HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.4 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEASING 4TIPS FRIHET & FLEXIBILITET FOTO: YNNOR UTAN ATT BINDA KAPITAL Ronny Svensson: Det som avgör frågan mellan finansiell och operationell leasing är vilka behov företaget har. Datorer till alla I Falkenberg inser man värdet av IT i elevernas vardag Frigör resurser Lägg ut fordonsadministrationen på en tredje part Nordea Finans Sverige AB (publ) Nordea Finans en stark partner inom finansiering. Nordea Finans är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank AB (publ).

2 2 MARS 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Den gamla sanningen, att leasing är ett bra sätt att finansiera sina investeringar utan att binda kapital, gäller i högsta grad än i dag. Men vi ser också en trend av helhetslösningar där leasing erbjuder mer. Leasing i framtiden Hur kommer leasingprodukterna och marknaden för dessa produkter att utvecklas framöver? Naturligtvis kommer de från International Accounting Standards Board, IASB, och Financial Accounting Standards Board, FASB, föreslagna redovisningsreglerna för leasing att vara avgörande för noterade och för andra företag som följer International Financial Reporting Standards, IFRS. Här föreslås en så kallad right-of-use - modell, vilket innebär att leasetagaren ska redovisa rätten att använda det leasade objektet som tillgång. Motsvarande förpliktelse, att betala leasingavgifter, ska redovisas som skuld. Men de nya IFRS-reglerna vill IASB och FASB få en likartad hantering av finansiell- och operationell leasing redo - visningsmässigt. IASB och FASB:s förslag innebär att dessa inarbetade begrepp helt ersätts av en right-of-use -modell. En ny standard Den föreslagna modellen påverkar leasetagarens balansomslutning, kostnadsfördelning och nyckeltal, och innebär en mer komplex redovisning för leasade objekt. Under det andra kvartalet 2010 förväntas vi få ta del av ett utkast till ny standard och en slutlig standard kommer att publiceras När reglerna träder i kraft inom EU, det vill säga gäller vid upprättande av noterade företags koncernredovisningar är i dagsläget oklart men kan förväntas ta något år från det att standarden publicerats av IASB. För det stora flertalet företag i Sverige innebär detta inga förändringar i och med att företagen inte tillämpar IFRS. Inkluderar kringtjänster Oavsett redovisningsregler är en av trenderna att leasa en helhetslösning, inte bara en maskin eller utrustning. Exempel på detta är så kallad fleet management av vagnparksflottor. Då leasar företaget inte bara bilarna, utan får också hjälp med bilpolicy, avtal, verkstadsfakturor, och i princip all administration kring bilarna. Detta innebär en avsevärd förenkling, inte minst för små företag som inte har möjlighet, eller där det blir dyrt, att upprätthålla den här typen av kompetens. Andra områden där leasingprodukterna, utöver själva finansieringen, inkluderar kringtjänster är IT, telefoni och kontorsinventarier. Exempelvis kan ett avtal om leasing eller hyra av en kopiator även innehålla tjänster såsom papper, drift och skötsel. Susanne Petersson Svenska Bankföreningen. VÅRA BÄSTA TIPS Enkeltheten 1 Tom Ekelund Finansbolagens förening. Att leasa utrustning som exempelvis datorer och kopiatorer är enkelt och flexibelt. Man slipper administration och recycling av gammal utrustning. Det skapar också möjligheter att uppgradera till den senaste teknologin. Likviditeten Kostnaderna fördelas i relation till förväntade intäkter. 2 Betalningarna sprids ut över den tid som objektet används vilket ger ett jämnt resultat över tiden. Ingen kostnad Företagets bankmässiga säkerheter berörs inte vid lea- 3 sing, utan kan användas för mer långsiktiga investeringar. I tjänsten inkluderas även analys och kontroll. Där får man en överblick över användandet och eventuella fel som uppstår. Vad gäller datorer och telefoni sker den tekniska utvecklingen snabbt. För många företag är flexibilitet viktig, exempelvis möjligheten att uppgradera till den senaste tekniken. Genom att leasa i stället för att äga slipper man att föra inventarieförteckningar och ta hand om utrangerad utrustning. Det handlar helt enkelt om att satsa tid och kapital på kärnverksamheten. Finansiera inventarier och annan utrustning utan äganderätt och samtidigt få ett ökat mervärde i form av service och andra funktioner. Så ser framtiden ut Förutom de traditionella argumenten för leasing som finansieringsform, det vill säga att objekten inte aktiveras i balansräkningen, att soliditeten och likviditeten inte påverkas etcetera är det troligt att framtidens leasing kommer att bygga vidare på trenden med helhetslösningar. Outsourcing av funktioner som inte är kärnverksamhet kommer att bli mer vanligt. Effektiviseringskrav och behov att frigöra resurser kommer att skapa nya kreativa lösningar, särskilt inom områden där teknikutvecklingen går snabbt. VI REKOMMENDERAR SIDA 6 Kristina Björn IT-ledare på Barnoch Ungdomsförvaltningen, Falkenberg. Vi har garanti och försäkringar inbakat i avtalet, så om någonting strular är det väldigt smidigt att lösa. Kom igång med företaget s. 4 Leasing är ett bra komplement till annan fi nansiering. Expertpanelen s. 14 Ger sina bästa tips på hur du kan dra fördel av leasing. Vi får våra läsare att lyckas! LEASING NR 7, MARS 2010 Redaktionschef: Nadine Kissmann Försäljningschef: Gustaf Ryding Affärsutvecklare: Philip Dufwa Redigerare: Alex Mak Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Mattias Davén Tel: E-post: Distribution: Svenska Dagbladet, mars 2010 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Philip Dufwa Mediaplanets affärsverksamhet är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. ERFAREN RÅDGIVARE INOM DLA Nordic är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom bank och nans. Vi har omfattande erfarenhet av leasing och annan tillgångs nansiering. Vi arbetar med både större leasingaffärer avseende bl.a. tåg, yg, fartyg och andra industriella tillgångar och mer standardiserade leasingprogram avseende bl.a. fordon, datorer, kontorsutrustning och telekomutrustning. Läs mer på

3 RÄTT DÄCK TILL ALLA BOKA TID FÖR BYTE ONLINE! SNABBT OCH ENKELT VI SKÖTER DÄCKEN PÅ DIN BIL VI FÖRVARAR DINA DÄCK PÅ VÅRT DÄCKHOTELL RÅDGIVNING AV ERFAREN PERSONAL TIDSBOKNING VIA INTERNET RIKSTÄCKANDE

4 4 MARS 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER BELASTA INTE LIKVIDITETEN & SOLIDITETEN 1TIPS FLEXIBEL EL FINANSIERING Fråga: På vilket sätt är leasing en bra fi nansieringsform för att komma igång efter lågkonjunkturen? Svar: Det är ett alternativ som inte tär på likviditeten och som kan ge fl era kreativa lösningar. På väg ut ur lågkonjunkturen har många företag behov av nya investeringar efter att ha legat lågt ett tag. Behoven finns trots att likviditeten ofta är låg liksom kreditutrymmet. Leasing belastar inte likviditeten och soliditeten på samma sätt som egen- eller lånefinansierade investeringar. Företaget kan lätt budgetera för kostnaderna och betalar sin investering i takt med intäkter från samma investering. Bra komplement Leasing är ett bra komplement till annan finansiering, säger Göran Carlsson, vd för Deutsche Leasing Sverige AB. Ett sunt företag behöv er ha en mix av finansieringsformer. Göran Carlsson betonar vikten av att företagen har en fortsatt bra Göran Carlsson Vd, Deutsche Leasing Sverige AB relation till sina banker, att de har tillgång till checkräkningskrediter för att klara de löpande kostnaderna, men att de också ser nya möjligheter att göra nödvändiga investeringar. Deutsche Leasing är relativt nya och relativt små i Sverige. Verksamheten började Men företaget är en del av Europas femte största leasingbolag med verksamhet i 22 länder och ägt av den tyska sparbanksrörelsen med mer än 400 fristående sparbanker. Vi fokuserar på tyngre maskininvesteringar i ett fåtal branscher. Det gäller att vara specialiserad och förstå branschen. Vi jobbar intimt med maskinleverantörer inom grafisk industri, verkstadsindustri, plast- och förpackning, bygg och konstruktion samt material och logistikhantering. Thomas Seifert Nordeas regionala storkundsenhet för norra Stockholm. Bräcklig uppgång Göran Carlsson ser att den ekonomiska nedgången har bottnat och att det finns tecken på en uppgång, men det går inte snabbt och det är fortfarande bräckligt. Det finns stora behov av investeringar. Definitivt blir vi mer uppfinningsrika och kreativa. Vi vill gärna uppmuntra företagen att investera utan att ta alltför stora risker. Leasing är en flexibel finansieringsform, som kan anpassas när det gäller betalningsperioder och återbetalning. Man kan hitta lösningar där kunden kan lämna tillbaka utrustning i förtid. Det ger en flexibilitet och en frihet som gör att man inte binder upp kapital. Det kan vara att man har viss stabilitet i verksamheten, men att man får in projekt som kräver investeringar, men som kanske inte blir så långvariga. Säkerhet i objektet Thomas Seifert på Nordeas regionala storkundsenhet för norra Stockholm ser leasingbolaget som ett komplement till banken: I dessa tider är det naturligtvis bra med objektssäkerhet i stället för blankolån. Leasing är en bra finansieringsform, som följer livscykeln på objektet. Vi ser den inte som konkurrent till bankverksamhet. Själv är han företagsrådgivare i direkt kontakt med många kunder och sitter för övrigt med hela paletten av finansieringsformer och kan erbjuda kunderna leasingalternativ i samarbete med bankens finansbolag. GÖSTA LÖFSTRÖM ANPASSA EFTER DINA BEHOV Leasing är flexibelt när det gäller betalningperioder och återbetalning. FOTO: SHUTTERSTOCK EXTENDA FINANCE FUSION en ny modern produkt För bolån, blancolån, kortkrediter, leasing, avbetalning, hyra och inlåning Vill du veta mer kontakta Charlotte Björklund på ,

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS Skulle något gå sönder så är det inte ditt problem Leasing är ett bekvämt sätt att slippa obehagliga överraskningar. Du vet precis vad du ska betala varje månad och du har ett avtal på att det ska fungera. EXEMPEL Idén om det papperslösa kontoret har ännu inte slagit igenom på landets revisionsbyråer. På Esset Revision går kopiatorerna varma och varje år blir det omkring en halv miljon kopior på allt från bokslut och revisionsrapporter till avtal av olika slag. Därför är kopiatorerna också ofta i behov av service. Servicekillarna gör besök på något av Essets fyra kontor i landet i stort sett varje vecka. Att betala för varje reparation hade blivit både dyrt och omständligt. Leasing är en utmärkt lösning, säger Stellan Sundberg, vd på Esset Revision. Man vet precis vad man har för utgifter varje månad och skulle något gå sönder så är det inte ditt problem. Dessutom slipper man att belasta balansräkningen genom att binda värden i tillgångar. Stellan Sundberg Vd på Esset Revision Tio års erfarenhet Esset Revision har kontor från Sundsvall i norr, till Stockholm i söder. Ända sedan starten för tio år sedan har de leasat sina bilar och kopiatorer. Ett kort tag provade Esset också att leasa kontorsmöbler. Dessa ingick i kontraktet när de flyttade in i nya lokaler, men när det var dags att omförhandla tyckte man att det blev för dyrt. Vi ansåg att vi redan hade betalat av möblerna, säger Stellan Sundberg. Vi fick också igenom att vi inte skulle betala mer för dem. Att leasa datorer och annan utrustning har aldrig varit aktuellt. Det är så små utgifter det rör sig om. Bokföringsmässiga fördelar Kopiatorer och bilar kostar däremot lite mer i inköp och avtalen för bilarna fungerar ungefär på samma sätt som för kopiatorerna. Service och försäkring ingår och bilarna blir utbytta till nyare modeller med jämna mellanrum. Det finns även en lång rad bokföringsmässiga fördelar med leasing som Stellan Sundberg är väl förtrogen med. Kostnaderna för leasingen är avdragsgilla och nyckeltalen i före taget hålls oförändrade. Väljer man att köpa utrustningen i stället bind er man förstås upp kapital som annars hade kunnat använd as till investeringar och tar man lån för att finansiera detta sänks kreditvärdigheten hos företaget. Teknikutvecklingen har gått snabbt på det här området, säger Stellan Sundberg. Hade vi köpt våra kopiatorer hade de knappt varit värda något när vi betalat av dem. Någon gång räknade vi på vad det skulle kosta att köpa utrustningen. Att leasa blir faktiskt inte särskilt mycket dyrare. BENEDIKTA CAVALLN 4 SÄTT ATT FINANSIERA Operationell leasing 1 Grundläggande för operationell leasing är att leasegivaren ansvarar för produkten vid leasingperiodens slut. Dessutom står leasegivaren även för de kringkostnader, som ägandet kan medföra såsom service och underhåll, ränteförändringar och oförutsedda utgifter kring det leasade objektet. Finansiell leasing 2 Vid finansiell leasing har leasetagaren själv det ekonomiska ansvaret för produkten vid periodens slut och står även för de ekonomiska riskerna för ägandet av föremålet. Många företag i dag erbjuder dock tilläggstjänster även för finansiell leasing, varför det kan likna en operationell lösning. Avbetalning 3 Avbetalning kan liknas vid leasing med skillnaden att du äger objektet under tiden och att det inte finns något lösenvärde efter finansieringsperioden. Detta är en bra modell för den som vet att han vill äga objektet efter avtalsperioden och kanske inte kan ta del av de skattemässiga fördelar som leasing medför. Hyra 4 Till skillnad från leasing har hyra inget restvärde som påverkar avgifterna. Hyra används när man vill kunna nyttja ett objekt utan att äga det. FOTO: SHUTTERSTOCK Vi skall inte rekommendera dig var det är bäst att placera bolagets kapital Större ekonomisk handlingsfrihet! - men det är definitivt inte HÄR Tala med oss om hyra, leasing eller avbetalning för din nästa investering. Leasing är en mycket bra finansieringsform framför allt inom IT investeringar. Vi är specialiserade på finansiering av IT utrustning. Vi finansierar även utrustning inom Industri, Transport, Skog, Entreprenad och Flyg. Kontakta oss på eller Ring oss på telefon

6 6 MARS 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS SMART FINANSIERING FOTO: SHUTTERSTOCK Leasing av bärbara datorer ökar elevernas studietempo Fråga: Vilken nytta kan en skolverksamhet ha av leasing? Svar: Genom att på ett enkelt sätt inkludera IT som en del i utbildningsverksamheten. HUR VI LYCKADES I Falkenbergs kommun var man tidigt ute med att inse värdet av IT i skolungdomarnas vardag. Kring millennieskiftet togs det första initiativet, och sedan dess har elev- och lärardatorer varit en prioriterad del av skolans verksamhet. Från början var det som en utopisk dröm att alla elever skulle kunna få varsin dator, säger Kristina Björn, IT-ledare på Barn- och Ungdomsförvaltningen i Falkenberg. Men nu är de där. Projektet kallas En-till-En, och i dagsläget kånkas drygt MacBook-datorer varje dag mellan hem och skola av Falkenbergs högstadieelever och 150 av deras lärare. Ytterligare skolor kommer att ansluta sig till projektet under hösten 2010, då antalet datorer i omlopp beräknas uppgå till närmare stycken. Fyra särskilda IT-pedagoger är sedan 2002 anställda på kommunen och arbetar ständigt med att utveckla utbildningsprocesserna för lärare och elever. En dator per elev Varje elev får varsin personlig bärbar dator. Efter årskurs nio erbjuds eleverna att köpa loss datorn till reducerat pris lagom till gymnasiestarten, och planer finns även på att utöka projektet till just gymnasieskolor. Att komma till vanliga studiemiljöer efter denna ständiga uppkoppling kan dock vara en smula förvirrande. Många av eleverna upplever att studietempot sjunker betydligt när de inte längre får använda datorn i skolan på samma sätt, säger Kristina Björn. FAKTA IT i Skolan, ITiS, hette statens satsning på datorer i undervisningen. Projektet pågick , och blev startskottet även för Falkenbergs En-till- En-projekt. En-till-En startade hösten 2007 med två högstadieskolor i Falkenberg. Till hösten 2010 är målet att samtliga av kommunens högstadieelever ska ha tillgång till en egen dator i skolan. Under läsåret 2008 / 2009 var över 1000 rektorer, lärare, IT-tekniker och politiker från 70 kommuner i Falkenberg för att ta del av skolornas erfarenheter. Jag skulle säga att leasing är en attraktiv lösning för en skolverksamhet. Kristina Björn IT-ledare på Barn- och Ungdomsförvaltningen, Falkenberg. Två forskare är knutna till projektet, och hittills kan man se att det är de elever som normalt sett har det svårt i skolan som är de stora vinnarna. Dessutom säger 75 procent av eleverna att de jobbar mer med skolarbetet hemma än de gjorde tidigare. Den datorledda undervisningen ger ett större fokus på innehåll, och elever med Målet för projektet är att skolorna utvecklar arbetsformer och metoder. Öka lusten att lära hos såväl elever som pedagoger, samt att öka elevernas måluppfyllelse och resultat. Totalt kommer tre utvärderingsrapporter att publiceras utifrån projektet. Utvärderingen är genomförd av Martin Tallvid, doktorand vid Göteborgs Universitet, IT-fakulteten, och Helena Hallerström, filosofie doktor i rättssociologi vid Lunds Universitet. Läs mer! på webben: VARSIN DATOR Tack vare en smidig finansieringslösning så har Falkenbergs högstadieelever en egen bärbar dator. FOTO: KRISTINA BJÖRN dyslexi kan använda sig av talsyntes för att få texterna upplästa. Smidigt med leasing Ett projekt som detta kräver naturligtvis stora investeringar och en rigorös kontroll över tillgångarnas värde och värdeminskning. En-till-En-projektet som vi drog igång för tre år sedan är helt och hållet baserat på en leasinglösning, säger Kristina Björn. Vi har garanti och försäkringar inbakat i avtalet, så om någonting strular är det väldigt smidigt att lösa. Stora krav ställs på leasingbolaget och de system som används för att hålla full koll på tillgångarna. Kristina Björn är märkbart nöjd med leasingkonceptets flexibilitet och trygghet. Framför allt skapar det en jämn kostnadsbild och vi slipper ta de stora investeringar som det annars skulle blivit. Det blir mycket enklare att budgetera. Jag skulle säga att leasing är en attraktiv lösning för en skolverksamhet. Har du några tips till andra skolor eller kommuner som funderar på den här typen av projekt? Det är viktigt att ta reda på varför man vill göra det, vilka mål man har med projektet. Sedan måste man ju förstås förankra beslutet väl både inom organisationen, hos politiker och förstås hos elever och föräldrar. CHRISTIAN VON ESSEN KONTORSINREDNING Fräscha upp kontoret Att leasa sin kontorsinredning skapar många fördelar. Du slipper binda kapital i värdeminskande produkter och du kan uppgradera den efter behov. Kontorsinredningen är viktigare än många tror. När du tar emot kunder skapar den ett intryck som antingen inger förtroende och stärker företagets varumärke eller åstadkommer det motsatta. Än viktigare är arbetsmiljön för dina medarbetare. Ett trivsamt inrett kontor ger inspiration och arbetsglädje, medan ett kontor där prislapp kommer före såväl estetik som funktionalitet och ergonomi, inte bara förtar detta utan kan till och med driva upp exempelvis sjukskrivningstal och personalomsättning. En invändig uppfräschning av kontoret med nytt möblemang är ofta önskvärt, men kostsamt och krävande resursmässigt. Många inrednings- och möbelföretag erbjuder därför leasingoch hyrlösningar, finansieringsformer som vinner mark även i denna bransch. Genom att leasa eller hyra inredning öppnar sig en rad möjligheter och fördelar. Exempelvis medför de att du kan uppgradera eller förändra arbetsmiljön efter behov och de bäddar också för en jämn kostnadsfördelning under den tid som möblerna nyttjas. Detta gör det enklare att budgetera och du slipper binda kapital i något som inte genererar direkta intäkter eftersom kostnaden dras av som en driftskostnad, inte en investering som tas upp i balansräkningen eller drar ner likviditeten. Ett smart tips för den som befinner sig i flyttagen är att lägga möbelhyran med samma periodisering som lokalhyran. På så sätt löper avtalen ut samtidigt, vilket underlättar vid lokalbyte. Två grupper som särskilt kan dra nytta av detta är nystartade företag och företag som befinner sig i snabb tillväxt.

7

8 8 MARS 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Vad är viktigt att tänka på för att kunna välja rätt leasingform för våra tjänstebilar? Svar: Se inte bara till prislappen utan skaffa relevant information om både för- och nackdelar med operationell och finansiell leasing, säger Ronny Svensson, vd för Ynnor. Viktigt att välja rätt avtal vid val av billeasing LEDARE TILL LEDARE LUND Det som avgör frågan mellan finansiell och operationell leasing är vilka behov företaget har. Ronny Svensson menar att det handlar om två helt olika former av leasingavtal. På 90-talet gav han ut sin första bok om förmånsbilar Företagets guide i tjänstebilsdjungel. Sedan dess har Ronny Svensson gett ut ytterligare 18 böcker i ämnet. Ronny Svenssons företag Ynnor AB sysslar nu med webbtjänster på internet samt rådgivning och föreläsningar om tjänstebilar. Ett operationellt leasingavtal liknar mer ett regelrätt hyresavtal. Kunden får betala för service, underhåll och eventuella försäkringar i leasingavgiften. Ett finansiellt leasingavtal fungerar mer som ett avbetalningsköp. Köparen ber då ett finansbolag att finansiera en bil som kund en sedan leasar och då betalar månadsvis. Kunderna betalar alla kostnader löpande, bertättar Ronny Svensson. Operationell eller finansiell? På den svenska marknaden har finansiell leasing alltid varit vanligast under de senaste åren, cirka 85 procent använder den formen. Men nu börjar allt fler publika företag välja operationell leasing, säger Ronny Svensson som jobbar mot både den svenska och europeiska marknaden. En av fördelarna med operationell leasing är att man som företag kan lyfta bilarna ur balansräkningen. Oftast har man bara en leverantör att skriva avtal med och behöver man hjälp med administration eller kringtjänster är operationell leasing också ett bra alter- nativ, anser Ronny Svensson. Nackdelarna med operationell leasing är bland annat att det kan svara svårt att utvärdera offerter och justeringar. PROFIL Ronny Svennson Ålder: 49. Yrke: Vd och grundare av Ynnor, ett oberoende kunskapsföretag inom området tjänstebilar. Filialer finns i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Familj: Två söner, Henrik 15 år och Johan 13 år. Gift med Annika. Bor: Villa i Lund. Är det ren finansiering man är ute efter, ska man hellre välja finansiell leasing. Den avgift man då betalar som kund består av amortering och räntekostnader. Bilens pris, restvärde och leasingräntan bestämmer storleken på leasingavgiften. Räntan bestäms bland annat av upphandlingskostnader och leasegivarens kalkylerade risk. Nackdelarna med finansiell leasing är att du oftast inte får några kringtjänster alls. Service, uttjänade bromsar, däck, ja det kan bli ganska stora summor om du har många bilar i din vagnpark, säger Ronny Svensson. Spelar det någon roll hur många tjänstebilar företaget behöver i valet av leasingform? Absolut. Har du färre, låt oss säga tio tjänstebilar, har du mer nytta av operationell leasing. Då sprider du riskerna på ett bra sätt. Men låt oss säga att du behöver 100 bilar, ja då har du automatiskt en riskspridning och det passar då kanske bättre med finansiell leasing, säger Ronny Svensson. Fördelen med finansiell leasing är å andra sidan att du själv löpande tar alla kostnader. När avtalet har gått ut kan du välja mellan att lösa ut bilen till ett restvärdespris eller att sälja den på den öppna marknaden, säger Ronny Svensson. I dag får du ganska bra betalt för andrahandsbilar. Om du lyckas få ut en vinst på bilen, tillfaller det dig, menar Ronny Svensson. Vad händer med tjänstebilen när ett operationellt avtal löper ut? Bilen lämnas tillbaka och testas och gås igenom för att man ska kunna bedöma om det är onormalt slitage enligt avtalet eller inte. Om det visar sig att den är lite väl använd, debiteras du som kund, säger Ronny Svensson. Finns det oförutsedda kostnader när ett företag leasar en tjänstebil? Ett vanligt problem är att man inte satt sig ned och räknat samman alla kostnader bilen kommer att ge upphov till. Ett leasingavtal löper i normalfallet upp till mil. Det är viktigt att man då räknar samman hur stor summan av samtliga avgifter egentligen blir, understryker han. ANNIKA LINDQVIST

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS ATT VÄLJA MELLAN TVÅ OLIKA AVTAL Bästa alternativet i valet mellan ett operationellt leasingavtal och ett finansiellt leasingavtal beror på vilka behov företaget har. FOTO: YNNOR 6 TIPS HUR MAN VÄLJER LEASINGFORM Vad företaget behöver Var kritisk och fundera 1 noggrant igenom vad ditt företag behöver. Jämför avgifterna Var otrogen mot finansbolagen. Jämför leasingavgiften 2 och begär kostnadsförslag från minst två finansbolag innan du tar beslut om vilken leasingform du ska välja. Det är ett måste att jämföra finansbolagen, annars blir du sittande med svarte-petter på handen. Kolla upp Undersök noga vad leasinggivaren lägger i begreppet 3 normalt slitage. Var vaksam Godkänn inte en omkalkylering av leasingavgiften 4 från ditt finansbolag. Du kan förlora tusentals kronor på det. Summera alla avgifter Gör noggranna beräkningar på vad ett leasingavtal 5 egentligen kommer att kosta dig. Hur mycket är summan av samtliga avgifter? Sälj inte till anställda När avtalet sägs upp, överlåt eller sälj inte bilen till 6 någon av dina anställda. Du får inte så bra betalt för bilen, du får ökade service- och reparationskostnader och skattemyndigheten vill taxera skillnaden mellan marknadsvärde och försäljningsvärde. Dessutom har du ett produktansvar i sex månader. Läs mer! på webben: Det lönar sig att hyra! Hos VICAN har du möjlighet att hyra eller leasa din inredning i samarbete med Ikano Bank. Kontakta oss för mer information! ENKELT FLEXIBELT SMART SÄKERT Hyr din arbetsplats från 9 kr om dagen! Just NU stort utbud av elstativ från 990:- Vi arbetar med nytt och begagnat - gärna i kombination för det bästa och mest ekonomiska resultatet. Det innebär att vi ofta kan ta dina gamla möbler i inbyte! Kontakta oss för en god affär! Clever Office Detta är ett exempel - vi är anpassningsmästare och tar fram exakt det utförande du vill ha på dina arbetsplatser! Moms och frakt tillkommer. Bilder i annonsen är exempelbilder. Kontakta oss för förslag och offert! SMART & PRISVÄRT Vican Kontorsmöbler Butik och utställning Sulkyvägen 30, Spånga Välkomna!

10 10 MARS 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION 3TIPS FRIGÖR RESURSER NYHETER I KORTHET FOTO: SHUTTERSTOCK AUTOMATISK RAPPORTERING I dag finns flera avancerade elektroniska körjournalsystem på marknaden, som automatiskt rapporterar in körstatistiken. FOTO: SHUTTERSTOCK Förenkla företagets vagnparkshantering Fråga: Vad är nyttan med vagnparkshantering? Svar: Att frigöra resurser genom att lägga ut fordonsadministration, ägande och uppföljning på en tredje part. SÅ LYCKAS DU Alla företag med mobil säljkår känner till fenomenet att hantera sin vagnpark är ett mödosamt arbete. Det handlar inte bara om vilka bilar som ska köras, det är även en rad administrativa sysslor förenat med bilägande. Därför väljer många företag att lägga ut vagnparkshanteringen på en extern partner. Niklas Hallström är Sverigechef för fleet managementbolaget Alphabet Fleet Services. Enligt hans erfarenhet är det företag med fler än 20 bilar som främst har behov av vagnparkshantering. Vid 20 bilar börjar det bli en ganska stor administrativ hantering, och man brukar säga att 50 bilar motsvarar en heltidstjänst i omfattning. Bilpolicy styr det mesta Bilpolicyn får en allt viktigare roll i svenska företag. I denna framgår vilket val av bil som företaget beslutat om, med miljökrav, storlek och ansvarsfördelning vid olika situationer. Det är väldigt viktigt med tydlighet i bilpolicyn, säger Niklas Hallström. Det är bra för förarna att veta exakt vad som gäller, till Niklas Hallström Sverigechef, Alphabet Fleet Services exempel att han eller hon kan få en ersättningsbil direkt om någonting krånglar. Men det ger också företaget lägre kostnader genom att slippa en massa missförstånd och onödiga risker. FAKTA Vagnparksshantering, eller fleet management, handlar om det administrativa arbetet med ett företags fordonspark, oftast bilar. För att frigöra resurser kan detta arbete med fördel läggas ut på tredje part, så kallade fleet management-bolag. Dessa tar ägaransvar över bilarna och leasar dem tillbaka till företaget och dess förare. Fleet management-bolaget sköter i regel även den löp ande administrationen, med försäkringar, fakturering, förmånsvärde, skatter och körjournaler. Jonas Eriksson Affärsområdeschef, AutoPlan Miljöfrågorna tar plats Att miljöfrågor blivit en självklarhet i tjänstebilssektorn är uppenbart för de flesta och de flesta företag önskar sig ett miljötänk i sin bilpolicy. Jonas Eriksson, chef för Sveriges största fleet management-bolag AutoPlan, upplever samma sak. Vi tar ofta fram en bilpolicy tillsammans med företagen, så där Ofta kan bilarna även avyttras genom FM-bolagets försäljningskanaler till ett för företaget förmånligt pris. I och med den breda kunskapen om bilmarknaden kan de även ge kunden råd om vilka bilar som håller värdet bäst, vilket i längden sänker leasingkostnaden. I dag finns flera avancerade elektroniska körjournalsystem på marknaden, som automatiskt rapporterar in körstatistiken till ett centralt program som ofta även kan kopplas till företagets affärssystem. har vi också en del att säga till om angående miljöpolicy. Ingen blir gladare än vi om vi kan få in fler miljöbilar. Men det gäller att hålla sig uppdaterad med vad som är bäst hela tiden. Tre års leasing är en lång tid i det sammanhanget. För Jonas Eriksson är det viktigt att värna om förarna, och deras frågor kring till exempel förmånsvärde, bilval, olyckor och föräldraledighet. Som fleet management-bolag är vi företagets egen bilavdelning. Det handlar om att bidra med en helhet som gör att kostnaderna för vagnparkshanteringen sänks från tidigare nivåer. Viktigt definiera behov Niklas Hallströms bästa tips till före tag som funderar på att lägga ut sin vagnparkshantering är att vara noga med vilka behov man har. Rena förmånsbilar fyller ju till exempel inte samma funktion som säljkårens bilar, säger han. Säljare har ju bilen som arbetsplats och ställer kanske lite andra krav. Sen är det här med tjänstebilar faktiskt en ganska känslig fråga. Det handlar ju om vilket företag man är och hur man vill synas eller vad man vill associeras med. Men allt detta gör vi en noggrann genomgång av tillsammans för bästa resultat, avslutar Niklas Hallström. CHRISTIAN VON ESSEN FACTORING Mer tid åt kärnverksamheten Vill du öka ditt företags likviditet, få bort det administrativa arbetet och eliminera kreditrisken är factoring något att titta närmare på. Factoring innebär att ett företag belånar eller säljer sina fakturor till ett företag som specialiserar sig på att kräva in fakturor. På så sätt slipper man kostnaden för hantering, en form av outsourcing, förbättrad likviditet genom att inte binda upp något kapital i kundfodringar, och minskar kreditriskerna. Det skapar en trygghet, det är effektivt och enkelt och man får mer tid åt kärnverksamheten något som är viktigt i dessa tider. FINANSIERING Leasing för ny- och småföretagare När ett mindre företag står inför betydande investeringar i maskiner, datorer, bilar eller andra kapitalkrävande tillgångar uppkommer frågan hur detta ska finansieras. I princip kan man säga att det finns fyra olika finansieringskällor: Egna medel, banklån, avbetalningsköp samt leasing. Fördelar med leasing är att man ofta kan finansiera hela investeringen, att leasingbetalningarna kan anpassas till säsongsmässiga variationer i produktionen, att nyckeltal som till exempel soliditet inte påverkas samt att kreditgivaren tar säkerhet direkt i objektet och inte indirekt via dyr företagsinteckning. Dessutom finns det momsmässiga fördelar vid leasing av personbilar då halva momsen är avdragsgill jämfört med banklån eller avbetalning. Viktigt att tänka på vid tecknande av leasingavtal är att leasingavgiften skall vara bunden till någon form av noterad marknadsränta. Man bör se till att räntesatsen (räntebas plus leasegivarens affärsmarginal) står angivet i kontraktet för att undvika att det sedan sker successiva höjningar i takt med att ränteläget förändras. Detta var vanligt förekommande för år sedan och medför fortfarande att många uppfattar leasing som en dyr finansieringsform, men det behöver den inte alls vara.

Avtal, Inköp, Leasing

Avtal, Inköp, Leasing Avtal, Inköp, Leasing Daniel Evertsson Lycksele Golfklubb HGU 2013-2015 Handledare: Calle Lönnberg 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sida 2. Sida 3. Sida 4. Sida 5. Sida 6-9. Sida 10 Sida 11 Sida 12 Sida

Läs mer

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration.

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. OPERATIONELL LEASING Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. Toyota Fleet Lease erbjuder finansiering med garanterade restvärden, kvalificerad rådgivning och full kostnadskontroll av

Läs mer

Regress Ordlista finanstermer. Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation. Annuitet Marginal. Kreditkostnad Prisbasbelopp. Geldenär Förtidslösen

Regress Ordlista finanstermer. Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation. Annuitet Marginal. Kreditkostnad Prisbasbelopp. Geldenär Förtidslösen SKODA FINANSIERING Rak amortering Regress Ordlista finanstermer Indrivning Bilförmån Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation Annuitet Marginal Kreditkostnad Prisbasbelopp Geldenär Förtidslösen Kundränta

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF2 Finansiella leasingvillkor FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund Vi ingår i Toyota Financial Services Corporation

Läs mer

Du kör bil vi sköter resten

Du kör bil vi sköter resten Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Volkswagen. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business Flex samlar: finansiering,

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt.

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. FINANSIERING FÖR FÖRETAG För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibilitet

Läs mer

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura.

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. SIMPLY CLEVER Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos SKODA. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större

Läs mer

Rekommendation 13.2. Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013

Rekommendation 13.2. Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013 Rekommendation 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av hyres- och leasingavtal. Rekommendationen gäller avtal enligt vilka rätten

Läs mer

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering STENSTRÖM RED CELL OKT 2008 BRO VFS 0302 Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering; så här fungerar det. En Audi är inte bara själva den välutrustade kvalitetsbilen,

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Audi. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business

Läs mer

Finansbolagens verksamhet

Finansbolagens verksamhet 2014-08-30 Finansbolagens verksamhet Vad är och gör ett finansbolag? De finansbolag som ägs av banker samverkar i branschgemensamma frågor i Finansbolagskommittén inom Svenska Bankföreningen. I detta samarbete

Läs mer

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR.

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW Fleet www.bmw.se/ bmwfleet När du älskar att köra BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. BMW Fleet är en operationell

Läs mer

Redovisningen av leasing går åt fel håll

Redovisningen av leasing går åt fel håll 1 FINANSBOLAGENS FÖRENING Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 7 februari 2011 Redovisningen av leasing går åt fel håll Leasing har stor betydelse för kapitalförsörjning och investeringar I

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna Maximal kontroll minimal administration. 1 Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Frigör resurser genom enkel hantering, finansiering och administration. Med Fleet Support får du mer kapacitet över till företagets kärnverksamhet.

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Leasing. Kom stärkt ur finanskrisen. Hitta rätt avtal för dig

Leasing. Kom stärkt ur finanskrisen. Hitta rätt avtal för dig ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2008 Leasing Frigör kapital och tid Rätt lösning för kontor och bilpark hjälper dig att fokusera på kärnverksamheten läs mer

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer

Varför Porsche Financial Services?

Varför Porsche Financial Services? Varför Porsche Financial Services? Alla bilar finansieras, det sker bara på olika sätt. En del väljer banklån eller belånar sin bostad för att kunna betala bilen kontant. Andra har tillgångar eller sparade

Läs mer

Stockholms Universitets årsredovisning 2014

Stockholms Universitets årsredovisning 2014 1 Stockholms Universitets årsredovisning 2014 Riksrevisionen har granskat Stockholms Universitets årsredovisning, daterad 2015-02-17. Syftet har varit att bedöma: årsredovisningen i allt väsentligt är

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Bilägande för företag

Bilägande för företag Bilägande för företag KONCERNEN Billån Ca 200 000 avtal Volvofinans Bank AB Billeasing Volvokort Ca 1 200 000 kunder Finansiell leasing Svensk Vagnparksfinans Operationell leasing Biladministration Ca

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Rekommenderas av PGA of Sweden

Rekommenderas av PGA of Sweden GOLF X2 GOLF / TILLBE Ännu roligare att spela golf med en Segway x2 Golf Att köra en Segway när du spelar golf är nytt, spännande, modernt och innovativt. Det är en härlig och rolig upplevelse och kan

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

Nautic Yacht Båtförmedling

Nautic Yacht Båtförmedling Hej! Kul att du är intresserad av att köpa båt via oss på Nautic Yacht AB. Vi har arbetat med internationell båt förmedling i flera år och har en stor erfarenhet av att hjälpa kunder till en bra och säker

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Förmånsbilar REVISIONSRAPPORT 1 (6) 2003-04-03 30-2002-0371. Arbetsmiljöverket 171 84 SOLNA

Förmånsbilar REVISIONSRAPPORT 1 (6) 2003-04-03 30-2002-0371. Arbetsmiljöverket 171 84 SOLNA R4 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (6) Arbetsmiljöverket 171 84 SOLNA Förmånsbilar Riksrevisionsverket (RRV) granskade år 2001 Arbetsmiljöverkets (AV:s) beslutsunderlag vid upphandling av förmånsbilar

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Fler och fler väljer ŠKODA Finansiering

Fler och fler väljer ŠKODA Finansiering SIMPLY CLEVER 2 Fler och fler väljer ŠKODA Finansiering Alla bilar finansieras Finansiering för din SKODA är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Privat, företaget eller bådadera?

Privat, företaget eller bådadera? Räkna hem. Privat, företaget eller bådadera? Audi Finansiering; så här fungerar det. Vorsprung durch Technik innebär, förutom själva bilarna, att Audi även erbjuder sofistikerade ekonomiska lösningar som

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Tryggt Din finansiering kan kompletteras med vårt trygghetspaket. Vi

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

BioFuel Region AB. Finansiering avseende tankstationer för biogas. Unto Fagerkull

BioFuel Region AB. Finansiering avseende tankstationer för biogas. Unto Fagerkull BioFuel Region AB Finansiering avseende tankstationer för biogas Unto Fagerkull Rapporten är genomförd i syfte att skaffa en översiktlig bild av leasing som finansieringsform avseende investeringskostnaderna

Läs mer

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna!

Ekonomin i fokus. Ämnen under kursen. Målsättning 2015-09-01. Välkomna! Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen under kursen Vad är en bostadsrättsförening? Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka ekonomin?

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

LEASING 4TIPS FÖR BÄTTRE LEASING UPPTÄCK FÖRDELARNA MED FACTORING

LEASING 4TIPS FÖR BÄTTRE LEASING UPPTÄCK FÖRDELARNA MED FACTORING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 1 december 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 5 LEASING 4TIPS FÖR BÄTTRE LEASING Finansiering Leasa det ni

Läs mer

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner. DIN IT VISION MED ELEVPC OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.se/elevpc Varför ElevPC? En omfattande undersökning av europeiska studier kring

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER. Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra.

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER. Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra. FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra. Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Vi bryr

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Tryggt Din finansiering kan kompletteras med vårt trygghetspaket. Vi

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Sedan klickar du på Skapa rapport.

Sedan klickar du på Skapa rapport. Allmänt Menyval Med Leasingmodulen kan du skapa rapporter som visar information om era leasingavtal (avtalsöversikt) registrera beställning av objekt om du har ett vagnparks- eller leasingkontoavtal hos

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Hypotekslån i Frankrike och Spanien

Hypotekslån i Frankrike och Spanien Hypotekslån i Frankrike och Spanien Ett hem i Frankrike eller Spanien Många som har varit i Frankrike eller Spanien på semester eller i affärer, lockas av livsstilen söderut och har övervägt att flytta

Läs mer

Finansiering. Visit Värmland 2015-03-12. Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner

Finansiering. Visit Värmland 2015-03-12. Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner Finansiering Visit Värmland 2015-03-12 Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner Sockenstämman den 15 maj 1855 Syftet var dubbelt då: synnerlig fördel för församlingen

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

Granskning av leasing inom Lunds kommun

Granskning av leasing inom Lunds kommun Kommunrevisionen 2008-02-13 Utbildningsnämnden BSN Lunds stad Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av leasing inom Lunds kommun På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Audi Business Inclusive är ett erbjudande till näringsidkare (ej taxi, hyrbil, budbil eller annan yrkesmässig trafik) och gäller alla Audimodeller. Erbjudandet gäller 1

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag

Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag Alnarp 2014-11-19 1 Finansiär Vilka vi är som genomfört projektet Carl Johan Nilsson, HIR Malmöhus Patrick Petersson, HIR Malmöhus Håkan Rosenqvist 2 Varför

Läs mer

URA 34 BEDÖMNING AV DEN EKONOMISKA INNEBÖRDEN AV TRANSAKTIONER SOM INNEFATTAR ETT LEASINGAVTAL

URA 34 BEDÖMNING AV DEN EKONOMISKA INNEBÖRDEN AV TRANSAKTIONER SOM INNEFATTAR ETT LEASINGAVTAL UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 34 BEDÖMNING AV DEN EKONOMISKA INNEBÖRDEN AV TRANSAKTIONER SOM INNEFATTAR ETT LEASINGAVTAL Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014)

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014) Jämförelse (oktober 2014) Uppgifterna nedan finns på respektive företags hemsida eller kommer från skriftliga eller muntliga svar direkt från factoringonlinemäklarna. OBS: Fintura har enbart sammanställt

Läs mer

Handledning Leasing ESV 2009:36

Handledning Leasing ESV 2009:36 Handledning Leasing ESV 2009:36 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan laddas ner som PDF och

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul.

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Ett förmånligt bilinnehav för dig och dina anställda. Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Audi Personalbil - billigare än privatägt Löneavdraget innehåller: Personalbil är en förmånsbil som företag kan

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 TILL ER TJÄNST. SEAT är det bästa av två världar. Det är spansk passion och tysk teknik i perfekt harmoni. Stilren design och hög kvalitet, körglädje och kompromisslös

Läs mer