EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari"

Transkript

1 EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 Tid/aika: Må/Ma kl./klo Plats/Paikka: Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Närvarande/Läsnä: Peter Boström, ordf./pj. Carola Sundqvist Helinä Sipinen Seppo Haapasuo Terhi Kultalahti Hans-Erik Lindgren Liane Byggmästar Bo Kronqvist Jan-Erik Högdahl Sven Grankulla Ulf Stenman Kaj Boström Henrik Sandberg, viceordf./vpj. Mikael Jakobsson Sabah Samaletdin Michael Djupsjöbacka Gun Kapténs Gösta Willman Stefan Svenfors Milla Kallioinen, sekr./siht.

2 EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA Öppnande av möte/ Kokouksen avaus Styrgruppens ordförande Peter Boström öppnar mötet. Ohjausryhmän puheenjohtaja Peter Boström avaa kokouksen. 2 Ekonomiutredning / Talousselvitys Perlacon Oy och FöD Eero Laesterä valdes till ekonomiexpert. Ekonomiexperten besökte kommun- och ekonomidirektörerna två gånger under augusti september. Laesterä presenterade den färdiga ekonomiutredningen på styrgruppens föregående möte Perlacon Oy har nu inlämnat slutrapporten över ekonomiutredningen. Huvuddragen i rapporten är desamma som i den redan tidigare presenterade rapporten, men den här rapporten innehåller nyare siffror, dvs. siffrorna i bokslutet för år Dessutom finns i rapporten ett avsnitt om slutsatser, som inte fanns i den tidigare versionen. Styrgruppen antecknar rapporten för kännedom och den ska sändas till varje kommun som är med i utredningen. Översättningen är färdig senast Talousasiantuntijaksi valittiin Perlacon Oy ja HTT Eero Laesterä. Talousasiantuntija kävi tapaamassa kunnan- ja talousjohtajia kaksi kertaa elosyyskuun aikana. Valmiin talousselvityksen Laesterä esitteli ohjausryhmän edellisessä kokouksessa Perlacon Oy on nyt toimittanut loppuraportin talousselvityksestä. Raportti on pääpiirteissään sama kuin jo aiemmin toimitettu, mutta tässä raportissa on mukana tuoreimmat luvut eli vuoden 2013 tilinpäätöksen luvut. Lisäksi raportissa on johtopäätökset-osio, jota aiemmin ei ole ollut. Ohjausryhmä merkitsee raportin tiedoksi ja se toimitetaan jokaiseen selvityksessä mukana olevaan kuntaan. Käännös on valmis viimeistään

3 EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA Slutrapport / Loppuraportti En del arbetsgrupper har sammanträtt efter mellanrapporterna och i sina egna rapporter gjort tillägg, som gäller speciellt det kommande servicenätverket. Arbetsgruppernas slutrapporter skiljer sig likväl inte mycket från de redan gjorda mellanrapporterna, så de behöver inte desto noggrannare behandlas i styrgruppen. Av arbetsgruppernas slutrapporter utarbetas en gemensam slutrapport, som sänds till kommunerna på båda språken före jul. Osa työryhmistä on kokoontunut väliraporttien jälkeen, ja tehnyt lisäyksiä omiin raportteihinsa koskien erityisesti tulevaa palveluverkostoa. Työryhmien loppuraportit eivät kuitenkaan eroa paljoakaan jo tehdyistä väliraporteista, joten niitä ei tarvitse enää tarkemmin käsitellä ohjausryhmässä. Työryhmien loppuraporteista laaditaan yksi yhteinen loppuraportti, joka lähetetään kuntiin molemmilla kielillä ennen joulua. 4 Sammanslagningsavtal / Yhdistymisssopimus Arbetsgrupp 1 och dess ordförande har åtagit sig att bereda ett utkast till sammanslagningsavtal. De kommuner som är med i utredningen ska i sina fullmäktige ta ställning till utkastet till sammanslagningsavtal, för att den här kommunstrukturutredningen ska fylla lagens krav. Förslag: Styrgruppen diskuterar utkastet till sammanslagningsavtal och ber kommunernas fullmäktige ta ställning till utkastet på följande sätt: 1. Fullmäktige godkänner sammanslagningsavtalet 2. Fullmäktige förkastar sammanslagningsavtalet 3. Fullmäktige godkänner sammanslagningsavtalet så, att det utgör grunden för fortsatta förhandlingar, vars syfte är en kommunsammanslagning. Työryhmä 1 ja sen puheenjohtaja on ottanut tehtäväkseen valmistella luonnosta yhdistymissopimukseksi. Selvityksessä mukana olevien kuntien on otettava valtuustoissaan kantaa yhdistymissopimuksen luonnokseen, jotta tämä kuntarakenneselvitys täyttää lain vaatimukset.

4 EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 4 Ehdotus: Ohjausryhmä keskustelee yhdistymissopimuksen luonnoksesta ja pyytää kuntien valtuustoja ottamaan siihen kantaa seuraavasti: 1. Valtuusto hyväksyy yhdistymissopimuksen 2. Valtuusto hylkää yhdistymissopimuksen 3. Valtuusto hyväksyy yhdistymissopimuksen siten, että se on pohjana jatkoneuvotteluille, joiden tavoitteena on kuntaliitos. 5 Ansökan om understöd från finansministeriet/ Avustushakemus valtiovarainministeriölle Sekreteraren för kommunstrukturutredningens arbetsgrupp har sänt en ansökan om understöd till finansministeriet Kostnadsberäkningen godkändes på styrgruppens möte och den har inte nämnvärt ändrat sedan dess. Totalkostnaderna för utredningen är ca , och de största utgiftsposterna är följande: Perlacon Oy, ekonomiutredning Concordias expertarbete Översättningar Arbete utfört som tjänstemannaarbete Finansministeriet fattar beslut om understöden inom januari När beslutet kommer, underrättar sekreteraren varje kommun skilt. Kuntarakenneselvitystyöryhmän sihteeri on lähettänyt avustushakemuksen valtiovarainministeriölle Kustannusarvio hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa eikä se ole juurikaan muuttunut siitä. Selvityksen kokonaiskustannukset ovat noin , ja suurimmat kustannuserät ovat seuraavat: Perlacon Oy, talousselvitys Concordian asiantuntijatyö Käännökset Virkamiestyönä tehty työ Valtiovarainministeriö tekee päätökset avustuksista tammikuun 2015 aikana. Sihteeri ilmoittaa jokaiseen kuntaan erikseen päätöksen saapumisesta.

5 EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA Mötets avslutande, nästa möte/ Kokouksen päättäminen, seuraava kokous Styrgruppens nästa möte hålls vid behov efter årsskiftet i. Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään tarvittaessa vuoden 2015 puolella ssä. Peter Boström ordförande / puheenjohtaja Milla Kallioinen sekreterare / sihteeri

-2, TL 2015-04-14 16:30

-2, TL 2015-04-14 16:30 -2, TL 2015-04-14 16:30 Kokouskutsu Tiistaina 14.04.2015 klo 16:30 kokoushuone Sevilla, Strengberginkatu 1 Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Johan Karjaluoto, puheenjohtaja Michael

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Tjäna så mycket du kan!

Tjäna så mycket du kan! Tjäna så mycket du kan! Övningen är till för att lyfta fram vikten av samarbete och att alla är beroende av varandra för att få bästa resultat. Klassen delas in i fyra grupper som placeras så att de inte

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

SM-pronssia P93:lle Brons för VIFK C15 s. 6-7

SM-pronssia P93:lle Brons för VIFK C15 s. 6-7 FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2008 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA SM-pronssia P93:lle Brons för VIFK C15 s. 6-7 www.vifk.fi

Läs mer

Att presentera sig. 4-8 elever 60 min Social Färdighetsträning

Att presentera sig. 4-8 elever 60 min Social Färdighetsträning Att presentera sig Syfte med lektionen Förberedelser 4-8 elever 60 min Social Färdighetsträning Syftet med lektionen är att eleverna får möjlighet att reflektera kring vad som är viktigt att tänka på när

Läs mer

Att be om hjälp. 6-8 elever 90 min SF

Att be om hjälp. 6-8 elever 90 min SF Att be om hjälp Syfte med lektionen Förberedelser 6-8 elever 90 min SF Syftet är att medvetandegöra att alla människor behöver hjälp ibland både i stort och i smått och förstå vinsterna med att be om hjälp.

Läs mer

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014. Hanna Lönnqvist, s. 12-13. NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014. Hanna Lönnqvist, s. 12-13. NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014 Hanna Lönnqvist, s. 12-13 NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR ORDFÖRANDES SPALT Använd sunt förnuft vid planeringen! Hej igen! Förhoppningsvis tycker

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Att bestämma sig för att vara med

Att bestämma sig för att vara med Att bestämma sig för att vara med 6-8 elever 90 min SFT Syfte med lektionen Förberedelser Syftet med den sociala färdigheten att bestämma sig för att vara med är att eleven själv ska kunna ta bra initiativ

Läs mer

Rapport om den svenskspråkiga yrkesutbildningen med förslag till förändringar

Rapport om den svenskspråkiga yrkesutbildningen med förslag till förändringar Rapport om den svenskspråkiga yrkesutbildningen med förslag till förändringar Lärarens motto: Man lär så länge man har elever Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (29) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl 13.00-16.00 Se sid 25 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Pettersson Underskrifterr Paragrafer 16-19 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening måndagen 20/6-10

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening måndagen 20/6-10 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2010-06-20 Närvarande: Petra Ariton Christer Björsson Lars Ek (fr o m 7) Henrik Flaarönning Kjell Gustafsson (fr o m 6) Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Helge Ryen

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Barn kan bli. Lapsista voi tulla. tvåspråkiga vuxna. kaksikielisiä aikuisia. Jarmo Lainio

Barn kan bli. Lapsista voi tulla. tvåspråkiga vuxna. kaksikielisiä aikuisia. Jarmo Lainio 1 2 Barn kan bli tvåspråkiga vuxna Lapsista voi tulla kaksikielisiä aikuisia Jarmo Lainio 3 Rapporter från Finskt språk- och kulturcentrum, FinSKC, 4 Suomen kielen ja kulttuurin keskuksen raportteja, SKKK,

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Ängsbacka kursgård ekonomisk förening

Protokoll styrelsemöte Ängsbacka kursgård ekonomisk förening Protokoll styrelsemöte Ängsbacka kursgård ekonomisk förening Närvarande: Ewa Jacobsson, Anna Geiden, Annica Karlsson, Naveena Hägglund, Ransher Jansson, Grahi Johansen, Elin Freyschuss, Ida Freyschuss,

Läs mer