Regress Ordlista finanstermer. Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation. Annuitet Marginal. Kreditkostnad Prisbasbelopp. Geldenär Förtidslösen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regress Ordlista finanstermer. Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation. Annuitet Marginal. Kreditkostnad Prisbasbelopp. Geldenär Förtidslösen"

Transkript

1 SKODA FINANSIERING Rak amortering Regress Ordlista finanstermer Indrivning Bilförmån Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation Annuitet Marginal Kreditkostnad Prisbasbelopp Geldenär Förtidslösen Kundränta Ingångsvärde Ramavtal Nettning Leasingobjekt Förmånsvärde Prisbasbelopp Blancolån Borgenär Leasetagare Förfallodag

2 ORDLISTA DEFINITION Allmänna ränteläget Amortering Annuitet Attest Avgift Avdragsgill Avi Avskrivning Avtal Basränta Betalning Betalningsperiod Bilförmån Billån Bilpark Borgen Borgensman Borgenär Brukare En form av ränteberäkning utan bindning till någon definierad räntebas Avbetalning på skuld Betalningsplan med lika stora betalningar under kontraktets tid Godkännande Ersättning för utförd tjänst Benämning på en utgift för ett företag eller en privatperson som ger skattelättnader Kundens betalningsunderlag Minskning av en tillgångs bokförda värde En överenskommelse mellan två eller flera parter En jämförelseränta som styr vår räntesättning Avisering inklusive amortering, ränta och avgifter Hur ofta man amorterar på ett lån eller betalar sin leasingavgift Det värde som en anställd med tjänstebil ska ta upp till beskattning Avbetalningskontrakt där vi har äganderättsförbehåll tills bilen är slutbetald Ett företags totala bilbestånd Åtagande av en person/bolag att ansvara för att en annan fullgör en förpliktelse Den person/bolag som går i borgen för någon annan Långivare Den som registreras i Bilregistret som användare av ett leasingobjekt 2

3 Deposition Dröjsmålsränta Effektiv ränta Efterskottsbetalning lån Extraamortering Faktura Fast ränta Finansförsäkring Finansiell Leasing Fullserviceleasing Fysisk person Förfallodag Förmånsbil Förmånsvärde Förskottsbetalning leasing Förtidslösen GAP försäkring Garanterat restvärde Gäldenär Hanteringsbolag Inbyte Ingångsvärde Juridisk person Kalkylränta Konsumentleasing Kontantinsats En säkerhet som betalas vid avtalets ingång och återbetalas vid avtalets slut Straffränta som debiteras kund som betalat sina förfallna betalningar för sent Kostnad för ett lån per år då ränta och avgifter är inräknade med hänsyn tagen till antal betalningar per år Ränta och amortering betalas i efterskott Inbetalning på lån utöver uppgjord betalningsplan Den avisering som innehåller en säljares anspråk på betalning för sålda varor eller tjänster En fast ränta är bunden under en viss tid och ändras inte under den tiden Fordonsförsäkring som erbjuds i kombination med vår finansiering Leasing där leasetagaren besitter den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förknippat med leasingobjektet Leasingavtal inklusive serviceavtal Privatperson Den dag då en faktura, avi eller skuld förfaller till betalning och pengarna ska finnas hos fordringsägaren Tjänstebil Det värde som beskattas av mottagaren av en förmån. Kan vara bilförmån Ränta och avskrivning som betalas i förskott Slutbetalning av lån innan uppgjord betalningsplan Försäkring som täcker eventuellt underskott mellan restvärde och marknadsvärde på fordonet Någon annan än leasetagaren ansvar för restvärdet vid avtalstidens slut Låntagare, den som har en skuld Servicebolag som t.ex. erbjuder vagnparksadministration Vid försäljning av fordon, kan din tidigare bil användas som kontantinsats (helt eller delvis) Kalkylmässigt värde i ett leasingavtal, bilens pris minus eventuell rabatt och särskild leasingavgift Företag eller förening, ej privatperson Den ränta som används vid beräkning av leasing eller lån Leasing för privatpersoner, operationell leasing Den del av köpeskillingen som du inte lånar till. För konsument gäller lägst 20 % av bilens pris 3

4 Kontrakt Kreditbedömning Kreditbelopp Kreditkostnad En överenskommelse mellan två eller flera parter En analys av en kredittagares återbetalningsförmåga Kalkylmässigt bilpris minus eventuell rabatt och kontantinsats Den sammanlagda kostnaden för ett lån inklusive ränta och avgifter Kreditmarkering Markering i CBR som visar att fordonet har ett har ägarrättsförbehåll Kundränta Leasegivare Leasetagare Leasing Leasingavgift Leasingobjekt Leasingspärr Leverantör Låneskydd Den ränta i % som en kund betalar Den finansiella parten i en leasingaffär Den kund som tecknar ett leasingavtal med oss En hyra av lös egendom under en avtalad tid Den hyra som en leastagare betalar till leasgivaren för nyttjandet av ett leasingobjekt, en leasingavgift innehåller ränta och avskrivning Objektet som leasas, nästan alltid lös egendom. Markering i CBR som visar att fordonet ägs av ett finansbolag Den som levererar bilen Försäkring som täcker betalning vid tillfälligt nedsatt beatlningsförmåga 4 Låntagare Marknadsvärde Medsökande Milfakta En person eller företag som är beviljat ett lån Bilens värde på marknaden, vid ett visst tillfälle Vid ett lån den som är medlåntagare Vårt varumärkesskyddade produktnamn för vagnparksadministration Millån Ett lån utan kontantinsats, där arbetsgivaren intygar genom ett milintyg att bilen används huvudsakligen i tjänsten. Namnet Millån är varumärkeskyddat Momsavlyft Momssmittade bilar Netto per månad Nominell ränta OCR-nummer Offert Operationell Leasing Personalbil Den del av momsen på leasingavgiften som är avdragsgill Om bilen har ägts av en privatperson är momsen inte längre avdragsgill vid leasing Betalning med hänsyn taget till framtida ränteavdrag Se kalkylränta Sifferkombination för automatisk inläsning av en betalning Erbjudande Leasingform där leasegivaren/återförsäljaren bär den ekonomiska risken förknippat med ägandet av leasingobjektet Produkt som erbjuds till företagets anställda, ofta en leasingbil som betalas via brutto eller nettolöneavdrag och som är kostnadsneutral för företaget

5 Prisbasbelopp Rak amortering Ramavtal Restskuld Restvärde Ränta Räntebas Ränteförändringar Rörlig ränta Serviceavgift Serviceavtal Stafflad (varierad) avskrivning Statslåneränta STIBOR Säkerhet Särskild leasingavgift Tjänstebilsinnehavare Uppläggningsavgift Vagnpark Vägtrafikverket Återköpsavtal Överlåtelse Belopp som årligen fastställs av regeringen, en parameter vid beräkning av bilförmån Betalningsplan där betalningarna innehåller en lika stor del amortering vid varje betalningstillfälle, räntan förändras i takt med att skulden amorteras ner Avtal med större företag som anger gränser inom vilka leasingavtal och bilköp kan ligga Kvarvarande skuld på ett avbetalningskontrakt Kvarvarande restvärde/bokfört värde på ett leasingobjekt Avkastning på sparade pengar eller utgift för en kredit. Ränta anges normalt i % och på årsbasis Den räntenotering som utgör grunden för räntesättning mot kunden. Faktisk förändring mellan tidigare ränteavläsningstillfälle Ränta som följer marknadsräntan och som kan ändra sig från dag till dag Fast månadskostnad för den nivå av service som kunden tecknat avtal om Avtal som reglerar viss service (och reparationer), och som kan kombineras med våra finansieringsavtal Betalningplan där amortering eller avskrivning varierar under avtalstiden En referensränta som fastställs av Riksgäldskontoret och som hänvisas till inom skattelagstiftningen STockholm InterBank Offered Rates, bankernas utlåningsränta mellan varann, STIBOR notering finns från dag till år Objekt som kan förfogas av kreditgivaren för att säkerställa återbetalning av en skuld (t.ex. bil vid billån eller pantbrev) Den del av bilens pris som inte finansieras via ett leasingavtal, erläggs som betalning vid leverans och reducerar det kalkylmässiga ingångsvärdet Brukaren av en tjänstebil Avgift som tas ut av kund för nedlagt arbete med att ta fram ett avtal, betalas på första aviseringen Se Bilpark Myndighet där bilar i Sverige är registrerade En återförsäljare eller generalagent som förbinder sig att köpa tillbaka bilen till ett i förväg bestämt pris, vid avtalstidens slut Avtal genom vilket en tidigare kontraktsinnehavaras rättigheter och skyldigheter överförs till någon annan 5 Skoda Finansiering

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring.

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansieringen av din Audi är en viktig del av bilköpet. Den sker på många sätt: via oberoende finansiärer,

Läs mer

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING SEAT FINANSIERING Finansieringslösningar för privatperson och företag. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING Alla bilar finansieras. Det sker bara på olika sätt. En del väljer

Läs mer

Alla bilar finansieras.

Alla bilar finansieras. Audi Privat. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansiering för din Audi är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende finansiär,

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Tryggt Din finansiering kan kompletteras med vårt trygghetspaket. Vi

Läs mer

Ålandsbanken bostadslån

Ålandsbanken bostadslån Ålandsbanken bostadslån Ålandsbankens bostadslån ger dig rörelsefrihet På Ålandsbanken vet vi hur viktigt det är att du får rätt upplägg på ditt bostadslån. Att köpa lägenhet, hus eller bygga nytt är ett

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Bolånekod. EU-kod för information om bolån

Bolånekod. EU-kod för information om bolån Svenska Bankföreningen 2002-04-10 Version 2 Bolånekod EU-kod för information om bolån Allmän information till konsumenten Informationen i denna folder har tagits fram gemensamt av de långivare som är medlemmar

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer