CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 2009 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1

2 Innehåll Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God arbetsmiljö 16 Indikatorer 18 Definitioner 22 Vad är Eurhonet? European Housing Network, Eurhonet, är ett nätverk bestående av närmare 30 allmännyttiga bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Inom Eurhonet finns en stark vilja att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma miljö minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder. 2

3 Vad är CSR? Företagens sociala ansvar eller CSR är omfattande. Corporate Social Responsibility, som den engelska förkortningen CSR står för, handlar i grunden om att ta ansvar, inte bara för de positiva effekter företaget har på samhället, utan också för de negativa. Det handlar om hur vi på frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i vår verksamhet i samverkan med våra intressenter. Detta utifrån perspektiv kopplade till socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet samt ett etiskt förhållningssätt till vår personal. CSR handlar om att vara handlingskraftig, trovärdig och öppen i frågor som berör människa och miljö. Vi publicerar denna rapport för att visa på några av de exempel med koppling till hållbarhetsfrågor som vi jobbar med på vårt företag. CSR-rapport kan i princip översättas med Hållbarhetsredovisning. Vi har valt den engelska benämningen då rapporten tas fram i samarbete med andra europeiska företag inom nätverket Eurhonet. 3

4 Företagsfakta ÖrebroBostäder AB är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. ÖBO är största hyresvärden i Örebro. Faktum är att var tredje örebroare bor hos oss! Vi har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen. Vår vision Hem för dig Vår affärsidé Erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO-fakta anställda mkr i omsättning lägenheter hyresgäster lokaler Målet är att ÖBO ska utmärkas av: Trygghet Individuella värderingar Prisvärt Integration och mångfald Levande stadsdelar Miljöansvar Vackert Inflytande och delaktighet Stolt och engagerad personal ÖBOs fastighetsbestånd 4

5 Ledare Vi kan nu för andra året i rad erbjuda dig ÖBOs CSR-rapport. ÖBO ska som allmännyttigt bostadsföretag vara till allmän nytta på affärsmässiga grunder och drivas på ett sätt som är långsiktigt hållbar. Det är en viktig och inspirerande utmaning för oss. Jag är stolt över vad vi står för och alla medarbetare som på ett föredömligt sätt agerar utifrån samhällsansvar och hållbarhetstänk. Vårt samhällsansvar genomsyrar hela företaget, i det vi gör och i de beslut som tas inom organisationen. I det ligger att vi ska ta ett stort miljö- och klimatansvar och vi ska ha en radikalt ökad renoverings- och ombyggnadstakt för att långsiktigt säkerställa ett högt och stabilt fastighetsvärde. Som ett led i det sociala ansvarstagandet förnyar vi våra stora stadsdelar. Under 2009 har vi bland annat arbetat fram en generalplan för utvecklingen av vår största stadsdel för de kommande åren. Vi ska skapa mångfald och särart i de enskilda bostadskvarteren genom varierade boendeformer, nya mötesplatser och ökad delaktighet. Vi ska alltid sträva efter att skapa de bästa förutsättningarna för att våra medarbetare ska kunna utvecklas i sina jobb. Detta borgar för att vi även långsiktigt kan göra ett bra arbete samt skapa goda relationer och ett bra samarbete med våra intressenter. Modellen för rapporten har vi utvecklat i samarbete inom Eurhonet. Det innebär att vi kan jämföra vårt CSR-arbete med andra företag i bostadsbranschen, både i Sverige och i Europa. Tack vare CSR-samarbetet får vi större kunskap och ökade möjligheter att hitta nya vägar, utveckla företagets verksamhet ytterligare och samtidigt påverka vår omvärld att ta ett samhällsansvar. Varsågod att ta del av årets CSR-rapport! Med vänlig hälsning Ulf Rohlén Vd ÖrebroBostäder AB 5

6 1 Socialt ansvarstagande Det egna hemmet och dess närmiljö har betydelse för människors möjligheter att leva ett bra liv. Genom ett socialt ansvarstagande bidrar vi till att skapa goda livsvillkor och en trygg miljö för alla som bor och verkar i Örebro. Hem för dig! Utifrån den visionen vill ÖBO göra det möjligt för människor i olika livssituationer och med olika förutsättningar och behov att forma sina egna hem. För ÖBO innebär det att vi på ett lyhört och flexibelt sätt, ser, förstår och möter våra hyresgästers individuella efterfrågan på bostäder och service allt efter förändringar över tid. Människor är olika. Någon vill bo centralt, en annan vill bo på landet, någon föredrar uteplats medan en fjärde vill bo högt. Vi har bostäder i olika storlekar och i olika prislägen. Någon vill bo enkelt och billigt, medan någon annan vill lägga mer pengar på sitt boende. En del bor i stora familjer, medan andra är ensamboende, en del är unga, andra är gamla. Beroende av vem man är och vilken livscykelperiod man befinner sig i har man olika behov. Varje kund är unik och för att möta olika behov är vårt utbud varierat. Det är förenligt med vår affärsidé om att Erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. Vårt uthyrningssystem, Hyrestorget är ett publikt, öppet och tillgängligt sätt att hyra ut våra bostäder. Det finns på webben, men det går lika bra att ringa oss eller komma in på kontoret för att få hjälp att söka bostad. Reglerna vi tillämpar för att hyra bostad är lika för alla. Mer än tak över huvudet Att bo och leva innebär mer än att ha tak över huvudet. Det handlar om att kunna känna sig hemma, forma sitt eget hem och må bra i sin närmiljö. Trygghet och trivsel är två grundpelare och vi arbetar på olika sätt för att så många som möjligt ska kunna känna sig hemma. När det gäller trygghet agerar vi på bred front, främst förebyggande, men även med extra insatser när behov finns. Vi tror på den personliga kontakten mellan hyresgäst och ÖBO och hyresgästerna emellan. Vi arbetar med hembesök, trygghetsvandringar, tydliga regler och rutiner vid störningar och vi fokuserar aktivt på att stärka den sociala gemenskapen i stadsdelarna. Barn och unga prioriteras ÖBO samarbetar gärna med föreningslivet, skolor och fritidsgårdar för att nå barn och ungdomar. Vi vill på- 6

7 verka barnens möjligheter till en meningsfull fritid och god skolgång. Vi stödjer verksamheter i våra stadsdelar för barn och unga under kvällar, helger och skollov. Det kan t ex vara fotbollsturneringar, bad under sommaren, dans och teater eller utflykter av olika slag. ÖBO senior Inom ÖBO finns cirka 750 seniorbostäder för dem som är över 55 år. ÖBO arbetar med trivsel, gemenskapsoch trygghetsfrågor för våra seniorer. Under 2009 har bland annat Friskis & Svettis haft seniorjumpa i ÖBOs gemenskapslokaler, vilket var uppskattat. Hjälp med läxläsning I stadsdelen Vivalla har vi under året fortsatt och stärkt vårt stöd och engagemang kring projektet Linje 14. Projektet syftar att göra ungdomar som växer upp i Vivalla och Baronbackarna i Örebro intresserade och nyfikna på högre studier. Linje 14 är ett samarbete mellan Örebro Universitet och Örebro kommun och inom projektet arrangeras bland annat studiebesök, workshops om utbildning och läxläsningshjälp för ungdomarna i Vivallaskolan. Gynnande av social gemenskap Under år 2009 har ÖBO genomfört flera stadsdelsdagar och festivaler. Dessa evenemang syftar till att stadens invånare ska kunna mötas under trevliga former för att stärka den sociala gemenskapen mellan människor. På flera av dessa har det varit fler än besökare, vilket påvisar hur uppskattat det är. V.OX-festivalen som arrangerades mellan Varberga och Oxhagen är ett exempel som lockat många besökare och som har fått människor från olika delar av staden att mötas. Kulturbroar När det gäller evenemang vill vi gärna nå boende och aktörer över stadsdelsgränserna. Kulturbroar i Garphyttan är ett exempel på ett sådant evenemang. Det var en av våra bovärdar som drog igång arrangemanget och fick med sig flera olika aktörer. Kulturbroar bjöd på en marknadsafton med utställningar, kulturella begivenheter, musikunderhållning och möjlighet att prova på mat från olika kulturer. Under dagen gick kostnadsfria bussar mellan Garphyttan och Örebro för att möjliggöra för fler att ta del av evenemanget. Intresset var stort. För hela staden Att alltmer arbeta över stadsdelsgränserna är något som präglat årets boinflytandearbete. Förutom kulturbroar i Garphyttan finns andra exempel på samarbete över stadsdelsgränserna som motionsevenemanget Blodomloppet som i år gick över tre stora stadsdelar på väster. När Friskis & Svettis under fem sommarveckor bedrev gympa i parken i Baronbackarna bjöds även boende i närliggande villaområden in. Främjandet av den sociala sammanhållningen pågår numera på såväl gårds-, kvarters- som stadsnivå. Bostadsgaranti för studenter Studenterna blir fler och Örebro universitet växer. Stadens studenter är bra för stadens liv och rörelse och deras kompetens möjliggör ett större och bredare näringsliv i staden på sikt. Vi är måna om att de som väljer att studera i Örebro ska få en trygg och bra start. Därför erbjuder ÖBO alla studenter som flyttar till Örebro en bostad. 7

8 2 Miljöansvar Med dagens utsläpp av växthusgaser och det respektlösa användandet av jordens resurser orsakar vi allvarliga klimatförändringar. Det behövs en radikal förändring av vårt sätt att använda jordens resurser, där vi tar ansvar för vår gemensamma miljö. ÖBO vill minska vårt bidrag till klimatförändringarna och så långt det är möjligt använda miljövändliga och långsiktigt hållbara material och produkter vid såväl nyproduktion som ombyggnation. ÖBO vill i stort och smått bidra till att bryta den nuvarande utvecklingen genom att mobilisera företagets utvecklingskraft, ställa krav på våra samarbetspartners, motivera och utbilda personal samt stimulera hyresgästers engagemang. Företagets storlek ger oss goda möjligheter att bidra till en hållbar utveckling och de möjligheterna vill vi systematiskt ta tillvara. Minus 20 procent 2015 Vårt mål är att i ett första steg minska våra koldioxidutsläpp med 20 procent till år 2015, i jämförelse med 2005 års nivå. Detta sker främst genom minskad energianvändning för el, värme och transporter. Totalt ska ton koldioxid bort, varav 800 ton klarades av under Sedan år 2005 har våra koldioxidutsläpp minskats med åtta procent, vilket innebär att vi snart är halvvägs mot målet. Jakt på energitjuvar Vi har ett systematiskt arbete för att hitta energitjuvar som drar onödig energi. Under 2009 har vi inlett ett arbete med att ta bort uppvärmningen av alla termogarage. Vi har under året stängt av värmen i cirka hälften av alla termogarage och ersatt dessa med tid- och temperaturstyrda motorvärmare. På det viset värmer man bara upp bilen istället för garagen. För hyresgästen innebär det att man ställer in klockslaget när man ska använda bilen, och beroende av aktuell temperatur startar timern i lagom tid för att motorn ska hinna bli varm till det bestämda klockslaget. Avveckling av markuppvärmning I ÖBO har vi under många år haft markuppvärmda entréer, trappor och torg. Under det senaste året har vi stängt av många av dessa energislukare. Fler kommer att stängas nästa år. De dagar om året som det är vinter, med snö och halka som följd, har vi istället tagit hjälp av extra insatt personal för att skotta och sanda vid entréer och andra platser som behöver vara framkomliga. Aktiva hyresgäster I jakten på energitjuvar tar ÖBO gärna hyresgästerna till hjälp och uppmanar dem på olika sätt att ta kontakt med oss om de hittar någon energitjuv. 8

9 Det kan till exempel vara att tipsa om trapphus som lyser dygnet runt, varma garage eller dörrar som inte stängs ordentligt. Det är ofta hyresgäster som upptäcker att det i onödan står och lyser, eller om det finns andra energitjuvar i stadsdelen där de bor. Samarbete med andra ÖBO har tillsammans med SABO spridit våra erfarenheter i skriften; Energitjuvar en praktisk vägledning om energibesparing. I den finns 10 konkreta energispartips om bland annat ny teknik, markvärmeanläggningar, LED-belysning, hissar, närvarostyrd belysning och tid- och temperaturstyrda motorvärmare. Genom att arbeta öppet och aktivt jämföra oss med, och lära av andra företag, ökar våra möjligheter till ett offensivt miljöarbete. Priser och nomineringar ÖBOs miljöarbete har fått positiv uppmärksamhet och under 2009 har vi nominerats till och vunnit flera miljöutmärkelser. I samband med Energi- och bomässan i Alingsås under 2009 utlystes en tävling bland samtliga bostadsföretag i Sverige om hur man på bästa sätt försöker hitta energibesparingar i det egna beståndet. ÖBOs förslag att lokalisera onödigt höga energiräkningar och sedan med värmekamera fotografera värmestrålningen vann och premierades. ÖBO har dessutom under året vunnit SABO:s utmärkelse som årets energiutmanare Jonas Tannerstad tog emot utmärkelsen under de energidagar som SABO anordnade i Jönköping med motiveringen: Jonas är en innovativ eldsjäl som driver utvecklingen framåt i fastighetsbranschen och verkligen har förmågan att inspirera sin omgivning. Jonas har utvecklat nya tankesätt och strategier för att visualisera energianvändningen för personalen och han har också genom sin betydande kunskap ställt krav på tekniska lösningar som ännu inte finns på marknaden, vilket för hela branschen framåt. Jonas är en verklig energiutmanare. ÖBOs arbete har även uppmärksammats av Örebro kommun och ÖBO var en av tre finalister som nominerades till Örebro kommuns miljöpris för Motiveringen som finalist till för miljöpriset var: För deras tydliga klimatmål att minska koldioxidutsläppen med 20 procent till 2015, långsiktiga och målmedvetna arbete med energieffektiviseringar och jakt på energitjuvar! ÖBO arbetar långsiktigt med miljö-, energi- och klimatförbättringar i hela sin verksamhet genom att ta sitt ansvar som fastighetsförvaltare och genom att på ett pedagogiskt och attraktivt involvera sina hyresgäster och personal i arbetet. Hemsidans miljöinformation är ett föredöme. ÖBO påverkar marknaden ÖBO har ett kreativt samarbete med sina produktleverantörer. Tack vare företagets storlek och spetskompetens på tekniksidan ställer vi krav på, och samarbetar med företag för utveckling av produkter och innovativa miljötekniklösningar. Ett exempel är utvecklingen av individuella mätsystem, där arbetet lett till rekommendationer hur individuella mätsystem ska byggas hos SABO:s medlemmar i framtiden, vilket i längden kan påverka hela marknaden för individuella mätsystem. Energieffektivast på ÖBO Hösten 2009 påbörjades i kvarteret Pärllöken på Ladugårdsängen, byggandet av 24 lägenheter som blir de 9

10 2Miljöansvar energieffektivaste hus vi byggt. Energiförbrukningen kommer att vara mindre än 25 kwh/m², vilket innebär en minskning med 80 procent jämfört med gällande riktlinjer (110 kwh/m²). Golvvärme med lågtempererade system som ger bra komfort både sommar och vinter, effektiva väggmaterial som ger en jämnare värme, ny ledbelysning, extra isolerade glas, energieffektiva hissar, värmeåtervinning och individuell mätning är några av de energilösningar som bidrar till minskningen av energianvändningen. Vi ser Pärllöken som ett viktigt steg för framtiden och hoppas och tror att vi kan lära oss mycket av detta pilotprojekt inför vårt framtida bostadsbyggande. Hållbarhet varar längst När vi genomför innovativa och ibland till synes dyra investeringar vid nyproduktion och ombyggnation satsar vi på hållbara och underhållsfria material i våra fastigheter. De ökade kostnaderna för investeringar tar vi igen i form av minskade kostnader på underhåll, förvaltning och reparationer. Det är positivt både ur ekonomiskt hänseende för ägarna, men även för våra hyresgäster som får lägre månadskostnader och högre kvalitet samtidigt som det ur miljösynpunkt gynnar alla på sikt. Minskade utsläpp från transporter Vi vill minska våra transporter, bränsleförbrukning och de miljöföroreningar de orsakar. Vår strategi är att både minska antalet fordon och att köpa in miljöklassificerade fordon. Samtliga inköpta personbilar är gasdrivna. Under året har samtliga anställda som dokumenterat kör bil i tjänsten erbjudits att gå en ecodriving utbildning, där man lär sig körsättets betydelse för klimatet och hur man ska tillämpa det. Det genomsnittliga resultatet för dem som genomgått utbildningen innebar en 20 procentig sänkning av bränsleförbrukningen efter en timmes körutbildning. Klimatkompensering Flyg ger upphov till en förhållandevis stor miljöbelastning per resa. Därför klimatkompenserar ÖBO för samtliga flygresor. Kompenseringen sker genom så kallade Gold Standard Projekt inom CDM systemet. I praktiken innebär det att vi ger ekonomiskt stöd till projekt som tar fram förnyelsebar energi i Kina och Indien. Under 2009 medförde ÖBOs flygresor utsläpp av cirka 20 ton CO 2. Lägre förbrukningstoppar Under året har ÖBO drivit ett projekt tillsammans med fjärrvärmeleverantören för att sänka värmebehovet vid köldtoppar. Det är vid dessa toppar som fjärrvärmeverket måste elda som mest med fossila bränslen. En sänkning av värmetopparna är positivt för klimatet. Det som sker är att flödet av varmvatten till uppvärmning av husen minskas under de tidpunkter när många använder stora mängder varmvatten. Huset kyls inte ner, eftersom det sker korta stunder, och det totala värmebehovet för värme och varmvatten hålls mer konstant. Hälsosam inomhusmiljö För att säkerställa en god inomhusmiljö utförs bland annat radonmätningar i våra hus. Radonmätning ett omfattande arbete som tar mycket tid i anspråk. Mätningar har i det stora hela bra värden. I de lägenheter där förhöjda radonhalter finns, genomförs skyndsamt åtgärder vars resultat utvärderas med hjälp av nya mätningar. Förbättrad sophantering Under 2009 har vi fortsatt arbetet med att förbättra sophanteringen i beståndet. I Norrby har vi bytt ut de gamla sophusen mot markbehållare i kombination med återvinningsskåp. Detta har förbättrat såväl sophantering, arbetsmiljön för avfallshämtarna som trafiksäkerheten i området. 10

11 ÖBO släcker för klimatet ÖBO har under året deltagit i den världsomfattande manifestationen Earth hour. Under en timme på kvällen den 28 mars uppmanades ÖBOs hyresgäster att släcka ner alla lampor till förmån för miljön. Dessutom utfärdades en tävling mellan ÖBOs stora centrumbelägna fastigheter, Krämarhusen, där man skulle se vilket av husen som under denna timme var mest nedsläckt. ÖBOs Miljökonvent ÖBO genomförde ett miljökonvent för all personal under våren 2009 för att öka kunskapen och medvetenheten i klimat och miljöfrågor hos samtliga anställda. Programmet innehöll bland annat föreläsningar om ÖBOs energianvändning, vindkraft, solceller, markvärme, dolda energiförbrukare, individuell mätning av vatten, el och tvättstugor, snålspolande utrustning och minskad klimatpåverkan från transporter. Ett nyttigt och lärorikt konvent för spridning av klimatkunskap och inspiration till att ta större miljöansvar inom hela organisationen. Håll Örebro rent 2009 års miljökampanj var ett samverkansprojekt mellan ÖBO och Örebro Kommun. Efter föregående års Klimatsnällkampanj valde vi att arbeta mer på det lokala planet Kampanjen är ett flerårigt projekt där örebroarna uppmanas att hålla rent och snyggt i sin stad genom att slänga sopor där de hör hemma Vi använder även våra egna informationskanaler för olika miljökampanjer och uppmanar våra hyresgäster att sopsortera och vara med och minska energiförbrukningen och annat som värnar om klimat och miljö. 11

12 Ekonomisk 3hållbarhet ÖBO ser fastigheter som långsiktiga investeringar. Genom god och ansvarsfull fastighetsförvaltning i kombination med en stabil ekonomisk utveckling i företaget ges förutsättning för hållbara och attraktiva bostäder under många år. En förutsättning för allt CSR-arbete är en i grunden god, stabil och långsiktig ekonomi. Utöver det krävs engagemang, kunskap och ett visst mått av mod för att utveckla nya arbetssätt och förbättra verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Men för att kunna ta ett samhällsansvar måste man i bland satsa på dyrare investeringar och genomföra en del kontroversiella förändringsarbeten. Dessa investeringar bedömer vi att vi får tillbaka på sikt i form av exempelvis minskade underhållskostnader, lägre antal akutskador, lägre energiförbrukning, lägre vattenförbrukning, minskad omflyttning och minskad vandalisering. ÖBO ska erbjuda goda boendemiljöer och säker ställa fastigheternas ekonomiska värde genom en långsiktig fastighetsförvaltning. ÖBO har under 2009 lagt mycket resurser på investeringar och underhåll. Vid en jämförelse av våra kostnader i genomsnitt under de senaste tio åren, har vi ökat vårt underhåll med 42 miljoner kronor under Det betyder att ÖBO varit med och bidragit till många arbetstillfällen i staden i en tid av nedskärningar och ökad arbetslöshet. Under året har vi byggt om Björkallén, delar av Varberga samt byggt nytt i kvarteret Kaprisen och i Örnsköldsparken. Underhåll av beståndet Stora delar av fastighetsbeståndet står inför ett behov av genomgripande upprustning och vi vet att det ställer krav på stora ekonomiska och organisatoriska insatser 12

13 de kommande åren var bara början. Inför 2010 satsar vi nya friska pengar. Vi har en investerings- och underhållskostnad runt kronor per lägenhet och år, vilket är en siffra som tål att jämföras med föregående år. Nya bostäder ÖBO planerar att de närmaste två åren bygga närmare 700 lägenheter på olika platser inom kommunen. Ambitionen är att redan under 2010 börja bygga 277 lägenheter. Några av de aktuella stadsdelar där vi påbörjar eller avslutar projekt är Södra Sörby, Rynningeåsen, Adolfsberg, Norr, Örnsköldsparken samt i City. Många spännande hus I nybyggnadsportföljen finns många spännande, nydanande hus som kommer att bli attraktiva för örebroarna. Den nu presenterade byggstrategin ligger i linje med ÖBOs affärsidé att bygga attraktiva bostäder med bredd och variation. Vi bygger för ung och gammal, centralt och i stadens ytterkanter. Vi bygger högt och lågt, naturnära och centralt. Och sist, men inte minst, vi bygger klimatsmart. En kraftsamling En så här stor produktionsvolym har företaget inte haft sedan början av 1990-talet. Våra satsningar i ett ekonomisk osäkert läge visar viljan att använda ekonomiska styrka för att det kommunala bostadsförsörjningsansvaret även efterlevs i dåliga tider. Förnyelse av Vivalla Under hösten utformades en långsiktig generalplan för att rusta, förnya och utveckla Vivalla som stadsdel och skapa mångfald och särart i de enskilda bostadskvarteren. Förnyelsen kommer att bygga på stor delaktighet för de boende. Fortsatt låg vakansgrad Inom Örebro kommun råder fortsatt efterfrågan på bostäder, vilket medför en fortsatt låg vakansgrad inom ÖBO. Det är naturligtvis positivt ur ekonomiskt hänseende och leder till att vi får en ökad omsättning och intäkter som vi kan använda till de investeringar vi står inför. Vi uppfattas av många som en attraktiv hyresvärd genom att vi skapar trivsel och goda boendemiljöer. Byggnadspris till ÖBO Levande stadsdelar är ett ledord inom ÖBO. ÖBOs lokalenhet arbetar med att levandegöra våra stadsdelscentra med god service och välbesökta mötesplatser. Under året premierades ÖBO med Örebro kommuns byggnadspris för renoveringen av Rosta centrum. En lyckad förnyelse av en levande centrumfunktion, lyder bland annat motiveringen. Stadsdelen Rosta, även kallat Stjärnhusen, är en riksintressant kulturmiljö. Det byggdes , blev känt bland arkitekter och byggnadsintresserade människor över hela världen och människor vallfärdade hit för det unika sättet att bygga ett levande bostadsområde. Det är viktigt med levande stadsdelar och jag hoppas att renoveringen av centrum ska göra att folk börjar vallfärda till Rosta igen, sa ÖBOs VD Ulf Rohlén när ÖBO tog emot priset och tillade att han och hans medarbetare förstås var glada och stolta över att få priset. 13

14 Samspel med 4intressenter ÖBO som allmännyttigt bolag ska vara nyttiga för ägaren, kunderna och samhället. I samförstånd med våra intressenter utvecklar vi verksamheten på ett ansvarsfullt och affärsmässigt sätt som är gynnsamt för alla. En av våra ägardirektiv är att skapa delaktighet och boinflytande. Satsningar på boinflytande visar att det ger avkastning i både företagsnytta, genom minskade kostnader, som samhällsnytta. I ett samhällsnyttoperspektiv handlar det många gånger om att ett engagemang och delaktighet i boendet blir en grogrund för ett ökat samhällsengagemang i stort. Men för de allra flesta handlar det mest om att kunna vara med och forma sitt eget hem, stärka hemkänslan, stoltheten, trivseln och viljan att hålla det snyggt och fint omkring sig. Kultur I stadsdelen Vivalla har vi under året haft stöd i dialogarbetet av en konstnär/kulturarbetare. Detta har gett helt nya arbetssätt och lett till att vi nått långt fler, och nya, kundgrupper än vi vanligen gör. Bland annat har boende i stadsdelen bidragit med egna alster i skapandet av en kakelvägg Vivalla centrum. Hela 150 bidrag kom in och många av dessa sitter nu på en väl synlig vägg. Det är en konkret och påtaglig form av delaktighet och vi har lärt oss att det kan vara berikande att ibland plocka in helt nya kompetenser och metoder i dialogarbetet. Tvättstugeutställning i Vivalla Utifrån ett historiskt perspektiv har ÖBO väckt intresse, berättat och visat hur man ska tvätta och sköta tvättstugan. Tvättstugeutställningen var ett lyckat koncept som vi får säkert se mer av även i andra stadsdelar under Webben Genom ett webbaserat enkätverktyg har vi berett nya vägar för dialog med våra hyresgäster. Vi har idag sex kundpaneler i gång i olika stadsdelar och den senaste är studentpanelen. En undersökning bland studenterna på Örebro universitet gav oss signaler på hur studenter prioriterar och tänker kring sitt boende. Samarbete med moskén Som en del i ÖBOs integrationsarbete har vi hösten 2009 haft ett samarbete med Örebro moské. ÖBOs personal har funnits på plats i moskén en gång i veckan för samtal om boendet. Det har vi gjort som ett led i att 14

15 försöka få bättre kontakt med och kunskap om några av de kundgrupper vi annars har svårt att nå. Vi har diskuterat och haft dialog kring frågor som uthyrningsregler, energifrågor, sopsortering och brandskydd etc. Vårt engagemang har uppskattats av dem som besöker moskén, samtidigt som vi har lärt oss mycket. Kundsynpunkter en gåva De viktigaste synpunkter vi kan få är de från våra kunder. ÖBO har därför utvecklat ett systematiskt arbetssätt för att kunna ta till oss och använda oss av kundernas synpunkter. Kundsynpunkterna fungerar som kunskapsbank och inspirationskälla när det gäller att utveckla verksamheten och ger oss indikationer på vad vi behöver förbättra. Under 2009 har ÖBO bland annat utvecklat en sms funktion för döva och ändrat rutiner för ökad tillgänglighet. Andra bra synpunkter som inkommit under året är önskemål om information på fler språk för att minska missförstånd, slitstarkare ytskikt i kök för minskat slitage, förbättringar av bokningssystem i tvättstugor för undvikande av konflikter, och förbättrade sopsorteringsmöjligheter. ÖBO sponsrar ÖBO är mån om att ha ett högt anseende och en positiv företagsprofil. För att skapa och upprätthålla det jobbar vi med bland annat sponsring. ÖBO har en sponsringspolicy, vilken ger vägledning för vilka kriterier som ska styra urvalet av det som vi väljer att engagera oss i. Sponsringen är ett sätt att stärka våra relationer med omvärlden och ger oss möjligheten att stödja organisationer och verksamheter som speglar och ligger i linje med de värderingar och kärnvärden som ÖBO står för. Under 2009 har ÖBO bland annat sponsrat föreningar som är verksamma för barn och ungdomar i våra stadsdelar. Vi har sponsrat verksamheter som sommarkollo, utflykter, idrottsturneringar och kulturaktiviteter etc. För staden som helhet har ÖBO sponsrat ÖSK, KIF och aktiviteter som O Helga natt, Allsång och Länsmusiken. CSR-kriterier i inköpspolicyn ÖBO tar ett samhällsansvar och vi har som ambition ta ett ännu större ansvar än vi gör idag. Dessutom vill vi att andra företag också ska se nyttan och glädjen av att driva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt som gynnar inte bara företaget i sig, utan även samhället i stort. Vid exempelvis upphandlingar försöker vi anpassa våra krav så att även mindre entreprenörer och leverantörer kan och vill vara med. Vi försöker påverka våra entreprenörer att anställa människor som bor i våra stadsdelar och det gör vi bland annat genom projektet Jobbpunktväst Örebro. Andra kriterier som är relaterade till ÖBOs CSRarbete och som ligger till grund vid upphandlingar finns i ÖBOs inköpspolicy. Beroende på typen av upphandling ställs produktspecifika krav. Är det till exempel en upphandling där kemiska produkter ska användas ställs krav på dessa. Ingår fordon i större utsträckning ställs miljökrav på fordon och dess skötsel. De klausuler vi använder gäller för underentreprenörer/ leverantörer i samtliga led. 15

16 God 5arbetsmiljö ÖBOs personal har hög kompetens och stort engagemang. Trivseln är hög och det finns en vilja att utvecklas. Med kontinuerlig satsning på medarbetarna ges förutsättningar för en fortsatt bra arbetsinsats. ÖBO sätter stort värde på sin personal. Att företagets medarbetare trivs, mår bra, har den kompetens de behöver och är aktivt delaktiga i utformningen av verksamheten är en förutsättning för allas engagemang, vilja och förmåga att utföra ett bra arbete. Medarbetarna ska ha goda förutsättningar att göra en bra arbetsinsats utifrån hyresgästernas behov och önskemål. Detta säkerställs bland annat genom kompetensutveckling, personalvård och bra ledarskap med tydliga mandat gällande ansvar och befogenheter. Värdegrund på ÖBO All personal inom ÖBO arbetar, på ett eller annat sätt, med något som rör ett av livets allra mest centrala delar boendet. De bedömningar vi gör, det arbete vi utför, vårt agerande allt detta påverkar människors liv. Därför är det viktigt att ÖBO kommunicerar värdegrunderna både internt och externt då personalens agerande starkt påverkar såväl hyresgästerna som företaget i stort. För ÖBO är frågor om etik, socialt ansvar, mångfald och hållbarhet viktiga. Mångfald på jobbet Under 2009 har ÖBO arbetat med Mångkultur på jobbet. Inom ramen för detta har vi påbörjat ett program med flera steg där vi under 2009 har tagit del av och fokuserat på mångfaldsfrågor. Under hösten har samtliga anställda erbjudits gå på bio för att se filmen Gran Torino. Efter filmen fick samtliga ta del av diskussionsfrågor för att lyfta upp temat ytterligare och reflektera kring budskapet. Samtliga anställda har lyssnat på Gillis Herlitz föreläsning om kulturmöten. Gillis belyste kulturskillnader, fördomar, olika värderingar, sätt att tänka och handla samt delade med sig av sina egna erfarenheter på ett sätt som gjorde av vi kunde ta det till oss och reflektera utifrån oss själva och den arbetssituation vi befinner oss i. Nästa steg i Mångkultur på jobbet genomförs i början av Det är Boenderesan, där två hyresgäster kommer och berättar hur de upplevde att komma till Sverige och sina erfarenheter av ÖBO och sitt boende den första tiden. Syftet är att få större insikt, kunskap och förståelse om oss själva och andra. Förhoppningen är att det i slutändan leder till förbättringar och ökad nöjdhet och trivsel bland såväl kunder som anställda. Kompetensutveckling på ÖBO ÖBO behöver kompetent personal och satsar därför regelbundet på kompetensutveckling ökade vi budgeten för utbildning till företagets anställda till 2,3 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 6000 kronor per anställd. Under 2009 har företaget bland annat erbjudit utbildning i hyresjuridik, engelska, att hantera besvärliga kunder och röjsågning. För att hålla nere kostnaderna och samtidigt få så många anställda 16

17 som möjligt försöker vi hålla utbildningarna i Örebro. Utöver ovanstående kostnader har arbetstid lagts ner på både intern och extern utbildning motsvarande cirka 24 timmar per medarbetare. Ökade språkkunskaper Ett av ÖBOs företagsövergripande mål är att arbeta med mångfald. En del i det innebär en strävan efter att anställa fler medarbetare med utländsk bakgrund. Många av våra hyresgäster kommer från andra länder och vi anser att det är viktigt att ÖBO har förutsättningar för att på ett bra sätt kunna hantera de språksvårigheter och kulturskillnader som faktiskt finns. Lån till körkort Vid nyrekrytering till tjänster som kräver körkort erbjuder ÖBO lån till körkort. Det gör man för att en i övrigt välmeriterad sökande ska kunna få jobbet. Erbjudandet riktar sig framförallt till sökande med utländsk bakgrund, då vi vet att många från andra länder saknar körkort, men det gäller samtliga sökande vid tillsvidareanställning. Friska medarbetare ÖBO satsar på personalens fysiska befinnande. Drygt hälften av alla medarbetare nyttjade ÖBOs friskvårdserbjudande under Det är en ökning från föregående år, vilket är positivt. Utöver det jobbar vi i olika grupper efter intresse och behov där några arbetar med att sluta röka och andra med att gå ner i vikt samt hitta en sund mathållning. Hitta ut Under året har samtliga medarbetare erbjudits att delta i aktivitetssatsningen Hitta ut. Hitta ut är en friskvårdsutmaning för alla i Örebro som vill upptäcka nya platser och samtidigt komma ut och motionera. Inom projektet erbjuds även deltagarna gå på föreläsningar om friskvård, hälsa och motion samt få en grundutbildning i karta och kompass. Personalklubben ÖBO har en aktiv personalklubb, som ordnar gemensamma aktiviteter som resor, fester, trivselkvällar, fiskedagar etc. Det gör man för trivseln och den goda stämningens skull. Aktiviteterna är uppskattade bland personalen och bidrar till en god social gemenskap på arbetet. Förra året anordnades bland annat en resa till Galdhöpiggen i Norge där en grupp besteg nordens högsta berg, en fiskedag i Kilsbergen som blev mycket uppskattad och en kväll i mars spelades den årliga bowlingen som alltid är lika välbesökt. Trevliga inslag som bidrar till en positiv stämning, god gemenskap och glada medarbetare. 17

18 1 Socialt ansvar Indikator Enhet Genomsnittlig yta per bostadstyp 1 rok m * med driftkostnad avses drift-, administrations-, och företagsövergripande kostnader ** interna + externa kostnader SKY snitt 2 rok m rok m rok m rok m > 5 rok m Genomsnittlig snitthyra per bostadstyp 1 rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m rok kr/m > 5 rok Driftkostnadsutveckling* kr/m Hyresutveckling kr/m % 2,5 2,7 2,7 3,2 Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter) Total % 17,1 16, ,4 Intern % 5,9 5,8 5,7 6,8 Företaget arbetar efter en icke diskriminerande uthyrningspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Företaget verkar för att öka den sociala sammanhållningen i bostadsområdena Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Kostnader för social ansvar (nu stadsdelsutvecklarna)** kr/lgh Kostnader för företagets sociala hjälp (bosociala gruppen) kr/lgh ,8 Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade i företagets bestånd* % 38,3 38,6 38,6 54,4 Företaget arbetar löpande med säkerhetsoch trygghetsfrågor Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Nyproduktion av hyresrätter Antal % 0,4 0,2 0,07 1 Fastighetsförvärv % Andel av kommunens specialboenden som bostadsföretaget tillhandahåller % 96,2 61 Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar Störningar Antal ,8 Ekonomiska skäl Antal ,3 18

19 2 Miljöansvar Indikator Enhet Företaget arbetar aktivt med miljöförbättrande åtgärder Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Ställer företaget miljökrav vid upphandlingar av entreprenörer Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet kwh/m ,6 Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet kg/m 2 26,5 26,1 25,6 16,4 CO 2 minskning, basår 2005 % 4,1 5,4 7,2 8,65 Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % ,6 Koldioxidutsläpp från bolagets fordon SKY snitt Ton CO 2 /år ,4 Utveckling av vattenförbrukning i beståndet Total m 3 /m 2 2,33 2,36 2,4 1,75 Varm l/m Kall l/m Företaget bedriver opinionsbildning för miljöhänsyn Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Mängd avfall som produceras i beståndet Kompost kg/lgh Restavfall kg/lgh Återvinningsmaterial kg/lgh

20 3 Ekonomisk hållbarhet Indikator Enhet Andel renoverade lägenheter i relation till befintligt fastighetsbestånd** % 1,4 1,5 1,3 2,85 Nedlagda investeringar och underhållskostnader (exklusive nyproduktion) Mkr SKY snitt Tkr/lgh Företagets ekonomiska uthyrningsgrad Bostäder % 99,6 99,6 99,64 99 Företagets investeringar i nyproduktion samt fastighetsförvärv Nyproduktion Mkr Förvärv Mkr Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja Ja 4 Samspel med intressenter Indikator Enhet Företaget initierar till och för regelbunden dialog med hyresgästerna Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Andel av företagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende Serviceindex % 81,3 81,6 82,4 82,1 SKY snitt Trygghetsindex % 78,5 79,6 80,2 78,4 Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att öka de boendes nöjdhet Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Företaget har och följer sin sponsringspolicy Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Företaget arbetar efter en upprättad etisk kod Ja/Nej Ja Ja Ja Ja Företaget har långsiktiga mål att navigera efter upprättad affärsplan Ja/Nej Ja Ja Ja Ja 20

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2010 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2009 CSR rapport 1 Innehållsförteckning Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God arbetsmiljö 16 Defi nitioner

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning

CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 2009 CSR Corporate Social Responsibility HållbaRHetSRedoviSning 1 1 innehåll 2 vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad

10 Miljöansvar. 17 God arbetsmiljö. AB Stångåstaden, Gavlegårdarna samt Familjebostäder Stockholm. Driftkostnad CSR-rapport 2010 Innehåll 3 Vad är Eurhonet och CSR? 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar 12 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter 17 God

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2011 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2010 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

CSR 2012. corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR 2012. corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning CSR 2012 corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 14 Samspel med intressenter

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2010 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Vd har ordet 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

en rapport om hållbarhet

en rapport om hållbarhet C S R - R A P P O R T 20 11 CSR-RAPPORT 2011 en rapport om hållbarhet Innehåll 3 Corporate Social Responsibility (CSR) 4 Om Gavlegårdarna 5 VD har ordet 6 Socialt ansvarstagande i bostadsområden 10 Miljöansvar

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Uppsalas ledande bostadsbolag

Uppsalas ledande bostadsbolag Uppsalas ledande bostadsbolag Ägardirektiv, bl a På affärsmässiga grunder försöka uppnå en hög nyproduktionsnivå Erbjuda 7 % av nyuthyrningen till personer som av särskilda skäl inte kan få en bostad på

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Ägardirektiv Flens Bostads AB

Ägardirektiv Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:9-902 Ägardirektiv Flens Bostads AB Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-15 89 1 Detta ägardirektiv avser Flens Bostadsaktiebolag. (556154-4866), (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Mariehus affärsplan. Boende för hela livet

Mariehus affärsplan. Boende för hela livet 2015 2018 Mariehus affärsplan Boende för hela livet Vår affärsplan I affärsplanen beskriver vi hur vi gör för att genomföra det uppdrag som Mariehus har fått av Mariestads kommun fram till och med 2018.

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

ÖrebroBostäder AB. Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav. Anneli Sundqvist

ÖrebroBostäder AB. Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav. Anneli Sundqvist ÖrebroBostäder AB Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav Anneli Sundqvist ÖrebroBostäder AB (ÖBO) - Kommunalägt bostadsbolag - 23 000 lägenheter - 400 anställda - 1 000 kommersiella lokaler

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2009 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Remissvar Dnr 2013/3.2.2/92 Sid. 1 (6) 2013-06-10 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Finansroteln Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Svar på remiss från Finansroteln

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer