelen. En undersökning bland studenterna på Örebro universitet gav oss signaler på hur studenter prioriterar och tänker kring sitt boende. Samarbete med moskén Som en del i ÖBOs integrationsarbete har vi hösten 2009 haft ett samarbete med Örebro moské. ÖBOs personal har funnits på plats i moskén en gång i veckan för samtal om boendet. Det har vi gjort som ett led i att 14

15 försöka få bättre kontakt med och kunskap om några av de kundgrupper vi annars har svårt att nå. Vi har diskuterat och haft dialog kring frågor som uthyrningsregler, energifrågor, sopsortering och brandskydd etc. Vårt engagemang har uppskattats av dem som besöker moskén, samtidigt som vi har lärt oss mycket. Kundsynpunkter en gåva De viktigaste synpunkter vi kan få är de från våra kunder. ÖBO har därför utvecklat ett systematiskt arbetssätt för att kunna ta till oss och använda oss av kundernas synpunkter. Kundsynpunkterna fungerar som kunskapsbank och inspirationskälla när det gäller att utveckla verksamheten och ger oss indikationer på vad vi behöver förbättra. Under 2009 har ÖBO bland annat utvecklat en sms funktion för döva och ändrat rutiner för ökad tillgänglighet. Andra bra synpunkter som inkommit under året är önskemål om information på fler språk för att minska missförstånd, slitstarkare ytskikt i kök för minskat slitage, förbättringar av bokningssystem i tvättstugor för undvikande av konflikter, och förbättrade sopsorteringsmöjligheter. ÖBO sponsrar ÖBO är mån om att ha ett högt anseende och en positiv företagsprofil. För att skapa och upprätthålla det jobbar vi med bland annat sponsring. ÖBO har en sponsringspolicy, vilken ger vägledning för vilka kriterier som ska styra urvalet av det som vi väljer att engagera oss i. Sponsringen är ett sätt att stärka våra relationer med omvärlden och ger oss möjligheten att stödja organisationer och verksamheter som speglar och ligger i linje med de värderingar och kärnvärden som ÖBO står för. Under 2009 har ÖBO bland annat sponsrat föreningar som är verksamma för barn och ungdomar i våra stadsdelar. Vi har sponsrat verksamheter som sommarkollo, utflykter, idrottsturneringar och kulturaktiviteter etc. För staden som helhet har ÖBO sponsrat ÖSK, KIF och aktiviteter som O Helga natt, Allsång och Länsmusiken. CSR-kriterier i inköpspolicyn ÖBO tar ett samhällsansvar och vi har som ambition ta ett ännu större ansvar än vi gör idag. Dessutom vill vi att andra företag också ska se nyttan och glädjen av att driva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt som gynnar inte bara företaget i sig, utan även samhället i stort. Vid exempelvis upphandlingar försöker vi anpassa våra krav så att även mindre entreprenörer och leverantörer kan och vill vara med. Vi försöker påverka våra entreprenörer att anställa människor som bor i våra stadsdelar och det gör vi bland annat genom projektet Jobbpunktväst Örebro. Andra kriterier som är relaterade till ÖBOs CSRarbete och som ligger till grund vid upphandlingar finns i ÖBOs inköpspolicy. Beroende på typen av upphandling ställs produktspecifika krav. Är det till exempel en upphandling där kemiska produkter ska användas ställs krav på dessa. Ingår fordon i större utsträckning ställs miljökrav på fordon och dess skötsel. De klausuler vi använder gäller för underentreprenörer/ leverantörer i samtliga led. 15

16 God 5arbetsmiljö ÖBOs personal har hög kompetens och stort engagemang. Trivseln är hög och det finns en vilja att utvecklas. Med kontinuerlig satsning på medarbetarna ges förutsättningar för en fortsatt bra arbetsinsats. ÖBO sätter stort värde på sin personal. Att företagets medarbetare trivs, mår bra, har den kompetens de behöver och är aktivt delaktiga i utformningen av verksamheten är en förutsättning för allas engagemang, vilja och förmåga att utföra ett bra arbete. Medarbetarna ska ha goda förutsättningar att göra en bra arbetsinsats utifrån hyresgästernas behov och önskemål. Detta säkerställs bland annat genom kompetensutveckling, personalvård och bra ledarskap med tydliga mandat gällande ansvar och befogenheter. Värdegrund på ÖBO All personal inom ÖBO arbetar, på ett eller annat sätt, med något som rör ett av livets allra mest centrala delar boendet. De bedömningar vi gör, det arbete vi utför, vårt agerande allt detta påverkar människors liv. Därför är det viktigt att ÖBO kommunicerar värdegrunderna både internt och externt då personalens agerande starkt påverkar såväl hyresgästerna som företaget i stort. För ÖBO är frågor om etik, socialt ansvar, mångfald och hållbarhet viktiga. Mångfald på jobbet Under 2009 har ÖBO arbetat med Mångkultur på jobbet. Inom ramen för detta har vi påbörjat ett program med flera steg där vi under 2009 har tagit del av och fokuserat på mångfaldsfrågor. Under hösten har samtliga anställda erbjudits gå på bio för att se filmen Gran Torino. Efter filmen fick samtliga ta del av diskussionsfrågor för att lyfta upp temat ytterligare och reflektera kring budskapet. Samtliga anställda har lyssnat på Gillis Herlitz föreläsning om kulturmöten. Gillis belyste kulturskillnader, fördomar, olika värderingar, sätt att tänka och handla samt delade med sig av sina egna erfarenheter på ett sätt som gjorde av vi kunde ta det till oss och reflektera utifrån oss själva och den arbetssituation vi befinner oss i. Nästa steg i Mångkultur på jobbet genomförs i början av Det är Boenderesan, där två hyresgäster kommer och berättar hur de upplevde att komma till Sverige och sina erfarenheter av ÖBO och sitt boende den första tiden. Syftet är att få större insikt, kunskap och förståelse om oss själva och andra. Förhoppningen är att det i slutändan leder till förbättringar och ökad nöjdhet och trivsel bland såväl kunder som anställda. Kompetensutveckling på ÖBO ÖBO behöver kompetent personal och satsar därför regelbundet på kompetensutveckling ökade vi budgeten för utbildning till företagets anställda till 2,3 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 6000 kronor per anställd. Under 2009 har företaget bland annat erbjudit utbildning i hyresjuridik, engelska, att hantera besvärliga kunder och röjsågning. För att hålla nere kostnaderna och samtidigt få så många anställda 16

17 som möjligt försöker vi hålla utbildningarna i Örebro. Utöver ovanstående kostnader har arbetstid lagts ner på både intern och extern utbildning motsvarande cirka 24 timmar per medarbetare. Ökade språkkunskaper Ett av ÖBOs företagsövergripande mål är att arbeta med mångfald. En del i det innebär en strävan efter att anställa fler medarbetare med utländsk bakgrund. Många av våra hyresgäster kommer från andra länder och vi anser att det är viktigt att ÖBO har förutsättningar för att på ett bra sätt kunna hantera de språksvårigheter och kulturskillnader som faktiskt finns. Lån till körkort Vid nyrekrytering till tjänster som kräver körkort erbjuder ÖBO lån till körkort. Det gör man för att en i övrigt välmeriterad sökande ska kunna få jobbet. Erbjudandet riktar sig framförallt till sökande med utländsk bakgrund, då vi vet att många från andra länder saknar körkort, men det gäller samtliga sökande vid tillsvidareanställning. Friska medarbetare ÖBO satsar på personalens fysiska befinnande. Drygt hälften av alla medarbetare nyttjade ÖBOs friskvårdserbjudande under Det är en ökning från föregående år, vilket är positivt. Utöver det jobbar vi i olika grupper efter intresse och behov där några arbetar med att sluta röka och andra med att gå ner i vikt samt hitta en sund mathållning. Hitta ut Under året har samtliga medarbetare erbjudits att delta i aktivitetssatsningen Hitta ut. Hitta ut är en friskvårdsutmaning för alla i Örebro som vill upptäcka nya platser och samtidigt komma ut och motionera. Inom projektet erbjuds även deltagarna gå på föreläsningar om friskvård, hälsa och motion samt få en grundutbildning i karta och kompass. Personalklubben ÖBO har en aktiv personalklubb, som ordnar gemensamma aktiviteter som resor, fester, trivselkvällar, fiskedagar etc. Det gör man för trivseln och den goda stämningens skull. Aktiviteterna är uppskattade bland personalen och bidrar till en god social gemenskap på arbetet. Förra året anordnades bland annat en resa till Galdhöpiggen i Norge där en grupp besteg nordens högsta berg, en fiskedag i Kilsbergen som blev mycket uppskattad och en kväll i mars spelades den årliga bowlingen som alltid är lika välbesökt. Trevliga inslag som bidrar till en positiv stämning, god gemenskap och glada medarbetare. 17

18 1 Socialt ansvar Indikator Enhet Genomsnittlig yta per bostadstyp 1 rok m * med driftkostnad avses drift-, administrations-, och företagsövergripande kostnader ** interna + externa kostnader SKY snitt 2 rok m rok m rok m rok m > 5 rok m Genomsnittlig snitthyra per bostadstyp 1 rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m > 5 rok Driftkostnadsutveckling* kr/m Hyresutveckling kr/m % 2,5 2,7 2,7 3,2 Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter) Total % 17,1 16, ,4 Intern % 5,9 5,8 5,7 6,8 Företaget arbetar efter en icke diskriminerande uthyrningspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Företaget verkar för att öka den sociala sammanhållningen i bostadsområdena Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Kostnader för social ansvar (nu stadsdelsutvecklarna)** kr/lgh Kostnader för företagets sociala hjälp (bosociala gruppen) kr/lgh ,8 Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade i företagets bestånd* % 38,3 38,6 38,6 54,4 Företaget arbetar löpande med säkerhetsoch trygghetsfrågor Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Nyproduktion av hyresrätter Antal % 0,4 0,2 0,07 1 Fastighetsförvärv % Andel av kommunens specialboenden som bostadsföretaget tillhandahåller % 96,2 61 Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar Störningar Antal ,8 Ekonomiska skäl Antal ,3 18

19 2 Miljöansvar Indikator Enhet Företaget arbetar aktivt med miljöförbättrande åtgärder Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Ställer företaget miljökrav vid upphandlingar av entreprenörer Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet kwh/m ,6 Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet kg/m 2 26,5 26,1 25,6 16,4 CO 2 minskning, basår 2005 % 4,1 5,4 7,2 8,65 Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % ,6 Koldioxidutsläpp från bolagets fordon SKY snitt Ton CO 2 /år ,4 Utveckling av vattenförbrukning i beståndet Total m 3 /m 2 2,33 2,36 2,4 1,75 Varm l/m Kall l/m Företaget bedriver opinionsbildning för miljöhänsyn Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Mängd avfall som produceras i beståndet Kompost kg/lgh Restavfall kg/lgh Återvinningsmaterial kg/lgh

20 3 Ekonomisk hållbarhet Indikator Enhet Andel renoverade lägenheter i relation till befintligt fastighetsbestånd** % 1,4 1,5 1,3 2,85 Nedlagda investeringar och underhållskostnader (exklusive nyproduktion) Mkr SKY snitt Tkr/lgh Företagets ekonomiska uthyrningsgrad Bostäder % 99,6 99,6 99,64 99 Företagets investeringar i nyproduktion samt fastighetsförvärv Nyproduktion Mkr Förvärv Mkr Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja Ja 4 Samspel med intressenter Indikator Enhet Företaget initierar till och för regelbunden dialog med hyresgästerna Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Andel av företagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende Serviceindex % 81,3 81,6 82,4 82,1 SKY snitt Trygghetsindex % 78,5 79,6 80,2 78,4 Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att öka de boendes nöjdhet Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Företaget har och följer sin sponsringspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Företaget arbetar efter en upprättad etisk kod Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Företaget har långsiktiga mål att navigera efter upprättad affärsplan Ja/Nej Ja Ja Ja Ja 20

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2011 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 2009 CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 1 1 innehåll 2 vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2012 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Innehåll 3 Sammanfattning och nyckeltal 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-13 Det här är Skelleftebostäder 14-17 Våra hyresgäster 18-20 Våra medarbetare

Läs mer

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering Årsredovisning 2010 2 UPPSALAHEM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Uppsalahem i korthet... 4 Uppsalahem 2010... 5 Vd har ordet... 6 Verksamheten Ägardirektiv och mål... 9 Vision, affärsidé och strategier...

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

innehåll Kort om Familjebostäder

innehåll Kort om Familjebostäder innehåll Året i korthet 2007...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Framtidens boende...7 Ägardirektiv och mål... 10 Affärsidé, mål och strategier...12 Företagsledning...15 Styrelse...16 Kort om Familjebostäder

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

En hållbar berättelse 2011

En hållbar berättelse 2011 Riksbyggen Huvudkontor: Kungsbron 21 106 18 Stockholm Tel 0771-860 860 Dag&Natt www.riksbyggen.se info@riksbyggen.se En hållbar berättelse 2011 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Riksbyggen

Läs mer

Helsingborgshem på 10 sekunder

Helsingborgshem på 10 sekunder årsredovisning 212 Vi är ett bostadsföretag som vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel. Men också känna stolthet över att vi tar ansvar för morgondagens

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Engagemanget och kompetensen hos Vasakronans medarbetare är nyckeln till vårt framgångsrika hållbarhetsarbete. styrning Vasakronans uppdrag från samheten

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer