ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER"

Transkript

1 HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE 5 REGISTRETS INNEHÅLL 6 REGISTRETS NORMALA KÄLLOR 7 NORMAL ÖVERLÅTELSE AV PERSONUPPGIFTER 8 INTERNT BRUK AV REGISTRET 9 REGISTRETS KOPPLING TILL ANDRA PERSONREGISTER 10 SKYDDANDE AV REGISTRET 11 FÖRVARING, ARKIVERING OCH UTPLÅNANDE AV PERSONREGISTRET OCH REGISTERUPPGIFTERNA 12 INFORMATION TILL DEN REGISTRERADE 13 RÄTT ATT GRANSKA REGISTRET 14 RÄTTELSE AV REGISTERUPPGIFTERNA 15 FÖRBUDSRÄTT 16 REGISTERADMINISTRATION 17 INTERNA ANVISNINGAR OCH UTBILDNING GÄLLANDE REGISTRET

2 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE HelMet-bibliotekens kundregister Esbo stadsbibliotek PB Esbo stad Helsingfors stadsbibliotek PB Helsingfors stad Grankulla stadsbibliotek PB Grankulla Vanda stadsbibliotek Näckrosvägen VANDA 3 REGISTERANSVARIGA OCH PERSONER SOM SKÖTER REGISTERFRÅGOR Tarja Hämäläinen Esbo stadsbibliotek PB Esbo stad tfn: (09) e-post: Satu Holmberg Helsingfors stadsbibliotek PB Helsingfors stad tfn: (09) e-post: Laura Kohta Grankulla stadsbibliotek PB GRANKULLA tfn. (09) e-post:

3 Kristiina Suvela Vanda stadsbibliotek/dickursby bibliotek Näckrosvägen VANDA tfn. (09) e-post: Ansvarspersonerna ger närmare information om registret och den registrerades rätt att granska och korrigera de egna uppgifterna. 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE 5 REGISTRETS INNEHÅLL De registrerade är bibliotekens kunder. Biblioteken använder registret för att övervaka utlåningen, för indrivning och för statistiska ändamål. Kundregistret är ett nödvändigt redskap för bibliotekens övervakning av utlåningen, indrivningen och statistikföringen. Kunderna har tillgång till en del av registeruppgifterna via webbadressen Kunden kan för eget bruk spara uppgifter enligt servicebeskrivningen. I registret upptas följande uppgifter om de registrerade personerna - namn, personbeteckning, bibliotekskortets signum, krypterad Pinkod, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, kundkategori (barn, vuxen, hemservicekund, inrättning) - för statistiska ändamål: kön, modersmål - för att möjliggöra sändande av kundpost: språk (finska, svenska, engelska) och försändningssätt (post, e-post) - låneövervakningsuppgifter, giltiga lån och reserverat material - outredda frågor (t ex obetalda avgifter) och därmed förknippade anmärkningar. På motsvarande sätt registreras personuppgifterna för den som fungerar som ansvarig person för ett barn som inte fyllt 15 år, en inrättning eller ett samfund. En del av registeruppgifterna är tillgängliga för kunden på webbadressen För att kunna bekanta sig med de egna uppgifterna behöver kunden ett bibliotekskort och en personlig Pinkod. Kunden kan för eget bruk spara uppgifter enligt servicebeskrivningen.

4 6 REGISTRETS NORMALA KÄLLOR Kunden ger uppgifterna. På webbadressen kan kunden också själv uppdatera en del av registrets kunduppgifter Uppdateringen kräver att kunden har ett bibliotekskort och en personlig Pin-kod. Uppgifterna kan jämföras med uppgifterna i befolkningsdatasystemet. 7. NORMAL ÖVERLÅTELSE AV PERSONUPPGIFTER Till indrivning överlämnas en gång/vecka som linjeöverföring uppgifter om sådana registrerade personer som har lån som inte returnerats trots att 60 dygn gått sedan förfallodagen. Uppgifterna består av det registrerade namnet, den ansvariga personens namn, adress, telefonnummer och personbeteckning samt förfallodag, titel och priset på det icke returnerade materialet. 8 INTERNT BRUK AV REGISTRET Registret används av de personer som sköter stadsbibliotekens kundbetjäning. Registret ligger till grund för statistik som ska föras så att de registrerade personerna inte kan identifieras. 9 REGISTRETS KOPPLING TILL ANDRA PERSONREGISTER 10 SKYDDANDE AV REGISTRET Registret kopplas inte till andra register. A. Manuellt material Indrivningsbyråns rapporter över låntagare och material som överförts till indrivning förvaras i biblioteket i låsta skåp. B. Uppgifter som sparats i biblioteksdatasystemet Enligt avtal som ingåtts med leverantören av bibliotekssystemet svarar leverantören för det tekniska skyddet av uppgifterna. Bruket av systemet kräver nyckeltal och lösenord. Användningsrätten upphör då personen övergår till andra uppgifter och lämnar de arbetsuppgifter för vilka han/hon behövt användningsrätt till kundregistret. Personalen har tystnadsplikt i enlighet med sitt arbetsavtal.

5 Kundregistret är skyddat mot externt bruk. Kunderna har tillgång till en del av personuppgifterna i registret via webbadressen För att få tillgång till uppgifterna behövs bibliotekskort och en personlig Pin-kod. Ovan nämnda uppgifter är skyddade med SSL-kryptering. 11 FÖRVARING, ARKIVERING OCH UTPLÅNANDE AV PERSONREGISTRET OCH REGISTERUPPGIFTERNA 12 INFORMATION TILL DEN REGISTRERADE 13 RÄTT ATT GRANSKA REGISTRET A. Manuellt material Indrivningsbyråns rapporter om de låntagare och det material som överförts till indrivning förvaras i biblioteket i låsta skåp. Sedan materialet återlämnats och avgiften betalts arkiveras utskrifterna och efter fataljetiden körs materialet genom en dokumentförstörare. B. Uppgifter som sparats i bibliotekssystemet I samband med återlämnandet raderas de låntagarspecifika uppgifterna om lånet ur kundregistret. Uppgifterna om de avgifter kunden betalt sparas i registret i ca en månads tid. Uppgifter om reservationer som kunden annullerat sparas i registret ca en månad. Uppgifterna arkiveras inte separat. Biblioteket kan ur registret stryka kunduppgifter som inte använts på länge. På bibliotekskortet som kunden får finns information om den wwwadress som är länkad till personregisterbeskrivningen och stadsbibliotekens www-sidor. Registreringen nämns också i HelMet-bibliotekens regler, som kunderna får då de ansöker om bibliotekskort. Efter att ha företett identitetsbevis kan den registrerade granska vilka uppgifter som registrerats om honom i kundregistret. Den registrerade kan anhålla om att få utnyttja sin granskningsrätt personligen eller skriftligt till den i punkt 3 nämnda ansvariga för registret. Granskningsrätten förverkligas huvudsakligen inom en vecka, räknat från det begäran framställts.

6 14 RÄTTELSE AV REGISTERUPPGIFTERNA 15 FÖRBUDSRÄTT 16 REGISTERADMINISTRATION Om man konstaterar att en personuppgift i registret är fel ska kundservicen omedelbart korrigera felet. Direktören för biblioteksväsendet besluter om korrigeringen av uppgifterna då den registrerade yrkar på detta. Kravet framförs till den i punkt tre nämnda ansvarspersonen. Om kravet på rättelse av uppgifterna inte godkänns ska den registrerade ges ett skriftligt intyg på avslaget. Efter detta kan den registrerade föra ärendet vidare till dataombudsmannen för behandling. Ur registret överlämnas inte utan den registrerades samtycke personuppgifter för direktmarknadsföring, marknads- eller opinionsundersökning, personmatriklar eller släktforskning. Den registrerade behöver alltså inte separat förbjuda överlåtandet av uppgifterna. Stadsbibliotekens biblioteksdirektörer utövar beslutanderätten i frågor som gäller kundregistret. Biblioteksdirektörerna besluter om - uppgörandet av registerbeskrivningen - bruket av registret, definitionen av bruksrätt och datainnehåll, principerna för beviljandet av bruksrätt, informationen till den registrerade och dennes granskningsrätt, rättelse av uppgifter samt överlåtelse av uppgifter - det systemtekniska underhållet av registret - hur registret skyddas och datasäkerheten ordnas, arkivering och utplånande - hur systemets kvalitetsövervakning sköts - utnämningen av den registeransvariga och om dennes uppgifter. Kundregistret är en del av bibliotekssystemet. Frågor som gäller biblioteksregistret sköts av stadsbibliotekens gemensamma chef för programvaran. Beträffande bibliotekssystemet och dess användarservice har ett avtal tecknats med de företag som producerar programvaran och användarservicen.

7 17 INTERNA ANVISNINGAR OCH UTBILDNING GÄLLANDE REGISTRET Direktiv har uppgjorts för dem som använder bibliotekssystemet. Direktiven uppdateras regelbundet. Nya användare inskolas i sina respektive arbetsenheter. Såväl gamla som nya arbetstagare får fortbildning.

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING)

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) 1 REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) Denna blankett innehåller både uppgifterna i registerbeskrivningen och den information som skall ges till de registrerade i samband med behandling

Läs mer

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

Personuppgiftslagen som guide!

Personuppgiftslagen som guide! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ Broschyr för registeransvariga Personuppgiftslagen som guide! Bygg upp förtroendet: det lönar sig. INNEHÅLL Vad är personuppgiftslagen? 3 När tillämpas personuppgiftslagen? 3 Är

Läs mer

Vaski-bibliotekens användarregler. fr.o.m. 1.5.2012

Vaski-bibliotekens användarregler. fr.o.m. 1.5.2012 Vaski-bibliotekens användarregler fr.o.m. 1.5.2012 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA Polisstyrelsen DATASKYDDSBESKRIVN 1 (5) ING Kombinerad register- och dataskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999) 18 Offentlighetsförordningen

Läs mer

DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING

DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING Uppdaterad 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Innehåll: 1. Inledning...3 2. Direktmarknadsföring till en privatperson...3 2.1. förmedlad per telefonsamtal

Läs mer

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING!

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Enligt personuppgiftslagen skall alla nättjänster som samlar in personuppgifter förses med en tillbörlig

Läs mer

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014 VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2014 1 Vaskibibliotekens användarregler Dessa användarregler gäller alla Vaskibibliotek. Användarreglerna gäller från den 1 januari 2014. I biblioteket kan

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

"GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN

GÖR DET SJÄLV KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH -SÄKERHETEN Personuppgiftslagen leder

Läs mer

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version 2.1 2012-08-28 2012-02-27 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister

Läs mer

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik REGgie Avtal och Juridik Senast sparat: 2009-02-11 17:05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning 1 AVTAL MELLAN.SE OCH REGISTRAR...3 1.1 VAD INNEBÄR KRAVET OM EN DIREKTLÄNK?...3

Läs mer

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Promemoria Jurist Mervi Kuittinen 29.9.2014 Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Syftet med denna promemoria är att komplettera Kommunförbundets anvisningar om information

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Allmänna villkor företagens webbtjänst Business Online

Allmänna villkor företagens webbtjänst Business Online Allmänna villkor företagens webbtjänst Business Online Gäller från 14.03.2014 Presentation Business Online är en Internet-baserad webbtjänst som Banken erbjuder och via vilken Kunden och Användaren av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Allmänt Systemet för övervakning av personuppgiftslagen

Läs mer

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort och beställning 2.3

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25 1 Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25 Kommentarer Regeldokumentet har processats fram sedan oktober 2010 och föreligger nu i sin 5:e version.

Läs mer

Allmänna kortvillkor Konsumenter

Allmänna kortvillkor Konsumenter Allmänna kortvillkor Konsumenter (1.6.2014) 06/2014 Avtalsparter är kortinnehavaren och SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial som kortutgivare. Avtalet består av kortansökan, de allmänna villkoren som fastställs

Läs mer

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

- - Betalnings data uppföljning

- - Betalnings data uppföljning 1.7.2011 1 (7) Sonera Fakturera 1 Tjänstelösning Sonera Fakturera är en webbtjänst för framtagning och utskick av fakturor avsedd för företag. I tjänsten vidarebefordras företagets elektroniska fakturamaterial

Läs mer

Regler och rutiner för Götabiblioteken

Regler och rutiner för Götabiblioteken Regler och rutiner för Götabiblioteken antaget vid styrgruppens möte 27 november 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 - 1 - Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 Reviderad 2011-02-01 Inledning och kommentarer Arbetsgruppen för regler och avgifter har bestått av: Britta Bergman,

Läs mer