HUND GPS BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUND GPS 2007. BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7"

Transkript

1 INNEHÅLL INNEHÅLL 1 HUND GPS 2007 BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v Cpyright 2006 Pinter Slutins Ltd Pinter Slutins äger upphvsrätten till denna manual ch den applikatin sm beskrivs i manualen. Kpiering av denna manual eller prduktens egenskaper är förbjudet utan tillstånd av Pinter Slutins. Obs! De prduktegenskaper sm beskrivs i denna manual kan förändras i samband med uppgraderingar. 1. ALLMÄNT 3 Lkalisera Planera Orientera sig Orientera sig i terräng ch på vatten Systemkrav Förpackningens innehåll 4 2. INSTALLATION Steg 1: Ladda GPS-mttagarens batteri Steg 2: Kntrllera telefnens anslutningsinställningar Steg 3: Installera minneskrtet Steg 4: Anslutning av GPS-mttagare Steg 5: Starta en GPS-lkalisering 5 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7 Registrering ch licenser Registrering Aktivera kartlicens Köpa kartlicens 9 4. NAVIGERING Starta navigering Hund-GPS -prgrammets menyer 11 Kartr Kartvy Förflytta dig på kartan Karttyper ch kartnivåer Ladda ner kartr Radera kartr 18 GPS GPS-uppdatering Min Psitin GPS-uppdateringens status Spårningslgg 19 Mål Allmän infrmatin m mål Skapa, redigera ch radera mål Bläddra bland målen på kartan Målfunktiner Hantering av mål meddelanden 25 Kmpassen Min infrmatin 26 Infrmatinsvy Spårningslgg Vägmätare Rutt Mål Satelliter 29 Verktyg Ställa in en markering 30

2 4.24 Rutt Avstånd Ställ in MyPs Hantering av anlända meddelanden 32 Inställningar Aktiv kartnedladdning Psitinsauktrisering Autmatisk centrering Visa skala Bakgrundljus Krdinat system Enhetssystem Zm nivåer Imprtera kartrutr Ta brt kartrutr Prduktegistrering Kartruteaktivering Appendix 1: SNABBVALSTANGENTER Appendix 2: ÖVRE FLIK ALLMÄNT Lkalisera Planera Orientera sig Vare sig du rör dig i terrängen eller på vattnet, vägleder dig Hund-GPS 2007 direkt till ditt mål. Hund-GPS 2007 är sm vilket annat instrument för navigering i terräng eller på vatten. Hund-GPS 2007 fungerar tillsammans med din telefn ch har därför dessa egenskaper, t.ex. autmatisk kartnedladdning eller persnlkalisering, sm inte finns i "traditinella" GPSinstrument. Orientera dig enkelt med din Symbian S60 (v. 2.0) telefn. 1.1 Orientera sig i terräng ch på vatten Hund-GPS 2007 är det bästa instrumentet för dig sm tycker m friluftsliv. Du sm tycker m att ftvandra, jaga eller åka båt - med det här instrumentet kan du lkalisera ch följa de mål du vill. Med Hitta kmpisfunktinen kan du spåra din hund, din jaktkmpis eller till exempel din kmpis' båt. Egenskaper: Med hitta kmpisfunktinen kan du: Spåra din hund, din jaktkamrat eller en båt Med kmpassen kan du rientera dig mt ett mål ch samtidigt mt din kmpis Visar din psitin på kartan ch kartan förflyttar sig i takt med att du förflyttar dig Rutter ch waypints kan enkelt skapas ch sparas Laddar autmatiskt ner kartr över terräng, vattendrag ch vägar via en GPRS-förbindelse. Alla nerladdade kartr sparas på minneskrtet. Infruta sm bl.a. visar infrmatin m hastighet ch restid. 1.2 Systemkrav För att kunna fungera kräver applikatinen Hund-GPS 2007 följande egenskaper i din mbiltelefn: Symbian Series 60 2 nd editin Bluetth - trådlös förbindelse Multi Media Card (MMC) krtplats eller en Multi Media Card (RS-MMC) krtplats av mindre frmat 3

3 1.3 Förpackningens innehåll Bluetth GPS-mttagare (tillval) Nät ch billaddare för GPS-mttagare (m förpackningen innehåller Bluetth GPS) MMC-minneskrt, sm innehåller applikatinen ch kartr MMC-adapter Snabbinstruktin Licens sm ger rätt till 1000 kartrutr CD-ROM 2. INSTALLATION 2.1 Steg 1: Ladda GPS-mttagarens batteri 1. Sätt in batteriet i GPS-mttagaren. 2. Anslut sedan GPS-mttagaren till laddaren. 3. Den röda lampan slcknar när batteriet är fulladdat. 4. Tag slutligen lss laddaren från GPS-mttagaren. Obs! Vid första laddningen skall batteriet laddas i minst 10 timmar, detta för att batteriet skall kmma igång på ett riktigt sätt. 2.2 Steg 2: Kntrllera telefnens anslutningsinställningar Hund-GPS 2007 använder sig av telefnens Internet-inställningar för registrering ch nedladdning av kartr. Kntrllera att webbadressen till din peratör har angetts via (Inställningar > Anslutning > Anslutningspunkter). WAP- ch MMSinställningar är inte aktuella utan anslutningsadressen skall vara en internet adress av standardfrmat. Om du inte känner till dessa inställningar, fråga din telefn peratör för att få dessa inställningar. 1. Installera krtet på minneskrtplatsen i din apparat. Om apparaten är avsedd för MMC-krt i full strlek, sätter du först in krtet i MMCadaptern. 2. Starta apparaten. När MMC-krtet är rätt installerat, visas Hund-GPSiknen i telefnens meny. 3. Öppna applikatinen antingen genm att välja Hund-GPS ch trycka på mbilens valknapp eller genm att välja Val > Öppna. Om det inte finns en Hund-GPS -ikn i menyn, kntrllera att minneskrtet är krrekt installerat i telefnen. Obs! Avlägsna aldrig prgramfilerna. Tag inte heller brt prgrammet via menyn Applikatinshanteraren (Filhantereraren). Avlägsnande av filer kan rsaka fel ch förstöra prgrammet. Varje gång du raderar någt, använd då ENDAST Hund-GPS - applikatinens funktiner för radering, se t.ex. 4.6 Radera kartr. Om du raderar filer i SYSTEM-registret kan allvarliga funktinsfel uppstå i applikatinen. Fel sm uppstått till följd av att filer raderats täcks inte av garantin. 2.4 Steg 4: Anslutning av GPS-mttagare 1. Starta GPS-mttagaren. 2. Starta Hund-GPS prgrammet. 3. Tryck sedan på snabbvalsknapp 4 för att starta uppdateringen av GPS. 4. Om applikatinen ber m ett lösenrd, mata in 0000 sm lösenrd ch välj sedan OK. 5. Välj sedan en GPS-mttagare från listan ch välj sedan OK. 6. Vänta på att GPS-mttagaren synkrniseras. 7. Tryck sedan på snabbvalsknapp 0, din egen psitin syns nu mitt på displayen. Lösenrdet för telefnen ch Bluetth GPS-mttagaren behöver bara anges första gången de används. 2.3 Steg 3: Installera minneskrtet Obs! När du installerat minneskrtet ch börjat ladda ner kartr kan du inte använda kartrna i någn annan apparat. Om du vill flytta över minneskrtet till någn annan apparat, kntakta vår kundtjänst. Obs! Du kan inte använda kartr du laddat ner i en annan apparat Steg 5: Starta en GPS-lkalisering 1. För att kunna påbörja en GPS-lkalisering måste du vara utmhus eller i ett frdn men GPS-mttagaren skall ha fri sikt mt himlen. Vi rekmmenderar att man inte rör sig då GPS-lkaliseringen inleds ch pågår. 2. Starta GPS-mttagaren. Kntrllera att GPS antennen är riktad mt himlen. GPS Antennen sitter på andra sidan m GSM antennen. 5

4 3. Vänta på att GPS-mttagaren synkrniserar psitinen. VARNING! UTRUSTNINGEN KAN SKADAS VID EXTREM HETTA! Undvik därför användning eller förvaring av GPS-mttagaren i temperaturer över +60 C. En för hög temperatur kan skada batteriet samt förkrta apparatens livslängd. GPS (Glbal Psitining System) är ett glbalt satellitbaserat navigatinssystem. Det regleras av Förenta staternas försvarsministerium ch därför kan dess precisin eller tillgänglighet ändras utan förvarning. Väderförhållanden kan störa användningen av GPS. Att använda GPS systemet är helt kstnadsfritt. Bestämning av GPS-psitin Lkaliseringen kan ta från under en minut till flera minuter från det att GPSmttagaren startar lkaliseringen av egen psitin. Detta berr på flera faktrer, t.ex. tidpunkt, antalet satelliter sm finns till förfgande över hrisnten, din fysiska plats på jrdkltet, sikten till satelliterna, byggnader eller andra hinder samt reflekterande ytr i mgivningen. Vissa vindrutr kan innehålla material (t.ex. kvicksilver) sm hindrar eller reducerar GPS-signaler. Vissa metaller, såsm bly (t.ex. blybaserade målarfärger) kan ckså hindra GPS-signaler. I dm fall apparaten måste placeras nära en str metallyta är det bättre att placera den direkt i kntakt med metallytan än en aning vanför. Flervägs utbredning kallas ett fenmen sm uppkmmer då samma GPSsignal kmmer till mttagaren direkt från satelliten men även från reflekterande ytr. Sådana ytr kan vara t.ex. byggnaders väggar eller vattenytr. Om GPS-mttagaren tar emt både direkta ch reflekterande signaler lägger mttagaren fta märke till felet ch kan krrigera det. Om mttagaren får endast reflekterade signaler ger den ett felaktigt psitinssvar. Då endast ett fåtal satelliter kan nås kan psitinsfelet vara flera hundra meter eller mer. 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS Registrering ch licenser Navigatinssystemet Hund-GPS 2007 bör registreras, innan det tas i bruk. På MMC-minneskrtets knvlut finns en kd för aktivering av kartlicens. 3.1 Registrering Du kan registrera antingen vid din mbil eller på Internet. Registrering vid din telefn Öppna Hund--applikatinen för registrering via telefnen. 1. Välj Vyer > Inställningar. 2. Välj Prduktregistrering. 3. Välj Val > Ändra. Ett registreringsfrmulär visas i displayen. 4. Fyll sedan i frmuläret enligt nedan. Uppgifter i frmuläret: Förnamn ch efternamn: För- ch efternamn är bligatriska fält. Använd inte mellanslag. Lösenrd: Lösenrdet skall vara minst 5 tecken långt. Använd inte mellanslag. Obs! Spara lösenrdet för senare användning. Du kmmer att behöva lösenrdet när du köper kartr eller vill ändra dina registeruppgifter. av säkerhetsskäl kan lösenrdet inte hämtas från Inställningar efter att registreringen är avslutad. E-pst: Använd en giltig e-pstadress. 5. Efter att ha fyllt i frmuläret, välj Klar. 6. Applikatinen ber m tillåtelse att skicka infrmatinen till servern. Tryck på Ja för att registrera dig. 7. Applikatinen ber m din kntaktadress. Välj Internetadress (se 2.2 Steg 2: Kntrllera Internetinställningarna för din mbil). 8. Applikatinen meddelar att din licens har gått ut ch frågar m du vill köpa en giltig licens. Svara Nej, ch återvänd till menyn, där du kan välja Aktivera licens för att aktivera licensen för gratiskartr (se 3.2 Aktivera kartlicens). Om du svarar Ja, kmmer du att flyttas till Internetadressen, där du kan köpa kartlicenser (se 3.3 Köpa kartlicens). 6 7

5 Registrering på Internet Gå till adressen https://www.genimap.cm/mbilelicens e/v1/mbilelicense. 1. Klicka på Register. 2. Mata in dina uppgifter i registreringsfrmulärets fält. 3. Klicka på Submit. Uppgifter i frmuläret: Firstname förnamn Lastname efternamn Passwrd lösenrd (det kan vara en siffer- eller bkstavskmbinatin) Retype passwrd mata in lösenrdet på nytt address e-pstadress IMEI-number mbilens serienummer Välj under Applicatin: Tracker MyWay Nkia/ Mbile Tracker. 3.2 Aktivera kartlicens Du kan aktivera kartlicensen antingen via din mbil eller via Internet. Aktivera licens via mbil Hund-GPS 2007 innehåller 1000 avgiftsfria kartrutr. För att kartrutrna skall kunna användas, måste licensen aktiveras. Obs! Nerladdade kartrutr kan inte överföras till en annan telefn efter nerladdningen. En kartruta är en del av en karta. Kartrutan är någt större än mbilens display. Öppna Hund-GPS -applikatinen för att aktivera kartlicensen. 1. Välj Vyer > Inställningar. 2. Välj Kartruteaktivering. 3. Börja Licensaktivering genm att välja Val > Ändra. 4. Mata in den licenskd du köpte eller licenskden sm km med applikatinen. Licenskden består av 8 eller 9 tecken. Obs! Stra ch små bkstäver uppfattas sm skilda tecken. Mata in tecknen på exakt samma sätt sm i licenskden. Observera att ett strt i-tecken ser likadant ut sm ett litet L-tecken. 5. När du sedan har matat in kden, välj OK. Applikatinen ber m din kntaktadress. Välj Internetadress (se 2.2 Steg 2: Kntrllera Internetinställningarna för din mbil). Aktivera kartlicens via Internet Du kan aktivera kartlicensen på webbadressen https://www.genimap.cm/mbil elicense/v1/mbilelicense. 1. Skriv din mbils IMEI-kd ch ditt lösenrd. 2. Tryck på Lgin-knappen för att lgga in 3. Välj License activatin 4. Mata in den licenskd du köpte eller licenskden sm km med applikatinen. Obs! Stra ch små bkstäver uppfattas sm skilda tecken. Mata in tecknen på exakt samma sätt sm i licenskden. 5. Tryck på Activate. 6. Tryck på Lgut. 3.3 Köpa kartlicens Du kan ladda ner kartr för Hund-GPS -applikatinen via mbilens nätförbindelse. För att ladda ner kartr behöver du en giltig licens. När din nybörjarlicens gått ut, kan du köpa en ny direkt via din mbil eller via Internet. Du behöver ett kntkrt t.ex. (Visa/Mastercard) för att köpa kartr. Obs! Nerladdade kartr kan inte överföras till en annan telefn efter nerladdningen. 8 9

6 Köpa en licens via mbiltelefnen 1. Om licensen inte är giltig meddelar applikatinen att den gått ut ch föreslår att du skall köpa en ny. Svara Ja ch du kmmer att förflyttas till en internetadress där du kan köpa en ny licens för kart nedladdning. 2. Skriv in lösenrdet, sm du valde i samband med registreringen (se 3.1 Registrering ). 3. Klicka på Lgin. 4. Om du får felmeddelandet Lgin failed, försök på nytt, frtsätt annars. 5. Välj Tracker MyWay/Mbile Tracker under Applicatin. 6. Klicka på Lgin. 7. Du kmmer nu att förflyttas till adressen för köp av en kartlicens. Välj Buy license. Frtsätt från punkt 3 i nästa avsnitt. Köpa licens via Internet Du kan köpa en kartlicens på webbadressen https://www.genimap.cm/mbilelicense/v1/mbilelicense. 4. NAVIGERING 4.1 Starta navigering Öppna applikatinen Hund-GPS genm att välja den i mbilens huvudmeny. Applikatinen öppnas på kartdisplayen. Om det inte finns en Hund-GPS -ikn i mbilens meny, kntrllera att minneskrtet är krrekt installerat i telefnen. I de flesta mbiltelefner kan användaren ändra de snabbval sm syns i nrmalläget. Du kan ställa in Hund-GPS -applikatinen sm ett snabbval då menyn är i nrmalläge. Se närmare anvisningar i din telefns bruksanvisning. Bild Huvudmenyn i mbilen 1. Skriv din mbils IMEI-kd ch ditt lösenrd. Välj Tracker MyWay/Mbile Tracker under Applicatin. Tryck på Lgin-knappen för att lgga in. 2. Tryck på Buy license. 3. Välj den licens du önskar ch tryck på Buy selected knappen. 4. Skriv in din kntkrtsinfrmatin. All infrmatin skickas via en krypterad ch säker internetsida. 5. Klicka på Submit. 6. Klicka på Prceed för att bekräfta ert inköp. Uppgifter i frmuläret: Card number - kntkrtets nummer Språket i applikatinen är detsamma sm telefnens språkinställning. Du kan ställa applikatinen i bakgrunden ch använda mbilens andra funktiner. Sätt Hund-GPS -applikatinen i bakgrunden genm att trycka på mbilens Avsluta-knapp eller menyknapp (se appendix 1 Snabbvalstangenter ). Obs! Om mbilen har flera aktiva applikatiner, kan det hända att dess kapacitet inte räcker till för Hund-GPS -applikatinen, sm därför kan stängas av. 4.2 Hund-GPS -prgrammets menyer Menystruktur Prgrammet har två menyer: Val ch Vyer. Alla funktiner kan användas via dessa menyerna (se bild Menyer). Applikatinen har följande menystruktur: I vänstra kanten finns menyn Val, sm visar de åtgärder ch val sm kan väljas för en viss vy, vygrupp eller valt bjekt. I den här menyn kan applikatinen ckså stängas. I högra kanten finns menyn Vyer, där du kan välja vy i displayen. En punkt på vänster sida m namnet visar vilken vy sm är vald. Ett exempel på kartvyns menystruktur finns avbildad i bild Expiratin time - Utgångsdatum för ditt kntkrt (månad/år) Verificatin cde - verifieringskd för ditt kntkrt, de tre sista siffrrna på krtets baksida

7 I kmpassvyns snabbvalsmeny kan du välja det huvudmål sm skall spåras (se 4.18 Målspårning i kmpassvyn) I de andra menyerna kan du utföra de åtgärder sm är inprgrammerade för målet/bjektet. Bild Menyer Snabbval I en del av vyerna, t.ex. i Kartvyn, kan snabbvalsmenyn användas (se Bild ). Snabbvalmenyns innehåll berr på vilken vy sm är vald ch ckså på det bjekt markören befinner sig vid på kartan. Välj snabbvalsmenyn genm att trycka på bläddringsknappen. I kartvyn kan man byta kartnivå med snabbvalsfunktinen (se 4.5 Karttyper ch kartnivåer), ställa in markeringar (se 4.24 Ställa in markering), lägga till nytt mål (se 4.12 Allmäninfrmatin m mål) ch ställa in egen psitin (se 4.27 Ställa in egen psitin). Bild Snabbval Om markören är på målet, visas målets/målens namn i snabbvalsmenyn ch genm att välja målet kan du utföra samma funktiner sm med snabbvalsknapp

8 Kartr 4.3 Kartvy Kartvyn visar kartr. För att öppna kartvyn, välj Vyer > Karta. Övre infrmatinsfli k (se appendix 2) dld i fullt displayläge. Cirkel - kring det valda målet Bild Displayens lika delar Skala Målspår ritas mellan punkterna sm målet rör sig mellan. 4.4 Förflytta dig på kartan Använd bläddrings knappen för att flytta dig på kartan. Det finns två sätt att röra sig på kartan: markören rör sig fritt på kartan (markörläge) eller markören håller sig i centrum medan hela kartan rör sig (kartläge). Byt mellan lägen med snabbval 7 (se Appendix 1 Snabbval). Markören har lika utseende i lika lägen (se Bild ch Bild 4.4.1). Markören visas när du trycker på bläddrings knappen i sid- eller höjdled. Samtidigt avslutar du centreringen på din egen psitin eller på målet. Centrera på mål med snabbval 5 (långt tryck) eller centrera på din egen psitin med snabbval 0 (se Appendix 1 Snabbvalsknappar). Aktivering av centrering på egen psitin, mål eller autmatisk centrering (se 4.31 Autmatisk centrering) återställer centrering sm spårar egen psitin eller en vald målpsitin Mål måliknen Pil visar målets riktning. En linje ritas mellan det valda målet ch din egen psitin. Målinf (se 4.14 Bläddra bland mål på karta) Meny är dld i fullt displayläge. 14 När Målet är utanför displayen, visar iknen målets riktning. Min Psitin Eget spår ritas upp, då spårningsblggen är aktiverad (se 4.11). Markör syns i markörläge. Kartan kncentrerar inte autmatiskt på din egen psitin eller ett mål. Bild Markören är i kartläge 4.5 Karttyper ch kartnivåer När applikatinen startas för första gången, visas världskartan på displayen. När du har laddat ner andra kartr (se 4.6 Ladda ner kartr), kan du byta mellan kartr genm att gå in i menyn Val > Kartr > Öppna ch välja någn av de kartr sm du har laddat ner. Förutm världskartan har du vägkarta, terrängkarta ch sjökarta. Varje karta har 1-3 lika kartnivåer. Du kan välja kartnivå i menyn via Val > Kartr > Zm karta. Du kan ckså byta kartnivå genm att trycka på bläddrings knappen ch välja lika Zm karta i snabbmenyn. Antalet kartnivåer berr på vilken karttyp sm används ch vad sm finns tillgängligt för detta land. Byte av kartnivå med snabbvalstangenter (zma in ch ut) Det är möjligt att byta kartnivå (zma in ch ut) i samma kartvy. Du kan t.ex. zma ut från vägkarta med skalan 1:200k till vägkarta med skalan 1:1,6M. Snabbvalstangenterna för inzmning ch utzmning är * ja # (se Appendix 1 Snabbvalstangenter). Då ni använder snabbval, bytes ckså karttypen ut enligt inställda kartval, detta möjliggör att du först kan se på kartan på en mer detaljerad kartnivå ch sedan zma ut med snabbvalstangenterna till mindre detaljerade vägkartr för att slutligen kmma till världskartan. (se 4.36 Ställa in kartval) 15 Bild Markören är i markörläge

9 4.6 Ladda ner kartr Kartr kan laddas ner med hjälp av mbilens GPRS-förbindelse. Obs! Nerladdade kartrutr kan inte överföras till en annan telefn efter nerladdningen. Ladda ner kartr autmatiskt via nätverk Genm en autmatisk kartnedladdning kan du ladda ner kartr direkt till din mbil via GPRS. En aktiv kartnedladdning laddar ner kartrna autmatiskt enligt den karttyp sm ni valt ch på den nivå sm du använder för tillfället. Den aktiva ledladdningen gör det möjligt för dig att förflytta dig på kartan ch att byta karttyp ch nivå på upplösning. Om en kartruta fattas, laddas den autmatiskt ner. Figurer sm visar kartrutrnas status Om ingen karta syns i kartvyn visas det en animering sm visar varför ingen karta visas av platsen. Animeringen visar samtidigt vad sm är på gång. Om du rör dig på ett mråde utan karta i databasen (bild 4.6.1) visar displayen ett tmt fönster. När aktiv nedladdning är påkpplad ch kartrutan laddas ner från servern, visas en kartruta med "kö"-iknen enligt bild Om den efterfrågade kartan inte kan hittas på servern visar displayen bild Om mbilen har för många kartr eller att den är överbelastad, visas en bild över nedladdningen av kartrutr från telefnens kartdatabas (bild 4.6.4). Du kan endast ladda ner kartr m licensen är giltig. Aktiv kartnedladdning aktiveras via inställningarna Val > Kartr > Tillåt kartladdning. Efter valet frågar mbilen vilken adress sm skall användas. Välj Internetförbindelseadressen (se 2.2 Steg 2: Kntrllera Internetinställningarna för din mbil). Om du får felmeddelandet Symbian errr cde during dwnlad (systemfel under nedladdning) eller någt annat felmeddelande kan prblemet ber på GPRS-förbindelsen. Kntrllera först att Internetadressen är den rätta ch starta sedan m telefnen, m det någt fel på GSM- eller 3G-nätet. Aktiv kartnedladdning avaktiveras via inställningarna Val > Kartr > Neka kartladdning. Kartrna laddas ner via en GPRS-uppkppling i mbiltelefnnätet. Nätuppkpplingen startar då nedladdning tillåts. Nätuppkpplingen avbryts då den aktiva nedladdningen kpplas från. Uppkpplingen avbryts ckså m applikatinen stängs av. Du kan följa med uppkpplingens status i den övre flikens ikner. (se Appendix 2 Övre flik). Obs! Denna funktin kräver nätuppkppling. Kntrllera vilka nätverksinställningar sm krävs med din peratör (se 2.2 Steg 2: Kntrllera Internetinställningarna för din mbil). När kartnivån ändras till en annan nivå sm ännu inte har laddats ner visar displayen en dialgruta sm meddelar vilken kartnivå sm söks. Om en karta på en viss nivå saknas, hppar applikatinen autmatiskt till följande användbara kartnivå. Vi rekmmenderar att du först laddar ner ett par kartrutr på grv nivå från vägkartan. Därefter är det lätt att rikta in nedladdningen på en terrängkarta över ett specifikt mråde. När ni byter kartnivå centreras den specifika markören ch inzmningen riktar in sig på den kartruta, där markören var placerad över den grövre kartnivån. Bild Kartruta finns inte i telefnens databas Bild Kntakt till servern, Kartrutr laddas ned från kartservern Bild Kartruta finns inte på servern Bild Kartrutr laddas ned från telefnens databas 16 17

10 4.7 Radera kartr Via Vyer-menyn ch > Inställningar > Ta brt kartrutr kan du radera nedladdade kartr. Kartrna visas enligt typ ch ett platsnamn. Antalet kartrutr visas efter kartnamnet inm parentes. Du kan välja vilka kartr sm skall raderas från listan. Kartrna väljs en åt gången. Obs! Om du har raderat en karta, måste den laddas ner på nytt för att ni skall kunna använda den igen. Vid varje nedladdning använder ni ett antal kartrutr sm ingår i er licens. Vi rekmmenderar att kartr raderas endast i följande fall: GPS En ny karta finns till förfgande. Du kan ladda ner en ny kartruta från en viss kartnivå ch av en viss typ endast m den gamla kartrutan har raderats. Du byter applikatin i en ny telefn. Minneskrtet är fullt. Om det finns många (över 1000) kartrutr i telefnen, kan applikatinen bli långsam. Kartrna sparas på telefnens minneskrt enligt telefnens serienummer. Om du flyttar över applikatinen från en telefn till en annan, raderas inte de kartr sm laddats ner med den gamla telefnen från minneskrtet, men du kan inte heller använda dem i den nya telefnen. I det läget upptar de nödig plats på minneskrtet. Radera därför alla kartr, innan du flyttar applikatinen från en telefn till en annan. Då har minneskrtet mest möjliga utrymme. Hund-GPS 2007 ger infrmatin m din egen psitin, din färdriktning ch hastighet med hjälp av en Bluetth GPS-mttagare. 4.8 GPS-uppdatering GPS-uppdatering innebär att du uppdaterar din psitin med en GPSmttagare. Iknen Egen psitin flyttas till den uppdaterade psitinen. Starta GPS-uppdateringen i menyn Val > GPS-val > Aktivera. Telefnen ger en lista över de apparater sm senast använts. Välj den apparat du vill använda ch klicka på Välj. Om du vill använda en apparat sm inte finns med på listan, välj fler enheter. Telefnen söker nu efter kmpatibla apparater ch ger en lista över dem sm hittats. Starta GPS-uppdateringen i menyn Val > GPS-val > Aktivera. Du kan ckså aktivera ch avaktivera GPS-uppdateringen med snabbvalsknapp 4 (se appendix 1 Snabbvalstangenter ). 18 Om du förlrar GPS-mttagningen kmmer uppkpplingen autmatiskt att återupptas när du tar emt en GPS-psitin (m du inte avslutat GPS-uppdateringen eller stänger av applikatinen). när du söker en GPS-psitin, visas iknen på den övre flikens rad (se appendix 2 Övre flik ). 4.9 Min Psitin Om du vill spåra din egen psitin, välj Val > GPS-val > Centrera på MyPs. Kartan centreras på din nuvarande psitin tills du rör på markören. Du kan ckså centrera på din egen psitin med snabbval 0 (se appendix 1 Snabbvalstangenter). Iknen Din psitin förändras från val till pil då du rör på dig. Riktningen skickas från GPS-mttagaren då du har rört dig i någn riktning. Din exakta psitin är vid pilens spets. För att riktningsfunktinen skall fungera måste GPS-mttagaren vara påslagen ch ansluten. Dessutm krävs en jämn rask gånghastighet på en sträcka av minst 10 meter. GPS-mttagaren måste ha en klar sikt mt skyn - placera därför GPS-mttagaren på instrumentpanelen i frdnet eller håll den i handen m du går GPS-uppdateringens status Den övre fliken visar GPS-mttagarens status (se appendix 2 Övre fliken) då GPS-mttagaren är på ch synkrniserad med telefnen via Bluetth. När GPS-mttagaren startas försöker GPS-mttagaren att verifiera via Bluetth en förbindelse med telefnen. När GPS-mttagaren är ansluten till telefnen ch tillräckligt antal satelliter har hittats rör sig iknen Egen psitin till krrekt ställe på kartan. Infrmatinen m hastighet ch riktning uppdateras ckså på samma gång Spårningslgg Genm att använda Spårningslggen får du fler uppgifter m din egen psitin. Spårningslggen sparar maximalt 2000 punkter med 15 sekunders mellanrum. En punkt sparas endast m läget inte har förändrats. Starta spårningslggen genm att välja Val > Spårningslgg > Start. Ställ spårningslggen på paus via Val > Spårningslgg > Paus ch frtsätt igen genm att välja Val > Spårningslgg > Frtsätt. Den övre fliken visar spårningslggens status (se appendix 2 Övre flik). Avbryt spårningslggen via Val > Spårningslgg > Stpp, då applikatinen frågar m du vill spara spårningslggen. Spara den genm att svara Ja eller ta brt den genm att svara Nej. Du kan radera spårningslggen genm att välja Val >Spårningslgg >Rensa. Du kan ckså se på infrmatinen i spårningslggen via vyn Spårningslgg (se 4.19 Spårningslgg). 19

11 Mål 4.12 Allmän infrmatin m mål Du kan spara nya mål på kartan. Antalet mål kan vara minst 30 berende på hur strt minne din telefn har (även kallade waypints). Du kan skapa nya mål, bläddra ch/eller bearbeta målinfrmatinen sm lkalisera mål. Målen kan vara spårsändare, persner eller målpunkter. Du kan även följa persner ch lika typer av spårsändare. Hund-GPS telefnens mål är Persn. Med andra rd: Om du vill lkalisera andra telefner utrustade med Hund-GPS prgramvaran lkaliserar du persner. Hund-GPS -halsbandet är en spårsändare ch dessa har vissa ytterligare egenskaper. Du kan snabbt lägga till ett tillfälligt mål genm att välja Val > Verktyg > Ställ in mark (se 4.23 Ställ in markering). Bläddra mellan mål genm att välja Vyer > Mål > Spårningsapparater/Flk/Vägpunkter/Allt Skapa, redigera ch radera mål Öppna målvyn genm att välja Vyer > Mål > Spårningsapparater/Flk/Vägpunkter/Allt. Skapa ett nytt mål genm att välja Välj mål > Lägg till mål. Du kan ckså skapa ett nytt mål i kartvyn genm att trycka på bläddrings knappen ch välja Lägg till mål i snabbvalsmenyn. Då målet är skapat, ges det autmatiskt krdinater. När du skapar ett mål, skriv in dess uppgifter i respektive fält (se Bild ). Bild Mål Bild Målinfrmatin Målinfrmatin Ikn Iknen visar målets psitin på kartan. Namn Måltyp spårsändare, persn eller målpunkt (Waypint) Krdinater lngitud ch latitud Målcirkulatin När målcirkulatinen är påkpplad, kan du söka målet med snabbvalstangenterna för målcirkulatin 1-3. (se Appendix 1 Snabbvalstangenter). Målcirkulatinen rekmmenderas för ett mål sm används fta. Denna funktin aktiverar snabbvalstangenterna 1, 2 ch 3. På kartan visas ikner i riktning mt de mål sm är med i målcirkulatinen ckså då målet befinner sig utanför den aktuella kartan. I målcirkulatinen lönar det sig att endast ta med de mål sm för tillfället skall övervakas, spåras eller är navigatinsmål. Om antalet mål i målcirkulatinen är många, går det inte längre att i displayen hålla reda på i vilket riktning de lika målen utanför kartan rör sig ch för många mål i snabbvals menyn ch gör displayfunktinen långsammare. Telefnnummer telefnnummer används för att lkalisera spårsändare ch persner. Du kan använda funktinen kpiera klistra in i telefner med Symbian series 60 för att kpiera telefnnummer Välj nummer från adressbken ch välj "Ändra". Tryck på Ändra-knappen ch håll den nere medan du väljer numret med bläddringsknappen. Välj Kpiera. Återgå sedan till målets telefnnummerfält, tryck på knappen Ändra ch välj Klistra in. Lkaliseringstillstånd (Persn-mål) Om lkaliseringstillståndet är beviljat, svarar din applikatin autmatiskt på psitineringsförfrågningar från målet. Du kan tillåta autmatiska svar på alla psitineringsförfrågningar genm att välja Vyer > Inställningar > Psitineringsauktrisering ch välja Svara alla. Obs! Ni tillåter att autmatiska svar besvaras alla förfrågningar m psitin ch spårning autmatiskt. Obs! Då Svara alla är valt, skickar applikatinen ett textmeddelande sm svar på alla förfrågningar. Operatören fakturerar för avsända textmeddelanden. Ni kan radera mål genm att välja: Val > Radera mål

12 4.14 Bläddra bland målen på kartan Mål ikner (waypints) visas på kartan ch deras krdinater. Om målet finns utanför kartan på displayen ch mål cirkulatinen är aktiverad se 4.13 Skapa, redigera ch radera mål. Visar den lilla iknen i kanten av displayen i vilken riktning målet finns i förhållande till displayens mittpunkt. Du kan bläddra mellan mål ch målinfrmatin genm att använda målcirkulatin (snabbval 1 eller 3), snabbvals menyn (snabbval5) eller via mållistan (snabbval 2). Du kan byta mellan mål via snabbvals menyn: flytta markören till målet, tryck på bläddringsknappen, välj mål ch välj sedan Centrera, kartan centreras då till målet. (se 4.2 Applikatinens menyer Snabbvalsmeny) Du av aktiverar mål centreringen genm att trycka på raderings knappen C. Målinfrmatin Då du centrerar till ett mål, visas i den nedre fliken målinfrmatinen (se Bild ). GPS psitinen beräknas nga genm att mäta den exakta tiden signalerna tas emt ifrån GPS satelliterna ch detta visas sedan med en GMT-tid (Greenwichtid). Psitinssvarets tid anger hur gammal en psitin är vid varje tidpunkt i krrelatin till världsdel eller tid sm gäller lkalt Målfunktiner Målets namn Måltyp eller psitinsinfrmatinens ålder Målets batteristatus Avstånd till egen psitin Målets färdhastighet Målets färdriktning Klckslag Bild Målinfrmatin på kartdisplayen Kmmandn kan skickas till en apparat med hjälp av ett MPTP-prtkll. Kmmandna fungerar via ett sk. Textmeddelanden (SMS). Du kan skicka kmmandn till en persn ch/eller till en sändare. Om målet är en Persn bör målet ha Hund GPS 2007-applikatin aktiverad i sin telefn. För att sända kmmandn till målet används textmeddelanden. Operatören fakturerar sedan för avsända SMS meddelanden. Du kan ckså använda målfunktinerna genm att välja Vyer > Mål (se 4.12 Allmän infrmatin m mål) ch välja ett mål eller flytta kursrn för målet ch trycker sedan på bläddringsknappen. Målfunktinerna är enligt följande: Centrera (alla måltyper, endast kartvy) Centrera målet mitt på kartan. Om markören inte syns ch målet är centrerat kmmer målet att centreras på nytt då det nya svaret från en psitinsbegäran tas emt. När målet är valt, (målinfrmatinen visas i den nedre fliken), kan du centrera målet genm att trycka på snabbval 5 (en lång tryckning). När du sedan centrerar målet markeras meddelanden sm är relaterade till målet sm lästa (se 4.16 Hantering av målmeddelanden) ch meddelandeiknen (kuvertet) töms, m inga andra meddelanden finns. Lkalisera (spårsändare ch persner) Skicka en psitinsförfrågan till målet med Lkalisera. På kuvertiknen på displayen ser du hur många psitinsförfrågningar sm redan sänds till målet utan svar (se 4.16 Hantering av mål meddelanden) Målsvaret innehåller infrmatin m sändarens psitin, riktning, hastighet, batteristatus ch tidpunkten när psitinsinfrmatinen inkmmit. I kart-, kmpass- ch inf vyn kan du skicka psitinsförfrågningar genm att trycka på snabbvalstangent 6 (se Appendix 1 Snabbvalstangenter). Andra användare kan skicka spårningsförfrågningar till dig. När du tar emt en sådan, ber apparaten m din tillåtelse att svara (såvida inte avsändaren har en autmatisk tillåtelse att lkalisera dig) (se 4.13 Skapa, redigera ch radera mål). Du kan skicka en psitinsförfrågan direkt utan verifiering genm en lång tryckning på snabbvalstangent 6. Spårning av (sändare eller persn) Starta spårningen genm att välja, Aktivera spårning. Innan apparaten skickar en spårningsförfrågan behövs infrmatin m hur fta svar från hunden/persnen skall skickas till dig ch ckså antalet förfrågningar. När du sedan tar emt svar kan du se på numret i kuvertet hur många svar sm återstår i meddelande vyn Du kan när sm helst avbryta spårningen genm att välja Avaktivera spårning. Du kan använda målfunktinerna (Centrera, Lkalisera, Aktivera spårning, Avaktivera spårning, Ställ in mrådesalarm, Stäng av mrådesalarm, Visa inf, GPS-energi, Ring valt mål) genm att välja målet ch trycka på snabbval 5 (se Appendix 1 Snabbvalstangenter)

13 (Vyer > Meddelanden). Obs! I dm fall sändaren (målets) GPS-mttagare inte är på kmmer dess GPS-mttagare att slås på för att ge ett svar varje gång en spårnings begäran kmmer. Beakta uppdateringsfrekvensen m det är viktigt att spårsändarens batteri håller så länge sm möjligt. Om målet är en HUND-GPS TTA-310x eller Tracker TTA-310 sändare, kmmer den inte att stänga av så länge sm det finns spårningsförfrågningar i minnet. Dm flesta mttagarna fungerar endast med en sändare åt gången. Om en sändare inte fungerar rdentligt bör du kntrllera att inte någn annan användare har startat din sändare sm mål för spårning. (Håll telefn numret hemligt till hunden) Andra användare kan kmma att skicka spårningsförfrågningar till dig. När du tar emt en sådan, ber apparaten m tillåtelse att svara (såvida inte avsändaren har en autmatisk tillåtelse att lkalisera dig) (se 4.13 Skapa, redigera ch radera mål). Områdeslarm Om sändaren/persnen avlägsnar sig utanför radien startar larmet autmatiskt. Vid inställning av mrådeslarm måste ni ställa in apparaten för avståndet (radie) ch tiden mellan uppdateringarna av psitinen. Apparaten föreslår den senast kända psitinen för målet sm krdinat. Minimivärdet för radien är 100 meter. Tidsintervallen för larmförfrågan anger hur fta sändaren kntrllerar sin egen psitin. Larmet startar då sändarens psitin ligger utanför detta mråde. bör du kntrllera att inte någn annan användare har satt din sändare sm mål för ett mrådeslarm. Stäng av larmet via Stäng av mrådesalarm. Kntrllera sändarens GPS inställning. Du kan sända en förfrågan till sändaren m vilken GPS energi den förbrukar just nu. Sänd en förfrågan genm att välja GPS-energi. Sändaren GPS läge påverkar strömförbrukningen. Sändarens GPS läge väljs utifrån spårningshastighet, användning ch säkerhet sm behövs för tillfället. Även m en GPS-apparat inte är påslagen kan den ändå lkaliseras! Apparaten uppdaterar sin psitin vid behv vid t.ex. (spårning ch mrådeslarm) I alla situatiner sm inte kräver intensivare övervakning rekmmenderas att eknmiläget används för att spara energi i batterierna Hantering av mål meddelanden Meddelande ikn (kuvert) Kuvert iknen i den nedre delen av displayen visar m det finns meddelanden till sändaren (Målet). Om förfrågningar har sänts till sändaren eller ett svar har tagits emt blinkar en range pil vanför iknen (se Bild ). Numret på kuvertet visar det ttala antalet besvarad psitins förfrågningar till lika mål (se Bild ). Obs! Om sändarens (målets) GPS-mttagare inte är påslagen startas dess GPS-mttagaren autmatiskt för att ta in GPSpsitinen ch beräknar sedan m den finns utanför larmmrådet. Om sändaren är en HUND-GPS TTA-310x eller Tracker TTA-310 spårsändare, kmmer den inte att stängas av så länge sm det finns öppna alarmförfrågningar besvarade! Obs! HUND-GPS- TTA-310x ch Tracker TTA-310 apparaterna (sänder maximalt 20 larm efter att sändaren har lämnat ett mråde) När sändaren åter inträder i mrådet nllställs räknaren. Äldre Hund--apparater har ingen sådan begränsning för antalet larm sm sänds. Använd därför mrådesalarm försiktigt ch avaktivera det då det inte behövs. De flesta spårningsapparater fungerar endast med en psitinsapparat åt gången. Om alarmet inte fungerar rdentligt Bild Oöppnade meddelanden från mål Bild förfrågningar utan svar 24 25

14 Meddelandefönstret Du kan läsa meddelanden i meddelandefönstret via Vyer > Meddelanden eller genm ett långt tryck på Redigera knappen (se appendix 1 Snabbvalstangenter). I fönstret kan du sedan se alla förfrågningar ch svar sm har kmmit in till apparaten med användarinfrmatin ch tidpunkt. Spårnings svar visar ckså det ttala antalet förfrågningar ch sända svar. 26 Bild Kvittera meddelandet i kart vyn genm att centrera på ett mål eller i meddelandefönstret genm att välja ett mål från listan eller trycka på raderings knappen "c" vid meddelandet. Om flera meddelanden har kmmit in från samma mål, kvitteras de alla på samma gång. Meddelandet kvitteras autmatiskt då målet centreras genm att Centrera på mål valts eller med en tryckning på snabbvalstangent 5 (se Appendix 1 Snabbvalstangenter) ch genm att välja Centrera. Om målet redan är valt, m centreras målet då den nya psitinsinfrmatinen tas emt. Kmpassen När du använder kmpass vyn kan du följa din rörelseriktning, kmpassriktning ch riktningarna till navigerade mål. Du kan samtidigt ckså följa din färdhastighet ch avståndet till huvudmålet Min infrmatin Apparaten tar ckså emt GPS-psitinen med två sekunders mellanrum, ch riktningen uppdateras i mbilens kmpas vy enligt infrmatinen från GPSmttagaren. För att en GPS kmpass skall kunna finna psitin måste den flyttas med en långsam rörelse. Bild Kmpassvyn Du kan följa två mål i kmpassvyn. Dessa ikner finns i kmpassvyn ch visar målens riktning i förhållande till din egen psitin. Det ena målet är huvudmålet mt vilket kmpass pilen pekar. Infrmatinen m huvudmålet visas på den övre fliken. Du byter huvudmål genm att välja Val > Välj mål. Du väljer sedan det sekundära målet med hjälp av målcirkulatinen ch snabbvalstangenterna 1-3. Infrmatinen m det sekundära målet finns i den nedre fliken (se 4.13 Bläddra bland mål på kartan ). Snabbvalstangenterna 1-6 används (se appendix 1 Snabbvalstangenter). Du kan ckså välja huvudmål genm att trycka på bläddringsknappen ch välja ett mål i snabbmenyn. Infrmatinsvy I infrmatins vy kan du välja spårningslgg, vägmätare, rutt, mål- eller satellit vy. Gå till infrmatins vy genm att välja Vyer > Inf. Det går att bläddra mellan vyerna genm att använda den vågräta bläddringstangenten eller via menyn Val > Sidr Spårningslgg Spårningslggens infrmatin uppdateras med 15 sekunders mellanrum m spårningslggen är påslagen ch m apparaten är i rörelse ch det finns infrmatin från tillräckligt många satelliter. (se Bild ). Lgginfrmatin Snitthastighet visar snitthastigheten sedan du startade lggen. Trippmätare visar hur långt du har färdats sedan lggen startades. Maxhastighet visar din högsta hastighet sedan lggen startades. Tripptid visar hur länge du har varit på väg. Hastighet visar aktuell hastighet. Altitud visar hur högt du är över havet. Riktning visar din aktuella riktning i grader (från nrr ch medurs) Vägmätare Vyn vägmätare visar hur långt du har färdats, snitthastighet, restid, stpp tid, hastighet ch höjd, infrmatinen uppdateras med 2 sekunders mellanrum hela tiden då GPS-mttagaren är påslagen ch är ansluten. Infrmatinen sparas när applikatinen stängs. Du nllställer uppgifterna via Val > Återställ. Snitthastighet visar hastigheten i snitt under tiden ch sträckan du färdats. Efter nllställning kan vägmätarens snitthastighet visa en högre hastighet än spårningslggens högsta hastighet. Detta berr på GPSlkaliseringens nggrannhet ch jämnar ut sig efter en tid. 27 Bild Spårningslgg Bild Vägmätarvyn

15 Vägmätare visar hur långt du har färdats sedan GPS-mttagaren startades. Direkt efter nllställning kan vägmätarens värde ch värdet på spårningslggens trippmätare vara lika. Detta berr på att vägmätarens värde uppdateras med 2 sekunders mellanrum ch spårningslggens trippmätare med 15 sekunders mellanrum. Den tillryggalagda sträckan beräknas tvådimensinellt. Höjden beaktas inte i beräkningen av sträckan. Om det finns många backar i terrängen, kan vägmätaren visa en krtare sträcka än vad du i själva verket har färdats. Restid visar hur lång tid du varit i rörelse. Stpptid visar hur lång tid du varit stilla. Hastighet visar aktuell hastighet. Altitud visar hur högt du är över havet. Riktning visar din aktuella riktning i grader (från nrr ch medurs) Rutt Ruttvyn visar infrmatin m din rutt. (se 4.25 Rutt) Avstånd kvar visar hur lång väg sm är kvar till resans sista ruttpunkt. Ruttavvikelse visar hur långt du har kmmit ifrån rutten. Avstånd till nästa visar avståndet till nästa ruttpunkt. Tid till nästa visar den uppskattade tiden till nästa ruttpunkt. Hastighet visar aktuell hastighet. Altitud visar hur högt du är över havet. Bild Ruttvyn Riktning visar din aktuella riktning i grader (från nrr ch medurs) Mål Målvyn ger infrmatin m (Sändaren) målet. Hastighet visar målets hastighet för närvarande. Egenskapen kan endast användas för mål sm skall lkaliseras. Riktning visar målets aktuella riktning i grader (från nrr ch medurs). Egenskapen kan endast användas för mål sm skall lkaliseras. Avstånd till mål visar avståndet till målet för närvarande. Tid till mål visar den beräknade tiden till målet. Hastighet visar din aktuella hastighet Altitud visar hur högt du är över havet för närvarande. Riktning visar din nuvarande riktning i grader (från nrr medurs) Satelliter Denna vy visar GPS-signalernas signalstyrka ch synkrnisering. En röd stapel betyder att satelliten syns men GPSmttagaren är ännu inte synkrniserad. En grön stapel visar att satelliten syns ch att GPSmttagaren är synkrniserad. Hrisntal ch vertikal precisin är värden sm beräknas direkt från infrmatinen sm kan tas emt från GPS satteliterna. Nggrannheten är direkt berende på antalet satteliter sm en GPS mttagaren kan ta emt, se därför till att den alltid har fri sikt mt skyn. Bild Målvyn Bild Satellit vyn 28 29

16 Verktyg I verktygs menyn kan du ställa in ch radera markeringar (waypints), bestämma ch/eller spara rutter, beräkna avstånd, ställa in din egen psitin ch hantera inkmna meddelanden Ställa in en markering Du kan snabbt lägga till ett tillfälligt mål i kartvyn genm att flytta markören till önskade plats ch i menyn välja Val > Verktyg > Ställ in mark (se Bild ). Markeringen fungerar sm en målpunkt (se 4.14 Bläddra bland mål på kartan). Markeringen finns med i målcirkulatinen med hjälp av snabbvalstangenterna 1-3 (se Appendix 1 Snabbvalstangenter). Det kan endast finnas en markering åt gången ch dess uppgifter kan inte redigeras. Du kan flytta markeringen till ett annat ställe genm att flytta markören till önskat ställe ch på nytt välja Val > Verktyg > Ställ in mark. Du raderar markeringen via Val > Verktyg > Ta brt mark. Du kan ställa in en markering ckså genm att flytta markören till önskat ställe, trycka på bläddringstangenten ch välja Ställ in mark i snabbvalsmenyn Rutt Du kan rita upp en rutt på kartan med rutt verktyget. Snabbvalstangent 8 1. Centrera på din egen psitin via Val > GPS-val > Centrera på MyPs eller ställ din egen psitin (se 4.27 Ställ in egen psitin). 2. Flytta markören på kartan till det ställe där du vill skapa nästa ruttpunkt. 3. Lägg till en ruttpunkt från menyn Val > Verktyg > Rutt > Lägg till punkt. Du lägga till ruttpunkter ckså genm att trycka på snabbvalstangent 8 (se Appendix 1 Snabbvalstangenter) ch välja Lägg till punkt. Du kan lägga till 2000 ruttpunkter maximalt. Du kan ändra strleken på en ruttpunkt genm att i menyn välja Sätt radie för att.. Markeringsradiens minsta värde är 5 meter ch det störst är meter. En ruttpunkt på rutten nteras sm nådd m avståndet till ruttpunktens mittpunkt är mindre än markeringsradien. 4. Upprepa steg 2 ch 3 för hela rutten. 30 Bild Markering 5. Spara den färdiga rutten genm att välja Val > Verktyg > Rutt eller genm att trycka på snabbvalstangent 8 ch välja Spara. Maximalt kan du spara 20 rutter. Varje rutt kan ha högst 2000 punkter. Du kan ladda ner en sparad rutt genm att välja Ladda. När du rör dig längs rutten visar en pil på kartan din nuvarande psitin. En linje dras mellan pilen ch nästa ruttpunkt sm anger din avvikelse från rutten. När du kmmer fram till en ruttpunkt, förflyttas linjens andra ände autmatiskt till nästa ruttpunkt. Du kan dölja rutt punkternas nummer genm att välja Val > Verktyg > Rutt eller genm att trycka på snabbvalstangent8 ch välja Göm nummer. Du kan radera rutter genm att välja Val > Verktyg > Rutt eller genm att trycka på snabbvalstangent 8 ch välj Ta brt rutter. Radera den senaste ruttpunkten genm att välja Ta brt senaste punkt. Ändra ruttens riktning genm att välja Ändra riktning. Ruttens längd visas när du väljer Avstånd. Det första värdet anger hur långt du färdats ch det andra ruttens ttala längd. På infrmatins vyns ruttsida (se 4.21 Rutt) kan du se din psitin på rutten. Du kan flytta till nästa punkt genm att välja Val > Rutt ch sedan välja Hppa till nästa punkt eller flytta till vilken punkt sm helst genm att välja Hppa till punkt ch ange ruttpunktens nummer Avstånd Med avståndsverktyget kan du beräkna avstånd mellan punkter. Öppna avstånds verktygets meny genm att välja Val > Verktyg > Avstånd eller trycka på snabbvalstangent 9 (se Appendix 1 Snabbvalstangenter). Beräkna avståndet till din egen psitin genm att flytta markören till önskad punkt i kartvyn ch välja Lägg till punkt, därefter väljer du Ställ på MyPs. Du kan beräkna avståndet mellan två punkter genm att föra markören till den första punkten ch välja Lägg till punkt. För sedan markören till en annan punkt ch välj Lägg till punkt. Applikatinen visar då avståndet Ställ in MyPs Ställ in MyPs är en användbar funktin då du inte har någn egen GPS psitin ch vill se din egna tänkta psitin på apparaten. Om du t.ex. är jägare kan du hemma ställa in din egen psitin på en viss plats på jaktmrådet ch då se alla avstånd ch riktningar från just den punkten. Du kan ställa in krdinaterna för din psitin genm att välja Val > Verktyg > Ställ in MyPs ch ge krdinaterna. Du kan ckså ställa in din egen psitin genm att flytta markören till önskat ställe, trycka sedan på bläddringstangenten ch välj Ställ in min psitin i snabbvalsmenyn. 31

17 4.27 Hantering av anlända meddelanden Anlända meddelanden hanteras endast då applikatinen är aktiverad. Om applikatinen är avstängd sparas inkmna meddelanden i inbxen för meddelanden. Via Val > Verktyg > Klla inbx kan anlända meddelanden hanteras på samma sätt sm m de skulle ha anlänt då applikatinen var aktiv. Inställningar I menyn Inställningar ställs de allmänna inställningarna för applikatinen Hund- GPS 2007 in. Välj Vyer > Inställningar (se Bild 4.3.1) Aktiv kartnedladdning Du kan ladda ner kartrutr direkt i din telefn via GPRS. Den aktiva nedladdningen laddar autmatiskt ner kartrutr till den kartnivå du använder för tillfället. Med denna funktin kan du skrlla över kartan, byta kartnivå eller zma in/ut skärmbilden. Om den kartruta sm behövs saknas i telefnens databas laddas den ner autmatiskt från servern. När du flyttar till en annan kartnivå meddelar applikatinen med ett textmeddelande vilken kartnivå sm söks. Saknas en kartruta för en viss nivå flyttar applikatinen autmatiskt till följande användbara nivå. Starta ch stäng av aktiv kartnedladdning via menyn Vyer > Inställningar > Möjliggör kartladdning eller i kartvyn genm att välja Val > Kartr > Tillåt kartnedladdning/neka kartnedladdning i menyn Psitinsauktrisering Du kan tillåta ett autmatiskt psitinssvar till alla inkmmande psitinsch lkaliserings förfrågningar genm att välja Vyer > Inställningar > Psitinsauktrisering ch där välja Svara alla. Du kan kppla på eller av autmat centreringen genm en lång tryckning på snabbvalstangent 4. När autmat centreringen är påkpplad visas ett litet c. (se Appendix 2: Övre flik). När nya psitinsdata kmmer från någt av målen centreras kartan alltid på det senaste målet. Målet är centrerat tills nya psitinsdata kmmer från någt annat mål eller från din egen psitin. När autmat centreringen inte är påkpplad kan du centrera på din egen psitin t.ex. med snabbvalstangent 0 (se Appendix 1 Snabbvalstangenter). Du kan ckså centrera på ett mål med snabbvalstangent 5 (långt tryck). När målet är centrerat ch nya psitinsdata kmmer för samma mål centreras målet autmatiskt Visa skala När Visa skala är aktiverad visas skalan i det övre högra hörnet av kartvyn. Skallinjen visas inte på världskartan Bakgrundljus Belysningen av display ch knappar lyser så länge sm applikatinen är aktiv. Belysningen slutar att fungera vid lågt batteri ch då batteri status är under två staplar Krdinat system Sm krdinatsystem kan du välja WGS84 eller YKJ. WGS84 är det 3-dimensinella krdinat system sm används vid GPSpsitins bestämning. WGS84 krdinaterna uttrycks sm gegrafiska grader latitud ch lngitud Enhetssystem Sm måttenheter kan du välja det metriska, nautiska eller engelska (imperial) måttsystemet (tum, miles). Obs! Om du tillåter autmatiska svar åt alla besvaras alla förfrågningar m psitin ch spårning autmatiskt! Tänk på att detta kan medföra kstnader för er ch håll därför numret hemligt! Nä du väljer Svara bara valda, skickas psitins- ch lkaliseringssvaren bara till specifikt angivna mål (se 4.12 Skapa, redigera ch radera mål ). Om någn annan gör en förfrågan frågar applikatinen dig att bekräfta innan den skickar svar Autmatisk centrering När den autmatiska centreringen är aktiverad centreras kartan autmatiskt på din egen psitin. Centrering sker m markören inte har flyttats på 30 sekunder Zm nivåer Med hjälp av sökvägen på kartan kan du välja hur du flyttar dig mellan lika kartnivåer ch karttyper med snabbvalstangent * ch #. Du kan använda sökvägen då du zmar in/ut på kartan. Du kan t.ex. flytta från en terrängkarta på medium nivå till en vägkarta på grv nivå eller tvärtm. I applikatinen finns tre förinställt sökvägar för kartr, sm du kan ändra m du vill. Du kan ändra kartsök vägen genm att välja Vyer > Inställningar > Zm nivåer via menyn. Välj Val > 33 Bild Sökväg på karta

18 Använd väg mde/terräng mde/nautiska mde. Om du inte vill ändra kartsök vägen, välj Val > Färdigt. Använder du applikatinen utmlands rekmmenderar vi att du ändrar kartsök vägen så att den passar dina behv. Efter att du valt vilken inställning du vill ändra kan du ändra sökvägen genm att välja vilken av sökvägens kartr du vill byta ut ch välja Val > Ändra ch välj vilken karta från listan du vill byta ut den med. Kartsökvägen har alltid världskartan sm den första kartan ch den kan inte bytas ut. Då du har ändrat kartsök vägen sm du vill ha den, välj Val > Färdigt. De förinställda kart sökvägarna är följande: Väg inställning: Världskartan Vägkarta på grv nivå Vägkarta på mellannivå (medium) Terrängkarta på grv nivå Vägkarta på detaljnivå Terränginställning: Världskartan Vägkarta på grv nivå Vägkarta på mellannivå (medium) Terrängkarta på grv nivå Terrängkarta på mellannivå Terrängkarta på detaljnivå Sjö inställningar: Världskartan Sjökarta på grv nivå Sjökarta på mellannivå Sjökarta på detaljnivå 4.37 Ta brt kartrutr Kan användas för att radera kartrutr i databasen i din mbil (se 4.6 Radera kartr ) Prduktegistrering Om prdukten inte är registrerad visar denna inställning Ej registrerad. Efter registreringen visar inställningen Registrerad (se 3.1 Registrering) Kartruteaktivering Aktivera gratis kartrna. När licensen inte är aktiverad visar denna inställning Aktivera licens (se 3.2 Aktivera kartlicens). När licensen är aktiverad visar denna inställning hur många gratiskartr du har kvar Imprtera kartrutr Kartrutr sm skapats med en applikatin i Internet kan du lägga till i databasen på din mbil. Tillsvidare är detta inte möjligt med Hund-GPS

19 5. Appendix 1: SNABBVALSTANGENTER Följande snabbvalstangenter är i bruk i applikatinen. I Kmpassvyn kan knapparna 1-6 användas. Cirkulera mål, föregående mål Huvudmeny Mållista Menyn Vyer Cirkulera mål, nästa mål Förlytta sig på kartr, i menyer ch listr GPS på/av * långt tryck: GPS på/av Mål meny * långt tryck: Centrering till valt mål Psitinsförfrågan till mål * långt tryck: Skicka förfrågan utan bekräftelse Öppna snabbvals meny * Valknapp i menyer ch listr Ring upp valt mål. Ändra markörläge * långt tryck: hela displayen på/av Rutt verktygs meny Avstånds verktygs meny Kartsök väg, följande karta (zma in) Centrera på Min Psitin Kartsök väg, föregående (zma ut) Starta applikatinen i bakgrunden * Avsluta pågående samtal Mbilens meny * långt tryck: Ändra till annan applikatin Radera: - I kart eller kmpass vyn: Avmarkera mål. - I mål lista: Radera mål - I meddelande lista: Ange att ett meddelande är läst - I menyn för kartsök väg: Ta brt karta * långt tryck: Öppnar meddelande vyn * i inmatnings läge: Inmatnings lägets meny 36 37

20 6. Appendix 2: ÖVRE FLIK Krdinater Batteristatus Kart nedladdnings läge Status GPS, spårningslgg ch autmatisk centrering Nätuppkpplings status GSM nät signalstyrka GPS mttagarens status Iknen GPS-mttagaren visar när GPS-lkaliseringen börjar. Iknen visar GPS-mttagarens status på följande sätt: Uppkppling till Bluetth via en GPS-mttagare. GPS-mttagaren söker efter satelliter. När de röda staplarna blinkar är telefnen uppkpplad mt GPS-mttagaren, men GPS-mttagaren har ingen psitinsinfrmatin. Egen psitin har inte kunnats uppdateras. GPS-mttagaren har ett tillräckligt antal satelliter i sikte. GPSmttagaren har psitins infrmatin. Egen psitin är uppdaterad. Förutm det föregående är spårningslggen påkpplad (se 4.18 Spårningslgg ). Spårningslggen är stppad. Autmatisk centrering är aktiverad (se 4.28 Autmat centrering ). (Bilden visar när spårningslggen inte är aktiv) Nätverksstatus Iknen Nätverks status visar i vilket läge nätverksuppkpplingen är: Uppkppling pågår. Uppkppling är k. Infrmatin tas emt via nätverksuppkpplingen. Kartans laddningsstatus visas sm gröna staplar under krdinaterna. De gröna staplarna visar antalet kartrutr sm ännu inte laddats ner. Batteristatus visar batteriets laddningsstatus. När batteriet laddas är stapeln grön. 38

Bruksanvisning. Tracker MyWay. svenska. Powered by

Bruksanvisning. Tracker MyWay. svenska. Powered by Bruksanvisning Tracker MyWay svenska Powered by INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 Hitta Planera Navigera Spåra... 3 Bilnavigation... 3 Sjö- och Terrängnavigation... 3 Systemkrav... 4 Förpackningens innehåll...

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

MaxSea TimeZero. Snabbguide

MaxSea TimeZero. Snabbguide MaxSea TimeZer Snabbguide MaxSea Time Zer Installatin VIKTIGT TILLSE ATT INGA ENHETER ÄR ANSLUTNA TILL PARALLELLPORTEN (MODEM, AUTOPILOT, ETC ). DESSA ENHETER KAN ANSLUTAS IGEN EFTER ATT MAXSEA HAR STARTATS

Läs mer

BRUKSANVISNING MyWay Series 60 v2.00 10.3.2006

BRUKSANVISNING MyWay Series 60 v2.00 10.3.2006 INNEHÅLL INNEHÅLL 1 1. INLEDNING 3 Hitta Planera Navigera 3 1.1 Bilnavigation 3 1.2 Sjö- och Terrängnavigation 3 1.3 Systemkrav 4 1.4 Förpackningens innehåll 4 2. INSTALLATION 4 2.1 Steg 1: Ladda batteriet

Läs mer

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg ARKIV DIGITAL - att släktfrska i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade bken

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS Aditr Oy 1 Anmälan av stipendier med systemet Persnec F ESS Lgga in i ESS via länken ESS-Emplyee Self Service sm finns under menyn Verktyg på Hankens persnalprtal. Internet Explrer rekmmenderas för användning

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen Versin 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DITT EL-UTTAG Campingplatsnummer: Persnlig kd: Internet bkning: https://www.webel-nline.se Telefn Sverige 075-44 88 000

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

NOTERA!!! Innan Ni öppnar applikationen, var god aktivera Bluetooth på Er p910i. Snabbstartsguide. Tracker MyWay. Svensk version

NOTERA!!! Innan Ni öppnar applikationen, var god aktivera Bluetooth på Er p910i. Snabbstartsguide. Tracker MyWay. Svensk version NOTERA!!! Innan Ni öppnar applikationen, var god aktivera Bluetooth på Er p910i Snabbstartsguide Tracker MyWay Svensk version INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING Tracker MyWay...4 TRACKER

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator Manual KOMPONENTER Klocka Klockan Öppning av armband Kontakt för batteriladdning Laddnings- indikator ON/OFF Magnet Elektronikenhet Statusindikatorindikator GPS antenn Anhörigenhet USB-kontakt ON/OFF Batteriladdare

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

MaxSea Time Zero version 1.2

MaxSea Time Zero version 1.2 MaxSea Time Zer versin 1.2 Snabbguide Installatin Datrprestanda mm Aktuell datr måste uppfylla vissa krav för att MaxSea skall fungera ptimalt. Nedan återfinns systemkraven, såväl minimum sm rekmmenderade.

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006)

ANVÄNDARMANUAL. Version 2.3.3. Euromed Networks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Tel. 08-54 58 99 99. (Juni 2006) ANVÄNDARMANUAL Versin 2.3.3 (Juni 2006) Eurmed Netwrks AB. Årstaängsvägen 11, 117 43 Stckhlm. Tel. 08-54 58 99 99 Innehållsförteckning FÖRORD...2 ÅTERFÖRSÄLJARE...3 DIKTERING...3 DIKTERING...4 Diktatlista...

Läs mer

Geocaching- Klarar er klass att hitta den 5:e cachen?

Geocaching- Klarar er klass att hitta den 5:e cachen? Gecaching- Klarar er klass att hitta den 5:e cachen? Sklprgram att utföra på egen hand eller tillsammans med handledare från Aerseum. Lärarhandledning ch förberedelse På de nästföljande sidrna finns ett

Läs mer

Guideline Sportident-systemet

Guideline Sportident-systemet Guideline Sprtident-systemet Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31-1 - Innehållsförteckning Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Övningar i JavaScript del 5

Övningar i JavaScript del 5 Övningar i JavaScript del 5 I dessa övningar ska vi ta upp några lika händelsehanterare. Dessa ska dck inte läggas in med attribut i HTML-kden, så sm vi gjrt tidigare med nclick. Istället ska vi nu lägga

Läs mer

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas GEOSECMA fr ArcGIS GSD datastruktur ch imprt i en SDE gedatabas ÖVERSIKT Det här dkumentet ger imprtinstruktiner ch en rekmmenderad struktur för Gegrafiska Sverige Data (GSD) i en SDE gedatabas sm ska

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillatr) Prgramvaruuppgradering Bästa ägare till samaritan PAD 500P, Anledningen till att du får detta brev är att HeartSine

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Manual för att importera referenser till DiVA

Manual för att importera referenser till DiVA Manual för att imprtera referenser till DiVA Du kan imprtera referenser från PubMed, Web f Science, Libris ch referenshanteringsprgrammet EndNte. Även referenser i frmaten XML, EndNte XML, Endnte Referer

Läs mer

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare

MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare MOTORVÄRMAR HANDBOKEN manual för användare Versin 4.3 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIN PARKERINGSPLATS Platsnummer: Persnlig kd: 1234 *(OBS - se undantag) https://www.webel-nline.se Telefn Sverige

Läs mer

Användarhandbok OESpeaker 1.0

Användarhandbok OESpeaker 1.0 Användarhandbk OESpeaker 1.0 OESpeaker Versin 10.1 datum 2004-04-19-1 - Innehållsförteckning OESpeaker Versin 10.1 datum 2004-04-19... 1 Installatin av prgrammet... 3 På servern... 3 Uppdatering av tider

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare ArkivDigital - svensk släktfrskning i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade

Läs mer

Fältmeddelande (återkallelse)

Fältmeddelande (återkallelse) Kundkdnummer: «Custmer_Cde» «CUSTOMER_NAME» «ADDRESS» «CITY», «STATE», «CODE» «COUNTRY» Till: Riskansvariga Till: Referens: Fältmeddelande (återkallelse) 2921578: 2921578-7/29/2011-001-C 29 juli 2011 Riskansvariga,

Läs mer

Övningar i JavaScript del 3

Övningar i JavaScript del 3 Övningar i JavaScript del 3 I dessa övningar tar vi upp datumbjektet Date, arrayer ch lpar. Du utgår från ett prgram där man kan klicka på små bilder ch mtsvarande stra bild visas. Detta är i princip samma

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

2 PROGRAMMERA EN KNAPP FÖR UPPDRAG

2 PROGRAMMERA EN KNAPP FÖR UPPDRAG MANUAL TILL THERMO TRACK-MJUKVARAN 1 ARKIV Therm Track ger dig möjlighet att srtera/gruppera dina arkiv i katalger ch underkatalger. Du kan även göra en förhandsgranskning utan att behöva öppna dem. Om

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Övningar i JavaScript del 7

Övningar i JavaScript del 7 Övningar i JavaScript del 7 I denna labratin återanvänder vi bilderna på frukter, sm vi haft i ett par tidigare labratiner. Denna gång ska vi lägga till visuella effekter då en frukt väljs. Klickar man

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

MOTORVÄRMAR- HANDBOKEN manual för RFID användare

MOTORVÄRMAR- HANDBOKEN manual för RFID användare MOTORVÄRMAR- HANDBOKEN manual för RFID användare Versin 1.3 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIN PARKERINGSPLATS Platsnummer: Persnlig kd: 1234 *(OBS - se undantag) https://www.webel-nline.se Telefn

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

1. ActiveGPS 2.00 by TJ

1. ActiveGPS 2.00 by TJ 1.1 Inställningar 1. ActiveGPS 2.00 by TJ För att ändra inställningarna i ActiveGPS så måste man först trycka på Hämta inställningar först då tänds alla rutor upp. Istället för att visa avstånd fram till

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Swepoint. DoGps. 3:e generationens gps-pejl är här! trygghet för Dig och Din hund

Swepoint. DoGps. 3:e generationens gps-pejl är här! trygghet för Dig och Din hund 3:e generationens gps-pejl är här! Swepoint DoGps PRO net BASIC Obegränsad räckvidd Skallindikator och ringuppfunktion Spåra dina kamrater = Trygghet för laget trygghet för Dig och Din hund Topptestad

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning Redigering Ett av de mest lättjbbade prgrammen för videredigering är Micrsft Mvie Maker, sm ingår gratis i Windws XP. För Mac-datrer finns mtsvarande prgramvara sm är imvie. Km-i-gång med Mvie Maker: Prgrammet

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL

INSTALLATIONS MANUAL INSTALLATIONS MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 1 Innehåll CADdirekt VVS Installation... 3 CADdirekt VVS Registrering... 5 CADdirekt VVS Reparera installation... 7 CADdirekt VVS Flytta licens... 7 CADdirekt

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1

ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1 ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mnd 2.0 Versin 1 Stckhlms universitet Avdelningen för IT ch media Oktber 2008 Innehållsförteckning Dkument Sida Test ch Quiz: En översikt 3 Sex nödvändiga steg för att

Läs mer

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Innehållsförteckning Ändra larmtext... 3 Skapa rapport... 5 Skriva ut rapport... 7 Skapa Epostrapport... 9 Kvittera larm... 12 Lägga till och ta bort värden ifrån

Läs mer

esys12 / esys40 Handledning

esys12 / esys40 Handledning Eurobraille VOYONS ENSEMBLE esys12 / esys40 Handledning Version 1.00 upplaga 1 Eurobraille 64 rue de Crimée, 75019 PARIS Tel : +33 (0)1 55 26 91 00 Fax : +33 (0)1 55 26 91 91 ESYS_ver1_Handledning.doc

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Din guide till Windows 10

Din guide till Windows 10 Din guide till Windws 10 Lgga in. Efter man startat sin datr så möts man av en skärmsläckare före inlggning. Tryck på valfri tangent eller vänsterklicka med musen för att kunna lgga in med ditt PKxxxx

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer