HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.4 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEASING 4TIPS FRIHET & FLEXIBILITET FOTO: YNNOR UTAN ATT BINDA KAPITAL Ronny Svensson: Det som avgör frågan mellan finansiell och operationell leasing är vilka behov företaget har. Datorer till alla I Falkenberg inser man värdet av IT i elevernas vardag Frigör resurser Lägg ut fordonsadministrationen på en tredje part Nordea Finans Sverige AB (publ) Nordea Finans en stark partner inom finansiering. Nordea Finans är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank AB (publ).

2 2 MARS 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Den gamla sanningen, att leasing är ett bra sätt att finansiera sina investeringar utan att binda kapital, gäller i högsta grad än i dag. Men vi ser också en trend av helhetslösningar där leasing erbjuder mer. Leasing i framtiden Hur kommer leasingprodukterna och marknaden för dessa produkter att utvecklas framöver? Naturligtvis kommer de från International Accounting Standards Board, IASB, och Financial Accounting Standards Board, FASB, föreslagna redovisningsreglerna för leasing att vara avgörande för noterade och för andra företag som följer International Financial Reporting Standards, IFRS. Här föreslås en så kallad right-of-use - modell, vilket innebär att leasetagaren ska redovisa rätten att använda det leasade objektet som tillgång. Motsvarande förpliktelse, att betala leasingavgifter, ska redovisas som skuld. Men de nya IFRS-reglerna vill IASB och FASB få en likartad hantering av finansiell- och operationell leasing redo - visningsmässigt. IASB och FASB:s förslag innebär att dessa inarbetade begrepp helt ersätts av en right-of-use -modell. En ny standard Den föreslagna modellen påverkar leasetagarens balansomslutning, kostnadsfördelning och nyckeltal, och innebär en mer komplex redovisning för leasade objekt. Under det andra kvartalet 2010 förväntas vi få ta del av ett utkast till ny standard och en slutlig standard kommer att publiceras När reglerna träder i kraft inom EU, det vill säga gäller vid upprättande av noterade företags koncernredovisningar är i dagsläget oklart men kan förväntas ta något år från det att standarden publicerats av IASB. För det stora flertalet företag i Sverige innebär detta inga förändringar i och med att företagen inte tillämpar IFRS. Inkluderar kringtjänster Oavsett redovisningsregler är en av trenderna att leasa en helhetslösning, inte bara en maskin eller utrustning. Exempel på detta är så kallad fleet management av vagnparksflottor. Då leasar företaget inte bara bilarna, utan får också hjälp med bilpolicy, avtal, verkstadsfakturor, och i princip all administration kring bilarna. Detta innebär en avsevärd förenkling, inte minst för små företag som inte har möjlighet, eller där det blir dyrt, att upprätthålla den här typen av kompetens. Andra områden där leasingprodukterna, utöver själva finansieringen, inkluderar kringtjänster är IT, telefoni och kontorsinventarier. Exempelvis kan ett avtal om leasing eller hyra av en kopiator även innehålla tjänster såsom papper, drift och skötsel. Susanne Petersson Svenska Bankföreningen. VÅRA BÄSTA TIPS Enkeltheten 1 Tom Ekelund Finansbolagens förening. Att leasa utrustning som exempelvis datorer och kopiatorer är enkelt och flexibelt. Man slipper administration och recycling av gammal utrustning. Det skapar också möjligheter att uppgradera till den senaste teknologin. Likviditeten Kostnaderna fördelas i relation till förväntade intäkter. 2 Betalningarna sprids ut över den tid som objektet används vilket ger ett jämnt resultat över tiden. Ingen kostnad Företagets bankmässiga säkerheter berörs inte vid lea- 3 sing, utan kan användas för mer långsiktiga investeringar. I tjänsten inkluderas även analys och kontroll. Där får man en överblick över användandet och eventuella fel som uppstår. Vad gäller datorer och telefoni sker den tekniska utvecklingen snabbt. För många företag är flexibilitet viktig, exempelvis möjligheten att uppgradera till den senaste tekniken. Genom att leasa i stället för att äga slipper man att föra inventarieförteckningar och ta hand om utrangerad utrustning. Det handlar helt enkelt om att satsa tid och kapital på kärnverksamheten. Finansiera inventarier och annan utrustning utan äganderätt och samtidigt få ett ökat mervärde i form av service och andra funktioner. Så ser framtiden ut Förutom de traditionella argumenten för leasing som finansieringsform, det vill säga att objekten inte aktiveras i balansräkningen, att soliditeten och likviditeten inte påverkas etcetera är det troligt att framtidens leasing kommer att bygga vidare på trenden med helhetslösningar. Outsourcing av funktioner som inte är kärnverksamhet kommer att bli mer vanligt. Effektiviseringskrav och behov att frigöra resurser kommer att skapa nya kreativa lösningar, särskilt inom områden där teknikutvecklingen går snabbt. VI REKOMMENDERAR SIDA 6 Kristina Björn IT-ledare på Barnoch Ungdomsförvaltningen, Falkenberg. Vi har garanti och försäkringar inbakat i avtalet, så om någonting strular är det väldigt smidigt att lösa. Kom igång med företaget s. 4 Leasing är ett bra komplement till annan fi nansiering. Expertpanelen s. 14 Ger sina bästa tips på hur du kan dra fördel av leasing. Vi får våra läsare att lyckas! LEASING NR 7, MARS 2010 Redaktionschef: Nadine Kissmann Försäljningschef: Gustaf Ryding Affärsutvecklare: Philip Dufwa Redigerare: Alex Mak Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Mattias Davén Tel: E-post: Distribution: Svenska Dagbladet, mars 2010 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Philip Dufwa Mediaplanets affärsverksamhet är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. ERFAREN RÅDGIVARE INOM DLA Nordic är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom bank och nans. Vi har omfattande erfarenhet av leasing och annan tillgångs nansiering. Vi arbetar med både större leasingaffärer avseende bl.a. tåg, yg, fartyg och andra industriella tillgångar och mer standardiserade leasingprogram avseende bl.a. fordon, datorer, kontorsutrustning och telekomutrustning. Läs mer på

3 RÄTT DÄCK TILL ALLA BOKA TID FÖR BYTE ONLINE! SNABBT OCH ENKELT VI SKÖTER DÄCKEN PÅ DIN BIL VI FÖRVARAR DINA DÄCK PÅ VÅRT DÄCKHOTELL RÅDGIVNING AV ERFAREN PERSONAL TIDSBOKNING VIA INTERNET RIKSTÄCKANDE

4 4 MARS 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER BELASTA INTE LIKVIDITETEN & SOLIDITETEN 1TIPS FLEXIBEL EL FINANSIERING Fråga: På vilket sätt är leasing en bra fi nansieringsform för att komma igång efter lågkonjunkturen? Svar: Det är ett alternativ som inte tär på likviditeten och som kan ge fl era kreativa lösningar. På väg ut ur lågkonjunkturen har många företag behov av nya investeringar efter att ha legat lågt ett tag. Behoven finns trots att likviditeten ofta är låg liksom kreditutrymmet. Leasing belastar inte likviditeten och soliditeten på samma sätt som egen- eller lånefinansierade investeringar. Företaget kan lätt budgetera för kostnaderna och betalar sin investering i takt med intäkter från samma investering. Bra komplement Leasing är ett bra komplement till annan finansiering, säger Göran Carlsson, vd för Deutsche Leasing Sverige AB. Ett sunt företag behöv er ha en mix av finansieringsformer. Göran Carlsson betonar vikten av att företagen har en fortsatt bra Göran Carlsson Vd, Deutsche Leasing Sverige AB relation till sina banker, att de har tillgång till checkräkningskrediter för att klara de löpande kostnaderna, men att de också ser nya möjligheter att göra nödvändiga investeringar. Deutsche Leasing är relativt nya och relativt små i Sverige. Verksamheten började Men företaget är en del av Europas femte största leasingbolag med verksamhet i 22 länder och ägt av den tyska sparbanksrörelsen med mer än 400 fristående sparbanker. Vi fokuserar på tyngre maskininvesteringar i ett fåtal branscher. Det gäller att vara specialiserad och förstå branschen. Vi jobbar intimt med maskinleverantörer inom grafisk industri, verkstadsindustri, plast- och förpackning, bygg och konstruktion samt material och logistikhantering. Thomas Seifert Nordeas regionala storkundsenhet för norra Stockholm. Bräcklig uppgång Göran Carlsson ser att den ekonomiska nedgången har bottnat och att det finns tecken på en uppgång, men det går inte snabbt och det är fortfarande bräckligt. Det finns stora behov av investeringar. Definitivt blir vi mer uppfinningsrika och kreativa. Vi vill gärna uppmuntra företagen att investera utan att ta alltför stora risker. Leasing är en flexibel finansieringsform, som kan anpassas när det gäller betalningsperioder och återbetalning. Man kan hitta lösningar där kunden kan lämna tillbaka utrustning i förtid. Det ger en flexibilitet och en frihet som gör att man inte binder upp kapital. Det kan vara att man har viss stabilitet i verksamheten, men att man får in projekt som kräver investeringar, men som kanske inte blir så långvariga. Säkerhet i objektet Thomas Seifert på Nordeas regionala storkundsenhet för norra Stockholm ser leasingbolaget som ett komplement till banken: I dessa tider är det naturligtvis bra med objektssäkerhet i stället för blankolån. Leasing är en bra finansieringsform, som följer livscykeln på objektet. Vi ser den inte som konkurrent till bankverksamhet. Själv är han företagsrådgivare i direkt kontakt med många kunder och sitter för övrigt med hela paletten av finansieringsformer och kan erbjuda kunderna leasingalternativ i samarbete med bankens finansbolag. GÖSTA LÖFSTRÖM ANPASSA EFTER DINA BEHOV Leasing är flexibelt när det gäller betalningperioder och återbetalning. FOTO: SHUTTERSTOCK EXTENDA FINANCE FUSION en ny modern produkt För bolån, blancolån, kortkrediter, leasing, avbetalning, hyra och inlåning Vill du veta mer kontakta Charlotte Björklund på ,

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS Skulle något gå sönder så är det inte ditt problem Leasing är ett bekvämt sätt att slippa obehagliga överraskningar. Du vet precis vad du ska betala varje månad och du har ett avtal på att det ska fungera. EXEMPEL Idén om det papperslösa kontoret har ännu inte slagit igenom på landets revisionsbyråer. På Esset Revision går kopiatorerna varma och varje år blir det omkring en halv miljon kopior på allt från bokslut och revisionsrapporter till avtal av olika slag. Därför är kopiatorerna också ofta i behov av service. Servicekillarna gör besök på något av Essets fyra kontor i landet i stort sett varje vecka. Att betala för varje reparation hade blivit både dyrt och omständligt. Leasing är en utmärkt lösning, säger Stellan Sundberg, vd på Esset Revision. Man vet precis vad man har för utgifter varje månad och skulle något gå sönder så är det inte ditt problem. Dessutom slipper man att belasta balansräkningen genom att binda värden i tillgångar. Stellan Sundberg Vd på Esset Revision Tio års erfarenhet Esset Revision har kontor från Sundsvall i norr, till Stockholm i söder. Ända sedan starten för tio år sedan har de leasat sina bilar och kopiatorer. Ett kort tag provade Esset också att leasa kontorsmöbler. Dessa ingick i kontraktet när de flyttade in i nya lokaler, men när det var dags att omförhandla tyckte man att det blev för dyrt. Vi ansåg att vi redan hade betalat av möblerna, säger Stellan Sundberg. Vi fick också igenom att vi inte skulle betala mer för dem. Att leasa datorer och annan utrustning har aldrig varit aktuellt. Det är så små utgifter det rör sig om. Bokföringsmässiga fördelar Kopiatorer och bilar kostar däremot lite mer i inköp och avtalen för bilarna fungerar ungefär på samma sätt som för kopiatorerna. Service och försäkring ingår och bilarna blir utbytta till nyare modeller med jämna mellanrum. Det finns även en lång rad bokföringsmässiga fördelar med leasing som Stellan Sundberg är väl förtrogen med. Kostnaderna för leasingen är avdragsgilla och nyckeltalen i före taget hålls oförändrade. Väljer man att köpa utrustningen i stället bind er man förstås upp kapital som annars hade kunnat använd as till investeringar och tar man lån för att finansiera detta sänks kreditvärdigheten hos företaget. Teknikutvecklingen har gått snabbt på det här området, säger Stellan Sundberg. Hade vi köpt våra kopiatorer hade de knappt varit värda något när vi betalat av dem. Någon gång räknade vi på vad det skulle kosta att köpa utrustningen. Att leasa blir faktiskt inte särskilt mycket dyrare. BENEDIKTA CAVALLN 4 SÄTT ATT FINANSIERA Operationell leasing 1 Grundläggande för operationell leasing är att leasegivaren ansvarar för produkten vid leasingperiodens slut. Dessutom står leasegivaren även för de kringkostnader, som ägandet kan medföra såsom service och underhåll, ränteförändringar och oförutsedda utgifter kring det leasade objektet. Finansiell leasing 2 Vid finansiell leasing har leasetagaren själv det ekonomiska ansvaret för produkten vid periodens slut och står även för de ekonomiska riskerna för ägandet av föremålet. Många företag i dag erbjuder dock tilläggstjänster även för finansiell leasing, varför det kan likna en operationell lösning. Avbetalning 3 Avbetalning kan liknas vid leasing med skillnaden att du äger objektet under tiden och att det inte finns något lösenvärde efter finansieringsperioden. Detta är en bra modell för den som vet att han vill äga objektet efter avtalsperioden och kanske inte kan ta del av de skattemässiga fördelar som leasing medför. Hyra 4 Till skillnad från leasing har hyra inget restvärde som påverkar avgifterna. Hyra används när man vill kunna nyttja ett objekt utan att äga det. FOTO: SHUTTERSTOCK Vi skall inte rekommendera dig var det är bäst att placera bolagets kapital Större ekonomisk handlingsfrihet! - men det är definitivt inte HÄR Tala med oss om hyra, leasing eller avbetalning för din nästa investering. Leasing är en mycket bra finansieringsform framför allt inom IT investeringar. Vi är specialiserade på finansiering av IT utrustning. Vi finansierar även utrustning inom Industri, Transport, Skog, Entreprenad och Flyg. Kontakta oss på eller Ring oss på telefon

6 6 MARS 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS SMART FINANSIERING FOTO: SHUTTERSTOCK Leasing av bärbara datorer ökar elevernas studietempo Fråga: Vilken nytta kan en skolverksamhet ha av leasing? Svar: Genom att på ett enkelt sätt inkludera IT som en del i utbildningsverksamheten. HUR VI LYCKADES I Falkenbergs kommun var man tidigt ute med att inse värdet av IT i skolungdomarnas vardag. Kring millennieskiftet togs det första initiativet, och sedan dess har elev- och lärardatorer varit en prioriterad del av skolans verksamhet. Från början var det som en utopisk dröm att alla elever skulle kunna få varsin dator, säger Kristina Björn, IT-ledare på Barn- och Ungdomsförvaltningen i Falkenberg. Men nu är de där. Projektet kallas En-till-En, och i dagsläget kånkas drygt MacBook-datorer varje dag mellan hem och skola av Falkenbergs högstadieelever och 150 av deras lärare. Ytterligare skolor kommer att ansluta sig till projektet under hösten 2010, då antalet datorer i omlopp beräknas uppgå till närmare stycken. Fyra särskilda IT-pedagoger är sedan 2002 anställda på kommunen och arbetar ständigt med att utveckla utbildningsprocesserna för lärare och elever. En dator per elev Varje elev får varsin personlig bärbar dator. Efter årskurs nio erbjuds eleverna att köpa loss datorn till reducerat pris lagom till gymnasiestarten, och planer finns även på att utöka projektet till just gymnasieskolor. Att komma till vanliga studiemiljöer efter denna ständiga uppkoppling kan dock vara en smula förvirrande. Många av eleverna upplever att studietempot sjunker betydligt när de inte längre får använda datorn i skolan på samma sätt, säger Kristina Björn. FAKTA IT i Skolan, ITiS, hette statens satsning på datorer i undervisningen. Projektet pågick , och blev startskottet även för Falkenbergs En-till- En-projekt. En-till-En startade hösten 2007 med två högstadieskolor i Falkenberg. Till hösten 2010 är målet att samtliga av kommunens högstadieelever ska ha tillgång till en egen dator i skolan. Under läsåret 2008 / 2009 var över 1000 rektorer, lärare, IT-tekniker och politiker från 70 kommuner i Falkenberg för att ta del av skolornas erfarenheter. Jag skulle säga att leasing är en attraktiv lösning för en skolverksamhet. Kristina Björn IT-ledare på Barn- och Ungdomsförvaltningen, Falkenberg. Två forskare är knutna till projektet, och hittills kan man se att det är de elever som normalt sett har det svårt i skolan som är de stora vinnarna. Dessutom säger 75 procent av eleverna att de jobbar mer med skolarbetet hemma än de gjorde tidigare. Den datorledda undervisningen ger ett större fokus på innehåll, och elever med Målet för projektet är att skolorna utvecklar arbetsformer och metoder. Öka lusten att lära hos såväl elever som pedagoger, samt att öka elevernas måluppfyllelse och resultat. Totalt kommer tre utvärderingsrapporter att publiceras utifrån projektet. Utvärderingen är genomförd av Martin Tallvid, doktorand vid Göteborgs Universitet, IT-fakulteten, och Helena Hallerström, filosofie doktor i rättssociologi vid Lunds Universitet. Läs mer! på webben: VARSIN DATOR Tack vare en smidig finansieringslösning så har Falkenbergs högstadieelever en egen bärbar dator. FOTO: KRISTINA BJÖRN dyslexi kan använda sig av talsyntes för att få texterna upplästa. Smidigt med leasing Ett projekt som detta kräver naturligtvis stora investeringar och en rigorös kontroll över tillgångarnas värde och värdeminskning. En-till-En-projektet som vi drog igång för tre år sedan är helt och hållet baserat på en leasinglösning, säger Kristina Björn. Vi har garanti och försäkringar inbakat i avtalet, så om någonting strular är det väldigt smidigt att lösa. Stora krav ställs på leasingbolaget och de system som används för att hålla full koll på tillgångarna. Kristina Björn är märkbart nöjd med leasingkonceptets flexibilitet och trygghet. Framför allt skapar det en jämn kostnadsbild och vi slipper ta de stora investeringar som det annars skulle blivit. Det blir mycket enklare att budgetera. Jag skulle säga att leasing är en attraktiv lösning för en skolverksamhet. Har du några tips till andra skolor eller kommuner som funderar på den här typen av projekt? Det är viktigt att ta reda på varför man vill göra det, vilka mål man har med projektet. Sedan måste man ju förstås förankra beslutet väl både inom organisationen, hos politiker och förstås hos elever och föräldrar. CHRISTIAN VON ESSEN KONTORSINREDNING Fräscha upp kontoret Att leasa sin kontorsinredning skapar många fördelar. Du slipper binda kapital i värdeminskande produkter och du kan uppgradera den efter behov. Kontorsinredningen är viktigare än många tror. När du tar emot kunder skapar den ett intryck som antingen inger förtroende och stärker företagets varumärke eller åstadkommer det motsatta. Än viktigare är arbetsmiljön för dina medarbetare. Ett trivsamt inrett kontor ger inspiration och arbetsglädje, medan ett kontor där prislapp kommer före såväl estetik som funktionalitet och ergonomi, inte bara förtar detta utan kan till och med driva upp exempelvis sjukskrivningstal och personalomsättning. En invändig uppfräschning av kontoret med nytt möblemang är ofta önskvärt, men kostsamt och krävande resursmässigt. Många inrednings- och möbelföretag erbjuder därför leasingoch hyrlösningar, finansieringsformer som vinner mark även i denna bransch. Genom att leasa eller hyra inredning öppnar sig en rad möjligheter och fördelar. Exempelvis medför de att du kan uppgradera eller förändra arbetsmiljön efter behov och de bäddar också för en jämn kostnadsfördelning under den tid som möblerna nyttjas. Detta gör det enklare att budgetera och du slipper binda kapital i något som inte genererar direkta intäkter eftersom kostnaden dras av som en driftskostnad, inte en investering som tas upp i balansräkningen eller drar ner likviditeten. Ett smart tips för den som befinner sig i flyttagen är att lägga möbelhyran med samma periodisering som lokalhyran. På så sätt löper avtalen ut samtidigt, vilket underlättar vid lokalbyte. Två grupper som särskilt kan dra nytta av detta är nystartade företag och företag som befinner sig i snabb tillväxt.

7

8 8 MARS 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Vad är viktigt att tänka på för att kunna välja rätt leasingform för våra tjänstebilar? Svar: Se inte bara till prislappen utan skaffa relevant information om både för- och nackdelar med operationell och finansiell leasing, säger Ronny Svensson, vd för Ynnor. Viktigt att välja rätt avtal vid val av billeasing LEDARE TILL LEDARE LUND Det som avgör frågan mellan finansiell och operationell leasing är vilka behov företaget har. Ronny Svensson menar att det handlar om två helt olika former av leasingavtal. På 90-talet gav han ut sin första bok om förmånsbilar Företagets guide i tjänstebilsdjungel. Sedan dess har Ronny Svensson gett ut ytterligare 18 böcker i ämnet. Ronny Svenssons företag Ynnor AB sysslar nu med webbtjänster på internet samt rådgivning och föreläsningar om tjänstebilar. Ett operationellt leasingavtal liknar mer ett regelrätt hyresavtal. Kunden får betala för service, underhåll och eventuella försäkringar i leasingavgiften. Ett finansiellt leasingavtal fungerar mer som ett avbetalningsköp. Köparen ber då ett finansbolag att finansiera en bil som kund en sedan leasar och då betalar månadsvis. Kunderna betalar alla kostnader löpande, bertättar Ronny Svensson. Operationell eller finansiell? På den svenska marknaden har finansiell leasing alltid varit vanligast under de senaste åren, cirka 85 procent använder den formen. Men nu börjar allt fler publika företag välja operationell leasing, säger Ronny Svensson som jobbar mot både den svenska och europeiska marknaden. En av fördelarna med operationell leasing är att man som företag kan lyfta bilarna ur balansräkningen. Oftast har man bara en leverantör att skriva avtal med och behöver man hjälp med administration eller kringtjänster är operationell leasing också ett bra alter- nativ, anser Ronny Svensson. Nackdelarna med operationell leasing är bland annat att det kan svara svårt att utvärdera offerter och justeringar. PROFIL Ronny Svennson Ålder: 49. Yrke: Vd och grundare av Ynnor, ett oberoende kunskapsföretag inom området tjänstebilar. Filialer finns i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Familj: Två söner, Henrik 15 år och Johan 13 år. Gift med Annika. Bor: Villa i Lund. Är det ren finansiering man är ute efter, ska man hellre välja finansiell leasing. Den avgift man då betalar som kund består av amortering och räntekostnader. Bilens pris, restvärde och leasingräntan bestämmer storleken på leasingavgiften. Räntan bestäms bland annat av upphandlingskostnader och leasegivarens kalkylerade risk. Nackdelarna med finansiell leasing är att du oftast inte får några kringtjänster alls. Service, uttjänade bromsar, däck, ja det kan bli ganska stora summor om du har många bilar i din vagnpark, säger Ronny Svensson. Spelar det någon roll hur många tjänstebilar företaget behöver i valet av leasingform? Absolut. Har du färre, låt oss säga tio tjänstebilar, har du mer nytta av operationell leasing. Då sprider du riskerna på ett bra sätt. Men låt oss säga att du behöver 100 bilar, ja då har du automatiskt en riskspridning och det passar då kanske bättre med finansiell leasing, säger Ronny Svensson. Fördelen med finansiell leasing är å andra sidan att du själv löpande tar alla kostnader. När avtalet har gått ut kan du välja mellan att lösa ut bilen till ett restvärdespris eller att sälja den på den öppna marknaden, säger Ronny Svensson. I dag får du ganska bra betalt för andrahandsbilar. Om du lyckas få ut en vinst på bilen, tillfaller det dig, menar Ronny Svensson. Vad händer med tjänstebilen när ett operationellt avtal löper ut? Bilen lämnas tillbaka och testas och gås igenom för att man ska kunna bedöma om det är onormalt slitage enligt avtalet eller inte. Om det visar sig att den är lite väl använd, debiteras du som kund, säger Ronny Svensson. Finns det oförutsedda kostnader när ett företag leasar en tjänstebil? Ett vanligt problem är att man inte satt sig ned och räknat samman alla kostnader bilen kommer att ge upphov till. Ett leasingavtal löper i normalfallet upp till mil. Det är viktigt att man då räknar samman hur stor summan av samtliga avgifter egentligen blir, understryker han. ANNIKA LINDQVIST

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS ATT VÄLJA MELLAN TVÅ OLIKA AVTAL Bästa alternativet i valet mellan ett operationellt leasingavtal och ett finansiellt leasingavtal beror på vilka behov företaget har. FOTO: YNNOR 6 TIPS HUR MAN VÄLJER LEASINGFORM Vad företaget behöver Var kritisk och fundera 1 noggrant igenom vad ditt företag behöver. Jämför avgifterna Var otrogen mot finansbolagen. Jämför leasingavgiften 2 och begär kostnadsförslag från minst två finansbolag innan du tar beslut om vilken leasingform du ska välja. Det är ett måste att jämföra finansbolagen, annars blir du sittande med svarte-petter på handen. Kolla upp Undersök noga vad leasinggivaren lägger i begreppet 3 normalt slitage. Var vaksam Godkänn inte en omkalkylering av leasingavgiften 4 från ditt finansbolag. Du kan förlora tusentals kronor på det. Summera alla avgifter Gör noggranna beräkningar på vad ett leasingavtal 5 egentligen kommer att kosta dig. Hur mycket är summan av samtliga avgifter? Sälj inte till anställda När avtalet sägs upp, överlåt eller sälj inte bilen till 6 någon av dina anställda. Du får inte så bra betalt för bilen, du får ökade service- och reparationskostnader och skattemyndigheten vill taxera skillnaden mellan marknadsvärde och försäljningsvärde. Dessutom har du ett produktansvar i sex månader. Läs mer! på webben: Det lönar sig att hyra! Hos VICAN har du möjlighet att hyra eller leasa din inredning i samarbete med Ikano Bank. Kontakta oss för mer information! ENKELT FLEXIBELT SMART SÄKERT Hyr din arbetsplats från 9 kr om dagen! Just NU stort utbud av elstativ från 990:- Vi arbetar med nytt och begagnat - gärna i kombination för det bästa och mest ekonomiska resultatet. Det innebär att vi ofta kan ta dina gamla möbler i inbyte! Kontakta oss för en god affär! Clever Office Detta är ett exempel - vi är anpassningsmästare och tar fram exakt det utförande du vill ha på dina arbetsplatser! Moms och frakt tillkommer. Bilder i annonsen är exempelbilder. Kontakta oss för förslag och offert! SMART & PRISVÄRT Vican Kontorsmöbler Butik och utställning Sulkyvägen 30, Spånga Välkomna!

10 10 MARS 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION 3TIPS FRIGÖR RESURSER NYHETER I KORTHET FOTO: SHUTTERSTOCK AUTOMATISK RAPPORTERING I dag finns flera avancerade elektroniska körjournalsystem på marknaden, som automatiskt rapporterar in körstatistiken. FOTO: SHUTTERSTOCK Förenkla företagets vagnparkshantering Fråga: Vad är nyttan med vagnparkshantering? Svar: Att frigöra resurser genom att lägga ut fordonsadministration, ägande och uppföljning på en tredje part. SÅ LYCKAS DU Alla företag med mobil säljkår känner till fenomenet att hantera sin vagnpark är ett mödosamt arbete. Det handlar inte bara om vilka bilar som ska köras, det är även en rad administrativa sysslor förenat med bilägande. Därför väljer många företag att lägga ut vagnparkshanteringen på en extern partner. Niklas Hallström är Sverigechef för fleet managementbolaget Alphabet Fleet Services. Enligt hans erfarenhet är det företag med fler än 20 bilar som främst har behov av vagnparkshantering. Vid 20 bilar börjar det bli en ganska stor administrativ hantering, och man brukar säga att 50 bilar motsvarar en heltidstjänst i omfattning. Bilpolicy styr det mesta Bilpolicyn får en allt viktigare roll i svenska företag. I denna framgår vilket val av bil som företaget beslutat om, med miljökrav, storlek och ansvarsfördelning vid olika situationer. Det är väldigt viktigt med tydlighet i bilpolicyn, säger Niklas Hallström. Det är bra för förarna att veta exakt vad som gäller, till Niklas Hallström Sverigechef, Alphabet Fleet Services exempel att han eller hon kan få en ersättningsbil direkt om någonting krånglar. Men det ger också företaget lägre kostnader genom att slippa en massa missförstånd och onödiga risker. FAKTA Vagnparksshantering, eller fleet management, handlar om det administrativa arbetet med ett företags fordonspark, oftast bilar. För att frigöra resurser kan detta arbete med fördel läggas ut på tredje part, så kallade fleet management-bolag. Dessa tar ägaransvar över bilarna och leasar dem tillbaka till företaget och dess förare. Fleet management-bolaget sköter i regel även den löp ande administrationen, med försäkringar, fakturering, förmånsvärde, skatter och körjournaler. Jonas Eriksson Affärsområdeschef, AutoPlan Miljöfrågorna tar plats Att miljöfrågor blivit en självklarhet i tjänstebilssektorn är uppenbart för de flesta och de flesta företag önskar sig ett miljötänk i sin bilpolicy. Jonas Eriksson, chef för Sveriges största fleet management-bolag AutoPlan, upplever samma sak. Vi tar ofta fram en bilpolicy tillsammans med företagen, så där Ofta kan bilarna även avyttras genom FM-bolagets försäljningskanaler till ett för företaget förmånligt pris. I och med den breda kunskapen om bilmarknaden kan de även ge kunden råd om vilka bilar som håller värdet bäst, vilket i längden sänker leasingkostnaden. I dag finns flera avancerade elektroniska körjournalsystem på marknaden, som automatiskt rapporterar in körstatistiken till ett centralt program som ofta även kan kopplas till företagets affärssystem. har vi också en del att säga till om angående miljöpolicy. Ingen blir gladare än vi om vi kan få in fler miljöbilar. Men det gäller att hålla sig uppdaterad med vad som är bäst hela tiden. Tre års leasing är en lång tid i det sammanhanget. För Jonas Eriksson är det viktigt att värna om förarna, och deras frågor kring till exempel förmånsvärde, bilval, olyckor och föräldraledighet. Som fleet management-bolag är vi företagets egen bilavdelning. Det handlar om att bidra med en helhet som gör att kostnaderna för vagnparkshanteringen sänks från tidigare nivåer. Viktigt definiera behov Niklas Hallströms bästa tips till före tag som funderar på att lägga ut sin vagnparkshantering är att vara noga med vilka behov man har. Rena förmånsbilar fyller ju till exempel inte samma funktion som säljkårens bilar, säger han. Säljare har ju bilen som arbetsplats och ställer kanske lite andra krav. Sen är det här med tjänstebilar faktiskt en ganska känslig fråga. Det handlar ju om vilket företag man är och hur man vill synas eller vad man vill associeras med. Men allt detta gör vi en noggrann genomgång av tillsammans för bästa resultat, avslutar Niklas Hallström. CHRISTIAN VON ESSEN FACTORING Mer tid åt kärnverksamheten Vill du öka ditt företags likviditet, få bort det administrativa arbetet och eliminera kreditrisken är factoring något att titta närmare på. Factoring innebär att ett företag belånar eller säljer sina fakturor till ett företag som specialiserar sig på att kräva in fakturor. På så sätt slipper man kostnaden för hantering, en form av outsourcing, förbättrad likviditet genom att inte binda upp något kapital i kundfodringar, och minskar kreditriskerna. Det skapar en trygghet, det är effektivt och enkelt och man får mer tid åt kärnverksamheten något som är viktigt i dessa tider. FINANSIERING Leasing för ny- och småföretagare När ett mindre företag står inför betydande investeringar i maskiner, datorer, bilar eller andra kapitalkrävande tillgångar uppkommer frågan hur detta ska finansieras. I princip kan man säga att det finns fyra olika finansieringskällor: Egna medel, banklån, avbetalningsköp samt leasing. Fördelar med leasing är att man ofta kan finansiera hela investeringen, att leasingbetalningarna kan anpassas till säsongsmässiga variationer i produktionen, att nyckeltal som till exempel soliditet inte påverkas samt att kreditgivaren tar säkerhet direkt i objektet och inte indirekt via dyr företagsinteckning. Dessutom finns det momsmässiga fördelar vid leasing av personbilar då halva momsen är avdragsgill jämfört med banklån eller avbetalning. Viktigt att tänka på vid tecknande av leasingavtal är att leasingavgiften skall vara bunden till någon form av noterad marknadsränta. Man bör se till att räntesatsen (räntebas plus leasegivarens affärsmarginal) står angivet i kontraktet för att undvika att det sedan sker successiva höjningar i takt med att ränteläget förändras. Detta var vanligt förekommande för år sedan och medför fortfarande att många uppfattar leasing som en dyr finansieringsform, men det behöver den inte alls vara.

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

Våra Nya Företagsbilar

Våra Nya Företagsbilar Annons Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Annons Våra Nya Företagsbilar Nr 1 Mars 2013 Miljötänk med kostnadsoptimering Bertil Moldén PLUG-IN-HYBRIDER Framtidens miljöbilar

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet!

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet! ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KREDITHANTERING MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI APRIL 2011 Konsumentinkasso står för tillväxten inom branschen Elektronisk fakturahantering

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS. Företagsbilen. Säkerhet s.6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS. Företagsbilen. Säkerhet s.6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS Distribueras i DI mars 2009 Företagsbilen Företagsbilen s.4 Vi reder ut de olika varianter som ryms i begreppet företagsbil. Säkerhet s.6

Läs mer

Fakturaköp ger koll på kassan

Fakturaköp ger koll på kassan April 2012 Svea Update - April 2012 Fakturaköp ger koll på kassan Stora Kreditpristagaren Jonas Böös: Låt maskinen hantera solklara kreditansökningar! Årets vinnare av Stora Kreditpriset gillar automatiserade

Läs mer

Lånespecial. Drömboende. Har du råd? Experterna ger dig tips. Möt en sid 4 personlig bankman. Finansiera sid 21 båten rätt

Lånespecial. Drömboende. Har du råd? Experterna ger dig tips. Möt en sid 4 personlig bankman. Finansiera sid 21 båten rätt ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Lånespecial Råd och tips om boende och konsumtion Möt en sid 4 personlig bankman Finansiera sid 21 båten rätt Sambo, sid 22 glöm inte

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS SÄKRA AFFÄRER Medföljer som bilaga i Dagens Industri maj 2009 Räkna i pengar Varför inkassoverksamhet

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Privatekonomi Se över ditt sparande och investera smart Läs mer på sid 10-11 Experterna spår konjunkturens utveckling Läs

Läs mer

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 2 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS CLOUD COMPUTING 8TIPS FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM RETUSCH: ALEX MAK

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer