Vaski-bibliotekens användarregler. fr.o.m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vaski-bibliotekens användarregler. fr.o.m. 1.5.2012"

Transkript

1 Vaski-bibliotekens användarregler fr.o.m

2 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken i Gustavs, Lundo, Masko, Virmo, Nousis, Pyhäranta, Rusko, Sagu, Tövsala och Vemo. VASKI-bibliotekens samlingar, tjänster och allmänna utrymmen kan utnyttjas av alla som iakttar dessa regler. Biblioteket är öppet för alla Du är välkommen till biblioteket för att låna, vistas, studera, använda teknisk utrustning, läsa tidningar och böcker eller för att delta i olika evenemang och litterära aftnar. Biblioteket ställer gratis till ditt förfogande en mångsidig samling material, tidsenlig teknisk utrustning och moderna informationssökningsmetoder, biblioteksutrymmena och personalens sakkunnighet. För att kunna låna och använda vissa andra tjänster behöver du ett giltigt bibliotekskort och PIN-kod. Användarregler Bekanta dig med användarreglerna och förvara dem. Giltiga användarregler finns även på VASKI-bibliotekens nätsidor. Du har förbundit dig att iaktta användarreglerna då du får ditt bibliotekskort eller då du går med på att vara ansvarsperson. Om teknisk utrustning på biblioteken samt om deras användarrättigheter finns det skilda anvisningar och regler, som finns att läsa på bibliotekens hemsidor. Bibliotekskort och PIN-kod Att skaffa bibliotekskort Du kan få bibliotekskort och PIN-kod på vilket som helst VASKI-bibliotek. Kortet får du genom att uppvisa ett med fotografi och personbeteckning försett identitetsbevis som godkänns av biblioteket. Kunden bör ha adress i Finland. Första bibliotekskortet är gratis. Under 15-åring kan få bibliotekskort med vårdnadshavarens skriftliga samtycke. Barn som fyllt 5 år kan få kort. Daghem, skola, annan inrättning eller samfund kan erhålla bibliotekskort. För samfundskort krävs en 2

3 utsedd ansvarsperson, samfundets kontaktuppgifter och fullmakt. Bibliotekskortet är ett personligt värdekort Bibliotekskortets innehavare är ansvarig för material som lånats med kortet. Vårdnadshavare ansvarar för material som lånats med bibliotekskort vars innehavare är under 15 år. Användarorganisationen är ansvarig för användningen av samfundskort samt material som lånats med det. För att förhindra missbruk av ditt bibliotekskort kan du vid utlåning över disk be funktionären att kontrollera kortanvändarens identitet. Vid lån med automat skyddas utlåningen med PIN-kod. Bibliotekskort som innehas av en inrättning eller ett samfund kan med ansvarspersonens samtycke användas av en person som tillhör personalen vid inrättningen eller samfundet i fråga. Anmäl genast om kortet förkommer Förlust av bibliotekskort bör omedelbart anmälas till biblioteket. Anmälan kan göras vid vilket som helst VASKI-bibliotek. Du är inte ansvarig för material som lånats med ett förkommet kort efter att du gjort förlustanmälan till biblioteket. Ett kort som anmälts försvunnet tas ur bruk. För nytt bibliotekskort uppbärs en avgift. Att skaffa PIN-kod Förutom bibliotekskort behöver du PIN-kod då du vill använda låneautomat, granska eller förnya dina lån eller reservera material i nätbiblioteket VASKI, använda det trådlösa nätet eller databaser som förutsätter inloggning, eller reservera bibliotekets kunddatorer. PIN-kod får du personligen vid vilket som helst VASKI-bibliotek genom att uppvisa ett med fotografi försett identitetsbevis. PIN-kod ges ej per e-post eller per telefon. Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade Meddela utan dröjsmål biblioteket om namn- och adressförändringar samt om förändringar gällande samfundskortets ansvarsperson. Adressuppgifter kan granskas och förändringar meddelas även via nätbiblioteket VASKI. Adresskontroll i befolkningsregistret utförd av biblioteket är avgiftsbelagd och bör ersättas av kunden. 3

4 Kunduppgifter är konfidentiella Enligt personuppgiftslagen har biblioteket rätt att registrera kundens personbeteckning. Uppgifter som lagras i VASKI-bibliotekens kundregister är konfidentiella och överlåts inte åt utomstående. Bibliotekets kund har rätt att kontrollera de uppgifter som angår henne/honom i kundregistret. Organisationens ansvarsperson har rätt att kontrollera organisationens uppgifter. Vårdnadshavare kan få uppgifter om under 15-årings försenade lån och obetalda avgifter. Uppgifter kan kontrolleras när man bestyrkt sin identitet genom att uppvisa ett med fotografi försett identitetsbevis. Registerredogörelse finns till påseende i biblioteken och på VASKI-bibliotekens nätsidor. Kulturkort Bibliotekskortet kan avgiftsfritt användas som Kulturkort. Kulturkortstjänsterna kan du ta i bruk vid alla de bibliotek som omfattas av Kulturkortstjänsterna. Kulturkortsinnehavaren kan via e-post få information om det lokala kulturutbudet samt om förmåner i samband med kulturtjänster. Kulturkortsmöjligheten utvidgas till hela VASKI-området senast före utgången av år Utlåning och återlämning Vid lån behövs alltid bibliotekskort. Kunden kan samtidigt ha högst 50 lån, varav 10 DVD-skivor, 10 blu-ray-skivor och 10 konsolspel. Vid lån av videoinspelningar följs de åldersgränser som fastslagits av de av Centralen för medieforstran och bildprogram godkända granskare. Lånetid Den allmänna lånetiden är 28 dygn. Undantag från den allmänna lånetiden är snabbcirkulerande, efterfrågat material, material försett med Jokeri-märket och tidskrifter samt musikinspelningar och DVD-skivor, blu-ray-skivor, konsolspel och videokassetter, vars lånetid är 14 dygn, samt e-material, vars lånetid är antingen 1 dygn eller 1 vecka. Andra material kan ha individuella lånetider. Lånetiden upphör på förfallodagen vid bibliotekets stängningstid. Återlämning Lånen kan återlämnas till vilket som helst VASKI-bibliotek. Undantaget utgörs av bibliotekens specialmaterial (exempelvis tavlor, idrottsredskap 4

5 o.s.v.). Kunden kan vid önskan få kvitto för sina återlämnade lån. Vissa bibliotek har s.k. återlämningsluckor. Om du återlämnar material genom att lämna in det i en återlämningslucka får du inget kvitto, eftersom lånen på detta sätt inte registreras som returnerade i bibliotekssystemet. Material som återlämnats i återlämningsluckan registreras som returnerat av bibliotekspersonalen först följande dag då biblioteket har öppet. För material som lämnats in via återlämningsluckan ackumuleras förseningsavgifter tills lånen registrerats som returnerade. Återlämning av material via återlämningsluckan sker på ditt eget ansvar. Du får via e-post ett meddelande på förhand om annalkande förfallodag, om du har en fungerande e-postadress i bibliotekets kundregister och om du valt e-post som informationskanal. Du kan ta tjänsten i bruk via VASKI-nätbibliotekets meddelandeinställningar i Egna uppgifter. Omlån Du kan förnya dina lån högst tre gånger via nätbiblioteket VASKI, på plats i biblioteket eller via telefon, om det inte finns reserveringar på materialet. Snabbcirkulerande Jokeri-material kan inte förnyas. Biblioteket ansvarar inte för följderna i fall omlån inte lyckas på grund av teknisk störning eller störning i nätförbindelser. Att reservera material Du kan reservera material via nätbiblioteket VASKI och vid vilket som helst VASKI-bibliotek. Reserveringen är avgiftsbelagd. För material du reserverat får du ett meddelande per e-post, sms eller brev. Det går inte att reservera Jokeri-material. Fjärrlån Biblioteken förmedlar fjärrlån enligt de regler som gäller för fjärrlåneservice och avgifter. VASKI-biblioteken beställer åt sina kunder material som fjärrlån från annan ort i Finland eller utomlands, då det inte återfinns i VASKI-bibliotekens samlingar. Åbo stadsbibliotek beställer som fjärrlån endast verk som inte återfinns i samlingarna vid något högskolebibliotek, vetenskapligt bibliotek eller specialbibliotek i Åbo. Lånerätt Kunden förlorar sin lånerätt p.g.a. oåterlämnade, fakturerade lån förkommet eller skadat biblioteksmaterial 5

6 då kundens innestående skulder överstiger den summa som fastställts i ett skilt beslut Kunden får tillbaka sin lånerätt genom att återlämna material som försenats genom att ersätta förkommet eller skadat material genom att betala sina innestående skulder Avgifter och indrivning Avgifter Förseningsavgift uppbärs för material som återlämnas eller förnyas efter förfallodagen. Förseningsavgifter ackumuleras för alla kalenderdagar efter förfallodagen fram till maximibeloppet. För barn- och ungdomsavdelningens material uppbärs inga förseningsavgifter. För material som överförts till indrivning uppbärs därtill indrivningsutgifter, även för allt barn- och ungdomsmaterial. De viktigaste avgifter som uppbärs av biblioteket är uppräknade i avgiftsbilagan i samband med användarreglerna. Försvunnet eller skadat material bör ersättas. Anvisningar för ersättandet av material finns i avgiftsbilagan i samband med användarreglerna. Påminnelse Biblioteket skickar en påminnelse för material som är försenat en vecka efter förfallodagen, för reserverat material redan inom ett dygn från förfallodagen. Förutom förseningsavgifter uppbärs i detta fall påminnelseavgift. Påminnelsen får du via sms, e-post eller brev beroende på vilken informationskanal du valt. Faktura Biblioteket skickar ut en faktura för försenat material fem veckor efter förfallodagen. Om materialet har förkommit eller skadats, bör det ersättas enligt fakturan. Åbo och Reso stadsbibliotek skickar inte ut någon faktura för försenat material. Däremot skickar de en andra påminnelse tre veckor från förfallodagen, varefter indrivningen överlåts till en indrivningsbyrå. 6

7 Fortsatt indrivningä Fakturor för oåterlämnat material överlåts till fortsatt indrivning. Då debiteras kunden förutom de övriga avgifterna även indrivningsutgifterna. Indrivning gäller även material som lånats av en person under 18 år samt barn- och ungdomsmaterial. Ansvarspersonen är ansvarig för material som lånats med ett bibliotekskort vars innehavare är under 15 år, och samfundet för material som lånats med ett samfundskort. Ersättningar Kunden bör ersätta de skador hon/han förorsakat bibliotekets egendom. Biblioteket ansvarar inte för de skador inspelningar eventuellt förorsakat teknisk apparatur, och inte heller de skador bibliotekets apparatur förorsakat en tredje part. Indragen användarrätt Med indragen användarrätt avses ett tillfälligt förbud att använda biblioteket i sådana fall då kunden trots förbud uppför sig på ett störande sätt gentemot personalen eller andra kunder. Indragen användarrätt kan räcka från ett dygn upp till sex månader. Om indragen användarrätt bestämmer biblioteksdirektören eller annan av biblioteksdirektören befullmäktigad person som hör till bibliotekspersonalen. Innan en person åläggs indragen användarrätt reserveras parterna tillfälle att bli hörda. Indragningen av användarrätt görs muntligt i mindre förseelser och skriftligt i andra fall. Indragen användarrätt orsakar en anmärkning i kundregistret och anmärkningen tas bort när användarrätten återställs efter utsatt tid. Användarregler fr.o.m Godkänt av Vaski-ledningsgruppen

8 PyhäranTa 11 rohdainen 4 laitila UUsikaUPUnki kalanti Vehmaa mynämäki 7 Valpperi kustavi 3 TaiVassalo 15 askainen lemu nousiainen 9 6 masku rusko 13 Vahto Paattinen Velkua merimasku naantali Petäsmäki lietsala 12 raisio 8 kultaranta 1 TUrkU maaria lieto 5 Piikkiö littoinen 2 kaarina Paimio 10 rymättylä sauvo 14 Användarregler fr.o.m Gustavs kommunbibliotek Letala stadsbibliotek Lundo kommunbibliotek Masko kommunbibliotek Nousis kommunbibliotek Nystads stadsbibliotek Nådendals stadsbibliotek Pemars stadsbibliotek Pyhäranta kommunbibliotek Reso stadsbibliotek Rusko kommunbibliotek Sagu kommunbibliotek S:t Karins stadsbibliotek Tövsala kommunbibliotek Vemo kommunbibliotek Virmo kommunbibliotek Åbo stadsbibliotek Bokbussarna trafikerar i Åbo, Letala, Lundo och Nystad.

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014 VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2014 1 Vaskibibliotekens användarregler Dessa användarregler gäller alla Vaskibibliotek. Användarreglerna gäller från den 1 januari 2014. I biblioteket kan

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version 2.1 2012-08-28 2012-02-27 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister

Läs mer

Regler och rutiner för Götabiblioteken

Regler och rutiner för Götabiblioteken Regler och rutiner för Götabiblioteken antaget vid styrgruppens möte 27 november 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort

Läs mer

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken

version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken version 2013-04-24 Regler policy och rutiner för Götabiblioteken Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort och beställning 2.3

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25 1 Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: Bibliotek 2013, version 5 Reviderad 2011-05-25 Kommentarer Regeldokumentet har processats fram sedan oktober 2010 och föreligger nu i sin 5:e version.

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013

Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 - 1 - Regler och avgifter för Biblioteken i Norrbotten: förslag inför Bibliotek 2013 Reviderad 2011-02-01 Inledning och kommentarer Arbetsgruppen för regler och avgifter har bestått av: Britta Bergman,

Läs mer

AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) 1. DEFINITIONER 2. BETALNINGSANSVAR

AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) 1. DEFINITIONER 2. BETALNINGSANSVAR 1 AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) Följande villkor är i kraft för Kortinnehavaren av ett American Express-kort. Villkoren är bindande för Kortinnehavaren

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort Villkor för användning av Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på de Finnair Plus Visa- och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter

Förhandsinformation om konsumentkrediter 1 ( 13 ) Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Valdemarsviks Sparbank (525002-3982), Box 144, 615 23 Valdemarsvik, 0123-129

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer