Barnbiblioteket i Kulturens hus i rummet & i rymden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnbiblioteket i Kulturens hus i rummet & i rymden"

Transkript

1 Barnbiblioteket i Kulturens hus i rummet & i rymden Bakgrund: Kulturens hus planeras för fullt i Luleå. Byggstart 1 april Planerad inflyttning i december Huset ska inrymma Stadsbiblioteket, konsthallar, konsertsalar och Norrbottensmusiken. För mer information se: Nuläge: Stadsbibliotekets barnavdelning är ganska traditionell, mycket liten och trång, rymmer inte ens hela det aktuella mediebeståndet. Det är omöjligt att genomföra aktiviteter där. Det är omöjligt att ta emot och samla grupper. Möjligheterna är med andra ord starkt begränsade. Innehållsmässigt och organisatoriskt pågår redan sedan ett par år tillbaka ett stort förändringsarbete inom biblioteket som vad det gäller barnbiblioteksverksamheten syftar till att bland annat få merparten av personalen delaktiga även i barnbiblioteksarbetet specificera vilka barnavdelningen ska vända sig till göra det lättare att hitta på barnavdelningen Barnens Polarbibliotek vill visa på möjligheterna för framtidens barnbibliotek, som utgår och utvecklas från ett regionalt definierat sammanhang och öppnar sig mot världen...i ett naturligt samspel och samarbete med det fysiska biblioteket. Målgruppen består idag av barn mellan 8 och 12 år. Fokus ligger på att synliggöra regionen och den regionala barnlitteraturen samt stimulera barnen till eget skrivande. Mål: Att i Kulturens hus bygga upp det ultimata barnbiblioteket, som är en del av Stadsbiblioteket och Kulturens hus är en inspirerande, stimulerande upplevelse i sig för barnen utgår från ett barnperspektiv spränger gränser, utmanar tanken och fantasin

2 kombinerar barnbiblioteksrummet och det virtuella biblioteket blir ett modellbibliotek Förutsättningar: Stadsbiblioteket är ett bibliotek för vuxna och barn. Det innehåller många olika typer av medier. Här ska dåtid-nutid-framtid länkas samman. Det är en del i en helhet som ska inspirera och stimulera till samverkan med andra kulturformer och uttryckssätt. Barnens delaktighet: Barnkonventionen ligger till grund för all barnbiblioteksverksamhet i Luleå. Barnens idéer, tankar och funderingar kommer att ligga till grund för utformningen av den nya barnavdelningen, såväl vad det gäller den fysiska utformningen av lokalen som utvecklingen av innehållet och verksamheten. Barnens idéer, tankar och funderingar har vi fått fram bland annat genom arbetet med uppbyggnaden och utvecklingen av det virtuella Barnens Polarbibliotek samt erfarenheterna från Barnens Polarbibliotek Mitt drömbibliotek, där barn i flera Norrbottenskommuner ritat sitt drömbibliotek. Se Frågeformulär efter Sven Hessels metod med motsatsordpar Vi har också tagit del av erfarenheter och pågående utvecklingsarbeten i såväl övriga Sverige som internationellt samt läst in oss på litteratur. Barnbiblioteksrummet Det ultimata barnbiblioteket: Enligt barnen ska det vara fantasifullt. Det kan vara rymdbibliotek, hundbibliotek, riddarbibliotek, hjärtbibliotek, fantasybibliotek med utlåning i gapet på Frankenstein. Kanske en labyrint, som labyrintbiblioteket i Barnens Polarbibliotek. Vidare bör det vara varmt, tyst, lugnande, behagligt, överraskande, inspirerande, ha mysiga små hörnor, ljust, stora fria ytor, starka färger, gott om plats, vackert Soffor, fåtöljer, kuddar, bollhav, stereo, TV, video, spökgrotta, djungelrum, träd, lianer, böcker om djur och natur i en skog, höga hyllor med stegar som man får klättra på förslagen är oändliga. Toaletter är viktiga. Belysningen likaså.

3 Barnen ser rummet inte medierna. Barnen ser rummet som en upplevelse medan vi ser rummet som en plats för medierna. Det ultimata barnbiblioteket ska stimulera fantasin, men också vara en informationscentral. Det ska vara en plats för lek, lust och nöje men också för nytta och information. Det ska vara en plats för läslust och upplevelser men också för kunskapssökande. Det ska väcka nyfikenheten och läslusten såväl som informera och stimulera lärandet och sökandet. Det ska vara möjligt att fantisera och att snoka. Här ska man kunna möta det väntade och det oförutsedda. Det ultimata barnbiblioteket utgår från de lokala förutsättningarna men vänder blicken utåt och utformas som ett modellbibliotek där barnperspektivet har hög prioritet. Här blir det lätt att välja väg, det bli tydligt och lätt att hitta. Det blir en tydlig uppdelning av olika funktioner och delar för olika åldrar. Det ger uttryck för fantasi och experimentlust. Det blir en estetisk och logiskt balanserad miljö som hjälper till med att väcka läslust och nyfikenhet hos barnen. Det ultimata barnbiblioteket den tredje pedagogen kommunicerar till barnet vad det är i just detta rum, hur det ska vara och vad det ska göra. Barnbiblioteket i rymden - Barnens Polarbibliotek Barnens Polarbibliotek - och nya idéer Efter 7 år på webben är vi medvetna om att det krävs en ständig förnyelse av form och innehåll för att locka till sig besökare och hålla webbplatsen levande. Vi vill nu ta nästa steg i utvecklingen av Barnens Polarbibliotek. Vi känner att vi inte har utnyttjat webbens alla möjligheter i vårt arbete med BP. Det mesta materialet är taget direkt från böcker eller annat tryckt material och publicerats på webben. Vi vill nu producera mer eget material samt fördjupa och undersöka webbens specifika möjligheter till att förmedla och tillgängliggöra material för barn mellan 8 och 12 år. Tema vinter och polar och barnperspektivet I en serie multimedia reportage med utgångspunkt från begreppen vinter och polar vill vi skildra den regionala särprägeln för barn mellan 8 12 år. Reportagen ska belysa kulturen, språket, naturen och andra företeelser som är specifika för vårt område. Konkret kan det t ex handla om isbrytare, köldforskning, snowboardåkning, jojken mm. Idag finns inte mycket material som behandlar Norrbotten, vintern eller vår kultur och som riktar sig till barn vare sig på Internet, i faktaböcker eller i läroböcker. Dessa reportage skulle bli de första i sitt slag. I reportagen vill vi i större utsträckning än tidigare ta tillvara de tekniska möjligheterna med Internet. Reportagen ska vara ett samspel mellan ord och bild och multimediatekniken. För att garantera en god kvalitet i reportagens innehåll vill vi anlita en frilansjournalist som svarar för planering och genomförande av reportagen. Varför vinter och polar? Vinter är den årstiden som präglar vårt område, vår kultur och våra livsvanor mest.

4 De senaste åren har vintern och dess möjligheter visat sig vara mycket gångbart som ett marknadsförings- och utvecklingsargument för vår region. Detta återspeglas i projekt som Vinterbiennalen i Luleå, Ishotellet i Jukkasjärvi m fl.. Ordet polar ingår i Barnens Polarbibliotek och det känns naturligt att utveckla just den biten av webbplatsen. Vad är multimedia? Multimedia är sammansatt av orden "multi", som betyder många, och "media", som betyder kanaler för informationsspridning. Multimedia är presentationer som baserar sig på flera olika medier, exempelvis video, text, musik, ljud. Varför multimedia? Barnen får större möjlighet att själv välja vad de vill läsa. Stimulerande när barns alla sinnen aktiveras. Ett effektivt sätt att sprida och ta till sig information. Ett relativt billigt sätt att tillverka och använda information. Det är möjligt att göra sådant man inte förmår med de traditionella teknikerna. Det finns få begränsningar. Bidrag Vi söker bidrag för att anlita en frilansjournalist och en webbdesigner för att kunna genomföra ett antal multimediareportage som skildrar företeelser i vår specifika miljö. Barnbiblioteksrummet kontra det virtuella barnbiblioteket Traditionellt fungerar det fysiska barnbiblioteket idag i första hand som en förvaringsplats för medier för barn. För att barnen själva ska kunna orientera sig och hitta i rummet måste de ha någon kunskap om klassifikationssystemet samt vara läskunniga. Den ständiga utvecklingen, såväl tekniskt som innehållsmässigt, av det virtuella barnbiblioteket och dess möjligheter innebär en utmaning för barnavdelningarna. Ett tydligt samspel mellan det virtuella och det fysiska barnbiblioteket skulle kunna innebära att man känner igen sig i miljön och strukturerna i de olika biblioteken. Stora pekskärmar i det fysiska barnbiblioteket skulle uppmuntra till att utforska teman via datorn, via det virtuella barnbiblioteket. Aktiviteter skulle kunna försigå såväl i det fysiska biblioteket som i det virtuella samtidigt. Hur når vi dit? En planritning finns, Tirsen & Aili arkitektfirma och Inredare AB är redan involverade i planeringen av Kulturhuset. Samarbete finns redan sedan tidigare mellan Marianne Öqvist, konstnär och biblioteket.

5 Gruppen utgår från det förslag som finns och diskuterar sig fram till hur man kan göra förändringar som innebär att man frångår det traditionella synsättet och utgår från barnperspektivet. Ett antal frågeställningar tas fram att utgå från. Processen med att komma fram till en lösning är en viktig del i arbetet där också olika infallsvinklar och kompetenser tas till vara. Parallellt med att det konkreta barnbiblioteksrummet växer fram arbetar vi med planeringen av barnbiblioteksverksamheten som en naturlig bas i barnverksamheten i Kulturens hus. Exempel på frågeställningar Vad kan det fysiska barnbiblioteket lära av det virtuella barnbiblioteket vad det gäller barns medverkan, interaktivitet, påverkan och delaktighet? Vad kan det virtuella barnbiblioteket lära av det fysiska barnbiblioteket? Hur kan det fysiska barnbiblioteket och det virtuella barnbiblioteket korsbefrukta varandra? Hur kan det specifika och unika i våra årstider avspegla sig i barnbiblioteksrummet? Hur kan lokalsamhället och det regionala speglas i barnbiblioteksrummet? Hur kan barnbiblioteksrummet utgå från det regionala och öppna sig mot världen? Hur speglas olika uttryck och olika medier? Hur uppmuntras interaktivitet? Målgrupper: Barn 0-12 år på fritiden & i förskola/skola Pedagoger Föräldrar Styrgrupp: Britt-Inger Rönnqvist bibliotekschef Stadsbiblioteket Ann-Catrine Westerberg chef för Detlef Barkanowitz bibliotekskonsulent, Norrbottens länsbibliotek Projektgrupp: Barnbibliotekarie Konstnär

6 Inredningsarkitekt Arkitekt Bibliotekskonsulent Journalist Webbdesigner Andra tänkbara samarbetspartners är exempelvis Teknikens hus, Norrbottens museum, Luleå tekniska universitet, Kulturskolan, Konstens hus, Norrbottensmusiken, Ájtte och Esrange. Tidplan 4 april 2005 Spadtaget tas för bygget av Kulturens hus. Våren 2005 Arbetsgruppen bildas formellt och börjar sitt arbete genom att träffas och påbörja diskussionerna. Hösten 2005 Ett konkret förslag föreligger Våren 2006 Förslaget förverkligas Hösten 2006 Förslaget byggs upp på plats i biblioteket i Kulturens hus Parallellt med detta pågår arbetet med planeringen av verksamheten inom biblioteksorganisationen såväl som verksamheterna som inryms i Kulturens hus, på olika nivåer. Här läggs fokus på barnbiblioteksverksamheten samt barnverksamheten i Kulturens hus. December 2006 Kulturens hus invigs Kontaktpersoner: Stadsbiblioteket Ann-Catrine Westerberg Områdeschef Tel: Britt-Inger Rönnqvist

7 Bibliotekschef Tel: Norrbottens länsbibliotek Detlef Barkanowitz Tf Länsbibliotekschef Tel: Biblioteket skulle vara typ ett hi-tech bibliotek. Om man till exempel behöver fakta om katter så går man fram till en faktadator och knappar in katter och så ploppar det ut en faktabok om katter. Det skulle även vara mycket fönster och fin inredning så det blir ljust och hemtrevligt, så alla känner sig välkomna. Daniel 12 år Britt-Inger Rönnqvist Ann-Catrine Westerberg Bibliotekschef Områdeschef Luleå

8 Beräknade kostnader: Budgetkalkyl Sökta bidrag: :- Kostnad: :- Egen insats: :- Sökta bidrag från Statens Kulturråd :- Framtidens kultur :- Norrbottens läns landsting :- Sparbanksstiftelsen Norrbotten :- Kommunförbundet Norrbotten :- Polarbröd :- Norrmejerier :- Länstrafiken :- Sökta bidragen uppdelat på : :- Utgifter som ska täckas av bidrag: Fysiska barnbiblioteket = barnbiblioteksrummet Arvode konstnär :- Arvode webbdesigner :- Mötesarvoden för arbetsgrupperna :- Material för specialinredningar :-

9 Teknisk utrustning :- Dokumentation & rapportering i ord & bild, frilansjournalist :- Trycksak : :- Utgifter som ska täckas av bidrag: Virtuella barnbiblioteket = Barnens Polarbibliotek Webbhotell 4 000:- Webbutveckling :- Reportage (8 reportage á :-) :- Resor 8 000: :- Egen insats Norrbottens länsbibliotek :- Luleå kommun/luleå kommuns folkbibliotek :- Den ekonomiska basen finns i budgeten för Kulturens hus samt den löpande budgeten för Stadsbiblioteket. Hur stor del av budgeten för Kulturens hus som kommer att gå till barnavdelningen är dock lite svår att avskilja. Vad det gäller Stadsbiblioteket är det framför allt kostnader för personal, samordning och administration som ingår. Luleå

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen

Kultur i ögonhöjd Förskolan. Kulturförvaltningen Kultur i ögonhöjd Förskolan Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och som får uppleva konst och kultur med alla sina sinnen växer. Att detta blir

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING Antagen av Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-08-26

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer