Sipoon, Askolan, Pornaisten ja Porvoon kirjastot muodostavat PORSSE-kirjastoverkon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sipoon, Askolan, Pornaisten ja Porvoon kirjastot muodostavat PORSSE-kirjastoverkon."

Transkript

1 SIPOON KUNNANKIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sipoon pääkirjasto, Söderkullan kirjasto ja kirjastoauto tarjoavat maksuttomasti käytettäväksi kirjoja, sanoma- ja aikakauslehtiä, av-aineistoa, tietokantoja sekä tietoverkkoyhteyksiä. Sipoon, Askolan, Pornaisten ja Porvoon kirjastot muodostavat PORSSE-kirjastoverkon. KIRJASTOKORTTI Lainausoikeuden ja kirjastokortin saa esittämällä kuvallisen henkilöllisyystodistuksen ja ilmoittamalla yhteystietonsa. Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen. Kadonneen tai vahingoittuneen kirjastokortin uusiminen on maksullista. Nimen- ja yhteystietojen muutokset on ilmoitettava viipymättä kirjastolle. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan kirjallisella suostumuksella. Kortteja ei kuitenkaan myönnetä alle 7-vuotiaille lapsille. Huoltaja on vastuussa lapsen lainaamasta aineistosta. Koulu, päiväkoti tai muu yhteisö tai laitos voi saada kirjastokortin täysi-ikäisen takaajan kirjallisella suostumuksella. Takaaja on vastuussa yhteisön kortilla lainatusta aineistosta. Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kortin haltija on vastuussa lainatusta aineistosta. Vastuu koskee myös kadonneella kortilla lainattua aineistoa, kunnes kortista on tehty katoamisilmoitus. Sipoon kunnankirjastosta saatu kirjastokortti oikeuttaa lainaamaan myös muissa PORSSEkirjastoissa (Porvoo, Askola ja Pornainen) kunkin kirjaston käyttösääntöjen mukaan. LAINAUS Lainattaessa tulee esittää kirjastokortti. Lainaaja saa lainatessaan kuitin, jossa on hänen asiakasnumeronsa, luettelo lainatusta aineistosta sekä jokaisen lainan eräpäivä. Lainausaika on aineistosta riippuen kaksi tai neljä viikkoa. Aineiston voi lainata uudelleen, jos siitä ei ole varauksia. Uusimisen voi tehdä enintään viidesti lainaa kohden. Enimmäismäärä samalla kertaa lainassa olevalle aineistolle on 60 nimekettä. Av-aineistoa koskevat erilliset rajoitukset. Videotallenteita voi lainata ainoastaan koteloon merkityn ikärajoituksen ylittänyt henkilö. Kirjasto ei vastaa mahdollisista tallenteiden lainaajan laitteille aiheuttamista vahingoista Lainojen uusimisen sekä kokoelmista tehtävät varaukset voi tehdä myös puhelimitse tai Internetin kautta PORSSE-verkkokirjastosta. Varauksista peritään erillinen maksu. PALAUTUS Lainatun aineiston voi palauttaa kaikkiin PORSSE-kirjastoihin. Lainat tulee palauttaa viimeistään eräpäivään mennessä. Kirjastojen aukioloajan ulkopuolella aineiston voi palauttaa kirjaston palautusluukkuun, jolloin nimeke kirjautuu palautetuksi seuraavana aukiolopäivänä.

2 Eräpäivän jälkeen palautettavasta aineistosta peritään myöhästymismaksu. Jos kirjaston on ryhdyttävä perintätoimenpiteisiin, maksaa lainaaja siitä aiheutuvat kulut. Lainatun aineiston palauttamatta jättäminen tai maksamattomien maksujen laiminlyönti aiheuttaa lainausoikeuden menetyksen. Lainauskielto koskee kaikkia PORSSE-kirjastoja. Lainausoikeus palautetaan, kun lainaaja on palauttanut aineiston tai maksanut kirjaston saatavat. Kadonnut tai turmeltunut aineisto korvataan ensisijaisesti tuomalla tilalle uusi kappale, toissijaisesti maksamalla kirjaston määräämä korvaus. Kirjasto ei lunasta takaisin aikaisemmin korvattua aineistoa. Useista eri osista koostuva aineistopaketti korvataan kokonaisuudessaan, jos sitä ei voida täydentää. Videoteosta ei voi tekijänoikeussäännösten vuoksi korvata uudella. KAUKOLAINAT Aineisto, jota ei löydy Sipoon kunnankirjaston tai muiden PORSSE-kirjastojen kokoelmista, voidaan välittää muista kirjastoista kaukolainasääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja noudattaen. Kaukolainat ovat maksullisia. Kaukolainat voi uusia, mikäli lainan lähettänyt kirjasto sen sallii eikä niistä ei ole varauksia. Kaukolainojen uusimiseksi tulee ottaa yhteyttä lainan toimittaneeseen Sipoon kunnankirjaston toimipisteeseen, jonka henkilökunta hoitaa uusimisen ja ilmoittaa uuden eräpäivän. Kaukolainattu aineisto on palautettava siihen toimipisteeseen, jonka kautta se on tilattu ja toimitettu. Kaukolainoja ei voi jättää palautusluukkuun, vaan ne tulee tuoda palvelutiskille. TIETOSUOJA Lainaajan henkilö- ja osoitetiedot tallennetaan PORSSE-kirjastojen yhteiseen lainaajarekisteriin. Tietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia. Kaikki lainaajan tiedot ovat luottamuksellisia. Kirjasto luovuttaa asiakastietoja ainoastaan perintätilanteissa kirjaston käyttämälle perintätoimistolle. Lainaaja voi halutessaan tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot. Takaajalla ja vanhemmilla on oikeus tarkistaa lapseen kohdistuvat kirjaston saatavat. Kirjaston lainausrekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan sekä tilastointiin. Tiedot yksittäisten asiakkaiden lainaamista nimekkeistä eivät tallennu tietokantaan, vaan lainat poistuvat asiakkaan käyttäjätiedoista palauttamisen jälkeen. KIRJASTOJEN TILAT Sipoon kunnankirjaston toimipisteiden asiakastilat ovat kaikille avoimia. Kirjastossa on otettava huomioon muut asiakkaat. Kirjaston henkilökunta voi poistaa häiritsevästi käyttäytyvän asiakkaan kirjaston tiloista. Vakavissa tai toistuvissa häiriö- tai ilkivaltatilanteissa kirjasto voi langettaa asiakkaalle määräaikaisen porttikiellon. Ulkopuoliset tahot voivat järjestää kirjastoon soveltuvia tapahtumiaan kirjastojen tiloissa sopimuksen mukaan.

3 KIRJASTOJEN ASIAKASTIETOKONEET Tietokoneet ovat asiakkaiden yhteisessä käytössä. Tietokoneita ei saa käyttää häiritsevästi tai laittomaan toimintaan. Ilman ajanvarausta käytettäviä tietokoneita voi käyttää korkeintaan 15 minuuttia kerrallaan. Ne on tarkoitettu tiedonhakuun, sähköpostin lukemiseen sekä muuhun lyhytaikaiseen käyttöön. Pelaaminen niillä on kielletty. Muille koneille on varattava aika henkilökunnalta. Koneen voi varata korkeintaan tunniksi kerrallaan. Ajanvaraus tapahtuu kirjastokortilla. Pitempiaikaiseen työskentelyyn voi varata kirjastokorttia vastaan tiskiltä käyttöönsä kannettavan tietokoneen. Kannettava on tarkoitettu ainoastaan kirjoittamiseen sekä muuhun työntekoon kirjaston tiloissa. Nikkilän pääkirjaston sekä Söderkullan kirjaston tiloissa on langaton verkko, joka on asiakkaiden vapaasti käytettävissä. Langaton verkko on avoin, eli sen käyttöön ei tarvita erillisiä tunnuksia. ASIAKASPALAUTE Sipoon kunnankirjaston palveluja koskevaa palautetta sekä toivomuksia voi esittää kirjastojen henkilökunnalle tai kunnan kulttuurijohtajalle.

4 ANVÄNDNINGSREGLER FÖR SIBBO KOMMUNBIBLIOTEK Sibbo huvudbibliotek, Söderkulla bibliotek och bokbussen ställer avgiftsfritt böcker, tidningar och tidsskrifter, av-material, databaser och nätverksförbindelser till kommuninvånarnas förfogande. Biblioteken i Sibbo, Askola, Borgnäs och Borgå bildar biblioteksnätverket PORSSE. BIBLIOTEKSKORT För att få lånerätt och ett bibliotekskort ska låntagaren visa upp ett identitetsbevis med foto och ange sina kontaktuppgifter. Första bibliotekskortet är gratis. Ett försvunnet eller skadat kort ersätts med ett nytt mot avgift. Ändringar av namn- och kontaktuppgifter bör omedelbart meddelas till biblioteket. Barn under 15 år beviljas bibliotekskort med skriftligt samtycke av vårdnadshavaren. Bibliotekskort beviljas dock inte till barn under 7 år. Vårdnadshavaren är ansvarig för material som barnet lånat. Skolor, daghem eller andra samfund och inrättningar kan också beviljas bibliotekskort. För detta krävs ett skriftligt samtycke av en myndig person, som ansvarar för materialet som lånats med samfundets kort. Bibliotekskortet är personligt. Kortinnehavaren är ansvarig för lånat material. Ansvaret gäller också material som lånats på ett försvunnet kort ända tills anmälan om försvinnandet gjorts. Ett bibliotekskort som har utfärdats av Sibbo kommunbibliotek ger lånerätt även vid de andra PORSSE-biblioteken (Borgå, Askola och Borgnäs) enligt respektive biblioteks användningsregler. UTLÅNING Vid lån ska bibliotekskortet visas upp. Låntagaren får ett kvitto, där kundnumret, en förteckning över lånat material och förfallodagen för varje enskilt lån finns angivna. Lånetiden är två eller fyra veckor beroende på materialet. Materialet kan lånas på nytt, om ingen har reserverat det. Lånen kan förnyas högst fem gånger. Låntagaren kan ha högst 60 lån samtidigt. För av-material gäller särskilda begränsningar. Videoinspelningar kan lånas endast av personer som överskridit den åldersgräns som finns angiven på fodralet. Biblioteket ansvarar inte för skador som dessa eventuellt förorsakar låntagarens apparater. Det går också att förnya lån och göra reserveringar per telefon eller via internet på PORSSEnätbiblioteket. För reserveringar tas en separat avgift ut. ÅTERLÄMNING Det lånade materialet kan återlämnas till alla PORSSE-bibliotek. Lånen ska återlämnas senast på förfallodagen. Utanför bibliotekens öppettider kan material returneras via bibliotekets återlämningslucka. Detta material registreras som återlämnat följande öppethållningsdag.

5 För material som återlämnats efter förfallodagen uttas en förseningsavgift. Om biblioteket måste vidta indrivningsåtgärder betalar låntagaren kostnaderna för dem. En låntagare som inte återlämnar lånen eller som har obetalda avgifter förlorar sin lånerätt. Låneförbudet gäller alla PORSSEbibliotek. Låntagaren återfår lånerätten när han eller hon lämnat tillbaka materialet eller betalat de utestående fordringarna till biblioteket. Låntagaren bör ersätta försvunnet eller skadat material i första hand genom att skaffa ett nytt motsvarande exemplar, i andra hand genom att betala ett ersättningsbelopp som biblioteket bestämmer. Biblioteket återinlöser inte tidigare ersatt material. Ett materialpaket som består av flera olika delar ersätts i sin helhet om det inte kan kompletteras. Videoinspelningar kan inte ersättas på grund av upphovsrättsbestämmelserna. FJÄRRLÅN Material som inte finns i Sibbo kommunbiblioteks eller de andra PORSSE-bibliotekens samlingar kan förmedlas från andra bibliotek med iakttagande av reglerna för fjärrlån och det långivande bibliotekets villkor. Fjärrlånen är avgiftsbelagda. Fjärrlån kan förnyas om det långivande biblioteket samtycker eller om ingen annan reserverat materialet. För att förnya fjärrlån bör låntagaren kontakta det bibliotek som förmedlat lånet varefter personalen förnyar lånet och meddelar den nya återlämningsdagen. Fjärrlån bör returneras till det bibliotek som beställt och förmedlat lånet. Fjärrlån kan inte returneras via återlämningsluckan utan de måste returneras till betjäningsdisken. DATASEKRETESS Låntagarens person- och adressuppgifter lagras i PORSSE-bibliotekens gemensamma låntagarregister. Personuppgiftslagen iakttas vid behandlingen av uppgifterna. Alla uppgifter om låntagaren är konfidentiella. Personuppgifter ges endast ut i indrivningssituationer till den indrivningsbyrå som biblioteket anlitar. Låntagaren har rätt att kontrollera sina egna registeruppgifter. En ansvarsperson och föräldrarna har rätt att kontrollera de utestående fordringar som biblioteket har på ett barn de ansvarar för. Bibliotekets låneregister används endast för låneövervakning och statistik. Uppgifter om material som enskilda lånetagare lånat lagras inte i databasen utan utlåningarna försvinner ur användaruppgifterna då kunden återlämnar materialet. BIBLIOTEKETS LOKALER Sibbo kommunbiblioteks lokaler är öppna för alla. I biblioteket bör man ta hänsyn till andra kunder. Bibliotekets personal kan uppmana en kund som uppträder störande att avlägsna sig från bibliotekets lokaler. Vid upprepat störande beteende och återkommande skadegörelse kan biblioteket ge kunden portförbud för viss tid. Enligt överenskommelse kan tillställningar som lämpar sig för biblioteket ordnas i bibliotekets lokaler av utomstående arrangörer. BIBLIOTEKETS KUNDDATORER

6 Kunddatorerna är tillgängliga för alla bibliotekskunder. Datorerna får inte användas på ett störande sätt eller för olaglig verksamhet. Datorerna utan tidsreservering får användas högst 15 minuter åt gången. De är avsedda för informationssökning, läsning av e-post och annat kortvarigt bruk. Det är förbjudet att spela på dessa datorer. Till de andra datorerna bör kunderna reservera tid hos personalen. Datorerna kan reserveras för högst en timme åt gången. Tiden reserveras genom att visa upp bibliotekskortet. För långvarigare bruk kan kunderna låna bärbara datorer vid disken genom att visa upp bibliotekskortet. Dessa datorer är avsedda endast för skrivning och annat arbete i bibliotekets lokaler. Huvudbiblioteket i Nickby och Söderkulla bibliotek har tillgång till ett trådlöst nät, som fritt kan användas av kunderna. Det trådlösa nätet är öppet, dvs. inga separata koder behövs. KUNDRESPONS Respons på Sibbo kommunbiblioteks tjänster och eventuella önskemål kan framföras till bibliotekets personal eller kommunens kulturdirektör.

Helle-bibliotekens användningsregler

Helle-bibliotekens användningsregler Helle-bibliotekens användningsregler FRÅN 23.5.2017 Helle-biblioteken De här reglerna gäller alla Hellebibliotek. De städer och kommuner som har Hellebibliotek är: Askola Hangö (från 11/2017) Ingå (från

Läs mer

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Vaski-bibliotekens användarregler. fr.o.m. 1.5.2012

Vaski-bibliotekens användarregler. fr.o.m. 1.5.2012 Vaski-bibliotekens användarregler fr.o.m. 1.5.2012 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. från och med

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. från och med VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER från och med 1.1.2017 1 Regler för dig som använder Vaskibilioteken Dessa regler gäller alla Vaskibibliotek. Reglerna gäller från den 1. januari 2017. På biblioteket kan

Läs mer

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. från

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. från VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER från 1.6.2017 1 Regler för dig som använder Vaskibilioteken Dessa regler gäller alla Vaskibibliotek. Reglerna gäller från 1.6.2017. Kommunerna har rätt att skriva användarregler

Läs mer

Eeposbibliotekens användarregler

Eeposbibliotekens användarregler 1 Eeposbibliotekens användarregler Dessa användarregler gäller alla Eeposbibliotek. Reglerna träder i kraft 1.2.2017. Biblioteket är öppet för alla Eeposbibliotekens samlingar, tjänster och kundutrymmen

Läs mer

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014 VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2014 1 Vaskibibliotekens användarregler Dessa användarregler gäller alla Vaskibibliotek. Användarreglerna gäller från den 1 januari 2014. I biblioteket kan

Läs mer

Vaski-bibliotekens användarregler. från och med 1.3.2016

Vaski-bibliotekens användarregler. från och med 1.3.2016 Vaski-bibliotekens användarregler från och med 1.3.2016 1 Regler för dig som använder Vaskibilioteken Dessa regler gäller alla Vaskibibliotek. Reglerna gäller från den 1 mars 2016. Biblioteket är öppet

Läs mer

Låneregler och avgifter för Bibliotek Mellansjö, Karlsborgs bibliotek

Låneregler och avgifter för Bibliotek Mellansjö, Karlsborgs bibliotek SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-11-29 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 78 Dnr 2017-000069 Låneregler och avgifter för Bibliotek Mellansjö, Karlsborgs bibliotek Kultur- och

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Ändring i bibliotekens låneregler

Ändring i bibliotekens låneregler Kulturnämnden 2006-10-26 69 6 Kulturnämndens arbetsutskott 2006-10-12 63 6 Ändring i bibliotekens låneregler Bibliotekschefen föreslår följande ändring i lånereglerna och textändring i broschyren Välkommen

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Beviplex vet. injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014 THL 1852/5.09.00/2014 LIITE THL /Tietopalvelut-osasto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 30 Nimenselvennys 00271 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2015 mennessä TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti joulukuu 2008 StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2009 mennessä TOIMEENTULOTUEN ENNAKKOTILASTO 1.1. 31.12.2008 Tällä

Läs mer

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun.

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? 1 2 1 16 21 19 17 15 16 35 30 33 23 23 23 3 4 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet?

Läs mer

Björneborgs stadsbibliotek Satakunta landskapsbibliotek

Björneborgs stadsbibliotek Satakunta landskapsbibliotek Björneborgs stadsbibliotek Satakunta landskapsbibliotek Användarguide Satakirjastot Bibliotekskort Utlåning och återlämning Reserveringar Pris och avgifter Internet Bibliotekskatalogen WebOrigo Kontaktinformation

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket Biblioteksnämnden Håkan Carlsson ÄRENDELISTA 145 1 / 1 2012-03-19 Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Lokal: Stora konferensrummet, Centralbiblioteket 1. Mötets öppnande samt utseende

Läs mer

HAUDANHOITOMAKSUT - GRAVSKÖTSELAVGIFTERNA. haudan leveys ja/tai m 2 gravens bredd och/eller m 2 HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA

HAUDANHOITOMAKSUT - GRAVSKÖTSELAVGIFTERNA. haudan leveys ja/tai m 2 gravens bredd och/eller m 2 HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA HAUTAOHOITORAHASTO GRAVVÅRDSFONDEN HINNASTO 2014 PRISLISTA HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA Hoito nurmella ja kukilla - Skötsel med gräs och blommor 1 v/år 1 2,5 m 2 102 105 2 5,0 m 2 136 138 3 7,5

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Hyonate vet 10 mg/ml injektioneste, liuos, hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 5 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE

KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 5 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 1.5.2014 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 KONTAKTPERSONER I ÄRENDEN ANGÅENDE REGISTRET

Läs mer

Vad är nytt i den nya lagen?

Vad är nytt i den nya lagen? Vad är nytt i den nya lagen? Lagen om allmänna bibliotek ur ett praktiskt perspektiv Vasa 16.3.2017 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

Läs mer

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning Erityisluvat Kulutukseen luovuttajat apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat Specialtillstånd Överlåtarna för förbrukning apoteken sjukhusapoteken läkemedelspartiaffärerna läkemedelsfabrikerna

Läs mer

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SVENSKA HÖRFÖRSTÅELSEPROV KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 9.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Lyssna noga på bandet och svara på frågorna 1 25 genom att för varje fråga

Läs mer

6,%%2.20081. Bildningskansliet 7$;252&+$9*,)7(5)520 %,/'1,1*6$9'(/1,1*(1 ,1./0206 6NROVNMXWVDU. Avgift för borttappade smartkort st 20,00 22 1.1.

6,%%2.20081. Bildningskansliet 7$;252&+$9*,)7(5)520 %,/'1,1*6$9'(/1,1*(1 ,1./0206 6NROVNMXWVDU. Avgift för borttappade smartkort st 20,00 22 1.1. 6,%%2.20081 Bildningskansliet 7$;252&+$9*,)7(5)520 %,/'1,1*6$9'(/1,1*(1 9HUNVDPKHW 6NROVNMXWVDU Avgift för borttappade smartkort st 20,00 22 1.1.2002 +\UDI UELOGQLQJVDYGHOQLQJHQV$'%SURMHNWRURFK GlUWLOOK

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten PAKKAUSSELOSTE Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

1 (4) Tekninen ja ympäristövirasto. Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1. Astuu voimaan: 1.1.2016

1 (4) Tekninen ja ympäristövirasto. Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1. Astuu voimaan: 1.1.2016 Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto Asemakaavan ja tonttijaonmuutoksista perittävät maksut 1 (4) Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1 Astuu voimaan: 1.1.2016 1. Asemakaavamuutoksista

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe PAKKAUSSELOSTE Denagard vet 20 mg/g jauhe 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Novartis

Läs mer

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version 2.1 2012-08-28 2012-02-27 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister

Läs mer

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS (MAGNET s. 126 ) RUB2 1. SUORA SANAJÄRJESTYS (S + P + Kie (= Li) + P + O + T + P + A) S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll Kim ei halua soittaa

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Droncit vet 50 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Bayer

Läs mer

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 1 NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING NPO NORDISKA

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote.

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. PAKKAUSSELOSTE Stellamune Mycoplasma vet injektioneste, emulsio Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25 1 Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25 Kommentarer Regeldokumentet har processats fram sedan oktober 2010 och föreligger nu i sin 5:e version.

Läs mer

Verksamhet Grund EURO MOMS FR.O.M. INKL. MOMS %

Verksamhet Grund EURO MOMS FR.O.M. INKL. MOMS % SIBBO KOMMUN Bildningskansliet TAXOR OCH AVGIFTER BILDNINGSAVDELNINGEN Verksamhet Grund EURO MOMS FR.O.M. 3530 3300 3335 Skolskjutsar Avgift för oreturnerat resekort st. 20,00 24 1.1.2011 3420 3311-3361

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Tardak vet 10 mg/ml injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Välkommen. till biblioteken i Nässjö

Välkommen. till biblioteken i Nässjö Välkommen till biblioteken i Nässjö Lånekort Det är gratis att skaffa bibliotekskort, men du måste visa legitimation. Bibliotekskortet kan användas på alla bibliotek i Nässjö kommun. Du är ansvarig för

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:3 Nr 3 Överenskommelse mellan konungariket Sverige och republiken Finland om skötseln av riksgränsen mellan

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

Regler och rutiner för Götabiblioteken

Regler och rutiner för Götabiblioteken Regler och rutiner för Götabiblioteken förslag till styrgruppens möte 2 juni 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-05 Vår referens Sara Mellander Nämndsekreterare Sara.mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Gleptosil vet. 200 mg Fe 3+ /ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 Tid/aika: Må/Ma 8.12.2014 kl./klo 11.00 Plats/Paikka: Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Närvarande/Läsnä: Peter Boström, ordf./pj. Carola

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013

ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013 ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013 Beställare Kontaktperson Kimitoöns kommun Vretavägen 19 25700 KIMITO Planeringsingenjör Frida Vuorio frida.vuorio@kimitoon.fi Tel 02

Läs mer

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version 2.0

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version 2.0 Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version 2.0 2015-07-08_JA Innehåll INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Ansvarsfördelning... 3 2. LÅNTAGARREGISTER...

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 1035/2012 rd Avskaffandet av kopplingen mellan medicinsk rehabilitering och handikappförmåner Till riksdagens talman Enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen. Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs

Kultur- och fritidsförvaltningen. Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs Kultur- och fritidsförvaltningen Låneregler och avgifter för biblioteken Karlsborg Mölltorp Undenäs Lånekort Du har nu fått ditt nya lånekort. Vi hoppas att du kommer att ha mycket glädje av det! Ditt

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle PAKKAUSSELOSTE Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HALLINTO Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 1. X:n kaupungista oleva Y-osakeyhtiö pyysi X:n kaupunginhallitukselle 10.8.2003 toimittamassaan kirjelmässä, että X:n kaupunginhallitus

Läs mer

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN:

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: Lähete kirjoitettava RADI-lehdelle ennen ajan tilaamista. Varaa aika tutkimuspyyntöjen kautta. Lähetteessä on oltava korkeintaan kuukauden

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni PAKKAUSSELOSTE Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Umpimycin vet intramammaarisuspensio

PAKKAUSSELOSTE. Umpimycin vet intramammaarisuspensio PAKKAUSSELOSTE Umpimycin vet intramammaarisuspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos

Läs mer

Norra Sibbo Ungdomsförening rf.

Norra Sibbo Ungdomsförening rf. Norra Sibbo Ungdomsförening rf. www.norrasibbouf.fi 2 / 2017 Hej på er alla! Vintern har gått över till vår och det är dags för årets andra Byablad! Nu tar vi sikte på vårens program, det blir en del bekant

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija Caballo B.V.,Leysendwarsstraat 26, NL-4901 PG Oosterhout, Alankomaat

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija Caballo B.V.,Leysendwarsstraat 26, NL-4901 PG Oosterhout, Alankomaat PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tärkeää tietoa Twinhip Vet.- pastasta. Lue se huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Jos olet epävarma valmisteen oikeasta käytöstä, ota yhteyttä eläinlääkäriisi

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio PAKKAUSSELOSTE Otita para vet korvatipat, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Läs mer

Tila Lommö 257-440-1-10

Tila Lommö 257-440-1-10 EMÄTILATARKASTELU SEKÄ RANTAVIIVAMITTAUS JA -MUUNTO Tila Lommö 257-440-1-10 Emätilatarkastelu, rantaviivamittaus ja muunto Kirkkonummen kunnassa rakennusoikeuksien mitoituksen emätila-ajankohtana käytetään

Läs mer

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort och beställning 2.3

Läs mer

Lukion kemiakilpailu 11.11.2010

Lukion kemiakilpailu 11.11.2010 MAL ry Lukion kemiakilpailu/avoinsarja Nimi: Lukion kemiakilpailu 11.11.2010 Avoin sarja Kaikkiin tehtäviin vastataan. Aikaa on 100 minuuttia. Sallitut apuvälineet ovat laskin ja taulukot. Tehtävät suoritetaan

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Traditioner och nutid. Biblioteket syns

Traditioner och nutid. Biblioteket syns Salo stadsbibliotek Biblioteket betjänar Bibliotekstjänsterna har blivit mer mångsidiga än den traditionella låneoch returneringsverksamheten. Salo stadsbibliotek erbjuder material för informationshunger

Läs mer

Karlstads del i bokflödet inom länet

Karlstads del i bokflödet inom länet 1 (9) Karlstads del i bokflödet inom länet 1. Inledning 1.1. Bakgrund Hanteringen av böcker och andra medier (hädanefter kallat böcker) på stadsbiblioteket i Karlstad har ökat enormt. Hösten 28 gick 12

Läs mer

Skriv klarspråk på webben

Skriv klarspråk på webben Skriv klarspråk på webben Fortbildningsdag för bibliotekspersonal 14.5.2014 Eivor Sommardahl 14.5.2014 Institutet för de inhemska språken www.sprakinstitutet.fi För biblioteket? För andra myndigheter?

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING

ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING Krea tas senast 1 vecka före undersökningen och får vara högst

Läs mer

KUNDENKÄT OM TRITONIAS BIBLIOTEKSTJÄNSTER 2006 slutsatser Christina Flemming

KUNDENKÄT OM TRITONIAS BIBLIOTEKSTJÄNSTER 2006 slutsatser Christina Flemming KUNDENKÄT OM TRITONIAS BIBLIOTEKSTJÄNSTER 2006 slutsatser Christina Flemming 15.5.2007 Biblioteket gjorde en kundenkät om servicen i november 2006. Enkäten gjordes i första hand som en webbenkät, med möjlighet

Läs mer

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Elev- och studerandevård Elev- och studerandevårdslagen (1287/2013) i kraft 1.8.2014»

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille

PAKKAUSSELOSTE. DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille PAKKAUSSELOSTE DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

Plan för ordnandet av tjänster inom äldreomsorgen

Plan för ordnandet av tjänster inom äldreomsorgen Stadsfullmäktige 33 25.05.2015 Plan för ordnandet av tjänster inom äldreomsorgen 2015 2017 FGE 33 SosTe 79 Valmistelija; palvelujohtaja Maija Juola Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 25.3.2015

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI VETOQUINOL S.A, B.P. 189, Magny-Vernois, F-70204 LURE

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet

Rakennus- ja ympäristövaliokunta / Byggnads- och miljöutskottet Rakennus- ja ympäristövaliokunta/byggnads - och miljöutskottet 35 19.04.2017 Utdömande av vite och föreläggande av ny vite, jordfyllnad och förvaringsområde på fastigheten / Uhkasakon tuomitseminen ja

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

BIO FIX UNDERSÖKNING. 1. Allmänt

BIO FIX UNDERSÖKNING. 1. Allmänt BIO FIX UDERSÖKIG 1. Allmänt Enkäten har förverkligats som webbenkät under tiden 15.1 15.4.213 samt som pappersenkät vid Bio Fix filmvisningar under samma period. Syftet med enkäten är i första hand att

Läs mer

RUOTSI, KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ

RUOTSI, KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ RUOTSI, KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ 22.9.2017 Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 889/2012 rd Mervärdesskattsystemet på begagnade bilar som köps i riket och förs till Åland Till riksdagens talman Åland har i mervärdesskattehänseende tredjelandsstatus i förhållande

Läs mer

Regler och rutiner för Götabiblioteken

Regler och rutiner för Götabiblioteken Regler och rutiner för Götabiblioteken antaget vid styrgruppens möte 27 november 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille PAKKAUSSELOSTE Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE

Läs mer

Romefen vet 100 mg/ml injektioneste, liuos

Romefen vet 100 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE Romefen vet 100 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille PAKKAUSSELOSTE Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 250 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 250 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Axilur vet 250 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet

Läs mer

SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite

SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING SIM-kort back-up SIM-kortin varmuuskopiolaite Modell/Malli: MX-60 Nr/Nro: 36-1617 Vers: 001-200501 SE Översikt SIM-kort back-up En SIM-kortbackup gör det möjligt att lagra 2000

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Nobivac Rabies vet injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Nobivac Rabies vet injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Nobivac Rabies vet injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Avgifter. Avkastning i procent

Avgifter. Avkastning i procent Faktablad (simplified prospectus) 2008-06-10 Sverigeregistrerad Aktiefond Handelsbanken Japanfond Faktabladet innehåller grundläggande information om Handelsbanken Japanfond. För ytterligare information,

Läs mer

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen.

Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen. Eskilstuna december 2012 Hej alla elever och föräldrar! Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen. Stängningsdagar.

Läs mer